West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de"

Transkript

1

2

3

4 West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de hep özlemini çekti iniz yal nl k ve huzuru, eflsiz deniz ve göl manzaras ile birlefltiren West Blocks, güçlü mimari kimli i ile stanbul un yeni gözdesi olacak.

5 stanbul un geliflen bölgesi Büyükçekmece de yeni bir yaflam West Blocks, stanbul un en hızlı geliflen bölgesinde, flehir yaflamının dinamizmi ve do anın enerjisi ile harmanlanmıfl bir konsepte sahip olacak. Etkileyici mimari kimli i ve do a ile bütünleflen sosyal alanları, Büyükçekmece de yeni bir yaflamı müjdeliyor. TEM ve E-5 otoyolunu birlefltiren ana arter üzerindeki konumu sayesinde kentin her noktasına, hastanelere, alıflverifl merkezlerine ve üniversitelere yakınlı ı ile yaflamınız kolaylafltırıyor. 24 saat güvenlik hizmeti, kapalı devre kamera izleme sistemleri ve resepsiyon hizmetleri ile siz keyifli anların tadını çıkarırken, West Blocks size güvenli ve huzurlu bir yaflamın kapılarını açıyor.

6

7 Her an n z keyifle yaflaman z için tasarlanm fl bir proje Günlük ihtiyaçlar n za cevap verecek ticaret merkezi, mini golf sahas, yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis kortu, basketbol sahas, çocuk oyun alan, t rmanma duvar, yaklafl k 330 m bisiklet, koflu ve yürüyüfl parkuru, m2 ye varan ortak yeflil alanlar ve buhar banyosu, sauna, kafeterya, kapal çocuk oyun alan, kapal spor salonu olan sosyal tesisi ile tasarlanan West Blocks ta y l n her mevsiminde kendinizi dinamik ve huzurlu hissedeceksiniz.

8

9 Her yaflam tarz için mükemmel çözümler m2 arazi üzerinde 3 bloktan oluflan West Blocks, modern yaflam ve mahalle kültürünü bir arada yaflamak isteyenler için tasarlandı. West Blocks ta 1+1, 2+1, 3+1 normal, 2+1 dubleks, 4+1 penthouse ve 5+1 loft dairelerden oluflan 7 tip bulunmaktadır. Projede misafir otoparkları, açık otoparklar ve kapalı otoparkların yanı sıra depo alanları da planlanmıfltır.

10

11 Hayat n her an nda, her alan nda yüksek standartlar 1 inci kalite malzemeler kullan l p teknolojinin son imkanlar ndan yararlan larak infla edilen West Blocks, fonksiyon, güvenlik ve tasar m birlefltiren anlay fl ile yaflam kalitenizi art racak.

12

13 Dört dörtlük, yepyeni bir yaflam özleyenlere Detaylara verdi imiz önem, projemizi mükemmeliyete taflırken, alternatifli ödeme planları ile bütçenize ve yaflam tarz n za en uygun tipte evi seçip, hep özlemini çekti iniz hayata kolayca sahip olabilirsiniz. Hem kentin içinde, hem kentin yo unlu undan uzakta dört mevsimin tad n ç karabilece iniz olanaklar ile West Blocks hayallerinizi gerçe e dönüfltürüyor.

14

15 1 Ana Girifl 2 Ticaret Merkezi 3 Ofisler 4 Çocuk Oyun Alan 5 Sosyal Tesis 6 Yüzme Havuzu 7 Çocuk Havuzu 8 Mini Golf Sahas 9 Bisiklet ve Koflu Parkuru 10 T rmanma Duvar 11 Tenis Kortu 12 Basketbol Sahas

16 C B A 2 W

17 MUTFAK brüt alan: m2 ARKA TERAS 6.51 m m2 SALON m m2 G R fi HOLÜ 5.42 m m2

18 brüt alan: m G R fi HOLÜ 3.24 m2 MUTFAK 7.42 m m2 SALON m m2 ÖN TERAS m2

19 ARKA brüt alan: m2 ARKA TERAS 6.56 m2 TERAS 6.56 m2 SALON m m m2 G R fi HOLÜ 5.21 m2 MUTFAK 9.69 m2

20 brüt alan: m MUTFAK 7.91 m2 G R fi HOLÜ 4.45 m m2 EBEVEYN 3.82 m2 KOR DOR 3.89 m2 SALON m m m2 ÖN TERAS m2 ÖN TERAS m2

21 2 + 1 dubleks daire brüt alan: m2 ARKA TERAS 6.56 m2 ARKA TERAS 6.56 m2 SALON m m m2 WC 2.42 m2 VEST YER 1.37 m2 MUTFAK 8.42 m2 MERD VEN 4.18 m2 HOL 4.05 m2 G R fi HOLÜ 4.94 m m2 ALT KAT ÜST KAT

22 brüt alan: m dubleks daire ÇAMAfiIR HOLÜ 6.68 m2 VEST YER 1.30 m2 G R fi HOLÜ 5.37 m2 MERD VEN 4.31 m2 MUTFAK 8.26 m2 WC 2.32 m m2 SALON m m m2 ÖN TERAS m2 ÖN TERAS m2 ALT KAT ÜST KAT

23 MUTFAK brüt alan: m2 G R fi HOLÜ 7.35 m2 WC 2.06 m m2 EBEVEYN 4.87 m m2 ARKA TERAS 6.51 m m2 KOR DOR 7.26 m2 SALON m2 ÖN TERAS m m m2

24 EBEVEYN brüt alan: m G R fi HOLÜ 7.35 m2 WC 2.06 m m m m2 ARKA TERAS 6.51 m m2 KOR DOR 7.26 m2 SALON m2 ÖN TERAS m m2 MUTFAK m2 ARKA BALKON 0.83 m2 ÖN BALKON 1.19 m2

25 ARKA PENTHOUSE brüt alan: m m m2 ARKA TERAS 6.51 m2 G R fi HOLÜ m2 MUTFAK m2 ÖN TERAS m m m2 KOR DOR m2 KIfi BAHÇES m m m2 SALON m2 TERAS 6.51 m2 ÖN TERAS m m2 SOYUNMA 7.37 m2 EBEVEYN m2

26 brüt alan: m2 LOFT dubleks daire ARKA TERAS 6.51 m2 SOYUNMA BÖLÜMÜ m2 MERD VEN 3.86 m2 ÇAMAfiIR 4.18 m2 HOL m2 SALON m2 GALER BOfiLU U m2 ÜST KAT m2 EBEVEYN 6.57 m m m2 ARKA BALKON 0.83 m2 ÖN BALKON 1.19 m m2 WC 2.04 m2 G R fi HOLÜ 8.09 m2 ARKA TERAS 6.51 m2 HOL 4.53 m2 SALON m2 ÖN TERAS m2 ALT KAT m m2 MUTFAK m2 ARKA BALKON 0.83 m2 ÖN BALKON 1.19 m2

27 Bilgili Hold ng Projeleri Rad sson Blu Conference & A rport Hotel, Istanbul Akaretler s raevler W stanbul Radisson BLU Conference & Airport Hotel, Istanbul, Atatürk Havalimanı na en yakın uluslararası befl yıldızlı otel olup, m2 lik alan üzerinde 3 bloktan oluflmaktadır; A Blok 1993 yılında infla edilmifl, 2000 yılında renove edilmifl, B Blok 1998 ve C Blok 2006 yıllarında tamamlanmıfltır. Superior Class, Bussiness Class ve Hi-Tech odalar, Executive ve Business suitleri, üç adet engelli misafirlerin konforu için döflenmifl odası ile birlikte toplam 326 odası mevcuttur. Balo salonu, 1000 kifli kapasitesi ile dü ün, konferans, özel davet ve çeflitli organizasyonlara hizmet sunabilecek donanıma sahiptir. Farklı büyüklükte ve farklı ihtiyaçlara hizmet verecek özellikte 20 adet toplantı salonu bulunan ifl merkezi ise katılımcılara her türlü sekreterya hizmetini ve idari deste i sunmaktadır. Mimarisi Sarkis Balyan tarafından tasarlanan Akaretler Sıraevler, 1875 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı nın önde gelen a alarının lojmanı olması amacıyla infla edilmifltir. Akaretler Sıraevler, Net Holding tarafından Vakıflar Genel Müdürlü ü nden 1987 de 49 yıllı ına Yap- fllet-devret modeli ile kiralanmıfl, 2005 senesinde bir grup flirketi olan Akaretler Turizm Yatırımları A.fi. tarafından devir alınmıfltır. Akaretler bölgesinin tarihi yapısını birebir yansıtabilmek amacıyla Bilgili Holding proje ekibi öncelikle bölgenin geçmiflini ve kültürel dokusunu arafltırmıfl ve topladıkları bilgiler do rultusunda restorasyon çalıflmalarını yapmıfltır. Akaretler Sıraevler, m2 kapalı alan ve m2 açık alan olmak üzere toplam m2 lik toplam kullanım alanına sahiptir. Proje kapsamında rezidanslar, ofisler, ma azalar, otopark ve W Istanbul bulunmaktadır. Akaretler Sıraevler / W Istanbul Urban Land Institute un (ULI) Awards of Excellence: Avrupa, Orta Do u, Afrika yarıflmasını kazanan befl seçkin yapının arasında yer aldı. Yarıflma, Enstitünün Awards of Excellence programı dahilinde olup, temel ilkesi arazi kullanımının mükemmeliyete ulaflılmasının fark edilmesi ve ödüllendirilmesidir. Konsept tasarımı ve inflaatı Bilgili Holding tarafından yapılan, W Hotels Worldwide ın Avrupa daki ilk oteli olan W Istanbul, 1 Nisan 2008 de hizmete açılmıfltır. Kendine özgü, modern ve aynı zamanda klasik Osmanlı esintilerini yansıtan mimarisiyle Akaretler Sıraevler in odak noktasında yer almaktadır. 136 odası bulunan W Istanbul, restoran / kafe/ bar konsepti olan W Kitchen ile eflsiz kalitede yiyecek-içecek tecrübesi sunmaktadır. W Lounge, stanbul Life dergisinin 2009 yılı Mart sayısındaki Best of stanbul Top 100 listesinin En yi 10 Bar ından biri olarak seçilmifltir. W Studios toplantı salonları ise, yenilikçi, yaratıcı, özgün konsepti ile bütünleflik bir tasarım anlayıflının izlerini bünyesinde barındırmaktadır.

28 A j a hotel One & ortaköy projesi Palazzo corp projesi Yal kavak bodrum projesi Ahmet Rasim Pafla Yalısı, 18. yüzyılda infla edilmifltir. Yap- fllet-devret sözleflmesi, 2004 senesinin Temmuz ayında grup ortaklarının ifltiraklerinden Arman Tekstil Dıfl Ticaret A.fi.'nin üzerine geçirilmifl, stanbul Belediyesi ile 30 senelik yeni bir sözleflme imzalanmıfltır. A jia Hotel stanbul'daki ilk butik otellerden biridir. Bo az n muhteflem manzaras na sahip butik otelde 15 oda, restoran, toplant odalar ve aç k hava banket alan bulunmaktad r m2'lik bir alan üzerinde yer alıp toplam kapalı alanı m2'dir. A'jia Hotel, 2005 senesinde American Academy of Hospitality Sciences tarafından International Star Diamond Ödülü'ne layık görülmüfltür. One & Ortaköy, stanbul un lüks ve hareketli merkezlerinden biri olan Ortaköy de yer almaktad r. Bölgedeki en modern karma kullan m projesi olan One & Ortaköy kapsam nda, konut bloklar ve içinde ofis alanlar da yer alan ticaret merkezi mevcuttur. Konut inflaat alan m2, perakende inflaat alan m2 dir. Konutlar n yer ald binada 90 ile 200 m2 aras nda de iflen 107 daire mevcuttur. Son teknoloji ile infla edilmifl olan perakende alan nda 3 kat kiralanabilir alan yer almaktad r. Palazzo Corpi, stanbul un en eski ve en hareketli merkezlerinden biri olan Beyo lu nda yer almaktad r. Yak n çevresinde Marmara Pera Hotel, Pera Palas Hotel, Turkcell fiirket Merkezi, pek çok elçilik binalar ve Avrupa yakas n n en prestijli caddesi olan stiklal Caddesi bulunmaktad r. Palazzo Corpi, Amerikan hükümetinin dünyada sahip oldu u ilk diplomatik mülktür. stanbul Amerikan Baflkonsoloslu u, 1937 senesinden 2003 senesine kadar Palazzo Corpi de hizmet vermifltir. Butik otel olarak planlanmas düflünülen proje, ana bina olan Palazzo Corpi, Annex ve Chancery bloklar ndan oluflmaktad r. Yal kavak Bodrum Projesi, bir grup flirketi olan Bilgili Turizm ve Gayrimenkul Yat r mlar A.fi. ye ba l d r. Proje alan olan Yal kavak, Bodrum, Türkiye nin güneybat s nda yer alan önemli turizm ve e lence merkezlerinden biridir. Arsa alan m2 olup, Milas Bodrum Havaliman ndan 45 km uzakl ktad r. Proje kapsam nda 98 lüks rezidans bulunmaktad r.

29 edirne fatih üniversitesi tem had mköy gifleleri alkent büyükçekmece gölü bahçeflehir tem istanbul metro market tem ba lant yolu küçükçekmece gölü tüyap edirne e-5 marmara den z beykent üniversitesi istanbul - Bu katalogda yer alan görseller tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bilgili Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.fi., projelere ait mimari detaylardaki de ifltirme hakkını saklı tutar.

30 SATIfi OF S : fiair Nedim Caddesi No.20 Akaretler Befliktafl stanbul TÜRK YE T: F:

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri

Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri ve sahip olduğu zengin sosyal olanakları ile Sierra hayatınıza

Detaylı

www.evvelistanbul.com

www.evvelistanbul.com 1 2 3 Evvelin değerleri, geleceğin evleri Evvel zamanlardan özendiğiniz mahalle sıcaklığı... Balkonlu, bahçeli, teraslı evler, geleceğin konforuyla EVvel İstanbul da. Konsept Proje Konsept Proje Evvelden

Detaylı

www.smarttownankara.com Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir.

www.smarttownankara.com Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir. Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir. Ankara da yeşili bol, toprağın kokusunun hissedildiği Smarttown da yaşıyorum. İnanması güç ama Smarttown da 14675 m 2 nin %80 i doğal yeşil alan var ve çamlar ile

Detaylı

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. Görseller tanıtım amaçlıdır. Cihan İnşaat ve Konut Yapı uygulama aşamasında gerekli gördüğü değişiklikleri

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Şehircilik ve konut algısını yeniden inşaa ediyoruz. Bizim hayalimiz geleceğe yön vermek

Şehircilik ve konut algısını yeniden inşaa ediyoruz. Bizim hayalimiz geleceğe yön vermek Şehircilik ve konut algısını yeniden inşaa ediyoruz Bizim hayalimiz geleceğe yön vermek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için planlı bir

Detaylı

GÜLSA TABANLIOĞLU MİMARLIK NUHOĞLU İNŞAAT

GÜLSA TABANLIOĞLU MİMARLIK NUHOĞLU İNŞAAT 1. ETAP 02 04 06 NUHOĞLU İNŞAAT GÜLSA TABANLIOĞLU MİMARLIK Kurulduğu ilk günden bugüne kadar konut, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları, sağlık ve eğitim projeleri, altyapı projeleri ve çeşitli

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür.

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. LEED GOLD sertifikasına aday... Premier Kampüs Ofis te; yeşil alana ayrılan bölümler, ısıtma-soğutma konusundaki efektif çözümler ve kullanılan malzemelerle çevreye ve

Detaylı

Şirketler Topluluğu Projesidir.

Şirketler Topluluğu Projesidir. MNG Mall, bir Şirketler Topluluğu Projesidir. MNG Residence, bir Şirketler Topluluğu Projesidir. Olimpiyat şehrine konfor madalyası Kış Olimpiyatları ile dünyaya adını ezberleten Erzurum şimdi de MNG

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Kaliteli Yaşamın En Tepesi

Kaliteli Yaşamın En Tepesi Kaliteli Yaşamın En Tepesi Kaliteli Yaşamın En Tepesi ì Kaliteli yaşamın, Kaliteli Yaşamın En Tepesi Kaliteli YaamnEn Tepesiî en tepesi! Beytepe, Yalova daki en önemli mimari eserlerden biri. Prestijli

Detaylı

GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE. Ekim Haberleri

GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE. Ekim Haberleri GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE PERISK Eva nın Gayrimenkul Sektörü Içın Yorum ve Haberlerı OP Sayı: 12 Ocak 2012 EVA NIN PERİSKOBU Gayrimenkul sektöründe 2011 senesini tamamladık. Yılın son yarısında virajı dönerken

Detaylı

Emlak Fuarı, Gyoder Gelişen Kentler Zirvesi, YeniProjeler, Gayrimenkul Gündemi, Ekonomi, Yapı Sektörüne Bakış

Emlak Fuarı, Gyoder Gelişen Kentler Zirvesi, YeniProjeler, Gayrimenkul Gündemi, Ekonomi, Yapı Sektörüne Bakış Ekim 2014 SAYI 2 w w w. y e n i p r o j e l e r. c o m İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ i fler i Keş F E an d n ı r Fua k a l Em Emlak Fuarı, Gyoder Gelişen Kentler Zirvesi,

Detaylı

İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin.

İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin. Hayal edin... İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin. Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Sedef, Kınalıada yı ve Marmara

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Ufuk çizgisi özgürlüktür...

Ufuk çizgisi özgürlüktür... Ufuk çizgisi özgürlüktür... Yapımcı Firma ve Satış Proje Sahibi Kadir Ruhi Uğur İnşaat Büyükçekmece - Karaağaç golkonaklarikaraagac.com Doğanın ta kendisi... Güneşin yüzünü, gökyüzünün rengini unutturan

Detaylı

ATAŞEHİR İN İLHAM MERKEZİ

ATAŞEHİR İN İLHAM MERKEZİ ATAŞEHİR İN İLHAM MERKEZİ ŞEHRİN MERKEZİ, HAYATIN KALBİNDE. ÖZAKGYO, 25 yılı aşan süredir tekstil, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ÖZAK Global Holding den aldığı güçle kurulmuştur. Şubat

Detaylı

İSTANBUL A YENİ BİR STATÜ KAZANDIRIYORUZ!

İSTANBUL A YENİ BİR STATÜ KAZANDIRIYORUZ! İSTANBUL A YENİ BİR STATÜ KAZANDIRIYORUZ! ÇİZGİ ÖTESİ GÜZELLİK... Sıra dışı çizgileri, modern mimarisi ve özgün tasarımıyla StatüPark, sizleri görsel bir şöleni yaşamaya davet ediyor. DOLU DOLU YAŞAMAK

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx İÇİNDEKİLER 8 10 İsmail Darcan Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Adnan Özsoy Gorrion Hotel İstanbul Turizm Direktörü Sunuş...4 Otel Profili...6-7 Röportaj / İsmail Darcan / Boytek

Detaylı

İstanbul un orta yerinde 2. perde!

İstanbul un orta yerinde 2. perde! İstanbul un orta yerinde 2. perde! 2 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup ARTAŞ teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 A B 4 Yukarıdaki

Detaylı