AVRUPA YATIRIM BANKASI EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) MUSTAFA ÇALIŞKAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA YATIRIM BANKASI EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) MUSTAFA ÇALIŞKAN"

Transkript

1 AVRUPA YATIRIM BANKASI EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) MUSTAFA ÇALIŞKAN

2 AYB Nedir? AVRUPA YATIRIM BANKASI AYB, 1958 yılında Roma Antlaşması ile Avrupa Birliğinin dengeli büyümesine katkıda bulunacak yatırım projelerini finanse etmek ve kredi sağlamak üzere kurulmuştur. AYB, AB içinde bağımsız, tüzel bir kişiliğe ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu'nun en büyük ortağıdır ve onun yönetiminde bulunmaktadır te kurulan fonun amacı küçük ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamaktır. Merkezi Lüksemburg dadır. AB nin uzun vadeli krediler veren mali kuruluşu niteliğini taşımaktadır. Yatırım ve kalkınma bankası olması nedeniyle, banka mevduat toplayamaz ve cari hesaplar bulunduramaz. Kâr amacı gütmeyen banka, Avrupa Birliği'nin bütçesinden para almaz. AYB mali yapısı ile dünyanın önde gelen uluslararası finans kuruluşları arasında yer almaktadır.

3 Bankanın idari organları ve yapısı Guvernörler Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Komitesi Denetim Komitesi Bankanın Yapısı

4 GUVERNÖRLER KURULU Guvernörler Kurulu, Banka nın hissedarları olarak üye devletleri temsil eder ve 27 üyeden oluşur.banka nın en üst düzey karar alma organı olarak Kurul, kredi politikasıyla ilgili genel ilkeleri belirler, yıllık raporu, yıllık bilançoyu ve kar-zarar hesaplarını onaylar, sermaye artırımlarına karar verir, diğer karar alma organları üyelerini atar.ayrıca, banka Denetim Komitesi üyeleri de Kurul tarafından atanır. Başkanlık, Yıllık olarak alfabetik sıraya göre atanır. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu 25 asil ve 13 yedek üyeden oluşur.üyeler, genellikle Maliye, Ekonomi veya Hazine Bakanlıklarından olmak üzere kıdemli devlet memurları ile kamu ve özel sektör bankaları memurlarından oluşur.yenilenebilir beş yıllık dönem için üye ülkeler tarafından bağımsızlık ve yeterlilikleri şüphe götürmeyen kişiler arasından seçilip aday gösterilir ve Guvernörler Kurulu tarafından atanır.

5 YÖNETİM KOMİTESİ Yönetim komitesi, bir başkan ve yedi yardımcısından oluşur. Komite üyeleri, yenilenebilir altı yıllık dönemler için Yönetim Kurulu nun teklifi ile Guvernörler Kurulu tarafından atanır.yönetim Komitesi,Banka nın günlük işlerinin yürütülmesinden sorumludur. DENETİM KOMİTESİ Denetim Komitesi nin üç üyesi vardır ve Guvernörler Kurulu tarafından yenilenebilir üç yıllık dönemler için atanırlar.banka faaliyetlerinin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini araştırır ve mali defterlerinin usulüne uygun bir şekilde tutulup tutulmadığını denetlerler. BANKA NIN YAPISI Avrupa Yatırım Bankası personeli, Yönetim Komitesi nin yetkisi altından Banka faaliyetlerini yürütür ve Banka Tarafından direkt olarak görevlendirilir.

6 ÜYE OLMAYAN ÜLKELERLE İLGİLİ FAALİYETLER AYB, Avrupa Birliğinin işbirliği anlaşmalarının olduğu 150 den fazla,komşu ülkelerin yanı sıra Afrika-Karayip, Pasifik ülkeleri, Güney Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinden ekonomik gelişmeyi sağlayacak yatırımlara kaynak sağlanmaktadır.

7 BANKA NIN GELİŞİMİ AYB 1958 yılında kurulduğunda 1 milyar euro olarak taahhüt edilen sermayesi, 1999 yılında 100 Milyar Euro olmuştur. Üye ülkelerin sermaye dağılımındaki payları ekonomik büyüklüklere göre belirlenmektedir.

8 BANKA NIN AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU İLE İLİŞKİLERİ Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası Yönetim Kurulu nda kurumsal düzeyde bir asil ve bir yedek üye tarafından temsil esilir.bu üyeler, Avrupa Yatırım Bankası nın ekonomik ilişkiler ve bölgesel politikalar konularında en yakın ilişkiye sahip olduğu Komisyonerler arasından seçilir. Banka, kredi almak amacıyla başvurusu yapılan her proje için Komisyon un görüşünü almak zorundadır. Komisyon ile Banka arasında görüş farklılıkları olması durumunda kredinin verilip verilmemesi hususundaki son karar Yönetim Kurulu tarafından alınır. Kredi başvuruları, genellikle doğrudan Banka ya yapılmaktadır ancak Komisyon veya bir üye ülke hükümeti kanalıyla da yapılabilir.

9 AYB nin Öncelikli Kredi Şartları Nelerdir? AYB kredilerinin yüzde 90 ı Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmaktadır. Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının devamlılığının sağlanmasına, endüstri ve küçük işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelere finansman sağlamaktadır. Kredilendirilecek projelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu nda ve çevre korumaya ilişkin AB mevzuatında (Türkiye ve AB arasında kararlaştırılmış istisnalar saklı kalmak kaydıyla) belirtilen çevre mevzuatı kriterlerini karşılıyor olması gerekmektedir. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası tarafından istenebilecek çevre ile ilgili diğer kriterlerin kredinin her aşamasında gündeme gelebileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

10 AYB Kredilerinden Kimler Faydalanabilir? Avrupa Birliğinin entegrasyonunu sağlayan kamu ve özel sektör kuruluşları AYB nin sağladığı kredi imkanlarından faydalanabilmektedir. Kredi notu A+ düzeyinde olan veya en az BBB kredi derecesine sahip bir mali kurum tarafından garanti edilen özel sektör kuruluşları AYB kredilerinden faydalanabilmektedir. AYB teminat koşulunu yerine getirebilmek için proje sahibi Türk özel sektör kuruluşlarının yabancı banka kredisine, kredi notu yüksek yabancı ortak/yabancı yatırım (projenin, kredi notu A+ ve üzerinde olan bir yabancı ortağı varsa bu ortak tarafından sağlanacak teminat da AYB tarafından kabul edilecektir) veya büyük ölçekli projeye sahip olması gerekmektedir. AYB kimi zaman projenin kendisini garanti olarak kabul etse de bu sıklıkla görülen bir durum değildir. Türkiye'deki Toyota Fabrikası'na sağlanan yardım, kredi notu yüksek yabancı ortak için örnek gösterilebilir. Desteklenecek projelerin sınır-ötesi niteliğine sahip olması tercih edilmekte ve kredi oranı genel olarak projenin toplam yatırım maliyetinin yüzde 50 sini aşmamaktadır.

11 AYB nin Kredi Avantajları Nelerdir? AYB finansmanının faydaları: Kar gütmeyen bir kuruluş olması nedeniyle, pazardaki kredi faiz oranlarına kıyasla uygun değerlerde finans elde edilir. Yüklü meblağlar uzun vadeli kredilerle verilmektedir, AYB, projenin finansmanında başka kredi kuruluşu yada bankaların projeye katılımında etken olmaktadır.

12 AYB den Doğrudan Yararlanılan (25 milyon EURO yu geçen krediler) BİREYSEL KREDİLER: Bireysel krediler, yatırım maliyeti 25 milyon Euro dan fazla olan projeler için verilen kredilerdir. Bu krediler için doğrudan AYB ye başvurmak gerekmektedir. AYB kredileri genel olarak bir projenin % 50 sini kapsamaktadır; ancak AYB kredi açtığı kuruluşa yatırımın geri kalan bölümü için aynı derecede ucuz olmasa da en iyi koşullarda kredi bulunmasına destek olmaktadır. Kredi vadeleri sanayi projeleri için yıl, altyapı projeleri için ise yıldır. Faiz oranları kredi vadesine göre sabit olmakta ya da 4 10 yılda bir yenilenebilmektedir.

13 BİREYSEL KREDİLER Kredilerin geri ödenmesi yıllık ya da altı aylık sermaye ve faiz ödemesi şeklinde gerçekleşmektedir. Sermaye geri ödemesi projenin süresine göre belirlenen ve beş yıla kadar çıkabilen bir dönemden (grace period) sonra başlamaktadır. Bu dönemde yalnızca faiz ödemeleri yapılmaktadır. Libor oranında faiz uygulaması gerçekleştirdiği ve 0,1 gibi bir masraf aldığı için AYB kredilerinin kullanımı avantajlıdır.

14 AYB den Aracı Bankalar Kanalıyla Yararlanılan (25 milyon Euro nun altında olan) KÜRESEL KREDİLER: Küresel krediler, yatırım miktarı Euro ile 25 milyon Euro arasında olan küçük ve orta ölçekli projelere AYB nin aracı kurum olarak belirlediği bankalar veya mali kuruluşlar tarafından verilen kredilerdir. AYB nin işbirliği yaptığı bankalar bu kredileri genellikle KOBİ lere ve yerel yönetimlere vermektedir. Projelerin değerlendirilmesi ve kredi koşullarının belirlenmesi aracı bankalar tarafından gerçekleştirilir. Küresel krediler kapsamındaki AYB fonları, Türkiye deki beş ortak banka aracılığıyla sanayi, hizmet ve turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli özel sektör projelerine aktarılmaktadır. Türkiye deki beş ortak bankanın arasında, AYB nin uzun bir dönemden bu yana ortaklık ilişkisi içinde olduğu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) ın yanı sıra, üç yeni ortak banka, bir başka deyişle Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Türkiye Halk Bankası ve TC Ziraat Bankası da bulunuyor.

15 KÜRESEL KREDİLER TSKB Aracılığı ile Krediler AYB Kredisi İmalat Sanayi Tarıma Dayalı Sanayi Turizm Hizmet Sektörü AYB Çevre Kredisi Endüstriyel Kirliliği Azaltmaya Yönelik Yatırımların Finansmanı Küçük İşletmeler Aracılık Kredisi İmalat Sanayi Turizm Hizmet Sektörü

16 KÜRESEL KREDİLER Bireysel kredilerde olduğu gibi küresel kredilerde de yatırım maliyetinin en fazla %50 si karşılanmaktadır. Kredi vadeleri 5 12 yıl arasındadır (Türkiye de son dönemde kullandırılan kredilerde vadeler genelde 7 yıl olmuştur). Faiz oranları aracı bankalar tarafından belirlenmekte olup Türkiye de finanse edilen projelerde genelde yıllık %4.5 ile 7 oranında faiz uygulanmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa-Akdeniz Yatırım ve Ortaklık İmkânı (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership -FEMIP) ve Akdeniz Ortaklığı kredi paketleri aracılığıyla Akdeniz Bölgesindeki Ortak Ülkeler (Mediterranean Partner Countries-MPC) ile işbirliğini pekiştirmiştir. Sağlanan daha fazla miktarda mali kaynaklar ile FEMIP, Avrupa Yatırım Bankası nın bölgeye sağladığı yıllık kredi miktarını giderek 1.5 milyar Euro dan 2 milyar Euro ya yükseltmesine olanak sağlamaktadır. FEMIP, MPC ekonomilerinin liberalizasyonunu sağlamak ve 2010 yılında gerçekleştirilecek AB-MPC Gümrük Birliği sürecinde söz konusu ülkelerin potansiyelini artırmak amacıyla, özel sektör projelerine mali destek temin etmeye öncelik tanımaktadır ve finansmanın oranını yüzde 33 e çıkarmayı hedeflemektedir.

17 Avrupa Yatırım Bankası KOBİ tanımı: Çalışan sayısı 500 kişiden az olan ve net sabit kıymeti 75 milyon $ altında olan işletmeler KOBİ olarak tanınır. Ayrıca, eğer işletmenin bulunduğu ilin GSMH'sı Türkiye ortalamasının altında ise, ilde bulunan tüm işletmeler AYB kredilerinden faydalanabilir. İşletmenin 1/3 hissesinden fazlası KOBİ tanımına girmeyen büyük bir firmaya ait olmalı.

18 AYB Kredisine Başvuru Prosedürü Nedir? Başvuru sahibi, finans talebinde bulunacağı projeyi açıklayan bir telefon görüşmesi veya e- posta aracılığı ile bankaya başvuruda bulunabilir.avrupa Birliği Hedefleri çerçevesinde başvuru incelenecektir. AYB yetkililerinin ilk incelemesinin ardından projenin teknik, ekonomik ve finansal değeri değerlendirilmektedir. AYB nin yılda 10 kez toplanan yönetim kurulu, projenin kredi alıp alamayacağı kararını vermektedir. Banka tarafından verilen bir kredi ömrü boyunca banka görevlileri tarafından izlenmektedir.

19 AYB nin Türkiye ye Sağladığı Kredi Olanakları Nelerdir? AYB, Türkiye ye katılım öncesi kredi kolaylığı (preaccession facility) ile doğrudan yararlanılan krediler kapsamında, Toplam 250 milyon Euro luk küresel kredi aracılığıyla, uzun vadeli kredi sağlama hedefini sürdürürken, Türkiye deki banka ortaklık ağını da yaygınlaştırarak ülke çapında faaliyet gösteren KOBİ lere daha geniş bir biçimde ulaşmak istemektedir. Avrupa Yatırım Bankası, bugüne kadar Türkiye de, aralarında otomotiv sektörünü ilgilendiren iki Doğrudan Yabancı Yatırım projesinin de bulunduğu, ülke ekonomisi için kilit öneme haiz projelere 2.5 milyar Euro destek sağlamıştır.

20 AYB nin tarihleri arasında Türkiye ye açık olan Mali Yardımları: AYB, döneminde Türkiye dahil 13 aday ülkeye altyapılarının AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, taşımacılık, enerji, telekomünikasyon, çevre konularındaki Trans-Avrupa şebekelerinin aday ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla 8,5 milyar Euro tutarında bir bütçe ayırmıştır. Bu bütçeden Türkiye ye düşen pay yılda yaklaşık milyon Euro arasında olmuştur. ( ) Avrupa Birliği Yatırım Bankası Türkiye Mali Yardımları* BÜTÇE AYB'NİN YENİ KREDİ MEKANİZMAS I AYB'NİN KATILIM ÖNCESİ OLANAKLARI MİKTAR (Milyon Euro) KREDİ 450 Komisyon 3 yıllık bir dönemde Gümrük Birliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için 450 milyonluk bir kredi paketi önerdi. Teklif, Aralık 2000'de onaylandı. 8.5 Türkiye'nin (proje tekliflerinin niteliğine göre) bütün aday ülkeleri kapsayan 3.5 yıl için 8.5 milyar Euro toplamındaki AYB katılım öncesi krediler fırsatından yararlanması mümkün olacaktır. *http://www.abhaber.com/belgeler/blg_00054.asp

21 AYB DEN SAĞLANAN KREDİLERDEN FAYDALANAN ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Örnek Olarak; ADEL A.Ş AEG ETİ A.Ş CONTASAN A.Ş DEVA HOLDİNG A.Ş EMİSTAS A.Ş FAKO İLAÇLARI A.Ş KALEPORSOLEN ELEKTROTEKNİK SANAYİ A.Ş PAŞABAHÇE CAM A.Ş PINAR SÜT A.Ş TEKFEN ENDÜSTRİ A.Ş YILDIRIM TARIM MAKİNALARI A.Ş

22 AYB DEN SAĞLANAN KREDİLERDEN FAYDALANAN KAMU KURUMLARI ÖRNEK OLARAK ; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MARMARAY PROJESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE ATIK SU İŞLEME İNSAATI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNSAATI

23 AYB Temas Noktası: European Investment Bank 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tel: +(352) Fax: +(352) Web Sitesi:

24 AYB nin Türkiye deki başvuru adresleri: Alain Terraillon Türkiye AYB Temsilcisi İstanbul ofisi

25 TEŞEKKÜRLER MUSTAFA ÇALIŞKAN

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD TÜRKİYE European Bank for Reconstruction and Development 2011 www.ebrd.com EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kimdir? AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu kalkınma

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMİ (ESDES) KURULMASI PROJESİ YURT DIŞI İNCELEMELERİ ALMANYA RAPORU

ESNAF VE SANATKÂRLAR TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMİ (ESDES) KURULMASI PROJESİ YURT DIŞI İNCELEMELERİ ALMANYA RAPORU ESNAF VE SANATKÂRLAR TEŞVİK VE DESTEK SİSTEMİ (ESDES) KURULMASI PROJESİ YURT DIŞI İNCELEMELERİ ALMANYA RAPORU Ankara Mart 2014 İÇİNDEKİLER Esnaf ve Sanatkârlar Teşvik ve Destek Sistemi (ESDES) Kurulması

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı