Sorumlu. Yatırım. İlkeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorumlu. Yatırım. İlkeleri"

Transkript

1 Sorumlu Yatırım İlkeleri

2 PREVI, kendini üyelerine ve paydaşlarına uzun vadeli olarak adamış bir kurumdur. Bu nedenle, içinde yaşadığımız çevreyi destekleyen yatırımları gerçekleştirmek bir zorunluluktan fazlası olup bilgece bir davranıştır. Sergio Rosa Başkan, PREVI Sosyal ve çevresel konuların, bir şirketin finansal durumu ve dolayısıyla o şirketteki hisselerimizin değeri üzerinde etkili olabileceğini öngören İlkeleri kabul etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Denise Nappier Connecticut Eyaleti Haznedarı Yatırım çevrelerinden büyük ilgi görmekteyiz. İlkelerin uygulamasında yol gösterecek destek yapılanmasına sahibiz. İkinci yılımız, aksiyon yılı olacaktır. Donald MacDonald SYI Başkanı ve British Telecommunications Emeklilik Planı Yeddiemini

3 BM Genel Sekreteri nin Mesajı Yakın zamana kadar, finansal piyasaların, sürdürülebilir gelişmedeki rolü az anlaşılmış ve çokça göz ardı edilmiştir. Sorumlu Yatırım İlkeleri, bu algının değişmesine yardımcı olmuştur yılında yayınlanan İlkeler esas olarak sorumlu yatırım için gerekli olan ve dünyadaki en iyi uygulamaları toplayan bir belgedir. İlkelerin, yayınlandıkları ilk yılda, dünyanın dört bir yanından sekiz trilyon doları aşkın bir büyüklüğü temsil eden kurumsal yatırımcılar tarafından yaygınlıkla kabul görmesi, önde gelen finansal piyasalarda çok önemli bir gelişmeyi işaret etmiştir. İlkeler, hızlı bir şekilde, sorumlu yatırımın global kriterlerine dönüşmüştür. SYİ katılımcıları çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) kriterlerini yatırım kararlarının verilmesinde ve hissedarlık ilişkilerinde içselleştirmektedirler. Bu durum, şirketlerin ÇSKY performanslarını iyileştirmelerini doğrudan etkilemektedir. Aynı olgu, kurumsal yönetişimi geliştirerek daha dengeli, daha sürdürülebilir ve daha kapsamlı bir global ekonomiyi kalıcı kılma çabalarımıza da katkıda bulunmaktadır. İlkeler; şirket stratejilerinde insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele açısından bir dizi evrensel kriterin uygulanmasını öngören Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ini tamamlayıcı niteliktedir. İlkeler, aynı zamanda, sermaye piyasalarını çevresel ve sosyal konuların önemi konusunda duyarlı hale getiren Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi nin de doğal bir uzantısıdır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ile yatırım dünyasının kendini adamış liderlerinin ortak desteği, İlkelerin, gerek finansal piyasalar gerekse de Birleşmiş Milletler in pek çok hedefinin hayata geçirilmesi açısından güçlü umutlar sunan benzersiz bir inisiyatife dönüşmesini sağlamıştır. İlkeleri kabul etmiş bulunan kurumların liderlik ekiplerini kutluyor ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıları bu tarihi çabaya en kısa zamanda katılmaya davet ediyorum. Ban Ki- moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

4 Özet Kurumsal yatırımcılar arasında, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) konularının, yatırım portföylerinin performansını etkileyebileceği yönünde yaygınlaşan bir görüş mevcuttur. Sorumlu Yatırım İlkeleri, yatırımcıların bu konuları değerlendirmelerine yardımcı olabilecek bir içerik sunmaktadır. İlkeler gönüllülük esasına dayalıdır ve katı kurallar dayatmamaktadır. İlkeler, temel yatırım kararlarının verilmesi ve hissedarlık ilişkisi süreçlerinde, ÇSKY konularının en doğru bir şekilde içselleştirilmesinde kullanılabilecek farklı aksiyonları barındıran bir çerçeve sunmaktadır. Bu İlkeleri imzalamak, yatırım dünyası üst yönetimin desteğinin açık bir ifadesidir ve gerçek bir taahhüdü temsil etmektedir. İlkelerin uygulanması, uzun vadede daha iyi finansal sonuçlara ulaşılmasının ötesinde, kurumsal yatırımcıların hedefleri ile geniş anlamdaki toplumsal hedeflerin daha yakından ilişkilendirmesini sağlayacaktır. Hakkımızda 2005 yılının başında, zamanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarını Sorumlu Yatırım İlkeleri (SYİ) ni geliştirmek üzere bir araya getirmiştir. 12 ülkeden 20 kurumsal yatırımcının temsilcileri Yatırımcı Grubu na katılmayı kabul etmiştir. Bu ilk grubu, yatırım uzmanları, hükümet ve devletlerüstü kurumların temsilcileri ile sivil toplum ve akademik çevrelerden gelen toplam 70 kişilik çok- paydaşlı bir grup desteklemiştir. Süreç, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından koordine edilmiştir. İlkeler, 2006 yılının Nisan ayında New York Borsası nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından duyurulmuştur. İlkelerin katılımcılara sağladığı yararlar SYİ nin sağladığı birçok yarar vardır. Bunların başlıcaları aşağıda özetlenmiştir. SYİ nin uygulamaları için ortak bir çerçeve, dünyanın pek çok büyük kurumsal yatırımcısının yer aldığı global bir ağ kapsamında benzer şirketlerin en iyi uygulamalarına erişim, SYİ nin diğer katılımcıları ile araştırma ve uygulama maliyetlerinin düşürülmesine imkan sunan iş birliği ve ağ kurma olanakları, Kamuoyu nezdinde, SYİ ne taahhüdün en üst düzeyde beyan edilmesininin getirdiği saygınlık, Yıllık SYİ imza törenine katılım, Standart raporlama ve değerlendirme araçlarına erişim

5 Uygulama Desteği İlkelerin uygulanması hususunda SYİ katılımcılarına yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir birim kurulmuştur. Bu birimin sunduğu 4 temel destek vardır. Kılavuzluk Hizmetleri SYİ Uygulama Bloğu Sanayi dünyasının önde gelen aktörleri ile yapılmış röportajlar, kitap değerlendirmeleri, farklı konular hakkında değerlendirme ve analizler gibi uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı online bilgi kaynağı. Ağ kurma Yıllık SYİ Etkinliği Yılda bir kez düzenlenen ve SYİ katılımcılarını bir araya getiren bu etkinlik, uygulama stratejilerinin tartışılmasına, iş ağlarının kurulmasına ve iş birliği için ortak arayışlarına olanak tanır. İş birliğini artırmak SYİ Takas Odası SYİ katılımcılarına, diğer üyelerle yürütmekte oldukları veya yürütmek isteyecekleri ortaklık ve diğer katılım faaliyetleri kapsamındaki bilgi ve teklifleri paylaşmalarını sağlayan bir mekanizma sunan web tabanlı intranet. Gelişmeyi değerlendirme Raporlama ve Değerlendirme Aracı SYİ katılımcılarının uygulamaya yönelik çalışmalarının yanı sıra, en iyi uygulamanın belirlenmesine, geliştirilmesi gereken alanların tespitine ve uygulamaya engel olan faktörlerin tanımlanmasına yönelik yıllık araştırmadır. Araştırma, aynı zamanda, katılımcılara sektördeki liderlerin çalışmaları hakkında bilgi sunar. Bu mekanizma katılımcıların kendi performanslarını değerlendirmelerine ve raporlama yapmalarına da yardımcı olur.

6 Sorumlu Yatırım İlkeleri Kurumsal yatırımcılar olarak görevimiz, paydaşlarımıza uzun vadede en büyük yararı sağlayacak şekilde hareket etmektir. Güvene dayalı bu rolde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) konularının yatırım portföylerinin performansını, her şirket, bölge, varlık sınıfı ve dönem için farklı derecelerde etkilediğine inanıyoruz. İlkelerin uygulanmasının, yatırımcıların, toplumsal amaçlara daha fazla yönelmelerini sağlayacağını biliyoruz. Bu doğrultuda ve güvene dayalı sorumluluklarımız ile uyuştuğu sürece, aşağıdaki yükümlülükleri üstleniyoruz: 1 ÇSKY konularını, yatırım analizleri ve karar verme süreçleri ile bütünleştireceğiz. Olası aksiyonlar Yatırım politikalarında, ÇSKY konularına yer vermek ÇSKY ile ilgili araçların, ölçümleme metotlarının ve analizlerin gelişimini desteklemek Kurum içi yatırım yöneticilerinin, ÇSKY konularını içselleştirme kapasitelerini değerlendirmek Kurum dışı yatırım yöneticilerinin, ÇSKY konularını içselleştirme kapasitelerini değerlendirmek Yatırım hizmeti sağlayıcılarından (finansal analistler, danışmanlar, brokerlar, araştırma firmaları ve denetleme şirketleri gibi) ÇSKY faktörlerini araştırma ve analizlerine entegre etmelerini talep etmek Bu konudaki akademik ve diğer araştırmaları teşvik etmek Yatırım uzmanlarına yönelik ÇSKY eğitimlerini desteklemek 2 Aktif hissedarlar olacağız ve ÇSKY konularını hissedarlık politikaları ve uygulamaları ile bütünleştireceğiz. Olası aksiyonlar İlkelerle uyumlu bir hissedarlık politikası geliştirmek ve açıklamak Oy hakkını kullanmak. Dışarıdan hizmet alınan durumlarda, oy kullanma politikası ile uyumun takibi İş birliği kapasitesini geliştirmek (doğrudan veya dışarıdan hizmet alınması yoluyla) Politika, düzenleme ve standartların geliştirilmesi süreçlerine katılmak (hissedarların haklarının geliştirilmesi ve korunması gibi)

7 Hissedar kararlarının uzun süreli ÇSKY konuları ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ÇSKY konularında diğer kurumlarla iş birliğine gitmek Ortak iş birliği inisiyatiflerine katılmak Yatırım uzmanlarının ÇSKY konularını üstlenmelerini ve raporlamalarını talep etmek 3 Yatırım yaptığımız şirketlerden, ÇSKY konularında tatmin edici açıklamalar yapmalarını talep edeceğiz. Olası aksiyonlar ÇSKY konularında (Küresel Raporlama Girişimi gibi araçların kullanımıyla) standart raporlama talep etmek ÇSKY konularının yıllık faaliyet raporlarına entegre edilmesini istemek Şirketlerin kuralları, standartları, ilgili normları ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi benzeri uluslararası inisiyatifleri uygulama ve bunlara uyum süreçleri ile ilgili bilgi talep etmek ÇSKY i geliştiren hissedar inisiyatiflerini ve kararlarını desteklemek 4 Yatırım endüstrisinde, İlkelerin kabul görme ve uygulanma alanını geliştireceğiz. Olası aksiyonlar: Talep edilen tekliflerde, İlkelerle bağlantılı istekleri belirtmek Yatırım yetki belgelerinin, gözetim prosedürlerinin, performans göstergelerinin ve teşviklerin uyumlarının gereğince düzenlenmesi (örneğin uygun durumlarda yatırım süreç yönetiminin uzun vadeli bir zaman dilimine uygun olarak yapılanmasının sağlanması gibi) ÇSKY konularındaki beklentileri yatırım hizmeti sağlayıcılarına iletmek ÇSKY konularındaki beklentileri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcıları ile ilişkileri gözden geçirmek ÇSKY entegrasyonunu ölçmeye yarayacak araçların gelişimini desteklemek İlkelerin uygulanmasına olanak tanıyan mevzuat ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olmak

8 5 İlkelerin uygulanmasında etkinliğimizi artırmak için birlikte çalışacağız. Olası aksiyonlar: Araçlar ve ortak bilgi havuzlarının kullanımı ile yatırımcı raporlamasından bir öğrenme aracı olarak faydalanmaya imkan tanıyan ağları ve bilgi platformlarını desteklemek, bunlara katılmak Gelişen konuları kolektif olarak ele almak Uygun iş birliği inisiyatiflerini geliştirmek veya desteklemek 6 Her birimiz İlkelerin uygulanması sürecinde faaliyetlerimizi ve gösterdiğimiz gelişimi raporlayacağız. Olası aksiyonlar: ÇSKY konularının yatırım pratiğine nasıl entegre edildiğini açıklamak Aktif hissedarlık faaliyetlerinizi açıklamak (oy kullanma, katılım ve/veya politika diyaloğu) İlkeler kapsamında hizmet sağlayıcılardan nelerin talep edildiğini belirtmek Paydaşlarla ÇSKY konuları ve İlkeler konusunda iletişim kurmak Bir Uyum veya Açıklama 1 yaklaşımı kullanarak, İlkeler kapsamında kaydedilen gelişmeleri ve/veya başarıları raporlamak İlkelerin etkisini belirlemeye çalışmak Raporlamayı geniş bir paydaş kitlesi nezdinde farkındalığı artırmak adına kullanmak 1. Uyum veya Açıklama yaklaşımı, katılımcıların, İlkeleri nasıl uyguladıklarını veya uyum sağlayamadıkları durumlarda konuyu açıklamalarını öngörür. Sorumlu Yatırım İlkeleri, bir grup uluslararası kurumsal yatırımcı tarafından, çevresel sosyal ve kurumsal yönetişimin yatırım pratiğindeki artan varlığını yansıtacak şekilde geliştirilmiştir. Sürece, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülük etmiştir. Biz yatırımcılar, İlkeleri imzalayarak, onları güvene dayalı sorumluluğumuzla uyumlu oldukları noktalarda içselleştirmeyi ve uygulamayı kamuoyu önünde taahhüt ediyoruz. Buna ek olarak, zaman içinde, İlkelerin etkinliğini değerlendirmeyi ve içeriklerini geliştirmeyi de taahhüt ediyoruz. Bunun, gerek paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirme yetkinliğimizi geliştirmemizi gerekse yatırım çalışmalarımızı geniş anlamdaki toplumsal çıkarlarla daha iyi uyumlaştırmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Diğer yatırımcıları da İlkeleri benimsemeye davet ediyoruz.

9 Sıkça Sorulan Sorular Sorumlu Yatırım İlkeleri (SYİ) İnisiyatifinin genel amacı nedir? SYİ, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSKY) konularının yatırım kararı süreçlerine ve hissedarlık ilişkilerine entegre edilmesi ve dolayısıyla uzun vadede paydaşlara sağlanan getirinin iyileştirilmesi açısından yatırımcılara yardımcı olmayı hedeflemektedir. İlkelerin uygulanması yatırımlardan elde edilecek getiriyi nasıl etkileyecektir? İlkelerin uygulanması bazı önemli meselelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu durum, nihayetinde daha yüksek getiri ve daha düşük risk ile sonuçlanacaktır. Özellikle uzun vadede ÇSKY in, portföy performansı açısından önemli olduğunu ortaya koyan göstergeler giderek artmaktadır. SYİ katılımcıları aynı zamanda bir iş ağının da parçası haline gelirler. Bu ağ, kurumlara kaynak oluşturmak ve kontrol etmek, maliyetleri düşürmek, araştırma ve aktif hissedarlık uygulamalarının etkinliğini daha çok artırmak açısından fırsatlar sunmaktadır. İnisiyatif, çözüme kavuşturulmaları durumunda daha sağlam, güvenilir ve kârlı piyasa koşulları yaratacak sistematik problemler için yatırımcıların bir arada çalışmalarını desteklemektedir. İlkelerin, güvene dayalı görevlerimize etkileri nelerdir? İlkeler, ÇSKY konularının yatırım performansını etkileyebileceği; bu konuların detaylı olarak değerlendirilmesinin riskten arındırılmış yüksek getirilerin elde edilmesinin önemli bir parçası olduğu ve dolayısıyla ÇSKY konularının yatırımcıların güvene dayalı görevlerinin kapsamında yer aldığı önermesi üzerine kuruludur. İlkeler, görevler ile uyumlu oldukları sürece uygulanabilirler. İlkeler Sosyal Sorumluluk Yatırımları (SSY) ile nasıl ilişkilendirilir? İlkeler büyük ölçekli, birden çok hizmet veya ürün sunan ve güvene dayalı geleneksel bir çerçevede faaliyet gösteren kurumsal yatırımcıların, yatırım yaklaşımlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır. İlkeler, sadece SSY ürünlerine değil yatırım faaliyetinin bütününe uygulanabilir. Bununla birlikte, İlkeler, aktif hissedarlık ve ÇSKY in yatırım analizlerine entegre edilmesi gibi, SSY ve pek çok kurumsal yönetişim fon yöneticilerinin de uyguladığı bazı yaklaşımlara da işaret etmektedir. İlkelerin katılımcı olarak kabul etmediği belli şirketler ve sektörler var mı? Hayır. İlkeler, (bazı yatırımcılar için uygun bir yaklaşım olabilmesine rağmen) hisselere, ÇSKY kriterine dayalı bir reddetme veya kısıtlama politikası uygulamaktansa şirketlerle iş birliğini destekler. İlkeler, hisse satış veya fesihlerinin pratik olmaktan çıktığı, pay oranları ve portföy çeşitliliği yüksek yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu durum yatırım tedarik zinciri açısından ne ifade eder? İlkelerin doğru işlemesi için, kurumsal yatırımcılar acentelerini ÇSKY i iş süreçlerine içselleştirme şekillerinde değişikler yapmaya teşvik etmelidir. 1. ve 4. İlkeler bunun nasıl yapılabileceği konusunda bazı öneriler sunmaktadır. Fon yöneticileri, analistler ve danışmanlardan oluşan tedarik zincirinin uygulamaya yardımcı olmak amacıyla ürün ve hizmet sunarak İlkelere cevap vermesi muhtemeldir.

10 SYİ yatırımcılara gündelik işlerinde nasıl yardımcı olur? SYİ, ÇSKY in yatırım kararlarına entegrasyonu için detaylı bir çerçeve sunar. SYİ katılımcıları, entegrasyon için politika ve prosedürler geliştirdikçe, SYİ Sekreterliği yatırımcılara uygulama sürecinde yardımcı olmak için her an hazır olacaktır. Katılımcılar, diğer kurumlar ile iş birliğine girme, ÇSKY konuları ile ilgili danışmanlık alma ve başka bir platformda mümkün olamayacak bir iş ağına ulaşma fırsatı bulacaklardır. SYİ, bu konuların yatırımlar üzerindeki etkilerini ölçen araştırmalar için motivasyon sağlayacak ve bu durum yatırımcılar için daha geniş bir ürün ve hizmet gamının oluşmasına imkan tanıyacaktır. Kimler SGİ katılımcısı olabilir? 3 adet temel kategori mevcuttur. (Şirket üst yönetiminin yatırım faaliyetinin bütününe yönelik taaahüdü beklenir.) Varlık sahibi: Uzun vadeli emeklilik birikimi, sigorta ve diğer varlık sahiplerini temsil eden kurumlar. Örnek olarak emeklilik fonları, devlet tasarruf fonları, vakıflar, kurumlar, sigorta ve reasürans şirketleri ile saklama kuruluşları sayılabilir. Bu kategori, İlkelerin temel katılımcılarını temsil eder. Yatırım uzmanı: Kurumsal ve/veya perakendeci pazara hizmet sunan ve 3. taraf olarak portföy yöneten yatırım yönetimi şirketleri. Profesyonel hizmet ortağı: Varlık sahiplerine ve/veya yatırım uzmanlarına ürün veya hizmet sunan kurumlar. Bu profesyonel hizmet ortakları, idareciler veya bağımsız hareket eden portföy yöneticileri olmasa da, hizmet sundukları müşterilerin ÇSKY ile olan ilişkileri üzerinde önemli etkileri vardır. Bu grup için, İlkelerin katılımcısı olmak, yatırım yönetimine ÇSKY in nasıl entegre edildiğinin bir göstergesidir. Bu ayrıca müşterilerin de İlkeleri kendi işlerine entegre etmelerine ve zaman içinde geliştirmelerine imkan veren hizmetlerin sağlanması ve teşvik edilmesi anlamına gelmektedir. Katılımcılar girecekleri grubu kendileri belirlerler. Buna karşın SYİ Kurulu kategori seçme hakkını saklı tutar. Kategoriler çok katı tanımlamalar getirmemelerine rağmen, genel kural 3. taraf fonlarından çok kendi fonlarını yöneten yatırımcının, yatırım uzmanından ziyade varlık sahibi sayılmasıdır. Sadece SSY fonumuz veya ÇSKY uygulamamız adına mı katılımcı olabiliriz? Hayır. Amaç, İlkelerin, bir organizasyonun bütünündeki yatırım fonksiyonlarında, yatırım ve hissedarlık ilişkilerine entegre edilmesidir. İlkeler, sadece belli varlık sınıfları veya ürün çeşidine özgü uygulanmaz (Bu, hangi kategoride olduğu fark etmeksizin, İlkeleri imzalayan bütün katılımcılar için geçerlidir). İlkeler, tüm yatırım dünyası üst yönetimin bir taaahüdü olarak tasarlanmıştır. Bunun biraz zaman alacağı anlaşılmış olmakla beraber, kurucu katılımcılar, organizasyonun bütününde kabul gören bir taahhüdün genel süreç açısından önemli olduğuna inanırlar. Eğer birden çok kategoriye uyuyorsak, her departman birbirinden bağımsız olarak kategori seçebilir mi? Şirketin en üst seviyesinin, diğer iştirakleri de kapsayacak şekilde kurumun bütünü için imza atması beklenir. İmzalanacak kategori en büyük iş koluna göre seçilir. İşlerin birbirinden bağımsız yürütüldüğü durumlarda, varlık sahibi, yatırım uzmanı veya profesyonel hizmet sağlayıcı olarak farklı kategorilerde katılmak mümkündür.

11 İlkeleri imzalamak finansal bir katkı gerektiriyor mu? İlkeleri imzalamak için ödenmesi gereken bir ücret yoktur. Ancak, Sekreterliğin katılımcıları desteklemek ve İlkeleri geliştirmek adına yürüttüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere, gönüllülük esasında ABD Doları bağışlanabilir. İlkeleri entegre etmek için ne gibi kaynaklar gerekmektedir? Yatırımcılar İlkeleri farklı şekillerde uygulamayı seçecektir. Bu durum, kaynak gereksinimlerini etkileyen önemli bir faktördür. En azından, kurumlar İlkelerde önerilen aksiyon çeşitlerini anlamak, diğer yatırımcıların bunları nasıl kullandığını araştırmak ve uygulama sürecine başlamak için yeterli çalışma zamanını ayırmalıdırlar. İmzaladıktan sonra İlkeleri yerine getirmekte zorlanırsak ne olur? İlkelerle ilişkilendirmiş yasal veya düzenleyici yaptırımlar yoktur. İlkeler gönüllülük esasına dayalıdır. İmzaladıktan sonra uygulama aşamasında zorluk yaşamak katılımcının itibasını olumsuz etkileyebilir. Ancak, çoğu katılımcı için İlkeler, uyulması gereken bir reçetenin ötesinde, gelişerek ilerleyen bir sürece işaret eder. Burada öncelikli konular, yenilikçilik, işbirliği ve yaparak öğrenmedir. Yıllık SYİ Raporlama ve Değerlendirme anketi, gelişiminizi ölçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Katılımcı kalabilmenin temel koşulu, araştırmaya katılmak ve bu araştırma yoluyla sürekli gelişimini kanıtlamaktır. SYİ Projesi ni kim yürütmektedir? SYİ, 11 i seçilmiş varlık sahibi katılımcılarının temsilcisi olmak üzere 13 kişilik bir kurul, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nden iki BM temsilcisinden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi Sekreterlik te bulunan SYİ tüzüğünden elde edilebilir. İlkelerin dünyada yaratacağı değişiklikler nelerdir? Her ne kadar paydaşlara uzun vadede getiri sağlamak üzere tasarlandıysa da, İlkeler pratikte yatırım ve kurumsal sektörlerde ÇSKY konularına daha çok odaklanacaklardır. Katılımcılar daha aktif rol aldıkça, yeni araştırmalar ve daha iyi ölçümler geliştirilecektir.çsky konularını daha sistematik bir yaklaşımla yönetmeye teşvik edilen kurumsal yönetim, orta ve uzun vadede şirketin kârlılığını tanımlayacak ek finansal risk- ödül mekanizmalarına odaklanacaktır. SYİ ayrıca, ÇSKY konularına aktif katılımı teşvik edecektir. Bu şekilde, Sorumlu Yatırım İlkeleri kurumsal performansın çevresel, sosyal ve yönetimsel konularda gelişmesine katkıda bulunacaktır.

12 SYİ Sekreterliği Contact: Adres c/o UN Global Compact United Nations, DC2-612 New York, NY USA Birleşmiş Milletler ortak ajansları Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) UNEP FI, UNEP ile sürdürülebilirlik ve ekonomik performans arasındaki bağları geliştirmek için yakın bir iş birliği içinde çalışan, 170 i aşkın finansal kuruluşu kapsayan, özel finansal sektör arasındaki yegane küresel ortaklıktır. UNEP FI, bölgesel çalışmalar, kapsamlı çalışma programı, eğitim ve araştırma yoluyla sürdürülebilirlik uygulamalarının belirlenmesi ve bu uygulamaların finansal kurumların faaliyetlerinin her alanında uygulanması misyonunu gerçekleştirir. İletişim: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, 100 den fazla ülkede ün üzerinde şirket ve hissedarı bir araya getiren dünyanın en büyük kurumsal vatandaşlık inisiyatifidir. Katılımcı şirketler insan hakları, çalışma koşulları ve çevre alanlarındaki 10 temel prensibi kabul ederler. Küresel İlkeler Sözleşmesi nin amacı, piyasaları ve toplulukları uluslararası ilkeler etrafında toplayarak daha istikrarlı ve katılımcılığın güçlü olduğu bir küresel ekonomi yaratmaktır. İletişim:

13 Tayburn Kurumsal tarafından Türkçe ye çevrilmiştir: STEPPEN tarafından basılmıştır:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL 9. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL Gelecek on yılda dünyayı bekleyen

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Nasdaq da Açılış Gongu, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı

Nasdaq da Açılış Gongu, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı Nasdaq da Açılış Gongu, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı 25 Ocak 2017-09:16 Nasdaq ta seans, 24 Ocak Salı günü Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Nasdaq

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM

TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM Dr. Nazif BURCA Türk Telekom İç Denetim Başkanı XIII. Türkiye İç Denetim Kongresi 6 Kasım 2009, İstanbul 1 Gündem TT Grubu İç Denetime Geçiş Organizasyon Yapısı ve Görevler Personel

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Çalışmanın Amacı Türk iş dünyasının İklim Değişikliği konusunda farkındalık, etkilenme, mücadele ve uyum seviyelerinin

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI Vakıf Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093 Rekabette İnovasyon İçin Liderlik Ankara, 09/09/2014 SİRKÜLER ( G-2014) Sayın Üyemiz, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Projesi Sunum Planı

Detaylı

Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık

Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık HAKKIMIZDA İFE İstanbul Finans Enstitüsü Kasım 2010 yılında tescil edilerek İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ünvanı ile kurulmuştur.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

GLOBAL IMPACT Kurumsal Sorumluluk Öne Çıkanlar

GLOBAL IMPACT Kurumsal Sorumluluk Öne Çıkanlar GLOBAL IMPACT Kurumsal Sorumluluk Öne Çıkanlar 2014 Raporlama Yılı Değer Oluşturma, Büyüme Sağlama MetLife, müşterilere verdiğimiz taahhütlerimizi gerçekleştirebilmemiz amacıyla istikrarlı, güvenli ve

Detaylı

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları YTL/MWh YTL/MWh SMF Piyasa Takas Fiyatı PTF Miktar MW MW Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları Uygar Yörük Kıdemli Müdür, Deloitte Danışmanlık Deloitte Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 22 Mayıs

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

ARAP-TÜRK İS KADINLAR

ARAP-TÜRK İS KADINLAR info@atcbw.com ARAP-TÜRK İS KADINLAR KONSEYİ Hakkımızda Kadın platformu seçkin Türk ve Arap iş kandınlarından oluşuyor, müşterek ekonomik çıkarlar için konsey yardımlaşma ve koordinasyon faaliyetlerini

Detaylı

C 20 2015. 2015 No 1 YÖNETİŞİM KONULARI DEĞERLENDİRME RAPORU. TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ

C 20 2015. 2015 No 1 YÖNETİŞİM KONULARI DEĞERLENDİRME RAPORU. TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ C 20 2015 YÖNETİŞİM KONULARI TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 No 1 ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ 0 İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam İyi

Detaylı

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Yatırımcı Sunumu Mart 2013

Yatırımcı Sunumu Mart 2013 Yatırımcı Sunumu Mart 2013 Yasal Uyarı İşbu Belge deki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında (gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte) hiçbir garanti verilmemektedir. İlgili yasal

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı