IBM Ara Katman Yazılımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBM Ara Katman Yazılımları"

Transkript

1 Ajanda IBM Yazılım Ürünleri Stratejisi IBM Yazılım Ürünleri Arden AGOPYAN IBM Yazılım Grubu Çağlar ANAR IBM Yazılım Grubu IBM Yazılım Ürünleri Stratejisi IBM Yazılım Ürün Ailesi ne Genel Bakış Websphere Application Server DB2 Database Management System Developer Tools IBM Üniversite Desteği Açık Kod Standartları Modüler Đşletim Sistemi Bağımsız Altyapı Bağımsız Esnek Ara katman ve Çözüm geliştirici odaklı 2006 IBM Corporation 2 3 Modüler sistemler (SOA) Esneklik Yeniden kullanılabilir bileşenler: Varolan yatırımı korumak Varolan varlıkların değerini artırmak IBM Ara Katman Yazılımları Đş Süreçleri Müşteri Đlişkileri Değer Zinciri Kurumsal Kaynak Planlama Ürün Yaşamçevrimi Satınalma Satış Dağıtım IBM Ürün Ailesi Tivoli WebSphere DB2 Lotus Konuşabilen sistemler: Esnekliği artırmak Uygulamalar Đş bileşenlerini bağlamak ve paylaşmak Đş süreçlerini yaygınlaştırmak Hızlı ve ölçeklenebilir sistemler: Kolay kapasite ve fonsiyonalite artırmak Teknolojiyi ihtiyaca göre ölçekleyebimek Đş süreçlerinin verimini artırmak Servis Odaklı Mimari (SOA) iş süreçleri otomasyonunu yeni boyutlara taşıyor Ara Katman Middleware Oluştur Devreye Al Yönet Sistem Information Management Linux Windows AIX Solaris HP-UX i5/os z/os Linux Unix Windows i5/os z/os Sunucu Yedekleme Linux IT Yapısının Entegrasyon Bilgi Đletişim Yazılım Geliştirme 4 5 6

2 7 Websphere 2006 da odaklanılan ürünler Uygulama Sunucusu Hazır kod ile uygulamalarınızı daha güvenilir, hızlı ve ölçümlenebilir ortamlara taşıyın Süreç Modelle, Geliştir, Devreye Al, Đzle Entegrasyon Mevcut Uygulamalarınız arasında her türlü iletişim Websphere Application Server 6 Süreç Ürünleri Websphere Business Modeler Websphere Process Server Websphere Business Monitor Uygulama Entegrasyonu Websphere MQ Websphere Message Broker Websphere ESB WebSphere Datapower (XML Transferi, performans ve güvenli) Diğer Ürünler HATS, Host-on Demand, Commerce Server Workplace Services Express Forms Messaging Designer Portal Lotus Portal Portlet Factory Collaboration Domino - for Outlook - web access Sametime türkçe Notes LMS Workflow Expeditor 8 9 Lotus da odaklanılan ürünler Information Management IM 2006 da odaklanılan ürünler Notes/Domino 8.x Lotus Domino Server Lotus Notes Client Domino Utility Server Portal V6.0 ve WSE Websphere Portal Workplace Services Express Workflow Lotus Workflow 7.0 Sametime 7.5 Instant Messaging Webconferencing VOIP (Skype) Websphere Portlet Factory E-learning Workplace collborative learning Veritabanı Sunucuları DB2 - Tüm Platformlar - Yüksek Performans - Güvenilir Đş Zekası Intelligent Miner for Data - Hızlı Sonuç alma ve Karar - Diğer platformlardan bilgi alma Bilgi Entegrasyonu Customer & Product Center - Müşteri ve Ürünün tek ortamdan takibi Đçerik Common Store - SAP - Exchange - Lotus (Domino) Content Manager - Düzensiz verilerin - Kayıt Veri Araçları Business Monitor - KPI - Takip - Simülasyon DB2 DB2 Viper 9.1 SAP altında DB2 BI çözümleri Enterprise Content Management Commonstore for SAP, Domino, Exchange Content Manager Information Integration Ascential Information Integrator ailesi Master Data Management WS Customer Center WS Product Center

3 da odaklanılan ürünler Đş Modeli Websphere Business Modeler Birim Testleri Functional Tester Đhtiyaçlar ve Kullanım Senaryoları Requisite Pro Değişiklik Clear Quest Proje Tasarımı Software Modeler Sistem Testleri Ölçümler ve Raporlama Ortak Süreç ve Yönetmelikler Kod Application Developer Proje Performance Portfolio Tester Manager Döküman Konfig Clear Case Method Composer ( Unified Process) Software Architect 7.0 Eclipse tabanlı Tam donanımlı yazılım geliştirme platformu Functional/Performance Tester 500 kişi aynı mikro saniyede Manuel Test hataya açık Stress testi ile öngörü Clear Case / Clear Quest Eş zamanlı daha çabuk kodlama Yazılan her satır kod saklanır Versiyonlama ile anında değişiklik Otomasyon Ağ/Sistem/Uygulama Monitörü - OS/DB - App/Mail Server - SOA -.Net Optimizasyon - Configuration Management - SW Distribution - Provisionig - Inventory Buss. Service Management - Buss. Sys Manager - Service Level Advisor Đş Zekası Otomasyon Yedekleme Yönetim Güvenlik Depolama Depolama Backup/Restore/Archive - DB/Mail&App Server/ - SAP/Siebel/SAN Storage - Local Disk / Tape / Storage - Fiber Switch Virtulization Güvenlik Identity Manager Access Manager Complience Manager - Patch/exe/share Single Sign-On Directory Server Enterprise Control Data Warehouse Enterprise Portal Tivoli 2006 da odaklanılan ürünler SOA (Servis Odaklı Mimari), Đstek Odaklı Đş sağlar Güvenlik Tivoli Access Manager Family Tivoli Identity Manager Otomasyon Tivoli Monitoring Family Micromuse Netcool Family Provisioning (Configuration Management) Business Systems Management SOA ve Websphere SOA, iş fonksiyonlarının birlikte çalışmayı destekleyecek esneklikte ve tekrar kullanımı geliştirecek şekilde, gevşek-bağlı ve iyitanımlanmış bileşenler (servisler) halinde oluşturulduğu bir sistem mimarisidir. Đş fonksiyonları servisler halinde dışarıya açılır. Bir servisin standart bir arayüzü olur. Depolama Tivoli Storage Manager Family TotalStorage Productivity Center Geliştirme sırasında, fonksiyonların nasıl yapıldığına değil nasıl birleştirileceği üzerinde durulur. Storage Virtualization Software 3 rd Party Storage Software (Cristie, Gresham etc.) 2005 IBM Corporation 16 18

4 19 SOA ve Enterprise Service Bus (ESB WebSphere) Portal SOAP (e.g. J2EE,.NET) ERP Uygulamaları B2B Đşlemleri Veritabanı Mevcut Uygulamalar Yeni Servisler Çeşitli Servisler Enterprise Service Bus (ESB) ile birbileri arasında konuşur. 20

5 25 DB2 9 Viper Bilginin servis olarak sunulması XML / Đlşkisel / Hibrid Geliştiriciler.NET J2EE Açık Kaynak / Perl / PHP / Ruby 3 rd Parti uygulamalar ile entegrasyon SAP Business Intelligence Kompleks sorgu performansı Bölümleme Sıkıştırma Sahip olma maliyetini azalması Autonomic Computing Kendini ayarlayan bellek Otomatik Depolama Güvenilir Altyapı Güvenlik Büyüyebilirlik Performans Süreklilik DB2 9 XML Desteği SQL le Çalışan XML i de destekleyen bir ilişkisel veritabanı ile çalışıyorum" DB2 XML Desteği (Hibrid) XML le çalışan SQL i de destekleyen bir XML deposuyla çalışıyorum. DB2 9 Viper, XML ile tam bütünleşiktir! Yeni XML uygulamaları: Đlişkisel yapılara yapılan yatırımlardan faydalanabilir Tüm dünyada kabul görmüş ve kurumsal anlamda kullanılan yapıyı kullanabilir 26 Yeni nesil veri suncusu Yeni nesil uygulamalar Veri Sunucusu Veritabanını yöneten, güvenliği ve erişimi sağlayan servisler Veritabanı Mantıksal Görüntüsü Tablolar Views Veri Sunucusu Veritabanı Fiziksel Depo Fiziksel Saklama Veritabanı dosyaları Hibrid Veri Sunucusu DB2 hem ilişkisel hem de purexml depolamayı ve her iki veri yapısı için de gerekli olan servisleri sağlıyor. Đlişkisel Saklama Veri satır sütun yapısında saklanıyor Hibrid Veri Sunucusu purexml Depolama Veri tek bir metin objesi şeklinde değil önceden bölünmüş hiyerarşik formatta saklanıyor. (CLOB) 27 DB2 Günlük Đşleri Kolaylaştırıyor Kullanım kolaylığı, azalan maliyetler ve veritabanı yönetimi Kolay Kuruluş Bakım Yedekleme Yönetim Utility Scheduling Ayarlama ve Operasyon Depolama Kolay ve Esnek Veri Organizasyonu Yazılım m Geliştirme Araçlar ları IBM Yazılım Geliştirme Ortamı Bütünleşik, Açık, Modüler Analist Đş Süreçlerini Modelle, simüle et, izle ve analiz et Proje Yöneticisi Uygulama Mimarı Uygulama ve veri modelle Geliştirici Kod oluştur ve arayüzleri geliştir Ortak bir süreç izle Proje durumunu gözlemle Gereksinimleri yönet Test Uzmanı Test tasarla, oluştur ve gerçekleştir Đşletmen Uygulamaları kur, devreye al, en iyileştir ve işlet Yazılım varlıklarını yönet Kaliteyi yönet Yönetici Yatırımlarla iş hedeflerini eşleştir Prejeleri, maliyetleri ve kaynakları yönet 2005 IBM Corporation 28 30

6 31 IBM Yazılım Geliştirme Ortamı Endüstri Standartlarına Uyumluluk Sistem Geliştirme Analist RequisitePro Software Modeler WebSphere Business Integration Modeler & Monitor Uygulama Mimarı Software Architect Software Modeler Geliştirici Application Developer Web Developer Rose XDE Developer for Visual Studio PurifyPlus Test Uzmanı Functional Tester Manual Tester Robot Performance Tester Unified Process RequisitePro ClearCase TestManager ClearQuest ProjectConsole Proje Yöneticisi Đşletmen Tivoli Monitoring Tivoli Provisioning Tivoli Configuration Manager WS-I Basic 1.1 Common Base Event (WS-DM) Servlet 2.4 (JSR 154) Java APIs for XML RPC (JSR 101) JSP 2.0 (JSR 152) Portlets (JSR 168) Service Data Objects (SDO 1.0) Business Process Modeling Notation (BPMN) Traceability Business Driven Development Agility Visibility Accountability Predictability Business Process Execution Language (BPEL) Unified Modeling Language (UML 2.0) Reusable Asset Specification (RAS 1.0) Java Server Faces JSR 127 (JSF 1.1) Solution Install Schema (W3C) Test and Performance Tooling Platform UML tabanlı, model yönelimli geliştirme, C/C++, J2SE ve CORBA için tasarım & geliştirme araçları ClearCase LT içerir Yönetici Portfolio Manager IBM Systems Developer Web, Web Servisleri ve Java uygulamarını geliştir, test et ve yükle Web UI geliştirme Görsel yerleşim araçları Drag-and-drop web istemci geliştirme desteği: HTML, JSP, Servlet, Struts, JSF ve SDO Rich Client UI geliştirme Zengin istemci geliştirmek için görsel editör Swing, AWT, SWT widgets desteği Web servisleri, Database, XML, EGL araçları Eclipse Java Geliştirme Araçları Hızlı data bağlantısı Sürükle bırak JSF bileşenleri Görsel yerleşim ve tasarım Hızlı Güncelle me IBM Web Developer for WebSphere Software 34 Web, Web servisleri, Java, J2EE, ve portal uygulamalarını geliştir, analiz et, test et ve yükle Component/Unit Test J2EE/EJB Tooling J2EE 1.3 and 1.4 Desteği WAS v6 için hızlı yükleme ve WAS test ortamı Portal/Portlet Geliştirme Araçları Kod Analizi Statik kaynak kodu ve dinamik runtime analizi Görsel UML Editörler ClearCase LT ve RUP configuration içerir Model & Diagramlar Kod IBM Application Developer for WebSphere Software 35 Fonksiyonel Testleri Planla ve Yönet Java, VS.NET WinForms, Web, Siebel ve terminal tabanlı uygulamaların test edilmesi Sihirbazlar ile test geliştirme desteği Test senaryolarının versiyonlanması Eclipse veya VS.NET tabanlı editör Versiyon kontrolü IBM Functional Tester 36

7 37 Performans ve Yük Testlerini Planla ve Yönet DEMO Yazılım Projelerinizde Hangi Yazılımları Kullanabilirsiniz? Web, Siebel ve SAP uygulamarının yük ve performans testi Kaynak kullanımı ve darboğazların gözlemlenmesi Testlerin kolay yönetimi Test tasarımı ve planlama Görsel Test Editörü Raporlama Software Architect ve JSF ile Web Uygulaması Veritabanı sunucusu : DB2 Express-C Tamamen ücretsiz. V9.1 ile gelen tüm özelliklere sahip. IBM.com üzerinden indirilebilir. Uygulama sunucusu : Websphere Application Server Community Edition v6.1 Tamamen ücretsiz. Tomcat web container altyapısı. IBM.com üzerinden indirilebilir. Server kaynak kullanımı ile ilgili data toplama IBM Performance Tester Uygulama geliştirme ortamı : Software Architect 7.0 Eclipse tabanlı Java geliştirme ortamı. Yüzlerce hazır plug-in ve kod örneği IBM.com üzerinden 3 aylık deneme sürümü indirilebilir. -veya- Academic Initiative üzerinden hocalarınız yardımıyla edinilebilir IBM Üniversite Desteği Sertifikasyon ve Kariyer Academic Initiative : Yazılım ve eğitim materyali desteği Bilgi birikimi ve döküman desteği Developerworks : IBM çalışanlarıyla birebir diyaloğu Ücretsiz eğitim ve seminerler Kısa ve uzun dönem stajyer alımı Ürün ve strateji spesifik sertifika programları IBM de kariyer Teşekkürler Arden AGOPYAN Bilgi Teknolojileri Uzmanı Websphere Technical IBM Yazılım Grubu Çağlar ANAR Bilgi Teknolojileri Uzmanı Software Services IBM Yazılım Grubu

8 43 Sorular?

Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009

Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009 Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009 Gösterge Panoları (Dashboard) ile İş Performansınızı Yönetin Özcan Çavuş Bilgi Teknolojisi Uzmanı, Lotus 3 Gündem Dashboard Accelerator

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

Birlikte BuluTlu Günlere! Oracle Cloud Strategy

Birlikte BuluTlu Günlere! Oracle Cloud Strategy Birlikte BuluTlu Günlere! Oracle Cloud Strategy Sezgin Aşkın Bulut Platformu Çözüm Lideri Türkiye Bulut Bilişimin Nedenleri %67 Bulut Bilişimin BT Verimliliğini Arttıracağını Düşünüyor İşletim Tasarruf

Detaylı

Halil Bahadır IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Uygulama Yaşamdöngüsü Yönetimi Uzmanı

Halil Bahadır IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Uygulama Yaşamdöngüsü Yönetimi Uzmanı Daha Fazla Değil, Daha Akıllı Çalışmak: Stratejik Varlık Yönetimi için İpuçları Kerim Çakmak, PhD IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Teknik Satış Uzmanı Halil Bahadır IBM Rational Orta ve Doğu Avrupa Uygulama

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

Kurumsal İş Süreçleri Yönetimi Şimdi Daha kolay ve Daha Hızlı IBM BPM (İş Süreçleri Yönetimi) v7.5

Kurumsal İş Süreçleri Yönetimi Şimdi Daha kolay ve Daha Hızlı IBM BPM (İş Süreçleri Yönetimi) v7.5 Ümit Sile umit@tr.ibm.com Kurumsal İş Süreçleri Yönetimi Şimdi Daha kolay ve Daha Hızlı IBM BPM (İş Süreçleri Yönetimi) v7.5 2011 IBM Corporation Yeni Norm : Sürekli Değişim, Kompleksite, Belirsizlik $488

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr Hızlı Veri Transferi Bilgiye Erişim Kolaylığı CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Gündem Bilgi Teknolojileri Eğilimleri Bulut BT Nedir Bulut a Uygun İşyükleri Bulut BT İş Modelleri IBM Açık Standart ları Destekliyor

Detaylı

Otomasyon yazılımı için esnek çözümler

Otomasyon yazılımı için esnek çözümler Otomasyon yazılımı için esnek çözümler Sede di Milano Quality Certified UNI-EN ISO 9001:2008 Progea, uluslararası bir şirket olup Endüstriyel İzleme ve Kontrol yazılımında dünya liderlerinden biridir Dinamik

Detaylı

Sanal Ortamınızı İş Amaçlı Kullanıma Hazır Bir Buluta Dönüştürün. Mehmet Özgür Depren IBM Cloud & Smarter Infrastructure

Sanal Ortamınızı İş Amaçlı Kullanıma Hazır Bir Buluta Dönüştürün. Mehmet Özgür Depren IBM Cloud & Smarter Infrastructure Sanal Ortamınızı İş Amaçlı Kullanıma Hazır Bir Buluta Dönüştürün Mehmet Özgür Depren IBM Cloud & Smarter Infrastructure Hizmete Hızlı Erişim 21% [#2 rank] need Cloud to align to the velocity of the business

Detaylı

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma

Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma Önder Şahinaslan 1, Emin Borandağ 1, Emin Can 1, Ender Şahinaslan 2 1 Maltepe Üniversitesi, Bilişim Bölümü, İstanbul 2 Trakya Üniversitesi, Bankasya onder@maltepe.edu.tr,

Detaylı

IBM InfoSphere Guardium

IBM InfoSphere Guardium IBM InfoSphere Guardium Tüm Veritabanı Güvenliğinin ve Uyumluluk Yaşam Çevriminin Yönetilmesi Kritik önem taşıyan kurumsal verilerinin güvenliği konusunda IBM'e güvenen Global 1000 şirketlerinin sayısı,

Detaylı

Cybersoft HYPATIA BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Cybersoft HYPATIA BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ www.cs.com.tr Cybersoft HYPATIA BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda üretilmesini,

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

Engin ÖZBAY Manager of ICS, IBM Türk

Engin ÖZBAY Manager of ICS, IBM Türk IBM Global Technology Services Bireysel Bankacılık Teknoloji Çözümleri Akıll llı Bankacılık Platformu Engin ÖZBAY Manager of ICS, IBM Türk 2009 IBM Corporation Bireysel Bankacılık Teknoloji Çözümleri Akıllı

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Portal içinde gerçek zamanlı yönetişim. ERP, CRM, HR, Project Management, Digital Assets, Physical Assets, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası...

Portal içinde gerçek zamanlı yönetişim. ERP, CRM, HR, Project Management, Digital Assets, Physical Assets, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası... Portal içinde gerçek zamanlı yönetişim ERP, CRM, HR, Project Management, Digital Assets, Physical Assets, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası... Workcube, Web in gücünü kurumsal performansa dönüştürür.

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

Spectrum Spatial. Lokasyonhizmetlerinin paylaşımını, kullanımını, çevikliğini, verimliliğini ve etkinliğini arttırın.

Spectrum Spatial. Lokasyonhizmetlerinin paylaşımını, kullanımını, çevikliğini, verimliliğini ve etkinliğini arttırın. Spectrum Spatial Lokasyonhizmetlerinin paylaşımını, kullanımını, çevikliğini, verimliliğini ve etkinliğini arttırın. Ürüne Genel Bakış Bugün, kuruluşların çoğu farklı platform ve formatlarda konum tabanlı

Detaylı

FİRMA ÖZGEÇMİŞİ ÖRNEK PROJELER - REFERANSLAR

FİRMA ÖZGEÇMİŞİ ÖRNEK PROJELER - REFERANSLAR FİRMA ÖZGEÇMİŞİ Sibernet Bilgi İşlem Otomasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti., 1993 yılında Ankara' da kurulmuştur. Firmanın kuruluş amacı bilgi işlem ve otomasyon sistemlerinin kurulması, denetlenmesi ve bu

Detaylı