Trakya Kalkınma Ajansı. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu"

Transkript

1 Trakya Kalkınma Ajansı Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

2

3 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sanayi Bölgeleri, Kuruluş Amaçları ve Hedefleri Organize Sanayi Bölgeleri... 4 Trakya Kalkınma Ajansı 2.2. Küçük Sanayi Siteleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tüzel Kişiler Tarafından Kurulan Sanayi Bölgeleri Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşvikler Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Edirne İli nde Bulunan Sanayi Bölgelerinin Mevcut Durumları Edirne OSB Edirne KSS Edirne II KSS Havsa KSS Keşan KSS Lalapaşa KSS Meriç KSS Süloğlu KSS Uzunköprü KSS Trakya Teknopark Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi Trak Üretim, Depolama, Satış Mağazaları

4 5. Tespitler ve Değerlendirme Öneriler Ek 1: Edirne OSB de Faaliyet Gösterme İşlem Basamakları Ek 2: Trakya Teknopark ta Faaliyet Göstermek İçin Gerekli İşlem Basamakları Ek 3: KSS de Faaliyet Göstermek İçin Gerekli İşlem Basamakları Ek 4: Güdümlü Proje Taslağı

5 1. Giriş Bir ilde, doğal alanların ve kaynakların korunarak sanayi yatırımlarının yapılabileceği alanlar, Çevre Düzeni Planları nda işaret edilen sanayi alanlarıdır. Bu alanlar dışında mevcut Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Serbest Bölgeler de (SB) sanayi yatırımları için mevcut alternatiflerdir. Trakya Kalkınma Ajansı Bu rapor, Edirne İli nde çevre düzeni planlarında işaret edilen alanlar dışında yatırım yapılabilecek olan OSB, TGB ve KSS lerin bu mevcut durumlarının ortaya konulması ile bu alanlarda faaliyet gösterilmesi durumunda yatırımcıların yararlanabileceği teşviklerin, sunulan hizmetlerin yatırımcılar açısından incelenmesi ve bu alanlara yatırımcı çekebilmek için daha cazip hale getirilmesi konusunda öneriler geliştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Bir yatırımcının bir bölgeye yatırım yapması için öncelikle uygun yatırım alanlarının bulunması, sonrasında ise yatırım için gereken altyapı ve üstyapıların bölgede mevcut olması gerekmektedir. Raporda yer alan bilgiler, incelenen dökümanlardan ve yüz yüze görüşmelerden elde edilen bilgiler olup, kişisel değerlendirmeler ve tespitler ise önerilere esas teşkil etmiştir. 2. Sanayi Bölgeleri Kuruluş Amaçları ve Hedefleri 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasınının sağlanması, kentleşmenin yönlendirilmesi, çevre sorunlarının önlenmesi, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için, uygun bölgeler gerekli altyapı hizmetleriyle donatılarak Organize Sanayi Bölgesi adı altında sanayi için tahsis edilmektedir sayılı Kanuna göre OSB ler, Yer Seçimi Yönetmeliği ne göre uygun görülen yerlerde ilgili Bakanlığın onayı ile kurulur. OSB lerde; Sanayinin disipline edilmesi, Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması 4

6 amaçlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde yatırımlar için sanayi alt yapısı (yol, içme suyu, kullanma suyu, elektrik, haberleşme, arıtma tesisleri) hazırlanmakta, sanayiciler alt yapısı hazır bu bölgelere gelerek işletmelerini kurmaktadır Küçük Sanayi Siteleri Küçük Sanayi Siteleri, esnaf ve sanatkarların plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, oldukça dağınık yapıda ve her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak koşullarda üretim yapmalarını engellemek için kurulmuşlardır. Ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri statüsünde uygulamaya konulan küçük sanayi siteleri, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış işyeri topluluklarıdır. Küçük sanayi siteleri; Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulmasını, Benzer iş kollarında çalışan ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla, verimliliğin ve kar artışının sağlanması, ihtiyaçların daha ekonomik olarak karşılanmasını, Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması suretiyle, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarının teşvik edilmesini, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının önlenmesini, Küçük sanayicilerde, ortak hareket etme, çevresel faktörlerin maliyetini paylaşma gibi katılımcı yönetim biçiminin geliştirilmesini, Küçük sanayi siteleri içerisinde gelişimlerini tamamlayan işletmelerin büyük işletmelere dönüşmeleri ve organize sanayi bölgelerinde yer almalarını amaçlamaktadır Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları oluşturulmasını sağlamak amacıyla, üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmuşlardır sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri kullanan firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, 5

7 Teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, Aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip bölgeler (Teknopark) olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı, ülke sanayisinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için; Teknolojik bilgi üretmek, Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, Verimliliği artırmak, Üretim maliyetlerini düşürmek, Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Trakya Kalkınma Ajansı 2.4. Tüzel Kişiler Tarafından Kurulan Sanayi Bölgeleri Girişimciler mevcut sanayi bölgelerinin durumlarını değerlendirerek potansiyel gördükleri bu alana yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Bunu yaparken mevcutlarda ortaya çıkan sorunları dikkate alarak, yatırımcının ihtiyaçlarına tümüyle cevap veren (yer seçimi, altyapı, gümrükleme, sosyal tesisler, kümelenme) çevre ve insan odaklı yatırım yapmayı benimsemişlerdir. 3. Sanayi Bölgelerine Sağlanan Teşvikler 3.1. Organize Sanayi Bölgeleri Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5084 Sayılı Kanunla, il bazında GSYİH tutarı 1500 ABD Doları nın altında bulunan illerde yer alan OSB lerdeki yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden faydalanırlar: Çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin %100 ünden muafiyet, Bu işyerlerinde çalışan işçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin %100 ünün Hazine tarafından karşılanması, OSB lerde fiilen ve sürekli olarak; hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari on; imalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise 6

8 asgari otuz işçi çalıştıran işletmelerin, elektrik enerjisi giderlerinin % 50 sine kadarının Hazine tarafından karşılanması sayılı Kanun dışında OSB lerin avantajları: OSB lerde yer alan işletmeler, emlak vergisinden, atık su bedelinden, bina, inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından muaftır. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, KDV istisnası destekleri uygulanmaktadır. Araştırma-geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ve gelişmiş yörelerden özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar için Hazine tarafından uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak bütçe kaynaklarından kredi tahsis edilebilir. KOSGEB in OSB lerdeki yatırımcıların yatırım projelerine yönelik olarak gelişmiş yörelerde % 60, normal yörelerde % 70, kalkınmada öncelikli yörelerde % 80 oranında uyguladığı proje destekleri mevcuttur. Ayrıca; burada faaliyet gösteren işletmeler, KOBİ lere sağlanan diğer desteklerden de yararlanabilmektedir. OSB lerde yatırım yapabilmek için yapılması gereken işlemler Ek 1 de verilmiştir Küçük Sanayi Siteleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Küçük Sanayi Siteleri ne kurulumları aşamasında düşük faizli uzun dönem geri ödemeli kredi verilebilmektedir. Bunun yanı sıra küçük sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletmeler, KOBİ lere sağlanan diğer desteklerden yararlanabilmektedir Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile sağlanan teşvik ve muafiyetler aşağıda belirtilmiştir: 2547 sayılı YÖK Kanununun 39. maddesine göre, öğretim elemanları, yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izni ile, bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin, bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetim kurullarında görev alabilirler. 7

9 Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım ve Ar-Ge ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu süre içerisinde özellikle bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki hizmetler de katma değer vergisinden muaftır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler, Kanunun sağladığı muafiyetlerden ayrıca yararlanırlar sayılı Kanun kapsamında anonim şirket olarak kurulan ve bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu şirket, Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili elde edilen kazançlar da tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 8. maddesi uyarınca, Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin 'yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı' yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı Ayrıca; bu Bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, KOBİ lere sağlanan diğer desteklerden de yararlanabilmektedir. TGB lerinde yatırım yapabilmek için yapılması gereken işlemler Ek 2 de verilmektedir. 4. Edirne İli nde Bulunan Sanayi Bölgelerinin Mevcut Durumları Edirne ilinde, yatırımın boyutuna göre, yatırımcıların yatırım yapabilecekleri alternatif yerler bulunmaktadır. Bu yerler ve mevcut durumları aşağıda verilmiştir. Edirne OSB Edirne KSS Edirne II. KSS Havsa KSS Keşan KSS Lalapaşa KSS Meriç KSS Süloğlu KSS Uzunköprü KSS Trakya Teknopark Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi Trak Depolama, Üretim, Satış Mağazaları 8

10 4.1. Edirne OSB 1994 yılında Edirne Valiliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği nin ortak başvurusu üzerine kurulmuştur. Üye Kuruluş Katılım Payı İl Özel İdaresi 6/12 Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 5/12 Edirne Sanayici ve İşadamları 1/12 Derneği Toplam 12/12 Son durumda ve tarihi itibarı ile Edirne İl Özel İdaresinin hisse oranı % 100 e yükselmiştir. Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Mithatpaşa Mah. Kulekapı Cad. 63/A Edirne Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Fuat Yapalak (Bölge Müdürü) Telefon: Fax:

11 Web Sayfası:www.edirneosb.org.tr Toplam Parsel Sayısı 41 Tahsisli Parsel Sayısı 34 1 adet m 2 Tahsis Edilmemiş Parseller 2 adet m 2 3 adet m 2 1 adet m 2 İşletme Ruhsatı Alan Firma Sayısı 4 Arsa Değeri (/m 2 ) 5,75 TL/m 2 ( 2011 Yılı bedelidir) Yakın Havalimanları Çorlu Havaalanı: 130 km İstanbul Atatürk Havaalanı: 200 km Bulgaristan Burgaz Limanı: 130 km Yakın Limanlar Tekirdağ Limanı: 145 km Çanakkale Limanı: 205 km İstanbul Ambarlı Limanı: 242 km En Yakın Demiryolu Edirne: 43 km En Yakın Otoyol/Karayolu Tem Otoyolu: 30 km Hamzabeyli: 25 km Yakın Gümrükler Pazarkule: 51 km Kapıkule: 54 km İpsala: 151 km Organize Sanayi Bölgesi ile Bağlantı Yolu Edirne-Hamzabeyli Yolu: 10 km Trakya Kalkınma Ajansı Altyapı Elektrik Tedarikçi Voltaj (kilovolt) Bölgede Kullanılabilir Mevcut Kapasite Kilovat Saat Başına Düşen Ortalama Elektrik Fiyatı (TL/kilovat saat) TREDAŞ - TEİAŞ 31,5kv 9 mva 0,16 TL Su Tedarikçi Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Temiz Su Kapasitesi (m 3 /saat) 40 lt/sn =0,0 40 m 3 /sn*60*60 = 144 m 3 /saat Hat Büyüklüğü (en, uzunluk) & basıncı (mm bar/psi) 6250 m uzunluk 16 atü,q 315 mm Ortalama Su Fiyatı (TL/m 3 ) 1,50 TL/m 3 Telekomünikasyon & İnternet Tedarikçi Türk Telekom 10

12 Parsellerin Sektörlere Göre Dağılımı Elektrik & Enerji 2 Hijyen Ürünleri 3 İnşaat Elemanları 3 Kimya Sanayi 2 Makine Motor Sanayi 5 Alüminyum ve Metal Sanayi 12 Plastik Sanayi 2 Tekstil ve Konfeksiyon 3 Ahşap 1 İnşaat & Gıda 1 Toplam 34 Firmalara Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Üretim sırasında güvenli bir ortam sağlamak amacıyla tüm bölge tel örgüler ile çevrilmiştir, Firmaların çalışanlarına düzenli olarak vermek zorunda oldukları iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi eğitimler OSB yönetimi tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Yönetim Hizmet Kadrosu Bölge Müdürü Fuat Yapalak İmar Müdürü Müjgan Çorbacı İnşaat Teknisyeni Zeki İpek Harita Teknikeri Volkan Akgüngör Elektrik Teknisyeni Murat Guksu Elektrik Teknisyeni Mehmet Erengin Muhasebe Memuru Hakan Kurtiş Saha Sorumlusu Ersin Balkan Edirne OSB nin Avantajları Avrupa Birliğine en yakın OSB olması, Firmaların ihtiyaç durumunda destek alabilecekleri Trakya Teknopark ın aynı ilde bulunması, Ana yollara ve sınır kapılarına çok yakın olması, Tarımsal ve hayvansal hammaddelere ulaşımın kolay olması, Uygun bir çalışma ortamının bulunması, 11

13 Yapılaşmanın düzenli olması, Doğa dostu bir ortamı olması, Jeolojik olarak ideal bir arazi üzerinde kurulu bulunması, m 2 fiyatının çok uygun olması, Diğer OSB ler arasında elektrik birim fiyatını en düşük olarak sağlayan OSB olması, Borcu olmayan tek OSB olması, Bölgenin içinde bulunduğu Belediyenin (Süloğlu) işçi taşıma servislerinin belirli saatlerde düzenli çalışması, İhracat yapacak firmalar için stratejik bir lokasyonda bulunması. Trakya Kalkınma Ajansı Sorunlar Bağlantılı olan karayollarının yetersiz olması, Doğalgaz olmaması, Arıtma tesisinin bulunmaması, Sanayicilerden parsel aidatlarının düzenli olarak alınamaması, Sosyal tesislerin (banka, çıraklık okulu, cami, ATM, ticarethane, postane, sağlık ocağı vb) olmaması, Bölgeye güvenlik sisteminin kurulamamış olması. Planlanan Çalışmalar Çorlu havalimanının uluslararası kargo taşımacılığı kapasitesinin artırılması, Demiryolu ulaşımının bölge içerisine kadar getirilmesi, Lalapaşa-Havsa arası otoyolunun tamamlanarak tır ulaşımına uygun hale getirilmesi, Kullanılabilir elektrik gücünün 25 mva ya çıkartılması, Bölge Müdürlüğü nün sağlık birimine bir hekim getirilmesi, Elektrik hatlarının yer altına alınması ve modüler dağıtım sistemine geçilmesi Edirne KSS Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile 1979 yılında işletmeye geçen Edirne KSS de, statik projeye göre 333 adet işyeri bulunmaktadır. Ancak yeni düzenlemelerle işyeri sayısı 383 e ulaşmıştır. Amacına uygun olarak kümelenmiş bu işyerlerinde yaklaşık kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Bazı işyerlerinde 2-3 kişi çalışırken bazı işyerlerinde 15 kişiye kadar istihdam sağlanmaktadır. 12

14 Adres Küçük Sanayi Sitesi 31. Blok No:2-3 Edirne İşletici Ünvanı SS Edirne Küçük Sanayi İşletme Kooperatifi Yetkili Kişi Mehmet Özçuhacı Tel: Toplam Üye Sayısı 313 Toplam İşyeri Sayısı 383 Sahipli İşyeri Sayısı 373 Boş İşyeri Sayısı 10 Tahsis Şekli Toplam Alan Yeşil Alan ve Yollar İşyeri Tipleri İşyeri Ücreti (Kira Bedeli) İşyerlerinin Niteliklerine Göre Dağılımı Marangozhane Depo PVC Doğrama Mermerci Nalbur Demir Doğrama Oto Tamiri Kiralık/Satılık 131 da 33,7 da 40 m 2 80 m m m 2 40 m TL 80 m TL 120 m TL 160 m TL 13

15 Oto Yıkama Sondajcı Oto Lastikçi Berber Camcı Kaporta Oto Elektrik Dekorasyon Büfe Yedek Parça Lokanta Oto Döşemeci Tarım Aletleri İnşaat Malzemeleri Plastik Boru Satışı Tornacı Hurdacı Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Amacına uygun olarak kullanılan bir sosyal tesisi ile sosyal tesiste kooperatife ek gelir sağlayan bir adet düğün salonu ve bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. Altyapı hizmetleri (kanalizasyon, su borusu, yol) belediye tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetlere ek olarak sitedeki işletmelere aşağıdaki hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır: Yeşil alanların bakımı, Site içi yolların temizliği, Blokların hasar gören duvarlarının tamiratı, Dış aydınlatma, Dış alanların bakımı. Yönetim Hizmet Kadrosu 1 kişi Müdür 4 kişi Hizmetli 4 kişi Güvenlik 14

16 Avantajları Otomobil ile ilgili bir işi olan tüketici ilgili diğer hizmetleri site içerisinden sağlayabilmektedir, Birbirini tamamlayan iş kollarında kümelenmiş işletmelere düzenli bir çalışma ortamı sunulmaktadır, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen iş yerlerinin açılmasına izin verilmektedir. Sorunları Yağmur suyu drenaj sistemi bulunmaması, Zaman zaman güvenlik sorunlarının yaşanması (ek güvenlik elemanı gerekiyor, ancak istihdamında finansal zorluklar yaşanıyor). Planlanan Çalışmalar Blokların tamiratı, Bloklara işyerlerini tanıtıcı panoların asılması, Arıtma tesisinin yapılması Edirne II KSS 1998 yılında faaliyete geçen sanayi sitesinde en az 2 en fazla kişiye istihdam olanağı sağlayan 378 adet işletme faaliyet göstermektedir. Toplamda yaklaşık 1200 kişiye istihdam olanağı yaratılmaktadır. Başlangıçta amacına uygun olarak kümelenen sitede, el değiştiren ve sonrasında kontrol edilemeyen yeni işyerlerinin faaliyete başlaması ile, kuruluş ana sözleşmesinde yer almayan (mermerci gibi) işletmeler faaliyete geçmiş ve sitenin kümelenme amacından saplamalar olmuştur. Kooperatif yönetimine ait bir sosyal tesis bulunmaktadır. Ancak tesis amacına uygun olarak kullanılmamakta olup traktör yedek parçası işletmesine kiralanmış durumdadır. 15

17 Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Toplam İşyeri Sayısı 440 Toplam Üye Sayısı 381 Sahipli İşyeri Sayısı 378 Boş İşyeri Sayısı 3 Toplam Alan Yeşil Alan, Yol Tahsis Şekli İşyeri Tipleri İşyeri Ücretleri (Kira Bedeli) İstasyon Mahallesi 10A blok Edirne SS Edirne Yeni Küçük Sanayş Sitesi İşletme Kooperatifi Fikret Üstev Tel: İş tel: da 39 da Kiralık/Satılık 24 adet 25 m 2 64 adet 50 m adet 100 m adet 150 m 2 28 adet 225 m 2 25 m TL 50 m TL 100 m TL 150 m TL 225 m TL Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelerin Niteliklerine Göre Sayısal Dağılımı İşletme Niteliği Adet Marangozhane 63 Depo 177 PVC Doğrama 31 Mermerci 13 Nalbur 3 Tornacı 4 Demir Doğrama 14 Sondajcı 2 Lastikçi 6 Berber 2 16

18 Camcı 4 Kartonpiyer 2 Oto Tamiri 60 Oto Yıkama 15 Kaporta 16 Elektrikçi 3 Keresteci 2 Dekorasyon 2 Ambar 2 Büfe 13 Yedek Parça 10 Lokanta 11 Branda 2 Kargo 6 İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Güvenlik hizmeti sunulmaktadır, Site içi yolların tamiratı yapılmaktadır, Temizlik hizmeti sunulmaktadır, Ortak alanların bakımı yapılmaktadır, Ortak alan aydınlatması sağlanmaktadır, Çatı tamiratları yapılmaktadır, Pis su, temiz su arızaları giderilmektedir, Binaların boya, badanaları yapılmaktadır. Yönetim Hizmet Kadrosu 2 kişi Büro personeli 3 kişi Açık alan görevlisi 3 kişi Bekçi Avantajları İş merkezine yakın olması, Sitede kooperatif yönetimi tarafından, binası hibe edilmiş bir çıraklık okulunun bulunması, Faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü sosyal tesisin bulunması. 17

19 Sorunları Yağmur drenaj sistemi bulunmaması, Bağlantı yollarının yetersiz olması, Çatı sistemlerinin eski sitem olması (teneke çatıların yerine sandviç çatı yapılması), Elektrik idaresinin özelleşmesini takiben, ortak alan aydınlatması için kooperatif yönetiminin aboneliği üzerine alma durumunun ortaya çıkması. Planlanan Çalışmalar Belediye, mevcut KSS leri şehir dışına taşımayı planladığı için yakın zamanda herhangi bir yeni yatırım öngörülmemektedir. Trakya Kalkınma Ajansı 4.4. Havsa KSS 1985 yılında faaliyete geçmiş olup, mülkiyet hakları işyerlerine satıldıktan bu yana kooperatif çatısı altında faaliyet göstermemektedir. Mevcut durumda işletmeler kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamakta, altyapı ile ilgili hizmetleri ücreti karşılığı belediyeden almaktadırlar. Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi No:1 Adres Havsa/Edirne İşletici Ünvanı - Yetkili Kişi Belediye ile görüşülebilir Toplam Alan 18 da Eski KSS Yeni KSS Toplam İşyeri Sayısı Eski KSS Yeni KSS Sahipli İşyeri Sayısı Eski KSS Yeni KSS Boş İşyeri Sayısı 5 5 Tahsis Şekli Kiralık/Satılık İşyeri Tipi 80 m 2 tek tip işyerlerinden oluşmaktadır Kira : 200 TL/ay İşyeri Ücreti Satış Fiyatı : - 18

20 İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Marangozhane Tamirhane Oto Yıkama Yağlama Mobilya Oto Tamiri Avantajları Birbirini tamamlayan tüm iş kollarının bir arada bulunması, Sosyal tesisinin bulunması. Sorunları Altyapı ile ilgili sorunlar Keşan KSS 1967 yılında kurulan yapı kooperatifi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile 1986 yılında faaliyete geçmiştir. Kooperatif daha sonra kendi imkanları ile 51 adet işyerini tamamlayarak kiraya vermiş ve kooperatife ek gelir imkanı yaratılmıştır. İşletme kooperatifine dönüşmek için işlemler başlatılmış durumdadır. Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Toplam Üye Sayısı 398 Toplam İşyeri Sayısı 400 Keşan KSS İdari Binası, Keşan Otogar Karşısı SS Keşan KSS Yapı Kooperatifi Salim Şevik / Koop.Bşk. Tel:

21 Sahipli İşyeri Sayısı 400 Boş İşyeri Sayısı - Toplam Alan İşyeri Tipleri Tahsis Şekli İşyeri Ücreti (Satış Bedeli) 210 da A8 80 m 2 A9 160 m 2 A m 2 Satılık/Kiralık A TL A TL A TL Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Oto Tamir-Bakım Servisi Mobilya-Dekorasyon Rulman-Nalbur-Hırdavat Demir-demir Doğrama Presleme Metal Plastik Pencere Sistemleri Alüminyum Doğrama Tarım-Tarım Aletleri Orman Ürünleri ve Kereste Oto Kaporta-Boya Oto Yıkama-Yağlama Mermer-Granit-Mermerit Ambar Hurda/Oto Kurtarıcı Torna Oto Elektrik Ahşap-Mutfak Yedek Parça İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Ortak alan bakımları yapılmaktadır. 20

22 Yönetim Hizmet Kadrosu 1 kişi Müdür 1 kişi Muhasebeci 1 kişi Bahçıvan 4 kişi Bekçi Avantajları Birbirini destekleyen sektörlerin bir arada bulunması, Sitede faaliyet gösteren işletmelerin her türlü ihtiyacına cevap verecek tesislerin (PTT, ATM vb) bulunması. Sorunları Yolların yetersiz olması, Jeneratörünün olmaması, Zaman zaman kanalizasyonun tıkanması, Zaman zaman yaşanan güvenlik problemleri. Planlanan Çalışmalar İşletme kooperatifine dönüşülerek lokanta veya düğün salonu kurmak ve işleterek kooperatife ek gelir sağlanması, İlave blok yapılması Lalapaşa KSS Amacına uygun olarak kümelenmiş işyerlerinin faaliyet gösterdiği Lalapaşa KSS 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 60 kişiye istihdam sağlamaktadır. KSS de yer alan işletmelerin bazıları 1 kişiye istihdam olanağı yaratırken, bazıları ise 3-4 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Sitede faaliyet gösteren imalatçı işletmeler % 50 nin üzerinde bir kapasite ile çalışırken, tamirhaneler tarım sezonu ile sınırlı olarak daha düşük kapasiteler ile çalışmaktadırlar. 21

23 Adres 19 Mayıs Caddesi, Merkez Mahallesi Lalapaşa - Edirne İşletici Ünvanı SS Lalapaşa KSS Yapı Kooperatifi Yetkili Kişi Remzi Ere Toplam İşyeri Sayısı 24 Sahipli İşyeri Sayısı 19 Boş İşyeri Sayısı 5 Trakya Kalkınma Ajansı Toplam Alan 16 da Kapalı Alan 2400 m 2 Açık Alan 13,5 da İşyeri Tipleri 100 m 2 tek tip işletme Tahsis Şekli Kiralık/Satılık İşyeri Ücreti Kira Bedeli : TL/ay Satış Bedeli: TL İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Tarım Makinaları İmalat Tamirhane İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Dış aydınlatma sağlanmaktadır, Güvenlik hizmeti verilmektedir. Yönetim Hizmet Kadrosu 1 kişi Kooperatif başkanı 2 kişi Başkan yardımcısı Avantajları Birbirini tamamlayan işletmelerin bir arada bulunması. Sorunları Bağlantı yollarının tamamlanmamış olması, Üye aidatlarının toplanamaması. Planlanan Çalışmalar Yeni 28 adet dükkan yapılması (dükkanların projeleri tamamlanmış), Sosyal tesislerin kurulması ile hem kooperatife gelir sağlamak hem de sanayi sitesine gelen müşterilerin eksikliğini duyduğu hizmetlerin kendilerine sağlanması, 22

24 Çevre düzeninin yapılması Meriç KSS Meriç KSS, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi kullanarak 1992 yılında yapı kooperatifi olarak faaliyete geçmiş, işyerlerinin sahiplerini bulmasını takiben kooperatif fesih edilmiştir. Kuruluş amacına uygun olan sektörlerin bir arada bulunduğu sitede faaliyet gösteren işletmelerde en az 1 kişi, en fazla 2 kişiye istihdam olanağı sağlayan sanayi sitesi yaklaşık 30 kişiye istihdam olanağı yaratmaktadır. İşletmelerden bazıları bir araya gelerek şirket kurmuşlar ve faaliyetlerini bu şirket üzerinden devam ettirmektedirler. Mevcut durum itibarı ile 3 adet limited şirket kurulmuştur. Adres İşletici Ünvanı Yetkili Kişi Toplam Alan Toplam İşyeri Sayısı 36 Sahipli İşyeri Sayısı 24 Boş İşyeri Sayısı 12 Meriç KSS 3. Blok No:5 Meriç Çağdaş Ltd.Şti. Seyhan Sevgi Şirket Müdürü ,5 da İşyeri Tipleri Tahsis Şekli İşyeri Ücreti Tek tip işyeri Kiralık/Satılık Kira Bedeli: 200 TL/ay Satış Bedeli: TL 23

25 İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Marangozhane Oto Elektirik Oto Tamir Yedek Parça Diesel Motor Tamiri Trakya Kalkınma Ajansı İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Herhangi bir hizmet sunulmamaktadır. Avantajları Birbirini tamamlayan işletmelerin bir arada bulunması. Sorunları İşyeri sahiplerine hizmet götürecek sorumlu bir yönetim yapısının bulunmaması, Kanalizasyon hizmetinin bulunmaması, KSS de bulunan işyerlerinin tüm hizmetleri belediye hizmeti olarak alması, İşletme kooperatifine dönüşemedikleri için sanayi sitesine ek gelir sağlanamaması Süloğlu KSS 1985 yılında yapı kooperatifi olarak kurulan site ancak 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Ancak kooperatif şu anda tasfiye halinde ve site yönetimine dönüştürülme aşamasındadır. Sitede ana sözleşmeye uygun olarak kümelenmiş işletmeler faaliyet göstermektedir. Adres Yenimahalle Küçük Sanayi Sitesi Süloğlu İşletici Ünvanı SS Süloğlu KSS Yapı Kooperatifi Yetkili Kişi Hüdai Erdoğan /Koop.Bşk. Tel: Toplam Üye Sayısı 43 24

26 Toplam İşyeri Sayısı 45 Sahipli İşyeri Sayısı 30 Boş İşyeri Sayısı 15 Toplam Alan 20 da Kapalı Alan 6 da Açık Alan 14 da İşyeri Tipleri 120 m 2 tek tip işyeri Tahsis Şekli Satılık/Kiralık İşyeri Ücreti (Kira Bedeli) 250 TL/ay İşletmelerin Niteliklerine Göre Dağılımı Traktör Tamircisi Oto Elektrik Marangozhane Demir Doğrama Motosiklet Tamiri Tel Örgücü (Çit) Depo İşletmelere Sağlanan Kolaylıklar/Ek Hizmetler Dış alan aydınlatması sağlanmaktadır, Yeşil alanların bakımı yapılmaktadır. Yönetim Hizmet Kadrosu 3 kişilik kadro ile hizmet vermektedirler. 1 kişi Muhasip Üye 1 kişi Başkan 1 kişi Bekçi Avantajları Birbiri ile ilgili tüm esnafın bir arada olması. Sorunları Üye aidatlarının toplanamaması, Yolların tamamlanmış olması, Sosyal tesis bulunmaması. 25

27 Planlanan Çalışmalar Yolların tamamlanması, Ağaçlandırma yapılması, Sosyal tesis yapılması, Bu yıl içerisinde kooperatifin tasfiye işlemlerinin tamamlanarak işletme kooperatifine dönüşülmesi Uzunköprü KSS 1991 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan kredi ile faaliyete geçmiştir. Bakanlıktan alınan kredinin ödemesi bitmediği için henüz işletme kooperatifine dönüşmemiştir. Amacına uygun olarak kümelenmiş 344 işletmenin faaliyet gösterdiği sanayi sitesinde yaklaşık 1700 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Bu sayı önceleri 2500 civarında iken bölgeden dışarıya verilen göç nedeni ile sayı gün geçtikçe azalmaktadır. İşletmelerde çalışan sayısı en az 5, en fazla 20 dir. Trakya Kalkınma Ajansı Sitede yer alan işyerleri ana sözleşmede belirtilen iş kollarına uygun olarak kümelenmiş durumda olup amacına uygun olmayan işletmelerin sitede faaliyet göstemesine yönetim tarafından izin verilmemektedir. Mescid Mahallesi, Keşan Caddesi Sanayi Sitesi 1. Adres Sosyal Tesisler Kat:2 İşletici Ünvanı SS Uzunköprü KSS Yapı Kooperatifi Hasan Yılmaz / Kooperatif Başkanı İş tel: Cep tel: Yetkili Kişi Engin Kırağası Kooperatif Muhasebecisi / Müdürü Cep tel: Toplam Üye Sayısı 281 Toplam İşyeri Sayısı 344 Sahipli İşyeri Sayısı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

İÇERİK: I. Edirne Organize Sanayi Bölgesi II. Trakya Teknopark III. Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi

İÇERİK: I. Edirne Organize Sanayi Bölgesi II. Trakya Teknopark III. Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi İÇERİK: I. Edirne Organize Sanayi Bölgesi II. Trakya Teknopark III. Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ www.trakyaka.org.tr EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GENEL

Detaylı

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) Adana Sanayi Odası 24.02.2014 Prof.Dr. Kadir AYDIN Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası 4691 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU Ömer AYDEMİR* 28 ÖZ Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

Sanayinin Üretim Üssü

Sanayinin Üretim Üssü Sanayinin Üretim Üssü Sanayinin disipline edilmesi Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunmak Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ. Sadık URANLI Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠ TEġVĠKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. BÖLGELER HAKKINDA II. TEġVĠK VE MUAFĠYETLER 1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı TeĢviği 2-

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği. Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi

ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği. Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi Adapazarı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Projesi Sayın Üyemiz; Ülkemizin ve Avrasya coğrafyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan ASİAD olarak bir ilki daha gerçekleştirerek, OSB kurma

Detaylı

Burada olmak isteyeceksiniz

Burada olmak isteyeceksiniz Burada olmak isteyeceksiniz DAVETLİSİNİZ Ar-Ge ve inovasyon fikri olan, Şirketleşmek isteyen, Pazara yenilikçi ürünler, yazılım ve hizmetler sunmak isteyen, Bunlar için bilgi, birikim ve desteğe ihtiyaç

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) destek ve muafiyet uygulamaları Nurettin Aktepe Hacettepe Teknokent A.Ş. Yasal Dayanaklar: a) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu:

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

GENEL BİLGİLER EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENEL BİLGİLER EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGENİN ADI BAĞLI BULUNDUĞU ŞEHİR ADRES İŞLETİCİ UNVANI İRTİBAT (İSİM, SOYİSİM,UNVAN, E-MAİL) MEVCUT ARSA & FİYAT KULLANILABİLİR MEVCUT BOŞ ARSALAR/PARSELLER VE M 2 BÜYÜKLÜKLERİ GENEL BİLGİLER EDİRNE

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT www.sakaryateknokent.com Teknokent Nedir? 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tanım: Teknokent; 1. Yüksek/ileri

Detaylı

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU (ĐMAR VE Đ ŞAAT ĐŞLERĐ HĐZMETLERĐ) SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Kırıkkale Üniversitesi Teknokent'e kimler başvurabilir? a- Türkiye nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1)

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1) ERCİYES TEKNOPARK ERCİYES TEKNOPARK Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yaklaşık 277.000

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 SERBEST BÖLGE; TÜRKİYE NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ %100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için) 45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri İhracat ağırlıklı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı