Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010"

Transkript

1 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı

2 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 2

3 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 3

4 Çukurova Kalkınma Ajansı 2006 yılında TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi nde Adana merkezli olarak kurulmuştur. 4

5 Çukurova Kalkınma Ajansı Görevler Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarıarasındaki işbirliğini geliştirmek, Temin edilen kaynaklarıetkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planıve programlarla uyumlu bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, Bölgenin yatırım imkanlarınıiçve dışyatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmektir. 5

6 Çukurova Kalkınma Ajansı Destekler 6

7 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 7

8 KOSGEB Destekleri 1. KOBİ Proje Destek Programı 2. Tematik Proje Destek Programı 3. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı 4. Ar-Geİnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 5. Girişimcilik Destek Programı 6. Genel Destek Programı 7. Kredi Faiz Destekleri 8

9 KOSGEB Destekleri 1. KOBİ Proje Destek Programı Desteklenen proje konuları Üretim ve yönetim organizasyon Pazarlama Dış ticaret İnsan kaynakları Mali işler ve finans Bilgi yönetimi Proje süresi 6 ay-24 ay Destek üst limiti TL Destek oranı1. ve 2. bölge %50 için 3. ve 4. bölge için %60 9

10 KOSGEB Destekleri 2. Tematik Proje Destek Programı a) ÇağrıEsaslıTematik Program:Hem KOBİ lerhem de meslek kuruluşlarıbaşvuru sahibi olabilir. Destek üst limiti ve proje süresi, proje teklif çağrısında belirlenir. Destek oranı1. ve 2. bölge %50 için 3. ve 4. bölge için %60 b) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı: Proje süresi 24 ay Destek üst limiti TL Destek oranı1. ve 2. bölge %50 için 3. ve 4. bölge için %60 10

11 KOSGEB Destekleri 3. İşbirliği -GüçbirliğiDestek Programı Destek Programı Programın amacı:kobi lerinişbirliği ve güçbirliğianlayışıyla bir araya gelerek ortak sorunlara ortak çözümlerin üretilmesidir. Proje süresi Destek üst limiti 6-24 ay TL geri ödemesiz TL geri ödemeli 11

12 KOSGEB Destekleri 4. AR-GE, İnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Programın amacı: KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, Ar- Gekapasitesinin arttırılması, mevcut Ar-Gedesteklerinin geliştirilmesi ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesidir. Proje süresi ay Ar-Ge ve inovasyon programı için ay Endüstriyel uygulama için 12

13 KOSGEB Destekleri 4. AR-GE, İnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ar-Geve İnovasyon Programı Üst limit (TL) Destek oranı Kira desteği %75 Mak. teç. dnm. ve yzlm. hammd. hizmet alımıgiderleri desteği ve %75 Başlangıç sermayesi desteği %100 Proje danışmanlık desteği %75 Eğitim desteği %75 Sınai ve fikri mülkiyet hakkı desteği %75 Proje tanıtım desteği %75 Yurt dışıkong.-konf., fuar ziy. teknolojik işb. ziy. desteği %75 Test, analiz ve belgelendirme des %75 13

14 KOSGEB Destekleri 4. AR-GE, İnovasyonve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Endüstriyel Uygulama Programı Üst limit (TL) Destek oranı Kira desteği %75 Personel gideri desteği %75 Mak. teç. donanım, sarf malz., yazılım ve tasarım gideri desteği Mak. teç. donanım, sarf malz., yazılım ve tasarım gideri desteği % %75 14

15 KOSGEB Destekleri 5. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı girişimcilik eğitimi Yeni girişimci desteği İş geliştirme merkezi desteği 15

16 KOSGEB Destekleri 5. Girişimcilik Destek Programı Yeni girişimci desteği Kimler faydalanabilir: Uygulamalıgirişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. Üst limit (TL) İşletme kuruluş desteği Kuruluş dönemi, mak. teç. ofis donanım desteği İşletme giderleri desteği Sabit yatırım desteği (geri ödemeli) Destek oranları 1. ve 2. bölge için %50 3. ve 4. bölge için %60 16

17 KOSGEB Destekleri 6. Genel Destek Programı Programın amacı: KOBİ lerinrekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme faaliyetlerinin teşvik edilmesidir. Yurt içi fuar desteği Yurt dışı iş gezisi desteği Enerji verimliliği desteği Tasarım desteği Nitelikli eleman istihdam desteği Sınai mülkiyet hakları desteği Danışmanlık desteği Eğitim desteği Belgelendirme desteği Test, analiz ve kalibrasyon desteği 17

18 KOSGEB Destekleri 7. Kredi Faiz Destekleri KOBİ kredi faiz desteği GAP Bölgesi KOBİmakine teçhizat yatırımıdestek kredisi Acil kredi faiz desteği 18

19 KOSGEB Destekleri 7. Kredi Faiz Destekleri Acil kredi faiz desteği tarihinden sonra sel baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp, genel grev, yangın ile halk hareketleri, terör vb. durumlarından etkilenen KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla hazırlanan bir programdır. Acil destek faiz kredisinin üst limiti TL dir. Kredi faiz bedelinin tamamını KOSGEB karşılar. 19

20 SAN-TEZ Programın amacı: Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması ve üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek, ülkemize katma değer yaratacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut ürün ve/veya üretim tekniğinde yenilik yapılması amacıyla sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. 20

21 SAN-TEZ Kimler faydalanabilir: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizdeki yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan faydalanabilir. Proje başvuruları, yılda iki defa kabul edilmektedir. I. dönem: 15 Mart II. dönem: 15 Ağustos Destek oranı: en fazla %75 21

22 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 22

23 Yatırımlarda Devlet Yeni Teşvik Yardımları Sistemi Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 23

24 Yatırımlarda Devlet Genel Teşvik Yardımları Sistemi Ülke geneline uygulanan, Bazı istisnalar dışında sektörel ayrım içermeyen, Belli bir tutarın üzerindeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası 1. ve 2. bölgelerde asgari 1 milyon TL 3. ve 4. bölgelerde asgari 500 bin TL 24

25 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi Teşvik edilmeyecek sektörler Tarım ve tarımsal sanayi Teşviki belli şartlara bağlı sektörler Tarım ve tarımsal sanayi 25

26 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi İBBS Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir. İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur. 26

27 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi Bölgeler 27

28 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi SEGE sıralaması Bölge illeri Bölge Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi kodu SEGE sıralaması Bölge illeri Bölge kodu 1 İstanbul TR10 14 Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC1 2 İzmir TR31 15 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR63 3 Ankara TR51 16 Kayseri, Sivas, Yozgat TR72 4 Bursa, Eskişehir, Bilecik TR41 17 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir TR71 5 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR42 18 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR83 6 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TR21 19 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane TR90 7 Adana, Mersin TR62 20 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli TRB1 8 Aydın, Denizli, Muğla TR32 21 Kastamonu, Çankırı,Sinop TR82 9 Antalya, Isparta, Burdur TR61 22 Erzurum, Erzincan,Bayburt TRA1 10 Balıkesir, Çanakkale TR22 23 Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 11 Zonguldak, Karabük, Bartın TR81 24 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt TRC3 12 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak TR33 25 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan TRA2 13 Konya, Karaman TR52 26 Van, Muş, Bitlis, Hakkari TRB2 28

29 Yatırımlarda Devlet Yardımları Bölgesel Teşvik Sistemi TR62 Adana-Mersin 26 istatistiki bölge arasında 7. sıradadır ve 2. derece gelişmiş bölge sınıfındadır. 29

30 Yatırımlarda Devlet Bölgesel Teşvik Yardımları Sistemi Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir. Sağlık yatırımları ile 3 yıldız ve üzeri turizm yatırımları İstanbul hariçtüm yörelerde, eğitim yatırımlarıise tüm yörelerde desteklenmektedir. Bölgede faaliyetin sürdürülmesi gereken süre 5 YIL 30

31 Yatırımlarda Devlet Bölgesel Teşvik Yardımları Sistemi Bölgesel teşvik sisteminde uygulanacak teşvik araçları 1.KDV istisnası 2.Gümrük vergisi muafiyeti 3.Faiz desteği (3. ve 4. bölgelerde) 4.Sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının hazinece karşılanması 5.Kurumlar/Gelir vergisi indirimi 6.Yatırım yeri tahsisi 31

32 Yatırımlarda Devlet Yardımları Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Genel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımlar Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgesel Teşvik Sistemi Faiz desteği* 32

33 Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik araçlarının bölgeler ve yatırım türüne göre dağılımı 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE B.P. B.S. B.P. B.S. B.P. B.S. B.P. B.S. Vergi İndirimi SSK İşveren Primi FaizDesteği* Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar Gümrük Vergisi Muaf. Tüm bölgelerde tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar *Ar-geve çevre yatırımlarıiçinde faiz desteği uygulanmaktadır. B.P. : Büyük Proje B.S. : Bölgesel - Sektörel 33

34 Yatırımlarda Devlet Yardımları KDV İSTİSNASI GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 34

35 Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği dan önce başlayan yatırımlar Bölgeler Bölgesel Büyük Ölçekli 1 2 yıl 2 yıl 2 3 yıl 3 yıl 3 5 yıl 5 yıl 4 7 yıl 7 yıl 35

36 Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği dan sonra başlayan yatırımlar Bölgeler Bölgesel Büyük Ölçekli yıl 3 yıl 4 5 yıl 5 yıl 36

37 Yatırımlarda Devlet Yardımları Vergi İndirimi dan önce başlayan yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı(%) Bölgesel ve Sektörel Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%) Yatırıma Katkı Oranı(%) Büyük Proje Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%)

38 Yatırımlarda Devlet Yardımları Vergi İndirimi dan sonra başlayan yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı(%) Bölgesel ve Sektörel Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%) Yatırıma Katkı Oranı(%) Büyük Proje Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı(%) Vergi İndirimi Oranı(%)

39 Yatırımlarda Devlet Yardımları Vergi İndirimi ÖRNEK A firması, 2.bölgede, bölgesel olarak desteklenecek bir yatırıma tarihinden önce başlamış ve TL yatırım yapmış olsun; (Yatırıma katkı oranı% 30, kurumlar vergisi indirim oranı% 60) Buna göre, firma, % 30 oranında yatırıma katkıoranısonucunda, sadece yatırım kazancı üzerinden % 8 kurumlar vergisi ödeyecektir. 39

40 Yatırımlarda Devlet Yardımları TR62 Adana-Mersin2009 Yılı Düzenlenen teşvik belgesi sayısı 55 Yapılan sabit yatırım ,00 TL Yeni istihdam

41 Yatırımlarda Devlet Yardımları TR62 Adana-Mersin2009 Yılı Düzenlenen teşvik belgesi sayısı 55 Yapılan sabit yatırım ,00 TL Yeni istihdam

42 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 42

43 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri 43

44 44

45 Kırsal Kalkınma Destekleri Amacı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı(KKYDP), Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde uygulamaya konmuştur. Tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımlarını teşvik etmektir ANCAK en önemli amacı uluslararası fonların kullanımı için yerel kapasite yaratmaktır. 45

46 Kırsal Kalkınma Destekleri İçeriği KKYDP kapsamındaki her paket uygulama etap olarak adlandırılmaktadır. 46

47 47

48 Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımlar Destek konuları Yatırım türü Konusu Ekonomik yatırımlar 1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanmasıve paketlenmesine yönelik Altyapı yatırımları a. Yeni tesislerin yapımı b. Mevcut tesislerin kapasite artırımıve teknolojilerinin yenilenmesi c. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması 2. Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımı Basınçlı sulama sistemi yatırımları 48

49 Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik yatırımlar Altyapıyatırımları Tarıma Dayalı Yatırımlar Gerçek ve tüzel kişiler* Sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri *şirketler, tarımsal amaçlıkooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri Kimler başvurabilir 49

50 Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımlar Ekonomik yatırımlar Gerçek kişi Tüzel kişi Azami proje tutarı TL TL Destek oranı %50 %50 Altyapı yatırımları Azami proje tutarı TL Destek oranı %75 Destek miktarları 50

51 51

52 Kırsal Kalkınma Makine ve Ekipman Destekleri Alımları Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımınıyaygınlaştırmak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, rekabet edebilirliği arttırmak 81 ilde tarımsal alanda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve tüzel kişiler (şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri) Amacı Kimler başvurabilir 52

53 Kırsal Kalkınma Destekleri Makine ve Ekipman Alımları Basınçlı sulama sistemleri Gerçek kişi Tüzel kişi Azami alım tutarı TL TL Destek oranı %50 %50 Diğer makine ve ekipman Gerçek kişi Tüzel kişi Azami alım tutarı TL TL Destek oranı %50 %50 Destek miktarları 53

54 Kırsal Kalkınma Destekleri 5. Etap Örneği Başvuru sayısı Ekonomik yatırımlar Kabul edilen proje sayısı Hibe tutarı Adana TL Mersin TL Makine ve ekipman Başvuru sayısı Makine ve ekipman sayısı Hibe tutarı Adana TL Mersin TL KKYDP hakkında ayrıntılı bilgi için 54

55 55

56 Diğer Destekler Alan bazlı tarımsal destekler: Mazot, gübre ve toprak analizi desteği Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği Alternatif ürün desteği Fındık üreticilerine alan bazlıgelir desteği ve alternatif ürüne geçen üreticilere telafi edici ödeme Fark ödemesi destekleri Tarım sigortası destekleri Telafi edici ödemeler kapsamındaki tarımsal destekler 56

57 Diğer Destekler Hayvancılık destekleri Faiz indirimli tarımsal krediler Diğer tarımsal amaçlı destekler Ar-Ge destekleri Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması(çatak) desteği Yurtiçi sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ile sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi 57

58 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın Destekleri 58

59 TÜBİTAK Destekleri Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı(TEYDEB) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1508-Teknoloji ve Yenilik OdaklıGirişimleri Destekleme Programı Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 59

60 TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı(ARDEB) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 1002 Hızlı Destek Programı 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1010 Evrensel Araştırmacı(EVRENA) Programı 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağlarıve PlatformlarıKurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 60

61 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Ar-Ge Çıktılarıözgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan yeni ürün, üretim yöntemleri ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetler bütünüdür. Ar-Geprojesinin bitmişsayıldığı, ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren yapılan harcamalar ile, ürünün yapı, nitelik ve performansınıteknik açıdan değiştirmeyen harcamalar ise Ar-Gefaaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. 61

62 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Programlara sunulan Ar-Ge projelerinden beklenen hedefler 1. Yeni ürün geliştirilmesi 2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreçgeliştirme 62

63 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kimler başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarına %60'a varan oranlarda geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Destekleme süresi En çok 36 ay 63

64 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Proje Pazarları Destekleme Programı Üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak muhtemel işbirliklerinin oluşturulduğu etkinlikleri desteklemek için oluşturulmuştur. Kimler başvurabilir? Üniversiteler, araştırma kurumları Destek biçimi ve miktarı Bilim kurulu tarafından belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla, talebin uygun görülen kısmı için hibe sağlanmaktadır. Hibe miktarı etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır. 64

65 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Kimler başvurabilir? KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK a proje başvurusunda bulunmamış veya en az bir kez proje başvurusunda bulunmuş kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %75 i oranında hibe destek. Proje bütçesi için üst sınır: TL Destekleme süresi En fazla 18 ay 65

66 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge 1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Kimler başvurabilir? Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerindenbirini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almışgerçek kişiler başvurabilir. Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %75 i oranında hibe destek. Destek miktarı TL ile sınırlandırılmıştır. Destekleme süresi En fazla 12ay 66

67 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Uluslararasıprogramlara örnek olarak; EUREKA, EUREKA Küme Projeleri, EUROSTARS, Ortak Teknoloji Girişimleri, CORNET sayılabilir. 67

68 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge EUREKA Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. EUREKA projelerinde olmasıgerekenler En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı Kısa zamanda ticarileşebilecek bir ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı 68

69 TÜBİTAK Destekleri Ar-Ge Tüm programlarda genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir; a)personel giderleri, b)seyahat giderleri, c)alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d)danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, e)ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler, f)malzeme ve sarf giderleri. 69

70 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine nin Teşvikleri) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Destekleri TÜBİTAK Destekleri Dış Ticaret Müsteşarlığı nın (DTM) Destekleri 70

71 DTM nin Destekleri 1. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 2. İstihdam Yardımı 3. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları 4. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri 5. Marka ve TURQUALITY 6. Pazar Araştırmasıve Pazarlama Desteği 7. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı 71

72 DTM nin Destekleri Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Başvuru Mercii: İhracatçıBirlikleri Destek Oranı :% 50 Yararlananlar : Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, DışTicaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile SektörelDışTicaret Şirketleri (SDŞ) 72

73 DTM nin Destekleri Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Desteğin Kapsamı: ISO 9000 Serisi ISO CE İşareti Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla ABD Doları na kadardesteklenmesini kapsamaktadır. 73

74 DTM nin Destekleri İstihdam Yardımı Başvuru Mercii: İhracatçıBirlikleri Destek Oranı :% 50 Yararlananlar : Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, DışTicaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile SektörelDışTicaret Şirketleri (SDŞ) 74

75 DTM nin Destekleri İstihdam Yardımı Başvuru Mercii Yararlananlar : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) : SDŞ Destek Oranı : % 75 Desteklenecek Eleman Sayısı: 1 Yönetici & 2 Eleman Destek Süresi : 1 yıl (azami) Desteğin Kapsamı: İstihdam yardımıkapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır. Yıllık destek miktarı yönetici için ABD Doları, Her bir eleman için ABD DolarıkarşılığıTL tutarınıgeçemez. 75

76 DTM nin Destekleri Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri Desteğin Kapsamı: 1. Milli katılım : (Navlun ücretsiz) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları a) Sektörel Fuar : stand kirası%50, USD a kadar b) Genel Fuar : stand kirası%50, USD a kadar 2. Bireysel Katılım : (Sadece sektörel fuarlar) a) Tek firma:standkirasıve navlun %50, USD akadar b) SDŞ: stand kirasının tamamı ve navlunun %75 i, USD a kadar 76

77 DTM nin Destekleri Destek oranı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70, 30/12/2009 ile 30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımlarıiçin %60, Teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır. 77

78 Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme DTM nin ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Destekleri Desteklenmesi Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons. Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Başvuru Süresi : 6 ay Yararlananlar : Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerle SDŞ ve DTSŞler Destek Oranı : Üretici % 60, Ticari % 50 Destek Süresi : Desteklenen il kiradan itibaren 4 yıl boyunca 78

79 Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme DTM nin ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Destekleri Desteklenmesi Desteğin Kapsamı ve limitleri : Kira Giderlerinin Desteklenmesi: Mağazalar: DTSŞ, Üretici ve Yazılımcıen fazla yıllık , Ticari , SDŞ Ofis Showroom: DTSŞ, Üretici ve Yazılımcıen fazla yıllık , Ticari , SDŞ Depolar: DTSŞ, Üretici ve Yazılımcıen fazla yıllık , Ticari , SDŞ

80 DTM nin Destekleri Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi: (Görsel ve yazılıtanıtım, sponsorluk, reklam panosu, yabancı dilde katalog, broşür, eşantiyon vs.) YurtdışıBirimi Bulunan %60 oranında her ülke için yıllık en fazla USD YurtdışıBirimi Bulunmayan ancak Yurtiçi ve Yurtdışımarka tescili bulunan: %60 oranında toplam USD Marka Tescil ve Koruma Yurtiçinde Marka Tescili Bulunanlar için: %50 oranında yıllık en fazla USD 80

81 DTM nin Destekleri Marka ve Turquality nindesteklenmesi Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons. Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Başvuru Süresi : 6 ay Yararlananlar : İhracatçıBirlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçıBirlikleri%80) Destek Süresi : 4 Yıl (Marka Destek Programı) 5 Yıl (TURQUALITY Destek Programı) 81

82 DTM nin Destekleri Marka ve Turquality nindesteklenmesi Desteğin Kapsamı İhracatçı Birliklerinin; *Sektörleri ile ilgili olarak yapacaklarıtanıtım ve reklam harcamalarıen fazla $ Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; *Sektörleri ile ilgili olarak yapacaklarıtanıtım ve reklam harcamalarıen fazla $ Şirketler, SDŞ ve DTSŞ lerin; * İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: 82

83 DTM nin Destekleri Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii : İGEME ve İhracatçı Birlikleri Pazar Araştirmasi ve Pazarlama Desteği Yararlananlar :Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Desteğin Kapsamı 1. Pazar araştırması: şirketler %70, SDŞ ler%80 proje başına en fazla USD 2. Pazar araştırması raporları ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler %50, SDŞ ler%60 yıllık en fazla USD 3.Sektörelnitelikli ticaret heyeti katılım giderleri, şirketler %50, SDŞ ler%60 program başına en fazla USD 4.E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler %50, SDŞ ler%60 yıllık en fazla USD 83

84 DTM nin Destekleri Yetkili Kuruluş Başvuru Mercii Eğitim ve Danışmanlık Yardımı : Dış Ticaret Müsteşarlığı : İGEME, İhracatçıBirlikleri Yararlanan Firmalar : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar Destek Süresi : Eğitim: 6 ay 80 saat; Danışmanlık: En fazla 3 yıl; Tasarım: En fazla 1 yıl Destek Oranı : Eğitim % 70;Danışmanlık % 50;Tasarım % 100 Desteğin Limitleri : Eğitim her program ; Danışmanlık yıllık ; Tasarımcı aylık 1.500* USD olarak belirlenmiştir *: Yurtiçi tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcının yurtdışındaki yaşam giderlerinin tamamıaylık ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 84

85 SON OLARAK Ajansımız ya da diğer yatırım destek ve teşvik mekanizmalarıile ilgili olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Adana: Mersin:

86 BİZİDİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 86

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı