TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ"

Transkript

1

2 TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009

3 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN Editörler Abdullah ÇİFTÇİ Ahmet ERYÜKSEL Grafik Tasarım Feyza ERYÜKSEL Çeviri Sare KUŞ Reklam Müdürü Melike Emek BİRCAN Halkla İlişkiler Sorumlusu Berna TUNA Tuğçe UZUN Danışma Kurulu Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE Dr. Haluk ÖZSARI Prof. Dr. Mustafa PAÇ Uzm. Dr. Levent SARAÇ Enginer BİRDAL Dr. Filiz ÇEVİRME Anil K MAINI Dr. Constantine CONSTANTINIDES Muhammed Zahid Hamid HUSSAİN Prof. Dr. Vural KAVUNCU Dr. N. Kenan ÖZGÜLER Yapım Tel: Rehber İnternet Sunumu İstanbul Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. Baskı C&B Basımevi 2.Mat Sit. No:ZA16 Topkapı / İstanbul Tel: Sağlık Turizmi Rehberi 2009 Hakkında / About Health Tourism Guide 2009 Takdim / Presentation Takdim / Presentation Turizm ve Sağlık -Dursun AYDIN / Tourism and Health -Dursun AYDIN Medikal Turizm / Medical Tourism Medikal Turizmde Akredite Olan Kuruluşlar / Accredited Foundations at Medical Tourism Termal Turizm / Thermal Tourism İllere Göre Termal Turizm Tesisleri / Thermal Tourism Facilities According To Cities Kaplıca Kür Uygulama Türleri / Kinds Of Thermal Cure Talassoterapi - Deniz Kürleri / Talassotherapy - Sea Cures Talassoterapi Uygulanan Merkezler / Talassotheraphy Centers Spa-Wellness / Spa-Wellness Türkiye de Bulunan Bazı SPA Wellness Merkezleri /Some Spa- Wellness Centers In Turkey Yaşlı ve Engelli Turizmi / Elderly And Disabled Tourısm Yaşlı ve Engelli Turiste Hizmet Veren Tesisler / The Facilities That Serve Elderly And Disabled Tourism

4 Reklam İndeksi Advertisement Index Bayındır Hastaneleri Özel Sema Hastanesi Medical Park Ajansfa Memorial Hisar 13 Estetik İstanbul Medisa Göz Vakfı Summer Tour Özel Veni Vidi Sağlık Grubu Özel İstanbul Hospital Alangüllü Gözen Termal Resort Balçova Termal Otel Yalova Thermal Oruçoğlu Thermal Resort Aspentos Hospital Ön Kapak İçi Arka Kapak Arka Kapak İçi

5 4

6 Sağlık Turizmi Rehberi 2009 Hakkında About the Guide for Health Tourism 2009 Feyzullah AKBEN Ülkemizde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla The Guide for Health Tourism has been prepared for hazırladığmız bu rehber, Sağlık Turizmini Geliştirme the purpose of improving health tourism in Turkey and Derneğinin desteği ile Ajansfa tarafından her sene tek will be published by the Health Tourism Development sayı olarak yayınlanacaktır. Birinci sayısı 3000 adet basılan rehberin dağıtımı T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C Tu- annually. The guide, of which 3,000 copies will be pub- Association and Ajansfa, with one issue being produced rizm ve Kültür Bakanlığı destekleriyle tüm ülkelerdeki lished in the first edition, will be distributed by the Health konsolosluklara ve sağlık turizmi ile ilgilenen tüm aracı Tourism Development Association with the support of sağlık ve turizm firmalarına, Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından ulaştırılacaktır. Ayrıca sektörün the Ministry of Health and the Ministry of Tourism and Culture to all consulates, and also all companies that are concerned with health and/or tourism. Moreover, other diğer öncü kuruluşları ve reklam veren firmalar tarafından da dağıtıma katkı sağlanacaktır. leading firms in the sector and companies that have purchased advertising space will also receive copies. Ülkemizde tüm turizm acenteleri, oteller ve ilgili The Guide for Health Tourism 2009 will be distributed to tourist agencies, hotels and all related institu- tüm kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacak olan SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ 2009, ayrıca, 3 ayrı dilde alınmış tions that are involved in health and/or tourism. In addition, the guide will be printed in three languages on our olan WEB sitemizde de birebir içerikle ve uygun formatta yayınlanacaktır. website, which will contain the same contents and have Bu web sitelerine T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C Turizm Bakanlığı ve Derneğin Resmi Web sitelerindeki Links can be found at the Republic of Turkey Minis- an easy to follow format. linklerden de ulaşım sağlanacak olup, bu yöntem ile try of Health website, the Republic of Turkey Ministry of Sağlık Turizmi Rehberi nde yer alan firmaların görünürlüğü maksimum seviyeye çıkartılacaktır. Tourism website and the official website of the Association. In this way we will ensure that the firms involved will attain maximum exposure in the Guide for Health Rehberin ilk bölümünde, Türkiye Sağlık Turizmi Tourism. ile ilgili genel bilgiler, devam eden bölümlerde ise, her In the first part of the guide, general information sektörle ilgili genel bilgilerin ardından Türkiye deki Sağlık Turizmi alanında hizmet veren kurum ve kuruluşla- in the other sections information about each sector and about health tourism in Turkey will be provided, while rın reklam ve tanıtımlarına yer verilmiştir. advertisements for companies that provide health tourism in Turkey will be given. Bu alanda bir ilk olan Sağlık Turizmi Rehberi 2009 un, eksiklerine rağmen Türkiye nin sağlık turizminde The Guide for Health Tourism 2009, the first of its hedef ülke olma çabalarına katkı sağlayacağı inancıyla, kind, is being produced with the hope of contributing bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı olanlara teşekkür ederiz. would like to thank all those who have to Turkey s position as a center of health tourism. We contributed. 5

7 Takdim Presentation Sağlık turizmi potansiyeli açısından Türkiye önemli bir ülkedir * From the aspect of its health tourism potential Turkey is an important country. Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Şu anda gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündeki nüfus yüzde 20 lere yaklaşmış durumda yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 50 ye ulaşacağı uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Türkiye nüfusunun ise yarısı 28 yaş altındadır. Bugün Japonya ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşlanan nüfusa kıyasla, Türkiye nin gelecek açısından ne kadar önemli bir genç işgücüne sahip olduğunu görüyoruz. T Türkiye hem genç nüfusu, hem sağlık yatırımları hem de Sağlık Turizmi potansiyeli ile çevre ülkeler için önemli bir ülke konumundadır. Sağlık ve ulaşım açısından ülke sınırları artık belirleyici olmaktan çıktı. Hastalar sadece kendi ülkelerinde değil, başka ülkelerde de doktor seçme özgürlüğüne ulaştı. Bir ülkede tahlil ve tetkikleri yapılan bir hastanın başka bir ülkeye gittiğinde tahlilleri yeniden yapılmaksızın tedavisi başlıyor. Tıp sürekli gelişen ve globalleşen bir yapı haline geldi. Özel sektör, sağlık açısından ülkemizde çok büyük atılımlara imza atmıştır. Hem ileri teknoloji kullanmasıyla hem de sağlık yapısıyla Türkiye yabancı yatırımcılar açısından da bir fırsat ülkesidir. Bu konulara sağlık perspektifinden baktığımızda da bir diğer önemli husus otelciliktir. Yabancı ülkelerden gelen hastaların kalacakları yerler de bir o kadar önemlidir. Ülkemize genellikle Avrupa dan hasta geliyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bu durum tam tersiydi. Avrupa nın yaşlı bir nüfusa sahip olmasından dolayı sağlık ihtiyacı daha fazladır. Geleneksel hasta bakımının yanı sıra yaşlıların, fiziksel veya mental sağlık problemleri olan hastaların bakımı da önemlidir. Yaşlı ve hasta bakımı konusunda toplum birikiminin de önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çok misahe population of the earth is rapidly aging. In developed countries almost 20 percent of the population is over 65. Experts inform us that by 2050 the percentage of elderly people in the population will have reached %50. However, half of Turkey s population is under 28 years old. In comparison with the population of Japan and Western Europe, Turkey has a significant youthful work force. Turkey holds an important position in the region, not only for its youthful population and health investments, but because of its great potential in health tourism. No longer do borders play a determining role in health or transportation. Patients now have the freedom to select doctors not only in their own country, but also anywhere in the world. A patient who has had tests and diagnoses made in one country can start their treatment without having to redo these processes in another country. Medical treatment is constantly developing and globalizing. In Turkey great advances have been made in the private health sector. Turkey is a prime area of for foreign investors, due to its use of advanced technology and the structure of its healthcare. If we examine these matters from the point of view of health, another important aspect can be seen to be hotel management. Accommodation for patients from abroad is as important as health care. In general, patients who come to Turkey are from Europe, while only a few years ago, the situation was just the opposite, with Turkish patients going to Europe. Due to the fact that there is a greater percentage of geriatrics in Europe, their need for health care is greater. In addition to traditional patient care, the care for mental and physical geriatric health is also of great importance. I am of the opinion that social traditions are 6

8 Prof. Dr. Recep AKDAĞ T.C. Sağlık Bakanı / T.R. Minister of Health firperver bir toplumuz ve insanlara hizmet konusunda çok köklü bir kültüre sahibiz. Bu da ülkemizde sağlıkla ilgili, yaşlı bakımıyla ve özürlü bakımıyla alakalı turizmde çok kolaylık sağlıyor. Termal tesis açısından baktığımızda da ülkemiz bir fırsatlar ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Bütün yatırımcıların dikkatini bu konuya çekmek istiyorum. Çok fazla kaynağımız var. Ancak bunları yeterli miktarda değerlendirmiş değiliz. Önümüzdeki yıllarda bu kaynakların da değerleneceğine inanıyorum. Hem sağlık hem de turizm açısından çok büyük çalışmaya imza atan Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği ne ve Başkanı Dr. Dursun Aydın a, Türkiye için oldukça önemli olan Sağlık Turizmi ni dünyaya tanıtmak için hazırlamış olduğu bu yayın için teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. also important in caring for the elderly and ill. Turkey is a hospitable society and possess a culture with a deeply-rooted culture of caring. This is what eases providing health care, geriatric care and care for the physically or mentally challenged patients in Turkey. From the aspect of thermal spas, Turkey is a country with much to offer. I would like to draw the attention of all investors to this matter; Turkey is a country with a large number of resources. Although these have not been properly put to use, I believe that this will be put right in future years. I would like to thank the Health Tourism Development Association and its head, Dr. Dursun Aydın, for preparing this publication that introduces Health Tourism, which is of such great importance to Turkey, to the world, and I hope that much will come of this effort. * T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ın yazısı1. Sağlık Turizmi Kongresindeki konuşmasından alınmıştır. 7

9 Takdim Presentation Bakanlığımız sağlık ve termal turizm yatırımlarına önem veriyor * The Ministry of Tourism puts great importance in investments in health and thermal tourism Türkiye, termal ve sağlık turizmi açısından ciddi potansiyele sahiptir. Dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için Türkiye nin sahip olduğu bu potansiyeli dünyaya tanıtmamız gerekmektedir. Yeni yatırım alanları oluşturarak, ürün çeşitliliğini artırarak ve nitelikleri yükselterek 2023 yılına kadar dünyanın ilk en önemli 5 varış noktası arasına Türkiye yi sokmak, Türkiye nin önünde olabilecek, gerçekleşmesi mümkün hedeflerden birisi gözükmektedir. Bu hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar arasında ülkemizin Avrupa da termal turizm konusunda birinci hedef ülke olması, termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi, termal turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir. Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır. Medikal ve termal turizme yönelik çalışmalar, Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır. Böylelikle Türkiye de turizm, yılın belli mevsimleriyle sınırlı olmaktan çıkıp, yılın öteki aylarına da yayılacaktır. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında Türkiye ye gelen ziyaretçi gruplarının daha nitelikli, daha yüksek gelir sahibi, daha fazla harcama yapabilecek gruplardan oluşacağı da bilinmektedir. T urkey has a great potential for both thermal and health tourism. To attain a larger slice of the health tourism cake we need to take advantage of Turkey s potential in this area. By creating new investment arenas, the goal of Turkey as one of the 5 most important destinations seems to be attainable. In order to achieve this goal there are many things that must be done; among these is to aim to be the first point of destination in thermal tourism in Europe, to ensure that 15 million tourists come to Turkey to use the thermal spas, and to set up 500,000 facilities for thermal tourism. The thermal tourism concept includes using thermal spas for more than just bathing; health, physical fitness, recreation, entertainment, relaxation and sporting facilities should be included and the facilities should be able to provide services year round. Studies directed towards health and thermal tourism hold an important place in the Ministry s policy that has spread throughout the country in an aim to add variety to tourism. Thus, tourism in Turkey is no longer limited to certain seasons, but will now spread to the other months of the year. Moreover, within the scope of health tourism it is understood that the groups of visitors coming to Turkey will have better qualifications and thus come from higher income brackets; as a result they will belong to those groups that can spend more money while here. 8

10 Ertuğrul GÜNAY T.C. Kültür ve Turizm Bakanı / T.R. Minister Culture and Tourism Türkiye nin gelişmiş turizm potansiyeline, doğal kaynaklarımız, genç nüfusumuz, geleneksel misafirperverliğimiz ve son yıllarda örnek gösterilecek gelişme trendi yakalayan sağlık yatırımlarımızı da eklediğimizde, sağlık turizmi alanında hedef ülke olmamız yolunda hiçbir mazeret olamaz. Bu düşüncelerle Bakanlığımızın çalışmaları arasında sağlık turizmi konusunun oldukça önemli konumda olduğunu belirtir, Türkiye nin mevcut potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için hazırlanmış olan bu rehberin Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Turkey has a greatly developed tourism potential, many natural resources, a young population, and a tradition of hospitality; add to this the development that has occurred over the last few years and the investment in health care, then no obstacle can be seen to be standing in the way of attaining our goals of health tourism. With these thoughts, I would like to state that the matter of health tourism is one of the more important matters on which the Ministry is working and I would like to express my best wishes for this Guide that introduces the existing potential of Turkey to the world. * T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ın yazısı 2. sağlık turizmi kongresindeki konuşmasından alınmıştır. 9

11 10

12 11

13 Turizm ve Sağlık Tourism and Health Dünyada 1970 li yıllardan sonra turizm en önemli sektör ve kavramlardan biri olmuştur. Ülkemizde ise 1980 lerden sonra turizm sektöründeki gelişmeler hız kazanmış ve son yıllarda patlama denilebilecek seviyede önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gün sektörel olarak baktığımızda Türkiye bir turizm cennetidir. Geniş turist yelpazesine sahip ülkemiz her yaştan ve pek çok ülkeden farklı amaçlarla gelen turistlere hizmet vermektedir. Ülkemizde turizm, her çeşidiyle tercih edilebilir kalitededir. Seyahat, gezip eğlenmek, yeni yerler görmek, sanatsal aktivitelere katılmak gibi çeşitli isteklerden dolayı insanlar, ülkemizi ziyaret ediyorlar. Fakat artık modern çağda turistlerin istek ve taleplerinde de ciddi bir değişim ve kalite anlayışına geçiş olmakta, golf turizmi, kongre turizmi ve sağlık turizmi gibi farklı alanlara talep artmaktadır. Özellikle turizm çeşitliliğini artırmada medikal turizm, termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi alanlarda ülkemizin var olan potansiyelini öne çıkarmak önem kazanmıştır. Turizmi bir ülkeden diğer ülkeye birçok sebeple gelen insan hareketi olarak düşünürsek, bu insanların sağlıklı yaşaması ve hastalık halinde tedavileri turizmle içi içe olmaktadır. Bu konu turist sağlığını ilgilendirmektedir. Sağlık turizmi ise, kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatleri kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türü olarak tanımlanabilir. Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Şu anda gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündeki nüfus yüzde 20 lere yaklaşmış durumda yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 50 ye ulaşacağı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Türkiye de ise hem genç nüfus, hem sağlık yatırımları, hem de Sağlık Turizmi potansiyeli ile çevre ülkeler için önemli bir hedef ülke potansiyeline sahiptir. Sağlık ve ulaşım açısından ülke sınırları artık belirleyici olmaktan çıktı. Hastalar sadece kendi ülkelerinde T ourism became one of the most important sector and conception after 1970 in the world. In our country, the developments for tourism sector picked up in 1980 s and there were many improvements at latest years. If we look as a sectorial, Turkey is a heaven of tourism. Our country serves for every group of age and country. Our tourism has a quality that can be prefered in every kind. People visit our country for vacation, having fun, to see new places, participe in activities etc. But in modern age tourist expectations are going to change to different ways, there is a great passage to qualified conception like golf tourism, congress tourism and health tourism. Increasing the variety of tourism as medical, thermal and elderly- disabled tourism is going to be important for putting forward the potantiel of our country. If we think that tourism is people s movement one country from another for different purposes, these people s healty life and treatments become close to tourism. This subject concerns health of tourist. Health tourism contains the vacation because of treatment. In other way can be defined health tourism, physiotherapy and rehabilitation with using other patient potantiel provide to extend health cominities. The population of earth is going to become elder fastly. Now in developed countries the population over 65 is come close to %20. Experts said in 2050 the range of old population is going to be %50. With Turkey s both young population, health investments and potantiel of health tourism, we have a big potantiel targeted country for neighbours. Borders are not decissive in the term of health and transportation anymore. Patients can choose doctors not only in their country but also can choose from the other countries. The patient who made analysises and examinations in one country, can start his treatment without reexamination in other country. Medicine 12

14 Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Minister of Development of Health tourism Cominity değil, başka ülkelerde de doktor seçme özgürlüğüne ulaştı. Bir ülkede tahlil ve tetkikleri yapılan bir hastanın başka bir ülkeye gittiğinde tahlilleri yeniden yapılmaksızın tedavisi başlıyor. Tıp sürekli gelişen ve globalleşen bir yapı haline geldi. Türkiye nin sağlık turizmi açısından hedef ülke potansiyeline ulaşmasında, sağlık alanında kamunun yanı sıra, özel sektör kuruluşlarının da çok büyük atılımlara imza atmasının payı büyüktür. Turistin sağlığı ve sağlık turizmi ilişkisi Ülkemizde turizmin dünya sıralamasında ilk sıralara tırmanmasında ve tatil ve seyahat için ilk tercih edilen ülke olması ve bu konumunu sürdürmesi için turistin sağlığı son derece önemlidir. Yurt dışından geçici süre için gelen insanların bu süre içinde sağlığının korunması, hastalanmaları halinde tedavileri, turistlerin bulundukları yerlerin sağlıklı olması ve turistlere hizmet sunanların sağlığı da turist sağlığı konusunda önemlidir. Sağlık turizmi kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen hastaların ulaşım, konaklama, sosyal aktivite ve benzeri ihtiyaçları da turizmin diğer dallarını ilgilendiriyor. Örneğin, Avrupa dan kalça protezi veya göz lazer tedavisi için ülkemize gelen kişilerde turisttir. Hastane dışında gidiş dönüş ve konaklama esnasında karşılaştığı olaylar turizm kapsamında değerlendirilmelidir. Bu örnekte kalça protezi için gelmesi ve hastanedeki tüm işlemler, sağlık turizmi ama otelde kaldığı esnada kirli su becomes a consistently developing and globalizating pattern. Our country signed very big rushes to private sector. With Turkey s both using advanced tecnology and health form, the country has lots of opportunities for foreign investers. Health of tourist and relation with health tourism Tourist health is immensly important to be top of the world and first prefered country about vacation and voyage. Being healthy, good counditions of accomodations and servants healths are also important. The transportation, accomadation, social activities and similar demands of patients who comes to our country for the purpose of treatment, concern other branches of tourism. For example the patient who come to our country for hipprothesis or eyes lazer treatment is a tourist. Outside the hospitals the incident which he can experience outward, inward and accomadation is considered of tourism scoupe. If he will be diearrhea beacause of dirty water or bad meals in the hotel this condition should be considered scoupe of tourist health. In brief, though it difenes as health tourism or thermal tourism in diffirent way actually they don t seperate completely, they strengthen each other. We 13

15 ve bozulmuş yemek sebebiyle ishal olması turist sağlığı kapsamında değerlendirilmelidir. Özetle: Turistin sağlığı, sağlık turizmi ve sağlık turizminin içinde olan kaplıca turizmi gibi farklı tanımlanan turizm çeşitleri, aslında birbirinden tam olarak ayrılmayan, birbirini besleyen ve güçlendiren turizm türleridir. Ülkemiz burada gündeme getirmesek de, doğa turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi gibi çok zengin turizm potansiyeline sahiptir. TURİSTİN SAĞLIĞI Ülkemize sağlıklı olarak dinlenme, eğlenme veya Türkiye nin bir çok zenginliklerini (kültür ve tarih, dağ, mağara vb.) tanıma amaçlı gelen kişilerin sağlığını ve bulunduğu ortamın sağlıklı olmasını kapsar. Turistler öncelikli olarak alt yapısı mükemmel, sağlığını tehlikeye atmayacak ortam ve kurumları tercih edecektir. Buna rağmen beklemedik sebeplerden dolayı hastalanırsa acil ve güvenilir bir sağlık hizmeti talep edecektir. Bu çerçevede beklenmedik bir hastalığın sebep- sonuç ve düzeltilmesi ve maliyeti önem arz edecektir. Turist Sağlığı ile ilişkili konular Turistin bulunduğu ortam ve bu ortamda çalışanların sağlıklı olması. Turizmin getireceği muhtemel hastalıklar açısından toplumun sağlığı. Turistlerin sağlığı ve acil hallerde sağlık hizmeti sunumu. a. Sağlık personeli ve kurumların işleyişi. b. Yurt dışı sigortalarıyla ilişkiler ve ücretlendirme. Yurt dışına sunulan turizm ve sağlık hizmeti sonucunda ülkemizin ve sağlık hizmetlerinin tanıtımı. Gurbetçi dediğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, izindeyken ihtiyaç duydukları sağlık problemlerinin çözümü ve yurt dışına göre kendi ülkesinde daha kaliteli hizmet alabilmesi. SAĞLIK TURİZMİ Sağlık insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacıdır. Her ülke sağlık için bir politika belirleyip vatandaşının sağlık ihtiyacını karşılar. Ülkemiz kamu sağlık hizmetlerine ilaveten son 10 yılda özellikle 2-3 yılda özel sağlık sektörüyle ciddi işbirliğine girilmiş ve sağlık hizmeti hızla özel sektöre kaymaya başlamıştır. Özel sağlık sektöründe ciddi atılımlar olup, Avrupa standartlarıyla didn t talk about nature tourism, culture tourism, relief tourism etc. In Turkey there is a great potantiel of these also. HEALTH OF THE TOURIST This subject corcern with health of the people who come for either rest, vacation or to see richness(culture, mountains, caves) and also provide healthy accomadation. Tourist first will prefer healthy areas and facilities. Althuogh if they will be sick they will demand emergency and dependable health service. In this way it s important cause and effect of illnes, to be corrected and its cost. Subjects about health tourism The accamodation and its servants should be both healthy. Health of the society for probability of tourist s infectious illnes Health of tourists and emergency health services. a. Operation of health staff and services b. Relation with foreign insurance and pricing Presentation of our country and health services after servicing tourists. Solution of health problems which our expatriate citizen encounter and take beter quality than his country that he lives. HEALTH TOURISM Health is the most indispensible rights and needs of a person. Every country should determine a health policy to providing its citizen health demand. Our country cooperated with public health services and private health sector in last 10 years, espacially in 2-3 years and health service is starting to bend private sector fastly. There were big exploits about private health sector. Especially in big cities private hospitals started to servicing with the same level of Europian standarts. These big and equipped hospitals are upper than our country s general standarts and can compite with developped countries in foreign marketing. Our fund for health is limited. The payment of health for each citizen is not exceed 200 USD. For this reason comin- 14

16 yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel hastaneler faaliyete geçmiştir. Bu büyük ve donanımlı hastaneler ülkemizin genel standartlarının üzerinde olup, yurt dışı pazarlarda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek seviyededirler. Ülkemizdeki sağlığa ayrılan pay sınırlı. Kişi başına düşen sağlık harcamaları 200 USD yi geçmemektedir. Bu nedenle uluslararası akredite olmuş kuruluşların yurtdışı pazarlarda rekabet şansları yüksektir. Ayrıca ülkemizin coğrafi konumu, Avrupa birliğine girme trendi ve sağlıktaki dönüşüm projesi, özel sağlık sektörünün geldiği durum ve turizmdeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizminin ciddiyeti ve ülkeye getireceği ekonomik değer çok büyüktür. YURT DIŞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için 3 bölgeye ayırmakta fayda var. 1. Avrupa 2. Orta Asya ve Ortadoğu 3. Afrika ülkeleri Avrupa açısından Sağlık Turizmi Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaşlanmakta ve sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii olarak artmaktadır. Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hale gelmektedir. Özellikle özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde durum daha da vahimleşmektedir. Hükümetler bütçeden sağlığa ayrılan payı artırmak zorunda kalırken özel sigortaların karlılık oranı düşmekte, sağlık hizmeti sunucuları da yatırdıkları paralarla orantılı gelir elde edemedikleri için yeni yatırım yapmakta veya daha karlı (gıda, silah sanayi, iletişim v.b.) ities that accredited international have a big chance marketing in foreign countries. Furthermore severity of health tourism and its economical advantage is big if we take into account our geographic location, trend of participating Europian Union, health transformation project, the condition that private sector came and development of tourism. HEALTH SERVICES IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS IMPORTANCE FOR OUR COUNTRY It should be seperated into three for right insighting. 1. Europe 2. Middle Asia and The Middle East 3. African countries Health tourism in the term of Europe In Europe countries, health services are very qualified and expensive. Expectations of society are in upper level. With aging, necessities of the health services increase. Therefore health payment is becoming unable to carry every passing days. This situation getting worse especially in countries whose private insurance and private health servicers increased. While goverments have to save money from health budget, private insurance s profit rate dicrease. They make more profitable investment like nutrient, gun, 15

17 alanlara yatırım yapmaktadırlar. Hal böyle olunca Avrupa da gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aşmak için, birçok yollar incelenmekte; bunlardan en önemlilerinden birisi de sağlık hizmetini daha ucuz satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak,hatta bazı sağlık hizmetlerini kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir. Sonuç olarak Avrupa da gelinen bu nokta da pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda kalan sigortalı için, hem de kapsam dışı kalan hizmetlerde daha ucuz, ama kaliteden taviz vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç vardır. Neticede Avrupa, yurt dışından sağlık hizmetini kaliteli ve daha ucuza alacağı bölgelere yönelecektir. Türkiye bu yönelişe en iyi cevap verecek ülke konumundadır. Burada göz ardı edilmemesi gereken konu Avrupalı kaliteden taviz vermeyecek, hem kültür olarak hem de hukuki olarak hizmeti nereden alacağı kararı hastanın bizzat kendisine aittir. Avrupalıya Türkiye nin sağlık hizmeti sunumunda şu hususlara dikkat edilmesi gerekir: Kaliteden asla taviz verilmemeli, Türkiye nin sağlık sektörü çok iyi tanıtılmalı, Sağlık hizmetine ilaveten paket halinde Turizmin imkanları sunulmalı, Türkiye hükümeti ve özel sektör Avrupa sigortalarıyla çok sıkı ilişkiler kurmalı. Yıllarca Avrupa da çalışan göçmenler ve özellikle Avrupada yaşayan Türkler öncelikli hedef kitle olarak seçildiğinde, bunlar Avrupa insanının tamamına ulaşmada öncülük edebilirler. Sağlık turizmi açısından Avrupa pazarı üç ayrı grupta düşünülmeli Avrupalıların bizzat kendi vatandaşları Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (gurbetçiler) Avrupa da yaşayan diğer Müslüman göçmenler (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika vb.) Avrupa için yurt dışında iki ana başlıkta sağlık hizmeti söz konusudur. (Turistin sağlığı ve sağlık turizmi.) Yurt dışına çıkan Turistlerin tatil esnasında acil sağlık hizmeti almaları ve bu konu turistin sağlığı başlığında incelenmeli. Üzerinde durulması gereken en önemli nokta sigortalının yasal olarak ben yurt dışındaki şu hastaneden sağlık hizmeti almak istiyorum diye talep ve beindustry and communication because they don t get money back as same as they invest for health servers. Therefore Europe searches many ways to exceeding difficulty in health finance. The most important solution is increasing pays of attendance, even they think let some health services outside. Finally Europe needs health servers that waiting time is short, more cheap but qualified for insurant who obliged to taking health services expensive. Turkey is the best solution for this problem. In this situation it s important not to undervalue; Europe don t make concession, patients have rights to make desicion where they take health service both culturel and legal. It is important to be careful when we presentate health service to Europian. Never make concession about quality Health sector of Turkey must be presentated well. In addition of health services, tourism facilities should be presentated in packet. Turkey s goverment and private sector should make contact with Europians. When we choose migrent and expatriates who live and work in Europe first, it will be helpful to reaching other Europians. Europian marketing should be thought in three different group in the terms of health tourism Europian citizens Expatriates who lives in Europe Other migrents that live in Europe ( Pakistan, Iran, Iraque, Moroccan, Tunusia, Africa.etc.) There are two main titles for health services in foreign countries. ( health of the tourist and health tourism) Tourist s emergency health services should be searched entitled health of the tourist. The most important point is insurant must demand as; I like to take health service from that hospital legally. For this reason it s important to presentantaion and marketing. Last decision is going to be with demand of insurant. Expatriates who lives in Europe Our expatriates can t take health services be- 16

18 yan etmesi şarttır. Bunun için de sigortalıya tanıtım ve pazarlama önemlidir. Nihai karar sigortalının talebiyle olacaktır. Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (Gurbetçiler) Gurbetçilerimiz Avrupa da dil probleminden dolayı iyi sağlık hizmet alamamaktadırlar. Özellikle yaşlılar hekimlerle iletişim kuramıyorlar. Gurbetçilerimizin genelde Türk hekimlerine güvenleri daha fazla. Gurbetçilerimizin büyük bir kısmı kronik hastalıklarda ve planlı tedavilerini Türkiye de yaptırmak istiyorlar. Bunun için Türkiye deki hastaneler organize bir şekilde Avrupa sigortalarıyla görüşüp konuyu bu açıdan izah etmelidirler. Sonra da gurbetçilerimize ulaşıp hastanelerimizin tanıtılması önemlidir. Ortadoğu ve Orta Asya 11 Eylül Terörist saldırısından sonra Ortadoğudaki Müslümanların ABD ve Avrupa ya gidişleri ve ilişkileri her alanda azaldığı ve zorlaştığı gibi sağlık hizmeti alımında olumsuz yönde etkilenmiştir. Artık ortadoğudaki Müslümanlar ABD ve Avrupa ya eskisi gibi rahat gidememektedirler. Bugün Ortadoğu insanının iyi şartlarda sağlık hizmetini alabileceği en modern, yakın ve kaliteli hizmet sunan ülke Türkiye dir. Bu fırsat iyi kullanılmalı, Ortadoğu ya bu konu iyi anlatılmalı, bu bölgede sigorta sisteminden daha ziyade vatandaşın bizzat kendisi ikna edilmeli ve cazip paketler sunulmalıdır. Çünkü tedavi parasını genelde kendisi ödeyecektir. Orta Asya ya gelince konu biraz farklı. Türkî Cumhuriyetleri sağlık hizmetinin kalite bilinci var ama bölgede kaliteli sağlık hizmeti sunucuları yok. Halkın belli bir üst tabakası batı ülkelerinden sağlık hizmeti almaktadır. Ortadoğu nun ve Orta Asya nın birçok hizmeti teknolojisini ve malzemesini Batı dan alması izah edilebilir ancak, Türkiye mesafe olarak yakın, Müslüman, iklimi ve tabiatı güzel, sağlık hizmeti Batıdan geri kalmazken (özellikle 2-3 büyük ildeki bazı özel hastaneler), bizim sağlık turizmi pazarından pay alamayışımızın hiçbir bahanesi olamaz. Tek bahane pazarlama ve tanıtımdaki eksikliğimizdir. Afrika Ülkeleri Bu ülkelerde bir çok hizmette olduğu gibi sağlık hizmeti de çok geridedir. Üst zengin sınıf bu hizmeti cause of language problems in Europe. Especially elderlies can t comminicate with doctors. Generally our expatriates trust Turkish doctors further. They want to have their treatment made in Turkey at chronic illnesses and planned treatments. For this reason hospitals in Turkey should negotiate together and explain this situation in this case. Then it s important to reaching our expatriates and presentate our hospitals. Middle East and Central Asia After 11 September terrorist attack, Muslims in Middle East departures to U.S. and Europe and relations in every area dicreased and got difficult, in addition it effected health service taking in negative way. Muslims in Middle East can t go to U.S. and Europe easly as it used to be anymore. Turkey is a country that can give the best, modern and close health services for Middle East citizens. This oppurtunity should be use well, this subject should be introduce widely. Apart from insurance system, citizen should be persuaded and offer attractive packets. Because they are going to pay cost of health themselves. In Central Asia this subject a little bit different. They know the quality of health services in Turkish Republic but there isn t enough servers at the region. Some upper class of citizens take their health service from west countries. It can be understandable that Middle East and Central Asia can take service tecnologies and material from west but on the other hand it s rediculus not to take place in our tourism marketing while Turkey is more close and Muslim country also have a nice climate and nature. Our sole problem is marketing and presantation lackness in this situation. 17

19 Batı dan almaktadır. Çünkü Batı yla olan ilişkileri sömürü döneminden beri çok sıkıdır. Ancak son yıllarda Batı nın sağlık alnında karşılaşmaya başladığı sıkıntılardan dolayı bu kısmı ihmal etmeye başlamıştır. Türkiye bu pazara ilk defa sıcak bakmaya başlamıştır. Zamanla bu pazara da kaliteli ve ekonomik bir sağlık hizmeti sunulabilir. KAPLICA TURİZMİ: Şifalı su ile tedavi dünyada doğal bir tedavi yöntemi olarak geleneksel olarak yaygındır. Eski çağlardan beri bilinen bu tedavi, aslında fizyoterapinin bir bölümünü oluşturur. Romalılar, yunanlılar, Bizanslar, Osmanlı gibi bir çok uygarlıkta kaplıcaların faydaları bilinmekteydi. Avrupa da bir çok tedavi edici kaplıca merkezi mevcuttur. Bunların çoğu, özellikle, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Rusya, Macaristan ve çek cumhuriyeti gibi ülkelerdedir. Yine Akdeniz ülkeleri olan Tunus, Fas ve Kıbrıs ta da kaplıca merkezleri bulunmaktadır. Ancak Türkiye de mevcut kaplıca potansiyelimiz, turizm ve tıp potansiyelimizle birlikte değerlendirildiğinde hedef ülke konumuna gelmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Kaplıca turizmi tedavi amaçlı olacağı gibi, dinlenme amaçlı da olabilir. a) Dinlenme amaçlı kaplıca turizmi Turistlerin bir kısmı (özellikle yaşlı kesimi) ülkemizin doğal güzellikleri ve jeotermal kaynaklarından dinlenme amaçlı faydalanmalarını kapsar. Burada kaplıcanın bulunduğu tabiat, jeotermalin kalitesi ve lüks ortamı çok önem arz edecektir. Asıl amaç dinlenme ve eğlence, ikinci amaç ise rahatlama ve iyilik halini elde etmedir. Küçük çaplı otelcilik hizmeti veren kaplıcalar bu kapsamda değerlendirilemez. b) Tedavi amaçlı kaplıca turizmi Ülkesinde tabipler tarafından teşhisi ve endikasyonu konmuş hastalıkların tedavisi için ülkemize kaplıcalardan faydalanarak tedavi ve iyileşme amacıyla gelen turistleri kapsar. Bu durumda ülkesinden yanında getireceği raporlar önem arz eder. Türkiye de de tabiplerin kontrolünde kaplıcalarda tıbbın kuralları çerçevesinde tedavi olmaları gerekecektir. Bu bölümde lüks otelcilikten ziyade kaplıcanın kalitesi, fiziki olarak türü ve hizmet African Countries Health services are very undevelopped as same as other services in these countries. Upper rich class takes this service from west. Beacuse their relations have been very close ever since colonial times. But because of the diffuculties that Europe faced to in health services they start to neglect this part. Turkey start to looking this marketing friendly for the first time. In course of time economic and qualified services can be serviced to this marketting. THERMAL TOURISM Treatment with medicinal water is used traditionely common as a naturel treatment. Actually this treatment that has been known ancient ages is a part of physiotherapy. Values of thermal waters were known by too many civilizations as Romanic, Grek, Byzantine and Otoman. In Eruope there are many therapeutical thermal centers. These countries are especially Germany, France, Switzerland, Italy, Greece, Russia,Hungary and Czech Republic. Also again in Mediterranean countries like Tunisia, Morocco and Cyprus there are thermal centers. It s unevitable to be targeted country when we consider thermal potentiel with medicine potentiel. Thermal tourism can be not only for the porpuse of treatment but also for vacation. a) Thermal tourism with the purpose of vacation: This subject contains tourists (especially elderly) use our beautiness and jeothermal resources with the purpose of vacation. Nature that thermal water stand, quality of jeothermal and luxury atmosphere are going to be important. First aim should be having rest and fun second aim relaxation and goodness. Little hotel services of thermal don t consider in this scope. b) Tourism with the purpose of treatment This subject contains tourists who come for benefiting thermals and treatment of their illness that diagnoses in their country. In this situation their reports that they took from their country are going to be important. They should be treated by Turkish doctors in thermal medicine basis. In this part quality and type of the thermal are more important than lexury hotel services. Small but modern thermal services can also 18

20 kalitesi önem arz eder. Küçük ama modern kaplıca merkezleri de bu hizmeti sunabilir. Genellikle dinlenme amaçlı kaplıca turizmi ile tedavi amaçlı kaplıca turizmi birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu karışıklığı önlemek için, ülkemizde ve yurt dışında bu iki bölüm ayrı ayrı tanıtılmalı ve pazarlanmalı. Aslında bugüne kadar kaplıcaların tanıtımının yurt dışında yeterince yapıldığını söyleyemeyiz. Bu konuda ülkemizin potansiyeli bilinenden daha iyidir. Sonuç olarak Sağlık turizmi olarak sadece kronik hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini ucuz ve kaliteli sunduğumuz için Avrupa ya (özellikle göçmenlere ) ve 11 Eylül sonrası tablodan dolayı Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarından payımızı artırmamız daha kolay olacaktır. Bu yolda tanıtıma ağırlık verilmelidir. Kaplıca turizmi için durum farklı. Çünkü, kaplıcalarımız kesinlikle kaliteli ve ekonomiktir. Kaplıcalar, tüm Avrupalıya çok rahat bir şekilde tanıtımı iyi yapılırsa pazarlanabilir. Sağlık turizmi adına bu rehberin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimize güç katacağını düşünüyor, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. serve this facility. Generally treatment thermal tourism is mixed with thermal tourism. To avoid this chaos two different part should be introduced and marketed separately. Actually we can t say that thermals didn t advertise enough. Potential of our country is better than it is known. In the end Because we serve treatment of chyronic and planed illness cheap and qualified, it is going to be more easy to increasing our share in Europe especially Middle East and Central Asia marketing after 11 September attack. Presentation should be more important. Its different for thermal tourism. Because our thermals are completely qualified and economic. If the presentation of thermals can be made well it is going to be marketted easily. As a Health tourism we think this guide is going to help presentation and marketing activities. I thanked to contrubuters. 19

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2011 APRIL-MAY-JUNE 2011 SAYI 1 ISSUE 1 TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums Kültür ve Turizm Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY: Müzelerimiz emin ellerde Minister of

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Review. Hayalleriniz Gölgede Kalmasın! Don t let your dreams get lost in the clouds! Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot?

Review. Hayalleriniz Gölgede Kalmasın! Don t let your dreams get lost in the clouds! Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisidir. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Eylül / September 2013 www. ifteistanbul.com Hayalleriniz

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA ANKARA 2013 Yayın Sahibi: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım: Aren Tanıtım www.arentanitim.com.tr Baskı: Epamat Matbaacılık SUNUŞ

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı DERLEME Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 Temmuz 2012 Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı Ufuk Altın 1, Gülfer Bektaş 2, Zehra Antep

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı