İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu. 31 Aralık 2009 ve 2008 Bilanço - Aktifler. Bilanço - Pasifler. Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri"

Transkript

1

2 İçindekiler 01 Misyon, Vizyon, Değerler 02 Kısaca OYAK 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 08 Genel Müdür den Mesaj 10 Üst Yönetim 11 Yılında OYAK ve Grup Şirketleri 16 Yılında Üye Hizmetleri 36 Bağımsız Denetçi Görüşü ve Mali Tablolar 40 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık ve Bilanço - Aktifler 41 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık ve Bilanço - Pasifler 42 OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 31 Aralık ve Gelir Tablosu 43 OYAK Grup Şirketleri

3 Misyonumuz Vizyonumuz Değerlerimiz Misyonumuz OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir şirket anlayışı içinde en üst standartlarda sağlarken, diğer yandan da üyelerine en çok nemayı sağlamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılığı içinde, bir holding yaklaşımı çerçevesinde portföy ve iştirak yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yardımlaşma kurumudur. Vizyonumuz Üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak, değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamak, OYAK a olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak, OYAK ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan reel kâr dağıtmayı hedeflemektir. Değerlerimiz Davranışlarımızı, kararlarımızı ve iş amaçlarımızı yönlendiren ortak değerlerimiz: Dürüstlük ve Şeffaflık Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik Rekabet ve Adalet Yaratıcılık ve Mükemmeliyet Karşılıklı Saygı ve Sevgi Üye ve Çalışanların Mutluluğu Faaliyet Raporu OYAK 1

4 Kısaca OYAK OYAK, hem bir emeklilik fonu yöneticisi, hem de girişim sermayesi yatırımları yapan bir kuruluş gibi çalışır yılında kurulan OYAK Türkiye nin bir anlamda ilk ve en büyük özel emeklilik fonudur. OYAK ne değildir? Devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının bir parçası değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri nin bir parçası değildir. Devletten ve/veya herhangi bir kuruluştan hiç bir zaman herhangi bir yardım almış bir kurum değildir. Savunma sanayi faaliyetlerine katılan ticari bir kuruluş değildir. Vergi yükümlülüğü olmayan bir kuruluş değildir. Özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olan OYAK, faaliyetlerini 205 sayılı Yasa kapsamında sürdürmektedir. OYAK aynı zamanda bir hayat sigortası kuruluşu ve kredi kurumu gibi çalışır. Üyelerine sunduğu hizmetler anlamında OYAK bir hayat sigortası kuruluşu özelliği taşımaktadır. OYAK, aynı zamanda, yaşamlarının farklı evrelerinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını cevaplamaya yönelik kredi ürünleri ile üyelerine finansal destek sağlayan bir finans kurumu gibi de çalışmaktadır. OYAK ın üye sayısı 250 bini aşmıştır. OYAK, üyelerine mümkün olan en üst düzeyde nema sağlamak ve katma değeri yüksek hizmetler sunmak temelinde şekillenen iş modeli çerçevesinde, varlıklarını finansal ve iştirak yatırımlarında değerlendirmekte, tüm yatırımlarında verimlilik ve kârlılığı öncelikli olarak gözetmektedir. Faaliyetlerinin odağında üyelerinin memnuniyeti, refahı ve güvenli geleceği yer alan OYAK, bu doğrultuda teknoloji ve çağdaş yönetim uygulamalarını en etkin şekilde hizmetlerine yansıtmakta; üyelerine daha iyisini yapmak için çalışmaktadır. OYAK Grubu OYAK Grubu ülkemizin en büyük şirket gruplarından biridir. OYAK Grubu sanayi, finans ve hizmet dallarında faaliyet gösteren 60 kadar şirketi ile yaklaşık 29 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Grup şirketleri gerçekleştirdikleri üretim, satış, ihracat ve ödedikleri vergiler ile Türkiye ekonomisine sürekli ve artan oranda katma değer yaratmaktadır. OYAK Grubu nun sanayi alanındaki iştirakleri, ülkemizin en büyük tesislerini de barındıran demir-çelikten çimento üretimine ve otomotive çeşitlilik gösteren ve sektörlerinin lideri konumunda bulunan kuruluşlardan oluşmaktadır. Grubun diğer ağırlıklı faaliyet alanı olan hizmet sektöründe inşaattan dış ticarete, lojistikten teknolojiye farklı faaliyetlerde birçok iştiraki yer almaktadır. yılı sonu birleşik sonuçlarına göre OYAK Grup Şirketlerinin toplam satışları 19.1 milyar TL ye, toplam aktifleri 28.3 milyar TL ye ulaşmış bulunmaktadır. 2 Faaliyet Raporu OYAK

5 OYAK ın Faaliyet Sonuçları (Milyon TL) (Milyon TL) Net Dönem Aktüeryal Kârı (Nema) 1, ,911.2 Üye Varlıklarına Sağlanan Artış (Nema Oranı) (%) TÜFE (%) Nema Oranı/TÜFE (Katsayısı) ÜFE (%) Nema Oranı/ÜFE (Katsayısı) Özkaynaklar (Üye Rezervleri + Dönem Kârı) 10, ,640.5 Toplam Aktifler 12, ,588.3 Üye Sayısı 250, ,048 OYAK Grubu Şirketleri Birleşik Sonuçları (Kombine) (1) (Milyon TL) (Milyon TL) Satışlar (2) 19, ,085.1 İhracat (Milyon ABD Doları) 4, ,926.1 İşlem Hacmi (3) 49, ,669.9 Vergi Öncesi Kâr 1, ,528.2 Vergiler 1, ,387.9 Özkaynaklar 15, ,660.0 Toplam Aktifler 28, ,970.5 Çalışan Sayısı 28,506 29,871 OYAK ın Kredi Değerlendirme Notları (Rating) Moody s Investors Service Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi Uzun Vadeli Yerel Para Birimi Ba2 / Durağan Görünüm Ba2 / Durağan Görünüm Standard & Poor s (S&P) Uzun Vadeli Derecelendirme Notu Uzun Vadeli (Ülke Ölçeği) Kısa Vadeli (Ülke Ölçeği) BB / Durağan Görünüm TrAA TrA-1 (1) Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü (OYAK) hariçtir. (2) Üretim ve pazarlama şirketleri için brüt satış hasılatı toplamıdır. (3) Finans sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerin işlem hacmi rakamlarından oluşmaktadır. Faaliyet Raporu OYAK 3

6 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Öngörülerimiz doğrultusunda dünya ve ülke ekonomisi zor bir dönem yaşamaya devam etmektedir. OYAK, 48. faaliyet yılını üyelerine en çok nemayı sağlamaya odaklı, tedbirli bir politika dahilinde tamamlamış ve Genel Kurul da kararlaştırılan yılı hedeflerine ulaşmıştır. OYAK ın değerli üyeleri, saygın iş ortaklarımız, sevgili çalışanlarımız, Geçen seneki faaliyet raporumuzda sizlerin bilgisine sunduğumuz öngörülerimiz gerçeğe dönüşmüş, dünya ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisi açısından da zorluklarla dolu bir yıl olmuştur. Türkiye ekonomisinin %4.7 oranında küçüldüğü, ticari faaliyetin önemli oranda daraldığı ve durgunluk şartlarının hakim olduğu yıl boyunca, istihdam koşulları tüm sektörlerde bozulmaya yüz tutmuş, ihracat önemli oranda azalmış ve kapasite kullanım oranlarında gerilemeler kaydedilmiştir. OYAK, güçlü öngörü yeteneğini profesyonel sevk ve idare becerisiyle mükemmel bir şekilde birleştirmiş, konjonktürel zorluklar karşısında belirlemiş olduğu politikalarını taviz vermeksizin uygulamayı sürdürmüş ve bütçe hedeflerini bir kez daha gerçekleştirmiştir. OYAK, misyonu ve vizyonu doğrultusunda hareket ederek, üye varlıklarını korumayı ve geliştirmeyi her şeyin üzerinde gören iş anlayışıyla krizlere karşı durmaktadır. Dünyadaki emeklilik fonlarının çoğunun küresel kriz nedeniyle uğradıkları zararları kapatma çabası içinde olduğu bir dönemde, Kurumumuz, üyelerimizin gözünde en temel performans ölçüsü olarak değerlendirilen nema oranını bir kez daha enflasyonun üstünde bağlama başarısı göstermiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi yılındaki performansıyla da en olumsuz koşullarda dahi hedeflerine ulaşabileceğini kanıtlayan OYAK, üye birikimlerine 1,187 milyon TL net aktüaryel kâr eklemiş ve üye varlıklarını 10,846 milyon TL ye ulaştırmıştır. için nema oranı %14.2 olurken, OYAK reel getiri sağlamanın gururunu tüm üyeleriyle paylaşmış ve örnek emeklilik kurumu kimliğini aktüeryal dengesini koruyarak pekiştirmiştir. Bu sonuçların, yıl sonu itibariyle 250 bini aşmış olan üyelerimize geleceklerini daha da güvende hissetmelerine katkıda bulunacağını umuyoruz. 4 Faaliyet Raporu OYAK

7 Reel kesimde yaşanan ekonomik sorunlar bizleri doğal olarak etkilemektedir. yılında reel kesimde yaşanan sıkıntılar, bazı iştiraklerimizi ve dolayısıyla OYAK ı da kaçınılmaz olarak etkilemiştir. İki büyük iştirakimizin faaliyet gösterdiği demir-çelik ve otomotiv sanayileri dünya çapında daralma gösteren iş kolları olarak ön plana çıkmıştır. Türkiye nin dördüncü büyük sanayi tesisi olan ERDEMİR, yılını zararla kapatmıştır. Otomotiv sektörünün liderlerinden Renault, yılın ilk yarısında hızlı bir şekilde daralan yurt içi tüketim harcamaları ve azalan ihracat satışları nedeniyle önemli bir küçülme yaşamıştır. Yılın ikinci yarısında ise Hükümet tarafından sağlanan vergi indirimleri ve Batı Avrupa ülkelerinin bir bölümünde hayata geçirilen hurda indirimi gibi teşvikler, otomotiv sektörünü canlandırmış, daha büyük bir çöküntü yaşamasını engellemiştir. OYAK, reel ekonomideki küçülmenin performansına etkisini, verimli sermaye ve para piyasaları stratejileri izleyerek ve piyasaların sunduğu fırsatları en iyi şekilde içselleştirerek telafi edebilmiş ve reel getiri kaydetmiştir. OYAK, stratejileri kapsamında, yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürmüştür. OYAK, yatırım portföyünü proaktif bir anlayış ile yönetmekte ve ortaya çıkan olanakları en hızlı bir şekilde değerlendirmektedir. Olumsuz piyasa şartları, bazı durumlarda mükemmel yatırım fırsatlarını da karşımıza çıkarabilmektedir. OYAK, bu durumun en etkileyici örneklerinden birini yılı içinde gerçekleştirdiği çimento yatırımıyla yaşamıştır. Dünyanın en büyük çimento üreticilerinden olan Lafarge ın Türkiye den çekilme kararına paralel olarak satışa çıkardığı Lafarge Marmara Grubu, yılının sonuna doğru taraflar arasında varılan anlaşma gereği OYAK bünyesine katılmıştır milyon Euro ödeme yapılarak Lafarge Marmara Grubu na ait 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı OYAK Çimento Grubu na dahil olmuştur. Bu önemli yatırımla beraber, Türkiye nin ilk çimento fabrikası unvanına sahip olan Aslan Çimento da OYAK Grubu nun bünyesine katılmıştır. OYAK: Üyeleri ve ülkesi için değer üreten bir model Gelişmekte olan ülkelerde üretimin artırılması, istihdamın yaratılması, katma değer üretilmesi ve beraberinde toplumun refahına daha fazla katkı sağlanmasının yolu güçlü bir sermaye birikiminden geçmektedir. Yatırımlar ve dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik gelişme, istikrarlı ve fon birikimini destekleyen bir kaynak yapılanmasına doğrudan bağlıdır. Bu bağlamda OYAK ekonomiye sürekli kaynak aktaran başarısı kanıtlanmış bir modeldir. OYAK Türkiye de tek ve dünyadaki benzerlerinden farklı bir örnek oluşturmaktadır. Finansal yapısının güçlü olması, aynı zamanda, üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin de sürdürülebilirliği anlamını taşımaktadır. OYAK, kaynak sağladığı gibi kaynakları doğru yatırım mecralarına yönlendirmekte; verimli ve stratejik yatırımlarıyla üyelerine ve ülkemize paylaşılabilir değer yaratmaktadır. 50. yılımıza doğru 2010 yılı, reel sektördeki sıkıntıların azalsa da devam edeceği, büyüme patikasına tam olarak dönülmeyeceği ve temkinli yaklaşımların tercih edileceği bir yıl olacaktır yılının her bir çeyreğinin birbirinden farklı sonuçlar doğuracağını ve farklı sürprizler barındıracağını öngörüyoruz yılıyla birlikte ise, makroekonomik dengelerin yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edileceği bir krizden çıkışın başlayacağını öngörüyoruz. Bu noktada bizlere düşen temel görev, piyasa koşulları her ne olursa olsun pozitif bir algı ve düşünce tarzı ile hareket etmek ve krizden çıkış dönemine kendimizi en doğru enstrümanlarla hazırlamaktır. OYAK 1 Mart 2011 de 50 yaşını bitirecektir. Bizler bu coşkuyu bugünden içimizde yaşamaya ve taşımaya başlamış bulunuyoruz. Sistemimizin mükemmel işleyişini ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi, daha yüksek sesle ifade edebilmek, iş ortaklarımıza kendimizi daha kapsamlı tanıtabilmek adına aktif çabaları geliştirme yönünde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Aktüeryal dengesini ileriye taşıyan, sağlam temeller üzerinde yükselen, üyeleri için daha güvenli bir geleceği işaret eden, şirketleri ve sermayelerinin gücüyle ülke ekonomisinde sarsılmaz bir konuma sahip olan OYAK, bugün, yarın ve daima var olacaktır. Gurur duyduğumuz profesyonel yönetim ekibimiz, her biri kendi alanında üstün yetkinliklerle donatılmış çalışanlarımızı stratejilerimize uygun sevk ve idarede mükemmel bir performans göstermekte; OYAK ın her geçen sene büyümesinde büyük rol oynamaktadırlar. Yönetim Kurulumuz adına tüm ekibimize en içten teşekkürlerimi sunar ve hep birlikte başarılarımızın devamını dilerim. Saygılarımla, Yıldırım TÜRKER Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Başkanı Faaliyet Raporu OYAK 5

8 Yönetim Kurulu (E) Korg. Yıldırım TÜRKER Yönetim Kurulu Başkanı Hv. Plt. Tümg. Nejat BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi Tümg. İlhan TALU Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet SERİN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Coşkun ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Denetleme Kurulu J. Tümg. Harun OCAKLI Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir POLAT Denetleme Kurulu Üyesi Emre CANKOREL Denetleme Kurulu Üyesi 6 Faaliyet Raporu OYAK

9 Tüma. Hasan UŞAKLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi (E) Dr. Hak. Tuğg. Yılmaz HIZLI Yönetim Kurulu Üyesi (E) Vali Lütfi Fikret TUNCEL Yönetim Kurulu Üyesi Tümg. İhsan UYAR Yönetim Kurulu Üyesi (Ağustos tarihinde görevden ayrılmıştır.) Tüma. Veysel KÖSELE Yönetim Kurulu Üyesi (Ağustos tarihinde görevden ayrılmıştır.) Haluk ALTAY Denetleme Kurulu Üyesi (30 Mayıs tarihinde görevden ayrılmıştır.) J. Tümg. Hüseyin GÜÇLÜ Denetleme Kurulu Üyesi (30 Mayıs tarihinde görevden ayrılmıştır.) Faaliyet Raporu OYAK 7

10 Genel Müdür den Mesaj Küresel krizle gelen durgunluğun reel sektör başta olmak üzere tüm kesimleri etkilediği yılında, OYAK 250 bini aşkın üyesine ait varlıkları en etkin şekilde yönetmeye ve geliştirmeye devam etmiştir. Değerli üyelerimiz, Öngörülerimiz doğrultusunda gelişen olaylar dünya tarihinin en büyük ekonomik depresyonlarından birinin - yıllarında yaşanmasına neden olmuştur. Dünyanın en güçlü bankalarının iflasa sürüklenmesiyle farklı boyuta geçen kriz, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de yaygın ve derin bir ekonomik çöküntüye neden olmuştur. IMF, yılında dünya ekonomisinin %0.8, gelişmiş ülkelerin ise %3.2 oranında küçüldüğünü öngörmektedir. Kriz ve takip eden ekonomik durgunluk, işsizlik oranlarının rekor seviyelere tırmanmasına neden olurken dünya ticaret hacmi önemli oranda düşmüş, kamu finansmanı ve bütçe açıkları ilk sıradaki gündem konuları olarak karşımıza çıkmıştır. Kısaca özetlediğim bu gelişmeler, kaçınılmaz olarak ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye ekonomisi 27 çeyrek üst üste reel büyüme kaydettikten sonra, yılında keskin bir daralma sürecine girmiştir. İhracat azalmış, işsizlik artmış ve özellikle reel sektör ve KOBİ ler krizden en çok etkilenen kesimleri oluşturmuştur. Türkiye ekonomisi yılında % 4.7 oranında küçülmüştür. yılı boyunca en temel hedefimiz krizin yıkıcı etkilerini üyelerimizden uzak tutmak olmuştur. OYAK, yılının olağanüstü zor piyasa koşullarında, temel işlevini stratejilerinden sapmaksızın yerine getirmeye devam etmiş ve üye birikimlerine 1,187 milyon TL net aktüeryal kâr eklemiştir. Üyelerimizin geleceği ve sürdürülebilir refahı için yürüttüğümüz tüm yatırım ve portföy yönetimi faaliyetlerinin temel başarı göstergesi olarak kabul edilen nema oranı yılı için %14.2 olarak gerçekleşmiştir. un olumsuz konjonktüründe OYAK üye varlıklarına bir kez daha enflasyonun üzerinde getiri sağlarken kaydedilen bu nema oranı yılı TÜFE değeri olan % 6.53 ün 2.2, ÜFE değeri olan % 5.93 ün ise 2.4 katıdır. 8 Faaliyet Raporu OYAK

11 Bu mali sonuçlar, OYAK ın reel getiri sağlama konusundaki gücünü ve temel politikalarının doğruluğunu bir kez daha ortaya koyarken; Kurum gösterdiği sağlıklı performansla en zor piyasa koşullarında dahi değer üretebileceğini ve gerçek bir sürdürülebilirlik örneği olduğunu sergilemiştir. Yaklaşmakta olan küresel kriz dalgasını farklı boyutlarıyla öngörebilen OYAK, 2007 yılından itiberen önemli stratejik kararlar alarak derhal uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda OYAK, temel stratejisini üye varlıkları için güvenli bir liman olma anafikri etrafında şekillendirmiş ve kriz sürecini tedbirli bir yaklaşım içinde geçirmeyi tercih etmiştir. Üyelerimize olan uzun vadeli sorumluluğumuz, üye varlıklarını ve üyelerimiz adına gerçekleştirdiğimiz yatırımları en dikkatli bir şekilde yönetmemizi gerektirmektedir. yılındaki ana yaklaşımımız, iştiraklerimizin konjonktürel nedenlerle daralan iş hacimlerini ve dolayısıyla kârlılıklarını, para ve sermaye piyasalarının ortaya koyduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak dengelemeye odaklı olmuştur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki OYAK, Genel Kurul unda kabul gören bütçe hedeflerine ulaşmış bulunuyor. Likidite ve portföy yönetimi yılında da önceliğimiz olurken, piyasa koşullarının sunduğu en iyi yatırım olanaklarını değerlendirme stratejimizin kapsamında ortaya çıkan imkanları yakından izlemeyi ve değerlendirmeyi de sürdürmüş bulunuyoruz. Doğru zamanda yatırım yapmanın kilit önemine inanan OYAK, bir süre daha devam edeceğini öngördüğü küresel ekonomik dengelenme sürecinde, başta madencilik olmak üzere uluslararası piyasalarda stratejik konuma haiz iş kollarındaki olanakları yakından izlemeye ve doğru projeyi bulduğunda da aktif ve kararlı bir yatırımcı olarak tavrını ortaya koymaya kararlıdır. Geleceğin OYAK ına şekil verirken... Türkiye nin likidite seviyesi en yüksek olan kuruluşlarından biri olarak piyasaların önümüze çıkaracağı zorlukları aşmaya devam edecek ve üyelerimizin yarınlarını garanti altına alacak güçteyiz. Onların kazanılmış haklarını sürekli olarak geliştirme hedefimizin yanında, geniş üye kitlemize kaliteli hizmetler de sunuyoruz. Kredi olanaklarından konut edindirme faaliyetlerine kadar çeşitlilik gösteren bu hizmetlerimiz, OYAK ı örnek bir emeklilik fonu olarak konumlandırmaktadır. OYAK, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirecek yapıda ve aktüeryal dengededir yılının da sürprizler ve zorluklarla geçeceğini öngörüyor ve hazırlıklarımızı bu yönde yapmış bulunuyoruz. Dünya ve ülke ekonomik panoraması bizleri muhafazakar hedefler tespit etmeye ve her zamankinden daha gerçekçi davranmaya sevk etmektedir ve sonrasının sert dünyasının gerçeklerine ayak uydurmak adına verimliliğimizi ve etkinliğimizi artırmaya ve maliyet tabanımızı kontrol altında tutmamıza imkan sağlayacak önlemleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerek OYAK ın yapılanmasında gerekse iştirak portföyümüzde öngördüğümüz çalışmaları planlamış bulunuyoruz bu anlamda önemli adımlar atacağımız bir yıl olacaktır. Organizasyonel yapılanma çalışmalarımız kapsamında yılında, Sayın Nihat Karadağ ve Sayın Dinç Kızıldemir Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla OYAK ın yönetim kademesine katılmışlardır. Her iki mesai arkadaşıma yeni görevlerinde başarılar dilerken, OYAK ın sürdürülebilir geleceğinin inşaasında önemli roller üstleneceklerine olan güçlü inancımı paylaşmak isterim de 50 yaşını gururla idrak edecek olan OYAK, rotasını dünyaya çevirmiş bir kuruluştur. OYAK ikinci 50 yılında da üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak, değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamaya, üyeleri için olduğu kadar Türkiye için de yararlı yatırımlar yapmaya devam edecektir. Yaşam ortaklığı prensipleri doğrultusunda gelişen ve güçlenen üye ilişkilerimiz, OYAK taki en önemli enerji kaynağımızı ve itici gücümüzü oluşturmaktadır dan sonra dünyanın yaşadığı en zor yıllarda, OYAK ın aktüeryal dengesini korumamızı ve reel getiri sağlamamızı olanaklı kılan üyelerimizin güvenleri ve sürekli desteğidir. Üyelerimize, Genel Kurulumuza, Yönetim ve Denetim Kurulumuza şükranlarımı sunar, hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren yönetim ekibimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Dr. Coşkun ULUSOY Genel Müdür Faaliyet Raporu OYAK 9

12 Üst Yönetim Dr. Coşkun ULUSOY Genel Müdür Hülya ATAHAN Genel Müdür Yardımcısı Mali ve İdari İşler Ergün OKUR Genel Müdür Yardımcısı Üye Hizmetleri Nihat KARADAĞ Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar Dinç KIZILDEMİR Genel Müdür Yardımcısı İştirakler Yük. Müh. Celalettin ÇAĞLAR Danışman Dr. Aydın MÜDERRİSOĞLU Danışman Dr. Caner ÖNER Danışman 10 Faaliyet Raporu OYAK

13 yılında OYAK ve Grup Şirketleri Faaliyet Raporu OYAK 11

14 yılı 3. çeyreğinde yaşanan gelişmeler, küresel krizin sonuna biraz daha yaklaşıldığına dair görüşleri destekler niteliktedir. Farklı kuruluşlarca açıklanan veriler, toparlanma sürecinin başladığına açıkça işaret etmektedir. Ancak, dünya ekonomisindeki düzelmenin yavaş ve istikrarsız oluşu, kriz sonrası toparlanmanın düşünülenden daha uzun zamana yayılacağı yönündeki tahminleri güçlendirmektedir. İş Ortamının Genel Görünümü ve OYAK yılında, global krizin etkileri Türkiye ekonomisinde özellikle reel sektör üzerinde yoğun olarak hissedilmiştir. Türkiye nin en büyük ihraç pazarı olan AB ülkelerinde yaşanan talep daralması, ihracatçı sektörlerde üretimin önemli ölçüde azalmasına ve istihdamın düşmesine yol açmıştır. Otomotiv, inşaat ve demir çelik sektörleri global daralmadan en çok etkilenen iş kolları olurken, global risk algılamasının artması reel sektörün finansman koşullarını zorlaştıran bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. yılında Türkiye de üretim, tüketim ve yatırım kararlarının büyük ölçüde ertelendiği görülmüştür. Yılın ilk çeyreğinde iç talep zayıf seyretmiş, ikinci ve üçüncü çeyreklerde uygulanan vergi indirimleri özel tüketimdeki daralmayı önemli oranda yavaşlatmıştır. OYAK, öngörülerine uygun olarak gelişen un zorlu piyasa koşullarında, üye varlıklarını korumayı öncelikli bir politika olarak benimsemiş, likit kalarak para ve sermaye piyasalarının ortaya koyduğu yatırım olanaklarını en yüksek nema oranını sağlamayı hedefleyerek değerlendirmiştir. OYAK Grubu nu oluşturan iştiraklerin bir bölümü konjonktürel daralmadan doğal olarak etkilenmiştir. Kurum bu olumsuzluğun, konsolide getirilerine etkisini etkin para ve sermaye piyasaları stratejileriyle bertaraf etmeyi hedeflemiş ve başarmıştır. OYAK a yurtdışından iki ödül Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından EMEAFINANCE tarafından OYAK a iki ödül Merkezi Londra da bulunan finansal yayıncılık alanında hizmet veren EMEAFINANCE, yaptığı değerlendirmeler sonucunda girişim sermayesi (Private Equity) alanında yılında OYAK a iki ödül vermiştir. OYAK, En iyi Girişim Sermayesi Yöneticisi (Best Private Equity House in CEE) ve En Başarılı Girişim Sermayesi Satış İşlemi (Best EMEA Private Equity Exit) alanlarında ödül almıştır. OYAK ın 2007 ve yıllarında girişim sermayesi alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve OYAK Bank ın ING Bank a satışı bu ödüllerin alınmasında rol oynamıştır. 12 Faaliyet Raporu OYAK

15 Yeni satın almalar, OYAK ın çimento sektöründeki varlığını daha da güçlendiriyor. OYAK, Lafarge Marmara Grubu nu satın almıştır. OYAK, Lafarge Marmara Grubu nu yılının sonunda bünyesine katmıştır milyon Euro ödeme yapılarak Lafarge Marmara Grubu na ait 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı OYAK Çimento Grubu na dahil olmuştur. 30 Aralık da tamamlanan kapanış işlemleri ile birlikte Lafarge Marmara Grubu na ait; Aslan Çimento nun %97.3 hissesi Birtaş A.Ş. nin %100 hissesi Marmara Madencilik in %100 hissesi Aslan Beton un %24.24 hissesi (geri kalan %75.76 hisse de Aslan Çimento ya aittir), Assan A.Ş. nin %100 hissesi OYAK a geçmiş bulunmaktadır. Türkiye nin ilk çimento fabrikası olan Aslan Çimento, 1.5 milyon m² arazi üzerine kuruludur ve yıllık 1.2 milyon ton klinker üretimi ile 3.4 milyon ton öğütme kapasitesine sahiptir. Satın alma işlemi kapsamında, 26 m derinliğe, 50,000 DWT gemilere uygun günlük 10,000 ton yükleme - boşaltma kapasitesine sahip Aslan Çimento Limanı da OYAK Çimento Grubu na dahil olmuştur. Türkiye nin üretim ve ihracat şampiyonu OYAK Renault OYAK Renault, yılında 277,572 adet otomobil üretimi gerçekleştirerek Türk Otomotiv Sanayi binek otomobil üretiminde liderliğini sürdürmüştür. Türk Otomotiv Sanayi nde krizin etkisiyle geçen yıla göre yaşanan genelde %24 (otomobil özelinde %18) üretim düşüşüne rağmen OYAK Renault Otomobil Fabrikaları yalnız %3 üretim düşüşüyle tüm sanayinin de liderliğini elde etmiştir. 884,466 adet olarak gerçekleşen Türk Otomotiv Sanayi toplam üretiminin üçte birini OYAK Renault gerçekleştirmiştir. OYAK Renault yılında ayrıca 240 bini aşan motor, yaklaşık 260 bin adet vites kutusu üretimini de gerçekleştirmiştir. Türk Otomotiv Sanayi nde tüm olumsuz koşullara rağmen, yılında OYAK Renault, 220 bini aşkın otomobil ve 71 bini aşan motor ihracatıyla sektör ve Türkiye ihracatının lideri olmuştur. OYAK Renault nun halen ürettiği Fluence, Megane HB, Renault Symbol ve Clio lar, 5 kıtada 100 den fazla ülkede satışa sunulmaktadır. yılında Türkiye de 40. yılını kutlayan Renault, elektrikli Fluence ın Bursa da üretileceğini açıklayarak Türkiye ye, OYAK ile ortaklığına ve geleceğe duyduğu güveni bir kez daha ispatlamıştır. Sürdürülebilir ulaşım hedefinin bilincinde olan Renault, 2011 yılından itibaren eksiksiz bir sıfır salımlı elektrikli araçlar gamını seri olarak üretip uygun fiyatlarla ticarileştirme konusunda kararlılıkla ilerlemektedir. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları bu iddialı hedefin gerçekleşmesinde çok önemli bir rol üstlenecektir. Bursa da bulunan OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, bugün üçlü vardiyada 360 bin otomobil, 450 bin motor üretim kapasitesi ile Renault nun Batı Avrupa dışında en yüksek kapasiteye sahip üretim tesisi konumunda bulunmaktadır. ERDEMİR yılında yaklaşık 4 milyon ton yassı nihai mamul üretimi ve 4.3 milyon ton yassı nihai mamul satışı gerçekleştirmiştir. İş Güvenliği alanında ERDEMİR e Avrupa dan övgü ERDEMİR Risk Değerlendirme Sistemi Yazılımı, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) tarafından düzenlenen ve 27 Nisan da sonuçları açıklanan 9. Avrupa İyi Uygulama Örnekleri Yarışması nda övgüye değer bulunmuş ve tavsiye edilen örnek uygulamalar arasında yer almıştır. ERDEMİR devlete en yüksek seviyeden ve en düzenli prim ödeyen 3. kuruluş Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 17 Mayıs tarihinde Ankara da düzenlenen törende, Türkiye çapında en fazla prim ödeyen işverenlere plaket verilmiştir. ERDEMİR devlete en yüksek seviyeden ve en düzenli prim ödeyen kurumlar sıralamasında 3. olmuştur. Etik hesap verebilirlikte ERDEMİR e başarı ödülü İş hayatının finansal olmayan alanlarının şirket öncelikleri arasında ne derecede yer aldığını ve şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk algısını ölçmeyi amaçlayan Accountability-Etik Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi araştırmasında ERDEMİR 7. sırada yer almıştır. Türkiye nin en büyük ilk elli şirketinin yalnızca kamuya açık bilgileri ve internet üzerinden paylaştıkları verilerinin esas alındığı değerlendirme Strateji, Yönetim Sistemleri ve Yönetişim, Paydaş Katılımı ve Operasyonel Performans ve Etki Alanı olmak üzere 4 ana dalda yapılmıştır. ERDEMİR Türkiye nin en büyük 4. sanayi kuruluşu İstanbul Sanayi Odası nın 40 yılı aşkın süredir yürüttüğü Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, 2007 yılında 6. sırada yer alan ERDEMİR yılında 4. sıraya yükselmiş, özel kuruluşlar arasında ise 3. sırada yer almıştır. Faaliyet Raporu OYAK 13

16 Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımı İSDEMİR de hız kesmeden sürüyor yılında İSDEMİR in OYAK Grubu na katılması ile büyük ivme kazanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımı kapsamında yer alan 40 projeden 31 adedi tamamlanmış, 4 tesis de kısmi olarak işletmeye alınmıştır. İSDEMİR in yassı çelik üretimine dönüşümü projesi kapsamında kurulan Sıcak Haddehane nin testleri 15 Mart tarihinde tamamlanmış ve bu tesiste yılı içinde 818 bin ton sıcak rulo üretimi gerçekleştirilmiştir. Sıcak Haddehane Projesi kapsamında kurulan 3 adet Sıcak Makas Hattı ile bir adet Dilme Hattı da yılı içinde ticari üretime alınmıştır. Diğer yandan, yılında 3.6 milyon ton/yıl seviyesine çıkarılan sıvı çelik üretim kapasitesi, Eylül ayında devreye alınan 200 tonluk 2. konverter ile 4.0 milyon ton/yıl seviyesine yükseltilmiştir. Enerji tasarrufunda beşinci kez gelen ödül Tasarruf projeleri ile birincilik ödülü kazanılmıştır. Bu ödülle İSDEMİR beşinci kez enerji tasarrufu konusunda birincilik ödülüne layık görülmüştür. ERENCO, Dilme ve Kesme Hatları Projesiyle bir başarıya imza atmıştır. Misyonu, ERDEMİR Grubu nun demir çelik endüstrisi ve ilgili sektörlerde kazanılan deneyim, uzmanlık, yetkinlik ve bilgi birikimini maksimum düzeyde değerlendirmek olan ERENCO, yılında İSDEMİR deki projelerinden birini daha başarıyla sonuçlandırmıştır. ERENCO, İSDEMİR için tasarımını ve imalatlarını gerçekleştirdiği üç adet Boy Kesme Makas Hattı ve bir adet Bobin Dilme Hattı nın testlerini ve devreye alma çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 1,2-22 mm kalınlık aralığında boy kesme ve 1,2-10 mm kalınlık aralığındaki dilme özelliğine sahip olan hatlar, ERENCO nun tasarımı ve yerli imalat olanakları ve yaklaşık %90 oranında yerli malzeme ile gerçekleştirilmiştir mm kalınlık, mm genişlik ve 800 Mpa akma sınırı özelliğindeki çelik malzemeyi hidrolik leveller ile doğrultma ve malzemeyi bükmeden kesme sistemi Türkiye de bir ilk olarak gerçekleştirilmiştir. ERMADEN de tam kapasite için yeni ocak yatırımı ERMADEN tesislerinin ömrünün uzatılması ve tam kapasitede çalıştırılabilmesi amacı ile yılında yine ERMADEN uhdesinde yer alan Ekinbaşı ocak sahasının da işletilmesine yönelik yatırım kararı alınmıştır. Yapılacak yatırım sonucu elde edilecek cevher sayesinde Divriği tesislerinin ömrü 5 yıl daha uzatılacaktır. ERMADEN, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alarak madencilik sektöründe bu belgeye sahip ilk kuruluş olmuştur. OMSAN ulusal ve uluslararası arenada başarılarını sürdürüyor. OMSAN yılında da sektörünün lider ve en güçlü şirketlerinden biri olarak gerek ulusal pazarda gerekse uluslararası arenada güçlü marka imajını yeni başarılarla pekiştirmiştir. OMSAN Lojistik; Toyota Motor Europe tarafından her yıl verilen Otomotiv Lojistiği Partnerliği ödülünü iki yıl üst üste kazanan ilk ve tek lojistik firması olma başarısı göstermiştir (Şubat ). Fortune 500 listesinde 168. sırada yer alarak lojistik sektöründeki lider firma unvanını korumuştur (Temmuz ). Capital Dergisi tarafından yapılan sektör değerlendirmelerinde Türkiye nin En Değerli Markaları çalışmasında 47. sırada yer alarak, lojistik sektörünün en değerli markası seçilmiştir (Temmuz ). Havacılık müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için OMSAN Havacılık, Eylül ayında, 1 adet Sikorsky S-76C++ tipi helikopter satın almıştır. OYAK Teknoloji bilgi teknolojileri konusundaki uzmanlığı ile yılında da önemli projelerde rol almıştır. OYTEK, Near Field Communication - Yakın Saha İletişimi (NFC) ve Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Komuta Bilgi Sistemi (KBRN KBS) projeleri için TÜBİTAK teşviklerini almıştır. Elektronik cihazlar arasında, yakın mesafeli temassız iletişime imkan veren ve bugün kullanılmakta olan yaygın temassız iletişim standartlarıyla RFID teknolojisini 14 Faaliyet Raporu OYAK

17 destekleyen (ISO 14443) NFC teknolojisi OYTEK tarafından yaygınlaştırılmaktadır. NFC Projesi yakın gelecekte temassız akıllı kartlar ile mobil cihaz teknolojilerini bağlayacak bir teknoloji olarak öngörülmektedir. OYTEK, KBRN KBS projesi ile kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer herhangi bir patlama meydana geldiğinde, bunun nasıl dağılacağını ve etkilerini belirten bir simülasyon sistemini de yılında geliştirmiştir. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesini alan ilk sistem entegratörü yılında tamamlanan sertifikasyon çalışmasının sonucunda OYTEK, Türkiye de ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi ni alan ilk sistem entegratörü olmayı başarmıştır. OYTEK, ayrıca, Unified Communication alanında uzmanlık sertifikalarını da tamamlamıştır. OYTEK e yılında İstanbul da düzenlenen IMF toplantısı esnasında verdiği destek ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür sertifikası ve ödül verilmiştir. Hazine Müsteşarlığı-Dünya Bankası-IMF tarafından açılan hizmet ihalesi kapsamında, İstanbul da düzenlenen IMF yıllık toplantıları süresince kullanılan 1,100 adet bilgisayar, 750 adet yazıcı ve tarayıcı, 250 adet faks ile kırtasiye (sarf) malzemeleri OYTEK tarafından sağlanmıştır. OYTEK proje kapsamında, Eylül ve Ekim ayı boyunca 170,000 m² lik alan içerisinde tüm teknik donanımların kurulumunu, konfigürasyonunu ve yüklemesini gerçekleştirmiştir. 7 Ekim da, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Birleşik Sekretarya Teknoloji Ofisi tarafından toplantılara hazırlanma süreci öncesinde ve toplantılar sırasında verilen destek ve yapılan çalışmalar için OYTEK e ödül, ekibin tümüne ise teşekkür sertifikası sunulmuştur. Gıdada en yüksek kalite standartları TUKAŞ tan Gıda sektöründe kalite standartlarını yükselten ve geleneksel olduğu kadar yenilikçi ürünleriyle de tercih edilen markaların başında yer alan TUKAŞ, yılında da bu özelliklerini teyit eden başarılar kazanmıştır. TUKAŞ, cam kavanozda ürettiği ürünlerinde üzerinde güvenlik düğmesi bulunan akıllı kapak kullanımı ile TSE nin yılında düzenlediği yarışmada Altın Ambalaj Ödülü kazanmıştır. Bu ödülle Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen World Star ambalaj yarışmasına katılmaya hak kazanan TUKAŞ a bu yarışmada da World Star Ödülü verilmiştir. KalDer tarafından açıklanan Türkiye Müşteri Memnuniyet Endeksi (TMME) yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre; salça, konserve ve sos kategorisinde %83 endeks değeri ile müşteri memnuniyet endeksinin en yüksek olduğu markalar sıralamasında TUKAŞ 2. sırada yer almıştır. yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında en fazla ihracat gerçekleştiren firma olarak Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ödüle layık görülmüştür. Ünye Çimento, Romanya - Mangalia Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi yatırımını tamamladı. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. uluslararası boyutta rekabet gücü sağlamak amacı ile Romanya nın Mangalia Limanı nda Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi yatırımını tamamlayarak yılında devreye almıştır. Ünye Çimento bu terminal ile Romanya ve Bulgaristan pazarına girmeyi hedeflemektedir. OYAKKENT Projesinde ilk teslimatlar... OYAKKENT, OYAK ın tarihinde bugüne dek hayata geçirilen en büyük konut projesidir. 3,600 dönümlük alan üzerinde, etaplar halinde inşa edilmesi öngörülen OYAKKENT tamamlandığında, yaklaşık 12,000 konut, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, ilköğretim okulları, lise, hastane ve diğer sosyal tesisleri kapsayan modern bir uydu kent doğacaktır. İstanbul kent merkezinde, kaliteli malzeme, ileri teknoloji, modern mimari ve kentsel tasarım prensipleri ile hayata geçirilen OYAKKENT te 1,096 konutun temelleri 2007 yılı Nisan ayı içerisinde atılmış ve konutlar yılı Haziran ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmiştir. Nisan de temelleri atılan 471konuttan 456 adedinin satışı yapılmıştır. 507 konutun temelleri ise yılı Ekim ayı içerisinde atılmış ve 2010 yılı Mayıs ayı içerisinde OYAK üyelerine duyurulması planlanmaktadır. Faaliyet Raporu OYAK 15

18 Üyeleri için, üyelerinin desteği ile güçlenen bir sistem 16 Faaliyet Raporu OYAK

19 Üye memnuniyetine odaklı kaliteli hizmet anlayışı Faaliyetlerinin odağında üye memnuniyeti yer alan OYAK, 250 bini aşan geniş üye kitlesinin beklentilerini özgün ve çağdaş iş modelini yansıtan kaliteli hizmet anlayışıyla karşılamaktadır. EMS ye Katılım Oranları (%) Türkiye nin ilk ve en büyük özel emeklilik fonu olan OYAK, tüm faaliyet ve hizmetlerinde üyeleri için, üyeleriyle var olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımla hareket etmektedir OYAK, paydaşlar arası katılımcılığın ve paylaşımın dünya ölçeğinde başarılı bir örneğidir. Enflasyonun iki katından fazla nema oranı: %14.2 OYAK küresel kriz ortamının ekonomik şartlarında yüksek nema seviyesini yılında da sürdürmüştür. OYAK un zorlu piyasa konjonktüründe üye varlıklarına sağladığı %14.2 lik nema ile enflasyonun üzerinde reel getiri sağlama başarısını göstermiştir. OYAK ın kaydettiği nema oranı yılı TÜFE değerinin 2.2, ÜFE değerinin ise 2.4 katıdır. Yüksek üye menfaati ve mutluluğunu gözeten OYAK, örnek bir sosyal güvenlik kurumu olduğu kadar istikrarlı mali performansıyla da ekonomik sürdürülebilirlik anlamında güçlü bir başarı modeli olmuştur. OYAK aynı zamanda, üyelerine sunduğu katma değeri yüksek hizmetlerle de farklılaşmakta ve üye memnuniyetine büyük katkıda bulunmaktadır. yılı sonu itibariyle OYAK toplam 250,100 üye sayısına ulaşmıştır. OYAK mensuplarının %82.9 unu (207,306) görevde bulunan üyeler oluştururken, %17.1 i (42,794) Emekli Maaşı Sistemi kapsamındaki üyelerdir. Emekli Maaşı Sistemi üye sayısı yıllar itibarıyla sürekli artış gösterirken toplam OYAK üyeleri içindeki payı da 2005 yılından bu yana 3.6 puan yükselmiştir. Bu artış, OYAK üyelerinin emeklilik hayatlarında da Kurum ile bağlarını devam ettirme konusundaki güçlü isteklerini ve memnuniyetlerini ortaya koymaktadır. Üyelerin geleceğini güvence altına alan başarılı bir model OYAK ın kurduğu sosyal güvenlik modelinin temel işlevi üyelerinin geleceğini güvence altına almaktır. Kurum topladığı aidatları çeşitli sahalarda gerçekleştirdiği yatırımlarda değerlendirerek birikim sağlamakta, üyelikten ayrılışları sırasında ve üyelik sürelerine göre biriken aidatlarını nemaları ile birlikte üyelerine ödemektedir OYAK, üyelerinden topladığı aidatları bir portföy yönetimi mantığı altında yönetmekte; bir taraftan üye birikimlerini uzun vadeli bir bakış açısıyla geliştirmeyi hedeflemekte, diğer taraftan ise Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkısı olacak alanları tanımlayarak yatırımlarını özellikle bu sahalarda gerçekleştirmektedir. OYAK ın üyelerine sunduğu hizmetler iki ana başlık altında gruplanmaktadır. Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri Sosyal Hizmetler Yıllar itibariyle emekli olup da EMS ye katılanların oranlarındaki kesintisiz yükseliş devam etmekte olup yılında %89 seviyesine ulaşmıştır. Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri OYAK ın yasal dayanağını oluşturan 205 sayılı OYAK Yasası kapsamında üyelerine sunmakla görevli olduğu hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetler Emeklilik Yardımı, Emekli Maaşı Sistemi Maaş Ödemeleri, Ölüm Yardımı ve Maluliyet Yardımı dır. Sosyal Hizmetler OYAK ın, aktüeryal dengeyi ve eşitlik ilkelerini gözeterek bireysel ihtiyaç kredisi ve konut edindirme hizmetleri ana eksenlerinde gerçekleştirdiği hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetler esas olarak OYAK tarafından yönetilen fon imkanları kapsamında tasarlanmakta, planlanmakta ve sunulmaktadır. Faaliyet Raporu OYAK 17

20 OYAK Finansal Sonuçları Nema - TÜFE Karşılaştırması (%) Özkaynaklar (Milyon TL) Üye Sayısı (Adet) Toplam Aktifler (Milyon TL) 4,511 6,733 9, , , , , ,100 10,588 12, ,121 5,090 7, ,641 10, Nema TÜFE Faaliyet Raporu OYAK

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

PETROL OFİSİ FaaLİyET RaPORu

PETROL OFİSİ FaaLİyET RaPORu PETROL OFİSİ Faaliyet Raporu 2009 Petrol Ofisi A.Ş. Faaliyet Raporu 09 Nice y ollara İçindekiler Faaliyet Raporu 09 Üst yönetimden mesaj 6 2009 yılında dünya ve Türkiye 10 2009 yılında Petrol Ofisi 20

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı

Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr. Değerli Üyeler,

Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr. Değerli Üyeler, Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr Ü y e l e r l e S o h b e t Değerli Üyeler, Küresel kriz sonrasında alınan olağanüstü tedbirler sonucunda toparlanma sürecine girdiği düşünülen dünya ekonomileri, 2011

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı