TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ"

Transkript

1

2 TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009

3 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN Editörler Abdullah ÇİFTÇİ Ahmet ERYÜKSEL Grafik Tasarım Feyza ERYÜKSEL Çeviri Sare KUŞ Reklam Müdürü Melike Emek BİRCAN Halkla İlişkiler Sorumlusu Berna TUNA Tuğçe UZUN Danışma Kurulu Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE Dr. Haluk ÖZSARI Prof. Dr. Mustafa PAÇ Uzm. Dr. Levent SARAÇ Enginer BİRDAL Dr. Filiz ÇEVİRME Anil K MAINI Dr. Constantine CONSTANTINIDES Muhammed Zahid Hamid HUSSAİN Prof. Dr. Vural KAVUNCU Dr. N. Kenan ÖZGÜLER Yapım Tel: Rehber İnternet Sunumu İstanbul Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. Baskı C&B Basımevi 2.Mat Sit. No:ZA16 Topkapı / İstanbul Tel: Sağlık Turizmi Rehberi 2009 Hakkında / About Health Tourism Guide 2009 Takdim / Presentation Takdim / Presentation Turizm ve Sağlık -Dursun AYDIN / Tourism and Health -Dursun AYDIN Medikal Turizm / Medical Tourism Medikal Turizmde Akredite Olan Kuruluşlar / Accredited Foundations at Medical Tourism Termal Turizm / Thermal Tourism İllere Göre Termal Turizm Tesisleri / Thermal Tourism Facilities According To Cities Kaplıca Kür Uygulama Türleri / Kinds Of Thermal Cure Talassoterapi - Deniz Kürleri / Talassotherapy - Sea Cures Talassoterapi Uygulanan Merkezler / Talassotheraphy Centers Spa-Wellness / Spa-Wellness Türkiye de Bulunan Bazı SPA Wellness Merkezleri /Some Spa- Wellness Centers In Turkey Yaşlı ve Engelli Turizmi / Elderly And Disabled Tourısm Yaşlı ve Engelli Turiste Hizmet Veren Tesisler / The Facilities That Serve Elderly And Disabled Tourism

4 Reklam İndeksi Advertisement Index Bayındır Hastaneleri Özel Sema Hastanesi Medical Park Ajansfa Memorial Hisar 13 Estetik İstanbul Medisa Göz Vakfı Summer Tour Özel Veni Vidi Sağlık Grubu Özel İstanbul Hospital Alangüllü Gözen Termal Resort Balçova Termal Otel Yalova Thermal Oruçoğlu Thermal Resort Aspentos Hospital Ön Kapak İçi Arka Kapak Arka Kapak İçi

5 4

6 Sağlık Turizmi Rehberi 2009 Hakkında About the Guide for Health Tourism 2009 Feyzullah AKBEN Ülkemizde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla The Guide for Health Tourism has been prepared for hazırladığmız bu rehber, Sağlık Turizmini Geliştirme the purpose of improving health tourism in Turkey and Derneğinin desteği ile Ajansfa tarafından her sene tek will be published by the Health Tourism Development sayı olarak yayınlanacaktır. Birinci sayısı 3000 adet basılan rehberin dağıtımı T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C Tu- annually. The guide, of which 3,000 copies will be pub- Association and Ajansfa, with one issue being produced rizm ve Kültür Bakanlığı destekleriyle tüm ülkelerdeki lished in the first edition, will be distributed by the Health konsolosluklara ve sağlık turizmi ile ilgilenen tüm aracı Tourism Development Association with the support of sağlık ve turizm firmalarına, Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından ulaştırılacaktır. Ayrıca sektörün the Ministry of Health and the Ministry of Tourism and Culture to all consulates, and also all companies that are concerned with health and/or tourism. Moreover, other diğer öncü kuruluşları ve reklam veren firmalar tarafından da dağıtıma katkı sağlanacaktır. leading firms in the sector and companies that have purchased advertising space will also receive copies. Ülkemizde tüm turizm acenteleri, oteller ve ilgili The Guide for Health Tourism 2009 will be distributed to tourist agencies, hotels and all related institu- tüm kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacak olan SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ 2009, ayrıca, 3 ayrı dilde alınmış tions that are involved in health and/or tourism. In addition, the guide will be printed in three languages on our olan WEB sitemizde de birebir içerikle ve uygun formatta yayınlanacaktır. website, which will contain the same contents and have Bu web sitelerine T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C Turizm Bakanlığı ve Derneğin Resmi Web sitelerindeki Links can be found at the Republic of Turkey Minis- an easy to follow format. linklerden de ulaşım sağlanacak olup, bu yöntem ile try of Health website, the Republic of Turkey Ministry of Sağlık Turizmi Rehberi nde yer alan firmaların görünürlüğü maksimum seviyeye çıkartılacaktır. Tourism website and the official website of the Association. In this way we will ensure that the firms involved will attain maximum exposure in the Guide for Health Rehberin ilk bölümünde, Türkiye Sağlık Turizmi Tourism. ile ilgili genel bilgiler, devam eden bölümlerde ise, her In the first part of the guide, general information sektörle ilgili genel bilgilerin ardından Türkiye deki Sağlık Turizmi alanında hizmet veren kurum ve kuruluşla- in the other sections information about each sector and about health tourism in Turkey will be provided, while rın reklam ve tanıtımlarına yer verilmiştir. advertisements for companies that provide health tourism in Turkey will be given. Bu alanda bir ilk olan Sağlık Turizmi Rehberi 2009 un, eksiklerine rağmen Türkiye nin sağlık turizminde The Guide for Health Tourism 2009, the first of its hedef ülke olma çabalarına katkı sağlayacağı inancıyla, kind, is being produced with the hope of contributing bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı olanlara teşekkür ederiz. would like to thank all those who have to Turkey s position as a center of health tourism. We contributed. 5

7 Takdim Presentation Sağlık turizmi potansiyeli açısından Türkiye önemli bir ülkedir * From the aspect of its health tourism potential Turkey is an important country. Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Şu anda gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündeki nüfus yüzde 20 lere yaklaşmış durumda yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 50 ye ulaşacağı uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Türkiye nüfusunun ise yarısı 28 yaş altındadır. Bugün Japonya ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşlanan nüfusa kıyasla, Türkiye nin gelecek açısından ne kadar önemli bir genç işgücüne sahip olduğunu görüyoruz. T Türkiye hem genç nüfusu, hem sağlık yatırımları hem de Sağlık Turizmi potansiyeli ile çevre ülkeler için önemli bir ülke konumundadır. Sağlık ve ulaşım açısından ülke sınırları artık belirleyici olmaktan çıktı. Hastalar sadece kendi ülkelerinde değil, başka ülkelerde de doktor seçme özgürlüğüne ulaştı. Bir ülkede tahlil ve tetkikleri yapılan bir hastanın başka bir ülkeye gittiğinde tahlilleri yeniden yapılmaksızın tedavisi başlıyor. Tıp sürekli gelişen ve globalleşen bir yapı haline geldi. Özel sektör, sağlık açısından ülkemizde çok büyük atılımlara imza atmıştır. Hem ileri teknoloji kullanmasıyla hem de sağlık yapısıyla Türkiye yabancı yatırımcılar açısından da bir fırsat ülkesidir. Bu konulara sağlık perspektifinden baktığımızda da bir diğer önemli husus otelciliktir. Yabancı ülkelerden gelen hastaların kalacakları yerler de bir o kadar önemlidir. Ülkemize genellikle Avrupa dan hasta geliyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bu durum tam tersiydi. Avrupa nın yaşlı bir nüfusa sahip olmasından dolayı sağlık ihtiyacı daha fazladır. Geleneksel hasta bakımının yanı sıra yaşlıların, fiziksel veya mental sağlık problemleri olan hastaların bakımı da önemlidir. Yaşlı ve hasta bakımı konusunda toplum birikiminin de önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çok misahe population of the earth is rapidly aging. In developed countries almost 20 percent of the population is over 65. Experts inform us that by 2050 the percentage of elderly people in the population will have reached %50. However, half of Turkey s population is under 28 years old. In comparison with the population of Japan and Western Europe, Turkey has a significant youthful work force. Turkey holds an important position in the region, not only for its youthful population and health investments, but because of its great potential in health tourism. No longer do borders play a determining role in health or transportation. Patients now have the freedom to select doctors not only in their own country, but also anywhere in the world. A patient who has had tests and diagnoses made in one country can start their treatment without having to redo these processes in another country. Medical treatment is constantly developing and globalizing. In Turkey great advances have been made in the private health sector. Turkey is a prime area of for foreign investors, due to its use of advanced technology and the structure of its healthcare. If we examine these matters from the point of view of health, another important aspect can be seen to be hotel management. Accommodation for patients from abroad is as important as health care. In general, patients who come to Turkey are from Europe, while only a few years ago, the situation was just the opposite, with Turkish patients going to Europe. Due to the fact that there is a greater percentage of geriatrics in Europe, their need for health care is greater. In addition to traditional patient care, the care for mental and physical geriatric health is also of great importance. I am of the opinion that social traditions are 6

8 Prof. Dr. Recep AKDAĞ T.C. Sağlık Bakanı / T.R. Minister of Health firperver bir toplumuz ve insanlara hizmet konusunda çok köklü bir kültüre sahibiz. Bu da ülkemizde sağlıkla ilgili, yaşlı bakımıyla ve özürlü bakımıyla alakalı turizmde çok kolaylık sağlıyor. Termal tesis açısından baktığımızda da ülkemiz bir fırsatlar ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Bütün yatırımcıların dikkatini bu konuya çekmek istiyorum. Çok fazla kaynağımız var. Ancak bunları yeterli miktarda değerlendirmiş değiliz. Önümüzdeki yıllarda bu kaynakların da değerleneceğine inanıyorum. Hem sağlık hem de turizm açısından çok büyük çalışmaya imza atan Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği ne ve Başkanı Dr. Dursun Aydın a, Türkiye için oldukça önemli olan Sağlık Turizmi ni dünyaya tanıtmak için hazırlamış olduğu bu yayın için teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. also important in caring for the elderly and ill. Turkey is a hospitable society and possess a culture with a deeply-rooted culture of caring. This is what eases providing health care, geriatric care and care for the physically or mentally challenged patients in Turkey. From the aspect of thermal spas, Turkey is a country with much to offer. I would like to draw the attention of all investors to this matter; Turkey is a country with a large number of resources. Although these have not been properly put to use, I believe that this will be put right in future years. I would like to thank the Health Tourism Development Association and its head, Dr. Dursun Aydın, for preparing this publication that introduces Health Tourism, which is of such great importance to Turkey, to the world, and I hope that much will come of this effort. * T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ın yazısı1. Sağlık Turizmi Kongresindeki konuşmasından alınmıştır. 7

9 Takdim Presentation Bakanlığımız sağlık ve termal turizm yatırımlarına önem veriyor * The Ministry of Tourism puts great importance in investments in health and thermal tourism Türkiye, termal ve sağlık turizmi açısından ciddi potansiyele sahiptir. Dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için Türkiye nin sahip olduğu bu potansiyeli dünyaya tanıtmamız gerekmektedir. Yeni yatırım alanları oluşturarak, ürün çeşitliliğini artırarak ve nitelikleri yükselterek 2023 yılına kadar dünyanın ilk en önemli 5 varış noktası arasına Türkiye yi sokmak, Türkiye nin önünde olabilecek, gerçekleşmesi mümkün hedeflerden birisi gözükmektedir. Bu hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar arasında ülkemizin Avrupa da termal turizm konusunda birinci hedef ülke olması, termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi, termal turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir. Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır. Medikal ve termal turizme yönelik çalışmalar, Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır. Böylelikle Türkiye de turizm, yılın belli mevsimleriyle sınırlı olmaktan çıkıp, yılın öteki aylarına da yayılacaktır. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında Türkiye ye gelen ziyaretçi gruplarının daha nitelikli, daha yüksek gelir sahibi, daha fazla harcama yapabilecek gruplardan oluşacağı da bilinmektedir. T urkey has a great potential for both thermal and health tourism. To attain a larger slice of the health tourism cake we need to take advantage of Turkey s potential in this area. By creating new investment arenas, the goal of Turkey as one of the 5 most important destinations seems to be attainable. In order to achieve this goal there are many things that must be done; among these is to aim to be the first point of destination in thermal tourism in Europe, to ensure that 15 million tourists come to Turkey to use the thermal spas, and to set up 500,000 facilities for thermal tourism. The thermal tourism concept includes using thermal spas for more than just bathing; health, physical fitness, recreation, entertainment, relaxation and sporting facilities should be included and the facilities should be able to provide services year round. Studies directed towards health and thermal tourism hold an important place in the Ministry s policy that has spread throughout the country in an aim to add variety to tourism. Thus, tourism in Turkey is no longer limited to certain seasons, but will now spread to the other months of the year. Moreover, within the scope of health tourism it is understood that the groups of visitors coming to Turkey will have better qualifications and thus come from higher income brackets; as a result they will belong to those groups that can spend more money while here. 8

10 Ertuğrul GÜNAY T.C. Kültür ve Turizm Bakanı / T.R. Minister Culture and Tourism Türkiye nin gelişmiş turizm potansiyeline, doğal kaynaklarımız, genç nüfusumuz, geleneksel misafirperverliğimiz ve son yıllarda örnek gösterilecek gelişme trendi yakalayan sağlık yatırımlarımızı da eklediğimizde, sağlık turizmi alanında hedef ülke olmamız yolunda hiçbir mazeret olamaz. Bu düşüncelerle Bakanlığımızın çalışmaları arasında sağlık turizmi konusunun oldukça önemli konumda olduğunu belirtir, Türkiye nin mevcut potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için hazırlanmış olan bu rehberin Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Turkey has a greatly developed tourism potential, many natural resources, a young population, and a tradition of hospitality; add to this the development that has occurred over the last few years and the investment in health care, then no obstacle can be seen to be standing in the way of attaining our goals of health tourism. With these thoughts, I would like to state that the matter of health tourism is one of the more important matters on which the Ministry is working and I would like to express my best wishes for this Guide that introduces the existing potential of Turkey to the world. * T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ın yazısı 2. sağlık turizmi kongresindeki konuşmasından alınmıştır. 9

11 10

12 11

13 Turizm ve Sağlık Tourism and Health Dünyada 1970 li yıllardan sonra turizm en önemli sektör ve kavramlardan biri olmuştur. Ülkemizde ise 1980 lerden sonra turizm sektöründeki gelişmeler hız kazanmış ve son yıllarda patlama denilebilecek seviyede önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gün sektörel olarak baktığımızda Türkiye bir turizm cennetidir. Geniş turist yelpazesine sahip ülkemiz her yaştan ve pek çok ülkeden farklı amaçlarla gelen turistlere hizmet vermektedir. Ülkemizde turizm, her çeşidiyle tercih edilebilir kalitededir. Seyahat, gezip eğlenmek, yeni yerler görmek, sanatsal aktivitelere katılmak gibi çeşitli isteklerden dolayı insanlar, ülkemizi ziyaret ediyorlar. Fakat artık modern çağda turistlerin istek ve taleplerinde de ciddi bir değişim ve kalite anlayışına geçiş olmakta, golf turizmi, kongre turizmi ve sağlık turizmi gibi farklı alanlara talep artmaktadır. Özellikle turizm çeşitliliğini artırmada medikal turizm, termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi alanlarda ülkemizin var olan potansiyelini öne çıkarmak önem kazanmıştır. Turizmi bir ülkeden diğer ülkeye birçok sebeple gelen insan hareketi olarak düşünürsek, bu insanların sağlıklı yaşaması ve hastalık halinde tedavileri turizmle içi içe olmaktadır. Bu konu turist sağlığını ilgilendirmektedir. Sağlık turizmi ise, kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatleri kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türü olarak tanımlanabilir. Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Şu anda gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündeki nüfus yüzde 20 lere yaklaşmış durumda yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 50 ye ulaşacağı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Türkiye de ise hem genç nüfus, hem sağlık yatırımları, hem de Sağlık Turizmi potansiyeli ile çevre ülkeler için önemli bir hedef ülke potansiyeline sahiptir. Sağlık ve ulaşım açısından ülke sınırları artık belirleyici olmaktan çıktı. Hastalar sadece kendi ülkelerinde T ourism became one of the most important sector and conception after 1970 in the world. In our country, the developments for tourism sector picked up in 1980 s and there were many improvements at latest years. If we look as a sectorial, Turkey is a heaven of tourism. Our country serves for every group of age and country. Our tourism has a quality that can be prefered in every kind. People visit our country for vacation, having fun, to see new places, participe in activities etc. But in modern age tourist expectations are going to change to different ways, there is a great passage to qualified conception like golf tourism, congress tourism and health tourism. Increasing the variety of tourism as medical, thermal and elderly- disabled tourism is going to be important for putting forward the potantiel of our country. If we think that tourism is people s movement one country from another for different purposes, these people s healty life and treatments become close to tourism. This subject concerns health of tourist. Health tourism contains the vacation because of treatment. In other way can be defined health tourism, physiotherapy and rehabilitation with using other patient potantiel provide to extend health cominities. The population of earth is going to become elder fastly. Now in developed countries the population over 65 is come close to %20. Experts said in 2050 the range of old population is going to be %50. With Turkey s both young population, health investments and potantiel of health tourism, we have a big potantiel targeted country for neighbours. Borders are not decissive in the term of health and transportation anymore. Patients can choose doctors not only in their country but also can choose from the other countries. The patient who made analysises and examinations in one country, can start his treatment without reexamination in other country. Medicine 12

14 Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Minister of Development of Health tourism Cominity değil, başka ülkelerde de doktor seçme özgürlüğüne ulaştı. Bir ülkede tahlil ve tetkikleri yapılan bir hastanın başka bir ülkeye gittiğinde tahlilleri yeniden yapılmaksızın tedavisi başlıyor. Tıp sürekli gelişen ve globalleşen bir yapı haline geldi. Türkiye nin sağlık turizmi açısından hedef ülke potansiyeline ulaşmasında, sağlık alanında kamunun yanı sıra, özel sektör kuruluşlarının da çok büyük atılımlara imza atmasının payı büyüktür. Turistin sağlığı ve sağlık turizmi ilişkisi Ülkemizde turizmin dünya sıralamasında ilk sıralara tırmanmasında ve tatil ve seyahat için ilk tercih edilen ülke olması ve bu konumunu sürdürmesi için turistin sağlığı son derece önemlidir. Yurt dışından geçici süre için gelen insanların bu süre içinde sağlığının korunması, hastalanmaları halinde tedavileri, turistlerin bulundukları yerlerin sağlıklı olması ve turistlere hizmet sunanların sağlığı da turist sağlığı konusunda önemlidir. Sağlık turizmi kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen hastaların ulaşım, konaklama, sosyal aktivite ve benzeri ihtiyaçları da turizmin diğer dallarını ilgilendiriyor. Örneğin, Avrupa dan kalça protezi veya göz lazer tedavisi için ülkemize gelen kişilerde turisttir. Hastane dışında gidiş dönüş ve konaklama esnasında karşılaştığı olaylar turizm kapsamında değerlendirilmelidir. Bu örnekte kalça protezi için gelmesi ve hastanedeki tüm işlemler, sağlık turizmi ama otelde kaldığı esnada kirli su becomes a consistently developing and globalizating pattern. Our country signed very big rushes to private sector. With Turkey s both using advanced tecnology and health form, the country has lots of opportunities for foreign investers. Health of tourist and relation with health tourism Tourist health is immensly important to be top of the world and first prefered country about vacation and voyage. Being healthy, good counditions of accomodations and servants healths are also important. The transportation, accomadation, social activities and similar demands of patients who comes to our country for the purpose of treatment, concern other branches of tourism. For example the patient who come to our country for hipprothesis or eyes lazer treatment is a tourist. Outside the hospitals the incident which he can experience outward, inward and accomadation is considered of tourism scoupe. If he will be diearrhea beacause of dirty water or bad meals in the hotel this condition should be considered scoupe of tourist health. In brief, though it difenes as health tourism or thermal tourism in diffirent way actually they don t seperate completely, they strengthen each other. We 13

15 ve bozulmuş yemek sebebiyle ishal olması turist sağlığı kapsamında değerlendirilmelidir. Özetle: Turistin sağlığı, sağlık turizmi ve sağlık turizminin içinde olan kaplıca turizmi gibi farklı tanımlanan turizm çeşitleri, aslında birbirinden tam olarak ayrılmayan, birbirini besleyen ve güçlendiren turizm türleridir. Ülkemiz burada gündeme getirmesek de, doğa turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi gibi çok zengin turizm potansiyeline sahiptir. TURİSTİN SAĞLIĞI Ülkemize sağlıklı olarak dinlenme, eğlenme veya Türkiye nin bir çok zenginliklerini (kültür ve tarih, dağ, mağara vb.) tanıma amaçlı gelen kişilerin sağlığını ve bulunduğu ortamın sağlıklı olmasını kapsar. Turistler öncelikli olarak alt yapısı mükemmel, sağlığını tehlikeye atmayacak ortam ve kurumları tercih edecektir. Buna rağmen beklemedik sebeplerden dolayı hastalanırsa acil ve güvenilir bir sağlık hizmeti talep edecektir. Bu çerçevede beklenmedik bir hastalığın sebep- sonuç ve düzeltilmesi ve maliyeti önem arz edecektir. Turist Sağlığı ile ilişkili konular Turistin bulunduğu ortam ve bu ortamda çalışanların sağlıklı olması. Turizmin getireceği muhtemel hastalıklar açısından toplumun sağlığı. Turistlerin sağlığı ve acil hallerde sağlık hizmeti sunumu. a. Sağlık personeli ve kurumların işleyişi. b. Yurt dışı sigortalarıyla ilişkiler ve ücretlendirme. Yurt dışına sunulan turizm ve sağlık hizmeti sonucunda ülkemizin ve sağlık hizmetlerinin tanıtımı. Gurbetçi dediğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, izindeyken ihtiyaç duydukları sağlık problemlerinin çözümü ve yurt dışına göre kendi ülkesinde daha kaliteli hizmet alabilmesi. SAĞLIK TURİZMİ Sağlık insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacıdır. Her ülke sağlık için bir politika belirleyip vatandaşının sağlık ihtiyacını karşılar. Ülkemiz kamu sağlık hizmetlerine ilaveten son 10 yılda özellikle 2-3 yılda özel sağlık sektörüyle ciddi işbirliğine girilmiş ve sağlık hizmeti hızla özel sektöre kaymaya başlamıştır. Özel sağlık sektöründe ciddi atılımlar olup, Avrupa standartlarıyla didn t talk about nature tourism, culture tourism, relief tourism etc. In Turkey there is a great potantiel of these also. HEALTH OF THE TOURIST This subject corcern with health of the people who come for either rest, vacation or to see richness(culture, mountains, caves) and also provide healthy accomadation. Tourist first will prefer healthy areas and facilities. Althuogh if they will be sick they will demand emergency and dependable health service. In this way it s important cause and effect of illnes, to be corrected and its cost. Subjects about health tourism The accamodation and its servants should be both healthy. Health of the society for probability of tourist s infectious illnes Health of tourists and emergency health services. a. Operation of health staff and services b. Relation with foreign insurance and pricing Presentation of our country and health services after servicing tourists. Solution of health problems which our expatriate citizen encounter and take beter quality than his country that he lives. HEALTH TOURISM Health is the most indispensible rights and needs of a person. Every country should determine a health policy to providing its citizen health demand. Our country cooperated with public health services and private health sector in last 10 years, espacially in 2-3 years and health service is starting to bend private sector fastly. There were big exploits about private health sector. Especially in big cities private hospitals started to servicing with the same level of Europian standarts. These big and equipped hospitals are upper than our country s general standarts and can compite with developped countries in foreign marketing. Our fund for health is limited. The payment of health for each citizen is not exceed 200 USD. For this reason comin- 14

16 yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel hastaneler faaliyete geçmiştir. Bu büyük ve donanımlı hastaneler ülkemizin genel standartlarının üzerinde olup, yurt dışı pazarlarda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek seviyededirler. Ülkemizdeki sağlığa ayrılan pay sınırlı. Kişi başına düşen sağlık harcamaları 200 USD yi geçmemektedir. Bu nedenle uluslararası akredite olmuş kuruluşların yurtdışı pazarlarda rekabet şansları yüksektir. Ayrıca ülkemizin coğrafi konumu, Avrupa birliğine girme trendi ve sağlıktaki dönüşüm projesi, özel sağlık sektörünün geldiği durum ve turizmdeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizminin ciddiyeti ve ülkeye getireceği ekonomik değer çok büyüktür. YURT DIŞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için 3 bölgeye ayırmakta fayda var. 1. Avrupa 2. Orta Asya ve Ortadoğu 3. Afrika ülkeleri Avrupa açısından Sağlık Turizmi Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaşlanmakta ve sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii olarak artmaktadır. Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hale gelmektedir. Özellikle özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde durum daha da vahimleşmektedir. Hükümetler bütçeden sağlığa ayrılan payı artırmak zorunda kalırken özel sigortaların karlılık oranı düşmekte, sağlık hizmeti sunucuları da yatırdıkları paralarla orantılı gelir elde edemedikleri için yeni yatırım yapmakta veya daha karlı (gıda, silah sanayi, iletişim v.b.) ities that accredited international have a big chance marketing in foreign countries. Furthermore severity of health tourism and its economical advantage is big if we take into account our geographic location, trend of participating Europian Union, health transformation project, the condition that private sector came and development of tourism. HEALTH SERVICES IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS IMPORTANCE FOR OUR COUNTRY It should be seperated into three for right insighting. 1. Europe 2. Middle Asia and The Middle East 3. African countries Health tourism in the term of Europe In Europe countries, health services are very qualified and expensive. Expectations of society are in upper level. With aging, necessities of the health services increase. Therefore health payment is becoming unable to carry every passing days. This situation getting worse especially in countries whose private insurance and private health servicers increased. While goverments have to save money from health budget, private insurance s profit rate dicrease. They make more profitable investment like nutrient, gun, 15

17 alanlara yatırım yapmaktadırlar. Hal böyle olunca Avrupa da gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aşmak için, birçok yollar incelenmekte; bunlardan en önemlilerinden birisi de sağlık hizmetini daha ucuz satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak,hatta bazı sağlık hizmetlerini kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir. Sonuç olarak Avrupa da gelinen bu nokta da pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda kalan sigortalı için, hem de kapsam dışı kalan hizmetlerde daha ucuz, ama kaliteden taviz vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç vardır. Neticede Avrupa, yurt dışından sağlık hizmetini kaliteli ve daha ucuza alacağı bölgelere yönelecektir. Türkiye bu yönelişe en iyi cevap verecek ülke konumundadır. Burada göz ardı edilmemesi gereken konu Avrupalı kaliteden taviz vermeyecek, hem kültür olarak hem de hukuki olarak hizmeti nereden alacağı kararı hastanın bizzat kendisine aittir. Avrupalıya Türkiye nin sağlık hizmeti sunumunda şu hususlara dikkat edilmesi gerekir: Kaliteden asla taviz verilmemeli, Türkiye nin sağlık sektörü çok iyi tanıtılmalı, Sağlık hizmetine ilaveten paket halinde Turizmin imkanları sunulmalı, Türkiye hükümeti ve özel sektör Avrupa sigortalarıyla çok sıkı ilişkiler kurmalı. Yıllarca Avrupa da çalışan göçmenler ve özellikle Avrupada yaşayan Türkler öncelikli hedef kitle olarak seçildiğinde, bunlar Avrupa insanının tamamına ulaşmada öncülük edebilirler. Sağlık turizmi açısından Avrupa pazarı üç ayrı grupta düşünülmeli Avrupalıların bizzat kendi vatandaşları Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (gurbetçiler) Avrupa da yaşayan diğer Müslüman göçmenler (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika vb.) Avrupa için yurt dışında iki ana başlıkta sağlık hizmeti söz konusudur. (Turistin sağlığı ve sağlık turizmi.) Yurt dışına çıkan Turistlerin tatil esnasında acil sağlık hizmeti almaları ve bu konu turistin sağlığı başlığında incelenmeli. Üzerinde durulması gereken en önemli nokta sigortalının yasal olarak ben yurt dışındaki şu hastaneden sağlık hizmeti almak istiyorum diye talep ve beindustry and communication because they don t get money back as same as they invest for health servers. Therefore Europe searches many ways to exceeding difficulty in health finance. The most important solution is increasing pays of attendance, even they think let some health services outside. Finally Europe needs health servers that waiting time is short, more cheap but qualified for insurant who obliged to taking health services expensive. Turkey is the best solution for this problem. In this situation it s important not to undervalue; Europe don t make concession, patients have rights to make desicion where they take health service both culturel and legal. It is important to be careful when we presentate health service to Europian. Never make concession about quality Health sector of Turkey must be presentated well. In addition of health services, tourism facilities should be presentated in packet. Turkey s goverment and private sector should make contact with Europians. When we choose migrent and expatriates who live and work in Europe first, it will be helpful to reaching other Europians. Europian marketing should be thought in three different group in the terms of health tourism Europian citizens Expatriates who lives in Europe Other migrents that live in Europe ( Pakistan, Iran, Iraque, Moroccan, Tunusia, Africa.etc.) There are two main titles for health services in foreign countries. ( health of the tourist and health tourism) Tourist s emergency health services should be searched entitled health of the tourist. The most important point is insurant must demand as; I like to take health service from that hospital legally. For this reason it s important to presentantaion and marketing. Last decision is going to be with demand of insurant. Expatriates who lives in Europe Our expatriates can t take health services be- 16

18 yan etmesi şarttır. Bunun için de sigortalıya tanıtım ve pazarlama önemlidir. Nihai karar sigortalının talebiyle olacaktır. Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (Gurbetçiler) Gurbetçilerimiz Avrupa da dil probleminden dolayı iyi sağlık hizmet alamamaktadırlar. Özellikle yaşlılar hekimlerle iletişim kuramıyorlar. Gurbetçilerimizin genelde Türk hekimlerine güvenleri daha fazla. Gurbetçilerimizin büyük bir kısmı kronik hastalıklarda ve planlı tedavilerini Türkiye de yaptırmak istiyorlar. Bunun için Türkiye deki hastaneler organize bir şekilde Avrupa sigortalarıyla görüşüp konuyu bu açıdan izah etmelidirler. Sonra da gurbetçilerimize ulaşıp hastanelerimizin tanıtılması önemlidir. Ortadoğu ve Orta Asya 11 Eylül Terörist saldırısından sonra Ortadoğudaki Müslümanların ABD ve Avrupa ya gidişleri ve ilişkileri her alanda azaldığı ve zorlaştığı gibi sağlık hizmeti alımında olumsuz yönde etkilenmiştir. Artık ortadoğudaki Müslümanlar ABD ve Avrupa ya eskisi gibi rahat gidememektedirler. Bugün Ortadoğu insanının iyi şartlarda sağlık hizmetini alabileceği en modern, yakın ve kaliteli hizmet sunan ülke Türkiye dir. Bu fırsat iyi kullanılmalı, Ortadoğu ya bu konu iyi anlatılmalı, bu bölgede sigorta sisteminden daha ziyade vatandaşın bizzat kendisi ikna edilmeli ve cazip paketler sunulmalıdır. Çünkü tedavi parasını genelde kendisi ödeyecektir. Orta Asya ya gelince konu biraz farklı. Türkî Cumhuriyetleri sağlık hizmetinin kalite bilinci var ama bölgede kaliteli sağlık hizmeti sunucuları yok. Halkın belli bir üst tabakası batı ülkelerinden sağlık hizmeti almaktadır. Ortadoğu nun ve Orta Asya nın birçok hizmeti teknolojisini ve malzemesini Batı dan alması izah edilebilir ancak, Türkiye mesafe olarak yakın, Müslüman, iklimi ve tabiatı güzel, sağlık hizmeti Batıdan geri kalmazken (özellikle 2-3 büyük ildeki bazı özel hastaneler), bizim sağlık turizmi pazarından pay alamayışımızın hiçbir bahanesi olamaz. Tek bahane pazarlama ve tanıtımdaki eksikliğimizdir. Afrika Ülkeleri Bu ülkelerde bir çok hizmette olduğu gibi sağlık hizmeti de çok geridedir. Üst zengin sınıf bu hizmeti cause of language problems in Europe. Especially elderlies can t comminicate with doctors. Generally our expatriates trust Turkish doctors further. They want to have their treatment made in Turkey at chronic illnesses and planned treatments. For this reason hospitals in Turkey should negotiate together and explain this situation in this case. Then it s important to reaching our expatriates and presentate our hospitals. Middle East and Central Asia After 11 September terrorist attack, Muslims in Middle East departures to U.S. and Europe and relations in every area dicreased and got difficult, in addition it effected health service taking in negative way. Muslims in Middle East can t go to U.S. and Europe easly as it used to be anymore. Turkey is a country that can give the best, modern and close health services for Middle East citizens. This oppurtunity should be use well, this subject should be introduce widely. Apart from insurance system, citizen should be persuaded and offer attractive packets. Because they are going to pay cost of health themselves. In Central Asia this subject a little bit different. They know the quality of health services in Turkish Republic but there isn t enough servers at the region. Some upper class of citizens take their health service from west countries. It can be understandable that Middle East and Central Asia can take service tecnologies and material from west but on the other hand it s rediculus not to take place in our tourism marketing while Turkey is more close and Muslim country also have a nice climate and nature. Our sole problem is marketing and presantation lackness in this situation. 17

19 Batı dan almaktadır. Çünkü Batı yla olan ilişkileri sömürü döneminden beri çok sıkıdır. Ancak son yıllarda Batı nın sağlık alnında karşılaşmaya başladığı sıkıntılardan dolayı bu kısmı ihmal etmeye başlamıştır. Türkiye bu pazara ilk defa sıcak bakmaya başlamıştır. Zamanla bu pazara da kaliteli ve ekonomik bir sağlık hizmeti sunulabilir. KAPLICA TURİZMİ: Şifalı su ile tedavi dünyada doğal bir tedavi yöntemi olarak geleneksel olarak yaygındır. Eski çağlardan beri bilinen bu tedavi, aslında fizyoterapinin bir bölümünü oluşturur. Romalılar, yunanlılar, Bizanslar, Osmanlı gibi bir çok uygarlıkta kaplıcaların faydaları bilinmekteydi. Avrupa da bir çok tedavi edici kaplıca merkezi mevcuttur. Bunların çoğu, özellikle, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Rusya, Macaristan ve çek cumhuriyeti gibi ülkelerdedir. Yine Akdeniz ülkeleri olan Tunus, Fas ve Kıbrıs ta da kaplıca merkezleri bulunmaktadır. Ancak Türkiye de mevcut kaplıca potansiyelimiz, turizm ve tıp potansiyelimizle birlikte değerlendirildiğinde hedef ülke konumuna gelmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Kaplıca turizmi tedavi amaçlı olacağı gibi, dinlenme amaçlı da olabilir. a) Dinlenme amaçlı kaplıca turizmi Turistlerin bir kısmı (özellikle yaşlı kesimi) ülkemizin doğal güzellikleri ve jeotermal kaynaklarından dinlenme amaçlı faydalanmalarını kapsar. Burada kaplıcanın bulunduğu tabiat, jeotermalin kalitesi ve lüks ortamı çok önem arz edecektir. Asıl amaç dinlenme ve eğlence, ikinci amaç ise rahatlama ve iyilik halini elde etmedir. Küçük çaplı otelcilik hizmeti veren kaplıcalar bu kapsamda değerlendirilemez. b) Tedavi amaçlı kaplıca turizmi Ülkesinde tabipler tarafından teşhisi ve endikasyonu konmuş hastalıkların tedavisi için ülkemize kaplıcalardan faydalanarak tedavi ve iyileşme amacıyla gelen turistleri kapsar. Bu durumda ülkesinden yanında getireceği raporlar önem arz eder. Türkiye de de tabiplerin kontrolünde kaplıcalarda tıbbın kuralları çerçevesinde tedavi olmaları gerekecektir. Bu bölümde lüks otelcilikten ziyade kaplıcanın kalitesi, fiziki olarak türü ve hizmet African Countries Health services are very undevelopped as same as other services in these countries. Upper rich class takes this service from west. Beacuse their relations have been very close ever since colonial times. But because of the diffuculties that Europe faced to in health services they start to neglect this part. Turkey start to looking this marketing friendly for the first time. In course of time economic and qualified services can be serviced to this marketting. THERMAL TOURISM Treatment with medicinal water is used traditionely common as a naturel treatment. Actually this treatment that has been known ancient ages is a part of physiotherapy. Values of thermal waters were known by too many civilizations as Romanic, Grek, Byzantine and Otoman. In Eruope there are many therapeutical thermal centers. These countries are especially Germany, France, Switzerland, Italy, Greece, Russia,Hungary and Czech Republic. Also again in Mediterranean countries like Tunisia, Morocco and Cyprus there are thermal centers. It s unevitable to be targeted country when we consider thermal potentiel with medicine potentiel. Thermal tourism can be not only for the porpuse of treatment but also for vacation. a) Thermal tourism with the purpose of vacation: This subject contains tourists (especially elderly) use our beautiness and jeothermal resources with the purpose of vacation. Nature that thermal water stand, quality of jeothermal and luxury atmosphere are going to be important. First aim should be having rest and fun second aim relaxation and goodness. Little hotel services of thermal don t consider in this scope. b) Tourism with the purpose of treatment This subject contains tourists who come for benefiting thermals and treatment of their illness that diagnoses in their country. In this situation their reports that they took from their country are going to be important. They should be treated by Turkish doctors in thermal medicine basis. In this part quality and type of the thermal are more important than lexury hotel services. Small but modern thermal services can also 18

20 kalitesi önem arz eder. Küçük ama modern kaplıca merkezleri de bu hizmeti sunabilir. Genellikle dinlenme amaçlı kaplıca turizmi ile tedavi amaçlı kaplıca turizmi birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu karışıklığı önlemek için, ülkemizde ve yurt dışında bu iki bölüm ayrı ayrı tanıtılmalı ve pazarlanmalı. Aslında bugüne kadar kaplıcaların tanıtımının yurt dışında yeterince yapıldığını söyleyemeyiz. Bu konuda ülkemizin potansiyeli bilinenden daha iyidir. Sonuç olarak Sağlık turizmi olarak sadece kronik hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini ucuz ve kaliteli sunduğumuz için Avrupa ya (özellikle göçmenlere ) ve 11 Eylül sonrası tablodan dolayı Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarından payımızı artırmamız daha kolay olacaktır. Bu yolda tanıtıma ağırlık verilmelidir. Kaplıca turizmi için durum farklı. Çünkü, kaplıcalarımız kesinlikle kaliteli ve ekonomiktir. Kaplıcalar, tüm Avrupalıya çok rahat bir şekilde tanıtımı iyi yapılırsa pazarlanabilir. Sağlık turizmi adına bu rehberin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimize güç katacağını düşünüyor, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. serve this facility. Generally treatment thermal tourism is mixed with thermal tourism. To avoid this chaos two different part should be introduced and marketed separately. Actually we can t say that thermals didn t advertise enough. Potential of our country is better than it is known. In the end Because we serve treatment of chyronic and planed illness cheap and qualified, it is going to be more easy to increasing our share in Europe especially Middle East and Central Asia marketing after 11 September attack. Presentation should be more important. Its different for thermal tourism. Because our thermals are completely qualified and economic. If the presentation of thermals can be made well it is going to be marketted easily. As a Health tourism we think this guide is going to help presentation and marketing activities. I thanked to contrubuters. 19

Turistin sağlığı: Sağlık Turizmi: Kaplıca Turizmi:

Turistin sağlığı: Sağlık Turizmi: Kaplıca Turizmi: TURİZM VE SAĞLIK Dünyada 1970 li yıllardan sonra turizm en önemli sektör ve kavramlardan biri olmuştur. Ülkemizde 1980 lerden sonra Turizm konusuna dikkatler çekilmiştir. Türkiye de son 2-3 yılda Turizm

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası. Multi-Language Dynamic Hospital Web Site

Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası. Multi-Language Dynamic Hospital Web Site Çoklu Dilli Dinamik Hastane Web Sayfası Ömer Kuşcu 1, Fatih Uysal 2, Halit Çetiner 3 123 Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Bilgi Đşlem Merkezi, Isparta. omerkuscu@sdu.edu.tr,

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

2014). Ancak. ayaktan ge

2014). Ancak. ayaktan ge PAY PER CASE PAYMENT MODEL IN HOSPITALS: COMPARISON OF P Yazar / Author: i Abstract Today, the fact that the prices of health care services are not determined according to the financial situation affects

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION Ömer Kalli WDU Uzman Dünya Engelliler Vakfı ( DEV ) Engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. World Disability Foundation ( WDF

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORLD DISABILITY FOUNDATION DÜNYA ENGELLİLER VAKFI DEV bir Düşünce ve Proje Kuruluşudur. 2010 da kurulmuş olup Birleşmiş Milletler e akreditedir. WDU Dünya Engelliler Birliği nin

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

- İSTANBUL ANADOLU YAKASI - HASTANE

- İSTANBUL ANADOLU YAKASI - HASTANE - İSTANBUL ANADOLU YAKASI 1 MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ BEYKOZ 2163314040 RÜZGARLIBAHÇE MH CUMHURİYET 2 VENİ VİDİ GÖZ SAĞLIĞI MERKEZİ - ÇEKMEKÖY 2163550000 MERKEZ MH. ERENLER CD. MURAT SK. 3 MEDICAL PARK

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ KASIM 2012 YATIRIM ve ĠġLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya Turizm Trendi ve 2030 Vizyonu UNWTO 2030 VİZYONU RAPORU 1.8 Milyar Turist 2 Trilyon $ Gelir Alternatif

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı