EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/ Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi 1998 Mühendisliği Y. Lisans İşletme Muğla Üniversitesi 2003 Doktora İşletme Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : - Profesörlük Tarihi : - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Doktora Tezleri - 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Koseoglu, M. A., J. A. Parnell ve K. Karayormuk, Strategic Philosophy Among Future Managers And Engineers in Turkey, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 4(3), , Parnell, J. A. ve M. A. Koseoglu, A Comparison of Competitive Strategy And Organizational Performance in Turkey And The United States, International Journal of Management and Enterprise Development, 8(1), 46-61, Koseoglu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, A Study On The Causes Of Strategies Failing To Success, Journal of Global Strategic Management, 3(2), 06, 77-91, Koseoglu, M.A., C. Bektas, J. A. Parnell ve S. Carraher, Knowledge Management, Organizational Communication and Job Satisfaction: An Empirical Test of a Five-Star Hotel in Turkey, International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 1(4), , Köseoğlu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, Türk Yöneticiler Bilgi Yönetiminden Ne Anlıyor?, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, International Electronical Journal, V(I), , Parnell, J. A., M. A. Koseoglu ve J. E. Spillan, Crisis Readiness in Turkey and the United States: An Exploratory Assessment, Journal of Contingencies and Crisis Management, 18(2), , Parnell, J. A., M. A. Koseoglu ve D. L. Lester, Strategic philosophy in Turkey: Balancing the artscience, consistency-flexibility, and top-down-bottom-up perspectives, International Journal of Management and Decision Making, 11(2), ,

2 8. Koseoglu, M. A., K. Karayormuk, J. A. Parnell ve M. L. Menefee, Competitive Intelligence: Evidence from Turkish SMEs, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13(03), ss, (KABUL EDİLDİ) 9. Parnell, J. A., M. A. Koseoglu, Z. Long ve W. Yuanyuan Is the competitive strategy-performance relationship consistent across developed and emerging nations? An assessment of China, Turkey, and the United States, International Journal of Business and Emerging Markets, ss, (KABUL EDİLDİ) 10. Parnell, J. A., M. A. Koseoglu ve E. B. Dent Propensity For Participative Decision Making (PPDM): in Turkey And The United States, International Journal of Business Excellence, ss, (KABUL EDİLDİ) 11. Koseoglu, M. A., J. A. Parnell ve S. Ocak, Perceived Strategic Diffusion And Job Satisfaction Of Physicians: Evidence From Turkish Priviate Hospitals, International Journal of Strategic Change Management, ss, (KABUL EDİLDİ) 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Özkara, B., K. Karayormuk ve M. A. Köseoğlu, Girişimcinin Son Köyü: Girişimlerin Sürdürülebilirliğinin Sorgulanması, Proc. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, , Bişkek, Kırgızistan, Barca, M., K. Karayormuk ve M. A. Köseoğlu, Üst Düzey Yöneticiler Arasında Stratejik Düşünme Düzeyleri Bakımından Ne Ölçüde Farklar Görülmektedir?, Proc. V. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Vol. II, , Kocaeli, Turkey, Bektaş, Ç. ve M. A. Köseoğlu, What Are The Effects Of Ethical Codes On Competition Strategies On Organization Management?, Proc. 3 rd International Strategic Management Conference, , Antalya, Turkey, Köseoğlu, M. A., C. Bektaş ve A. Soylu, What is Level of Relationship between Knowledge Management and Job Satisfaction?: Evidence from a Five- Star Hotel from Antalya Region in Turkey, Proc.First International Conference on Management and Economics, Vol. 1, , Tirana, Albania, Barca, M., M. A. Köseoğlu ve K. Karayormuk, To What Extent is Competitive Intelligence Received at Strategic or Tactical Levels?: Evidence from Turkey, Proc. 4 th International Strategic Management Conference, 57-66, Sarajevo, Bosnia, Köseoğlu, M. A. ve S. Ocak, Sağlık Kurumlarında Stratejik Felsefe: Özel Hastane Çalışanları Üzerine Bir Değerlendirme, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Uluslararası Katılımlı, Sağlık İdarecileri Derneği, , Antalya, Parnell, J. A. ve M. A. Koseoglu, The Competitive Strategy-Performance Nexus: An Assessment of Turkey and the United States, Southwest Decision Sciences Institute Fortieth Annual Conference, , Oklahoma City, USA, Koseoglu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, A Study On The Causes Of Strategies Not Leading To Success, Proc. 5 th International Strategic Management Conference, , Stellenbosch, South Africa,

3 9. Köseoğlu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, Türk Yöneticiler Bilgi Yönetiminden Ne Anlıyor?, Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi- Istanbul Üniversitesi, , Yalova, Turkey, Köseoğlu, M. A., S. Ocak ve G. Şimşek, Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler Nelerdir?: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi- Istanbul Üniversitesi, , Yalova, Turkey, Parnell, J. A., M. A. Koseoglu, Z. Long ve W. Yuanyuan Global conceptualizations of competitive strategy: exploring China, Turkey, and The United States, Southwest Academy of Management 37 th Annual Conference, 1-21, Dallas, Texas, USA, Köseoğlu, M. A. ve S. Ocak, Örgüt Kültürü Bilgi Yönetimi Uygulamalarını Nasıl Etkiler?: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Uluslararası VIII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, , İstanbul, Türkiye, Parnell, J. A., M. A. Koseoglu, Z. Long ve John E. Spillan, Exploring Competitive Strategy, Uncertainty And Performance: Evidence From China And Turkey, SAM 2011 Conference, Orlando, Florida, Parnell, J. A., D. L. Lester, Z. Long ve M. A. Koseoglu, Uncertainty, Strategy And Performance In SMEs: Evidence From China, Turkey, And The United States, Academy of Management Conference 2011, San Antonio, Texas, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Örücü, E. ve M. A. Köseoğlu, Kamu Çalışanlarının Performans Değerleme Uygulamalarına İlişkin Düşünceleri ve Muğla TEDAŞ Müessese Müdürlüğü Örneği", Mevzuat Dergisi, Elektronik Dergi, Yıl:6, Sayı:64, (2003), (2003). 2. Karayormuk, K. ve M. A. Köseoğlu, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Bir Kamu Kuruluşu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), (2005). 3. Bektaş, Ç. ve M. A. Köseoğlu, Etik Kodlarının Yönetsel Karar Alma Sürecine Etkileri ve Bir Model Önerisi, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(2), (2007). 4. Bektaş, Ç. ve M. A. Köseoğlu, Aile İşletmecilik Kültürünün Girişimcilik Eğilimine Etkileri ve Bir Alan Çalışması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13), (2007). 5. Bektaş, Ç. ve M. A. Köseoğlu, İş Etiği ve İş Etiğinin Yayılım Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), (2008). 6. Köseoğlu, M. A., S. Ocak ve G. Şimşek, Hastanelerde Bilgi Yönetiminin Etkinliği Nasıl Ölçülür?, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 30(8), (2008). 7. Köseoğlu, M. A., İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: KOBİ lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 89-97, (2008). 3

4 8. Köseoğlu, M. A. ve E. Karabulut Temel, Sektörlere Göre Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğelerdeki Farklılaşmalar: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 71-88, (2008). 9. Köseoğlu, M. A. ve K. Karayormuk, Örgüt Sağlığı Nedir: Yöneticiler Arasında Görüş Farklılığı Var mıdır?, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(2), , (2009). 10. Karabulut Temel, E. ve M. A. Köseoğlu, İşletmelerin Misyon İfadelerinde Paydaşlara/Etkileşenlere Yer Var mı? İMKB şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (Ağustos), , (2010). 11. Köseoğlu, M. A. ve S. Ocak, Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Sahiplik Yapısına Göre Değişir Mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 63-82, (2010). 12. Köseoğlu, M. A., Ö. Gider ve S. Ocak, Bilgi Paylaşımı Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Bir Kamu Hastanesi Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), , (2011) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Karayormuk, K. ve M. A. Köseoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Eğitimin Öğrencilerin İş Etiği Anlayışı na Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, , İstanbul, Karayormuk, K. ve M. A. Köseoğlu, Aile İşletmelerinde Cinsiyet Temelli Ayrımcılığın Kökenleri: Afyonkarahisar da Bir Alan Araştırması, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, , İstanbul, Köseoğlu, M. A., K. Karayormuk ve Ç. Bektaş, Stratejik Yönetimde Etik Davranış Kodları Bir Fırsat Algısı mıdır?, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Atatürk Üniversitesi, , Erzurum, Karayormuk K. ve M. A. Köseoğlu, Kameralı İzleme Sistemlerinin Performans Değerlendirmeye Katkısı, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Atatürk Üniversitesi, , Erzurum, Köseoğlu, M. A. ve K. Karayormuk, Aile İşletmelerinde Yaşam Seyrine Göre Strateji Oluşturma Süreçlerinin Analizi, 3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, , İstanbul, Barca, M., M. A. Köseoğlu ve K. Karayormuk, Strateji Nasıl Geliştirilmelidir: Akademisyen ve Uygulayıcılar Arasında Görüş Farkı Var mı?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 69-76, Antalya, Köseoğlu, M. A. ve K. Karayormuk, İşgörenlerin İşletme Stratejilerini Öğrenme Yolları Sektörlere Göre Değişir Mi?: Afyonkarahisar daki İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, , Manisa, Köseoğlu, M. A., M., Barca ve K. Karayormuk, Strateji Yayılım Düzeylerine Göre Şirket Performansları Farklılık Gösterir Mi?: Tekstil Firmaları Üzerine Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, , Eskişehir, Köseoğlu, M. A., Ö. Gider ve S. Ocak, Bilgi Paylaşımı Tutumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?: Bir Kamu Hastanesi Örneği, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiriler Özet Kitabı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, 36, Antalya,

5 10. Köseoğlu, M. A. ve S. Ocak, Misyon ifadelerinde kullanılan öğeler işletmelerin sahiplik yapısına göre değişir mi?: özel ve kamu hastaneleri üzerine bir araştırma, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiriler Özet Kitabı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, 51, Antalya, Köseoğlu, M. A. ve K. Karayormuk, Aile İşletmeleri Yönetimde Ayrı Bir Alan Olarak Ayrılabilir Mi?: Akademik Araştırmalar Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma, 4. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, , İstanbul, Köseoğlu, M. A., M. Barca ve K. Karayormuk, Stratejik Yönetim Düşüncesi Nasıl Öğretiliyor?: Akademisyenler üzerine bir araştırma, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, , Adana, Diğer yayınlar 1. Örücü, E. ve M. A. Köseoğlu, İşletmelerde İşgören Performansını Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara, Köseoğlu, M. A. ve Ç. Bektaş, İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, Bektaş, Ç. ve M. A. Köseoğlu, Stratejik Bir Kaynak Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri, Güncel İşletmecilik Konuları, Ed. Z. Doğan ve M. Emin İnal, , Tablet Yayınları, Konya, Uluslararası atıflar Asikhia, O. (2011). Strategic flexibility and market performance of SMEs in Nigeria, International Journal of Management and Enterprise Development, 10(1), Ulusal & Uluslararası Projeler - 9. İdari Görevler Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Ödüller Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Stratejik Yönetim 3 34 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 13 Yönetim ve Organizasyon Proje Değerlendirme Yöntemleri 3 36 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 18 (YL) Stratejik Yönetim (YL) 3 22 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 5

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur Yarar Doğum Tarihi: 16 Aralık 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1994 Lisans İşletme

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı