ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ /04/2013 Konu : Fas Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/112 Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 17/04/2013 tarihli yazıda; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimince, tekstil ve hammaddeleri ihracatına yönelik olarak, pazar alternatifleri yaratmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak amacıyla; Haziran 2013 tarihleri arasında, Fas ın Kazablanka kentine Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirileceği, Ülkemizin, Fas ın tekstil ve hammaddeleri ithalatında İspanya, Çin, İtalya ve Fransa nın ardından beşinci sırada bulunmakla birlikte, Avro bölgesinde sürmekte olan ekonomik kriz dolayısıyla, Fas pazarındaki pazar payımız her yıl arttığı ve önümüzdeki dönemde de bu artışın hızlanmasının öngörüldüğü, Söz konusu heyetin 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında desteklenmesini teminen Ekonomi Bakanlığı ndan gerekli onayın alındığı, Organizasyon kapsamında Fas ın ticaret merkezi olan Kazablanka da gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın, Fas ın önde gelen ithalatçıları ve hazır giyim firmaları ile bir araya getirilmeleri hedeflendiği, bu doğrultuda Fas ta yerleşik profesyonel bir danışman ile çalışılacağı, organizasyon esnasında firmalarımızın ürünlerini sergilemelerine de imkan tanınacağı, Programa katılım ücreti firma başına, EURO olduğu, firma başı katılım ücretine; organizasyon giderleri, konaklama, firmadan katılan 1 kişinin gidiş - dönüş uçak biletinin dahil olduğu, (pasaport-vize ve yurtdışı çıkış harcı giderleri dahil değildir.) Organizasyona katılımın 20 firma ile sınırlı olduğu, başvuruda bulunmak isteyen firmaların 24 Nisan 2013 Çarşamba gününe kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvuruda bulunmaları gerektiği, Başvuruda müracaat tarihi ve talep edilen katılım bedelinin müracaat tarihi itibarıyla ödenmiş olması hususunun dikkate alınacağı, Davet edilecek Faslı firmalara iletilmek ve tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere firmanızın ve ürünlerinizin en az 300 dpi çözünürlükte olan fotoğrafları ve logosu ile firmanızı ve ürünlerinizi detaylı olarak anlatan Türkçe veya İngilizce en az 1 sayfalık tanıtım yazısının adresine iletilmesi gerektiği, Katılım için eksiksiz olarak doldurulacak ekli Başvuru Formu, Katılımcı Bilgi Formu, Ek C-2, Ek C-3, ve katılım ücreti bedeli olan EURO nun Ege İhracatçı Birliklerinin T.VAKIFLAR BANKASI / İZMİR ŞUBESİ ( ŞUBE KODU :004 ) numaralı EURO hesabına (Iban No: TR ) yatırıldığını gösteren dekontun 24 Nisan 2013 Çarşamba Unvan : Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için irtibat : Nedret TOSUN/Şef Adres : Aspendos Bulvarı No:221 ANTALYA Tel efon : (0 242) Faks: (0 242) E-posta : Elektronik ağ : *BEKRHKL*

2 günü mesai saati bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin Fuarlar ve Tanıtım Şubesi ne /Tel / Faks ) iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. (2234) Bilgilerini rica ederim. Fisun EVRENSEVDİ Genel Sekreter Ekler: 1. Katılımcı Bilgi Formu 2. Katılımcı Şirket Bilgi Formu(EKC-2) 3. Katılımcı Talep Formu(EKC-3) 4. Başvuru Formu 19/04/2013 Şef N.TOSUN 19/04/2013 Ş.Müd G. AKEL ÇETİNKAYA

3 Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Tel.(0232) / Faks.(0232) / 1 FİRMA ADI: F A S S E K T Ö R E L TİCARET HEYETİ K A T I L I M C I BİLGİ FORMU (LÜTFEN FORMU BİLGİSAYAR İLE DOLDURARAK 19/04/2013 TARİHİNE KADAR FAKS VEYA YOLUYLA GÖNDERİNİZ) 2 F i r m a yı t e m s i l e n h e ye t e k a t ı l a c a k o l a n yet k i l i ( l e r ) i n p a s a p o r t v e i r t i b a t b i l gi l e r i : i A d ı - S o y a d ı : F i r m a d a k i G ö r e v i / Ü n v a n ı : P a s a p o r t N u m a r a s ı : ii iii P a s a p o r t G e ç e r l i l i k T a r i h i : D oğum Ta r i h i - Y e r i : M o b i l T e l e f o n N u m a r a s ı : A d ı - S o y a d ı : F i r m a d a k i G ö r e v i / Ü n v a n ı : P a s a p o r t N u m a r a s ı : P a s a p o r t G e ç e r l i l i k T a r i h i : D oğum Ta r i h i - Y e r i : M o b i l T e l e f o n N u m a r a s ı : A d ı - S o y a d ı : F i r m a d a k i G ö r e v i / Ü n v a n ı : P a s a p o r t N u m a r a s ı P a s a p o r t G e ç e r l i l i k T a r i h i : D oğum Ta r i h i - Y e r i : M o b i l T e l e f o n N u m a r a s ı : 3 H e y e t i l e b i r l i k t e u ç a k i l e u l aşım : ( ) İst i y o r u m ( ) İst e m i y o r u m 4 H e y e t i l e b i r l i k t e o t e l d e k o n a k l a m a : ( ) İst i y o r u m ( ) İst e m i y o r u m ( ) S G L o d a ( ) D B L o d a 5 T e r c ü m a n i h t i y a c ı m (İngilizce - F r a n s ı z c a / A r a p ç a ) : T e r c ü m a n i h t i y a c ı m ( T ü r k ç e - F r a n s ı z c a / A r a p ç a ) : ( ) V a r ( ) Y o k ( ) V a r ( ) Y o k N O T L A R : H e y e t e k a t ı l ı m ı n ı z l a i l g i l i u l aşı m - k o n a k l a m a r e z e r v a s y o n l a r ı n ı z v e t e r c ü m a n i h t i y a c ı n ı z k o n u l a r ı n d a g e r e k l i işlemleri y a p a r k e n d i k k a t e a l ı n m a s ı g e r e k e n ö z e l d u r u m l a r ( v a r i s e ) l ü t f e n b e l i r t i n i z FR.82.00

4 Organizatör Kuruluş: Programın Adı: VERGİ NO FİRMA ADI ADRES POSTA KODU İL KODU SEKTÖREL TİCARET HEYETİ KATILIMCI ŞİRKET BİLGİ FORMU (EK C-2) ALAN KODU TEL FAKS WEB E-POSTA İLGİLİ KİŞİ KURULUŞ YILI ÇALIŞAN SAYISI FAALİYET TECRÜBESİ (Var/Yok) SEKTÖRÜ ÜRÜNLER İHRACAT SON 3 YILLIK ORT. İHR. MİKTARI ($) İHRAC PAZARLARI

5 EK C-3 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ NE Şirket olarak 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız Fas Tekstil Sektörel Heyeti programında katılımcı olarak yer almak istiyoruz. Tarih: Şirket Unvanı: Vergi Dairesi: Vergi Sicil No: Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Adı: Şirket Kaşesi ve İmza: (Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır)

6 F A S S E K T Ö R E L T İ C A R E T H E Y E T İ K A T I L I M B A Ş V U R U F O R M U ( F İ R M A P R O F İ L İ ) H a z i r a n t a r i h l e r i a r a s ı n d a B i r l i ğ i n i z t a r a f ı n d a n d ü z e n l e n e c e k S e k t ö r e l T i c a r e t H e y e t i o r g a n i z a s y o n u n a k a t ı l m a y ı, k a t ı l ı m k o ş u l l a r ı n a u y m a y ı k a b u l v e t a a h h ü t e d i y o r u m. E v e t H a y ı r F o r m u d o l d u r a n y e t k i l i n i n a d ı - s o y a d ı : T a r i h, İ m z a K a ş e : Lütfen formu daktilo veya bilgisayar ile İngilizce olarak doldurarak EURO katılım ücretinin havale edildiğine dair dekont, katılımcı firma bilgi formu ve marka tescil belgesi (varsa) 19 Nisan 2013 tarihine kadar tarafımıza iletiniz 1.Company Name 2.Company Tax ID Nr.(Vergi Dairesi ve No) 3.Contact Person( Katılımcı adı) 4.Job Title (Görevli adı ) 5.Address 6.Telephone 7.Fax 8. 9.Web page 10.Total Exports (2012 ) 11. Export Markets 12.Products 13.References (İmalat Yaptığınız müşteri/markaları yazınız) US$ Woven FabricsSquare weavesdiagonal weavessatin weaves Raised weaves Open weaves Complex weaves Semi PlainsJacquardVelvetTweedsImitation Knitted FabricsSingle needle beddouble needle bed Knit terrycloth Open knitraised knitimitation Others Special Collection Evening&party wear Bridalwear Ties Foulard&Scarves Shirting Denim Linings Fake furs Coat-weight woolens Lingeri-Corsetry Swimwear Competition Sportswear Technical Fabrics Bags and Luggage Performance Codes Stain-resistance Anti-U.V Climatic Anti-bacterial Bi-stretch Water-repellent Double-face Easy-care Eco-friendly finishinghigh resistancewaterproof Breathable-waterproof Garment washableorganic Recycled Mono-stretch Naturally stretch Reflecting Responsible production Chlorine resistantbreathing Fast-drying fabric Termal Wind-proof Fibres&Blends Natural fibres/animal by-products Natural fibres/vegetable by-product Natural fibres/mineral byproduct Chemical and artificial fibres/celluluse by-product Chemical and artificial fibres/ Animal by-product Chemical and artificial fibres/ Vegetable by-product Chemical and artificial fibres/ Vegetable protein by-product Chemical and synthetic fibres Lace, Embroidery, Ribbons LaceLeaversChantilityTulleTextronicRaschel Jacquardtronic Over-embroidered Embroidery Cotton-typeWool-typeSilk-type EyeletCraft-likeGuipureInlaySmokedQuilted Multi-layerEngineeredAll-over Other Textile ornamentappliquelaser cutsequin Bead Ribbon FinishingDegradable Wash-outable Overdryed Indigo Wrap dyeing Eco-friendly CoatingColour Whitened Indescent/pearly Lacquered Matt Metal Transparent Oliskin Rubberized Silicone-treated Paper Polyurethane Eco-friendly Yarn Home Textile (Please specify )

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/418-6979 Ankara, 08/04/2014 Konu: Güney Afrika İklimlendirme Sanayii Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, SĠRKÜLER (2014/Ġ)

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004341 24/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 469 Sayın Üyemiz, 1. Gabon, Senegal Ticaret

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (M/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ EK-2 Sayfa 1 / 8 F a s h i o n S V P 2 0 1 5 2 9 3 0 E y l ü l 2 0 1 5, L O N D R A - Đ N G Đ L T E R E Bir tarafta Ege Đhracatçı Birlikleri

Detaylı

T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. 27 Kasım 2012

T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. 27 Kasım 2012 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 27 Kasım 2012 B2B e-pazaryerleri Tedarikçi ve alıcıların e-ticaretle ilgili iş ve işlemlerini yerine getirebildikleri

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

ÜYELİK BAŞVURU FORMU ÜYELİK BAŞVURU FORMU Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneğine (ÇATIDER) gerçek / tüzel üye olmak istiyorum. Kurucu Üyelerden veya Yönetim Kurulundan iki Kişi tarafından tavsiye edildiğimi belirtir doküman

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı