TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

2 TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLAR ARASI KREDİLER VE ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tez Danışmanı Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Tülay KORKMAZ Ankara

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...iv KISALTMALAR...v GİRİŞ...1 I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI...1 II. KAPSAM VE TEMEL VARSAYIMLAR Kapsam Temel Varsayımlar...16 III. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ...16 BİRİNCİ BÖLÜM DÜNYA BANKASI KREDİLERİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI I. DÜNYA BANKASI NIN KURULUŞU VE GELİŞMELER Dünya Bankası nın Kredi Olanakları ve Finansman Kaynakları Dünya Bankası nın Kredi Politikaları Dünya Bankası Borçlanma Araçları Yatırım Kredileri Yapısal Uyarlama Kredileri Diğer Olanaklar...27 II. DÜNYA BANKASI KREDİLERİNİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ Dünya Bankası Kredilerinin Yapısal Dönüşümü Uluslar arası Finans Kurumları Arasında İşbirliği Yapılanma Sürecinde Küresel Kuruluşların Rolü IMF ve Dünya Bankası İşbirliği Dünya Bankası nın Kredi Verme Koşullarının Yeniden Şekillenmesi...44 III.. IV. İSTİKRAR VE YAPISAL UYUM PROGRAMLARI KREDİ ANLAŞMALARI İstikrar ve Yapısal Uyum Programları Dünya Bankası Kredi Anlaşmaları...48 İSTİKRAR VE UYUM PROGRAMLLARININ AZGELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ülkelerin Kredi Alma Koşulları Aracılığıyla Denetlenmesi İstikrar ve Uyum Programlarının Kurumlar Üzerindeki Etkisi...55 V. DÜNYA BANKASI NIN ÇEVRE POLİTİKALARI Ülkelerin Uluslararası Düzeyde Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları Dünya Bankası nın Çevreye Yaklaşımı Dünya Bankası nın Çevre Finansmanı Küresel Çevre Fonu GEF Dünya Bankası ve Çevresel Eylem Planları-EAP

4 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER VE ÇEVRE I. TÜRKİYE DE DIŞ BORÇLANMA BAŞLANGICI VE EKONOMİK GELİŞMELER Türkiye de Dış Borçlanma Başlangıcı Sonrası Ekonomik Gelişmeler Türkiye Dünya Bankası Kredilerinin Genel Görünümü ve Geri Ödemeler...85 II. TÜRKİYE DEİSTİKRAR VE YAPISAL UYARLAMA SÜRECİ Türkiye de İstikrar ve Yapısal Uyarlama Programları Türkiye de İstikrar ve Yapısal Uyarlama Süreci...91 III. DÜNYA BANKASI YAPISAL VE SEKTÖREL UYUM KREDİ ANLAŞMALARI Yapısal ve Sektörel Uyum Kredi Anlaşmaları Ülke Yardım Stratejisi Anlaşmaları-CAS Dünya Bankası Kredi Anlaşması Metinlerinin Genel Yapısı...96 IV. YAPISAL VE SEKTÖREL UYUM PROGRAMLARININ TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YÖNETSEL VE EKONOMİK ETKİLERİ Yapısal ve Sektörel Uyum Anlaşmaları Doğrultusunda Devletin Yeniden Yapılandırılması Yapısal Uyum Programlarının Ekonomik Etkileri Çevre-Yoksulluk Etkileşimi V. TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÇEVRE PROGRAMLARI VE FİNANSMANI Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planları (UÇEP) Uluslararası Programlar Akdeniz Eylem Planı Karadeniz Çevre Projesi (GEF-KÇP) UNDP/GEF/SGP (Küçük Hibeler Programı) Türkiye nin GEF ten ve Diğer Uluslar arası Kuruluşlardan Sağladığı Çevre Finansmanı Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi METAP (Mediterrianean Technical Assistance Programme) Genel Olarak METAP III Uygulanması Proje Hazırlama Birimi Kapasite Yaratma Birimi Bölgesel Kapasite Yaratma Programı MEDCITIES Kamu-Özel İşbirliği Programı MEDPOLICIES Küçük Hibeler Programı

5 VI. TÜRKİYE NİN DÜNYA BANKASI İLE İMZALADIĞI İKİLİ ÇEVRE ANLAŞMALARI VE KULLANDIĞI KREDİLER Dünya Bankası İle Yapılan Çevre Anlaşmaları İkili ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları Kapsamında İmzalanan İçme suyu, Atıksu ve Çevre Sağlığı Projeleri Antalya Su ve Su Sağlığı Projesi Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi Çeşme Alaçatı Su Temini Projesi Sulama Yönetimi ve Yatırımlarına Katılımcı Özelleştirme Projesi VII. SONUÇ TÜRKÇE ÖZET İNGİLİZCE ÖZET KAYNAKÇA EK: YILLARI ARASINDA TÜRKİYE NİN DÜNYA BANKASI NDAN KULLANDIĞI KREDİLER

6 TABLOLAR Tablo 1: Haziran 1994-Haziran 2001 Yılları Arasında Türkiye nin Dünya Bankası ndan Aldığı Krediler ve Geri Ödemeleri...87 Tablo 2: Tablo 3: Tablo 4: Tablo 5: Tablo 6: US Doları Olarak Borç ve Kredilerin Geri Ödemeleri...88 Sürmekte Olan Dış Kaynaklı ve/ya da Hükümet + Dış Kaynaklı Projeler GEF ten Sağlanan Kaynaklar METAP Projesinden Türkiye ye Sağlanan Hibeler Küçük Hibeler Programından Sağlanan Finansman

7 KISALTMALAR ABD ANTSU ASAT ASKİ ASO BUSKİ CAS CBU CCL CD ÇALBİR CİB COD ÇUŞ DB EAP EFF ERL ESAF FSAP : Amerika Birleşik Devletleri : Antalya Su İşletmeleri : Antalya Su ve Atıksu İdaresi : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi : Antalya Su ve Otobüs İşletmeleri Müdürlüğü : Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi : Country Assit Strategy (Ülke Yardım Stratejisi) : Capasity Building Unit (Kapasite Yaratma Birimi) : Country Credit Line (Ülke Kredi Hattı) : Country Department (Ülke Bölümü) : Çeşme Alaçatı Birliği : Cari İşlemler Bilançosu : Country Operations Division (Ülke Çalışmaları Bölümü) : Çok Uluslu Şirketler : Dünya Bankası : Environmental Action Plan (Çevresel Eylem Planı) : Enlargement Found Facility (Genişletilmiş Fon Kolaylıkları) : Economic Reform Loans (Ekonomik Reform Kredileri) : Enhanced Reform Loans : Financial Sector Adjustment Programme (Mali Sektör Uyumlaştırma Programı) FSAL : Financial Structural Adjustment Loans (Mali Yapısal Uyumlaştırma Programı) 7

8 GATT : General Agreements of Tarrifs and Trade (Genel Ticaret ve Tarife Anlaşması) GEF HIPC IBDR : Global Environment Facility (Küresel Çevre Kolaylığı) : Havily Debted Poor Countries (Ağır Borç Yükü Altında Olan Ülkeler) : Internetional Bank for Reconstruction and Development : (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICSID IDA IFC İSKİ IMF : International Centre Settlement of Investment Disputies : International Development Assocation (Uluslararası Kalkınma Kurumu) : International Finance Corparation (Uluslararası Finansman İşbirliği) : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi : International Monatary Found (Uluslararası Para Fonu) MEDCITIES : Mediterranean Technical Assistance Programme (Akdeniz Teknik Yardım Programı) METAP : Mediterranean Environment Technical Assistance Programme (Akdeniz Çevresi Teknik Yardım Programı) MGK MIGA : Milli Güvenlik Kurulu : Multilateral Investment Guarantee Agency (Çok Taraflı Yatırımları Garanti Kurumu) MRF NGO OECD : METAP Regional Facility (METAP Bölgesel Kolaylığı) : Non-Govermental Organisation (Sivil Toplum Kuruluşları) : Organisation for Economic Coorparation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OPEC : Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler) PPP : Public-Private Partnership (Kamu- Özel Ortaklığı) 8

9 PPU PRGF : Project Preparation Unit (Proje Hazırlama Birimi) : Poverty Reduction and Growth Facility (Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Kolaylığı) RED RCBP : Regional Environment Department (Bölgesel Çevre Bölümü) : Regional Capasity Building Programme (Bölgesel Kapasite Yaratma Programı) SAF SAL SECAL SEF SGF SOD STK TBBM TODAİE UÇEP UNEP : Structural Adjustment Facility (Yapısal Uyumlaştırma Kolaylığı) : Structural Adjustment Loans (Yapısal Uyumlaştırma Kredileri) : Sectoral Adjustment Loans (Sektörel Uyumlaştırma Kredileri) : Social Emergency Found (Sosyal Yardım Fonu) : Small Grants Facility (Küçük Hibeler Programı) : Sector Operations Division (Sektör Çalışmaları Bölümü) : Sivil Toplum Kuruluşları : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü : Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı : United Nations Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) UNESCO : United Nations Educational, Scientific Development Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilisel Kalkınma Kurumu) UNDP : United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) UNIDO : United Nations Industrial Dvelopment Organisation (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Kurumu) WTO : World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü) 9

10 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 1929 Dünya ekonomik bunalımı henüz atlatılmamışken, II. Dünya Savaşı nın çıkması mevcut bunalımı daha da artırmıştır. Bu olumsuz etkileri daha kolay atlatabilmenin çözümü ise uluslararası işbirliği ve giderek bu işbirliğinin kurumsallaşmasıdır. Bu bağlamda ABD önderliğinde kurulan ve Bretton Woods ikizleri olarak da adlandırılan IMF ve Dünya Bankası, 1-22 Temmuz 1944 tarihleri arasında yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı nda kabul edilen esaslar doğrultusunda oluşturulmuştur. IMF 27 Aralık 1945 de, Dünya Bankası ise 25 Haziran 1946 yılında kurulmuş, 1947 yılında ise finansman sağlamaya başlamıştır. IMF nin işlevi; uluslararası parasal işbirliğinin ve ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak; ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye ülkelere kotaları oranında maddi destekte bulunarak ödemeler dengesi sorunlarına çözüm bulmak, Dünya Bankası nın işlevi ise; Savaştan tahrip olmuş Batı Avrupa ülkelerinin yeniden inşası ve bu ülkelerin savaş ekonomisinden sorunsuz bir biçimde çıkışını kolaylaştırmak, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmaktır lı yılların sonlarına gelindiğinde, sürekli büyüme ve refah artışı sürecinin istikrarını koruyamayacağına ilişkin ilk belirtilerin ortaya çıkmasına kadar, IMF nin amacı değişim göstermeden kalmıştır. Bir başka ifade ile, üye ülkelerin karşılaştığı ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için, bu ülkelere kotaları oranında katkı sağlamıştır lerin başında doların altınla ilişkisi kesildikten sonra, IMF nin işlevi de yavaş yavaş bir değişim süreci içine girmiş, uluslararası para ve mali sistemin işleyişinde sorumlu bir kuruluş alan IMF nin görevleri de zaman içinde artış göstermiştir lerin sonlarıma gelindiğinde, IMF ve Dünya Bankası nda yapılan yeni yapısal düzenlemelerle, üye ülkelere kredi açma, borç verme ya da borç erteleme koşullarını yeniden 10

11 belirlenmiştir. Dünya Bankası, 1970 li yılların sonuna kadar tek tek kuruluş ya da girişimleri kapsayan sanayi alt sektör incelemeleri, proje fizibilite çalışmaları, proje tasarımları gibi konuları desteklerken, 1980 li yıllardan başlayarak çalışma sistemine yeni bir boyut ekledi. Bu yeni boyutla, kredi kullanan ülkelerde ekonomik ve yönetsel yapının dönüştürülmesini amaçlayan, yapısal ve sektörel uyarlama programları uygulamaya girdi. IMF de geleneksel işlevlerinin yanı sıra Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde üye ülkelerdeki makro ekonomik ve yapısal uyum politikalarına finansal destek sağlama görevini sağlayarak Dünya Bankası ile eşgüdüm içinde çalışmaya başladı. Dolayısıyla yenilik, 1980 li yılların başından itibaren Dünya Bankası nın açtığı kredilerin niteliğinden kaynaklandı. Kurulduğu 1944 yılından 1980 li yıllara kadar gelişmekte olan ülkelerin kalkınma amaçlı projelerine kredi veren Dünya Bankası, bu tarihten itibaren daha değişik işlevler yüklenmiş, artık kalkınma için verilen kredilerin yerini, özel sektörün küresel dinamikleri olarak tanımlanabilecek olan yapısal uyarlama kredileri almıştır lerden sonra Banka nın proje kredileri Yapısal (Structural Adjusment Loans-SAL) ve Sektörel (Structural Adjusment Loans SECAL) Uyarlama kredileri olarak belirlenen genel doğrunun alt başlıkları olarak kullanılmaya başlanmıştır lere kadar azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, IMF ve Dünya Bankası ndan gelişme ve kalkınma amacıyla alınan kredilerin yerinde kullanılmaması, bu ülkeleri borç ödeyemez konuma getirmiştir lerden sonra Dünya Bankası kredilerinde uygulanmaya başlanan yeniden yapılanma uygulamaları, borçlarını ödeme sıkıntısı çeken borcunu borç alarak ödeyen ülkelerin borçlarının daha da artmasına neden olmuştur. Bu ülkelerde giderek artan borçlanma, Bretton-Woods kurumlarının tavsiyeleri ve denetimi altında yapısal uyarlama programları nın uygulanmasına yol açmış, kamu istihdamı düşmüş, sağlık-bakım, eğitim, aile planlaması, besin ve konut hizmetleri çıkmaza girmiştir. 11

12 Tedbirlerin çoğu kapsamlı ve ani olmuş, sosyal faktörler ve yerel koşullar dikkate alınmamıştır. İzlenen politikalarda, yapısal uyumun öncelik taşıması, gerekli sosyal hizmetlerin yolunu kesmiştir. Diğer taraftan Dünya Bankası nın büyük ölçekli hidro-elektrik ve tarımsal sanayi projelerine verdiği destek, milyonlarca insanın yerlerinin değiştirilmesine ve tahliye edilmesine yol açmış, ormansızlaşma ve doğal çevrenin tahrip olması sürecini hızlandırmıştır. Bu gelişmeler, çevre ile ekonomik kalkınma arasında seçimden hangisinden yana konulacağı konusunu uluslararası kuruluşların gündemine taşımıştır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Örgütü nce 1972 yılında Stockholm de yapılan Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı nda, yoksul ülke temsilcileri önceliğin ekonomide olmasını gerektiğini, uzun dönemde, çevreyi kurtaracak çözümün ekonomik gelişmeyle birlikte geleceğini savunmuşlar, en büyük kirliliğin azgelişmişlik olduğu yolunda görüşlerni dile getirmişledir. Ekonomisini hızla geliştirmek isteyen bir ülkenin çevrenin korunması ve geliştirilmesi için kaynak ayırmasının savurganlık olacağı uzun süre doğru bir yaklaşım olarak algılanmıştır li yılların ortalarında yine Birleşmiş Milletler Örgütü nün kurduğu Dünya ve Çevre Kalkınma Zirvesi nin yayınladığı Ortak Geleceğimiz Raporu nda ya çevre ya ekonomi anlayışı bırakılmış, sürekli ve dengeli (sustainabele) kalkınma ve varsıllaşma erklerinden özveride bulunmaksızın da, doğal ve tarihsel çevrenin bozulmaktan, doğal kaynakların yitip gitmekten, insan ve çevre sağlığının tehlikeye düşmekten korunabileceği savı ön plana çıkmıştır. Çevre sorunlarının sınır ötesi etkileri ve küresel bir boyut kazanması, bu sorunların çözümünde çok yönlü işbirliğini ve eşgüdümü gerekli kılmıştır. Çevre sorunlarının bu küresel boyutu, ülkeler ve uluslararası kuruluşların kaçınılmaz olarak çevre konusunda gerekli 12

13 altyapının hazırlanmasın için yoğun bir gündem ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu çerçevede bir yandan ikili, bölgesel veya küresel sözleşme, protokol ve bildiriler hazırlanırken, bir yandan da Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, AGİT, Dünya Bankası gibi kuruluşlar, bünyelerinde çevre ile ilgili teşkilatlar ve bölümler oluşturarak çevre sorunlarının tespiti ve çözümleri yolunda ortak politikalar belirlemiş, kurallar ve ilkeler geliştirilerek bu yönde eylem planlarını uygulamaya koymuşlardır. Dünya Bankası nın 1990 yılında Paris te düzenlediği toplantıda, 25 sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility- GEF) kurulması konusunda görüş birliğine varmıştır. GEF,Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından ortak yönetilen bir fon olmasına karşın, bu kurumlar arasındaki düzenleme ile Dünya Bankası içerisinde bir pilot program olarak kurulmuştur. GEF her ne kadar Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası nın başlattıkları girişim ise de, GEF in politikaları, programları ve gündelik işleri Dünya Bankası tarafından yürütülmektedir lerden sonra Dünya Bankası kuruluş işlevleri arasına yoksullukla mücadele ve çevre korumacılığını da almasına karşın, 1990 yılına gelinceye değin diğer kurumlarla işbirliğine girmemiştir yılından sonra, Dünya Bankası nın çevre sorunlarıyla ilgilenmesinin iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Banka nın çevre sorunları ile yoksulluğu aynı sürecin iki değişik yönü olarak kabul etmesidir. Bankayı çevre sorunları ile ilgilenmeye zorlayan diğer etmen ise, Banka nın bugüne değin yürüttüğü enerji, sanayi, altyapı, tarım projelerinin çevreye verdiği geri döndürülemez ve onarımı güç zararlara karşı gelişen güçlü muhalefettir. Banka kredileriyle gerçekleştirilen büyük ölçekli projelere karşı, yerel Sivil Toplum Kuruluşlarınca gösterilen tepkiler bunlardan biridir. 13

14 1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı nın dünya gündemine çevreyi güçlü bir biçimde getirmesinin bir nedeni de, örgütün kendi içinde hazırlattığı raporların, desteklenen projelerde çevresel etkilerin dikkate alınması gerektiğinin vurgulanmasının ardından Banka da çevresel etkileri değerlendirmeye başlamıştır. Dünya Bankası nın çevre ile ilgili konuları da çalışma alanının içine görmesinde, yoğunluğu giderek artıran bu tür sorunların Banka nın asıl amacına ulaşmasında, yani yoksullukla savaşımda ve sürdürülebilir kalkınma yı sağlamada bir engel olarak kabul edilmesi etkili olmuştur. Ancak, Banka nın uyguladığı yapısal uyarlama programlarında başarılı olduğu söylenemez. Banka nın çevre projelerindeki başarısı sadece küçük ölçekli uygulamalarda görülmektedir. Uygulamaya konulan büyük ölçekli çevre projelerindeki başarısı umulanın aksine, yavaş, hatta uygulamalardaki diğer projelerden farksızdır. Çevre bozulmasının diğer önemli nedeni ise Çok Uluslu Şirketlerdir. Banka, kredilerini yasal ve yapısal düzenlemeler yapılarak özelleştirilmenin yapılmasını ve ihalelerin Çok Uluslu Şirketlere açılması koşulu ile vermektedir. Önlerinde mevzuat engeli olmayan bu şirketler hızlı bir biçimde özellikle geri kalmış ülkelerde yatırım yapmakta, eski ve kirli teknolojilerini bu ülkelere taşıyarak çevrenin daha da bozulmasına neden olmaktadırlar. Başlangıçta telefon, gaz ve enerji alanlarına yönelen Çok Uluslu Şirketler, enerjiden sonra su sektörüne yönelmişlerdir. Su kaynaklarının tükenmesi ve kirlenmesi sonucunda oluşan doğal kaynak pazarı bir çok firma için oldukça cazip bir yatırım alanı olarak görülmüştür. Su sektöründeki bu krizden sağlanacak karın yanı sıra, firmaların bu alana yatırım yapmaya yönelten diğer çekici bir unsur da geleneksel para kaynakları dışında, Dünya Bankası gibi yatırım ve geliştirme bankaları ile çevre fonlarından kredi sağlanıyor olmasıdır. Yukarıda yazılanlar ışığında Türkiye deki gelişmeleri inceleyecek olursak, yılları arasında dış ödemeler dengesini sağlayabilen Türkiye nin borçlanma süreci, IMF ve 14

15 Dünya Bankası na üye olmasıyla hızlanmış, 1947 den itibaren bu kuruluşlarla ilişkiler ekonomik ve siyasal yaşamın bir parçasını, hem de önemli bir parçasını oluşturmuş, dış borçlanma ve borçla kalkınma ise ekonominin olağan ihtiyacı haline gelmiştir. Olağan hale gelen bir başka gösterge ise, Türkiye nin her yıl dış ticaret açığı veren bir ülke haline gelmesi ve dış açığın kronikleşmesi olmuştur lu yıllarda Türkiye de başlatılan planlı dönemin amacı, ekonomik bağımsızlığın bir an önce sağlanması için içsel araç, 1960 larda ise dış yardımlardan yararlanmanın bir aracı olmuştur lı yıllarda başlatılan Beş Yıllık Kalkınma Planları yla sanayileşme sürecine girilmiş, 1970 li yıllardan itibaren mamul yarı mamul ihracatının artmasıyla ihracatta gelişme kaydedilmiştir. Planlı dönemin yavaş yavaş askıya alınması, dünyada uygulanan neo-liberal akımların da etkisiyle, Türkiye nin de yazgısı değişmiştir lerin sonunda Türkiye de diğer ülkeler gibi dış borç sarmalına girmiş, borçlarını ödeyemez duruma gelmiş ve petrol krizinin getirdiği olumsuz koşulların etkisi altında kalmıştır. Türkiye de diğer ülkelerle birlikte, yılları arasında uluslararası bankaların sunduğu fonlardan yararlanmış, bu rahatlıkla ihracatını artırmak için hiçbir çaba harcamamıştır de borç ödeyemez duruma gelen Türkiye; yılları dış kaynak arama ve borç erteleyebilme çabalarıyla geçirmiştir. Ne var ki, Türkiye kendi koşullarıyla borç bulmaya ve borç ertelemeye çalıştığı sürece bu konuda başarılı olamamış, bir yandan dış ticaret dar boğazından kaynaklanan darlıkların yarattığı iç baskılar, öte yandan borç ödeyememenin getirdiği dış baskılar altında, 24 Ocak karaları Batı Dünyasının yeni ekonomik düşüncesi ve politikasına uygun biçimde düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Türkiye de devletin yeniden yapılandırılması, 1979 da IMF ile yapılan Stand-by anlaşmasının hemen ardından Dünya Bankası ile imzalanan 5 SAL (Yapısal Uyum Kredisi) anlaşması ile başlamıştır. SAL anlaşmalarının uygulanması devam ederken, 27 Haziran

16 tarihinde imzalan ilk SECAL (Sektörel Uyarlama Kredileri) 3 Nisan 1984 tarihinde devreye girmiştir. Bu tarihten itibaren yapısal ve sektörel uyum anlaşmaları çerçevesinde, Tarım SECAL, 2 Mali SECAL, Enerji SECAL imzalanmıştır. SECAL anlaşmalarının ardından daha ayrıntı içeren Proje Kredileri anlaşmaları imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Böylece eğitim, sağlık, yerel yönetimler alanında yeniden yapılandırma amaçlı proje kredileri imzalanmıştır. SECAL ve Proje kredileri anlaşmaları, ilgili sektör ve kurumların modernizasyonu, teknoloji ile donatılması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmıştır. Çalışmanın amacı bu gelişmeler ışığında, IMF ve Dünya Bankası kredilerinin Türkiye üzerindeki çevresel etkilerini değerlendirmektir. Türkiye de de 1990 yılına gelinceye değin Dünya Bankası kredilerinin çevresel boyutu fazlaca tartışılmamış, 1992 yılında yapılan Rio Zirvesi nin ardından çevre gündemdeki yerini almıştır. Dünya Bankası nın çevreyi çalışma alanın içine almasına karşın çevre için üye ülkelere ayırdığı kaynak yetersizdir. Bu nedenle, Türkiye nin hazırladığı çevreye ilişkin projeler Dünya Bankası nın yanı sıra GEF ve diğer uluslararası programlarla da desteklenmektedir. Bu bağlamda Türkiye de yürütülen programlar olup halen devam etmektedir. Türkiye uluslararası düzeyde ikili çevre anlaşmasını ile kez 1981 yılında imzalamıştır. Bu bağlamda, yılları arasında imzaladığı ikili çevre anlaşmalarının sayısı 86 adet olup, bu anlaşmalardan dört tanesi Dünya Bankası ile imzalan anlaşmalardır. Dünya Bankası anlaşmaları iki grupta toplanabilir. Birinci grupta, İstanbul ve Çukurova Kentsel Gelişme Projeleri kapsamında yer alan kentsel gelişme projeleri için verilen krediler bulunmaktadır. İkinci grupta ise, su temini, atıksu ve çevre sağlığı konularını içeren, sektör bazlı projelere verilen krediler yer almaktadır. Bir çok kaynakta, bu gruptaki 16

17 projeler, altyapı ve kentsel gelişim sektörü kredileri adı altında değerlendirilmekle beraber, bu kredilerden dördü Dünya Bankası nın çevre başlığı altında verdiği kredilerdir yılından itibaren Dünya Bankası nın üzerinde durduğu, geliştirdiği politikalarla denetim altına aldığı diğer bir alan da, sürdürülebilir gelişmenin ekonomik, sosyal, teknolojik ve ekolojik bütünleşme yoluyla gerçekleşebileceği görüşüdür. Bu bütünleşmenin geçekleşmesi için disiplinler ve sektörler önündeki engellerin kaldırılması gerekliliği üzerinde duran Banka, doğal kaynaklar, ekosistem yönetimi, gıda güvenliği, kentleşme ve altyapı sektörlerinden oluşan dört boyutlu eylem planı tanımlamaktadır. Bu dört alan içerisinde, kentler ve altyapı sektörü, kent yönetimi, yatırım politikaları ve kurumsal yapı açısından büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu görüşündedir. Banka nın bu bağlamda önerdiği politika, özel sektör ile kamu sektörünün ortaklığıdır. Banka bu ortaklık aracılığı ile yeterli bir altyapı hizmetinin sunulabileceği, daha sağlıklı bir kentsel çevre ve etkin bir belediye hizmeti sağlanabileceği görüşündedir. II. KAPSAM VE TEMEL VARSAYIMLAR 1. Kapsam Çalışma, Giriş ve Sonuç dışında iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce, çalışmanın konusu ve amacı tanıtılmış, ardından çalışmaya temel olacak varsayımlar ile tez yazımında izlenecek yöntemler üzerinde durulmuştur. Birinci Bölüm Dünya Bankası Kredileri ve Banka nın Çevre Yaklaşımı başlığı altında beş kesimden oluşmaktadır. Birinci Kesim de; Genel olarak Dünya Bankası nın kuruluşu, amacı, görevleri, organizasyon şekli, Dünya Bankası na bağlı kurumlar, Banka nın kredi olanakları, finansman kaynakları ve kredi politikaları ile birlikte Dünya Bankası nın borçlanma araçlarına yer verilmiştir. İkinci Kesim de; Dünya Bankası kredilerinin Yeni Dünya Düzeni ile birlikte yeniden şekillenmesi, kredi açma koşullarının değişmesi ve yeniden yapılanma, bu yapılanma 17

18 sürecinde küresel kuruluşların rolü, IMF ve Dünya Bankası nın işbirliği ile kredi verme koşullarının yeniden düzenlenmesi irdelenmiştir. Üçüncü Kesim de; Dünya Bankası Yapısal Uyum programları ve kredi anlaşmaları kapsamında, istikrar ve yapısal uyum programları, Dünya Bankası kredi anlaşmaları ve uygulamalarının genel değerlendirmesi yapılarak ülkelerin kredi alma koşullarıyla nasıl denetlendiği ve yapısal uyum programlarının etkileri anlatılmıştır. Dördüncü kesimde; İstikrar ve Yapısal uyum programlarının az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisine yer verilerek, kredi anlaşmaları ve kapsamı, verilme koşulları, ülkelerin kredi alma koşulu ile denetlenmesi, yapısal ve sektörel uyum programlarının ülke kurumları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Beşinci Kesimde; Dünya Bankası nın Çevreye Yaklaşımı ve Çevre Politikaları Başlığı altında; Uluslararası düzeyde çevre sorunlarına çözüm arayışları, Dünya Bankası nın çevreye yaklaşımı ve finansmanı, Küresel Çevre Kolaylığı (GEF) adı altında verilen çevre kredileri, Dünya Bankası ile Çevresel Eylem Planları (EAP) arasındaki ilişkileye yer verilmiştir. İkinci Bölüm, Türkiye nin Kullandığı Uluslararası Krediler ve Çevre başlığı altında altı kesimden oluşmaktadır.birinci Kesimde; IMF -Dünya Bankası ve Türkiye ilişkileri başlığı altında: IMF ile birlikte Dünya Bankası kredileri incelenmiş, ancak Dünya Bankası kredilerinin çevre ile birebir bağlantılı olması nedeniyle ağırlık Dünya Bankası na verilmiştir. Bu bağlamda Türkiye nin Dünya Bankası üyeliği, Türkiye de dış borçlanma başlangıcı ve ekonomik gelişmelere yer verilmiş, Türkiye nin Dünya Bankası ndan kullandığı krediler ve geri ödemeleri tablolarla desteklenerek anlatılmıştır. İkinci Kesim de; Türkiye de Yapısal Uyarlama Süreci başlığı altında: Türkiye yi yapısal uyarlama sürecine getiren nedenler, yapısal uyum anlaşmalarının genel yapısı, bu anlaşmalar doğrultusunda Devletin yeniden yapılandırılması irdelenmiştir. 18

19 Üçüncü Kesim de; Türkiye-Dünya Bankası Yapısal Uyum Anlaşmaları çerçevesinde: Yapısal ve sektörel uyum anlaşmaları, anlaşma metinlerinin genel yapısı, kredi alma koşulları ve sonuçlarına yer verilmiştir. Dördüncü Kesim de; Yapısal ve Sektörel Uyum Programlarının Türkiye Üzerindeki Etkileri Başlığı altında: Yapısal ve sektörel uyum programlarının ülke üzerindeki ekonomik ve yönetsel etkileri, IMF ve Dünya Bankası nın önerdiği istikrar ve yapısal uyumlaştırma programlarının uygulanması ve sonuçlarına yer verilmiştir. Beşinci Kesim de; Türkiye nin İkili ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları Çerçevesinde Kullandığı Hibeler başlığı altında: Küresel Çevre Kuruluşunun Uygulayıcı Organı olan Dünya Bankası ve Türkiye ilişkileri incelenerek, Küresel Çevre Fonundan (GEF Vakıf Fonu) çevre bağlamında sağlanan hibeler tablolarla desteklenerek anlatılmıştır. Altıncı Kesimde; Türkiye nin Dünya Bankası ile İkili Çevre Anlaşmaları kapsamında imzaladığı, içmesuyu, atıksu ve çevre sağlığı proje anlaşmaları ile birlikte uygulama sonuçları irdelenmiştir. 2. Temel Varsayımlar Çalışmamıza temel oluşturacak varsayımları şöyle sıralamak mümkündür: Bretton-Woods kuruluşları olan IMF ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBDR), başlangıçta, savaştan tahrip olmuş Batı Avrupa ülkelerinin yeniden inşası ve bu ülkelerin savaş ekonomisinden sorunsuz bir biçimde çıkışını kolaylaştırmak azgelişmiş ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak üzere kurulmuştur li yılların sonlarına doğru, uygulama alanı bulan yeni sağ akım ile birlikte; IMF ve Dünya Bankası nda yapısal değişikliğe gidilmiş, kredilerin niteliği ve niceliği değiştirilerek, üye ülkelere kredi açma, borç verme ya da borç erteleme koşullarını belirleyen politikalar yeniden düzenlenmiştir. Bu politikalar sonucunda: 19

20 1. IMF ve Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere kalkınmaları ve gelişmeleri amacıyla kredi vererek, bu ülkelerin ekonomilerinde, kalkınma politikalarında ve çevresel kaynaklarının yönetiminde, temel belirleyici olmaktadır. Borçlanan ve borç yükü altında olan ülkeler ise borçlarını ödeme çabasıyla dışsatımını artırarak, ödemeler dengesindeki açığı kapatmaya yönelmektedirler. Sanayileşmemiş ülkelerin dışsatımı doğal kaynakların dövize çevrilmesi olduğundan, bu çaba doğal kaynakların yok olması ile birlikte çevrenin bozulmasını da beraberinde getirmektedir. 2. Dünya Bankası, GATT ve WTO şemsiyesi altında çalışan Çok Uluslu Şirketler, kar marjlarını yükseltmek amacıyla, emeğe dayalı ve aşırı çevre kirliliğine yol açan üretim teknolojilerini, kendileri için ucuz iş gücü cenneti konumunda olan ya da yeterli çevre kanunlarının ve yaptırımlarının olmadığı ülkelere kaydırmaktadırlar. Özellikle 1980 lerden sonra çevre konusunda yükselen toplumsal muhalefet nedeniyle, kendi ülkelerinde çevresel mevzuatı derinleştiren ve yaptırımları ağırlaştıran gelişmiş ülkeler, bu yaklaşımın getirdiği ekonomik yükü ve üretilen atıkları gelişmekte olan ülkelere ihraç ederek çözme yoluna gitmekte ve çevrenin bozulmasına göz yummaktadırlar. 3. Çevre bozulmasının ana nedenlerinden biri de yoksulluktur. Yoksulluk; hane halkının veya bireyin yaşamını fizikisel olarak sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu en düşük tüketim düzeyi (mutlak yoksulluk) ya da herhangi bir toplumda hane halklarının ve/veya bireylerin çeşitli yollarla belirlenen gelir ve harcama düzeylerine göre oransal olarak gruplandırılmasında en alt gelir ve harcama grubu (nispi yoksulluk) ve çeşitli çevre bozulmasına yol açan refah durumu 1 olarak tanımlanan bir kavramdır. Alternatif yaklaşımların yola çıkış noktası ise, bireyin gereksinimlerinin daha geniş tanımlanması gerekliliğini oluşturmaktadır. Beslenme, barınma ve giyim gibi minimum gereksinimlerin ötesinde, güvenli içme suyu, kanalizasyon, elektrik, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere ulaşım; 1 Ansiklopedik Çevre Sözlüğü, Ankara, Türkiye Çevre Vakfı Yayını No: 142, 2001, s

21 yönetime katılım; temel insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması; sigortalı bir işte çalışma gibi öneriler ön plana çıkmaktadır. 2 Yapılan bu tanımlamalara göre: bir ülkede yoksulluğun artması çevrenin de bozulmasına yol açmaktadır. 4. Türkiye, IMF ve Dünya Bankası na üye olmasının ardından bu kurumlardan kredi kullanmaya başlamıştır lerden sonra bu kredilerin devamlılığını sağlayabilmek için, kredilerden yararlanmanın koşulu olan, İstikrar, Yapısal ve Sektörel Uyum Programları nı uygulamaya koymuştur. Banka, üye ülkelere ödünç finansman verirken, ikraz anlaşmaları kapsamında sektöre yönelik kurumsal düzenlemelerin de yapılması koşulunu getirmektedir. Sektörlerin reorganizasyonu ile hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi gereğinden yola çıkarak yasal, idari ve mali değişikliklerin yapılmasını tavsiye ederek, bu hizmetlerin yerli ve yabancı ortaklara nasıl devredileceği konusunu açıklayan taslaklar hazırlamaktadır. Bu bağlamda alınan krediler ve kredi kullanmanın koşulu olarak yapılan düzenlemeler sonucunda; Türkiye de devlete ait kurumlar özelleştirilmeye başlanmış, idari, mali, sosyal ve tarımsal alanda yapılan düzenlemelerle bir çok üründen devlet desteği kaldırılmış, gübre, ilaç, vb. tarımsal girdiler ithal edilmiştir. Tarımsal girdi fiyatları artması, tarım sektöründe çalışan kesimin kırsal alandan kente göçünü hızlandırmış, bu da çarpık kentleşme, işsizliğin artması, yoksullaşma ve çevre bozulması sonucunu doğurmuştur. Gıda konusunda kendine yeterli, hatta dışsatım gerçekleştiren Türkiye, hayvancılık ve tarımsal üretimde gerilemiş, üretimi tüketimine yetmeyen ve dışalım yapan ülke konuma gelmiştir. Devletin küçültülmesi ve özelleştirme adı altında istihdam fazlası olarak insanlar işten çıkarılmış, var olan işsizlik ordusuna yenileri de katılarak ülke daha da yoksullaşmıştır. 5. Dünya Bankası nın kuruluş tüzüğü yoksullukla mücadele ve çevre korumacılığını içermesine karşın, Banka dan çevreye ayrılan pay oldukça düşük ve yetersizdir. Banka nın 2 TESEV., Yosullukla Mücadele ve Sürdürülebilir kalkınma, İstanbul, TESEV Yayını, 2002, s

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Doç. Dr. Birgül GÜLER 1 DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Dünya Bankası, kurulduğu tarihten bu yana çeşitli ülkelerle 9.822 kredi anlaşması imzalamış, Türkiye toplam kredi anlaşmalarının 163'üne

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

Araştırma Raporu. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Yozlaşmanın Yoksulluğa Etkisi. Çağla Bektaş, Ömer Sarıtaş. Pozisyon: Başkan, Başkan Vekili.

Araştırma Raporu. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Yozlaşmanın Yoksulluğa Etkisi. Çağla Bektaş, Ömer Sarıtaş. Pozisyon: Başkan, Başkan Vekili. Forum: Sorun: Yazar: Ekonomik ve Sosyal Konsey Yozlaşmanın Yoksulluğa Etkisi Çağla Bektaş, Ömer Sarıtaş Pozisyon: Başkan, Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Yozlaşma benliğini kaybetme asimile olmak

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Öncelikler ve Programlar

Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya D Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyand nyanın n en büyük k kaynağı ğıdır 184 üye

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen

Fon Bülteni Mayıs Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 217 Önce Sen Fon Bülteni Mayıs 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 3/4/216-3/4/217 Yüksek Getiri! 4 3 25 2 15 1 5 7,17 5,48 21,67 16,21 11,3 11,66 8,59

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) HAKKINDA II. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda

Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda BANKAMIZ HAKKINDA Bankamızın Misyonu, Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda Anonim şirketlerin yatırımlarını, yurtiçi ve yurtdışından sağladığı kredi kaynaklarıyla destekleyerek,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı