Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010"

Transkript

1 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı

2 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 2

3 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 3

4 Çukurova Kalkınma Ajansı 2006 yılında TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi nde Adana merkezli olarak kurulmuştur. 4

5 Çukurova Kalkınma Ajansı Görevler Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarıarasındaki işbirliğini geliştirmek, Temin edilen kaynaklarıetkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planıve programlarla uyumlu bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, Bölgenin yatırım imkanlarınıiçve dışyatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmektir. 5

6 Çukurova Kalkınma Ajansı Destekler 6

7 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 7

8 KOSGEB Destekleri 1. KOBİ Proje Destek Programı 2. Tematik Proje Destek Programı 3. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı 4. Ar-Geİnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 5. Girişimcilik Destek Programı 6. Genel Destek Programı 7. Kredi Faiz Destekleri 8

9 KOSGEB Destekleri 1. KOBİ Proje Destek Programı Desteklenen proje konuları Üretim ve yönetim organizasyon Pazarlama Dış ticaret İnsan kaynakları Mali işler ve finans Bilgi yönetimi Proje süresi 6 ay-24 ay Destek üst limiti TL Destek oranı1. ve 2. bölge %50 için 3. ve 4. bölge için %60 9

10 KOSGEB Destekleri 2. Tematik Proje Destek Programı a) ÇağrıEsaslıTematik Program:Hem KOBİ lerhem de meslek kuruluşlarıbaşvuru sahibi olabilir. Destek üst limiti ve proje süresi, proje teklif çağrısında belirlenir. Destek oranı1. ve 2. bölge %50 için 3. ve 4. bölge için %60 b) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı: Proje süresi 24 ay Destek üst limiti TL Destek oranı1. ve 2. bölge %50 için 3. ve 4. bölge için %60 10

11 KOSGEB Destekleri 3. İşbirliği -GüçbirliğiDestek Programı Destek Programı Programın amacı:kobi lerinişbirliği ve güçbirliğianlayışıyla bir araya gelerek ortak sorunlara ortak çözümlerin üretilmesidir. Proje süresi Destek üst limiti 6-24 ay TL geri ödemesiz TL geri ödemeli 11

12 KOSGEB Destekleri 4. AR-GE, İnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Programın amacı: KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, Ar- Gekapasitesinin arttırılması, mevcut Ar-Gedesteklerinin geliştirilmesi ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesidir. Proje süresi ay Ar-Ge ve inovasyon programı için ay Endüstriyel uygulama için 12

13 KOSGEB Destekleri 4. AR-GE, İnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ar-Geve İnovasyon Programı Üst limit (TL) Destek oranı Kira desteği %75 Mak. teç. dnm. ve yzlm. hammd. hizmet alımıgiderleri desteği ve %75 Başlangıç sermayesi desteği %100 Proje danışmanlık desteği %75 Eğitim desteği %75 Sınai ve fikri mülkiyet hakkı desteği %75 Proje tanıtım desteği %75 Yurt dışıkong.-konf., fuar ziy. teknolojik işb. ziy. desteği %75 Test, analiz ve belgelendirme des %75 13

14 KOSGEB Destekleri 4. AR-GE, İnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Endüstriyel Uygulama Programı Üst limit (TL) Destek oranı Kira desteği %75 Personel gideri desteği %75 Mak. teç. donanım, sarf malz., yazılım ve tasarım gideri desteği Mak. teç. donanım, sarf malz., yazılım ve tasarım gideri desteği % %75 14

15 KOSGEB Destekleri 5. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı girişimcilik eğitimi Yeni girişimci desteği İş geliştirme merkezi desteği 15

16 KOSGEB Destekleri 5. Girişimcilik Destek Programı Yeni girişimci desteği Kimler faydalanabilir: Uygulamalıgirişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. Üst limit (TL) İşletme kuruluş desteği Kuruluş dönemi, mak. teç. ofis donanım desteği İşletme giderleri desteği Sabit yatırım desteği (geri ödemeli) Destek oranları 1. ve 2. bölge için %50 3. ve 4. bölge için %60 16

17 KOSGEB Destekleri 6. Genel Destek Programı Programın amacı: KOBİ lerinrekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme faaliyetlerinin teşvik edilmesidir. Yurt içi fuar desteği Yurt dışı iş gezisi desteği Enerji verimliliği desteği Tasarım desteği Nitelikli eleman istihdam desteği Sınai mülkiyet hakları desteği Danışmanlık desteği Eğitim desteği Belgelendirme desteği Test, analiz ve kalibrasyon desteği 17

18 KOSGEB Destekleri 7. Kredi Faiz Destekleri KOBİ kredi faiz desteği GAP Bölgesi KOBİmakine teçhizat yatırımıdestek kredisi Acil kredi faiz desteği 18

19 KOSGEB Destekleri 7. Kredi Faiz Destekleri Acil kredi faiz desteği tarihinden sonra sel baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp, genel grev, yangın ile halk hareketleri, terör vb. durumlarından etkilenen KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla hazırlanan bir programdır. Acil destek faiz kredisinin üst limiti TL dir. Kredi faiz bedelinin tamamını KOSGEB karşılar. 19

20 SAN-TEZ Programın amacı: Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması ve üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek, ülkemize katma değer yaratacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut ürün ve/veya üretim tekniğinde yenilik yapılması amacıyla sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. 20

21 SAN-TEZ Kimler faydalanabilir: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizdeki yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan faydalanabilir. Proje başvuruları, yılda iki defa kabul edilmektedir. I. dönem: 15 Mart II. dönem: 15 Ağustos Destek oranı: en fazla %75 21

22 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 22

23 Yatırımlarda Devlet Yeni Teşvik Yardımları Sistemi Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 23

24 Yatırımlarda Devlet Genel Teşvik Yardımları Sistemi Ülke geneline uygulanan, Bazı istisnalar dışında sektörel ayrım içermeyen, Belli bir tutarın üzerindeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası 1. ve 2. bölgelerde asgari 1 milyon TL 3. ve 4. bölgelerde asgari 500 bin TL 24

25 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi Teşvik edilmeyecek sektörler Tarım ve tarımsal sanayi Teşviki belli şartlara bağlı sektörler Tarım ve tarımsal sanayi 25

26 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi İBBS Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir. İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur. 26

27 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi Bölgeler 27

28 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi SEGE sıralaması Bölge illeri Bölge Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi kodu SEGE sıralaması Bölge illeri Bölge kodu 1 İstanbul TR10 14 Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC1 2 İzmir TR31 15 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR63 3 Ankara TR51 16 Kayseri, Sivas, Yozgat TR72 4 Bursa, Eskişehir, Bilecik TR41 17 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir TR71 5 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR42 18 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR83 6 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TR21 19 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane TR90 7 Adana, Mersin TR62 20 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli TRB1 8 Aydın, Denizli, Muğla TR32 21 Kastamonu, Çankırı,Sinop TR82 9 Antalya, Isparta, Burdur TR61 22 Erzurum, Erzincan,Bayburt TRA1 10 Balıkesir, Çanakkale TR22 23 Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 11 Zonguldak, Karabük, Bartın TR81 24 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt TRC3 12 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak TR33 25 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan TRA2 13 Konya, Karaman TR52 26 Van, Muş, Bitlis, Hakkari TRB2 28

29 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi TR62 Adana-Mersin 26 istatistiki bölge arasında 7. sıradadır ve 2. derece gelişmiş bölge sınıfındadır. 29

30 Yatırımlarda Devlet Bölgesel Teşvik Yardımları Sistemi Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir. Sağlık yatırımları ile 3 yıldız ve üzeri turizm yatırımları İstanbul hariçtüm yörelerde, eğitim yatırımlarıise tüm yörelerde desteklenmektedir. Bölgede faaliyetin sürdürülmesi gereken süre 5 YIL 30

31 Yatırımlarda Devlet Bölgesel Teşvik Yardımları Sistemi Bölgesel teşvik sisteminde uygulanacak teşvik araçları 1.KDV istisnası 2.Gümrük vergisi muafiyeti 3.Faiz desteği (3. ve 4. bölgelerde) 4.Sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının hazinece karşılanması 5.Kurumlar/Gelir vergisi indirimi 6.Yatırım yeri tahsisi 31

32 Yatırımlarda Devlet Yardımları Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Genel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımlar Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgesel Teşvik Sistemi Faiz desteği* 32

33 Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik araçlarının bölgeler ve yatırım türüne göre dağılımı 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE B.P. B.S. B.P. B.S. B.P. B.S. B.P. B.S. Vergi İndirimi SSK İşveren Primi FaizDesteği* Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar Gümrük Vergisi Muaf. Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar *Ar-geve çevre yatırımlarıiçinde faiz desteği uygulanmaktadır. B.P. : Büyük Proje B.S. : Bölgesel - Sektörel 33

34 Yatırımlarda Devlet Yardımları KDV İSTİSNASI GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 34

35 Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği dan önce başlayan yatırımlar Bölgeler Bölgesel Büyük Ölçekli 1 2 yıl 2 yıl 2 3 yıl 3 yıl 3 5 yıl 5 yıl 4 7 yıl 7 yıl 35

36 Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği dan sonra başlayan yatırımlar Bölgeler Bölgesel Büyük Ölçekli yıl 3 yıl 4 5 yıl 5 yıl 36

37 Yatırımlarda Devlet Yardımları Vergi İndirimi dan önce başlayan yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı(%) Bölgesel ve Sektörel Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%) Yatırıma Katkı Oranı(%) Büyük Proje Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%)

38 Yatırımlarda Devlet Yardımları Vergi İndirimi dan sonra başlayan yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı(%) Bölgesel ve Sektörel Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%) Yatırıma Katkı Oranı(%) Büyük Proje Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%)

39 Yatırımlarda Devlet Yardımları Vergi İndirimi ÖRNEK A firması, 2.bölgede, bölgesel olarak desteklenecek bir yatırıma tarihinden önce başlamış ve TL yatırım yapmış olsun; (Yatırıma katkı oranı% 30, kurumlar vergisi indirim oranı% 60) Buna göre, firma, % 30 oranında yatırıma katkıoranısonucunda, sadece yatırım kazancı üzerinden % 8 kurumlar vergisi ödeyecektir. 39

40 Yatırımlarda Devlet Yardımları TR62 Adana-Mersin2009 Yılı Düzenlenen teşvik belgesi sayısı 55 Yapılan sabit yatırım ,00 TL Yeni istihdam

41 Yatırımlarda Devlet Yardımları TR62 Adana-Mersin2009 Yılı Düzenlenen teşvik belgesi sayısı 55 Yapılan sabit yatırım ,00 TL Yeni istihdam

42 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 42

43 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri 43

44 44

45 Kırsal Kalkınma Destekleri Amacı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı(KKYDP), Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde uygulamaya konmuştur. Tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımlarını teşvik etmektir ANCAK en önemli amacı uluslararası fonların kullanımı için yerel kapasite yaratmaktır. 45

46 Kırsal Kalkınma Destekleri İçeriği KKYDP kapsamındaki her paket uygulama etap olarak adlandırılmaktadır. 46

47 47

48 Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımlar Destek konuları Yatırım türü Konusu Ekonomik yatırımlar 1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanmasıve paketlenmesine yönelik Altyapı yatırımları a. Yeni tesislerin yapımı b. Mevcut tesislerin kapasite artırımıve teknolojilerinin yenilenmesi c. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması 2. Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımı Basınçlı sulama sistemi yatırımları 48

49 Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik yatırımlar Altyapıyatırımları Tarıma Dayalı Yatırımlar Gerçek ve tüzel kişiler* Sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri *şirketler, tarımsal amaçlıkooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri Kimler başvurabilir 49

50 Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımlar Ekonomik yatırımlar Gerçek kişi Tüzel kişi Azami proje tutarı TL TL Destek oranı %50 %50 Altyapı yatırımları Azami proje tutarı TL Destek oranı %75 Destek miktarları 50

51 51

52 Kırsal Kalkınma Makine ve Ekipman Destekleri Alımları Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımınıyaygınlaştırmak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, rekabet edebilirliği arttırmak 81 ilde tarımsal alanda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve tüzel kişiler (şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri) Amacı Kimler başvurabilir 52

53 Kırsal Kalkınma Destekleri Makine ve Ekipman Alımları Basınçlı sulama sistemleri Gerçek kişi Tüzel kişi Azami alım tutarı TL TL Destek oranı %50 %50 Diğer makine ve ekipman Gerçek kişi Tüzel kişi Azami alım tutarı TL TL Destek oranı %50 %50 Destek miktarları 53

54 Kırsal Kalkınma Destekleri 5. Etap Örneği Başvuru sayısı Ekonomik yatırımlar Kabul edilen proje sayısı Hibe tutarı Adana TL Mersin TL Makine ve ekipman Başvuru sayısı Makine ve ekipman sayısı Hibe tutarı Adana TL Mersin TL KKYDP hakkında ayrıntılı bilgi için 54

55 55

56 Diğer Destekler Alan bazlı tarımsal destekler: Mazot, gübre ve toprak analizi desteği Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği Alternatif ürün desteği Fındık üreticilerine alan bazlıgelir desteği ve alternatif ürüne geçen üreticilere telafi edici ödeme Fark ödemesi destekleri Tarım sigortası destekleri Telafi edici ödemeler kapsamındaki tarımsal destekler 56

57 Diğer Destekler Hayvancılık destekleri Faiz indirimli tarımsal krediler Diğer tarımsal amaçlı destekler Ar-Ge destekleri Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması(çatak) desteği Yurtiçi sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ile sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi 57

58 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 58

59 TÜBİTAK Destekleri Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı(TEYDEB) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1508-Teknoloji ve Yenilik OdaklıGirişimleri Destekleme Programı Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 59

60 TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı(ARDEB) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 1002 Hızlı Destek Programı 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1010 Evrensel Araştırmacı(EVRENA) Programı 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağlarıve PlatformlarıKurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 60

61 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Ar-Ge Çıktılarıözgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan yeni ürün, üretim yöntemleri ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetler bütünüdür. Ar-Geprojesinin bitmişsayıldığı, ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren yapılan harcamalar ile, ürünün yapı, nitelik ve performansınıteknik açıdan değiştirmeyen harcamalar ise Ar-Gefaaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. 61

62 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Programlara sunulan Ar-Ge projelerinden beklenen hedefler 1. Yeni ürün geliştirilmesi 2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreçgeliştirme 62

63 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kimler başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarına %60'a varan oranlarda geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Destekleme süresi En çok 36 ay 63

64 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Proje Pazarları Destekleme Programı Üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak muhtemel işbirliklerinin oluşturulduğu etkinlikleri desteklemek için oluşturulmuştur. Kimler başvurabilir? Üniversiteler, araştırma kurumları Destek biçimi ve miktarı Bilim kurulu tarafından belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla, talebin uygun görülen kısmı için hibe sağlanmaktadır. Hibe miktarı etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır. 64

65 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Kimler başvurabilir? KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK a proje başvurusunda bulunmamış veya en az bir kez proje başvurusunda bulunmuş kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %75 i oranında hibe destek. Proje bütçesi için üst sınır: TL Destekleme süresi En fazla 18 ay 65

66 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge 1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Kimler başvurabilir? Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerindenbirini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almışgerçek kişiler başvurabilir. Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %75 i oranında hibe destek. Destek miktarı TL ile sınırlandırılmıştır. Destekleme süresi En fazla 12ay 66

67 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Uluslararasıprogramlara örnek olarak; EUREKA, EUREKA Küme Projeleri, EUROSTARS, Ortak Teknoloji Girişimleri, CORNET sayılabilir. 67

68 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge EUREKA Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. EUREKA projelerinde olmasıgerekenler En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı Kısa zamanda ticarileşebilecek bir ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı 68

69 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Tüm programlarda genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir; a)personel giderleri, b)seyahat giderleri, c)alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d)danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, e)ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler, f)malzeme ve sarf giderleri. 69

70 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın (DTM) Destekleri 70

71 DTM nin Destekleri 1. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 2. İstihdam Yardımı 3. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları 4. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri 5. Marka ve TURQUALITY 6. Pazar Araştırmasıve Pazarlama Desteği 7. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı 71

72 DTM nin Destekleri Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Başvuru Mercii: İhracatçıBirlikleri Destek Oranı :% 50 Yararlananlar : Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, DışTicaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile SektörelDışTicaret Şirketleri (SDŞ) 72

73 DTM nin Destekleri Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Desteğin Kapsamı: ISO 9000 Serisi ISO CE İşareti Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla ABD Doları na kadardesteklenmesini kapsamaktadır. 73

74 DTM nin Destekleri İstihdam Yardımı Başvuru Mercii: İhracatçıBirlikleri Destek Oranı :% 50 Yararlananlar : Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, DışTicaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile SektörelDışTicaret Şirketleri (SDŞ) 74

75 DTM nin Destekleri İstihdam Yardımı Başvuru Mercii Yararlananlar : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) : SDŞ Destek Oranı : % 75 Desteklenecek Eleman Sayısı: 1 Yönetici & 2 Eleman Destek Süresi : 1 yıl (azami) Desteğin Kapsamı: İstihdam yardımıkapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır. Yıllık destek miktarı yönetici için ABD Doları, Her bir eleman için ABD DolarıkarşılığıTL tutarınıgeçemez. 75

76 DTM nin Destekleri Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri Desteğin Kapsamı: 1. Milli katılım : (Navlun ücretsiz) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları a) Sektörel Fuar : stand kirası%50, USD a kadar b) Genel Fuar : stand kirası%50, USD a kadar 2. Bireysel Katılım : (Sadece sektörel fuarlar) a) Tek firma:standkirasıve navlun %50, USD akadar b) SDŞ: stand kirasının tamamı ve navlunun %75 i, USD a kadar 76

77 DTM nin Destekleri Destek oranı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70, 30/12/2009 ile 30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımlarıiçin %60, Teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır. 77

78 Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme DTM nin ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Destekleri Desteklenmesi Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons. Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Başvuru Süresi : 6 ay Yararlananlar : Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerle SDŞ ve DTSŞler Destek Oranı : Üretici % 60, Ticari % 50 Destek Süresi : Desteklenen il kiradan itibaren 4 yıl boyunca 78

79 Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme DTM nin ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Destekleri Desteklenmesi Desteğin Kapsamı ve limitleri : Kira Giderlerinin Desteklenmesi: Mağazalar: DTSŞ, Üretici ve Yazılımcıen fazla yıllık , Ticari , SDŞ Ofis Showroom: DTSŞ, Üretici ve Yazılımcıen fazla yıllık , Ticari , SDŞ Depolar: DTSŞ, Üretici ve Yazılımcıen fazla yıllık , Ticari , SDŞ

80 DTM nin Destekleri Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi: (Görsel ve yazılıtanıtım, sponsorluk, reklam panosu, yabancı dilde katalog, broşür, eşantiyon vs.) YurtdışıBirimi Bulunan %60 oranında her ülke için yıllık en fazla USD YurtdışıBirimi Bulunmayan ancak Yurtiçi ve Yurtdışımarka tescili bulunan: %60 oranında toplam USD Marka Tescil ve Koruma Yurtiçinde Marka Tescili Bulunanlar için: %50 oranında yıllık en fazla USD 80

81 DTM nin Destekleri Marka ve Turquality nindesteklenmesi Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons. Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Başvuru Süresi : 6 ay Yararlananlar : İhracatçıBirlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçıBirlikleri%80) Destek Süresi : 4 Yıl (Marka Destek Programı) 5 Yıl (TURQUALITY Destek Programı) 81

82 DTM nin Destekleri Marka ve Turquality nindesteklenmesi Desteğin Kapsamı İhracatçı Birliklerinin; *Sektörleri ile ilgili olarak yapacaklarıtanıtım ve reklam harcamalarıen fazla $ Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; *Sektörleri ile ilgili olarak yapacaklarıtanıtım ve reklam harcamalarıen fazla $ Şirketler, SDŞ ve DTSŞ lerin; * İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: 82

83 DTM nin Destekleri Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii : İGEME ve İhracatçı Birlikleri Pazar Araştirmasi ve Pazarlama Desteği Yararlananlar :Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Desteğin Kapsamı 1. Pazar araştırması: şirketler %70, SDŞ ler%80 proje başına en fazla USD 2. Pazar araştırması raporları ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler %50, SDŞ ler%60 yıllık en fazla USD 3.Sektörelnitelikli ticaret heyeti katılım giderleri, şirketler %50, SDŞ ler%60 program başına en fazla USD 4.E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler %50, SDŞ ler%60 yıllık en fazla USD 83

84 DTM nin Destekleri Yetkili Kuruluş Başvuru Mercii Eğitim ve Danışmanlık Yardımı : Dış Ticaret Müsteşarlığı : İGEME, İhracatçıBirlikleri Yararlanan Firmalar : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar Destek Süresi : Eğitim: 6 ay 80 saat; Danışmanlık: En fazla 3 yıl; Tasarım: En fazla 1 yıl Destek Oranı : Eğitim % 70;Danışmanlık % 50;Tasarım % 100 Desteğin Limitleri : Eğitim her program ; Danışmanlık yıllık ; Tasarımcı aylık 1.500* USD olarak belirlenmiştir *: Yurtiçi tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcının yurtdışındaki yaşam giderlerinin tamamıaylık ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 84

85 SON OLARAK Ajansımız ya da diğer yatırım destek ve teşvik mekanizmalarıile ilgili olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Adana: Mersin:

86 BİZİDİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 86

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ INTERMARK BUSINESS CONSULTANCY 1 www.intermark.com.tr INTERMARK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler, 10 yıli aşkın süredir müşterilerimize nitelikli

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARI Abdullah ÖĞÜTVERİCİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 20.11.2013 1

Detaylı