GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 1 / 5 GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Değerli Milletvekilleri, Akdeniz Coğrafyasının Seçkin Temsilcileri, Kıymetli Misafirler, Değerli konuklar, Akdeniz, tarihte ilk uygarlıkların yeşerdiği, bilimi ve kültürü ile dünyanın diğer bölgelerini her zaman doğrudan etkilemiş bir açık hava müzesidir. Bu bölgeyi kalkındırmak, bölge halklarını birbirine daha yakın kılmak tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur. Biz, Türkiye olarak bu sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadık ve kaçmayacağız. Akdenizli olmak bizler için aynı mutfağı, kültürü ve coğrafyayı paylaşmanın ötesinde, her fırsatta gururla bahsettiğimiz bir aile olma anlamı taşımaktadır. Bu sebeple, bizler ailemizin refahı ve mutluluğu ile seviniyor ve sorunlarını kendimize dert ediyoruz. Değerli Milletvekilleri, Kıymetli Misafirler, Akdeniz, dünya ticaretinin geçmişte olduğu gibi bugün de merkezinde bulunmaktadır. Akdeniz ülkeleri 1, 3,5 trilyon dolarlık ticaret hacmi ile dünya ticaretinin %20 sini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Akdeniz ülkelerinin birbirleri ile yaptıkları ticaret toplamı yaklaşık 500 milyar dolara ulaşmakta, diğer bir değişle, bu ülkelerin dünya ile yaptıkları ticaretin % 14 ünü oluşturmaktadır. Yine dünya milli gelirinin % 13 ünü üreten Akdeniz ülkeleri, 500 milyonluk nüfusu ile dünyanın % 8 ini barındırmaktadır. Tüm bu veriler gösteriyor ki, Akdeniz dünyanın bir cazibe noktasıdır. 1 Akdeniz ülkeleri ile Akdeniz e kıyısı bulunan Kuzey Afrika (Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Tunus), Orta Doğu (Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye) ve Güney Avrupa (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna- Hersek, Malta, Kıbrıs, Karadağ, Arnavutluk) ülkeleri kast edilmektedir.

2 2 / 5 Akdeniz in cazibe merkezi olmasını devam ettirebilmek için birbirimize destek olmalı, özellikle Güney Akdeniz de yer alan ülkelerin refahı ve ekonomik istikrarı için daha fazla caba göstermeliyiz. Bu amaçla, bölgede daha fazla iş ve yatırım olanaklarının yaratılması için enerjimizi birleştirerek ortak bir sinerji yaratmalıyız. Bu kapsamda, Akdeniz için Birlik bu sinerjiyi ortaya çıkarabilmek için en önemli araçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyanın bir çok yerinde savaş durumu hakimken, Akdeniz için Birlik bölgemizi savaştan korumak, bölgede barış, huzur ve refah yaratmak için en önemli araçlardan biridir. Bizim görevimiz, bu aracı en iyi şekilde kullanmak olmalıdır. Bu çerçevede, Güney Akdeniz deki Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak için uğraş vermeliyiz, bu ülkelerle ortak projeler geliştirilmesi için uğraşmalıyız. Bu ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimi, bölgedeki barışın temini ve istikrarın sağlanması, istihdamın arttırılması ve bölgeye refaha getirilmesine büyük katkıda bulunacaktır. Ülkemiz bölge ülkeleri ile ekonomik ilişkilerine büyük önem vermektedir. Bu yönde sürekli çalışmakta, sürekli yeni adımlar atmaktadır. Ama biz bunu da yeterli görmüyoruz. Birlikte daha çok proje geliştirmek gerektiğini savunuyoruz, çünkü biliyoruz ki geliştirdiğimiz her projenin, bölgede yasayan halklara büyük katkı sağlayacaktır. İlişkilerimizi karşılıklı olarak kazan-kazan prensibi ile yürütmemiz sonucunda, hem Türkiye olarak hem kazandık hem kazandırdık. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle bu ülkelerin kalkınmasına ve bölgeye refah ve istikrar getirilmesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Bu sebeple, ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğinin büyük önemi bulunduğuna inanıyorum. Sayın Milletvekilleri, Güney Akdeniz ülkeleri 2 ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz bizim için ayrı bir önem teşkil etmektedir. Ülkemizin Güney Akdeniz e verdiği önem ve 2000 yılında başlattığı Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi stratejisi sayesinde Türkiye'nin Güney Akdeniz de yer alan ülkelerle ticaret hacmi 2000 yılında 5,5 milyar dolarken 2011 yılı itibariyle yaklaşık 20 milyar dolara ulaşmıştır. Bu çerçevede, 2011 yılında bölgeye 12 milyar dolar ihracat, bölgeden de 7,9 milyar dolar da ithalat gerçekleştirdik. 2 Güney Akdeniz ülkeleri ile Kuzey Afrika (Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Tunus) ve Orta Doğu (Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye) kast edilmektedir.

3 3 / 5 Bölgeyle ticaret hacmimiz düzenli bir artış göstermeye devam etmektedir yılının ilk sekiz ayında bölgeye ihracatımız 2011 yılının aynı dönemine göre %16 artışla 9,1 milyar dolara, ithalatımız ise %1 lik artışla 5,2 milyar dolara ulaşmıştır yılında ülkemiz, bölge ülkelerinden en çok Mısır, İsrail ve Cezayir ile ticaret gerçekleştirmiştir. İhracatımızda Mısır ilk sırada yer alırken, ithalatımızda ise Cezayir ön sırada yer almaktadır. Bölgedeki ülkelerde ülkemizin yatırımları 3,1 milyar dolara (2012 Mart ayı itibariyle) ulaşmış, bunun sonunda bu ülkelerde yarattığımız istihdam sayısı 86 bin kişiye ulaşmıştır. Bu kapsamda, en güzel örneği Mısır oluşturmaktadır. Mısır daki Türk yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 1,5 milyar doların üzerinde seyretmektedir. Bu kapsamda 200 ün üzerinde Türk firması faaliyetlerine devam etmekte olup, bu firmalar tarafından yaklaşık personelin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Bunun dışında, ülkemizin bölge ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerinde müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu ülkelerde müteahhitlik hizmetleri olarak bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyar dolar değerinde 454 adet proje gerçekleştirilmiştir. Bu ülkemizin toplam müteahhitlik hizmetlerinin %6 sını oluşturmaktadır. Ancak, ben bu rakamın yeterli olduğuna inanmıyorum, bölge içi yatırımların ve yeni iş olanaklarının yaratılması gerekliliğine inanıyorum. Sayın milletvekilleri, Bölge içi ticaretin daha da geliştirilmesi, iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi için öncelikle, bizler, ticareti kolaylaştırmak ve bunu sağlamak için her türlü çabayı sarf etmek zorundayız. Akdeniz için Birlik bunu sağlamak için önemli bir platform sağlamaktadır. Somut projeler üretmek ve Akdeniz de işbirliğini arttırmak ve böylece Akdeniz in bir barış, demokrasi ve refah bölgesi olmasına katkıda bulunmak AIB nin en büyük amaçlarından biridir. Bizim de görevimiz, bu amacın gerçekleşmesi için her türlü adımın atılmasına katkı sağlamak olmalıdır. Bu hedefe yönelik olarak, öncelikle bölge ülkeleri arasında yasal altyapıların tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Ticaretin serbestleşmesi, yatırımların karşılıklı korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi bölge içi işbirliğinin artması için en öncelikli düzenlemelerdir yılında başlayan Barcelona süreci ile ticaretin serbestleşmesi yönünde büyük adımlar atılmış, bölge ülkeleri kendi aralarında imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile ticareti serbestleştirme imkânı bulmuşlardır. Bu kapsamda, ülkemizin Fas, Filistin, Mısır, İsrail, Ürdün ve Tunus ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Ülkemizin, Suriye ile STA sı son dönemde yaşanan gelişmeler sebebiyle Aralık 2011 tarihinde askıya alınmış, Lübnan ile imzalan STA nın ise iç onay işlemleri devam etmektedir. Ancak, bizler bununla yetinmemek durumundayız. Dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu, bölgede istikrarın hassas bir dönemden geçtiği ve rekabetin daha da arttığı bir ortamda, yeni projeler üretmek önemli hale gelmiştir.

4 4 / 5 Şunu unutmayalım ki, yaratılacak her yeni proje alanı bölge ülkelerinde istihdamı arttıracak, bu da hem ekonominin gelişimi hem de bölge barışının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, birçok alanda güzel projelere imza atıldığını duyuyorum ve bu haberlerden mutluluk duyuyorum; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa yürütülen Küresel İşletmeler Köprüsü projesi sayesinde, AİB nin en önemli önceliklerinde biri olan KOBİ ler arası ortaklığın ve işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacağını düşünüyorum. Bu proje ile pilot ülkeler Mısır, Tunus ve Filistin ile seçilmiş sektörlerde KOBİ ler arası üçlü işbirliği projeleri yaratılması amaçlanmaktadır. Bu proje ile Türkiye ve AB den pilot ülkelere know-how ve teknoloji aktarımı olacağına ve bu projeler sayesinde bu ülkelerin teknoloji gelişimlerine katkıda bulunulacağına ilişkin inancım tamdır. Bu proje, AİB in amaçlarının gerçekleşmesi önündeki en somut örneklerden biridir. Söz konusu proje kapsamında, turizm, su ürünleri, gıda ve içecek, ulaştırma, bilişim teknolojileri, inşaat malzemeleri, tekstil ve giyime kadar bir çok alanda ortak projeler yaratılması planlanmaktadır. Öte yandan, bölgedeki ülkelerle iş konseyleri düzenlenmeye devam etmekteyiz. İş konseyleri ile bu ülkelerin işadamları ile ülkemiz işadamlarını bir araya getirilerek yeni iş ve yatırım olanakları, yeni işbirliği fırsatları yaratılmaya devam edilmektedir. Filistin, Fas ve Mısır ile düzenlenen iş forumlarında söz konusu ülkelerin bir çok işadamı ile Türk işadamlarının bir araya gelmeleri sağlanmış, Fas ile sanayiden, turizm ve tarıma bir çok alanda pilot komitelerin oluşturulması kararlaştırılmış, Türk-Mısır İş Konseyi son toplantısı ise Aralık 2011 de İstanbul da gerçekleştirilmiş ve ulaştırma, eğitim, ticaret, lojistik, gümrük ve finans gibi bir çok alanda konu ele alınmış, ayrıca Mısır Kahire Amerikan Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanarak iki ülke arasında eğitim alanında da işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte bölgedeki ülkelere teknik yardım da sağlamaktayız yılında Filistin e ülkemiz tarafından tarımdan, KOBİ lere kadar bir çok konuda teknik eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ülkemiz ayrıca, 2010 yılında Euromed Ticaret Bakanları Konferans ında taahhüt etmiş olduğu üzere, Filistin in ekonomik kalkınmasına destek olunması amacıyla, gerek Akdeniz ülkeleri, gerekse Avrupa Birliği ve önemli uluslararası kuruluşların da katılımıyla 2013 yılının ilk yarısında Türkiye de bir uluslararası konferans düzenlemeyi planlamaktadır. Dilerim ki, bahse konu Konferans ta bölge ülkelerinin işbirliği imkanları masaya yatırılarak, Filistin in kalkınmasının teşvik edilmesini teminen önemli kararlar alınacaktır. Öte yandan, ülkemiz, bölgedeki iş adamları ile ülkemiz iş adamlarını bir araya getirerek ortak iş imkanlarını artırmak için de çalışıyoruz. Bu kapsamda, bir çok fuar, alım ve ticaret heyetleri düzenlemekteyiz. Nitekim, 2012 yılında Güney Akdeniz ülkelerine yönelik olarak 170 fuar, 17 ticaret heyeti ve 192 adet alım heyeti organizasyonu düzenlenmiş bulunmaktadır.

5 5 / 5 Diğer taraftan, taşıma imkânları ve fiyatları dış ticarette her zamankinden daha fazla belirleyici bir unsur olduğu bir dönemde hem bu ülkelerle olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizi arttırmak hem de Akdeniz ülkeleri olarak dünya ticaretindeki payını arttırabilmek için 2011 ve 2012 yıllarında lojistik alanında oldukça yeni projelere imza atıldı: Mısır ve Lübnan ile Ro-Ro seferleri başlatıldı. Bu Ro-Ro seferleri ile sadece ikili taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin üçüncü ülkelere ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır. Bu işbirliğini Akdeniz deki tüm limanlara yayılması ve Akdeniz ülkeleri olarak dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek amacıyla limanlarımız arasındaki işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum. Bölge ticaretini artırma amacımıza hizmet edecek projelere destek olmak için biz parlamenterlere büyük görev düşüyor. Hepimiz aynı ailenin fertleri olarak bu hedefe yönelik hep birlikte bu çalışmaları desteklemeliyiz. Bölge içindeki ticaret rakamlarını daha yukarı taşımak, bu ülkelerdeki iş ve yatırım imkanlarını arttırıp, yeni fırsatlar için ön ayak olmalıyız. Siz buradaki katılımcıların da benimle aynı duyguları paylaştığından hiçbir şüphem bulunmamaktadır. Sözlerime son verirken, hepinize keyifli zamanlar geçirmenizi diliyor, bu buluşmanın herkes için faydalı olmasını temenni ediyorum.

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle Genel Yayın Yönetmeni Denizli İş Dünyasının Büyük Başarısı DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Denizli Ticaret Odası,

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com İMTİYAZ SAHİBİ Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ Özhan SAY YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mustafa AKGÖL GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ M.Fatih ÖZSOY REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

EYLÜL 2013 MAKARNA CİDDİ İVME KAZANDI KAPAK DOSYASI; önsöz

EYLÜL 2013 MAKARNA CİDDİ İVME KAZANDI KAPAK DOSYASI; önsöz 1 önsöz Yıl:2 Sayı:8 EYLÜL 2013 KAPAK DOSYASI; 26 Özel OSB Anadolu Teknik Lisesi İkinci 500 de 27 Gaziantepli...05 OSBÜK de Nakıboğlu dönemi...08 Ziyaret...11 Sanayi gündemi...14 Temiz Türkiyem yarışması

Detaylı

Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Basın Mensupları, Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi

Detaylı

TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU

TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU 29 Nisan 2015, Luanda Sonuç Raporu TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) SONUÇ RAPORU 29 Nisan 2015, Luanda T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK

AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK HİSARCIKLIOĞLU: AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Roma da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya İş Forumu nun açılışında yaptığı konuşmada, iki

Detaylı

BU SAYIMIZDA İÇİNDEKİLER

BU SAYIMIZDA İÇİNDEKİLER BU SAYIMIZDA İÇİNDEKİLER 2 MHGF ADRES BAŞKAN DAN ÖNSÖZ Bir yılı geride bırakıp, yeni bir yıla hazırlandığımız bugünlerde şahsım ve MHGF Yönetim Kurulu adına gözyaşların azaldığı, insanların, çocukların

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

SİNGAPUR (T.C. Singapur Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanmıştır.)

SİNGAPUR (T.C. Singapur Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanmıştır.) SİNGAPUR (T.C. Singapur Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanmıştır.) TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Genel Bilgiler Yüzölçümü(Km2) 692.7 Başkent Singapur Para Birimi Singapur Doları Devlet Başkanı

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı