İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ GİRİŞ YÖNETİCİ ÖZETİ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ..."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ GİRİŞ YÖNETİCİ ÖZETİ MEVCUT DURUM Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi Otomotiv Sektöründe Temel Ekonomik Göstergeler Kapasite Üretim Dış Ticaret İç Pazar İstihdam Otomotiv Sanayi Dünya Üretimi Teknolojik Alt Yapı ve AR-GE Faaliyetleri Sektörün Alt Sektörleri ve Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler Sektörün Maliyet Bileşenleri Yatırımların Teşviki İle İlgili Mevzuat ve Politikalar Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Diğer Destekler Türkiye-AB İlişkileri ve Teknik Mevzuat Uyumu Sektörün Projeksiyonu GZFT ANALİZİ VE SORUN ALANLARI GZFT Analizi Müdahale Alanları VİZYON, GENEL AMAÇ, HEDEFLER VE EYLEMLER

3 5.1. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Vizyonu Genel Amaç Hedefler ve Eylemler STRATEJİ VE EYLEM PLANININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ EYLEM PLANI

4 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Türk Otomotiv Sanayiinin Gelişim Süreci... 9 Şekil 2: Türk Otomotiv Sanayi Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (1.000 Adet) Şekil 3: Türkiye nin Yıllara Göre Otomotiv (GTİP 87.00) İhracat ve İthalat Verileri (Milyon ABD Doları) Şekil 4: Toplam Pazar (Otomobil + Ticari ) (Adet) Şekil 5: Türkiye Otomobil Pazarı (Adet) Şekil 6: Dünyadaki Motorlu Taşıt Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (x 1000 Adet) Şekil 7: Dünya daki 2013 Yılı Motorlu Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı (1000 Adet) Şekil 8: TÜBİTAK TEYDEB Destekleri (2005-Eylül 2014)Error! Bookmark not defined.22 Şekil 9: Üretimden Satışlarda Sektörel Paylar (İSO 500)(Yüzde) Şekil 10: Brüt Katma Değerde Sektörel Paylar (İSO 500)(Yüzde) Şekil 11:İhracatta Sektörel Paylar (İSO 500)(Yüzde) Şekil 12:İstihdamda Sektörel Paylar (İSO 500)(Yüzde)

5 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Otomotiv Tedarik Sanayii Tarafından Üretilen Ürün Grupları Tablo 2: Motorlu Taşıt Aracı Üreten Firmalar ve 2014 Yılı Kapasiteleri Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranları (%) Tablo 4: Yılı Üretim ve İhracat Rakamları (Adet) Tablo 5: Otomotiv Sektörünün Doğrudan ve Dolaylı Olarak İstihdam Sağladığı Alanlar Tablo 6: Bölgesel ve Ülkeler Bazında Motorlu Üretim Adetleri 2012/2013 (x 1.000) Tablo 7: Avrupa daki 2012 ve 2013 Yılı Motorlu Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 8: SAN-TEZ Destek Programı Kapsamında Yılları Arasında Sağlanan Destekler... Error! Bookmark not defined.21 Tablo 9: TEKNOGİRİŞİM Destek Programı Kapsamında Yılları Arasında Sağlanan Destekler... Error! Bookmark not defined.21 Tablo 10: TEKNOPAZAR Destek Programı Kapsamında Yılları Arasında.. Error! Bookmark not defined.21 Tablo 11: Yılları Arasında Otomotiv Sektörüne Sağlanan Hibe Destekleri.. Error! Bookmark not defined.21 Tablo 12: Otomotiv Sektörüne Yönelik GZFT Analizi Tablo 13: Otomotiv Sektörü Müdahale Alanları

6 KISALTMALAR LİSTESİ AB ACEA AR-GE BM/AEK BRIC CNG EKK EPDK EUROSTAT GTİP GZFT ISO İBBS İTÜ KDV KOBİ KOSGEB MARTEK MEB MESS MTV MYK ODD OICA OİB OKK OSD OTAM OTEP OYDER ÖTV SAN-TEZ SEGE STK TAYSAD TEPAV TEYDEB TİM TOBB Avrupa Birliği European Automobile Manufacturer s Association Araştırma Geliştirme Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Brazil, Russia, India, and China Compressed Natural Gas Ekonomi Koordinasyon Kurulu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Statistical Office of the European Communities Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler International Standards Organization İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması İstanbul Teknik Üniversitesi Katma Değer Vergisi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Motorlu lar Teknik Komitesi Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Motorlu Taşıtlar Vergisi Mesleki Yeterlilik Kurumu Otomotiv Distribütörleri Derneği International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Ortaklık Konseyi Kararı Otomotiv Sanayi Derneği Otomotiv Teknoloji AR-GE Merkezi Otomotiv Teknoloji Platformu Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Özel Tüketim Vergisi Sanayi Tezleri Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Sivil Toplum Kuruluşları Taşıt ları Yan Sanayicileri Derneği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

7 TSE TTGV TÜBİTAK TÜİK TÜSİAD ÜSAMP 1. GİRİŞ Türk Standardları Enstitüsü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üniversite Sanayi İşbirliği Program Otomotiv sanayii, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sanayii dallarının çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20. Yüzyıl da yaşanan ekonomik dönüşüme en yüksek katkıyı sunan sanayii dallarının başında gelmektedir. Otomotiv gibi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yoğun olduğu ve aynı zamanda ileri üretim tekniklerinin kullanıldığı bir sanayii dalında küresel ölçekte rekabet edebilen şirketlere sahip ülkelerde, üretim çeşitliliğinin yüksek ve dış dünyayla bağlantıların kuvvetli olduğu görülmektedir. Otomotiv sanayinin dünyada ortaya çıktığı ilk yıllarda, üretimin tamamı bir ülke içinde gerçekleştirilirken, şu anda sektördeki üretim faaliyetleri küresel bir değer zinciri biçiminde örgütlenmiştir. Otomotiv üretiminin farklı aşamaları, farklı ülkelere dağılmış durumdadır. Otomotiv sanayii başta demir-çelik olmak üzere, elektronik, yazılım, plastik, akaryakıt, tekstil ve kimya sanayilerinin gelişimini de beraberinde getirmektedir. Sektörün ilişkili olduğu diğer imalat sanayi kollarındaki teknolojik ilerlemeler, büyük ölçüde otomotiv üreticilerinin talepleri doğrultusunda gelişmekte ve şekillenmektedir. Otomotiv sektörü enerji ve hizmet sektörleriyle de doğrudan ilişkilidir. Enerji sektörünün dünyanın önde gelen endüstrilerinden sanayilerinden biri olmasının temel nedenlerinin başında yine otomotiv sektörü gelmektedir. Hizmet sektörleri tarafından bakıldığında ise otomotiv sektörü, distribütörler, perakende satış, kiralama, bakım ve onarım ve sigortacılık faaliyetleri başta olmak üzere çok sayıda hizmet sektörünün de gelişimine önemli katkılar yapmaktadır. Otomotiv sektörü, tedarik sanayi ve ilişkili olduğu hizmet sektörlerini de kapsayacak şekilde ele alındığında, Türkiye ekonomisi için son derece kritik önemi bulunan bir sektördür. Bu itibarla; sektörün yurtiçindeki ekonomik gelişmeye azami ölçüde katkı sunabilmesi için sektöre yönelik doğru politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda; kamunun ve özel sektörün, doğru politikaların tasarımı için sürekli ve düzenli olarak birlikte çalışması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; otomotiv sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlar tespit edilmiş ve çözüm yolları araştırılarak sektörün sürdürülebilir bir küresel rekabet gücünü kazanmasını sağlamak amacıyla Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi dönemi için revize edilmiştir. Ancak, sektörün içinde bulunduğu bazı sorunlar yalnızca bu sektörü değil aynı zamanda ekonominin diğer alanlarını da etkilediğinden, sadece bu sektöre yönelik geliştirilecek müdahalelerle düzeltilemeyecek niteliktedirler.

8 2. YÖNETİCİ ÖZETİ Otomotiv Sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektördür. Ülkemiz otomotiv sektörü, 2014 yılında 87nci fasıl kapsamında 33,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış ve otomotiv sektörü ihracatının söz konusu yıl itibariyle toplam ihracattan aldığı pay %11,5 e ulaşmıştır yılında hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracattan otomotiv sektörünün 75 milyar dolar pay alabilmesi adına bu oranın 2023 yılında %15 ye yükselmesi gerekmektedir. Bu düzeyin arttırılmasına yönelik alınacak tedbirler, otomotiv sektörü ve bu sektörün girdi sağladığı diğer pek çok sektör açısından büyük önem taşımaktadır.

9 3. MEVCUT DURUM 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi 1950 li yıllarda ithalata karşı ekonominin koruma önlemleri altında temelleri atılan ülkemiz otomotiv sanayii, kurulduğu yıllardan günümüze çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmeler esas itibariyle dört ana grupta toplanabilir. Şekil 1: Türk Otomotiv Sanayiinin Gelişim Süreci Kaynak: OSD Bu süreçte otomotiv sanayii, üretimde ve işletme yönetiminde çağdaş kalite yönetimi anlayışı ile yalın üretim ve yalın yönetim alışkanlığını geliştirmiştir. Bu bağlamda, 1980 li yıllarda başlayan dönüşüm süreci ve serbest ekonomiye geçiş ile otomotiv sanayiinde değişim ve gelişim başlamıştır. Aynı zamanda kamu kurumlarının uyumlaştırarak uyguladığı uluslararası teknik ve ticari mevzuata uyum göstererek küresel pazarlara ihracata başlamış ve küresel rekabet sürecine girmiştir. Bununla birlikte, Ar-Ge ve tasarım kültürünün geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında önderlik, yatırımlarda ve üretimde daha yüksek katma değer arayışı, yüksek nitelikli insan gücü yetiştirme, rekabet öncesi işbirliği kültürü ve tedarik zincirinde yer alan KOBİ niteliğindeki tüm kuruluşlar ile uzun vadeli stratejik işbirliğinin geliştirilmesi gibi konularda da Yenilikçi Yaklaşım izlenerek başarılar sağlanmıştır. Bugün gelinen noktada, üretim ve pazarlama alanlarında Küresel Entegrasyon büyük oranda tamamlanmıştır. Otomotiv sanayii, üretimde kalite yönetimi ve verimlilikteki yetkinliğini, küresel ve gelişmiş pazarlara yaptığı ihracat ile kanıtlamıştır. Ancak sanayide üretim alanında kârlılık yüksek rekabet nedeni ile son derece sınırlıdır ve sanayinin sadece bu alanlarda ve ihracat bağımlı kalması aşırı risklidir. Bu nedenle halen yüksek vergiler nedeni ile aşırı sınırlanan iç pazardaki gelişme de önem taşımaktadır. Günümüzde küresel üretimde Türkiye nin karşısında Alternatif Ülkeler / Merkezler giderek artmaktadır ve dünya üretiminin batıdan doğuya doğru kayması üretim alanında kendini kanıtlamış olan Türkiye için bir avantaj olarak görülse de üretim faaliyeti daha uygun üretim ve potansiyel pazar koşullarının bulunduğu yeni ve farklı merkezlere (özellikle BRIC ülkeleri) yüksek iç pazar potansiyeli nedeni ile sürekli olarak kayabilmektedir. Sektörün 2000 li yıllardaki performansı, genel ekonomik gelişmeler ve faiz oranları başta olmak üzere makro ekonomik göstergelerdeki değişimlerden etkilenmiştir yılında Doğu Asya da görülen

10 mali darboğaz ile 2001 ve 2002 yıllarında ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, otomotiv sanayini derinden etkilemiş ve özellikle iç talepteki düşüşe bağlı olarak üretim 2001 ve 2002 yıllarında önceki yılların önemli oranda altına düşmüştür. Ancak, 2002 yılı sonrası ülkede başlayan siyasi istikrar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik gelişme otomotiv sanayinin rekabetçi konumu ile birleşince ortaya otomotiv ihracatçısı bir ülke çıkmış ve son yıllarda durağan bir yapısı olsa da otomotiv sektöründe aşağıdaki önemli gelişmeler elde edilmiştir: Üretim hızla artmıştır. : 2002 de 350 bin adet 2014 te adet Pazarda talep canlanmıştır. : 2002 de 175 bin adet 2014 te adet İhracat artmıştır. : 2002 de 258 bin adet 2014 te adet Türkiye, küresel krizin etkilerini yitirmesi ve ihracatta en önemli pazarımız olan AB de başlayan ekonomik iyileşme sonucu 2014 yılı verilerine göre; Dünyada otomotiv üretiminde 17 nci. Avrupa Birliğinde: otobüs üretiminde 21 inci, hafif ticari araç üretiminde 12 nci, ağır kamyon üretiminde 2 nci, otomobil üretiminde 7 8nci, toplam üretimde 6 ncı sırada yer almıştır. Otomotiv tedarik sanayi ise gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet gösteren firmalara ve bununla birlikte yenileme pazarına doğrudan veya dolaylı olarak ana sanayi tarafından belirlenen teknik dokümanlarına uygun orijinal ve eşdeğer mamul, yarı mamul ve sistem üreten bir sanayi dalıdır. Türk otomotiv tedarik firmalarının, bazı ürünler dışındaki tüm parçaları içeren ürün gamı, ülkemizde imal edilen taşıt araçlarının yüksek yerli katkı ile imal edilmesine imkân verecek çeşitliliktedir. Ancak; daha yüksek yerli katkının sağlanması doğrultusunda araç modelleri için motor-vites kutusu ve diferansiyel kutusu ndan oluşan güç ünitesi ile elektrik/elektronik kontrol sistemleri nin de seri olarak üretimi gereklidir. Otomotiv ana sanayine yönelik üretim yapan firmalarca imal edilen başlıca ürün gruplarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür: Tablo 1: Otomotiv Tedarik Sanayii Tarafından Üretilen Ürün Grupları Komple motor ve motor parçaları Isıtma/soğutma sistemleri Fren sistemleri ve parçaları Aktarma organları Süspansiyon parçaları Hidrolik ve pnömatik aksamlar Kauçuk ve lastik parçalar Emniyet aksamları Dövme ve döküm parçalar Şasi aksam ve parçaları Akü Elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri Koltuklar Oto camları Simülasyon hizmetleri Tasarım & Mühendislik hizmetleri Özel araç üretimi Türk otomotiv tedarik sanayi gerek üretim miktarı, gerekse kalite olarak iç piyasada kendini kabul ettirmenin yanında, uluslararası pazarlarda da rekabet gücüne ulaşmış bulunmaktadır. Aynı zamanda,

11 teknolojik olarak kendini geliştirmiş, üretim kapasitesi ve verimlilik açısından da büyük bir aşama kaydetmiştir. Bu sanayi dalında hizmet veren firmaların büyük bölümü ISO kalite belgelerini almış ve dış pazarlara yönelik üretimlerini artırmışlardır. Ayrıca, ülkemizde Mart 2015 dönemi itibariyle 5746 sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge merkezi belgesi alan firma sayısı 175 e ulaşmış olup, otomotiv tedarik sanayiinde 45 firma Ar-Ge merkezi kurmuştur. Bu rakam otomotiv sanayimizin Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemi ve firmalarımızın gelişime açık olduğunu göstermektedir. Ülkemizde, tedarik zincirinde aksam parça üretmek üzere yer alan civarında firma bulunmakta olup, bunların büyük bölümü ana sanayi firmalarına orijinal parça üretmektedir. Bu firmalar, motorlu taşıt üretim merkezlerine paralel olarak büyük oranda Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde kümelenmişlerdir. Otomotiv sanayi, doğrudan ve dolaylı olarak çok geniş istihdam olanakları sağlayan bir sanayi dalı olup aynı zamanda ham madde tüketici arasındaki tüm işlevleri de kapsayan bir tedarik zinciridir. Burada hedef, tüketicinin talepleri doğrultusunda rekabetçi bir üretimi gerçekleştirmektir. Tedarik zinciri içinde kalite, maliyet, lojistik ve tasarım/teknoloji yönetimi ortaktır. Özellikle araç üretimi ile ham madde ve aksam-parça üretimin tam bir uyum içinde bulunması gerekir. Bu amaçla her alanda motorlu taşıt aracı üretim ile aksam-parça üretimi yapan kuruluşlar arasında uzun vadeli stratejik işbirliğinin kurulması gereklidir Otomotiv Sektöründe Temel Ekonomik Göstergeler Kapasite Otomotiv sanayinin motorlu taşıt üretimindeki kapasitesi incelendiğinde, farklı üretim kapasitelerine sahip 13 firmanın toplam kapasitesinin yaklaşık 1.7 milyon adet / yıl olduğu görülmektedir. Tablo 2 de otomotiv ana sanayinde üretim yapan firmaların coğrafi konumları, üretim türleri ve kapasiteleri yer almaktadır. Tablo 2: Motorlu Taşıt Aracı Üreten Firmalar ve Yılı Kapasiteleri Kuruluş Adı Üretim Yeri Üretim Konusu Yerli Sermaye Payı Kapasite Anadolu Isuzu Kocaeli Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Midibüs 70, Ford Otosan Eskişehir, Kocaeli Kamyon, Kamyonet, Minibüs Güleryüz Karoseri Bursa Otobüs Honda Türkiye Kocaeli Otomobil Hyundai Assan Kocaeli Otomobil Karsan Bursa Kamyonet, Otobüs, Minibüs, Midibüs M.A.N. Türkiye Ankara Otobüs 0,

12 M. Benz Türk İstanbul, Aksaray Kamyon, Otobüs 15, Otokar Sakarya Kamyonet, Otobüs, Minibüs, Midibüs OYAK Renault Bursa Otomobil Temsa Global Adana, Sakarya Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Midibüs Tofaş Bursa Otomobil, Kamyonet 62, Toyota Sakarya Otomobil Kaynak: OSD (Güleryüz Karoseri Verisi OSD ye ait değildir) Toplam Diğer taraftan, Tablo 3 te ise araç türlerine göre kapasite kullanım oranları verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde 2014 yılında bir önceki yıla nazaran Hafif lara ait kapasite kullanım oranı yükselirken Ağır Ticari lar ile Toplam Taşıt lara ait değerin azaldığı görülmektedir. Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranları (%) lar Hafif lar Ağır Ticari lar Toplam Taşıt ları Kaynak: OSD Üretim Otomotiv sanayi 1963 yılında 11 bin adet motorlu taşıt üreterek faaliyete başlamış, 1976 yılına kadar üretimini sürekli artırarak 146 bin üretim rakamına ulaşmış ancak bir 10 yıllık düşüş sürecine girdikten sonra 1986 yılında 141 bin rakamına ulaşabilmiştir. Bu tarihten sonra sürekli bir artış gösteren üretim rakamları 1993 yılında 453 bin seviyesinde gerçekleşerek 2000 yılı öncesi en yüksek değerine ulaşmıştır. Otomotiv sanayi yılları arasında yaşanan kriz ve çöküş döneminden sonra 1993 yılındaki üretim düzeyine 2000 yılında tekrar ulaşabilmiştir ve 2002 yıllarındaki ağır kriz dönemlerinden sonra büyük ölçekte üretimlerin yapıldığı 6 yıllık istikrarlı bir artış dönemine girilmiş ve 2008 yılında 1,15 Milyon adet üretim rakamı gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki üretimin artışında, geliştirilen yeni modellerle küresel pazarlarda sağlanan ihracat artışının önemli rolü bulunmaktadır yılına bakıldığında ise yaşanan küresel kriz nedeni ile üretimde ani bir düşüş yaşanmış ancak otomotiv sanayi 2010 yılında bu krizin etkilerinden sıyrılarak, 2009 yılına nazaran yüzde 26 oranında bir üretim artışı göstermiş ve 2007 yılı üretim rakamlarını yakalayabilmiştir yılında ise adet toplam üretimle tüm yılların en yüksek rakamına ulaşılarak rekor kırılmıştır. Buna rağmen, sanayinin en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde devam eden ekonomik daralma nedeniyle üretim dalgalı

13 olarak seyretmektedir. Ancak, ülkedeki istikrar, firmaların yeni model yatırımları ve yeni pazarlara açılmaları sonucu 2014 yılı üretimi bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Otomotiv sanayinin 2000 yılı sonrası üretim rakamları ve üretim artış eğrisi Şekil 2Şekil 2 de gösterilmektedir. Formatted: Font: 11 pt

14 Şekil 2: Türk Otomotiv Sanayi Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (x1.000 Adet) Toplam Otomobil Kaynak: OSD Diğer taraftan, Tablo 4Tablo 4 te yılları arasında otomotiv sanayinin üretim ve ihracat rakamları ile ihracatın üretim içerisinde oranları verilmektedir. Bu tablo incelendiğinde otomotiv sanayinin kriz döneminde bile ürettiğinin büyük bir kısmını ihraç ettiği görülmektedir. Özellikle hafif ticari araçlar ve otobüs üretimi açısından bakıldığında, Avrupa da ilk sıralarda yer alan Türk Otomotiv Sanayinin gerçekleştirdiği ihracat ile ülkemizi bölgenin üretim üssü konumuna getirdiği söylenebilir. Tablo 4: Yılı Üretim ve İhracat Rakamları (Adet) Yıllar Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Minibüs+Midibüs Otobüs Toplam Üretim İhracat İhracat Oranı (%) ,479 Üretim İhracat İhracat Oranı (%) ,075 Üretim İhracat İhracat Oranı (%) ,34 Üretim İhracat İhracat Oranı (%) ,067 Üretim İhracat İhracat Oranı (%) ,972 Üretim İhracat İhracat Oranı (%) ,676 Kaynak: OSD

15 Dış Ticaret Ülkemiz ekonomisinde çok özel bir yeri olan otomotiv sanayii son 10 yılda ihracatını büyük oranda artırmış ve 2006 yılından itibaren tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan sektör haline gelerek, 2011 yılı hariç son sekiz yılda dış ticaret fazlası vererek ülkenin ekonomik dengesine önemli katkıda bulunmuştur. 87 nci Fasıl (GTİP) altında değerlendirilen motorlu kara taşıtları, traktör ve motosikletler bazında sektörün yılları arasında ulaştığı ihracat değerlerinin verildiği Şekil 3Şekil 3 e bakıldığında; 2008 yılında yaklaşık 18,3 Milyar Dolar ile önemli bir seviyeye ulaşan ihracatın 2009 krizi ile 12,3 Milyar Dolar seviyesine gerilediği, ancak 2010 yılı itibariyle tekrar artışa geçerek 2014 yılında 18,1 Milyar Dolar düzeyine ulaştığı görülmektedir. İthalat rakamlarına bakıldığında ise, ekonomik dalgalanma dönemleri haricinde genel olarak artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, 2011 yılı haricinde son yıllarda sürekli olarak dış ticaret fazlası veren otomotiv sektörü, ülkemiz ödemeler dengesinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir. Formatted: Font: 11 pt Diğer taraftan, sadece 87 nci Fasıl (GTİP) kapsamında yapılan ihracat değil aynı zamanda değişik GTİP numaraları kapsamında değerlendirilen ancak motorlu taşıtlarda kullanılan iç ve dış lastik, emniyet camları, akümülatör, aydınlatma elemanları, aynalar, rulmanlar, transmisyon milleri, elektrik sistemi aksamı vb. gibi değişik parçaların da ihracat rakamlarının yer aldığı TİM verilerine bakıldığında ise otomotiv sanayii 2013 yılında 21,3 Milyar Dolar, 2014 yılında ise 22,3 Milyar Dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla nazaran ihracatını yüzde 4,5 arttırmıştır. Ayrıca otomotiv sanayii bu ihracat rakamı ile 2014 yılı ülkemiz ihracat hacminin yüzde 14,1 ine sahip konumdadır. (1) Şekil 3: Türkiye nin Yıllara Göre Otomotiv İhracat ve İthalat Verileri (GTİP 87) Kaynak: TÜİK BM verilerine göre otomotiv sanayi tarafından 87 nci fasıl kapsamında 2014 yılında yapılan ihracatın yüzde 73 ü AB üyesi ülkelere yapılmıştır İç Pazar Türkiye otomotiv pazarına ilişkin son on yıldaki toplam pazar ve ithalat rakamlarının verildiği Şekil 4Şekil 4 incelendiğinde, son on yıldaki en düşük rakamın, o dönemde yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 yılında, en yüksek değerin ise üretim rekoru kırılan 2011 yılında yaşandığı Formatted: Font: 11 pt (1) TİM Yıllık İhracat Rakamları, Aralık 2014

16 görülmektedir yılları arasında artarak 759 bine ulaşan pazarda 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ise art arda daralma yaşanmıştır. Ancak, 2009 yılına gelindiğinde ağırlıklı olarak ÖTV indiriminin etkisi ile 2008 yılına göre yüzde 9,4 artarak 576 bin adet düzeyinde gerçekleşen iç pazar, 2011 yılında 910 bin adet rakamına ulaşmış ve 2014 yılında 807 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan sadece otomobil pazarına bakıldığında ise, 2013 yılında 664 bin adet olarak gerçekleşen toplam iç pazar, 2014 yılında yüzde 11,6 oranında daralarak 587 bin rakamına düşmüştür. Ancak, ithal otomobillerin 2014 yılında pazar payı yüzde 73 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Otomobil pazarına ilişkin yerli ürünler ile ithalat rakamları Şekil 5 te verilmiştir. Şekil 4: Toplam Pazar (Otomobil + Ticari ) (Adet) Kaynak: OSD Şekil 5: Türkiye Otomobil Pazarı (Adet) Kaynak: ODD, OSD

17 İstihdam Ülkemizde yılında taşıt aracı üretimi yapan otomotiv ana sanayide 50 bin, yan sanayide 250 bin olmak üzere yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiği ve bu sayının dağıtım, pazarlama ve satış ağlarında çalışanları ile birlikte 450 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Otomotiv sektöründe yan sanayi kanalları ile yaratılan iş alanları Tablo 5 te verilmektedir. Tablo 5: Otomotiv Sektörünün Doğrudan ve Dolaylı Olarak İstihdam Sağladığı Alanlar KAMU HİZMETLER Trafik Güvenlik Kayıt, Tescil ve Noter Sağlık Yol Bakım ve Onarım Finansman Sigorta Lojistik Taşımacılık Akaryakıt ve Yağ Dağıtımı Sürücü Eğitim Kuruluşları Medya, Hakla İlişkiler ve Reklâm Güvenlik, Yemek, Temizlik SANAYİ TİCARET Motorlu Aksam-Parça Sistem Ham Madde Yenileme Pazarı Üretim ve Bakım ları Üst Yapı ve Aksesuar Distribütör/İthalatçılar Yetkili Bayiler Yetkili Servisler Serbest Satıcılar/Galeriler Serbest Servisler/Tamirhaneler Yedek Parça Satıcıları Otomotiv sektöründe, uluslararası sürdürülebilir rekabet için üretim ve yönetimde yetenekli insan gücünün varlığı temel olarak kabul edilmektedir. Özellikle üretimin batıdan doğuya kayması sonucu çıkacak fırsatlardan yararlanabilmek ve artması hedeflenen ihracat projelerine bağlı olarak sanayide ortaya çıkan kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanması gerekmektedir Otomotiv Sanayi Dünya Üretimi Dünya otomotiv sanayinde küresel ölçekte 20 civarında ülkede faaliyet gösteren yaklaşık olarak 50 adet motorlu taşıt üreticisi firma bulunmaktadır. Üretim genel olarak otomobil ve ticari araç olarak sınıflandırılmaktadır. Sanayide yapılan üretimin yüzde 90 gibi büyük çoğunluğunu otomobil ve kamyonetlerden oluşan hafif araçlar sınıfı oluşturmaktadır. Üretim adetleri otomobil sınıfına göre nispeten az olan diğer araç sınıfları (minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, çekici vb.) ise istatistiklerde ticari araçlar olarak anılmaktadır. Şekil 6Şekil 6 da 2004 ilâ 2014 yılları arasında dünyadaki motorlu taşıt üretim adetleri, otomobiller ve ticari araçlar bazında verilmiştir yılında gerçekleşen 87,5 Milyon adetlik araç üretimi 2014 yılında yüzde 2,8 oranında artarak 89,7 Milyon adede ulaşmıştır. Formatted: Font: 11 pt

18 Şekil 6: Dünyadaki Motorlu Taşıt Üretiminin Yıllara Göre Değişimi Kaynak: OICA Diğer taraftan, 2013 ve 2014 yıllarının bölgesel ve ülkeler bazında motorlu araç üretim adetleri Tablo 6Tablo 6 da verilmiştir. Formatted: Font: 11 pt Tablo 6: Bölgesel ve Ülkeler Bazında Motorlu Üretim Adetleri 2014/2013 (x 1.000) Bölgeler Sınıfı Değişim (2013/2014) Ülkeler Sınıfı Değişim (2013/2014) K.Amerika Mercosur Batı Avrupa Doğu Avrupa Asya/Pasifik Diğerleri Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari ABD Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Brezilya Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Rusya Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Hindistan Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Japonya Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam Otomobil Hafif Ticari Çin Otomobil Hafif Ticari

19 Dünya Ağır Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari G.Kore Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Toplam BRIC Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Kaynak: OSD / LMC Dünyadaki 2014 yılı motorlu araç üretimlerinin ülkelere göre dağılımını gösteren Şekil 7Şekil 7 incelendiğinde Türkiye, 1 milyon 170 bin adetlik üretimle 17. sırada yer almıştır. Formatted: Font: 11 pt Şekil 7: Dünya daki 2014 Yılı Motorlu Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı (1.000 Adet) Kaynak: OICA Diğer taraftan, AB üyesi ülkelerin ve Türkiye nin 2013 ve 2014 yıllarının motorlu araç adetlerinin verildiği Tablo 7Tablo 7 de de görüldüğü üzere, Türkiye 2014 yılında 6. sırada olan konumunu korumuştur yılında Türkiye de motorlu araç üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artış gerçekleşmiştir. Formatted: Font: 11 pt

20 Tablo 7: Avrupa daki Yılı Motorlu Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı ÜLKELER DEĞİŞİM (%) FARK 1 Almanya , İspanya , Fransa , İngiltere , Çek Cum , Türkiye , Slovakya , İtalya , Polonya , Belçika , Romanya , Macaristan , Portekiz , Avusturya , İsveç , Slovenya , Finlandiya , Hollanda , Kaynak: OICA 3.4. Teknolojik Alt Yapı ve AR-GE Faaliyetleri Otomotiv sanayindeki kapasite fazlasının mali yükünü karşılayabilmek, sektördeki rekabetçi ortam, pazardaki büyümenin sınırlı kalması, müşterilerin daha seçici hale gelmeleri ve talep ettikleri ilave donanımların maliyetlerinin karşılanabilmesi için çözüm üretmek üzere sektördeki Ar-Ge harcamaları artmaktadır. Son on yıllık süreç içerisinde, otomotiv konusunda, özellikle rekabet öncesi Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi için önemli çalışmalar yapılmıştır sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun un amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Uygulaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 5746 sayılı Kanunun Ar-Ge Merkezi Belgesi kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetler, ülkemizde Ar-Ge payının artırılmasında büyük katkısı bulunan işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin AB sürecinde yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Gayrı Safi Yurt İçi Hâsılası (GSYİH) ndan Ar-Ge'ye ayırdığı payın 2023 yılına kadar yüzde 3 e çıkarılması ve bu payın en az 2/3 ünün özel sektör tarafından karşılanması öngörülmektedir sayılı Kanun kapsamında ülkemizde Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, çok sayıda Ar-Ge personeli çalıştıran ve ülkemizin GSYİH'daki Ar-Ge payına

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU Hazırlayan: Cem BAYRAK İçindekiler Giriş... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Mevcut Durum... 2 Sektör Tanımı... 2 İlişkili Sektörler... 3 Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı