T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb."

Transkript

1 T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmete Sunmakla vli/yetkili Kurumların/Birimlerin Adı Merkezi İdare Taşra Teşkilatı Mahalli İdare Diğer Özel Sektör Vb. Hizmet Envanteri Tablosu da İstenen Belgeler İlk Makamı Paraf Lİstesi Hizmet Sunumu Süresince Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Mevzuatta Belirtilen Tamamlanma Süresi Ortalama Tamamlanma Süresi lık İşlem Sayısı Olarak Sunulup Sunulmadığı Edinme Hakkı Dilekçe Hakkı sunun Cevaplandırılması Sayılı Kanunları Hükümlerine gov.tr Sitemize e-posta Yoluyla Gelen ların Gereğinin Yapılarak Cevaplandırılması Sayılı Kanunlar Valiliği AİTM PRİ Bil -Gelen Mail ya Dilekçe AİTM Sayılı Kanuna 2- Şube Müdürü 3-İl Müdür Yard. 4-İl Müdürü 4982 Sayılı Kanunun. Maddesine 5 İşgünü 500 Adet 2 Biyolojik Biyoteknik Mücadele Desteği Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı Kimyasal İlaç Kullanımının Amacıyla Örtüaltı Açık Alanda Yapılan Mücadele si 02/06/203 Tarih Sayılı Resmi Gazete (Tebliğ No:203/30) İlçe - Dilekçesi ve Taahhütname 2-ÇKS Belgesi (Güncel) 3-Tespit Tutanağı 4-Döner Sermaye 5-Örtü Altı Kaydı (Güncel) Tarım n Yem Bitkileri sunun Yem Bitkileri Desteği sunun 6/04/203 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi, 4/05/203 Tarih Sayılı Kanununa Tebliği(203//8) İlçe -Müracaat Formu 2-ÇKS Belgesi (Güncel) 3-Kontrol Tutanağı 4- Döner Sermaye 5-Taahhütname (Çok lıklarda) 6-Çiftçilik Belgesi Tarım Dilekçe Sahibinin suna Yanıt n Prime Esas Ürün sunun Prime Esas Ürün sunun 9/03/203 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kararı 203/8 Nolu Tebliğ İlçe - Dilekçesi 2- ÇKS Belgesi (Güncel) 3- Arazi Tespit Tutanağı 4-Döner Sermaye 5-Taahhütname (Çok lıklarda) 6-Çiftçilik Belgesi Tarım n 5 İş Günü Mazot Kimyevi Gübre Desteği sunun Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olan in Mazot Gübre sunun 08/05/203 Tarih Sayılı Resmi Gazete Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan e Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Ödemesi Yapılmasına Dair (Tebliğ 203/4) *Tüzel Kişiler İlçe -ÇKF Belgesi 2- Dilekçesi 3-Toprak Analizi Formu (ÇKS'ye Kayıtlı Her Bir 50 Dekar Üzeri Tarım Arazisinin Kimyevi Gübre Ödemesinden Yararlanabilmesi İçin) 4-Toprak Analizi Raporu 5-Çiftçik Belgesi 6-Döner Sermaye Tarım n

2 Sertifikalı Fidan Desteği sunun Sertifikalı Fidan Kullanan in sunun 8/05/203 Tarihli 2865 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Baknlar Kurulu Kararı (Tebliğ 203/20) *Tüzel Kişiler İlçe - Dilekçesi 2-Taahhütname 3-Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği Talep Formu 4-Sertifika Belgesi 5-ÇKS Belgesi (Güncel) 6-Fatura 7-Çiftçilik Belgesi 8-Arazi Tespit Tuıtanağı 9-Döner Sermaye Tahsilat Makbuzu Tarım n 5 İş Günü 7 50 Sertifikalı Tohum Desteği sunun Sertifikalı Tohum Kullanan in sunun 0/05/203 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Baknlar Kurulu Kararı (Tebliğ 203/7) *Tüzel Kişiler İlçe - Dilekçesi 2-Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteği Talep Formu 3-Sertifika Belgesi 4-ÇKS Belgesi (Güncel) 5-Fatura 6-Çiftçilik Belgesi 7-Döner Sermaye Tarım n 5 İş Günü Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıt Yapılması Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıt Yapılması 6/04/2005 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemi *Tüzel Kişiler İlçe - Dilekçesi 2-Tapu Kaydı 3-Kimlik Fotokopisi 4- Çiftçilik Belgesi 5-Kayıt Formları 6-Arazi Kendine Ait Değil İse; Kira Kontratı/muvafakatname,2 /Taahhütname 7-Döner Sermaye Tarım n 5 İş Günü 9 Maliyet Cetvellerinin rilmesi Tarımsal Ürün Maliyet Cetvellerinin rilmesi n Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü TAGEM'in Resmi Yazıları Özel Sektör Mahalli İdare STK Kamu İlçe Tarım Mühendis n n Belirlediği Süre Anket Sayısına 0 Tevhid-İfraz- Hisseli Satış Talebinin Değerlendirilmesi Tevhid-İfraz- Hisseli Satış Talebinin Değerlendirilmesi 5043 Sayılı Toprak Koruma Arazi Kulanım Kanunu Mahalli İdare İlçe -Plan Yapmaya Yetkili Kurumdan Resmi Mürecaat Yazısı 2-Tapu Fotokopisi 3-/5000 Ölçekli Kadastral Harita 4-/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita 5-Döner Sermaye Tarımsal Etüt Ücreti Dekontu Tarım *Mühendis *Teknisyen 5 İş Günü Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi 0//2009 Tarih Sayılı Resmi Gazete Türkiye İstatistik Kurumu İlçe -Tapu Kaydı 2-T.C. Numarası 3-Ürün Desteği Tarım *Mühendis *Teknisyen Bakanlık TÜİK Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliği sunun Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliği Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 08/0/2004 Tarih 284/ Kararına İstinaden 04/08/2008 Tarihli Tarımsal Sulamalarda Kullanılacak Elektrik Aboneliği ları İlgili Komisyon Kararı İlçe - Dilekçesi 2-Tapu nden Onaylı Güncel Tapu Kaydı 3-Var İse Kira Sözleşmesi ya Muvafakatname 4-Parselin Çaplı Krokisi 5-Çiftçilik Belgesi 6-Elektrik Tesisi (Sontaj,Mot. Pompa, Pano Vb.) Su Kaynağı Hazır Olacak 7-Döner Sermaye Tarım *Mühendis *Teknisyen

3 3 Çiğ Süt sunu Hayvancılığın İçin Şartları Karşılayan ın Almak Üzere Müdürlüklere sunun İncelenmesi 8/4/2006 Tarih ve 5488 Sayılı Tarım Tarım Kanununun 9. Maddesi Gereğince O İçin Çıkan Tebliğ İlçe Satmış Olduğu Süt Faturası ya Müstahsil Makbuzu (Örgütlü Üretici İse Üyesi Olduğu Örgütü Aracılığı İle Örgütsüz İseŞahsen rir) Tarım *teriner Hekim *teriner Sağlık Tek. 4 Arı Yetiştiriciliği sunu Arı Yetiştiriciliği sunu İlçe (Ek ) 2-Arıcılık Kolni Bildirim Formu(Ek 2) 3-Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus teriner Sağlık Raporu (Arıcı Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Dışında Müracaat Ediyor İse 4-Arı Konaklama Belgesi 5-Anlaşma Tutanağı Tarım *teriner Hekim *teriner Sağlık Tek. 5 Anaç Sığır Yetiştiriciliği si Anaç Sığır Yetiştiriciliği sunu lara Hayvancılığın Hakkında Uygulama Esaslar Tebliği *Yetiştirici İlçe -Örgütün Talep Üstyazısı 2-Örgüt Üyelerinin Talep Dilekçesi 3-da Bulunduğu Üyelerin Listesi 4-Merkez Birliğinden Alınan Yetki Belgesi Tarım 5 İş Günü 6 Buzağı si Buzağı si sunu lara Hayvancılığın Hakkında Uygulama Esaslar Tebliği *Yetiştirici İlçe Dilekçe ya Yazı (Örgüt Kanalıyla yorsa) Tarım 5 İş Günü 7 Anaç Koyun/Keçi Yetiştiriciliği si Koyun/Keçi Yetiştiricilerinin si 5488 Sayılı Tarım Kanunun 9. Maddesi * İlçe -Örgütün Talep Üstyazısı 2-Koyun/Keçi Birliğine Üyelik Listesi 3-Damızlık Koyun Keçi Yet. Bir. Alınan İcmal Hazırlama Yetki Belgesi Tarım lar İl ne 25 8 Ürünleri Bayilik Uygunluk Belgesi Ürünleri Bayiliği 6968 Sayılı Zirai Karantina Mücadele Kanunu * 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-2 Adet Fotoğraf 4-İkametkah Belgesi 5-Diploma 6-Döner Sermaye İl Gıda Tarım 9 506/0 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Proğramı Kapsamında Makine Ekipman Alımları (%50 Hibe) tarih ve Sayılı Resmi Gazete (Tebliğ 203/27) İlçe -Makine Ekipman Formu 2-Güncel ÇKS Belgesi 3-Kimlik Fotokopisi-Traktör Ruhsatı 4-Proforma Fatura 5- Dilekçesi Tarım İl ne 25 Gün 2 İş Günü

4 20 Kontrollü Örtü altının Kaydının Yapılması Kontrollü Örtü altı Yapan Üreticilerin Tarım nın Örtü Altı Kayıt Sistemine Kayıt Yaptırılması 27/2/2003 tarih ve Sayılı Resmi Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin *Tüzel Kişiler İlçe -TapuFotokopisi veya Tapu Kaydı 2-Üretim Kayıt Cetveli 3-Kimlik Fotokopisi 4-Kontrollü Örtü Altı İzleme Kayıt Formu Tarım lar n 2 Ziraat Bankası Kontrollü Örtü Altı Yazısı rilmesi in İşletme Kredisi Kullanabilmesi Amacıyla 27/2/2009 Tarih Sayılı Resmi Gazete Kontrolü Örtü Altı İlçe -Kontrollü Örtü Altı Kayıt Formu 2-ÇKS Belgesi Tarım lar Ziraat Bankası 22 Ürünü Reçetesi Ürünlerinin Satışındaki Reçete Uygulaması 2/02/2009 Tarih 2739 Sayılı Resmi Ürünlerinin Reçeteli Satış ve Usul Esasları Hakkındaki İlçe -Sözlü Talep ya Dilekçe 2-Gerekli Durumlarda Hastalık Zararlının Tespiti Amacıyla, Reçete Yazma Yetkisi Olan Personel Tarafından Yerinde Tespit Tarım Ürünü Reçete Yama Yetkisine Sahip Mühendis lar Organik Tarım si Toprak Su Kaynakları İle Havayı Kirletmeden Çevre, Bitki, Hayvan ve İnsan Sağlığına Zarar rmeden, Kimyasal Girdi Kullanmadan Yapılan Tarıma Yapılan 20/04/203 Tarih 2873 Sayılı Resmi Gazete Tebliği İlçe - Formu 2-ÇKS Belgesi 3- Tebliğ Ekleri Tarım İl ne 2 İş Günü 24 Üretici Kayıt Defteri rilmesi Üreticilere Üretici Kayıt Defteri rilmesi 4//2008 Tarihli Sayılı Resmi Bitkisel Üretimde Kulanılan Kimyasalların Kayıt Altına İzlenmesi Hakkında Üretici İlçe -Sözlü Talep 2-Kimlik leri Tarım *Mühendis *Teknisyen 25 Üretici Kayıt Defteri Kontrolü Üreticilerin Doldurmuş Olduğu Defterin Kontrol Edilmesi 4//2008 Tarihli Sayılı Resmi Bitkisel Üretimde Kulanılan Kimyasalların Kayıt Altına İzlenmesi Hakkında Üretici İlçe -Üreticilerin Daha Önce müzden Almış Olduğu Üretici Kayıt Defterinin Doldurulması 2-Kontrol Neticesinde Kontrol Kontrol Yapıldığına Dair Belge İstiyorsa Kontrol Edilen Sayfanın En Az İki Sureti Tarım *Mühendis *Teknisyen 26 Bombu Arı Desteği sunun Örtü Altı Yetiştiricikte Bombus Arısı Kullanan Üreticilerin 08/04/203 Tarih 2862 Sayılı Resmi 203/4463 Sayılı Kararı * *Tüzel Kişilik İlçe - Dilekçesi 2-Bombus Faturası 3-Kontrollü Örtü Altı Kaydı 4-Üretici Kayıt Defteri No 5-Ziraat Bankasına Ait Hesap No 6-Döner Sermaye Tarım lar İl ne

5 27 Fide Üretim Yeri Ruhsatı sunun Alınarak İl ne Gönderilmesi Fide Üretici Belgesi rilmesi Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Denetleme 5/05/ * İlçe -Diplama 2-rgi Levhası 3- Sahibi Tarfından Düzenlenecek Olan lık Kapasite Beyanı 4-Arazinin Tapusu ya Kira Sözleşmesi İl Gıda Tarım 28 2 Süs Bitkisi Fidan Üretim Yerlerinin Ruhsatlandırılması Çalışmaları Süs Bitkisi Fidan Üretici Belgesi rilmesi Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Denetleme 5/05/ * İlçe -Diplama 2-rgi Levhası 3- Sahibi Tarfından Düzenlenecek Olan lık Kapasite Beyanı 4-Arazinin Tapusu ya Kira Sözleşmesi İl Gıda Tarım 29 2 Fide, Fidan, Süs Bitkisi Çicek Soğanı İçin Pazar Satış Yeri Kontrol Çalışmaları Fide, Fidan, Süs Bitkisi Çicek Soğanı İçin Pazar Satış Yeri Kontrol Çalışmaları Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Denetleme 5/05/ * İlçe te Şartlar İl Gıda Tarım 30 2 Rusya Federasyonu İhracat i Taleplerini Yürütecek Rusya Federasyonu'na Belgelerin Gıda İhracat Kontrolleri Tarım Müdürlüne Gönderilmesi 0/07/2008 Tarihli Rusya Federasyonuna Yapılan Taze Meyve Sebze İhracat Uygulama Talimatı * İlçe 2-Üreticilere Ait Form- 3-Üretici Kayıt Defterinin Bir Nüshası ya Islak İmzalı Fotokopisi 4-İcmal (4 Adet) 5- İhracat Beyannamesi 6-Proforma Fatura İl/İlçe lar İl Gıda Tarım ne Gönderilir 2 İş Günü 3 2 Ürünleri Reçete Yazma Belgesi Ürünleri Reçete Yazma Belgesi Ürünlerinin Reçeteli Satış Esasları Hakkında İlçe -Diplamanın Onaylı Sureti 2-"T.C. Kimlik No" Beyanı 3-İşyeri ya Yazışma Adresi İle Telefon Numarası Beyanı 4-2 Adet Fotoğraf 5-Sınav Sonuç Belgesi ( Mezunları Hariç) Ürünlerin Reçeteli Satış, Usul Esasları Hakkında Madde 3 İl İl Gıda Tarım ne Gönderilir 32 4 Meyvecilik Eğitimi Meyvecilik Eğitim Yayım Faaliyetleri 44 Sayılı Tarım Köyişleri nın Kuruluş vkleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi * İlçe Tarım 5 İş Günü Meyve Aşılama Islah Proğramı Meyve Ağaçlarında Aşılama Islah Çalışmalarının Proğrama 44 Sayılı Tarım Köyişleri nın Kuruluş vkleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi İlçe Tarım 5 İş Günü

6 34 Bağ Bahçelerle İlgili Muhtelif İş Taleplerinin Karşılanması Bağ Bahçelerle İlgili Muhtelif İş Taleplerinin Karşılanması 44 Sayılı Tarım Köyişleri nın Kuruluş vkleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi * *Tüzel Kişilik İlçe 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-Çaplı Kroki Tapu Fotokopisi 4-İlgili Kurum İzin Yazısı (Gerektiğinde) Tarım 5 İş Günü Laboratuvar Yetkilendirme Denetim Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmeti sunun Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi- Ön İnceleme Raporu (Bireyler İçin) Toprak-Bitki Analiz Laboratuarın Yetkilendirilme Denetim Çalışmaları Tarımsal Üretim İç Danışmanlık Hizmeti Alan Üreticilerin Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Talebi Doğrultusunda Ön İnceleme Raporunun Bakanlığa Gönderilmesi (Bireyler İçin) 2009/485 Nolu Kararı Toprak-Bitki Analiz Laboratuarlarının Yetkilendirilmeleri Denetimleri Nolu Genelgenin Maddesi 4/06/203 Tarih Sayılı Resmi Kararı (Tebliğ 203/3) 08/09/2006 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmetlerinin ne Dair n 8. Maddesi * *Sivil Toplum *Kuruluş Kurumları *Çiftçi *Danışman Özel Sektör İlçe İlçe İlçe 2-Laboratuvar Sahibinin Adı Soyadı Laboratuvarın Adı, Açık Adresi,Telefon,Faks No Varsa E-Posta Adresi 3-Kuruluş Varsa Değişikliği İçeren Sicil Gazetesi, rgi Levhası Fotokopisi Ticaret Odasından Alınan Faaliyet Belgesi 4-Laboratuvardan Sorumlu Teknik Elemanın (Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü) Diğer Personelin Kuruluşla İlişkili Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Kimlik Fotokopisi 5-Laboratuvarın Çalışma Konusu ve Yapılacak Analizlerin Listesi, Analiz Yöntemlerinin Türkçe Açıklam. 6-Laboratuvar Tapusu ya Kira Söz. 7-Laboratuvar Org. Şeması Yerl. Planı 8-Laboratuvarda Yangına Karşı Önlemler Alındığına Dair İtfaiyeden Alınan Belge 9-Laboratuar Atıklarının Bertaraf Edilmesi İçin İlgili Kruluş İle Yapılan Sözl. 0-Laboratuarda Kullanılacak Cİhaz, Alet ve Ekipmanların Marka Model, Üretim ına Ait ler, Kullanım - Formu Taahhütname 2-Tarımsal Danışmalık Hizmet Sözleşme. 3-İlçe nce Onaylı ÇKS Belg. 4-Fatura 5-Ziraat Bankası Hesap Numarası Danışmalık e Aşağıdakilerden Biri ya Birkaçı İstenilebilir A-Arıcı Kayıt Sistemi B-Su ÜRünleri Yetiştiricilik Belgesi C-Hayvan Pasaportlarının İlçe nce Onaylı Sureti -Serbest Tarım Danışman Başv. Formu 2-Bağlı Bulunduğu rgi Dairesinden Alınacak Serbest Meslek Mükellefiyeti Tescil Belgesi 3-Sözleşmeleri, Sosya Güvenlik Bildirgelerinin, Kimlik Belgelerinin ve İlgili Meslek Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belgenin Bulunduğu İl/İlçe Onaylı Sureti 4- Kapsamında Alınmış Tarımsal Danışmanlık Sertifikasının Bulunduğu İ/ İlçe Onaylı Sureti 5-Şirketi, Baknlığa Karşı Temsil Edecek Şirket Temsilcisin, Şirket Adına İmza Atmaya Yetkili Olduğunu Gösterir Noter Onaylı İmza Sürgüsü 6-Danışmana Ait Noter Onaylı İmza Sürgüsü Tarım Tarım Tarım TKB, BATEM 2009/485 Nolu Kararı Toprak- Bitki Analiz Laboratuarlarının Yetkilendirilmeleri Denetimleri Nolu Genelgesinin 5 5 Maddesi 7 Maddenin 4 Bendi (Komisyon Kurulması) Danışmanlık Şirketine Valiliği Oluru (Komisyon Kurulması) Genelge 7 Maddenin 4 Bendi İl ne İl ne 3 Ay 30 Gün 3 İş Günü

7 38 Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi- Ön İnceleme Raporu (Şirketler İçin) Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Talebi Doğrultusunda Ön İnceleme Raporunun Bakanlığa Gönderilmesi (Şirketler İçin) 08/09/2006 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmetlerinin ne Dair n 8. Maddesi Özel Sektör İlçe -Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Fatura 2-Adı, Adresi, rgi Numarası, Var İse Şirketin Logosuna Ait Belgeler 3-Şirketin Kurucularına, Ortaklarına Ait Kimlik Diplomaları ya Çıkış Belg. Bulunduğu İ/İlçe Onaylı Suretleri 4-Şirket Yöneticisinin, Uzman Tarım Da- Nışmanlığı Sertifikasının Bulunduğu İl/ İlçe Onaylı Sureti 5-Şirkette İstihdam Edilen Danışmanların Diplomaları, Danışmanlık Sertifikaları, Sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Bildirgeleri, Kimlik lerinin ve İigi- Meslek Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belgenin Bulunduğu İl/İlçe Onaylı Sureti 6-Şirketi, Baknlığa Karşı Temsil Edecek Şirket Temsilcisin, Şirket Adına İmza Atmaya Yetkili Olduğunu Gösterir Noter Onaylı İmza Sürgüsü 7-Tarımsal DAnışmanlık Faaliyetlerini Yürütmek İçin Gerekli Araç, Alet/Ekip- AİTM/İlçe -Mühendis 3-Şube Müdürü 4-İl Müdür Y. 5-İl Müdürü Dilekçe İl ne Gönderilir Orada Tamamlanır İl ne 39 Hayvan Pasaportu İşletme Tescil Belgesinin rilmesi Pasaport: İlgili n 54. Maddesinde Belirtilen leri İçeren Taşra Ünitesi Tarafından Düzenlenen Bu n 8 Nolu Ekinde Örneği rilen Belgeyi, İşletme Tescil Belgesi Yapıldığına Dair Kayıt Noyu İçeren Belge Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescil İzlenmesi Yayımlandığı Resmi Gazete 7/06/ İlçe -Hayvan Sahibinin Kimliği 2-TURKVET Sisteminden Çıkan dilekçesi 3-Döner Sermaye Tarım *teriner Hekim *teriner Sağlık Tek /03 Arı Konaklama Belgesi rilmesi Gezginci Arıcılık Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmesi Arı Ürünleri, Arı Sağlığı, İnsan Sağlığının korunması Amacıyla Arıların Yerleştirilmesi 30//20 Tarih 2828 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Arıcılık 5996 Sayılı t. Hizm. Bitki Sağ. Gıda Tem. Kanunu İlçe 2-Arı Konaklama Belgesi 3-Arıcılar Birliğine Üyelik 4-Kimlik Fotokopisi Tarım İlçe Jandarma Komutanlığına 2 İş Günü Sığır Cinsi Hayvan Sevk Raporu rilmesi İl Dışına Yapılacak Sığır Cinsi Hayvan Sevklerinde teriner Sevk Raporu rilmesi 5996 Sayılı Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan Hayvansal Ürünlere Dair İlçe Hayvan Araç Beraber Olmak Şartıyla Sevk Edilecek Hayvanlara Ait Hayvan Nakil Pasaport Döner Sermaye Tarım teriner Hekim 30 Dakika 30 Hayır Koyun Keçi Cinsi Hayvanlara Hayvan Sevk Raporu rilmesi İl Dışına Yapılacak Koyun Keçi Cinsi Hayva Sevklerinde teriner Sevk Raporu rilmesi 5996 Sayılı Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan Hayvansal Ürünlere Dair İlçe Hayvan Araç Beraber Olmak Şartıyla Sevk Edilecek Hayvanlara Ait Hayvan Nakil Pasaport Döner Sermaye (Hayvanlara PPR Aşı. Yapılmış Olmalı) Tarım teriner Hekim 30 Dakika 0 Hayır Arılara Hayvan Sevk Raporu rilmesi İl Dışına Yapılacak Arı Sevklerinde teriner Sevk Raporu rilmesi 5996 Sayılı Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan Hayvansal Ürünlere Dair İlçe Arı Kovanları Markotlu Araç Beraberinde Olmak Şartıyla Arı Ait İşletme Tescil Belgesi Döner Sermaye Tarım teriner Hekim 30 Dakika 50 Hayır

8 44 Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus teriner Sağlık Raporu Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus teriner Sağlık Raporu İlçe -Menşe Şahadetnamesi ya Sorumlu teriner Kesim Raporu ya Sorumlu Soğuk Hava Deposu teriner Raporu 2-Hayan Maddelerinin Alındığı Yerden Alınmış Fatura 3-Döner Sermaye Tarım AİTM 5 İş Günü Kuduz Müşahede Isırık Vakalarının Hastanede Ortak İncelenmesi 5996 Kanun Kuduz Hastalığından Korunma Kuduz Hastalığı İle Mücadele * İlçe Şüpheli Isırık Konulu Devlet Hastanesi Yazısı Tarım Devlet Hastanesi 5 İş Günü Özel Aşılama Talebinin Karşılanması Özel Aşı Yaptırmak İsteyen Aşı Sahipleri * İlçe Sözlü Talep-Dilekçe Tarım Kurumumuzda Özel Aşı Yapılmadığı İçin Sahibi lendirilir Sahibini lendirme 47 3 Şikayet Dilekçelerin Değerlendirilmesi Hayvanlarla İlgili Şikayetlerin Değerlendirilmesi * İlçe 2-Beyanname 3-Arazinin Plan Krokisi 4- İşletmelerinin Aidiyetini Gösterir Belge 5-Yapı Kullanma İzni 6-Ticaret Sicil Gazetesi 7-İmza Sirküleri Yetki Belgesi Tarım İl Şikayetle İlgili Olarak Muhtarlar Belediyeler İşletmelerinin Ruhsatlandırılması (Şirket) İşletmesi Kuracak İşletmelere Kanuna Uygun İzin ve Ruhsat rme * İlçe 2-Beyanname 3-Arazinin Plan Krokisi 4- İşletmelerinin Aidiyetini Gösterir Belge 5-Yapı Kullanma İzni 6-Ticaret Sicil Gazetesi 7-İmza Sirküleri Yetki Belgesi AITM Tarım İl Kabul Edilen Dilekçeler İl ne Gönderilir 49 3 İşletmelerinin Ruhsatlandırılması (Gerçek Kişi) İşletmesi Kuracak İşletmelere Kanuna Uygun İzin ve Ruhsat rme * İlçe 2-Beyanname 3-Arazinin Beyan ve Krokisi 4-Yapı Kullanma İzni AITM Tarım İl Kabul Edilen Dilekçeler İl ne Gönderilir 50 3 Marazi Madde Marazi Madde ve Laboratuvara Gönderimi * İlçe Dilekçe Tarım İl İl 0

9 5 Tarımsal Gelirin Hesaplanması Sosyal Günce Kapsamında Tarımsal Gelir Tespiti 386 Sayılı Yeşilkart, 2022 Sayılı Yaşlı ve Muhtaç Ailelere Yardım Kanunu, 550 Sayılı Sigorta,Bağkur ve Emekli Sandığı İlçe Vaatandaşın Diğer Kurumlardan Almış Olduğu Evrak Ekleri Tarım Kişinin Tarımsa Geliri Hesaplanarak Yeşilkart Bürosuna Bildirilir Değişiyor 52 Tarımsal Afet Dosyası su Tabi Afetlerde Zarar n e Yapılan Yardım 2090 Sayılı Tabi Afetlerden Zarar e Yapılan Yardım İlçe Dilekçesi Tarım Kaymakamlık Makamına ve İl ne 2 İş Günü /03 Şikayete Bağlı Denetimi Şikayete Bağlı Denetimi 2002/05 Sayılı Genelge- Nin 2. Maddesine Şikayette Bulunan Koop. Ortakları İlçe Şikayet Dilekçesi Tarım İlgili Kuruluşlara Kaymakamlık Makamına ve İl ne Dilekçe Kanuna 30 Günde Şikayetçiye Dilekçenin Seyri Hakkında rilir Dilekçenin Niteliğine Değişir Şikayete Değişir 54 Tarımsal Amaçlı Kuruluşu Tarımsal Amaçlı Kuruluşu 63 Sayılı Koop. Kanununun Maddesi Gereği Kırsaldaki Kalkınmayı Hedefleyen Üreticiler İlçe - Dilekçesi 2-7 Kurucu Kişinin İkametgah leri 3-7Kurucu Kişinin Kimlik Fotokopisi Tarım İl Gıda Tarım Tarafından Yürütülür in Tamamlanması-na Bağlı Olarak Değişir in Tamamlanması-na Bağlı Olarak Değişir 55 Tarımsal Amaçlı Olağan Genel Kurul Toplantıları Tarımsal Amaçlı Olağan Genel Kurul Toplantıları 63 Sayılı Koop. Kanununun Maddesi Gereği Koop. Üye Üreticiler İlçe - Dilekçesi 2-İlan Gündem 3-Hazirun Cetveli 4-Denetim Yönetim Kurul Raporları 5-Tahmini Bütçe 6-Gelir-Gider Raporu 7-Ayrıntılı Bilanço Tarım Başkanına İl Evrakın Temin Teslimine 30 Gün Amatör Balıkçı Belgesi Amatör Balıkçı Belgesi 22/3/97 Tarih 380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa 0/03/ Su Ürün. 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğleri Amatör Amaçlı Su Ürün. Avcılığı Düzenleyen Tebliğin 4. Maddesi İlçe 2-Kimlik Fotokopisi 3- Adet Fotoğraf 4-Döner Sermaye İl -Düzenleyen Personel Su Ürünleri si Su Ürünleri si Her Resmi Gazetede Yayınlanan Hayvancılığın Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine Özel Tüzel Kişiler İlçe 2-Yavru Satış Belgesi ya Yavru Balık Tutanağı 3-Ziraat Odası Kayıt Belgesi 4-Su Ürün. Yetiştiricilik Birliği Belgesi 5-Satış Belgesi 6-Yem Faturası Tüzel Kişiler İçin: 7-Ticaret Sicil Gazetesi 8-İmza Sirküleri Yetki Belgesi Tarım -Teknik Pers. 2-Birim Sorumlusu 3-İlçe Müdürü İl 2 İş GÜnü

10 58 6 Yem Depolama Satış Yerleri Kayıt Belgesi İle İlgili Belgelerinin İl ne Gönderilmesi İşletme Kayıt Belgesi Gıda İşletmelerinin Kayıt Onay ine Dair Gerçek Tüzel Kişiler İlçe Beyanname 2-Ticaret Sicil Belgesinin Fotokopisi (Tüzel Kişiler İçin) 3-Döner Sermaye 4-İşyeri Açma Çalışma Sureti 5-Yetki Belgesi (Tüzzel Kişiler İçin) 6-İmza Sirküsü (Tüzzel Kişiler İçin) Dilekçeler Diğer Belgeler İl Müd. Gönderilir -Kontrol vlisi -Gıda Kontrol Lab. 2-Özel Lab Kadastro Görmemiş Yerler 2-B Arazileri İçin Keşif Raporu 5488 Sayılı Tarım Kanunu 8. Maddesine 5488 Sayılı Tarım Kanunu İlçe -Kadastro Görmemiş Parselli Gösteri Koordinatları Belirtilmiş Güncel Çaplı Krokiz 2-Üreticinin Kadastro Görmeyen Parsel İçin Kendine Ait Olduğunu Gösterir Belediyeye rmiş Olduğu Emlak rgisi Bildirimi Tarım 2-Komisyon Üyeleri İl Müdürlükçe Hazırlanan İş Takvimi Değişiyor 60 İyi Tarım Uygulaması sunun Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar rmeyen Bir Tarımsal Üretimin Yapılması 25/05/203 Tarih Sayılı Resmi Gazete (Tebliğ 203/22) Üretici İlçe -ÇKS Güncel Kaydı 2- Dilekçesi 3-İyi Tarım Uygullamaları Dest. Sert. 4-Tarım Tarafından İyi Tarım Sertifikası rmek Üzere Yetki rilmiş Kurum Kuruluşlardan Sert. Eki Tarım Üretici İl Değişiyor 6 6 Satış Toplu Tüketim Yerleri İçin Kayıt Belgesi İşletme Kayıt Belgesi Gıda İşletmelerinin Kayıt Onay ine Dair Gerçek Tüzel Kişiler İlçe Beyanname 2-Döner Sermaye Tarım -Kontrol vlisi -Gıda Kontrol Lab. 2-Özel Lab. Gün 200 esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtile sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine nuz. İlk Müracaat Yeri : İlçe ve İkinci Müracaat Yeri : İsim :Canan OTRUŞ İsim :İbrahim KEKLİK Unvan :İlçe Müdürü Unvan :Kaymakam Adres :Öğretmenevleri Mah. 90 Sok. No.7 Kat KONYAALTI/ANTALYA Adres :Öğretmenevleri Mah. 90 Sok. No.7 Kat: KONYAALTI/ANTALYA Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta E-Posta

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: 2014/22) (28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29353 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı