T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb."

Transkript

1 T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmete Sunmakla vli/yetkili Kurumların/Birimlerin Adı Merkezi İdare Taşra Teşkilatı Mahalli İdare Diğer Özel Sektör Vb. Hizmet Envanteri Tablosu da İstenen Belgeler İlk Makamı Paraf Lİstesi Hizmet Sunumu Süresince Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Mevzuatta Belirtilen Tamamlanma Süresi Ortalama Tamamlanma Süresi lık İşlem Sayısı Olarak Sunulup Sunulmadığı Edinme Hakkı Dilekçe Hakkı sunun Cevaplandırılması Sayılı Kanunları Hükümlerine gov.tr Sitemize e-posta Yoluyla Gelen ların Gereğinin Yapılarak Cevaplandırılması Sayılı Kanunlar Valiliği AİTM PRİ Bil -Gelen Mail ya Dilekçe AİTM Sayılı Kanuna 2- Şube Müdürü 3-İl Müdür Yard. 4-İl Müdürü 4982 Sayılı Kanunun. Maddesine 5 İşgünü 500 Adet 2 Biyolojik Biyoteknik Mücadele Desteği Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı Kimyasal İlaç Kullanımının Amacıyla Örtüaltı Açık Alanda Yapılan Mücadele si 02/06/203 Tarih Sayılı Resmi Gazete (Tebliğ No:203/30) İlçe - Dilekçesi ve Taahhütname 2-ÇKS Belgesi (Güncel) 3-Tespit Tutanağı 4-Döner Sermaye 5-Örtü Altı Kaydı (Güncel) Tarım n Yem Bitkileri sunun Yem Bitkileri Desteği sunun 6/04/203 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi, 4/05/203 Tarih Sayılı Kanununa Tebliği(203//8) İlçe -Müracaat Formu 2-ÇKS Belgesi (Güncel) 3-Kontrol Tutanağı 4- Döner Sermaye 5-Taahhütname (Çok lıklarda) 6-Çiftçilik Belgesi Tarım Dilekçe Sahibinin suna Yanıt n Prime Esas Ürün sunun Prime Esas Ürün sunun 9/03/203 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kararı 203/8 Nolu Tebliğ İlçe - Dilekçesi 2- ÇKS Belgesi (Güncel) 3- Arazi Tespit Tutanağı 4-Döner Sermaye 5-Taahhütname (Çok lıklarda) 6-Çiftçilik Belgesi Tarım n 5 İş Günü Mazot Kimyevi Gübre Desteği sunun Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olan in Mazot Gübre sunun 08/05/203 Tarih Sayılı Resmi Gazete Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan e Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Ödemesi Yapılmasına Dair (Tebliğ 203/4) *Tüzel Kişiler İlçe -ÇKF Belgesi 2- Dilekçesi 3-Toprak Analizi Formu (ÇKS'ye Kayıtlı Her Bir 50 Dekar Üzeri Tarım Arazisinin Kimyevi Gübre Ödemesinden Yararlanabilmesi İçin) 4-Toprak Analizi Raporu 5-Çiftçik Belgesi 6-Döner Sermaye Tarım n

2 Sertifikalı Fidan Desteği sunun Sertifikalı Fidan Kullanan in sunun 8/05/203 Tarihli 2865 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Baknlar Kurulu Kararı (Tebliğ 203/20) *Tüzel Kişiler İlçe - Dilekçesi 2-Taahhütname 3-Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği Talep Formu 4-Sertifika Belgesi 5-ÇKS Belgesi (Güncel) 6-Fatura 7-Çiftçilik Belgesi 8-Arazi Tespit Tuıtanağı 9-Döner Sermaye Tahsilat Makbuzu Tarım n 5 İş Günü 7 50 Sertifikalı Tohum Desteği sunun Sertifikalı Tohum Kullanan in sunun 0/05/203 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Baknlar Kurulu Kararı (Tebliğ 203/7) *Tüzel Kişiler İlçe - Dilekçesi 2-Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteği Talep Formu 3-Sertifika Belgesi 4-ÇKS Belgesi (Güncel) 5-Fatura 6-Çiftçilik Belgesi 7-Döner Sermaye Tarım n 5 İş Günü Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıt Yapılması Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıt Yapılması 6/04/2005 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemi *Tüzel Kişiler İlçe - Dilekçesi 2-Tapu Kaydı 3-Kimlik Fotokopisi 4- Çiftçilik Belgesi 5-Kayıt Formları 6-Arazi Kendine Ait Değil İse; Kira Kontratı/muvafakatname,2 /Taahhütname 7-Döner Sermaye Tarım n 5 İş Günü 9 Maliyet Cetvellerinin rilmesi Tarımsal Ürün Maliyet Cetvellerinin rilmesi n Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü TAGEM'in Resmi Yazıları Özel Sektör Mahalli İdare STK Kamu İlçe Tarım Mühendis n n Belirlediği Süre Anket Sayısına 0 Tevhid-İfraz- Hisseli Satış Talebinin Değerlendirilmesi Tevhid-İfraz- Hisseli Satış Talebinin Değerlendirilmesi 5043 Sayılı Toprak Koruma Arazi Kulanım Kanunu Mahalli İdare İlçe -Plan Yapmaya Yetkili Kurumdan Resmi Mürecaat Yazısı 2-Tapu Fotokopisi 3-/5000 Ölçekli Kadastral Harita 4-/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita 5-Döner Sermaye Tarımsal Etüt Ücreti Dekontu Tarım *Mühendis *Teknisyen 5 İş Günü Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi 0//2009 Tarih Sayılı Resmi Gazete Türkiye İstatistik Kurumu İlçe -Tapu Kaydı 2-T.C. Numarası 3-Ürün Desteği Tarım *Mühendis *Teknisyen Bakanlık TÜİK Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliği sunun Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliği Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 08/0/2004 Tarih 284/ Kararına İstinaden 04/08/2008 Tarihli Tarımsal Sulamalarda Kullanılacak Elektrik Aboneliği ları İlgili Komisyon Kararı İlçe - Dilekçesi 2-Tapu nden Onaylı Güncel Tapu Kaydı 3-Var İse Kira Sözleşmesi ya Muvafakatname 4-Parselin Çaplı Krokisi 5-Çiftçilik Belgesi 6-Elektrik Tesisi (Sontaj,Mot. Pompa, Pano Vb.) Su Kaynağı Hazır Olacak 7-Döner Sermaye Tarım *Mühendis *Teknisyen

3 3 Çiğ Süt sunu Hayvancılığın İçin Şartları Karşılayan ın Almak Üzere Müdürlüklere sunun İncelenmesi 8/4/2006 Tarih ve 5488 Sayılı Tarım Tarım Kanununun 9. Maddesi Gereğince O İçin Çıkan Tebliğ İlçe Satmış Olduğu Süt Faturası ya Müstahsil Makbuzu (Örgütlü Üretici İse Üyesi Olduğu Örgütü Aracılığı İle Örgütsüz İseŞahsen rir) Tarım *teriner Hekim *teriner Sağlık Tek. 4 Arı Yetiştiriciliği sunu Arı Yetiştiriciliği sunu İlçe (Ek ) 2-Arıcılık Kolni Bildirim Formu(Ek 2) 3-Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus teriner Sağlık Raporu (Arıcı Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Dışında Müracaat Ediyor İse 4-Arı Konaklama Belgesi 5-Anlaşma Tutanağı Tarım *teriner Hekim *teriner Sağlık Tek. 5 Anaç Sığır Yetiştiriciliği si Anaç Sığır Yetiştiriciliği sunu lara Hayvancılığın Hakkında Uygulama Esaslar Tebliği *Yetiştirici İlçe -Örgütün Talep Üstyazısı 2-Örgüt Üyelerinin Talep Dilekçesi 3-da Bulunduğu Üyelerin Listesi 4-Merkez Birliğinden Alınan Yetki Belgesi Tarım 5 İş Günü 6 Buzağı si Buzağı si sunu lara Hayvancılığın Hakkında Uygulama Esaslar Tebliği *Yetiştirici İlçe Dilekçe ya Yazı (Örgüt Kanalıyla yorsa) Tarım 5 İş Günü 7 Anaç Koyun/Keçi Yetiştiriciliği si Koyun/Keçi Yetiştiricilerinin si 5488 Sayılı Tarım Kanunun 9. Maddesi * İlçe -Örgütün Talep Üstyazısı 2-Koyun/Keçi Birliğine Üyelik Listesi 3-Damızlık Koyun Keçi Yet. Bir. Alınan İcmal Hazırlama Yetki Belgesi Tarım lar İl ne 25 8 Ürünleri Bayilik Uygunluk Belgesi Ürünleri Bayiliği 6968 Sayılı Zirai Karantina Mücadele Kanunu * 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-2 Adet Fotoğraf 4-İkametkah Belgesi 5-Diploma 6-Döner Sermaye İl Gıda Tarım 9 506/0 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Proğramı Kapsamında Makine Ekipman Alımları (%50 Hibe) tarih ve Sayılı Resmi Gazete (Tebliğ 203/27) İlçe -Makine Ekipman Formu 2-Güncel ÇKS Belgesi 3-Kimlik Fotokopisi-Traktör Ruhsatı 4-Proforma Fatura 5- Dilekçesi Tarım İl ne 25 Gün 2 İş Günü

4 20 Kontrollü Örtü altının Kaydının Yapılması Kontrollü Örtü altı Yapan Üreticilerin Tarım nın Örtü Altı Kayıt Sistemine Kayıt Yaptırılması 27/2/2003 tarih ve Sayılı Resmi Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin *Tüzel Kişiler İlçe -TapuFotokopisi veya Tapu Kaydı 2-Üretim Kayıt Cetveli 3-Kimlik Fotokopisi 4-Kontrollü Örtü Altı İzleme Kayıt Formu Tarım lar n 2 Ziraat Bankası Kontrollü Örtü Altı Yazısı rilmesi in İşletme Kredisi Kullanabilmesi Amacıyla 27/2/2009 Tarih Sayılı Resmi Gazete Kontrolü Örtü Altı İlçe -Kontrollü Örtü Altı Kayıt Formu 2-ÇKS Belgesi Tarım lar Ziraat Bankası 22 Ürünü Reçetesi Ürünlerinin Satışındaki Reçete Uygulaması 2/02/2009 Tarih 2739 Sayılı Resmi Ürünlerinin Reçeteli Satış ve Usul Esasları Hakkındaki İlçe -Sözlü Talep ya Dilekçe 2-Gerekli Durumlarda Hastalık Zararlının Tespiti Amacıyla, Reçete Yazma Yetkisi Olan Personel Tarafından Yerinde Tespit Tarım Ürünü Reçete Yama Yetkisine Sahip Mühendis lar Organik Tarım si Toprak Su Kaynakları İle Havayı Kirletmeden Çevre, Bitki, Hayvan ve İnsan Sağlığına Zarar rmeden, Kimyasal Girdi Kullanmadan Yapılan Tarıma Yapılan 20/04/203 Tarih 2873 Sayılı Resmi Gazete Tebliği İlçe - Formu 2-ÇKS Belgesi 3- Tebliğ Ekleri Tarım İl ne 2 İş Günü 24 Üretici Kayıt Defteri rilmesi Üreticilere Üretici Kayıt Defteri rilmesi 4//2008 Tarihli Sayılı Resmi Bitkisel Üretimde Kulanılan Kimyasalların Kayıt Altına İzlenmesi Hakkında Üretici İlçe -Sözlü Talep 2-Kimlik leri Tarım *Mühendis *Teknisyen 25 Üretici Kayıt Defteri Kontrolü Üreticilerin Doldurmuş Olduğu Defterin Kontrol Edilmesi 4//2008 Tarihli Sayılı Resmi Bitkisel Üretimde Kulanılan Kimyasalların Kayıt Altına İzlenmesi Hakkında Üretici İlçe -Üreticilerin Daha Önce müzden Almış Olduğu Üretici Kayıt Defterinin Doldurulması 2-Kontrol Neticesinde Kontrol Kontrol Yapıldığına Dair Belge İstiyorsa Kontrol Edilen Sayfanın En Az İki Sureti Tarım *Mühendis *Teknisyen 26 Bombu Arı Desteği sunun Örtü Altı Yetiştiricikte Bombus Arısı Kullanan Üreticilerin 08/04/203 Tarih 2862 Sayılı Resmi 203/4463 Sayılı Kararı * *Tüzel Kişilik İlçe - Dilekçesi 2-Bombus Faturası 3-Kontrollü Örtü Altı Kaydı 4-Üretici Kayıt Defteri No 5-Ziraat Bankasına Ait Hesap No 6-Döner Sermaye Tarım lar İl ne

5 27 Fide Üretim Yeri Ruhsatı sunun Alınarak İl ne Gönderilmesi Fide Üretici Belgesi rilmesi Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Denetleme 5/05/ * İlçe -Diplama 2-rgi Levhası 3- Sahibi Tarfından Düzenlenecek Olan lık Kapasite Beyanı 4-Arazinin Tapusu ya Kira Sözleşmesi İl Gıda Tarım 28 2 Süs Bitkisi Fidan Üretim Yerlerinin Ruhsatlandırılması Çalışmaları Süs Bitkisi Fidan Üretici Belgesi rilmesi Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Denetleme 5/05/ * İlçe -Diplama 2-rgi Levhası 3- Sahibi Tarfından Düzenlenecek Olan lık Kapasite Beyanı 4-Arazinin Tapusu ya Kira Sözleşmesi İl Gıda Tarım 29 2 Fide, Fidan, Süs Bitkisi Çicek Soğanı İçin Pazar Satış Yeri Kontrol Çalışmaları Fide, Fidan, Süs Bitkisi Çicek Soğanı İçin Pazar Satış Yeri Kontrol Çalışmaları Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Denetleme 5/05/ * İlçe te Şartlar İl Gıda Tarım 30 2 Rusya Federasyonu İhracat i Taleplerini Yürütecek Rusya Federasyonu'na Belgelerin Gıda İhracat Kontrolleri Tarım Müdürlüne Gönderilmesi 0/07/2008 Tarihli Rusya Federasyonuna Yapılan Taze Meyve Sebze İhracat Uygulama Talimatı * İlçe 2-Üreticilere Ait Form- 3-Üretici Kayıt Defterinin Bir Nüshası ya Islak İmzalı Fotokopisi 4-İcmal (4 Adet) 5- İhracat Beyannamesi 6-Proforma Fatura İl/İlçe lar İl Gıda Tarım ne Gönderilir 2 İş Günü 3 2 Ürünleri Reçete Yazma Belgesi Ürünleri Reçete Yazma Belgesi Ürünlerinin Reçeteli Satış Esasları Hakkında İlçe -Diplamanın Onaylı Sureti 2-"T.C. Kimlik No" Beyanı 3-İşyeri ya Yazışma Adresi İle Telefon Numarası Beyanı 4-2 Adet Fotoğraf 5-Sınav Sonuç Belgesi ( Mezunları Hariç) Ürünlerin Reçeteli Satış, Usul Esasları Hakkında Madde 3 İl İl Gıda Tarım ne Gönderilir 32 4 Meyvecilik Eğitimi Meyvecilik Eğitim Yayım Faaliyetleri 44 Sayılı Tarım Köyişleri nın Kuruluş vkleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi * İlçe Tarım 5 İş Günü Meyve Aşılama Islah Proğramı Meyve Ağaçlarında Aşılama Islah Çalışmalarının Proğrama 44 Sayılı Tarım Köyişleri nın Kuruluş vkleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi İlçe Tarım 5 İş Günü

6 34 Bağ Bahçelerle İlgili Muhtelif İş Taleplerinin Karşılanması Bağ Bahçelerle İlgili Muhtelif İş Taleplerinin Karşılanması 44 Sayılı Tarım Köyişleri nın Kuruluş vkleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi * *Tüzel Kişilik İlçe 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-Çaplı Kroki Tapu Fotokopisi 4-İlgili Kurum İzin Yazısı (Gerektiğinde) Tarım 5 İş Günü Laboratuvar Yetkilendirme Denetim Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmeti sunun Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi- Ön İnceleme Raporu (Bireyler İçin) Toprak-Bitki Analiz Laboratuarın Yetkilendirilme Denetim Çalışmaları Tarımsal Üretim İç Danışmanlık Hizmeti Alan Üreticilerin Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Talebi Doğrultusunda Ön İnceleme Raporunun Bakanlığa Gönderilmesi (Bireyler İçin) 2009/485 Nolu Kararı Toprak-Bitki Analiz Laboratuarlarının Yetkilendirilmeleri Denetimleri Nolu Genelgenin Maddesi 4/06/203 Tarih Sayılı Resmi Kararı (Tebliğ 203/3) 08/09/2006 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmetlerinin ne Dair n 8. Maddesi * *Sivil Toplum *Kuruluş Kurumları *Çiftçi *Danışman Özel Sektör İlçe İlçe İlçe 2-Laboratuvar Sahibinin Adı Soyadı Laboratuvarın Adı, Açık Adresi,Telefon,Faks No Varsa E-Posta Adresi 3-Kuruluş Varsa Değişikliği İçeren Sicil Gazetesi, rgi Levhası Fotokopisi Ticaret Odasından Alınan Faaliyet Belgesi 4-Laboratuvardan Sorumlu Teknik Elemanın (Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü) Diğer Personelin Kuruluşla İlişkili Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Kimlik Fotokopisi 5-Laboratuvarın Çalışma Konusu ve Yapılacak Analizlerin Listesi, Analiz Yöntemlerinin Türkçe Açıklam. 6-Laboratuvar Tapusu ya Kira Söz. 7-Laboratuvar Org. Şeması Yerl. Planı 8-Laboratuvarda Yangına Karşı Önlemler Alındığına Dair İtfaiyeden Alınan Belge 9-Laboratuar Atıklarının Bertaraf Edilmesi İçin İlgili Kruluş İle Yapılan Sözl. 0-Laboratuarda Kullanılacak Cİhaz, Alet ve Ekipmanların Marka Model, Üretim ına Ait ler, Kullanım - Formu Taahhütname 2-Tarımsal Danışmalık Hizmet Sözleşme. 3-İlçe nce Onaylı ÇKS Belg. 4-Fatura 5-Ziraat Bankası Hesap Numarası Danışmalık e Aşağıdakilerden Biri ya Birkaçı İstenilebilir A-Arıcı Kayıt Sistemi B-Su ÜRünleri Yetiştiricilik Belgesi C-Hayvan Pasaportlarının İlçe nce Onaylı Sureti -Serbest Tarım Danışman Başv. Formu 2-Bağlı Bulunduğu rgi Dairesinden Alınacak Serbest Meslek Mükellefiyeti Tescil Belgesi 3-Sözleşmeleri, Sosya Güvenlik Bildirgelerinin, Kimlik Belgelerinin ve İlgili Meslek Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belgenin Bulunduğu İl/İlçe Onaylı Sureti 4- Kapsamında Alınmış Tarımsal Danışmanlık Sertifikasının Bulunduğu İ/ İlçe Onaylı Sureti 5-Şirketi, Baknlığa Karşı Temsil Edecek Şirket Temsilcisin, Şirket Adına İmza Atmaya Yetkili Olduğunu Gösterir Noter Onaylı İmza Sürgüsü 6-Danışmana Ait Noter Onaylı İmza Sürgüsü Tarım Tarım Tarım TKB, BATEM 2009/485 Nolu Kararı Toprak- Bitki Analiz Laboratuarlarının Yetkilendirilmeleri Denetimleri Nolu Genelgesinin 5 5 Maddesi 7 Maddenin 4 Bendi (Komisyon Kurulması) Danışmanlık Şirketine Valiliği Oluru (Komisyon Kurulması) Genelge 7 Maddenin 4 Bendi İl ne İl ne 3 Ay 30 Gün 3 İş Günü

7 38 Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi- Ön İnceleme Raporu (Şirketler İçin) Serbest Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Talebi Doğrultusunda Ön İnceleme Raporunun Bakanlığa Gönderilmesi (Şirketler İçin) 08/09/2006 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmetlerinin ne Dair n 8. Maddesi Özel Sektör İlçe -Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Fatura 2-Adı, Adresi, rgi Numarası, Var İse Şirketin Logosuna Ait Belgeler 3-Şirketin Kurucularına, Ortaklarına Ait Kimlik Diplomaları ya Çıkış Belg. Bulunduğu İ/İlçe Onaylı Suretleri 4-Şirket Yöneticisinin, Uzman Tarım Da- Nışmanlığı Sertifikasının Bulunduğu İl/ İlçe Onaylı Sureti 5-Şirkette İstihdam Edilen Danışmanların Diplomaları, Danışmanlık Sertifikaları, Sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Bildirgeleri, Kimlik lerinin ve İigi- Meslek Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belgenin Bulunduğu İl/İlçe Onaylı Sureti 6-Şirketi, Baknlığa Karşı Temsil Edecek Şirket Temsilcisin, Şirket Adına İmza Atmaya Yetkili Olduğunu Gösterir Noter Onaylı İmza Sürgüsü 7-Tarımsal DAnışmanlık Faaliyetlerini Yürütmek İçin Gerekli Araç, Alet/Ekip- AİTM/İlçe -Mühendis 3-Şube Müdürü 4-İl Müdür Y. 5-İl Müdürü Dilekçe İl ne Gönderilir Orada Tamamlanır İl ne 39 Hayvan Pasaportu İşletme Tescil Belgesinin rilmesi Pasaport: İlgili n 54. Maddesinde Belirtilen leri İçeren Taşra Ünitesi Tarafından Düzenlenen Bu n 8 Nolu Ekinde Örneği rilen Belgeyi, İşletme Tescil Belgesi Yapıldığına Dair Kayıt Noyu İçeren Belge Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescil İzlenmesi Yayımlandığı Resmi Gazete 7/06/ İlçe -Hayvan Sahibinin Kimliği 2-TURKVET Sisteminden Çıkan dilekçesi 3-Döner Sermaye Tarım *teriner Hekim *teriner Sağlık Tek /03 Arı Konaklama Belgesi rilmesi Gezginci Arıcılık Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmesi Arı Ürünleri, Arı Sağlığı, İnsan Sağlığının korunması Amacıyla Arıların Yerleştirilmesi 30//20 Tarih 2828 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Arıcılık 5996 Sayılı t. Hizm. Bitki Sağ. Gıda Tem. Kanunu İlçe 2-Arı Konaklama Belgesi 3-Arıcılar Birliğine Üyelik 4-Kimlik Fotokopisi Tarım İlçe Jandarma Komutanlığına 2 İş Günü Sığır Cinsi Hayvan Sevk Raporu rilmesi İl Dışına Yapılacak Sığır Cinsi Hayvan Sevklerinde teriner Sevk Raporu rilmesi 5996 Sayılı Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan Hayvansal Ürünlere Dair İlçe Hayvan Araç Beraber Olmak Şartıyla Sevk Edilecek Hayvanlara Ait Hayvan Nakil Pasaport Döner Sermaye Tarım teriner Hekim 30 Dakika 30 Hayır Koyun Keçi Cinsi Hayvanlara Hayvan Sevk Raporu rilmesi İl Dışına Yapılacak Koyun Keçi Cinsi Hayva Sevklerinde teriner Sevk Raporu rilmesi 5996 Sayılı Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan Hayvansal Ürünlere Dair İlçe Hayvan Araç Beraber Olmak Şartıyla Sevk Edilecek Hayvanlara Ait Hayvan Nakil Pasaport Döner Sermaye (Hayvanlara PPR Aşı. Yapılmış Olmalı) Tarım teriner Hekim 30 Dakika 0 Hayır Arılara Hayvan Sevk Raporu rilmesi İl Dışına Yapılacak Arı Sevklerinde teriner Sevk Raporu rilmesi 5996 Sayılı Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan Hayvansal Ürünlere Dair İlçe Arı Kovanları Markotlu Araç Beraberinde Olmak Şartıyla Arı Ait İşletme Tescil Belgesi Döner Sermaye Tarım teriner Hekim 30 Dakika 50 Hayır

8 44 Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus teriner Sağlık Raporu Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus teriner Sağlık Raporu İlçe -Menşe Şahadetnamesi ya Sorumlu teriner Kesim Raporu ya Sorumlu Soğuk Hava Deposu teriner Raporu 2-Hayan Maddelerinin Alındığı Yerden Alınmış Fatura 3-Döner Sermaye Tarım AİTM 5 İş Günü Kuduz Müşahede Isırık Vakalarının Hastanede Ortak İncelenmesi 5996 Kanun Kuduz Hastalığından Korunma Kuduz Hastalığı İle Mücadele * İlçe Şüpheli Isırık Konulu Devlet Hastanesi Yazısı Tarım Devlet Hastanesi 5 İş Günü Özel Aşılama Talebinin Karşılanması Özel Aşı Yaptırmak İsteyen Aşı Sahipleri * İlçe Sözlü Talep-Dilekçe Tarım Kurumumuzda Özel Aşı Yapılmadığı İçin Sahibi lendirilir Sahibini lendirme 47 3 Şikayet Dilekçelerin Değerlendirilmesi Hayvanlarla İlgili Şikayetlerin Değerlendirilmesi * İlçe 2-Beyanname 3-Arazinin Plan Krokisi 4- İşletmelerinin Aidiyetini Gösterir Belge 5-Yapı Kullanma İzni 6-Ticaret Sicil Gazetesi 7-İmza Sirküleri Yetki Belgesi Tarım İl Şikayetle İlgili Olarak Muhtarlar Belediyeler İşletmelerinin Ruhsatlandırılması (Şirket) İşletmesi Kuracak İşletmelere Kanuna Uygun İzin ve Ruhsat rme * İlçe 2-Beyanname 3-Arazinin Plan Krokisi 4- İşletmelerinin Aidiyetini Gösterir Belge 5-Yapı Kullanma İzni 6-Ticaret Sicil Gazetesi 7-İmza Sirküleri Yetki Belgesi AITM Tarım İl Kabul Edilen Dilekçeler İl ne Gönderilir 49 3 İşletmelerinin Ruhsatlandırılması (Gerçek Kişi) İşletmesi Kuracak İşletmelere Kanuna Uygun İzin ve Ruhsat rme * İlçe 2-Beyanname 3-Arazinin Beyan ve Krokisi 4-Yapı Kullanma İzni AITM Tarım İl Kabul Edilen Dilekçeler İl ne Gönderilir 50 3 Marazi Madde Marazi Madde ve Laboratuvara Gönderimi * İlçe Dilekçe Tarım İl İl 0

9 5 Tarımsal Gelirin Hesaplanması Sosyal Günce Kapsamında Tarımsal Gelir Tespiti 386 Sayılı Yeşilkart, 2022 Sayılı Yaşlı ve Muhtaç Ailelere Yardım Kanunu, 550 Sayılı Sigorta,Bağkur ve Emekli Sandığı İlçe Vaatandaşın Diğer Kurumlardan Almış Olduğu Evrak Ekleri Tarım Kişinin Tarımsa Geliri Hesaplanarak Yeşilkart Bürosuna Bildirilir Değişiyor 52 Tarımsal Afet Dosyası su Tabi Afetlerde Zarar n e Yapılan Yardım 2090 Sayılı Tabi Afetlerden Zarar e Yapılan Yardım İlçe Dilekçesi Tarım Kaymakamlık Makamına ve İl ne 2 İş Günü /03 Şikayete Bağlı Denetimi Şikayete Bağlı Denetimi 2002/05 Sayılı Genelge- Nin 2. Maddesine Şikayette Bulunan Koop. Ortakları İlçe Şikayet Dilekçesi Tarım İlgili Kuruluşlara Kaymakamlık Makamına ve İl ne Dilekçe Kanuna 30 Günde Şikayetçiye Dilekçenin Seyri Hakkında rilir Dilekçenin Niteliğine Değişir Şikayete Değişir 54 Tarımsal Amaçlı Kuruluşu Tarımsal Amaçlı Kuruluşu 63 Sayılı Koop. Kanununun Maddesi Gereği Kırsaldaki Kalkınmayı Hedefleyen Üreticiler İlçe - Dilekçesi 2-7 Kurucu Kişinin İkametgah leri 3-7Kurucu Kişinin Kimlik Fotokopisi Tarım İl Gıda Tarım Tarafından Yürütülür in Tamamlanması-na Bağlı Olarak Değişir in Tamamlanması-na Bağlı Olarak Değişir 55 Tarımsal Amaçlı Olağan Genel Kurul Toplantıları Tarımsal Amaçlı Olağan Genel Kurul Toplantıları 63 Sayılı Koop. Kanununun Maddesi Gereği Koop. Üye Üreticiler İlçe - Dilekçesi 2-İlan Gündem 3-Hazirun Cetveli 4-Denetim Yönetim Kurul Raporları 5-Tahmini Bütçe 6-Gelir-Gider Raporu 7-Ayrıntılı Bilanço Tarım Başkanına İl Evrakın Temin Teslimine 30 Gün Amatör Balıkçı Belgesi Amatör Balıkçı Belgesi 22/3/97 Tarih 380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa 0/03/ Su Ürün. 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğleri Amatör Amaçlı Su Ürün. Avcılığı Düzenleyen Tebliğin 4. Maddesi İlçe 2-Kimlik Fotokopisi 3- Adet Fotoğraf 4-Döner Sermaye İl -Düzenleyen Personel Su Ürünleri si Su Ürünleri si Her Resmi Gazetede Yayınlanan Hayvancılığın Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine Özel Tüzel Kişiler İlçe 2-Yavru Satış Belgesi ya Yavru Balık Tutanağı 3-Ziraat Odası Kayıt Belgesi 4-Su Ürün. Yetiştiricilik Birliği Belgesi 5-Satış Belgesi 6-Yem Faturası Tüzel Kişiler İçin: 7-Ticaret Sicil Gazetesi 8-İmza Sirküleri Yetki Belgesi Tarım -Teknik Pers. 2-Birim Sorumlusu 3-İlçe Müdürü İl 2 İş GÜnü

10 58 6 Yem Depolama Satış Yerleri Kayıt Belgesi İle İlgili Belgelerinin İl ne Gönderilmesi İşletme Kayıt Belgesi Gıda İşletmelerinin Kayıt Onay ine Dair Gerçek Tüzel Kişiler İlçe Beyanname 2-Ticaret Sicil Belgesinin Fotokopisi (Tüzel Kişiler İçin) 3-Döner Sermaye 4-İşyeri Açma Çalışma Sureti 5-Yetki Belgesi (Tüzzel Kişiler İçin) 6-İmza Sirküsü (Tüzzel Kişiler İçin) Dilekçeler Diğer Belgeler İl Müd. Gönderilir -Kontrol vlisi -Gıda Kontrol Lab. 2-Özel Lab Kadastro Görmemiş Yerler 2-B Arazileri İçin Keşif Raporu 5488 Sayılı Tarım Kanunu 8. Maddesine 5488 Sayılı Tarım Kanunu İlçe -Kadastro Görmemiş Parselli Gösteri Koordinatları Belirtilmiş Güncel Çaplı Krokiz 2-Üreticinin Kadastro Görmeyen Parsel İçin Kendine Ait Olduğunu Gösterir Belediyeye rmiş Olduğu Emlak rgisi Bildirimi Tarım 2-Komisyon Üyeleri İl Müdürlükçe Hazırlanan İş Takvimi Değişiyor 60 İyi Tarım Uygulaması sunun Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar rmeyen Bir Tarımsal Üretimin Yapılması 25/05/203 Tarih Sayılı Resmi Gazete (Tebliğ 203/22) Üretici İlçe -ÇKS Güncel Kaydı 2- Dilekçesi 3-İyi Tarım Uygullamaları Dest. Sert. 4-Tarım Tarafından İyi Tarım Sertifikası rmek Üzere Yetki rilmiş Kurum Kuruluşlardan Sert. Eki Tarım Üretici İl Değişiyor 6 6 Satış Toplu Tüketim Yerleri İçin Kayıt Belgesi İşletme Kayıt Belgesi Gıda İşletmelerinin Kayıt Onay ine Dair Gerçek Tüzel Kişiler İlçe Beyanname 2-Döner Sermaye Tarım -Kontrol vlisi -Gıda Kontrol Lab. 2-Özel Lab. Gün 200 esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtile sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine nuz. İlk Müracaat Yeri : İlçe ve İkinci Müracaat Yeri : İsim :Canan OTRUŞ İsim :İbrahim KEKLİK Unvan :İlçe Müdürü Unvan :Kaymakam Adres :Öğretmenevleri Mah. 90 Sok. No.7 Kat KONYAALTI/ANTALYA Adres :Öğretmenevleri Mah. 90 Sok. No.7 Kat: KONYAALTI/ANTALYA Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta E-Posta

ALANYA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Vatandaşa Sunulan Adı 1 Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı Başvurusunun Cevaplandırılması 1- Gelen Mail veya Dilekçe Başvuruda İstenilecek

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 2 3 4 5 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İLK

Detaylı

SERİK İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Başvuruda İstenilecek Belgeler

SERİK İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Başvuruda İstenilecek Belgeler SERİK İLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Başvuruda İstenilecek Belgeler Sıra Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bilgi Edinme Hakkı ve 1-

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ASARCIK ĠLÇE GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S. NO 1 2 HĠZMETĠN ADI ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sis.) ÇKS Kaydı Güncellemesi ĠSTENEN BELGELER 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Bimer 15 gün

Detaylı

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yem Bitkileri Desteklemesi 1-ÇKS Belgesi 2 iş günü 1 2-Başvuru Dilekçesi 2 ÇKS (Çiftçi Kayıt

Detaylı

BURDUR - BUCAK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURDUR - BUCAK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURDUR - BUCAK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 1- Başvuru formu ve

Detaylı

KUMRU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KUMRU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI KUMRU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Tabi Afet Hasar Tespiti Başvuru Dilekçesi

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. İstatistik Maliyet, Tarımsal üretim istatistikler ilgili kamu kurum kuruluşları, mahmakeme ve özel kurum

Detaylı

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ SUNUM STANDARTLARI ten Yararlananlar in Ortalama 1 ÇKS Kaydı İşlemleri 1) Tapu kayıtlarının onaylı fotokopisi 2) Çiftçi Belgesi 3) Muhtar ve aza onaylı arazi bilgi formu 4) Nüfus cüzdanı fotokopisi 5) Kiralık arazi varsa

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 2 Gıda Üretim İzni Belgesi 3 İhracat Sağlık Sertifikası BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 2009/44 nolu tebliğ

YENİŞEHİR İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 2009/44 nolu tebliğ YENİŞEHİR GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER MEVZUATIN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) HİZMETİN SUNULDUĞU YER

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. sayılı tebliğ

YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. sayılı tebliğ YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Vatandaşa Sunulan No Hizmetin Adı 1 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi Başvuruda İstenilen Belgeler Mevzuatın

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN NO ADI 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Toptancı ve Depo Açma Başvurusu 2 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi 3 4 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancının

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 İSTATİSKİ BİLGİLER 2 MAHKEME YAZIŞMALARI 1-Mahkeme yazısı Günlü 2-Satın Alınmış İse fatura/müstahsil Makbuzu 3 YAVRU 4 5 6 DESTEKLEME AMAÇLI YAVRU TESPİTİ PORSİYONLUK BALIK SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNDE

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Hizmeti Sunmakla Gereken Hizmetin Ortalama 07/8 Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı 4982 ve 307 Sayılı Kanunları hükümlerine göre

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Çiftçi Kayıt Sistemi İLK KEZ MÜRACAAT EDİLİYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Formu 2- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi ( Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İSTATİSKİ BİLGİLER 2 MAHKEME YAZIŞMALARI 1-Mahkeme yazısı Günlü 3 YAVRU DESTEKLEMESİ 4 5 6 DESTEKLEME AMAÇLI YAVRU TESPİTİ PORSİYONLUK BALIK DESTEKLEMESİ SU

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YENİŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1. Çiftçi Kayıt Formu 2. Gerçek

Detaylı

SARUHANLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SARUHANLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SARUHANLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLGİLİ MEVZUAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1-Başvuru

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Hayvan

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) ÇELTĠK ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye basvuruda bulunan çiftçilerden

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

T.C. FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 4 İhracat Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi AB Ülkelerine Doğa Mantarı İhracatında ANNEX III Belgesi

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 4 5 Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Kuruluş Ön Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Kuruluş Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Çalışma Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye baģvuruda

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

İZMİR ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İZMİR ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER MEVZUATIN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET YERİ İNSPEKTÖRLÜK İŞLEMLERİ HİZMET

Detaylı

MALATYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MALATYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MALATYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIR A NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Bitki Yetiştirme Ruhsatı Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikası BİTKİSEL ÜRETİM VE SAĞLIĞI

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 6 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yem İşletmelerinin Onay Belgesi alması * Yem Hijyen Yönetmeliği Başvuru formu, (Ek-4) * İş akış diyagramı

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. HATAY VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 SATIŞ YOLU İLE MÜLKİYETİN DEVRİ

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Tabi Afet Hasar Tespiti Başvuru Dilekçesi ve İhbar 70 Gün 2 Serbest Tarım Danışmanlığı ORDU İL GIDA TARIM VE

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KARAMAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1. Anaç Sığır Desteklemesi 2. 3. Anaç Manda Desteklemesi Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesi 4. Süt Desteklemesi

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI

Detaylı

ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (YAKLAŞIK) 1 ÇKS Başvuru Kabulü 1.Kimlik Fotokopisi 2.Başvuru Dilekçesi 3.Çiftçi Kayıt Formu 4.(C Formu) Üretim

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Gelir Durumu Tesbiti 2 Gelir Durumu Tesbiti(özürlüler için evde bakım) 1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı (sadece Çks

Detaylı

KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 Tabii Afet Çalışmaları 2 BİMER Başvurusu HİZMETİN ADI BAŞVURUDA

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Gelir Durumu Tesbiti 2 Gelir Durumu Tesbiti(özürlüler için evde bakım) 1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı 2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı 1-Başvuru Dilekçesi(sadece

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sağlık Sertifikası 2 3 Muayenehane Ruhsatı Poliklinik Ruhsatı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Beyanname (Ek2) 3- Fatura Fotokopisi 4- Etiket

Detaylı

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam,

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışı Bakım Belgesi 1-Yurt Dışı

Detaylı

BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İSTATİSKİ VERİ TALEBİ 1-Başvuru Dilekçesi 5 Gün 2 TARIMSAL

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

ÇANKIRI İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇANKIRI İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇANKIRI İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Anaç Sığır Desteklemesi Başvuru Dilekçesi (Birlik-Koop.)

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Av Barutu ve Av Malzemeleri, Mermi Satış,

Detaylı

Sertifikasyon Müracaat Formu

Sertifikasyon Müracaat Formu Uluslararası Sertifikasyon ve Teknik Denetim Müracaat no: Başvuruyu yapan kişi Üretici/ Üretici Örgütü /Müteşebbis tanımı: Seçenek Bireysel ( ) Üretici Grubu ( )* Üretici Üretici Örgütü Müteşebbis Adı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı