2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI UYGULAMA TALİMATI"

Transkript

1 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim in Köylerin Ormanla İlişkisinin Belirlenmesi bölümünde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Tespit raporu Orköy Bilgi Sistemine (ORKBİS)eklenerek tespit talebi gerçekleştirilecektir. 2-Plan, Ek Plan ve Revizyon Raporu hazırlanması ile ilgili Etüt-Plan Heyeti kuruluşu 6851 no lu Tamim de belirtilen esaslara göre kurulacak ve heyet kuruluşuna onayı Bölge Müdürü verecektir. 3-Revizyonlar, Orman Köyleri Kalkınma Planının tümü göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. Yapılacak revizyon çalışmaları için Bölge Müdürlüğünden alınacak izin talebine 6851 no lu tamim de örneği bulunan tutanak eklenecektir. Hazırlanan revizyon raporları tutanaklar hariç olmak üzere Genel Müdürlük/ Daire Başkanlığı onayına sunulacaktır. Yapılan plan veya revizyonla ilgili öneriler ORKBİS e işlenecektir. 4- Orman Köyleri Kalkınma Planı ve revizyon raporu çalışmalarında kullanılacak 2013 yılı deflatör katsayıları web sayfasından temin edilecektir. Planlama çalışmaları sırasında fert başına düşen ortalama Gayrisafi Gelir $ (18.927TL) baz olarak alınacaktır. II- FERDİ KREDİLER YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 1-Yıllık Çalışma Programları, Bölge Müdürlüğünüze tahsis edilen ödenek limitleri dâhilinde, 6851 No lu Tamim Bölüm III de yer alan esaslara göre; Gerçekleştirilecek ferdi kredi çalışma programları Orkbis üzerinden düzenlenecek ve Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 2-Mevsime bağlı olarak, erken uygulamayı gerektiren konularda hazırlanacak Çalışma Programlarına öncelik verilecektir. 3-Hizmetlerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılmasını temin etmek, önerilecek faaliyetlerle oluşan potansiyelin değerlendirilmesini sağlamak, uygulamanın daha düşük maliyetle ve sağlıklı takibini gerçekleştirebilmek amacıyla 2014 yılı uygulamalarında havza bazlı çalışmalara devam edilecektir. 4- Uygulamalarda; Çalışma Programına dahil edilen her bir köyde aynı konuda 3 üniteden daha az öneri yapılmayacaktır. ( Plandaki kalan öneri miktarının 3 üniteden az olması halinde, kalan miktarın tamamı Çalışma Programına dahil edilebilecektir) 5-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayınlanan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu iki bin ve üzerinde olan ancak gelir düzeyi çok düşük, kalkınmada öncelikli illerdeki orman köyleri/mahalleleri çalışma programına alınabilecektir yılı bütçesine hazırlık teşkil etmesi ve Başkanlığımızın diğer Daire Başkanlıklarına uyumunun sağlanması bakımından, 2015 yılı taslak çalışma programının 2015 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına kadar oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 7-Dış kaynaklı proje uygulanan illerde Daire Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülecek faaliyetlerle ilgili ve koordinasyonu gerektiren çalışmalara katılım sağlanacaktır. 1

2 8-Ferdi kredi iş süreçleri ORKBİS üzerinden yürütülecektir. III- ÖDENEK TALEPLERİ A-BORÇ VERME ve HİBE ÖDENEĞİ BÜTÇE TERTİBİ: Ferdi ve Kooperatif Kredileri HİBE TERTİBİ: Ferdi ve Kooperatif Kredileri Bu tertipten yapılacak harcamalar orman köylülerine ve kooperatiflerine yapılacak kredi ve yardımları kapsamaktadır. B-YATIRIM ÖDENEĞİNİN KAPSAMI BÜTÇE TERTİBİ: YATIRIM PROJE NO : 2014A PROJE ADI : Orman Köyleri Etüt-Planlama Projesi Bu tertipten yapılacak harcamalar; - Kamulaştırma (*) - Köylerin ormanla ilişkisinin tespiti - Orman köylerinde yapılacak etüt ve planlama faaliyetleri - Plan yapımı - Plan yenileme çalışmalarını kapsar. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yapılacak harcamalar, bu fasıldan gönderilecek ödenekten karşılanacaktır. * KAMULAŞTIRMA ÖDENEĞİ BÜTÇE TERTİBİ: Bu tertipten yapılacak harcamalar nakline karar verilen orman köylerinde ikamet etmekte olan köylülerin taşınmazlarının kamulaştırılması çalışmalarını kapsamaktadır. Tertipler itibariyle ihtiyaç duyulan ödenekler için, Genel Müdürlüğümüz 2014 Yılı Özel Bütçe Uygulama Talimatı ekinde yer alan EK-4 deki Ödenek Talep Formu düzenlenecek ve Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Talep edilen ödeneklerin gönderilmesi Genel Müdürlüğümüz Bütçe Uygulama Talimatının 7.maddesinin 2.paragrafında belirlenen periyotlarla ayrıntılı harcama programına göre gönderilecektir. IV- ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA (ORKÖY ) GELİRLERİ VE TAHSİLİ GELİRLERİN TAKİBİ 1-ÜRÜN SATIŞ PAYININ TAHSİL VE TAKİBİ Ay içinde yapılan orman ürünleri ve ikinci ürün satışlarından elde edilen bu paylar, tahsil edildiği ayı takip eden aybaşında toplam tutar olarak bağlı oldukları Orman Bölge Müdürlüğünün (OBM) Özel Bütçe ORKÖY Hesabına (99) OKS kodu ile havale edilecektir. ÖRNEK: Denizli OBM ne bağlı Uşak İşletme Müdürlüğü (OİM) Şubat 2014 ayı içinde beş adet orman ürün satışı yapmış ve toplam TL lık Ürün Satış Payı tahsil etmiştir. Uşak OİM, Şubat ayında tahsil ettiği TL lik ürün satış payını en geç 7 Mart 2014 e kadar OKS kodu ve Denizli OBM nün TC Ziraat Bankasındaki Özel Bütçe ORKÖY Hesabına Şubat 2014 ayına ait Ürün Satış Payı Toplamı açıklaması ile havale edecektir. 2

3 Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. 2- TAHSİS PAYININ TAHSİL VE TAKİBİ 2.1 OGM ce Orman Kanununa Göre Yapılan Tahsislerden Alınan Tahsis Payının Tahsil ve Takibi Ay içinde tahsil edilen Tahsis Payları, o ayın sonunda ( 91 ) OKS Kodu ile OBM Özel Bütçe ORKÖY Hesabına havale edilecektir. ÖRNEK Artvin OBM ne bağlı Borçka İşletmesi, OGM tarafından (Marsis Telekom) a yapılan ormanlık alan tahsisinden dolayı tarihinde Marsis Telekom AŞ den TL lık tahsis payı tahsil etmiştir. Borçka İşletmesi, tahsil ettiği TL yi, Artvin OBM nün Özel Bütçe ORKÖY hesabına OKS No.su ve (VK No MARSİS TELEKOM dan tahsil edilen tahsis payı) açıklaması ile havale edecektir. Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. 2.2 Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yapılan Tahsislerden Alınan Tahsis Payının Tahsil ve Takibi (OKS Kodu 92) a) Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yazıya istinaden tahsis yapılan firmaya OKS No verilecektir. OKS Kod No. 92 b) Firmaya ödeme emri gönderilecektir. (ZORUNLU) c) Firma adına Tahsis Payı Takip Formu düzenlenecektir. d) Firma tarafından yapılan ödemeler TAHSİS PAYI TAKİP FORMU na işlenecektir. e) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK Bolu OBM ye bağlı Gerede Orman İşletmesi sınırları içindeki bir ormanlık alan Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihinde GEREDE TURİZM AŞ ye kesin tahsisi yapılmıştır. Gerede Orman İşletmesi, bu firmaya OKS No.su verecek ve bu No. yu ilgili firmaya ödeme emri ile birlikte tebliğ edecektir. ZORUNLU Firma, tahsis payı taksitlerini dan itibaren beş yıl süreyle kendilerine verilen OKS ve VK No. yu beyan ederek ödeyecektir. 2.3 OGM ce Turizmi Teşvik Kanuna Göre Yapılan Tahsislerden Alınan Tahsis Payının Tahsil ve Takibi a) OGM İzin ve İrtifak Daire Başkanlığından gelen yazıya istinaden tahsis yapılan firmaya OKS No verilecektir. OKS Kod No. 93 b) Firmaya ödeme emri gönderilecektir. (ZORUNLU) c) Firma adına Tahsis Payı Takip Formu düzenlenecektir. d) Firma tarafından yapılan ödemeler TAHSİS PAYI TAKİP FORMU na işlenecektir. e) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK Antalya OBM ye bağlı Alanya Orman İşletmesi sınırları içindeki bir ormanlık alan OGM ce tarihinde HANTUR TURİZM AŞ ye kesin tahsisi yapılmıştır. Alanya Orman İşletmesi, bu firmaya OKS No.su verecek ve bu No. yu ilgili firmaya ödeme emri ile birlikte tebliğ edecektir. ZORUNLU Firma, tahsis payı taksitlerini dan itibaren beş yıl süreyle kendilerine verilen OKS ve VK No. yu beyan ederek ödeyecektir. 3

4 3- DİĞER GELİRLERİN TAHSİL VE TAKİBİ FAİZLER 3.1- Kredi faizleri Kredi faiz oranları, TC Ziraat Bankasınca tarımsal kredilere uygulanan faiz oranının yedide biridir. Orta vadeli (1-4 yıl ) kredilerde faiz oranı: 2014 yılı için %10, uzun vadeli (4 yıldan uzun) kredilerde %11 dir. Buna göre, Orta vadeli kredi faiz oranı %1,4286, Uzun vadeli kredi faiz oranı %1,5714 üzerinden hesaplanacaktır. Ekonomik nitelikli kredilerin geri ödemelerinden anaparaya eklenerek alınır. Tahsil edilen anapara ve alınan faiz ayrı ayrı gösterilecektir. Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. 3.2-Kanuni Faiz Kanuni faiz oranı; tarih ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup oranı yıllık %9 dur Vadesinden sonra yapılan kredi geri ödemelerinden alınacaktır. Uygulama; Vadesinden sonra yapılan kredi taksit borcunun içindeki anaparaya, borcun muaccel olduğu tarihten başlayarak geri alma tarihine kadar geçen süre için uygulanır. ÖRNEK-1 Vadesi olan Kredi taksiti TL dır. Bu taksit tarihinde, vadesinden 20 gün sonra ödenecektir. Kanuni faizin Hesaplanması: Ödeme planına bakılarak taksitin anaparası bulunur. ( Anapara ) X ( Kanuni Faiz Oranı ) %9 X ( Geçen gün sayısı ) 20 / = 5 TL tarihinde ( Ödeme günü ) tahsil edilecek tutar: ( Taksit ) TL + Kanuni Faiz (5 TL) = TL Muaccel hale gelen borçlardan alınacaktır. Uygulama; Taksit borcu vadesinde ödenmediğinde bakiye borç muaccel hale gelir. Muaccel hale borç içindeki anaparaya, muaccel olduğu tarihten başlayarak geri alma tarihine kadar geçen süre için uygulanır. ÖRNEK-2 Vadesi olan Kredi taksiti TL dır ve vadesinde ödenmemiştir. Taksit borcu vadesinde ödenmediği için borçlunun ödenmemiş anapara borcunun tamamı muaccel olur. Bakiye anapara borç 3500 TL dir. Borç, 175 gün sonra (icra yoluyla) tahsil edilecektir. Kanuni faizin hesaplanması: ( Anapara ) X ( Kanuni Faiz Oranı ) %9 X ( Geçen gün sayısı ) 175 / = 153 TL (Anapara) TL +( yılları arasındaki kredi faizi ) 42 TL +Kanuni Faiz 153 TL (geri alma) tarihinde tahsil edilecek tutar = TL dir. 4

5 Tahsil edilen anapara ve kanuni faiz ayrı ayrı gösterilecektir. Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir Gecikme Zammı a) Vadesinden sonra yapılan tahsis payı taksitlerinden taksit tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Gecikme zammı oranı, tarih ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. b) Her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık %1,40 uygulanacaktır. c) Tahsil edilen anapara ve gecikme zammı ayrı ayrı gösterilecektir. d) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK TL lık tahsis payının taksit tarihi dir. Bu taksit günü ödenecektir. Gecikilen gün sayısı 20 dir. Gecikme Zammının Hesaplanması; Taksit tutarı ( TL) X Gecikilen Gün Sayısı (20) X Gecikme Zammı Oranı (%1,40) /3000= Gecikme Zammı Tutarı : 1.167,50 TL (geri alma ) tarihinde tahsil edilecek tutar : ,50 TL dir. Gecikme zammı; https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=ivd_hsp_gecikmezammi adresindeki linkten otomatik olarak hesaplanabilmektedir Gecikme Faizi a) den önce verilen krediler den önce muaccel olmuşsa muaccel olduğu tarihteki TC Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Gecikme Faiz Oranı uygulanacaktır. b) Tahsil edilen anapara, kredi faizi ve gecikme faizi ayrı ayrı gösterilecektir. c) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. ÖRNEK ABC Kooperatifi, vadeli TL ile vadeli TL lık taksit borçlarını ödememiştir. Kooperatif de TL ödemiştir. Borçlu hakkında icra takibi yapılmamış itibariyle icraya verilecektir. Kooperatifin borcu muaccel hale gelmiştir. Kredi veriliş tarihi olup bakiye anapara borç tutarı TL dır. Borcun muaccel olduğu tarihteki TC Ziraat Bankasının tarımsal kredilere uyguladığı gecikme faiz oranı %18 dir. Vadesinden sonra TL lık ödemesi hesaplanacak faizlerden düşüldükten sonra anaparadan düşülecektir. Gecikme Zammının Hesaplanması; Anapara tutarı ( TL) X Gecikilen Gün Sayısı (995) X Gecikme Zammı Oranı (%18) /36000= Gecikme Zammı Tutarı: TL. Ödenen tutar: TL = TL Ödenen tutar faizi karşılamadığından anaparadan düşülememiştir (geri alma ) tarihinde tahsil edilecek tutar: = TL dir. Bu tutara den sonra geçen her gün için 83 TL gecikme faizi eklenecektir Erteleme Faizi a) OGM ce onaylanan yeni ödeme planına göre anaparaya eklenerek birlikte tahsil edilecektir. b) Tahsil edilen anapara, kredi faizi ve erteleme faizi ayrı ayrı gösterilecektir. c) Dönem içinde yapılan tahsilatlar DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir ten itibaren taksitlere uygulanacak Erteleme Faiz Oranı % 2,25 tir. 5

6 3.6 İcra Tahsilatları Kullandırılmış Kredilerin Geri Dönüşlerinin İcra Yoluyla Tahsili Kredi geri ödemelerini, tahsis payı taksitlerini ve borçları yeniden yapılandırılanların taksitlerini ve diğer taksitlerini kendilerine verilen ek sürede de rızaen ödemeyenlerin kuruma olan bakiye borçları muaccel olduğundan icra yoluyla tahsil edilecektir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile tarihinden sonra (taksit son ödeme tarihi 1 Ocak 2013 ten sonra ) muaccel hale gelen borçlara kanuni faiz uygulanacaktır. Belirtilen tarihten önce muaccel olan borçlara, yönetmelik hükümleri uygulanamayarak sözleşme hükümleri uygulanacaktır. OİM ce borçlu kişi veya kooperatiften icra yoluyla yapılan tahsilatlar, o kişiye/kooperatife ait bilgiler ve TCK/VK - OKS No. ile birlikte bankaya yatırılacaktır Ödenmeyen Tahsis Payı Taksitlerinin İcra Yoluyla Tahsili : Tahsis payı taksitlerini tebligata rağmen 15 gün içinde ödenmeyenler için sürenin sona ermesinden sonra icra işlemi başlatılacaktır. Alacağın ne zaman tahsil edileceği bilinemediğinden tahsis payına ait taksit borcu için günlük gecikme zammı hesaplanarak icra idaresine bildirilecektir. İcra Dairesi, ödemenin yapılacağı tarihte gecikme zammını hesap ederek taksit borcu ile birlikte tahsil edecektir. OİM; dönem içinde icraya verilenlere ait adedini, anapara tutarını ve faizi ile yapılan tahsilatları gösterir İCRA DÖNEM TAKİP FORMU nu dönem sonunda düzenleyerek dönemi takip eden ayın 10 una kadar OBM ne gönderecektir. Dönem I ve Dönem IV formları mutlaka düzenlenecek olup Dönem II ve Dönem III formları, dönem içinde tahsilat olduğunda düzenlenecektir. Dönem içinde icra yoluyla yapılan tahsilatlar, ayrıca dönem sonunda düzenlenecek dönem tahsilat cetvelinde gösterilecektir. 4-KREDİ GERİ DÖNÜŞÜMLERİNİN TAHSİL VE TAKİBİ a) ORKÖY den kredi kullanıp geri ödeme yapacakların OKS ye kayıt edilmesi zorunludur. Ferdi krediler, ORKBİS ile tahsis ve ödendiğinden OKS No.su ORKBİS tarafından otomatik olarak verilmektedir. b) Kooperatif kredilerinin ORKBİS ile tahsis edilmesi ve ödemesi yapılamadığından OKS No.su OİM tarafından verilecektir. c) ORKBİS e borç kaydı yapılmış feri kredi geri ödemelerinin takibi ORKBİS ten yapılacaktır. d) Kooperatiflere ait borç kaydı ORKBİS e girilmediğinden her bir kooperatif için KOOPERATİF TAKİP FORMU düzenlenecektir. e) Ödemeler, bu forma işlenecektir. f) Dönem içinde yapılan tahsilatlar ferdi ve kooperatif geri dönüşümleri olarak ayrı ayrı DÖNEM TAHSİLAT FORMU na işlenecektir. g) Yıl içinde yapılan tahsilatların tamamı yılsonunda düzenlenecek GELİR GERÇEKLEŞME FORMU na işlenecektir. ÖRNEK Balıkesir OBM ne bağlı Çanakkale OİM tarafından Çanakkale İli Eceabat İlçesi Seddülbahir Köyünden Ahmet ÇALIŞKAN a 2013 yılında gün ısı kredisi verilmiş olsun. Bu bilgilere göre bu kişiye verilecek OKS Numarası olacaktır. OKS Numarasının açıklaması: 07 Balıkesir OBM, 31 Çanakkale Or.İşl.Md.lüğü 02 GES,13 Kredinin verildiği yılı 2013 ve 01 Çanakkale OİM nün 2013 yılında verdiği kredi sıra numarasıdır. 6

7 5-GELİRLERİN TAHSİL YERİ VE HESABA AKTARILMASI Kurumumuz gelirleri; TC Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile OGM arasında yapılan protokol gereği TC Ziraat Bankasının Türkiye de yerleşik bütün şubeleri aracılığıyla KURUMSAL TAHSİLAT yapılmaktadır. ORKÖY adına ödeme yapmak isteyenlerin özel kişi ise TC Kimlik No. sunu, kooperatif veya tüzel kişi ise Vergi Kayıt No. sunu banka görevlisine beyan etmeleri zorunludur. Aynı protokol gereğince ORKÖY adına banka tarafından tahsil edilen tüm gelirler, gün sonu uygulaması adıyla OKS Kodlarına göre ilgili OBM Özel Bütçe ORKÖY Hesabına havale edilecektir. Özel Bütçe ORKÖY hesabındaki paralar üzerinde banka tarafından konulan 6 günlük bloke vardır. Bu hesap geçiş hesabı olduğundan kullanıma açık değildir. Para çekilemez ve harcama yapılamaz. Özel Bütçe ORKÖY hesabına gelen gelirler tahsil edildiği günden 6 gün sonra ilgili OBM Özel Bütçe Ana Hesabına aktarılacaktır. Bu ana hesaba aktarılan gelirler Özel Bütçe Muhasebe Yetkilileri tarafından aynı gün kullanılabilecektir. 6- GELİRLERİN TAKİBİ 6.1 ORKBİS e kayıtlı alacakların takibi Borçlu ORKÖY adına bankaya ödeme yapmak için gittiğinde banka, borçlunun TC Kimlik No sunu isteyerek ile borç sorgulaması yapacaktır. Kişinin borcu ORKBİS e kayıtlı olduğundan borç bilgileri ekranda görüldüğü şekilde ödenecektir. Eksik ödeme, o taksite ait borç kapatılamadığından silinememektedir. Borçlu borcunu ödedikten sonra dekontunu alacaktır. Banka tarafından tahsil edilen borç ödemeleri, aynı anda ORKBİS te görülebilecektir. Borçlunun yaptığı ödemeler, ORKBİS e giriş şifresi verilen personel tarafından izlenebilecektir. Özel Bütçe Muhasebe Yetkilileri, gerek ORKBİS ten gerekse banka hesaplarından ödemeleri izleyebilecek ve istenildiğinde ödeme makbuzu alınabilecektir. Gelirlerin takibi, diğer birimlerle birlikte borçluların bağlı bulundukları OİM nce de izlenebilecektir ORKBİS e kayıtlı olmayan alacakların takibi Geçmiş yıllara ait borç bilgileri ORKBİS e girilmeye başlanmış ancak tamamı girilememiştir. Borçlu, bankaya TCK No. sunu verip borç sorgulaması yapıldığında kişiye ait borç bilgileri ekranda görülemeyecektir. Banka, kişinin ORKÖY adına yapacağı borç ödemesini, sorguda gelmeyeneler menüsünden ödeme türünü seçerek kurumsal tahsilatı yapacaktır. Banka, ödeme yapanın nereye ait bir borç ödemesi olduğunu bilemediği için kişiye veya kooperatife bu ödeme hangi OBM ne ait sorusunu soracaktır. Alınan cevaba göre ilgili OBM Kodu girildikten sonra tahsilat yapılacaktır. Borç bilgileri görülemediğinden beyana göre tahsilat yapılacaktır. Eksik ödeme yapıldığında, ödenen paradan önce faizler düşülecek sonra kalan para anaparadan düşülecektir. 7- BORÇLARIN ERTELENMESİ a) Borçların ertelenmesi, borçlunun OİM ne yazılı talebi üzerine işleme alınacaktır. Toplu dilekçeler ve geç başvurular işleme konulmayacaktır. b) Borçlunun dilekçesinde belirttiği sebepler araştırılacaktır. c) İnceleme sonucunda, talebin uygun görülmesi halinde borçluya ait BORÇ ERTLEME TALEP FORMU düzenlenerek OGM den onay alınmak üzere OBM ne gönderilecektir. d) Ertelemeye konu hasar meydana gelmişse, HASAR TESPİT RAPORU düzenlenecektir. e) Hasar var ise hasar oranının en az %40 olmasına dikkat edilecektir. f) Teklif yapılırken borçluya ait ödeme planı eklenecektir SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILANLARIN TAKSİTLERİNİN TAHSİL VE TAKİBİ a) Bu Kanundan yararlanmaya devam edenlerin 2014 yılı taksitinin ödeme tarihi olup borçluların vadesinde ödeme yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. b) Bundan önceki taksitlerini tam ödeyenler 2014 taksitini ödemezlerse 2015 yılı taksitine kadar beklenecektir. c) 2014 yılında önceki taksitlerinden birini ödemeyen veya eksik ödeyenlerden 2014 yılı taksitini de ödemez veya eksik öderse borçlu bu kanundan yararlanma hakkını kaybedecek ve bakiye borç 7

8 muaccel hale gelecektir. Bu durumdakilerin borçları ilk haline dönecek ve alacağın tahsili icra yoluyla yapılacaktır. d) İcra işleminden önce, borçluya ilk halindeki durumuna göre borç çıkarılıp ödeme emri tebliğ edilecek ve 15 gün içinde ödenmesi istenecek. e) Borçlu, yapılan tebligata ve verilen süreye rağmen rızaen ödeme yapmaz ise idare alacağının tahsili icra yoluyla yapılacaktır. f) Yapılan tahsilatlar dönem tahsilat formuna işlenecektir. g) Bu kanundan yararlanıp vadesinden sonra ödeme yapanlara her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık %1,40 oranında gecikme zammı alınacaktır. 9-İCRA İŞLEMLERİ a) OİM-Hukuk Birimince borçlunun kanuni adresine ödeme emri tebligatı gönderilecektir. (ZORUNLU) b) Borçlu, vadesinde ve vadesinden sonra verilen ek süre sonuna kadar ödeme yapmamış ise bakiye borcu muaccel hale gelecek ve borç bilgileri ORKBİS ten çıkacaktır. c) Borçlunun kalan tüm borcu icra yoluyla tahsil edilecektir. d) Borç, den sonra muaccel olmuşsa bakiye anapara borca; kredi faizi ve ödenmemiş kredi tarihinden başlayarak icraya verildiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz oranı üzerinden kanuni faiz eklenerek birlikte tahsil edilecektir. e) Borç, den önce muaccel olmuşsa bakiye anapara borca; kredinin verildiği tarihten başlayarak icraya verildiği tarihe geçen süre için sözleşme gecikme faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi birlikte tahsil edilecektir. İcra yoluyla tahsil edilecek alacaklar ait dosyaya, ödeme günü belli olmadığından günlük gecikme faizi veya günlük kanuni faiz tutarı bilgisi yazılacaktır. 10-EKSİK ÖDEME Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Kısmen (eksik) ödeme yapıldığında öncelikle faiz ve diğer giderler sonra kalan (varsa) tutar anaparadan düşülecektir. 11-BORÇLARIN KAPATILMASI Yönetmelik gereğince; borçlular borçlarını diledikleri tarihte kapatabilirler. Hibe destekli ekonomik nitelikli kredi kullananlar; kredi borçlarını proje uygulama süresi sona ermeden kapatmak istediklerinde hibe geri alınmayacak ancak projeyi uygulama durumu proje süresi sonuna kadar kontrol edilecektir. Proje uygulama süresi içinde taahhüt ihlalinin tespiti ve yapılan uyarıya rağmen bunun giderilmemesi durumunda verilen hibe verildiği tarihten geri alma tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Hibe destekli kredinin içindeki bakiye kredi borcu yönetmelik hükümlerine göre geri alınacaktır. 12-BORCUNU ÖDEYEN KOOPERATİFLERİN DURUMU Kredi borcunun tamamını ödeyen ve kuruma borcu kalmayan kooperatiflerin ipotek ve teminatlarının çözülmesi, borcun kapatılmasından sonra İşletme Müdürünün teklifi ve OBM nün onayı ile serbest bırakılacaktır. HESAPLAMALAR İCRA İŞLEMLERİNDE ALACAĞIN HESAPLANMASI ÖRNEKLER 1)Ali COŞKUN, da TL lık SS(süt sığırcılığı) kredisi kullanmıştır. Borçlu, 2012 yılındaki 1. Taksitini vadesinde ödemiştir. Ödenen 1.taksit tutarı TL dir. 2.taksitin vadesi: ve taksit tutarı: TL dir. Borçlu, 2.taksitini son ödeme tarihine kadar ödememiştir. Borçluya 4 aylık ek süre verilmiş ancak yine de ödeme yapmamıştır. Ali COŞKUN un bakiye anapara borcu olan TL, tarihinde muaccel hale gelmiş olup idare alacağı icra yoluyla takip edilecektir. 8

9 İcra Dairesinden talep edilecek alacak tutarı; anapara TL, vade tarihine kadar ödenmesi gereken kredi faizi tutarı 132 TL ve vadesinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi (kanuni faiz) dir. Hesaplama ( ) icraya verildiği tarihe göre yapıldığında (vadesinden 130 gün sonra) hesaplanan 130 günlük gecikme faizi tutarı 143 TL dir. Toplam idare alacağı = TL + avukatlık ücretidir. Ayrıca bu tarihten ( ) sonra yapılacak ödemelerde her gün için ayrıca 1,10 TL gecikme faizi alınacaktır. 2)ŞAHMERAN KÖYÜ TKK; 2007 yılında TL lık Modernizasyon Kredisi kullanmıştır. Kooperatif kullandığı krediyi değişik tutarlarda ve 2009 dan başlayarak 5 taksitte geri ödeyecektir yılı ödemesiz dönem olduğundan ödeme yapmamıştır. Kooperatif ilk 4 yıldaki taksitlerini ödemiştir vadeli, ,30 TL lik 5. ve son taksitini vadesinde ödememiştir. Kooperatife, 4 aylık ek süre verilmiş ancak ek süre içinde de ödeme yapmamıştır. Borç muaccel hale gelmiştir. Rızaen ödemeyeceği anlaşıldığından idare alacağının tahsili icra yoluyla yapılacaktır. Borcun muaccel olduğu tarih: Ödeme yapmadığı taksite ait son ödeme gününün ertesi günüdür ( ). İcra Dairesi aracığıyla borçludan istenecek idare alacağı: Bakiye anapara borcu (verilen krediden kalan tutar) TL + vadesinde ödemesi gereken kredi faizi (406 TL) + vadesinden sonra icraya verildiği güne kadar geçen süre (127 gün) için tahakkuk eden gecikme faizi 430 TL = TL dir. İcra Dairesine teslim edildikten sonra tahsil edilecek güne kadar geçen her gün için borçludan alınması gereken günlük gecikme faiz tutarı: 3,38 TL /gün dür. KANUNİ FAİZİN HESAPLANMASI ÖRNEK Ali TOSUN, vadeli ve TL lık taksitini günü ödeyecektir. Gecikme faizi anaparaya uygulanacağından bu taksitin anaparasının bilinmesi gerekmektedir. Gecikme Faizi Tutarı: Anapara (1.500 TL) X Gecikilen Gün Sayısı (10 gün ) X Kanuni Faiz Oranı (%9) = 3,75 TL Veya günlük gecikme faizi doğrudan hesaplanabilir. Anapara (1500) X Günlük Gecikme Faizi (0,025) = X 0,025 / 100 = TL /gün 100 ÖRNEKLER 1)GÜLBEYAZ KOOPERATİFİ de TL lık İşletme Sermayesi kredisi almıştır. 1.taksitin vadesi , taksit tutarı: TL dir. Kooperatif taksitini vadesinde ödememiştir. Kooperatife, borcunu rızaen ödemesi için 4 aylık ek süre verilmiştir. Kooperatif borcunu vadesinden 100 gün sonra ( de) ödemek istediğinde, anapara ( TL) + Kredi faizi ( TL) ve Gecikme Faizi-Kanuni Faiz ( TL) olmak üzere TOPLAM TL ödeyecektir. Kooperatif, kalan taksitlerini ödemeye devam edecektir. 2) Hasan DEMİR, 2013 yılında TL lık GES kredisi kullanmıştır. 1.Taksiti: 560 TL. 1.Taksit Son Ödeme Tarihi (Vadesi) : Ödeme Tarihi: tir. Gecikme ( Kanuni ) faiz oranı yıllık %9 dur. Bu kişi, vadeli taksitini gününde ödememiş, ödemeyi vadesinden 8 gün sonra yapmıştır. Ödeme gününde ödenecek tutar: anapara (560 TL) + gecikme faizi (1,26 TL) =Toplam TL dır. 2) Mehmet CEYLAN, 2008 de TL lık süt sığırcılığı (SS) kredisi kullanmıştır. 4.taksiti:2.975 TL, 4.Taksit Son Ödeme Tarihi (vadesi): Ödeme Tarihi: tür. Bu kişi, vadeli taksitini son ödeme tarihine kadar ödememiş, ödemeyi vadesinden 78 gün sonra yapmıştır. Ödeme gününde ödenecek tutar: anapara (2.900 TL) + kredi faizi (75 TL) + gecikme faizi (50,03 TL) = TL dir. 9

10 V -PROJE ÇALIŞMALARI A) Ferdi Proje Çalışmaları 1-Ferdi kredi uygulamalarına ilişkin 2014 Yılı Kredi Üst Limitleri ve Tip Projeleri Hazırlayacak Olan Bölge Müdürlükleri belirlenerek tarih ve / sayılı yazı ile Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Tip projeler bildirilen üst limitler dahilinde Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim dikkate alınarak hazırlanacaktır. Ön inceleme için e-posta adreslerine gönderilmiş olan tip projeler, incelemesi ve gerekli düzeltmeleri yapıldıktan sonra son halleri Bölge Müdürlüğü tarafından EBYS ile taranmış vaziyette Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Ancak onay için projelerin fiziksel olarak gelmesi gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzce onaylanan tip projeler, diğer Bölge Müdürlüklerinin de kullanımı için ORKBİS sistemine atılacaktır. 2-Bölge Müdürlükleri acil uygulamayı düşündükleri veya öncelik arz eden tip projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları açıklanana kadar, bir önceki yılın birim fiyatlarına göre hazırlayacaklar ve uygulayacaklardır. Bu durumda yıl içerisinde meydana gelen fiyat artışları öz kaynaktan karşılanacaktır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları yayınlandıktan sonra yapılacak olan projelerde Bölge Müdürlükleri yeni birim fiyatları kullanacaklardır yılı öncesi uygulamalarda, Bölge Müdürlükleri uygulamayı planladıkları tip projeleri yazı ile Genel Müdürlüğümüzden talep etmekteydi. Böylelikle hangi Bölge Müdürlüğünün hangi tip projeyi uyguladığını saptamak mümkündü. Ancak onaylanan tip projelerin ORKBİS sistemine atılması ile birlikte hangi bölgenin hangi tip projeleri kullandığını belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda, 2014 yılında hangi bölgenin hangi tip projeleri uyguladığına dair bilgi yazısı en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 4-Tip projelerde geri ödeme planı hazırlanırken cari yılın faiz oranları göz önünde bulundurulacaktır. 5-Fenni arıcılık tip projesi hazırlayacak bölgenin/bölgelerin hazırladıkları tip projeleri, arıların mevcut floradan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla, çiçeklenme mevsimi geçmeden Genel Müdürlükte olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. 6- Sınırları içerisinde milli park, tabiatı koruma alanları vb. korunan alanlar veya turizm potansiyeli bulunan Bölge Müdürlükleri, uygun gördükleri alanlarda, orman köylerinden gelecek ev pansiyonculuğu kredi taleplerini öncelikle değerlendirmeye alacaklardır. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen taleplerin her birisi için ayrı yapılacak ev pansiyonculuğu projeleri Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 7-Bölge Müdürlükleri, halen uygulanmakta olan projelerin yanında; üretim ve pazarlama sorunu olmayan, düşük maliyetli, yüksek faydalı, yöresel potansiyelleri değerlendirmeye yönelik yeni projeler geliştirmeye öncelik verecekler ve bunları demonstratif (gösterim, tanıtım amacı ile ilk uygulanacak olan) mahiyette uygulayabileceklerdir. 8-Tadilatlı proje özetlerinde inşaat için verilecek kredi miktarı, projede inşaat için verilen kredinin 1/3 ünü kesinlikle aşmayacaktır. 9-Projelerde finansman planı tablosundaki Genel Giderler ve Beklenmeyen Giderler kalemleri öz kaynaktan gösterilecektir. 10-Seracılık konusunda hazırlanacak projelerde damla sulama sistemi uygulanacaktır. 10

11 11-Süt Sığırcılığı projelerinin başarılı olabilmesi bakımından 5 dekar alanda yem bitkisi tarımı üretimi nin fiili gerçekleşmesi sağlanacaktır. 13-Hayvancılık projelerinde hayvanlar kredi sahiplerince sigorta ettirilecek, sigorta bedeli ilk yıl krediden karşılanacak ve İşletme Sermayesi Tablosu nda yer alacaktır. Hayvancılıkla ilgili Projelerde, sigorta bedeli sigorta şirketlerinden alınan prim teklifleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. 14-Hayvancılık projelerinde hayvan ırkının yöreye uygunluğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirilecektir. 15-Meyvecilik, bağcılık ve boylu fidan yetiştiriciliği uygulamalarında, arazinin seçilen faaliyet türüne uygun olduğuna dair analiz raporu (toprak ve su analizi) istenecektir. 16-Alabalıkçılık projesi uygulamalarında proje uygulayacak kişilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan izin almış olması şarttır. Talebin uygun bulunması durumunda belirtilen kapasite üzerinden hazırlanan proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğüne sunulacak ve söz konusu Bakanlık birimlerinin projeyi onaylaması ve su ürünleri yetiştiricilik belgesini almasını müteakip Bölge Müdürlüğünce kredilendirme işlemi yapılacaktır. 17-Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi tip projelerindeki keşif özeti bölümünde belirtilen özel poz numaralı kalemlerdeki fiyatlara müteahhit karının dahil edilip edilmediği, edildi ise yüzdesinin bildirilmesi, ayrıca toplam tutarın da KDV dahil/ hariç olarak açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 18-Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi tip projelerinde sistemi tanımlayan şematik çizimlere yer verileceği gibi tadilat gerektiren diğer tip projelerde de tadilatı gerçekleştirilecek mevcut yapının krokisi projeye ilave edilecektir. 19-Sabit yatırım ve işletme sermayesinin hangi kalemlerinin kredi, hibe veya öz kaynaktan olduğu, tip projelerin finansman planı (sabit yatırım ve işletme sermayesi) tablosunda tek kalem halinde değil, harcama kalemleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilecektir. 20-Proje özetleri, kredilendirilecek her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere tip projedeki finansman planı tablosuna bağlı olarak hazırlanacaktır. proje özetlerinde yer alan her bir harcama kalemi, tip projede yer alan harcama kalemlerinde belirtilen tutarı geçmeyecektir. B) Kooperatif Proje Çalışmaları 1-Projeler düzenlenirken kredinin verileceği yılın birim fiyatları esas alınacaktır. Keşfe esas birim fiyat olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatlar, işin özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları, bu fiyatlarda yer almayan kalemler için ise; ilgili kuruluşlara tasdik ettirilmiş (Ticaret, Sanayi Odaları vb.) rayiç bedelleri ile piyasa araştırması neticesi elde edilmiş değerler kullanılacak, her türlü araştırma ve incelemenin Bölge Müdürlüğü tarafından kontrolü titizlikle sağlanarak tasdik için Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 2-Yeni uygulanacak projelerde öncelikle inşaat ruhsatı ile gerekiyorsa ÇED Raporu aranacaktır. 3-Yeni proje uygulayacak olan kooperatiflerde, Ön Etüt Raporları nın gerçek verilere ve tespitlere dayalı olarak yapılması sağlanacak ve proje taleplerini içeren resmi yazının ekinde gönderilecektir. 4-İşletme sermayesi ve dikili ağaç satışı projelerinde hibe desteği bulunmamaktadır. Hazırlanacak projelerde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. 11

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 BELEDİYELERE YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 GÜNEY

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Ağustos 2014 KISALTMALAR AB: IPA: Avrupa

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: 2014/22) (28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı