MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU"

Transkript

1 MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik Göstergeler * Satınalma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity) a 2012 b 2013 b GSYİH (milyar dolar, nominal) 8,1 9,8 9,3 9,1 10,3 10,2 10,6 Reel Büyüme Oranı (%) 6,1 4,9-0,9 1,8 3 1,6 2,5 Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar) Kişi Başına GSYİH (dolar, PPP*) İşsizlik Oranı (%, ort.) 34,9 33,8 32, ,4 31,3 30,6 Enflasyon Oranı (%, dönem sonu., TÜFE) 6,1 4,1-1,6 3 2,8 5,3 2,9 Enflasyon Oranı (%, ort., ÜFE) 2,5 10,1-7,2 8,7 11,1 6,6 5,8 Kredi Faiz Oranı (%, ort.) 10,2 9,7 10,1 9,5 8,9 8,8 9 Döviz Kuru (Denar/$, yıl sonu) 41,66 43,56 42,67 46,31 47,53 47,60 47,69 Döviz Kuru (Denar/, yıl sonu) 60,83 60,63 61,15 62,02 63,21 61,40 61,28 İhracat (fob, milyar dolar) 3,4 4 2,7 3,2 4,3 4,5 5 İthalat (fob, milyar dolar) 5 6,6 4,9 5,2 6,5 6,3 6,8 Dış Ticaret Hacmi (fob, milyar dolar) 8,4 10,6 7,6 8,4 10,8 10,8 11,8 Temel Sosyal Göstergeler Resmi Adı Makedonya Cumhuriyeti Nüfus 2,14 milyon (2009 tahmini) Dil Makedonca Din Ortodoks (% 64,7), Müslüman (%33,3) Yüzölçümü km2 Başkent (nüfus) Üsküp (500 bin) Başlıca Şehirleri (nüfus) Manastır (80 bin), Kumanova (71 bin), Pirlepe (68 bin), Kalkandelen (60 bin) İklim Kara İklimi Yönetim Şekli Parlamenter Demokrasi Para Birimi Makedonya Dinarı (MKD) Telefon Kodu

2 Siyasi ve İdari Yapı Ülke 1991 yılında Yugoslavya'dan Makedonya ismi ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler ülkeyi 1993 yılında Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) ismi ile tanıdığını duyurmuştur. Diğer uluslararası örgütler olan Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Yayın Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi örgütler ülkeyi Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) adıyla tanımışlardır. Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanıyla beraber ülkeyi kendi ismi ile tanımıştır. Nitekim bu sebeple Makedonya'yı Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ismiyle (FYROM) tanıyan NATO teşkilatına ait ve içinde Makedonya geçen tüm belgelerde metinde "FYROM" kısaltması geçerken belgenin sonundaki bir dipnotta Türkiye'nin ve diğer NATO üyeleri A.B.D, Arnavutluk, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, İsveç, İzlanda, Kanada, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte Makedonya'yı anayasal ismi ile tanıdığı ayrıca belirtilmiştir. Makedonya nın idari yapılanmasında İstatistiksel Bölgeler ve Belediyeler bulunmaktadır. Makedonya nın İstatistiksel Bölgeleri şunlardır: Üsküp Bölgesi, Doğu Bölgesi, Kuzeydoğu Bölgesi, Pelagonya Bölgesi, Polog Bölgesi, Güneydoğu Bölgesi, Güneybatı Bölgesi, Vardar Bölgesi. Makedonya da 84 belediye vardır. Ağustos 2004 te Makedonya idaresi tarafından, söz konusu 84 belediye yeniden düzenlenmiştir. Bu belediye merkezlerinden on tanesi Büyük Üsküp ü oluşturur. Nüfus ve İşgücü Yapısı Makedonya nın nüfusu tahmini olarak 2,14 milyondur ve km2 ye yaklaşık 80 kişi düşmektedir nüfus artış hızı % 1,1 olarak tahmin edilmektedir. Toplam nüfusun % 17,3 ü; 0-14 yaş arasında, % 11,8 i; 65 yaş ve üzeridir. Nüfusun yarısından fazlasını Makedonlar, en büyük etnik grubu Arnavutlar oluşturmakta ve bunları Türkler, Romanlar, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar izlemektedir. Sanayi altyapısı, eski Yugoslavya döneminden miras kalan birkaç yatırımdan ibarettir. Ülke donanımlı ve rekabet edebilir bir işgücüne sahip olmakla birlikte, iş olanakları çok yetersizdir. Resmi kayıtlara göre işsizlik oranı %35 den fazladır. Ekonomik Yapı Makedonya genel olarak tarım ekonomisine dayanan bir ülkedir. Tarım sektörü GSYİH nın %12 sini oluşturmakta ve aktif nüfusun da %20 sini içermektedir. Başlıca tarım ürünleri; pirinç, pamuk, tütün ve çeşitli meyvelerdir. Koyun ve keçi besiciliği de bir o kadar önemlidir. Ülkede sınırlı kapasitede demir, bakır ve kurşun cevherleri bulunmaktadır. Ülkenin en önemli sanayi sektörleri; kimyevi ürünler, demir-çelik, makine, metalürji ve tekstildir. Tekstil, özellikle de deri sanayii, en önde gelen sanayi kolunu oluşturmaktadır. İmalat ve madencilik sektörleri GSYİH nın %30 una katkıda bulunmaktadır. Hizmet sektörü ise GSYİH nın %60 ını oluşturmakta ve nüfusun da %50 sini istihdam etmektedir. Hizmetler özellikle ticaret, taşımacılık, telekomünikasyon, bankacılık alanlarında yoğunlaşmaktadır. Kurumlar ve gelir vergisi %15 ten; 2007 yılında %12 ye, 2008 yılında ise %10 a düşürülmek suretiyle bölgedeki hatta Avrupa daki en düşük vergi olmuştur. Bu önlemle yabancı yatırımların arttırılması, ekonomik büyümenin sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bir süredir uygulanan ekonomik reform programı ve düşük enflasyon politikası sayesinde Makedonya makro ekonomi verilerinde kaydedilen görece olumlu gelişmeler devam etmiştir. Bundan önceki hükümet gibi şimdiki hükümetin de önceliği yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ve özel sektöre ağırlık vermektir. 2

3 2012 yılı için gerçekleşen büyümenin Avro Bölgesindeki durgunluk sebebiyle %0,5 olacağı tahmin edilmektedir te bu oranın iç talepteki gelişmelere göre daha güçlü olması mümkündür. Hükümet, IMF nin destek verdiği 550 milyon $ lık (390 milyon ) ihtiyatlı kredi hattı (precautionary credit line, PCL) ile bütçe açığını yılında daraltmayı hedeflemektedir de ortalama enflasyon oranının %3,5 civarında olacağı, döneminde ise maliyet enflasyonundaki rahatlama ile bu oranın ortalama %2,8 e gerileyeceği öngörülmektedir. Mevcut cari açığın 2012 de GSYİH nın %2,5 u kadar daralacağı, 2017 de ise ithalata olan talebin patlamasıyla bu oranın %5,6 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Hükümet, ilk yarı yılda yaşanan durgunluk ve beklenenden daha fazla borçlanılması nedeniyle bütçe açığını tekrar revize etmiş ve 2012 hedefini GSYİH nın %3,5 u olarak açıklamıştır. Eylül ayında tüketici fiyatları, küresel petrol fiyatlarındaki ve gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle yıl bazında %5,3, aylık bazda %1,4 oranında artmıştır. Sanayi çıktısı Hazirandaki %4,1 lik ve Ağustostaki %8 lik düşüşün ardından Eylül ayında da yıllık bazda %5,6 oranında azalmıştır. Makedonya ekonomisi 2012 Nisan-Haziran döneminde durgunluğa girmiş, ihracatta düşüş ve kamu tüketimi neticesinde reel GSYİH %0,9 a çekilmiştir. Makedonya Yatırım Ajansı nın ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için hazırladığı yayınlarda ve gerçekleştirdiği sunuşlarda Makedonya nın gelişmiş bir altyapıya sahip olduğu belirtilmesine ve bu bilginin diğer bölge ülkeleriyle kıyaslandığında doğru olmasına rağmen, ülke ekonomisinin hemen hemen her alanının ciddi olarak modernleştirilmesi, geliştirilmesi ve her şeyden önemlisi bürokrasi, yargı ve özel sektörde hakim olan ağır ve gevşek iş kültürünün profesyonelleştirilmesi yönündeki şiddetli ihtiyaç devam etmektedir in son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan küresel krizin etkisiyle de zaten küçük olan Makedonya ekonomisi 2009 da daha da daralmıştır. Ülke ekonomisi durgunluğa girmiş, üretim ve ihracatta önemli düşüşler yaşanmış, bütçe açığı patlamış, yabancı yatırımların akıbetinde korku yaşanmıştır. Ülkenin nakit varlıklarında yaşanan sıkıntılar birçok firmanın kapanmasına ya da işçi sayısını azaltmasına neden olmuştur. Yurtdışında yaşayan Makedonlar ülkeye olan finansal transferlerini azaltmışlar, halk da Denar da (MKD) yaşanacak herhangi bir kur ayarlaması endişesiyle paralarını bankalardan çekmek zorunda kalmıştır yılında büyüme oranı pozitife dönmesine rağmen ekonomideki yapısal sıkıntılar devam etmekte ve işsizlik oranı çok yüksek olan seviyesini sürdürmektedir. Ülkenin yatırıma olan ihtiyacı önümüzdeki yıllarda da sürecektir. Yaşanan ekonomik ve uluslararası politika sıkıntılarına rağmen, özellikle 2009 yılında yeniden AB entegrasyonuna odaklanan hükümetin çabaları sonucunda, 15 Ekim 2009 da yayımlanan son ilerleme raporunda Avrupa Komisyonunun Makedonya ile tam üyelik müzakerelerine başlanması yönündeki tavsiye kararı açıklanmıştır. Halihazırda Yunanistan ile yaşanan isim sorunu çözülmeden Makedonya nın NATO ve AB üyeliği için somut herhangi bir adım atılması mümkün görünmemekte olup, söz konusu sorunların çözümüne ilişkin yoğun uluslararası çabalar devam etmektedir. Makedonya nın NATO ve AB üyeliği önündeki en büyük engel durumunda bulunan isim sorununun bir şekilde çözümlenmesi, ülkesel ve bölgesel güvenliği önemli bir kriter olarak değerlendiren uluslararası yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Ekonomi Politikaları Ülkenin sınırlı ve çok çeşitli olmayan ihracat kapasitesini arttırmak amacıyla gayri resmi olarak kontrol altında tutulan kur ve doğrudan yabancı sermaye akışını teşvik eden politikaların devam ettirilmesi beklenmektedir. Hükümet Denar ın, Avro karşısında dengede tutulması gerektiğini görmekle birlikte, ekonomik aktiviteleri canlandıracak ve yatırımcıları çekecek ulaştırma ve enerji altyapısına ilişkin sermaye harcamalarını da arttırmak istemektedir. Bu amaçla, kısa vadede bütçe açığını 2012 de GSYİH nın %2,5 u, 2013 te de % 3

4 1,9 u oranında tutulması Hükümetin ekonomik hedefleri arasındadır. Son dönemde Yunanistan ve Avrupa Birliği ekonomilerinde görülen olumsuz gelişmelerin Makedonya ekonomisine de ciddi etkilerinin olacağı beklenmelidir. Zira Makedonya dış ticaretinin yarısından fazlasını AB ülkeleri ile yapmaktadır. Yunanistan özelinde ise, iki ülke arasında yaşanan tüm siyasi ve toplumsal sorunlara rağmen, adı geçen ülke hala Makedonya nın doğal ticari ve ekonomik ortaklarından biri olma özelliğini korumaktadır. Yunanistan, Makedonya nın en önemli üçüncü dış ticaret ortağıdır ve Makedonya da 1990 lı yıllarda gerçekleştirilen özelleştirmeler sırasında yapılan satın almalar sonucunda Makedonya daki en önemli yabancı yatırımcı ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Halen Makedonya nın en büyük bankası durumunda bulunan Stopanska Banka nın sahibi Yunanistan Merkez Bankasıdır. Ayrıca, ülkedeki tek petrol rafinerisi de Yunanlılara aittir. Halihazırda Makedonya daki Yunan yatırım tutarının 1 milyar Avronun üzerinde olduğu bilinmektedir. Yunanistan başta olmak üzere borç krizi nedeniyle zor bir dönem geçiren AB ülkelerinin ekonomilerinde görülebilecek olası bir daralmanın ülkemiz ekonomisine de olumsuz yansıyacağı çok açıktır. Örneğin, diğer birçok sektör gibi otomotiv sektörümüzün de ihracatının en önemli pazarı konumunda bulunan AB de otomotiv satışlarında son birkaç aydır görülen düşüşler krizden çıkma aşamasında yeniden büyüme beklentisi içinde bulunan otomotiv sektörümüzün AB ye ihracatını şimdiden etkilemiş görünmektedir. Ülkenin iç siyasi yapısı da Makedonya ekonomisi açısından iyi izlenmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. Makedonya da resmi rakamlara göre ülke nüfusunun %25 ini oluşturan Arnavutların içinde yer almadığı herhangi bir hükümetin kurulması mümkün bulunmamaktadır. İki etnik grup arasında genellikle güvene dayanmayan ve farklı öncelikler taşıyan ilişkiler nedeniyle zaman zaman hükümetlerin ciddi sıkıntılar yaşadığı gözlenebilmektedir. Örneğin, Yunanistan ile yaşanan isim sorunu Makedonlar için büyük bir önem taşımakta iken, AB ve NATO üyeliğinin getirmesini umdukları faydalar yanında bazı Arnavutlar ülkelerinin isminin ne olacağı hususunun çok da önemli olmadığını belirtmektedir. Gerek hükümet gerek başka çevreler tarafından sıklıkla iç siyaset malzemesi olarak kullanılan Yunanistan la yaşanan isim sorununun aşılamaması, bunun sonucunda zaten sorunlu olan Makedon-Arnavut ilişkilerinin daha da gerilmesine sebep olabilecek nitelikte değerlendirilmektedir. Her iki konu da, zaten çok küçük bir pazar olmasından dolayı büyük şirketler tarafından çok fazla ciddiye alınmama gibi algısal bir sorunu bulunan Makedonya nın ulusal ve uluslararası güvenlik gerekçeleriyle yatırım yapılması riskli bir ülke olarak algılanmasına neden olmaktadır. Aslında yeterli veriye dayanmayan söz konusu yanlış algılamaların üstüne bir de ülkenin içindeki yolsuzluk, yavaş iş kültürü, ağır ve sorunlu işleyen bürokrasi ve çeşitli saiklerle zaman zaman tarafsızlığını kaybedebilen ve çok ağır işleyen yargı sistemi gibi sorunlar eklenince tablonun biraz daha karardığı görülmektedir. Bununla birlikte, Yunanistan ın içine düştüğü krizin Makedonya ya yönelik olumlu etkilerinin olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Böyle bir senaryoda, AB ve NATO üyesi olması sayesinde istediğini elde etmeden Makedonya nın adı geçen kuruluşlara üyelik çabalarını engelleyebilen ve şimdiye kadar uluslararası camianın baskılarına direnebilen Yunanistan ın, krizden dolayı söz konusu baskılara daha fazla dayanamayarak Makedonya ile daha makul bir ara yol bulmaya yanaşması beklenebilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Böyle bir gelişme sonucunda Makedonya nın AB ve NATO üyeliklerinin önündeki engelin kalkması Makedonya nın çok hızlı bir ekonomik büyüme sürecine girmesine ve çok kısa vadede NATO üyeliğini, kısa-orta vadede ise AB üyeliğini elde etmesine zemin hazırlayacaktır. Diğer yandan böyle bir gelişmenin, 2008 yılında Bükreş te gerçekleştirilen NATO zirvesinde ve bütün uluslararası platformlarda Makedonya ya açık ve güçlü destek vermekte olan Türkiye nin son iki yıldır Yunanistan ve diğer birçok ülke aleyhine yavaş yavaş elde ettiği 4

5 ekonomik kazanımların gerilemesine neden olacağı, müstakbel bir AB üyesi olacak olan Makedonya da AB ve Yunanistan ın ekonomik etkinliklerinde ciddi bir artış yaratacağı beklenebilir. Yunanistan daki krizin Makedonya ya ve ülkemizin Makedonya daki ekonomik pozisyonuna ilişkin oluşturulabilecek bir başka senaryoya göre ise Yunanistan ın, yaşadığı tüm ekonomik ve siyasi zorluklara rağmen Makedonya ile sorunlarını makul bir şekilde çözmeye yanaşmaması halinde, bölgede giderek daha güçlü bir siyasi ve ekonomik aktör olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye ye ilişkin olumlu sayılabilecek algılamanın Makedonya da daha da güçlenmesi ve Makedonya nın içeride var olan tüm yapısal sorunlarına rağmen Türkiye den yatırımcı çekme konusundaki arzusunun artarak devam etmesini sağlamasıdır. Balkanlardaki ve genel olarak Avrupa daki taşların hızla yerinden oynadığı bu günlerde, Yunanistan krizi sonrasında oluşabilecek bir başka gelişme ise, halihazırda Makedonya da 1 milyar Avronun üzerinde yatırımı bulunan Yunanistan ın Makedonya da ekonomik anlamda tutmakta olduğu köşe başlarını zaman içinde kaybetmesi ihtimalidir. Her ne kadar Yunanistan ın Makedonya daki ekonomik varlığını çok kısa bir sürede kaybetmesi çok olası görülmese de, mevcut veriler çerçevesinde orta vadede dahi toparlanması beklenmeyen Yunanistan ın, halihazırda bile mali yapıları çok güçlü olmayan Makedonya da faaliyet gösteren şirketlerini artık destekleyemeyeceği ve söz konusu şirketlerin bir şekilde satılması gündeme gelebilecektir. Bu durumda da, söz konusu gelişmelerin yakından takip edilip gerekli hamlelerin zamanında yapılması önem taşıyacaktır. Ekonomik Performans 2008 yılı sonunda başlayan ve 2009 da bütün dünyayı saran küresel ekonomik ve finansal kriz Makedonya da çok etkili olmamıştır. Bunun nedeni, Makedon ekonomisinin ve özellikle finans piyasasının küresel ekonomiye henüz entegre olamamasının sağladığı avantajdır. Özellikle krizin kaynağı pozisyonunda bulunan ve küresel ekonomideki çöküşten doğrudan etkilenen uluslararası finans kuruluşlarının zaten çok küçük olan Makedonya finans piyasasında operasyonlarının bulunmaması, Makedonya finans sisteminin ayakta kalabilmesine vesile olmuştur. Bununla birlikte Makedonya ekonomisinin, 1991 de ülkenin bağımsızlığını kazandığı dönemlerdeki ekonomik büyüklüklerine ancak ulaşmakta olduğu da dikkate alınmalıdır. Makedonya geçen yıllarda makroekonomik düzeyde başarılar elde etmiştir. Enflasyon 2011 de %3,9 olarak gerçekleşmiş, kamu bütçe açığı da sadece GSYİH nın % 2,5 olarak gerçekleşmiştir. Dinar sabit ve Avro ya karşı istikrarlıdır. Ancak, 2012 de yaşanan Avrupa Bölgesi krizi ülkeyi maalesef ki sert bir şekilde etkilemiştir yılında GSYİH da % 2,9 oranında büyüme kaydederek, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında en güçlü performansı gösteren ülke, 2012 nin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmiştir. İhracat talebinde daralma, yabancı yatırımlarda düşüş ve iç sermaye akışı talebinde yaşanan gerileme ülkeyi zor durumda bırakmıştır de göreceli olarak düşük kalan enflasyon 2012 Eylül ayında % 5,3 e yükselmiştir. Bu etkinin 2013 teki büyüme hedeflerini de etkileyeceği beklenmektedir. Kağıt üstünde, özellikle maliyetler açısından önemli avantajlar sunan Makedonya da çok ağır işleyen, bilgi ve istatistik yaratma ve depolama konusunda önemli zaafları bulunan ve bu nedenle kayda değer bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak verilerden yoksun bir bürokrasi, sık sık değişen mevzuat ve güven duyulmayan yargı sistemi, olası yabancı yatırımcıların Makedonya da gerçekleştirmeyi öngördüğü yatırım kararlarını bir kez daha değerlendirme gereği duymalarına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, AB üyesi olsun olmasın bölgedeki diğer ülkelerdeki benzer sıkıntılarla karşılaştırıldığında Makedonya nın yukarıda belirtilen hususlarda çok kötü durumda olduğu yönünde bir beklenti yaratmak da yanlış olacaktır, çünkü yukarıda belirtilen sorunlar ve iş kültürü hemen hemen aynı olan tüm Balkan ülkeleri için geçerlidir. Dolayısıyla, 5

6 Makedonya nın genel olarak diğer bölge ülkelerinden daha iyi durumda olduğu belirtilmelidir. Orta vadede Makedonya ekonomisinin büyümesi için, bölge ülke ekonomilerin toparlanması, ülkenin kalıcı bir makroekonomik istikrarı sağlaması ve gelecek yıllarda yatırımcıları teşvik eden reformları gerçekleştirmesi gerekmektedir. YATIRIMLARDA ÖNCELİKLİ ALANLAR Makedonya Hükümetince yabancı yatırımcı beklendiği ilan edilen alanlar: Bilişim ve iletişim teknolojileri, Tarım ve gıda işleme teknikleri, Otomotiv, Turizm, Metalürji, Kimyasallar, Enerji, Toplu konut inşaatları, Altyapı yatırımları (atık su ve içme suyu projeleri), Sigortacılık, Tütün ve sigara, Tekstil (hazır giyim, deri), Bankacılık yatırımları. Söz konusu alanların yanı sıra, Makedonya açısından ana doğal gaz nakil hatlarından birine dahil olmanın büyük önem taşıdığı hususu Makedonya yetkililerince sıklıkla dile getirilmektedir. Bu konuyla bağlantılı olarak, halihazırda evsel doğal gaz tüketimi henüz bulunmayan Makedonya da başta Üsküp şehri olmak üzere hem evsel hem de endüstriyel doğal gaz nakil ve dağıtımı önem taşıyan bir yatırım alanı olarak değerlendirilmektedir. Makedonya hemen hemen bütün sektörler için elverişli koşullar sunan ve birçok açıdan bakir bir ülke olup, Türk firmaları açısından; yaş meyve-sebze ve işlenmiş gıda sanayi (organik tarım) (tavuk çiftliği) (süt ve sütten mamul ürünler), otomotiv yan sanayi, bilişim teknolojileri, paketleme makineleri (tetrapak ve diğer), tekstil, deri işleme tesisleri, ağaç işleme ve mobilya sanayi, her türlü makine, makine imalat sanayi (montaj yatırımları), inşaat malzemeleri, madencilik (mermer), kireç ocağı, su arıtma cihazları, altyapı araç ve gereçleri, başlıca yatırım ve ticaret alanları olarak sıralanabilir. ÜLKENİN DIŞ TİCARETİ Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) Kaynak: Trademap % Değişim İhracat 3,9 2,7 3,3 4,4 4-9,1 İthalat -6,5-4,8-5,2-6,7-6,5-3,0 Dış Ticaret Hacmi 10,4 7,5 8,5 11,1 10,5-5,4 Dış Ticaret Dengesi -2,6-2,1-1,9-2,3-2,5 8,7 6

7 Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (1 000 Dolar) Kaynak: Trademap *2010 verileri Trademap'te bulunmamaktadır. 2010* % 2012% Pay Değişim % Değişim Dünya , % Pay Almanya ,3 29,4 Sırbistan ,3 17,2 Bulgaristan ,2 7,1 İtalya ,0 6,9 Yunanistan ,7 4,7 Çin ,8 4,0 Hırvatistan ,7 2,5 Bosna- Hersek ,8 2,1 Arnavutluk ,7 1,9 Slovenya ,8 1,9 Slovakya ,9 1,8 Türkiye ,3 1,7 Hollanda ,4 1,6 İngiltere ,4 1,6 Kore ,8 1,4 ABD ,8 1,4 Romanya ,8 1,3 Avusturya ,0 1,2 İspanya ,4 1,2 Belçika ,2 1,0 Çek Cmh ,8 0,9 İsviçre ,4 0,8 Rusya ,2 0,8 Karadağ ,3 0,8 Hindistan ,4 0,6 Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (1 000 Dolar) Kaynak: Trademap *2010 verileri Trademap'te bulunmamaktadır. 2010* Dünya ,1 100 Yunanistan ,3 12,3 Almanya ,3 9,7 İngiltere ,2 8,6 7

8 Sırbistan ,9 7,8 Bulgaristan ,6 6,3 İtalya ,9 6,1 Çin ,5 5,8 Rusya ,6 5,5 Türkiye ,4 5,0 Slovenya ,9 2,3 İsviçre ,0 2,3 Hırvatistan ,4 1,9 Romanya ,8 1,8 Avusturya ,7 1,8 Endonezya ,2 1,8 Polonya ,1 1,5 Ukrayna ,6 1,3 Fransa ,1 1,3 ABD ,8 1,3 İspanya ,0 1,2 Çek Cumhuriyeti ,0 1,1 Bosna-Hersek ,4 1,1 Hollanda ,5 1,0 Brezilya ,9 1,0 Macaristan ,2 0,8 TÜRKİYE İLE TİCARET Türkiye-Makedonya Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) TÜİK Yıl İthalat İthalat Değişimi % İhracat İhracat Değişim % Hacim Denge ,88 34,23 283,48-4,28 323,36 243, ,40 31,39 262,62-7,36 315,02 210, ,96 75,50 298,95 13,83 390,92 206, (1-11) 85,51 87,73 271,44 14,98 356,95 185, (1-11) 96,60 12,97 248,85-8,32 345,45 152, ,25 12,28 274,7-8,08 377,95 171, Ocak-Mart 42,21 75,73 54,4-9,57 96,61 12, Ocak-Mart 19,35-54,16 61,4 12,87 80,75 42, yılında Makedonya ile ticaret hacmimiz 378 milyon ABD doları düzeyinde olmuştur. İhracatımız 2011 yılına göre yaklaşık % 8 oranında azalarak 275 milyon ABD doları civarında gerçekleşmiştir. 8

9 İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler Makedonya pazarı hala birçok açıdan bakir bir pazar niteliği taşımakla ve hemen hemen tüm sektörlerde önemli rekabet imkanları bulunmakla birlikte, aşağıdaki sektörler potansiyel açısından ön plana çıkmaktadır. İnşaat malzemeleri Makineler, aksam ve parçaları İşlenmiş gıda ve tarım ürünleri Tıbbi malzemeler Mobilya ve ağaç işleme sanayi ürünleri Kimya sanayi ürünleri Türkiye-MAKEDONYA Yatırım İlişkileri Kağıt üzerinde çok olumlu bir yatırım ortamı sunan Makedonya, çok yavaş işleyen ve zaman zaman yatırımlar önünde ciddi bir engel oluşturan bürokrasi, özellikle çalışma ve oturma izinleri konusunda yaşanan sıkıntılar, güven duyulmayan yargı sistemi ve sık değişen mevzuat gibi nedenlerle arzu edilen düzeyde yabancı yatırımcı çekememektedir. Yukarıda belirtilen sorunlar ve daha önceki bazı Türk yatırım girişimlerinin sıkıntılarla karşılaşması doğal olarak, Türk işadamlarını da duraksamaya sevk etmektedir. İkili ekonomik ve ticarî işbirliğinde açılım ve atılımda bulunulmasına yönelik yoğun çabalar sonucunda, büyük Türk şirketlerinin Makedonya ya olan ilgileri son zamanlarda artmaya başlamıştır. Ülkeyi ekonomik ve sosyal açıdan tehdit eden işsizlikle mücadelede dış yatırımlara büyük umut bağlayan Makedonya hükümetlerinin de son dönemde şirketlerimizi büyük ölçüde özendirici bir tutum takındığı gözlemlenmektedir. Makedonya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 100 civarında olup bunların önemli bölümü KOBİ niteliğinde firmalarımızdır. Halihazırdaki Türk yatırım tutarı 180 milyon Dolar civarındadır yılında Makedonya daki havaalanlarının genişletilmesi ve yeni terminal binaları yapılması ihalesini kazanan TAV, 2011 yılında Makedonya da cam ambalaj üretimine başlamayı öngören Şişecam ve Üsküp Serbest Bölgesinde alüminyum profil üretimi gerçekleştirmek üzere Makedonya Hükümeti ile sözleşme imzalayan Borteknik adlı firmalarımızın planladıkları yatırımları gerçekleştirmeleri sonrasında toplam Türk yatırım tutarının orta vadede 500 milyon Dolara ulaşması beklenmektedir. Şişecam ın Üsküp Bunarcık Serbest Bölgesinde 2010 yılında yaklaşık 45 milyon Avroluk bir yatırım yapmasına ilişkin niyet muhtırası 13 Mart 2009 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu yatırım sonucunda ilk aşamada 250 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, Ziraat Banka AD Skopje yi de satın alan Halk Banka Ad Skopje ve Hollanda merkezli Demir-Halk Bank tarafından çoğunluk hissesi satın alınan İK Banka diğer önemli Türk yatırımlarıdır. Hizmet sektöründe Makedonya da bulunan diğer bir Türk işletmesi de Avrupa Göz Hastanesi dir. Haznedar Holding e ait Gostivar daki refrakter malzemesi üreten Vardar Dolomit fabrikası, Zorlu Holding e bağlı Zorluteks DOO Makedonya şirketi, Yağyemezler Kumaşçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin İştip teki kumaş üretim tesisi, Ulak Ambalaj Sanayinin Üsküp ve Berova daki ofisleri Makedonya da bulunan diğer Türk işletmeleridir. Bunlara ek olarak, başta Dubrova daki tarım kompleksi olmak üzere gıda, tekstil, mobilya, plastik geri dönüşüm, ağaç işleme gibi alanlarda da, çok büyük olmamakla birlikte, Türk firmalarının yatırımları bulunmaktadır. 9

10 Parekende sektöründe, 2005 yılı itibariyle pazara giren Türk süpermarket zinciri Ramstore un Üsküp te ve Kalkandelen de (Tetova) 3 er mağazası bulunmaktadır. Parekende pazarında önemli bir yer edinen Firma, başta Ustruga ve Üsküp'ün Aerodrom semtinde yeni mağazalar açarak, mağaza sayısını 2013 yılının ilk yarısında 10'a çıkarmayı hedeflemektedir. Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz Tarım-hayvancılık ürünleri ile gıda sektörü alanlarında iki ülke arasındaki ticarete ilişkin rakamlar küçük olmasına rağmen, iki ülke arasındaki genel dış ticarete paralel olarak, ağırlıklı olarak Türkiye nin Makedonya ya ihracatı şeklinde cereyan etmektedir. Bununla birlikte, Türk tarım ve gıda ürünlerindeki kalitenin Makedon pazarında giderek tanınması ve talep görmesi bu sektörlerdeki ihracat çeşitliliğimizi arttırmaktadır. Ayrıca, Makedon tarım ve gıda işleme sektörlerindeki tesis ve tekniklerin modernleştirilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacının da firmalarımız için ortak yatırım olanakları oluşturduğu düşünülmektedir. Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz Türkiye'nin, Makedonya'ya ihracatında ağırlıklı olarak sanayi ürünleri yer almaktadır. Ürünlerinde fiyat-kalite ilişkisini sürdürülebilir bir rekabet çerçevesinde sunabilecek firmalarımız Türk nüfusun da önemli olduğu Makedonya pazarına ihracatlarını artıracaklardır. 10

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE BÖLÜMÜ OCAK 2012 FATİH SARIKAYA ÜLKE KİMLİĞİ Resmi Adı: Sırbistan SIRBİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Yönetim Biçimi: Demokratik Cumhuriyet Devlet Başkanı:

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER, 2004 Yüzölçümü 69 700 km² Dil Gürcüce %71 (resmi), Azeri %6, Ermenice %7, Rusça %9, diğer %7 Nüfus 4,32 milyon (tahmini) Başkent Tiflis Başlıca

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı