KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz! İki aylık bülten * Sayı 49 * Mart - Nisan 2015 YASAKLANAN METAL GREVİ ve YÜKSELEN TOPLUMSAL MÜCADELE! NÖBET EYLEMİ VE GÖSTERDİKLERİ EĞİTİMDE GERİCİLEŞTİRME POLİTİKALARINA TAM GAZ DEVAM! 5 6 SERMAYENİN ÜNİVERSİTELERDEKİ TAHAKKÜMÜNÜ KIRALIM! 8 DEĞERLER EĞİTİMİ HANGİ LAİKLİK?

2 2 KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ YASAKLANAN METAL GREVİ ve YÜKSELEN TOPLUMSAL MÜCADELE Geride bıraktığımız iki aylık dönem, sınıf hareketinin ve toplumsal çalkantıların 2015 yılında yeni boyutlar kazanacağına ilişkin beklentilerimizi doğrular nitelikte gelişmelere sahne oldu. Bu dönemde hemen tüm ileri kesimlerin gözünü diktiği olgu ise MESS ile Birleşik Metal-İş arasında sürdürülen grup toplu sözleşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması sonrasında, metal işçilerinin grev silahını kuşanmaları oldu. Metal işçilerinin gösterdiği grev iradesi, önce AKP nin yasağı ile ardından ise önceleri biz bitti demeden grev bitmez diye böbürlenen Birleşik Metal-İş bürokratlarının yasağa teslim olmasıyla bastırılabildi. Ejot, Paksan ve Demisaş fabrikalarında işçiler, grev yasağı karşısında fiili işgallere ve grevi sahiplenmeye yönelirken, sendika bürokratları, bu dirençli tutumu desteklemek ve yaymak yerine, izledikleri çizgi ile denebilir ki AKP nin grev yasağının pratikteki uygulayıcıları oldular. Daha grev başlamadan birçok metal patronunun MESS ten ayrılıp ayrı ayrı sözleşmeler imzalaması grevin gücünün ve sermaye cephesinin grevden duyduğu korkunun göstergesi olmuştu. MESS patronlarının imdadına Şişecam grevinde olduğu gibi AKP iktidarı yetişti ve olur olmaz ileri sürülen milli güvenlik gerekçesiyle metal grevi 60 gün süreyle ertelendi; daha doğrusu yasaklandı. Yasağa rağmen metal işçilerinin grevi fiilen sürdürmesi ve böylece grev yasağını aşması için yeterli atmosfer vardı. Hem metal işçilerinin mücadele isteği ve hem de toplumsal koşullar bunu olanaklı kılıyordu. Dahası böyle bir tutum ihanet sözleşmesine imza atan Türk Metal çetesini sarsıcı bir rol de oynayabilirdi. Fakat Şişecam da olduğu gibi, sendikal bürokrasi yine devreye girdi, hamasi nutuklar eşliğinde işçileri işbaşı yapmaya yöneltti ve tepki gösterenlere ise

3 MART - NİSAN örgütsel disiplin i hatırlattı. Böylece sınıf hareketinin ve toplumsal mücadelenin dinamiklerinin geliştiği bir dönemde, toplumsal düzlemde deprem etkisi yaratabilecek bir çıkış olanağı heba edilmiş oldu. Birçok mücadele deneyiminin ortaya koyduğu gibi metal grevleri de sendikalara çöreklenmiş ve icazetçi bürokrat takımının, işçi sınıfı mücadelesinin önündeki en başat engel olduğunu gösterdi. Bu iki aylık dönemde kendiliğinden patlayan işçi eylemlerinde olduğu gibi, grev sürecinin gösterdiği bir başka olgu ise sendikal bürokrasi engelinin ancak öncü işçilerin ortak bir mücadele hattında buluşması ve taban örgütlülükleri sayesinde aşılabileceği gerçeğinin pratikte bir kez daha kanıtlanması oldu. Neredeyse patlayan her işçi eyleminde, işçilerin tepkisinin sermayenin yanı sıra sendika bürokratlarına yönelmesi de, sendikal bürokrasi engelinin aşılması ihtiyacının işçilerin bilincinde yer ettiğini göstermektedir. Birleşik Metal-İş bürokratlarının işçileri grev yasağına boyun eğdirmesi karşısında reformist solun büyük bir bölümü ise utanç verici bir tutum sergiledi. Birçok direnişte sendika bürokratlarının savunuculuğunu yapmak, bu bürokratlar öldüğünde ise arkalarından methiyeler düzmek kendilerine nasip olan bu solcular, metal grevlerinin yasaklanması sonrasında ise sendika bürokratlarının grev yasağının uygulayıcılığını yapmalarına toz kondurmadan, AKP yi ve grev yasağını teşhir etmekle yetindiler. İhanete ihanet diyemeyen reformist solun bu tutumunun gerisinde ise bir yandan sendika bürokratlarıyla kurdukları ilişkiler, öte yandan ise taşıdıkları parlamenter zihniyet yatmaktadır. Burada aslolan ikincisidir ve sendikal bürokrasiyle iyi geçinme tutumunu belirleyen de, sınıflar mücadelesine reformist bir zihniyetten bakmalarıdır. Bu reformcu kafa kimi zaman suskun kalmak biçiminde, kimi zaman TEKEL işçilerinin 1 Mayıs ta Türk-İş bürokratlarına gösterdiği tepki karşısında sendika bürokratlarının arkasına dizilmek biçiminde, Greif işgalinde tutumsuz kalmak ya da Greif işçileri karşısında sendika bürokratlarına arka çıkan imzalar toplamak biçiminde, Haziran direnişinde ise alanı boşaltma tutumunda kendisini göstermektedir. Metal grevleri başlamadan önce, grevi coşkuyla bekleyen ve metal grevinin buzkıran rolü oynayabileceğine dair dâhiyane tespitlerde bulunan reformist sol yapıların, grevin yasaklanması sonrasında fiili işgal ve grevlere çağrı yapmamaları ve faturayı AKP ye kesip iç rahatlatmaları, ortalama bir reformistin ortalama bir davranışı olarak çıkmaktadır karşımıza. Reformist solun çeşitli bölüklerinin işçi direnişlerinde gösterdikleri tutumları ele almanın yeri burası değil. Sadece şu kadarını söyleyelim ki, bunun kısa bir dökümü bile reformizmin utanç tablosunun oldukça kabarık olduğunu göstermeye yetecektir. Metal grevlerinde süreç tamamlanmış değil. Birleşik Metal-İş ile MESS arasında grup toplu sözleşmesi henüz imzalanmış değil. Sendika bürokratları MESS ile masaya oturmayacağız iddiasında bulunsalar da, grevin ertelendiği 60 günlük süre içerisinde işçilerin ümitlerinin daha da kırılacağı anı bekliyor olmalılar. Çünkü bu süre içerisinde iki ihtimal var: ya işçiler sendika bürokratlarının teslimiyetçi tutumu ve sürecin uzamasından duydukları bıkkınlık nedeniyle kırılacaklar ve MESS ile Türk Metal arasında imzalanan ihanet sözleşmesine razı gelecekler ve böylece sendika bürokratlarının elini rahatlatacaklar, ya da sürecin uzamasından duyulan rahatsızlık sendika bürokratlarına duydukları tepki ile birleşerek fiili mücadelelere yönelecekler. Önümüzdeki günler durumun nereye evrileceğini gün ışığına çıkaracaktır. İŞÇI DIRENIŞLERI VE TOPLUMSAL MÜCADELELER YAYGINLAŞIYOR Her ne kadar metal grevi yasaklansa da, hem grevi yasaklanan işçiler ve hem de işçi sınıfının çeşitli bölükleri içerisinde mücadele eğilimi güçleniyor. Kayseri de Boydaş fabrikalarında çalışan ve satılmış sendika sloganları ile sendikal bürokrasiye de tepkilerini dile getiren Ağaç-İş sendikasına üye binlerce ağaç işçisinin 36 saatlik fiili grevi, Bilecik te sendikasız seramik işçilerinin direnişi, Çerkezköy de Arslan Tekstil de çalışan işçilerin ödenmeyen ücretleri nedeniyle 2,5 milyon liralık ürüne el koymaları, taşeron karayolu işçilerinin ve maden işçilerinin Ankara eylemleri vb. işçi sınıfında mücadele eğiliminin yaygınlaştığının göstergeleridirler.

4 4 KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ Burada dikkate değer olan yalnızca eylemsel yaygınlık değil, gerçekleşen eylemlerin militan niteliğidir. İşçiler çok kez fabrikalarını işgal etmekte ve üretimi durdurmakta, yer yer ürün ve makinelere el koymaktadırlar in ilk aylarında sınıf mücadelesinde yaşanan bu gelişmelere, toplumsal mücadelelerde yaşanan gelişmeleri de eklediğimizde, önümüzdeki dönemin yeni toplumsal kalkışmalara gebe olduğu ortaya çıkmaktadır. Dahası sınıf mücadelesindeki bu gelişmeler yalnızca Türkiye coğrafyasında değil, Avrupa ülkelerini de kapsayacak biçimde dünya ölçeğinde yaşanmaktadır. Tüm bunlar, kapitalizmin içinde debelendiği yapısal sorunların ağırlığı altında, dünya coğrafyasının önemli bir bölümünde paralel gelişmelerin yaşanabileceği bir dönemin kapılarının açıldığına işaret ediyor. Dinsel gericileşmeye karşı laik, bilimsel, anadilinde eğitim talebi ve Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri ekseninde 8 Şubat ta yapılan mitingi, 13 Şubat ta iş bırakma ve boykot eylemleri takip etti. Özgecan Aslan ın tecavüz edilerek katledilmesi sonrasında ise kadın cinayetleri karşısında toplum ölçeğinde yaygınlaşan bir tepki açığa çıktı. Geçerken belirtmek gerekir ki, Özgecan ın tecavüz edilip vahşice katledilmesine karşı gösterilen toplumsal duyarlılık, kadın sorununda feminist bakış açısının da sınırlarını göstermiştir. Denebilir ki, kadın sorununu temelde cinsler arası bir sorun olarak gören ve erkek emekçiyi mücadelenin bir parçası olarak görmeyen feminist yaklaşımlar, emekçilerin ve gençliğin kadın ve erkeklerinin yaygın ve kitlesel eylemler içerisinde ortaklaşmaları ile fiilen aşıldı. Böylece feminizmin darlığı toplumsal pratikle görülmüş oldu. Sınıf mücadelesinin dinamikleri ve toplumsal mücadeleler alanında yaşanan gelişmelere ise sermaye düzeninin ve AKP iktidarının toplumsal başkaldırıların önünü almak üzere sürdürdüğü hazırlıklar eşlik ediyor. Gündemdeki İç Güvenlik Yasası, bir yandan Kürt sorununda yaşadığı çıkmazı şiddet politikaları ile aşma amacını, öte yandan da toplumsal muhalefetin bastırılması amacını güdüyor. Sermaye düzeninin hazırlıkları, sınıflar mücadelesinde, Kürt sorununda ve toplumsal sorunlarda sosyal patlamalardan duydukları korkunun her geçen gün büyüdüğünü gösteriyor. SON SÖZ YERINE Yazımızı bitirmeden kamu emekçileri hareketi açısından, önemli bir dönemin eşiğinde olduğumuzu belirtmeliyiz. Kamu emekçilerinde biriken tepkinin açığa çıkabileceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Toplu sözleşme dönemi biriken tepkinin su yüzüne çıkacağı bir dönem olarak yaşanabilir. Ne var ki, KESK halen bir mücadele programına sahip değil. BES Merkez Temsilciler Kurulu, grev hakkı için kampanya ve fiili grevler örgütlenmesi, toplu sözleşmeler dönemini de kucaklayan bir mücadele programının oluşturulması için bölge toplantıları ve program kurultayları yapılması yönünde KESK e çağrı yapmasına karşın, bu çağrının KESK te yanıt bulup bulamayacağı henüz belirgin değil. Şubat ortalarında yapılan KESK Genel Meclisi gündeminde toplu sözleşme dönemini de kapsayan mücadele programının tartışılması başlığı da yer almasına karşın, Genel Meclis kararları halen açıklanmış değil. Bir önceki sayımızda Mücadele ve kazanımlarla anılacak bir yıl için görev başına! başlıklı yazımızda döneme ilişkin ortaya koyduğumuz hedefler, BES MTK kararlarına yansımakla birlikte, bu hattın KESK bütünlüğüne yaygınlaştırılması ve pratik bir tutuma dönüştürülmesi, karar almaktan daha fazlasını gerektirmektedir. Ne var ki, genel seçimlere ve sandığa odaklanan hakim siyasal yaklaşım, bunu alabildiğine zorlaştırmakta, hakim reformist çizgi gözünü sandığa çevirdikçe fiili mücadele olanakları darbelenmektedir. Bunun önüne geçmek ve kamu emekçileri hareketinin baharını yaratmak ise hareketin öncü kadrolarına düşmektedir. Bunun için yönümüzü sendikalarda öncü kamu emekçilerini bir araya getirmeye yöneltmeli, bu öncü inisiyatifler aracılığıyla taban örgütlenmelerini yaratmalı, KESK ve bağlı sendikalara, grev eksenli bir mücadele programının oluşturulması ve hayata geçirilmesi için basınç oluşturmalıyız. Sosyalist Kamu Emekçileri

5 MART - NİSAN NÖBET EYLEMİ VE GÖSTERDİKLERİ tarihinde Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı na okullarda tutulan nöbet hizmetine dair taleplerinin yazılı olduğu bir dilekçe göndermiştir. MEB dilekçeyle ile ilgili hiçbir çalışma başlatmadığı gibi bir açıklama dahi yapmamış adeta görmezden gelmiştir. Yazılı dilekçe ile talepleri karşılanmayan Eğitim Sen; Nöbet hizmetinin fazla mesai olarak kabul edilmesi ve ücretlendirilmesi ve her türlü ek ödemenin temel ücrete yansıtılması talebiyle 9 Şubat tan itibaren tüm okullarda talepler kabul edilinceye kadar süresiz nöbet tutmama kararı aldı. Eğitim Sen in almış olduğu bu karar tıpkı özgür kılıkkıyafet eyleminde olduğu gibi eğitim emekçileri tarafından sahiplenilmiş, okullarda heyecan yaratmıştır. Bu sahiplenmenin gerisinde yatan en büyük neden Eğitim- Sen in okullardaki örgütlülüğü değil, nöbet hizmetinin öğretmen için angarya olmasıdır. Eğitim- Sen, emekçilerdeki- angaryaya karşı kendiliğinden var olan- öfkeyi okullarda hazırlıksız olsa da birleştirebilmiştir. Fiili olarak başlatılan bu eylem, okullarda karşılık bulmuş, nöbetle ilgili talepler, sadece Eğitim Sen li öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ortak bir talebine dönüşmüştür. Eğitim Sen nöbet eylemiyle, eğitim emekçilerinin sendikal mücadeledeki temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çünkü birincisi; Eğitim-Bir-Sen in okulun güvenliğini ve çocuklarımızın sağlığını riske atmadan fili eylem yerine tüm Türkiye de imza kampanyası başlatması eğitim emekçilerinde bir karşılık bulmamıştır. İkincisi; Eğitim-İş, tarihlerinde nöbet eylemi başlatmış, ancak bu karar kendi üyeleri dâhil eğitim emekçileri tarafından sahiplenilmemiş ve alınan karar fiili olarak boşa düşmüştür. Üçüncüsü; daha önce MEB e bağlı tüm okul ve kurumlarda her ayın ilk haftasında Nöbet Tutmama yönünde eylem kararı almış olan Türk-Eğitim Sen, eylemini süresiz nöbet tutmama eylemine dönüştürmek zorunda kalmıştır. Eğitim Sen doğru bir zamanda doğru bir karar almıştır. Ancak bir kaç noktayı vurgulamak gerekmektedir. 1. Angarya çalıştırılmaya karşı taleplerini isterken meşruluğunu; haklılığından almak yerine her zaman yaptığı gibi İLO ya, anayasanın bazı maddelerine ve 657 sayılı yasaya dayandırmaktadır. Elbette bunu söylerken bunların kullanılmamasından bahsetmiyoruz. Taleplerinin haklı ve meşru olduğunu temele oturtmalı bunları ise kendisine dayanak yapmalı diyoruz. Bu eylemle bir kez daha Eğitim Sen in meşru mücadele yerine icazetçi-yasalcı bir mücadele anlayışını kendisine rehber aldığını görmekteyiz. 2. Eylem kararı, eğitim emekçilerinin gündeminde olmasına rağmen işyerlerinde, şubelerde vb. platformlarda tartışılmadan her zaman ki gibi üstten bir kararla alınmış ve böylece emekçilerin sürecin bir parçası ve öznesi olmasının önüne geçilmiştir. Bu eylemle bir kez daha Eğitim Sen in, söz, yetki, karar mekanizmalarını işletmek yerine üstten bürokratik işleyişi kendisine rehber aldığını görmekteyiz. 3. Eylem öncesi hazırlık yapılmadığı gibi eylem sonrasında yaşanılacak sorunlara karşı da tok bir yanıt ve plan ortada yoktur. Planlı programlı çalışma yerine kendiliğindenlik bu eylemde de hâkim olmuştur. Eğitim emekçileri alınan eylem kararını tüm okullarda büyük bir sahiplenmeyle karşıladığına göre; Eğitim Sen in de emekçilerin bu eylemden dolayı yaşayacağı tüm sıkıntılarda onları sahiplenmesi, yalnız bırakmaması, onlara hukuki desteğin yanı sıra eylemli süreçler örgütleyerek güven vermesi gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra eğitim emekçilerinin; kendi sorunlarına sahip çıktığını ve emekçilerin taleplerinin sendikal mücadele ile buluştuğunda; iradesini ortaya koyduğunu örgütlü bir güce dönüştüğünü görmekteyiz. Hem özgür kılık-kıyafet eylemi hem de nöbet eylemi emekçilere, doğru talepler etrafında birleşmiş emekçilerin, fiili-meşru bir mücadeleyle hak talep edeceğini ve kazanacağını göstermektedir. Eğitim Sen, nöbet eylemini kendinden menkul bir eylem olarak görmemeli, bu eylemle buluştuğu eğitim emekçilerini, toplu sözleşme sürecine hazırlamalıdır. Toplu sözleşme sürecine bu eylemden aldığı güçle planlı-programlı bir hazırlık yapmalıdır. Taban iradesini açığa çıkaracak mekanizmaları yaratmalı, bölge toplantıları, program kurultayları ve çalıştaylar düzenleyerek mücadele hattını şimdiden örmelidir. SOSYALİST KAMU EMEKÇİLERİ

6 6 KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ EĞİTİMDE GERİCİLEŞTİRME POLİTİKALARINA TAM GAZ DEVAM! Uzun soluklu bir mücadele anlayışına ihtiyaç vardır ve bu ciddi bir taban örgütlenmesine gidilmeksizin olanaksızdır. Gelinen noktada eğitim tamamen parçalanmıştır. Eğitim kurumları AKP iktidarına taban oluşturmaya yönelik ideolojik kurumlara dönüşmüştür. Bu kurumlar bireylerin tek tipleştirildiği, dindar ve dindar olmayan şeklinde toplumsal kutuplaşmanın AKP nin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden üretildiği mekanizmalara dönüştürülmüştür. Saldırıların bir yönünü gericileşme oluştururken, diğer yönünü, özelleştirme ve onunla kapmaz bir şekilde bağlı olan güvensizleştirme oluşturmaktadır. Dini eğitim dayatması, müfredatın topyekûn dinselleştirilmesi, bilimlerin adeta dinin basit bir eklentisi haline getirilmesi ve farklı inançların hiçleştirilmesi kabul edilebilir değildir. 8 ŞUBAT: EYLEM ÖNCESI BIR DIZI BELIRSIZLIK ORTAYA ÇIKMIŞTI 8 Şubat ta Eğitim Sen ve Alevi derneklerinin çağrısıyla gerçekleştirilen Eğitimde gericileşmeye karşı laik, bilimsel, anadilinde eğitim ve demokratik yaşam için dayanışma ve birlik mitingi ne on binlerce kişi katıldı. Eylem öncesi bir dizi belirsizlik ortaya çıkmıştı. Bunlardan ilki eylemin nerede yapılacağı sorunuydu. Başlangıçta, mitingin hükümetin göstermiş olduğu Maltepe Meydanı nda yapılması yönünde karar alınmıştı. Alınan bu karar doğrultusunda afişler hazırlanıp bildiriler dağıtılmıştı. Bu kararda Eğitim-Sen inde içinde bulunduğu pek çok kurumun imzası bulunmaktaydı. Taban basıncı ve ilerici eğitim emekçilerinin tepkileri bu kararın değişmesini sağladı. Eğitimciler Forumu da daha karar ilk alındığında, bu kararın kabul edilemez olduğunu ortaya koymuş ve miting alanı olarak Kadıköy Meydanı nı işaret etmişti. Eğitim Sen in, mitingin destekleyicisi olma kararından vazgeçip kendini eylemin çağrıcısı ve örgütleyicisi olarak ilan etmesinde de aynı taban basıncı kendini göstermiştir. İkinci belirsizlik miting sonrası gerçekleştirilecek olan boykotun ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği sorunuydu. Alevi dernekleri bu boykotun, önce bir hafta, sonra üç gün ( Şubat) ve sonra da bir gün (13 Şubat) süreceği yönünde karar ilan etti. Alevi dernekleri ilk aldığı kararın oldukça gerisine düşerken Eğitim Sen, 13 Şubat ta bir günlük iş bırakma kararı alarak bu boykota katılmış ve ileri bir adım atmış oldu. Miting kararındaki tüm belirsizliklere, düzenli bir çalışmanın yürütülmemesine ve bir ön hazırlığın olmamasına rağmen mitinge olan yoğun katılım dikkat çekicidir. Mitingin nerede yapılacağının bile mitingden kısa bir süre önce belirlendiği dikkat alındığında bu mitingin kendiliğinden bir tepkinin

7 ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır. Miting alanında ilk dikkat çeken şey polisin ve arama noktasının olmamasıydı. Güvenliği tamamen emekçilerin sağladığı ve farklı kesimlerin katıldığı mitingde, hiçbir olayın yaşanmaması, polisin gereksizliğini tescillemiş oldu. Yağmur ve soğuğa rağmen kitlenin çoğunluğunun alanda uzun süre kalması da mitinge katılanların taleplerde ısrarcı olduğunu göstermekteydi. CHP ve HDP milletvekili ve parti temsilcilerinin yoğun katılımı ise bu partilerin yaklaşan seçimlere bir yatırımı olarak okunabilir. 13 ŞUBAT: TÜM ÜLKEDE BOYKOT VARDI 13 Şubat hükümetin eğitimdeki gerici uygulamalarına karşı güçlü bir cevap niteliği taşımaktadır. Ülke genelinde yapılan yürüyüş ve eylemlere başta Eğitim-Sen liler olmak üzere on binlerce kişi katılmıştır. Alevi dernekleri ve Eğitim Sen in çağrısıyla gerçekleşen boykota öğrenciler ve diğer demokratik devrimci kurumlar da destek verdi. 8 ŞUBAT VE 13 ŞUBAT: KENDILIĞINDENLIK Ne 8 Şubat eylemi ne de 13 Şubat boykotu, planlı, merkezi ve programlı bir çalışmanın ürünüdür. Bu eylemlerin görece güçlü geçmesi ise tamamen biriken tepkinin bir yansımasıdır. Tabiri caizse, kurumlar çağrılarını yapmışlar ve Bakalım ne olacak? şeklinde beklemeye koyulmuşlardır. Bununla birlikte bu yeni bir durum değildir, apar topar alınan eylem kararları ve şube toplantılarıyla geçiştirilen hazırlık süreçleri, uzun zamandır, bir tarz haline dönüşmüştür. Taban ise, eylem kararları alınıp, afişler işyerlerine asıldıktan sonra, ancak eylemden haberdar olmaktadırlar; üstelik bu durum tabanda büyük ölçüde kanıksanmıştır. Bütün bunların sonucunda eylem durumu kurtaracak bir sayıya ulaşsa bile, örgütsüzlük eylem bittiğinde su yüzüne çıkar ki; 8 Şubat eylemi ve 13 Şubat boykotunun ardından yaşanan tam da budur. Aslında uzun soluklu bir mücadele anlayışına ihtiyaç vardır ve bu ciddi bir taban örgütlenmesine gidilmeksizin olanaksızdır. Bununla birlikte Eğitim Sen in mevcut zayıflıklarını üreten sendikal anlayışlar sendikaya hâkim olduğu sürece, böyle bir mücadele anlayışının ve pratiğinin ortaya konması güçtür. Genelde KESK in özelde de Eğitim Sen in plansız-programsız hareket tarzının sonuçları tüm çıplaklığıyla ortadadır. Bu sonuçlar, en tepedeki yöneticilerden tabandaki sıradan üyeye kadar tüm kesimler tarafından dillendirilen bir dizi zayıflığı, örgütsüzlüğü, dağınıklığı, apolitikleşmeyi, bireyciliği, ataleti vb. içermektedir. Herkesin aynı eleştirileri yapıp çözümün ortaya konmadığı yerde irade sorunu var demektir. İrade göstermek ise en başta örgütlü, bilinçli, diri unsurlara düşmektedir. Sosyalist Kamu Emekçileri MART - NİSAN

8 8 KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ SERMAYENİN ÜNİVERSİTELERDEKİ TAHAKKÜMÜNÜ KIRALIM! Üniversitelerdeki dönüşüm, Bologna Kriterleri ile yeni bir aşamaya girmişti. Bu kriterlerle akademinin tahakküm altına alınması ve böylece üniversitelerde iktidarın istediği yönde bir değişim amaçlanıyordu. Akademisyenlerin niteliğini ve görev tanımlarını, iş güvencesini belirleyen uluslararası bir tür yönerge bütünlüğü olan Bologna Kriterleri ile akademisyenlerden bir taraftan yüksek düzeyde akademik çalışma beklenirken, diğer taraftan onlara güvencesizlik dayatılmaktaydı. Ancak bu uygulamanın Avrupa nın birçok ülkesinde çökmesiyle beraber, ülkemizdeki üniversitelerde de uygulama alanı bulamadı. Sermayenin üniversiteler üzerindeki baskısı, YÖK eliyle devam ediyor. YÖK, yükseköğretimde dönüşüm yasası ile bir taraftan üniversitelerde güvencesiz ve esnek çalışmanın önünü açarken diğer taraftan mütevelli heyetleri aracılığıyla üniversite yönetimini sermayeye emanet etmektedir. Bu amaçla mevcut yönetimi değiştirerek, demokratikleşmeye gidiyoruz görüntüsü altında kendi tipolojisi olan Yekta Saraç ı başkanlığa getirmiştir. SARAÇ başkanlığa geldiği ilk günlerde, YÖK ün sorun üreten değil, sorun çözen bir kurum haline geleceğini, üniversitelerin de aykırı fikirlerin barınabildiği birer limana çevrileceğini belirtti. YÖK ün bazı yetkilerinin üniversitelere devredilmesi gerektiğini vurgulayan SARAÇ, aslında yukarıda bahsettiğimiz Bologna Kriterleri menşeili yönergelerle üniversitelerin sermayeye teslim edilmesinden bahsediyordu. Sermayenin akademiyi yeniden şekillendirmesinin bir diğer aracı olan Öğretim Elemanı Yetiştirme Programları (ÖYP) ile üniversitelere akademisyen ihraç etmenin yasal kılıfı sağlanmıştır. ÖYP ile sermaye; akademiye ilk defa atanan bir Araştırma Görevlisine zorunlu çalışma ile burs adı altında senetler imzalatılıp, daha işe girerken iş güvencesini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. AKP, Anadolu da birden türetilen üniversiteleri, bir profesörün bile bulunmadığı bölümler ve çeşitli doktora programları açarak, kendi kadrolarının yuvalandığı alanlara çevirmiştir. Teknoparklar (Teknokent) aracılığıyla üniversiteler, sermayenin istediği ürünleri üreten kurumlar haline getirilirken, meslek liseleri de bu sürecin bir alt birimine çevrilmektedir. Fabrikasyon üretim yapma zorunluluğu olan bu birimler, lise öğrencilerini staj adı altında sömürü cehenneminin içine sokmayı amaçlamaktadır. Ayrıca akademisyenler, bilim üretmek yerine sermayenin ihtiyacına uygun olan, araştırma ve geliştirme projelerine (Ar-Ge) yönlendirilmektedir. Ar-Ge projelerine katılmayan ve bu talebe uygun bir alanda çalışmayı reddeden akademisyenlerin ya işlerine son verilmekte ya da alan dışı bölümler ve kampüslere gönderilmektedir. Bu dönüşüm karşısında tamamen örgütsüz olan akademisyenler, kendi aralarında yeni proje yarışlarına katılmakta, bilim yerine daha çok tüketim araçlarının pratik kullanımına yönelik çalışmalar yapmakta ve büyük sermaye gruplarının sponsorluklarını üstlendikleri ticari nitelikli çalışmalar yürüterek, gerek bilimsel çalışmanın, gerekse de ders içeriklerinin dönüşmesine katkı sunmaktadırlar. Üniversitelerdeki dönüşümü dinci-gerici politikalarla

9 besleyen siyasi iktidar, itaatkâr ve tek tip insan yetiştirmeye dönük olarak, sosyal alanların olmadığı yerlere, mescit ve dua evleri kurmakta ve ders içeriklerine müdahale etmektedir. Bunların yanı sıra değerler eğitimi adı altında fetva geleneğini Kredi Yurtlar Kurumu na (KYK) bağlı kurumlarda ve öğrenci yurtlarında devam ettirmektedir. Toplumsal tarihin hafızasını oluşturan üniversitelerimizdeki bu pervasız ve gerici uygulamalara karşı, bilimin ve özgürlüğün sesini yükseltmeli ve ortak mücadele zeminlerini geliştirmeliyiz. Eğitim-Sen in üniversite örgütlenmesine dönük yeni dönemde geliştirmiş olduğu Yükseköğretim Bürosu (YÖB) ve Üniversite Temsilciler Kurulu (ÜTK) gibi organları aracılığıyla programlı bir süreç işletmelidir. İlk ve orta öğretimde yaşanan gericileşmeye karşı gösterilen tepkiyle üniversitelerdeki dönüşümlere karşı duyulan tepki birleştirilmeleridir. YÖB ve ÜTK gibi merkezi organlar yerellerde güçlendirilmeli, Özgür Bilim, Özgür Üniversite şiarı fiili-meşru mücadele ile yükseltilmelidir. Sosyalist Kamu Emekçileri MART - NİSAN Kamu Emekçileri Forumu işleyiş ve ilkelerini belirledi Eğitimciler Forumu 5. buluşmasını 21 Şubat ta Eğitim Sen İstanbul 6 No lu Şube de gerçekleştirdi. İşleyiş ve İlkeler gündemiyle toplanan forumda, katılım önceki toplantılara göre az olmasına rağmen toplantıda canlı tartışmalar yaşandı. Toplantıda, forumun bundan sonra nasıl işleyeceği ve hangi ilkelerin gözetileceği belirlendi. Forumun daha kapsayıcı olması ve alanın bir dizi ortak sorunu içermesi açısından Eğitimciler Forumu yerine Kamu Emekçileri Forumu olarak yola devam etmesi kararlaştırıldı. Bir sonraki forumun 28 Mart ta Eğitim Sen İstanbul 2 No lu Şube de (Kadıköy) yapılmasına karar verildi. Kamu Emekçileri Forumu nun işleyiş ve ilkelere dair almış olduğu kararlar: İŞLEYİŞ: 1- Forum en geniş bileşeniyle ayda bir toplanır. 2- İki toplantı arası iletişim ve organizasyon ihtiyacını forum koordinasyonu yürütür ve alınan kararların uygulanmasını sağlar. Koordinasyon, olağanüstü durumlarda, forum bileşenlerini toplantıya çağırır. 3- Forum, çalışma alanlarında; çalışma grupları, inisiyatifler, birimler vb. taban örgütlülüklerinin oluşması için çaba harcar. 4- Her çalışma biriminden bir kişi koordinasyona seçilir ve bu kişi çalışma birimi tarafından geri çekilebilir. 5- Forum bütün kamu emekçilerinin (güvenceli-güvencesiz, sendikalı-sendikasız, özel ya da kamuda çalışan) katılımına açıktır. İLKELER: 1- Forum kendi mücadelesini sınıf mücadelesinin bir parçası olarak görür. Mücadele gündemlerini bu temele bağlı kalarak belirler. Forum devrimci sınıf sendikacılığını ve sınıf mücadelesini esas alır. Siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunlar karşısında kamu emekçilerinin sınıfsal bir perspektif içinde taraf olması için çaba harcar. 2- Forum, fiili meşru mücadele anlayışıyla hareket eder. 3- Forum, bilimsel laik, demokratik, anadilinde, parasız eğitimi koşulsuz olarak savunur. 4- Forum, eğitim emekçileri forumu adıyla ve eğitim alanına dönük bir çalışma yürütmekle birlikte, bu çaba ve örgütlenmenin tüm kamu emekçilerinin bir ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu nedenle eğitimciler ile diğer kamu emekçilerinin birliğini esas alır ve kendisini Kamu Emekçileri Forumu olarak adlandırır. 5- Bürokrasiye karşı tabanın söz, yetki, karar hakkını savunur. Bu doğrultuda taban iradesini açığa çıkarmayı esas alır. 6- Kamu emekçilerinin sendika, dernek, platform vb. zeminlerde örgütlenmesini destekler ve buna güç katmayı esas alır.

10 KAMU EMEKÇİLERİ BÜLTENİ 10 DEĞERLER EĞİTİMİ Eğitim-Sen e çağrımız ve ondan beklentimiz, inanç özgürlüğünü temele alan bir manifesto yayınlamalı, değerler eğitimini reddediyoruz tutumunu almalı ve bunu kamuoyuna deklare etmelidir. Eğitim, kişide öğrenme yaşantıları yoluyla istendik davranış değişikleri oluşturma süreci olarak tanımlanır. Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan modern devletler, toplum ve bireylerin zihni üzerinde bir tahakküm aracı olarak eğitimin ve okulların önemini kavradığından beri insanlara, iktidarların beklentilerine uygun karakter ve anlayış kazandırmak amacıyla bilinçli bir girişim olarak varlığını sürdüre gelmiştir. Tanımda belirtilen istendik kavramı, hâkim toplumsal sınıfın istek ve arzularının karşılığıdır. Her dönemde, hâkim toplumsal sınıf kendi çıkar ve beklentilerini toplumun çıkar ve beklentileriymiş gibi öne sürmüş ve kendi iktidarını yeniden üretecek sadık yurttaşlar yetiştirmek çabasında olmuştur. Siyasi iktidar, ideolojik bir aygıt olması itibariyle ikna aracı olarak dini referanslarla donattığı değerler eğitimi ile istendik insan profilini yaratmaya çalışmaktadır. Eğitim sistemi, neresinden tutulursa tutulsun, tutanın elinde kalan; var olan sorunları çözmek gibi bir amacı olmayan aksine sorun üstüne sorun ekleyen bir kurumdur. Bu yazıda eğitimin piyasalaşma, bilimsellikten uzaklaşma, parasız bir kamu hizmeti olarak kamu yararını gözetmeme, eğitim emekçilerine yönelik piyasa koşulları doğrultusunda performans sisteminin ve güvencesiz çalışmanın dayatılması, ücretli öğretmenlik gibi sorunların varlığı saklı tutulmuştur. Eğitim-Sen li emekçilerin bir araya geldiği Eğitimciler Forumunda, ağırlıklı olarak eğitimin, var olan eşitsizlik temelli toplumsal yapının devamının sağlamasına ve siyasi iktidarın kendini yeniden üretmesine dönük güncel uygulamaların sakıncalarına dair pedagojik ve psikolojik değerlendirmeleri içermektedir. 2-6aralık 2014 tarihinde yapılan 19.milli eğitim şurasında; okul öncesi dönemde değerler eğitimine yer verilmesi, ilkokul 1,2 ve 3. sınıflara da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması, değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi gibi kararlar alınmıştır. Siyasi iktidarın politik hedeflerine uygun düşen kararlar psikolojik pedagojik açından büyük sakıncalar barındırmaktadır. Piaget ye göre birey, doğduğu andan itibaren yetişkin olana kadar birbirini takip eden gelişim evrelerinden geçmektedir. Bu sebeple Piaget nin gelişim evrelerinde, okul öncesi ve ilkokul dönemine denk gelen İşlem öncesi(2-7 yaş) ve Somut işlemler(7-11yaş) dönemini incelememiz gerekir. İşlem öncesi dönemde çocuk, din ve ahlak gibi soyut

11 tanımlamaları anlamlandıramaz. Ama ondan bu dinsel formları ve algıları anlaması beklenir. Bu nedenle de üstünde düşünemediği için kendini yetersiz hisseder ve olumsuz benlik algısına sebep olur. Yetişkinlerden olumlu dönüt alamadıkları her davranışlarının bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini zannettikleri için yoğun bir korku içine gireler. Örneğin: Cehennemde yanmak, Allah tarafından taşa dönüştürülmek vb. Somut işlemler döneminde ise, çocuk sınıflama ve basit soyutlamaları anlayabilmektedir. Ama bu soyutlamaların karşılığının somut olması gerekir. Yaşamın içinde somut karşılığı olmayan (Cehennemde yanmak vb. Gibi) bir kavramı öğretmeye kalktığınızda anlamlandıramadığını ezberleyerek öğrenmiş gibi yapacaktır. Kolhbergin, Ahlak Gelişim Kuramında gelenek öncesi döneme, Piaget de ise dışsal kurallara bağlılık dönemine denk gelen bu yaş aralığında, kurallar başkaları tarafından konur, soyut ve nedenlerini anlamadığı bu kurallar, çocukta farklı korkular yaratarak yetersizlik ve çaresizlik hissine neden olur. Bu düzeydeki çocuk, kültür içinde kabul edilen iyi ve kötü ölçütlere göre davranır. Çocuklar, sadece otoriteye uyar ve cezalandırılmaktan kaçınır. Otoriteye körü körüne bağımlılık söz konusudur. Bu andan itibaren çocuğun davranışlarına içselleşmiş bir otorite kılavuzluk eder ve bununla baş edemeyen çocuk onay ve kabul görmek için biat kültürünün parçası haline dönüşür. Gelişim ve öğrenme psikolojisi, ahlak gelişim kuramları çocuklara din eğitimini vermek için, soyut düşünme döneminin beklenmesi gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koyduğu halde siyasi iktidar geleceğini garantilemek MART - NİSAN adına uyguladığı kararlarla çocukların benlik gelişimini zedeleyerek, itaatkâr yurttaşlar yetiştirmek çabasında olmuştur. İktidar başka birçok konuda olduğu gibi üzerinde durduğumuz bu konuda da kendi bildiğini okumaktadır. Şu günlerde henüz başlangıç aşamasındaymış gibi görünen değerler eğitimi uygulaması eğer güçlü bir karşıtlık ve müdahaleye konu edilmezse kuşkusuz ki daha da yaygınlaştırılacaktır. Objektif olarak seçim yapma yeterliliğine sahip olmayan çocuk bireylere din eğitim ve öğretimi dayatılmaktadır. Ebeveynler bütünüyle sürecin dışında tutularak dayatmanın kapsamına alınmaktadır. Üstelik bütün bunlar ülkede farklı inanç ve mezheplere sahip milyonlarca insanın varlığı biliniyorken, varlıkları sözde kabul ediliyor görünmesine rağmen onlar yok sayılarak ve Sünni İslam potasında toplanarak yapılmaktadır. Bu uygulamayla birlikte var olan eğitimin ezelden beri tartışmalı olan bilimsel içeriği daha da zedelenmekte, farklı inançlara saygı yerine asimilasyon esas alınmakta ve bu uygulama bütün olarak anti-demokratik bir muhteva taşımaktadır. Eğitim Emekçileri Forumu olarak; ilkokulda zorunlu olarak, okul öncesi dönemde de değerler eğitimi görünümlü din eğitiminin verilmesine karşı Eğitim-Sen e çağrımız ve ondan beklentimiz, inanç özgürlüğünü temele alan bir manifesto yayınlamalı, değerler eğitimini reddediyoruz tutumunu almalı ve bunu kamuoyuna deklare etmelidir. Bilimsel, laik, anadilinde, demokratik ve parasız eğitim talebini daha fazla sahiplenmeli ve bu talep için planlı-programlı bir mücadele hattı örmelidir. Eğitim Emekçileri Forumu

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE ŞURA KARARLARI

EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE ŞURA KARARLARI EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE ŞURA KARARLARI Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı E-mail: erkanaydogan@gmail.com Twitter: @eaydoganoglu 1 EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ Eğitim sisteminin, önceden

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI ÖZGÜRLEŞME YOLUNDA EĞİTİM. Ne yapmalı Nasıl yapmalı. 2-6 Ekim 2013 Ankara

DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI ÖZGÜRLEŞME YOLUNDA EĞİTİM. Ne yapmalı Nasıl yapmalı. 2-6 Ekim 2013 Ankara 5. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI ÖZGÜRLEŞME YOLUNDA EĞİTİM? Ne yapmalı Nasıl yapmalı 2-6 Ekim 2013 Ankara Demokratik Eğitim Kurultayları Eğitim Emekçilerinin Mücadele Birikiminin Bilimsel Bilgiyle Buluşma

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası nın 45 merkezde 679 öğretmenle birebir yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma, öğrenci ve hatta öğretmenlerimizin uğradığı istismar ve baskıyı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER Prof. Dr. M. Tuba Ongun Ülke siyasetinin yakıcı gündeminin, yükseköğretim sistemi ve üniversitelerimizin sorunlarının çok önüne geçtiği günler yaşıyoruz. YÖK ün hazırladığı

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Sorunların Merkezinde Öğretmenler Değil, Eğitimi Ticarileştiren Politikalar Bulunuyor!

Sorunların Merkezinde Öğretmenler Değil, Eğitimi Ticarileştiren Politikalar Bulunuyor! SORUNLARIMIZ ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR 12 Eylül cuntasının ilan ettiği 24 Kasım öğretmenler günü bir kez daha bildik ritüellerle kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yılda öğretmenlerimiz için sahte övgüler dizilecek,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ: EĞİTİMDE TİCARİLEŞME VE DİNSELLEŞMENİN TEMEL GÖSTERGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ: EĞİTİMDE TİCARİLEŞME VE DİNSELLEŞMENİN TEMEL GÖSTERGELERİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ: EĞİTİMDE TİCARİLEŞME VE DİNSELLEŞMENİN TEMEL GÖSTERGELERİ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçirilen eğitimde 4+4+4

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN  TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 10 Nisan 2015 İstanbul, Martı Otel Sayın Misafirler, Değerli Katılımcılar

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN HAK TEMELLİ MÜCADELE ADIMLARI PROJESİ

ENGELLİ KADINLARIN HAK TEMELLİ MÜCADELE ADIMLARI PROJESİ ENGELLİ KADINLARIN HAK TEMELLİ MÜCADELE ADIMLARI PROJESİ Proje Hakkında Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları projemiz Orta

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KARMA EĞİTİMDE ÇARPITMALAR VE GERÇEKLER

KARMA EĞİTİMDE ÇARPITMALAR VE GERÇEKLER KARMA EĞİTİMDE ÇARPITMALAR VE GERÇEKLER EĞİTİM SEN YAYINLARI Kasım 2014 (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mesut Fırat *** Yazışma Adresi:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ

KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ ÖRGÜTLENME KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 3 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 9 GENÇ İŞÇİLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ 15 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI

Detaylı

19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TAVSİYE KARARLARINA İLİŞKİN POLİTİKA NOTU

19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TAVSİYE KARARLARINA İLİŞKİN POLİTİKA NOTU 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TAVSİYE KARARLARINA İLİŞKİN POLİTİKA NOTU Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM) olarak, 2-6 Aralık 2014 te gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi 2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi Ön Not: Raporlarımız gerçek hayat hikâyelerine dayanmakta, yalnız işçilerin kişisel bilgileri -koruma amaçlı- olarak değiştirilmektedir 1 ASGARİ

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı