ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı, İlahiyat Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, dalet Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No E-Ticaret 20 2 Finansal Yönetim 20 5 İlk yardım ve cil Sağlık Hizmetleri İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Kriz Yönetimi Kurumsal İletişim Yönetimi Özel Eğitim II Sosyal Bilimlerde raştırma Yöntemleri Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Bilgi Teknolojileri II Toplumla Sosyal Hizmet Tüketici Davranışları Türk İslam Edebiyatı Yabancı Dil II GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2015CÖ23 1

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 E-Ticaret DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın E-Ticaret testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi diğerlerini tanıma zorunluluğu olmadan e caret ile ile şim kuran dört temel tara an biri değildir? ) lıcılar B) Sa cılar C) racılar D) İşlemleri yönetenler E) Taşımacılar 5. şağıdaki internet hizme ve protokol eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) Web HTTP B) Elektronik posta SMTP C) Haber grupları NNTP D) Sohbet IRC E) TELNET TNTP 2. Şahısların ürünlerini başka şahıslara sa ğı e caret türü aşağıdakilerden hangisidir? ) B2C B) C2B C) C2C D) G2C E) B2G 6. şağıdakilerden hangisi C sını bir IP adresidir? ) B) C) D) E) şağıdakilerden hangisi e care n tüke cilere sağladığı yararlardan biri değildir? ) Bire bir pazarlama B) Yer bağımsızlığı C) Seçim yapma olanağı D) Fiyat ve özellik karşılaş rması E) Kolay alışveriş imkânı 7. şağıdakilerden hangisi GSM sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir? ) Kablosuz bağlan B) nahtarlama sistemi C) Baz istasyonu D) Mobil istasyon E) Destek sistemi 4. şağıdakilerden hangisi e care n reklamcılık ve pazarlama açısından sağladığı yararlar arasında yer alır? ) lışveriş kolaylığı ve rahatlığı B) Yaşam standardının yükselmesi C) Ulaşılması zor mal ve hizmetlere erişim D) Etkin ve hızlı müşteri talepleri yöne mi E) Sanal açık ar rmalara ka lma imkânı 8., devre anahtarlamalı veri ile m metodunun kullanılmadığı, bunun yerine paket anahtarlamalı bir ile m pla ormunun birden çok kullanıcıya paylaş rıldığı ve ile şim hızının Kbps ye kadar çık ğı bir mobil teknolojidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) HSCSD B) GPRS C) CSD D) WP E) GSM 2

5 9. şağıdakilerden hangisinde mobil mesaj servisleri zayı an kuvvetliye doğru olarak sıralanmış r? ) SMS EMS MMS B) SMS MMS EMS C) EMS SMS MMS D) EMS MMS SMS E) MMS SMS EMS 13. şağıdakilerden hangisi dijital ser fikaların kullanım alanlarından biri değildir? ) Erişim kontrolü B) Kimlik kanıtlama C) Özellik ve gizlilik D) Sa n alma aracı E) Belge ile lme kanı 10. şağıdaki mobil hizmetlerden hangisi yer saptama özelliği ile ilgili değildir? ) Coğrafi hedefli reklam B) Güvenlik amaçlı araç takibi C) Bilgiye küresel erişim D) Trafik kontrol sistemleri E) cil sağlık hizmetleri 14. I. Müşteri koruma II. Müşteri seçimi III. Müşteri derinleş rme IV. Müşteri edinme Müşteri İlişkileri Yöne mi nin adımları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile verilmiş r? ) I III II IV B) IV II I III C) IV II III I D) II IV I III E) II IV III I 11. şağıdakilerden hangisi e care e çok küçük meblağların ödenmesinde kullanılan bir araç r? ) kıllı kart B) Elektronik jeton C) Elektronik çek D) Debit kart E) Dijital para 15. şağıdakilerden hangisi pazarlama açısından bir makro çevre faktörüdür? ) Rakipler B) racılar C) Çalışanlar D) Pay sahipleri E) Yasalar 12. şağıdakilerden hangisi sadece kredi kar ile yapılan ödemeler için kullanılan bir güvenlik aracıdır? ) Secure Electronic Transac on B) Secure Socket Layer C) Hashing D) Key Management E) Digital Ser ficate 16. Veri tabanı ile birlikte ile şim kanalları da kullanılarak yapılan müşteri odaklı ve interak f pazarlama faaliyetlerine.. adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) veri tabanı pazarlama B) interak f veri tabanı C) elektronik pazarlama D) teknolojik pazarlama E) sosyal pazarlama 3

6 17. I. Müşteri listesi için gönüllü üyelik II. Listeden çıkmanın kolay olması III. Hedef kitlenin doğru belirlenmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri e posta pazarlamasının spam olarak tanımlanmaması için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 19. Web sitesi, yönlendirdiği müşterilerin gerçekleş rdikleri sa n alma işleminin belirli bir oranını alışveriş sitesinden tahsil eder. Yukarıda açıklanan e caret gelir modeli hangisidir? ) Üyelik B) Sa ş C) Kısmi prim D) Sa ş ortaklığı E) İşlem ücretleri D) II ve III E) I, II ve III 18. İnterne en sa n alma kararı birden fazla faktöre bağlı olan, araş ran ve karşılaş ran müşteri pi aşağıdaki e müşteri türlerinden hangisinin kapsamına girer? ) İlgili e müşteri B) Ekonomik e müşteri C) Yönlendirici e müşteri D) Özel e müşteri E) Eğlence odaklı e müşteri 20. Tüke cilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizme n tüke ciye teslimi ya da ifası kararlaş rılan sözleşmelere ne ad verilir? ) Mesafeli sözleşme B) Gıyabi sözleşme C) Elektronik sözleşme D) E caret sözleşmesi E) Çevrimiçi sözleşme 4

7 Finansal Yönetim DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Finansal Yönetim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Finansal planlama II. k flerin yöne mi III. Finansal tabloların dene mi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finans yöne cisinin görevlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. I. İç Kârlılık Oranı Yöntemi II. Kârlılık Endeksi Yöntemi III. Geri Ödeme Süresi Yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri paranın zaman değerini dikkate alan dinamik yöntemlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 2. I. Yoğun rekabet 4. II. İşletmelerin kuruluş yılı III. Devamlı ve yüksek enflasyon Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin finans fonksiyonuna etki eden faktörlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5

8 5. Genelde tanınmış ve i barlı şirketler ile finansal kurumlar tara ndan çıkarılan kısa vadeli borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tahvil B) Repo C) Hazine bonosu D) Finansman bonosu E) lacak senedi 8. şağıdakilerden hangisi kâr payı dağı m poli kalarını etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Enflasyon B) Ortakların mal varlığı C) Yasal çerçeve D) Kârların dalgalanması E) Firmanın likidite durumu 6. I. Ekonominin içinde bulunduğu koşullar II. Firmanın varlıklarının yapısı III. Likidite ile ilgili risk Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kısa vadeli borç miktarını etkileyen faktörlerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III 9. Toplam adet hisse senedi bulunan bir işletmenin dönem kârı TL ve gelecek dönem için planladığı ya rım tutarı TL dir. Buna göre ar k kâr payı dağı m poli kasını izleyen işletmenin ödeyeceği hisse başına kâr payı aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 TL B) 5 TL C) 6 TL D) 7 TL E) 8 TL E) I, II ve III 7. I. Fiyat / Kazanç Oranı Yöntemi II. Fiyat / Gerçek Değer Oranı Yöntemi III. Piyasa Değeri / De er Değeri Oranı Yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ilk halka arzda (İH) kullanılan fiyat tespit yöntemlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 10. I. Nakit kâr payı ödemesi II. Kâr paylarının hisse senedi olarak ödenmesi III. Hisse senetlerinin geri sa n alınması yoluyla ödenmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kâr payı ödeme yöntemlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 6

9 11. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliye e bulunduğu iş kolundaki pazar payını ar racak şekilde büyümesidir? ) Dikey büyüme B) Çapraz büyüme C) Yatay büyüme D) Paralel büyüme E) Dış büyüme 15. lım ya da sa m hakkı opsiyon sözleşmesinin vadesine kadar olan süre içinde herhangi bir zamanda veya vade tarihinde kullanılabilen opsiyon sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa pi opsiyon sözleşmesi B) Sa ş opsiyonu sözleşmesi C) Futures opsiyonu sözleşmesi D) merika pi opsiyon sözleşmesi E) frika pi opsiyon sözleşmesi 12. şağıdakilerden hangisi iki işletmenin sinerjiden ve ölçek ekonomilerinden yararlanma amacı ile birleşmesidir? ) Finansal birleşme B) Kültürel birleşme C) Devralma D) Franchising E) Faaliyetsel birleşme 16. I. İşlemler tezgâh üstü piyasalarda gerçekleş rilir. II. Sözleşmeler tarafların ih yaçlarına göre düzenlenir. III. Teminat sistemi yoktur. Özellikleri verilen türev ürün aşağıdakilerden hangisidir? ) Factoring B) Forward sözleşmeleri C) Finansal kiralama D) Futures sözleşmeleri E) Forfai ng 13. I. Psikolojik etmenler II. Finansman kolaylığı sağlaması III. Sermaye Piyasası Kurulunun mali destek sağlaması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerde birleşmelere sebep olan faktörlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II 17. İki tara n karşılıklı olarak ödemelerini takas e kleri finansal sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? ) Franchising sözleşmeleri B) Spot piyasa sözleşmeleri C) Factoring sözleşmeleri D) Swap sözleşmeleri E) Futures sözleşmeleri C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 14. şağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir? ) Tahvil, bir alacak senedidir. B) Tahvil sahibi şirkete yabancı sermaye sağlar. C) Tahviller nominal değerinin al nda bir değerle ihraç edilebilir. D) Tahvil sahibi, şirket yöne mine ka lamaz. E) Tahvilde belirli bir vade vardır. 7

10 18. I. Ekonomik nedenler II. şırı borçlanma III. Poli k ve hukuki nedenler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletme dışından kaynaklanan finansal başarısızlık nedenlerinden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 20. şağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla kredi veren kuruluşun bir araya gelerek büyük miktarda fona ih yaç duyan bir borçluya sağladıkları kredilerdir? ) Sendikasyon kredileri B) Ticari krediler C) kredi f kredisi D) İh yaç kredisi E) Konut kredisi D) I ve III E) I, II ve III 19. şağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin temel özelliklerinden biri değildir? ) Modern ve üstün teknolojiye sahip rler. B) Temel fon kaynakları özel sermayedir. C) Genellikle birden çok ülkede şube açıp faaliye e bulunurlar. D) Finansal yapıları yeterince güçlü değildir. E) Bu işletmelerle ana vatan arasında organik bir ilişki bulunur. 8

11 İlk yardım ve cil Sağlık Hizmetleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İlk yardım ve cil Sağlık Hizmetleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Haya organlardaki kalıcı hasarlar ne kadar sürede ortaya çıkar? ) 0 1 dakika B) 0 4 dakika C) 4 6 dakika D) 6 10 dakika E) 10 dakikadan sonra 4. Panik hâlindeki hasta,yaralı ve bunların yakını ile ile şimde aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sorun tam olarak anlaşılmadan müdahale edilmemelidir. B) Hasta ya da yaralı ile panik oluşturan durum hakkında konuşulmamalıdır. C) Hasta ya da yaralıya sakin olması telkin edilmelidir. D) Hasta ya da yaralıya ve yakınlarına güvende oldukları hisse rilmelidir. E) Hasta ya da yaralıya nefes egzersizleri yap rılmalıdır. 2. Türkiye de afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla 2009 yılında kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir? ) Kızılay B) SKOM C) UMKE D) FD E) Türkiye cil Tıp Dernegi 5. I. Çok yüksek sesle konuşma II. nlıyormuş gibi davranma III. Konuyu aniden değiş rme IV. Düşük eği m düzeyine sahip olması V. Ortamda fazla uyaran olması Yukarıdakilerden hangileri hasta kaynaklı ile şim zorluklarındandır? ) I ve IV B) II ve III C) IV ve V D) III ve V E) II ve IV 3. İnsan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerek ren ve yerel imkânlar ile baş edilebilen olayların sonuçları olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) fet B) cil durum C) Sel D) Tsunami E) Deprem 6. Çocuk hasta ya da yaralının dolaşımı değerlendirilirken nabız hangi noktadan alınmalıdır? ) Kol damarı B) Ön kol damarı C) Bacak damarı D) Şah damarı E) yak sır damarı 9

12 7. Hâlihazırda yaşamı tehdit eden hastalığı ya da yaralanması olmayan, ancak zamanında nakledilmez ise haya tehlikesi bulunan hasta/yaralıdan oluşan grup, triyaj kodlama sistemine göre hangi renk ile kodlanır? ) Mavi B) Yeşil C) Siyah D) Sarı E) Kırmızı 10. Yüz yaralanmalarıyla ilgili ilk yardım uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Hemen 112 cil Yardım Merkezinden bbi yardım istenir. B) Hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır. C) Yaşam bulguları (CB) ve yaranın durumu değerlendirilir. D) spirasyon riskine karşı, omurga yaralanmasından şüphelenilmiyorsa hastanın başı yan çevrilir. E) Yüzde var olan kanamalar etkili basınç yapılarak kontrol al na alınır. 8. I. Trafik kazası II. Şeker koması III. Yüksekten düşme IV. Sıcak çarpması Yukarıdaki durumlardan hangilerinde çene itme manevrası ile hava yolu açılması uygun olur? ) I ve II B) II ve III 11. şağıdaki kulak kanamalarıyla ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlış r? ) Hastanın sakinleşmesi sağlanmalıdır. B) Kan gelen kulağa emici bir pansuman konularak dış faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır. C) Pansuman asla kulağın içine doğru sokulmamalıdır. D) Yaralı, kanayan kulağı üste gelecek şekilde ya rılmalıdır. E) Komplike bir durum olacağı dikkate alınarak hasta ilgili kliniğe gönderilmelidir. C) III ve IV D) I ve III E) I ve IV 9. Temel yaşam desteği uygulamalarında çocuklarda kompresyon hızı dakikada en az kaç olmalıdır? ) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) şağıdaki şok çeşitlerinden hangisinde vücu aki kan miktarında değişiklik olur? ) Kardiyojenik şok B) naflak k şok C) Psikojenik şok D) Nörojenik şok E) Hipovolemik şok 10

13 13. İkinci derece yanıkta, ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yıkanmış, ütülenmiş bir çarşaf/havlu suyun içine sokulup sıkıldıktan sonra yaralı kısmın üstüne örtülmelidir. B) Yaralı kısım yavaşça kurulanmalıdır. C) n sep k ilaçlar, yağlar, kremler ve ev yapımı yanık ilaçları kullanılmamalıdır. D) Yanık nedeniyle oluşan su dolu kabarcıklar patla lmalı, hasta rahatla lmalıdır. 17. Sıcağa bağlı gelişen kramplarla ilgili aşağıdaki ilk yardım uygulamalardan hangisi yanlış r? ) Kişi serin bir yerde dinlendirilmelidir. B) Kişinin kramp giren ekstremitesi hareket e rilmemelidir. C) Dar giyisiler gevşe lmelidir. D) Bilinci yerinde ve bulan sı yoksa kişiye soğuk bir şeyler içirilmelidir. E) şırı ak viteden kaçınılmalıdır. E) Kuru steril gazlı bez veya temiz bir eşya ile koruyucu olarak sarılmalıdır. 14. şağıdakilerden hangisi büyük yanıklar grubunda yer almaz? ) Elektrik yanıkları B) Gebelikte yanık yaralanması C) Çocuklarda %10 20 arası 2. derece yanıklar D) İnhalasyon yanıkları E) Erişkinde veya çocuklarda %10 dan fazla 3. derece yanıklar 18. Suya düşme durumunda vücut ısısı hangi yolla kaybedilir? ) Radyasyon B) Konveksiyon C) Kondüksiyon D) Evoporasyon E) Buharlaşma 15. Kaburga kırıklarında tespit işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Tek kaburga kırığında yaralı rahat ise tespit işlemi uygulanmayabilir. B) İkinci sargı, birinci sargıyı ¾ üzerinde kapatacak şekilde sıkıca sarılır. C) Yaralı derin nefes aldıktan sonra sargı geniş olarak uygulanır. D) Göğüs duvarının sabitlenmesi yaralıyı rahatla yorsa tespit işlemi uygulanır. E) Tespit için düğüm kırık olmayan tarafa a lır. 19. I. Hızlı ve derin solunum, hızlı ve zayıf nabız II. Titreme, el ve ayaklarda uyuşma, yüzeysel solunum III. Kuru ve sıcak deri, nefesinde çürük elma kokusu (aseton) IV. Reflekslerde azalma, konuşma güçlüğü V. Terleme, sinirlilik, olağan dışı davranışlar Yukarıdakilerden hangileri kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi ) belir leri arasındadır? ) I, II ve III B) I, II ve V C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V 16. şağıdakilerden hangisi çıkıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir? ) Yaralının üzeri örtülerek vücut sıcaklığı korunmalıdır. B) Çıkık asla yerine oturtulmaya çalışılmamalıdır. C) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısısı ve nabzı kontrol edilmelidir. D) Eklem bulunduğu pozisyonda tespit edilmelidir. E) Çıkık eklem üzerine sıcak uygulama yapılmalıdır. 11

14 20. Kene ısırmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Keneye asla çıplak elle dokunulmamalıdır. B) Kene mümkün olduğu kadar baş kısmından tutularak direkt olarak, çok sıkmadan yukarı doğru çekilerek çıkar lmalıdır. C) Gaz yağı, alkol, mazot, lidokain, aseton, oje veya rnak cilası gibi maddeler uygulanmamalıdır. D) Sıcak uygulanmalı, kibrit veya çakmak ile yakılmaya çalışılmalıdır. E) Keneyi çıkarmak için kıvırma veya katlama şeklinde hareketler yapılmamalıdır. 12

15 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdaki prensiplerden hangisi Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi nde yer almaz? ) İnsanlar, yasa önünde eşit ve özgür doğarlar; özgür ve eşit olmayı tüm yaşamları boyunca sürdürürler. B) Yur aşlar, devlete karşı vergi ödemek ve devle n kararlarına is snasız uymakla yükümlüdürler. C) Her siyasi topluluğun (devle n) amacı, insanın doğuştan ge rdiği ve zaman içinde de değişmez olan temel haklarını korumak r. 4. Sosyal hizmet, insan hakları temelini hangi hukuk dalından alır? ) nayasa Hukuku B) İnsan Hakları Hukuku C) Uluslararası Hukuk D) Sosyal Güvenlik Hukuku E) İş Hukuku D) Bir insanın doğal haklarını kullanması, toplumun diğer üyelerine sağlanan aynı haklarla sınırlanmış r. E) Hiçbir düşünce, geçerlilikte olan yasaya karşı gelmedikçe ya da kamu düzenini bozmadıkça, kınanamaz. 2. vrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Türkiye hangi tarihte taraf olmuştur? ) 1949 B) 1950 C) 1952 D) 1954 E) I. Mikro II. Mezo III. Makro Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal hizmet uzmanlarının insan haklarını temel alarak hizmet e ği düzeylerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. "İnsan haklarına konu olan insan her yerde insandır." ifadesi ile insan haklarının hangi özelliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır? ) Barışçı B) Şeffaf C) Sorumluluk telkin edici olması D) Evrensel E) Güçlülük 6. Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak hangi tarihte ve nerede kullanılmış r? ) 1848 yılında Fransa da B) 1917 yıllında Sovyetler Birliği nde C) 1930 yılında BD de D) 1945 yılında İngiltere de E) 1991 yılında Belçika da 13

16 7. I. Madde bağımlıları II. İş adamları III. Çalışan ebeveynler IV. Öğrenciler Yukarıdakilerden hangileri sosyal refah hizmetleri sunulabilecek birey ya da gruplara örnek r? ) I ve II 11. şağıdakilerden hangisi Engelli Hakları Sözleşmesi'nin temelini oluşturan ilkeler arasında yer alır? ) yrımcılık yapmama B) Engelli hakları komitesi oluşturma C) Kendi seçimlerini yapma özgürlüğü D) Kadın erkek eşitliği E) Farklılıklara saygı gösterme B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV 8. şağıdaki gruplardan hangisi sosyal savunmasız gruplardan biri değildir? ) Yoksullar B) Beyaz yakalılar C) Kadınlar D) Farklı etnisiteye sahip olanlar E) Engelliler 12. şağıdakilerden hangisi kadınlarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ara bulucu rolünü tanımlar? ) Kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk al ndaki kadınların var olan hizmetlerden yararlanmalarına yardımcı olmak r. B) Kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk al ndaki kadınları belirlemeye çalışmak r. C) Kadın hakları ve ihlalleri konusunda bilgi toplamak ve değerlendirmek r. D) Kadın hakları konusunda çalışan diğer uzmanlarla ya da kurumlarla iş birliğine girmek ve onların becerilerini ar rmak r. E) Kadın hakları konusunda devletlerin uygulamalarını araş rıp önerilerde bulunmak r. 9. şağıdakilerden hangisi doğal risklere örnek r? ) Deprem B) Hava kirliliği C) yrımcılık D) Baskı E) Yangın 13. Ülkemizde huzurevlerine hangi yaş üzeri bireyler kabul edilir? ) 50 yaş üstü B) 55 yaş üstü C) 60 yaş üstü D) 65 yaş üstü E) 67 yaş üstü 10. Birleşmiş Milletler'e göre hangi yaş aralığındaki bireyler genç olarak adlandırılır? ) 6 12 yaş grubu B) yaş grubu C) yaş grubu D) yaş grubu E) yaş grubu 14

17 14. şağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal ön yargılar arasında yer almaz? ) Bağımlı ve bakıma muhtaç olarak algılama B) Muhatap almama C) Yaşlılıkta akıl, mental yetenekler, öğrenme ve ha rlama azalır algısı D) kıl hastalığı yaşlıların çoğunda kaçınılmazdır algısı E) Verimli olamazlar algısı 18. Madde kullanmaya tekrar başlama aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? ) Lapse B) Relapse C) Prolapse D) mbivalans E) Nüksetme 15. şağıdakilerden hangisi yaşlıların maruz kaldığı is smarlardan biri değildir? ) Fiziksel B) Bilgisel C) Cinsel D) Psikolojik E) Ekonomik 19. şağıdakilerden hangisi madde bağımlılığını bbi, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla birlikte değerlendiren modeldir? ) Moral Model B) Hastalık Modeli C) Ruhsal Model D) Biyo psikososyal Model E) Davranışsal Model 16. martya Sen in yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yoksuldur? ) Temel ih yaçlarını karşılayamayanlar B) sgari gelirin al nda yaşayanlar C) Yapabilirlikten yoksun olanlar D) Ortalama gelirden düşük geliri olanlar E) Çalışamayanlar 20. şağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulama alanlarından biri değildir? ) Gerontolojik sosyal hizmet B) Kırsal sosyal hizmet C) Psikiyatrik sosyal hizmet D) Endoskopik sosyal hizmet E) Tıbbi sosyal hizmet 17. şağıdakilerden hangisi insan hakları temelli yaklaşımın yoksulluğu önlemek/azaltmak için kullandığı bölünmezlik ilkesini açıklar? ) Hiçbir kategorideki hak diğerinden üstün değildir. B) Bir hakkın kullanımı bir diğerinden yararlanabilmeye bağlıdır. C) Bir hakkın kullanımı diğer hakkın kullanılmasına katkı sağlar. D) Bir hakkın kullanımı diğer hakkın kullanımını önler. E) Bazı haklar önceliklidir. 15

18 Kriz Yönetimi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kriz Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi krize yol açan çevresel etmenlerden biri değildir? ) Ekonomik sistem ve durum B) Teknolojik gelişmeler C) Toplumsal ve kültürel etmenler D) Doğal faktörler E) Bilgi sızdırma 4. Krize dönüşebilecek sinyalleri zamanında saptamak isteyen bir işletmenin yapısı. olmalıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi ge rilmelidir? ) esnek B) ka C) kapalı D) otoriter E) riskli 2. I. şırı ihracat II. Hükûmet değişiklikleri III. Vergi değişiklikleri IV. Ürün azalması, rekabet, düşük fiyat Belirsizlik derecesine göre krize neden olabilecek muhtemel durumlarla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV 5. I. Gizlenmiş kriz aşaması II. Çözüm veya çöküş aşaması III. Krizin dondurulması aşaması IV. Hareketsiz kalma ve krizi kabullenme aşaması V. Yanlış önlemler alma aşaması VI. Krizin ortaya çıkma aşaması Kriz sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiş r? ) I IV V VI III II B) IV III II I VI V C) IV V I VI III II D) III II I IV VI V E) V IV VI I III II 3. şağıdakilerden hangisi erken uyarı sisteminin amaçlarından biri değildir? ) Çevredeki değişimlerin iyice belirginleşmeden yakalanması B) Farklılıkların hızının ve yönünün belirlenerek geleceğe yansı lması C) Sapmaların tespit edilmesi ve kriz sinyallerinin alınması D) Öncelikli sapmalar doğrultusunda muhtemel tepkilerin tespi E) İçsel değişimlerin en son değerlendirilmesi için veri toplanması 6. Kahn a göre örgütlerde kişisel çaba için güven ve saygı azlığı, iş tatmini düşüklüğü, kişiler arası gerilim düzeyinin artmasıyla ilişkilendirilebilecek ça şma türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Bölümler arası ça şma B) Örgütler arası ça şma C) Rol ça şması D) Gruplar arası ça şma E) Bireysel ça şmalar 16

19 7. Kriz yöne m ekibiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kriz yöne m ekibi krizin yöne m ve kontrolünü yürütebilecek kişilerden oluşur. B) Kriz yöne m ekibi riski göze alabilecek, bilgili ve çalışkan kişilerden oluşturulmalıdır. C) Kriz yöne m ekibine örgüt içerisinden her hangi biri başkan seçilebilir. D) Kriz yöne m ekibi üyeleri, departman yöne cilerinden oluşur. E) Kriz yöne m ekibinde yer alacak kişiler veri analizi yeteneğine sahip olmadır ; tüm insanların, grupların ve ulusların kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini anlamaya yarayan ile şim fonksiyonudur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Tar şma B) Sosyalizasyon C) Mo vasyon D) Entegrasyon E) Enformasyon 8...; kriz gruplarının, komitelerin, ekiplerin veya toplumun yakın ve uzak hedeflerini oluşturmak, kişisel tercihlerin teşvikini sağlamak, herkesçe kabul görmüş hedeflere ulaşmak için yararlanılan ile şim fonksiyonudur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Tar şma B) Sosyalizasyon C) Mo vasyon 11. şağıdakilerden hangisi aracılık e ği toplumsal ilişki türüne göre medya türlerinden biridir? ) Ticari medya B) Karma medya C) Elektronik medya D) Bağımsız kamusal medya E) Kişiler arası medya D) Enformasyon E) Entegrasyon 9. şağıdakilerden hangisi ile şimin bireysel fonksiyonlarından biri değildir? ) Enformasyon toplamak ve dağıtmak B) Karar destek sistemi sağlamak C) Toplumsal statü kazandırmak D) Toplumsal yakınlaşma sağlamak E) Sosyalleşme sürecine katkı sağlamak 12. Verilme sıklığının ar rılarak mesajın akılda kalmasını sağlamak halkla ilişkilerin hangi temel ilkesini gösterir? ) Dürüstlük B) çıklık C) Yineleme D) İnandırıcılık E) Yaygın sorumluluk 17

20 13. İşletmelerin kamu yararına yap ğı etkinliklerin toplum tara ndan nasıl karşılandığını, güçlü ve zayıf yönlerin neler olduğunu, işletme imajına olumlu katkı sağlayan faktörleri tespit etmeye yönelik halkla ilişkilerin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) raş rma yapmak B) Halkla ilişkiler poli kası saptamak C) Program hazırlamak D) Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak E) Değerlendirmek 16. I. Savunma reklamları II. Kriz dönemi reklamları III. Finansal reklamlar IV. Kriz sonrası reklamlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri krizde reklam türleri arasında yer alır? ) Yalnız IV B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I,II, III ve IV 14. şağıdakilerden hangisi kriz yöne m planı çerçevesinde hazırlanacak ile şim planında yer almaz? ) Hedef kitlenin kim ya da kimlerden oluştuğu B) Kriz ile ilgili ile şimi kimin yönlendireceği C) İle şim sürecinde hangi araçların ve yöntemlerin kullanılacağı D) Kriz sonrasında kurum imajını düzeltmek amacıyla kimlerin işine son verileceği E) Hangi paydaşlardan destek alınacağı 17. İş akışındaki her türlü geri dönüşü sağlayacak belirli çalışma yöntemleri ve araçlarını geliş rmek Yalın Örgüt Yaklaşımı adımlarından hangisinde yer alır? ) 1. dım B) 2. dım C) 3. dım D) 4. dım E) 5. dım 15. Doğrudan davranış yaratan reklamlar ve dolaylı davranış yaratan reklamlar hangi reklam sınıflandırması içinde yer alır? ) Reklamı yapanlara göre reklamlar B) İşlenen konu açısından reklamlar C) Coğrafi alan açısından reklamlar D) Taşıdığı mesaj açısından reklamlar E) maçları açısından reklamlar 18. Yeni rsatların farkına varmak ve bunların gerçekleşmesi için girişimde bulunmak karizma k liderde bulunan temel özelliklerden hangisini ifade eder? ) Geleceğe dönük vizyon sahibi olmak B) Kendini etkili bir şekilde ifade etmek C) Şartları gerçekçi olarak değerlendirmek D) Standart dışı davranmak E) Kişisel risk alabilmek 18

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri I DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Araştırma Yöntem ve Teknikleri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k.

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. BİZ KİMİZ? Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. Tur operatörü, seyahat acentesi ve konsolidatörlerle (uçuş

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Dünyada ilk mineraloji bilgini olan...

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul.

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul. CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETİ Hizmet Sektörüne Genel Bakış Hizmet Sektörünün Özellikleri

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Yönetim Bilimleri Ġdari Ġşler (Özel) 4.02.02.0.09. ETKĠNLĠĞĠN ADI İş Sağlığı ve

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı