Türk Patent Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Patent Enstitüsü"

Transkript

1 CD TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ O www turkpatenl.gov ti Türk Patent Enstitüsü 01 Nisan 2015 ANKARA

2 Marka Kavramı & Marka Tescili tpe.gov.tr

3 CD TÜRK PATENT [<^>] ENSTİTÜSÜ Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması Marka Hakkının Sona Ermesi Uluslar arası Marka Tescili Sıkça Sorulan Sorular Soru&Cevap

4 CD TÜRK PATENT [ > ] ENSTİTÜSÜ lurkpatont.gov tr Bu haldar Kültür Bakanlığı Telif Haklan ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmektedir.

5 TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ turkp. > Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden a y ı r t e tm e y i sağlaması koşuluyla çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaretleri içerir. a r l s W r i C a n o n P LA Y B O Y iviercojes-beoz

6 TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ ( ) www turkpatonl.gov tr B una göre; v^kışı adlan ve sozcumer kâmilkoc PINAR AYGAZ S Şekiller, logolar * * \ > S Renk kombinasyonları ^Harfler m S Sayılar S Sloganlar 5 0 i Kirlenmek güzeldir (OMO)

7 TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ Marka Tesciline ilişkin Bilgiler Türkiye de tescile tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü dür. (TPE) Marka tescil başvuruları TPE ye yapılır. ilgili mevzuat: 556 sayılı KHK ve 556 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

8 Marka Tesciline İlişkin Bilgiler Marka tescili, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar (ülkesellik ilkesi) Marka tescili, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süre için koruma sağlar. Bu süre yenilenme ücreti yatırılması şartıyla sonsuza dek sürebilir...!!! ma Ücretler için Bkz:

9 KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER Tescille sağlanan marka korumasından yararlanabilecek kişiler: S T.C. sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile S Uluslararası anlaşmalar gereğince başvuru yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler

10 TÜRK PATENT o«tescil ENGELLERİ Mutlak ret nedenleri: başvurusu yapılan kelimenin/şeklin kendisinden kaynaklanan ret nedenleri Nispi ret nedenleri: başvurusu yapılan kelimenin/şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla çatışması ortaya çıkan ret nedenleri

11 <o TÜRK PATENT [ > ] ENSTİTÜSÜ o» www turkpatont.gov tr Mutlak Red Nedenleri Ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler (7/1-a) A KOLTUK -> mobilyalar için

12 CD TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ ( ) www turkpate n l.g o v tr o Mutlak Red Nedenleri Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar (7/1-b) ALTERA A lterra

13 o TÜRK PATENT [ > ] ENSTİTÜSÜ wmrw turkpatenl.gov ir Benzerlik araştırması: Y l» i T.C. Turk Patent Enstitüsü < C /S O 5, SIRT EGZERSİZLERİ Q AyU<a gö re 6<nek b... *V- 8e b e k D o k toru ^ b e b eğ e v trile c e k i l k... Q G u o d «m A na Sayfa [ J kırfar d o k to ru m u n v_. Q B ebek 8e île n m «m d... B ebeklerde 8esJenm._ Q B ebek B esle nm e «{*... Atınvıyf.ı Kurumsal ~ Modya Mnrko/1 v Blzo Ulaşın " ENGLISH Marka Patent ve Faydalı Model Coğrafi İşaretler cv M ARKA Hr /g\ Farklılığın Kaliteyle 'İV Buluşmasıdırm c 't e s i A u n u Sıkça Sorulan Sorular ARA 1- Hangi konuda başvuru >apaca$ım 2- Başvuru nasıl yapılır? 3- Başvurumu vekil aracılığı ile yapmak zorunda mı>ım? 4-Ucreser ve TP Enın banka hesap numaralan nelerdir? Entegre Devre Topografyaları Çevrim di Hizmetler Arattırma Dosya TWoW S3R&* Arattırma Dosya TatoW B**VVU 5 3 f c S,a. Arattırma Dosya TMoW J HABfRUR ran HAKİKİ Forum İstanbul 2012 Yeni a r o< 20i2) Ckooon». jy sje; ve b*m dünyasın Co3e jelefl»rrien Naan 2012de S v.»»otel tfte Bosc^oru» bttnbutda oeiçeueşîrten. ste«*1knzn ve Turiuyenn 2023 Hedefle«tartı*itiğı»» 26 Nisan Dun,a Fıkn Mülkiyet Günü "Vızyoner Yenilikçiler Se minen Yem ( ) 2«Nsa.ı Cunya fkn Uvkyet Ganu veafcsı te durenle<>en Vcyoner Ye- ı*çter Semrerf TPE koofw«ft»» Cenevre um siara/ası lcat)3r S eresi nden Türk Buluşçulan Madaralarla DOndü Yem a * 0< Î0i2) Nisan 2012 tarfılen a r s ın d a Bvıçre 'on Cenevre kentrvie 40 ker duzefttenen Cenevre U kttu rars» ta o a r S e r ç e n d e n Tun Bubşçutaft i a«r. ve l gunit} ıraoatya >» OUYURULAR TÜM MTTOMUUI - TPE de Buro Personeli Pozisyonunda Islıhdam Edilecek 3. Yedek Aday Listesi Yem 12?0<2012> 26 Nisan Otaiya Fıkn Uûlttyet Gunu'ntınde TPEde "Vlzyoner Yemkkçıler Semineri- Yem ( ) Co^raS işaret Başvurularına İlişkin Resmi Gazete de Y3>ıruan3n İlanlar Yeni <te Tekir Sisteminin Deötşünlmesı Yeni >11 o* 2012» Diqer Hizmetler. Vekiller Enformasyon Hızmetlen. Yayınlanmız Yayın Talep ve Abonelik Formu > İstatistikler Etkınfck Takvimi Hezarfen Hezarfen Medıkal Patent Vadisi Teknoloji ve Tasanm Dersi Çevnm İçi Evrak Sistemi - Linkler E-8ülten Üyelik T F t- A y * NaBer B o le r-n e Üye Okan Baivuru Kadınhanı Taheniı Pidese Cojraft işaret Başvurusu İlanı Resmi Gazete Yayınlandı {O« ) e-0osu Eskışeh* Met Hebası" Coğrafi işaret Başvurusu Hanı Resmi Gazete Yajmiandı i2> o T.C. Türk Patent Em...

14 s s s a ı O onlıne.tpe -gov.t/ trid em irk /ıerv ltt/t M S eitch S erv l«! O tûrk patent # ENSTİTÜSÜ m a rk a a ra ş t ır m a J D Aramak istediğiniz markanın a d ın ı, aramanın yapılacağı Nice sınıf kodlarını, bülten numarasını ya da l>a>vuru sahibini g irin iz. Sadece istediğiniz Nice sınıflan içerisinde arama yapmak için Belirtilen Sınıflar' kutucugunu işaretleyerek Nice sınıf kodlarını aralarında b ir boşluk bırakarak g irin iz. Marka a d ı, başvuru sahibi ve bülten numarası alanlarından en az b irin i yazmak gerekmektedir. Marka Adı Başvuru Sahibi Bülten Numarası Gazete Numarası Nice Sınıfları 9 ile başlayan eşit olan (Başvuru Sahibi Adı alanı İÇİn) ör: 138 ör. 380 Tüm sınıflar 8elirtilen Sınıflar ör (sıratlar araş»da bir boşluk butunmahdır) Arama yapabilmek için aşağıdaki doğrulama kodunu, kodun sağındaki alana girmeniz gerekmektedir. 5nı/7th

15 Mutlak Red Nedenleri Başvuruya konu ürün/hizmetlerle ilgili olarak cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak, karakteristik özellik belirten işaretler (tanımlayıcı işaretler) (7/1 -c) biabetic YUZUK GIDA X - L a r g e g i y i m AMASYA ELMA 15

16 TURK PATENT Mutlak Red Nedenleri Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat vb. grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler (7/1-d) d o k t o r Tıp Merkezi TAX FREE SHOPPING INTERNET CAFE 16

17 TURK PATENT Mutlak Red Nedenleri Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucunu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler (7/1-e) 17

18 CD TÜRK PATENT >] ENSTİTÜSÜ O w w w turkpate n l.g o v tı o Mutlak Red Nedenleri Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar (7/1-i) AHMET ÇOCUK ÜRÜNLERİ ihirilt şırıbı Ancak eşya listesinde silahlar var Ancak ürün böcek ilacı

19 TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ O ) w w» turkpaten» gov tr o Mutlak Red Nedenleri Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış, devlete ait hükümranlık işaretleri, bayraklar, resmi kontrol ve garanti işaretleri (7/1 -g) C c : : I I I I o M I I m a a l î i t UNESCO

20 CD TÜRK PATENT [<^>] ENSTİTÜSÜ Mutlak Red Nedenleri o Halka mal olmuş, tarihi, kültürel değerler içeren markalar (7/1-h) ATATÜRK MEVLANA YUNUS EMRE

21 Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalarla aynı veya benzer markalar (7/1 -ı) 4drçeUk N O K IA C oknhctinc; Peo ple VAKKO 21

22 TURK PATENT Mutlak Red Nedenleri Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar (7/1-j) ALLAH KUR AN-I KERİM

23 o TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ o Mutlak Red Nedenleri ^ Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar (7/1 -k) - Yasa dışı örgüt adları, işaretleri - Genel ahlaka aykırı kelimeler, semboller

24 Başvuru I İnceleme Yayın karan I Yaym I Yayma îtiraz I Tescil Red/kısmired kararı Karara îtiraz M a r k a T r. s r ll B e l <>k s i 24

25 o TÜRK PATENT [ > ] ENSTİTÜSÜ lurkpatont.gov tr Kod Hizmet Adı Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti Marka Yenileme Ücreti Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti Rehin İşlemi Kayıt Ücreti Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti Enstitü Kararlarına İtiraz Ücreti ^ esm' Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti Maclr'd Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun VVIPO ya Bildirilmesi Ücreti n? m 9? Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti Mac,rid Pr t ko ü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

26 Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL) Çevrimiçi Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler (TL) 255 TL 180 TL 255 TL 180 TL 745 TL 620 TL TL 930 TL 625 TL 520 TL 185 TL 130 TL 185 TL 130 TL 605 TL 465 TL 540 TL 415 TL 430 TL 330 TL 625 TL 480 TL 455 TL 350 TL 75 TL 50 TL 75 TL 50 TL 200 TL 140 TL 170 TL 120 TL 190 TL 135 TL 390 TL 300 TL 140 TL 100 TL 45 TL 30 TL 235 TL 150 TL 150 TL 520 TL 400 TL

27 C D TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ O www turkpatont.gov tr SINIFLANDIRMA ^ Nice Anlaşması ^ 45 adet mal/hizmet sınıfı S Sınıflar mal sınıfları Sınıflar hizmet sınıfları

28 TURK PATENT Marka Tescil Süreci : Başvuru Başvuru Türk Patent Enstitüsü5ne (TPE) yapılır. ^ Gerekli belgeler? Başvuru formu (TPE-M- 101) w w w_tı>c- ftov.tr Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge Markanın kullanılacağı malların veya hizm etlerin listesi ^ Kinder tarafından? Gerçek veya tüzel kişilerce (şahsen ya da marka vekili aracıbğıyla) 45 adet ürün/hizmet sınıfı sınıflar ürün sınıflar hizmet > Ne şekilde? Elden, posta yoluyla veya elektronik imza sahibi kişiler tarafından çevrimiçi (onlıne) başvuru yoluyla yapılabilir. (www.tpe.gov.tr)

29 Başvuru Şekli inceleme - Başvuru ş artlarına uygunluk -Eksildik yoksamaıka tescil başvurusu başvurunun Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Esasa dair inceleme - Şekli eksiklik yoksa ya da tamamlanmışsa başlar - Mutlak red nedenleri yönünden inceleme (7nci madde incelemesi) -Eksik varsa 2 aylık süre verilir.

30 TURK PATENT Marka Tescil Süreci: Karar ve Ya Başvuru I İnceleme Yayın karan! Red/kısmired karan Yayın MUTLAK RED NEDENLERİ YÖNÜNDEN İNCELEME SONUCU TPE; Başvurunun Resmi Marka Bülteninde yayınlanması (Yaym); veya Bir kısım mal/hizmetler için reddi (Kısmi Red); veya Tüm mal/hizmetler için reddi (Tam Red) yönünde karar verir. Enstitünün başvuruya ilişkin karan sonrasında itiraz süreci başlar.

31 Başvuru I İnceleme Yayın karan I Yaym I Yayma İtiraz Red/kısmired kararı Karara İtiraz -Red/kısmi red kararma karşı başvuru sahibi 2 aylık süre içinde itiraz edilebilir. - TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YIDK) inceler. - Yaymlananbirbaşvuruyaüçûncûkişiler 3 aylık süre içinde itiraz edebilir. - TPE İtirazlar birimi inceler. 30

32 C D TÜRK PATENT [<^>] ENSTİTÜSÜ Marka Tescil Süreci: Tescil Başvuru ) İnceleme Yayın karan I Yaym 1 Yayma İtiraz 1 Tescil Red/kısmired kararı Noksanlariçin 2 aylık süre Karara İtiraz M a r k a T e s c I i. B e i.i.k s i.» M ili u m mı s u ( '» M.jn ı «.i ik ^ u n MHititı rı %ımm ' imfmi 31

33 TURK PATENT Markanın Hukuki işlemlere Konu Olması S Tescilli bir marka; Devrohmabilir, M iras yolu ile intikal edebilir, Lisansa konu olabilir Rehin edilebilir İşletm eden bağım sız olarak haciz edilebilir Tem inat olarak gösterilebilir S Bu işlemler yazılı şekle tabidir..

34 TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ Marka hakkı; Marka Hakkının Sona Ermesi S Koruma süresinin dolması ve süresi içinde yenilenmemesi S Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi (feragat) S Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hallerinde sona erer. 33

35 C D TÜRK PATENT [ > ] ENSTİTÜSÜ www turkpatenl.gov lr Yurtdışı Marka Tescil Sistemleri a. Ülkesel Müracaatlar b. Topluluk Tescil Müracaatları WIPO i) WIPO - Madrid Protokolü ii) CT M -A vrupa Topluluk Markası iii) OAPI - Afrika Topluluk Markası iv) ARIPO - Afrika Bölgesel Fikri Haklar Or WORLO INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

36 MADRID SİSTEMİNİN AMACI a) M arkaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dii kullanılarak birden fazla ülkede (P rotokol'e ta ra f ülkelerde) uluslararası tescilini sağlam aktır. b ) M arka başvurusu yapıldıktan sonra yapılacak olan değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla U luslararası sicile kaydedilm esini sağlam aktır.

37 Tek uluslar arası başvuru Tek dil (Fransızca, İngilizce veya İspanyolca) Tek Para Biriminde Tek ücret (İsviçre Frankı) httpı//w www ipoiııt/m adrid/en/ieei>/calculatorjsp

38 CD TÜRK PATENT [<^>] ENSTİTÜSÜ Madrid Sisteminin Avantajları 5 kıtada toplam 91 ülke Vekil tutma zorunluluğu yok Minimum formalite

39 Sıkça Sorulan Sorular Bir markayı tescil ettirmek ne kadar zaman alır? EYLÜL ît HAZ/Kan ^ ^ / A -. N İS A N l/ı ^ > B aşvuruda şekli yönden eksiklik yoksa, incelem e \ 7 sonucu yayın kararı verilm işse, yayına üçüncü ^ 03 k işiler tarafından herhangi b ir itiraz gelm em işse 6-8 ay Tescil sürecinin toplam maliyeti ne kadardır? > T ek sınıflı başvuru için : = 700 TL > H er ek sın ıf için: 180 TL > K arara itiraz ücreti: 300 TL 38

40 Sıkça Sorulan Sorular Seçtiğim markanın, başkasına ait bir markayla aynı/benzer olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? ^ TPE Enformasyon Dairesi: Marka benzerlik araştırması > TPE Çevrimiçi İşlemler: Marka araştırma (www.tpe.gov.tr)

41 Sıkça Sorulan Sorular Tescil ettirdiğim marka ne kadar süre boyunca korunur? > T escilli m arkanın korum a süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır > Y enilem e süresi m evcut tescilin sona erdiği gün başlar > 1 0 yılın bitim inde, süresi içinde talepte bulunulm ası ve yenilem e ücretinin ödenm esi > Y enilem e sicile kayıt edilir ve yayınlanır / 10'ar yıllık süreler için sınırsız kez yenilenebilir.

42 TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ o " Sıkça Sorulan Sorular Markamı Türkiye de tescil ettirmekle yurt dışında da korumuş olur muyum? > Hayır. Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanın yurtdışmda da korunması isteniyorsa, belirlenen ülke(ler)de de tescil edilmesi gerekir Markamı başka bir ülkede nasıl tescil ettirebilirim? > Ulusal yol: Her ülke için ayrı ayrı başvuru. > Uluslararası yol: Madrid Sistemi 41

43 TURK PATENT ENSTİTÜSÜ ilginiz için teşekkürler. İP E Sosyal Medyada; https^/twitler.eoiii/fflayekunimsal Youßü http ://www.yoıtijil>c.c<)m/uscr/l. K;kunmıs<ıl>/l>lcrKİ 8&t)b 5 A Dailymoffon *

44 <M Marka > K u u g ı n kaliteyle bulusması Ç ^ TÜRK PATENT [mi] ENSTİTÜSÜ "akıl rüzgarıyla bu la f 0<=> Bu buluşma sadece Türk Patent Enstitüsü'nde tescillenir.

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU DEĞERLEME Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU 1 DEĞERLEME 1. DEĞERLEMEDE GENEL ESASLAR 1.1. Genel Açıklama Gelir Vergisi Kanunu nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Projesi ZEYNEP

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 .1 İÇİNDEKİLER ETKİNLİKLER DUYURULAR YAYINLAR OFİSLERDEN HABERLER.2 MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.3.4.5 MARKA LİSANS ALAN ADI.6.7 OFİSLERDEN HABERLER FİKRİ

Detaylı