ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı, İlahiyat Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, dalet Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No E-Ticaret 20 2 Finansal Yönetim 20 5 İlk yardım ve cil Sağlık Hizmetleri İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Kriz Yönetimi Kurumsal İletişim Yönetimi Özel Eğitim II Sosyal Bilimlerde raştırma Yöntemleri Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Bilgi Teknolojileri II Toplumla Sosyal Hizmet Tüketici Davranışları Türk İslam Edebiyatı Yabancı Dil II GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2015CÖ23 1

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 E-Ticaret DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın E-Ticaret testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi diğerlerini tanıma zorunluluğu olmadan e caret ile ile şim kuran dört temel tara an biri değildir? ) lıcılar B) Sa cılar C) racılar D) İşlemleri yönetenler E) Taşımacılar 5. şağıdaki internet hizme ve protokol eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) Web HTTP B) Elektronik posta SMTP C) Haber grupları NNTP D) Sohbet IRC E) TELNET TNTP 2. Şahısların ürünlerini başka şahıslara sa ğı e caret türü aşağıdakilerden hangisidir? ) B2C B) C2B C) C2C D) G2C E) B2G 6. şağıdakilerden hangisi C sını bir IP adresidir? ) B) C) D) E) şağıdakilerden hangisi e care n tüke cilere sağladığı yararlardan biri değildir? ) Bire bir pazarlama B) Yer bağımsızlığı C) Seçim yapma olanağı D) Fiyat ve özellik karşılaş rması E) Kolay alışveriş imkânı 7. şağıdakilerden hangisi GSM sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir? ) Kablosuz bağlan B) nahtarlama sistemi C) Baz istasyonu D) Mobil istasyon E) Destek sistemi 4. şağıdakilerden hangisi e care n reklamcılık ve pazarlama açısından sağladığı yararlar arasında yer alır? ) lışveriş kolaylığı ve rahatlığı B) Yaşam standardının yükselmesi C) Ulaşılması zor mal ve hizmetlere erişim D) Etkin ve hızlı müşteri talepleri yöne mi E) Sanal açık ar rmalara ka lma imkânı 8., devre anahtarlamalı veri ile m metodunun kullanılmadığı, bunun yerine paket anahtarlamalı bir ile m pla ormunun birden çok kullanıcıya paylaş rıldığı ve ile şim hızının Kbps ye kadar çık ğı bir mobil teknolojidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) HSCSD B) GPRS C) CSD D) WP E) GSM 2

5 9. şağıdakilerden hangisinde mobil mesaj servisleri zayı an kuvvetliye doğru olarak sıralanmış r? ) SMS EMS MMS B) SMS MMS EMS C) EMS SMS MMS D) EMS MMS SMS E) MMS SMS EMS 13. şağıdakilerden hangisi dijital ser fikaların kullanım alanlarından biri değildir? ) Erişim kontrolü B) Kimlik kanıtlama C) Özellik ve gizlilik D) Sa n alma aracı E) Belge ile lme kanı 10. şağıdaki mobil hizmetlerden hangisi yer saptama özelliği ile ilgili değildir? ) Coğrafi hedefli reklam B) Güvenlik amaçlı araç takibi C) Bilgiye küresel erişim D) Trafik kontrol sistemleri E) cil sağlık hizmetleri 14. I. Müşteri koruma II. Müşteri seçimi III. Müşteri derinleş rme IV. Müşteri edinme Müşteri İlişkileri Yöne mi nin adımları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile verilmiş r? ) I III II IV B) IV II I III C) IV II III I D) II IV I III E) II IV III I 11. şağıdakilerden hangisi e care e çok küçük meblağların ödenmesinde kullanılan bir araç r? ) kıllı kart B) Elektronik jeton C) Elektronik çek D) Debit kart E) Dijital para 15. şağıdakilerden hangisi pazarlama açısından bir makro çevre faktörüdür? ) Rakipler B) racılar C) Çalışanlar D) Pay sahipleri E) Yasalar 12. şağıdakilerden hangisi sadece kredi kar ile yapılan ödemeler için kullanılan bir güvenlik aracıdır? ) Secure Electronic Transac on B) Secure Socket Layer C) Hashing D) Key Management E) Digital Ser ficate 16. Veri tabanı ile birlikte ile şim kanalları da kullanılarak yapılan müşteri odaklı ve interak f pazarlama faaliyetlerine.. adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) veri tabanı pazarlama B) interak f veri tabanı C) elektronik pazarlama D) teknolojik pazarlama E) sosyal pazarlama 3

6 17. I. Müşteri listesi için gönüllü üyelik II. Listeden çıkmanın kolay olması III. Hedef kitlenin doğru belirlenmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri e posta pazarlamasının spam olarak tanımlanmaması için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 19. Web sitesi, yönlendirdiği müşterilerin gerçekleş rdikleri sa n alma işleminin belirli bir oranını alışveriş sitesinden tahsil eder. Yukarıda açıklanan e caret gelir modeli hangisidir? ) Üyelik B) Sa ş C) Kısmi prim D) Sa ş ortaklığı E) İşlem ücretleri D) II ve III E) I, II ve III 18. İnterne en sa n alma kararı birden fazla faktöre bağlı olan, araş ran ve karşılaş ran müşteri pi aşağıdaki e müşteri türlerinden hangisinin kapsamına girer? ) İlgili e müşteri B) Ekonomik e müşteri C) Yönlendirici e müşteri D) Özel e müşteri E) Eğlence odaklı e müşteri 20. Tüke cilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizme n tüke ciye teslimi ya da ifası kararlaş rılan sözleşmelere ne ad verilir? ) Mesafeli sözleşme B) Gıyabi sözleşme C) Elektronik sözleşme D) E caret sözleşmesi E) Çevrimiçi sözleşme 4

7 Finansal Yönetim DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Finansal Yönetim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Finansal planlama II. k flerin yöne mi III. Finansal tabloların dene mi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finans yöne cisinin görevlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. I. İç Kârlılık Oranı Yöntemi II. Kârlılık Endeksi Yöntemi III. Geri Ödeme Süresi Yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri paranın zaman değerini dikkate alan dinamik yöntemlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 2. I. Yoğun rekabet 4. II. İşletmelerin kuruluş yılı III. Devamlı ve yüksek enflasyon Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin finans fonksiyonuna etki eden faktörlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5

8 5. Genelde tanınmış ve i barlı şirketler ile finansal kurumlar tara ndan çıkarılan kısa vadeli borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tahvil B) Repo C) Hazine bonosu D) Finansman bonosu E) lacak senedi 8. şağıdakilerden hangisi kâr payı dağı m poli kalarını etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Enflasyon B) Ortakların mal varlığı C) Yasal çerçeve D) Kârların dalgalanması E) Firmanın likidite durumu 6. I. Ekonominin içinde bulunduğu koşullar II. Firmanın varlıklarının yapısı III. Likidite ile ilgili risk Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kısa vadeli borç miktarını etkileyen faktörlerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III 9. Toplam adet hisse senedi bulunan bir işletmenin dönem kârı TL ve gelecek dönem için planladığı ya rım tutarı TL dir. Buna göre ar k kâr payı dağı m poli kasını izleyen işletmenin ödeyeceği hisse başına kâr payı aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 TL B) 5 TL C) 6 TL D) 7 TL E) 8 TL E) I, II ve III 7. I. Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi II. Fiyat / Gerçek Değer Oranı Yöntemi III. Piyasa Değeri / De er Değeri Oranı Yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ilk halka arzda (İH) kullanılan fiyat tespit yöntemlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 10. I. Nakit kâr payı ödemesi II. Kâr paylarının hisse senedi olarak ödenmesi III. Hisse senetlerinin geri sa n alınması yoluyla ödenmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kâr payı ödeme yöntemlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 6

9 11. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliye e bulunduğu iş kolundaki pazar payını ar racak şekilde büyümesidir? ) Dikey büyüme B) Çapraz büyüme C) Yatay büyüme D) Paralel büyüme E) Dış büyüme 15. lım ya da sa m hakkı opsiyon sözleşmesinin vadesine kadar olan süre içinde herhangi bir zamanda veya vade tarihinde kullanılabilen opsiyon sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa pi opsiyon sözleşmesi B) Sa ş opsiyonu sözleşmesi C) Futures opsiyonu sözleşmesi D) merika pi opsiyon sözleşmesi E) frika pi opsiyon sözleşmesi 12. şağıdakilerden hangisi iki işletmenin sinerjiden ve ölçek ekonomilerinden yararlanma amacı ile birleşmesidir? ) Finansal birleşme B) Kültürel birleşme C) Devralma D) Franchising E) Faaliyetsel birleşme 16. I. İşlemler tezgâh üstü piyasalarda gerçekleş rilir. II. Sözleşmeler tarafların ih yaçlarına göre düzenlenir. III. Teminat sistemi yoktur. Özellikleri verilen türev ürün aşağıdakilerden hangisidir? ) Factoring B) Forward sözleşmeleri C) Finansal kiralama D) Futures sözleşmeleri E) Forfai ng 13. I. Psikolojik etmenler II. Finansman kolaylığı sağlaması III. Sermaye Piyasası Kurulunun mali destek sağlaması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerde birleşmelere sebep olan faktörlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II 17. İki tara n karşılıklı olarak ödemelerini takas e kleri finansal sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? ) Franchising sözleşmeleri B) Spot piyasa sözleşmeleri C) Factoring sözleşmeleri D) Swap sözleşmeleri E) Futures sözleşmeleri C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 14. şağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir? ) Tahvil, bir alacak senedidir. B) Tahvil sahibi şirkete yabancı sermaye sağlar. C) Tahviller nominal değerinin al nda bir değerle ihraç edilebilir. D) Tahvil sahibi, şirket yöne mine ka lamaz. E) Tahvilde belirli bir vade vardır. 7

10 18. I. Ekonomik nedenler II. şırı borçlanma III. Poli k ve hukuki nedenler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletme dışından kaynaklanan finansal başarısızlık nedenlerinden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 20. şağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla kredi veren kuruluşun bir araya gelerek büyük miktarda fona ih yaç duyan bir borçluya sağladıkları kredilerdir? ) Sendikasyon kredileri B) Ticari krediler C) kredi f kredisi D) İh yaç kredisi E) Konut kredisi D) I ve III E) I, II ve III 19. şağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin temel özelliklerinden biri değildir? ) Modern ve üstün teknolojiye sahip rler. B) Temel fon kaynakları özel sermayedir. C) Genellikle birden çok ülkede şube açıp faaliye e bulunurlar. D) Finansal yapıları yeterince güçlü değildir. E) Bu işletmelerle ana vatan arasında organik bir ilişki bulunur. 8

11 İlk yardım ve cil Sağlık Hizmetleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İlk yardım ve cil Sağlık Hizmetleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Haya organlardaki kalıcı hasarlar ne kadar sürede ortaya çıkar? ) 0 1 dakika B) 0 4 dakika C) 4 6 dakika D) 6 10 dakika E) 10 dakikadan sonra 4. Panik hâlindeki hasta,yaralı ve bunların yakını ile ile şimde aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sorun tam olarak anlaşılmadan müdahale edilmemelidir. B) Hasta ya da yaralı ile panik oluşturan durum hakkında konuşulmamalıdır. C) Hasta ya da yaralıya sakin olması telkin edilmelidir. D) Hasta ya da yaralıya ve yakınlarına güvende oldukları hisse rilmelidir. E) Hasta ya da yaralıya nefes egzersizleri yap rılmalıdır. 2. Türkiye de afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla 2009 yılında kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir? ) Kızılay B) SKOM C) UMKE D) FD E) Türkiye cil Tıp Dernegi 5. I. Çok yüksek sesle konuşma II. nlıyormuş gibi davranma III. Konuyu aniden değiş rme IV. Düşük eği m düzeyine sahip olması V. Ortamda fazla uyaran olması Yukarıdakilerden hangileri hasta kaynaklı ile şim zorluklarındandır? ) I ve IV B) II ve III C) IV ve V D) III ve V E) II ve IV 3. İnsan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerek ren ve yerel imkânlar ile baş edilebilen olayların sonuçları olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) fet B) cil durum C) Sel D) Tsunami E) Deprem 6. Çocuk hasta ya da yaralının dolaşımı değerlendirilirken nabız hangi noktadan alınmalıdır? ) Kol damarı B) Ön kol damarı C) Bacak damarı D) Şah damarı E) yak sır damarı 9

12 7. Hâlihazırda yaşamı tehdit eden hastalığı ya da yaralanması olmayan, ancak zamanında nakledilmez ise haya tehlikesi bulunan hasta/yaralıdan oluşan grup, triyaj kodlama sistemine göre hangi renk ile kodlanır? ) Mavi B) Yeşil C) Siyah D) Sarı E) Kırmızı 10. Yüz yaralanmalarıyla ilgili ilk yardım uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Hemen 112 cil Yardım Merkezinden bbi yardım istenir. B) Hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır. C) Yaşam bulguları (CB) ve yaranın durumu değerlendirilir. D) spirasyon riskine karşı, omurga yaralanmasından şüphelenilmiyorsa hastanın başı yan çevrilir. E) Yüzde var olan kanamalar etkili basınç yapılarak kontrol al na alınır. 8. I. Trafik kazası II. Şeker koması III. Yüksekten düşme IV. Sıcak çarpması Yukarıdaki durumlardan hangilerinde çene itme manevrası ile hava yolu açılması uygun olur? ) I ve II B) II ve III 11. şağıdaki kulak kanamalarıyla ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlış r? ) Hastanın sakinleşmesi sağlanmalıdır. B) Kan gelen kulağa emici bir pansuman konularak dış faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır. C) Pansuman asla kulağın içine doğru sokulmamalıdır. D) Yaralı, kanayan kulağı üste gelecek şekilde ya rılmalıdır. E) Komplike bir durum olacağı dikkate alınarak hasta ilgili kliniğe gönderilmelidir. C) III ve IV D) I ve III E) I ve IV 9. Temel yaşam desteği uygulamalarında çocuklarda kompresyon hızı dakikada en az kaç olmalıdır? ) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) şağıdaki şok çeşitlerinden hangisinde vücu aki kan miktarında değişiklik olur? ) Kardiyojenik şok B) naflak k şok C) Psikojenik şok D) Nörojenik şok E) Hipovolemik şok 10

13 13. İkinci derece yanıkta, ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yıkanmış, ütülenmiş bir çarşaf/havlu suyun içine sokulup sıkıldıktan sonra yaralı kısmın üstüne örtülmelidir. B) Yaralı kısım yavaşça kurulanmalıdır. C) n sep k ilaçlar, yağlar, kremler ve ev yapımı yanık ilaçları kullanılmamalıdır. D) Yanık nedeniyle oluşan su dolu kabarcıklar patla lmalı, hasta rahatla lmalıdır. 17. Sıcağa bağlı gelişen kramplarla ilgili aşağıdaki ilk yardım uygulamalardan hangisi yanlış r? ) Kişi serin bir yerde dinlendirilmelidir. B) Kişinin kramp giren ekstremitesi hareket e rilmemelidir. C) Dar giyisiler gevşe lmelidir. D) Bilinci yerinde ve bulan sı yoksa kişiye soğuk bir şeyler içirilmelidir. E) şırı ak viteden kaçınılmalıdır. E) Kuru steril gazlı bez veya temiz bir eşya ile koruyucu olarak sarılmalıdır. 14. şağıdakilerden hangisi büyük yanıklar grubunda yer almaz? ) Elektrik yanıkları B) Gebelikte yanık yaralanması C) Çocuklarda %10 20 arası 2. derece yanıklar D) İnhalasyon yanıkları E) Erişkinde veya çocuklarda %10 dan fazla 3. derece yanıklar 18. Suya düşme durumunda vücut ısısı hangi yolla kaybedilir? ) Radyasyon B) Konveksiyon C) Kondüksiyon D) Evoporasyon E) Buharlaşma 15. Kaburga kırıklarında tespit işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Tek kaburga kırığında yaralı rahat ise tespit işlemi uygulanmayabilir. B) İkinci sargı, birinci sargıyı ¾ üzerinde kapatacak şekilde sıkıca sarılır. C) Yaralı derin nefes aldıktan sonra sargı geniş olarak uygulanır. D) Göğüs duvarının sabitlenmesi yaralıyı rahatla yorsa tespit işlemi uygulanır. E) Tespit için düğüm kırık olmayan tarafa a lır. 19. I. Hızlı ve derin solunum, hızlı ve zayıf nabız II. Titreme, el ve ayaklarda uyuşma, yüzeysel solunum III. Kuru ve sıcak deri, nefesinde çürük elma kokusu (aseton) IV. Reflekslerde azalma, konuşma güçlüğü V. Terleme, sinirlilik, olağan dışı davranışlar Yukarıdakilerden hangileri kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi ) belir leri arasındadır? ) I, II ve III B) I, II ve V C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V 16. şağıdakilerden hangisi çıkıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir? ) Yaralının üzeri örtülerek vücut sıcaklığı korunmalıdır. B) Çıkık asla yerine oturtulmaya çalışılmamalıdır. C) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısısı ve nabzı kontrol edilmelidir. D) Eklem bulunduğu pozisyonda tespit edilmelidir. E) Çıkık eklem üzerine sıcak uygulama yapılmalıdır. 11

14 20. Kene ısırmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Keneye asla çıplak elle dokunulmamalıdır. B) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak, çok sıkmadan yukarı doğru çekilerek çıkar lmalıdır. C) Gaz yağı, alkol, mazot, lidokain, aseton, oje veya rnak cilası gibi maddeler uygulanmamalıdır. D) Sıcak uygulanmalı, kibrit veya çakmak ile yakılmaya çalışılmalıdır. E) Keneyi çıkarmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmamalıdır. 12

15 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki prensiplerden hangisi Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi nde yer almaz? ) İnsanlar, yasa önünde eşit ve özgür doğarlar; özgür ve eşit olmayı tüm yaşamları boyunca sürdürürler. B) Yur aşlar, devlete karşı vergi ödemek ve devle n kararlarına is snasız uymakla yükümlüdürler. C) Her siyasi topluluğun (devle n) amacı, insanın doğuştan ge rdiği ve zaman içinde de değişmez olan temel haklarını korumak r. 4. Sosyal hizmet, insan hakları temelini hangi hukuk dalından alır? ) nayasa Hukuku B) İnsan Hakları Hukuku C) Uluslararası Hukuk D) Sosyal Güvenlik Hukuku E) İş Hukuku D) Bir insanın doğal haklarını kullanması, toplumun diğer üyelerine sağlanan aynı haklarla sınırlanmış r. E) Hiçbir düşünce, geçerlilikte olan yasaya karşı gelmedikçe ya da kamu düzenini bozmadıkça, kınanamaz. 2. vrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Türkiye hangi tarihte taraf olmuştur? ) 1949 B) 1950 C) 1952 D) 1954 E) I. Mikro II. Mezo III. Makro Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal hizmet uzmanlarının insan haklarını temel alarak hizmet e ği düzeylerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. "İnsan haklarına konu olan insan her yerde insandır." ifadesi ile insan haklarının hangi özelliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır? ) Barışçı B) Şeffaf C) Sorumluluk telkin edici olması D) Evrensel E) Güçlülük 6. Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak hangi tarihte ve nerede kullanılmış r? ) 1848 yılında Fransa da B) 1917 yıllında Sovyetler Birliği nde C) 1930 yılında BD de D) 1945 yılında İngiltere de E) 1991 yılında Belçika da 13

16 7. I. Madde bağımlıları II. İş adamları III. Çalışan ebeveynler IV. Öğrenciler Yukarıdakilerden hangileri sosyal refah hizmetleri sunulabilecek birey ya da gruplara örnek r? ) I ve II 11. şağıdakilerden hangisi Engelli Hakları Sözleşmesi'nin temelini oluşturan ilkeler arasında yer alır? ) yrımcılık yapmama B) Engelli hakları komitesi oluşturma C) Kendi seçimlerini yapma özgürlüğü D) Kadın erkek eşitliği E) Farklılıklara saygı gösterme B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV 8. şağıdaki gruplardan hangisi sosyal savunmasız gruplardan biri değildir? ) Yoksullar B) Beyaz yakalılar C) Kadınlar D) Farklı etnisiteye sahip olanlar E) Engelliler 12. şağıdakilerden hangisi kadınlarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ara bulucu rolünü tanımlar? ) Kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk al ndaki kadınların var olan hizmetlerden yararlanmalarına yardımcı olmak r. B) Kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk al ndaki kadınları belirlemeye çalışmak r. C) Kadın hakları ve ihlalleri konusunda bilgi toplamak ve değerlendirmek r. D) Kadın hakları konusunda çalışan diğer uzmanlarla ya da kurumlarla iş birliğine girmek ve onların becerilerini ar rmak r. E) Kadın hakları konusunda devletlerin uygulamalarını araş rıp önerilerde bulunmak r. 9. şağıdakilerden hangisi doğal risklere örnek r? ) Deprem B) Hava kirliliği C) yrımcılık D) Baskı E) Yangın 13. Ülkemizde huzurevlerine hangi yaş üzeri bireyler kabul edilir? ) 50 yaş üstü B) 55 yaş üstü C) 60 yaş üstü D) 65 yaş üstü E) 67 yaş üstü 10. Birleşmiş Milletler'e göre hangi yaş aralığındaki bireyler genç olarak adlandırılır? ) 6 12 yaş grubu B) yaş grubu C) yaş grubu D) yaş grubu E) yaş grubu 14

17 14. şağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal ön yargılar arasında yer almaz? ) Bağımlı ve bakıma muhtaç olarak algılama B) Muhatap almama C) Yaşlılıkta akıl, mental yetenekler, öğrenme ve ha rlama azalır algısı D) kıl hastalığı yaşlıların çoğunda kaçınılmazdır algısı E) Verimli olamazlar algısı 18. Madde kullanmaya tekrar başlama aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? ) Lapse B) Relapse C) Prolapse D) mbivalans E) Nüksetme 15. şağıdakilerden hangisi yaşlıların maruz kaldığı is smarlardan biri değildir? ) Fiziksel B) Bilgisel C) Cinsel D) Psikolojik E) Ekonomik 19. şağıdakilerden hangisi madde bağımlılığını bbi, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla birlikte değerlendiren modeldir? ) Moral Model B) Hastalık Modeli C) Ruhsal Model D) Biyo psikososyal Model E) Davranışsal Model 16. martya Sen in yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yoksuldur? ) Temel ih yaçlarını karşılayamayanlar B) sgari gelirin al nda yaşayanlar C) Yapabilirlikten yoksun olanlar D) Ortalama gelirden düşük geliri olanlar E) Çalışamayanlar 20. şağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulama alanlarından biri değildir? ) Gerontolojik sosyal hizmet B) Kırsal sosyal hizmet C) Psikiyatrik sosyal hizmet D) Endoskopik sosyal hizmet E) Tıbbi sosyal hizmet 17. şağıdakilerden hangisi insan hakları temelli yaklaşımın yoksulluğu önlemek/azaltmak için kullandığı bölünmezlik ilkesini açıklar? ) Hiçbir kategorideki hak diğerinden üstün değildir. B) Bir hakkın kullanımı bir diğerinden yararlanabilmeye bağlıdır. C) Bir hakkın kullanımı diğer hakkın kullanılmasına katkı sağlar. D) Bir hakkın kullanımı diğer hakkın kullanımını önler. E) Bazı haklar önceliklidir. 15

18 Kriz Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kriz Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi krize yol açan çevresel etmenlerden biri değildir? ) Ekonomik sistem ve durum B) Teknolojik gelişmeler C) Toplumsal ve kültürel etmenler D) Doğal faktörler E) Bilgi sızdırma 4. Krize dönüşebilecek sinyalleri zamanında saptamak isteyen bir işletmenin yapısı. olmalıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi ge rilmelidir? ) esnek B) ka C) kapalı D) otoriter E) riskli 2. I. şırı ihracat II. Hükûmet değişiklikleri III. Vergi değişiklikleri IV. Ürün azalması, rekabet, düşük fiyat Belirsizlik derecesine göre krize neden olabilecek muhtemel durumlarla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV 5. I. Gizlenmiş kriz aşaması II. Çözüm veya çöküş aşaması III. Krizin dondurulması aşaması IV. Hareketsiz kalma ve krizi kabullenme aşaması V. Yanlış önlemler alma aşaması VI. Krizin ortaya çıkma aşaması Kriz sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiş r? ) I IV V VI III II B) IV III II I VI V C) IV V I VI III II D) III II I IV VI V E) V IV VI I III II 3. şağıdakilerden hangisi erken uyarı sisteminin amaçlarından biri değildir? ) Çevredeki değişimlerin iyice belirginleşmeden yakalanması B) Farklılıkların hızının ve yönünün belirlenerek geleceğe yansı lması C) Sapmaların tespit edilmesi ve kriz sinyallerinin alınması D) Öncelikli sapmalar doğrultusunda muhtemel tepkilerin tespi E) İçsel değişimlerin en son değerlendirilmesi için veri toplanması 6. Kahn a göre örgütlerde kişisel çaba için güven ve saygı azlığı, iş tatmini düşüklüğü, kişiler arası gerilim düzeyinin artmasıyla ilişkilendirilebilecek ça şma türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Bölümler arası ça şma B) Örgütler arası ça şma C) Rol ça şması D) Gruplar arası ça şma E) Bireysel ça şmalar 16

19 7. Kriz yöne m ekibiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kriz yöne m ekibi krizin yöne m ve kontrolünü yürütebilecek kişilerden oluşur. B) Kriz yöne m ekibi riski göze alabilecek, bilgili ve çalışkan kişilerden oluşturulmalıdır. C) Kriz yöne m ekibine örgüt içerisinden her hangi biri başkan seçilebilir. D) Kriz yöne m ekibi üyeleri, departman yöne cilerinden oluşur. E) Kriz yöne m ekibinde yer alacak kişiler veri analizi yeteneğine sahip olmadır ; tüm insanların, grupların ve ulusların kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini anlamaya yarayan ile şim fonksiyonudur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Tar şma B) Sosyalizasyon C) Mo vasyon D) Entegrasyon E) Enformasyon 8...; kriz gruplarının, komitelerin, ekiplerin veya toplumun yakın ve uzak hedeflerini oluşturmak, kişisel tercihlerin teşvikini sağlamak, herkesçe kabul görmüş hedeflere ulaşmak için yararlanılan ile şim fonksiyonudur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Tar şma B) Sosyalizasyon C) Mo vasyon 11. şağıdakilerden hangisi aracılık e ği toplumsal ilişki türüne göre medya türlerinden biridir? ) Ticari medya B) Karma medya C) Elektronik medya D) Bağımsız kamusal medya E) Kişiler arası medya D) Enformasyon E) Entegrasyon 9. şağıdakilerden hangisi ile şimin bireysel fonksiyonlarından biri değildir? ) Enformasyon toplamak ve dağıtmak B) Karar destek sistemi sağlamak C) Toplumsal statü kazandırmak D) Toplumsal yakınlaşma sağlamak E) Sosyalleşme sürecine katkı sağlamak 12. Verilme sıklığının ar rılarak mesajın akılda kalmasını sağlamak halkla ilişkilerin hangi temel ilkesini gösterir? ) Dürüstlük B) çıklık C) Yineleme D) İnandırıcılık E) Yaygın sorumluluk 17

20 13. İşletmelerin kamu yararına yap ğı etkinliklerin toplum tara ndan nasıl karşılandığını, güçlü ve zayıf yönlerin neler olduğunu, işletme imajına olumlu katkı sağlayan faktörleri tespit etmeye yönelik halkla ilişkilerin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) raş rma yapmak B) Halkla ilişkiler poli kası saptamak C) Program hazırlamak D) Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak E) Değerlendirmek 16. I. Savunma reklamları II. Kriz dönemi reklamları III. Finansal reklamlar IV. Kriz sonrası reklamlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri krizde reklam türleri arasında yer alır? ) Yalnız IV B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I,II, III ve IV 14. şağıdakilerden hangisi kriz yöne m planı çerçevesinde hazırlanacak ile şim planında yer almaz? ) Hedef kitlenin kim ya da kimlerden oluştuğu B) Kriz ile ilgili ile şimi kimin yönlendireceği C) İle şim sürecinde hangi araçların ve yöntemlerin kullanılacağı D) Kriz sonrasında kurum imajını düzeltmek amacıyla kimlerin işine son verileceği E) Hangi paydaşlardan destek alınacağı 17. İş akışındaki her türlü geri dönüşü sağlayacak belirli çalışma yöntemleri ve araçlarını geliş rmek Yalın Örgüt Yaklaşımı adımlarından hangisinde yer alır? ) 1. dım B) 2. dım C) 3. dım D) 4. dım E) 5. dım 15. Doğrudan davranış yaratan reklamlar ve dolaylı davranış yaratan reklamlar hangi reklam sınıflandırması içinde yer alır? ) Reklamı yapanlara göre reklamlar B) İşlenen konu açısından reklamlar C) Coğrafi alan açısından reklamlar D) Taşıdığı mesaj açısından reklamlar E) maçları açısından reklamlar 18. Yeni rsatların farkına varmak ve bunların gerçekleşmesi için girişimde bulunmak karizma k liderde bulunan temel özelliklerden hangisini ifade eder? ) Geleceğe dönük vizyon sahibi olmak B) Kendini etkili bir şekilde ifade etmek C) Şartları gerçekçi olarak değerlendirmek D) Standart dışı davranmak E) Kişisel risk alabilmek 18

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI Sigorta; İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesi için, önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında yapılan taahhüttür. İşveren

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

Eğitici Materyal. Kılavuzu. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici Materyal. Kılavuzu. Yusuf ALPAYDIN Eğitici Materyal Kılavuzu Yusuf ALPAYDIN Yusuf Alpaydın İktisat Alanı Eğitici Materyal Kılavuzu Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

DANIŞTAYDAN BİR İPTAL DAHA GELDİ. Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile değiş rilen,

DANIŞTAYDAN BİR İPTAL DAHA GELDİ. Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile değiş rilen, KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI TBMM GÜNDEMİNDE Vatandaşlarla birlikte, tüm sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı TBMM gündemine geldi. (Devamı sayfa 3

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı