TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA"

Transkript

1 TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL

2 TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Beyza ÖZBAY Danıman: Yrd. Doç. Dr. rfan ERTURUL Temmuz 2008 DENZL

3 i

4 ii

5 iii TEEKKÜR Yüksek Lisans tezimin çalımalarına baladıım günden bu yana yardımlarını ve engin bilgilerini paylamayı benden esirgemeyen her zaman en doru yolu gösteren çok deerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. rfan ERTURUL a en içten teekkürlerimi sunarım. Tüm çalımalarım boyunca bana bilgileriyle destek ve iyi niyetleriyle yardımcı olan Ara. Gör. Nilsen KARAKAOLU, Ara. Gör. Esra AYTAÇ ve Ara. Gör. Ayegül TU IIK a da teekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, üzerimde çok emekleri bulunan sevgili aileme sonsuz teekkürler.

6 iv ÖZET TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Özbay, Beyza Yüksek Lisans Tezi, letme ABD Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. rfan ERTURUL Temmuz 2008, 133 Sayfa Günümüz küresel pazarında, tedarik zincirinin bütünsel yönetimi baarılı i süreçlerinin anahtar etkeni haline gelmitir. Dünya çapındaki organizasyonlar, entegre edilmemi üretim proseslerinin, entegre edilmemi daıtım proseslerinin ve zayıf müteri ve tedarikçi ilikilerinin baarılarını yetersiz kıldıklarının farkına varmılardır. Tedarik zinciri yönetimi karlılık ve maliyet düürmenin temel çözümü haline gelmitir. Lojistiin en temel karakteristii, içerdii tüm aktiviteleri entegre eden bir bakı sunan, tüme dayalı yapısıdır. Tedarik zamanı, stok yönetimi, taıma yönetimi, depo yönetimi ve tüm önemli bileenlerin daıtımı; lojistik tüm bunlar ve dier aktivitelerin entegrasyonu ile sistem ya da irkete zaman ve deer kazandırmakla ilgilenir. Aratırmanın ilk bölümünde tedarik zincirinin tanımı, tarihsel geliim süreci, önemi, amacı, avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmi; ikinci bölümde kurumsal kaynak planlaması ve tedarik zinciri yönetimi yazılımları incelenmitir. Üçüncü bölümde ise tedarik zinciri optimizasyonu ele alınmıtır. Tez çalımasının uygulama bölümünde ise, tedarikçi seçim problemine analitik hiyerari prosesi ile çözüm getirilmi; daıtım aları problemi ise dorusal programlama ile modellenmi ve WinQSB paket programı ile çözülmütür. Bu tez çalıması ile optimize edilmi tedarik zinciri modeli kurularak iplik iletmesi ile daıtım yerleri ve müteriler arasındaki en uygun daıtım aı oluturulmaya çalıılmıtır. Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri yönetimi, Çok kriterli karar verme, Analitik hiyerari prosesi, Daıtım aları, Dorusal programlama, Optimizasyon

7 v ABSTRACT OPTIMIZATION FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND AN APPLICATION IN A YARN COMPANY Özbay, Beyza M. Sc. Thesis in Business Administration Supervisor: Assist. Prof. Dr. rfan ERTURUL July 2008, 133 Pages In today s global market, managing the entire supply chain becomes a key factor for the successful business. World-class organizations now realize that nonintegrated manufacturing processes, non-integrated distribution processes and poor relationships with suppliers and customers are inadequate for their success. Profitability in supply chain management is becoming one of the main key solution factors of cost reduction A fundamental characteristic of logistics is its holistic, integrated view of all the activities that it encompasses. So while procurement, inventory management, transportation management, warehouse management and distribution are all important components, logistics is concerned with the integration of these and the other activities to provide the time and space value to the system or corporation. In the first chapter of the thesis, the description, historical background, importance, aims, major activities of logistics, and its advantages and disadvantages are presented; in the second chapter the Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management softwares are examined. However in the third chapter optimization for Supply Chain Management is handled. At the application part of the thesis, the model of Analytical Hierarchy Process designed for the solution of the supplier selection problem; however the linear programming model is developed for the distribution network problem and solved by using WinQSB software. In this thesis by developing the optimized supply chain model from the yarn factory to the warehouse and to the customers, the optimized distribution network is tried to be achieved. Keywords: Supply chain management, Multi criteria decision making, Analytical hierarchy process, Distribution network, Linear programming, Optimization

8 vi ÇNDEKLER ÖZET... iv ABSTRACT... v ÇNDEKLER... vi TABLOLAR DZN... ix EKLLER DZN... ix SMGELER VE KISALTMALAR DZN... xii GR... 1 BRNC BÖLÜM TEDARK ZNCR YÖNETM 1.1. TEDARK ZNCR KAVRAMI TEDARK ZNCRNN YAPISI TEDARK ZNCR YÖNETM Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları Tedarik Zinciri Yönetiminin Geliimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Süreçleri Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantaj ve Dezavantajları TEDARK ZNCR YÖNETMNN AAMALARI Operasyonel Aama Taktiksel Aama Stratejik Aama TEDARK ZNCR YÖNETMN ETKLEYEN FAKTÖRLER TEDARK ZNCR ENTEGRASYONU VE BLM TEKNOLOJLER Tedarik Zinciri Entegrasyonu Kapsamı nternet Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Entegrasyonu Baarı Faktörleri TEDARK ZNCR YÖNETMNN SNERJSN YAKALAMAK... 43

9 vii KNC BÖLÜM KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE TEDARK ZNCR YÖNETM ERP SSTEMLERNN GELM Malzeme htiyaç Planlaması (MRP) Kapalı Devre Malzeme htiyaç Planlaması Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) Hibrid Sistemler Daıtım Kaynakları Planlaması Kurumsal Kaynak Planlaması Optimize Üretim Teknolojileri (OPT) ERP VE TEDARK ZNCR YÖNETM LKS TEDARK ZNCR YÖNETM YAZILIMLARI Tedarik Zinciri Yazılımlarının Karılatırması MRP ve ERP Sistemlerinin Eksiklikleri MRP II Modelinin malat Konusundaki Sınırları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEDARK ZNCR OPTMZASYONU GLOBAL OPTMZASYON DORUSAL PROGRAMLAMA Dorusal Programlamanın Geliimi ve Uygulama Alanları DAITIM AI TÜRLER Üretici Depolama ve Direkt Daıtım Üretici Depolamalı Direkt Daıtım ve Geçi Sırasında Birletirme Toptancı Depolaması ve Nakliye Teslimatı Toptancı Depolaması ve Perakendeci Teslimatı Üretici /Toptancı Depolaması ve Müteri Tarafından Teslim Alma Perakendeci Depolaması ve Müteri Tarafından Teslim Alma TEDARK ZNCR MODELNN OLUTURULMASI Tedarik Zinciri Modelleme Yaklaımı Tedarik Zinciri Kısıtları Tedarik Zinciri Karar Deikenleri... 97

10 viii DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEDARK ZNCR OPTMZASYONUNUN BR PLK LETMESNDE UYGULAMASI 4.1. PLK LETMES HAKKINDA GENEL BLGLER ÇALIMANIN AMACI ÇALIMANIN YÖNTEM MEVCUT DURUM DEERLENDRMES VE PROBLEMN BELRLENMES Analitik Hiyerari Prosesi le Tedarikçi Seçim Probleminin Çözümü Tedarikçi Seçiminde AHP Uygulaması DORUSAL PROGRAMLAMA LE DAITIM ALARININ MODELLENMES VE ÇÖZÜMÜ SONUÇ VE ÖNERLER KAYNAKLAR ÖZGEÇM

11 ix EKLLER DZN ekil 1.1. Tedarik zinciri..6 ekil 1.2. Tedarik zincirinde toplam enformasyon..9 ekil 1.3. Tedarik zinciri elemanları arasındaki ilikiler 12 ekil 1.4. Tedarik zinciri bileenleri...13 ekil 1.5. Temel tek safhalı tedarik zinciri...15 ekil 1.6. Çok safhalı tedarik zinciri...16 ekil 1.7. Tedarik zinciri yönetimi sistemi felsefesi...17 ekil 1.8. Tedarik zinciri yönetimi fonksiyonları...20 ekil 2.1. ERP halkaları..52 ekil 2.2. Yeni ERP anlayıı 53 ekil 3.1. Üretim modeli için akı diyagramı..85 ekil 3.2. Üretici depolaması ve direkt daıtım..90 ekil 3.3. Üretici depolamalı direkt daıtım ve geçi sırasında birletirme 91 ekil 3.4. Toptancı depolaması ve nakliye teslimatı...91 ekil 3.5. Toptancı depolaması ve perakendeci teslimatı..92 ekil 3.6. Üretici/toptancı depolaması ve müteri tarafından teslim alma..93 ekil 3.7. Perakendeci depolaması ve müteri tarafından teslim alma.93 ekil 4.1. Basit hiyerari modeli 108 ekil 4.2. Tedarikçi seçimi problemi için hiyerarik yapı ekil 4.3. Daıtım aı modeli

12 x TABLOLAR DZN Tablo 1.1. Geleneksel yaklaım ile tedarik zinciri yönetimi yaklaımının karılatırılması...18 Tablo 1.2. Geleneksel yaklaıma karı TZY'nin potansiyel faydaları 19 Tablo 1.3. Her aama için modelleme metodu...31 Tablo 1.4. Tedarik zinciri yönetiminde yapılan çalımalar 31 Tablo 2.1. Dünyadaki tedarik zinciri yönetimi yazılım firmaları ve yazılımları 54 Tablo 3.1. Tedarik zinciri optimizasyonunun iletmeye saladıı deer...75 Tablo 4.1. letmeye yönelik SWOT analizi.103 Tablo 4.2. kili karılatırmalar matrisi.111 Tablo 4.3. Karılatırma ölçei..112 Tablo 4.4. Maliyet ölçütüne göre ikili karılatırma matrisi. 112 Tablo 4.5. Kalite ölçütüne göre ikili karılatırma matrisi Tablo 4.6. Hizmet hızı ölçütüne göre ikili karılatırma matrisi Tablo 4.7. Güvenilirlik ölçütüne göre ikili karılatırma matrisi Tablo 4.8. Seçim kriterleri için ikili karılatırma matrisi Tablo 4.9. Hedef için öncelikler matrisi Tablo Tedarikçi seçimi problemi için öncelik matrisi..115 Tablo AHP teknii ile elde edilen firma öncelikleri. 116 Tablo Birim taıma maliyetleri (YTL/kg) (Fabrikalardan daıtım yerlerine)..119 Tablo Birim taıma maliyetleri (YTL/kg) (Daıtım yerlerinden müterilere).119 Tablo Birim üretim maliyetleri (YTL/kg)...120

13 xi Tablo Ürünlere olan talepler (ton/ay) Tablo Depolama kapasiteleri (ton/ay) Tablo Modelin sonuçları

14 xii SMGELER VE KISALTMALAR DZN C j a ij b i X j X ijt Y jmt Z it C ij jm C it D mt c j Amaç fonksiyonu katsayıları Teknolojik katsayılar Sa taraf sabitleri Üretilecek ürün miktarı i nci fab. j nci daıtım yerine gönderilen t nci ürün miktarı. j nci da. yerinden m nci müteriye gönderilen t nci ürün miktarı. i nci fabrikada üretilen t nci ürün miktarı. i nci fab. j nci da. yerine gönderilen ürn. birim taıma maliyeti. j nci da.yerinden m nci mü.gönderilen ürn.brm.taıma maliyeti. i nci fabrikada üretilen t nci ürününü birim üretim maliyeti. m nci müterinin t nci ürününe olan talep miktarı. j nci daıtım yerinin kapasitesi. AHP Analitik Hiyerari Prosesi APS Advanced Planning and Scheduling (leri Planlama ve Çizelgeleme) BI Business Intelligence ( Zekası) BT Biliim Teknolojileri CRM Customer Relationship Management (Müteri likileri Yönetimi) CRP Continous Replenishment Planning (Sürekli ikmal Planlaması) CRP Capacity Requirements Planning (Kapasite htiyaç Planlaması) DRP Daıtım Kaynakları Planlaması ECR Efficient Consumer Response (Etkin Tüketici Yanıtı) EDI Electronic Data Interchange (Elektronik Veri Deiimi) ERP Enterprice Resource Planning (Kurusal Kaynak Planlaması) GINO General Integer and Non-Linear Optimizer JIT Just in Time (Tam Zamanında Üretim) LINDO Linear Interactive and Discrete Optimizer LIS Logistics Information Systems MPS Master Production Schedule (Ana Üretim Çizelgesi) MRP Material Resource Planning (Malzeme htiyaç Planlaması) MRP II Üretim Kaynaklan Planlaması OPT Optimize Üretim Teknolojileri OSL Optimization Software Library POS Point Of Sales (SatıNoktası)

15 xiii QR Quick Response (Hızlı Yanıt) SCM Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Kuvvetli ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) TZE Tedarik Zinciri Entegrasyonu TZY Tedarik Zinciri Yönetimi UPC Uniform Product Code (Üniform Ürün Kodu)

16 1 GR Global pazarda iletmelerin var olabilmesi, dinamik pazar taleplerinin istenen zamanda karılanmasıyla mümkündür. Dinamik talep yönetimi ise geleneksel satın almadan çok daha fazlasının gerektirmekte ve tedarik zinciri yapısını iyice karmaıklatırmaktadır. Rekabet arttıkça talebin eksiksiz olarak karılanmasının önemi, bir baka deyile müteri memnuniyetinin önemi daha da artmaktadır. Bu da tedarik zincirindeki tüm ortakların birbirleri arasında kuracakları bir tedarik zinciri iletiim aı gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu ortaklar arasındaki aktivitelerin ezamanlı olarak yürütülmesi önem taımaktadır. Ezamanlı olarak ileyen tedarik zincirinde müterinin isteklerini karılamak için gereken bilgilerin elde edilmesi çok daha çabuk ve güvenilir olmaktadır. Tedarik zinciri sürecinde tedarikçilerle ve müterilerle ilikilerin gelitirilmesinde bilgi paylaımı temel bir unsur olduundan biliim teknolojilerinin bu süreçte önemli bir rolü vardır. Çünkü biliim teknolojileri, bilginin toplanması, ilenmesi ve daıtılmasındaki üstünlüklerinden dolayı geleneksel olarak birbirinden baımsız olan tedarik zinciri unsurlarının birbirine etkin bir ekilde entegre edilmelerini kolaylatırmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi sisteminin var olan elektronik ticaret sistemine entegre edilmesiyle tedarik zinciri ortakları arasındaki ibirlii en üst seviyeye ulamaktadır. Talep merkezi olarak hareket eden irket tüm tedarik zincirinin alıcının hizmetinde çalımasını salamaktadır. Üretim firmalarının tamamına yakını tedarik zinciri yönetimi sistemlerine sahiptir. Ancak bunlardan birçou gelitirilmemi, karmaık veya kontrol edilmez durumdadır. Benzer ekilde bazı firmalarda tam entegrasyonu ve birleik fonksiyonel sistemi gerçekletirememitir. Rekabet pozisyonunun gelitirilmesi durumunda firmanın süreklilik içinde nerede olduunun incelenmesine ihtiyaç vardır. Büyük ve entegre tedarik zinciri yönetimi yazılımları tedarik zinciri ile ilgili bilgilerin tüm departmanlar tarafından kolaylıkla ulaabilir ve paylaılabilir olmasını salamak amacıyla, kullanılan farklı teknolojileri tek bir yazılıma dönütürür.

17 2 Tedarik zinciri sistemi oluturmanın en zor tarafı sisteme veri pompalamaktır. Tedarik zinciri yazılımının doasında birçok farklı sistemin tek bir karar destek sisteminde birlemesi gereklilii vardır. Bu aamada belirtilen görüler sadece tedarik zinciri yönetimini mevcut durumu hakkında görü elde edilmesi için deil aynı zamanda da olası gelitirme alanlarının belirlenebilmesi için; irketlerin örgütlenme modelleri, irketlerin stratejik hedefleri, irketlerin saladıı yararlar, tedarik zinciri bütünletirme teknikleri, irketlerin ekonomik iletme uygulamaları, tedarik zinciri için dı kaynak salanması, irketlerin tedarik tabanı, sipari ve üretim stratejilerinin belirlenmesi, tedarik zincirinde kalite ve servis, tedarik zincirinde rekabet ve tüketicinin duyarlılıı, tedarik zincirinde bilgi teknolojisinin durumu, tedarik zincirinde stok devri ve devir süreleri, tedarik zinciri olanlar ile olmayanlar arasındaki farklılıklar, irketlerin büyüklüü ve performans konularında salam bir zemin salanacaktır. Tedarik zinciri yönetiminde maliyetin düürülmesi, kıymetlerin yönetimi ve tüketici servisi / kalite gözlemleri elde edilmesi gerekecektir. Tedarik zinciri yönetiminde irket ve dı dünya arasındaki fonksiyonel ilikilerin daha iyi anlaılması için optimizasyon modelleri kullanılır. Tedarik zinciri yöneticileri birçok uygulamada modelleyici verilere tam olarak ulaamasa da analiz yapabilmek için yaklaık verileri kullanmaktadırlar. Minimum tedarik zinciri maliyeti ile talebi karılayan, hangi tesisin hangi ürünü üretip hangi daıtım merkezine göndereceine karar veren global bir optimizasyon modeli kurmak için tam talep tahminleri ve dier veriler birletirilmelidir. Tez çalımasının ilk bölümünde tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramları ele alınmı; amaçları, geliimi ve süreçleri aktarılmı ve avantajdezavantajları deerlendirilmitir. Biliim teknolojilerinin, tedarik zinciri entegrasyonunun en önemli destekçisi olmasından hareketle bu entegrasyonun kapsamı ve baarı faktörleri ele alınmıtır. kinci bölümde ise, kurumsal kaynak planlaması ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki iliki kapsamından yola çıkarak bu kapsamda kullanılan tedarik zinciri yazılımları karılatırmalı olarak deerlendirilmitir. Üçüncü bölümde, dorusal programlama ve daıtım aı türleri hakkındaki temel bilgiler derlenmitir. Dördüncü bölümde ise Denizli Tekstil Sanayinde faaliyet gösteren bir iplik iletmesinde sistem analizi yaklaımıyla öncelikle karılaılan problemler SWOT

18 3 (strengths, weaknesses, opportunities, threats) (kuvvetli ve zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler) analizi ile ortaya çıkarılmı, bu sonuçlardan hareketle çözümler gelitirilmeye çalıılmıtır. Firma zayıf yönlerinden biri olan tedarikçi seçim problemine, AHP yaklaımı ile çözüm getirilmi; daıtım aları optimizayonu için ise dorusal programlama modeli kurularak çözülmütür. Sonuç ve öneriler kısmında ise çalıma sonunda elde edilen sonuçlar tartıılmı ve gelecekte yapılabilecek çalımalar için önerilere yer verilmitir.

19 4 BRNC BÖLÜM TEDARK ZNCR YÖNETM Hemen hemen bütün piyasalarda iletmelerinin çou ciddi bir rekabet baskısı ile karı karıyadır. Rekabet daha çok fiyat alanında gerçeklemektedir. Uygulanması en kolay rekabet türü olan fiyat rekabeti, iletmelerin karlılıını önemli ölçüde etkilemektedir. Ölçek ekonomisinden yararlanan büyük irketler yüksek miktarlarda üretmekten kaynaklanan düük üretim maliyetleri sayesinde daha düük satı fiyatı uygulayarak pazarlarda hâkim olmaktadırlar. Bu durum çou pazarda hakim tekellerin olumasına, küçük ve orta ölçekli irketlerin zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Günümüz iletmeleri rekabetsel avantaj salamak amacıyla satın alma ilemini daha geni kapsamlı düünmek ve yönetmek zorundadırlar. Bu nedenle bu alanı sadece satın alma faaliyetine indirgemek yerine daha geni kapsamda ele alarak aratırma, gelitirme, planlama, denetleme gibi dier yönetsel faaliyetlerle de zenginletirmek gerekir. modelinin baarısı sadece ürün ve hizmet çıktısına deil, bu çıktıların kalitesini ve fiyatını etkileyen girdilere de büyük ölçüde balıdır. yi bir satın alma sistemi i modelinin karlılıı, verimlilii ve pazar baarısına büyük katkılar salayabilir. Buna göre irketler tarafından satın alınacak ihtiyaç kalemlerinin pazar aratırmasının yapılması gerekmektedir. htiyaç kalemlerini satan yurt içi ve yurt dıı kaynakların farklı seçenekleri, nitelikleri ve fiyatları; teslim alma, taıma, depolama ve benzer konulardaki koulları aratırılmalı ve deerlendirilmelidir. Satın alma konusundaki bu denli farklı özelliklerin dikkate alınması, hem fiyat rekabeti hem de fiyat dıı etkenlerle örnein kalite, nitelikli hizmet ve müteri memnuniyeti gibi deikenlerle de

20 5 rekabet edebilmeyi salamaktadır. Bu noktada satın almayı sadece ihtiyaç duyulan üretim faktörlerinin bedeli ödenerek satın alınması eklindeki tanımdan daha geni bir ekilde tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Buna göre bu tanım, iletmelerin üretim faaliyetlerini yürütmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü üretim faktörünü doru zamanda, doru miktarda, doru kaynaktan ve doru kalitede temin etmesi eklinde olmalıdır. Bu ekilde satın alma faaliyetine farklı yönetsel ilevleri yükleyerek ve de satın almayı aarak tedarik kavramına ulaılacaktır. Tedarik; üretim faktörleri piyasasında pazar aratırmasından balayıp, satın alma sonrasına, sipariten, yükleme ve boaltmaya uzanan bir dizi faaliyeti içeren geni bir kavramdır. Satın almayı da içine alan anlamıyla tedarik, bir yönetim faaliyeti olarak deerlendirilmelidir. Satın alma, bu yönetsel faaliyetlerin son aamasıdır (Kırçova, 2006: 13-14) TEDARK ZNCR KAVRAMI Bir tedarik zinciri; ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, daıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak tüketiciler arasındaki hareketi salayan ilikiler ve balantılar bütünüdür lı yıllar ile birlikte, iletmeler, tedarik zincirlerinin bir üyesi olacak biçimde iletme faaliyetlerini gelitirme yollarını aratırmaya balamılardır. (Stadtler ve Kilger, 2000: 8). Piyasadaki youn rekabet koulları altında firmaların hayatını sürdürebilmesi açısından bakıldıında, geçmite girdilerin kaliteli, verimli ve en düük maliyetle salaması yeterli bir unsur olarak görülmekteydi. Bu sebeple, üretici firmalar üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla, temel strateji olarak kitle üretimi ve üretim sürecindeki esneklik üzerinde çalımalara aırlık verdiler. Bu arada, yeni ürün gelitirme çalımaları tamamen firma içi teknoloji ve kapasiteye balandıı için oldukça azaldı. malatta yaanan darboazlar, dengeli bir üretimi salayabilmek için mevcut stoklarla karılanıyor ve sonuçta yarı mamul stoklara büyük paralar balanmasına sebep oluyordu. Yine aynı zaman diliminde, kullanılan teknolojinin ve uzmanlık gerektiren faaliyetlerin tedarikçi veya müterilerle paylaılması riskli olarak görülüyordu. Bu dönemde, müteri ile tedarikçi ibirliine fazla sıcak bakılmamaktaydı. Ancak bugün, serbest piyasa ekonomisi, pazardaki olumlu ya da olumsuz hareketlilik, iç piyasayla birlikte dı piyasaya da açılma düüncesi ve temin süresine balı müteri memnuniyeti

21 6 rekabet açısından önemli faktörler haline gelmitir. Bu rekabet ortamında firmaların, deien taleplere uygun, esnek bir yapı oluturması ve buna balı olarak üretimden tüketiciye kadar uzanan bir sistem kurması ve bu sistemi en etkin ekilde yönetmesi gerekmektedir. Çünkü günümüzde üreticiden tüketiciye herkes, kaliteli ürün ve hizmet sunan, uygun fiyatlandırma yapan, ürün ve hizmetine kolay ulaılan, verdii sözü zamanında yerine getiren firmalarla çalımak istemektedir. Bir irketin tedarik zinciri; hammadde üreticileri, hammadde ve yarı mamulleri ilenmi ürüne dönütürmesi yani imalat ilemleri sırasında tedarik ileri ile uraanlar ve bunun ardından bitmi ürünleri daıtım kanallarında nihai tüketiciye kadar ulatırılması sırasında deer yaratan bütün unsurlardır. Yok olma veya geri dönüüm Yeryüzü Dönütürücüler Üreticiler Daıtımcılar Nihai müteriler ekil 1.1. Tedarik zinciri (Dobler, 1996: 16) Tedarik zinciri, malzemelerin elde edilmesi, bu malzemelerin son ürünlere dönütürülmesi ve bu son ürünlerin de müterilere daıtım ilevlerini gerçekletiren tesis ve daıtım seçeneklerinin aı olarak belirtilebilir.(ganeshan ve Harrinson, 1995: 13). Zincir, hammaddenin yeryüzünden çıkarılmasıyla balar ve ürün tekrar kullanıldıında veya atıldıında sona erer. Mal ve hizmetlerin tedarik aamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulamasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. süreçleri açısından bakıldıında, tedarik zinciri; satı süreci, üretim, envanter yönetimi,

22 7 malzeme temini, daıtım, tedarik, satı tahmini ve müteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır (en, 2006: 9). Tedarik zincirindeki yönetim taktii; tedarikçilerden müterilere, malzeme satın almadan ürün tasarımı ve tüketici sonrası yeniden kullanıma, depolamadan daıtıma ve muhasebeye, aradaki teebbüs ve operasyonları yönetmektir. Tedarik zincirinin bu kadar karmaık olmasının nedeni, bazı istisnalar dıında hiç kimsenin veya hiçbir departmanın yukarıdaki elemanların tümü hakkında sorumluluk veya bilgi sahibi olmamasıdır. Bu karmaıklıa ramen, tedarik zincirinin entegre edilmesinden salanan faydalar cezbedicidir. Tedarik zinciri; arzın ve talebin yönetilmesi, hammaddelerin tedarii, üretim ve montaj, depolama, envanter yönetimi, sipari yönetimi ve müterilere ürünlerin daıtım vb. faaliyetleri kapsamakta ve tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgi sistemlerini de içermektedir (Yüksel, 2004: 2). Üretim sırasında firmaya giren, firma içinde dolaan ve firmadan çıkan malzeme, bilgi ve enerji gibi tüm deer akılarının ideal bir ekil almasını salamak firma temel amaçlarından biri olmalıdır. Burada firmaya malzeme salayan tedarikçiler ile firma ve müteriler arasında bir akı sisteminden bahsedilebilir. Bu sistem içinde bilgi, sipari ve piyasa tahminlerine göre müterilerden firmaya doru, firmadan da tedarikçilere doru bir hareket içindedir. Malzeme ve hammaddelerin tedariinde olduu gibi artı deer katan ürün akıı ise, nihai ürün olarak firmadan müterilere doru bir yön çizer. Buna göre bir firma için tedarik zinciri; hammadde ve malzemenin tedarik edilip, ürün ve hizmetlerin üretilmesinden, müteriye ulatırılmasına kadar bir uçtan dier uca bütün faaliyetleri içeren süreçtir. Genellikle, malzemenin tedarikçilerden üreticilere, daıtıcılara, perakendecilere ve en sonunda müteriye ulatırılmasını kapsar. Burada amaç, firmanın üretim kapasitesinin arttırılması, piyasaya karı duyarlılıın gelitirilmesi ve tüketici ile tedarik ilerini üstlenenler arasında ilikilerin iyiletirilmesi yoluyla firmanın rekabet ortamında ayakta kalabilmesi ve hayatını sürdürebilmesidir. Bu süreç sırasında siparie balı olarak hammaddeler, malzemeler ve dier bileenler ürün haline getirilir ve müterilere ulatırılır. Dikkat edilirse, tedarik zincirinin ilk halkasını hammadde temini, son halkasını ürünün müteriye teslimi oluturmaktadır. Aslında baarılı bir tedarik zincirinde ilk halka yani, balangıç noktası tüketici, son noktası da hammadde ve malzemeyi temin ve tedarik edenler olmalıdır.

23 8 Üretim bunların ortasında yer alır. Çünkü üretim müteriler için yapıldıından, onların düüncelerinin bilgi olarak geriye akıının salanması çok önemlidir. Buna göre müteriler açısından tedarik zinciri, bir ürün veya hizmet için üretim, daıtım, pazarlama, lojistik ve satı sonrası hizmet kademelerini içine alan unsurların, ihtiyaçları zamanında karılaması amacıyla yapılan çalımaların tamamıdır (Yaman, 2001: ). Buna dayanarak bazı firmalar, müterilerinin taleplerini doru olarak tahmin edebilmek amacıyla, ihtiyaçlarını karılamaya yönelik hazırlanan elektronik ortamlar sayesinde tedarik zinciri balantısı kurarlar. Tedarik Zincirinin Tarihçesi Tedarik zinciri giriimi tarihi, tekstil endüstrisindeki "Hızlı-Yanıt" (Quick Response-QR) programının ilk uygulamaları ile balamı ve daha sonra gıda endüstrisindeki "Etkin Tüketici Yanıtı" (ECR) ile devam etmitir. Daha sonra farklı endüstri alanlarındaki çeitli firmalar, tedarik zincirinin bütünsel süreci arayıına gitmitir. Dünya çapında, tekstil ve giyim endüstrisindeki youn rekabet sonucunda, Amerikan giyim endüstrisi liderleri, 1947 de "Crafted With Pride in the USA Council" ı kurmutur.1985'te Kurt Salmon Associates, bir tedarik zinciri analizini yönetmek için komisyon oluturmutur. Aratırma sonuçlarına göre, hammadde evresinden tüketiciye kadar, giyim tedarik zinciri için teslim süresi, 66 haftadır; bunun 40 haftası depolarda veya transit ileminde geçmektedir. Uzun tedarik zinciri, envanter finansı ve doru ürünün, doru zamanda doru yerde olmaması nedeniyle endüstride büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu aratırma sonucunda, QR stratejisi gelitirilmitir. QR, müteri gereksinimlerine daha çabuk yanıt verilmesi için, bilgi paylaımıyla, perakendeciler ve tedarikçilerin birlikte çalıtıı bir ortaklıktır. Aratırma sonucunda ortaya çıkan önemli deiiklikler, gıda endüstrisi tarafından kullanılan Üniform Ürün Kodunun (Uniform Product Code-UPC) endüstriye girii ve irketler arasında Elektronik Veri Deiimi (EDI) için bir dizi standartların getirilmesidir. Perakendeciler, satı bilgilerinin daıtımcı ve üreticilere hızla aktarılması için satı noktası (POS - point of sales) tarama

24 9 sistemleri kurmaya balamıtır. QR; promosyon, iskontolar ve tahminler hakkındaki pazarlama bilgilerini, üretim ve daıtım planına dönütürmektedir TEDARK ZNCRNN YAPISI Tedarik zinciri ürün veya hizmetin üretimi ve daıtımını salayan altyapı, fonksiyon ve faaliyetlerden oluan bir organizasyon sırasıdır. Bu sıra hammadde tedarikçisinden balayıp, nihai tüketiciye kadar kullanılan bütün elemanları kapsar (William, 2001: 504). Buna göre, tedarik zincirinin birbirine balı organizasyonlardan ve bunların arasındaki bilgi akılarından meydana geldii söylenebilir. Adı geçen organizasyonlar, ana balıklar halinde hammadde ve malzeme tedarikçileri, lojistik hizmet salayan aracılar ve müterilerdir. fade edilen bilgi akıı ise, zincir boyunca, zinciri oluturan tüm elemanlar tarafından kullanılabilecek yapıdaki her türlü bilgiyi ifade etmektedir. TOPLAM ENFORMASYON ERLEBLRL Talep Yaratma Talep için Kaynak Talep için Üretmek Talep için Teslim ekil 1.2. Tedarik zincirinde toplam enformasyon (Yiit, 2002: 24) Tedarik zincirinin yapısını meydana getiren organizasyonların alt sistemlerini de dikkate aldıımızda, karmaık yapıdaki tedarik zinciri sürecinde oluan bilginin takip edilmesinin oldukça zor olduu görülecektir. Bu durum tedarik zincirinin oldukça karmaık yapısını faydaya dönütürecek, zincirin halkalarını ayrı ayrı ele alan bir strateji gelitirilmesine ihtiyaç olduunu göstermektedir. Burada, bir yandan organizasyonlar

25 10 arası, dier yandan firma içinde farklı fonksiyonlara sahip birimler arası kurulacak yakınlama, tedarik zincirinin etkinliini gösterecektir (Gedikli, 2006: 19). Tedarik zincirini oluturan tüm aktiviteler; kaynak ve tedarik, üretim planlama, sipari süreci, envanter yönetimi, nakliyat, depolama ve müteri hizmetlerini içermektedir. Daha da önemlisi, bu aynı zamanda, tüm aktivitelerin gözlenmesi için gereken bilgi sistemlerini de kapsamaktadır. Tedarik zincirinin karılatıı temel problemler u ekilde sıralanabilir: Malzemelerin ve parçaların artan envanteri. Sınırlı malzemelerin ve kaynakların hızlı daıtımının artan maliyetleri. Gereksiz malzemelerin ve parçaların geri dönüünün veya stoklanmasının artan maliyeti. Envanterdeki kullanılmayan parçaların ve malzemelerin artan maliyeti. Tedarik zinciri tedarikçilerden nihai tüketicilere giden malzemelerin, parçaların ve ürünlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili dier faaliyetler dizisinin balantılı yapısıdır. Tedarik zincirinin 4 temel özellii vardır: 1- Tedarik zinciri özerk fonksiyonlar dizisi deil bütünleiktir. 2- Stratejik karar verme ile dorudan balantılıdır. 3- Tedarik zinciri üzerindeki envanterler arasındaki dengesizlikleri tespit etme ve uygun çözümler (düzeltme, elimine etme, ayıklama v.b.) getirme ana konularıdır. 4- Zincir boyunca sistem entegre edilmitir. Üretimden satıa giden süreçte tedarik zincirinin yapısını oluturmak için alınması gereken kararlar dört ana balık altında toplanabilir (Richardson, 2003: 36): Kaynak temin etme sırasında alınacak kararlar: Tedarikçinin ve tedarik yönteminin seçimi Tedarik edilecek hammadde, malzeme ya da ürünün kalitesi

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ, SÜREÇLERİ VE YARARLARI

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ, SÜREÇLERİ VE YARARLARI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 87-96. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ, SÜREÇLERİ VE YARARLARI Ali İhsan ÖZDEMİR * ÖZET Bilgi ve

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) Sipariş verme sistemleri Stok kontrolüne dayalı sipariş verme sistemleri

Detaylı

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Yazarlar Abdurrahman Gümrah Ayşe Anıl Betül Şahin Ensari Şahin Gökay Civelek M. Ali Mordogan Nalan Üstüntaş Oğuz Yavuzyılmaz Özlem Akbulut Dursun

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş NOT: MRP ve TAM ZAMANINDA ÜRETİM ARASINDAKİ FARKLAR ile ilgili notlar sizlere çalışmanız için derste işlenmemiştir Endüstri Mühendisliğine Giriş 26 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard.

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK)

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) İŞLETME MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ERP nin en önemli özelliği, firmanın bütün departman ve fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleştirmeye çalışmasıdır. İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak

KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak Dünya Üzerinde Yaşanan Değişim Haberleşme Olanaklarının Artması Ekonominin Belirleyiciliği Dünyadaki siyasi gelişmeler Yeni

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı