T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI"

Transkript

1 TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur tarihi itibariyle Ajans bünyesinde 5 iktisat, 2 işletme, 1 maliye, 3 uluslararası ilişkiler, 2 hukuk, 1 siyaset bilimi, 1 İstatistik, 2 şehir ve bölge planlama, 2 endüstri mühendisliği, 1 inşaat mühendisliği, 2 tekstil mühendisliği, 2 ziraat mühendisliği, 2 bilgisayar mühendisliği, 1 elektrik-elektronik mühendisliği, 1 çevre mühendisliği, 1 jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisliği ve 1 jeoloji mühendisliği bölümü mezunu olmak üzere toplam 30 uzman personel istihdam edilmektedir. Diğer yandan destek hizmetlerini yürütmek üzere, 1 muhasebe finansman, 1 insan kaynakları ve 1 bilgi işlem sorumlusundan oluşan toplam 3 destek personeli görev yapmaktadır. Böylece Ajans ın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam 34 kiģi ile görevlerini yerine getirmektedir. 2. AJANS TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 2.1 Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı Ġle Sağlanan Hibe Destekleri 2010 yılı içinde öncelikli sektörler olarak desteklenecek sektörler olarak sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörleri belirlenmiş olup bu sektörlerde geliştirilecek projeler için iki mali destek programı çerçevesinde toplam ,00 TL lik mali destek verilmesi amacıyla 17 Nisan 2010 tarihinde teklif çağrısına çıkılmıştır. a) Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı 4 Haziran 2010 tarihinde başvurusu sona eren Ekonomik Gelişme Mali Destek Programına toplam 404 proje başvurusu yapılmış; teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan toplam 58 proje için destek sözleşmesi imzalanarak uygulama başlamıştır. Bu program kapsamında destek sözleşmesi imzalanan projelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: PROJE SAYISI 1 VE BÜTÇENĠN ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI S.N. Ġli Proje Sayısı Toplam Bütçe (TL) 1 Diyarbakır ,32 2 Şanlıurfa ,39 GENEL TOPLAM ,71 Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan 58 proje için; Ajans tarafından sağlanacak katkı ,71 TL Proje sahiplerinin sağlayacağı katkı (eş-finansman) ,02 TL 1 3 proje, sözleşme imzalandıktan sonra, farklı nedenlerle feshedilmiştir. Fesh edilen projeler bu sayıya dahil değildir. 1

2 Olup bu program kapsamında yatırıma yönlendirilerek harekete geçirilecek toplam kaynak ,73 TL dir. Bu projelerin uygulanmasıyla, bölgemizde üretim ve ihracat kapasitesinin arttırılması ile yaklaşık 650 kiģilik ek doğrudan istihdamın oluşturulması bekleniyor. Grafik 1- Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı Proje Sayısının Ġllere Göre Dağılımı Grafik 2- Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı Bütçesinin Ġllere Göre Dağılımı 2

3 Grafik 3- Diyarbakır daki Projelerin Sektörel Dağılımı Grafik 4- ġanlıurfa daki Projelerin Sektörel Dağılımı 3

4 b) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı için 34 başvuru Diyarbakır dan ve 32 başvuru Şanlıurfa dan olmak üzere toplam 66 proje başvurusu yapılmış; teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan toplam 23 proje için destek sözleşmesi imzalanarak uygulama başlamıştır. Bu program kapsamında destek sözleşmesi imzalanan projelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: PROJE SAYISI VE BÜTÇENĠN ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI S.N. Ġli Toplam Bütçe (TL) Proje Sayısı 1 Diyarbakır , Şanlıurfa ,33 11 GENEL TOPLAM ,00 23 Projelerin % 65 ine kadar hibe verilebilen bu program kapsamında başarılı olan (Diyarbakır+Şanlıurfa) toplam 23 proje için; Ajans tarafından sağlanacak katkı ,00 TL Proje sahiplerinin sağlayacağı katkı (eş-finansman) ,61 TL Olup bu program kapsamında yatırıma yönlendirilerek harekete geçirilecek toplam kaynak ,61 TL dir. Grafik 5- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Proje Sayısının Ġllere Göre Dağılımı Grafik 6- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Bütçesinin Ġllere Göre Dağılımı 4

5 Grafik 7- Diyarbakır daki Projelerin Sektörel Dağılımı Grafik 8- ġanlıurfa daki Projelerin Sektörel Dağılımı Sonuç olarak, 2010 yılında Ajansımız tarafından toplam 81 projeye hibe desteği verilmektedir. Ajansımız tarafından toplam ,71 TL hibe verilecek; proje sahiplerinin eş-finansman katkısıyla ( ,26 TL) birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde toplam 5

6 ,34 TL lik bir yatırımın gerçekleştirilmesine yol açacak; böylece bölgemizde sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm gelişecek, üretim ve ihracat kapasitesi ile istihdam artacaktır. c) Türkiye Ġle Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı ġanlıurfa Uygulaması Daha önce Gaziantep, Kilis ve Halep arasında yürütülen Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı, Türkiye tarafında Şanlıurfa ve Mardin; Suriye tarafında ise El Rakka ve El Haseke kentlerini içerecek şekilde genişletilmiştir. 22 Eylül 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelikle Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı (TS- BİP) kapsamında ġanlıurfa da yürütülecek faaliyetlerin koordinasyon görevi Karacadağ Kalkınma Ajansı na verilmiştir. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasından sonra, 2010 Yılında Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Şanlıurfa Uygulaması kapsamında 4 ayrı bileşen için tek program şeklinde 20 Aralık 2010 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılmış ve son başvuru tarihi olan 3 ġubat 2011 günü saat itibariyle toplam 70 (yetmiş) proje baģvurusu alınmıştır. Bu Mali Destek Programı kapsamında Şanlıurfa İli için ,00 (iki milyon beş yüz bin) TL tutarında Doğrudan Finansman Desteği (şartlı hibe) verilmesi öngörülmektedir Doğrudan Faaliyet Destekleri Doğrudan faaliyet destekleri kapsamında 28 projeye toplam ,34 TL hibe desteği verilmektedir Teknik Destekler Bu program kapsamında 35 proje teklifine destek verilmekte olup bu projeler çerçevesinde verilen teknik desteklerin yaklaşık maliyeti ,00 TL dir. 2.2 EĢ Finansman Kredisi Ġçin ĠĢbirliği Protokolleri Ajansımızdan projeleri için mali destek alan KOBİ lerin eş finansman sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Ajansımız tarafından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Finans Bank ile İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır. Bu Protokollere dayanılarak ilgili bankalardan proje sahipleri tarafından eş finansman için tarihi itibariyle ,00 TL kredi kullanılmıştır. 2.3 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Diyarbakır YDO Faaliyetleri 2010 Yılı Ocak Ayı itibariyle kuruluş aşamasını tamamlayan Diyarbakır YDO, bölgedeki kurumlarla işbirliği olanaklarını arttırmak, yatırımcılara destek olmak, bu alandaki sorunları tespit etmek ve yatırımları izlemek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır yılı içerisinde toplam 588 yatırımcı ile görüşülmüştür. Ayrıca, Diyarbakır OSB de bulunan yatırımcılar ziyaret edilmiş, sorunları dinlenmiş, yatırım ortamı/olanakları konusunda fikir alış verişinde bulunulmuştur. Diyarbakır da Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcılar düzenli takip edilerek kayıt altına alınmışlardır. Ziyaret gerçekleştirilen ve takip edilen yatırımcılara Diyarbakır YDO tanıtılmıştır. Ayrıca ülke genelinde bulunan meslek örgütlerine 6

7 (TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD vb.) üyelerine hizmete hazır olduğumuzu vurgulayan YDO Tanıtım Metni olarak gönderilmiştir. Diyarbakır daki yatırımcılar için büyük bir pazar olan Ortadoğu pazarına açılma ve pazar paylarını arttırma çabalarına katkıda bulunması amacıyla, Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi tarafından Irak Ülke Raporu hazırlanmıştır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi nin uzmanları Bölge dışındaki gözlemci olarak katılmışlardır. Ayrıca, Ajansımız 31 Mart 4 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ortadoğu Üretim Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı, Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı, Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuarı, Haziran 2010 tarihleri arasında Gaziantep te düzenlenen 5. Uluslararası Irak ve KomĢu Ülkeler Fuarı, Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 13. MÜSĠAD Uluslararası Fuarı, Ekim 2010 tarihleri arasında Diyarbakır da gerçekleştirilen ĠnĢaat ve Belediye Fuarı, Kasım 2010 tarihleri arasında Diyarbakır da gerçekleştirilen Ticaret Fuarında stand açmıştır. Ayrıca Ajansımız Aralık 2010 tarihlerinde İzmir de gerçekleştirilen Travel Turkey Fuarı na katılmış ve bu fuarda Ajansımız En Yenilikçi Stand ödülünü almıştır Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilecek EMITT Turizm Fuarı için yer kiralanmıştır. Ayrıca, İlin genel tanıtımının yapıldığı internet sayfasını kısa zamanda yayına hazır hale getirilmiş; Diyarbakır ile ilgili çeşitli araştırma raporları hazırlanmıştır ġanlıurfa YDO Faaliyetleri Şanlıurfa YDO, 7 Mart 2010 tarihinde faaliyetine başlamış olup Mart ayı boyunca, Ajansın 2010 Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hazırlıkları kapsamında, tüm ilçe kaymakamlıkları ve Belediyeler ziyaret edilerek toplantıların yapılacağı mekânlara ilişkin hazırlıklar gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde toplam 470 kiģi ile çeşitli görüşmeler yapılmış ve Ajans tarafından sağlanabilecek destekler konusunda bilgi verilmiştir. Şanlıurfa daki yatırımcılar için büyük bir pazar olan Ortadoğu pazarına açılma ve pazar paylarını arttırma çabalarına katkıda bulunulması amacıyla, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından da Suriye Ülke Raporu hazırlanmıştır. Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programının genişletilerek Şanlıurfa nın da bu programa dâhil edilmesi ve bu Program kapsamda 20 Aralık 2010 tarihinde teklif çağrısına çıkılması için yapılan çalışmalara destek verilmiştir. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı nın 2010 yılında genişletilerek Şanlıurfa nın da kapsama alınması için yapılan çalışmalar ile Program Belgesini hazırlanması çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Ayrıca, yatırımcılarla iletişim sağlanması ve Şanlıurfa nın tanıtımının yapılması amacıyla çeşitli fuarlara katılım sağlanmıştır. Yatırım Destek Ofislerinin tanıtımı amacıyla, Diyarbakır YDO ile birlikte İngilizce ve Türkçe olarak bir tanıtım broşürü tasarlanarak basımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sektörel tanıtım broşürlerini, bölgeye ilişkin teşvikleri ve Şanlıurfa iş rehberini içeren tanıtım CD si hazırlanmıştır. 7

8 Şanlıurfa daki yatırım olanakları ve fırsatları ile YDO çalışmalarını tanıtmak, yatırımcılara Bölgemize ilişkin bilgi vermek amacıyla ve isimli internet sitelerinin tasarımı çalışmaları yapılmış ve yayına alınmıştır. Yatırım promosyonu, iş geliştirme ve tanıtım amacıyla yurtiçinde (Anakara, İzmir, Gaziantep, Mersin ve Adana) ve yurt dışında (İspanya, Fransa ve Finlandiya) çeşitli çalışma gezilerine iştirak edilmiştir. 2.4 Bölge Planlama ÇalıĢmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından ulusal kalkınma planlarına paralel olarak Bölge Planlarını hazırlama görevi Kalkınma Ajanslarına verilmiştir. Ajansımız tarafından Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi için 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı Aralık 2009-Ocak 2010 döneminde hazırlanmış ve DPT tarafından onaylanmıştır yıllarını kapsayacak Bölge Planı nın hazırlanması çalışmalarına Nisan 2010 tarihinde başlanmış ve hazırlanan Planı nın ilk taslağı 13 Aralık 2010 tarihi itibariyle DPT ye sunulmuştur. 2.5 Hazırlanan Önemli Raporlar Bölgemizdeki yatırımcılar için büyük bir pazar olan Ortadoğu pazarına açılma ve pazar paylarını arttırma çabalarına katkıda bulunulması amacıyla, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından Suriye Ülke Raporu ve Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi tarafından Irak Ülke Raporu hazırlanmıştır. TRC2 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu hazırlanmış olup basım aşamasındadır. Özellikle bölgemizdeki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Kentsel Alt Bölge Kalkınma Modeli çalışması yapılmış olup bitme aşamasına gelinmiştir. Arz ederim Dr. Ġlhan KARAKOYUN Genel Sekreter 8

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı