2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U"

Transkript

1 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür

2 Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen nakdi ve/veya gayrinakdi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.

3 Türkiye de Sağlanan Teşvik Unsurları Türkiye deki yatırımcılara sağlanan teşvik unsurları: İhracat İşlemlerinde Vergi, Resim, Harç İstisnası Uygulamaları Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvikler ve Avantajlar Gümrük İşlemlerinde Sağlanan Teşvikler ve Avantajlar (Örn: Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Basitleştirilmiş Usuller, Elleçleme İşlemleri, Bağlayıcı Tarife Bilgisi Alma Hakkı...) Yatırım Teşvik Uygulamaları Teknoparklarda Uygulanan Teşvikler Fert başına gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı $ 1,500 altında olan illere sağlanan teşvikler

4 Mevzuat Yasal Düzenleme Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2002/4367) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik Seri No:7) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5 Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları

6 Teşvik Belgesi DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YATIRIMIN TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. Hazine Müsteşarlığı,makro ekonomik politikalar, arz talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımları teşvik belgesine bağlar.

7 Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Teşvik belgesi almak için : a) Kredi tahsisinden yaralanabilecek yatırımlar dışındaki, imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon TL yi aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için ilgili odalara, b) Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

8 Müracaatta Aranacak Belgeler a) Teşvik Belgesi başvurusu için gerekli belgeler: b) İmza sirküleri c) Şirket kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi d) Yatırım bilgi formu ve ekleri e) T.C. Merkez Bankası nezdindeki saymanlık hesabına yatırılan meblağ karşılığı makbuz f) Müsteşarlığın gerekli gördüğü diğer belgeler

9 Yatırım Teşvik Belgesi ile Sağlanan Destek Unsurları Tasarrufları, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek suretiyle, yatırımların desteklenmesi amacıyla aşağıdaki destek unsurları gerekli şartların gerçekleştirilmesi sonucunda yatırımcılara sağlanmaktadır: A)Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası B)Katma Değer Vergisi İstisnası C)Vergi, Resim ve Harç İstisnası (mevzuatta yer almasına rağmen, uygulamada geçerliliğini yitirmiştir) D)Kredi Tahsisi ( tarihinde yürürlüğe giren Yatırım indirimi Uygulamaları ile Yatırım indirimi Teşvik Belgesinden Bağımsızlaştırılmıştır.)

10 Asgari Sabit Yatırım Tutarları Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nin alınabilmesi için gerekli asgari sabit yatırım tutarları (küçük ve orta ölçekli işletmelerin haricinde), aşağıda belirtilmiştir: Kalkınmada Öncelikli Yöreler: 200 milyar TL Normal ve Gelişmiş Yöreler : 400 milyar TL Finansal kiralama şirketleri tarafından yapılacak YTB başvurularında asgari yatırım tutarları yukarıda belirtilen tutarların %25 idir.

11 Yöresel Ayrımın Etkileri Nelerdir? Asgari sabit yatırım tutarı yöreye göre değişmektedir. Müracaat ücreti yöreye göre değişmektedir. Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımların sektörleri sınırlandırılmıştır. Kredi tahsisinde yöreye ve yatırımın konusuna önem verilmektedir.

12 Bölgesel Ayırım Gelişmiş Yöreler Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, tamamlama ve darboğaz giderme yatırımları cinslerinde teşvik belgesi düzenlenmesi için bu yörelerde aynı iş kolunda asgari 2 yıldan beri faaliyette bulunulması gerekmektedir. Komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirmesine yönelik olarak teşvik belgesi düzenlenmez.

13 Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller ADANA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi) ANKARA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi) ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi) BURSA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi) İSTANBUL (İl sınırları) İZMİR (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi) KOCAELİ (İl sınırları)

14 Bölgesel Ayırım Gelişmiş Yöreler Özel önem taşıyan sektör yatırımları Normal Yöreler ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler Bu bölgelerdeki organize sanayi ve organize küçük sanayi bölgesine yapılan sektör gözetmeksizin tüm yatırımlar, Teşvik belgesi almak için şartları sağlayan tüm yatırımlara Teşvik belgesi düzenlenir.

15 Normal Yöre Kapsamındaki İller ADANA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı) ANKARA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı) ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı) BOLU BURDUR BURSA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı) ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) ESKİŞEHİR GAZİANTEP

16 Normal Yöre Kapsamındaki İller(Devam) MERSİN İZMİR(Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı) AFYON AYDIN BALIKESİR BİLECİK DENİZLİ DÜZCE EDİRNE HATAY ISPARTA KAYSERİ KIRKLARELİ KONYA KÜTAHYA MANİSA MUĞLA SAKARYA TEKİRDAĞ UŞAK YALOVA

17 Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller ADIYAMAN AĞRI AKSARAY AMASYA ARDAHAN ARTVİN BARTIN BATMAN BAYBURT BİNGÖL BİTLİS ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri) ÇANKIRI ÇORUM DİYARBAKIR ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ IĞDIR K.MARAŞ KARABÜK KARAMAN

18 Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller (devam) KARS KASTAMONU KİLİS KIRIKKALE KIRŞEHİR MALATYA MARDİN MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TOKAT TRABZON TUNCELİ VAN YOZGAT ZONGULDAK

19 Teşvik Belgesinin Değerlendirilmesi Hazine müsteşarlığına yapılacak müracaatlarda yatırımın uygun bulunması halinde teşvik belgesi ve ekleri Müsteşarlıkça onaylanır. Odalara yapılacak müracaatlarda, Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili odaca yapılacak değerlendirme sonuçları format halinde Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlığın yapacağı nihai değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır

20 Süre uzatımı Yatırımlar teşvik belgesinde yer alan sürede bitirilmelidir. Bu sürede bitmeyen yatırımlar için bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu süre talebi için yatırım süresinin bitimini izleyen en geç ÜÇ AY içerisinde başvurulmalıdır. Başvuru, Müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ile en yakın kambiyo müdürlüğü ve odaya başvurulur. Öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen ALTI AY içinde yatırımın tamamlama vizesini yapılması için teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilmesi zorunludur.

21 Devir, Temlik, Satış ve İhraç İşlemleri

22 Yatırım Devri Yatırıma başlanılmış olması kaydıyla, tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlardan; komple yeni yatırım olarak düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tümüyle, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut yatırımıyla birlikte devir, temlik veya satışına, sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak teşvik belgesi üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle izin verilebilir. PricewaterhouseCoopers

23 Yatırım Devri Yatırım tamamlama vizesi yapılmış ve varsa ihracat taahhüdü yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamında İthal edilen makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılını, Yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın ise 2 yılını doldurması halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satışı serbesttir. Ancak, teşvik belgelerinin Fon veya bütçe kaynaklı kredi tahsisi ihtiva etmesi halinde Müsteşarlığın izni aranır.

24 Makina ve Teçhizat İhracı Yatırım bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın ihracı, Müsteşarlığın iznine tabidir.

25 Kullanılmış Makine ile Yatırım Yapılması Durumu

26 Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali Yürürlükteki "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da göz önüne alınarak Proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda Teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir ve Yatırım İndirimi hariç diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir.

27 Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesislerin ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç); Yatırım yapılacak yöre ve ülke ekonomisine katkısı, Katma değeri, istihdama etkisi, Makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü, Sektörel ve bölgesel kısıtlamalar da dikkate alınmak suretiyle proje bazında incelenerek izin verilebilir.

28 Gümrüklerde Yatırım Teşvik Uygulamaları

29 Gümrüklerde Yatırım Teşvik Uygulamaları Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır.

30 Gümrüklerde Yatırım Teşvik Uygulamaları Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır. Teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde de bu istisna geçerlidir.

31 Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması, Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi

32 Yatırım Teşvik Belgesinin Revizesi Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerler nihai değerler değildir: Yatırımın her aşamasında Tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda Teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.

33 Yatırım Teşvik Belgesinin Revizesi Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında % 100'ün üzerinde meydana gelecek artış; ya da % 50'nin üzerindeki azalışlarda Yatırımcılar, belgenin halen geçerli olması kaydıyla teşvik belgesini düzenleyen merciye müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesini talep edebilirler. Ancak, yatırım indirimi ve/veya kredi kullanımı açısından yatırımcıların talep etmeleri halinde % 100 yada % 50 oranlarına bağlı kalınmaksızın teşvik belgesi revize edilebilir.

34 Teşvik Kapama Yatırımların tamamlama vizeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: Yatırımcıların, Teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde Teşvik belgesi müracaatını değerlendiren mercie başvurulur

35 Teşvik Kapama Müsteşarlığa yapılan müracaatlara istinaden Müsteşarlık, tamamlama vizesi işlemleri için yatırımın bulunduğu ildeki valiliği veya ilgili odayı görevlendirebilir.

36 Teşvik Kapama Valilikçe veya ilgili odaca yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda; Yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi, İlgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine işlenilir.

37 Teşvik Belgelerinin İptali Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca yatırım yeri tespit edilemeyen veya süre uzatımı alamayan teşvik belgeleri Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle iptal edilmiş sayılır.

38 Vergi, Resim ve Harç İstisnası

39 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası Uygulaması Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında; İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbank ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca Türk Eximbank a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

40 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası Uygulaması İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumlarının, faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbank ın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,

41 Belgesiz İşlemler a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ve temliknameler, Katma Değer Vergisi iadesi ile bu iadenin mükellefin veya mükellefe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel ve katma bütçeli idarelere olan borçlarına mahsubu dahil), b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki, c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar, d) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması, e) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,

42 Belgesiz İşlemler f) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri ithali, g) Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan ithalat, h) Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler, i) Yurt dışı ve uluslararası yurt içi ihaleler ile yap işlet modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projeleri ile ilgili işlemler ve bu konuda düzenlenen kağıtlar ile sözleşme safhasından önceki diğer işlem ve kağıtlar (Bu işlem ve kağıtlara ihale kararlarının tevsiki kaydıyla re'sen istisna tatbik edilir.)

43 Belgesiz İşlemler Bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil); İhracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde İşlem yapan kuruluşlarca Re'sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

44 Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Uygulamaları İhracat İşlemleri; İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler

45 Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Alımı Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat etmeleri gerekir. Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 18 (onsekiz) aydır. Süre başlangıcı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi uzatılabilir. Müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmaz, ancak bu süre içinde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde sayılır

46 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri

47 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Amacı Araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlamak, Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturmak, Teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,

48 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Amacı Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.

49 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir? Yüksek/ileri teknoloji kullanan yeni teknolojilere yönelik firmaların, Belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak, Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasında katkıda bulundukları, Ayrı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknoparklardır.

50 Yazılım ve AR-GE ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Gelir Vergisi İstisnası Tam ve dar mükellefiyet ayrımı yoktur Kurumlar Vergisi İstisnası Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için teknoloji bölgelerindeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar 2013 yılına kadar istisna kapsamına yer almaktadır.

51 5035 Sayılı Kanun ile Getirilen KDV İstisnası Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde faaliyette bulunan girişimcilerin Kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde Sadece bu bölgede ürettikleri ve Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

52 Bölgede Çalışan Personelin Ücretlerinde İstisna Uygulaması Gelir vergisi istisnası Ücret Prim İkramiye İstisna Süresi 2013 yılına kadar İlgili personele ilişkin Maliye Bakanlığı na aylık bildirimde bulunulması gerekir PricewaterhouseCoopers

53 Organize Sanayi Bölgeleri ve Uygulamaya Dair Esaslar Organize sanayi bölgeleri; Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, Kentleşmeyi yönlendirmek, Çevre sorunlarını önlemek, Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, İmalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla

54 Organize Sanayi Bölgeleri ve Uygulamaya Dair Esaslar Sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve İhtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve Teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

55 Fert Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İllere Sağlanan Teşvikler

56 Fert Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İllere Sağlanan Teşvikler Gelir vergisi stopajı teşviki Sigorta primi işveren paylarında teşvik Bedelsiz yatırım yeri tahsisi Enerji desteği

57 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki tarihine kadar uygulanmak üzere, tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile

58 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için %80'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

59 Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik tarihine kadar uygulanır tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile

60 Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için %80'i Hazinece karşılanır.

61 Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı1500 ABD Doları veya daha az olan illerde ve kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illerde En az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir. Ancak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır.

62 Enerji Desteği tarihine kadar uygulanmak üzere, 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde tarihinden itibaren imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanında faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak asgari on işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin %20'si Hazinece karşılanır.

63 Enerji Desteği Bu orana ondan sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir. Hazinece karşılanacak oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için %50'yi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için %40'ı geçemez.

64 Enerji Desteği tarihinden önce belirtilen konularda faaliyete geçmiş olan işletmeler, bu maddenin yürürlük tarihini müteakip tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırmaları ve asgari on işçi çalıştırmaları koşuluyla %20 oranında enerji desteğinden yararlanır. Bundan sonraki her bir işçi için destek oranı 0,5 puan artırılır. Yararlanılabilecek destek oranı organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan işletmeler için %50'yi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için %40'ı geçemez.

65 Diğer Teşvikler

66 Diğer Teşvikler - Araştırma Geliştirme Yardımı - Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi - Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi - Yurtdışı Ofis-Mağaza, İşletme-Marka Tanıtım Faaliyetleri Yardımları - Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi - Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi - İstihdam Yardımı

67 Araştırma Geliştirme Yardımı Amaç: Sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma Geliştirme projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanması. Kimler Yararlanabilir? Destek Şartı: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar, ve firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için sözkonusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir Sağlanan Destek: Temel destek oranı en fazla %50, ilave desteklerle beraber en fazla %60 a kadar

68 Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç : Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının yapılması, uluslararası düzeyde katılımın arttırılması Kimler Yararlanabilir : Fuar organize eden firmalar Desteklenecek Harcamalar Fuar Öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri Fuara davet edilen önemli yabancı alıcıların ulaşım giderleri Destek Oranı %50 %50 Azami Destek 25,000 $ 15,000 $ Seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler %50 5,000 $

69 Fuar ve Sergiler için Sağlanan Teşvikler Amaç: Yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımın sağlanması Kimler Yararlanabilir? Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar ve organizatör firmalar

70 Fuar ve Sergiler için Sağlanan Teşvikler Desteklenecek Faaliyetler: -Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi Firmalara katılım payı desteği verilmekte olup, destek KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), SDŞ ler (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Firmalar için % 80, diğerleri için % 50 dir. (Azami Destek $) - Organizatörün desteklenmesi Ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında %60, (Azami Destek $) Türk İhraç Ürünlerinin Sergilendiği tanıtım faaliyetleri organizasyonlarında % 60 dır. (Azami Destek $)

71 Fuar ve Sergiler için Sağlanan Teşvikler -Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi Destek yer kirasının tamamı, nakliye giderlerinin %50 sidir. (Azami Destek $.) -Ürün gruplarına göre destekler Milli düzeyde katılımlarda katılım bedelinin, KOBİ, SDŞ ler ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Firmalar için % 90, diğerleri için % 60 dir. Bireysel katılımlarda destek yer kirasının tamamı, nakliye giderlerinin % 60 dır. (Azami Destek $.)

72 Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Desteği Amaç: Türkiye de faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazar paylarını artırmalarını ve ürünlerimizin tanıtımının yapılmasını teminen yurt dışında şirket kurma, depo-mağaza açma ve işletmelerinden doğacak giderlerin karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir? Türkiye de sınai ve ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

73 Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Desteği Sağlanan Destekler: A) Şirketlerin kendi ünvan ve markasıyla toptan veya perakende satış yapmak amacıyla şirket /mağaza/ depo/şube açmasında sağlanan destek (Türkiye de sınai ve yurt dışında ticari faaliyette bulunan şirketler için) 1. Yıl 2. Yıl Yıllık Azami Destek Demirbaş alımı (bir defalık) %50-20,000 $ Kira Bedeli %50 %30 50,000 $ Reklam Harcamaları %30 %20 30,000 $

74 Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Desteği Sağlanan Destekler: B) Şirketlerin Yurtdışında Mal Ticaretine Aracılık Etmek Amacıyla şirket/mağaza/depo/şube açmasında sağlanan destek (Türkiye de ve yurt dışında sadece ticari faaliyette bulunan şirketler için) 1. Yıl 2. Yıl Yıllık Azami Destek Kira Bedeli ve tanıtım harcamaları %50 %30 30,000 $

75 Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Desteği Sağlanan Destekler: C) Türkiye'de Sınai ve Ticari Faaliyette Bulunan Bir Şirketin / SDŞ'nin Yurt Dışındaki Bir Firmaya Temsilcilik / Distribütörlük Hakkı Vermesi Halinde Sağlanan Destek 1. Yıl 2. Yıl Yıllık Azami Destek Resmi Giderler %50-10,000 $ Reklam Harcamaları %30 %20 30,000 $

76 Yurt Dışında Ofis Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Desteği Sağlanan Destekler: SDŞ'lere Yönelik Destek. SDŞ'lerin Yurtdışında Doğrudan Pazarlama Amaçlı Şirket / Mağaza / Depo / Şube Kurmasında Sağlanan Destekler (Kobi Niteliğine Sahip) Ortak Sayısı Arası Arası Arası Arası Arası Arası 251 ve Üzeri Destekleme Tutarı 400,000 $ 500,000 $ 600,000 $ 700,000 $ 800,000 $ 900,000 $ 1,000,000 $

77 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Amaç: Ürünlerimizin uluslararası pazarlarda karşılaştıkları çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyulması amacıyla kalite güvence sistemi ve çevre yönetim sistemi belgeleri ile CE işaretinin alınması halinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesi. Kimler Yararlanabilir? KOBİ-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Sağlanan Destek: Söz konusu belgeleri alınması için yapılmış harcamaların en fazla %50'si.

78 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşmasına Yönelik Faaliyetler Amaç: İhracatçı birlikleri, Üretici Dernekleri/Dirlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcılarının yurtdışı pazarlarda ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri ile Turquality mağazalarının kurulması ve işletilmesiyle ilgili harcamaların desteklenmesi Kimler Yararlanabilir? İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcıları, Turquality mağaza işleticisi ve/veya işleticileri

79 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşmasına Yönelik Faaliyetler Sağlanan Destek: 50 ( İhracatçı Birlikleri için % 80) urquality From Turkey ibaresinin kullanılması durumunda % 60 ade in Turkey ibaresinin kullanılması durumunda % 55

80 İstihdam Yardımı Amaç: Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması Kimler Yararlanabilir? SDŞ statüsüne haiz şirketler

81 İstihdam Yardımı Sağlanan Destek: SDŞ lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli: Yöneticinin toplam azami 18,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i, Elemanların toplam azami 9,000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i,

82 SORULAR PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. is a trademark of PricewaterhouseCoopers.

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı