Trakya Kalkınma Ajansı. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu"

Transkript

1 Trakya Kalkınma Ajansı Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

2

3 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sanayi Bölgeleri, Kuruluş Amaçları ve Hedefleri Organize Sanayi Bölgeleri... 4 Trakya Kalkınma Ajansı 2.2. Küçük Sanayi Siteleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tüzel Kişiler Tarafından Kurulan Sanayi Bölgeleri Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşvikler Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Edirne İli nde Bulunan Sanayi Bölgelerinin Mevcut Durumları Edirne OSB Edirne KSS Edirne II KSS Havsa KSS Keşan KSS Lalapaşa KSS Meriç KSS Süloğlu KSS Uzunköprü KSS Trakya Teknopark Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi Trak Üretim, Depolama, Satış Mağazaları

4 5. Tespitler ve Değerlendirme Öneriler Ek 1: Edirne OSB de Faaliyet Gösterme İşlem Basamakları Ek 2: Trakya Teknopark ta Faaliyet Göstermek İçin Gerekli İşlem Basamakları Ek 3: KSS de Faaliyet Göstermek İçin Gerekli İşlem Basamakları Ek 4: Güdümlü Proje Taslağı

5 1. Giriş Bir ilde, doğal alanların ve kaynakların korunarak sanayi yatırımlarının yapılabileceği alanlar, Çevre Düzeni Planları nda işaret edilen sanayi alanlarıdır. Bu alanlar dışında mevcut Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Serbest Bölgeler de (SB) sanayi yatırımları için mevcut alternatiflerdir. Trakya Kalkınma Ajansı Bu rapor, Edirne İli nde çevre düzeni planlarında işaret edilen alanlar dışında yatırım yapılabilecek olan OSB, TGB ve KSS lerin bu mevcut durumlarının ortaya konulması ile bu alanlarda faaliyet gösterilmesi durumunda yatırımcıların yararlanabileceği teşviklerin, sunulan hizmetlerin yatırımcılar açısından incelenmesi ve bu alanlara yatırımcı çekebilmek için daha cazip hale getirilmesi konusunda öneriler geliştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Bir yatırımcının bir bölgeye yatırım yapması için öncelikle uygun yatırım alanlarının bulunması, sonrasında ise yatırım için gereken altyapı ve üstyapıların bölgede mevcut olması gerekmektedir. Raporda yer alan bilgiler, incelenen dökümanlardan ve yüz yüze görüşmelerden elde edilen bilgiler olup, kişisel değerlendirmeler ve tespitler ise önerilere esas teşkil etmiştir. 2. Sanayi Bölgeleri Kuruluş Amaçları ve Hedefleri 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasınının sağlanması, kentleşmenin yönlendirilmesi, çevre sorunlarının önlenmesi, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için, uygun bölgeler gerekli altyapı hizmetleriyle donatılarak Organize Sanayi Bölgesi adı altında sanayi için tahsis edilmektedir sayılı Kanuna göre OSB ler, Yer Seçimi Yönetmeliği ne göre uygun görülen yerlerde ilgili Bakanlığın onayı ile kurulur. OSB lerde; Sanayinin disipline edilmesi, Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması 4

6 amaçlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde yatırımlar için sanayi alt yapısı (yol, içme suyu, kullanma suyu, elektrik, haberleşme, arıtma tesisleri) hazırlanmakta, sanayiciler alt yapısı hazır bu bölgelere gelerek işletmelerini kurmaktadır Küçük Sanayi Siteleri Küçük Sanayi Siteleri, esnaf ve sanatkarların plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, oldukça dağınık yapıda ve her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak koşullarda üretim yapmalarını engellemek için kurulmuşlardır. Ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri statüsünde uygulamaya konulan küçük sanayi siteleri, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış işyeri topluluklarıdır. Küçük sanayi siteleri; Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulmasını, Benzer iş kollarında çalışan ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla, verimliliğin ve kar artışının sağlanması, ihtiyaçların daha ekonomik olarak karşılanmasını, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması suretiyle, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarının teşvik edilmesini, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının önlenmesini, Küçük sanayicilerde, ortak hareket etme, çevresel faktörlerin maliyetini paylaşma gibi katılımcı yönetim biçiminin geliştirilmesini, Küçük sanayi siteleri içerisinde gelişimlerini tamamlayan işletmelerin büyük işletmelere dönüşmeleri ve organize sanayi bölgelerinde yer almalarını amaçlamaktadır Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları oluşturulmasını sağlamak amacıyla, üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmuşlardır sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri kullanan firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, 5

7 Teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, Aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip bölgeler (Teknopark) olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı, ülke sanayisinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için; Teknolojik bilgi üretmek, Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, Verimliliği artırmak, Üretim maliyetlerini düşürmek, Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Trakya Kalkınma Ajansı 2.4. Tüzel Kişiler Tarafından Kurulan Sanayi Bölgeleri Girişimciler mevcut sanayi bölgelerinin durumlarını değerlendirerek potansiyel gördükleri bu alana yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Bunu yaparken mevcutlarda ortaya çıkan sorunları dikkate alarak, yatırımcının ihtiyaçlarına tümüyle cevap veren (yer seçimi, altyapı, gümrükleme, sosyal tesisler, kümelenme) çevre ve insan odaklı yatırım yapmayı benimsemişlerdir. 3. Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşvikler 3.1. Organize Sanayi Bölgeleri Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5084 Sayılı Kanunla, il bazında GSYİH tutarı 1500 ABD Doları nın altında bulunan illerde yer alan OSB lerdeki yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden faydalanırlar: Çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin %100 ünden muafiyet, Bu işyerlerinde çalışan işçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin %100 ünün Hazine tarafından karşılanması, OSB lerde fiilen ve sürekli olarak; hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari on; imalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise 6

8 asgari otuz işçi çalıştıran işletmelerin, elektrik enerjisi giderlerinin % 50 sine kadarının Hazine tarafından karşılanması sayılı Kanun dışında OSB lerin avantajları: OSB lerde yer alan işletmeler, emlak vergisinden, atık su bedelinden, bina, inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından muaftır. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, KDV istisnası destekleri uygulanmaktadır. Araştırma-geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ve gelişmiş yörelerden özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar için Hazine tarafından uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak bütçe kaynaklarından kredi tahsis edilebilir. KOSGEB in OSB lerdeki yatırımcıların yatırım projelerine yönelik olarak gelişmiş yörelerde % 60, normal yörelerde % 70, kalkınmada öncelikli yörelerde % 80 oranında uyguladığı proje destekleri mevcuttur. Ayrıca; burada faaliyet gösteren işletmeler, KOBİ lere sağlanan diğer desteklerden de yararlanabilmektedir. OSB lerde yatırım yapabilmek için yapılması gereken işlemler Ek 1 de verilmiştir Küçük Sanayi Siteleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Küçük Sanayi Siteleri ne kurulumları aşamasında düşük faizli uzun dönem geri ödemeli kredi verilebilmektedir. Bunun yanı sıra küçük sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletmeler, KOBİ lere sağlanan diğer desteklerden yararlanabilmektedir Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile sağlanan teşvik ve muafiyetler aşağıda belirtilmiştir: 2547 sayılı YÖK Kanununun 39. maddesine göre, öğretim elemanları, yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izni ile, bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin, bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetim kurullarında görev alabilirler. 7

9 Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım ve Ar-Ge ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu süre içerisinde özellikle bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki hizmetler de katma değer vergisinden muaftır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler, Kanunun sağladığı muafiyetlerden ayrıca yararlanırlar sayılı Kanun kapsamında anonim şirket olarak kurulan ve bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu şirket, Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili elde edilen kazançlar da tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 8. maddesi uyarınca, Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin 'yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı' yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı Ayrıca; bu Bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, KOBİ lere sağlanan diğer desteklerden de yararlanabilmektedir. TGB lerinde yatırım yapabilmek için yapılması gereken işlemler Ek 2 de verilmektedir. 4. Edirne İli nde Bulunan Sanayi Bölgelerinin Mevcut Durumları Edirne ilinde, yatırımın boyutuna göre, yatırımcıların yatırım yapabilecekleri alternatif yerler bulunmaktadır. Bu yerler ve mevcut durumları aşağıda verilmiştir. Edirne OSB Edirne KSS Edirne II. KSS Havsa KSS Keşan KSS Lalapaşa KSS Meriç KSS Süloğlu KSS Uzunköprü KSS Trakya Teknopark Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi Trak Depolama, Üretim, Satış Mağazaları 8

10 4.1. Edirne OSB 1994 yılında Edirne Valiliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği nin ortak başvurusu üzerine kurulmuştur. Üye Kuruluş Katılım Payı İl Özel İdaresi 6/12 Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 5/12 Edirne Sanayici ve İşadamları 1/12 Derneği Toplam 12/12 Son durumda ve tarihi itibarı ile Edirne İl Özel İdaresinin hisse oranı % 100 e yükselmiştir. Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Mithatpaşa Mah. Kulekapı Cad. 63/A Edirne Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Fuat Yapalak (Bölge Müdürü) Telefon: Fax:

11 Web Sayfası:www.edirneosb.org.tr Toplam Parsel Sayısı 41 Tahsisli Parsel Sayısı 34 1 adet m 2 Tahsis Edilmemiş Parseller 2 adet m 2 3 adet m 2 1 adet m 2 İşletme Ruhsatı Alan Firma Sayısı 4 Arsa Değeri (/m 2 ) 5,75 TL/m 2 ( 2011 Yılı bedelidir) Yakın Havalimanları Çorlu Havaalanı: 130 km İstanbul Atatürk Havaalanı: 200 km Bulgaristan Burgaz Limanı: 130 km Yakın Limanlar Tekirdağ Limanı: 145 km Çanakkale Limanı: 205 km İstanbul Ambarlı Limanı: 242 km En Yakın Demiryolu Edirne: 43 km En Yakın Otoyol/Karayolu Tem Otoyolu: 30 km Hamzabeyli: 25 km Yakın Gümrükler Pazarkule: 51 km Kapıkule: 54 km İpsala: 151 km Organize Sanayi Bölgesi ile Bağlantı Yolu Edirne-Hamzabeyli Yolu: 10 km Trakya Kalkınma Ajansı Altyapı Elektrik Tedarikçi Voltaj (kilovolt) Bölgede Kullanılabilir Mevcut Kapasite Kilovat Saat Başına Düşen Ortalama Elektrik Fiyatı (TL/kilovat saat) TREDAŞ - TEİAŞ 31,5kv 9 mva 0,16 TL Su Tedarikçi Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Temiz Su Kapasitesi (m 3 /saat) 40 lt/sn =0,0 40 m 3 /sn*60*60 = 144 m 3 /saat Hat Büyüklüğü (en, uzunluk) & basıncı (mm bar/psi) 6250 m uzunluk 16 atü,q 315 mm Ortalama Su Fiyatı (TL/m 3 ) 1,50 TL/m 3 Telekomünikasyon & İnternet Tedarikçi Türk Telekom 10

12 Parsellerin Sektörlere Göre Dağılımı Elektrik & Enerji 2 Hijyen Ürünleri 3 İnşaat Elemanları 3 Kimya Sanayi 2 Makine Motor Sanayi 5 Alüminyum ve Metal Sanayi 12 Plastik Sanayi 2 Tekstil ve Konfeksiyon 3 Ahşap 1 İnşaat & Gıda 1 Toplam 34 Firmalara Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Üretim sırasında güvenli bir ortam sağlamak amacıyla tüm bölge tel örgüler ile çevrilmiştir, Firmaların çalışanlarına düzenli olarak vermek zorunda oldukları iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi eğitimler OSB yönetimi tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Yönetim Hizmet Kadrosu Bölge Müdürü Fuat Yapalak İmar Müdürü Müjgan Çorbacı İnşaat Teknisyeni Zeki İpek Harita Teknikeri Volkan Akgüngör Elektrik Teknisyeni Murat Guksu Elektrik Teknisyeni Mehmet Erengin Muhasebe Memuru Hakan Kurtiş Saha Sorumlusu Ersin Balkan Edirne OSB nin Avantajları Avrupa Birliğine en yakın OSB olması, Firmaların ihtiyaç durumunda destek alabilecekleri Trakya Teknopark ın aynı ilde bulunması, Ana yollara ve sınır kapılarına çok yakın olması, Tarımsal ve hayvansal hammaddelere ulaşımın kolay olması, Uygun bir çalışma ortamının bulunması, 11

13 Yapılaşmanın düzenli olması, Doğa dostu bir ortamı olması, Jeolojik olarak ideal bir arazi üzerinde kurulu bulunması, m 2 fiyatının çok uygun olması, Diğer OSB ler arasında elektrik birim fiyatını en düşük olarak sağlayan OSB olması, Borcu olmayan tek OSB olması, Bölgenin içinde bulunduğu Belediyenin (Süloğlu) işçi taşıma servislerinin belirli saatlerde düzenli çalışması, İhracat yapacak firmalar için stratejik bir lokasyonda bulunması. Trakya Kalkınma Ajansı Sorunlar Bağlantılı olan karayollarının yetersiz olması, Doğalgaz olmaması, Arıtma tesisinin bulunmaması, Sanayicilerden parsel aidatlarının düzenli olarak alınamaması, Sosyal tesislerin (banka, çıraklık okulu, cami, ATM, ticarethane, postane, sağlık ocağı vb) olmaması, Bölgeye güvenlik sisteminin kurulamamış olması. Planlanan Çalışmalar Çorlu havalimanının uluslararası kargo taşımacılığı kapasitesinin artırılması, Demiryolu ulaşımının bölge içerisine kadar getirilmesi, Lalapaşa-Havsa arası otoyolunun tamamlanarak tır ulaşımına uygun hale getirilmesi, Kullanılabilir elektrik gücünün 25 mva ya çıkartılması, Bölge Müdürlüğü nün sağlık birimine bir hekim getirilmesi, Elektrik hatlarının yer altına alınması ve modüler dağıtım sistemine geçilmesi Edirne KSS Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile 1979 yılında işletmeye geçen Edirne KSS de, statik projeye göre 333 adet işyeri bulunmaktadır. Ancak yeni düzenlemelerle işyeri sayısı 383 e ulaşmıştır. Amacına uygun olarak kümelenmiş bu işyerlerinde yaklaşık kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Bazı işyerlerinde 2-3 kişi çalışırken bazı işyerlerinde 15 kişiye kadar istihdam sağlanmaktadır. 12

14 Adres Küçük Sanayi Sitesi 31. Blok No:2-3 Edirne İşletici Ünvanı SS Edirne Küçük Sanayi İşletme Kooperatifi Yetkili Kişi Mehmet Özçuhacı Tel: Toplam Üye Sayısı 313 Toplam İşyeri Sayısı 383 Sahipli İşyeri Sayısı 373 Boş İşyeri Sayısı 10 Tahsis Şekli Toplam Alan Yeşil Alan ve Yollar İşyeri Tipleri İşyeri Ücreti (Kira Bedeli) İşyerlerinin Niteliklerine Göre Dağılımı Marangozhane Depo PVC Doğrama Mermerci Nalbur Demir Doğrama Oto Tamiri Kiralık/Satılık 131 da 33,7 da 40 m 2 80 m m m 2 40 m TL 80 m TL 120 m TL 160 m TL 13

15 Oto Yıkama Sondajcı Oto Lastikçi Berber Camcı Kaporta Oto Elektrik Dekorasyon Büfe Yedek Parça Lokanta Oto Döşemeci Tarım Aletleri İnşaat Malzemeleri Plastik Boru Satışı Tornacı Hurdacı Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Amacına uygun olarak kullanılan bir sosyal tesisi ile sosyal tesiste kooperatife ek gelir sağlayan bir adet düğün salonu ve bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. Altyapı hizmetleri (kanalizasyon, su borusu, yol) belediye tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetlere ek olarak sitedeki işletmelere aşağıdaki hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır: Yeşil alanların bakımı, Site içi yolların temizliği, Blokların hasar gören duvarlarının tamiratı, Dış aydınlatma, Dış alanların bakımı. Yönetim Hizmet Kadrosu 1 kişi Müdür 4 kişi Hizmetli 4 kişi Güvenlik 14

16 Avantajları Otomobil ile ilgili bir işi olan tüketici ilgili diğer hizmetleri site içerisinden sağlayabilmektedir, Birbirini tamamlayan iş kollarında kümelenmiş işletmelere düzenli bir çalışma ortamı sunulmaktadır, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen iş yerlerinin açılmasına izin verilmektedir. Sorunları Yağmur suyu drenaj sistemi bulunmaması, Zaman zaman güvenlik sorunlarının yaşanması (ek güvenlik elemanı gerekiyor, ancak istihdamında finansal zorluklar yaşanıyor). Planlanan Çalışmalar Blokların tamiratı, Bloklara işyerlerini tanıtıcı panoların asılması, Arıtma tesisinin yapılması Edirne II KSS 1998 yılında faaliyete geçen sanayi sitesinde en az 2 en fazla kişiye istihdam olanağı sağlayan 378 adet işletme faaliyet göstermektedir. Toplamda yaklaşık 1200 kişiye istihdam olanağı yaratılmaktadır. Başlangıçta amacına uygun olarak kümelenen sitede, el değiştiren ve sonrasında kontrol edilemeyen yeni işyerlerinin faaliyete başlaması ile, kuruluş ana sözleşmesinde yer almayan (mermerci gibi) işletmeler faaliyete geçmiş ve sitenin kümelenme amacından saplamalar olmuştur. Kooperatif yönetimine ait bir sosyal tesis bulunmaktadır. Ancak tesis amacına uygun olarak kullanılmamakta olup traktör yedek parçası işletmesine kiralanmış durumdadır. 15

17 Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Toplam İşyeri Sayısı 440 Toplam Üye Sayısı 381 Sahipli İşyeri Sayısı 378 Boş İşyeri Sayısı 3 Toplam Alan Yeşil Alan, Yol Tahsis Şekli İşyeri Tipleri İşyeri Ücretleri (Kira Bedeli) İstasyon Mahallesi 10A blok Edirne SS Edirne Yeni Küçük Sanayş Sitesi İşletme Kooperatifi Fikret Üstev Tel: İş tel: da 39 da Kiralık/Satılık 24 adet 25 m 2 64 adet 50 m adet 100 m adet 150 m 2 28 adet 225 m 2 25 m TL 50 m TL 100 m TL 150 m TL 225 m TL Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelerin Niteliklerine Göre Sayısal Dağılımı İşletme Niteliği Adet Marangozhane 63 Depo 177 PVC Doğrama 31 Mermerci 13 Nalbur 3 Tornacı 4 Demir Doğrama 14 Sondajcı 2 Lastikçi 6 Berber 2 16

18 Camcı 4 Kartonpiyer 2 Oto Tamiri 60 Oto Yıkama 15 Kaporta 16 Elektrikçi 3 Keresteci 2 Dekorasyon 2 Ambar 2 Büfe 13 Yedek Parça 10 Lokanta 11 Branda 2 Kargo 6 İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Güvenlik hizmeti sunulmaktadır, Site içi yolların tamiratı yapılmaktadır, Temizlik hizmeti sunulmaktadır, Ortak alanların bakımı yapılmaktadır, Ortak alan aydınlatması sağlanmaktadır, Çatı tamiratları yapılmaktadır, Pis su, temiz su arızaları giderilmektedir, Binaların boya, badanaları yapılmaktadır. Yönetim Hizmet Kadrosu 2 kişi Büro personeli 3 kişi Açık alan görevlisi 3 kişi Bekçi Avantajları İş merkezine yakın olması, Sitede kooperatif yönetimi tarafından, binası hibe edilmiş bir çıraklık okulunun bulunması, Faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü sosyal tesisin bulunması. 17

19 Sorunları Yağmur drenaj sistemi bulunmaması, Bağlantı yollarının yetersiz olması, Çatı sistemlerinin eski sitem olması (teneke çatıların yerine sandviç çatı yapılması), Elektrik idaresinin özelleşmesini takiben, ortak alan aydınlatması için kooperatif yönetiminin aboneliği üzerine alma durumunun ortaya çıkması. Planlanan Çalışmalar Belediye, mevcut KSS leri şehir dışına taşımayı planladığı için yakın zamanda herhangi bir yeni yatırım öngörülmemektedir. Trakya Kalkınma Ajansı 4.4. Havsa KSS 1985 yılında faaliyete geçmiş olup, mülkiyet hakları işyerlerine satıldıktan bu yana kooperatif çatısı altında faaliyet göstermemektedir. Mevcut durumda işletmeler kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamakta, altyapı ile ilgili hizmetleri ücreti karşılığı belediyeden almaktadırlar. Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi No:1 Adres Havsa/Edirne İşletici Ünvanı - Yetkili Kişi Belediye ile görüşülebilir Toplam Alan 18 da Eski KSS Yeni KSS Toplam İşyeri Sayısı Eski KSS Yeni KSS Sahipli İşyeri Sayısı Eski KSS Yeni KSS Boş İşyeri Sayısı 5 5 Tahsis Şekli Kiralık/Satılık İşyeri Tipi 80 m 2 tek tip işyerlerinden oluşmaktadır Kira : 200 TL/ay İşyeri Ücreti Satış Fiyatı : - 18

20 İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Marangozhane Tamirhane Oto Yıkama Yağlama Mobilya Oto Tamiri Avantajları Birbirini tamamlayan tüm iş kollarının bir arada bulunması, Sosyal tesisinin bulunması. Sorunları Altyapı ile ilgili sorunlar Keşan KSS 1967 yılında kurulan yapı kooperatifi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile 1986 yılında faaliyete geçmiştir. Kooperatif daha sonra kendi imkanları ile 51 adet işyerini tamamlayarak kiraya vermiş ve kooperatife ek gelir imkanı yaratılmıştır. İşletme kooperatifine dönüşmek için işlemler başlatılmış durumdadır. Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Toplam Üye Sayısı 398 Toplam İşyeri Sayısı 400 Keşan KSS İdari Binası, Keşan Otogar Karşısı SS Keşan KSS Yapı Kooperatifi Salim Şevik / Koop.Bşk. Tel:

21 Sahipli İşyeri Sayısı 400 Boş İşyeri Sayısı - Toplam Alan İşyeri Tipleri Tahsis Şekli İşyeri Ücreti (Satış Bedeli) 210 da A8 80 m 2 A9 160 m 2 A m 2 Satılık/Kiralık A TL A TL A TL Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Oto Tamir-Bakım Servisi Mobilya-Dekorasyon Rulman-Nalbur-Hırdavat Demir-demir Doğrama Presleme Metal Plastik Pencere Sistemleri Alüminyum Doğrama Tarım-Tarım Aletleri Orman Ürünleri ve Kereste Oto Kaporta-Boya Oto Yıkama-Yağlama Mermer-Granit-Mermerit Ambar Hurda/Oto Kurtarıcı Torna Oto Elektrik Ahşap-Mutfak Yedek Parça İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Ortak alan bakımları yapılmaktadır. 20

22 Yönetim Hizmet Kadrosu 1 kişi Müdür 1 kişi Muhasebeci 1 kişi Bahçıvan 4 kişi Bekçi Avantajları Birbirini destekleyen sektörlerin bir arada bulunması, Sitede faaliyet gösteren işletmelerin her türlü ihtiyacına cevap verecek tesislerin (PTT, ATM vb) bulunması. Sorunları Yolların yetersiz olması, Jeneratörünün olmaması, Zaman zaman kanalizasyonun tıkanması, Zaman zaman yaşanan güvenlik problemleri. Planlanan Çalışmalar İşletme kooperatifine dönüşülerek lokanta veya düğün salonu kurmak ve işleterek kooperatife ek gelir sağlanması, İlave blok yapılması Lalapaşa KSS Amacına uygun olarak kümelenmiş işyerlerinin faaliyet gösterdiği Lalapaşa KSS 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 60 kişiye istihdam sağlamaktadır. KSS de yer alan işletmelerin bazıları 1 kişiye istihdam olanağı yaratırken, bazıları ise 3-4 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Sitede faaliyet gösteren imalatçı işletmeler % 50 nin üzerinde bir kapasite ile çalışırken, tamirhaneler tarım sezonu ile sınırlı olarak daha düşük kapasiteler ile çalışmaktadırlar. 21

23 Adres 19 Mayıs Caddesi, Merkez Mahallesi Lalapaşa - Edirne İşletici Ünvanı SS Lalapaşa KSS Yapı Kooperatifi Yetkili Kişi Remzi Ere Toplam İşyeri Sayısı 24 Sahipli İşyeri Sayısı 19 Boş İşyeri Sayısı 5 Trakya Kalkınma Ajansı Toplam Alan 16 da Kapalı Alan 2400 m 2 Açık Alan 13,5 da İşyeri Tipleri 100 m 2 tek tip işletme Tahsis Şekli Kiralık/Satılık İşyeri Ücreti Kira Bedeli : TL/ay Satış Bedeli: TL İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Tarım Makinaları İmalat Tamirhane İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Dış aydınlatma sağlanmaktadır, Güvenlik hizmeti verilmektedir. Yönetim Hizmet Kadrosu 1 kişi Kooperatif başkanı 2 kişi Başkan yardımcısı Avantajları Birbirini tamamlayan işletmelerin bir arada bulunması. Sorunları Bağlantı yollarının tamamlanmamış olması, Üye aidatlarının toplanamaması. Planlanan Çalışmalar Yeni 28 adet dükkan yapılması (dükkanların projeleri tamamlanmış), Sosyal tesislerin kurulması ile hem kooperatife gelir sağlamak hem de sanayi sitesine gelen müşterilerin eksikliğini duyduğu hizmetlerin kendilerine sağlanması, 22

24 Çevre düzeninin yapılması Meriç KSS Meriç KSS, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi kullanarak 1992 yılında yapı kooperatifi olarak faaliyete geçmiş, işyerlerinin sahiplerini bulmasını takiben kooperatif fesih edilmiştir. Kuruluş amacına uygun olan sektörlerin bir arada bulunduğu sitede faaliyet gösteren işletmelerde en az 1 kişi, en fazla 2 kişiye istihdam olanağı sağlayan sanayi sitesi yaklaşık 30 kişiye istihdam olanağı yaratmaktadır. İşletmelerden bazıları bir araya gelerek şirket kurmuşlar ve faaliyetlerini bu şirket üzerinden devam ettirmektedirler. Mevcut durum itibarı ile 3 adet limited şirket kurulmuştur. Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Toplam Alan Toplam İşyeri Sayısı 36 Sahipli İşyeri Sayısı 24 Boş İşyeri Sayısı 12 Meriç KSS 3. Blok No:5 Meriç Çağdaş Ltd.Şti. Seyhan Sevgi Şirket Müdürü ,5 da İşyeri Tipleri Tahsis Şekli İşyeri Ücreti Tek tip işyeri Kiralık/Satılık Kira Bedeli: 200 TL/ay Satış Bedeli: TL 23

25 İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Marangozhane Oto Elektirik Oto Tamir Yedek Parça Diesel Motor Tamiri Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Herhangi bir hizmet sunulmamaktadır. Avantajları Birbirini tamamlayan işletmelerin bir arada bulunması. Sorunları İşyeri sahiplerine hizmet götürecek sorumlu bir yönetim yapısının bulunmaması, Kanalizasyon hizmetinin bulunmaması, KSS de bulunan işyerlerinin tüm hizmetleri belediye hizmeti olarak alması, İşletme kooperatifine dönüşemedikleri için sanayi sitesine ek gelir sağlanamaması Süloğlu KSS 1985 yılında yapı kooperatifi olarak kurulan site ancak 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Ancak kooperatif şu anda tasfiye halinde ve site yönetimine dönüştürülme aşamasındadır. Sitede ana sözleşmeye uygun olarak kümelenmiş işletmeler faaliyet göstermektedir. Adres Yenimahalle Küçük Sanayi Sitesi Süloğlu İşletici Ünvanı SS Süloğlu KSS Yapı Kooperatifi Yetkili Kişi Hüdai Erdoğan /Koop.Bşk. Tel: Toplam Üye Sayısı 43 24

26 Toplam İşyeri Sayısı 45 Sahipli İşyeri Sayısı 30 Boş İşyeri Sayısı 15 Toplam Alan 20 da Kapalı Alan 6 da Açık Alan 14 da İşyeri Tipleri 120 m 2 tek tip işyeri Tahsis Şekli Satılık/Kiralık İşyeri Ücreti (Kira Bedeli) 250 TL/ay İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Traktör Tamircisi Oto Elektrik Marangozhane Demir Doğrama Motosiklet Tamiri Tel Örgücü (Çit) Depo İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Dış alan aydınlatması sağlanmaktadır, Yeşil alanların bakımı yapılmaktadır. Yönetim Hizmet Kadrosu 3 kişilik kadro ile hizmet vermektedirler. 1 kişi Muhasip Üye 1 kişi Başkan 1 kişi Bekçi Avantajları Birbiri ile ilgili tüm esnafın bir arada olması. Sorunları Üye aidatlarının toplanamaması, Yolların tamamlanmış olması, Sosyal tesis bulunmaması. 25

27 Planlanan Çalışmalar Yolların tamamlanması, Ağaçlandırma yapılması, Sosyal tesis yapılması, Bu yıl içerisinde kooperatifin tasfiye işlemlerinin tamamlanarak işletme kooperatifine dönüşülmesi Uzunköprü KSS 1991 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan kredi ile faaliyete geçmiştir. Bakanlıktan alınan kredinin ödemesi bitmediği için henüz işletme kooperatifine dönüşmemiştir. Amacına uygun olarak kümelenmiş 344 işletmenin faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde yaklaşık 1700 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Bu sayı önceleri 2500 civarında iken bölgeden dışarıya verilen göç nedeni ile sayı gün geçtikçe azalmaktadır. İşletmelerde çalışan sayısı en az 5, en fazla 20 dir. Trakya Kalkınma Ajansı Sitede yer alan işyerleri ana sözleşmede belirtilen iş kollarına uygun olarak kümelenmiş durumda olup amacına uygun olmayan işletmelerin sitede faaliyet göstemesine yönetim tarafından izin verilmemektedir. Mescid Mahallesi, Keşan Caddesi Sanayi Sitesi 1. Adres Sosyal Tesisler Kat:2 İşletici Ünvanı SS Uzunköprü KSS Yapı Kooperatifi Hasan Yılmaz / Kooperatif Başkanı İş tel: Cep tel: Yetkili Kişi Engin Kırağası Kooperatif Muhasebecisi / Müdürü Cep tel: Toplam Üye Sayısı 281 Toplam İşyeri Sayısı 344 Sahipli İşyeri Sayısı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ KIRKLARELİ İLİ CANLI HAYVAN BORSASI Semiha AHMET Şenay ÇEKİÇ Temmuz 2012 TRAKYA KALKINMA AJANSI

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor! Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: 09.30 Congresium Ankara Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ INTERMARK BUSINESS CONSULTANCY 1 www.intermark.com.tr INTERMARK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler, 10 yıli aşkın süredir müşterilerimize nitelikli

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı