Sorumlu. Yatırım. İlkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorumlu. Yatırım. İlkeleri"

Transkript

1 Sorumlu Yatırım İlkeleri

2 PREVI, kendini üyelerine ve paydaşlarına uzun vadeli olarak adamış bir kurumdur. Bu nedenle, içinde yaşadığımız çevreyi destekleyen yatırımları gerçekleştirmek bir zorunluluktan fazlası olup bilgece bir davranıştır. Sergio Rosa Başkan, PREVI Sosyal ve çevresel konuların, bir şirketin finansal durumu ve dolayısıyla o şirketteki hisselerimizin değeri üzerinde etkili olabileceğini öngören İlkeleri kabul etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Denise Nappier Connecticut Eyaleti Haznedarı Yatırım çevrelerinden büyük ilgi görmekteyiz. İlkelerin uygulamasında yol gösterecek destek yapılanmasına sahibiz. İkinci yılımız, aksiyon yılı olacaktır. Donald MacDonald SYI Başkanı ve British Telecommunications Emeklilik Planı Yeddiemini

3 BM Genel Sekreteri nin Mesajı Yakın zamana kadar, finansal piyasaların, sürdürülebilir gelişmedeki rolü az anlaşılmış ve çokça göz ardı edilmiştir. Sorumlu Yatırım İlkeleri, bu algının değişmesine yardımcı olmuştur yılında yayınlanan İlkeler esas olarak sorumlu yatırım için gerekli olan ve dünyadaki en iyi uygulamaları toplayan bir belgedir. İlkelerin, yayınlandıkları ilk yılda, dünyanın dört bir yanından sekiz trilyon doları aşkın bir büyüklüğü temsil eden kurumsal yatırımcılar tarafından yaygınlıkla kabul görmesi, önde gelen finansal piyasalarda çok önemli bir gelişmeyi işaret etmiştir. İlkeler, hızlı bir şekilde, sorumlu yatırımın global kriterlerine dönüşmüştür. SYİ katılımcıları çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) kriterlerini yatırım kararlarının verilmesinde ve hissedarlık ilişkilerinde içselleştirmektedirler. Bu durum, şirketlerin ÇSKY performanslarını iyileştirmelerini doğrudan etkilemektedir. Aynı olgu, kurumsal yönetişimi geliştirerek daha dengeli, daha sürdürülebilir ve daha kapsamlı bir global ekonomiyi kalıcı kılma çabalarımıza da katkıda bulunmaktadır. İlkeler; şirket stratejilerinde insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele açısından bir dizi evrensel kriterin uygulanmasını öngören Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ini tamamlayıcı niteliktedir. İlkeler, aynı zamanda, sermaye piyasalarını çevresel ve sosyal konuların önemi konusunda duyarlı hale getiren Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi nin de doğal bir uzantısıdır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ile yatırım dünyasının kendini adamış liderlerinin ortak desteği, İlkelerin, gerek finansal piyasalar gerekse de Birleşmiş Milletler in pek çok hedefinin hayata geçirilmesi açısından güçlü umutlar sunan benzersiz bir inisiyatife dönüşmesini sağlamıştır. İlkeleri kabul etmiş bulunan kurumların liderlik ekiplerini kutluyor ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıları bu tarihi çabaya en kısa zamanda katılmaya davet ediyorum. Ban Ki- moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

4 Özet Kurumsal yatırımcılar arasında, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) konularının, yatırım portföylerinin performansını etkileyebileceği yönünde yaygınlaşan bir görüş mevcuttur. Sorumlu Yatırım İlkeleri, yatırımcıların bu konuları değerlendirmelerine yardımcı olabilecek bir içerik sunmaktadır. İlkeler gönüllülük esasına dayalıdır ve katı kurallar dayatmamaktadır. İlkeler, temel yatırım kararlarının verilmesi ve hissedarlık ilişkisi süreçlerinde, ÇSKY konularının en doğru bir şekilde içselleştirilmesinde kullanılabilecek farklı aksiyonları barındıran bir çerçeve sunmaktadır. Bu İlkeleri imzalamak, yatırım dünyası üst yönetimin desteğinin açık bir ifadesidir ve gerçek bir taahhüdü temsil etmektedir. İlkelerin uygulanması, uzun vadede daha iyi finansal sonuçlara ulaşılmasının ötesinde, kurumsal yatırımcıların hedefleri ile geniş anlamdaki toplumsal hedeflerin daha yakından ilişkilendirmesini sağlayacaktır. Hakkımızda 2005 yılının başında, zamanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarını Sorumlu Yatırım İlkeleri (SYİ) ni geliştirmek üzere bir araya getirmiştir. 12 ülkeden 20 kurumsal yatırımcının temsilcileri Yatırımcı Grubu na katılmayı kabul etmiştir. Bu ilk grubu, yatırım uzmanları, hükümet ve devletlerüstü kurumların temsilcileri ile sivil toplum ve akademik çevrelerden gelen toplam 70 kişilik çok- paydaşlı bir grup desteklemiştir. Süreç, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından koordine edilmiştir. İlkeler, 2006 yılının Nisan ayında New York Borsası nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından duyurulmuştur. İlkelerin katılımcılara sağladığı yararlar SYİ nin sağladığı birçok yarar vardır. Bunların başlıcaları aşağıda özetlenmiştir. SYİ nin uygulamaları için ortak bir çerçeve, dünyanın pek çok büyük kurumsal yatırımcısının yer aldığı global bir ağ kapsamında benzer şirketlerin en iyi uygulamalarına erişim, SYİ nin diğer katılımcıları ile araştırma ve uygulama maliyetlerinin düşürülmesine imkan sunan iş birliği ve ağ kurma olanakları, Kamuoyu nezdinde, SYİ ne taahhüdün en üst düzeyde beyan edilmesininin getirdiği saygınlık, Yıllık SYİ imza törenine katılım, Standart raporlama ve değerlendirme araçlarına erişim

5 Uygulama Desteği İlkelerin uygulanması hususunda SYİ katılımcılarına yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir birim kurulmuştur. Bu birimin sunduğu 4 temel destek vardır. Kılavuzluk Hizmetleri SYİ Uygulama Bloğu Sanayi dünyasının önde gelen aktörleri ile yapılmış röportajlar, kitap değerlendirmeleri, farklı konular hakkında değerlendirme ve analizler gibi uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı online bilgi kaynağı. Ağ kurma Yıllık SYİ Etkinliği Yılda bir kez düzenlenen ve SYİ katılımcılarını bir araya getiren bu etkinlik, uygulama stratejilerinin tartışılmasına, iş ağlarının kurulmasına ve iş birliği için ortak arayışlarına olanak tanır. İş birliğini artırmak SYİ Takas Odası SYİ katılımcılarına, diğer üyelerle yürütmekte oldukları veya yürütmek isteyecekleri ortaklık ve diğer katılım faaliyetleri kapsamındaki bilgi ve teklifleri paylaşmalarını sağlayan bir mekanizma sunan web tabanlı intranet. Gelişmeyi değerlendirme Raporlama ve Değerlendirme Aracı SYİ katılımcılarının uygulamaya yönelik çalışmalarının yanı sıra, en iyi uygulamanın belirlenmesine, geliştirilmesi gereken alanların tespitine ve uygulamaya engel olan faktörlerin tanımlanmasına yönelik yıllık araştırmadır. Araştırma, aynı zamanda, katılımcılara sektördeki liderlerin çalışmaları hakkında bilgi sunar. Bu mekanizma katılımcıların kendi performanslarını değerlendirmelerine ve raporlama yapmalarına da yardımcı olur.

6 Sorumlu Yatırım İlkeleri Kurumsal yatırımcılar olarak görevimiz, paydaşlarımıza uzun vadede en büyük yararı sağlayacak şekilde hareket etmektir. Güvene dayalı bu rolde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) konularının yatırım portföylerinin performansını, her şirket, bölge, varlık sınıfı ve dönem için farklı derecelerde etkilediğine inanıyoruz. İlkelerin uygulanmasının, yatırımcıların, toplumsal amaçlara daha fazla yönelmelerini sağlayacağını biliyoruz. Bu doğrultuda ve güvene dayalı sorumluluklarımız ile uyuştuğu sürece, aşağıdaki yükümlülükleri üstleniyoruz: 1 ÇSKY konularını, yatırım analizleri ve karar verme süreçleri ile bütünleştireceğiz. Olası aksiyonlar Yatırım politikalarında, ÇSKY konularına yer vermek ÇSKY ile ilgili araçların, ölçümleme metotlarının ve analizlerin gelişimini desteklemek Kurum içi yatırım yöneticilerinin, ÇSKY konularını içselleştirme kapasitelerini değerlendirmek Kurum dışı yatırım yöneticilerinin, ÇSKY konularını içselleştirme kapasitelerini değerlendirmek Yatırım hizmeti sağlayıcılarından (finansal analistler, danışmanlar, brokerlar, araştırma firmaları ve denetleme şirketleri gibi) ÇSKY faktörlerini araştırma ve analizlerine entegre etmelerini talep etmek Bu konudaki akademik ve diğer araştırmaları teşvik etmek Yatırım uzmanlarına yönelik ÇSKY eğitimlerini desteklemek 2 Aktif hissedarlar olacağız ve ÇSKY konularını hissedarlık politikaları ve uygulamaları ile bütünleştireceğiz. Olası aksiyonlar İlkelerle uyumlu bir hissedarlık politikası geliştirmek ve açıklamak Oy hakkını kullanmak. Dışarıdan hizmet alınan durumlarda, oy kullanma politikası ile uyumun takibi İş birliği kapasitesini geliştirmek (doğrudan veya dışarıdan hizmet alınması yoluyla) Politika, düzenleme ve standartların geliştirilmesi süreçlerine katılmak (hissedarların haklarının geliştirilmesi ve korunması gibi)

7 Hissedar kararlarının uzun süreli ÇSKY konuları ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ÇSKY konularında diğer kurumlarla iş birliğine gitmek Ortak iş birliği inisiyatiflerine katılmak Yatırım uzmanlarının ÇSKY konularını üstlenmelerini ve raporlamalarını talep etmek 3 Yatırım yaptığımız şirketlerden, ÇSKY konularında tatmin edici açıklamalar yapmalarını talep edeceğiz. Olası aksiyonlar ÇSKY konularında (Küresel Raporlama Girişimi gibi araçların kullanımıyla) standart raporlama talep etmek ÇSKY konularının yıllık faaliyet raporlarına entegre edilmesini istemek Şirketlerin kuralları, standartları, ilgili normları ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi benzeri uluslararası inisiyatifleri uygulama ve bunlara uyum süreçleri ile ilgili bilgi talep etmek ÇSKY i geliştiren hissedar inisiyatiflerini ve kararlarını desteklemek 4 Yatırım endüstrisinde, İlkelerin kabul görme ve uygulanma alanını geliştireceğiz. Olası aksiyonlar: Talep edilen tekliflerde, İlkelerle bağlantılı istekleri belirtmek Yatırım yetki belgelerinin, gözetim prosedürlerinin, performans göstergelerinin ve teşviklerin uyumlarının gereğince düzenlenmesi (örneğin uygun durumlarda yatırım süreç yönetiminin uzun vadeli bir zaman dilimine uygun olarak yapılanmasının sağlanması gibi) ÇSKY konularındaki beklentileri yatırım hizmeti sağlayıcılarına iletmek ÇSKY konularındaki beklentileri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcıları ile ilişkileri gözden geçirmek ÇSKY entegrasyonunu ölçmeye yarayacak araçların gelişimini desteklemek İlkelerin uygulanmasına olanak tanıyan mevzuat ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olmak

8 5 İlkelerin uygulanmasında etkinliğimizi artırmak için birlikte çalışacağız. Olası aksiyonlar: Araçlar ve ortak bilgi havuzlarının kullanımı ile yatırımcı raporlamasından bir öğrenme aracı olarak faydalanmaya imkan tanıyan ağları ve bilgi platformlarını desteklemek, bunlara katılmak Gelişen konuları kolektif olarak ele almak Uygun iş birliği inisiyatiflerini geliştirmek veya desteklemek 6 Her birimiz İlkelerin uygulanması sürecinde faaliyetlerimizi ve gösterdiğimiz gelişimi raporlayacağız. Olası aksiyonlar: ÇSKY konularının yatırım pratiğine nasıl entegre edildiğini açıklamak Aktif hissedarlık faaliyetlerinizi açıklamak (oy kullanma, katılım ve/veya politika diyaloğu) İlkeler kapsamında hizmet sağlayıcılardan nelerin talep edildiğini belirtmek Paydaşlarla ÇSKY konuları ve İlkeler konusunda iletişim kurmak Bir Uyum veya Açıklama 1 yaklaşımı kullanarak, İlkeler kapsamında kaydedilen gelişmeleri ve/veya başarıları raporlamak İlkelerin etkisini belirlemeye çalışmak Raporlamayı geniş bir paydaş kitlesi nezdinde farkındalığı artırmak adına kullanmak 1. Uyum veya Açıklama yaklaşımı, katılımcıların, İlkeleri nasıl uyguladıklarını veya uyum sağlayamadıkları durumlarda konuyu açıklamalarını öngörür. Sorumlu Yatırım İlkeleri, bir grup uluslararası kurumsal yatırımcı tarafından, çevresel sosyal ve kurumsal yönetişimin yatırım pratiğindeki artan varlığını yansıtacak şekilde geliştirilmiştir. Sürece, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülük etmiştir. Biz yatırımcılar, İlkeleri imzalayarak, onları güvene dayalı sorumluluğumuzla uyumlu oldukları noktalarda içselleştirmeyi ve uygulamayı kamuoyu önünde taahhüt ediyoruz. Buna ek olarak, zaman içinde, İlkelerin etkinliğini değerlendirmeyi ve içeriklerini geliştirmeyi de taahhüt ediyoruz. Bunun, gerek paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirme yetkinliğimizi geliştirmemizi gerekse yatırım çalışmalarımızı geniş anlamdaki toplumsal çıkarlarla daha iyi uyumlaştırmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Diğer yatırımcıları da İlkeleri benimsemeye davet ediyoruz.

9 Sıkça Sorulan Sorular Sorumlu Yatırım İlkeleri (SYİ) İnisiyatifinin genel amacı nedir? SYİ, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) konularının yatırım kararı süreçlerine ve hissedarlık ilişkilerine entegre edilmesi ve dolayısıyla uzun vadede paydaşlara sağlanan getirinin iyileştirilmesi açısından yatırımcılara yardımcı olmayı hedeflemektedir. İlkelerin uygulanması yatırımlardan elde edilecek getiriyi nasıl etkileyecektir? İlkelerin uygulanması bazı önemli meselelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu durum, nihayetinde daha yüksek getiri ve daha düşük risk ile sonuçlanacaktır. Özellikle uzun vadede ÇSKY in, portföy performansı açısından önemli olduğunu ortaya koyan göstergeler giderek artmaktadır. SYİ katılımcıları aynı zamanda bir iş ağının da parçası haline gelirler. Bu ağ, kurumlara kaynak oluşturmak ve kontrol etmek, maliyetleri düşürmek, araştırma ve aktif hissedarlık uygulamalarının etkinliğini daha çok artırmak açısından fırsatlar sunmaktadır. İnisiyatif, çözüme kavuşturulmaları durumunda daha sağlam, güvenilir ve kârlı piyasa koşulları yaratacak sistematik problemler için yatırımcıların bir arada çalışmalarını desteklemektedir. İlkelerin, güvene dayalı görevlerimize etkileri nelerdir? İlkeler, ÇSKY konularının yatırım performansını etkileyebileceği; bu konuların detaylı olarak değerlendirilmesinin riskten arındırılmış yüksek getirilerin elde edilmesinin önemli bir parçası olduğu ve dolayısıyla ÇSKY konularının yatırımcıların güvene dayalı görevlerinin kapsamında yer aldığı önermesi üzerine kuruludur. İlkeler, görevler ile uyumlu oldukları sürece uygulanabilirler. İlkeler Sosyal Sorumluluk Yatırımları (SSY) ile nasıl ilişkilendirilir? İlkeler büyük ölçekli, birden çok hizmet veya ürün sunan ve güvene dayalı geleneksel bir çerçevede faaliyet gösteren kurumsal yatırımcıların, yatırım yaklaşımlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır. İlkeler, sadece SSY ürünlerine değil yatırım faaliyetinin bütününe uygulanabilir. Bununla birlikte, İlkeler, aktif hissedarlık ve ÇSKY in yatırım analizlerine entegre edilmesi gibi, SSY ve pek çok kurumsal yönetişim fon yöneticilerinin de uyguladığı bazı yaklaşımlara da işaret etmektedir. İlkelerin katılımcı olarak kabul etmediği belli şirketler ve sektörler var mı? Hayır. İlkeler, (bazı yatırımcılar için uygun bir yaklaşım olabilmesine rağmen) hisselere, ÇSKY kriterine dayalı bir reddetme veya kısıtlama politikası uygulamaktansa şirketlerle iş birliğini destekler. İlkeler, hisse satış veya fesihlerinin pratik olmaktan çıktığı, pay oranları ve portföy çeşitliliği yüksek yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu durum yatırım tedarik zinciri açısından ne ifade eder? İlkelerin doğru işlemesi için, kurumsal yatırımcılar acentelerini ÇSKY i iş süreçlerine içselleştirme şekillerinde değişikler yapmaya teşvik etmelidir. 1. ve 4. İlkeler bunun nasıl yapılabileceği konusunda bazı öneriler sunmaktadır. Fon yöneticileri, analistler ve danışmanlardan oluşan tedarik zincirinin uygulamaya yardımcı olmak amacıyla ürün ve hizmet sunarak İlkelere cevap vermesi muhtemeldir.

10 SYİ yatırımcılara gündelik işlerinde nasıl yardımcı olur? SYİ, ÇSKY in yatırım kararlarına entegrasyonu için detaylı bir çerçeve sunar. SYİ katılımcıları, entegrasyon için politika ve prosedürler geliştirdikçe, SYİ Sekreterliği yatırımcılara uygulama sürecinde yardımcı olmak için her an hazır olacaktır. Katılımcılar, diğer kurumlar ile iş birliğine girme, ÇSKY konuları ile ilgili danışmanlık alma ve başka bir platformda mümkün olamayacak bir iş ağına ulaşma fırsatı bulacaklardır. SYİ, bu konuların yatırımlar üzerindeki etkilerini ölçen araştırmalar için motivasyon sağlayacak ve bu durum yatırımcılar için daha geniş bir ürün ve hizmet gamının oluşmasına imkan tanıyacaktır. Kimler SGİ katılımcısı olabilir? 3 adet temel kategori mevcuttur. (Şirket üst yönetiminin yatırım faaliyetinin bütününe yönelik taaahüdü beklenir.) Varlık sahibi: Uzun vadeli emeklilik birikimi, sigorta ve diğer varlık sahiplerini temsil eden kurumlar. Örnek olarak emeklilik fonları, devlet tasarruf fonları, vakıflar, kurumlar, sigorta ve reasürans şirketleri ile saklama kuruluşları sayılabilir. Bu kategori, İlkelerin temel katılımcılarını temsil eder. Yatırım uzmanı: Kurumsal ve/veya perakendeci pazara hizmet sunan ve 3. taraf olarak portföy yöneten yatırım yönetimi şirketleri. Profesyonel hizmet ortağı: Varlık sahiplerine ve/veya yatırım uzmanlarına ürün veya hizmet sunan kurumlar. Bu profesyonel hizmet ortakları, idareciler veya bağımsız hareket eden portföy yöneticileri olmasa da, hizmet sundukları müşterilerin ÇSKY ile olan ilişkileri üzerinde önemli etkileri vardır. Bu grup için, İlkelerin katılımcısı olmak, yatırım yönetimine ÇSKY in nasıl entegre edildiğinin bir göstergesidir. Bu ayrıca müşterilerin de İlkeleri kendi işlerine entegre etmelerine ve zaman içinde geliştirmelerine imkan veren hizmetlerin sağlanması ve teşvik edilmesi anlamına gelmektedir. Katılımcılar girecekleri grubu kendileri belirlerler. Buna karşın SYİ Kurulu kategori seçme hakkını saklı tutar. Kategoriler çok katı tanımlamalar getirmemelerine rağmen, genel kural 3. taraf fonlarından çok kendi fonlarını yöneten yatırımcının, yatırım uzmanından ziyade varlık sahibi sayılmasıdır. Sadece SSY fonumuz veya ÇSKY uygulamamız adına mı katılımcı olabiliriz? Hayır. Amaç, İlkelerin, bir organizasyonun bütünündeki yatırım fonksiyonlarında, yatırım ve hissedarlık ilişkilerine entegre edilmesidir. İlkeler, sadece belli varlık sınıfları veya ürün çeşidine özgü uygulanmaz (Bu, hangi kategoride olduğu fark etmeksizin, İlkeleri imzalayan bütün katılımcılar için geçerlidir). İlkeler, tüm yatırım dünyası üst yönetimin bir taaahüdü olarak tasarlanmıştır. Bunun biraz zaman alacağı anlaşılmış olmakla beraber, kurucu katılımcılar, organizasyonun bütününde kabul gören bir taahhüdün genel süreç açısından önemli olduğuna inanırlar. Eğer birden çok kategoriye uyuyorsak, her departman birbirinden bağımsız olarak kategori seçebilir mi? Şirketin en üst seviyesinin, diğer iştirakleri de kapsayacak şekilde kurumun bütünü için imza atması beklenir. İmzalanacak kategori en büyük iş koluna göre seçilir. İşlerin birbirinden bağımsız yürütüldüğü durumlarda, varlık sahibi, yatırım uzmanı veya profesyonel hizmet sağlayıcı olarak farklı kategorilerde katılmak mümkündür.

11 İlkeleri imzalamak finansal bir katkı gerektiriyor mu? İlkeleri imzalamak için ödenmesi gereken bir ücret yoktur. Ancak, Sekreterliğin katılımcıları desteklemek ve İlkeleri geliştirmek adına yürüttüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere, gönüllülük esasında ABD Doları bağışlanabilir. İlkeleri entegre etmek için ne gibi kaynaklar gerekmektedir? Yatırımcılar İlkeleri farklı şekillerde uygulamayı seçecektir. Bu durum, kaynak gereksinimlerini etkileyen önemli bir faktördür. En azından, kurumlar İlkelerde önerilen aksiyon çeşitlerini anlamak, diğer yatırımcıların bunları nasıl kullandığını araştırmak ve uygulama sürecine başlamak için yeterli çalışma zamanını ayırmalıdırlar. İmzaladıktan sonra İlkeleri yerine getirmekte zorlanırsak ne olur? İlkelerle ilişkilendirmiş yasal veya düzenleyici yaptırımlar yoktur. İlkeler gönüllülük esasına dayalıdır. İmzaladıktan sonra uygulama aşamasında zorluk yaşamak katılımcının itibasını olumsuz etkileyebilir. Ancak, çoğu katılımcı için İlkeler, uyulması gereken bir reçetenin ötesinde, gelişerek ilerleyen bir sürece işaret eder. Burada öncelikli konular, yenilikçilik, işbirliği ve yaparak öğrenmedir. Yıllık SYİ Raporlama ve Değerlendirme anketi, gelişiminizi ölçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Katılımcı kalabilmenin temel koşulu, araştırmaya katılmak ve bu araştırma yoluyla sürekli gelişimini kanıtlamaktır. SYİ Projesi ni kim yürütmektedir? SYİ, 11 i seçilmiş varlık sahibi katılımcılarının temsilcisi olmak üzere 13 kişilik bir kurul, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nden iki BM temsilcisinden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi Sekreterlik te bulunan SYİ tüzüğünden elde edilebilir. İlkelerin dünyada yaratacağı değişiklikler nelerdir? Her ne kadar paydaşlara uzun vadede getiri sağlamak üzere tasarlandıysa da, İlkeler pratikte yatırım ve kurumsal sektörlerde ÇSKY konularına daha çok odaklanacaklardır. Katılımcılar daha aktif rol aldıkça, yeni araştırmalar ve daha iyi ölçümler geliştirilecektir.çsky konularını daha sistematik bir yaklaşımla yönetmeye teşvik edilen kurumsal yönetim, orta ve uzun vadede şirketin kârlılığını tanımlayacak ek finansal risk- ödül mekanizmalarına odaklanacaktır. SYİ ayrıca, ÇSKY konularına aktif katılımı teşvik edecektir. Bu şekilde, Sorumlu Yatırım İlkeleri kurumsal performansın çevresel, sosyal ve yönetimsel konularda gelişmesine katkıda bulunacaktır.

12 SYİ Sekreterliği Contact: Adres c/o UN Global Compact United Nations, DC2-612 New York, NY USA Birleşmiş Milletler ortak ajansları Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) UNEP FI, UNEP ile sürdürülebilirlik ve ekonomik performans arasındaki bağları geliştirmek için yakın bir iş birliği içinde çalışan, 170 i aşkın finansal kuruluşu kapsayan, özel finansal sektör arasındaki yegane küresel ortaklıktır. UNEP FI, bölgesel çalışmalar, kapsamlı çalışma programı, eğitim ve araştırma yoluyla sürdürülebilirlik uygulamalarının belirlenmesi ve bu uygulamaların finansal kurumların faaliyetlerinin her alanında uygulanması misyonunu gerçekleştirir. İletişim: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, 100 den fazla ülkede ün üzerinde şirket ve hissedarı bir araya getiren dünyanın en büyük kurumsal vatandaşlık inisiyatifidir. Katılımcı şirketler insan hakları, çalışma koşulları ve çevre alanlarındaki 10 temel prensibi kabul ederler. Küresel İlkeler Sözleşmesi nin amacı, piyasaları ve toplulukları uluslararası ilkeler etrafında toplayarak daha istikrarlı ve katılımcılığın güçlü olduğu bir küresel ekonomi yaratmaktır. İletişim:

13 Tayburn Kurumsal tarafından Türkçe ye çevrilmiştir: STEPPEN tarafından basılmıştır:

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

iklim dünya save karbon bitkiler ürün ayak izi emisyon ekoloji yenilebilir alternatif korumak su rüzgar orman world

iklim dünya save karbon bitkiler ürün ayak izi emisyon ekoloji yenilebilir alternatif korumak su rüzgar orman world Yaşar 2012 Sürdürülebilirlik Raporu koruma hava energy dünya save alternatif karbon bitkiler emisyon iklim ayak izi su rüzgar sürdürülebilir toplum enerji tree korumak yenilebilir sürdürebilirlik ekosistem

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2009-2010

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2009-2010 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2009-2010 1 çindekiler 1. Raporun Amacı ve Kapsamı 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3. CEO nun Mesajı 4. Sürdürülebilirlik Politikamız 5. Kurumsal Profil Grup

Detaylı