GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİA İNŞAAT VE MEKANİK;"

Transkript

1 İNŞAAT VE MEKANİK

2 HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. ADA ENERJİ; Demiryolu sinyalizasyonu, AG-OG-YG elektrik şebekeleri, enerji nakil hatlarının yeraltına alınması, trafo merkezleri ve şalt tesislerinin kurulumu ve işletmeye alınması, kaldırım, yol, park ve yeşil alanların yapımı gibi işlerde, hayata geçirdiği projelerle bu alanlarda uzmanlaşmıştır. GİA İNŞAAT VE MEKANİK; Faaliyet alanlarını endüstriyel tesisler, otel, konut ve su arıtma tesisleri yapımı olarak belirlemiş olup nitelikli projelerdeki yönetim tecrübesini kurumsal bir yapıya taşıma ve faaliyet alanlarının öncüsü olma hedefiyle kurulmuştur. Kaliteli İş, ekonomik çözümler ve hız sloganlarıyla yola çıkan ADA GRUP, iş dünyasında en çok önem verilen değerlerden biri olan güvenilir olma özelliğini de diğer özellikleri arasına eklemeyi başarmıştır. Gerçekleştirdiği bütün projelerde Hizmet Kalitesini, Uygun Fiyat Politikasını, Teknik Üstünlüğünü ve Deneyimli Proje Yönetimini sürekli korumuştur. Dolayısıyla günümüz piyasasında birinci öncelik olarak kabul edilen, Müşteri Memnuniyetini yaratmayı başarmıştır. Ülkemizin büyüyen ekonomisine paralel olarak, sağlıklı büyümek ve faaliyet gösterdiği sektörlerin öncülerinden olmak isteyen ADA GRUP, ne pahasına olursa olsun kaliteden ödün vermeden, maliyeti de gözeterek en iyisini yapmak için çalışmaktadır. ABOUT US ADA GROUP continues to operate in Rail Systems, Energy, Industrial Plants, Construction and Communication sectors with its Ada Energy and Gia Construction & Mechanical companies within. ADA ENERGY specialized in the projects implemented in these areas such as railway signalization, LV(AG) - MV(OG) - HV(YG) electrical networks, taking power transmission lines to underground, installation and commissioning the substations and switchgear facilities, building pavements, roads, parks and green areas. GIA CONSTRUCTION & MECHANICAL identified their areas of operations as industrial facilities, hotels, residential and construction of water treatment plants and it has been established aiming at transferring their management experience in quality projects into an institutional structure and being the pioneer of the fields of activity. ADA GROUP who set out with the slogan of High quality work, cost effective solutions and speed, managed to include among their other features the distinction of being reliable which one of the most importantly valued distinction in business world. In all the projects they carried out, they continuously maintained Quality of Service, Reasonable Price Policy, Technical Superiority and Experienced Project Management. Accordingly, they have succeeded in creating Customer Satisfaction which is considered as the first priority in today s market. In parallel with the growing economy of our country, ADA GROUP who is willing to grow healthily and to be one of the pioneers of the sectors in which it operates, trying to make the best, without compromising on quality no matter what the cost is to be and considering the cost.

3 AMAÇ VE İLKELER ADA GRUP; Kurumsal kimliği, deneyimli personeli, yenilikçi yüzü ve her biri kendi alanında uzman çalışanlarıyla güven temelinde, işverenleri ve çözüm ortakları için katma değer üretmeyi, Üstlenmiş olduğu işlerde hızlı ve ekonomik çözümler sunarak, yapılması zor olan projelerin üstesinden gelerek, yaptığı işlere yeni değerler katmayı, Koşulsuz müşteri memnuniyetini, taahhüt ettiği işleri zamanında ve eksiksiz bitirmeyi, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak ve kaliteden ödün vermeden, uygun maliyetle en iyisini yapmayı, Kalıcı değerler üreterek, gelecek nesillere itibarlı bir kurumsal yapı aktarmanın yanı sıra, çevreye ve evrensel insani değerlere duyarlı bir miras bırakmayı, Önceliğimiz, üstün kalite, üstün müşteri memnuniyeti sloganıyla nitelikli projeler üretmeyi, hızla gelişen ve değişen Dünyada kalitesiyle adını duyurmayı, Temel amaç ve ilkeleri olarak benimsemiştir. OBJECTIVES AND PRINCIPLES ADA GROUP has adopted the followings as its basic objectives and principles; With its corporate identity, experienced staff, innovative face and personnel each specialized in their field, creating added value for employers and business partners on the basis of trust, Adding new values to the works that have been done by providing a fast and cost effective solutions in the work undertaken and by overcoming the projects that are difficult to carry out, Unconditional customer satisfaction, to complete the committed jobs on time and completely, to do the best cost effectively using all the possibilities of technology and without compromising on quality, Besides transferring a prestigious corporate structure to future generations by producing permanent values, to leave a legacy which is to be sensitive to universal human values and environment, Producing quality projects with the slogan of Our priority is high quality, superior customer satisfaction, making a quite name for itself with its quality in the rapidly developing and changing world.

4 HEDEFLER, MİSYON ADA GRUP; Sektöründe oluşturduğu kaliteli iş anlayışı, liyakat ilkelerini dikkate alması, ekonomik güç ve düzenli ödeme disiplini ile piyasada edindiği yüksek itibar ve güvenilirliği sayesinde benzer işler yapan diğer firmalardan önde olmayı hedeflemektedir. ADA GRUP; Önümüzdeki dönemlerde faaliyet alanlarını genişleterek, iş dünyasının uluslararası platformlarında da söz sahibi olmayı planlamaktadır. Hedeflerini, Sektörünün En İyisi Olmak ve Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti Sağlamak olarak belirlemiştir. Her projenin, bir amacı temsil ettiği inancı ile bu amacı anlamak ve bu amacı en iyi şekilde yerine getirmek, paydaşlarıyla sadakat ve güven ilişkisi geliştirmek, firmamızın daima gözettiği önceliğidir. İyiyle yetinmek daha iyiye ulaşmada en büyük engeldir sözünü rehber olarak gören ADA GRUP, sürekli gelişimin önemini her yeni projesinde bir kez daha fark ettirmektedir. Elde ettiği başarı ve ekonomik kazanımlarıyla sosyal sorumluluk projelerini de destekleyerek paydaşı olan sivil toplum kuruluşlarının hizmetine sunacaktır. OBJECTIVES, MISSION ADA GROUP aim to be ahead of other companies engaged in similar businesses on accounts of the understanding of high quality business they have created in their sector, take into account the principles of merit, the high reputation and reliability they have acquired in the market by economic power and the discipline of regular payments. ADA GROUP is planning to have a say also in international business platforms expanding fields of activity in the coming periods. ADA GROUP has identified its objectives as To the Be Best in Industry and Unconditional Customer Satisfaction. The belief of each project represents an objective and understanding this and the best way to perform this objective, to develop loyalty and trust relationship between them and their stakeholders are the priorities which our company always considers. ADA GROUP, who accepts as a guide the word of The biggest obstacle in achieving the better is being content with the good, once again makes the importance of continuous improvement be distinguished in its every new project. They will serve nongovernmental organization who are their stakeholders with social responsibility projects by protecting these responsibilities with the success and economic achievements that they gained.

5 ADA ENERJİ; Teknik altyapısı, finansal gücü, deneyimli personeli ve yenilikçi yüzü ile büyüklüğü her ne olursa olsun faaliyet alanlarındaki bütün projeleri başarıyla tamamlama yetkinliğine sahip bir firma olarak, faaliyet alanına giren sektörlerde büyümesini sürdürmektedir. - Raylı Sistemler Elektromekanik Sistemi, - Demiryolu ve Metro Sinyalizasyon Sistemi, - Fiber optik ve Telekomünikasyon Altyapı Tesisleri, - Otomasyon ve Scada Sistemlerinin Kurulumu, - YG Enerji Nakil Hatları, - AG-OG Havai ve Yeraltı Hatları ile Şehir Şebekeleri - Dağıtım ve Trafo Merkezleri, Ölçü Kabinleri, Şalt tesisleri, - Cadde ve Sokak Aydınlatma Tesisleri, - Kaldırım ve Yol Düzenlemeleri, - Parke ve Tretuvar işleri, - İstinat ve İhata Duvarları, - Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri gibi işlerde, bu alanlarda uzmanlaşmış teknik kadrosuyla, hayata geçirdiği projelerle, taahhütlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmektedir. ADA ENERGY; With its technical infrastructure, financial strength, experienced staff and innovative face, as a company which has the competence of ability to successfully complete all the projects in the fields of activity, continues to grow in the sectors which are in its own field of activity. - In jobs such as: - Rail Systems Electromechanical System, - Railway and Metro Signalization System, - Fiber Optic and Telecommunication Infrastructure Facilities, - Automation and SCADA Systems Setup, - HV(YG) Power Transmission Lines, - LV(AG) - MV(OG) Air and Ground Lines and City Networks, - Distribution and Transformer Stations, Measure Cabinets, Switchgear Facilities, - Avenue and Street Lighting Facilities, - Pavement and Road Regulations, - Paving and pavement Works, - Retaining and Surrounding Walls, - Green Space and Environmental Regulations ADA ENERGY completely and timely fulfill its commitments with its technical staff specialized in this field and with the projects they actualize.

6 DEMİRYOLU SİNYALİZASYONU ada enerji ADA ENERJİ; Demiryolu sinyalizasyon sistemlerinin, malzeme temini ve montajı, kablolama ve ekipman montajı, sinyal, haberleşme ve enerji kablolarının ek ve sonlandırma işlemleri, test ve devreye alma işlerinin anahtar teslimi olarak yapılması, işletme prosedürleri, saha organizasyonu, bakım-onarım ve teknik destek hizmetlerini sunmaktadır. DEMİRYOLU SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ; Demiryolu hatları üzerindeki tren trafiğinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve demiryolu hatlarını daha verimli kullanmak amacıyla geliştirilerek kullanılmaya başlamıştır. Gelişen teknolojiye paralel olarak sinyalizasyon sistemlerinde de gelişmeler kaydedilmiş ve bugün treni tamamen kontrol eden tren kontrol sistemlerine sahip sinyalizasyon sistemleri üretilmiştir. Tren kontrol sistemleri; Bir hat üzerindeki trenlerin zaman, sıklık ve kapasitelerinin optimize edilmesi, personel tasarrufu, trafik emniyeti ve etkin tren işletmeciliği sağlayan sistemlerdir. Demiryolu işletmeciliğinde emniyetli ve verimli bir tren trafiğinin sağlanması amacıyla farklı tren kontrol sistemleri geliştirilmiş olup bunlardan bazıları (ATS)otomatik tren durdurma, (ATP)otomatik tren koruma ve (ATC)otomatik tren kontrolüdür. Ada Enerji

7 RAILWAY SIGNALLING ADA ENERGY offers the services of material supply and installation cabling and equipment installation, signal, communication and power cables insertion and finalization, the transaction of testing, commissioning on a turn-key basis, operating procedures, field organization, maintenance and repair and technical support for railway signaling systems. RAILWAY SIGNALLING SYSTEMS; Developed and began to be used in order to ensure the realization of the safe train traffic on the railway lines and more efficient use of rail lines. ada energy Improvements have also been achieved in signaling systems in line with advances in technology and today, signaling systems that have train control systems which fully control trains have been generated. Train control systems are the systems which provide optimizing the frequency and capacity of the trains on a line, labor-saving, traffic safety and efficient train operations. In order to ensure the safe and efficient railway traffic in railway business, different train control systems have been developed and some these are (ATS)automatic train stop, (ATP) automatic train protection and (ATC)automatic train control. Ada Enerji

8 DEMİRYOLU SİNYALİZASYONU ada enerji GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER İŞİN ADI YIL YER İLGİLİ KURUM YAPIM ŞEKLİ Uzunköprü Pehlivanköy Pityon Demiryolu Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon 2012 EDİRNE TCDD Sistemlerinin Kurulması Söz konusu iş kapsamında 30 km lik demiryolu hattına toplam m kablo ile m fiber optik kablo montajı yapıldı m beton kanal, m sac kanal montajı yapıldı. 13 adet hemzemin geçit için kontrol sistem montajı yapıldı ve gerekli bağlantı kutuları ile sinyal kutuları yerleştirildi. Yaklaşık 500 m arayla konulan menhol ve ek odalarında kablolara ek yapılırken m arayla fiber optik kablo ekleri de yapıldı. Ada Enerji

9 RAILWAY SIGNALLING PROJECT NAME YEAR LOCATION INSTITUTION PARTY Establishment of Railway Signaling and Telecommunication Systems of Uzunköprü Pehlivanköy Pityon THE PROJECTS THAT HAVE BEEN CARRIED OUT 2012 EDİRNE Turkish State Railways METHOD OF WORK Subcontractor In the scope of aforementioned work, to the 30 km railway line, a total of 220,000 m cables and 55,000 m of fiber optic cable installation was performed. The installation of 2000 m of concrete canal and 1050 m sheet metal duct has been performed. Installation of the control system was done for 13 units of level crossing and there quired junction boxes and signal boxes were placed. Fiber optic cable attachments were also performed at interval of 2000 m whilst the attachments to the cables were being done in the manhole and attachment rooms which were placed at interval of approximately 500 m. ada energy Ada Enerji

10 FİBEROPTİK VE TELEKOMÜNİKASYON ada enerji ADA ENERJİ nin ana işleri arasında yer alan fiber optik altyapı ve transmisyon hizmetleri kapsamında, projelendirme, kamulaştırma, kazı, dolgu, yatay sondaj veya mikro tranşe uygulamaları ile karayolu ve demiryolu geçişleri yapılarak fiber optik kablonun üfleme tekniği ile döşenmesi gerçekleştirilmektedir. Yine bu kapsamda, üstün teknolojiye sahip ek ve OTDR cihazları ile kayıpsız bir şekilde ek, sonlandırma ve topraklama işleri yapılmaktadır. Demiryolu hatlarında kullanılan yüksek frekans kablolarının montajı, eki, dengelenmesi ve terminasyonu da kayıp değerleri minimize edilerek gerçekleştirilmektedir. Telekomünikasyon alanında mobil ve sabit şebeke operatörlerinin tüm altyapı ve üstyapı sistemlerinin anahtar teslimi olarak yapımı ve devreye alınması da şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER Ada Enerji İŞİN ADI YIL YER Uzunköprü Pehlivanköy Pityon Demiryolu Hattı Fiber Optik ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması, İLGİLİ KURUM 2012 EDİRNE TCDD YAPIM ŞEKLİ Alt Sözkonusu iş kapsamında 30 km lik demiryolu hattına toplam m fiber optik kablo montajı yapıldı. Yaklaşık 500 m arayla konulan menhol ve ek odalarında kablolara ek yapılırken m arayla fiber optik kablo ekleri de yapıldı. Samandıra, Kurtköy, Dudullu, Adalar Yeraltı Kablo Şebekesi ve Trafo Tesisi Yapımı İSTANBUL AYEDAŞ Alt YG yeraltı kablolarının XLPE kablo kullanıldığı kablo kanalında trafo köşkleri arasındaki telekomünikasyonu sağlamak için fiber optik altyapısı kuruldu.

11 FIBEROPTIC AND TELECOMMUNICATIONS Within the scope of fiber-optic infrastructure and transmission services which take place amongst the main jobs of ADA ENERGY: jobs such as project planning, expropriation, excavation, and backfilling, building roads and rail crossings by horizontal drilling or by micro-trans applications, laying of the fiber optic cable by blowing technique are being performed. And still within this scope, addition, termination and grounding works are done in a dissipationless way with outstanding technological additional or OTDR equipments. Addition, balancing, termination and installation of high-frequency cables used for railway lines are performed by minimizing their missing values. In the field of telecommunications, the construction of infrastructure and superstructure systems of mobile and fixed network operators on turn-key basis and commissioning them are also performed within Our Company. PROJECT NAME Establishment of Railway Signaling and Telecommunication Systems of Uzunköprü Pehlivanköy Pityon, YEAR LOCA- TION 2012 EDİRNE INSTITUTION PARTY Turkish State Railways METHOD OF WORK Subcontractor In the scope of aforementioned work to the 30 km railway line, a total of 55,000 m of fiber optic cable installation was performed. Fiber optic cable attachments were also performed at interval of 2000 m whilst the attachments to the cables were being done in the manhole and attachment rooms which were placed at interval of approximately 500 m. In Samandıra, Kurtköy, Dudullu, Adalar Underground Cable Network and Transformer Plant Construction THE PROJECTS THAT HAVE BEEN CARRIED OUT İSTANBUL AYEDAŞ Subcontractor In the cable ducts where HV(YG) underground cables and XLPE cable are used, fiber optic infrastructure was established in order to provide telecommunications between transformer cubicles. ada energy Ada Enerji

12 OTOMASYON VE SCADA SİSTEMLERİ ada enerji ADA ENERJİ; Özellikle enerji otomasyonu, temiz su-atık su arıtma tesisleri ve pompa istasyonları otomasyonu, endüstriyel tesislerin otomasyonu sistemlerinin kurulumunu uluslararası kalite standartlarından taviz vermeden yapmakta ve sistem kontrolünü başarılı bir şekilde tesis etmektedir. Enerji otomasyonu kapsamında; Kojenerasyon otomasyonu, yük atma ve yük alma otomasyonu, elektrik dağıtım otomasyonu, enerji faturalama ve otomatik sayaç okuma çözümleri (AMR), hidroelektrik santral otomasyonu, rüzgar enerjisi santralleri otomasyonu işleri firmamızın faaliyet alanları içerisindedir. Endüstriyel otomasyon kapsamında; Oksijen tesislerinin PLC (endüstriyel bilgisayar) ile tek bir noktadan kumandası ve endüstriyel elektronik cihazlar ile sistemdeki tüm saha elemanlarının çalışma durumlarının izlenmesi, manuel ve otomatik olarak kontrolünün yapılması işleri gerçekleştirilmiştir. Temizsu ve atıksu arıtma tesisleri otomasyonu kapsamında; Tesislerdeki tüm prosesler otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Otomasyon sistemi ile arıtma tesisleri bilgisayar üzerinden izlenerek, kumanda edilirken, tesisteki tüm ölçümler raporlanmaktadır. Pompa istasyonlarında kurulan otomasyon sistemleri ise; AG ve OG dağıtım sistemlerinin, pompa motorlarının, motorların çektikleri akımların merkezi bilgisayardan izlenmesini ve çeşitli koşullarda AG ve OG ana şalterlere ve pompa motorlarına gerekli manevraları yapmasını otomatik olarak sağlayan sistemlerdir. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER İŞİN ADI YIL YER Kırklareli Paşabahçe Cam Sanayii Oksijen Üretim Tesisi 2012 TEKİRDAĞ ÇORLU İLGİLİ KURUM Kırklareli Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş Grup şirketlerimizden GİA İnşaat ve Mekanik tarafından yapılan bu fabrikanın otomasyonu ADA ENERJİ tarafından tesis edilmiştir. Ordu/Ünye İçmesuyu Arıtma Tes ORDU ÜNYE D.S.İ metreküp/gün kapasiteli tesisin otomasyon sistemi kuruldu YAPIM ŞEKLİ Alt Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Yulaflı Dağıtım Merkezi İnşaatı ve Modüler Sistem Kurulumu 2006 TEKİRDAĞ ÇORLU TREDAŞ Bu iş kapsamında kurulan dağıtım merkezi içine ölçü ve otomasyon sistemi kuruldu.

13 AUTOMATION AND SCADA SYSTEMS ADA ENERGY performed the installation of especially energy automation, clean water and waste water treatment plants and automation of pumping stations, automation systems in industrial plants by making no concessions to international quality standards and established the system control in a successful way. Within the scope of energy automation, the followings are in the areas of activity of our company; Co-generation automation, load shedding and loading automation, electricity distribution automation, energy billing and automatic meter reading solutions(amr), hydroelectric power plant automation, automation of wind power plants. Within the scope of industrial automation; The performances of controlling the oxygen plants by PLC (industrial computer) from a single point facility and monitoring the operating conditions of the field elements in all of the system, performing the control of each manually and automatically have been practiced. Within the scope of automation fresh water and waste water treatment plants; All installations are performed in automatic and manual processes. All measurements in the facility are reported whilst automation system and treatment plants are monitored and commanded via a computer. And automation systems established in pump stations are the systems which provide; Monitoring through the central computer the LV(AG) and MV(OG) distribution, systems pump motors and the currents that the motors draw and under various conditions, provide LV(AG) and MV(OG) main switch and the pump motors with automatic performance of necessary maneuvers. PROJECT NAME YEAR LOCATION Kırklareli Paşabahçe Glass Industry Oxygen Production Plant Automation and Scada Systems Installation 2012 THE PROJECTS THAT HAVE BEEN CARRIED OUT TEKİRDAĞ ÇORLU INSTITUTION PARTY Kırklareli Paşabahçe Glass Industry Inc. METHOD OF WORK Prime Contractor The automation of this factory which was built by GIA Construction and Engineering of Our Group Companies established by ADA Energy. Ordu/Ünye Drinking WaterTreatment Plant Automation 2012 ORDU ÜNYE General Directorate Of State Hydraulic Works cubicmeter/day capacity plant automation system was established. District Çorlu of Province Tekirdağ Yulaflı Distribution Center Construction And Modular System Setup 2006 TEKİRDAĞ ÇORLU TREDAŞ Subcontractor Prime Contractor Ada Enerji The measurement and automation system was established in the distribution center which was installed in the scope of this work. ada energy

14 AG-OG-YG YERALTI ENERJİ HATLARI VE ŞEHİR ŞEBEKELERİ ada enerji ADA ENERJİ olarak üretim ve tüketim tesislerinin enerji alışverişini sağlamak üzere, KV aralığında her gerilim kademesindeki enerji iletim hatlarının, tasarımından devreye alınmasına kadarki bütün aşamalarını, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde anahtar teslimi çözümlerle gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda; AG-OG şehir şebekeleri, kablo, iletken v.b. tüm malzemelerin temini ve montajı, havai hatların yer altına alınması, kazı, tranşe, kablo çekimi, abone kutuları ve bağlantıları, deplase ve demontaj işleri etüt ve tasarım resmi makamlara başvuruların yapılması ve takibi, enerji müsaadesinin alınması, hat etüdü, güzergahın harita, plan ve profillerinin hazırlanması, çevresel etki değerlendirme çalışmaları, zemin etütleri, hat projelendirme, direk tevziatı ve optimizasyonu işlerini yapmaktayız. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER İŞİN ADI YIL YER Sarıyer İlçesi Derbent Deresi OG Yeraltı Hattı ve Trafo Tesisi Z.Burnu İlçesi Demirciler Sitesi YG ve Yeraltı Kablo Tesisi Bakırköy İlçesi Ataköy 4. Kısım ve Şenyuva Sokak AG Yeraltı Kablo Tesisi (Yük Bölünmesi İşi) Samandıra, Kurtköy, Dudullu, Adalar Yeraltı Kablo Şebekesi ve Trafo Tesisi Yapımı İzmir İli Ödemiş İlçesi Gölcük Beldesi Şehir Şebekesi Yapım İşi Denizli Merkez Başkarcı ve Gümüşler Beldeleri ile Tavas İlçesi Güzelköy Elektrik Tesisi ve Aydınlatma Şebekeleri Yapım İşi Ada Hatay Enerji İli Serinyol Beldesi, Hassa ve Kırıkhan İlçeleri Şehir Şebekesi, Yeraltı ve Aydınlatma Tesisleri Yapım İşi (3 Grup) 2011 İSTANBUL 2011 İSTANBUL 2011 İSTANBUL İSTANBUL İZMİR - ÖDEMİŞ İLGİLİ KURUM BOĞAZİÇİ ELEKTRİK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK AYEDAŞ GEDİZ ELEKTRİK 2004 DENİZLİ TEDAŞ 2002 HATAY TEDAŞ YAPIM ŞEKLİ Alt

15 LV (AG)-MV (OG)-HV (YG) UNDERGROUND POWER LINES AND CITY NETWORKS We, as ADA ENERGY, in order to ensure the exchange of energy in production and consumption facilities, perform all stages of the design up to commissioning of power transmission lines that are each levels of voltage in the range of KV through turn-key solutions in a way that meets the needs of our customers. We do the following works within this framework; LV(AG) - MV(OG) city networks, supply and installation of all materials such as cables, conductors etc., taking overhead lines to underground, removing earth, trench and laying cable, subscriber boxes and connections, displaced and dismantling works, study (etude) and design, applications to the authorities to and follow-ups, obtaining energy permit, line etude, preparing map, plan and profiles of the route, environmental impact assessment studies, ground etudes, line project designing, distribution and optimization of pole. PROJECTS THAT HAVE BEEN CARRIED OUT PROJECT NAME YEAR LOCATION INSTITUTION PARTY MV Underground line and Transformer Plant in Derbent Brook of the District Sariyer In Blacksmiths Site of the District Zeytinburnu HV (YG) Underground Cable Installation In Ataköy of the District Bakirkoy 4th Part Şenyuva Street LV (AG) Underground Cable Installation (the load splitting job) In Samandıra, Kurtköy, Dudullu, Adalar Underground Cable Network and Transformer 2011 İSTANBUL 2011 İSTANBUL 2011 İSTANBUL İSTANBUL BOĞAZİÇİ ELECTRIC BOĞAZİÇİ ELECTRIC BOĞAZİÇİ ELECTRIC BOĞAZİÇİ ELECTRIC METHOD OF WORK Prime Contractor Prime Contractor Prime Contractor Prime Contractor ada energy The Job of City Network Construction In the town of Gölcük of the District of Ödemiş of the Province of İzmir İZMİR - ÖDEMİŞ GEDİZ ELECTRIC Prime Contractor In the Central Town and the Towns of Başkarcı and Gümüşler and the Güzelköy Village of the Fistrict Tavas of Denizli, The Jobs of Construction of Power Plant and Lighting Networks In the town of Serinyol and the districts of Hassa and Kırıkhan of the Province of Hatay The job of the construction of city network, underground and lighting plants (3 Groups) 2004 DENİZLİ TEDAŞ Prime Contractor 2002 HATAY TEDAŞ Prime Contractor Ada Enerji

16 HAVAİ HAT VE KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ada enerji ADA ENERJİ, Türkiye nin her köşesinde TEDAŞ veya özel sektör bünyesindeki köy, belde veya şehir şebekeleri kapsamında havai hat ve AG-OG tesisleri yapmaktadır. Enerji nakil hatları yapım çalışmalarında öncelikle hat etüdü yapılmaktadır. Hat etüdü çalışmaları; - Güzergahın harita, plan ve profillerinin hazırlanması, - Kamulaştırma plan ve dökümanlarının hazırlanması, - Çevre etki değerlendirme, - Zemin etüdleri ve hat projelendirme, - Direk dağıtımı ve optimizasyonu şeklinde yürütülmektedir. Tasarım bölümümüzdeki hesaplama ve projelendirme çalışmaları yüksek deneyim sahibi mühendis ve tasarımcılar tarafından gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanılarak yapılmaktadır. Hat yapımına ait çalışmalarımız ise; -Aplikasyon ve direklerin işaretlenmesi, -Hat güzergahının açılması ve ulaşım yollarının yapımı, -Direk temellerinin inşası ve direk montajı, -İletim hattı tel çekimi ve işletmeye alınması, -Her türlü demir direk, travers ve konsolların imalatı ve montajı, -Trafo postaları ve AG panolarının temini ve montajı, -Kırsal ve şehir aydınlatma armatürleri, -Abone bağlantılarının yapılması olarak özetlenebilir. İŞİN ADI YIL YER İLGİLİ KURUM YAPIM ŞEKLİ Bitlis İli Tatvan ve Mutki İlçelerine Bağlı Muhtelif Köylerde Elektrik Tesis Yapım İşi Bitlis İli Merkez ve Güroymak İlçelerine Bağlı Muhtelif Köylerde AG-OG Elektrik Bakım Onarım İşi 2009 BİTLİS TEDAŞ 2007 BİTLİS TEDAŞ Tekirdağ İli Malkara İlçesi 2 Köy Elektrik Tesisi Yapım İşi 2007 TEKİRDAĞ TREDAŞ Edirne İli Merkez, Havsa, Uzunköprü ve Lalapaşa İlçelerine Bağlı 11 Köy Elektrik Tesisi Tekirdağ İli Merkez, Çorlu ve Hayrabolu İlçelerine Bağlı 13 Köy Elektrik Tesisi 2006 EDİRNE TREDAŞ 2005 TEKİRDAĞ TREDAŞ Edirne Merkez ve Süloğlu İlçelerine Bağlı 4 Köy Elektrik Tesisi 2005 EDİRNE TREDAŞ Ağrı İli Merkez ve İlçelerine Bağlı 27 Köyde Elektrik Şebekesi Yapım İşi (9 Grup) AĞRI TEDAŞ Bingöl İli Muhtelif İlçe ve Köyler Elektrik Tesisi (2 Grup) 2000 BİNGÖL TEDAŞ Ada Enerji

17 AERIAL LINE AND RURAL ELECTRICITY NETWORKS PROJECT NAME YEAR LOCATION INSTITUTION PARTY METHOD OF WORK In various villages of the Tatvan and Mutki Districts of The Bitlis Province, Power Plant Construction Project In various villages of the Central District and the District Güroymak of the Province Bitlis, LV(AG) - MV(OG) Electrical Maintenance andrepair Work In Malkara District of Tekirdağ Province 2 work of Village Power Plant Construction In 11 villages of the Central District and the Havsa, Uzunköprü and Lalapaşa Districts of Edirne Province Rural Electric Plant In 13 villages of the Central District and the Çorlu and Hayrabolu Districts, Rural Electric Plant In 4 villages of the Central District and the District of Süloğlu, Rural Electric Plant In 27 villages of the Central District and various districts of the Ağrı Province, Construction of Electrical Network (9 Groups) In the Province Bingöl and its various districts, power plant (2 Groups) 2009 BİTLİS TEDAŞ Prime Contractor 2007 BİTLİS TEDAŞ Prime Contractor 2007 TEKİR- DAĞ TREDAŞ Prime Contractor 2006 EDİRNE TREDAŞ Prime Contractor 2005 TEKİR- DAĞ TREDAŞ Prime Contractor 2005 EDİRNE TREDAŞ Prime Contractor AĞRI TEDAŞ Prime Contractor 2000 BİNGÖL TEDAŞ Prime Contractor ADA ENERGY establishes LV(AG) - MV(OG) facilities in every corner of Turkey within the scope of village, town or city networks that are within the body of TEDAŞ. In construction work of power transmission lines, firstly line study of the work is done. Line study works are conducted in the following forms; - The preparation of the maps, plans and profiles of the route, - Preparation of expropriation plans and documents, - Environmental impact assessment studies, - Soil studies and line project designing, - Direct distribution and optimization. Calculation and project designing work in our design department are carried out using advanced computer systems by highly experienced engineers and designers. And as for our work pertain to line construction; - Application and poles marking, - The opening of the line route and the construction of transportation roads, - The groundwork construction of the poles and pole mounting, - Wiring for transmission line and commissioning. And these could be summarized as; - Manufacturing and assembly all kinds of iron poles, sleepers and consoles, - Supply and installation of transformer posts and LV(AG) panels, - Rural and urban lighting fixtures, - Establishing subscriber connections. Ada Enerji ada energy

18 AYDINLATMA TESiSLERi ada enerji Aydınlatma tesisleri, insanların iş, sosyal hayat ve gündelik yaşam alanlarında, gün ışığında yaptıkları kalitede ve verimlilikte, gece veya karanlık ortamlarda da aynı işlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmaktadır. ADA ENERJİ, teknik kapasitesi yüksek personeli ve teknolojik ekipmanlarıyla şehir, cadde ve sokaklar ile otoyol ve kavşak aydınlatma tesislerinin kurulması işlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER İŞİN ADI YIL YER İLGİLİ KURUM Bakırköy İlçesi Ataköy 9. Kısım Aydınlatma Tesisi Üsküdar İlçesi 2011 Yılı Prestij Cadde ve Sokakların Aydınlatılması Yapım İşi 2011 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ YAPIM ŞEKLİ Ada Enerji

19 LIGHTING PLANTS The Lighting Plants are built in order to provide people with the same quality and productivity when they work in the night and dark environment to make it in a healthier way just as they do in day light during their work, social life and daily life. ADA ENERGY, with its high technical capacity staff and technological equipments carries out successfully the jobs of building lighting facilities on cities, avenues and streets and highways and intersections. PROJECT NAME YEAR LOCATION Ataköy of the District of Bakırköy, 9th Part Lighting Plant The District of Üsküdar the Year 2011 the Job of Lignting Construction of Prestij Avenues and Streets THE PROJECTS THAT HAVE BEEN CARRIED OUT 2011 İSTANBUL 2011 İSTANBUL INSTITUTION PARTY BOĞAZİÇİ ELECTRIC DISTRIBUTION INC. ÜSKÜDAR MUNICIPALITY METHOD OF WORK Prime Contractor Prime Contractor ada energy Ada Enerji

20 TRAFO VE DAĞITIM MERKEZLERİ, ÖLÇÜ KABİNLERİ ada enerji Başlangıç aşamasında saha ve çevresel şartların titizlikle incelenmesinin ardından konusunda uzman mühendis ve teknik kadro tarafından projelendirme işlemiyle başlayan hizmetimiz, sonrasında projesine uygun olarak direk tipi ya da bina tipi trafo tesis edilmesi, işletmeye alınması ve ilgili idarelere kabulünün yaptırılması aşamalarından geçtikten sonra noktalanır. ADA ENERJİ olarak trafo binalarının dizaynı, modüler kapalı hücrelerle küçük boyutlarda trafo tesisleri, dahili ve harici tip modüler hücre sistemlerinin projelendirme ve tesis çalışmalarını yürütmekteyiz. Tüm fabrika ve diğer sanayi tesislerinin trafo, busbar veya kablo tavalı dağıtım sistemleri, AG-OG panoları ve kompanzasyon kurulumunu yapmaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz proje ve uygulama hizmetleri; Trafo bina inşaatlarının yapılması, Trafo ve panoların temini ve montajı Modüler hücrelerin montajı ve bağlantılarının yapılması, Koruma ve topraklama sistemlerinin montajı, Ölçü ve dağıtım birimlerinin montaj ve ayarlanması işleri, 34,5 kv enerji nakil hatlarına bağlı trafo merkezlerinin kurulması, OG tesisleri ve OG kompanzasyon tesisi, AG ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı, Kablo döşenmesi ve busbarlı enerji dağıtımı yapılması şeklindedir. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER İŞİN ADI YIL YER Çerkezköy İstasyonu Jeneratör Kurulumu 2012 TEKİRDAĞ- ÇERKEZKÖY İLGİLİ KURUM TCDD Muhtelif Trafo Binaları Tadilatı (İnşaat İşleri) 2009 TEKİRDAĞ TREDAŞ Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Yulaflı Dağıtım Merkezi İnşaatı ve Modüler Sistem Kurulumu Hatay Dörtyol Ölçü Kabini ve Dağıtım Merkezi İnşaatı, Modüler Hücre Montajı ve Elektrik Şebekesi Yapım İşi 2006 TEKİRDAĞ TREDAŞ 2004 HATAY TEDAŞ YAPIM ŞEKLİ

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL

SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL 28 MAY 2015 FAMOUS SWEDISH INVENTIONS: WRENCH (front page) AGA Lighthouse (third page) SAFETY BELT (backside) introduction/giriş DEAR

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı