TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON"

Transkript

1 TÜRK NEFROLOJ DERNE YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY 2011 Yay na Haz rlayanlar Editors Gültekin SÜLEYMANLAR Baflkan Chairman Mehmet R za ALTIPARMAK Genel Koordinatör General Coordinator Nurhan SEYAH Üye Member Sinan TRABULUS Üye Member stanbul ISBN YIL 22 th YEAR

2 TÜRK NEFROLOJ DERNE YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY 2011 Yay na Haz rlayanlar Editors Gültekin SÜLEYMANLAR Baflkan Chairman Mehmet R za ALTIPARMAK Genel Koordinatör General Coordinator Nurhan SEYAH Üye Member Sinan TRABULUS Üye Member stanbul ISBN

3 TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY Önemli Not Important Note Bu kitabın bütün hakları Türk Nefroloji Derneği ne aittir. Makale ve bulgular kaynak gösterilmeden yeniden yayınlanamaz. All copyrights are reserved for Turkish Society of Nephrology. Articles and figures can not be published without reference. Dizgi ve Tasarım Contents and Design: Yorum Danışmanlık Baskı Printing: Pasifik Reklam ve Tanıtım Hizmetleri / Armoni Nüans Görsel Sanatlar Baskı Tarihi Printing date: Kasım November 2012 ii National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

4 ÖNSÖZ INTRODUCTION Türk Nefroloji Derneği (TND) Ulusal Kayıt ve İstatistik (Registry) faaliyeti 1990 yılında, Prof. Dr. Ekrem Erek tarafından başlatılmıştır. Ekrem hocamız, 2009 yılına kadar TND Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu Başkanlığını yürütmüştür yılında Kurula üye olarak seçilen Prof. Dr. Kamil Serdengeçti 2012 yıllına kadar aktif görev yapmıştır yılları arasında Genel Koordinatörlük, arasında ise Başkanlık görevlerini yürütmüştür. Ulusal Kayıt ve İstatistik (Registry) faaliyetlerinin bugünkü kurumsal kimliğe kavuşmasında Kamil hocamızın 20 yıllık özverili çalışmalarının büyük katkısı olmuştur. Bu çabaları için değerli hocalarıma şükranlarımı sunarım. Benim Kurula üyeliğim ise 1995 yılında başlamıştır yılları arasında Genel Koordinatörü olarak çalıştım de ise Kurul Başkanlığı görevini yüklenmiş bulunuyorum yılına değin İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde lokal teknik, iletişim ve sekreterya olanaklarıyla yürütülen veri toplama ve istatistik çalışmaları faaliyetleri 2001 yılından itibaren Registry Kurulunun sürekli ve yakın gözetim/denetiminde Omega ve Yorum Danışmanlık firmalarından profesyonel hizmet alımı ile sürdürülmüştür. Geçen 22 yıl içerisinde TND Merkez Temelli Ulusal Böbrek Kayıt Sisteminin ve yıllık kitapçık yayınlarının, hızla artan merkez ve hasta sayılarına rağmen, kesintisiz olarak düzenli ve sürekli biçimde sürdürülmesinde, TND Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulunun büyük çabaları yanı sıra TND yönetimlerinin konuya pozitif yaklaşımları ve kümülatif verilerini derneğimizle paylaşan merkezlerin destekleri önemli rol oynamıştır. Bu ahenkli ve uzun soluklu işbirliği başarının temelini oluşturmuştur yılları arasında merkez temelli olarak basılı materyal ile klasik veri toplama süreci yerine, 2007 yılında elektronik ortamda veri toplanması uygulamasına geçilmiştir ve 2008 de TND, ERA-EDTA Registry since yürütülen NEPHROQUEST çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. İki yıllık ortak çalışma sonucu temel ve genişletilmiş veri setleri oluşturulmuştur yılından beri Avrupa daki RRT merkezlerinde kullanılan veri setleri, merkez temelli olarak ülkemizde de uygulamaya sokulmuştur yılları arasında renal replasman tedavisi (RRT) gören e yakın hastanın 10 yıllık birebir hasta temelli longitudinal verisinin basılı materyalle toplandığı dönemden sonra, hasta temelli veri toplama süreci için elektronik alt yapı tamamlanmıştır. Ancak, günümüzde toplam sayısı e ulaşan RRT hastalarından teknik, idari ve ekonomik zorluklar nedeniyle elektronik ortamda bire bir hasta temelli longitidünal veri toplama işlemi hayata geçirilememiştir. Son dönemde Sağlık Bakanlığı nın idari ve tıbbi denetim amacıyla RRT altındaki olgulara ait verileri hasta temelli olarak toplamaya başlaması, emek yoğun bir iş olan veri girişinin herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın tamamen gönüllülük esasına göre yürütüldüğü TND Registry çalışmalarına katılımı olumsuz yönde etkilemiş ve anketlerin geri dönüş oranlarında azalma olmuştur. Derneğimiz çatısı altında yürütülen Ulusal Böbrek Kayıt Sistemi faaliyetleri 20 yılı aşkın bir süredir RRT gerektiren son dönem böbrek hastalığının sıklığı, hastaların demografik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerinde yaşanan değişimlerin belirlenmesinde çok değerli bir bilgi hazinesi olup, sektörün kullandığı temel veri kaynağı konumundadır. Üstelik, RRT ne ilişkin verilerimiz yaklaşık 10 yıldır USRDS ve ERA-EDTA Registry raporlarında da yer almaktadır. Bu durum, ülkemizdeki RRT sonuçlarının ABD ve Avrupa ülkelerindeki sonuçlarla sağlıklı bir zeminde karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulunun 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü faaliyetlerin TND nin, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte marka değeri olan bir Dernek haline gelmesine önemli katkısı olmuştur. Yazımı bitirirken, TND Ulusal Registry sinin Kurucusu Ekrem Erek hocama ve Kurumsal kimliğe ulaşmasındaki büyük katkıları dolayısıyla Kamil Serdengeçti hocama TND adına bir kez daha şükranlarımı sunarım. Uzun süredir Ulusal Böbrek Kayıt Sistemi mutfağında birlikte çalıştığımız değerli arkadaşlarım Mehmet Rıza Altıparmak, Nurhan Seyahi, Aykut Sifil ile Kurula yeni katılan İsmail Koçyiğit e ve Sinan Trablus a, Ulusal Kayıt Sistemi çalışmalarına verdikleri koşulsuz destekleri için TND Yönetim Kurulu üyelerimize, Kayıt Sisteminin teknik çalışmalarını yürüten Oktay Özdemir ve Murat Kirtiş ile Registry çalışmalarına sekreteryal bazda katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Saygılarımla Turkish Society of Nephrology (TSN) National Registry was initiated in 1990 by Prof. Dr. Ekrem Erek. He held the presidency of Registry Committee till Prof. Dr. Kamil Serdengeçti, who was chosen to the committee in 1992, actively participated in the Registry till year Between the years and he enrolled as General Coordinator and Chairman of the Committee, respectively. With a devoted work of 20 years he has provided major contribution in todays corporate identity of National Registry. I once again do thank to him for his efforts. I was chosen to the Committee in 1995 and enrolled as General Coordinator between the years , and now in 2012 I am chosen as the chairman of the Committee. The Registry activities, which were done within the boundaries of the Cerrahpasa Faculty of Medicine using the Faculty's technical, secretarial and communications facilities, have been conducted professionally by the firms "Omega" and "Yorum Danışmanlık" under the close supervision/monitoring of the Registry Committee, since the year In the past 22 years, despite the increasing number of centres and patients, the positive approaches of TSN administration and contribution of dialysis centres by means of cumulative data played a significant role in uninterrupted continuation of the Centre Based National Registry and yearly publication of booklets, beside the efforts of Registry Committee. This harmonious and long-running collaboration has formed the basis of the success. In the year 2007 centre based data collection was started to be performed online instead of hard copy forms which were used between the years In 2007 and 2008 TSN actively participated in NEPHROQUEST studies which were conducted by ERA-EDTA. Base and extended data sets have been formed as a result of two years cooperation. Data sets which were used at European RRT centres have been used in Turkey as well, since The questionnaire and all other relevant preparations have been completed for the online collection of the Patient Based National Registry data following the 10 year individual data collection (via hard copy forms) of nearly RRT patients between the years However, individual patient based online data collection of RRT patients, whose number has reached to today, could not be actualised due to technical, administrative and economical difficulties. With the purpose of administrative and medical audit Ministry of Health has started to collect patient based data and the Registry activities, which are being conducted without any legal obligation and solely with voluntariness, were affected negatively and response rate has been decreased. National Registry activities under the roof of TSN have been provided valuable information by means of determining the frequency, demographic, epidemiologic and clinical data, and changes in treatment methods, for more than 20 years, and have become the basic data source of the sector. Additionally, our RRT data have been taken place in the registry reports of USRDS and ERA-EDTA for about 10 years and this provide to compare our results with USA and European countries. The activities that are being conducted for more than 20 years have a very important role in TSN s being a society with a brand value in both national and international scale. While finishing my words, I once more submit special thanks to Prof. Dr. Ekrem Erek the founder of TSN National Registry and to Prof. Dr. Kamil Serdengeçti who has contribution in providing corporate identity, on behalf of TSN. I also thank to my dear friends Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, Assoc. Prof. Nurhan Seyahi, Prof. Dr. Aykut Sifil with whom I have worked together for a long time in the kitchen of Registry and to Dr. Sinan Trabulus and Assistant Prof. İsmail Koçyiğit who are new members of the registry committee, to our Executive Board members for their unconditioned support, to Prof. Dr. Oktay Özdemir and to Murat Kirtiş who have conducted technical procedures and to all my friends who have contributed in secretarial work of the registry. Yours respectfully Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Türk Nefroloji Derneği (TND) Ulusal Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu adına on behalf of Turkish Society of Nephrology Registry Committee Kasım November 2012 Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu iii

5 Başkan: Chairman TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ REGISTRY KURULU TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY REGISTRY COMMITTEE Registry Kurulu Üyeleri: Members of the Registry Committee: Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Nefroloji Derneği Başkanı President of the Turkish Society of Nephrology Prof. Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doç. Dr. Nurhan SEYAHİ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzm. Dr. Sinan TRABULUS İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ankara ve İç Anadolu Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Ankara and Mid-Turkey: Çetin TURGAN, Turgay ARINSOY, Kenan ATEŞ, Bülent ALTUN, Şükrü SİNDEL, Neval DUMAN, Siren SEZER, Ayla SAN, Ahmet Uğur YALÇIN, Cengiz UTAŞ, Süleyman TÜRK, Murat DURANAY, Bülent TOKGÖZ, Serap DEMİR İstanbul ve Trakya Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Istanbul and Thrace Region: Mehmet Şükrü SEVER, Aydın TÜRKMEN, Mehmet KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ, Nurhan ÖZDEMİR, Nazım DENİZLİ, Abdülkadir ÜNSAL, Rümeyza KAZANCIOĞLU, Reha ERKOÇ, Sedat ÜSTÜNDAĞ Bursa ve Marmara Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Bursa and Marmara Region: Kamil DİLEK, Mustafa GÜLLÜLÜ, Mahmut Yavuz, Itır YEĞENAĞA, Nilay OKTAY, Betül KALENDER İzmir ve Ege Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Izmir and Aegean Region: Ali BAŞÇI, Sevgi MİR, Taner ÇAMSARI, Fehmi AKÇİÇEK, Cüneyt HOŞCOŞKUN, Adam USLU, Ali Çelik, Ercan OK, Mustafa CİRİT, Belda DURSUN Karadeniz Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Black Sea Region: Kuddusi CENGİZ, Nurol ARIK, Melda DİLEK, Şükrü ULUSOY Erzurum ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Eastern Turkey: Hüseyin ÇELİKER, Hülya TAŞKAPAN, Ayhan Doğukan, Mustafa KELEŞ, Abdullah UYANIK Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Southeastern Turkey: Mehmet Emin YILMAZ, Ramazan DANIŞ, Veysi BAHADIR, Asım GÖYMEN Adana ve Çukurova Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Adana and Cukurova Region: Saime PAYDAŞ, İbrahim KARAYAYLALI, Neslihan SEYREK, Ahmet Alper KIYKIM Antalya ve Akdeniz Bölge Koordinatörleri Regional Coordinators for Antalya and Mediterranean Region: Gülşen YAKUPOĞLU, Fevzi ERSOY, Ayhan DİNÇKAN, Tuğrul SEZER, Ramazan ÇETİNKAYA, Hüseyin KOÇAK, Asuman YAVUZ Pediatrik Nefroloji Koordinatörü Coordinator for Pediatric Nephrology: Oğuz SÖYLEMEZOĞLU, Pediatrik Nefroloji Derneği Başkanı President of Pediatric Nephrology Society Veri Toplanmasında İletişim ve Yardım Communication and Assistance in Data Collection: Mübeccel AKYÜZ Veri Toplama Data Collection: Selvi YILDIRIM AVES Teknoloji AVES Technology Services Veritabanı ve Veri Giriş Programı Database Management and Software Development: AVES Teknoloji AVES Technology Services Bülent SARI, Ercüment SARI, Beyhan İSLAM, Veri Analizi ve Raporlama Data Analysis and Reporting: Yorum Danışmanlık Ltd. Yorum Consultancy Ltd. Sorumlu Analyzer: Oktay ÖZDEMİR, Sorumlu yardımcısı Assistant: Murat KİRTİŞ Tablolar, Grafikler ve İngilizce Çeviriler Tables, Graphics and Translation: Murat KİRTİŞ iv National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

6 İÇİNDEKİLER CONTENTS Sayfa Page 2011 Kayıt Sistemi 2011 Registry... 1 Türkiye de Renal Replasman Tedavisi: Genel Bilgiler Renal Replacement Therapy in Turkey: General Considerations... 3 Hemodiyaliz Hemodialysis Periton Diyalizi Peritoneal Dialysis Böbrek Transplantasyonu Kidney Transplantation Pediatrik Hemodiyaliz Pediatric Hemodialysis Pediatrik Periton Diyalizi Pediatric Peritoneal Dialysis Pediatrik Böbrek Transplantasyonu Pediatric Kidney Transplantation Yıllık Registry den Rakamlar Figures from Registry of 19 Years Diyaliz ve Transplantasyonda Türkiye den ve Dünya dan Genel Bilgiler General Information about Dialysis and Transplantation from Turkey and World Kayıt Sistemine Katılan Merkezler Centers Included in the Registry KISALTMALAR ABBREVIATIONS APD... Aletli periton diyalizi BTx... Böbrek transplantasyonu ESA (EPO)... Eritropoiezi stimule edici ajan HD... Hemodiyaliz HT... Hipertansiyon mnb... Milyon nüfus başına PD... Periton diyalizi RRT... Renal replasman tedavisi SAPD... Sürekli ayaktan periton diyalizi SDBY... Son dönem böbrek yetmezliği TND... Türk Nefroloji Derneği APD... Automatic peritoneal dialysis CAPD... Continuous ambulatory peritoneal dialysis CV... Cardiovascular ESA (EPO)... Erythropoiesis stimulating agent ESRD... End stage renal disease HD... Hemodialysis HT... Hypertension PD... Peritoneal dialysis pmp... Per million population RRT... Renal replacement therapy KTx... Kidney transplantation TSN... Turkish Society of Nephrology Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu v

7

8 2011 KAYIT SİSTEMİ 2011 REGISTRY Erişkin Adult Hedeflenen unite sayısı Number of targeted units Cevap veren unite sayısı Number of responding units Kısmi cevap veren unite sayısı Number of partially responding units Cevap verme oranı Response rate (%) HD % PD % TX % Çocuk Pediatric HD % PD % TX % Genel General % HD merkezleri HD centers Sorumlu uzman hekim sayısı Number of specialist physicians Sorumlu pratisyen hekim sayısı Number of general practitioners Merkezde çalışan toplam hekim sayısı Total number of physicians working in the center Merkezde çalışan toplam hemşire sayısı Total number of nurses working in the center Merkezdeki HD cihaz sayısı Number of HD machines in the center PD merkezleri PD centers Sorumlu nefroloji uzmanı hekim sayısı Number of nephrologists Toplam hemşire sayısı Total number of nurses PD cihaz sayısı Number of PD machines in the center Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 1

9

10 TÜRKİYE DE RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ (RRT): GENEL BİLGİLER RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) IN TURKEY: GENERAL CONSIDERATIONS İnsidans ve Prevalans Incidence and Prevalence Genel İnsidans General Incidence TABLO yılı içinde ilk kez RRT ne başlanan hastalardan 90 günden daha uzun süre izlenenlerin (çocuk hastalar dahil) uygulanan RRT tipine göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of incident RRT patients followed for longer than 90 days, according to RRT type (including pediatric patients), in Merkez sayısı Number of centers Erişkin Adult Çocuk Pediatric HD PD Tx * 5.4 Toplam Total *Preemptif Tx Preemptive Tx T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre düzeltilmiş rakamlar Numbers adjusted based on Turkish Republic Ministry of Health data. HD PD Tx 865* 4.9 Toplam Total *Preemptif Tx Preemptive Tx Genel Prevalans General Prevalence TABLO Aralık 2011 itibarıyla kronik HD/PD programında izlenmekte olan veya fonksiyone greftle izlenmekte olan tüm hastaların (çocuk hastalar dahil) RRT tipine göre dağılımı. TABLE 2. Distribution of chronic HD/PD patients or patients followed with functioning graft (including pediatric patients), according to RRT type, as of the end of Merkez sayısı Number of centers Erişkin Adult Çocuk Pediatric HD PD Tx Toplam Total T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre düzeltilmiş rakamlar Numbers adjusted based on Turkish Republic Ministry of Health data. HD PD Tx Toplam Total Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 3

11 Değerlendirme Discussion 2011 yılında Türkiye de renal replasman tedavisi gerektiren son dönem kronik böbrek yetmezliği nokta prevalansı milyon nüfus başına 809 olarak saptanmıştır (bu sayıya çocuk hastalar dahildir) yılında Türkiye de RRT insidansı 236 olarak hesaplanmıştır (bu sayıya çocuk hastalar dahildir) (yeni transplant yapılan vakalarda yalnızca preemptif olanlar hesaba dahil edilmiştir). For the year 2011, the point prevalence of end stage renal disease needing renal replacement therapy is found as 809 in Turkey (including pediatric patients). For the year 2011, the incidence of renal replacement therapy is found as 236 in Turkey (including pediatric patients) (from new transplanted cases only the preemptive ones are included). 4 National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

12 HEMODİYALİZ HEMODIALYSIS Hemodiyaliz İnsidansı Incidence of Hemodialysis TABLO yılı içinde ilk RRT olarak HD e başlanan ve kronik HD programına alınan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 1. Age and gender distribution of incident chronic HD patients, in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam Total TABLO yılı içinde ilk RRT olarak HD e başlanıp kronik HD programına alınan ve 90 günden uzun süre izlenen hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 2. Age and gender distribution of incident chronic HD patients followed for longer than 90 days, in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam Total TABLO yılı içinde ilk RRT olarak HD e başlanıp kronik HD programına alınan diyabetik nefropatili hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 3. Age and gender distribution of incident chronic HD patients with diabetic nephropathy, in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam diyabetik hasta sayısı Total number of diabetic patients Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 5

13 TABLO yılı içinde ilk RRT olarak HD e başlanan ve kronik HD programına alınan hastaların altta yatan etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 4. Distribution of incident chronic HD patients according to etiology, in Tüm HD hastaları All HD patients 90 günden uzun süre izlenenler Followed for longer than 90 days Diabetes mellitus Diabetes mellitus Tip 1 DM Type 1 DM Tip 2 DM Type 2 DM Hipertansiyon* Hypertension* Glomerülonefrit Glomerulonephritis Polikistik böbrek hastalıkları Polycystic kidney diseases Piyelonefrit Pyelonephritis Amiloidoz Amyloidosis Renal vasküler hastalık Renal vascular disease Diğer Other Etyoloji bilinmiyor Unknown etiology Kayıp (bilgi yok) Missing data Toplam Total Yanıt yok * Hipertansiyonun tür olarak primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. Hemodiyaliz Prevalansı Prevalence of Hemodialysis TABLO yıl sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 5. Age and gender distribution of chronic HD patients, as of the end of Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam Total National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

14 TABLO yıl sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 6. Distribution of chronic HD patients followed, according to etiology, as of the end of Diabetes mellitus Diabetes mellitus Tip 1 DM Type 1 DM Tip 2 DM Type 2 DM Hipertansiyon* Hypertension* Glomerülonefrit Glomerulonephritis Polikistik böbrek hastalıkları Polycystic kidney diseases Piyelonefrit Pyelonephritis Amiloidoz Amyloidosis Renal vasküler hastalık Renal vascular disease Diğer Other Etyoloji bilinmiyor Unknown etiology Kayıp (bilgi yok) Missing data Toplam Total Yanıt yok 914 * Hipertansiyonun tür olarak primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. Hemodiyaliz ve Ölümler Hemodialysis and Deaths TABLO 7. Kronik HD programında izlenmekte olan hastalardan 2011 yılında ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 8. Age and gender distribution of chronic HD patients died in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam ölen hasta sayısı Total number of deaths Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 7

15 TABLO yılında ölen HD hastalarının ölüm nedenlerine göre dağılımı. TABLE 8. Distribution of patients died in 2011, according to the cause of death. Ölen hasta sayısı Number of death Tüm ölümlere oranı Rate among all deaths (%) Kardiyovasküler Cardiovascular Malignite Malignancy Serebrovasküler aksidan Cerebrovascular accidents İnfeksiyon Infection Karaciğer yetmezliği Liver failure GİS kanaması GIS bleeding Akciğer embolisi Pulmonary emboli Diyalize girmeyi reddetme Refusal of dialysis treatment Diğer Other Toplam Total TABLO yılında kardiyovasküler nedenlerle ölen HD hastalarında ölüm nedenleri. TABLE 9. Causes of death in HD patients died due to cardiovascular events, in Kardiyovasküler nedenle ölen hasta sayısı Number of patients died due to a CV events Tüm KV nedenli ölümlere oranı Rate among all deaths due to CV events (%) Kalp yetersizliği Heart failure İskemik kalp hastalığı Ischemic heart disease Ani ölüm Sudden death Diğer Other Toplam Total Hemodiyaliz Hastalarında Prediyaliz Dönemi Predialysis Period of HD Patients TABLO yılı içinde yeni kronik HD hastalarının prediyaliz döneminde düzenli takip, nefrolog takibi ve eğitim alma durumlarına göre dağılımı. TABLE 10. Distribution of incident chronic HD patients according to training, regular follow-up and follow-up by nephrologist during predialysis period, in Düzenli takip yapılanlar Regular follow-up Düzenli takip yapılmayanlar No regular follow-up Nefrolog takibinde olanlar Follow-up by a nephrologist Nefrolog takibinde olmayanlar No follow-up by a nephrologist Eğitim alanlar Training Eğitim almayanlar No training National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

16 TABLO yılı içinde yeni kronik HD hastalarının hemodiyalize başlangıç durumlarına göre dağılımı. TABLE 11. Distribution of incident chronic HD patients according to their initial approach of RRT, in Acil Urgent Programlı Scheduled Toplam Total TABLO yılı içinde yeni kronik HD hastalarından hemodiyalize acil olarak başlanan hastaların başlangıç endikasyonlarına göre dağılımı. TABLE 12. Distribution of incident chronic HD patients who have urgently started hemodialysis, according to indications. Hipervolemi Akciğer ödemi Hypervolemia Pulmonary edema İnatçı bulantı, kusma, iştahsızlık Persistent nausea, vomiting, anorexia Tedaviye yanıt vermeyen hipertansiyon Hypertension not responding to treatment Hiperkalemi Hyperkalemia Kontrolsüz asidoz Uncontrolled acidosis Üremik ensefalopati Uremic encephalopathy Perikardit Pericarditis Üremiye bağlı kanama diyatezi Bleeding diathesis due to uremia Diğer Other Toplam Total TABLO yılı içinde yeni kronik HD hastalarının başlangıç sırasında eşlik eden / komorbid durumlara göre dağılımı. TABLE 13. Distribution of incident chronic HD patients according to concomitant / comorbid conditions, in Diabetes mellitus Diabetes mellitus İskemik kalp hastalığı Ischemic heart disease Konjestif kalp yetmezliği Congestive heart failure Kronik akciğer hastalığı (KOAH vb) Chronic pulmonary disease (COPD, etc.) Periferik damar hastalığı Peripheral vascular disease Malignite Malignancy Serebrovasküler hastalık Cerebrovascular disease Kronik karaciğer hastalığı Chronic liver disease Diğer Other Toplam hasta sayısı Total number of patients Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 9

17 TABLO yılı içinde yeni kronik HD hastalarının hemodiyalize başlangıç sırasındaki laboratuvar bulgularına göre dağılımı. TABLE 14. Distribution of incident chronic HD patients according to the initial laboratory findings, in % % % % < >=10.0 mg/dl Toplam Total Serum kreatinin Serum creatinine < >=250 mg/dl Serum üre Serum urea < >=4.5 g/dl Serum albümin Serum albumin < >=12.0 g/l Hemoglobin Hemoglobin < >=7.5 mmol/l Serum potasyum Serum potassium < >=12.0 mg/dl Serum kalsiyum Serum calcium < >=7.5 mg/dl Serum fosfor Serum phosphorus National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

18 Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Uygulamaları Dialysis Application in Hemodialysis Patients TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının diyaliz sürelerine göre dağılımı. TABLE 15. Distribution of chronic HD patients according to dialysis duration, as of the end of yıl years yıl years yıl years yıl years >20 yıl years Toplam Total TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının HD e giriş sıklığına göre dağılımı TABLE 16. Distribution of chronic HD patients according to HD frequency, as of the end of Haftada 1 kez Once weekly Haftada 2 kez Twice weekly Haftada 3 kez 3 times weekly > Haftada 3 kez veya noktürnal HD > 3 times weekly or nocturnal HD Toplam Total TABLO yılı içinde kronik HD hastalarının tüketilen diyalizer membran tipine göre dağılımı. TABLE 17. Distribution of chronic HD patients according to the dialyser type, in Kuprofan Cuprophane Semisentetik (Selüloz asetat, hemofan vs) Semisynthetic (Cellulose acetate, hemophan, etc.) Sentetik (Polisülfon, PAN, PMMA vs) Synthetic (Polysulfone, PAM, PMMA, etc.) High-flux High-flux 662' Toplam Total Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 11

19 TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının üre azalma oranı (URR) değerine göre dağılımı. TABLE 18. Distribution of chronic HD patients according to the urea reduction rate (URR), as of the end of > Toplam Total TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının Kt/V değerlerine göre dağılımı. TABLE 19. Distribution of chronic HD patients according to Kt/V values, as of the end of > Toplam Total Hemodiyaliz Hastalarında Damara Erişim Yolu Route of Vascular Access in Hemodialysis Patients TABLO yılı içinde yeni kronik HD hastalarının HD başlangıcındaki damar erişim yoluna göre dağılımı. TABLE 20. Distribution of incident chronic HD patients according to route of vascular access. AV fistül (nativ) AV fistula (native) Kalıcı (tünelli) kateter Permanent (tunnelled) catheter Geçici (tünelsiz) kateter Temporary (untunnelled) catheter AV greft (protez) AV graft (prothesis) Toplam Total TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının halen kullanılmakta olan damar erişim yoluna göre dağılımı. TABLE 21. Distribution of chronic HD patients according to route of vascular access still being used, as of the end of AV fistül (nativ) AV fistula (native) Kalıcı (tünelli) kateter Permanent (tunnelled) catheter Geçici (tünelsiz) kateter Temporary (untunnelled) catheter AV greft (protez) AV graft (prothesis) Toplam Total National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

20 TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarından kateterle hemodiyalize girenlerin kateterle hemodiyalize girme nedenine göre dağılımı. TABLE 22. Distribution of chronic HD patients according to the cause of entering HD with catheter, as of the end of Diyalize kateterle başlayıp devam edenler Started with catheter and continue AV fistülü veya AV greftinde sorun nedeniyle katetere geçilenler Switched to catheter due to problem in AV graft or AV fistula Toplam Total TABLO yılı içinde geçici (tünelsiz) kateter yerleştirilen kronik HD hastalarının kateter yerleştirme yerine göre dağılımı. TABLE 23. Distribution of chronic HD patients with catheter according to the place of the catheter, as of the end of İnternal juguler ven Internal jugular vein Subklavyan ven Subclavian vein Eksternal juguler ven External jugular vein Femoral ven Femoral verin İnferior vena kava (translomber kateter) Inferior vena cava (translumbar catheter) 2 0 Toplam Total TABLO 24. Venöz kateterleri takan hekimlerin branşlara göre dağılımı. TABLE 24. Distribution of physicians placing the catheters, according to their speciality. n (merkez center) Kalp-damar cerrahı Cardiovascular surgeon Anestezi uzmanı Anesthesiologist Nefrolog Nephrologist Girişimsel radyolog Interventional radiologist Genel cerrah General surgeon Sertifikalı pratisyen Certificated practitioner Sertifikalı dahiliye uzmanı Certificated internist % Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 13

21 TABLO yılı içinde izlenen kronik HD hastalarının santral venöz kateterizasyondan sonra gelişen komplikasyonlara göre dağılımı. TABLE 25. Distribution of chronic HD patients according to the complications developed after central venous catheterization, in Erken komplikasyonlar Early complications Arter ponksiyonu Artery punction Pnömotoraks Pneumothorax Hemotoraks Hemothorax Hava embolisi Air embolism Ven veya atrium perforasyonu Vein or atrium perforation Perikard tamponadı Pericarditis tamponade Ciddi aritmi Serious arrythmia Toplam komplikasyon sayısı Total number of complications Geç komplikasyonlar Late complications Lokalize çıkış yeri infeksiyonu Localised exit site infection Tromboz Thrombosis Tünel infeksiyonu Tunnel infection Sistemik infeksiyon (Sepsis, infektif endokardit) Systemic infection (Sepsis, infective endocarditis) Vasküler darlık Vascular stenosis Arteriyovenöz fistül Arteriovenous fistula Toplam komplikasyon sayısı Total number of complications TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının uygulanan antikoagülasyon (heparinizasyon) yöntemlerine göre dağılımı. TABLE 26. Distribution of chronic HD patients according to anticoagulation (heparinization) methods, as of the end of Standart heparinizasyon Standard heparinization Düşük mol ağırlıklı heparinizasyon Low mol weight heparinization Regional heparinizasyon Regional heparinization Diğer Other Toplam Total National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

22 Hemodiyaliz Hastalarında Hipertansiyon Hypertension in Hemodialysis Patients TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının diyaliz seansı öncesi hipertansiyon durumuna göre dağılımı. TABLE 27. Distribution of chronic HD patients according to hypertension level before the dialysis session, as of the end of İlaç YOK, KB < 140/90 mmhg Untreated, BP < 140/90 mmhg İlaç VAR, KB < 140/90 mmhg Treated BP < 140/90 mmhg İlaç YOK, KB 140/90 mmhg Untreated, BP 140/90 mmhg İlaç VAR, KB 140/90 mmhg Treated BP 140/90 mmhg Toplam Total Hemodiyaliz Hastalarında Serum Albümin Düzeyi Serum Albumin Level in Hemodialysis Patients TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının serum albümin düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı. TABLE 28. Distribution of chronic HD patients according to serum albumin level (mean value of last 3 months), as of the end of <3.5 g/dl g/dl >4 g/dl Toplam Total Hemodiyaliz Hastalarında ESA (EPO) ve Anemi ESA (EPO) and Anemia in Hemodialysis Patients 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının ortalama hemoglobin düzeyi (son 3 ayın ortalaması. Distribution of chronic HD patients according to hemoglobin level (mean value of last 3 months), as of the end of gr/dl TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının ESA tedavisine göre dağılımı. TABLE 29. Distribution of chronic HD patients according to ESA therapy, as of the end of Daha önce ESA kullanmış, ancak halen kullanmıyor Have recieved before, but not using currently Halen ESA kullanıyor Using currently Hiç ESA kullanmamış Never used ESA Toplam Total Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 15

23 TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarında demir preparatı kullanımı. TABLE 30. Distribution of chronic HD patients according to iron therapy use, as of the end of n Demir kullananlara oranı Rate among patients recieving iron therapy (%) Oral Oral Parenteral Parenteral Kullanmayan Not using Toplam demir kullanan hasta sayısı Total number of patients recieving iron treatment TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarının parenteral demir preparatı kullanımına göre dağılımı. TABLE 31. Distribution of chronic HD patients according to parenteral iron therapy use, as of the end of n Parenteral demir kullananlara oranı Rate among the patients using parenteral iron (%) Demir sükroz (Venofer) Iron sucrose Demir dekstran (Cosmofer) Iron dextran Toplam Total Hemodiyaliz Hastalarında Kalsiyum Fosfor Metabolizması Calcium and Phosphorus Metabolism in Hemodialysis Patients TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarında son 3 ayda en uzun süreli kullanılan fosfor bağlayıcı ilaç. TABLE 32. The most long lasting phosphorus binding agents in the last 3 months among chronic HD patients, as of the end of Kalsiyum asetat Calcium acetate Sevelamer Sevelamer Kalsiyum karbonat Calcium carbonate Aluminyum hidroksit Aluminium hydroxide Diğer Other Kullanmayan Not using Toplam Total National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

24 TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarında sekonder hiperparatiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar. TABLE 33. Seconder hyperparathyroid drug use among chronic HD patients, as of the end of n D vitamini / kalsimimetik kullananlara oranı Rate among the patients using vitamin D / calcimimetics (% Tüm hastalara oranı Rate among all patients (%) Oral D vitamini Oral vitamin D IV D vitamini IV vitamin D D vitamini analogu Vitamin D analog Kalsimimetik Calcimimetics Toplam tedavi kullanan Total use Toplam hasta sayısı Total number of patients Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit Hepatitis in Hemodialysis Patients TABLO Aralık 2011 tarihi itibariyle kronik HD hastalarında hepatit serolojisi. TABLE 34. Hepatitis serology in chronic HD patients, as of the end of HbsAg (+) Anti-HCV (+) Hem HbsAg (+), hem Anti-HCV (+) HbsAg (+) and Anti-HCV (+) Hem HbsAg (-), hem Anti-HCV (-) HbsAg (-) and Anti-HCV (-) HBV-DNA (+) HCV-RNA (+) Toplam Total Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 17

25 Değerlendirme Discussion Hemodiyaliz, ülkemizde en sık uygulanan RRT yöntemidir. Son dönem böbrek yetmezliği etyolojisinde diabetes mellitus en sık rastlanan nedendir. Etyolojide yüksek oranda bulunan hipertansiyonun primer mi, yoksa tespit edilmemiş başka bir sonuca göre gelişen renal yetersizliğe bağlı sekonder hipertansiyon mu olduğu tartışmalıdır. Haftalık hemodiyaliz seansı sayısı hastaların %91.3 ünde üç, %7.1 inde iki, %0.9 unda bir seansdır. Bu oranlar geçen yıla benzer seviyededir yılında düzenli HD tedavisine yeni başlayan hastalarda damara ulaşım yolu olarak %32.3 hastada tünelsiz (geçici), %16.4 hastada tünelli (kalıcı) kateterizasyon, %49.6 hastada ise AV fistül kullanılmıştır. Hastaların büyük kısmında hemodiyaliz başlangıcından itibaren AV fistül kullanılması olumlu bir durumdur yıl sonu itibariyle izlemde olan düzenli HD hastalarında ise en sık kullanılan damara erişim yolu AV fistüldür (%83.6). Takipte olan hastalarda kateter (tünelli ve tünelsiz) kullanım oranı %13.6 dır. Takipdeki hastalarda yüksek oranda AV fistül kullanımı ülkemizdeki hemodiyaliz tedavisi açısından olumlu ve istenilen bir bulgudur. Ancak yıllar içinde az da olsa kateter kullanım oranında artış varlığı dikkat çekmektedir. Bu, damar erişim yolu problemli olan diyabetik hastaların artışına bağlı olabilir yıl sonu itibariyle izlemde olan düzenli HD hastalarını79.5 inde standart heparinizasyon, %18.7 sinde düşük molekül ağırlıklı heparinizasyon, %0.2 sinde regional heparinizasyon uygulanmıştır. Ülkemizde diyaliz hastalarında uygulanan antikoagülasyon tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı oranı hem Avrupa, hem de Amerika dan yüksektir. Standart heparinizasyon düşük molekül ağırlıklı heparinizasyona göre ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu unutulmamalıdır. HD hastalarında hipertansiyon oranı %43.2 bulunmuştur. Bu hastaların yaklaşık yarısında kan basıncı kontrol altında değildir. Beslenmenin güvenilir göstergelerinden biri olan serum albümin düzeyi hemodiyaliz hastalarını88 inde 3.5 g/dl nin üzerindedir. Hemodiyaliz hasta popülasyonumuzda ESA kullanım oranı %61.7 dir ve geçen yıla göre (%62.7) çok farklı değildir. Hastaların ortalama Hb değerleri 11.1 gr/dl olup genel olarak HD hastalarında anemi tedavisinin uygun şekilde yapıldığı söylenebilir. Düzenli HD tedavisi gören hastalarda fosfat bağlayıcı seçiminde kalsiyum asetat ilk sırada (%55.7) yer almıştır. Aluminyum hidroksit ise %1.3 oranında kullanılmaktadır. Fosforun Hemodialysis is the most commonly used RRT method in Turkey. Diabetes mellitus is the most common seen etiology of end stage renal disease. The relationship of hypertension, which is noted to be highly prevalent, with end-stage renal failure is to be discussed with regards to the cause-and-effect sequence of hypertension and renal failure. The number of hemodialysis session per week is three times for 91.3% of the patients while it is twice for 7.1% and once for 0.9% of them. These figures are similar to last year. Route of vascular access in HD patients newly started routine HD treatment in the year 2011 are untunnelled (temporary) catheterization by 32.3%, tunnelled (permanent) catheterization by 16.4% and AV fistula by 49.6%. AV fistula use in most of the patients from the beginning of hemodialysis is a desired development. Main IV route in routine HD patients as of the end of 2011 is AV fistula by 83.6%. Catheter use rate (tunnelled or untunnelled) in patients under follow-up is found as 13.6%. High rate of AV fistula use in patients under follow-up is a positive and desired figure by means of hemodialysis treatment in our country. The increase in catheter use may depend to the increase in the number of patients with vascular access problem. Standard heparinization is performed in 79.5% of the patients who are under follow-up as of the end of 2011, while the rate of low molecular weight heparin anticoagulation is 18.7% and the rate of regional heparinization is 0.2%. The rate of using low molecular weight heparin for anticoagulation is higher than the rates in Europe and USA. Compared to low molecular heparinization, standart heparinization is reasonably economical. The rate of hypertension among HD patients is found as 43.2%. Blood pressure is not under control in half of these patients Serum albumin level, which is a reliable indicator of nutrition, is over 3.5 g/dl in 88% of HD patients. There is no significant increase in the rate of ESA usage (61.7%) when compared to last year (62.7%). Generally we can say that anemia treatment have been performed as desired (mean Hb values of patients are 11.1 gr/dl). With a rate of 55.7%, calcium acetate is the most common phosphate binding agent in routine HD patients. The rate of aluminium hydroxide usage is 1.3%. Aluminium hydroxide is a very important phosphorus binding agent in especially the cases with phosphorus higher than 7 mg/dl. The cost of aluminium hydroxide is significantly less than 18 National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

26 özellikle 7 mg/dl nin üzerinde olduğu vakalarda kullanılması önerilen alüminyum hidroksit önemli bir fosfat bağlayıcıdır Alüminyum hidroksit ile diğer kalsiyum içermeyen fosfor bağlayıcılar arasındaki ekonomik fark azımsanmayacak derecede büyüktür. Yeni hemodiyaliz hastalarını26.1 inde hemodiyalize acil şartlarda başlanmaktadır. Bu oran geçen yıla göre düşmüştür. Böbrek hastalıklarının erken teşhisi, nefroloğa erken yönlendirme, hasta eğitimi gibi faktörlerle bu oran daha da düşürülebilir. Yeni hemodiyaliz hastalarının yaklaşık %60 ında hemodiyalize başlama sırasında kreatinin 6 mg/dl veya üstündedir. Bu MDRD formülüne göre 50 yaşındaki beyaz ırktan bir erkek için yaklaşık 11ml/dk/1.73m 2 lik bir GFR değerine tekabül etmektedir. Yeni hemodiyaliz hastalarında damar erişim yolu olarak subklavian ve21.1 oranında kullanılmaktadır. Uzun dönemde yol açacağı damar erişim yolu problemleri nedeniyle, kronik hemodiyaliz hastalarında subklavian kateterizasyon tercih edilmemelidir. Venöz kateterizasyon sıklıkla kalp damar cerrahları ve anestezi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Burada nefrologların rolünün artırılıması uygun katerterizasyon yolunun seçimi için yararlı olabilir. Hemodiyaliz hastalarındaki en sık rastlanan ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır (%54.4). Bu durum kardiyovasküler ve renal patolojiler arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bunu malignite, serebrovasküler hastalık,ve infeksiyonlar izlemektedir. other non-calcium containing phosphate binding agents. In 26.1% of patients hemodialysis has been started urgently. This figure is decreased compared to last year. Early diagnosis of the renal diseases, referring patients to a nephrologist in an early phase and patient training may lead to more decrease in this rate. Creatinine level is 6 mg/dl in approximately 60% of the incident HD patients. According to MDRD formula this number corresponds to approximately 11 ml/min/1.73 m 2 GFR for a 50 years old white male. Subclavian ven is still being used with a rate of 21.1%, in incident HD patients. Subclavian catheterization can cause to various vascular access problems in long term, therefore subclavian catheterization shouldn t be preferred in chronic HD patients. Venous catheterization are mostly performed by cardiovascular surgeons and anesthesiologists. Increasing the role of nephrologists may be helpful in choosing the appropriate catheterization route. With a rate of 54.4%, cardiovascular diseases are the most common death causes in HD patients. This finding might be considered as a result of close relationship between cardiovascular and renal pathologies. Cerebrovascular diseases, malignancies and infections are the following causes. Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 19

27 PERİTON DİYALİZİ PERITONEAL DIALYSIS Periton Diyalizi İnsidansı Incidence of Peritoneal Dialysis TABLO yılı içinde ilk RRT olarak PD (SAPD/APD) ne başlanıp kronik SAPD/APD programına alınan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 1. Age and gender distribution of incident chronic PD (CAPD/APD) patients, in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam Total TABLO yılı içinde ilk RRT olarak PD ne başlanıp kronik PD programına alınan ve 90 günden uzun süre izlenen hastalar. TABLE 2. Age and gender distribution of incident chronic PD patients followed for longer than 90 days, in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam Total TABLO yılı içinde ilk RRT olarak PD ne başlanıp kronik PD programına alınan diyabetik nefropatili hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 3. Age and gender distribution of incident chronic PD patients with diabetic nephropathy, in Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam diyabetik hasta sayısı Total number of diabetic patients National Hemodialysis, Transplantation and Nephrology Registry Report of Turkey, 2011

28 TABLO yılı içinde ilk RRT olarak PD ne başlanıp kronik PD programına alınan hastaların altta yatan etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 4. Distribution of incident chronic PD patients according to etiology, in Tüm PD hastaları All HD patients 90 günden uzun süre izlenenler Followed for longer than 90 days Diabetes mellitus Diabetes mellitus Tip 1 DM Type 1 DM Tip 2 DM Type 2 DM Hipertansiyon* Hypertension* Glomerülonefrit Glomerulonephritis Polikistik böbrek hastalıkları Polycystic renal diseases Piyelonefrit Pyelonephritis Amiloidoz Amyloidosis Renal vasküler hastalık Renal vascular disease Diğer Other Etyoloji bilinmiyor Unknown etiology Kayıp (bilgi yok) Missing data Toplam Total * Hipertansiyonun tür olarak primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. Periton Diyalizi Prevalansı Prevalence of Peritoneal Dialysis TABLO yıl sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 5. Age and gender distribution of chronic PD patients, as of the end of Erkek Male Kadın Female Toplam Total Yaş Age Toplam Total Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu 21

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON

TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJ DERNE YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRK YE DE NEFROLOJ - D YAL Z ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre Diyaliz Kalite Göstergeleri ve USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı DOPPS The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY K U R U L U Ş 1 9 7 0 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON REGISTRY

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2 Sinan Trabulus 1. doi: /tndt

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2 Sinan Trabulus 1. doi: /tndt doi: 10.5262/tndt.2015.1001.02 Özgün Araştırma/Original Investigation Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu Current Status of

Detaylı

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Gültekin Süleymanlar 1, Nurhan Seyahi 2, Mehmet Rıza Altıparmak 2, Kamil Serdengeçti 2

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2. doi: /tndt

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2. doi: /tndt doi: 10.5262/tndt.2016.1002.02 Özgün Araştırma/Original Investigation Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu Current Status of

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE DE NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION

Detaylı

Türk Nefroloji Derneği. Merkezlerden Gelen Bilgilerin Analizi. Dönem 2003

Türk Nefroloji Derneği. Merkezlerden Gelen Bilgilerin Analizi. Dönem 2003 Türk Nefroloji Derneği Merkezlerden Gelen Bilgilerin Analizi Dönem 2003 13 Ağustos 2004 Omega CRO tarafından hazırlanmıştır. 1 İÇİNDEKİLER TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER...2 KAYIT SİSTEMİNE FORM GÖNDEREN

Detaylı

Derleme/Review. Gültekin Süleymanlar 1. Nurhan Seyahİ. Mehmet Rıza Altıparmak 2 Kamil Serdengeçtİ 2. doi: /tndt

Derleme/Review. Gültekin Süleymanlar 1. Nurhan Seyahİ. Mehmet Rıza Altıparmak 2 Kamil Serdengeçtİ 2. doi: /tndt doi: 10.5262/tndt.2011.1001.01 Derleme/Review Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Current Status of Renal Replacement Therapy in Turkey: A Summary of Turkish Society of Nephrology 2009

Detaylı

REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY

REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY 24 Central Registry Committee Ekrem EREK Chairman Gültekin SÜLEYMANLAR General

Detaylı

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Diyaliz; Neler Değişiyor? Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya

Türkiye de ve Dünyada Diyaliz; Neler Değişiyor? Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya Türkiye de ve Dünyada Diyaliz; Neler Değişiyor? Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya Türkiye de ve Dünyada Diyaliz Hasta Sayıları ve Demografisindeki Değişiklikler

Detaylı

TÜRKİYE de BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA GÜNCEL DURUM

TÜRKİYE de BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA GÜNCEL DURUM TÜRKİYE de BÖBREK TRANSPLANTASYONUNDA GÜNCEL DURUM Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 17.04.15 Antalya TİGED Kongresi Yıllara Göre Yapılan Nakil Sayıları 2015 65 ruhsatlı merkez

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

Renal Transplantasyonda Türkiye de Güncel Durum. Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi

Renal Transplantasyonda Türkiye de Güncel Durum. Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi Renal Transplantasyonda Türkiye de Güncel Durum Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Yan Dal Okulu Amaçlarımız Temel Renal transplantasyon bilgileri güncellemek, öncesi ve sonrası Tx

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon hastaları daha uzun Yıl 1978 İmmunsupressifler

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

Türkiye de Kaliteli Renal Replasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler

Türkiye de Kaliteli Renal Replasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler NEFROLOJİ KIŞ OKULU 2016 Prof. Dr. Cengiz Utaş Anısına Türkiye de Kaliteli Renal Replasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİNİN 40. YILINDA YENİ HEDEF VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar TND Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİNİN 40. YILINDA YENİ HEDEF VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar TND Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİNİN 40. YILINDA YENİ HEDEF VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar TND Yönetim Kurulu Başkanı Derneğimiz Hakkında Kısa Bilgi TND, 1970 yılında Istanbul da kurulmuştur, TND

Detaylı

Böbrek transplantasyonu hastalarının retrospektif analizi Retrospective analysis of kidney transplanted patients

Böbrek transplantasyonu hastalarının retrospektif analizi Retrospective analysis of kidney transplanted patients Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (75-79) ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Böbrek transplantasyonu hastalarının retrospektif analizi Retrospective analysis of kidney transplanted patients Tamer

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 22 Mayıs 2008 - Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri Ferdi Seyyid TAŞ 1, Kuddusi CENGİZ 2, Emre ERDEM a2, Ahmet KARATAŞ 2, Coşkun KAYA 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

TRANSPLANTASYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları. Dr. Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi

TRANSPLANTASYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları. Dr. Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi TRANSPLANTASYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Dr. Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi DİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA ÖLÜM ORANLARI SDBY Tedavisinde

Detaylı

EV HEMODİYALİZİ MEDİKAL VE TEKNİK SORUNLAR

EV HEMODİYALİZİ MEDİKAL VE TEKNİK SORUNLAR EV HEMODİYALİZİ MEDİKAL VE TEKNİK SORUNLAR Sibel Çavuşoğlu Atıl ÖZEL FMC İZMİR EGE NEFROLOJİ DİYALİZ MERKEZİ MEDİKAL PROBLEMLER Tüm tıbbi tedavilerde olduğu gibi hemodiyaliz sırasında da bazen komplikasyonlar

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

IS PD A FIRST CHOICE IN THE ADULTS? RÜMEYZA KAZANCIOGLU, MD BEZMIALEM VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE / DIVISION OF NEPHROLOGY

IS PD A FIRST CHOICE IN THE ADULTS? RÜMEYZA KAZANCIOGLU, MD BEZMIALEM VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE / DIVISION OF NEPHROLOGY IS PD A FIRST CHOICE IN THE ADULTS? RÜMEYZA KAZANCIOGLU, MD BEZMIALEM VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE / DIVISION OF NEPHROLOGY Health care policies Choice of the patient According to the available

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİĞİ ANALİZİ

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİĞİ ANALİZİ DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİĞİ ANALİZİ Elif Bülbül 1,Canan SAYAN 2,Muhammet YETGİN 2,Cemile KESGİN TOKA 3,Reha ERKOÇ 4,Barış DÖNER 4,Rümeyza KAZANCIOĞLU 4 1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ADEM SEZEN Doğum Tarihi : 20 Kasım 1971 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Yükseklisans Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Beykent Üniversitesi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HEMODİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DrSevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli klibirimii i Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Santral Kateter Uygulaması

Santral Kateter Uygulaması Ömer Yavuz, Orhan Yücel Giriş Santral venöz kateterleri (SVK) hastada geniş ve güvenli damar yolu sağlamaktadırlar [1]. Günümüzde yoğun bakım hizmetleri ve majör cerrahi işlemler öncesi yaygın bir şekilde

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİALİZ VE TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİALİZ VE TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİALİZ VE TRANSPLANTASYON (REGISTRY-1998) YAYIN KURULU EKREM EREK GÜLTEKİN SÜLEYMANLAR KAMİL SERDENGEÇTİ İSTANBUL- 1999 TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik nefropatili hastada ne zaman diyalize başlarsak yaşam süresini artırabiliriz?

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Periton Diyalizinin DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI. Dr. Semra Bozfakıoğlu

Periton Diyalizinin DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI. Dr. Semra Bozfakıoğlu Periton Diyalizinin DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Dr. Semra Bozfakıoğlu PD nin Tarihçesi 1923 Ganter (Univ. of Wurzburg) 1924 ABD ve Almanya İntermittent PD 1976 Popovich ve ark. İlk CAPD deneyimleri 1978 Oreopoulos

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Willien J.Kolff(1911 2009)1943 Hemodiyaliz tedavisi Üremik toksinlerin uzaklaştırılması, asit baz, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

HASTA VE DONÖR BİLGİLENDİRİLMESİ PROF DR SERHAN TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

HASTA VE DONÖR BİLGİLENDİRİLMESİ PROF DR SERHAN TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI HASTA VE DONÖR BİLGİLENDİRİLMESİ PROF DR SERHAN TUĞLULAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI NEDEN ÖNEMLİ? İNSANİ AÇIDAN ETİK AÇIDAN TIBBİ AÇIDAN YASAL AÇIDAN NAKİL ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRME

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu NIDDK USRDS EPİDEMİYOLOJİ A.B.D. de böbrek nakli sonrası diyalize dönen hasta oranı %4-5 (2010 yılında 5588 kişi) Kanada

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK Dr. Aydın TÜRKMEN Ġstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 01.04.2011 Antalya TND Kış Okulu Yüzde Ġstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Serisi* Hasta Sağkalım Süreleri 120

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER 15 KONU 2 DİYALİZ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bu bölümde diyaliz tedavisinin tanım ve tarihçesi, fizyolojik

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Belirleme Ve İyileştirme Stratejisi

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Belirleme Ve İyileştirme Stratejisi Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Belirleme Ve İyileştirme Stratejisi Dr. Kübra Kaynar Öğrenim Hedefleri Yaşam kalitesini tanımlar Sağlık ilişkili yaşam kalitesi açıklar Diyaliz ilişkili yaşam kalitesinin

Detaylı