Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu"

Transkript

1 Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

2

3 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir zorunluluk haline getiriyor 8 Enerjinin geleceğinde sizi ne bekliyor 10 Enerji ile ilgili gerçekler ve yapılması gerekenler 12 Mali fırsatlar 14 Başlangıç noktası 16 Odaklanma noktası 18 Enerji tasarrufu sağlama Enerji tüketimini ve harcamalarını nasıl optimum hale getirebilirim? 27 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu 47 Enerji dağıtımı için enerji verimlilik çözümleri 63 HVAC kontrolüyle enerji tasarrufu 75 Aydınlatma kontrolüyle enerji tasarrufu 87 Bina otomasyonuyla enerji tasarrufu 107 Hız kontrolü ile enerji tasarrufu 115 Enerji yönetimi, servis çözümleri Örnek enerji verimliliği uygulamaları 130 Oteller için entegre çözümler - referans - Rixos, Grand Ankara, Türkiye 136 Alışveriş merkezleri (AVM) için entegre çözümler - referans - Forum Alışveriş Merkezleri, Multi-Development, Türkiye 142 Veri merkezleri için entegre çözümler - referans - SuperNAP, USA 148 Çimento sektörü için entegre çözümler - referans - Denizli Çimento, Türkiye Enerji tasarrufuna bağlılık 156 Enerji geleceğimiz şimdi başlıyor 158 Daha verimli, daha akıllı ve daha temiz bir enerji geleceği 162 Entegre sistem mimarisi ile verimlilik 165 Müşterilerinizin önde gelen enerji verimliliği ortağı olun

4

5 1 - Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 5

6 Schneider Electric Enerji Verimliliği etiketleri Enerji verimliliği etiketlerimiz doğru tercihi yapabilmeniz için size yol gösterir. Bu Enerji Verimliliği çözümleri etiketi, çözümden bekleyebileceğiniz potansiyel enerji tasarruflarını belirtir. Bu çözümler, sürekli enerji verimliliğine olanak sağlar. Bu Enerji Verimliliği etiketi, çözümün temelinde bulunan ürünleri belirtir. Bu seriler sayesinde, standart çözüme kıyasla farklılık oluşturabilirsiniz. Schneider Electric, tasarruflarınızda net bir farklılık yaratmanıza yardımcı olur.

7 7 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini artık bir zorunluluk haline getiriyor.. Devletler Kyoto Protokolü ile CO 2 emisyonunun azaltılmasına dair taahhüt ettikleri hedefleri gündemlerine almaya başlamıştır. Kyoto taahhüdü 2012'ye kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bunun ötesinde bir çok ülke daha uzun vadeli planlar öngörmektedir ve CO 2 konsantrasyonunu 450 ppm seviyesine getirebilmek için GIEEC'nin UNFCC'ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi) uygun hedefleri vardır. (2050 yılından önce, 1990 yılındaki CO 2 emisyon seviyesinin yarısına gelinmesi gerekmektedir). Avrupa Birliği, Mart 2007'de AB'ye üye ülkelerinin liderleri tarafından belirlenen 2020 yılına kadar %20 daha az emisyon hedefiyle iyi bir örnektir. Hatta 3x20 olarak bilinen büyük bir taahhüdde de bulunmaktadır. (CO 2 emisyonunun %20 azaltılması, enerji verimliliği seviyesinin %20 arttırılması ve %20 yenilenebilir enerji üretimine erişilmesi. %20 emisyon azaltımı taahhüdü Kyoto sonrası protokol için %30'a çıkartılabilir). Bazı Avrupa ülkeleri 2050 yılı için %50'ye kadar azaltma taahhüdü vermişlerdir. Türkiye'nin Kyoto protokolü çerçevesinde herhangi bir taahhüdü bulunmamakla birlikte, Kyoto (2012) sonrası için taahhüt altına gireceği şüphesizdir. Tüm bu gelişmeler enerji verimliliğinin şu anki ve gelecekteki durumu ve uygulanabilecek politikalar konusunda yol göstermektedir. Bu hedeflere ulaşmak, hükümetler için gerçek değişiklikler, düzenlemeler ve standardizasyon gerektirecektir. Tüm dünyada enerji verimliliği ile mali planlar ve vergi planları oluşturulmakta, yapılan yasal düzenlemeler yükümlülükleri arttırmaktadır. ABD'de Q 2005 Enerji Politikası Yönergesi Q Bina Yasaları Q Enerji Yasaları (10CFR434) Q Eyalet Enerji programı (10CFR420) Q Tüketici Ürünleri için Enerji Koruması (10 CFR 430) Avrupa Birliği'nde Q AB Emisyon Ticareti Planı Q Binaların Enerji Performansı Yönergesi Q Enerji Kullanan Ürünler Yönergesi Q Enerji ve enerji hizmetlerinin son kullanımı yönergesi Türkiye'de Q 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu Q Binalarda enerji performansı yönetmeliği Q Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik Q Yenilenebilir enerji kanunu Aşağıdakiler gibi çeşitli yasal ve mali teşvik/ vergi teşvik programları ulusal ve bölgesel düzeyde geliştirilmektedir. Q Binalar için enerji kimlik belgesi Q Enerji etüdü Q Gönüllü anlaşma Q Verimlilik arttırıcı projelere destek Yapılan düzenlemeler sadece yeni binaları veya tesisatları değil, mevcut binaları ve altyapıları da kapsamaktadır Paralel Standardizasyon çalışması, yayınlanan ve geliştirilmekte olan birçok yeni standart ile başlatılmıştır Binalarda tüm enerji kullanım alanları bu kapsamdadır: Q Aydınlatma Q Havalandırma Q Isıtma Q Soğutma ve iklimlendirme Sanayi ve ticari şirketler için Enerji Yönetim Sistemi standartları (en çok bilinenlerden, kalite için ISO 9001, çevre için ISO ve enerji yönetimi için ISO 16001) Standardizasyon Dairelerinde geliştirilmektedir. Enerji Verimliliği Hizmetleri standartları iş sürecinin her aşaması için de geçerlidir. Enerji verimliliği sağlayan ekipmanları ve Enerji Verimliliği geliştirme planlarını yürürlüğe sokmak, artık bir seçenek değil, zorunluluk haline gelmiştir. Her ülke, göz ardı edilemeyecek mali yükümlülükleri olan yerel düzenlemeleri ve teşvik planlarını uygulamaktadır.

8 Enerjinin geleceğinde sizi ne bekliyor? % yılına kadar sera etkisini dengelemek için gereken GHG (Sera Gazı) emisyon azaltımı %30 Emisyonları azaltabilecek veya elektrik girmemiş bölgelere elektrik sağlayabilecek günümüzün teknolojisiyle mümkün olan tasarruflar

9 Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 9 Dünyanın enerji tüketimi 1980 den bu yana %45 artmıştır yılı itibarıyla %70 ten daha fazla artmış olacağı öngörülmektedir. Gelişmekte olan pazarlar (Çin ve Hindistan dahil) yeni talebin %75 ini kapsamakta ve dünyanın kaynakları üzerinde yeni bir baskı oluşturmaktadır. Bununla birlikte Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş pazarlarda da artan talep ve kısıtlı kaynak sorunu yaşanacaktır. Bu gelişmiş pazarlar, tüketimi azaltmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya, alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya ve enerji güvenliğini artırmaya devam edecektir. Kaynaklar için artan rekabet ve siyasi istikrarsızlık, yakın gelecekte petrol ve doğal gaz fiyatlarının mevcut veya daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olacaktır. Özellikle büyüyen pazarlarda kömür, ucuz ve bol bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu, emisyonları azaltma ve küresel iklim değişikliği önlemlerini sürdürme çalışmalarını olumsuz etkileyecektir. Küresel ısınma hiçbir zaman olmadığı kadar gündemdedir. İklim değişikliği ile ilgili endişeler ve kamuoyu, yasa koyucuları, fikir öncüleri ve özel çıkar çevrelerini önlem almaya, sanayi kesimini ise bu önlemlere uygun hareket etmeye itecektir. Şu an gördüğümüz trendler önümüzdeki 25 yılda da devam edecek. 42,9 N O N 30 30,9 64% O E C D ,3 46% 54% 55% 45% 36% O E C D Katrilyon Btu Enerji tüketimini, maliyetleri ve çevreye zarar veren maddeleri uygun şekilde yönetmeyi öğrenmemiz bir zorunluluktur.

10 Enerji ile ilgili gerçekler ve yapılması gerekenler % yılına kadar yapılacak olan enerji verimliliği çalışmaları 1000 yeni elektrik santralinin inşa edilmesini engelleyebilir

11 Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 11 Yeni enerji dünyasına hepimiz ayak uydurabiliriz Enerji kullanımının azaltılması ve yönetilmesi, karar verici makamların odağı olmaya devam edecektir. Gelecekteki politikaların temel hedefleri: Tüm sektörlerde nihai enerji tüketimini sınırlandırmak. Ölçümlere dayanarak verimlilik hedefleri oluşturmak. Enerji kullanımını ölçmek ve takip etmek. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojilerini teşvik etmek. Emisyon ticareti ve talep azaltmayı teşvik etmek için pazarlar açmak. Binalar ve Sanayi, tasarruf açısından en büyük ve en erişilebilir fırsatlara sahiptir. İşinizdeki etkileri ve fırsatları anlamaya çalışın. Enerji verimliliği dünyamızın enerji kaynaklarını genişletmenin en hızlı, ucuz ve temiz yoludur. Sanayi %30 un dan fazlası sanayide tüketilmektedir. Motorlar, elektrik kullanımının %60 ına karşılık gelmektedir. Ortalama bir tesis enerji tüketimini %10-20 arasında azaltabilir. Binalar Enerjinin %20 si binalarda tüketilmektedir. 3 temel alan: HVAC, aydınlatma ve entegre bina çözümleri enerji verimliliği sağlar. Teknik projeler %30 a kadar enerji tasarrufu sağlayabilir. Konut Enerjinin %20 si konutlarda tüketilmektedir. Enerji verimliliği ürünleri %10-40 oranında elektrik tasarrufu sağlayabilir. Schneider Electric bu çabayı göstermektedir ve size yardımcı olabilir.

12 Mali fırsatlar %30 Bir binadan elde edilecek enerji tasarrufu toplam işletim maliyetini %10 azaltabilir

13 Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 13 Hem maliyet avantajlarını hem de çevreye zarar vermeyen alternatifleri bir araya getirebiliriz Binalarda enerji kullanımının %30 azaltılması, kira gelirinde %3 artış veya net işletme gelirinde %5 artış gibi kârlar sağlar. Hastanelerde enerji maliyetlerinin %5 azaltılması, kazancı %1 artırır. Kâr amacı gütmeyen sağlık kuruluşlarında enerjide 1 $ tasarruf, yeni gelirde 20 $ a karşılık gelmektedir. Süpermarketlerde enerji maliyetlerinin %10 azaltılması, kâr marjlarını %6 artırabilir. Otellerde enerji maliyetlerinin %10 azaltılması, ortalama günlük oda fiyatlarında 1,35 $ a denk bir artış anlamına gelmektedir. Sanayi alanında; Enerji verimliliği ve üretkenlik arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Enerji dışındaki kârlar hakkındaki tahminler, projenin geçerliliği için çok önemlidir. İyi bir çevre yönetimi, daha iyi mali performans sağlamaya yardımcı olur. Innovest ve İngiltere Çevre Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Değerlendirilen toplam durumların %85 inde çevresel yönetim ve/veya durumlar ile mali performans arasında kuvvetli bir korelasyon bulunduğu bildirilmektedir. Enerji yönetimi, kurumsal bir karardır. Çevre konusunda bir lider olurken kurumsal kârınızı da geliştirin. %30 Enerji, ticari ofis binaları için en büyük işletme masrafı kalemidir. Proje Başarısı: gereken enerjiyi azaltma üretimi artırma işletme süresini azaltarak doğrudan işçilik tasarrufu elde etme ve yan işlemleri azaltma ham maddeden tasarruf ürün kalitesini artırma ekipman ve kaynakların ömrünü uzatma temizlik ve bakım gereksinimlerini azaltma sistem kapasitesini artırma gürültüyü azaltma emisyonları azaltma %19 Temizleme %18 İdari %10 Diğer Bakım / Onarım %23 Enerji %30 Schneider Electric, seçeneklerinizi anlamınıza yardımcı olabilir.

14 Başlangıç noktası 2 yıl Birçok enerji verimliliği projesinde yatırımın geri dönüş süresidir.

15 Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 15 Fırsatların hepsi etrafınızda; Ölçün ve Analiz Edin Enerji yönetimi, dip toplamda önemli avantajlar sağlar. Yatırım kriterleri ve geri ödeme hakkındaki kararlar, bir şirketin stratejik sürdürülebilirlik vizyonu karşısında dengelenebilir. Enerjide başarı, iş performansını geliştiren bir kurumsal süreç gerektirir. İdari yönetim: - Bir enerji yönetimi politikası oluşturmalı, iletmeli ve uygulamalıdır. - Sonuç elde etmeye odaklanmış ve sorumlu bir lider gerekmektedir. - Kuruluş genelinde değişimi izleyebilmeli ve etkileyebilmelidir. - Enerji bilgilerini toplama, analiz etme ve rapor etme yöntemleri ve araçları gerekmektedir. - Değişimi yönetmek için ayrıntılı dökümler çok önemlidir. - Yasalar, bilgilerin açıklanmasını gerektirebilir. Sadece enerjiyi nerede ve nasıl kullandığınızı anlamak bile prosedür ve davranış değişikliklerini kullanarak herhangi bir sermaye yatırımı olmadan %10 a kadar tasarruf sağlayabilir. Sürdürülebilir Performans Enerji Profiliyle ilgili ön çalışma Tasarrufun Gerçekleşmesi Enerji Tasarrufu Sağlama ve Sürdürme Kapsamlı Analiz Aksiyon planı Schneider Electric, gereken bilgileri bulmanıza ve analiz etmenize yardımcı olur.

16 Odaklanma noktası Sürekli izleme ve bakım olmaması nedeniyle yılda %8 e kadar enerji kaybı yaşanabilir

17 Enerji verimi karşısındaki zorluklar 17 Enerji verimliliğini artırmak ve kontrol etmek için potansiyel önlemleri tespit edin Teknik açıdan gerçekleştirilebilir tüm işlemlerin analiz edilmesi potansiyel olarak %30 un üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilir. Ekonomik ve pratik faktörler elektrik için %24 ve gaz projeleri için %9 gelir getirmektedir. Uzmanlar, sizin için neyin pratik ve gerçekleştirilebilir olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Enerji önlemlerine 3 alanda odaklanın: Enerji Tüketiminin Azaltılması: - Şirketinizin tüm işlemlerinde tüketilen enerji türleri. - Maliyet tasarrufu ve emisyon düşüşüne neden olan önlemler. Enerji Maliyetlerinin Optimizasyonu: - Enerji alma veya enerji kaynağını yönetme maliyetini, optimum hale getirecek ya da düşürecek stratejilerle azaltma. Güvenilirlik ve Kullanılabilirliğin Geliştirilmesi: - Güvenilir ve verimli ekipman işletimiyle kazançları sürdürme. - Tasarım ve stratejiyle kesinti riskini minimuma indirme. Bir enerji yönetimi programını sürdürmek, toplam enerji harcamalarının %1-2 sine karşılık gelmektedir*. Tüketim, %10-40 arasında azaltılabilir. *sermaye harcamaları hariç. Enerji tüketimi Verimli araçlar ve kurulum Kullanım optimizasyonu Denetleme ve bakım Bakım, kontrol ve denetim olmadan kaybedilen tasarruf imkânları Bakım, kontrol ve denetim mekanizmaları sayesinde sürdürülebilen enerji verimliliği seviyesi Bakım, kontrol ve denetim mekanizmaları olmadan sürdürülebilecek enerji kullanımı seviyesi Enerji nihai kullanımının akıllı yönetimi: Verimli nihai kullanım cihazları + otomasyon ve kontrol sistemi + izleme, ölçüm ve bakım. Schneider Electric, enerji tasarruflarınızı planlamanıza ve sürdürmenize yardım edebilir.

18 Enerji tasarrufu sağlama %30 Enerji tasarrufu, günümüzün teknolojisiyle artık mümkün

19 Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 19 Enerji verimliliği sağlayan ve sürdüren çözümler Ürünlerimiz ve çözümlerimiz, enerji zincirindeki her halkada yer almakta ve %10-30 ve üzeri miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Teknoloji, enerji verimliliği elde etmek için en önemli unsurdur. Akıllı enerji yenilikleri, enerji ve emisyon düşüşü sağlamada önemli bir etkiye sahip olmaya devam edecektir. Pratik ve ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir şekilde teknoloji uygulamak için bilgi ve deneyim zorunludur. Davranışsal ve prosedürel önlemler tasarrufları başlatma ve sürdürmeyi kolaylaştırır. Bir enerji yönetimi programını sürdürmek, toplam enerji harcamalarının %1-2 sine karşılık gelmektedir.* Tüketim, %10-40 arasında azaltılabilir. *Sermaye harcamaları hariç. Çözümler HVAC, Havalandırma, fan kontrolü, aydınlatma kontrolü ve yönetimi Pompa, kompresör kontrolü, motor kontrolü ve yönetimi Güç yönetim, kritik güç çözümleri Tesis yönetimi, süreç optimizasyonu Enerji bilgi servisleri, denetimler ve değerlendirmeler Enerji servisleri Kullanılan teknoloji Ölçüm, İzleme ve Kontrol, Otomasyon ve Sensörler Hız kontrol cihazları ve motor kontrolü, Aydınlatma kontrol sistemleri Bina otomasyon sistemleri, Elektrik dağıtımı Güç Faktörü Düzeltmesi, Güç Filtreleme Kesintisiz Güç Sistemleri SCADA, Bilgi Sistemleri Yönetim Araçları Müşterilerimize enerjiyi doğru yönetecek kararları almalarında yardımcı oluyoruz. Doğru karar verebilmeleri için detaylı bilgi sağlıyoruz. sürdürülebilir tasarruf için teknoloji ve çözüm sunuyoruz. Schneider Electric, müşterilerin fark oluşturmasına olanak sağlar!

20 Günümüzdeki teknolojiler Büyüyen bir kurum

21 21 %30 a kadar tasarruf! Günümüz teknolojileriyle %30 enerji tasarrufu gerçekleştirilebilir. Hız kontrol cihazı ve otomasyon, motor sistemlerinde %40 a kadar tasarruf sağlayabilir. Aydınlatma kontrol sistemi sayesinde bina aydınlatma sistemleri tarafından harcanan enerjide %30 a kadar tasarruf sağlanabilir.

22 Enerji tasarrufu programı Schneider Electric enerji verimliliği çözümleri

23 yılında %20 daha az CO2 emisyonu İlkbahar Avrupa Konseyi nin Mart 2007 itibarıyle belirlediği Sera Gazı Emisyonu düşürme hedefi. Ve mevcut ortamda kullanım optimizasyonu için çözümlerin uygulamaya geçirilmesi 2020 hedeflerine ulaşmakta büyük önem taşıyor.

24

25 2 - Enerji tüketimini ve harcamalarını nasıl optimum hale getirebilirim? 25

26

27 Enerji tüketimini ve harcamalarını nasıl optimum hale getirebilirim? 27 Enerji tüketimi ve maliyet tahsisini teşhis etmek, azaltma sağlamak için temel ilk adımdır. Enerji kullanımı analizi çözümleri, tüm ilgili hizmetlerin (Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar) enerji tüketimini anlamak için önemli bir araçtır. Maliyet tahsisi ve alt faturalandırma raporları, bina ya da fabrika sahiplerinin enerji maliyetlerinden kiracıları ve maliyet merkezlerini sorumlu tutmasını sağlar. Sonraki önlemler, toplam enerji kullanımını %8-10 arasında azaltabilir! Ayrıca güvenli dengeli elektrik sözleşmeleriyle riskin minimuma indirilmesi ve değerin maksimuma çıkarılması, enerji yöneticileri ve idarecileri için önemli bir önceliktir. Enerji tarifesi optimizasyonu çözümlerinin, genel tesis maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Kurumlar, avantajlı tedarik sözleşmeleri yapacak bilgi ve uzmanlığa sahipse enerji maliyetlerini optimum hale getirebilirler. Maksimum tasarruflar, en uygun tarifeleri tam olarak kullanarak kazanılabilir. Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu

28

29 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu 29 Enerji tüketiminin ölçülmesi binanızın nasıl çalıştığını anlamanın ve potansiyel tasarruf fırsatlarının daha iyi bir şekilde ortaya çıkarmanın en iyi yoludur. Bu bölümde iki basit çözüm sunulmaktadır: > Tesisatınızdaki farklı cihazlardaki elektrik tüketiminin doğrudan ölçülmesi > Tüketim verilerinin ölçülmesi ve analiz için bir PC veya Web sunucusuna aktarılması Her iki tip çözüm otomatikleştirilmiş veri yönetimi ve analiz sistemi olmadan uygulanabilir. Size en uygun çözümü seçin Enerji izleme için çözüm mimarisi örneği > Temel enerji gereksinimlerini basit bir ölçüm çözümüyle karşılayın (s. 30) > Binanızdaki her bir bölgenin temel elektrik bilgilerini alın (s. 32) > Aydınlatma tesisatınızın kullandığı enerjiyi görüntüleyin ve izleyin (s. 34) > BMS kullanmadan enerji tüketiminizi çevrimiçi analiz edin (s.36) > Küçük ve orta büyüklükteki binanızdaki ALTYAPI GİDERLERİNİ yönetin (s. 38) > Kritik olmayan büyük endüstriyel binalardaki ALTYAPI GİDERLERİNİ yönetin (s. 40) > Büyük ticari binaların ALTYAPI GİDERLERİNİ yönetin ve bireysel faturalar düzenleyin (s. 42) > Endüstriyel binanızın çalışmasını optimum hale getirmek için enerji verilerini analiz edin (s. 44)

30 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu Uygulama: küçük ticari ve endüstriyel binalar Temel enerji gereksinimlerini basit bir ölçüm çözümüyle karşılayın Avantajları Binadaki enerji tüketiminin azalmasına yardım edecek düzeltici eylemleri ve buna uygun bölgeleri belirlememi sağlayacak basit bir enerji ölçüm sistemine ihtiyacım var. Çözüm Seçilen yüklere dijital kilowatt-saat ölçüm cihazları takın Çözüm, enerji tüketiminin izlenmesi için basit dijital kilowattsaat ölçüm cihazlarının kullanılmasına dayalıdır. Kullanıcılar, binanın her bir bölgesinde aşırı kullanım yapan başlıca kaynakları belirlemek için ölçüm cihazlarının ekranlarındaki tüketim bilgilerini okuyabilirler. Bu düşük maliyetli darbeli ölçüm cihazları, nötr dağıtımlı olan veya olmayan tek fazlı ya da üç fazlı elektrik devresi tarafından tüketilen aktif enerjinin alt ölçümünü yapmak için tasarlanmıştır. 40/63A değerine kadar doğrudan ölçüm mümkündür. 63A değerinin üzerinde, bir akım transformatörü kullanılmalıdır. Ölçüm cihazları analiz ve raporlama için bir PC veya PLC ye bağlanabilir. Kullanıcı için > Ölçümleme, kullanıcıların tüketim alışkanlıkları hakkında bilinçlenmesini sağlayarak enerji tüketimini %10 a varan oranda azaltabilir > Tüketimi izlemeye başlamanın en kolay yoludur > Bireysel faturalama ve maliyet bölüşümü için kullanılabilir

31 31 Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın C60 Kesici C60 Kesici C60 Kesici C60 Kesici C60 Kesici Profesyoneller için + Bitmiş binalarda bile kolay montaj Sayaç (KWH) Kilowatt-saat ölçüm cihazı ME4zrt Sayaç (KWH) Sayaç (KWH) Sayaç (KWH) Sayaç (KWH) Kilowatt-saat Kilowatt-saat Kilowatt-saat Kilowatt-saat ölçüm cihazı ölçüm cihazı ölçüm cihazı ölçüm cihazı ME3zr ME1zr ME1zr EN40 + Kolay kablo bağlantısı: akım transformatörü gerekmez + Kompakt panolara kolay montaj için küçük boyut + Uzaktan ölçüm yapmak mümkündür + Akım girişlerinin alttan bağlantısı, devre kesicilere bağlantıyı kolaylaştırır + Bir ölçüm cihazları grubunun uzaktan yönetilmesi için bir darbe çıkışı kullanılabilir Kafeterya Soğuk Hava Depo Oda ME serisi > ME serisi watt-saat ölçüm cihazları nötr dağıtımlı olan veya olmayan tek fazlı ya da üç fazlı devreler için tasarlanmıştır 40/63A ya kadar doğrudan, 6000A ya kadar akım transformatörüyle ölçüm DIN ray montajı 5-7 basamaklı ekran Normdaki açık kontağıyla uzaktan aktarım mümkündür IEC ve IEC standartlarına uygundur EN serisi > EN40 / EN clic serisi kilowatt-saat ölçüm cihazları, tek fazlı devre tarafından tüketilen aktif enerjiyi ölçer > IEC , IEC (sınıf 1) standartlarına uygundur

32 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu Uygulama: küçük ve orta büyüklükteki binalar Binanızdaki her bölgenin temel elektrik bilgilerini izleyin Avantajları Tesis yönetimi yüklenicisi olarak, binamın farklı bölgelerinin elektrik bilgilerini elde edebileceğim, izleyebileceğim ve net bir şekilde görüntüleyebileceğim bir sisteme ihtiyacım var. Çözüm PC ye PowerView sarfiyat izleme yazılımını yükleyin ve bilgi göndermek için ölçüm cihazları monte edin PowerView yazılımı binanın enerji verimliliğini artırmanın en kolay yollarından biridir. Ayrıca, sonradan kurulabilecek daha karmaşık sistemler için mükemmel bir temel oluşturur. Kullanımı kolay arabirim ölçümlerini ve ilgili eğrileri gerçek zamanlı olarak görüntüler. Hem PM9c hem de daha gelişmiş PM710 ölçüm cihazları RS485 Modbus protokolünü kullanır. EGX100 ağ geçidi Modbus u, Ethernet TCP IP protokolüne dönüştürür. Kullanıcı için > İlk yıl içinde yatırımın geri dönüşüyle birlikte %10 a varan tasarruf > Bireysel ölçüm olanağı kullanıcıların tüketim bilincini artırır Gereksiz tüketimi engellemek için kullanılmayan bölgelerdeki enerji hemen kesilir Enerji optimum verimlilik sağlamak ve enerjiden kaynaklanan kayıpları azaltmak üzere ayarlanır

33 33 Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın PowerView Yazılımı Ethernet TCPIP Profesyoneller için + Montaj Güç ölçüm cihazı ve yazılımları içeren bir paket şeklinde bulunabilir PowerView yazılımının kullanımı kolaydır PM9c, PM710 ve EGX100 ölçüm cihazları AG panoya monte edilmek için uygundur DIN rayına monte PM9c ve EGX100 yenileme projeleri için uygundur PM710 ölçüm cihazları kapı montajı için eski analog ampermetre ve voltmetrelerle aynı boyutlara sahiptir Fabrika kalibrasyonlu PM9c ölçüm cihazına tesiste yapılacak ayar sayısı çok azdır + Bakım Hızlı ve kolay yükseltme için, monte edilen tüm yeni Schneider Electric ölçüm cihazları otomatik algılanır EGX100 Ağ geçidi PowerView yazılımı 32 adete kadar ölçüm cihazını destekler Verileri önceden belirlenen aralıklarla ve tablo formatında sağlar PM710 Güç izleme ve kontrol cihazı PM9c ve PM710 ölçüm cihazları Mod/bus Haberleşme Bakım için yararlı yerel bilgileri görüntüleyen dahili ekranlar PM9c ile ölçülebilen değerler: gerçek zamanlı ve maksimum akım, gerilim, gerçek güç, görünen güç, gerçek enerji, nötr akım, reaktif enerji ve talep değerleri Yardımcı güç 220V AC dir PM710 ölçüm cihazları PM9C Güç izleme ve kontrol cihazı RS485 PM9C Güç izleme ve kontrol cihazı PM9c nin yaptığı ölçümlerin yanı sıra talep reaktif gücünü, talep akımını, görünen enerjiyi, gerilimi ve akım harmoniklerini de ölçebilir Piyasadaki ölçüm cihazlarının çoğundan farklı olarak, PM9c ve PM710, EN maliyet tahsisi standartlarını karşılar PM9C Güç izleme ve kontrol cihazı

34 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu Uygulama: küçük ticari binalar Aydınlatma tesisatınızın kullandığı enerjiyi görüntüleyin ve izleyin Avantajları Perakende alanımdaki farklı yüklerin genel bir görünümünü alarak potansiyel tasarruf alanlarını belirlemek istiyorum. Çözüm Binanızdaki farklı yükleri ölçmek ve izlemek için bir KNX sistemi kurun Bu çözüm, elektrik dağıtım seviyesindeki EN40p elektrik ölçüm cihazlarına dayalıdır. Kullanılan her KWh için, ölçüm cihazından KNX ikili girişine verilen sayıda darbe gönderilir. Tüketim bilgisi, bu işlemin ardından görüntülenebileceği ve izlenebileceği ünite olan 10 inçlik IP dokunmatik panele aktarılır. Dokunmatik panel ayrıca geçerli bina durumunu ve fonksiyonlarını görüntülemek ve kontrol etmek için de kullanılabilir. Kullanıcı için > Enerji tüketimini %10 ve üzerinde azaltın: enerji kullanımının izlenmesi boşa giden enerjinin belirlenmesini sağlar ve sizi enerjinizi daha verimli kullanmaya yöneltir > Alarmları ve acil durum çağrılarını otomatik hale getirerek güvenliği artırın > Uzaktan izleme ve kontrol rahatlığının keyfini çıkarın > Benzer özelliklere sahip geleneksel sistemlere göre tesisat maliyetlerini azaltın

35 35 Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın Sistem Bileşenleri Görüntüleme Veri Kaydı KNX KNX Güç Kaynağı IP Dokunmatik Panel 10" KNX Dijital Giriş (1-10) 24V= Alçak gerilim güç kaynağı L1 L2 L3 N Profesyoneller için Kesici EN40P KW Saat ölçer Kesici EN40P KW Saat ölçer Kesici EN40P KW Saat ölçer + Tüm eklentiler ve modifikasyonlar için esneklik sağlar: tüm ekipmanların genel bara hattı üzerinden bağlanması, tesisatınızın yüksek maliyetli bina çalışmalarına gerek olmadan yeniden konfigüre edilmesine ve genişletilmesine olanak sağlar Yük Yük Yük + Kuruluşunuz için yeni fırsatlar: uzman teknisyenler veya entegratörler tarafından uygulanması gereken KNX çözümlerinde kullanıcı dostu ve düşük maliyetli çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır TP VISU ile KNX yazılım konfigürasyonu Ekran boyutu: 24,4 cm (10,4 ) Çözünürlük: 800 x 600 piksel, SVGA EN40p kilowatt-saat ölçüm cihazları Ölçüm darbelerinin uzaktan aktarılması (statik çıkış) özellikli tek fazlı kilowatt-saat ölçüm cihazı 10 inçlik KNX etkileşimli dokunmatik panel bina durumunun ve fonksiyonlarının görüntülenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır. Hızlı, kolay veri yönetimi, web, işlemci/sunucu ve ağ konfigürasyonu için Windows CE kurulu olarak gelir. Ekran tipi: TFT, dirençli dokunmatik Görüntülenen renkler: > Şebeke gerilimi: 24 V DC Güç tüketimi: < 20 W RAM: 128 MB IEC , IEC (sınıf 1), EN standartlarına uygundur Kablo bağlantısı açısından büyük tasarruflar sağlayan bir yardımcı güç kaynağı olan CT ler olmadan 40A ya kadar doğrudan ölçüm sağlar

36 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu Uygulama: tüm mevcut ticari binalar BMS* kullanmadan enerji tüketiminizi çevrimiçi analiz edin * Bina Yönetim Sistemi (Bulding Managament System) Avantajları Binamdaki ışıklar ve diğer ekipmanlar kullanıldığında ortaya çıkan tüketimi doğru şekilde almak istiyorum; ana Bina Yönetim Sistemi için yatırım yapmak istemiyorum. Kullanıcı için Çözüm Binanızın enerji bilgilerine tek bir yerden ulaşabilmek için bir EnergyView Online hesabı açın EnergyView Online (EVO), web üzerinden yönetilen, tesise sunucular veya yazılım kurulması gereksinimini ortadan kaldıran bir uzaktan enerji izleme servisidir. Servis mevcut ölçüm cihazlarına veya yeni PowerLogic ölçüm cihazlarına Internet üzerinden bağlanabilir. Schneider Electric, ölçüm ve haberleşme cihazlarının monte edilmesini ve konfigüre edilmesini de içeren kapsamlı bir servis hizmeti sunabilir. Gerekli donanım monte edildikten ve konfigürasyonu yapıldıktan sonra, doğrudan ve otomatik olarak e-posta yoluyla EVO nun güvenli sunucularına gönderilir. Binanızın enerji kullanım bilgilerine 7-24 kolayca erişmek amacıyla kişisel EVO hesabınıza oturum açmanız yeterli: Enerji yük profili Normalizasyon Ücret hesaplamaları ve karşılaştırmalar Raporlar > Bina operasyonlarını gerçek kullanım modellerine uygun hale getirerek altyapı hizmet faturalarınızdan %2 - %4 tasarruf edin > Ekipman kullanımını optimum hale getirerek ve gereksiz yatırımlardan kaçınarak bina işletme giderlerini %2 - %5 azaltın > Altyapı hizmeti faturanızı beklemeden maliyetleri analiz edin ve operasyonları gerçek zamanlı yönetin > Uzaktan sistem bakımı yapılabilir. > Yıllık servis anlaşmaları ve öncelikli destek avantajı > Güç kalitesi ve enerji yönetimi için uzman analizi ve çözümleri

37 37 Ölçün Enerji tüketimini azaltın Enerji maliyetlerini azaltın Enerji View Online (EVO) Servisi Ethernet Ağı Alçak gerilim Network (Ağı) CM3000 Profesyoneller için + İlave sunucu ve yazılımların kurulması gerekmemektedir + Mevcut ölçüm cihazlarını kullanın veya yeni PowerLogic ölçüm cihazları ekleyin EGX400 Ağ geçidi ION7650 Güç izleme ve ölçüm cihazı ION6200 Güç izleme ve ölçüm cihazı PM700 Güç izleme ve ölçüm cihazı + Mevcut binalar için uygundur + Kurulumu ve kullanımı kolaydır; yerinde devreye alınabilir ve eğitimi verilebilir PM9C Güç izleme ve ölçüm cihazı + Gereksinimlerinizi karşılayan özel çözümler EnergyView Online aşağıdakileri içerir: Verilere herhangi bir bilgisayardan internet üzerinden güvenli erişim Hem grafik hem tablo formatlarında hazır konfigürasyonlu analiz raporları: - Yük profilleri - Kullanım geçmişi - Aralık verileri Benzer tesislerle veya aynı tesisin farklı zaman aralıklarıyla aşağıdaki parametrelere göre karşılaştırma yapmak için enerji bilgilerinin normalizasyonu: - Metrekare - Üretim üniteleri - Hava koşulları Gelirle orantılı ücret motoru kullanılarak yapılan enerji faturası tahminleri Otomatik raporlama ve günlük, haftalık ve aylık enerji raporu e-postaları

38 Enerji kullanım analizi ve tarife optimizasyonu Uygulama: küçük ve orta büyüklükteki ticari binalar ( metrekare) Küçük ve orta büyüklükteki binanızın ALTYAPI GİDERLERİNİ* yönetin * Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar Avantajları Normal olmayan tüketimi kolayca ve düzenli aralıklarla tespit edebilmeliyim; böylece binanın tümündeki enerji akışını kontrol edebilirim. Ölçüm verilerini bir irio RTU ile elde edin, tüketimi izleyin ve sorunları belirleyin Kullanıcı için > Kullanım analizi sayesinde %10 enerji tasarrufu Yük programlama, iklimlendirme paylaşımı gibi ek kontroller uygulanırsa daha büyük tasarruflar elde edilebilir Çözüm Sistemin merkezi, ölçüm verilerini güç ölçüm cihazlarından (darbeli kontaklar veya Modbus Seri Hat haberleşmesi) ve debi ölçüm cihazlarından (darbeli kontaklar veya Modbus Seri Hat haberleşmesi veya M-Bus açık ölçüm haberleşmesi) alan irio RTU ünitesidir (Uzaktan bilgi toplama ve denet birimi). Bu işlemin ardından terminal gerekli veritabanlarını, cihaz tablolarını, eğrileri ve raporları oluşturur. Ayrıca verileri de aktarır. Bu çözüm, akım kaçakları, devre dışı bırakmalar ve açık bırakılan ekipmanlar gibi sorunları algılar. Ardından hazır konfigürasyonlu göstergeleri ve eğrileri, standart bir web tarayıcı ve derinlemesine analiz amacıyla yüklenebilen ölçüm veritabanı aracılığıyla, belirlenen aralıklarla ya da talep üzerine sağlar. Ayrıca bu ünitede, maksimum enerji güç aşımları, güç hataları ve anormal tüketim döngüleri için alarm jeneratörünü ve güç paylaşımı, otomatik kapama ve devre dışı bırakma sınırlaması için yük kontrol cihazını da içeren ek fonksiyonlar bulunmaktadır. Enerji ölçüm işlemi, bütçeye ve performans gereksinimlerine bağlı olarak birçok ölçüm cihazı seçeneğiyle gerçekleştirilebilir: Compact NSX dahili güç ölçüm cihazı PM9C/200/700 haberleşme özelliğine sahip güç ölçüm cihazları Düşük maliyetli EN40/PM9P/ME4zr darbeli güç ölçüm cihazları > Güvenilir endüstriyel RTU teknolojisi bilgilerin bulunabilir olmasını sağlar > Düşük maliyetli Çözüm, darbeli ölçüm teknolojisiyle çalışır Yatırımdan hızlı geri dönüş elde etmek için başlangıçta uygulamayı dar kapsamlı tutup, daha sonra ölçüm cihazları ekleyerek büyütmek mümkündür > Önceden geliştirilmiş irio yazılım modülleri, yazılım geliştirme maliyetlerini en aza indirir > Kolay uygulama için Web tabanlıdır; özel iş istasyonu gerektirmez

Enerjinizle daha fazlası. Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu

Enerjinizle daha fazlası. Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu Enerjinizle daha fazlası Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu 2 Giriş... % 30'a kadar EN-VER* *Enerji Verimliliği Schneider Electric ve bayileri neden Enerji Verimliliği çözümlerini geliştirmektedir?

Detaylı

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Veri Merkezleri Endüstriyel Tesisler Binalar Enerji ve Altyapı www.schneider-electric.com 1 Şirket genelinde %30'a varan enerji tasarrufu

Detaylı

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri GRUP SUNUMU Güç ve Enerji Performansı çözümleri 2014 2015 Uzman çözümleriyle eksiksiz bir teklif GS Anahtarlama Aşırı gerilime karşı koruma Güç ve elektrik enerjisi denetimi Şebeke kalite analizi Reaktif

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW. Güç Devriminin de Ötesinde

Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW. Güç Devriminin de Ötesinde Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW Güç Devriminin de Ötesinde Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power müşterilerin yararına yenilikçi çözümler sunmak için teknoloji ile tasarımı birleştiren

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

UNIDRIVE M Genel Bakış

UNIDRIVE M Genel Bakış UNIDRIVE M Genel Bakış Üretim Otomasyonuna Yönelik AC ve Servo Sürücü Ailesi Unidrive M100 Unidrive M200 Unidrive M300 Unidrive M400 Unidrive M600 Unidrive M700 Unidrive M800 0,25 kw - 1,2 MW Ağır Çalışma

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme emura SOĞUTMA İKLİMLENDİRME ISITMA MERKEZİ SİSTEMLER ÜRÜN KALİTESİNDE LİDER FİRMA Daikin ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için yüksek enerji verimliliğine ve çok geniş bir seçim aralığına sahip,

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

Paket Kodlama Hatalarını Önleyin ve Bu Hataların İşletmeniz Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirin

Paket Kodlama Hatalarını Önleyin ve Bu Hataların İşletmeniz Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirin Paket Kodlama Hatalarını Önleyin ve Bu Hataların İşletmeniz Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirin Özet Kodlama hataları ıskarta, yeniden işleme, yasal cezalar, marka itibarının zarar görmesi, vb. nedeniyle

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri. Ürünler & Sistemler Kataloğu

Aydınlatma Yönetimi Çözümleri. Ürünler & Sistemler Kataloğu Aydınlatma Yönetimi Çözümleri Ürünler & Sistemler Kataloğu Enerjİ İsrafına son verin Enerji israfına son verin İçİndekİler Vizyonumuz...s3 Neden Aydınlatma Yönetimi uygulamaları?...s4 Aydınlatma Yönetimini

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı