GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar)"

Transkript

1

2

3 Türkiye, 72 milyonluk nüfusu ve 2005 yılında 360 milyar, 2006 da ise 400 milyar dolar seviyesinde Gayri Safi Milli Hasılası ile bölgesindeki en büyük ekonomilerden birine sahiptir. Önümüzdeki beş yılda, düşen enflasyon oranı ve faiz rakamları, artan üretkenlik, yükselen doğrudan yabancı sermaye girişleri ve artan dış ticaret hacmi ile Türkiye nin GSMH büyüme oranının %5 ve daha üzeri olması beklenmektedir. Pricewaterhouse Coopers World 2050 raporunda Türkiye nin, yılları arasında yıllık %5,6 büyümeyle GSMH nin 4,1 trilyon dolara ve kişi başı GSMH nin de dolara ulaşarak dünyada en büyük 12. ekonomiye sahip olacağı öngörülmektedir.

4 GSMH (milyar dolar) 149,8 183,7 241,3 300,6 361,5 Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) -7,40 7,82 5,80 8,90 7,40 Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar) İthalat (milyon dolar) Toplam Dış Ticaret (milyon dolar) Nüfus (milyon) 68, ,7 71,8 72,1 İstihdam (milyon) 21,5 21,3 21,1 21,8 22 İşsizlik Oranı (%) 8,40 10,30 10,50 10,30 10,30 Kaynak:PwC

5 Yaş Grubu ,97% 28,44% 26,56% 24,43% 23,19% ,26% 27,25% 25,56% 24,84% 24,08% ,62% 22,18% 23,61% 24,01% 22,86% ,97% 13,48% 15,02% 16,31% 17,98% 60+ 8,19% 8,65% 9,25% 10,41% 11,88% Yıllara göre nüfus dağılımı % 63% 64% 65% 65% Toplam

6

7 Hizmet sektörü payı 82,80% 86,06% 85,77% 82,45% 78,57% 77,24% 42,56% Türkiye ABD Fransa İtalya Polonya Hindistan Çin Çalışan dağılım oranları 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tarım Sanayi Hizmet

8 Çalışan dağılım oranları Hizmet %32 Sanayi %20 Tarım %48 Hizmet %43 Sanayi %28 Tarım %

9

10 Jeopolitik konumuyla dünyanın en stratejik ülkelerinden biri olan Türkiye, Eski Dünya Karaları denilen Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasındadır. Doğu ve Batı uygarlıkları arasında olduğu gibi, tüm dinler arasında da tek köprüdür. Genç nüfuslu bir ülke olan Türkiye de toplam nüfusun % si 0-14 yaş grubu, % i yaş grubu ve sadece % 5.96 sı 65 yaş grubu ve üstüdür. Oysa AB ülkelerinde 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içerisindeki payı % 17.2 ile Türkiye nin yarısı; 65+ yaş grubunun ise % 15.7 ile Türkiye oranının üç katıdır. Türkiye'nin jeostratejik önemini pekiştiren diğer özellikleri ise; - demokratik, lâik, sosyal hukuk devletine sahip ve piyasa ekonomisini kabul etmiş bir ülke olarak batı sistemlerini uygulaması ve batının tüm kurumlarıyla bütünleşmeyi benimsemiş olması 'lı yıllardan itibaren büyük değişmelere sahne olan Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle tarihten gelen kültür birliğine ve gelişen olumlu ilişkilere sahip olması, - Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının batıya ulaştırılması için belirlenen güzergâhlardan birini ve en önemlisini ihtiva etmesi - BM ve NATO'nun barışı koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik girişimlerine iştirakleri ve bazılarında üstlendiği öncü rol ile Avrupa Güvenlik Mimarîsi üzerinde tartışılmaz bir ağırlığa sahip olmasıdır. 20'nci yüzyılın sonlarında dünyadaki köklü ve hızlı gelişmeler, Türkiye'ye hem farklı sorumluluklar yüklemiş, hem de yeni fırsat ve ufuklar açmıştır.

11 Türkiye, Avrupa'dan Pasifik'e ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada yer alan ender demokrasilerden biridir. Anadolu Yarımadası'nın sunduğu zenginlikler ile tarih boyunca jeopolitik bir kavşak niteliği taşımış olan bu topraklarda yaratılan insanî değerlerin en güzel yönlerini benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, çeşitli kültürlerin güzel bir sentezini oluşturmaktadır. Demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye, doğu ile batının değerlerinin bütünleşip, bir arada yaşayabileceğinin çarpıcı kanıtıdır. Türkiye'nin hem doğulu, hem de batılı yönleri, üyesi olduğu uluslararası örgütlerin çeşitliliği ile de kendini göstermektedir. Türkiye'nin vizyonu; bölgesel zenginliklerini, entegre olma hedefi içinde olduğu Avrupa'ya taşıyan, küreselleşme olgusunu ileri götüren ve bu hareket içinde belli başlı bir rol sahibi olarak ortaya çıkan ve nihayet kalkınma ve iş birliği hamlelerinde barıştan yana ve öncü bir ülke olmaktır. Her türlü tarıma açık olan Türkiye toprakları, verimli olup her mevsim işlenebilme özelliğine sahiptir. Doğal güzellikleri ve denizlere kıyısı olması nedeniyle turizm alanında önemli ayrıcalıklar kazanan ülkemiz turizm konusunda dünyanın tercih ettiği bir ülkedir.gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, 1950 li yıllardan bu yana yaşanan hızlı sanayileşmenin bir sonucu olarak, geniş kapsamlı bir kentleşme sürecinden geçmektedir. Nüfusun artması ve kırsal bölgelerden kentsel bölgelere göç hareketi, şehirlerin hızla büyümelerinde etkin rol oynamıştır. Türkiye, sadece genç nüfus yapısı ve şehirleşme oranları ile değil artan ticaret ve finans imkanları ile de gayrimenkulde çok önemli bir yatırım hedefi olarak ortaya çıkmaktadır.

12

13 KONUT PİYASASI Türkiye deki kentleşme süreci Cumhuriyetin ilanından sonra ikinci dünya savaşı ile 2. Kez önemlibir dönüm noktasına girmiştir. II. Dünya Savaşından sonra kentlere doğru hızlı bir göç olgusu, konut sıkıntısı, gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ve plansız büyüyen kentler karşımıza çıkmaktadır.son verilere göre Türkiye nin % 70 i kentlerde yaşamaktadır.

14 MEVCUT STOK Türkiye genelinde şu anda 20 milyon civarında konut olduğu tahmin edilmektedir. Ancak deprem tehlikesi ve yapı kalitesinin düşüklüğü nedeniyle bu stoğun yarısının yenilenmesi gerekmektedir de yaşadığımız Van depreminin ardından, kamu ve özel sektör bu konuda beraber hareket etmenin yollarını aramaya başlamıştır. Gerekli yasaların çıkarılması halinde bu ihtiyacın üçte birinin önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde karşılanması mümkün olacaktır. Türkiye de 2006 ten bu yana her yıl 500 binin üzerinde konut üretilmektedir. Yapı ruhsatı istatistiklerine göre, 2010 yılında ruhsat verilen konut sayısı 800 bini aşmıştır. Geçtiğimiz yıl ise bu sayıda yüzde 20 oranında bir düşüş gerçekleşmiş, 2011 sonu itibariyle belediyeler tarafından ruhsat verilen konut sayısı 640 bin civarında kalmıştır yılının ilk çeyreğinde 96 bin 92 konut satış sonucu el değiştirdi ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre yüzde 19,16 oranında düşüş gerçekleşti. Ocak-Şubat-Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte, konut satışlarında bir önceki döneme göre artış gösteren bir bölge olmadı.

15

16 2011 in sonlarına doğru döviz kurlarının ve beraberinde faizlerin yükselmesi konut talebinde belirgin bir durgunluğa yol açmıştır nin ikinci yarısında, kredi faizlerinde görülecek kısmi gevşeme ile birlikte yılın ilk altı ayında düşen konut talebinin artması ve konut piyasasının hareketlenmesi beklenmektedir. Piyasada yaşanan durgunluk sürecinde iyi planlanmış marka projelerin satışları daha kolay olacaktır. İstanbul ve Türkiye nin batısındaki kıyı şeritlerinde üst segmente ait konut arzı doygunluk düzeyine erişmiş durumdadır. Diğer yandan, nüfusu artmakta olan bütün şehirlerde orta ve alt segment konut arzında eksiklik bulunmaktadır. Bu açığın kapatılması noktasında kentsel dönüşümün önünün açılması çok önemli hale gelmiştir. Yabancıya konut satışı hakkındaki kanun ve afet yasaları ile birlikte hukuki ve finansal yolların açılarak kentsel dönüşümün konut üreticileri için çekici hale geldiğini söyleyebiliriz.

17 KONUT İHTİYACI Kentli nüfusun 57 milyondan 71 milyona çıkacağını düşünürsek kentsel alanlarda 5.3 milyon dairenin dönüşümü söz konusu olacak. Ancak bunun yaklaşık yüzde 40'ı gerçekleştirilebilecek. 4 milyon nüfus artışı kaynaklı, 2 milyon da kentsel yenileme kaynaklı konut ihtiyacı gündeme gelecek yılında 7.5 milyon adet konut ihtiyacı olacak. Gelir dağılımında yaşanacak iyileşmelerle orta gelir grubunun konut talebi artacak. Yatırımlarda gayrimenkul ilk sırada yer almaya devam edecek.

18 İLLER 2000 KONUT İHTİYACI *** 2010 KONUT İHTİYACI *** KONUT İHTİYAÇ ARTIŞI Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bılecik Bingöl

19

20 OFİS PİYASASI Ofis piyasası, 2011 yılında son derece hareketli bir dönem geçirmiştir. Hızla büyüyen ekonomi, yabancı yatırımlar ve genişleyen iş hacmi özellikle büyük şehirlerde nitelikli ofis ihtiyacını arttırmıştır.aylık şirket istatistiklerine bakıldığında, 2011 yılının Ocak ayında Türkiye de kurulan şirket sayısı bir rekor kırarak 6 bin adedi aşmıştır.prestij açısından da önemli hale gelen yeşil bina uygulamalarının yakın gelecekte kamu ve özel sektörde daha yaygın hale gelmesi kaçınılmaz görünmektedir.binalarda çevre ile ilgili bilincin artmasının yanı sıra ofis çalışanlarının verimliliği, iş ortamının kalitesi ve çalışan memnuniyeti gibi unsurlar da ofis geliştirme kriterlerinde üst sıralara yerleşmeye başlamıştır. Yeni tasarlanan A+ sınıfı ofis binalarında çalışanların dinlenme, spor, hobi, alışveriş, sekretarya vb gibi neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayan mekanlar ve yönetim sistemleri oluşturulmaktadır. Önümüzdeki yıl İstanbul da açılacak olan Trump Towers ve Tower Bomonti bu tarzda yeni ve inovatif bir iş ortamı sunan örnekler arasında yer alacaktır. Ofis binalarında öne çıkan diğer bir trend ise yurtdışında oldukça rağbet gören yatay ofis konseptidir. İş yaşamında sosyalleşmeyi destekleyen ve iş verimliliğini arttırmayı hedefleyen yatay ofis tasarımlarının ileride daha fazla görülmesi beklenmektedir.

21 İstanbul, İzmir ve Ankara Türkiye de ofis piyasasının en büyük olduğu şehirlerdir İstanbul daki ofis piyasası diğer iki şehre kıyasla daha gelişmiştir ve uluslar arası standartlara daha yakındır. Ofisler fiyatlarına ve konumlara göre A, B ve C olarak sınıflandırılmaktadır. Ofis piyasası Türkiye deki çok uluslu şirketlerin, yabancı yatırımların ve büyük ulusal şirketlerin sayısının artmaya başladığı 2002 yılından beri gelişmektedir.

22 Merkezi İş Alanları ndaki (MİA) A sınıfı ofis binalarının kira ortalamasının 2011 genelinde benzer seviyelerde gözlendiği ve son çeyrekten itibaren yükselişe geçtiği belirtildi ilk çeyrekte yükselişini sürdürerek aylık metrekaresi 30,2 ABD dolarına ulaştığı görüldü. MİA dışı Avrupa yakasında ise A sınıfı ofis binalarının aylık metrekare kira ortalaması 17,7 ABD dolarına gerileyerek son dört çeyreğin en düşük seviyesine indi. MİA dışı Anadolu yakasındaki A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması ise son dört çeyrek boyunca benzer seviyelerde gerçekleşti. Levent bölgesinde A sınıfı binaların aylık metrekare ortalaması 35,5 ABD doları olurken, bu rakamın son bir yılda bölgede belirlenen en yüksek kira ortalaması olduğu vurgulandı. Bu çeyrekte A sınıfı bina kira ortalamalarında göze çarpan en büyük değişiklik ise Taksim - Nişantaşı bölgesinde yaşandı. Geçen çeyrek dönemde en yüksek kira rakamının talep edildiği ofis alanları kiralandı. Böylece bölgede talep edilen en yüksek kira 50 dolardan 38 dolara geriledi. Beşiktaş - Balmumcu bölgesinde A sınıfı binaların kira ortalaması 2012 ilk çeyrekte 37,7 dolara yükselerek, son üç çeyreğin en yüksek değerine ulaştı. Altunizade bölgesinde A sınıfı ofis binalarının kira ortalaması yükselirken, fiyat 21,8 dolar oldu. Bu oran Altunizade bölgesi için son dört çeyreğin en yüksek değeri olarak belirlendi. Raporda 2012 ilk çeyrekte en yüksek kira rakamının ise 50 dolar ile Zincirlikuyu, Esentepe ve Gayrettepe bölgesinde talep edildiği gözlendi.

23 2011 sonu itibariyle İstanbul un on iki ofis bölgesinde yaklaşık 2,6 milyon metrekare A sınıfı ofis bulunurken, 2014 sonuna kadar stoğa 1,4 milyon metrekare ofis alanının katılması ve A sınıfı ofis stoğunun 4 milyon metrekareye ulaşması bekleniyor. Bu stoğun yüzde 24 lük dilimi Kartal, Ataşehir ve Kağıthane de yoğunlaşırken, bu üç bölge yakın gelecekte yeni ofis bölgeleri içerisinde yer alacak. Kartal, Ataşehir ve Kağıthane ofis bölgelerine ek olarak Anadolu yakasının metro hattı üzerinde yer alan Küçükyalı ve Maltepe bölgesi de ilgi çekmeye başladı. Pazara katılması kesinleşen stoğun yüzde 41 lik kısmı MİA da yer alırken, bu durumun özellikle Büyükdere aksında rekabeti oldukça artacağı tahmin ediliyor.

24 KİRALAR 2008 yılında krizin başlamasıyla kira değerlerinde düşüşler görülmüştür. Krizin ardından geçen dört sene sonunda talebin artması ile birlikte ofis kira değerlerinde artışlar meydana gelmiş ve MIA daki kiraların 40 $/m2/ay lara kadar yükselmesine yol açmıştır.

25 EMİLİM 2009 yılındaki talepteki düşüş, ofis kiralama/satın alma işlemlerini de yavaşlatmıştır. Fakat 2010 yılından itibaren ofis piyasası canlanmış olup 2012 yılsonuna kadar m2 lik emilim beklenmektedir.

26 BOŞLUK ORANI İstanbul da m2 lik kiralanabilir ofis stoku mevcuttur. Bu stokun m2 si MİA bölgesinde yer almaktadır. Arz, talebi karşılamakta ve İstanbul geneli için boşluk oranı %8,2 seviyelerindedir. Buna karşı, MİA bölgesindeki, özellikle Levent teki boşluk oranı %0,4 e düşmüştür.

27 BEKLENEN VE TAMAMLANAN PROJELER 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen yaklaşık m2 lik kiralanabilir ofis alanı mevcuttur ile karşılaştırıldığında % 70 lik bir artış ile 2015 te m2 daha ofis alanı eklenmesi beklenmektedir.

28 YATIRIM Ekonomideki gerilemeye rağmen, yılları arasında yatırımcıların talepleri devam etmiştir. Kriz sırasında ve krizin ardından yerel yatırımcılar piyasada rol almıştır. Merkezi iş alanlarında, yatırımcıların ofis yatırımlarına olan ilgisine rağmen, piyasada tek mülkiyetli ve tamamı kiralanmış mülkler bulmak zordur.

29 GETİRİ ORANLARI MİA bölgesindeki birincil ofis getiri oranları % 7,5 olarak öngörülmektedir. Son dönemlerdeki getiri oranları, kriz öncesi seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, Türkiye ofis piyasasına olan ilginin geri döndüğünü işaret etmektedir.

30

31 PERAKENDE SEKTÖRÜ Türkiye de toplam m² lik brüt kiralanabilir alana sahip 267 adet alışveriş merkezi halihazırda faaliyet göstermektedir. Türkiye de perakende yatırımının ilk dalgası İstanbul, Ankara ve İzmir şehir merkezlerine odaklanmıştır. Bugün, bu merkezler ülkedeki toplam alışveriş merkezi arzının üçte ikisini teşkil etmektedir. Daha büyük ve daha yüksek profile sahip projeler bu şehirlerde merkezi iş akslarında yer almaktadır. Piyasada doygunluktan ve arz eksikliği nedeniyle hızla artan arsa fiyatlarından ötürü birçok geliştirici ve kurumsal yatırımcı ilgisini bu üç büyük şehir dışındaki Anadolu nun daha küçük şehirlerine yöneltmektedir yılının sonunda alışveriş merkezlerinin cirosu 21 milyar TL ye eşitken (yaklaşık 13 milyar ABD Doları) ve 2010 yılında toplam ciro tutarı 27,8 milyar TL (yaklaşık 18 milyar ABD Doları) olmuştur yılı için toplam ciro tutarı ise 35 milyar TL (yaklaşık 22 milyar ABD Doları) olarak beklenmektedir yılının sonunda Türkiye deki alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayısı 1 milyar olarak kaydedilmiştir. AYD verilerine göre; 2010 yılı için Türkiye deki alışveriş merkezleri 1,1 milyar ziyaretçi almıştır için beklenen toplam ziyaretçi sayısı ise 1,2 milyardır. Türkiye nin en büyük iki şehri Ankara ve İstanbul kişi başına brüt kiralanabilir alan açısından tüm ülkede en yüksek orana sahiptir. Son verilere göre 1000 kişi başına 215 m² ile İstanbul birinci sırada yer alırken, 210 m² ile Ankara ikinci sırada gelmektedir. Perakende sektörü eriştiği rakamlar itibariyle Türkiye için bir lokomotif sektördür yılı verilerine göre 137 milyar dolarlık cirosu, toplam 2,5 milyon istihdamı, 190 bin satış noktası ile enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinden sonra Türkiye nin en dinamik sektörlerinden biri konumundadır.

32 Rakamlarla Türkiye Perakende Sektörü Toplam ciro Toplam istihdam 137 milyar dolar 2,5 milyon Toplam satış noktası 190 bin Geleneksel Perakende Organize Perakende Hacim %65 %35 İstihdam 2,2 milyon 300 bin Satış noktası 180 bin 10 bin

33 Alışveriş Merkezleri 1987 yılında İstanbul da açılan ilk alışveriş merkezi ile Türkiye de perakende sektörü yeni bir döneme girmiş oldu. Ardı ardına gelişen yeni projelerle yaklaşık 20 yılda Türkiye deki alışveriş merkezi sayısı 135 e, toplam kiralanabilir alan ise 2 milyon 384 bin 858 metrekareye ulaşmıştır. Türkiye de Alışveriş Merkezleri Şu anda aktif İnşaat halinde Proje halinde İstanbul Anadolu Toplam Açılan AVM Sayısı ler 1990lar 2000ler

34 Türkiye deki bu hızlı gelişimle ortaya çıkan rakamlar büyük gibi görünse de Avrupa ülkelerine bakıldığında ortalamanın oldukça altında kalmaktadır. Türkiye de 1000 kişiye düşen kiralanabilir alan 32 m 2 iken, bu değer Norveç te 734 m 2 ye ulaşmıştır Kişi başına düşen kiralanabilir alan (metrekare)

35 Kendi ülkelerinde bile istedikleri gibi hipermarket açamayan, 300 m² üzerinde market açmak için özel izin alan almakta zorlanan yabancı yatırımcılar, Türkiye pazarına ilgi göstermektedirler.türkiye de perakende ticaret halen dağınıktır. Bir çok alışveriş merkezi projesi yapılmadan önce; gerçekten bu yerleşim bölgesinin alışveriş merkezine ihtiyacı olup olmadığının kontrol edilmesi, yeni yapılması planlanan merkez için potansiyel talep araştırmasının yapılması, gelecekte bu projede neler bulunabileceğinin tespiti, mağaza ve marka seçimine kadar tüm verilere ulaşılması gerekmektedir. Türkiye de perakende ticareti ve alışveriş merkezleri projeleri daha ince ayarlar gerektiren sürece girmiştir. Dev gruplardan küçük girişimcilere kadar bir çok sermayedar perakende sektörünün büyüsüne kapılmıştır. Perakendecilik yaygınlaştıkça, farklılaşma daha da önemli hale gelmektedir. Alışveriş merkezleri sadece alışveriş yapılan bir yer olarak değil aynı zamanda sosyalleşme ve eğlence merkezleri olarak da görülmekte ve kullanılmaktadır. Bir perakende merkezinde harcanan toplam saatin artırılmasına eğlence tesisleri katkı sağlamakta ve bu nedenle yeni projelerin çoğu sinema salonları ve aile eğlence merkezlerine ya da diğer eğlence alternatiflerine yer vermektedir. İyi geliştirilmiş ve tasarlanmış alışveriş merkezleri her zaman müşterilerden talep görmektedir. Bu durum, güçlü tasarım ve konsepte sahip alışveriş merkezlerinin daha düşük boşluk oranlarına sahip olmasını da beraberinde getirmektedir ilk çeyrek sonu itibariyle toplam AVM arzı 7,7 milyon m2 ye erişti. 81 ilin 52 sinde var olan toplam AVM sayısı 288 e erişti. Büyük metropoliten alanlar İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir, hala arz liderliklerini korumaya devam ediyorlar. Toplam 1,000 kişiye düşen kiralanabilir alan Türkiye ortalaması 103 m2 oldu. Planlama aşamasındaki projeler de göz önüne alındığında, gelecek beş yıl içinde toplam AVM arzının, 12 milyon m2 ye erişeceği tahmin ediliyor.devam eden yeni projelerin çoğunluğu büyük metropoliten alanlarda yoğunlaşıyor. Öte yandan, orta büyüklükteki Anadolu şehirleri, Konya, Samsun, Hatay ve Kocaeli, yeni projeler açısından yatırımcıları çekmeye devam ediyor.

36 Perakende harcamalarında gerçekleşen artış ve talep sebebiyle yılları perakendeciler için oldukça olumlu geçmiştir yılında gerçekleşen bir önceki döneme göre %7ve 2011 yılında gerçekleşen %10 luk artış ciro artışında kaydedilen ivmeyi göstermektedir yılında perakende sektöründe büyüme %19- %35 oranındadır. Türk perakendecilerin yurtdışında yaptıkları yatırım şu an için Avrupa da adettir. Bu rakamın 2023 te in üzerine çıkması beklenmektedir. Toplam kiralanabilir alan büyümesine baktığımızda, piyasada değişen trendin başlangıcı olarak artan yoğunluk gözümüze çarpmaktadır.

37 .

38 Anadolu da 2012 yılı sonuna kadar 1.1 milyon m2, İstanbul da ise m2 kiralanabilir alanın perakende piyasasına girmesi beklenmektedir yıl sonu itibari ile İstanbul un toplam kiralanabilir alanı 3.5 milyon m2 ye ve Anadolu nun 5 milyon m2 ye ulaşması ile birlikte, Türkiye deki toplam kiralanabilir alanın 327 alışveriş merkezinde 8.47 milyon m2 ye ulaşması öngörülmektedir

39 PİYASA YOĞUNLUĞU Ankara ve İstanbul, 1000 kişi başına düşen kiralanabilir alan bazında, Türkiye nin en yoğun piyasaları olarak konumlarını korumuştur yılından itibaren, İstanbul un perakende yoğunluğu bakımından Ankara yı geçerek, Türkiye nin en yoğun perakende piyasası olması beklenmektedir.

40

41

42 OTEL PİYASASI AVM ve ofis yatırımlarındaki gibi kira garantisi olmaması ve konut yatırımlarındaki gibi projeden satış yapılamaması nedenleriyle otel piyasasına yatırım yapmaktan kaçınan yatırımcılar, 2010 un ilk yarısından itibaren bu piyasada ciddi birer yatırımcı haline gelmeye başlamışlardır un ilk yarısında otel pazarında gerçekleştirilen yatırımlar ile EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) otel yatırım pazarında yükselmeye başlamıştır. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen 2009 yılı sonrasına ait turizm yatırım teşvik belgelerinin bölgelere dağılımı incelendiğinde, Antalya ve Muğla nın uzun yıllardır elinde tuttuğu otel pazarının Anadolu ya kaymaya başladığı görülmektedir. Türkiye de, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın son verilerine göre Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama Tesis Sayısı civarındadır. 800 den fazla konaklama tesisi de yatırım aşamasındadır. Bu yatırımların 70 tanesi İç Anadolu ya, 58 tanesi Karadeniz Bölgesi ne ve 48 tanesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ne yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde hizmete girecek turistik konaklama tesislerinin yarısından fazlasının Anadolu nun iç bölgelerindeki illerde olduğu görülmektedir. Bu eğilimin artmasında ve gelişmesinde Anadolu illerindeki gelişen iş hacmi, hizmete giren havaalanları ile havayolu şirketlerinin artan seferlerinin de etkileri oldukça fazladır yılı boyunca Hazine Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete de yayınlanan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Tebliğlerinin toplamına göre 2010 yılında toplam 317 adet belge alınmış olup, bu belgelerin 242 tanesi komple yeni yatırım içindir. Yapılacak olan bu turizm yatırımları sonucunda yaklaşık kişi istihdam edilecek ve yeni yatak kapasitesi oluşturulacaktır.

43 TABLO 111 TÜRKİYEDE ULUSLAR ARASI OTEL GRUPLARI GRUP MARKA MEVCUT İNŞAAT Best Western Best Western 15 0 IHG Hilton Hotels Acor İntercontinental Crown Plaza Holiday Inn Holiday Inn Express Waldrof Astoria Conrad Hilton Double Tree Hilton Garden Inn Mapton By Hilton Novotel Ibıs 8 1 Wyndham Worldwide Ramada 7 Marriott International Starwood Ritz Carlton Marriott Renaissance 6 3 W Hotel Sheraton 6 1 Fairmont Hotel Swissotel 4 1

44 TABLO 112 TURİZM YATIRIM BELGELİ TESİSLERİN DAĞILIMI 2010 BÖLGE TESİS SAYISI İSTANBUL 85 MUĞLA 130 ANTALYA 122 İZMİR 51 AYDIN 22 MARMARA 85 EGE 23 AKDENİZ 61 İÇ ANADOLU 69 DOĞU VE GÜNEY ANADOLU 48 KARADENİZ TOPLAM

45 KONGRE TURİZMİ Kongre turizmi, ulusal ve uluslararası kuruluşların, otel ve konferans salonlarında düzenlediği kongre, konferanslar ve iş toplantıları neticesinde bu etkinliklerin katılımcılarının ortaya çıkardığı konaklama talebinin yarattığı ve son yıllarda önemi giderek artarak ülke ve bölge imajına değer katan, diğer sektörler üzerinde olumlu etki yaratan, turizm faaliyetini 12 aya yayan ve benzeri özellikleriyle dünya turizminde en hızlı gelişme gösteren turizm aktivitesidir. Bütün bu artılarının yanı sıra kongre turistinin diğer turistlere göre daha fazla harcama yapıyor olması da oteller için gelir artırıcı bir diğer unsurdur. Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği nin (ICCA) yayınladığı kongre turizmine ait istatistiklerde, 2000 yılında uluslararası alanda sadece 37 kongreye ev sahipliği yapan Türkiye 2010 yılında ise 160 kongreye ev sahipliği yapmış ve 2010 yılı itibariyle bu alanda dünya sıralamasında 20. Sıraya tırmanmıştır. İstanbul son yıllarda önemli kongre merkezlerinden biri haline gelmektedir. Hatta Türkiye nin sıralamadaki yerini kuvvetlendirmesinin en büyük nedeni İstanbul un gösterdiği performanstır. Şehir; dünyanın en temel ve yaygın organizasyonlarını düzenleyen Uluslararası Kongre ve Gösteri Birliği üyelerine ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul un sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikler, lüks konaklama ve modern kongre alanlarının birleşimi organizatörler için bu bölgeyi öncelikli kılmaktadır. Geçtiğimiz on yıl içerisinde belli başlı uluslararası otellerin açılması, İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı nın (ICEC) tamamlanması ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun (ICVB) kurulmasıyla birlikte, İstanbul önemli ulusal ve uluslararası konferansların ve toplantıların yapılabileceği bir yer haline gelmiştir. İstanbul 2000 yılında 29 uluslararası kongreye ev sahipliği yaparken 2010 yılında 109 toplantı ile dünya sıralamasında 7. Sırada yer almaktadır yılında 89 toplantı ile 17. sırada yer alan şehir, 2010 da 10 sıra birden yükselerek 7. sıraya yerleşmiştir. Türkiye nin uluslararası toplantı ve kongre turizmi pazarından potansiyeline göre henüz gereken payı aldığını söyleyemeyiz. Yine de toplantı ve kongrelere katılım amacıyla ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi gösteriyor. Bugüne kadar elde edilen başarılar, geleceğe dönük faaliyetler açısından güven verici güçlü referans kaynakları oluşturmaktadır.

46 ÜLKE BAŞINA TOPLANTI SAYISI ŞEHİR BAŞINA TOPLANTI SAYISI SIRALAMA ÜLKE TOPLANTI 1 ABD ALMANYA İSPANYA İNGİLTERE FRANSA İTALYA JAPONYA ÇİN H.C BREZİLYA İSVİÇRE AVUSTURALYA KANADA HOLLANDA AVUSTURYA PORTEKİZ İSVEÇ 192 SIRALAMA ŞEHİR TOPLANTI 1 VİYANA BARSELONA PARİS BERLİN SİNGAPUR MADRİD İSTANBUL LİZBON AMSERDAM SYDNEY NSW TAİPEİ PEKİN BUENOS AİRES LONDRA KOPENHAG SEUL 91

47 AYLAR YILLAR % DEĞİŞİM ORANI 2011/ /2011 OCAK ,46 0,60 ŞUBAT ,17-7,59 MART ,36-9,72 NİSAN ,30-5,33 MAYIS ,28-1,53 HAZİRAN ,02 TEMMUZ ,49 AĞUSTOS ,62 EYLÜL ,54 EKİM ,03 KASIM ,06 ARALIK ,47 TOPLAM ,86

48 2012 yılı Mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %1,53 düşüş gösterdi.emniyet Genel Müdürlüğü nden alınan geçici verilere göre; 2012 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %1,53'lük bir düşüşle olmuştur yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %4,38 düşüş gösterdi yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %4,38 düşüş göstererek olmuştur yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 'ü (%4,09) günübirlikçidir. Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 1- İSTANBUL %37,24 ( ) 2- ANTALYA %27,13 ( ) 3- EDİRNE %9,23 ( ) 4- ARTVİN %5,63 ( ) 5- MUĞLA %5,50 ( )

49

50

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI Aralık 2014 14_400_125_04 GAYRİMENKUL

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

PAZAR RAPORU TÜRKİYE RETAIL SNAPSHOT 2013 GENEL DEĞERLENDİRME & 2014 BEKLENTİLERİ MART 2014 MANCHESTER İÇERİK EKONOMİ 2 OFİS PAZARI 5

PAZAR RAPORU TÜRKİYE RETAIL SNAPSHOT 2013 GENEL DEĞERLENDİRME & 2014 BEKLENTİLERİ MART 2014 MANCHESTER İÇERİK EKONOMİ 2 OFİS PAZARI 5 PAZAR RAPORU TÜRKİYE 2013 GENEL DEĞERLENDİRME & 2014 BEKLENTİLERİ RETAIL SNAPSHOT MART 2014 MANCHESTER İÇERİK MANCHESTER EKONOMİ 2 GSYİH DA GÜÇLÜ BÜYÜME 2 İSTİHDAM 2 DIŞ TİCARET VE YATIRIM 2 SIKI BÜTÇE

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

MART - NİSAN 2014. Bağımsız denetim karar mekanizmamızın bir parçası ve bu sayede risklerden etkilenme oranımız da çok düşük.

MART - NİSAN 2014. Bağımsız denetim karar mekanizmamızın bir parçası ve bu sayede risklerden etkilenme oranımız da çok düşük. February 2014 Finance Corporate ISSN: 1309-0054 Gayrİmenkul sektörü önemini koruyacak... Sayfa 2-3 Big demands and high expectations The Deloitte Millennial Survey January 2014 Summary of global findings

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN DÜNYA DAKİ KONUMU VE GELECEK PROJEKSİYONUNUN ANALİZİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN DÜNYA DAKİ KONUMU VE GELECEK PROJEKSİYONUNUN ANALİZİ 93 İNŞAAT VE ÇEVRE SEKTÖR RAPORU 2014 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN DÜNYA DAKİ KONUMU VE GELECEK PROJEKSİYONUNUN ANALİZİ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

BÖLÜM I SUNUŞ BÖLÜM II YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ

BÖLÜM I SUNUŞ BÖLÜM II YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU FAALİYET RAPORU DENİZBANK 2013 FAALİYET RAPORU 2013 DenizBank bir Sberbank grubu kuruluşudur. DenizBank bir Sberbank grubu kuruluşudur. BÖLÜM I SUNUŞ 1 DenizBank Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

TÜRSAB TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ RAPORU 2013 TÜRKİYE DE 3 MİLYAR DOLARLIK KONGRE!

TÜRSAB TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ RAPORU 2013 TÜRKİYE DE 3 MİLYAR DOLARLIK KONGRE! TÜRSAB TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ RAPORU 2013 TÜRKİYE DE 3 MİLYAR DOLARLIK KONGRE! 2013 yılını 34.9 milyon ziyaretçi ve 32.3 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatan Türkiye, artık sadece kum, deniz, güneş

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

GAYRİMENKUL KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR Kentlerin büyümesiyle yollarda kaybedilen zamanın artması, Türkiye gayrimenkul sektöründe karma projeler adı verilen trendi ortaya çıkardı. Son yıllarda hızlı bir

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU

2012 FAALİYET RAPORU DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU 2012 FAALİYET RAPORU DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU BÖLÜM I SUNUŞ 01 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 02 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 03 DenizBank ın 15 Yıllık Finansal Göstergeleri 04 Deniz in

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin 1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Ülke Profili Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin Kişi Başına : 8.625 $ (2011) (sagp) Düşen Milli Gelir Büyüme : %9,2 (2011)

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı