GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜNDEKĐ ARA ELEMANLARIN YETĐŞTĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜNDEKĐ ARA ELEMANLARIN YETĐŞTĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜNDEKĐ ARA ELEMANLARIN YETĐŞTĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA Emine TARIN 1 Ziynet ÖNDOĞAN 2 Özlem KURTOĞLU 1 Oya YAKAR 1 1 Emel Akın Meslek Yüksekokulu - Ege Üniversitesi - ĐZMĐR 2 Tekstil Mühendisliği - Ege Üniversitesi - ĐZMĐR ÖZET Gelinlik ve abiye sektörü Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün öne çıkan alanlardan birisidir. Özellikle hazırlanan farklı tasarımlar, düzenlenen fuarlar ile uluslararası pazarlarda bu sektör ile önemli başarılar elde edilerek, yapılan ihracatlar ile Türkiye ekonomisine yadsınamayacak katkılar sağlanmaktadır. Sektördeki bu olumlu gelişmelere karşın, nitelikli ara eleman istihdamıyla ilgili önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların temelinin ara elemanların yetiştirildiği meslek yüksekokullarındaki eğitimin ve bu alanla ilgili ders programlarının yetersizliğinden veya yer almamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmada ilk olarak Dünyada ve Türkiye de hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün durumu irdelenmiştir. Đkinci olarak Türk gelinlik ve abiye sektörünün Dünyada ve Türkiye deki durumu incelenmiştir. Bu alandaki nitelikli ara eleman eksikliği sorunu araştırılmış ve bu alana öncü nitelikte olan bir proje incelenmiştir. Son olarak kalifiye eleman sorunun çözümü için bir takım öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Gelinlik ve abiye sektörü; Eğitilmiş ara eleman; Türkiye de gelinlik üretiminin gelişimi 1. GĐRĐŞ Gelinlik ve abiye sektörü Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün öne çıkan alanlardan birisidir. Özellikle hazırlanan farklı tasarımlar, düzenlenen fuarlar ile uluslararası pazarlarda bu sektör ile önemli başarılar elde edilerek, yapılan ihracatlar ile Türkiye ekonomisine yadsınamayacak katkılar sağlanmaktadır. Türk gelinlik ve abiye sektörü, hazır giyim endüstrisi içinde göstermiş olduğu gelişmeler ile uluslararası pazarın sıkı takipçisi olmayı başarmış, gerek istihdam gerekse ekonomik kazanımların olduğu bir sektör haline gelmektedir. [1] Bu çalışmada Türkiye nin uluslararası pazarda daha büyük başarılara imza atması amacıyla bu sektörde çalışan ara elemanlar incelenmiştir. Ara elemanların yetiştirildiği tekstil ve moda tasarımla ilgili meslek yüksekokullarının programları incelendiğinde, gelinlik ve abiye sektörüne yönelik derslerin yok denecek kadar az olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda gelinlik abiye sektöründe niteliksiz ara elamanların yoğun olarak çalışması nedeniyle elemanlardan yüksek bir verimlilik alınamamakla beraber, ürün ve üretim kalitesinde, ihracat için vazgeçilmez kriterlerden olan ürünün estetik ve teknik sürdürülebilir kalite değerlerinde düşüşler yaşanmakta bu da maliyetlere ve ürün siparişlerine olumsuz olarak yansımaktadır. Üretim açısından istenilen teknik kaliteden yoksun olan ve yüksek maliyette çıkan ürünler firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü azaltmaktadır. Sektöre yönelik çalışacak kalifiye eleman yetiştirildiğinde ve firmalarda teknik bilgisi yetersiz olan elemanlara gerekli eğitimler verildiğinde, üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileştirmeler meydana gelecek ve bu da rekabet gücünü artıracaktır. 1

2 2. DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE HAZIRGĐYĐM VE KONFEKSĐYON SEKTÖRÜNÜN DURUMU Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, emek-yoğun yapısı itibariyle Türkiye nin istihdam yükünü kaldıran en önemli sanayi kollarındandır. Sektör aynı zamanda küçük tesislerden, büyük üretim tesislerine kadar her büyüklükteki ünitelerde üretim yapabilen, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin hızla gelişmekte olduğu, çevreye ve doğaya olumsuz etkisi olmayan modern bir sanayi koludur. Dünya üretim teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde Türkiye nin konfeksiyon sanayisinde, katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretimi için; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları oluşturma yolunda hızla ilerlemektedir. Dış ticarette en büyük rakip ülkeler Uzakdoğu ülkeleriyken, pazarlama ve dağıtım kanalları sayesinde, sevkiyat sürelerinin kısa olması gibi avantajları da kullanarak Türkiye dünya konfeksiyon sektöründeki iddiasını sürdürebilecektir. Đleriki dönemlerde, Đstanbul, uluslararası düzeyde moda merkezi olma yolunda ilerlerken, Anadolu nun diğer bölgelerinde emek-yoğun üretim alanlarının oluşturulduğu görülebilecektir. Sektörün yüksek ihracat performansı ve potansiyeli ile Türkiye nin dışa açılan penceresidir lerin başından itibaren başlayan ihracat atağının itici gücü hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü (tekstil dahil) olmuştur. Türkiye, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatıyla Avrupa nın ikinci, dünyanın yedinci büyük tedarikçisidir. [2] Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 1980 yılından 2009 yılına kadar tekstil ve konfeksiyon ihracatı yılda ortalama %12 oranında artmıştır. Genel ihracat bu dönemde yılda ortalama %14 artarken konfeksiyon ihracatı %22 gibi oldukça yüksek oranda artmıştır. Krizin yol açtiği pazarlardaki daralma ve diğer sorunlar sonucunda hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında %30 larin üzerinde daralma olmuştur. Gerek çok kısa bir sürede istihdam yaratabilmesi, gerekse kadın istihdamı oranının yüksekliği gibi nedenlerle çok büyük sosyal öneme de sahip olan sektörde; küresel krizin neden olduğu iş gücü kayıpları son derece düşündürücü tablolar ortaya koymaktadır. Bugünkü çetin koşullarda ayakta kalabilmek ve yarının olumlu ortamında hızlı bir şekilde rekabet sahnesinde yer alabilmek mümkündür. Hazırgiyimde ucuz, emeğe dayalı üretimden ziyade markalaşan, katma değeri yüksek ve tasarım odaklı markalı üretimde gelecek olduğunu düşünen Türkiye, bu açıdan markalaşmaya ve sektörün tasarım kabiliyetini yükseltmeye özel önem vermektedir. [3] 3. DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜNÜN DURUMU Gelinlik ve abiye sektörü Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün öne çıkan alanlardan birisidir. Yaşanan global kriz karşısında, tasarım, moda ve markalaşmanın önem kazanması, ucuz ve düşük kaliteli ürünlere olan ilgiyi azaltmakta, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeyi getirmiştir. Türk gelinlik ve abiye sektörü, hazır giyim endüstrisi içinde göstermiş olduğu gelişmeler ile uluslararası pazarın sıkı takipçisi olmayı başarmış, gerek istihdam gerekse ekonomik kazanımların olduğu bir sektör haline gelmektedir. [1] Gelinlik ve abiye sektörü uluslar arası pazarlarda meydana gelen dalgalanmalardan en az etkilenen alanlardan biridir. Dünyada her yıl 40 milyon civarında gelinlik, abiye ve aksesuarları, ihracat malı olarak dış ticarete konu olmaktadır.[1] 2

3 Türkiye, Dünya gelinlik üretiminde Çin ve Đtalya dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Çin den daha kaliteli, Đtalya ile aynı kalitede ama daha uygun fiyata gelinlik üreten Türkiye nin hedefi pazar lideri olmaktır. Her yıl bin arasında evliliğin gerçekleştiği Türkiye de gelinlik sektörü de hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu anlamda Đstanbul Gelinlik Sanayicileri ve Đhracatçıları Derneği nin (ĐGSĐD) verilerine göre Türkiye de bir yılda yaklaşık 350 bini kiralama, 250 bini satın alma olmak üzere toplam 600 bin adet gelinlik ticareti yapılmaktadır. [4] Đç piyasada bunlar yaşanırken, gelinlik firmaları ve modaevleri, tasarım gücüyle de dünya gelinlik pazarını unutmamaktadır. Yıllık ortalama 40 bin adet gelinlik ihracatı gerçekleştirmekte olan Türkiye nin dünya gelinlik ticaretinden aldığı pay binde 1 lik bir dilimi oluşturmaktadır. Özellikle son dönemde bu oran giderek büyüme yolunda eğilimler gösterirken son dönemde Avrupa ve Uzakdoğu ya yapılan ihracat oranlarında önemli artış kaydedilmektedir. [4] Avrupa ve ABD, Çin malı gelinlikten vazgeçme eğiliminde iken; model, tasarım olanağı, yakınlık gibi avantajları sayesinde Türkiye nin Avrupa ve Ortadoğu daki ağırlığı hissedilir derecede artmaktadır. Ayrıca sektör temsilcilerinin buluşma noktası olarak nitelendirilen Đstanbul Gelinlik Abiye ve Moda Fuarı, Đzmir IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye fuarı gibi etkinliklerle uluslararası pazarlar için Türkiye deki gelinlik modası için önemli bir vitrin oluşturmaktadır. Özellikle Đzmir in gelinlik ve abiye sektöründen kazancı 30 milyon doları bulmaktadır. Gelinlik üretiminin büyük bir bölümü Đzmir de üretilmekte olup bu alanda giderek markalaşma yolunda önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye de üretilen her on gelinlikten yedisini Đzmir ilindeki firmalar tarafından üretilmektedir. Gelinlik sektöründe uluslararası kalite belgesine sahip firmaların yer aldığı Đzmir de yaklaşık olarak gelinlik üreticisi firma bulunmaktadır.[5] Bu üreticiler ile iç pazar satışlarının yanı sıra; ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Endonezya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hindistan, Hollanda, Đngiltere, Đran, Đsrail, Đsviçre, Đtalya, Kamerun, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldovya, Mozambik, Nepal, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Slovenya, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan a gelinlik ticareti ağı kurulmaktadır. [6] 4. GELĐNLĐK VE ABĐYE SEKTÖRÜNDEKĐ ARA ELEMANLARIN DURUMU Türkiye nin uluslararası pazarda daha büyük başarılara imza atması amacıyla bu sektörde çalışan ara elemanlar incelenmiştir. Hazır giyimden farklı olarak kullanılan kumaş ve aksesuarlar göz önünde tutulduğunda, bu sektörün gerek maliyet gerekse el işçiliği açısından daha fazla önem istediği ve insan gücüne ihtiyaç duyulduğu açıkça ortadadır. 3

4 Şekil :1 Tasarımı Zeynep Acar ait gelinlik modeli If Wedding Fashion Fuarından[7] Gelinlik ve abiye sektöründe faaliyet gösteren firmaların hedef kitleye yönelik doğru koleksiyonları hazırlayabilmek için, tasarım ekibinin belirlenmiş bir amaçtan yola çıkıp, seçilen temayı yansıtan, özgün bir çalışma ürünü ortaya koyması gerekmektedir. Sektörde hedef kitleye yönelik verileri araştırabilecek, bu değerleri kullanarak tasarım yapabilecek, koleksiyon hazırlayabilecek düzeydeki kişilerin sayısı azdır. Ayrıca, gelinlik ve abiye sektöründeki firmalar süsleme işlemine tabi tutulacak ürün parçalarını ev hanımlarına göndererek süsleme işlemini işletme dışında gerçekleştirmektedirler. Bu işlem sırasında parçalar hasar görebilmekte, ürünün kalitesinde düşüş meydana gelebilmekte ve aynı süsleme tekniğine yönelik farklı ürün görüntüleri elde edilebilmektedir. Özellikle uluslararası pazarlarda üründen beklenen estetik ve teknik anlamda sürdürülebilir kalite değerlerinin artırılabilmesi amacıyla bu şekilde üretimin fabrikalarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu işi nitelikli ara elemanların işletme bünyesinde yapması daha uygun olacaktır. Sektörün büyük ölçüde ihracata yönelik çalışması, dünya ticaretinde bu sektörde büyük bir rekabet ortamının olması, bu rekabet ortamında verimlilik, kalite ve tasarım çalışmalarının işletmenin müşterilerine tam zamanında, kaliteli ve düşük maliyetli ürün sunmasında büyük bir etken olduğu bilinmektedir. Gelinlik ve abiye işletmeleri kendi bünyelerinde verdikleri eğitimler ile bu niteliklere sahip elemanları yetiştirmeye çabalamakta ancak bünyelerinde yeterli düzeyde eğitimci olmaması, eğitimlere yeterli zaman ve kaynak aktaramamaları nedeniyle başarılı olamadıklarını dile getirmektedirler. [8] Bu sorunlar irdelendiğinde sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını gün yüzüne çıkarmaktadır. Ara elemanların yetiştirildiği tekstil ve moda tasarımla ilgili meslek yüksekokullarının programları incelendiğinde, gelinlik ve abiye sektörüne yönelik derslerin yok denecek kadar az olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda gelinlik abiye sektöründe niteliksiz ara elamanların yoğun olarak çalışması nedeniyle elemanlardan yüksek bir verimlilik alınamamakla beraber, ürün ve üretim kalitesinde, ihracat için vazgeçilmez kriterlerden olan ürünün estetik ve teknik sürdürülebilir kalite değerlerinde düşüşler yaşanmakta bu da maliyetlere ve ürün siparişlerine olumsuz olarak yansımaktadır. Üretim açısından istenilen 4

5 teknik kaliteden yoksun olan ve yüksek maliyette çıkan ürünler firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü azaltmaktadır. Sektöre yönelik çalışacak kalifiye eleman yetiştirildiğinde ve firmalarda teknik bilgisi yetersiz olan elemanlara gerekli eğitimler verildiğinde, üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileştirmeler meydana gelecek ve bu da rekabet gücünü artıracaktır. Gelinlik ve abiye sektörünün dünya pazarlarında büyük başarılar elde etmesi, sektörün ayağa kaldırılması amacıyla sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu alanda Türkiye de ilk defa diğer meslek yüksekokullarına öncü nitelikte bir çalışma Emel Akın Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Emel Akın Meslek Yüksekokulu, Akın Vakfı nın desteği ile kurulmuş ön lisans eğitimi veren bir eğitim-öğretim kurumudur. Kurum sanayinin isteklerini de dikkate alarak tek tip tekstil teknikerliği yerine, belli dallarda uzmanlaşmış tekniker yetiştirme ilkesini benimsemiştir. Bunun nedeni bir tekstil teknikerinin, tekstilin bütün dallarını çok iyi bilmesinin olanaksızlığıdır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulu nda tekstilin çeşitli dallarında programlar açarak tekniker yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Emel Akın Meslek Yüksekokulu nun önceliğini Tekstil Endüstrisi nin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamak, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak oluşturmaktadır. [8] Emel Akın Meslek Yüksekokulunun Đzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü Đzmir Gelinlik ve Abiye Sektörü Estetik ve Teknik Olarak Üretim Kalitesini Artırıyor isimli proje ile özellikle Đzmir ilindeki gelinlik ve abiye sektörün firmalarına ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmiştir. [8] Proje kapsamında ana amaç; Đzmir ili ve ilçelerinde yaşanan yerel işsizlik sorunları, işgücü ihtiyaçları, iş olanakları ile çözüm yolları dikkate alınarak gelinlik ve abiye sektörüne yönelik alanlarda dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlara, meslek liselerinin giyim bölümünden mezun işsizlere ve engellilere gelinlik ve abiye konusunda temel kalıp hazırlama eğitimi, temel dikim eğitimi, temel süsleme teknikleri eğitimi ve hedef kitleye yönelik koleksiyon tasarımı ve hazırlığı eğitimi gibi temel eğitimler ile koleksiyon hazırlama ve defile sunumuna yönelik uygulamalı eğitimler gibi mesleki ve teknik eğitimler verilerek kalifiye elemanlar yetiştirmek ve bu eğitim sonucunda yetişen nitelikli işgücünün istihdam edilebilirliklerini sağlamaktır. [8] Eğitime katılan kişiler stajları esnasında, staj yaptıkları firma tarafından uygun bulundukları takdirde tam zamanlı olarak istihdam edilebilecek, bu sayede hem sektöre kalifiye eleman kazandırılmış olacak hem de işsiz kişilere istihdam olanakları yaratılmış olacaktır. [8] Proje sonucunda; Đzmir Gelinlik ve Abiye Üretim Sektörünün; başarılı satış ve üretime yönelik stratejileri ve hedef pazarlarını doğru belirleyebilmesine katkıda bulunulması, Đzmir Gelinlik ve Abiye Üretim Sektörünün belirlenen stratejilere ve hedef pazarlara yönelik ürün koleksiyonlarının; estetik, teknik ve üretilebilirlik değerlerini en yüksek düzeyde tutarak tasarlayabilmesi, üretebilmesi ve doğru sunum teknikleriyle sunabilmesinin sağlanması, Đzmir ilinde, başta dezavantajlı ve hassas gruplar içerisinde yer alan kadınlar olmak üzere bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesiyle birlikte gelir getirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 5

6 Gelinlik ve Abiye Sektöründe yaşanan daralmaları önlemek için istihdam artırıcı çözümlerin üretilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, gerçekleştirilmiştir. [8] Şekil 2: IF Wedding Fashion fuarındaki defile[8] Ayrıca proje sonunda kursiyerlerin takım halinde çalışarak Helenistik dönem teması ile hazırladıkları 24 abiye ve 8 gelinlikten oluşan koleksiyon Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleşen If Wedding Fashion fuarında defile ile sunulmuştur. [8] 5. SONUÇ Emel Akın Meslek Yüksekokulunun Đzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü Đzmir Gelinlik ve Abiye Sektörü Estetik ve Teknik Olarak Üretim Kalitesini Artırıyor isimli proje sanayii ve üniversitelere ışık tutucak niteliktedir. Türkiye ihracatının büyük bölümünü oluşturan hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe gelinlik ve abiye alanının önemi ve burada çalışan elemanların eksikliği gözlemlenmiş ve buna yönelik olarak hazırlanmıştır. Meslek Yüksekokullarının özellikle Tekstil ve Moda Tasarım programlarında bu alana yönelik derslerin konulması, öğrencilere gelinlik ve abiye sektörü hakkında eğitim verilmesi, yaşanan bu kalifiye eleman açığının kapatılmasını sağlayacaktır. Uluslar arası gelinlik ve abiye ticaretinin takipçisi ve köprüsü konumunda olan dernekler ve birlikler ile yapılan toplantılarda, meslek yüksek okullarının mutlaka bu alana yönelik çalışmalar yapması gerektiğini, gelinlik ve abiye sektörünün nitelikli elemana sürekli ihtiyaç duymakta olduğunu, markalaşmanın gerekliliğinden biri olan tasarım ve üretim hızının ancak nitelikli ara elemanlarla beraber sağlanabilineceği, meslek yüksek okulları ile yapılacak işbirliği sonunda sektörün geleceğinin açık olacağını, dünya gelinlik ve abiye pazarında hissedilir bir etkiye sahip olunacağı sonucuna varılmaktadır. Gelinlik ve abiye sektörüne yönelik ara elaman yetiştirilmesi ve açığın kapatılması, üretim süreci verimliliğinin ve ürün kalitesinin arttıracak, üretiminin verimli, tam zamanında ve en az kayıpla yapılmasına katkıda bulunacak, bu da maliyetlere ve ürün siparişlerine olumlu olarak yansıyacaktır. Böylece gelinlik ve abiye sektöründeki firmaların ihracat becerileri artacak ve pazar payları artacaktır. 6

7 6. KAYNAKLAR [1] Pamuk, H., Gelinlik Sektörü Liderliğe Oynuyor. Hedef Dergisi. Sayı:195, Nisan [2] Erişim Tarihi: 30 Temmuz [3] Tanrıverdi, H., Küresel Kriz ve Türk Hazırgiyim Sektörü pt&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= Erişim Tarihi: 10 Haziran [4] Erişim Tarihi: 1 Haziran [5] Pamuk, H., Gelinlik Sektörü Liderliğe Oynuyor. Hedef Dergisi. Sayı:195, Nisan [6] Erişim Tarihi: 10 Haziran [7] Erişim Tarihi: 15 Haziran [8] Đzmir Gelinlik ve Abiye Sektörü Estetik ve Teknik Olarak Üretim Kalitesini Artırıyor isimli proje el kitapçığı. 7

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

HABER. 2010 YILINDA BEKLENTiLERiMiZ. Hisarcıklıoğlu'ndan birlik çağrısı

HABER. 2010 YILINDA BEKLENTiLERiMiZ. Hisarcıklıoğlu'ndan birlik çağrısı Hisarcıklıoğlu'ndan birlik çağrısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin ve Türk iş adamlarının geleceklerinin parlak olduğunu, ihtiyaç duydukları tek şeyin

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı