PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ"

Transkript

1 PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı

2 İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi Patent araştırması Patent istatistikleri Bilgisayar tabanlı buluşlar

3 Fikri Haklar İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. 3

4 FİKRİ HAKLAR (INTELLECTUAL PROPERTY) Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar (Copyright and Related Rights) Bilim ve Edebiyat Eserleri Müzik Eserleri Güzel Sanatlar Sinema Eserleri Bilgisayar programları v.b. Bu haklar Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sınai Haklar (Industrial Rights) Buluşlar (Patent) Markalar Endüstriyel Tasarımlar Coğrafi İşaretler Entegre Devrelerin Topografyası İşletme adları Yeni Bitki ve Hayvan Çeşitleri İlk beş konu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmektedir. 4

5 TELĠF HAKLARI Edebiyat ve sanat eserleri Heykeller Çizgi karakterler Web sayfaları Bilgisayar programları Mimari Eserler Fotoğrafl ar Haritalar

6 BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI VE VERĠTABANLARINA ĠLĠġKĠN KAYIT - TESCĠL BAġVURU FORMU

7 Bilgisayar Programı Başvurusu Nasıl Yapılır? Bilgisayar programlarında aşağıda belirtilen bilgiler "text" formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ne verilir: A) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya, B) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu, C) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.

8 Veritabanı Başvurusu Nasıl Yapılır? Veri tabanlarında aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne verilir: A) Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı, B) Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı, C) Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.

9 BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI VE VERĠTABANLARINA ĠLĠġKĠN KAYIT-TESCĠL BELGESĠ

10 Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuk Tarafından Korunmayan Unsurları Algoritma: Algoritma, bilgisayardan istenen sonucun alınmasını sağlayan mantık aşamalarının sınırlı serisinden oluşan bir uygulama metodudur. Bir işlem metodu olduğundan, başka bir bilgisayar programında kullanılması mümkün bir fikir niteliğindedir. FSEK m.2/son da bilgisayar programının herhangi bir unsuruna temel oluşturan fikir ve ilkelerin eser sayılmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin gerekçesinde, algoritmanın koruma kapsamı dışında olduğu açıkça belirtilmiştir.

11 Bilgisayar Programlarını Kullanma FSEK m.38 e göre, Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yokluğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar programının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı için gerekli olduğu durumda, fikir ve sanat eserlerinin yayımlanma ve kar amacı güdülmeksizin şahsi kullanım için onu hukuki yollardan edinen kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir. Bilgisayar programını yasal yollardan edinen kişinin programı yüklemesi, çalıştırması ve hataları düzeltmesi sözleşme ile önlenemez. Bilgisayar programının kullanımı için gerekli olduğu sürece, bilgisayar programını kullanma hakkına sahip kişinin bir adet yedekleme kopyası yapması sözleşme ile önlenemez

12 Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde üçü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek orandaki miktarı Kültür Bakanlığı adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yükümlüdürler.

13 Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

14 SINAĠ HAKLAR BuluĢlar Endüstriyel Tasarımlar Markalar Coğrafi ĠĢaretler

15 BULUġ NEDĠR? Teknik problemin çözümü için önerilen yeni metotlar ya da yeni ürünler.

16 Ataç, 1849 Örnek Buluşlar Ekmek bıçağı, 1919 Süper su tabancası, 1983

17 Ticarileştirilemeyen Buluşlar Sera kaskı (1985) Yedekli naylon çorap (2002)

18 Sadece inovasyoncu fikirlerin %0.6 sı başarılı olur. İnovasyon için 1,919 yenilikçi fikirler 1,550 si elenir (yaklaşık %81) Temel Proje ü elenir (yaklaşık %52) Ürünler ü elenir Markette Hala Yer Alan 52 (yaklaşık %70) Toplam Ort. Başarı Sonuç Kayıp Perf Kienbaum Araştırması (1993)

19 BULUŞLARIN KORUNMASI TİCARİ SIR (GİZLİ TUTMAK) PATENT (YASAL KORUMA)

20 Yeni fikirlerinizi patent başvurusu yapmadan önce kimseyle paylaşmayın.

21 Patentin ĠĢlevi Tekel İşlevi BuluĢ sahibi ödüllendirilir (7, 10, 20 yıl koruma) BuluĢ faaliyetleri özendirilir Bilgi İşlevi Teknik bilgi yaygınlaģır (Yayın) Ekonomik ve teknolojik geliģme sağlanır

22 Sınai Mülkiyet Stratejisi Sınai mülkiyet koruması sırasında bazı kararların verilmesi gerekmektedir: Nasıl korunmalıdır, Nerede korunmalıdır, Seçim şunlara bağlıdır: Teknolojinin türü ve ekonomik ömrü, Rekabet çevresi, İşbirliği stratejisi

23 Şirketlerin Sınai Mülkiyete Verdiği Önem Mikrosoft un şirket değerinin %80 i gayri maddi kıymetlerden, özellikle de fikri mülkiyetten gelmektedir. IBM, Motorola, Philips, Mitsubishi, Canon, Hitachi, Kodak, yılda 1000 den fazla patent başvurusu yapmaktadır. IBM in patent lisans gelirleri yılda 1 milyar $ dır.

24 Neler Patentlenebilir? Ürünler Ürünü üretmek için aletler Ürün üretim metodları Ürünün kullanımı 24

25 Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Keşifler ve bilimsel teoriler, Matematik metotları, Bilgisayar yazılımları, Edebiyat ve sanat eserleri, bilimsel eserleri, Estetik niteliği olan yaratmalar, İş metodları, oyun kuralları, Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ile ilgili usuller Teşhis ve tedavi metodları. Patentle korunamayacak buluşlar: Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri. 25

26 Patent Sahibinin Hakları Patent Belgesi, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının patentli ürünü ticari olarak izinsiz; Üretmesini, Kullanmasını, Satmasını, İthal veya ihraç etmesini engeller. Ancak patentli buluşun, Ticari olmayan kişisel kullanımlar için üretilmesinde herhangi bir engel yoktur

27 Sözleşmeye Dayalı Lisans (Madde 88) Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.

28 Başvuru Sahiplerinin Başvuru ve Tescilden Doğan Hakları Koruma ne zaman başlar? Başvuru tarihinden itibaren başlar. Haklar Doğar BaĢvurudan Doğan Haklar 3. KiĢilere karģı Kullanılabilir Hukuki ve Cezai Yaptırımlar Uygulanabilir BaĢvuru Yayın Tescil Başvurunun yayınından veya tecavüz ettiği iddia edilen tarafın haberdar edilmesinden itibaren, BAŞVURU SAHİBİ haklarını kullanabilir. TESCĠLLĠ SINAĠ HAK SAHĠBĠNĠN HAKLARI

29 TECAVÜZ HALLERİ Taklit etmek, satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak, Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek, İştirak, yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, Taklit malların nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

30 Hak Sahibinin İhlal ya da Tecavüz Hallerinde Yapacağı Hukuki İşlemler Noter Aracılığı İle İhbarname ya da İhtarname Göndermek Görevli ve Yetkili Mahkemede Hukuk ve Ceza Davası Açmak Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda Bulunmak

31 Patent Ġhlali Durumunda Cezalar 1-4 yıl hapis güne kadar adli para cezası 1 yıl ticaretten men ve iş yeri kapatma İhtiyati tedbir kararı Maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi

32

33

34 HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER İstanbul, Ankara, İzmir de FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ Diğer Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri CEZA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER İstanbul, Ankara ve İzmir de FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİ Diğer Yerlerde Asliye 3. Ceza, Yoksa Asliye Ceza Mahkemeleri

35 PATENT İSTEME HAKKI, HAKKIN GASBI VE BULUŞ YAPANIN BELİRTİLMESİ (KHK İkinci Kısım - Madde 11-15) ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI (KHK Üçüncü Kısım - Madde 16-41)

36 Patent İsteme Hakkının Gasbı (KHK Madde 12) Patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu iddia eden kişi Başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı dava açabilir Bu iddia Enstitü nezdinde değil Mahkeme nezdinde olmalıdır

37 İşçi Buluşları Hizmet Buluşları İşçinin iş ilişkisi sırasında büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanarak yaptığı buluşlardır. Fabrikada, işletmelerde, atölyelerde maaş ile çalışan işçilerin buluşları Ücretli veya ücretsiz staj yapan kişiler ve öğrencilerin buluşları Başvuru Yapma Hakkı İşverene aittir. Serbest Buluşlar Yaptığı işle ilgili olmayan bir alanda yapılan buluşlar Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş kabul edilir. Başvuru yapma hakkı İşçiye aittir.

38 Buluşlar; PATENT SİSTEMİ KORUMA veya FAYDALI MODEL PATENT ULUSAL BASVURU PCT BASVURUSU EPC BASVURUSU

39 Patent belgesi Patentler sadece alındığı ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Prof. Dr. Habip ASAN Enstitü Başkan

40 Patent Başvurusu İçin Gerekli Unsurlar Başvuru dilekçesi (TPE-P-101) * Başvuru ücreti dekontu (25 YTL) Tarifname * İstemler * Özet Resimler (zorunlu değil) * *Patent başvuru tarihi bu unsurların Enstitü'ye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

41 PATENT BAġVURUSU

42 Tarifname Buluş başlığı Buluşun ilgili olduğu teknik saha Tekniğin bilinen durumu

43 Tarifname (resim varsa) Resimlerin açıklaması (resim varsa) Referansların açıklaması Buluşun açıklanması

44 İstemler Ana (Bağımsız) İstem Bağımlı İstem Tarifnamenin son sayfasından devam edecek şekilde, sayfa numarası yazılmalı

45 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Buluşun yeni olan teknik özelliklerinin maddeler halinde açıklandığı kısımdır. Buluş tarifnamede açıklanmış; ancak, istemlerde yer almamışsa, patent koruması olmaz. İstemler tarifnamenin kapsamını aşamaz. Patentin değerini istemler belirler, İstem konusu buluşun teknik özelliklerinden en az bir tanesi önceki tarihli dokümanlarda yer almıyorsa buluş yenidir.

46 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) İstemler iki kısımdan oluşur, tekniğin bilinen durumu birinci kısmı, korunması istenilen buluşun teknik özellikleri ise ikinci kısmı oluşturur. İstemler çok geniş kapsamlı yazılırsa (tekniğin bilinen durumu da dahil edilmiş olabilir) - Koruma olmaz. İstemler çok dar kapsamlı yazılırsa, - Rakipleriniz buluşunuzu kullanabilir, İstemler tam anlamıyla doğru yazılırsa, - Bu bir sanattır ve çok fazla düşünmek gerekir,

47 Ana (Bağımsız) İstem İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) buluşun ana özelliklerinin belirtildiği kısım Bağımlı istem bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içerir korunması istenilen ilave özellikleri belirtilir başlangıcında bağımsız isteme atıf bulunur

48 İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) Buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç/fayda ile tanımlanamaz. Mesela başvuru konusu bir şemsiye olsun. Yağmurdan korunma istemler ile korunamaz. Yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar korunur.

49 Örnek İstem Formatı: İstemler (KHK Madde 47) (Yönetmelik Madde 9) 1)Buluş,... olup, özelliği;...(bağımsız istem) 2)İstem 1 deki... olup, özelliği;...(bağımlı istem) 3)İstem 1 deki... olup, özelliği;...(bağımlı istem)

50 Özet (KHK Madde 48) (Yönetmelik Madde 11) Amacı sadece teknik bilgi vermektir. Korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz kelime arasında olmalıdır.

51 Özet İstemlerin son sayfasından devam edecek şekilde, sayfa numarası yazılmalı

52 Resimler (Yönetmelik Madde 10) Başvuruda resim sayfaları vermek zorunlu değildir. (Buluşun daha iyi anlaşılabilmesi için resimlerin verilmesi başvuru sahibi tarafından uygun görülüyorsa verilebilir.) Teknik resim olmalıdır. (çizim aletleri ya da bilgisayar programları ile) Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir, ancak fotoğraflar kabul edilmez. Yazılı kısım içermez, (sadece kaçınılmaz durumlarda ve akış diyagramlarında yazı içerebilir)

53 Resimler (Yönetmelik Madde 10) Resimlerde açıklanmak istenilen parçalar numaralandırılır ve bu numaralar tarifname içinde açıklanmalıdır. Tarifnamede belirtilen tüm referans işaretleri resimlerde gösterilmelidir, Zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz, Renk ve gölgelendirme kullanılmaz, Çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır, Detayların görülebileceği büyüklükte olmalıdır, Sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük olmamalıdır.

54 Resimler Sayfa numarası / Toplam resim sayfası Tarifnamede belirtilen tüm referans işaretleri resimlerde gösterilmelidir Her bir sayfada birden fazla şekil bulunabilir

55 Başvuru Dilekçesi Bu kısımları boş bırakınız. Patent Başvurusu için TPE-P-101 nolu formu kullanınız. Buluşu kısaca tanımlamalı Marka niteliğindeki terimleri içermemeli Tarifname ve özetteki başlıkla aynı olmalı Tercihen 2-7 kelime olmalı

56 Başvuru Dilekçesi Başvuru Patent Vekili aracılığı ile yapılıyorsa bu kısım doldurulur. Başvuru sahibi, ikametgahı yurtdıģında ise, TPE vekil siciline kayıtlı bir Patent Vekilini tayin etmek zorundadır Başvurunuza kendi takibinizi kolaylaştırmak, diğer başvurularınızdan ayırmak için bir referans vermek istiyorsanız doldurunuz (zorunlu değil)

57 Başvuru Dilekçesi Başvuru sahibi/sahipleri ile buluş sahibi/sahipleri aynı ise Evet değilse Hayır kutucuğunu işaretleyiniz. Buluş sahibi bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurunuz Buluş sahibi birden fazla ise ayrı alanlara yazınız. (8.1, 8.2. gibi) Buluş sahibi gerçek kiģi olmalıdır Not: Buluş sahibi ile ilgili bilgiler için bakınız: 551 KHK Madde 44 ile Yönetmelik Madde 7

58 Başvuru Dilekçesi Buluş sahibi ile başvuru sahibi arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

59 Başvuru Dilekçesi Tarifname, özet ve resimler için sayfa sayısını; istemler için de adet sayısını belirtiniz. Tarifname, istem, özet ve resim sayfaları üçer nüsha halinde verilmelidir. Başvuru esnasında tarifname takımı bu dillerden biri ile verilebilir. Bu durumda, başvuru sahibi 1 ay içinde Türkçe tarifname takımını Enstitümüze göndermelidir. Aksi taktirde, başvurunuz geri çevrilir Türkçe çeviri teslimi için ek süre talebi de yapılabilir Not: Türkçe tarifname teslimi ile ilgili bilgiler için bakınız: 551 KHK Madde 42 ve 53 ile Yönetmelik Madde 5

60 Başvuru Dilekçesi Rüçhan talebi var ve başvuru ile birlikte veriliyorsa Başvuru Ücreti 25 YTL ya da varsa (7.2. ve 7.3. nolu kısımlarda belirtilen) rüçhan sayısına göre değişik miktarlarda Bakınız: Patent İşlem Ücretleri Başvuru ile birlikte araştırma talebi de yapılmak isteniyorsa (zorunlu değil) (ekte araştırma talep formunun da verilmesi gerekir bu durumda)

61 Başvuru Dilekçesi Ġmza atınız. Ad Soyad ve tarihi yazınız. Başvuru patent vekili ile yapılıyorsa, bu kısım vekil tarafından imzalanır. Başvuru vekilsiz ise, tüm baģvuru sahipleri tarafından İmzalanır. Başvuru sahibi tüzel kiģi ise, Ģirket kaģesi ve yetkili birinin imzası yeterlidir. Başvuru sahibi tüzel kiģi olduğu halde, şirket kaşesi vurulmuyor ve sadece yetkili birinin imzası atılıyorsa, imza sahibi kişi adına düzenlenmiş imza sirküleri de verilmelidir.

62 Başvuru Ücreti (KHK Madde 42 ve 53) (Yönetmelik Madde 5 ve 12) Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde (herhangi bir bildirime gerek olmadan) ödenmeli ve dekont aslı Enstitümüze gönderilmelidir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir.

63 Buluş Bütünlüğü 551 sayılı KHK Madde 45: Patent başvurusu, sadece tek bir buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir. Bu hükme uygun olmayan başvurular, Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak başvurulara ayrılır.

64 Yenilik Patent ve Faydalı Model Başvurusu Arasındaki Farklar PATENT FAYDALI MODEL Yenilik Buluş Basamağı Sanayide Uygulanabilirlik Sanayide Uygulanabilirlik 20 Yıl (incelemeli) 10 Yıl 7 Yıl (incelemesiz) Araştırma (ve/veya)inceleme

65 Patentlenme kriterleri Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar PATENT FAYDALI MODEL İncelemeli Patent İncelemesiz Patent Başvuru Başvuru Başvuru Şekli Eksiklik Şekli Eksiklik Şekli Eksiklik Yayın Yayın Yayın Araştırma Araştırma İnceleme Tescil Tescil Tescil Yenilik Yenilik Yenilik Buluş Basamağı Buluş Basamağı Sanayide Uygulanabilirlik Sanayide Uygulanabilirlik Sanayide Uygulanabilirlik 20 yıl 7 yıl 10 yıl

66 Faydalı Model - Sadece ürünler için verilir, usuller ve kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez, - yeni ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sağlayan patente göre daha küçük buluşlara verilir, - Patente göre daha hızlı tescil edilir ve daha ucuzdur - Bazı ülkelerde faydalı model koruması mevcuttur. Örneğin; Almanya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya vs. Ürün Ürünün montajı veya üretim usulü tescil edilebilir Tescil edilemez 66

67 FAYDALI MODEL BAġVURUSU ĠġLEM ġemasi BULUŞ FM Başvurusu Şekli İnceleme Şekli eksiklik yoksa veya süresi içerisinde giderilirse Şekli eksiklik 3 ay içerisinde giderilmezse Başvuru geri alınmış sayılır Görüş Bildirme İtirazlar (3 ay) Başvuruyu Geri Alma Başvuruya Devam Değişiklik Yayın 18 Ay Faydalı Model Belgesi 10 YIL

68 Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili (KHK Madde: 169) Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir.

69 Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilmemesi (KHK Madde: 170) Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı model belgesi verilmez. Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru, diğerine çevrilebilir.

70 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi (KHK Madde: 167) Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce faydalı model başvurusu Patent başvurusuna değiştirilebilir, Faydalı model belgesi başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model belgesi başvurusu geçersiz olur.

71 Patentlenebilirlik Kriterleri Bir patent başvurusunun tescil edilebilmesi için buluş konusu istemlerin üç kriteri sağlaması gerekir: Yenilik (Novelty) Buluş Basamağı (Inventive Step) Sanayiye Uygulanabilirlik (Industrial applicability)

72 Yenilik Buluş, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde kamuya açıklanmadıysa, yenidir.

73 Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvuru tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir. Örnek: - Buluşla ilgili Patent Başvuru tarihi : Kişilerin Türk patent başvuru tarihi : ise daha sonra yayınlanan patent başvuruları tekniğin bilinen durumuna dahildir. - Yabancı patentlerde ise patent başvuru tarihinden önce yayınlanan ( ) patent başvuruları tekniğin bilinen durumuna dahildir.

74 BuluĢ Yenilik Tekniğin Bilinen Durumu Diş Fırçası (2008) Diş Fırçası (2004) Yenilik

75 Buluş basamağı Buluş, teknik alandaki uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde ortaya çıkartılamıyorsa, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı ve buluş basamağı olduğu kabul edilir.

76 Buluş Basamağı Tekniğin Bilinen Durumu BuluĢ Sürahi Bardak Kulplu Bardak Yenilik Buluş basamağı

77 Sanayide uygulanabilirlik Buluş tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.

78 PATENT BAġVURUSU ĠġLEM ġemasi BULUŞ SİSTEM TERCİHİ Başvuru Sahibine Bildirim PATENT BAŞVURUSU TPE EPO Danimarka Avusturya Rusya İsveç Araştırma Raporu ŞEKLİ İNCELEME Şekli eksiklik 3 ay içerisinde giderilmezse Başvuru geri alınmış sayılır Başvuru 18 ay sonra yayınlanır ARAŞTIRMA İncelemesiz Sistem İncelemeli Sistem İNCELEMESİZ PATENT 7 YIL İnceleme Raporu Rusya Danimarka İsveç TPE Avusturya İNCELEMELİ PATENT 20 yıl

79 Patent Tescil Prosedürü Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil

80 Araştırmanın kategorisi X (veya Y, A) Araştırma Raporu Başvuru numarası EP Uluslararası Patent Sınıflandırması G02C7/02 İlgili G02B5/22 İstemler 1-4 Araştırmada bulunan ilgili kısımlar *özet* *sayfa 1, satır 10 satır 25* *sayfa 3, satır 12 satır 45* Referans dokümanlar DE A (KUROPKA HORST) 11 Ağustos 1994

81 Tekniğin Bilinen Durumu (TBD) İle İlgili Araştırma Raporu Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren, başvuru sahibinin sistem tercihini yapması için başvuru sahibine tanınan üç aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. Araştırma raporu ve başvuru sahibinin incelemeli yada incelemesiz sistem tercihi, Resmi Patent Bülteninde ilan edilerek, 6 ay ilanda kalır. Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, başvuru ile birlikte yayınlanır.

82 Patent Tescil Prosedürü Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil

83 Patent Başvuruları; Başvurunun Yayınlanması - Şekli eksiklikler giderildikten, araştırma talebi yapılıp, araştırma ücretleri ödendikten sonra başvuru 18. ayın bitiminden itibaren yayınlanarak üçüncü kişilerin bilgisine sunulur. - Başvuru sahibi, şekli eksiklikler giderildikten ve araştırma talebi yapıldıktan sonra istediği herhangi bir zamanda bu 18 aylık süreyi beklemeden erken yayın talebinde bulunabilir.

84 Yayınlarımız

85 Patent Tescil Prosedürü Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil

86 İncelemeli Patent Sistemi Buluşun istemlerinde yazan teknik özelliklerin patentlenebilme kriterlerinin tamamına uyup uymadığı incelenir. İnceleme raporu, olumlu ise, başvuru sahibine, başvuruya incelemeli patent verilmesi konusunda kararını bildirir ve başvuru sahibinden belge düzenlenmesi ücretini ister. Başvurunun İnceleme raporu olumsuz ise, 2. ve 3. kez inceleme talebinde bulunulabilir.

87 Buluş: Fosforlu Bisiklet Bandı Esnek kelepçeli bisiklet bandı olup özelliği; üst üste binen uçlar ve yaylarla, kolları ve bacağı yardımsız çevrelemesidir. 87

88 Fosforlu bisiklet bandı Buluş: Fosforlu bisiklet bandı Bilinen teknik 1 Bilinen teknik 2 Teknik özellikler US DE Bisiklet tutucu veya bandı + + Esnek kelepçe + yay fonksiyonun içine entegre edilmesi + + Uçların üst üste binmesi + + Kolları veya bacağı çevrelemesi + + Yardımsız İliştirme + D2 dokümanında bütün teknik özellikler bulunduğundan yeni değildir.

89 Başvuru sürecindeki işlemleri Kendiniz yürütebilirsiniz ya da Özel patent vekilleri sizin için başvurunuzu takip edebilir

90 MALİYET PATENT Başvuru Ücreti : 25 TL Yıllık Ücret (2.yıl) : 135 TL Araştırma Ücreti : 470 TL 1.İnceleme Ücreti : 360 TL 2.İnceleme Ücreti : 160 TL 3.İnceleme Ücreti : 160 TL Belge Ücreti : 240 TL FAYDALI MODEL Başvuru Ücreti : 25 TL Belge Ücreti : 240 TL Yıllık ücret(2.yıl) : 135 TL TOPLAM 400 TL TOPLAM TL 90

91 Yıllık Ücretler Bir patent başvurusu veya patentin yıllık koruma ücretleri, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenmelidir. Vade tarihi, başvuru tarihidir. Yıllık ücretler vadesinde ödenmediğinde, bu vadeyi takip eden altı ay içinde ek ücreti ile birlikte ödenir. Verilen bu süreler de ödenmemesi durumunda patent hakkı sona erer.

92 Patent Teşvikleri TL ye kadar patent masrafları TL vekil masrafı, Ulusal incelemeli patent, uluslararası EP ve PCT başvuruları destekleniyor. Faydalı Modeller destek kapsamı dışında

93 Patentte Teşvik Sistemi Aşamalar Ulusal Patent Başvurusu Uluslararası Veya Bölgesel Patent Başvurusu Araştırma Raporu (Ön) İnceleme Raporu Ulusal Aşamalara Giriş 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Geri Ödemesiz 3,000 YTL Geri Ödemesiz 3,000 YTL Geri Ödemeli (100,000 YTL üst sınır) EPC (BaĢv.+AraĢ. +Ülke)=3,000 YTL PCT (BaĢv.+AraĢ. +Ülke)=3,500-4,000 YTL

94 Basvuru Sahibi veya Vekili Patent Başvurusu (TPE) Patentte Teşvik Sistemi 1. AŞAMA TÜBĠTAK Teşvik Kabul / Red TPE Patent işlemlerinde hesaptan para düşme Şekli şartlara uygunluk bildirimi TPE hesabına (Para Yatırma) 3,000 YTL bitene kadar Başvuru Sahibi veya Yetkili Patent Teşvik Başvurusu (TÜBİTAK) (TBF-1) Vekil Varsa BaĢvuru sahibi hesabına (Para Yatırma)

95 ULUSLARARASI BAġVURU

96 I-ULUSAL BAŞVURU 12 AY Ulusal Başvuru Her bir başvuru için ulusal araştırma inceleme ve diğer işlemler. Yurtdışı Başvuruları Her ülkeye ayrı ayrı başvuru ve prosedür Birden fazla şekli şart Birden fazla araştırma Birden fazla yayın Birden fazla inceleme değerlendirilmesi Çeviri ve ulusal ücretlerin 12 ay içinde yatırılması

97 Rüçhan Hakkı 1883 tarihli Paris sözleşmesine göre patentler, faydalı modeller, markalar ve endüstriyel tasarımlar için uygulanan bir haktır. Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede yapılan patent başvuru esas alınarak, başvuru sahibinin başvurusunu yaptıktan sonra, bir yıl (12 ay) içinde Sözleşmeye taraf diğer ülkelere başvuru yapıp, önceki tarihli patent başvurusu tarihinden yararlanma hakkıdır. Ayrıca ulusal veya uluslararası resmi sergilerden de rüçhan hakkı doğmaktadır. Patent başvuruların 12 aylık süre içerisinde kullanılmayan rüçhan hakkı düşer. Endüstriyel tasarımlar ve markalar için bu süre 6 aydır.

98 II-PCT BAŞVURUSU 30 AY Ulusal Başvuru İşlemleri WIPO yürütür Ortak araştırma raporu Ön inceleme raporu ay içinde ülkelere giriş Yurtdışı Başvuruları PCT - Patent İşbirliği Anlaşması Tek başvuru ile birçok ülkede başvuru yapabilme imkanı, PCT patent başvuru sistemidir. EPC de belge verilir, Ulusal başvuruya göre daha ekonomik, Pahalı ulusal başvuru ve çeviri ücretlerinin ertelenmesi olanağını sağlar, PCT patent başvurunda, belge verilmesine ulusal ofisler karar verir, 142 üye ülke (01 Ocak 2011).

99 PCT ULUSLARARASI AŞAMA I. KISIM DE US 0 PCT Başvurusu 12 Uluslararası Araştırma Raporu Uls.Yayın Ön İnceleme Talebi 28 Ön İnceleme II. KISIM JP UK NL TR Ulusal DE AĢamay a GeçiĢ US JP NL TR UK

100 Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı-World Intellectual Property Organization Uluslararası Organizasyon Birleşmiş Milletlerin 16 uzman kuruluşundan bir tanesi Fikri Mülkiyetin etkili biçimde kullanımı ve koruması için çalışmaktadır, İsviçre nin Cenevre kentinde, 186 üye ülkesi, Fikri Mülkiyet koruması ile ilgili 23 uluslararası anlaşmayı yürütmüştür.

101 DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET TEŞKİLATI

102 III-EPC BAŞVURUSU (Avrupa Patenti Başvurusu) Ulusal Başvuru 2-3 sene İşlemleri EPO yürütür Üye ülkelerde geçerli, Avrupa Patenti Belgesi Tescil Avrupa Ülkelerinde Geçerli Patentler EPC- Avrupa Patent Sözleşmesi EPC, patent verilmesi sistemidir. Patent verilme işlemleri EPO tarafından yapılır. Verilen Avrupa patentleri 38 üye ülkede, ulusal patentlere dönüşür.

103 AVRUPA PATENT OFĠSĠ Avrupa Patent Sözleşmesi: Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliği oluşturmak ve patent verilmesi işlemini tek bir prosedürle yapmak amacıyla 05 Ekim 1973 te imzalanmıştır. Avrupa Patent Organizasyonu 7 Ekim 1977 de kurulmuştur. Avrupa Patent Ofisi ve İdari Konsey olmak üzere iki organı vardır. Tek bir başvuru ile 40 ülkede geçerli Avrupa Patenti 38 üye ülke, Türkiye (1 Kasım 2000, 20. üye) Bosna-Hersek ve Karadağ (Genişletilmiş ülke)

104 Avrupa Patent Ofisi Lahey Berlin Münih Viyana Brüksel

105 Avrupa Patent Ofisi Avrupa nın ikinci büyük Organizasyonu 5 şubede, 30 ülkeden 6800 çalışan Türk Uyruklu 29 personel (2010), Avrupa Patent Başvurusu, 191 i Türkiye den (2009) Avrupa Patent Ofisi Patent Veritabanı ep.espacenet.com

106 Ġstatistikler

107 1. ABD 2. Japonya 3. Çin 4. Güney Kore 5. Almanya 7. Rusya 9. Birleşik Kral. 10. Hindistan 11. Brezilya 12. Fransa 15. İtalya 24. Danimarka 25. Türkiye Ülkelere Göre 2008 yılı Patent Başvuru Sayıları

108 1. Güney Kore 2. Japonya 3. Amerika 4. Almanya 6. Finlandiya 8. Danimarka 9. Birleşik Kral. 10. İsveç 11. Avusturya 13. Norveç 14. Fransa 15. İsviçre 18. Rusya 20. İtalya Dünya ortalaması 24. Hollanda 26. Çin 33. İspanya 34. Çek Cum. 35. Macaristan 36. Polonya 47. Türkiye 2008 yılında Bir milyon kişi başına düşen yerli patent başvuru sayısı

109 Türkiye Genelinde Yılları Arasında İllere Göre Patent/Faydalı Model Başvuru Sayıları ĠLLER /2009 ArtıĢ % 1. ĠSTANBUL %16 2. ANKARA %14 3. BURSA %16 4. ĠZMĠR %5 5. MANĠSA % KONYA %3 7. KAYSERĠ %21 8. KOCAELĠ %2 9. ANTALYA % TEKĠRDAĞ %19 TÜRKĠYE %12

110 Patent Araştırması ve Patent Veritabanlarının Önemi

111 Patent Araştırmasından Elde Edilebilecek Bilgiler Araştırma yapmak istediğim konuda daha önce çalışma yapılmış mı? Karşılaştığım teknik bir problem daha önce çözülmüş mü? Çalıştığım alanda son teknolojik gelişmeler nelerdir? Başkasının ürününü serbestçe kopyalabilir miyim? kopyalayarak üretecek iseniz, serbestçe kullanıp kullanamayacağınızı, Buluşumun yeni olup olmadığı, daha önceden patentlenip patentlenmediği? Yeni teknolojilere sahip olan rakipler neler yapıyor? Rakiplerimin hangi çalışanları buluş yapıyor? Patent hangi ülkelerde geçerli? Patentin süresi dolmuş mu? Sistematik bir problem çözme" yöntemini gösterir, araştırmacıya daha önce denen çözümleri ve önceki hataları aktarır,

112 2010 Yılında Yayınlanan PCT Başvurularının Teknolojik Sınıfları Teknik Alan ile kıyaslanma 1. Dijital iletişim 5,972 7,574 8,731 9,022 10,581 %17,3 2. Bilgisayar teknolojisi 9,916 11,208 11,708 10,268 9,540 -%7,1 3. Tekstil ve kağıt makinaları 2,513 2,233 2,300 2,159 1,944 -%10,0 4. Telekomünikasyon 6,401 7,369 8,014 7,331 6,230 -%15,0 5. İlaçlar 8,680 8,797 8,968 8,473 7,843 -%7,4 6. Gıda kimyası 1,582 1,575 1,685 1,525 1,525 %0 7. Bioteknoloji 4,875 5,120 5,287 5,285 5,206 -%1.5

113 Patent Araştırma Linkleri Ücretli Ücretsiz Türk Patent Enstitüsü Avrupa Patent Ofisi Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Google Veritabanı ABD Patent ve Marka Ofisi

114 TPE İNTERNET SİTESİ

115 ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER

116

117

118

119

120

121

122

123 Avrupa Patent Ofisi Patent Veritabanı (http://ep.espacenet.com) 70 milyon patent dokümanı, 80 ülkeye ait patent başvuruları bulunmaktadır, Kimyasal formüllerle arama yapılabilmesi mümkün değildir, Patent dokümanının tamamı bilgisayara pdf olarak kaydedilebilmektedir. Anahtar kelime ile yapılan patent araştırmasında 500 den fazla patent doküman bulunması durumunda, en son tarihli 500 patent başvurusu görülebilmektedir. Avrupa patenti başvurularının ingilizce, almanca, fransızca, ispanyolca ve italyanca dillerinin çevirisi otomatik olarak yapılabilmektedir.

124 Kolay tarama Hızlı Tarama Detaylı tarama Başvuru numarası ile tarama Sınıflandırma taraması

125

126

127

128

129

130

131

132 IPC nin (Patentlerin Uluslararası Sınıflandırması) Yapısı A: İnsan İhtiyaçları B : İşlemsel Uygulamalar, Ulaşım C : Kimya, Metalürji D : Tekstil, Kağıt E : İnşaat F : Makine Mühendisliği, Isıtma, Aydınlatma, Silahlar, Mühimmat G : Fizik H : Elektrik Y: Yeni teknolojik gelişmeler (ECLA Sınıfı) 70 bin alt sınıf

133

134

135 Kaynak Aluminyumlu ısıl kaynak B23K23

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

PATENT ARAŞTIRMASI VE ÖNEMİ

PATENT ARAŞTIRMASI VE ÖNEMİ PATENT ARAŞTIRMASI VE ÖNEMİ İstanbul, 26 Ekim 2010 A. Bülent DALOĞLU Patent Uzmanı bdaloglu@turkpatent.gov.tr PATENT VERİTABANLARININ KULLANIMI İşimizde karşılaştığınız teknik problemlerin çözümünü bulmayı,

Detaylı

Isparta, 18 Aralık 2012

Isparta, 18 Aralık 2012 Patent/Faydalı Model Başvuru Sonrası İşlemler Farkındalılık Semineri Isparta, 18 Aralık 2012 A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı bdaloglu@turkpatent.gov.tr PATENT PROSEDÜRÜ BULUŞ Patent Başvurusu Şekli

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr 21. Yüzyılın Kilit Kavramları Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik)

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU (PCT) NASIL HAZIRLANIR?

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU (PCT) NASIL HAZIRLANIR? ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU (PCT) NASIL HAZIRLANIR? PCT Başvurusu - TPE Kabul Ofisi Uluslararası Patent Başvurusu iki şekilde yapılabilir. Doğrudan WIPO ya başvuru Ulusal Patent Ofisleri (kabul ofisleri)

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT

Detaylı

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 PATENT ALMA REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Türk Patent Enstitüsü Raporun Verildiği Kurum: Türk Patent Enstitüsü İşlem Masrafı: Değişken, ayrıntılar

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi PATENT ULUSAL YASA 551 SAYILI KHK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PCT EPC PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT) Buluşların birden çok ülkede korunması

Detaylı

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü PATENT BAŞVURUSU Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü Neler anlatacağız? Tanımı Kapsamı Başvuru Öncesi İşlemler Patent Başvuru Süreci Patent Teşvikleri TANIM Patent; Bir sınai veya

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Marka İşlem Ücretleri

Marka İşlem Ücretleri TÜRK PATENT MARKA PATENT FAYDALI MODEL TASARIM TESCİL RESMİ ÜCRETLER Marka İşlem Ücretleri Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 Bir Avrupa Patenti başvurusu ya da belgesinin ülkemizde koruma sağlayabilmesi için, ulusal aşamaya giriş yapması (TPE

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT NEDİR? Buluş için hak sahibine verilen tekel hakkı ve bu hakkı gösteren belgedir. BULUŞ NEDİR? Bir probleme teknik çözüm

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır İ S T A N B U L M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır INTELLECTUAL PROPERTIES

Detaylı

PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI

PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI 29.08.2014, YER: 1.KAT TOPLANTI SALONU Ahmet Uğur GÜR, MSc. Müdür Patent Vekili Fikri ve Sınai Haklar Yönetimi Birimi Teknoloji

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. Fikri Mülkiyet Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. buluş tasarım marka coğrafi işaret Bilgisayar programı sinema eseri dizi kitap resim heykel

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. İçerik. 21. Yüzyılın Kilit Kavramları. Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik) Markalaşma Tasarım

GİRİŞİMCİLİK. İçerik. 21. Yüzyılın Kilit Kavramları. Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik) Markalaşma Tasarım GİRİŞİMCİLİK Patent ve Sınai Mülkiyet Hakları BU SUNUM TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR İçerik Fikri Mülkiyet Hakları ve Önemi Patent ve Faydalı Model Süreçleri Üniversiteler ve Patent Patent

Detaylı

PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI & PATENT VER TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr "çerik Fikri ve S(nai Mülkiyet Kavramlar( Patent Kavram( ve Kriterler Patent Sisteminin Amac( Patent Tescil Süreci Patent

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇİĞDEM SEZER ADANA ÜSAM MERKEZ MÜDÜRÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ FİKİR? Düşünce Gücü İle Evde Kullandığım Cihazları Çalıştırsam?? BİR FİKRİM

Detaylı

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Patent-İşlevi-Önemi / Patent Teşvikleri / Patent Kanunu / BTYK Kararı Çalışmaları Mehmet Nurşad SÖZER, Patent

Detaylı

ULUSLARARASI PATENT (PCT ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ - 1. KISIM) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

ULUSLARARASI PATENT (PCT ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ - 1. KISIM) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? ULUSLARARASI PATENT (PCT ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ - 1. KISIM) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 Bu dokümanda, bir uluslararası patent (PCT) başvurusunun uluslararası araştırma raporu düzenlendikten sonra

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Patent ve Faydalı Model

Patent ve Faydalı Model Patent ve Faydalı Model Ecz. Ayşe Göksu KAYA ÖZSAN Patent Uzman Yardımcısı Sağlık Bilimleri Alanında Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi Fikri Mülkiyete Genel Bakış Patentler ve

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

I.ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI

I.ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PROJE DESTEK OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ I.ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilk defa düzenlenecek olan üniversite öğrencilerine

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) MADDE 1 (1) Türk Patent Enstitüsü nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluş Sahibi / Sahiplerine

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER MARKA BAŞVURU İŞLEM SÜRECİ... 6 1 ) SİSTEME GİRİŞ... 6 E-imza ile;... 6 Mobil imza ile;... 7 2 ) BAŞVURU SÜRECİ... 9 2.1 ) Başvuru İşlemleri...

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Patent Başvurusunun Şekli Olarak İncelenmesi 1- Başvuru formu (P-01) veya sisteme giriş 2- Tarifname, 3- İstem(ler),

Detaylı

Avrupa Patent Ofisi nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler

Avrupa Patent Ofisi nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler Avrupa Patent Ofisi nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu Konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları,

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Forumu Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ahmet KOÇER Patent Dairesi Başkanı 06/10/2010 1/44 Đçerik Neden Ar-Ge ve Yenilik? Patent ve Önemi Ar-Ge

Detaylı

Önsö Öns z ö Patent Araştırmaları Ofisi EBİLTEM

Önsö Öns z ö Patent Araştırmaları Ofisi    EBİLTEM Patent Bilgisi Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar? Patent Nasıl Araştırılır? Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından hazırlanmıştır. EBİLTEM 2011 Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar için İstemlerin Yazılması

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar için İstemlerin Yazılması Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar için İstemlerin Yazılması Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu

Detaylı

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi.

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. SINAİ HAKLAR TASARIMIN ÖNEMİ IKEA nın patronu Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. BAŞARILI TASARIMA ÖRNEK COCA COLA ŞİŞESİ NOKIA ERICSON FARKLI TASARIMLAR Tasarımcıdan, hem modern

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BiRiNCi BÖLÜM Bilgisayar ve Bilgisayar Programları I- BİLGİSAYARIN TANIMI

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluşu Yapan / Yapanlara

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Semineri

Endüstriyel Tasarım Semineri Endüstriyel Tasarım Semineri ŞENGÜL KULTUFAN BİLGİLİ MÜHENDİS 17/10/2011 Ankara Tasarımların Tarihçesi Dünyada ilk kez 1711 yılında Fransa nın Lyon kentinde tekstil dokumalarıyla ilgili tasarımların korunması

Detaylı

HACETTEPE TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ (HT-TTM) PATENT OFİSİ BULUŞ BİLDİRİM FORMU/

HACETTEPE TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ (HT-TTM) PATENT OFİSİ BULUŞ BİLDİRİM FORMU/ HACETTEPE TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ (HT-TTM) PATENT OFİSİ BULUŞ BİLDİRİM FORMU/ Tebellüğ Tarihi : Buluşun Niteliği : [] Hizmet Buluşu [] Serbest Buluş Yetkili İmzası : *Bu kısım HT-TTM yetkilisi tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT. Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT. Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT 1) Ulusal Mevzuat (Patent, Marka, Tasarım... mevzuatının kısa tanımı) 2) Uluslararası Anlaşmalar (Türkiye nin Taraf

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T101 ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU FORMU

T101 ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU FORMU Referans No: Toplam Sayfa Sayısı (Başvuru Sahibi Tarafından Doldurulacak) Toplam Sayfa Sayısı (Enstitü Tarafından Doldurulacak) Bu Alanı Boş Bırakınız I.BAŞVURU SAHİBİ Özel kişi: Tüzel kişi: TPE Sahip

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

KAYIT VE TESCİL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. R.G. : 14.11.2002 Sayı : 24936

KAYIT VE TESCİL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. R.G. : 14.11.2002 Sayı : 24936 KAYIT VE TESCİL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. : 14.11.2002 Sayı : 24936 AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan

Detaylı

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi Lisanslama Parametreleri ÜSİMP Eğitimi 01.05.2014 Mustafa Çakır Fikri Mülkiyet Hakları Birim Yöneticisi @mustackr Endüstri Mühendisi Patent Vekili Teknoloji Transfer Uzmanı EU IPR Helpdesk Ambassador Enerji

Detaylı

Patent Değeri Belirleme

Patent Değeri Belirleme Patent Değeri Belirleme 08 Kasım 2016 ÜSIMP PATENT FUARI 16 Yavuz Kabuk Arçelik A.Ş. Akış Değerleme ile ilgili temel kavramlar Değerlemeyi etkileyen faktörler Değerleme yöntemleri Arçelik Patent Değerleme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı