2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI UYGULAMA TALİMATI"

Transkript

1 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim in Köylerin Ormanla İlişkisinin Belirlenmesi bölümünde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Tespit raporu Orköy Bilgi Sistemine (ORKBİS)eklenerek tespit talebi gerçekleştirilecektir. 2-Plan, Ek Plan ve Revizyon Raporu hazırlanması ile ilgili Etüt-Plan Heyeti kuruluşu 6851 no lu Tamim de belirtilen esaslara göre kurulacak ve heyet kuruluşuna onayı Bölge Müdürü verecektir. 3-Revizyonlar, Orman Köyleri Kalkınma Planının tümü göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. Yapılacak revizyon çalışmaları için Bölge Müdürlüğünden alınacak izin talebine 6851 no lu tamim de örneği bulunan tutanak eklenecektir. Hazırlanan revizyon raporları tutanaklar hariç olmak üzere Genel Müdürlük/ Daire Başkanlığı onayına sunulacaktır. Yapılan plan veya revizyonla ilgili öneriler ORKBİS e işlenecektir. 4- Orman Köyleri Kalkınma Planı ve revizyon raporu çalışmalarında kullanılacak 2013 yılı deflatör katsayıları web sayfasından temin edilecektir. Planlama çalışmaları sırasında fert başına düşen ortalama Gayrisafi Gelir $ (18.927TL) baz olarak alınacaktır. II- FERDİ KREDİLER YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 1-Yıllık Çalışma Programları, Bölge Müdürlüğünüze tahsis edilen ödenek limitleri dâhilinde, 6851 No lu Tamim Bölüm III de yer alan esaslara göre; Gerçekleştirilecek ferdi kredi çalışma programları Orkbis üzerinden düzenlenecek ve Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 2-Mevsime bağlı olarak, erken uygulamayı gerektiren konularda hazırlanacak Çalışma Programlarına öncelik verilecektir. 3-Hizmetlerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılmasını temin etmek, önerilecek faaliyetlerle oluşan potansiyelin değerlendirilmesini sağlamak, uygulamanın daha düşük maliyetle ve sağlıklı takibini gerçekleştirebilmek amacıyla 2014 yılı uygulamalarında havza bazlı çalışmalara devam edilecektir. 4- Uygulamalarda; Çalışma Programına dahil edilen her bir köyde aynı konuda 3 üniteden daha az öneri yapılmayacaktır. ( Plandaki kalan öneri miktarının 3 üniteden az olması halinde, kalan miktarın tamamı Çalışma Programına dahil edilebilecektir) 5-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayınlanan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu iki bin ve üzerinde olan ancak gelir düzeyi çok düşük, kalkınmada öncelikli illerdeki orman köyleri/mahalleleri çalışma programına alınabilecektir yılı bütçesine hazırlık teşkil etmesi ve Başkanlığımızın diğer Daire Başkanlıklarına uyumunun sağlanması bakımından, 2015 yılı taslak çalışma programının 2015 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına kadar oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 7-Dış kaynaklı proje uygulanan illerde Daire Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülecek faaliyetlerle ilgili ve koordinasyonu gerektiren çalışmalara katılım sağlanacaktır. 1

2 8-Ferdi kredi iş süreçleri ORKBİS üzerinden yürütülecektir. III- ÖDENEK TALEPLERİ A-BORÇ VERME ve HİBE ÖDENEĞİ BÜTÇE TERTİBİ: Ferdi ve Kooperatif Kredileri HİBE TERTİBİ: Ferdi ve Kooperatif Kredileri Bu tertipten yapılacak harcamalar orman köylülerine ve kooperatiflerine yapılacak kredi ve yardımları kapsamaktadır. B-YATIRIM ÖDENEĞİNİN KAPSAMI BÜTÇE TERTİBİ: YATIRIM PROJE NO : 2014A PROJE ADI : Orman Köyleri Etüt-Planlama Projesi Bu tertipten yapılacak harcamalar; - Kamulaştırma (*) - Köylerin ormanla ilişkisinin tespiti - Orman köylerinde yapılacak etüt ve planlama faaliyetleri - Plan yapımı - Plan yenileme çalışmalarını kapsar. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamalar, bu fasıldan gönderilecek ödenekten karşılanacaktır. * KAMULAŞTIRMA ÖDENEĞİ BÜTÇE TERTİBİ: Bu tertipten yapılacak harcamalar nakline karar verilen orman köylerinde ikamet etmekte olan köylülerin taşınmazlarının kamulaştırılması çalışmalarını kapsamaktadır. Tertipler itibariyle ihtiyaç duyulan ödenekler için, Genel Müdürlüğümüz 2014 Yılı Özel Bütçe Uygulama Talimatı ekinde yer alan EK-4 deki Ödenek Talep Formu düzenlenecek ve Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Talep edilen ödeneklerin gönderilmesi Genel Müdürlüğümüz Bütçe Uygulama Talimatının 7.maddesinin 2.paragrafında belirlenen periyotlarla ayrıntılı harcama programına göre gönderilecektir. IV- ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA (ORKÖY ) GELİRLERİ VE TAHSİLİ GELİRLERİN TAKİBİ 1-ÜRÜN SATIŞ PAYININ TAHSİL VE TAKİBİ Ay içinde yapılan orman ürünleri ve ikinci ürün satışlarından elde edilen bu paylar, tahsil edildiği ayı takip eden aybaşında toplam tutar olarak bağlı oldukları Orman Bölge Müdürlüğünün (OBM) Özel Bütçe ORKÖY Hesabına (99) OKS kodu ile havale edilecektir. ÖRNEK: Denizli OBM ne bağlı Uşak İşletme Müdürlüğü (OİM) Şubat 2014 ayı içinde beş adet orman ürün satışı yapmış ve toplam TL lık Ürün Satış Payı tahsil etmiştir. Uşak OİM, Şubat ayında tahsil ettiği TL lik ürün satış payını en geç 7 Mart 2014 e kadar OKS kodu ve Denizli OBM nün TC Ziraat Bankasındaki Özel Bütçe ORKÖY Hesabına Şubat 2014 ayına ait Ürün Satış Payı Toplamı açıklaması ile havale edecektir. 2

3 Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. 2- TAHSİS PAYININ TAHSİL VE TAKİBİ 2.1 OGM ce Orman Kanununa Göre Yapılan Tahsislerden Alınan Tahsis Payının Tahsil ve Takibi Ay içinde tahsil edilen Tahsis Payları, o ayın sonunda ( 91 ) OKS Kodu ile OBM Özel Bütçe ORKÖY Hesabına havale edilecektir. ÖRNEK Artvin OBM ne bağlı Borçka İşletmesi, OGM tarafından (Marsis Telekom) a yapılan ormanlık alan tahsisinden dolayı tarihinde Marsis Telekom AŞ den TL lık tahsis payı tahsil etmiştir. Borçka İşletmesi, tahsil ettiği TL yi, Artvin OBM nün Özel Bütçe ORKÖY hesabına OKS No.su ve (VK No MARSİS TELEKOM dan tahsil edilen tahsis payı) açıklaması ile havale edecektir. Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. 2.2 Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yapılan Tahsislerden Alınan Tahsis Payının Tahsil ve Takibi (OKS Kodu 92) a) Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yazıya istinaden tahsis yapılan firmaya OKS No verilecektir. OKS Kod No. 92 b) Firmaya ödeme emri gönderilecektir. (ZORUNLU) c) Firma adına Tahsis Payı Takip Formu düzenlenecektir. d) Firma tarafından yapılan ödemeler TAHSİS PAYI TAKİP FORMU na işlenecektir. e) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK Bolu OBM ye bağlı Gerede Orman İşletmesi sınırları içindeki bir ormanlık alan Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihinde GEREDE TURİZM AŞ ye kesin tahsisi yapılmıştır. Gerede Orman İşletmesi, bu firmaya OKS No.su verecek ve bu No. yu ilgili firmaya ödeme emri ile birlikte tebliğ edecektir. ZORUNLU Firma, tahsis payı taksitlerini dan itibaren beş yıl süreyle kendilerine verilen OKS ve VK No. yu beyan ederek ödeyecektir. 2.3 OGM ce Turizmi Teşvik Kanuna Göre Yapılan Tahsislerden Alınan Tahsis Payının Tahsil ve Takibi a) OGM İzin ve İrtifak Daire Başkanlığından gelen yazıya istinaden tahsis yapılan firmaya OKS No verilecektir. OKS Kod No. 93 b) Firmaya ödeme emri gönderilecektir. (ZORUNLU) c) Firma adına Tahsis Payı Takip Formu düzenlenecektir. d) Firma tarafından yapılan ödemeler TAHSİS PAYI TAKİP FORMU na işlenecektir. e) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK Antalya OBM ye bağlı Alanya Orman İşletmesi sınırları içindeki bir ormanlık alan OGM ce tarihinde HANTUR TURİZM AŞ ye kesin tahsisi yapılmıştır. Alanya Orman İşletmesi, bu firmaya OKS No.su verecek ve bu No. yu ilgili firmaya ödeme emri ile birlikte tebliğ edecektir. ZORUNLU Firma, tahsis payı taksitlerini dan itibaren beş yıl süreyle kendilerine verilen OKS ve VK No. yu beyan ederek ödeyecektir. 3

4 3- DİĞER GELİRLERİN TAHSİL VE TAKİBİ FAİZLER 3.1- Kredi faizleri Kredi faiz oranları, TC Ziraat Bankasınca tarımsal kredilere uygulanan faiz oranının yedide biridir. Orta vadeli (1-4 yıl ) kredilerde faiz oranı: 2014 yılı için %10, uzun vadeli (4 yıldan uzun) kredilerde %11 dir. Buna göre, Orta vadeli kredi faiz oranı %1,4286, Uzun vadeli kredi faiz oranı %1,5714 üzerinden hesaplanacaktır. Ekonomik nitelikli kredilerin geri ödemelerinden anaparaya eklenerek alınır. Tahsil edilen anapara ve alınan faiz ayrı ayrı gösterilecektir. Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. 3.2-Kanuni Faiz Kanuni faiz oranı; tarih ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup oranı yıllık %9 dur Vadesinden sonra yapılan kredi geri ödemelerinden alınacaktır. Uygulama; Vadesinden sonra yapılan kredi taksit borcunun içindeki anaparaya, borcun muaccel olduğu tarihten başlayarak geri alma tarihine kadar geçen süre için uygulanır. ÖRNEK-1 Vadesi olan Kredi taksiti TL dır. Bu taksit tarihinde, vadesinden 20 gün sonra ödenecektir. Kanuni faizin Hesaplanması: Ödeme planına bakılarak taksitin anaparası bulunur. ( Anapara ) X ( Kanuni Faiz Oranı ) %9 X ( Geçen gün sayısı ) 20 / = 5 TL tarihinde ( Ödeme günü ) tahsil edilecek tutar: ( Taksit ) TL + Kanuni Faiz (5 TL) = TL Muaccel hale gelen borçlardan alınacaktır. Uygulama; Taksit borcu vadesinde ödenmediğinde bakiye borç muaccel hale gelir. Muaccel hale borç içindeki anaparaya, muaccel olduğu tarihten başlayarak geri alma tarihine kadar geçen süre için uygulanır. ÖRNEK-2 Vadesi olan Kredi taksiti TL dır ve vadesinde ödenmemiştir. Taksit borcu vadesinde ödenmediği için borçlunun ödenmemiş anapara borcunun tamamı muaccel olur. Bakiye anapara borç 3500 TL dir. Borç, 175 gün sonra (icra yoluyla) tahsil edilecektir. Kanuni faizin hesaplanması: ( Anapara ) X ( Kanuni Faiz Oranı ) %9 X ( Geçen gün sayısı ) 175 / = 153 TL (Anapara) TL +( yılları arasındaki kredi faizi ) 42 TL +Kanuni Faiz 153 TL (geri alma) tarihinde tahsil edilecek tutar = TL dir. 4

5 Tahsil edilen anapara ve kanuni faiz ayrı ayrı gösterilecektir. Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir Gecikme Zammı a) Vadesinden sonra yapılan tahsis payı taksitlerinden taksit tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Gecikme zammı oranı, tarih ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. b) Her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık %1,40 uygulanacaktır. c) Tahsil edilen anapara ve gecikme zammı ayrı ayrı gösterilecektir. d) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK TL lık tahsis payının taksit tarihi dir. Bu taksit günü ödenecektir. Gecikilen gün sayısı 20 dir. Gecikme Zammının Hesaplanması; Taksit tutarı ( TL) X Gecikilen Gün Sayısı (20) X Gecikme Zammı Oranı (%1,40) /3000= Gecikme Zammı Tutarı : 1.167,50 TL (geri alma ) tarihinde tahsil edilecek tutar : ,50 TL dir. Gecikme zammı; https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=ivd_hsp_gecikmezammi adresindeki linkten otomatik olarak hesaplanabilmektedir Gecikme Faizi a) den önce verilen krediler den önce muaccel olmuşsa muaccel olduğu tarihteki TC Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Gecikme Faiz Oranı uygulanacaktır. b) Tahsil edilen anapara, kredi faizi ve gecikme faizi ayrı ayrı gösterilecektir. c) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK ABC Kooperatifi, vadeli TL ile vadeli TL lık taksit borçlarını ödememiştir. Kooperatif de TL ödemiştir. Borçlu hakkında icra takibi yapılmamış itibariyle icraya verilecektir. Kooperatifin borcu muaccel hale gelmiştir. Kredi veriliş tarihi olup bakiye anapara borç tutarı TL dır. Borcun muaccel olduğu tarihteki TC Ziraat Bankasının tarımsal kredilere uyguladığı gecikme faiz oranı %18 dir. Vadesinden sonra TL lık ödemesi hesaplanacak faizlerden düşüldükten sonra anaparadan düşülecektir. Gecikme Zammının Hesaplanması; Anapara tutarı ( TL) X Gecikilen Gün Sayısı (995) X Gecikme Zammı Oranı (%18) /36000= Gecikme Zammı Tutarı: TL. Ödenen tutar: TL = TL Ödenen tutar faizi karşılamadığından anaparadan düşülememiştir (geri alma ) tarihinde tahsil edilecek tutar: = TL dir. Bu tutara den sonra geçen her gün için 83 TL gecikme faizi eklenecektir Erteleme Faizi a) OGM ce onaylanan yeni ödeme planına göre anaparaya eklenerek birlikte tahsil edilecektir. b) Tahsil edilen anapara, kredi faizi ve erteleme faizi ayrı ayrı gösterilecektir. c) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir ten itibaren taksitlere uygulanacak Erteleme Faiz Oranı % 2,25 tir. 5

6 3.6 İcra Tahsilatları Kullandırılmış Kredilerin Geri Dönüşlerinin İcra Yoluyla Tahsili Kredi geri ödemelerini, tahsis payı taksitlerini ve borçları yeniden yapılandırılanların taksitlerini ve diğer taksitlerini kendilerine verilen ek sürede de rızaen ödemeyenlerin kuruma olan bakiye borçları muaccel olduğundan icra yoluyla tahsil edilecektir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile tarihinden sonra (taksit son ödeme tarihi 1 Ocak 2013 ten sonra ) muaccel hale gelen borçlara kanuni faiz uygulanacaktır. Belirtilen tarihten önce muaccel olan borçlara, yönetmelik hükümleri uygulanamayarak sözleşme hükümleri uygulanacaktır. OİM ce borçlu kişi veya kooperatiften icra yoluyla yapılan tahsilatlar, o kişiye/kooperatife ait bilgiler ve TCK/VK - OKS No. ile birlikte bankaya yatırılacaktır Ödenmeyen Tahsis Payı Taksitlerinin İcra Yoluyla Tahsili : Tahsis payı taksitlerini tebligata rağmen 15 gün içinde ödenmeyenler için sürenin sona ermesinden sonra icra işlemi başlatılacaktır. Alacağın ne zaman tahsil edileceği bilinemediğinden tahsis payına ait taksit borcu için günlük gecikme zammı hesaplanarak icra idaresine bildirilecektir. İcra Dairesi, ödemenin yapılacağı tarihte gecikme zammını hesap ederek taksit borcu ile birlikte tahsil edecektir. OİM; dönem içinde icraya verilenlere ait adedini, anapara tutarını ve faizi ile yapılan tahsilatları gösterir İCRA DÖNEM TAKİP FORMU nu dönem sonunda düzenleyerek dönemi takip eden ayın 10 una kadar OBM ne gönderecektir. Dönem I ve Dönem IV formları mutlaka düzenlenecek olup Dönem II ve Dönem III formları, dönem içinde tahsilat olduğunda düzenlenecektir. Dönem içinde icra yoluyla yapılan tahsilatlar, ayrıca dönem sonunda düzenlenecek dönem tahsilat cetvelinde gösterilecektir. 4-KREDİ GERİ DÖNÜŞÜMLERİNİN TAHSİL VE TAKİBİ a) ORKÖY den kredi kullanıp geri ödeme yapacakların OKS ye kayıt edilmesi zorunludur. Ferdi krediler, ORKBİS ile tahsis ve ödendiğinden OKS No.su ORKBİS tarafından otomatik olarak verilmektedir. b) Kooperatif kredilerinin ORKBİS ile tahsis edilmesi ve ödemesi yapılamadığından OKS No.su OİM tarafından verilecektir. c) ORKBİS e borç kaydı yapılmış feri kredi geri ödemelerinin takibi ORKBİS ten yapılacaktır. d) Kooperatiflere ait borç kaydı ORKBİS e girilmediğinden her bir kooperatif için KOOPERATİF TAKİP FORMU düzenlenecektir. e) Ödemeler, bu forma işlenecektir. f) Dönem içinde yapılan tahsilatlar ferdi ve kooperatif geri dönüşümleri olarak ayrı ayrı DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. g) Yıl içinde yapılan tahsilatların tamamı yılsonunda düzenlenecek GELİR GERÇEKLEŞME FORMU na işlenecektir. ÖRNEK Balıkesir OBM ne bağlı Çanakkale OİM tarafından Çanakkale İli Eceabat İlçesi Seddülbahir Köyünden Ahmet ÇALIŞKAN a 2013 yılında gün ısı kredisi verilmiş olsun. Bu bilgilere göre bu kişiye verilecek OKS Numarası olacaktır. OKS Numarasının açıklaması: 07 Balıkesir OBM, 31 Çanakkale Or.İşl.Md.lüğü 02 GES,13 Kredinin verildiği yılı 2013 ve 01 Çanakkale OİM nün 2013 yılında verdiği kredi sıra numarasıdır. 6

7 5-GELİRLERİN TAHSİL YERİ VE HESABA AKTARILMASI Kurumumuz gelirleri; TC Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile OGM arasında yapılan protokol gereği TC Ziraat Bankasının Türkiye de yerleşik bütün şubeleri aracılığıyla KURUMSAL TAHSİLAT yapılmaktadır. ORKÖY adına ödeme yapmak isteyenlerin özel kişi ise TC Kimlik No. sunu, kooperatif veya tüzel kişi ise Vergi Kayıt No. sunu banka görevlisine beyan etmeleri zorunludur. Aynı protokol gereğince ORKÖY adına banka tarafından tahsil edilen tüm gelirler, gün sonu uygulaması adıyla OKS Kodlarına göre ilgili OBM Özel Bütçe ORKÖY Hesabına havale edilecektir. Özel Bütçe ORKÖY hesabındaki paralar üzerinde banka tarafından konulan 6 günlük bloke vardır. Bu hesap geçiş hesabı olduğundan kullanıma açık değildir. Para çekilemez ve harcama yapılamaz. Özel Bütçe ORKÖY hesabına gelen gelirler tahsil edildiği günden 6 gün sonra ilgili OBM Özel Bütçe Ana Hesabına aktarılacaktır. Bu ana hesaba aktarılan gelirler Özel Bütçe Muhasebe Yetkilileri tarafından aynı gün kullanılabilecektir. 6- GELİRLERİN TAKİBİ 6.1 ORKBİS e kayıtlı alacakların takibi Borçlu ORKÖY adına bankaya ödeme yapmak için gittiğinde banka, borçlunun TC Kimlik No sunu isteyerek ile borç sorgulaması yapacaktır. Kişinin borcu ORKBİS e kayıtlı olduğundan borç bilgileri ekranda görüldüğü şekilde ödenecektir. Eksik ödeme, o taksite ait borç kapatılamadığından silinememektedir. Borçlu borcunu ödedikten sonra dekontunu alacaktır. Banka tarafından tahsil edilen borç ödemeleri, aynı anda ORKBİS te görülebilecektir. Borçlunun yaptığı ödemeler, ORKBİS e giriş şifresi verilen personel tarafından izlenebilecektir. Özel Bütçe Muhasebe Yetkilileri, gerek ORKBİS ten gerekse banka hesaplarından ödemeleri izleyebilecek ve istenildiğinde ödeme makbuzu alınabilecektir. Gelirlerin takibi, diğer birimlerle birlikte borçluların bağlı bulundukları OİM nce de izlenebilecektir ORKBİS e kayıtlı olmayan alacakların takibi Geçmiş yıllara ait borç bilgileri ORKBİS e girilmeye başlanmış ancak tamamı girilememiştir. Borçlu, bankaya TCK No. sunu verip borç sorgulaması yapıldığında kişiye ait borç bilgileri ekranda görülemeyecektir. Banka, kişinin ORKÖY adına yapacağı borç ödemesini, sorguda gelmeyeneler menüsünden ödeme türünü seçerek kurumsal tahsilatı yapacaktır. Banka, ödeme yapanın nereye ait bir borç ödemesi olduğunu bilemediği için kişiye veya kooperatife bu ödeme hangi OBM ne ait sorusunu soracaktır. Alınan cevaba göre ilgili OBM Kodu girildikten sonra tahsilat yapılacaktır. Borç bilgileri görülemediğinden beyana göre tahsilat yapılacaktır. Eksik ödeme yapıldığında, ödenen paradan önce faizler düşülecek sonra kalan para anaparadan düşülecektir. 7- BORÇLARIN ERTELENMESİ a) Borçların ertelenmesi, borçlunun OİM ne yazılı talebi üzerine işleme alınacaktır. Toplu dilekçeler ve geç başvurular işleme konulmayacaktır. b) Borçlunun dilekçesinde belirttiği sebepler araştırılacaktır. c) İnceleme sonucunda, talebin uygun görülmesi halinde borçluya ait BORÇ ERTLEME TALEP FORMU düzenlenerek OGM den onay alınmak üzere OBM ne gönderilecektir. d) Ertelemeye konu hasar meydana gelmişse, HASAR TESPİT RAPORU düzenlenecektir. e) Hasar var ise hasar oranının en az %40 olmasına dikkat edilecektir. f) Teklif yapılırken borçluya ait ödeme planı eklenecektir SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILANLARIN TAKSİTLERİNİN TAHSİL VE TAKİBİ a) Bu Kanundan yararlanmaya devam edenlerin 2014 yılı taksitinin ödeme tarihi olup borçluların vadesinde ödeme yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. b) Bundan önceki taksitlerini tam ödeyenler 2014 taksitini ödemezlerse 2015 yılı taksitine kadar beklenecektir. c) 2014 yılında önceki taksitlerinden birini ödemeyen veya eksik ödeyenlerden 2014 yılı taksitini de ödemez veya eksik öderse borçlu bu kanundan yararlanma hakkını kaybedecek ve bakiye borç 7

8 muaccel hale gelecektir. Bu durumdakilerin borçları ilk haline dönecek ve alacağın tahsili icra yoluyla yapılacaktır. d) İcra işleminden önce, borçluya ilk halindeki durumuna göre borç çıkarılıp ödeme emri tebliğ edilecek ve 15 gün içinde ödenmesi istenecek. e) Borçlu, yapılan tebligata ve verilen süreye rağmen rızaen ödeme yapmaz ise idare alacağının tahsili icra yoluyla yapılacaktır. f) Yapılan tahsilatlar dönem tahsilat formuna işlenecektir. g) Bu kanundan yararlanıp vadesinden sonra ödeme yapanlara her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık %1,40 oranında gecikme zammı alınacaktır. 9-İCRA İŞLEMLERİ a) OİM-Hukuk Birimince borçlunun kanuni adresine ödeme emri tebligatı gönderilecektir. (ZORUNLU) b) Borçlu, vadesinde ve vadesinden sonra verilen ek süre sonuna kadar ödeme yapmamış ise bakiye borcu muaccel hale gelecek ve borç bilgileri ORKBİS ten çıkacaktır. c) Borçlunun kalan tüm borcu icra yoluyla tahsil edilecektir. d) Borç, den sonra muaccel olmuşsa bakiye anapara borca; kredi faizi ve ödenmemiş kredi tarihinden başlayarak icraya verildiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz oranı üzerinden kanuni faiz eklenerek birlikte tahsil edilecektir. e) Borç, den önce muaccel olmuşsa bakiye anapara borca; kredinin verildiği tarihten başlayarak icraya verildiği tarihe geçen süre için sözleşme gecikme faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi birlikte tahsil edilecektir. İcra yoluyla tahsil edilecek alacaklar ait dosyaya, ödeme günü belli olmadığından günlük gecikme faizi veya günlük kanuni faiz tutarı bilgisi yazılacaktır. 10-EKSİK ÖDEME Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Kısmen (eksik) ödeme yapıldığında öncelikle faiz ve diğer giderler sonra kalan (varsa) tutar anaparadan düşülecektir. 11-BORÇLARIN KAPATILMASI Yönetmelik gereğince; borçlular borçlarını diledikleri tarihte kapatabilirler. Hibe destekli ekonomik nitelikli kredi kullananlar; kredi borçlarını proje uygulama süresi sona ermeden kapatmak istediklerinde hibe geri alınmayacak ancak projeyi uygulama durumu proje süresi sonuna kadar kontrol edilecektir. Proje uygulama süresi içinde taahhüt ihlalinin tespiti ve yapılan uyarıya rağmen bunun giderilmemesi durumunda verilen hibe verildiği tarihten geri alma tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Hibe destekli kredinin içindeki bakiye kredi borcu yönetmelik hükümlerine göre geri alınacaktır. 12-BORCUNU ÖDEYEN KOOPERATİFLERİN DURUMU Kredi borcunun tamamını ödeyen ve kuruma borcu kalmayan kooperatiflerin ipotek ve teminatlarının çözülmesi, borcun kapatılmasından sonra İşletme Müdürünün teklifi ve OBM nün onayı ile serbest bırakılacaktır. HESAPLAMALAR İCRA İŞLEMLERİNDE ALACAĞIN HESAPLANMASI ÖRNEKLER 1)Ali COŞKUN, da TL lık SS(süt sığırcılığı) kredisi kullanmıştır. Borçlu, 2012 yılındaki 1. Taksitini vadesinde ödemiştir. Ödenen 1.taksit tutarı TL dir. 2.taksitin vadesi: ve taksit tutarı: TL dir. Borçlu, 2.taksitini son ödeme tarihine kadar ödememiştir. Borçluya 4 aylık ek süre verilmiş ancak yine de ödeme yapmamıştır. Ali COŞKUN un bakiye anapara borcu olan TL, tarihinde muaccel hale gelmiş olup idare alacağı icra yoluyla takip edilecektir. 8

9 İcra Dairesinden talep edilecek alacak tutarı; anapara TL, vade tarihine kadar ödenmesi gereken kredi faizi tutarı 132 TL ve vadesinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi (kanuni faiz) dir. Hesaplama ( ) icraya verildiği tarihe göre yapıldığında (vadesinden 130 gün sonra) hesaplanan 130 günlük gecikme faizi tutarı 143 TL dir. Toplam idare alacağı = TL + avukatlık ücretidir. Ayrıca bu tarihten ( ) sonra yapılacak ödemelerde her gün için ayrıca 1,10 TL gecikme faizi alınacaktır. 2)ŞAHMERAN KÖYÜ TKK; 2007 yılında TL lık Modernizasyon Kredisi kullanmıştır. Kooperatif kullandığı krediyi değişik tutarlarda ve 2009 dan başlayarak 5 taksitte geri ödeyecektir yılı ödemesiz dönem olduğundan ödeme yapmamıştır. Kooperatif ilk 4 yıldaki taksitlerini ödemiştir vadeli, ,30 TL lik 5. ve son taksitini vadesinde ödememiştir. Kooperatife, 4 aylık ek süre verilmiş ancak ek süre içinde de ödeme yapmamıştır. Borç muaccel hale gelmiştir. Rızaen ödemeyeceği anlaşıldığından idare alacağının tahsili icra yoluyla yapılacaktır. Borcun muaccel olduğu tarih: Ödeme yapmadığı taksite ait son ödeme gününün ertesi günüdür ( ). İcra Dairesi aracığıyla borçludan istenecek idare alacağı: Bakiye anapara borcu (verilen krediden kalan tutar) TL + vadesinde ödemesi gereken kredi faizi (406 TL) + vadesinden sonra icraya verildiği güne kadar geçen süre (127 gün) için tahakkuk eden gecikme faizi 430 TL = TL dir. İcra Dairesine teslim edildikten sonra tahsil edilecek güne kadar geçen her gün için borçludan alınması gereken günlük gecikme faiz tutarı: 3,38 TL /gün dür. KANUNİ FAİZİN HESAPLANMASI ÖRNEK Ali TOSUN, vadeli ve TL lık taksitini günü ödeyecektir. Gecikme faizi anaparaya uygulanacağından bu taksitin anaparasının bilinmesi gerekmektedir. Gecikme Faizi Tutarı: Anapara (1.500 TL) X Gecikilen Gün Sayısı (10 gün ) X Kanuni Faiz Oranı (%9) = 3,75 TL Veya günlük gecikme faizi doğrudan hesaplanabilir. Anapara (1500) X Günlük Gecikme Faizi (0,025) = X 0,025 / 100 = TL /gün 100 ÖRNEKLER 1)GÜLBEYAZ KOOPERATİFİ de TL lık İşletme Sermayesi kredisi almıştır. 1.taksitin vadesi , taksit tutarı: TL dir. Kooperatif taksitini vadesinde ödememiştir. Kooperatife, borcunu rızaen ödemesi için 4 aylık ek süre verilmiştir. Kooperatif borcunu vadesinden 100 gün sonra ( de) ödemek istediğinde, anapara ( TL) + Kredi faizi ( TL) ve Gecikme Faizi-Kanuni Faiz ( TL) olmak üzere TOPLAM TL ödeyecektir. Kooperatif, kalan taksitlerini ödemeye devam edecektir. 2) Hasan DEMİR, 2013 yılında TL lık GES kredisi kullanmıştır. 1.Taksiti: 560 TL. 1.Taksit Son Ödeme Tarihi (Vadesi) : Ödeme Tarihi: tir. Gecikme ( Kanuni ) faiz oranı yıllık %9 dur. Bu kişi, vadeli taksitini gününde ödememiş, ödemeyi vadesinden 8 gün sonra yapmıştır. Ödeme gününde ödenecek tutar: anapara (560 TL) + gecikme faizi (1,26 TL) =Toplam TL dır. 2) Mehmet CEYLAN, 2008 de TL lık süt sığırcılığı (SS) kredisi kullanmıştır. 4.taksiti:2.975 TL, 4.Taksit Son Ödeme Tarihi (vadesi): Ödeme Tarihi: tür. Bu kişi, vadeli taksitini son ödeme tarihine kadar ödememiş, ödemeyi vadesinden 78 gün sonra yapmıştır. Ödeme gününde ödenecek tutar: anapara (2.900 TL) + kredi faizi (75 TL) + gecikme faizi (50,03 TL) = TL dir. 9

10 V -PROJE ÇALIŞMALARI A) Ferdi Proje Çalışmaları 1-Ferdi kredi uygulamalarına ilişkin 2014 Yılı Kredi Üst Limitleri ve Tip Projeleri Hazırlayacak Olan Bölge Müdürlükleri belirlenerek tarih ve / sayılı yazı ile Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Tip projeler bildirilen üst limitler dahilinde Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim dikkate alınarak hazırlanacaktır. Ön inceleme için e-posta adreslerine gönderilmiş olan tip projeler, incelemesi ve gerekli düzeltmeleri yapıldıktan sonra son halleri Bölge Müdürlüğü tarafından EBYS ile taranmış vaziyette Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Ancak onay için projelerin fiziksel olarak gelmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzce onaylanan tip projeler, diğer Bölge Müdürlüklerinin de kullanımı için ORKBİS sistemine atılacaktır. 2-Bölge Müdürlükleri acil uygulamayı düşündükleri veya öncelik arz eden tip projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları açıklanana kadar, bir önceki yılın birim fiyatlarına göre hazırlayacaklar ve uygulayacaklardır. Bu durumda yıl içerisinde meydana gelen fiyat artışları öz kaynaktan karşılanacaktır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları yayınlandıktan sonra yapılacak olan projelerde Bölge Müdürlükleri yeni birim fiyatları kullanacaklardır yılı öncesi uygulamalarda, Bölge Müdürlükleri uygulamayı planladıkları tip projeleri yazı ile Genel Müdürlüğümüzden talep etmekteydi. Böylelikle hangi Bölge Müdürlüğünün hangi tip projeyi uyguladığını saptamak mümkündü. Ancak onaylanan tip projelerin ORKBİS sistemine atılması ile birlikte hangi bölgenin hangi tip projeleri kullandığını belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda, 2014 yılında hangi bölgenin hangi tip projeleri uyguladığına dair bilgi yazısı en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 4-Tip projelerde geri ödeme planı hazırlanırken cari yılın faiz oranları göz önünde bulundurulacaktır. 5-Fenni arıcılık tip projesi hazırlayacak bölgenin/bölgelerin hazırladıkları tip projeleri, arıların mevcut floradan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla, çiçeklenme mevsimi geçmeden Genel Müdürlükte olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. 6- Sınırları içerisinde milli park, tabiatı koruma alanları vb. korunan alanlar veya turizm potansiyeli bulunan Bölge Müdürlükleri, uygun gördükleri alanlarda, orman köylerinden gelecek ev pansiyonculuğu kredi taleplerini öncelikle değerlendirmeye alacaklardır. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen taleplerin her birisi için ayrı yapılacak ev pansiyonculuğu projeleri Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 7-Bölge Müdürlükleri, halen uygulanmakta olan projelerin yanında; üretim ve pazarlama sorunu olmayan, düşük maliyetli, yüksek faydalı, yöresel potansiyelleri değerlendirmeye yönelik yeni projeler geliştirmeye öncelik verecekler ve bunları demonstratif (gösterim, tanıtım amacı ile ilk uygulanacak olan) mahiyette uygulayabileceklerdir. 8-Tadilatlı proje özetlerinde inşaat için verilecek kredi miktarı, projede inşaat için verilen kredinin 1/3 ünü kesinlikle aşmayacaktır. 9-Projelerde finansman planı tablosundaki Genel Giderler ve Beklenmeyen Giderler kalemleri öz kaynaktan gösterilecektir. 10-Seracılık konusunda hazırlanacak projelerde damla sulama sistemi uygulanacaktır. 10

11 11-Süt Sığırcılığı projelerinin başarılı olabilmesi bakımından 5 dekar alanda yem bitkisi tarımı üretimi nin fiili gerçekleşmesi sağlanacaktır. 13-Hayvancılık projelerinde hayvanlar kredi sahiplerince sigorta ettirilecek, sigorta bedeli ilk yıl krediden karşılanacak ve İşletme Sermayesi Tablosu nda yer alacaktır. Hayvancılıkla ilgili Projelerde, sigorta bedeli sigorta şirketlerinden alınan prim teklifleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. 14-Hayvancılık projelerinde hayvan ırkının yöreye uygunluğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirilecektir. 15-Meyvecilik, bağcılık ve boylu fidan yetiştiriciliği uygulamalarında, arazinin seçilen faaliyet türüne uygun olduğuna dair analiz raporu (toprak ve su analizi) istenecektir. 16-Alabalıkçılık projesi uygulamalarında proje uygulayacak kişilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan izin almış olması şarttır. Talebin uygun bulunması durumunda belirtilen kapasite üzerinden hazırlanan proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğüne sunulacak ve söz konusu Bakanlık birimlerinin projeyi onaylaması ve su ürünleri yetiştiricilik belgesini almasını müteakip Bölge Müdürlüğünce kredilendirme işlemi yapılacaktır. 17-Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi tip projelerindeki keşif özeti bölümünde belirtilen özel poz numaralı kalemlerdeki fiyatlara müteahhit karının dahil edilip edilmediği, edildi ise yüzdesinin bildirilmesi, ayrıca toplam tutarın da KDV dahil/ hariç olarak açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 18-Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi tip projelerinde sistemi tanımlayan şematik çizimlere yer verileceği gibi tadilat gerektiren diğer tip projelerde de tadilatı gerçekleştirilecek mevcut yapının krokisi projeye ilave edilecektir. 19-Sabit yatırım ve işletme sermayesinin hangi kalemlerinin kredi, hibe veya öz kaynaktan olduğu, tip projelerin finansman planı (sabit yatırım ve işletme sermayesi) tablosunda tek kalem halinde değil, harcama kalemleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilecektir. 20-Proje özetleri, kredilendirilecek her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere tip projedeki finansman planı tablosuna bağlı olarak hazırlanacaktır. proje özetlerinde yer alan her bir harcama kalemi, tip projede yer alan harcama kalemlerinde belirtilen tutarı geçmeyecektir. B) Kooperatif Proje Çalışmaları 1-Projeler düzenlenirken kredinin verileceği yılın birim fiyatları esas alınacaktır. Keşfe esas birim fiyat olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatlar, işin özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları, bu fiyatlarda yer almayan kalemler için ise; ilgili kuruluşlara tasdik ettirilmiş (Ticaret, Sanayi Odaları vb.) rayiç bedelleri ile piyasa araştırması neticesi elde edilmiş değerler kullanılacak, her türlü araştırma ve incelemenin Bölge Müdürlüğü tarafından kontrolü titizlikle sağlanarak tasdik için Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 2-Yeni uygulanacak projelerde öncelikle inşaat ruhsatı ile gerekiyorsa ÇED Raporu aranacaktır. 3-Yeni proje uygulayacak olan kooperatiflerde, Ön Etüt Raporları nın gerçek verilere ve tespitlere dayalı olarak yapılması sağlanacak ve proje taleplerini içeren resmi yazının ekinde gönderilecektir. 4-İşletme sermayesi ve dikili ağaç satışı projelerinde hibe desteği bulunmamaktadır. Hazırlanacak projelerde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. 11

12 VI-DESTEKLEME FAALİYETLERİ Destekleme faaliyetleri için tahsis edilen borç verme ve sermaye transferleri (hibe) ödeneklerinin harcamalarının Haziran Ayı sonu itibariyle en az % 70 inin gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir. Gerçekleşme istenilen düzeyde olduğu takdirde Maliye Bakanlığı ndan ek ödenek talep edilecek ve ödenek ihtiyacı olan Bölge Müdürlüklerinin talepleri karşılanabilecektir. Destekleme faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir. 1- Ferdi Kredi Uygulamalarında: a) Ferdi kredilerden yararlanacak kişilerin tespit işlemleri köyün bağlı bulunduğu işletme müdürlüğünce yapılacaktır. b) Ferdi kredilerle ilgili kredi tahsis, iptal ve devir işlemleri ORKBİS üzerinden ilgili İşletme Müdürlüklerince hazırlanarak Bölge Müdürlüğünün onayına sunulacaktır. c) Kredi ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgeleri İşletme Müdürlüklerince düzenlenip gerçekleştirme görevlisi olarak İşletme Müdürünün imzası, ORKÖY Şube Müdürünün kontrolünü müteakip harcama yetkilisinin onayına sunulacaktır. d) Kredi tahsis onayı ekinde yer alacak proje özetleri Genel Müdürlükçe onaylanan tip projesine uygun olarak doldurulacak, ve tip projenin finansman planında belirtilen kredi miktarı aşılmayacaktır. e) Uygulamalarda aksaklığa sebebiyet verilmemesi açısından kredi oluru alındıktan sonra; kredi sahiplerinin borçlanma ile ilgili belgeleri idareye teslim etmeleri ve sonrasında her kademede yapılması gereken iş ve işlemleri yapabilmeleri için makul bir süre verilecek ve bu durum ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. f) Kredi sözleşmesi, hibe ve kredi miktarının toplamı üzerinden yapılacaktır. Taahhüt senedi ise kredi uygulanması sırasında fiili gerçekleşmeye göre düzenlenecektir. Fiili gerçekleşme; tahsis onayı ve kredi sözleşmesinde belirtilen tutarı aşmayacaktır. g) Ferdi Kredi tahsislerinde adına kredi tahsisi yapılacak kişilerden istenilen İkametgah (Adres Beyan Formu), ORKÖY kredi borcu olup olmadığı, ORKBİS üzerinden sorgulanacak ancak uygulamada hatayı mahal vermemek için bilgiler sistem üzerinden kontrol edilecektir. ğ) Ferdi krediler konusundaki müracaatların; idari, hukuki ve teknik uygulanabilirliğini belirleyen belgeler şahısların dosyalarında muhafaza edilecektir. Bu konudaki tüm sorumluluk İşletme Müdürlüklerine ait olacaktır. h)bölge Müdürlükleri; tahsis edilen ferdi kredi ödenekleriyle ilgili çalışma programı hazırlarken, köylülerin taleplerini de dikkate almak suretiyle öncelikle ekonomik nitelikli projeler kredilendirilecektir. Ancak sosyal nitelikli projelerden de kredi tahsisine devam edilebilecektir. ı) Güneş enerjisi sistemlerinde aranacak şartlar ve özellikler, Bölge Müdürlüklerince (Ek-1) deki örnekte yer alan hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanacaktır. i) Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerinin aranılan şart ve özellikte kredi sahibi şahıslarca kendi belirleyecekleri kişi veya şirketlerden alabilecekleri hususu, köy muhtarlıklarına yazılı olarak duyurulacak, yazı ekinde Güneş Enerjisi Sistemleri Alım-Satım Sözleşmesi de gönderilecektir (Ek- 1/A). 12

13 j) Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerinin kredi tutarları; montajı müteakip sistemin çalışır vaziyette olduğu ve yeterli sıcak suyu sağladığına ilişkin teknik elemanlar tarafından mahallinde düzenlenen tutanağa göre tanzim edilecek gerçekleşme raporuna istinaden ödenecektir. k) Ekonomik nitelikli kredi verilecek kişilerin tespitinde öncelikle herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar dikkate alınacaktır. l) Hayvancılık uygulamalarında kredi sahiplerinden İşletme Tescil Belgesi istenecektir. İşletme Tescil Belgesi olmayanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden belgeyi temin edebileceklerdir. m) Hayvancılık uygulamaları ile ilgili gerekli materyalin köylülerce temininde; besi sığırcılığı ve besi koyunculuğu için (Ek-2), damızlık süt sığırları için (Ek-3), damızlık süt koyunları için ise (Ek-4) de belirtilen aranacak şartlar ve özelliklere uyulacaktır. n) Hayvancılık projeleri ile ilgili satın alınacak damızlıklar; proje sahibi köylülerce aranacak şartlar ve özelliklere uygun olarak tarım işletmelerinden, Damızlık Yetiştiricileri Birliklerinden, Tarım Kredi Kooperatiflerinden, özel veya tüzel kişilerden temin edilebilecektir. Kişilerin alacakları hayvanları sahiplenme ve beğenisi esas olup, damızlığa elverişli ve kültür ırkı olduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince görevlendirilecek veteriner hekim ve zooteknist tarafından rapora bağlanması halinde kredilendirilecek kişilerce satın alınacaktır. o) Damızlık hayvan alımlarında varsa öncelikli olarak; daha önce kredilendirilen işletme sahiplerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince kayıt altına alınmış damızlık vasfına haiz hayvanları tercih edilecektir. ö) Damızlıkların seçiminde hayvanların TÜRK-VET sistemine kayıtlı olmaları, bu hayvanların damızlık vasfına haiz oldukları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle; hayvanların e-ıslah a kayıtlı ve damızlık sertifika belgesine sahip olmasına özen gösterilecek, seçilen hayvanlar İl/İlçe Müdürlüğünün veteriner hekim ve zooteknisti tarafından belge ile uyumlu olup olmadığı açısından kontrol edilecektir. p) Sigorta poliçelerinde sigorta ettiren ve Dain-Mürtein bölümlerinde kredilendirilen kişinin adı yazılacak, herhangi bir şekilde idarenin taraf olduğu anlamına gelecek ifadeleri içeren poliçeler kabul edilmeyecektir. r) Kredi ödemeleri kademeli ve kontrollü yapılacaktır. 2-Kooperatif kredi uygulamalarında: a) Proje uygulamalarında Yönetmeliğin Borçlandırma, Teminat, Kredi Kullandırma Esasları, Taahhüt ve Taahhüt İhlallerinde Geri alma ve Ödeme Planı ile ilgili Maddelerinde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilecektir. b) Uygulanacak yatırım projelerinde işletme sermayesi için kredi ödenmesi durumunda sabit yatırıma yapılacak ipotekle birlikte mutlaka ek teminat alınacaktır. İş makinaları projelerinde ise alınan iş makinası üzerine rehin konulması yeterlidir. c) Uygulamada sabit yatırım ile ilgili inşaat, makine ile ekipmanlarda teknik gerçekleşme raporu düzenlenecek ve keşif ile metrajlara ait hakediş raporları kontrol mühendisi, işletme müdür yardımcısı, işletme şefi ve kooperatifi temsile yetkili olan kişilerce birlikte imzalanacaktır. d) Modernizasyon ve işletme sermayesi proje uygulamalarında tesisle ilgili iş yeri açma ruhsatı istenecektir. 13

14 e) Uygulanması tamamlanan projelere ait onaylı kesin geri ödeme planının bir sureti ilgili kooperatife resmi yazı ekinde tebliğ edilerek dosyasında muhafaza edilecektir. f) Uygulanacak iş makinası projelerinde alınacak iş makinalarına muhakkak kasko yaptırılacaktır. 2- Sermaye Transferleri ( Hibe ) Ödeneğinin Kullanımı: 2014 yılı uygulamalarında Bölge Müdürlüklerine ekonomik nitelikli krediler için tahsis edilen hibe ödeneği tutarı aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacaktır: Kredi destekleme tutarı = Proje için gerekli mal ve hizmet tutarı Özkaynak katkısı Hibe tutarı = Kredi destekleme tutarı x 0,20 ÖRNEK: Süt Sığırcılığı projesi için 2 damızlık düve alınarak TL ödeme yapılacaktır. Ödemenin tamamı destekleme kapsamında olup özkaynak katkısı bulunmamaktadır. Bu durumda hibe tutarı TL x 0,20 = TL, kredi tutarı ise TL TL = TL olacaktır. VII-İZLEME DEĞERLENDİRME ANKETLERİ Orman köylerine götürülen hizmetlerin etkisinin değerlendirilmesi amacıyla ekonomik amaçlı kredilerden yararlanan ailelere yapılan anket çalışmaları bundan sonra ORKBİS üzerinden yürütülecektir. Sisteme girilecek anket verilerinin doğruluğuna özen gösterilecektir VIII- EĞİTİM TANITIM FAALİYETLERİ 1- ORKÖY tarafından kredi verilerek desteklenen ferdi ve kooperatif uygulamalarını tanıtır resim, CD ve videobantlarıyla yerel medyada çıkan haberler Genel Müdürlüğe ulaştırılacaktır. 2- Hizmet içi eğitim ile ilgili eksikliği duyulan konu ve diğer öneriler Genel Müdürlüğe bildirilecektir. 14

15 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI EKLERİ EK-1 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA SİSTEMİ PROJELERİ İÇİN HAZIRLANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Orman Bölge Müdürlüklerince uygulanan Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri ile alakalı uyulması gereken genel hususlar aşağıda belirtilmiştir. 1-Uygulayıcı firmalar Marka Tescil Belgesi, TSE ve TSEK Belgelerine sahip olmalı ve kolektör ve depolar aynı firmanın ürünü olmalıdır. 2- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı garanti belgesi kullanma kılavuzu ile birlikte, firma tarafından en az iki yıl süreyle sistem garanti altına alınmalıdır. 3- Gerekli görüldüğü takdirde depolarda kullanılan malzemenin 304 kalite krom nikel (18/ Cr-Ni) olup olmadığının belirlenmesi için analiz raporu hazırlattırılacaktır. Analiz raporu bedeli ilgili firma tarafından karşılanacaktır. 4-Sistemde, üst depoda belirlenen ölçü ve renklerde OGM yazı ve logosu bulunmalıdır. 5- Üretici firmaların bayileri tarafından yapılacak montaj işlerinde en az 4 yıl süreli üretici firma NOTER ONAYLI bayilik sözleşmesi idareye sunulacaktır. Firma araç ve personel durumunu gösteren dosyaları sağlıklı servis hizmeti verebilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü birimlerine ibra edilmelidir. 6-Soğuk su depoları en az 0,70mm kalınlığında 304 kalite Krom Nikel (18/ Cr-Ni) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde 200 lt den büyük soğuk su depoları galvanizli malzemeden kaynaksız olarak imal edilmelidir. Sıcak su depolarında ise hacim şartı aranmaksızın asgari 0,70 mm kalınlığında 304 kalite Krom Nikel (18/ Cr-Ni) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 7-Sıcak su deposu izolasyonu bölge şartları göz önünde bulundurularak en az 50 mm kalınlıkta ozon tabakasına zarar vermeyen poliüretan veya cam yünü olacaktır. 8- Kolektör Üst Örtü camı en az 4 mm kalınlığında düşük demir oksitli değişik desenli temperli cam veya düz cam olmalıdır. 9- İstenen belgeler İdare yetkililerine teslim edilmeden ve uygulamayı yapacak olan İdarenin onayı alınmadan, firmalar köylerde herhangi bir çalışma yapmayacaktır. 15

16 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ EK-1/A A-KAPSAM :İş bu alım alım-satış sözleşmesi hükümleri sistemi alan şahıs ile satıcı şahıs veya firma arasında düzenlenen bir sözleme olup, taraflar sözleşmede yazılı hak ve sorumluluklarını kabul ve beyan ederler. B-TARAFLAR : 1-Alıcı :Adı-Soyadı, Yerleşim Yeri Adresi 2-Satıcı :Adı-Soyadı veya Firma Adı, Adresi C- SİSTEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ ( Bu bölüme, Bölge Müdürlüğünce uygulama projesine göre Uygulama Talimatının EK:5 te yer alan hususları da göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan teknik şartname yazılacaktır.) D-SORUMLULUKLAR: ALICININ SORUMLULUĞU: Sistemi satın alan kişi; sistemin Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere sahip olup olmadığını sistemi incelemek suretiyle belirleyecektir. Sistemin kurulum ve montajının usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, kurulan sistemin verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Montajı yapılacak sistemin depo ve kolektörlerinde üretim ve nakliyeden kaynaklanan bir kusur olup olmadığını belirleyecektir. Sistemle ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini sistemi satın aldığı şahıs veya firmaya bildirecektir. SATICININ SORUMLULUĞU: Alıcıya satış ve montajını yaparak teslim ettiği ürünün, üretim ve nakliye esnasında meydana gelen hasar ve kusurlarından sorumlu olacaktır. Sistemin depo, kolektör, vana ve bağlantı parçalarının teknik şartnameye uygun olmaması halinde sistemin tümünü veya ilgili parçalarını yenisi ile değiştirmeyi kabullenecektir. Sistemi Teknik Şartname de belirtilen özelliklere ve evsafa uygun olarak kurulumunu yaparak çalışır vaziyette alıcıya teslim edecektir. Sistemle ilgili Alıcı Şahıs tarafından yapılması gereken yıllık bakım ve kullanım bilgilerini içeren Kullanım Kılavuzu ve ürün ile ilgili Garanti Belgesini alıcıya teslim edecektir. E-DİĞER HÜMLER: Alıcı ile satıcı arasında düzenlenen iş bu Alım-Satım Sözleşmesine aykırılığın belirlenmesi ve satıcının teslim ettiği ürün ile ilgili kusurları gidermemesi veya yenisi ile değiştirmemesi vb ihtilaflar halinde Alıcı ve Satıcı (Alıcının ikametgahına en yakın mahkeme) Sulh Hukuk Mahkemelerinin yetkili olduğu kabul ve beyan ederler. / /20.. ALICI Adı Soyadı İmza SATICI Adı Soyadı İmza 16

17 EK-2 BESİ HAYVANCILIĞI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR A) İTHAL EDİLEN BESİ SIĞIRLARI İÇİN En çok 12 ay yaşında, Kg (+) canlı ağırlığında, tamamı erkek olacaktır. Besiye elverişli ve sağlıklı olacaktır. Sağlık Şartları 1- İhracatçı ülkenin OIE (Office İnternationel des Epizootic) Uluslar arası Salgın Hastalıklar Ofisi nin A listesindeki (Şap, Veziküler Stomatitis, Sığır Vebası, Koyun-Keçi Vebası, Contagious Bovine Plavropheomohia, Lumpy Skin Diseace, Kirt Volley Fever, Havidil, Koyun-Keçi Çiçek) hastalıklardan free olması. 2- Kasaplık canlı hayvanların: Enzolde Devine Leusesis Tuberculosis, Drucellosin, Infectione Bevine Rhinotracheitis, (IBR, IM), Vibrio Feutus, Şarbon, Faratüberkülez, Leptonpirosin, O Fever, Aunaplasmosis, Babesinada, Cystisercosis, Theileriosin gibi hastalıkların görülmediği bölgelerden gelmesi. 3- Yüklemeden 15 gün önce bir karantina istasyonunda muhafaza edilmeli ve karantina sonucunda hiçbir bulaşıcı hastalığın tespit edilmemiş olması. 4- Doğumlarından beri ihracatçı ülkenin topraklarında yaşamış olup tamamının erkek olması. 5- Hayvanların her birine kulak küpesi takılmış olması. 6- Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle milli eradikasyon programı çerçevesinde elemine edilmemiş olması. 7- Doğrudan yükleme yerlerine hiçbir bulaşıcı hastalık odağından geçmeden gönderilmesi. 8- Nakil vasıtalarının hayvanlar yüklenmeden evvel dezenfekte edilmiş olması, 9- Tıbbi veya zootekni amacıyla tabii veya sentetik hormonlar veya anabolizan maddeler tatbik edilmemiş olması. 10- Hayvanlar ithallerinden en az 10 gün önce bir antiparazitler ilaçla endo ve ektoparazitlere karşı ilaçlanmış olması gerekmektedir. 11- Hayvanlar ülkeye girişinden sonra Şap vb. hastalıklara karşı zorunlu olan aşıları yapılmış olmalıdır. B) YERLİ BESİ SIĞIRLARI İÇİN: En çok 24 ay yaşında, kg arasında (+ 10 kg) canlı ağırlığında, tamamı erkek olacaktır. Hiçbir bulaşıcı hastalığı olmayacak, besiye elverişli ve sağlıklı olacaktır. C) YERLİ BESİ KOYUNLARI İÇİN: 17

18 Yaşı asgari 4 ay ve kg canlı ağırlığında, tamamı erkek, bulaşıcı vs. hastalıklardan arı, besiye elverişli ve sağlıklı olacaktır. EK-3 YURT İÇİNDEN SATIN ALINACAK DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARI İÇİN TEKNİK ŞARTLAR 1- Seçilecek hayvanlar; Saf ırk sertifikalı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce kayıtlı kulak numaralı ve kimliklendirilmiş olacak, genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlık nitelikleri yönünden kabule şayan olacak, ikinci ve üçüncü sınıf hayvan olmayacak, memeler dört baştan fazla ve kör olmayacaktır. 2- Seçilecek hayvanların canlı ağırlıkları en az 400 (dört yüz) kg olacaktır. 3- Gebe düveler seçim gününde en az 3 (üç) aylık gebe olacak, gebelik muayeneleri ultrason cihazı ile veteriner hekim tarafından yapılacak çıktıları ve gebe olduklarına ait rapor seçim heyetine ibraz edilecektir. Hayvanların sonradan gebe olmaması halinde sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. Gebelik teşhisi hayvan sahibi tarafından yaptırılacaktır. Bu şekilde 3 (üç) aylık gebe düvenin asgari yaşı 18 (on sekiz) ay olacaktır. 3 (üç) aydan yukarı gebe olan düvenin ilk yavrulama sırasındaki azami yaşı 32 (otuz iki) ay olacaktır. Diğer teknik özellikleri uygun olmak ve seçim heyetince beğenilmek kaydıyla azami yaş sınırı (oyuz üç-otuz dört) ay olabilir. Ancak bu yaştaki damızlıkların miktarı, toplam damızlık miktarının %10 (yüzde on) unu geçmeyecektir. İkinci gebeliği olan sağmal inekler Damızlık özellikleri ve sağlık şartlarına uygun olması halinde alınabilecektir. 4- Damızlık gebe düveler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Yetiştirici Birliklerinin ortaklaşa yürüttükleri ön soy kütüğü ve döl kontrolü projelerinin uygulandığı illerde, proje kapsamındaki ön soy kütüğü işletmelerinden temin edilecektir. Ön soy kütüğüne kayıtlı oldukları belgelendirilecektir. SAĞLIK ŞARTLARI 1- Damızlık gebe düveler 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı yerlerden temin edilmeyecektir. 2- Damızlık hayvanlar Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği esasları doğrultusunda kayıtlı ve kimliklendirilmiş olacaktır. 3- Damızlık hayvanlar yıllık Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında belirtilen hastalıklara karşı mücadele esasları doğrultusunda aşılanacaktır veya aşılı oldukları belgelendirilecektir. 4- Hayvanlara nakil edileceği gün salgın ve adi hastalıklar yönünden klinik olarak sağlam olduğuna dair Hükümet Veteriner Hekimin düzenlediği Veteriner Sağlık Raporu alınacaktır. Nakil esnasında Veteriner Sağlık Raporu ve Kimlik Kartları hayvanların beraberinde bulundurulacaktır. 5- Damızlık hayvanların yurt içindeki nakilleri; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Yapılacaktır. 6- Hayvanlar nakledilmeden en az 10 gün önce kombine etkili antiparaziter ilaçlarla ilaçlanmış olacak ve nakil vasıtaları hayvanlar yüklenmeden önce dezenfekte edilecektir. 18

19 EK-4 DAMIZLIK SÜT KOYUNLARI İÇİN TEKNİK ŞARTLAR Madde-1 Seçilen hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olacak, küpesi olmayan hayvan seçimi yapılmayacaktır. Madde-2 Damızlık koyun ve koçlarda aranılacak özellikler; Damızlık dişi toklu ve koyunların seçimi: Satın alınacak koyunlar; ay yaşında, sağlam yapılı, hareketli, yapağıları parlak görünümde olacak, mukozalarda solgunluk, kızarıklık veya sararma görülmeyecek, vücudun bütününde uygunluk olacak, canlı ağırlıkları ırk ortalamasının altında olmayacak (en az 40 kg), bacaklar düzgün olacak, vücutta yapısal ve kalıtsal (alt ve üst çene kısalığı, meme ve meme başı kusurları) bulunmayacak, verim yönünden ırk özelliklerini ve morfolojik özelliklerini gösterecektir. Damızlık erkek toklu ve koçların seçimi: Satın alınacak koçlar; ay yaşında olmalı. Kalıtsal, kusurlu yavru, vermiş ebeveynlerin yavruları olmayacak, sağlam yapılı, hareketli, yapağıları parlak görünümde olacak, vücudun bütününde uygunluk olacak, bacaklar düzgün olacak, canlı ağırlıkları ırk ortalamasının altında olmayacak (en az 50 kg) vücutta yapısal ve kalıtsal bir kusur (alt ve üst çene kısalığı) bulunmayacak, mukozalarda, solgunluk, kızarıklık veya sararma görülmeyecek, morfolojik ırk özelliklerini gösterecektir. SAĞLIK ŞARTLARI Madde-1 Damızlık koyunlar ve koçlar, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre hayvan girişi ve çıkışlarının yasaklandığı yerlerden temin edilmeyecektir. Damızlık hayvanların yurt içindeki nakilleri; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yapılacaktır. Madde-2 Damızlık hayvanlar, yıllık Hayvan Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele Programı kapsamında belirtilen hastalıklara karşı mücadele esasları doğrultusunda aşılanacaktır ve aşılı oldukları belgelenecektir. Madde-3 Hayvanlar nakilden önceki son 30 gün içerisinde mecburi hastalıklardan (şap, ppr, mavi dil, koyun-keçi çiçek) hiçbirinin klinik belirtisini göstermemiş olmalıdırlar. Hayvanlar nakil edileceği gün salgın ve adi hastalıklar yönünden klinik olarak sağlam olduğuna dair hükümet veteriner hekiminin düzenlediği Veteriner Sağlık Raporu alınacaktır. Nakil esnasında Veteriner Sağlık Raporu yanında bulundurulacaktır. Madde-4 Damızlık hayvanlar, doğduklarından beri veya en az 3 ay süre ile o andaki orijinlerinde muhafaza ediliyor olmalıdırlar. Madde-5 Hayvanlar şap hastalığına karşı nakilden en fazla 4 ay en az 15 gün önce aşılanmış olacak ve hangi tarihte aşılandıkları belgelenecektir. Madde-6 Hayvanlar nakledilmeden en az 10 gün önce kombine etkili antiparaziter ilaçlarla ilaçlanmış olacaktır ve hayvanlara antiparaziter ilaçlama yapıldığı belgelendirilecektir. 19

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi

Detaylı

2015 YILI UYGULAMA TALİMATI

2015 YILI UYGULAMA TALİMATI 2015 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ KÖY TESPİTİ, YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI, BÜTÇE, PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

Derya ÇIRAKOĞLU ORKÖY Şube Müdürü /34

Derya ÇIRAKOĞLU ORKÖY Şube Müdürü /34 Derya ÇIRAKOĞLU ORKÖY Şube Müdürü 23.11.2016 1/34 Orköy ün Amacı: Ormanların içinde ve bitişiğindeki orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE KULLANDIRILACAK KREDİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA KREDİLENDİRİLECEK KOOPERATİFLERLE İLGİLİ TAHSİS

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 7020 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI DİĞER ALACAKLAR 31/3/2017 TARIHINDEN ÖNCE BU KANUNUN YAYIMI TARIHI ITIBARIYLA ÖDENMEMIŞ BULUNAN *** 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE ILGILI DIĞER

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru

TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru 2015 Döneminde Buğday ve Arpa Makbuz Senedine Dayalı Krediler 2015/2016 döneminde, TMO Genel Müdürlüğü ile çerçeve sözleşme imzalayan bankalar

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR

HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR Bilindiği gibi, Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI 2013/1. Konut Kampanyası Hakkında POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI Kampanya No Kampanya Başvuru Tarihi 2013/1 (1.Konut Kampanyası) 30.10.2013 (Çarşamba) Kampanya Başvuru Saati 10:00 Kampanya Başvuru

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ISPARTA GELENDOST 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Isparta

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 19/9/2016 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.TDG.12.02.03/742 02/03/2011 Konu : Muaccel borçların GENELGE NO: yeniden yapılandırılması 2011/3 1914.. VALİLİĞİNE

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi 3-Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı