PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ"

Transkript

1 PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı

2 İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi Patent araştırması Patent istatistikleri Bilgisayar tabanlı buluşlar

3 Fikri Haklar İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. 3

4 FİKRİ HAKLAR (INTELLECTUAL PROPERTY) Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar (Copyright and Related Rights) Bilim ve Edebiyat Eserleri Müzik Eserleri Güzel Sanatlar Sinema Eserleri Bilgisayar programları v.b. Bu haklar Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sınai Haklar (Industrial Rights) Buluşlar (Patent) Markalar Endüstriyel Tasarımlar Coğrafi İşaretler Entegre Devrelerin Topografyası İşletme adları Yeni Bitki ve Hayvan Çeşitleri İlk beş konu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmektedir. 4

5 TELĠF HAKLARI Edebiyat ve sanat eserleri Heykeller Çizgi karakterler Web sayfaları Bilgisayar programları Mimari Eserler Fotoğrafl ar Haritalar

6 BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI VE VERĠTABANLARINA ĠLĠġKĠN KAYIT - TESCĠL BAġVURU FORMU

7 Bilgisayar Programı Başvurusu Nasıl Yapılır? Bilgisayar programlarında aşağıda belirtilen bilgiler "text" formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ne verilir: A) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya, B) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu, C) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.

8 Veritabanı Başvurusu Nasıl Yapılır? Veri tabanlarında aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne verilir: A) Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı, B) Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı, C) Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.

9 BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI VE VERĠTABANLARINA ĠLĠġKĠN KAYIT-TESCĠL BELGESĠ

10 Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuk Tarafından Korunmayan Unsurları Algoritma: Algoritma, bilgisayardan istenen sonucun alınmasını sağlayan mantık aşamalarının sınırlı serisinden oluşan bir uygulama metodudur. Bir işlem metodu olduğundan, başka bir bilgisayar programında kullanılması mümkün bir fikir niteliğindedir. FSEK m.2/son da bilgisayar programının herhangi bir unsuruna temel oluşturan fikir ve ilkelerin eser sayılmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin gerekçesinde, algoritmanın koruma kapsamı dışında olduğu açıkça belirtilmiştir.

11 Bilgisayar Programlarını Kullanma FSEK m.38 e göre, Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yokluğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar programının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı için gerekli olduğu durumda, fikir ve sanat eserlerinin yayımlanma ve kar amacı güdülmeksizin şahsi kullanım için onu hukuki yollardan edinen kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir. Bilgisayar programını yasal yollardan edinen kişinin programı yüklemesi, çalıştırması ve hataları düzeltmesi sözleşme ile önlenemez. Bilgisayar programının kullanımı için gerekli olduğu sürece, bilgisayar programını kullanma hakkına sahip kişinin bir adet yedekleme kopyası yapması sözleşme ile önlenemez

12 Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde üçü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek orandaki miktarı Kültür Bakanlığı adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yükümlüdürler.

13 Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

14 SINAĠ HAKLAR BuluĢlar Endüstriyel Tasarımlar Markalar Coğrafi ĠĢaretler

15 BULUġ NEDĠR? Teknik problemin çözümü için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler.

16 Ataç, 1849 Örnek Buluşlar Ekmek bıçağı, 1919 Süper su tabancası, 1983

17 Ticarileştirilemeyen Buluşlar Sera kaskı (1985) Yedekli naylon çorap (2002)

18 Sadece inovasyoncu fikirlerin %0.6 sı başarılı olur. İnovasyon için 1,919 yenilikçi fikirler 1,550 si elenir (yaklaşık %81) Temel Proje ü elenir (yaklaşık %52) Ürünler ü elenir Markette Hala Yer Alan 52 (yaklaşık %70) Toplam Ort. Başarı Sonuç Kayıp Perf Kienbaum Araştırması (1993)

19 BULUŞLARIN KORUNMASI TİCARİ SIR (GİZLİ TUTMAK) PATENT (YASAL KORUMA)

20 Yeni fikirlerinizi patent başvurusu yapmadan önce kimseyle paylaşmayın.

21 Patentin ĠĢlevi Tekel İşlevi BuluĢ sahibi ödüllendirilir (7, 10, 20 yıl koruma) BuluĢ faaliyetleri özendirilir Bilgi İşlevi Teknik bilgi yaygınlaģır (Yayın) Ekonomik ve teknolojik geliģme sağlanır

22 Sınai Mülkiyet Stratejisi Sınai mülkiyet koruması sırasında bazı kararların verilmesi gerekmektedir: Nasıl korunmalıdır, Nerede korunmalıdır, Seçim şunlara bağlıdır: Teknolojinin türü ve ekonomik ömrü, Rekabet çevresi, İşbirliği stratejisi

23 Şirketlerin Sınai Mülkiyete Verdiği Önem Mikrosoft un şirket değerinin %80 i gayri maddi kıymetlerden, özellikle de fikri mülkiyetten gelmektedir. IBM, Motorola, Philips, Mitsubishi, Canon, Hitachi, Kodak, yılda 1000 den fazla patent başvurusu yapmaktadır. IBM in patent lisans gelirleri yılda 1 milyar $ dır.

24 Neler Patentlenebilir? Ürünler Ürünü üretmek için aletler Ürün üretim metodları Ürünün kullanımı 24

25 Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Keşifler ve bilimsel teoriler, Matematik metotları, Bilgisayar yazılımları, Edebiyat ve sanat eserleri, bilimsel eserleri, Estetik niteliği olan yaratmalar, İş metodları, oyun kuralları, Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ile ilgili usuller Teşhis ve tedavi metodları. Patentle korunamayacak buluşlar: Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri. 25

26 Patent Sahibinin Hakları Patent Belgesi, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının patentli ürünü ticari olarak izinsiz; Üretmesini, Kullanmasını, Satmasını, İthal veya ihraç etmesini engeller. Ancak patentli buluşun, Ticari olmayan kişisel kullanımlar için üretilmesinde herhangi bir engel yoktur

27 Sözleşmeye Dayalı Lisans (Madde 88) Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.

28 Başvuru Sahiplerinin Başvuru ve Tescilden Doğan Hakları Koruma ne zaman başlar? Başvuru tarihinden itibaren başlar. Haklar Doğar BaĢvurudan Doğan Haklar 3. KiĢilere karģı Kullanılabilir Hukuki ve Cezai Yaptırımlar Uygulanabilir BaĢvuru Yayın Tescil Başvurunun yayınından veya tecavüz ettiği iddia edilen tarafın haberdar edilmesinden itibaren, BAŞVURU SAHİBİ haklarını kullanabilir. TESCĠLLĠ SINAĠ HAK SAHĠBĠNĠN HAKLARI

29 TECAVÜZ HALLERİ Taklit etmek, satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak, Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek, İştirak, yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, Taklit malların nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

30 Hak Sahibinin İhlal ya da Tecavüz Hallerinde Yapacağı Hukuki İşlemler Noter Aracılığı İle İhbarname ya da İhtarname Göndermek Görevli ve Yetkili Mahkemede Hukuk ve Ceza Davası Açmak Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda Bulunmak

31 Patent Ġhlali Durumunda Cezalar 1-4 yıl hapis güne kadar adli para cezası 1 yıl ticaretten men ve iş yeri kapatma İhtiyati tedbir kararı Maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi

32

33

34 HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER İstanbul, Ankara, İzmir de FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ Diğer Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri CEZA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER İstanbul, Ankara ve İzmir de FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİ Diğer Yerlerde Asliye 3. Ceza, Yoksa Asliye Ceza Mahkemeleri

35 PATENT İSTEME HAKKI, HAKKIN GASBI VE BULUŞ YAPANIN BELİRTİLMESİ (KHK İkinci Kısım - Madde 11-15) ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI (KHK Üçüncü Kısım - Madde 16-41)

36 Patent İsteme Hakkının Gasbı (KHK Madde 12) Patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu iddia eden kişi Başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı dava açabilir Bu iddia Enstitü nezdinde değil Mahkeme nezdinde olmalıdır

37 İşçi Buluşları Hizmet Buluşları İşçinin iş ilişkisi sırasında büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanarak yaptığı buluşlardır. Fabrikada, işletmelerde, atölyelerde maaş ile çalışan işçilerin buluşları Ücretli veya ücretsiz staj yapan kişiler ve öğrencilerin buluşları Başvuru Yapma Hakkı İşverene aittir. Serbest Buluşlar Yaptığı işle ilgili olmayan bir alanda yapılan buluşlar Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş kabul edilir. Başvuru yapma hakkı İşçiye aittir.

38 Buluşlar; PATENT SİSTEMİ KORUMA veya FAYDALI MODEL PATENT ULUSAL BASVURU PCT BASVURUSU EPC BASVURUSU

39 Patent belgesi Patentler sadece alındığı ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Prof. Dr. Habip ASAN Enstitü Başkan

40 Patent Başvurusu İçin Gerekli Unsurlar Başvuru dilekçesi (TPE-P-101) * Başvuru ücreti dekontu (25 YTL) Tarifname * İstemler * Özet Resimler (zorunlu değil) * *Patent başvuru tarihi bu unsurların Enstitü'ye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

41 PATENT BAġVURUSU

42 Tarifname Buluş başlığı Buluşun ilgili olduğu teknik saha Tekniğin bilinen durumu

43 Tarifname (resim varsa) Resimlerin açıklaması (resim varsa) Referansların açıklaması Buluşun açıklanması

44 İstemler Ana (Bağımsız) İstem Bağımlı İstem Tarifnamenin son sayfasından devam edecek şekilde, sayfa numarası yazılmalı

45 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Buluşun yeni olan teknik özelliklerinin maddeler halinde açıklandığı kısımdır. Buluş tarifnamede açıklanmış; ancak, istemlerde yer almamışsa, patent koruması olmaz. İstemler tarifnamenin kapsamını aşamaz. Patentin değerini istemler belirler, İstem konusu buluşun teknik özelliklerinden en az bir tanesi önceki tarihli dokümanlarda yer almıyorsa buluş yenidir.

46 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) İstemler iki kısımdan oluşur, tekniğin bilinen durumu birinci kısmı, korunması istenilen buluşun teknik özellikleri ise ikinci kısmı oluşturur. İstemler çok geniş kapsamlı yazılırsa (tekniğin bilinen durumu da dahil edilmiş olabilir) - Koruma olmaz. İstemler çok dar kapsamlı yazılırsa, - Rakipleriniz buluşunuzu kullanabilir, İstemler tam anlamıyla doğru yazılırsa, - Bu bir sanattır ve çok fazla düşünmek gerekir,

47 Ana (Bağımsız) İstem İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) buluşun ana özelliklerinin belirtildiği kısım Bağımlı istem bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içerir korunması istenilen ilave özellikleri belirtilir başlangıcında bağımsız isteme atıf bulunur

48 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç/fayda ile tanımlanamaz. Mesela başvuru konusu bir şemsiye olsun. Yağmurdan korunma istemler ile korunamaz. Yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar korunur.

49 Örnek İstem Formatı: İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) 1)Buluş,... olup, özelliği;...(bağımsız istem) 2)İstem 1 deki... olup, özelliği;...(bağımlı istem) 3)İstem 1 deki... olup, özelliği;...(bağımlı istem)

50 Özet (KHK Madde 48) (Yönetmelik Madde 11) Amacı sadece teknik bilgi vermektir. Korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz kelime arasında olmalıdır.

51 Özet İstemlerin son sayfasından devam edecek şekilde, sayfa numarası yazılmalı

52 Resimler (Yönetmelik Madde 10) Başvuruda resim sayfaları vermek zorunlu değildir. (Buluşun daha iyi anlaşılabilmesi için resimlerin verilmesi başvuru sahibi tarafından uygun görülüyorsa verilebilir.) Teknik resim olmalıdır. (çizim aletleri ya da bilgisayar programları ile) Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir, ancak fotoğraflar kabul edilmez. Yazılı kısım içermez, (sadece kaçınılmaz durumlarda ve akış diyagramlarında yazı içerebilir)

53 Resimler (Yönetmelik Madde 10) Resimlerde açıklanmak istenilen parçalar numaralandırılır ve bu numaralar tarifname içinde açıklanmalıdır. Tarifnamede belirtilen tüm referans işaretleri resimlerde gösterilmelidir, Zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz, Renk ve gölgelendirme kullanılmaz, Çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır, Detayların görülebileceği büyüklükte olmalıdır, Sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük olmamalıdır.

54 Resimler Sayfa numarası / Toplam resim sayfası Tarifnamede belirtilen tüm referans işaretleri resimlerde gösterilmelidir Her bir sayfada birden fazla şekil bulunabilir

55 Başvuru Dilekçesi Bu kısımları boş bırakınız. Patent Başvurusu için TPE-P-101 nolu formu kullanınız. Buluşu kısaca tanımlamalı Marka niteliğindeki terimleri içermemeli Tarifname ve özetteki başlıkla aynı olmalı Tercihen 2-7 kelime olmalı

56 Başvuru Dilekçesi Başvuru Patent Vekili aracılığı ile yapılıyorsa bu kısım doldurulur. Başvuru sahibi, ikametgahı yurtdıģında ise, TPE vekil siciline kayıtlı bir Patent Vekilini tayin etmek zorundadır Başvurunuza kendi takibinizi kolaylaştırmak, diğer başvurularınızdan ayırmak için bir referans vermek istiyorsanız doldurunuz (zorunlu değil)

57 Başvuru Dilekçesi Başvuru sahibi/sahipleri ile buluş sahibi/sahipleri aynı ise Evet değilse Hayır kutucuğunu işaretleyiniz. Buluş sahibi bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurunuz Buluş sahibi birden fazla ise ayrı alanlara yazınız. (8.1, 8.2. gibi) Buluş sahibi gerçek kiģi olmalıdır Not: Buluş sahibi ile ilgili bilgiler için bakınız: 551 KHK Madde 44 ile Yönetmelik Madde 7

58 Başvuru Dilekçesi Buluş sahibi ile başvuru sahibi arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

59 Başvuru Dilekçesi Tarifname, özet ve resimler için sayfa sayısını; istemler için de adet sayısını belirtiniz. Tarifname, istem, özet ve resim sayfaları üçer nüsha halinde verilmelidir. Başvuru esnasında tarifname takımı bu dillerden biri ile verilebilir. Bu durumda, başvuru sahibi 1 ay içinde Türkçe tarifname takımını Enstitümüze göndermelidir. Aksi taktirde, başvurunuz geri çevrilir Türkçe çeviri teslimi için ek süre talebi de yapılabilir Not: Türkçe tarifname teslimi ile ilgili bilgiler için bakınız: 551 KHK Madde 42 ve 53 ile Yönetmelik Madde 5

60 Başvuru Dilekçesi Rüçhan talebi var ve başvuru ile birlikte veriliyorsa Başvuru Ücreti 25 YTL ya da varsa (7.2. ve 7.3. nolu kısımlarda belirtilen) rüçhan sayısına göre değişik miktarlarda Bakınız: Patent İşlem Ücretleri Başvuru ile birlikte araştırma talebi de yapılmak isteniyorsa (zorunlu değil) (ekte araştırma talep formunun da verilmesi gerekir bu durumda)

61 Başvuru Dilekçesi Ġmza atınız. Ad Soyad ve tarihi yazınız. Başvuru patent vekili ile yapılıyorsa, bu kısım vekil tarafından imzalanır. Başvuru vekilsiz ise, tüm baģvuru sahipleri tarafından İmzalanır. Başvuru sahibi tüzel kiģi ise, Ģirket kaģesi ve yetkili birinin imzası yeterlidir. Başvuru sahibi tüzel kiģi olduğu halde, şirket kaşesi vurulmuyor ve sadece yetkili birinin imzası atılıyorsa, imza sahibi kişi adına düzenlenmiş imza sirküleri de verilmelidir.

62 Başvuru Ücreti (KHK Madde 42 ve 53) (Yönetmelik Madde 5 ve 12) Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde (herhangi bir bildirime gerek olmadan) ödenmeli ve dekont aslı Enstitümüze gönderilmelidir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir.

63 Buluş Bütünlüğü 551 sayılı KHK Madde 45: Patent başvurusu, sadece tek bir buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir. Bu hükme uygun olmayan başvurular, Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak başvurulara ayrılır.

64 Yenilik Patent ve Faydalı Model Başvurusu Arasındaki Farklar PATENT FAYDALI MODEL Yenilik Buluş Basamağı Sanayide Uygulanabilirlik Sanayide Uygulanabilirlik 20 Yıl (incelemeli) 10 Yıl 7 Yıl (incelemesiz) Araştırma (ve/veya)inceleme

65 Patentlenme kriterleri Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar PATENT FAYDALI MODEL İncelemeli Patent İncelemesiz Patent Başvuru Başvuru Başvuru Şekli Eksiklik Şekli Eksiklik Şekli Eksiklik Yayın Yayın Yayın Araştırma Araştırma İnceleme Tescil Tescil Tescil Yenilik Yenilik Yenilik Buluş Basamağı Buluş Basamağı Sanayide Uygulanabilirlik Sanayide Uygulanabilirlik Sanayide Uygulanabilirlik 20 yıl 7 yıl 10 yıl

66 Faydalı Model - Sadece ürünler için verilir, usuller ve kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez, - yeni ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sağlayan patente göre daha küçük buluşlara verilir, - Patente göre daha hızlı tescil edilir ve daha ucuzdur - Bazı ülkelerde faydalı model koruması mevcuttur. Örneğin; Almanya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya vs. Ürün Ürünün montajı veya üretim usulü tescil edilebilir Tescil edilemez 66

67 FAYDALI MODEL BAġVURUSU ĠġLEM ġemasi BULUŞ FM Başvurusu Şekli İnceleme Şekli eksiklik yoksa veya süresi içerisinde giderilirse Şekli eksiklik 3 ay içerisinde giderilmezse Başvuru geri alınmış sayılır Görüş Bildirme İtirazlar (3 ay) Başvuruyu Geri Alma Başvuruya Devam Değişiklik Yayın 18 Ay Faydalı Model Belgesi 10 YIL

68 Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili (KHK Madde: 169) Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir.

69 Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilmemesi (KHK Madde: 170) Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı model belgesi verilmez. Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru, diğerine çevrilebilir.

70 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi (KHK Madde: 167) Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce faydalı model başvurusu Patent başvurusuna değiştirilebilir, Faydalı model belgesi başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model belgesi başvurusu geçersiz olur.

71 Patentlenebilirlik Kriterleri Bir patent başvurusunun tescil edilebilmesi için buluş konusu istemlerin üç kriteri sağlaması gerekir: Yenilik (Novelty) Buluş Basamağı (Inventive Step) Sanayiye Uygulanabilirlik (Industrial applicability)

72 Yenilik Buluş, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde kamuya açıklanmadıysa, yenidir.

73 Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvuru tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir. Örnek: - Buluşla ilgili Patent Başvuru tarihi : Kişilerin Türk patent başvuru tarihi : ise daha sonra yayınlanan patent başvuruları tekniğin bilinen durumuna dahildir. - Yabancı patentlerde ise patent başvuru tarihinden önce yayınlanan ( ) patent başvuruları tekniğin bilinen durumuna dahildir.

74 BuluĢ Yenilik Tekniğin Bilinen Durumu Diş Fırçası (2008) Diş Fırçası (2004) Yenilik

75 Buluş basamağı Buluş, teknik alandaki uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde ortaya çıkartılamıyorsa, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı ve buluş basamağı olduğu kabul edilir.

76 Buluş Basamağı Tekniğin Bilinen Durumu BuluĢ Sürahi Bardak Kulplu Bardak Yenilik Buluş basamağı

77 Sanayide uygulanabilirlik Buluş tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.

78 PATENT BAġVURUSU ĠġLEM ġemasi BULUŞ SİSTEM TERCİHİ Başvuru Sahibine Bildirim PATENT BAŞVURUSU TPE EPO Danimarka Avusturya Rusya İsveç Araştırma Raporu ŞEKLİ İNCELEME Şekli eksiklik 3 ay içerisinde giderilmezse Başvuru geri alınmış sayılır Başvuru 18 ay sonra yayınlanır ARAŞTIRMA İncelemesiz Sistem İncelemeli Sistem İNCELEMESİZ PATENT 7 YIL İnceleme Raporu Rusya Danimarka İsveç TPE Avusturya İNCELEMELİ PATENT 20 yıl

79 Patent Tescil Prosedürü Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil

80 Araştırmanın kategorisi X (veya Y, A) Araştırma Raporu Başvuru numarası EP Uluslararası Patent Sınıflandırması G02C7/02 İlgili G02B5/22 İstemler 1-4 Araştırmada bulunan ilgili kısımlar *özet* *sayfa 1, satır 10 satır 25* *sayfa 3, satır 12 satır 45* Referans dokümanlar DE A (KUROPKA HORST) 11 Ağustos 1994

81 Tekniğin Bilinen Durumu (TBD) İle İlgili Araştırma Raporu Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren, başvuru sahibinin sistem tercihini yapması için başvuru sahibine tanınan üç aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. Araştırma raporu ve başvuru sahibinin incelemeli yada incelemesiz sistem tercihi, Resmi Patent Bülteninde ilan edilerek, 6 ay ilanda kalır. Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, başvuru ile birlikte yayınlanır.

82 Patent Tescil Prosedürü Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil

83 Patent Başvuruları; Başvurunun Yayınlanması - Şekli eksiklikler giderildikten, araştırma talebi yapılıp, araştırma ücretleri ödendikten sonra başvuru 18. ayın bitiminden itibaren yayınlanarak üçüncü kişilerin bilgisine sunulur. - Başvuru sahibi, şekli eksiklikler giderildikten ve araştırma talebi yapıldıktan sonra istediği herhangi bir zamanda bu 18 aylık süreyi beklemeden erken yayın talebinde bulunabilir.

84 Yayınlarımız

85 Patent Tescil Prosedürü Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil

86 İncelemeli Patent Sistemi Buluşun istemlerinde yazan teknik özelliklerin patentlenebilme kriterlerinin tamamına uyup uymadığı incelenir. İnceleme raporu, olumlu ise, başvuru sahibine, başvuruya incelemeli patent verilmesi konusunda kararını bildirir ve başvuru sahibinden belge düzenlenmesi ücretini ister. Başvurunun İnceleme raporu olumsuz ise, 2. ve 3. kez inceleme talebinde bulunulabilir.

87 Buluş: Fosforlu Bisiklet Bandı Esnek kelepçeli bisiklet bandı olup özelliği; üst üste binen uçlar ve yaylarla, kolları ve bacağı yardımsız çevrelemesidir. 87

88 Fosforlu bisiklet bandı Buluş: Fosforlu bisiklet bandı Bilinen teknik 1 Bilinen teknik 2 Teknik özellikler US DE Bisiklet tutucu veya bandı + + Esnek kelepçe + yay fonksiyonun içine entegre edilmesi + + Uçların üst üste binmesi + + Kolları veya bacağı çevrelemesi + + Yardımsız İliştirme + D2 dokümanında bütün teknik özellikler bulunduğundan yeni değildir.

89 Başvuru sürecindeki işlemleri Kendiniz yürütebilirsiniz ya da Özel patent vekilleri sizin için başvurunuzu takip edebilir

90 MALİYET PATENT Başvuru Ücreti : 25 TL Yıllık Ücret (2.yıl) : 135 TL Araştırma Ücreti : 470 TL 1.İnceleme Ücreti : 360 TL 2.İnceleme Ücreti : 160 TL 3.İnceleme Ücreti : 160 TL Belge Ücreti : 240 TL FAYDALI MODEL Başvuru Ücreti : 25 TL Belge Ücreti : 240 TL Yıllık ücret(2.yıl) : 135 TL TOPLAM 400 TL TOPLAM TL 90

91 Yıllık Ücretler Bir patent başvurusu veya patentin yıllık koruma ücretleri, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenmelidir. Vade tarihi, başvuru tarihidir. Yıllık ücretler vadesinde ödenmediğinde, bu vadeyi takip eden altı ay içinde ek ücreti ile birlikte ödenir. Verilen bu süreler de ödenmemesi durumunda patent hakkı sona erer.

92 Patent Teşvikleri TL ye kadar patent masrafları TL vekil masrafı, Ulusal incelemeli patent, uluslararası EP ve PCT başvuruları destekleniyor. Faydalı Modeller destek kapsamı dışında

93 Patentte Teşvik Sistemi Aşamalar Ulusal Patent Başvurusu Uluslararası Veya Bölgesel Patent Başvurusu Araştırma Raporu (Ön) İnceleme Raporu Ulusal Aşamalara Giriş 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Geri Ödemesiz 3,000 YTL Geri Ödemesiz 3,000 YTL Geri Ödemeli (100,000 YTL üst sınır) EPC (BaĢv.+AraĢ. +Ülke)=3,000 YTL PCT (BaĢv.+AraĢ. +Ülke)=3,500-4,000 YTL

94 Basvuru Sahibi veya Vekili Patent Başvurusu (TPE) Patentte Teşvik Sistemi 1. AŞAMA TÜBĠTAK Teşvik Kabul / Red TPE Patent işlemlerinde hesaptan para düşme Şekli şartlara uygunluk bildirimi TPE hesabına (Para Yatırma) 3,000 YTL bitene kadar Başvuru Sahibi veya Yetkili Patent Teşvik Başvurusu (TÜBİTAK) (TBF-1) Vekil Varsa BaĢvuru sahibi hesabına (Para Yatırma)

95 ULUSLARARASI BAġVURU

96 I-ULUSAL BAŞVURU 12 AY Ulusal Başvuru Her bir başvuru için ulusal araştırma inceleme ve diğer işlemler. Yurtdışı Başvuruları Her ülkeye ayrı ayrı başvuru ve prosedür Birden fazla şekli şart Birden fazla araştırma Birden fazla yayın Birden fazla inceleme değerlendirilmesi Çeviri ve ulusal ücretlerin 12 ay içinde yatırılması

97 Rüçhan Hakkı 1883 tarihli Paris sözleşmesine göre patentler, faydalı modeller, markalar ve endüstriyel tasarımlar için uygulanan bir haktır. Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede yapılan patent başvuru esas alınarak, başvuru sahibinin başvurusunu yaptıktan sonra, bir yıl (12 ay) içinde Sözleşmeye taraf diğer ülkelere başvuru yapıp, önceki tarihli patent başvurusu tarihinden yararlanma hakkıdır. Ayrıca ulusal veya uluslararası resmi sergilerden de rüçhan hakkı doğmaktadır. Patent başvuruların 12 aylık süre içerisinde kullanılmayan rüçhan hakkı düşer. Endüstriyel tasarımlar ve markalar için bu süre 6 aydır.

98 II-PCT BAŞVURUSU 30 AY Ulusal Başvuru İşlemleri WIPO yürütür Ortak araştırma raporu Ön inceleme raporu ay içinde ülkelere giriş Yurtdışı Başvuruları PCT - Patent İşbirliği Anlaşması Tek başvuru ile birçok ülkede başvuru yapabilme imkanı, PCT patent başvuru sistemidir. EPC de belge verilir, Ulusal başvuruya göre daha ekonomik, Pahalı ulusal başvuru ve çeviri ücretlerinin ertelenmesi olanağını sağlar, PCT patent başvurunda, belge verilmesine ulusal ofisler karar verir, 142 üye ülke (01 Ocak 2011).

99 PCT ULUSLARARASI AŞAMA I. KISIM DE US 0 PCT Başvurusu 12 Uluslararası Araştırma Raporu Uls.Yayın Ön İnceleme Talebi 28 Ön İnceleme II. KISIM JP UK NL TR Ulusal DE AĢamay a GeçiĢ US JP NL TR UK

100 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı-World Intellectual Property Organization Uluslararası Organizasyon Birleşmiş Milletlerin 16 uzman kuruluşundan bir tanesi Fikri Mülkiyetin etkili biçimde kullanımı ve koruması için çalışmaktadır, İsviçre nin Cenevre kentinde, 186 üye ülkesi, Fikri Mülkiyet koruması ile ilgili 23 uluslararası anlaşmayı yürütmüştür.

101 DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET TEŞKİLATI

102 III-EPC BAŞVURUSU (Avrupa Patenti Başvurusu) Ulusal Başvuru 2-3 sene İşlemleri EPO yürütür Üye ülkelerde geçerli, Avrupa Patenti Belgesi Tescil Avrupa Ülkelerinde Geçerli Patentler EPC- Avrupa Patent Sözleşmesi EPC, patent verilmesi sistemidir. Patent verilme işlemleri EPO tarafından yapılır. Verilen Avrupa patentleri 38 üye ülkede, ulusal patentlere dönüşür.

103 AVRUPA PATENT OFĠSĠ Avrupa Patent Sözleşmesi: Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliği oluşturmak ve patent verilmesi işlemini tek bir prosedürle yapmak amacıyla 05 Ekim 1973 te imzalanmıştır. Avrupa Patent Organizasyonu 7 Ekim 1977 de kurulmuştur. Avrupa Patent Ofisi ve İdari Konsey olmak üzere iki organı vardır. Tek bir başvuru ile 40 ülkede geçerli Avrupa Patenti 38 üye ülke, Türkiye (1 Kasım 2000, 20. üye) Bosna-Hersek ve Karadağ (Genişletilmiş ülke)

104 Avrupa Patent Ofisi Lahey Berlin Münih Viyana Brüksel

105 Avrupa Patent Ofisi Avrupa nın ikinci büyük Organizasyonu 5 şubede, 30 ülkeden 6800 çalışan Türk Uyruklu 29 personel (2010), Avrupa Patent Başvurusu, 191 i Türkiye den (2009) Avrupa Patent Ofisi Patent Veritabanı ep.espacenet.com

106 Ġstatistikler

107 1. ABD 2. Japonya 3. Çin 4. Güney Kore 5. Almanya 7. Rusya 9. Birleşik Kral. 10. Hindistan 11. Brezilya 12. Fransa 15. İtalya 24. Danimarka 25. Türkiye Ülkelere Göre 2008 yılı Patent Başvuru Sayıları

108 1. Güney Kore 2. Japonya 3. Amerika 4. Almanya 6. Finlandiya 8. Danimarka 9. Birleşik Kral. 10. İsveç 11. Avusturya 13. Norveç 14. Fransa 15. İsviçre 18. Rusya 20. İtalya Dünya ortalaması 24. Hollanda 26. Çin 33. İspanya 34. Çek Cum. 35. Macaristan 36. Polonya 47. Türkiye 2008 yılında Bir milyon kişi başına düşen yerli patent başvuru sayısı

109 Türkiye Genelinde Yılları Arasında İllere Göre Patent/Faydalı Model Başvuru Sayıları ĠLLER /2009 ArtıĢ % 1. ĠSTANBUL %16 2. ANKARA %14 3. BURSA %16 4. ĠZMĠR %5 5. MANĠSA % KONYA %3 7. KAYSERĠ %21 8. KOCAELĠ %2 9. ANTALYA % TEKĠRDAĞ %19 TÜRKĠYE %12

110 Patent Araştırması ve Patent Veritabanlarının Önemi

111 Patent Araştırmasından Elde Edilebilecek Bilgiler Araştırma yapmak istediğim konuda daha önce çalışma yapılmış mı? Karşılaştığım teknik bir problem daha önce çözülmüş mü? Çalıştığım alanda son teknolojik gelişmeler nelerdir? Başkasının ürününü serbestçe kopyalabilir miyim? kopyalayarak üretecek iseniz, serbestçe kullanıp kullanamayacağınızı, Buluşumun yeni olup olmadığı, daha önceden patentlenip patentlenmediği? Yeni teknolojilere sahip olan rakipler neler yapıyor? Rakiplerimin hangi çalışanları buluş yapıyor? Patent hangi ülkelerde geçerli? Patentin süresi dolmuş mu? Sistematik bir problem çözme" yöntemini gösterir, araştırmacıya daha önce denen çözümleri ve önceki hataları aktarır,

112 2010 Yılında Yayınlanan PCT Başvurularının Teknolojik Sınıfları Teknik Alan ile kıyaslanma 1. Dijital iletişim 5,972 7,574 8,731 9,022 10,581 %17,3 2. Bilgisayar teknolojisi 9,916 11,208 11,708 10,268 9,540 -%7,1 3. Tekstil ve kağıt makinaları 2,513 2,233 2,300 2,159 1,944 -%10,0 4. Telekomünikasyon 6,401 7,369 8,014 7,331 6,230 -%15,0 5. İlaçlar 8,680 8,797 8,968 8,473 7,843 -%7,4 6. Gıda kimyası 1,582 1,575 1,685 1,525 1,525 %0 7. Bioteknoloji 4,875 5,120 5,287 5,285 5,206 -%1.5

113 Patent Araştırma Linkleri Ücretli Ücretsiz Türk Patent Enstitüsü Avrupa Patent Ofisi Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Google Veritabanı ABD Patent ve Marka Ofisi

114 TPE İNTERNET SİTESİ

115 ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER

116

117

118

119

120

121

122

123 Avrupa Patent Ofisi Patent Veritabanı (http://ep.espacenet.com) 70 milyon patent dokümanı, 80 ülkeye ait patent başvuruları bulunmaktadır, Kimyasal formüllerle arama yapılabilmesi mümkün değildir, Patent dokümanının tamamı bilgisayara pdf olarak kaydedilebilmektedir. Anahtar kelime ile yapılan patent araştırmasında 500 den fazla patent doküman bulunması durumunda, en son tarihli 500 patent başvurusu görülebilmektedir. Avrupa patenti başvurularının ingilizce, almanca, fransızca, ispanyolca ve italyanca dillerinin çevirisi otomatik olarak yapılabilmektedir.

124 Kolay tarama Hızlı Tarama Detaylı tarama Başvuru numarası ile tarama Sınıflandırma taraması

125

126

127

128

129

130

131

132 IPC nin (Patentlerin Uluslararası Sınıflandırması) Yapısı A: İnsan İhtiyaçları B : İşlemsel Uygulamalar, Ulaşım C : Kimya, Metalürji D : Tekstil, Kağıt E : İnşaat F : Makine Mühendisliği, Isıtma, Aydınlatma, Silahlar, Mühimmat G : Fizik H : Elektrik Y: Yeni teknolojik gelişmeler (ECLA Sınıfı) 70 bin alt sınıf

133

134

135 Kaynak Aluminyumlu ısıl kaynak B23K23

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.)

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği. (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Yönetmeliği (1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.) Düzeltmeler: 1998 2000 2001 2002 2004 2005 19 Haziran 1970 de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 .1 İÇİNDEKİLER ETKİNLİKLER DUYURULAR YAYINLAR OFİSLERDEN HABERLER.2 MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.3.4.5 MARKA LİSANS ALAN ADI.6.7 OFİSLERDEN HABERLER FİKRİ

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI 19 Haziran 1970'te Washington'da imzalanmış, 2 Ekim 1979'da ve 3 Şubat 1984'te Tadil edilmiştir. Antlaşma Devletleri, Bilim ve teknikte ilerlemeye

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI*

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

Patent Veritabanlarının Araştırılması

Patent Veritabanlarının Araştırılması Patent Veritabanlarının Araştırılması Uluslar arası Patent Sınıflandırması (IPC) International Patent Classification Uluslar arası Patent Sınıflandırması Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı