SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır."

Transkript

1 FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI İLE HAYATIMIZI GİRMİŞTİR. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. HANGİ HAK OLURSA OLSUN, Bir biçim kazandırılmamış, ifade edilmemiş, bir ürün şeklinde somutlaşmamış fikirler için herhangi bir koruma söz konusu değildir.

2 Fikri Ürün sahibinin fikrini topluma açıklaması klaması karșı karșıllığında ığında kendisine tekelci bir hakkı hakkın tanı tanınması nması D ÜNYADA SINAİ SINAİ M ÜLK LKİİYET VE KORUNMASI DÜNYADA MÜLKİYET ÜLKEMİ LKEMİZDE SINAİ SINAİ MÜLKİ LKİYET VE KORUNMASI

3 Marka Nedir? Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak kabul edilebilir. MARKA Dunyada markalarla ilgili ilk düzenlemeleri hileciliği karșı korumayı amaçlayan uygulamaların yapıldığı İNGİLTERE VE ABD de görmekteyiz. ÜRETİM VE TİCARİ MARKALAR HAKKINDAKİ MEVZUAT 1857 YILINDA FRANSADA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT İLK UYGULAMADIR. ORTAÇAĞ AVRUPASINDA TACİRLERİN TİCARİ ALANLARIN SINIRLARINI GÖSTERMEK ÜZERE KULLANILAN İȘARETLER. AVRUPADA ESNAFLARIN, ÜRETTİĞİ MALLAR ÜZERİNDEKİ KULLANDIKLARI ÜRETİCİSİ, NİTELİĞİ, SANATKAR OLDUĞU ÜRÜNÜ GÖSTEREN İȘARETLER DÜNYADA İLK ÖRNEKLER ABD DE MARKA TESCİLİNİ ÖNGÖREN İLK MEVZUAT 1870 YLINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİȘTİR. DAHA ESKİLERE GİDİLERSE MISIRDA, ÇÖMLEKLER ÜZERİNDEKİ İȘARETLER, BAZI ARAÇ VE GEREÇLERİN USTALARININ BİRBİRİNDEN AYIRT ETMEYE YARAYAN İȘARETLERİ İLK MARKA ÖRNEKLERİ OLARAK GÖRMEKTEYİZ. TÜRKİYE DE 1871 tarihli alamet-i farika nizamnamesi ve 1879 tarihli ihtira beratı yasası ile bașlanmıștır. 20 Eylul 1871 tarihinde Osmanlı döneminde yürürlüğe giren ve incelemesiz marka tescilini esas alan Eșya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname de, dünyadaki ilk marka koruması örnekleri arasındadır. Osmanlıdaki ilk uygulamadan sonra, 1874 yılında incelemesiz tescil esasına dayalı Alman Marka Kanunu yürürlüğe girmiștir. MARKA SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMEL LMELİ MARKANIZ, AYIRT EDİCİ Mİ? BAȘKA MARKALARA BENZİYOR MU? ÜRÜNLER İÇİN ÖZELLİK GÖSTERİYOR MU? TİCARET ALANINDA HERKES TARAFINDAN KULLANILIYOR MU? ÜRÜNLERİN N NİTELİĞİ KONUSUNDA YANILTICI MI? YETKİLİ MERCİLERDEN KULLANMA İZNİ ALINMAMIȘ İȘARETLERİ İÇERİYOR MU? TARİHİ, KÜLTÜREL DEĞERLER ERLER İÇERİYOR MU? SAHİBİ TARAFINDAN KULLANMA İZNİ VERİLMEMİȘ TANINMIȘ MARKA MI? DİNİ DEĞERLERİ VE SEMBOLLERİ İÇERİYOR MU? KAMU DÜZENİNE NE VE GENEL AHLAKA AYKIRI MI? Markaların n korunması Marka koruması esas olarak tescil yoluyla elde edilebilir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü koruma sağlayacaktır. Taklit daima taklit edilen markaya yarar. Marka olarak tescil edilecek kelime vb. ifadeler kullanılacak ürün ve hizmetten ne kadar uzaklaşırsa o kadar ayırt edicilik sağlar ve güçlü bir marka olur. TİCARET ÜNVANI VE MARKA İLİŞKİSİ Birçok kimse, ticaret unvanının ve ticari işletmenin ticaret sicilinde tescilinin, eşzamanlı olarak marka koruması anlamına geldiğini düşünmektedir. Bu çok yaygın bir yanlış algılamadır. Ticaret unvanları ve markalar arasındaki farkı anlamak önemlidir. Ticari unvan şirketinizin tam adıdır, örneğin Abc Kimya Sanayi Anonim Şirketi gibi ve bu şirketinizi tanımlar. Bu unvan genellikle şirketinizin yasal yapısını tanımlayan Ltd. Şti., A.Ş., ya da benzer kısaltmalarla biter. Marka ise, şirketinizin ürününü / ürünlerini farklı kılan işarettir. Bir şirket çok çeşitli markalara sahip olabilir. Örneğin, Abc Kimya Sanayi Anonim Şirketi piyasaya sürdüğü farklı ürünler için farklı markalar kullanabilir. Bu markalar ticaret unvanıyla aynı ibareden oluşabileceği gibi (Örn. ABC) ticaret unvanından tamamen farklı bir kelime de (Örn. XYZ) marka olarak kullanılabilir.

4 Marka tescilinin marka sahibine sağlad ladığı haklar nelerdir? Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir. Tescil olmayan markalar, markaların tescili korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar. TESCİLSİZ MARKALAR T.T.K HAKSIZ REKABET VE GENEL HÜKÜMLER İLE, TESCİLLİ MARKALAR DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR VE GENİŞ KORUMA İÇEREN ÖZEL NİTELİKLİ 556 S. KHK HÜKÜMLERİNCE KORUNUR. Marka Tescilini Engelleyen Temel Sebepler (MUTLAK VE NİSBN SBİ RED SEBEBLERİ) Marka seçiminde markanın tescilinin engelleyen sebepleri dikkate almak önemlidir. Marka tescili için yapılan başvurular, aşağıdaki durumlarda mutlak nedenler olarak adlandırılan gerekçelerden dolayı reddedilir: Ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, (KHK Md. 7/I-A) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan işaretler,(khk M.d. 7/I-B) BENZER MARKALAR ÖRNEKLER VİYOLA/VİALA CEBEL / CEBELE YÖREM / EGE YÖREM BELGE / BELGELİ UZUN/OZON BENZER OLMAYAN MARKALAR ALDO/ARTO Tescili talep edilen mal ya da hizmetler için cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten işaretler, KHK Md. 7/I-C LABNE" sözcüğünün, özellikle Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olduğu için red edilmiştir. DETERJANLAR için BEYAZ, "Multicanal" Sözcüğünün çok kanallı TV. veya radyo hattı anlamını ifade etmektedir. Bu birleşik kavramın, ilk sözcüğü "Multi" çokluğun yani KHK.nın 7/1-c maddesindeki "miktara" yönelik bir sözcük, ikincisi "Canal" ise TV veya radyo hattını belirten bir sözcüktür. İki markada bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak "ayırt edicilik" unsurunu taşımadığı gibi, yukarıda da değinildiği üzere sadece cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka olarak tesciline 7/1-c maddesi de engel teşkil etmektedir. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, KHK.Md. 7/I-D ÖRNEK : DOKTOR, AVUKAT, ECZANE gibi ibareler Tescili talep edilen ürünün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren işaretler, KHK Md. 7/I-e ÖRNEK : YUMURTA İÇİN Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı nitelikteki markalar, KHK Md. 7/I-f ÖRNEK : GEMLİK, PENDİK, Ülke bayrakları, WIPO Uluslararası Bürosu'na korunması için iletilmiş olan ordu veya hanedanlık armaları, ülkelerin ve uluslararası kurumların damgaları ve amblemleri, Dini değerleri ve sembolleri içeren işaret ve adlandırmalar, HAÇ, TÜRBE RESMİ, PROTESTAN, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaret ve adlandırmalar, MİLLET ( TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN) MEBUSAN (ŞARAF İÇİN) İngiliz hukukunda ELHAMDÜLİLLAH anlamına gelen HALLELUJAH kelimesinin kadın giyimi için marka olamayacağına sorucuna varılmıştır. Marka koruma süreleri s ne kadardır? r? Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür. Tescil edildiği sınıfta 5 yıl kullanılmayan marka açılacak bir davada iptal edilebilir.

5 CEZAİ SORUMLULUKLAR ÖZEL DÜZENLEMELER VE GENEL OLARAK DA TÜRK TİCARET KANUNU NUN HAKSIZ REKABETİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIR. MARKA HAKKI SAHİBİ 556 S. KHK HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN MAHKEMEDEN BAZI İSTEMLERDE BULUNABİLİR. MARKA HAKKINDA TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI DAVASI, TECAVÜZÜN GİDERİLMESİ DAVASI, TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI, TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI, TAZMİNAT DAVALARI (MADDİ, MANEVİ, İTİBAR TAZMİNATI) DELİLLERİN TESPİTİ, ARAMA VE TOPLATMA KARARI ALINMASI İHTİYATİ TEDBİRLER. GÜMRÜKLERDE MALLARA EL KONULMASI. ÜRÜNLER ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI, MARKALARIN SİLİNMESİ VE İMHASI, HÜKMÜN YAYIN YOLUYLA DUYURULMASI, Marka hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar ișlem, fiil ve suça iștirak (katılma) ayrımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. KHK ya aykırı hareket edenler hakkında hapis cezası, ișyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek uygulamada etkinliğin sağlanması amaçlanmıștır. (KHK m.61/a) MARKADAN DOĞAN HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE VERİLECEK CEZALARIN ALT VE ÜST SINIRLARI AȘAĞIDAKİ GİBİDİR. BİR YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS, 14 MİLYARDAN 46 MİLYAR LİRAYA KADAR PARA CEZASI, İȘYERLERİNİN BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE KAPATILMASI, TECAVÜZ EDENLERİN BİR YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE TİCARETTEN MEN EDİLMELERİ, YILLARI ARASI İLLERE GÖRE MARKA İSTATİSTİKLERİ ANTALYA TOPLAM İLLERE GÖRE 2006YILI MARKA BAŞVURULARI 25% 3% 51% ANTALYA 3% ANTALYA 4% 8% 6% COĞRAF RAFİ İȘARET NEDİR? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler, menşe adı, mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır. Bir ürünün Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adını" belirtir. Bir Ürünün Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması, durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir. A ENDÜSTR STRİYEL TASARIM NEDİR? 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır; Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

6 Neden Tasarım? Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla yarışta öne çıkmak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi günümüz ekonomisinde tasarım yolu ile bu hedefe ulaşmış bir çok kuruluş bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki ürün arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir. Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır. Tasarımımı Nasıl l Koruma Altına Alabilirim? Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescili için, endüstriyel tasarım tescil başvuru formu nun doldurulması, öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak bizzat yada posta yolu ile veya 2008 itibariyle online olarak Enstitüye başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tasarım m Tescili Süreci S Neleri İçerir? Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır. Şekli İnceleme: Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama: Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır. Tescile İtiraz: Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması yada yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır. 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında yenilik ve ayırt edici nitelik kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.

7 Tasarım Tescili ile Korunan Nedir? Tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. Bu sistem ile üretim yöntemi, ürünün kullanım amacı, fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar koruma altına alınamaz. Biraz daha açık bir ifade ile tasarım tecilinde ürünün işlevi koruma kapsamına dahil edilmemektedir. Yüzyıllardan beri aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan ürünler, farklı görsel özelliklere sahip olabilmekte ve bu sayede tasarım tescili ile korunabilmektedir. Bir başka ifadeyle tasarım tescili ile koruma altına alınan, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip olduğu fonksiyonel özelliği değil, ürüne has özgün tasarım özellikleridir. TASARIM HAKKININ KAPSAMI VE HAKKA TECAVÜZ Z SAYILAN FİİF İİLLER Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde Bulunmak Yanlıș ve yanıltıcı bildirim; Tasarımın koruma altında olduğunu belirten ișareti, ürün veya ambalaj üzerinden izinsiz olarak kaldırmak, hakkı olmadığı halde kendisini tasarım bașvurusu veya tasarım sahibi olarak göstermek; Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine. Hakkı olmadığı halde tasarım hakkı üzerinde tasarrufta bulunmak, korunan bir tasarımı olmadığı halde, bu izlenimi uyandıracak eylemlerde bulunmak;iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine Tecavüz fillerinden birini ișlemek; İki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine, ayrıca ișyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, hükmolunur. Yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir ișletmenin çalıșanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine ișlenmișse çalıșanlar ve suçun ișlenmesine mani olmayan ișletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun ișletmeyi fiilen yöneten kiși de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kișinin ișleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri ișlenirse, tüzel kiși, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur YILLARI ARASI İLLERE GÖRE TASARIM İSTATİSTİKLERİ KAYSERİ TOPLAM TASARIMLARIN İLLERE GÖRE 2007 YILI DAĞILIMI 3% KAYSERİ 17% 5% 51% 6% KAYSERİ 10% 8% a PATENT NEDİR? 551 s. KHK amacı buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. Tanım: Teknik alandaki yeni, buluş basamağını gerçekleştiren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara verilen belge. Buluş: Teknik bir probleme teknik araçların kullanılması yoluyla getirilen çözüm. Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Bir bulușun un patent ile korunabilmesi için in tașı șıması gereken nitelikler Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir. Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

8 Patent verilemeyecek konular ve bulușlar lar BULUŞ NİTELİĞİNDE OLMADIKLARI İÇİN PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR: a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, Bilgisayar yazılımları; d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. PATENTLE KORUNAMAYACAK BULUŞLAR: a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri Yılında Y TÜBİTAK T TAK Akademik Ar-Ge Desteklerinden En Fazla Yararlanan On Üniversite ( yıllary lları karșı șılaștırması) DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ PATENT BAȘVURULARI Oxford U. : 100 U. of Newcastle : 391 U. of Yale : U. of Princeton : Texas U. : U. of Columbia : NASA : DLR : U. of California : MIT : Standford U. : Munih Tek. U. : 83 Berlin Tek. U. : 53 TÜRK ÜNİVERSİTELERİ PATENT BAȘVURULARI ÜNİVERSİTELER TÜBİTAK YIL Başvuru Tescil Başvuru Tescil (ilk 6 ay) TOPLAM TEKNOKENT İN N MARKA BAȘVURULARI

9 TEKNOKENT İN PATENT BAȘVURULARI 2 ADET ULUSAL PATENT TESCİL BAȘVURUSU OLMAKLA BERABER BAȘVURU HAZIRLIKLARI SÜREN 2 ADET BULUȘ DAHA MEVCUTTUR. (2008 yılı için) ÜNİVERSİTE BULUȘLARI LARI Üniversitede geliștirilen bulușların sahibi öğretim üyeleridir. Üniversite, buluștan elde edilen kazançtan, harcadığı kadar pay isteyebilir. Üniversite tasarımları bakımından da benzer düzenleme kabul edilmiștir. İșçi-ișveren ilișkisinde geliștirilen buluș ve tasarımların sahibi, kural olarak ișverendir YILLARI ARASI İLLERE GÖRE G PATENT BAȘVURU İSTATİSTİKLERİ İller KOCAELİ ADANA TEKİRDAĞ KAYSERİ ANTALYA GAZİANTEP TOPLAM YILI PATENT BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI GAZİANTEP 1% ANTALYA 1% TEKİRDAĞ 2% KAYSERİ 2% ADANA 2% 11% 2% KOCAELİ 4% 5% 53% 6% 11% KOCAELİ ADANA TEKİRDAĞ KAYSERİ ANTALYA GAZİANTEP a TPE BAȘVURU İSTATİSTİKLERİ Başvuru Değişim Marka 38,714 71,351 % 84 Patent/F. Model 2,374 9,272 % 290 Endüstriyel Tasarım 22,162 33,000 % 49 Coğrafi İşaret % 58 İş Yükü Gelen Evrak 157, ,246 % 70 Giden Evrak 177, ,659 % 141 Toplam Evrak 332, ,905 % 108 (Yeni çıkacak bu yüzükler sayesinde, doğum günlerini, evlilik yıldönümlerini unutmayacaksınız. Son 24 saat içinde her saat, parmağınızı 10 saniye boyunca 120 dereceye kadar ısıtıyor.)

10 Suyun basıncı ile çalışan, pil veya elektirik gerektirmeyen ışıklı duş başlıkları...suyun basıncı ile çalışan bu ışıklı duş başlıkları, suyun sıcaklığına göre renklerini değiştiriyorlar. Geçebileceğiniz şekilde açılabilen otomatik kapılar..yatay çubukların uçlarında bulunan sensörler sayesinde çubuklar geçeceğiniz kadar açılıp, ısı yalıtımında yüksek başarı sağlıyorlar. FOTOSELLİ TAHARET MUSLUĞU Elinizi her uzatışta 10 saniye süreyle su verir ve otomatik kapanır. Maksimum hijyeni,su tasarrufu ve sağlamlık. 4 adet AAA kalem pille 1 yıldan fazla çalışır. (Hijyen günümüzün sorunu. Bir kullanımlık ve hijyenik şartları yerine getiren ürünler revaçta.. Ve işte tek kullanımlık sabun.. 18 metre boyunca mükemmel temizlik. 3-4 cm koparın ve kullanmaya başlayın. Bitkisel bazlı rulo, kullan at sabun.) (Ev kadınlarının büyük yardımcısı olmaya aday bir icat..yemeklerin lezzeti artacak.. Kesme tahtası üzerinde doğradığınız malzemenin ağırlığını görebiliyorsunuz.) Artık yanınızda şarj cihazı taşımaya gerek yok. USB portunu kullanacak bir bilgisayar yeterli. Tak şarj olsun

11 DİKKAT ÇEKİÇİ HUSUSLAR Dünyada ki bilginin %80 İ patent dokümanlarındadır. Arge biriminde çalıșan elemanların veya üretim ve imalat payacak sanayici ve iș adamlarının araștırmaya bașlamadan yatırıma bașlamadan önce mutlaka ilgili patentleri incelemeleri gerekmektedir. DÜNYADA 250 MİLYON CİVARINDA PATENT VARDIR. AMERİKADA HER YIL 1 MİLYON PATENT BAȘVURUSU YAPILMAKTADIR. ALMANYADA YAPILAN HER 30 PATENT BAȘVURUSUNA KARȘILIK TÜRKİYEDE 1 PATENT BAȘVURUSU YAPILMAKTA. AVRUPA ÜLKELERİNDE NEREDEYSE HİÇ FAYDALI MODEL BAȘVURUSU YAPILMAMAKTA. TÜMÜ BULUȘ NİTELİĞİNDE PATENT BAȘVURULARIDIR. FAYDALI MODEL BAȘVURULARI SON ZAMANLARDA CİDDİ ȘEKİLDE SUİSTİMAL EDİLMEKTEDİR. KHK LAR MAALESEF KANUNSUZ HÜKÜMSÜZ KAHIRNAMELER OLMUȘTUR. ACİLEN KANUNLAR ÇIKARILMALIDIR. Dünyada AR-GE harcamalarına %6,4 ile en yüksek payıayıran ülke İsrail srail dir, onu %3,2 ile İsve sveç takip etmektedir. Ülkemiz lkemiz, AR-GE harcamalarındaki %0,67 lik oran ile dünya ülkelerinin çok gerisinde kalmaktadır. ABD Üniversitelerindeki Teknoloji Transfer Merkezlerinde 140,000 patent görücüye çıkmıș ve müșteri arıyor. ESKİ KÖYE YENİİCAT ÇIKARACAKMIYIZ.? Eski Köye Yeni Adet Çıkarma sözü Bașıma Yeni İcat Çıkarma șeklinde devam ederse, vizyonumuz bașımıza yeni icatlar çıkaran dünya devlerinin sağlayacakları ile sınırlı olacaktır. HALEN olduğu gibi Microsoft vs hangi çözümü sunuyorsa o kullanılacak gibi görünüyor. Faydalı model belgesi verilebilmesi için i in gerekli nitelikler a) Yenilik : Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir. Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır. b) Sanayiye Uygulanabilir Olma : Buluş, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Faydalı model belgesi ile korunamayacak bulușlar lar ve konular Patent verilemeyecek konular ve bulușların yanı sıra usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında da faydalı model belgesi verilmez YILLARI ARASI İLLERE GÖRE G F.MODEL BAȘVURU İSTATİSTİKLERİ İL ADI KAYSERİ TOPLAM YILI FAYDALI MODEL BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMLARI 5% KAYSERİ 6% 18% 49% 6% 8% 8% KAYSERİ a

12 PATENT VE FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ Z VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK HAPİS S VE PARA CEZALARI 551 s. KHK Kanunda belirtilen açıklamayı patent veya faydalı model bașvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eșya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuș patent veya faydalı model olduğunu belirten ișareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent veya faydalı model bașvurusu sahibi veya patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine, PATENT VE FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ Z VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK HAPİS S VE PARA CEZALARI 551 s. KHK Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 86 ncı maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı bașkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalı modelle korunan bir bulușun sahibi olmadığı veya bunların koruma süresinin bittiği veya 129, 133 veya 165 inci maddelerde yazılı sebeple patentin veya faydalı modelin hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine karar verilmesine rağmen, satıșa çıkardığı eșyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, korunan bir patentle veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak șekilde ișaretler koyan veya ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve ișaretler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine, PATENT VE FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ Z VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK HAPİS S VE PARA CEZALARI 551 s. KHK 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluș açısından ișleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine, ayrıca ișyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, hükmolunur. Yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir ișletmenin çalıșanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine ișlenmișse çalıșanlar ve suçun ișlenmesine mani olmayan ișletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun ișletmeyi fiilen yöneten kiși de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kișinin ișleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri ișlenirse, tüzel kiși, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur.

13 madrid/search-struct.jsp struct.jsp FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ETKİN OLMASI İÇİN İhtiyaçlara cevap veren bir mevzuat İyi çalışan bir İdari Birim (TPE, vd.) Yetkin patent ve marka vekilleri İyi işleyen yargı Toplumun bilgilendirilmesi Fikri mülkiyet kültürü ÖNERİLER ÜRETİLMESİ PLANLANAN HER ÜRÜNÜN ÜZERİNDE MARKA, PATENT, TASARIM, FAYDALI MODEL GİBİ HERHANGİ BİR HAK OLUP OLMADIĞI ÇOK DETAYLI BİR ȘEKİLDE ARAȘTIRILMALI, ÖNCEDEN ÖĞRENİLMELİ, ÜRETİM VE PAZARLAMA PLANLARI BUNA GÖRE YAPILMALI. KENDİ ÜRETTİĞİNİZ VEYA GELİȘTİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR YENİ ÜRÜN İÇİN SINAİ MÜLKİYET HAKKINI ÖNCE TÜRKİYEDE KORUMAYA ALINIZ. SONRA DA İHRACAT PLANLADIĞINIZ ÜLKEDE HAK ELDE EDİNİZ. TESCİLSİZ BİR ÜRÜNLE İHRACAT YAPILMASI BÜYÜK BİR RİSKTİR. BAȘKA ÜLKELERDE TESCİL İÇİN RÜÇHAN HAKLARINDAN YARARLANINIZ. TPE DE YAPILACAK USULÜNE UYGUN MARKA, PATENT, TASARIM BAȘVURUSU YAPILDIKTAN SONRA TÜRKİYENİN TARAF OLDUĞU PARİS SÖZLEȘMESİ NİN GETİRDİĞİ RÜÇHAN HAKKINDAN YARARLANARAK İHRACAT VEYA ÜRETİM YAPMAYI PLANLADIĞINIZ ÜLKELERDE DE BAȘVURU YAPINIZ. PATENT İÇİN 12 AY, TASARIM İÇİN 6 AY İÇİNDE SÖZLEȘMEYE TARAF 168 ÜLKENİN HERHANGİ BİRİSİNE BAȘVURU YAPILABİLMESİ VE BU BAȘVURURUN KENDİ ÜLKESİNE YAPTIĞI BAȘVURU TARİHİ İTİBARİYLE YAPILMASI ANLAMINDADIR. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDAN ÖZELLİKLE PATENT, TASARIM, FAYDALI MODELDE, KORUNURKEN ÜLKESELLİK PRENSİBİ GEREĞİ SADECE TESCİLİN YAPILDIĞI ÜLKEDE KORUNDUĞU, ANCAK HERHANGİ BİR DAVADA VE YENİLİK ARAȘTIRMASINDA TÜM DÜNYADA YENİ OLUP OLMADIĞININ ARAȘTIRILDIĞI UNUTULMAMALIDIR. ZİRA, TÜRKKİYE MUTLEK YENİLİĞİ KABUL ETMİȘ BİR ÜLKEDİR. TESCİLSİZ BİR SINAİ HAKKIN TESCİLLİ BİR ÜRÜNLE İLTİBAS VE İKTİBAS OLUȘTURACAK ȘEKİLDE PİYASAYA SÜRÜLMESİ, ȘAHSİ İHTİYAÇ DIȘINDA ELDE BULUNDURULMASI, HERNE ȘEKİLDE OLURSA OLSUN TİCARETİNİN YAPILMASI AĞIR, PARA CEZASI, 4 YILA VARAN HAPİS CEZALARI VE 1 YIL SÜRE İLE MESLEKTEN MEN CEZALARININ UYGULANMASINA YOL AÇACAĞI İÇİN HER SANAYİCİNİN KENDİ ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ AZAMİ BİLGİYİ EKSİKSİZ BİLMESİNİN GEREKTİĞİ BU KONUDA BİLMİYORUM DİYE HERHANGİ BİR SAVUNMANIN ORTAYA ATILAMAYACAĞI UNUTULMAMALIDIR. Ar-Ge faaliyeti Özgün buluș ve tasarımların tescili Katalog basımında tarih belirtilmeli, faturalarda ürün kodu mutlaka kullanılmalı. Marka ve unvan seçiminde ciddi araștırma ve inceleme yapılmalı. TAKLİT DAİMA TAKLİT EDİLEN MARKAYA YARAR.

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK Published by Av. Dr. Cahit SULUK at Smashwords Copyright 2010 Av. Dr. Cahit SULUK Smashwords

Detaylı

Rusya da iş yapma kılavuzu

Rusya da iş yapma kılavuzu Rusya da iş yapma kılavuzu RussGroupe Hukuk Bürosu ve Kalkan.ru İşbirliği ile hazırlanmıştır. Değerli İş adamlarımız! Rusya Federasyonu ile iş yapan ve iş yapmak isteyenler başta olmak üzere, Rusya hakkında

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı