TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ"

Transkript

1 TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002

2 TOBB Genel Yayın No Genel : PM : 2 ISBN Adet Basılmıştır. Yorum Matbaacılık İvedik Matbaacılar Sanayii Sitesi 570. Sk. No:10-12 Yenimahalle - Ankara Tel: (0312)

3 Değerli Sanayicimiz, Ülke ekonomisinin ve sosyal yapısının temelini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler; içinde bulunduğumuz dönemde bir yandan üreterek ayakta kalabilme mücadelesi verirken, diğer yandan da sınırların kalktığı ve bilgi teknolojilerinin mesafeleri yok ettiği çetin rekabet ortamında dünyanın öbür ucundaki bilmediği rakiplerle rekabet edebilmek için güç kazanmak zorundadır. Üyesi bulunduğumuz OECD Sınai İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ve üyeliğe adaylık süreci yaşadığımız Avrupa Birliği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi ve desteklenmesi için yoğun bir çaba sarfetmekte, sürekli olarak yeni politika ve stratejiler üretmektedir. Türkiye, OECD nin KOBİ leri desteklemeye yönelik temel kriterleri içeren dokümanı ve AB KOBİ sözleşmesini kabul ederek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle aynı politika ve prensipleri benimsediğini vurgulamıştır. AB nin KOBİ lere yönelik projelerini içeren İşletmeler Çokyıllı Programına 2002 yılından itibaren KOSGEB in "Ulusal Temas Noktası" görevini üstlenmesi ile katılan ülkemiz, üye ve üyeliğe aday ülkelerdeki başarılı uygulama örneklerini ve yeni yaklaşımları yakından takip ederek özümsemek ve kazanmak mecburiyetindedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ahilik kültürüne dayanan tarihi geçmişi ve insanımızın yeni iş kurma ve risk alabilme becerisi günümüzün teknolojisi ve yeni yaklaşımlarıyla sentezlenerek ortaya çıkacak sinerji küçük ve orta ölçekli işletmelerin dış ticaretimizin % 70 ini oluşturan AB deki 18 milyon KOBİ ile rekabet edebilmesini sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılmasında KOBİ ler kadar onlara hizmet vermek ve destek sağlamak amacıyla faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara da çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. III

4 İşletmelere yönelik mevzuatın basitleştirilmesi, gereksiz mevzuatın kaldırılması, kamu kuruluşlarına KOBİ lerin yaptığı başvuruların süratli ve şeffaf bir biçimde neticelendirilmesi vb. başlıklar altında toplanabilecek hayati öneme haiz tedbirlerin yanısıra, KOBİ lerin hangi hizmeti, hangi kuruluştan ve nasıl alabilecekleri hususunda bilgilendirilmeleri de çok önemlidir. Zira, KOBİ lere destek verecek kuruluşlar yeterli talep görememekten yakınırken, KOBİ lerin de kendilerine ihtiyaç duyulan desteğin verilmediğinden yakındıkları çok sık olarak rastlanılan bir durumdur. İşte bu tespitten hareketle hazırlanan "KOBİ REHBERİ" işletmelerin ihtiyaç duyacakları temel bilgileri ve hizmet alabilecekleri önemli kuruluşları tanıtmayı amaçlamaktadır. KOBİ Rehberinin hazırlanmasında gerekli bilgileri sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, KOSGEB çalışanlarına, ve Rehberin basımını ve dağıtımını sağlayarak büyük bir hizmeti ifa eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür eder, KOBİ lere muassır medeniyet seviyesine ulaşma mücadelelerinde başarılar dilerim. A.Kenan TANRIKULU T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı IV

5 SUNUŞ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, bir taraftan mevcut sorunların çözümü ile ilgili olarak yoğun faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan orta ve uzun vadede KOBİ lerin kemikleşmiş sorunlarını çözmek ve rekabet güçlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Günümüze kadar süregelen problemlerinden bir tanesi, karmaşık idari yapı içerisinde KOBİ lerin kendilerine hizmet veren kurum ve kuruluşlardan ve verilen hizmetlerin içeriğinden yeterince haberdar olmamalarıdır. Bu dağınıklık ve bilgi akışı eksikliğinden dolayı, KOBİ lere hizmet veren 46 kamu kurum ve kuruluşunun bütçelerinde yer alan yaklaşık 800 trilyon liralık ödeneğin yarısından fazlası kullanılamamaktadır. Ayrıca, bu çok ayaklı yapı, KOBİ politikalarının uygulanmasında bir koordinasyon eksikliğini beraberinde getirmektedir. Yürütmekte olduğumuz KOBİ gelişim projesi dahilinde hazırlanmış olan bu rehberin amacı, KOBİ lere ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri olabildiğince sunmaktır. Başvuracaklarını kolayca bulmalarını sağlamaktır. Böylelikle KOBİ lere ayrılan kaynaklar daha verimli kullanılacak ve uzun vadeli gelişimlerine katkıda bulunulacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın da desteğiyle yürüttüğümüz KOBİ gelişim projemizin ilk basılı ürünlerinden biri olan bu rehber, farklı konuları ele alacak yayınlar dizisinin ilk örneğidir. KOBİ lerin gelişimine katkıda bulunacak diğer alanlarda da yayınlarımız devam edecektir. Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Yönetim Kurulu Başkanı V

6 VI

7 Değerli Sanayicimiz, 24 Nisan 1990 tarih ve 3624 sayılı kanunla kurulan KOSGEB Başkanlığı, İcra Komitesini oluşturan kamu ve özel sektörün değerli yöneticilerinin isabetli kararları ve nitelikli personelinin çabalarıyla 10 TEKMER, 28 KÜGEM ve 3 Enstitü den oluşan hizmet birimleriyle 27 ilimizde KOBİ ve yaklaşık Esnaf ve Sanatkara yüklendiği görevin önemine ve değerine inanarak hizmet vermenin çabası içindedir. Kuruluş Kanunu nun yayınlandığı tarihte KOBİ lere destek vermek amacıyla oluşturulan kaynaklar giderek ortadan kalkarken KOS- GEB ten beklentiler ve KOSGEB in yapması gereken hizmetler ve destekler azami ölçüde artmıştır. Bu nedenle Başkanlığımız, kıt kaynakları optimum biçimde kullanarak hizmet üretmek bilinciyle hareket etmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde KOBİ lerin bilgilendirilmesinin ve üretilen bilginin olabildiğince geniş kitlelere yayılmasının en önemli ve stratejik faaliyet olduğunun bilinciyle hazırlanan KOBİ REHBERİ, kamu ve özel sektör temsilcisi kurum ve kuruluşlar arasında işbirlikleri ve güçbirlikleri yapılarak başarılı sonuçlar alınabileceğinin de güzel bir örneğini teşkil etmiştir. TOBB Başkanlığına teşekkür eder, KOBİ REHBERİ nin işletmelere yararlı olmasını dilerim. Bayram ÇAMKERTEN KOSGEB Başkanı VII

8

9 İÇİNDEKİLER 1. KOBİ MEVZUATI - Avrupa Birliği ve Türkiye de KOBİ tanımı AB Sanayileşme Stratejisinin Dünü, Bugünü ve Yarını AB Mevzuat Uyum Çalışmaları AB Rekabet Hukuku ve Anti-damping Uygulaması AB Genel Sekreterliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği AB İşletmeler Çokyıllı Programı AB Küçük İşletmeler Sözleşmesi Türkiye İmalat Sanayi KOBİ İstatistikleri AB Aday Ülkeler İstatistikleri Türkiye Rekabet Gücü Göstergeleri OECD BOLOGNA KOBİ Deklerasyonu CC BEST ve En İyi Uygulama Örnekleri Şirket Kuruluşları İşletmenin Kuruluşu Sırasında Alınacak İzin ve Ruhsatlar Ülkemizde Yabancı Sermaye Yatırımları Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endüstri Bölgeleri TOBB Tahkimi Kapasite Raporu Sanayi Sicili İmalat Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Patent Tescil İşlemleri Know-how veya Ticari Sırların Korunması Tasarım ve Faydalı Model Tescil İşlemleri Marka Tescili İşlemleri Coğrafi İşlemleri İşaret Tescil Entegre Devrelerin Topografyasının Korunması Türk Gıda Kodeksi Garanti Belgesi, Satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlik Belgesi ve Kullanım Kılavuzu Düzenleme Yetkisi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu IX

10 - Etiket,Tarife,Fiyat Listeleri Yönetmeliği Tek İmalatçı ve Yed-i Vahit Belgesi Tüketici Hakları Dernekleri Tüketici Hakem Heyetleri Tüketici Konseyi Reklam Kurulu KOBİ FİNANSMANI - Proje Profili KOBİ Teşvik Belgesi KOBİ lere Finansal Destek ve Yardımlar Türkiye Halk Bankası Kredileri Türkiye Kalkınma Bankası Kredileri Türk Eximbank Kredileri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kredileri Sınai Yatırım Bankası A.Ş. Kredileri Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Asya Kalkınma Bankası Kredileri Kredi Garanti Fonu A.Ş Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş Sermaye Piyasası Kurumu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Finansal Kiralama Risk Sermayesi Franchising Factoring Forfaiting ECIP- Avrupa Topluluğu Yatırım Ortaklığı Programı Ar-Ge Çalışmaları KOSGEB Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK /TİDEB Ar-Ge Destekleri EUROKA-Türkiye TTGV Ar-Ge Destekleri İNSAN KAYNAKLARI - Hizmetiçi Kariyer ve Eğitim Planlaması Yönetim Danışmanları X

11 - NMCP Programı İŞKUR ÜRETİM /PLANLAMA VE GELİŞTİRME - Ürün İmalat ve Montaj Resimleri Hammadde ve Ürün Test İşlemleri Üretim Planlaması İşyeri Yerleşim Planı ve İş Akış Planı Tezgah, Cihaz ve Makinaların Bakım Planlaması Çalışanların Görev Tanımları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kıyaslama (Benchmarking) Standardizasyonun Önemi Üretimle ilgili TSE,AB,DIN,ISO,SIS ve diğer standartları ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Toplam Kalite Yönetimi ve EFQM/Avrupa Mükemmeliyet Uygulamaları İstatistik Süreç Kontrol Arıza Modları ve Etki Analizi TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi TS-EN-ISO/IEC Laboratuar Yeterlilik Standardı Akreditasyon Kalibrasyon CE İşaretlemesi Ürün Barkodu Eko-Etiketleme Eko-Teks Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ambalajda "Yeşil Nokta" EPAL Damgalı Europalet TSE Bilgi İşlem ve Enformasyon Hizmetleri ESİM Test Hizmetleri A.Ş Atık Borsası PAZARLAMA/DIŞ TİCARET - Ticaret Fuarları ve Sergilerde Başarı İhracat Türleri Tipik Bir İhracat İşlemi İhracatta Teslim Şekilleri XI

12 - Dış Ticarette Uluslararası Ödeme Şekilleri Tek Tip Gümrük Beyannamesi GATS Hizmet Ticareti Genel Anlaşması Dünya Ticaret Örgütü İhracatçı Birlikleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri TIR ve ATA Karneleri İTO Yan Sanayi Borsası Takas (Barter) İGEME Hizmetleri DEİK Savunma Sanayi NAMSA OFFSET Uygulamaları BİLGİ VE DOKÜMANTASYON - TOBB Bilgi Hizmetleri KOSGEB Avrupa Birliği Merkezleri KOBİNET Elektronik Ticaret İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR - TİKA TURKAK TESK TMMOB TİSK Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) TMMMB Türkiye Müteahhitler Birliği İktisadi Kalkınma Vakfı MEKSA Vakfı TOSYÖV Vakfı ÇEVKO Vakfı KALDER BİTAV Vakfı İLGİLİ ADRESLER - KOSGEB Hizmet Birimleri Adresleri Web Adresleri XII

13 İşletmelere Yönelik Hizmet Üreten Kurum ve Kuruluşların Hiyerarşi Şeması TBMM Cumhurbaşkanı YÖK Üniversiteler Bakanlar Kurulu Başbakan Bakanlar Devlet Bakanı Dr. D. Bahçeli Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. M. Yılmaz Devlet Bakanı K. Derviş Devlet Bakanı M. Yılmaz Devlet Bakanı M. Keçeciler Devlet Bakanı N. Arseven Devlet Bakanı Prof. Dr. R.Mirzaoğlu Devlet Bakanı R. Doğru Devlet Bakanı Prof. Dr. T. Toskay Sanayi ve Ticaret Bakanlığı A. K. Tanrıkulu Devlet Bakanı O. Durmuş Milli Eğitim Bakanlığı M. Bostancıoğlu Çevre Bakanlığı F. Aytekin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Y. Okuyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanığı Z. Çakan Maliye Bakanlığı Sümer Oral Turizm Bak. M. Taşar DPT Müsteşarlığı TÜBİTAK Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) İşrisk Halk Yatırım İlgili Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar AB Genel Sekreterliği Özel ve Kamu Bankaları TKB TSKB (SYB) İş Bankası HalkBank GAP İdaresi Bşk. Gümrük Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı BDDK SPK Bşk. Bankalar Birliği Genel Müdürlükler Yabancı Sermaye Gn. Md. Teşvik Uygulama Gn. Md. Ekonomik Araş. Gn. Md. Kamu Finansmanı Gn. Md. KİT Gn. Md. Sigortacılık Gn. Md. Dış Ekonomik İlişkiler Gn. Md. Banka ve Kambiyo Gn. Md. Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md. Vakıflar Genel Müdürlüğü TOSYÖV TTGV BİTAV MEKSA İktisadi Kalkınma Vakfı YKV Vakıf Bank Vakıfrisk TSE Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Bşk. (TYKA) Genel Müdürlükler İhracat Gn. Md. İthalat Gn. Md. Serbest Bölgeler Gn. Md. Anlaşmalar Gn. Md. AB Gn. Md. Dış Ticarette Standardizasyon Gn. Md. Ekonomik Araş. ve Değerlendirme Gn. Md. Dış Ticaret Müsteşarlığı DİE Türk Eximbank Türk Akreditasyon Kurumu İhracatçı Birlikleri İGEME Serbest Bölgeler KSS OSB El Sanatları Sağlık İl Müdürlükleri Genel Müdürlükler Sanayi Gn. Md. İç Ticaret Gn. Md. Sanayi Ar-ge Gn. Md. Küçük Sanatlar ve San. Böl. ve Sit. Gn. Md. AB Koordinasyon Gn. Md. Ölçüler ve Standartlar Gn. Md. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Gn. Md. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Gn. Md. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md. İŞKUR Türkiye İş Kurumu Gn. Md. Tekno Parklar Bağ-Kur Gn. Md. Çevre İl Müdürlükleri Sosyal Sigortalar Kurumu Bşk. TPE KOSGEB Başkanlık Süreç Grupları Bilgi işlem ve E-ticaret Finansman destekleri Teknoloji destekleri Mali İşler ve satın alma İdari işler ve insan kaynakları Eğitim süreçleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Sendikalar TİSK TÜRKİŞ DİSK HAK-İŞ Enstitüler Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. Gn. Md. Defterdarlık Vergi Daireleri Mal Müdürlükleri Milli Emlak Daireleri Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirem Enstitüsü Turizm İl Müdürlükleri M.P.M. TOBB TESK Odalar ve Borsalar KGF DEİK İş Konseyleri KOBİ A.Ş. XIII

14

15 KOBİ MEVZUATI

16

17 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE KOBİ TANIMI Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): kişiden az işçi çalıştıran, - Yıllık satış cirosu 40 milyon EURO yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 27 milyon EURO'yu geçmeyen, - 3.paragrafta tanımlanan 'bağımsızlık' kriterine uygun olan, işletmeler Küçük işletmeler ise, - 50 kişiden az işçi çalıştıran, - Yıllık satış cirosu 7milyon EURO'yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 5 milyon EURO'yu geçmeyen,- 3.paragrafta tanımlanan 'bağımsızlık' kriterine uygun olan, işletmeler Bağımsız işletmeler, sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarafından üstlenilmemiş olan veya sermayesi, "küçük ve orta büyüklükteki işletme" tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olan işletmelerdir. Ancak bu şart şu iki durumda aşılabilecektir: - Eğer işletmenin sermaye sahipleri, kamu yatırım ortaklıkları, risk sermayesi şirketleri veya kurumsal yatırımcılar ise, - Eğer işletme sermayesi, hisselerinin kime ait olduğunun belirlenemeyeceği kadar küçük hisselere bölünmüş ise ve eğer işletme sermayesinin %25 veya daha fazlasının tek bir işletme tarafından üstlenilmemiş olduğunu veya sermayesinin küçük ve orta büyüklükteki işletme tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olduğunu yasal olarak belirtirse. 1. ve 2. paragraflardaki koşulları değerlendirirken sermayesinin veya hisselerinin %25 veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden işletmelerin dikkate alınması gerekmektedir. Mikro işletmeleri, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden ayırmak gerektiğinde, bunlar, '10'dan az işçi çalıştıran işletmeler' olarak tanımlanırlar. Dönem sonu bilançosunda bir işletme, takip eden iki yıl içinde, üstüste; işçi sayısı ile ilgili ya da finansal kıstasları aştığı veya bu sınırların altına düşmesi durumunda o işletme, 'KOBİ', "Orta bü- 3

18 yüklükteki işletme" "Küçük İşletme", veya "Mikro İşletme" statüsünü kaybedecek veya kazanacaktır. İstihdam edilen işçi sayısı, yıllık çalışma ünitelerinin (Annual Working Unit AWU) sayısı ile ilişkili olmalıdır. Bu demektir ki bir yıl boyunca tam gün çalışan işçi sayısının, kısmi ve dönemsel olarak çalışan işçi sayısı ile yıllık çalışma ünitelerinin (AWU) oranları olarak ilişkilendirilmesi gerekir. Esas alınacak referans yılı son hesap dönemini içeren yıldır. Yıllık satış cirosu ile bilanço net değerleri rakamları, son 12 aylık onaylanmış hesap dönemine ilişkin olmalıdır. Henüz hesapları onaylanmamış yeni işletmeler söz konusu olduğunda, o mali yılın gidişatına göre yapılacak gerçekçi tahminlerden çıkartılacak rakamlar, dikkate alınacaktır. Komisyon, AB'deki ekonomik düzenlemeleri dikkate alarak, normal olarak her 4 yılda bir veya ihtiyaç oldukça bilanço net değeri ve yıllık satış cirosu ile ilgili rakamları değiştirebilir. AB Komisyonu yukarıdaki tanıma göre, içinde 'KOBİ', "Orta Büyüklükteki İşletme", "Küçük İşletme" veya "Mikro İşletme" terimleri geçen tüm AB mevzuatını uyumlandırmıştır. İşletme tanımlarının AB istatistiklerine yansımasını EUROSTAT aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemiştir; - 0 işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, ve daha fazla işçi çalıştıran, 4

19 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KOBİ YAPISI Toplam İşletme Sayısı : (%99,78 si KOBİ) Toplam İstihdam : (%71.48 si KOBİ lerde istihdam) Ortalama İstihdam : 6 İşçi/işletme KOBİ İşgücü Verimliliği : Euro/İşçi Katma Değer'de İşgücü Maliyetinin Oranı : %59 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KOBİ'LERİN SAYISAL DAĞILIMI Ölçek İşletme Sayısı Çalışan Sayısı Ort. İstihdam Mikro Küçük Orta Büyük 500 (+) TOPLAM

20 İşletme Ortalama Ağırlık KOBİ İşgücü Sayısı İstihdam Verimliliği (*) (x 1.000) Belçika KOBİ 108 Danimarka KOBİ 100 Fransa KOBİ 90 Almanya KOBİ 102 Yunanistan Mikro 94 İrlanda KOBİ 91 İtalya Mikro 90 Lüksemburg KOBİ 94 Hollanda KOBİ 99 Portekiz KOBİ 88 İspanya Mikro 92 İngiltere KOBİ 83 Avusturya KOBİ 79 Finlandiya KOBİ 98 İsveç KOBİ 95 (Kaynak: EIM Small Business Research and Consultancy Company, 1995) (*) KOBİ İşgücü Verimliliği : Üretilen mal veya hizmetin miktarı / Değeri ile üretimi gerçekleştirmek için kullanılan işgücü arasındaki ilişki 6

21 TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE KOBİ TANIMLARI KOSGEB tanımı (3624 sayılı Kanun) 1-50 işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri küçük sanayi işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri orta ölçekli sanayi işletmeleridir. HALKBANK tanımı Teşvik belgeli KOBİ : İşçi sayısı : : 100 Milyar TL'yı aşmayan Sabit Yatırım Tutarı Normal KOBİ : İşçi sayısı : Milyar TL'yı aşmayan Sabit Yatırım Tutarı EXİMBANK tanımı Kısa vadeli Türk Lirası kredileri kapsamında "Küçük ve Orta Boy İşletmeler İhracat Kredisi için işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI tanımı İmalat sanayiinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, demirbaşlar vb. toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan; 1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. En fazla 400 milyar TL. tutarında sabit yatırım harcaması yapan işletmelerin tüm yatırımları KOBİ kapsamında değerlendirilir. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI tanımı 28 Ocak 2000 tarih ve sayılı, Resmi Gazetenin 45.sayfasında yayımlanan Tebliğe göre, imalat sanayiinde faaliyet gösteren, işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina hariç sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeler 7

22 DİE ve DPT tanımı 1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. TOSYÖV tanımı 1-5 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli 8

23 AVRUPA BİRLİĞİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Helsinki Zirvesi sonrası üyelik sürecini yaşadığımız AB, Sanayileşmeye büyük bir önem vermektedir. Çevre dostu, sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması,işletmelerin rekabet güçlerinin korunması ve geliştirilmesi,yeni pazarlara açılınması Birliğin temel hedeflerini oluşturmaktadır. Bu hedeflerin yansıdığı sanayileşme stratejisi üye ülkelerin ve üyeliğe aday ülkelerin sanayileşme stratejisinin, programlarının ve planlarının oluşturulması açısından önem taşıdığı kadar işletmeler açısından da önem taşımakta olduğundan aşağıdaki tabloda özet olarak ifade edilmektedir. Dünkü Stratejisi Bugünkü Stratejisi Hedef Stratejisi Ürün stratejileri Büyük seri, standart mal üretimi Ürün /fiyat oranı, Kalite kontrolu Küçük seri, özel nitelikli mal üretimi Çözüm-satış sonrası hizmetler Performans kontrolü Bireysel düzeyde ihtiyaçlara cevap veren özel ürünler Yüksek kaliteli ürüne yüksek fiyat Tasarım, üretim ve pazarlamaya eş değerde önem vermek Üretim Stratejileri Miktar, ölçek ekonomisi Randıman, bilgi işlem destekli üretim Hızlı teslimat, çeşit ekonomisi Esneklik Lojistik tasarım Hızla yeni ürünleri pazara sürmek Çok işlevli üretim tezgahları El emeği, taşıma gibi faktörleri asgariye indirmek Organizas yon Stratejileri Karmaşık yapılar Hiyerarşi Organizasyon, otonomi, bireysel sorumluluk Üretim ve hizmetleri aksatıcı etkenleri yok etmek Görevleri bireyselleştirerek hızlı çözüm elde etmek Doğrudan yatırım ve pazara giriş stratejileri Bölgesel ve ulusal pazarlar Taşeron iş tarzı Emek yoğun ağırlıklı yan sanayi ile işbirliği Dünya pazarları Kapsamlı ortaklıklar çerçevesinde taşeron işlerin verilmesi Anahtar pazarlara doğrudan yatırım Mal ve hizmetlerin pazarda gerçek ihtiyaçlara cevap vermesi Risklerin ve karların paylaşımına ortak olabilmek Yeni pazarlarda doğrudan rekabete açılmak 9

24 AB MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI Tam üyeliğe aday statüsünde bulunduğumuz Avrupa Birliği nde temel hedeflere ulaşmada oluşturulan strateji ve politikalar zaman içerisinde mevzuat haline getirilmektedir. AB web sayfalarında bulunan söz konusu mevzuat; 40 yıl boyunca oluşturularak sürekli gözden geçirilip güncelleştirilen Tek Senet, Maastricht, Amsterdam ve Roma Anlaşmaları,Bakanlar Konseyi tarafından kabul gören düzenlemeler ve yönetmelikler ile Avrupa Adalet Divanı kararlarından oluşmaktadır. Üye ülkeler AB nin tüm mevzuatına uymayı ve uygulamayı kabul etmektedirler. Aday ülke statüsündeki Türkiye de Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi Sonuç Metni 12.maddesine göre ulusal mevzuatını gözden geçirerek AB mevzuatı ile uyumlandırmak durumundadır. Bu amaçla 27 Haziran 2000 tarihinde 4587 sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan AB Genel Sekreterliği koordinasyonu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların katıldığı şu komiteler oluşturulmuştur; -Malların Serbest Dolaşımı - Sermayenin Serbest Dolaşımı -Hizmetlerin Serbest Dolaşımı - Rekabet Politikası -Şirketler Hukuku - Ortak Balıkçılık Politikası -Ortak Tarım Politikası - Vergilendirme -Ortak Taşımacılık Politikası - İstatistik -Ekonomik ve Parasal Birlik - Enerji -Sosyal Politika ve İstihdam - KOBİ ler -Sanayi Politikaları - Eğitim ve Staj -Bilim ve Araştırma - Kültürel ve Görsel İşitsel -Telekominikasyon Politikalar -Bölgesel Politika - Çevre -Tüketicinin Korunması ve Sağlık - Adalet ve İçişleri -Gümrük Birliği - Dışilişkiler -Mali Kontrol - Maliye ve Bütçe Hükümleri -Rekabet Hukuku ve Devlet Yardımları -İletişim ve Bilim -Diğerleri Teknolojileri -Kişilerin Serbest Dolaşımı -Sermayenin Serbest Dolaşımı 10

25 Bu komitelerde yürütülen çalışmalarda ilgili AB mevzuatı ve Türkiye mevzuatı gözden geçirilerek varsa eksik mevzuatın tamamlanması, gereksiz mevzuatın yürürlükten kaldırılması ve uyumlandırılması aynı konuda birden fazla ve benzer mevzuatın birleştirilmesi ve basitleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. AB müktesabatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programa yansıyan çalışmalar Türkiye nin AB ye uyum sürecindeki gelişmelerin tespit edildiği yıllık İlerleme Raporuna da esas teşkil etmektedir. 24 Mart 2001 tarihinde yayınlanan Ulusal Program ile ilgili İlerleme Raporu 13 Kasım 2001 tarihinde yayınlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Eskişehir Yolu 9.km Ankara Tel: (312) Faks: (312)

26 AB REKABET HUKUKU VE ANTİDAMPİNG UYGULAMASI AB oluşumu, Roma Antlaşması ndan hareketle, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Bu amaçla üye devletler arasında gümrük engelleri kaldırılmış ve adil rekabet ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. AB Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikası hiçbir konuda hiçbir kişi veya kuruma ayrıcalık gözetmeme ilkesi üzerine kurulmuştur. "İç pazar rekabetini bozacak veya üye devletler arasındaki ticareti etkileyecek şirketler arası anlaşmaları" yasaklamak (md. 85) ve "pazara egemen durumdaki şirket veya kurumların bu konumlarını kötüye kullanmalarını engellemek" (md.86) rekabet hukukunun iki temel unsurudur. 85 ve 86. maddelerin tanımladığı bu kavramların nasıl uygulanacağı AB Konseyi nce kabul edilen tüzük ve yönergeler ile Adalet Divanı kararlarından oluşan bir içtihat çerçevesinde belirlenir. Roma Antlaşması nın 90. maddesi ile, kamu mülkiyetinde olan kuruluşlara, 85 ve 86. maddelerle belirlenen rekabet kurallarına uyma zorunluluğu getirilerek, Üye Devletlerin devletleştirme aracılığıyla rekabet kurallarını uygulamaktan kaçınmaları engellenmiştir. Eşit rekabet kurallarına uyum sağlandığı sürece, AB içinde şirket ve kurumların mülkiyetinin kamuya ait veya özel olması için herhangi bir kısıtlama yoktur. AB Rekabet Politikası, Roma Antlaşması nın 9l. maddesinde yer alan anti-damping uygulamalarının ve 92, 93, ve 94. maddelerde yeralan devlet yardımlarının rekabeti bozmayacak biçimde oluşturulmasını kapsar. AB Rekabet Hukuku, şirketlerin rekabeti bozucu girişimlerini (damping, fiyat anlaşmaları, egemen durumun kötüye kullanılması) engelleyen, AB düzeyinde şirketlerin tekelleşmesini belirli boyutlarda tutan, kamu müdahalelerinin rekabeti bozmasını engelleyen, vergilendirmeyle iç pazarda adil rekabeti bozmayı engelleyen bir kararlar ve içtihatlar bütünüdür. Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna uyum Türkiye açısından zorunlu mudur? Türkiye nin AB Dış Ticaret Politikası na uyumunun Gümrük Birliği ile birlikte değil, Gümrük Birliği sonrasında tedrici olarak sağlanma- 12

27 sı öngörülmüştür. Türkiye, ayrıca GATT Antlaşması çerçevesinde de fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumayı hedef alan ulusal mevzuatı geliştirmektedir. Gümrük Birliği çerçevesinde, Türkiye nin anlaşmalarda açıkça yer alan hükümlere uymanın dışında otomatik olarak yerine getirmesi gerekli herhangi bir husus yoktur. Açıkça uyulması gerekli hükümler ise sınai ürünlerde gümrük vergilerinin, eşetkili vergilerin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması, Türkiye nin üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesini benimsemesi mevzuatını AB Dış Ticaret Politikasına yakınlaştırılmasıdır. Bu kapsam dışında kalan hususlar ise müzakerelere konu olacaktır. AB üyesi ülkeler, Roma Antlaşması nın yukarıda sayılan tüm hükümlerini, Antlaşma nın geçiş dönemi sonunda uygulamaya koyarak yeknesak bir dış ticaret politikası oluşturmuşlardır. Damping uygulamaları Avrupa Birliği nde nasıl kovuşturulur? AB, GATT Antlaşması nın damping konusundaki hükümlerine paralel olarak kendi damping mevzuatını geliştirmiştir. AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan dampingli veya teşvikli ithalata karşı korunma ile ilgili Komisyon Kararına göre, herhangi bir ülkeden yapılan ithalatta AB içindeki bir işletme, kuruluş ya da AB üyesi bir ülke damping yapıldığını iddia eder ve dampingli bu ithalatın Birliğin belli bir sektöründeki imalat ve ticareti bozucu etkiler taşıdığını delilleriyle ortaya koyarsa, AB Komisyonu tarafından damping soruşturması açılır. Damping soruşturmaları ihracatçılara karşı yürütüldüğü gibi, gerek görülmesi halinde, bir ihracatçı ülke için de anti-sübvansiyon araştırması şeklinde yürütülebilir. Genel olarak, sürdürülen soruşturma sonucunda herhangi bir damping marjı saptanırsa, eşit düzeyde antidamping vergi ihdasına gidilerek AB endüstrisi korunur. Ancak ihracatçı işletmeler ihraç fiyatlarını yükseltmeyi kabul ederse (price undertaking) damping soruşturması durdurulur. Damping soruşturmalarında, genelde ihracatçı ülkedeki iç piyasa fiyatı ile ihraç fiyatı karşılaştırılarak karar verilir. Böylece, AB, sanayi mamulleri itibariyle gerçek anlamda bir korumayı zaten düşük olan gümrük vergileriyle değil, miktar kısıtlamaları ve özellikle antidamping ve antisübvansiyon mevzuatı kapsamındaki uygulamalarıyla gerçekleştirmektedir. 13

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2017 KASIM KONYA 1 SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2 GENEL BİLGİ 3 GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler 4 KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı