ERISVA RÖPORTAJ AHMET BÜLBÜL FOTO<:;RAF NURSEMA CEYLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERISVA RÖPORTAJ AHMET BÜLBÜL FOTO<:;RAF NURSEMA CEYLAN"

Transkript

1 8PORTAJ.. ı ;......,,',,.

2 ERISVA RÖPORTAJ AHMET BÜLBÜL FOTO<:;RAF NURSEMA CEYLAN Servotel Yönetm Kurulu Başkanı Ömer İsvan, 25 yıl ve 43 ülkelk deneym ve brkme rağmen, büyük br mütevazlkle kendn "Vzyoner Öğrenc" olarak tanımlıyor... Ömer İsvan le şrketnn kuruluş hkayesn ve sektörü konuştuk. Uzun yıllar farklı uluslararası otellerde üst düzey görevlerde bulundunuz ve 33 yaşında kend şrketnz kurdunuz, sz kend şrketnz kurmaya sevkeden en öneml düşünce neyd? Çalıştığım uluslararası otellerde, otellern zncr mantığını ve otel markalarının sstemlernn şleyş tarzını çok y öğrendm. Otelclğn doğum yerndek oluşumun dünyanın dğer yerleryle ne kadar farklı olduğunu gördüm ve şunu farkettm; şn orjn olan Amerka'da bu markalar otel şletmyor. Formülü nceledm. Oradak formül üçlü br saç ayağından oluşuyor; yatırımcı, şletme c ve marka. Malyet çok yüksek olan bu yöntemle yatırımcının neden şletmec ve marka le yola devam ettğn anlamaya çalıştım. Araştırmalarımın sonucunda gördüm k; bu kl le devam etmek kaltey ve performansı çokcdd şeklde artırıyor. Bu durumda sofstke yatırımcının Avrupa'da ve gelşen dünyada da yavaş yavaş değşeceğn ve bu formülün buralarda da çok etkl olacağına nandım. Yatırım bölgelernn gelşmes ve değşmesyle brlkte yatırımcının doğru yöntemlerle doğru kararlar vermeye htyacı olacaktı. Böylece 25 sene önce 1984 yılında Londra'da yatırımcının, yatırımı konusunda en y desteğ alableceğ ervotel Corporaton'u kurarak, Avrupa'da bu sstemn öncülüğünü yaptım. Pek nasıl başladı bu süreç? Servotel' Londra'da kurdum ve hemen ardından lk kontratımızı da Cebel Tarık'ta yaptık. Sonrasında çalışmalarımız dünyanın dört br yanında, İspanya, Karaypler ve Kuzey Mrka'da devam ett. Buralarda management yapmaya başladık; tamamen "Whte Label". Önceler sadece bu markaların altında yer alan markalı otellern şletmesn yapmayı planlıyorduk, çünkü Avrupa'nın çok klask ale holdnglernn elnde çok büyük oteller bulunuyordu. Artık Avrupa'da da jenerasyon yorgunluğu olmaya başladı; dördüncü, beşnc jenerasyonda sanata, hukuka, IT'ye kayan, otelc olmak stemeyen br jenerasyon oluştu. Hlton Oteller veya Sheraton Oteller gb sert br transformasyon yerne; yumuşak geçş sağlayablecek, otele kend hssn kend karaktern özgeçmşn yansıtablecek ve bunu devam ettreblecek profesyonel br üçüncü br şahıs şletmesne hyaç olduğunu gördüm. Zaten vzyonumuz da bununla brebr örtüşüyordu. Otelclk sektöründe ortaya çıkan farklılaşma steğ de Servotel Corporaton'ın çeştl araştırmalar, değerlendrmeler ve çalışmalarla kendn çok gelştrmesn sağladı. Şu an dünyanın en önde gelen otel ve gayrmenkul gelştrme danışmanlığı frmalarından bryz, uluslararası otel, resort, konutvekarmakullanımlı projeyatırımcılarına başarı br şeklde katma değer sağlıyoruz. Londra ofsmz, Batı Avrupa ve Amerka'da hzmet verrken, 2003 yılında Ayla Heyfegl'le açtığımız İstanbulofsmz Doğu Avrupa, Afrka, Orta Doğu,Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na hzmet veryor ve özel yatırım danışmanları tarafndan yürütülüyor. Projelere danışmanhk verrken mümkün olduğunca butk çalışarak, sınırh sayıda projey ahnaya çahşıyorsunuz. Bu şeklde çahşmanın artıları szce neler? Müşterlermze üst düzeyde hzmetvermek styoruz, daha da büyüdüğünüz zaman butk hzmet verme lüksünüz olamıyor. Tab butk derken entegre br danışmanlık sstemnde yer alan 5O kşlk br uzman kadrodan söz edyoruz. Butk hzmet anlayışı müşter çn avan ~ yaratır, 25 yıl ve 42 ülkede oluşturduğumuz blg brkmmz çok üst düzeyde 'know how' olarak müşterlermze transfer edyoruz. Oteller artık yavaş yavaş br sanat galers halne de gehneye başhyor; tablolar, fotoğraflar, heykeller vs. Sz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Projeler gelştrrken sanata her zaman yer veryoruz ve bu konseptle proje gelştreblyoruz. Örneğn Las Vegas'tak br otelmzde mlyonlarca dolarlık br tablo koleksyonu var. Artık hayatımızda br kuratör fonksyonu ya da mutfak danışmanının yanı sıra art creator'ier de bulunuyor. İç mekan tasarımcısı le art creator'u br araya getryor, projeyle lgl detayları veryoruz. Buna göre br çzg belrlyoruz. Sanatsal olarak, vermek stedğnz mge ve ç mekan tasarımcısının yaptığı şn bütünleyc olması gereken br paket ortaya çıkarıyoruz. Sonuçta bu br değer yatırımıdır. Lüksün dğer tanımlarından br de; "nerede olduğunun farkındalığını yaratablmek". Bazen çok ultra modern çok fütürstk br şey yapablyorsunuz. Ama artık gt gde daha büyük br yüzde le nerde olduğunuzun farkındalığı önem kazanmaya başladı. Mekanın mmar tarzını ya da mmar brkmnn, mrasının kopyasını çekp onu yansıtmak yerne, daha sofstke daha bugünün modern mmarsnden alıntılar yaparak hayata geçrmey terch edyoruz. O alıntıların çersnde bunu en rahatlıkla sağlayablen de antkalar, objeler ve tarhçesn hssettrecek şeyler. Onları da modern mmar le beraber çok daha y kullanablyorsunuz. Projelernzden braz bahseder msnz? Bu sene 10 ayrı otel markasını Türkye'ye

3 getryoruz, çalışmalarımız devam ettğ çn önümüzdek günlerde markaların blgsn paylaşacağız. İstanbul ve kıyı kentlermzde es getrecek projelermz olacak. En son olarak dünyanın lüks smgelernn başında gelen Mandarn Orental' Türkye'ye tanıştırdık. Ayrıca danışmanlığını yürüttüğümüz projelermz arasında Macka Resdence Interor desgn by Arman Casa, Çftç Towers, Ormanada Zekeryaköy, Ulus Savoy, Next LevelAnkara, Trump Towers İstanbul, Astora Kempnsk,Bodrum Kempnsk, Çubuklu Vad, Farmont Bakü, Hlton Astana, İstnye Park, İstanbul Sapphre, Levent Loft, bulunuyor. Braz da Ömer Isvan'ı yakından tammak styorum, boş zamanlarınızda neler yaparsınız, hoblernz nelerdr? Zaman buldukça basketbol oynuyorum ve fırsat buldukça kış dönemnde aktf olarak kayaga gı~ıyoruril Ve~~U\h~\\\'fl'ğ'Y'd.l'h'Y'U''U'l'ı.. Ayrıca sportf hoblerm yanı sıra, şmle de özdeşleştrdğm, yıllardır bırakmadığım ve büyük keyfle oluşturduğum otel antkası koleksyonerlğ hobm var. Seyahat tarh ve otel tarhn ve bunlarla lgl koleksyonları yakından takp edyorum. Koleksyonumdak objeler genelde artık var olmayan otellere at ürünlerden oluşuyor. ı870- ı930 arası dönem kapsayan bavul etket koleksyonum da vazgeçlmezlerm arasında yer alıyor. Ömer lsvan'ın hayatında lüksün yer nedr? szn cn ne.lükstür? Lüks benm yapmak stedğm şeyler vanarker arfedeceğm eforu mnmuma ndmnekrr. Benm çn konfor çok öneml.!!örsel olarak baktıooım brbryle olan lşks benm kişıseı görseı ve estetk lüksüm. İstanbul'u, İstanbul'a hç gelmeyen br yabaneıya nasıl anlatırdınız? Şöyle anlatırdım; "Sen dünyada hepmzn bldğ brçok yer görmüşsündür. Tüm bu lokasyonları brbrne karıştır, ondan sonra onu yüzde 50'de tut, yüzde 50'de hayatında görmedğn br öğey doğal~ tarhsel, kültürel yaşam tarzı olarak ona ekle. Istanbul şte böyle sürprzlerle dolu br karışım". Gerçekten çok kozmopolt, çok dnamk, dünya metropollernn brçoğunun ve b~rçok şey.n.n karışımı İstanbul. İlave olarak onlarda olmayan brçok şey de barındıran büyük br şehr. Tek cöm1eyle ömer svan kmdr? -İzq)ne:r U"4GJ,..ı.a

4 ...: -=.Heace: t ncrease decded smrs n Europe ~ snıdent". espte hs vast experence of25 years n 43 countres, Servotel Charman of the Board Ömer svan humbly defnes hmself as "a vsonary He told us how he started hs own companyand what he thnks about the toursm ector. After workng n senor executve postons at varous nternatonal hotel chans, you have establshed your own company at the age of33. Whatwas yourprmarymotvaton nfoundng your own busness? After learnng the logc behnd chan hotel management and expererıced the operatons of varous hotel brands and ther systems, have come to realze that hotel management at the pont of orgn of hotel busness was a lot dfferent than the rest of the world. These brands do not manage hotels n the US where the busness was orgnated n the frst place. looked at the management formula; there are three man components: The nvestor, the busness operator and the brand. tred to understand why n ths hgh cost method, the nvestor had to work wth the busness operator and the brand. Af ter sorne research realzed that workng together wth ~. qualry tbsr che and n the red. all. ths W:E complerely n lne wth our ntal vson, ~~<~'ll.,\<:.c\.a.ci..~ and the formula wll have a great mpact n the regon. As nvestment zones develop and change, the nvestor wll need to make the rght dec.s.onsw.th the rght methodology.in and refect hs or her characrerstcs co the horel. After order to provde the nvestorwth The demand for dfferentaton management Corporat.on busness has helped to.mprove.ts servce varous researches, evaluatons n the hotel Sereotel through. and other work, the best support n terms of hs/her nvestment,l establshed Servotel Corporaton 25 years ago, n 1984 n London, to poneer the system n Europe. Currently we are one of the leadng hotel and real estate development counselng companes n the world and we successfully provde added value to the nvestors ofnternatonal hotel, re on, How dd the process start? housng or cornpound projects. Our London offce manly serves to West Europe and the U whle our İstanbuloffce that we establshed n As soon as establshed the company n England we sgned our frst corıtract n Gbraltar. Then came Span, the Carbbean, North Mrca and the rest of the world. We started offerng completelywhte label management servces. Our ntal vson nvolved the management ofbranded hotels only, as there are some serously large hotels n Europe that are mn by very tradtonal famly holdngs. Ths was how thngs were mn n Europe. But now there s some generaton fatgue n Europe too. The fourth or ffth generatons of these famleswant to work n IT, become artsts or study law; there s a generaton that doesn'twant to work n the hotel busness. realzed that, nstead of a rough transformaton thatwe saw n the cases of Hltons or Sheratons, there was a need for a professonal thrd party management who can mplement and sustan a mlder transformaton partnershp wth Ayla Heyfegl n 2003 looks at East Europe, Afrca, Mddle east, Asa and the Commonwealth of Independent States regons and mn by prvate counselors. You prefer to counsel wth a boutque understandng, to a lmted number projects. What are the advantages of ths approach? We want to provde our customers wth top level servces and f you grow larger, then you don't have the luxury of provdng servce to the top level anymore. Of course, what we mean by boutque s team of 50 expertswthn an ntegrated counselng system. Boutque servce approach gves the upper hand to the customer. You can transfer the knowledge and experence of 25

5 years and 42 countres as top level know-how the customer. to \ e see alot ofhote1s aetngas art galleres lately - orgnal pantngs, photographs, sculptures and so on. What do you thnk about ths trend? We always ncorporate art nto our develop- ment projects and we can develop projects wth such concepts. For nstance one of our hotels n Las Vegas hosts a pantng collecton that s valued at mllons of dollars. Art creaton s an essental part of hotel counselngjust as cusne consultant or how curators functon n our lves. We create l package that completes and complments the rk of the nteror desgn er whle underlnng e mage we want to reflect from an artst c perspecrve.after all, ths s value nvestment. One of e defntons ofluxury s "to create awareness of ere the person s".it s possble to come up wth an ultra modern, futurstc theme but ths trend 0= creatng awareness of the locaton s ganng ımıund very fast.instead of tryng to copythe local archrectural hertage, knowledge or style, we n~ret 'm ths trend from a more sophstcated angle references to modern archtecture. Wthn or objects that reflect the characterstcs and the hstory of that locaton. You can beautfully combne such objects wth modern archtecture. Can you tell us ab out your projeets? We are plannng to brng 10 dfferent hotel brands to Turkey; we are gong to share nformaton about these brands n the comng days as we are stll n the preparatory phase. We are gong to have same strkng projects n İstanbul and n same coastal ctes. Our latest success was to ntroduce Mandarn Orental, one of the luxury cons n the world, to Turkey. Macka Resdence Interor desgn by Arman Casa, Çftç Towers, Ormanada Zekeryaköy, Ulus Savoy,Next Level Ankara, Trump Towers İstanbul, Astora Kempnsk, Bodrum Kempnsk, Çubuklu Vad, Farmont Baku, Hlton Astana, İstnye Park, İstanbul Sapphre, Levent Loft are same of our latest projects. We would lke to get to know you a ltt1e more. What do you do n your spare tmes; do you have hobbes? play basketball whenever can and go to s17;.'75'".'ls-" mnrer h.ll7e.'lchpjr;" J,7)SOgo ro scııh? dvng. Along wth my sportve hobbes, have been collectng hotel antques for qute a long tme.1hs s a hobby that dentfy wth my job and t gves me great pleasure. am alsa nterested n travel hstoryand hstory ofhotel management and alknds of collectbles n lne wth ths topc... All collectbles n my collectons generaly come from hotels that do not exst anymore. Alsa have collecton of sutcase tags encompassng era from 1870s untl 1930s. What s the sgnfeanee of luxury İsvan's lfe? What s luxury for you? an n Ömer For me the defnton ofluxury s to be able to do thngs that want to do wth the mnmum effort. Comfort s what matters the most to me. Alsa not havng to tolerate my vsual taste; to be able to satsfy wth what see n terms of color, texture, harmony - the rapport of objects at the thrd dmenson s my personal vsual and aesthetc luxury. How wou1d you deserbe İstanbul to a pe who has never seen the cty? Ths s what would say: "I gness you see» some pjaces» the worjd/ the Iocaro al know. Now mx al of them together. your frst half Then add somethngyou seen before, same natural, hstarcal han: cul lfestyle comtı0nent as the second half.. s a mxture full of surpr es... " would - to deserbe İstanbul a genunely cosmopoltan, dynamc metropols that combnes what al the bg '-\.\.\.<:.~ \.\\.~<:. ",<\\.\.< bca.\>tg Gttex wth a lot of other thngs that you cannot see n anr of rhese c',,-«ll.uu deserbe yourselfn ---_snıden just: one sentence?

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Röportaj / Interview

Röportaj / Interview Röportaj / Interview Sektörün duayen isimlerinden Faruk Kutay ile İnterlab ın kuruluş sürecinden bugünlere gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında keyifli bir sohbet ettik Faruk Kutay sorularımızı içtenlikle

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

s- ile Petrolden Sanata

s- ile Petrolden Sanata From Oil to Art with Güntekin Köksal s- ile Petrolden Sanata We had a pleasant chat with Güntekin Köksal, the Chairman of Pet Holding, at his house in Gaziosmanpaşa. Köksal answered all of our questions

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily...

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily... 2015-1 10-12 14-19 AYIN KONUĞU AĞAÇ GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI SN. ONUR GÜVEN Şirketimiz çalışanlarının kişisel gelişim ve eğitimine çok değer vermektedir. Tüm çalışanlar sürekli gelişmelerini sağlamak adına

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

Uluslararas lider olmaya soyunmuş Türk firmalar için kritik başar faktörleri

Uluslararas lider olmaya soyunmuş Türk firmalar için kritik başar faktörleri RÖPORTAJ Selçuk Erden: Uluslararas lider olmaya soyunmuş Türk firmalar için kritik başar faktörleri BURCU C VELEK YÜCE, EMBA 05 burcu.yuce@akbank.com Küresel pazarlama örneklerinin en başında gelen Coca-Cola

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı