ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1

2 irketimizin, 2014 y ilk üç aylk faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarna ilikin hususlar ortaklarn bilgilerine sunulmaktadr. Dönem içinde Yönetim Kurulu nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki rlar ile beraber ada gösterilmitir. Yönetim Kurulu Üyeleri, tarihli Olaan Genel Kurulu Toplant nda, 3 yllk süre ile belirlenmitir y içinde Yönetim Kurulu nda yaplan deikliklere yllk Faaliyet Raporu nda yer verilmi olup, 2014 yn ilk üç aylk döneminde ise Yönetim Kurulu üye da adaki ekilde olumaktadr; Dönem çinde ( ) Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Görev Süresi Ad Soyad Görevi Balangç Biti Mustafa V. KOÇ Bakan Sergio MARCHIONNE Bakan Yard Kamil BAARAN Üye & CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye smail Cenk ÇMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Ali Aydn PANDIR Üye Gianni CODA Üye Gökçe BAYINDIR Bamsz Üye Libero MILONE Bamsz Üye tarihli Olaan Genel Kurul Toplantnda, yukarda da belirtildii üzere, Yönetim Kurulumuz yeniden belirlenmek suretiyle, mevcut üyeleri arasndan Sn. Gianni Coda yerine, Sn. Scott Richard Garberding seçilmitir. En son tarihli Ortaklar Olaan Genel Kurul Toplant nda alnan kararlar tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 8551 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmitir. Müteakip, Yönetim Kurulu Görev Dana ilikin Yönetim Kurulu Karar da tarihinde tescil edilerek, tarih ve 8559 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmitir. 2

3 Bu dorultuda yeni Yönetim Kurulu ve görev süreleri adaki gibidir; Yönetim Kurulu : Görev Süresi Ad Soyad Görevi Balangç Biti Mustafa V. KOÇ Bakan Sergio MARCHIONNE Bakan Yard Kamil BAARAN Üye & CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye smail Cenk ÇMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Ali Aydn PANDIR Üye Scott R. GARBERDING Üye Gökçe BAYINDIR Bamsz Üye Libero MILONE Bamsz Üye Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve S : Gerek Yönetim Kurulu Bakan gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde irket Ana Sözlemesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözlememizin 13 üncü maddesinde ise Denetime ilikin dier konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabi olunduu kaydedilmitir. irketin Sermaye ve Ortaklk Yap Hakknda Bilgiler : Ortaklarn Ünvan Hisse Grubu Pay tutar (TL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.. A ,44 0,0351 Suna Kraç A ,55 0,0583 S. Semahat Arsel A ,55 0,0583 Mustafa V. Koç A ,36 0,0389 M. Ömer Koç A ,36 0,0389 Y. Ali Koç A ,35 0,0389 Dier Ortaklar E ,26 24,2880 Toplam ,

4 Dönem çinde Yaplan Ana Sözleme Deiklikleri : Dönem içinde Esas Sözleme deiklii yaplmamr. En son Esas Sözleme deiklikleri, tarihi itibariyle gerçekletirilen Olaanüstü Genel Kurul Toplant nda alnan kararlar dorultusunda tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 8359 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmitir. Türkiye Otomotiv Pazarlk üç Ay Deerlendirmesi : Türkiye hafif oto pazar 2014 yn ilk çeyreinde 2013 yna göre %24.5 daralmr. Benzer ekilde Tofa yurtiçi perakende satlarn da ayn dönemde %26.2 geriledii gözlemlenmitir. Yurtiçi pazarda görülen daralmada, geçtiimiz la kyasla yüksek seviyede seyreden döviz kuru dolayyla artan maliyetler ve binek otomobillerde gerçekleen ÖTV art önemli rol oynamr. Toplam yurtiçi binek oto pazar 2014 yn ilk çeyrei itibariyle 2013 y ayn dönemi ile kyaslandnda %21.9 daralma göstermi, hafif ticari araç pazar ise, yine ayn döneme göre %32,1 azalmr. Yurtiçi pazarda her iki segmentte görülen daralma Tofa sat adetlerine de olumsuz olarak yansr. Tofan yurtiçi binek oto perakende satlar 2014 y ilk üç aynda 2013 y ayn döneme göre % 35.7 azalm, hafif ticari araç perakende satlar ise toplam hafif ticari araç pazarndaki düün çok altnda, sadece %17.7 azalmr. Hafif ticari araç pazarnda Fiorino %14,6 pazar pay ile pazar lideri olmutur. Binek oto pazarnda Fiat markamz, ilk üç ayda %5.8 orannda pazar pay elde etmitir. Türkiye hafif ticari araç pazarnda ise Fiat markamz 2014 y ilk çeyreinde önemli bir art göstererek %30,4 pazar pay elde etmi ve en çok satan hafif ticari araç markas olmutur. Bu sonuçlara göre Fiat markamn binek oto ve hafif ticari arac pazarlar birlikte içeren toplam pazar pay, 2014 ynda ilk çeyreinde %11.3 seviyesinde gerçeklemitir. 4

5 Üretim : 2014 y ilk çeyreinde üretim hacmimiz, 2013 y ayn döneme göre %19.0 dü göstermi ve adet seviyesinde gerçeklemitir. Bu sonuca göre kapasite kullanm oranz %52 olmutur. Model 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2013 Yeni Doblo Doblo MCV Linea Toplam Satlar ve ciro : ç ve d piyasa sat adetlerimiz adaki gibi gerçeklemitir : 31 Mart 2014 tarihi itibariyle iç piyasa satlarz %33,6 azalarak 15,163 adet olmu, ihracatz ise %18,5 azalarak 36,550 adet olmutur.. Toplam sat adetlerimiz adet olarak gerçeklemitir. ç Piyasa Piyasa TOPLAM 2014 Mart 2013 Mart 2014 Mart 2013 Mart 2014 Mart 2013 Mart Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam

6 Toplam sat gelirlerimiz itibariyle bir önceki yl ayn döneme göre, sat adetlerindeki daralmaya kyasla çok daha az etkilenmi, yalnzca %2,0 azalarak TL seviyesinde gerçeklemitir. Açklama 01 Ocak Mart Ocak Mart 2013 Deim % Yurtd satlar ,2% Yurtiçi satlar ,1% Esas faaliyetlerden dier gelirler ,6% Toplam ,0% Yatmlar : Tofa 2014 yn ilk çeyreinde 21 milyon Euro tutarnda Yatm gerçekletirmitir. Karlk : Karlk tarihi itibariyle vergi öncesi kar kaleminden incelendiinde geçtiimiz yl ayn döneme göre %4,4 artarak 131,0 milyon TL olarak gerçeklemitir. Bu yl ilk üç ay itibariyle net karz ise geçtiimiz yl ayn döneme göre %27,9 orannda önemli bir art ile 134,0 milyon TL seviyesine kmr. Finansal Durum : Uzun vadeli krediler irketin Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlarn üretim yatmlarn finansmanlarnda kullanlmak üzere alnmr. Yukarda bahsi geçen kredilerden Yeni Doblo modeli için alnan yatm kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo modeli için alnan yatm kredisinin geri ödemeleri ise Fiat ve 6

7 PSA tarafndan yaplacak almlar vastas ile garanti altna alnmr. Bu garantili almlar, Fiat ve PSA ile imzalanan üretim anlamalarn al ya da öde prensibine dayanmaktadr. Bu kredilerin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle bakiyeleri ; bin TL ( bin Euro) Mini Cargo ve bin TL ( bin Euro) Yeni Doblo ve bin TL ( bin Euro) dier olmak üzere toplam bin TL dir. ( bin EURO) Personelimizle ilgili dier idari hususlar ise öyle özetleyebiliriz : irketin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kayda alnan ortalama personel say dir. Bu rakamn adeti memur ve idareci, adeti içidir. 31 Aralk 2013 tarihine göre ortalama çalan sayz toplam 89 kii azalmr. irketimizin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle UFRS kdem tazminat ve kullanlmam izin yükümlülüü bin TL olup tamam için kark ayrlm durumdadr. Personelimize yasal mevzuat kapsamnda sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak salanmaktadr. Öngörüler 2014 yna ileriye dönük beklentilerimiz adaki gibidir: Yurtiçi hafif araç pazar: hracat sat beklentisi: Yurtiçi sat beklentisi: Yatm harcamalar: bin araç bin araç bin araç 400 milyon Euro 7

8 Dönem çinde Yönetim Kurulu na ba Komitelerin Toplantlar TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII NA SKN ERKEN SAPTANMASI VE RSK YÖNETNDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/01 Gündem : irketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi ve irketin kurumsal risk çalmalarn takibi, Görüülen Konular ve Alnan Kararlar: Fiili sonuçlar deerlendirilerek, finansal, ticari ve operasyonel risklere ilikin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirildi. irketin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yaplan çalmalar aktarld. daki konular hakknda bilgi edinildi; - Borçluluk Oranlar, - Likidite Oranlar, - Dier Mali Oranlar, - Kur Riskleri, - Mevduat younlamalar, kar taraf riski, bankalar, - Ticari Alacak Riskleri, alacaklarn da vb. - Koç Fiat Kredi irketinin finansal yap. Hukuk Biriminin rekabet hukuku uygulamalar ve tüketicinin korunmas hakknda çalmalarna ilikin Komiteye bilgi verildi. RSKN ERKEN SAPTANMASI VE RSK YÖNETM KOMTES Gökçe BAYINDIR Libero MILONE. Cenk ÇMEN Ali A. PANDIR Bakan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Bamsz Üyesi Üyesi Üyesi 8

9 TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII NA SKN ERKEN SAPTANMASI VE RSK YÖNETNDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/02 Gündem : Faaliyet Raporu nda yer alacak Risk Raporu nun deerlendirilmesi, Faaliyet Raporu nda yer verilecek Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kurulu ve çalma esaslar, iç kontrol sistemi ve iç denetim hakknda kapsaml bilgi içeren rapor deerlendirildi ve sözkonusu rapora faaliyet raporunda yer verilmesi hususunda mutabk kalnd. Ayrca Risk Yönetim Komitesi, irket sermayesinin TTK nun 376 nc maddesi kapsamnda karksz kalp kalmad deerlendirilmi olup; TL olan Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. çkarlm sermayesinin, tarihi itibariyle bin TL olan ana ortakla düen özkaynaklar ile varl koruduu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oran % 32 olan irket in borç yapn makul bir ekilde faaliyetlerin devamna elverili olduu sonucuna ulalmr. RSKN ERKEN SAPTANMASI VE RSK YÖNETM KOMTES Gökçe BAYINDIR Libero MILONE. Cenk ÇMEN Ali A. PANDIR Bakan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Bamsz Üyesi Üyesi Üyesi 9

10 TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII NA TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. DENETMDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/01 Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) II say Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii ( Tebli ) uyarnca Türkiye Muhasebe Standartlar/Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) ve SPK tarafndan belirlenen formatlarla uyumlu, Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. yönetiminin hazrlad 1 Ocak - 31 Aralk 2013 dönemine ilikin konsolide finansal tablolar ile sözkonusu finansal tablolar için Baaran Nas Bamsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafndan hazrlanan bamsz denetim raporunu incelemek ve görü bildirmek üzere toplanm bulunuyoruz. Yaptz bu incelemede, kamuya açklanacak olan sözkonusu konsolide finansal tablolarn, ortakln izledii muhasebe ilkelerine, gerçee uygunluuna ve doruluuna ilikin olarak deerlendirmeler yaplmr. Gerekli görülen hallerde bamsz denetim irketinin denetçisinden ve irketin sorumlu yöneticilerinden de görüler alnmr. Tarafza sunulan bilgiler kapsamnda yaptz inceleme ve deerlendirmeler sonucunda; 1 Ocak - 31 Aralk 2013 dönemine ilikin konsolide finansal tablolarn ortakln izledii muhasebe ilkelerine, gerçee uygunluuna ve doruluuna kanaat getirilmi olup, sözkonusu finansal tablolar Yönetim Kurulu nun onayna arz ederiz Sayglarzla, DENETM KOMTES Gökçe BAYINDIR Bakan Libero MILONE Üye Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi 10

11 TOFA Türk Otomobil Fabrikas A.. YÖNETM KURULU BAKANLII NA; TOFA Türk Otomobil Fabrikas A.. DENETMDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/02 Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. nin 2014 ynda düzenlenecek finansal raporlar ve Faaliyet Raporu ile Risk Yönetim Komitesi Raporlar, 6102 say Türk Ticaret Kanunu ve 6362 say Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili düzenlemelerde belirlenen muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazrlanacaktr. Sözkonusu raporlar ve çalmalar, bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerin kapsamna uygun olarak bamsz denetime tabi tutulacaktr. Denetimden sorumlu komite olarak, söz konusu raporlarn denetimi için görevlendirilecek bamsz denetim irketine ilikin önerimizi belirlemek üzere gerekli deerlendirmeler yaplmr. Bu kapsamda, çalmalarndaki yetkinlii ve bamszlk kriterlerine uygunluu dikkate alnarak, mevcut bamsz denetim kuruluu olan, Baaran Nas Bamsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin 2014 y için bamsz denetim kuruluu olarak seçilmesini Yönetim Kurulu nun görülerine sunarz. Sayglarzla, DENETM KOMTES Gökçe BAYINDIR Bakan Libero MILONE Üye Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi 11

12 TOFA Türk Otomobil Fabrikas A.. YÖNETM KURULU BAKANLII NA; Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/01 TOFA Türk Otomobil Fabrikas A.. KURUMSAL YÖNETMDEN SORUMLU KOMTE RAPORU tarihli ve say Resmi Gazete de yaynlanarak yürürlüe giren 6362 say Sermaye Piyasas Kanunu na (SPKn) uyum kapsamnda hazrlanan, II say Kurumsal Yönetim Teblii ( Tebli ) tarih ve say Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe girmitir. Tebli kapsamnda Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme süreci için Aday Gösterme Komitesi ne verilen görevler, irketimizde bu komite kurulmadndan, nolu Kurumsal Yönetim ilkesine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafndan yerine getirilmektedir. Teblii nin maddesi kapsamnda, 2014 ynda yaplacak Olaan Genel Kurul Toplant nda Yönetim Kurulu üye seçimine ilikin gündem maddesinde görüülmek üzere, Komitemize iletilen bamsz üye adaylarn, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nde belirlenen kriterleri tap tamadklar deerlendirilmitir. irket Ana Sözlemesi nde, Yönetim Kurulu na Bamsz Üye atamasna ilikin düzenleme çerçevesinde, Mart ay sonunda yaplmas öngörülen Olaan Genel Kurul sürecinin Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerçekletirilebilmesini teminen, Yönetim Kurulu Bamsz Üye adaylarn belirlenmesine yönelik çalma yaplarak ve ibu rapor ile yeni Kurumsal Yönetim Teblii balamnda öncelikle Sermaye Piyasas Kurulu na gönderilmesi gerekmektedir. Anlan Tebliin nolu ilkesi ile yaplacak bavurunun Sermaye Piyasas Kurulu nca uygun görülmesi kouluyla, ayn Tebliin 6. maddesi 1. fkrasnda belirtildii üzere, sermayesinin aralarnda eit olarak en az %51 inin dorudan veya dolayl olarak sermaye, yönetim veya denetim ilikisi bulunmayan, birbirinden bamsz ve ortaklk ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafn olumlu oyu gerekecek ekilde ortakln yönetim kontrolünü sözleme ile eit olarak paylaan iki gerçek veya tüzel kiiden oluan i ortaklklar için, bamsz yönetim kurulu üye say hakknda, nolu ilkenin uygulanmayaca ve bu ortaklklarda bamsz üye sayn iki olmasn yeterli olaca düzenlendiinden, anlan koullara haiz olan irketimiz, tarih ve 0465 say yaz ile Sermaye Piyasas Kurulu na bavurarak Sermaye Piyasas Kurulundan uygun görü talep etmitir. Bu dorultuda, Sermaye Piyasas Kurulu nun tarih ve say yaz ile talebimiz uygun görülerek bamsz üye aday sayn iki olarak belirlenmesine izin verilmitir. Bu bilgiler çerçevesinde, Komitemize iletilen bamsz Yönetim Kurulu adaylar; ilk kez Yönetim Kurulu na seçidikleri tarihli Genel Kurulumuzdan bu yana bamsz yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Gökçe BAYINDIR ve Sn. Libero MILONE nin ekte yer alan özgeçmileri ile Kurumsal Yönetim lkeleri nin belirtilen kriterler kapsamnda bamsz olduklarna dair beyanlar incelenmi olup, adaki hususlar tespit edilmitir. Yaptz inceleme ve deerlendirme sonucunda, Sn.Gökçe BAYINDIR ve Sn. Libero MILONE nin Kurumsal Yönetim lkeleri nde belirlenen kriterlere uygun olduu belirlenmi olup, Sn. Libero MILONE nin, yurtdnda yerleik olduundan, nolu ilkenin birinci fkrasn (d) bendinde tanmlanan Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerlemi saylmas hususuna ilikin kriteri karlamamakla birlikte, Tebliinin 5. maddesinin 6. bendi ile getirilen, numaral ilkenin birinci fkrasn (d) bendinde belirtilen bamszlk kriterini, bamsz üyelerden en az yarn salamas yeterlidir hükmü çerçevesinde deerlendirilmesi uygun görülmütür. Ayrca, Borsada ilem gören paylarnda yabanc yatmc oran %70 lerin üzerine çkan Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. nin Yönetim Kurulu nda yabanc bamsz üyenin bulunmasn yatmclar nezdinde salayaca 12

13 katk dikkate alnarak, Sn. Libero MILONE nin, anlan Teblide sözkonusu düzenlemeye uygun olarak belirlenmesi Yönetim Kurulumuza önerilmitir. Sn. Gökçe BAYINDIR n ve Sn. Libero MILONE nin tecrübeleri, birikimleri ve katklar dorultusunda bamsz üye olarak Yönetim Kurulu nda layyla vazife yapacaklar ve bazlk kriterleri açndan gösterilen hassasiyeti bilgilerinize sunarz. Bu tespitler çerçevesinde Komitemiz, ekte özgeçmileri ve bamszlk beyanlar sunulan Sn. Gökçe BAYINDIR ve Sn. Libero MILONE nin bamsz Yönetim Kurulu üye adaylar olarak Genel Kurulun onayna arzedilmesi görüümüzü Yönetim Kurulu nun tasviplerine sunarz Sayglarzla, KURUMSAL YÖNETM KOMTES Libero MILONE Gökçe BAYINDIR. Cenk ÇMEN Gianni CODA Bakan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Bamsz Üyesi Üyesi Üyesi EKLER : - Adaylarn Özgeçmileri. - Adaylarn Bamszlk Beyanlar, - Nüfus Cüzdan ve Pasaport örnekleri. 13

14 TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. YÖNETM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETMDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/02 Gündem : Yeni Kurumsal Yönetim Teblii ve derecelendirme metodolojisi hakknda bilgilendirme, BIST 30 Sürdürülebilirlik Endeksi nin deerlendirilmesi, Ortaklar Genel Kurul süreci hakknda bilgi, Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan itibariyle yaynlanm olan Kurumsal Yönetim Teblii yürürlüe girmi olup, sözkonusu Teblide yer alan Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamndaki hususlarn irket Yönetimi tarafndan deerlendirildii ve ilgili Birimler tarafndan yaplacak çalmalarn, müteakip Komite Toplantnda ele alnaca hakknda bilgi verilmitir. Ayrca, önceki Komite Toplant nda ele aliñan Kurumsal Yönetim derecelendirme metodolojisiyle ilgili deiklikler hakknda Komite Üyeleri bilgilendirilmitir. irketimizin yer ald Kurumsal Yönetim Endeksi yanra, yakn zamanda BIST 30 irketlerini kapsayacak ekilde, Borsa stanbul tarafndan uygulamaya alnacak olan Sürdürülebilirlik Endeksi nin de irket Yönetimi nce yakndan takip edildii ve sürdürülebilirlik kriterlerine ilikin çalmalarn Direktörlükler bünyesinde sürdürüldüü hakknda Komiteye bilgi verilmitir. irketimizin öngörülen Genel Kurul tarihi hakknda Komiteye bilgi verilerek, SPK düzenlemeleri ve yasal mevzuat dorultusunda hazrlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve e-gks (Elekronik Genel Kurul) süreci hakknda Komite Üyelerine bilgi sunulmutur. KURUMSAL YÖNETM KOMTES Libero MILONE Gökçe BAYINDIR. Cenk ÇMEN Gianni CODA Bakan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Bamsz Üyesi Üyesi Üyesi 14

15 TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. YÖNETM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETMDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/03 Gündem : 2013 y Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nun deerlendirilmesi. Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) II-17.1 say Kurumsal Yönetim Teblii 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete de yaynlanarak yürürlüe girmitir. Tebli in 8. Maddesine göre yllk faaliyet raporlarnda; Tebli ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanp, uygulanmadna, Uygulanmyor ise buna ilikin gerekçeli açklamaya, Bu ilkelere tam olarak uymama dolayyla meydana gelen çkar çatmalarna ve, Gelecekte ortakln kurumsal yönetim uygulamalarnda söz konusu ilkeler çerçevesinde bir deiklik yapma plann olup olmadna ilikin açklamalara yer verilmelidir. Ayn maddeye göre Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporlarn içeriine ve yaymlanmasna ilikin esaslar SPK tarafndan belirlenir ve Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporlarn format Kurulca ilan edilir. Bu kapsamda, SPK nn tarih ve 4/88 say karar ile duyurulan formatlara göre 2013 ynda yürürlükte bulunan Seri:IV, No:56 Teblii dikkate alnarak hazrlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Komitemizce incelenmitir. Söz konusu Rapor Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. nin SPK Kurumsal Yönetim lkeleri karnda mevcut durumunu doru ve yeterli biçimde yanstmaktadr. Yaptz inceleme sonucunda, Sermaye Piyasas Kurulu nun belirledii esaslar çerçevesinde hazrlanan ekte yer alan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu nun 2013 y Faaliyet Raporu ile birlikte yaynlanmak üzere Yönetim Kurulu na sunulmasna karar verilmitir. KURUMSAL YÖNETM KOMTES Libero MILONE Gökçe BAYINDIR. Cenk ÇMEN Gianni CODA Bakan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Bamsz Üyesi Üyesi Üyesi 15

16 TOFA TÜRK OTOMOBL FABRKASI A.. YÖNETM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETMDEN SORUMLU KOMTE RAPORU Toplant Tarihi : Toplant No : 2014/04 Gündem : Tofa Türk Otomobil Fabrikas A.. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere likin Ücret Politikasn Deerlendirilmesi Konuyla ilgili olarak Komite Üyeleri, mevcut Koç Topluluu üst düzey yönetici ücret ve prim sistemi hakknda bilgi edindi. Sermaye Piyasas Kurulu nun ( SPK ) 3 Ocak 2014 tarihinde yaynlanarak yürürlüe giren II-17.1 say Kurumsal Yönetim Teblii ( Tebli ) kapsamnda, irketin tarihli Genel Kurulunda ortaklarn bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere likin Ücret Politikas nn Ek teki ekilde detirilmesi; 2014 nda yaplacak Olaan Genel Kurul toplantndan asgari 3 hafta önce irketin internet sitesinde ilan edilmesi ve söz konusu Olaan Genel Kurulda ayr bir madde olarak ortaklarn bilgisine ve onayna sunulmas hakknda görüümüzü Yönetim Kurulu nun tasviplerine sunarz. KURUMSAL YÖNETM KOMTES Libero MILONE Gökçe BAYINDIR. Cenk ÇMEN Gianni CODA Bakan Üye Üye Üye Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bamsz Üyesi Bamsz Üyesi Üyesi Üyesi EK: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere likin Ücret Politikas. 16

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi 3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 1 NİN 23 MART 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA DİVAN OTELİ İSTANBUL DA TOPLANAN 50. ORTAKLAR GENEL KURULU NA SUNULAN FAALİYET RAPORUDUR İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı