TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM Hububat Buğday Arpa Çavdar Yulaf Mısır Çeltik-Pirinç TÜRKĠYE DE DURUM Hububat Buğday Arpa Yulaf Mısır Çeltik-Pirinç Mamul Madde Ġhracatı TEġEBBÜSÜN SEKTÖR ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Yılı Hububat Alım Politikaları Hububat Stok Durumu /2014 Dönemi Çeltik Alım Politikaları /2014 Dönemi Mısır Alım Politikaları DÜNYADA UYGULANAN HUBUBAT DESTEKLEME SĠSTEMLERĠ Avrupa Birliği Reform Süreci Müdahale Alımları Hububat Çeltik AB de Ödeme Kurumları AB Uyum Sürecinde TMO nun AB ye Uyum ÇalıĢmaları Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) Avustralya Kanada Arjantin LĠSANSLI DEPOCULUK HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

3 SEKTÖR RAPORU 1. DÜNYA DA DURUM 1.1. Hububat 2013/14 döneminde milyon ton olan hububat üretimi %10 artıģ göstererek milyon ton seviyesine yükselmiģtir. Hububat üretimindeki 183 milyon tonluk artıģın 98 milyon tonu mısırdan (%11 artıģ), 54 milyon tonu buğdaydan (%8 artıģ), 15 milyon tonu arpadan (%12 artıģ), geri kalan 16 milyon tonu diğer hububat ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Tablo 1. Dünya Hububat Bilgileri (Milyon Ton) 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Üretim 1, Ticaret Tüketim Stok Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü Toplam hububat üretimindeki artıģ, genellikle bir önceki dönemde üretimleri ciddi oranda düģen majör ihracatçı ülkelerden kaynaklanmaktadır. ArtıĢta, majör ihracatçı ülkelerden ABD nin %44, Bağımsız Devletler Topluluğu nun (BDT) %24, AB nin %15 ve Kanada nın %8 payı bulunmaktadır. Küresel hububat tüketiminde de artıģ öngörülmesine ve açılıģ stoklarının düģük olmasına rağmen yüksek miktardaki üretim, 2013/14 dönemi kapanıģ stokları tahmininin bir önceki döneme göre %17 yükselmesine neden olmuģtur. 2013/14 dönemi dünya hububat ticaretinde bir önceki döneme göre yaklaģık %11 lik bir artıģ öngörülürken bu artıģta büyük ölçüde mısır ticaretindeki %18 lik ve buğday ticaretindeki %8 lik artıģ etkili olmuģtur. Tablo 2. Dünya Hububat Üretim Miktarları (Milyon Ton) 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Buğday Mısır Arpa Yulaf Çavdar Diğer*** Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) Sorgum, Darı, Tritikale ve Karma Hububat HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

4 Buğday Tablo ve 2013 Yılları Dünya Buğday EkiliĢ ve Üretimi ÜLKELER Ekim Alanı (Milyon Ha) 2012/ / Yılına Toplam Toplam Göre içindeki EkiliĢ EkiliĢ içindeki DeğiĢim payı payı (%) % (±) (%) Üretim Üretim (Milyon Ton) 2012/ /14 Toplam içindeki payı (%) Üretim Toplam içindeki payı (%) 2012 Yılına Göre DeğiĢim % (±) AB (28) 25, ,7 12 1,6 131, ,2 20 8,1 BDT 43, ,5 22 8,2 77, , ,0 Hindistan 29, ,6 13-0,3 94, ,5 13-1,5 ABD 19,8 9 18,3 8-7,6 61,8 9 58,0 8-6,1 Kanada 9,5 4 10,4 5 9,5 27,2 4 37,5 5 37,9 Çin 24, ,1 11-0,4 120, ,7 17 0,9 Avustralya 12,8 6 13,5 6 5,5 22,5 3 27,0 4 20,0 Pakistan 8,7 4 8, ,3 4 24,0 3 3,0 Türkiye* 7,5 3 7,7 4 2,7 20,1 3 22,1 3 10,0 Dünya 214, , , , ,3 Kaynak: IGC Nisan 2014, (*) TÜĠK verileri 2013/14 dönemi küresel buğday üretimi, 2012/13 e göre yaklaģık 54 milyon ton artıģla 709 milyon ton düzeyinde tahmin edilmektedir. Yüksek üretim artıģı önceki dönem üretimin düģük olmasıyla birlikte cari dönemin rekor seviyedeki verimine bağlıdır. ArtıĢın genellikle geçen yıl üretimleri ciddi oranda düģen majör ihracatçı ülkelerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Majör ihracatçılardan BDT-12 bölgesinin 26 milyon tonluk artıģı dikkat çekicidir. BDT-12 ülkeleri arasında; Rusya üretiminin 37,7 milyon tondan 52,1 milyon tona, Kazakistan üretiminin 9,8 milyon tondan 13,9 milyon tona ve Ukrayna üretiminin 15,8 milyon tondan 22,3 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Bunun dıģında AB ve Kanada nın da üretim artıģındaki payı büyüktür. Kanada da ekim alanı artıģının yanı sıra rekor düzeydeki verimliliğe bağlı olarak üretim 27,2 milyon tondan 37,5 milyon tona yükselirken AB de verimdeki belirgin artıģa bağlı olarak üretim 131,6 milyon tondan 142,2 milyon tona yükselmiģtir. 2014/15 dönemi dünya buğday üretiminin, ekim alanındaki artıģa rağmen verimin 2013/14 döneminde kaydedilen rekor düzeyin altında beklenmesiyle 12 milyon ton düģüģ göstererek 697 milyon ton düzeyine gerilemesi öngörülmektedir. 2013/14 dönemine göre öngörülen düģüģ; AB, ABD, Kazakistan, Güney Amerika ve Hindistan daki artıģları bastıran Rusya, Ukrayna, Kanada, Ġran, Çin, Fas ve Avustralya daki düģüģlere bağlıdır. Tablo 4. Dünya Buğday Verileri (Milyon Ton) 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Üretim Ticaret Tüketim Stok Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

5 2013/14 dönemi küresel buğday tüketimi, yemlik talebi diğer yemlik hububat türlerine kıyasla yüksek fiyatı nedeniyle bir miktar azalırken gıdalık talebinin artmasıyla bir önceki yıla göre %2 artıģla 691 milyon ton düzeyinde tahmin edilmektedir. 2014/15 döneminde de tüketim artıģındaki büyümenin bir önceki sezon kadar olmasa da devam etmesi öngörülmektedir. 2013/14 dönemi küresel ticaret tahmini Çin baģta olmak üzere ABD, Mısır, Ġran ve Suudi Arabistan ın artan ithalat talebine bağlı olarak bir önceki sezona göre %8 artıģ göstererek 151 milyon tona yükselmiģtir. 2014/15 döneminde ise küresel ticaretin, Çin, ABD ve Ġran ın ithalat taleplerinin azalması beklentisiyle 144 milyon ton düzeyine gerilemesi öngörülmektedir. 2013/14 dönem sonu stok tahmini, tüketimdeki artıģa rağmen üretimde yüksek miktarda artıģ kaydedilmesiyle önceki döneme göre 18 milyon ton yükseliģ göstermiģ ve 190 milyon tona ulaģmıģtır. Stoklardaki artıģ büyük ölçüde bu sezon aģırı üretim yapan Kanada da ve aģırı ithalat yapan Çin de gözlenmektedir. 2014/15 dönem sonu stokunun ise baģlangıç stoklarındaki artıģa rağmen üretimdeki düģüģ ve tüketimdeki artıģla 3 milyon ton düģüģ göstererek 187 milyon ton düzeyine gerilemesi öngörülmektedir. Tablo 5. Dünya Buğday Üretimi ve Önemli Üretici Ülkeler (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) 125,1 118,0 150,7 138,3 136,8 137,4 131,6 142,2 144,8 Çin 108,5 109,3 112,5 115,1 115,2 117,4 120,6 121,7 120,0 Hindistan 69,4 75,8 78,6 80,7 80,8 86,9 94,9 93,5 95,0 ABD 49,2 55,8 68,0 60,4 60,1 54,4 61,8 58,0 59,0 Rusya 44,9 49,4 63,8 61,7 41,5 56,2 37,7 52,1 51,0 Kanada 25,3 20,1 28,6 26,8 23,3 25,3 27,2 37,5 29,0 Pakistan 21,7 23,3 21,0 24,0 23,9 24,2 23,3 24,0 24,0 Avustralya 10,8 13,6 21,4 21,8 27,4 29,9 22,5 27,0 25,5 Türkiye*** 20,0 17,2 17,8 20,6 19,7 21,8 20,1 22,1 - Ukrayna 13,8 13,9 25,9 20,9 16,8 22,3 15,8 22,3 20,0 Ġran 14,8 15,0 10,0 12,0 15,0 13,5 14,0 14,5 13,6 Dünya 597,5 607,4 685,0 679,0 652,9 695,4 654,9 709,0 697,5 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Grafik 1. Dünya Buğday Üretimindeki Önemli Üretici Ülkeler ve Üretimdeki Payları 3% 4% 4% 2% 3% 5% 8% 13% AB (28) 20% ÇĠN HĠNDĠSTAN ABD RUSYA KANADA 17% PAKĠSTAN AVUSTRALYA TÜRKĠYE UKRAYNA 8% 13% ĠRAN DĠĞER Kaynak: IGC Nisan 2014 HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

6 Dünya makarnalık buğday üretimi öngörüsü 38,0 milyon ton düzeyinde olup tüketim ise 37,3 milyon ton olarak öngörülmektedir. Makarnalık buğday küresel devir stokları ise 7,3 milyon ton seviyesinde öngörülmektedir. Tablo 6. Dünya Makarnalık Buğday Üretimi ve Önemli Üretici Ülkeler (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) Kanada Türkiye*** Cezayir ABD Meksika Suriye Kazakistan Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Not: AB verileri; 2012 yılına kadar 27 ülke, 2013 yılından itibaren 28 ülkedir. Tablo 7: Ülkeler Bazında Dünya Buğday Verimi (Ton/Ha) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) 5,06 4,75 5,68 5,44 5,28 5,28 5,20 5,54 5,49 Çin 4,53 4,73 4,81 4,88 4,75 4,84 4,98 5,04 4,94 Hindistan 2,60 2,71 2,79 2,91 2,84 2,95 3,20 3,16 3,02 ABD 2,60 2,70 3,02 2,99 3,12 2,94 3,11 3,17 3,11 Kanada 2,61 2,32 2,85 2,79 2,82 2,96 2,86 3,59 2,96 Ukrayna 2,65 2,33 3,71 3,09 2,68 3,35 2,80 3,39 3,13 Pakistan 2,60 2,77 2,45 2,66 2,65 2,72 2,69 2,77 2,73 Türkiye*** 2,36 2,17 2,35 2,57 2,44 2,70 2,67 2,85 - Ġran 2,47 2,17 1,71 1,90 2,14 1,99 2,00 2,07 2,01 Avustralya 0,92 1,10 1,58 1,57 2,03 2,15 1,76 2,00 1,85 Rusya 1,95 2,10 2,45 2,23 1,91 2,26 1,77 2,20 2,08 Dünya 2,83 2,82 3,08 3,05 3,00 3,15 3,05 3,23 3,12 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Dünyada buğday üretiminde verim ortalaması 2013/2014 döneminde 3,23 ton/ha olarak tahmin edilmektedir. Geçen yıla göre dünya üretimindeki artıģta büyük payı olan BDT ülkelerinin ve Kanada nın verimlerinde önemli artıģ olduğu yukarıdaki tablodan gözlenmektedir Arpa 2013/14 dönemi arpa üretimi, ekim alanındaki azalıģa rağmen AB, Rusya, Kanada ve Avustralya baģta olmak üzere verimliliğin yükselmesine bağlı olarak geçen yıla göre %12 artıģla, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 145 milyon ton düzeyinde tahmin edilmektedir. 2014/15 dönemi arpa üretiminin, ekim alanı yükselirken (AB, Kanada ve Avustralya da düģüģ, BDT bölgesinde artıģ) ortalama verim varsayımı altında 2013/14 dönemine göre %7 düģüģ göstermesi, 135 milyon ton düzeyine gerilemesi öngörülmektedir. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

7 Tablo 8. Dünya Arpa Üretimi ve Önemli Üretici Ülkeler (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) Rusya Kanada Avustralya Türkiye*** Ukrayna Arjantin ABD Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Grafik 2. Dünyada Önemli Arpa Üretici Ülkelerin Üretimdeki Payları 6% 7% 7% 5% Kaynak: IGC Nisan % 3% 17% 11% 41% AB (28) RUSYA KANADA AVUSTRALYA TÜRKĠYE*** UKRAYNA ARJANTĠN ABD DĠĞER Tablo 9. Dünya Arpa Verileri (Milyon Ton) 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Üretim 137,9 133,4 154,8 149,7 122,4 134,2 130,2 144,9 135,2 Ticaret 15,9 15,5 19,5 16,9 14,7 20,3 19,5 20,4 20,4 Tüketim 143,9 135,7 142,4 144,6 135,9 135,5 133,3 140,2 137,7 Stok 25,3 23,0 35,5 40,7 27,1 25,9 22,7 27,4 24,8 Kaynak: IGC Nisan /14 dönemi dünya arpa tüketimi, nispeten düģük fiyatların ve yüksek miktardaki arzın yemlik kullanımı arttırması ve artan bira talebinin endüstriyel kullanımı arttırması neticesinde geçen yıla göre 7 milyon ton artıģla 140 milyon ton tahmin edilmektedir. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

8 2013/14 döneminde küresel ticaret, en büyük arpa ithalatçısı olan Suudi Arabistan ın büyüyen küçükbaģ hayvancılık sektörünün artan yemlik talebi ve ikinci en büyük arpa ithalatçısı olan Çin in sezon üretiminin zayıf olması nedeniyle 20,4 milyon tona yükselmiģtir. Çin ithalatını ağırlıklı olarak Avustralya dan yaparken Suudi Arabistan Karadeniz (Rusya, Ukrayna) ve AB (Almanya, Fransa, Romanya) ülkelerinden yapmaktadır. 2013/14 dönemi küresel kapanıģ stokları tahmini, tüketimdeki artıģa bağlı olarak bir önceki döneme göre 4 milyon ton artıģla 27 milyon ton düzeyindedir. Dünya arpa verimi; 2013/14 döneminde özellikle AB, Kanada ve Avustralya da yüksek verim oranlarıyla birlikte rekor seviyeye ulaģmıģtır. Tablo 10. Ülkeler Bazında Dünya Arpa Verimi (Ton/Ha) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) 4,09 4,22 4,49 4,46 4,29 4,34 4,40 4,84 4,60 ABD 3,29 3,22 3,42 3,93 3,93 3,74 3,65 3,86 3,77 Arjantin 3,75 3,56 3,52 2,68 3,96 3,49 2,85 3,67 3,59 Kanada 2,91 2,75 3,36 3,26 3,19 3,29 2,91 3,86 3,32 Türkiye*** 2,62 2,42 2,17 2,45 2,41 2,66 2,58 2,91 - Ukrayna 2,16 1,44 3,08 2,39 1,97 2,47 2,11 2,34 2,29 Avustralya 1,02 1,34 1,59 1,78 2,17 2,21 2,06 2,43 2,08 Rusya 1,80 1,86 2,46 1,88 1,16 2,20 1,82 1,89 1,79 Dünya 2,38 2,38 2,80 2,69 2,45 2,71 2,56 2,88 2,66 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Çavdar 2013/14 döneminde dünya çavdar üretim tahmini, bir önceki yıla göre %17 artıģ göstermektedir. Tablo 11. Dünya Çavdar Üretimi ve BaĢlıca Üretici Ülkeler (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) Rusya Belarus Türkiye*** Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*)Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

9 1.1.4.Yulaf 2013/14 döneminde dünya yulaf üretimi, bir önceki yıla göre yaklaģık %13 artıģ göstermektedir. Tablo 12. Dünya Yulaf Üretimi ve BaĢlıca Üretici Ülkeler (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** AB (28) Rusya Kanada Avustralya ABD Ukrayna Türkiye*** Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Mısır Tablo 13. Dünya Mısır Verileri (Milyon Ton) YILLAR 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Üretim Tüketim Ticaret Stok Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü 2013/14 dönemi mısır üretim tahmini, Arjantin ve Brezilya gibi güney yarım küre ülkelerindeki düģüģe rağmen ABD baģta olmak üzere AB, Çin, Ukrayna Rusya ve gibi kuzey yarım küre ülkelerinde güçlü artıģlara bağlı olarak geçen yıla göre %11 oranında yükseliģ göstererek 965 milyon tonluk rekor seviyede açıklanmıģtır. 2014/15 dönemi küresel mısır üretiminin, hasat alanının ve verimin bir önceki dönemin bir miktar altında kalması beklentisiyle 950 milyon tona gerilemesi öngörülmektedir. Tablo 14. Dünya Mısır Üretimi ve Önemli Üretici Ülkeler (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** ABD Çin Brezilya AB (28) Arjantin Meksika Türkiye*** Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Dünyada mısır; hububat içerisinde ekim alanı olarak ikinci, üretimde ise ilk sırada yer almaktadır. Dünya mısır üretiminin %37 si ABD de, %23 ü Çin de yapılmaktadır. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

10 Tablo 15. Ülkeler Bazında Mısır Verimi (Ton/Ha) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** ABD 9,36 9,46 9,65 10,33 9,59 9,24 7,74 9,97 10,14 Türkiye*** 7,11 6,83 7,20 7,18 7,26 7,13 7,39 8,95 - Çin 5,62 5,43 5,56 5,26 5,45 5,75 5,88 6,03 5,81 AB (28) 5,89 6,03 7,16 6,88 6,95 7,35 6,04 6,63 6,97 Arjantin 7,67 5,19 6,20 7,81 6,35 4,24 5,96 6,00 6,00 Brezilya 3,66 4,02 3,62 4,31 4,16 4,80 5,15 4,83 4,64 Meksika 3,00 2,96 3,31 3,24 3,00 2,93 3,15 3,24 3,33 Dünya 4,83 5,03 5,08 5,22 5,08 5,17 4,92 5,50 5,44 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri Dünyada mısır verimi 2013/14 döneminde ABD, Çin ve AB de yüksek verim kaydedilmesiyle rekor düzeye ulaģmıģtır. Grafik 3. Dünya Mısır Üretiminde Önemli Ülkeler ve Üretimdeki Payları (%) 22% 2% 2% 7% Kaynak: IGC Nisan % 37% 23% ABD ÇĠN BREZĠLYA AB (28) ARJANTĠN MEKSĠKA DĠĞER Tablo 16. Dünya Mısır Tüketimi ve Önemli Tüketici Ülkeler (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** ABD 230,7 261,6 259,3 281,6 285,0 279,0 263,6 297,1 298,9 Çin 144,3 153,1 157,2 166,5 174,7 192,9 205,1 213,2 220,2 AB 52,9 64,1 63,9 59,5 64,1 68,6 67,3 73,6 Brezilya 42,5 46,1 46,3 46,9 48,9 50,5 53,1 54,4 56,2 Meksika 30,6 31,8 32,3 30,4 28,7 29,0 26,6 31,5 32,1 Japonya 16,6 16,5 16,7 16,5 15,7 14,9 14,5 15,2 15,4 Türkiye 3,68 4,05 4,21 4,08 4,18 4,37 5,94 5,04 5,05 Dünya 728,2 779,1 786,4 822,9 844,0 876,4 864,5 935,0 945,0 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü 2013/14 dönemi küresel mısır tüketimi, özellikle yemlik ve endüstriyel kullanımın güçlenmesiyle bir önceki sezona göre %8 artıģ göstererek 935 milyon tona yükselmiģtir. Yemlik tüketimin bir önceki sezona göre %11, endüstriyel tüketimin ise %5 artması beklenmektedir. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

11 Grafik 4. Dünya Mısır Tüketimi ve Önemli Ülkelerin Tüketimdeki Payları (%) 27% 32% ABD ÇĠN AB BREZĠLYA MEKSĠKA 1% 3% 6% 8% 23% JAPONYA DĠĞER Kaynak: IGC Nisan 2014 Tablo 17. Ülkeler Bazında Dünya Mısır Stokları (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Çin 44,4 43,1 51,7 50,3 53,8 58,8 61,9 71,3 70,9 ABD 33,1 41,3 42,5 43,4 28,7 25,1 20,9 35,4 45,1 Brezilya 3,5 8,9 7,7 5,6 6,6 5,6 9,4 9,3 8,1 AB 8,1 7,3 7,8 7,8 6,0 6,7 5,0 6,3 6,6 G. Afrika 1,7 2,8 3,7 4,8 3,2 3,0 2,4 2,9 3,2 Meksika 2,5 4,1 3,7 1,5 1,9 1,2 1,0 2,6 2,8 Ukrayna 1,4 0,9 1,0 0,7 1,1 1,1 1,3 2,4 1,3 Türkiye 0,52 0,52 0,86 0,79 0,71 0,60 0,70 0,56 0,40 Dünya 114,3 132,2 145,7 144,1 130,7 130,8 127,5 157,7 162,9 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü 2013/14 dönem sonu stoklarının, artan tüketime rağmen rekor üretimle birlikte bir önceki yıla göre %24 artıģ göstererek 158 milyon ton ile son 13 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi beklenmektedir. 2014/15 dönem sonunda ise stoklarının 2013/14 dönemine göre %3 artıģ göstererek son 15 yılın en yüksek seviyesi olan 163 milyon tona ulaģması öngörülmektedir. ABD stoklarının ise %27 artıģla 2005/06 döneminden beri en yüksek düzey olan 45 milyon tona yükselmesi öngörülmektedir. Tablo 18. Dünya Mısır Ġthalatı ve BaĢlıca Ġthalatçı Ülkeler (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** Japonya AB (28) Meksika G. Kore Türkiye*** Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*)Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK verileri HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

12 Grafik 5. Dünyada Mısır Ġthalatı Yapan BaĢlıca Ülkeler ve Payları (%) 14% 11% JAPONYA AB (28) 57% 10% MEKSĠKA GÜNEY KORE DĠĞER 8% Kaynak: IGC Nisan 2014 Tablo 19. Ülkeler Bazında Dünya Mısır Ġhracatı (Bin Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / / /14* 2014/15** ABD Brezilya Arjantin Ukrayna Dünya Kaynak: IGC Nisan 2014 (*) Tahmin, (**) Öngörü 2013/14 dönemi verilerine göre mısır ihracatında ilk sırayı %33 lük payla ABD alırken bu ülkeyi %21 ile Brezilya ve %16 ile Ukrayna takip etmektedir. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, son yıllarda Brezilya ve Ukrayna mısır üretiminde büyük atak yaparak küresel ihracatta önemli role sahip olmuģlardır. 2013/14 dönemi küresel ticareti, yüksek arz nedeniyle düģen fiyatların hem yemlik hem endüstriyel talebi güçlendirmesiyle önceki döneme göre %18 artıģ göstererek rekor seviyeye yükselmiģtir. Grafik 6. Dünyada Mısır Ġhracatı Yapan BaĢlıca Ülkeler ve Payları (%) 16% 21% ABD 16% BREZĠLYA UKRAYNA ARJANTĠN 14% 33% DĠĞER Kaynak: IGC Nisan 2014 Öngörü HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

13 Tablo 20. Dünyada Yıllar Ġtibariyle Mısır Piyasa Fiyatları (ABD 3YC) YILLAR FĠYAT (FOB-USD/Ton) Kaynak: Reuters.* 2014 yılı ortalama fiyatı, tarihi itibariyledir. (ABD 3YC: 3.derece Amerikan sarı mısırı) Çeltik Pirinç Tablo 21. Dünya Çeltik Pirinç Durumu YILLAR 2006/ / / / / / /13* 2013/14** EkiliĢ 154,6 154,7 158,1 155,8 158,20 160,2 157,9 160,8 Çeltik Üretim 625,6 642,5 668,3 656,6 671,6 696,1 702,6 709,1 Çeltik Verim 4,05 4,15 4,23 4,22 4,25 4,34 4,45 4,41 Pirinç Üretim 420,1 432,6 448,8 440,6 449,3 466,4 471,1 475,0 Pirinç Tüketim 419,9 428,3 436,9 437,5 445,2 458,6 468,4 474,6 Pirinç Ticaret 31,7 29,3 29,1 31,3 35,7 38,9 37,6 39,0 Pirinç Stok 76,3 80,6 92,4 95,6 99,6 107,5 110,2 110,5 Kaynak: IGC Nisan 2014 (*)Tahmin, (**) Öngörü Not: Çeltik EkiliĢ (milyon hektar), Üretim (milyon ton) ve Verimi (ton/ha) USDA verisidir. 2013/14 dönemi küresel pirinç üretim tahmini, Uzak Doğu Asya ülkelerinde üst üste kaydedilen üretim artıģlarına bağlı olarak 475 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaģmıģtır. ABD pirinç üretimi; önceki döneme göre %5 azalıģla 6,1 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir. ABD nin 2014/15 çeltik ekiliģlerinin ise toplamda, özellikle Arkansas ta uzun tane pirinç ekiliģlerinde fiyatları nispeten düģük olan mısır aleyhine kaydedilen artıģ neticesinde 2013/14 dönemine göre %16 yükselmesi öngörülmektedir. Buna karģın ABD nin orta ve kısa tane çeltik ekiliģlerinin, üst üste üç yıldır kuraklığın etkili olduğu Kaliforniya daki düģüģe bağlı olarak 2013/14 dönemine göre %21 oranında sert düģüģ göstermesi öngörülmektedir. Tablo 22. Ülkeler Bazında Dünya Pirinç Üretimi (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / /13* 2013/14** Çin 127,20 130,20 134,33 136,57 137,03 140,70 142,94 142,31 Hindistan 93,35 96,69 99,18 89,09 95,98 105,30 105,20 105,60 Endonezya 35,30 37,00 38,31 36,37 35,50 36,35 36,83 37,53 BangladeĢ 29,00 28,80 31,20 31,00 31,70 33,70 33,82 34,59 Vietnam 22,90 24,37 24,39 25,16 26,25 26,88 27,34 27,50 Tayland 18,25 19,80 19,85 20,26 20,26 20,46 20,26 20,20 Burma 10,60 11,84 11,20 11,64 11,06 11,47 11,68 11,84 Filipinler 9,78 10,48 10,75 9,77 10,54 10,71 11,40 11,72 Brezilya 7,69 8,19 8,57 7,93 9,26 7,89 8,04 8,57 Japonya 7,79 7,93 8,03 7,71 7,72 7,65 7,76 7,83 Pakistan 5,45 5,70 6,88 6,80 4,82 6,60 6,00 6,50 ABD 6,27 6,29 6,55 7,13 7,59 5,87 6,36 6,05 Mısır 4,65 4,65 4,67 4,56 3,10 4,25 4,67 4,85 Kamboçya 3,30 3,30 3,99 4,06 4,23 4,27 4,60 4,90 Kore 4,68 4,41 4,84 4,92 4,29 4,22 4,01 4,18 Nijerya 2,55 2,01 2,63 2,23 2,82 2,88 2,37 2,77 Türkiye*** 0,42 0,39 0,45 0,45 0,52 0,54 0,53 0,54 Dünya 420,15 432,61 448,78 440,64 449,26 466,40 471,10 474,98 Kaynak: IGC (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK (Bin Ton) HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

14 Grafik 7. Dünya Pirinç Denge Tablosu (Milyon Ton) Kaynak: IGC Üretim Tüketim Tica ret Ka pa nıģ Stokla rı Grafik 8. Dünya Pirinç Üretiminde Önemli Ülkeler ve Üretimdeki Payları (%) Kaynak: IGC HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

15 Tablo 23. Ülkeler Bazında Dünya Pirinç Tüketimi (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / /12* 2012/13* 2013/14** Çin 127,5 127,7 132,8 133,7 134,8 139,7 142,2 143,9 Hindistan 86,7 90,5 91,2 86,4 90,8 92,9 95,0 97,1 Endonezya 35,9 36,4 37,0 37,6 38,2 39,1 39,2 39,4 BangladeĢ 29,8 30,7 31,0 31,5 32,5 34,0 34,4 34,9 Vietnam 18,7 19,4 18,8 19,1 19,3 19,3 20,1 20,5 Filipinler 12,1 13,3 13,1 13,2 12,8 12,9 12,8 13,0 Tayland 9,8 9,7 9,6 10,2 10,4 10,7 11,2 11,4 Burma 10,7 11,0 10,5 10,9 10,4 10,5 10,7 10,8 Japonya 8,3 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 Brezilya 8,0 8,3 8,4 8,4 8,3 7,9 8,0 8,3 Dünya 419,9 428,3 436,9 437,5 445,2 458,6 468,4 474,6 Kaynak: IGC (*) Tahmin, (**) Öngörü 2013/14 dönemi tüketimi, artan nüfusla birlikte özellikle Uzak Doğu Asya nın artan talebi neticesinde geçen yıla göre 6 milyon ton artıģ göstermiģ ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaģmıģtır. Çin in tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde olmasına rağmen yıllık artıģ miktarının daha proteinli ürünlere geçiģ nedeniyle azaldığı gözlenmektedir. Grafik 9. Dünya Pirinç Tüketiminde Önemli Ülkeler ve Tüketimdeki Payları (%) 3% 3% 2% 2% 2% 18% ÇĠN HĠNDĠSTAN ENDONEZYA 30% BANGLADEġ 4% VĠETNAM FĠLĠPĠNLER 7% TAYLAND BURMA 8% JAPONYA 21% BREZĠLYA DĠĞER Kaynak: IGC HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

16 Tablo 24. Önemli Üretici Ülkelerdeki Çeltik Ekili Alan (Milyon Ha) ÜLKELER 2006/ / / / / / /13* 2013/14** Hindistan 44,00 43,77 45,40 41,85 42,86 44,10 42,41 43,50 Çin 28,94 28,92 29,24 29,63 29,87 30,06 30,14 30,43 Endonezya 11,90 11,90 12,17 12,10 12,08 12,16 12,19 12,05 BangladeĢ 11,20 11,10 11,36 11,60 11,70 11,72 11,65 11,77 Tayland 10,27 10,83 10,80 10,94 10,67 11,00 10,84 10,90 Vietnam 7,20 7,41 7,33 7,42 7,61 7,74 7,86 7,81 Filipinler 4,19 4,35 4,53 4,41 4,53 4,58 4,70 4,67 Kamboçya 2,52 2,57 2,61 2,68 2,78 2,77 2,95 3,05 Pakistan 2,58 2,55 2,91 2,80 2,10 2,75 2,40 2,76 Brezilya 2,97 2,87 2,91 2,77 2,83 2,43 2,39 2,48 Nijerya 2,45 2,45 2,38 1,84 2,43 2,58 2,00 2,50 Türkiye*** 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20 1,11 Dünya 154,60 154,70 158,10 155,76 158,21 160,23 157,92 160,76 Kaynak: USDA (*) Tahmin, (**) Öngörü, (***) TÜĠK. Tablo 25. Ülkeler Bazında Dünya Pirinç Ġthalatı (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / /13* 2013/14** Nijerya 1,51 1,80 2,07 2,11 2,49 3,35 2,70 3,03 Ġran 1,13 1,18 1,26 1,17 1,42 1,65 2,15 1,85 Filipinler 1,75 2,57 2,55 2,15 1,15 1,30 0,87 1,50 AB-28 1,34 1,37 1,09 1,02 1,44 1,30 1,35 1,37 Irak 0,84 0,90 1,15 1,19 1,05 1,38 1,40 1,48 Suudi Arabistan 1,01 1,08 1,13 1,09 1,09 1,25 1,25 1,25 Malezya 0,74 0,94 0,84 0,80 1,04 0,98 0,89 0,95 Güney Afrika 0,92 0,80 0,98 0,80 0,95 0,87 0,90 0,98 Dünya 31,75 29,26 29,09 31,35 35,74 38,85 37,58 38,96 Kaynak: IGC (*) Tahmin, (**) Öngörü Tablo 26. Ülkeler Bazında Dünya Pirinç Ġhracatı (Milyon Ton) ÜLKELER 2006/ / / / / / /13* 2013/14** Hindistan 5,79 4,55 2,10 2,00 2,80 10,21 10,83 9,83 Tayland 9,56 10,17 8,62 8,88 10,65 6,67 6,60 8,22 Vietnam 4,51 4,65 5,99 6,73 7,09 8,01 6,75 6,95 Pakistan 2,85 3,03 3,10 4,05 3,25 3,60 3,30 3,50 ABD 2,92 3,34 3,03 3,51 3,49 3,22 3,41 3,19 Kamboçya 0,36 0,34 0,66 0,77 0,82 0,95 1,00 1,00 Brezilya 0,24 0,55 0,57 0,50 1,47 0,95 0,78 0,93 Arjantin 0,44 0,43 0,59 0,47 0,68 0,58 0,55 0,61 Avustralya 0,23 0,07 0,02 0,06 0,31 0,45 0,53 0,53 Çin 1,31 0,94 0,76 0,60 0,49 0,27 0,45 0,43 Dünya 31,75 29,26 29,09 31,35 35,74 38,85 37,58 38,96 Kaynak: IGC, (*) Tahmin, (**) Öngörü HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

17 Grafik 10. Dünya Pirinç Ġhracatında Önemli Ülkeler Ġhracattaki Payları (%) 2% 1% 1% 11% HĠNDĠSTAN 2% 2% 8% 9% 25% 18% 21% TAYLAND VĠETNAM PAKĠSTAN ABD KAMBOÇYA BREZĠLYA ARJANTĠN AVUSTRALYA ÇĠN DĠĞER Kaynak: IGC Tablo 27. Dünyada Yıllar Ġtibariyle Pirinç Fob Fiyatları ($/Ton) ÜRÜN ÇEġĠDĠ ABD (Uzun tane) ABD (Orta tane California) Tayland %100B (Uzun tane) Kaynak: FAO HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

18 2. TÜRKĠYE DE DURUM Ülkemiz, geniģ bir ürün yelpazesine imkân veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülkedir ve kendine yeterlilik açısından iyi durumdadır. Üstelik toplam istihdamın %24,6 sı tarım sektöründe yer almaktadır. Dünya nın en önemli un ihracatçı ülkelerinden biri Türkiye dir. Bu yüzden iç tüketimin yanı sıra, sektördeki en önemli hububat talebi un fabrikalarından gelmektedir. Ayrıca yem sanayi ve ihracata konu olan beyaz et sektörünün de hububat talebi olmaktadır Hububat Ülkemiz yüzölçümünün %30 u (23,8 milyon hektar) tarım yapılabilir özelliktedir. Tarım alanlarımızın nadas alanları hariç %65,5 i (15,6 milyon hektar) tarla ziraatına ayrılmıģtır. Bu alanın da yaklaģık %74 ünde (11,5 milyon hektar) hububat ekilmektedir. Hububat ekim alanı içerisinde %67,2 lik pay ile ilk sırada buğday, %23,7 lik payla ikinci sırada arpa ve %5,7 lik payla mısır üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ürünleri sırasıyla çavdar, çeltik, yulaf ve tritikale izlemektedir. Grafik 11. Türkiye Tahıl Alanları (%) Kaynak: TÜĠK Buğday Buğday üretimi, ülkemizin her bölgesinde yapılmaktadır. Bu bakımdan buğday, tarla ürünleri içerisinde ekiliģ alanı ve üretim miktarı bakımından ilk sırayı almaktadır. Son 20 yılda buğday ekim alanları 7,5-9,8 milyon hektar arasında; üretimi ise 17,2 22,05 milyon ton arasında değiģmiģtir. Ülkemizde artan nüfusa paralel olarak buğday talebi de artmaktadır. Ekmek, bulgur, makarna, irmik, bisküvi, niģasta ve diğer buğdaya dayalı unlu mamuller tüketimi dikkate alındığında buğday tüketimimiz 18-18,5 milyon ton seviyelerindedir. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

19 Grafik 12. Türkiye Buğday Üretimi ve Ekim Alanı Kaynak: TÜĠK Son 14 yıla bakıldığında, buğday ekim alanları 7,5 9,8 milyon hektar arasında ve üretim miktarı 17,8 22,05 milyon ton arasında değiģmektedir. Yalnız 2007 yılında yaģanan kuraklıktan dolayı buğday üretimi 17,2 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir yılında TÜĠK e göre buğday üretimimiz 22,05 milyon tondur (Grafik 12). Grafik Yılı Bölgeler Bazında Buğday Üretimi ve Ekim Alanı Kaynak: TÜĠK HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

20 Tablo Yılı Bölgeler Bazında Buğday Üretimi (Bin Ton) BÖLGE ADI Ekmeklik Buğday Makarnalık Buğday Miktar % Miktar % Marmara Bölgesi ,9 0,02 Ege Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Toplam Kaynak: TÜĠK Ülkemizde buğday, her bölgede yetiģtirilebilmekle birlikte özellikle Ġç Anadolu Bölgesi nde yaygın olarak üretilmektedir. Nitekim 2013 yılı ekmeklik buğday üretiminde %36 lık pay ile ilk sırada Ġç Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Bunu %15 oranıyla Marmara Bölgesi ve %14 oranıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi izlemektedir. Üretimde en az pay %7 ile Doğu Anadolu ve Ege Bölgelerine aittir. Makarnalık buğday üretiminde ise ilk sırayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi %46, ikinci sırayı Ġç Anadolu Bölgesi %28 ve üçüncü sırayı %13 ile Ege Bölgesi yer almaktadır (Tablo 28, Grafik 13, 14, 15). Grafik Yılı Bölgeler Bazında Ekmeklik Buğday Üretimi ve Ekim Alanı Kaynak: TÜĠK HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

21 Grafik Yılı Bölgeler Bazında Makarnalık Buğday Üretimi ve Ekim Alanı Kaynak: TÜĠK Tablo 29. Türkiye nin Buğday (Durum Buğday Dâhil) Ġthalat ve Ġhracat Miktarları YILLAR Miktar (Ton) Ġthalat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Miktar (Ton) Ġhracat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Kaynak: TÜĠK 2014 Buğday üretimi konusunda kendine yeterliliği oldukça yüksek düzeyde olan ülkemizin TÜĠK verilerine göre 2012/13 dönemi yeterlilik derecesi %98,0 dır. Ancak bazı yıllar olumsuz iklim koģullarına bağlı olarak üretimde ve kalitede yaģanan sorunlardan dolayı talep karģılanamamakta ve ithalat yapılmaktadır. Ayrıca dünya buğday fiyatları, uygulanan gümrük vergisi oranı ve DĠR (Dâhilde ĠĢleme Rejimi) kapsamında belgelerin kullanımı da ülkemiz buğday ithalat miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemizin 2002 yılı buğday ithalatı yaklaģık 1 milyon 117 bin ton olarak gerçekleģmiģtir yılı buğday ithalatı ise son yılların en yüksek seviyesi olan 4 milyon 755 bin tona ulaģmıģtır yılında buğday ithalatının yüksek olmasının ana nedeni, 25 ġubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2011/1408 Sayılı Karar) ile 25 ġubat 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında buğdayın gümrük vergisi oranının %130 dan %0 a indirilmesidir yılı buğday ithalat miktarı ise 4 milyon 53 bin ton olup bu rakamın %99,08 i DĠR kapsamında gerçekleģtirilmiģtir (Tablo 29). HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

22 Ülkemizde, buğday ithalatının büyük çoğunluğu navlun ve rekabetçi fiyat avantajına bağlı olarak Rusya Federasyonu, Kazakistan, ABD ve Ukrayna dan yapılmaktadır. Ülkemiz buğday üretiminde arz fazlası olduğu dönemlerde TMO, piyasaları düzenlemek amacıyla diğer müdahale yöntemlerinin yanı sıra ihracatta yapmaktadır. Ülkemizin 2010 yılı buğday ihracatı 1 milyon 171 bin ton ile son dönemin en yüksek seviyesine ulaģmıģtır yılı buğday ihracatı ise 275 bin ton olarak gerçekleģmiģtir (Tablo 29). Tablo 30. Türkiye nin Makarnalık (Durum) Buğday Ġthalat ve Ġhracat Miktarları YILLAR Miktar (Ton) Ġthalat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Miktar (Ton) Ġhracat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Kaynak: TÜĠK 2014 Ülkemizin yılları makarnalık buğday ithalat ve ihracat verilerine iliģkin bilgiler Tablo 34 te yer almaktadır yılındaki 26 tonluk makarnalık buğday ithalatının tamamı tohumluktur yılı makarnalık buğday ithalatı, yaklaģık 589 bin ton ile son yılların en yüksek seviyesine ulaģmıģtır. Makarnalık buğday ihracatı ise en yüksek 345 bin ton olarak 2010 yılında gerçekleģmiģtir. Ülkemizin 2013 yılı makarnalık buğday ihracatı ise 135 tondur Arpa Ülkemizde her bölgede üretimi yapılan arpa, tarla ürünleri içerisinde ekiliģ alanı ve üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Son 14 yıla bakıldığında arpa ekim alanlarının 2,9 3,7 milyon hektar arasında ve üretim miktarı ise 7,3 9,6 milyon ton arasında değiģtiği görülmektedir. Yalnız 2008 yılında arpa üretimi 5,9 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir (Grafik 16). HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

23 Grafik 16. Türkiye Arpa Üretimi ve Ekim Alanı Kaynak: TÜĠK Türkiye nin tüm bölgelerinde yetiģtirilmekle birlikte özellikle Ġç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arpa üretiminde önemli iki bölgedir. Grafik Yılı Bölgeler Bazında Arpa Üretimi ve Ekim Alanı Kaynak: TÜĠK HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

24 Tablo 31. Türkiye nin Arpa Ġthalat ve Ġhracat Miktarları YILLAR Kaynak: TÜĠK 2014 Türkiye nin arpa ithalat ve ihracat miktar ve değerlerine iliģkin bilgiler Tablo 31 de verilmiģtir. Ülkemizde arpa ithalat miktarı; üretime, yurt içi kullanım miktarına, uygulanan gümrük vergisi oranına ve Dâhilde ĠĢleme Rejimi kapsamında kullanılan belge sayısına bağlı olarak yıllar itibariyle değiģiklik göstermektedir. Nitekim 2008 yılı arpa ithalat miktarının 253 bin tona yükselmesinin temel nedeni 28 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2007/12811 sayılı Karar) ile arpanın gümrük vergisi oranının 15 Mayıs 2008 tarihine kadar %0 olarak uygulanmasıdır yılı arpa ithalat miktarı ise ton olup bu rakamın %20,73 ü DĠR kapsamında gerçekleģtirilmiģtir. Arpa ihracat miktarları incelendiğinde ülkemizin arpa ürünü için bazı yıllar hariç net ihracatçı pozisyonda olduğu görülmektedir. Nitekim 2012 yılında ülkemizden yaklaģık 101 bin ton arpa ihraç edilmiģtir yılı arpa ihracat miktarı ise 110 ton olarak gerçekleģmiģtir Yulaf Miktar (Ton) Ġthalat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Ülkemizde son 14 yılda yulaf ekiliģ alanları 86 bin ha ile 155 bin ha arasında, üretimi ise 189 bin ton ile 314 bin ton arasında değiģmiģtir. Grafik 18. Türkiye Yulaf Üretimi ve Ekim Alanı Miktar (Ton) Ġhracat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) ,3 0, Kaynak: TÜĠK HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

25 Tablo 32. Türkiye nin Yulaf Ġthalat ve Ġhracat Miktarları YILLAR Miktar (Ton) Ġthalat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Miktar (Ton) Ġhracat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) ,3 0, ,3 0, ,8 0, , ,2 0, Kaynak: TÜĠK 2014 Türkiye nin yılları arasındaki yulaf ithalat miktarları (Tablo 32) incelendiğinde, 2004 yılında yaklaģık 24 bin ton ile en yüksek seviyede gerçekleģtiği görülmektedir yılında ise yulaf ithalatı, yaklaģık ton olarak gerçekleģmiģtir yılında yulaf ithalatının yüksek olmasının sebebi 25 ġubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2011/1408 Sayılı Karar) ile yulafın 25 ġubat 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında gümrük vergisi oranının % 130 dan % 0 a indirilmesidir yılı yulaf ithalat miktarı ton olup bu miktarın hemen hemen tamamı DĠR kapsamında gerçekleģmiģtir yılında ülkemizin yulaf ithalat miktarı ise yalnızca 210 kg olarak gerçekleģmiģtir. Ülkemizin yılları arasında yulaf ihracat miktarları incelendiğinde, 2005 yılında 40 ton ile en yüksek seviyeye ulaģtığı görülmektedir. Ülkemizin yulaf ihracatı 2011 yılında 25 ton, 2012 yılında 11 ton ve 2013 yılında da 6 ton olarak gerçekleģmiģtir (Tablo 32) Mısır Ülkemizde mısır; yem, niģasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. Daha çok Çukurova, Amik Ovası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yetiģtirilen mısır, özellikle pamuk olmak üzere buğday ve yağlı tohumlara münavebeli ekilen bir üründür. Bu nedenle üreticiler alternatif ürün fiyatları ve bu ürünlere verilen desteklere bakarak ikame ürünler veya mısır arasında tercih yapabilmektedirler. Bu da zaman zaman mısır üretiminde dalgalanmalara yol açabilmektedir. Tabloların incelenmesinden de görüleceği üzere Bakanlığımız ve TMO tarafından uygulamaya konulan politikalar, prim uygulaması ve diğer destekler, sertifikalı tohumluk kullanımı, üretimde mekanizasyonun artması gibi sebeplerle (mekanizasyon, gübre, tohumluk vb.) 2002 yılında 2,1 milyon ton mısır üretimi %181 oranında artıģla 2013 yılında 5,9 milyon tona ulaģmıģtır. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

26 Tablo 33. Türkiye Mısır Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi YIL Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/ha) YIL Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/ha) Kaynak: TÜĠK Tablo 34. Bölgelere Göre Mısır Üretimi Ekilen Alan (da) Üretim (ton) Üretimdeki Payı (%) BÖLGELER 2012 Yılı 2013 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Marmara ,9 10,5 Karadeniz ,8 4,6 Ġç Anadolu ,8 8,9 Ege ,9 14,0 Akdeniz ,5 34,0 Güneydoğu Anadolu ,5 27,6 Doğu Anadolu ,6 0,4 GENEL TOPLAM Kaynak: TÜĠK HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

27 Tablo 35. Yıllar Ġtibariyle Türkiye Mısır Tüketimi (Bin Ton) YILLAR Tüketim Yıllar Tüketim YILLAR Tüketim YILLAR Tüketim * * Kaynak: TÜĠK, (*) TMO tahmini Tablo Yılı Mısır Tüketiminin Sektöre Dağılımı KULLANIM ALANI Miktar (ton) % Açıklama Yem maddesi olarak kullanımı Mahalli tük (%46) tonu Broiler ve Hindi (%35) tonu yumurta ve damızlık (%19) tonu büyük- küçükbaģ ve diğer NiĢasta san Endüstriyel tük TOPLAM Ġkame ürün fiyatlarına bağlı olarak mısır kullanım miktarı 6,0-6,5 milyon ton aralığında değiģmektedir. Grafik 19. Mısır Tüketiminin Sektöre Dağılımı (%) HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

28 Tablo 37. Türkiye nin Mısır Ġthalat ve Ġhracat Miktarları YILLAR Miktar (Ton) Ġthalat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Miktar (Ton) Ġhracat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Kaynak: TÜĠK 2014 Ülkemiz mısır ithalat ve ihracat miktarlarına ait veriler Tablo 37 de görülmektedir. TÜĠK verilerine göre 2012/13 dönemi ülkemiz mısır ürünü yeterlilik derecesi %77,5 oranında olup, yurt içi kullanım ve üretim miktarına bağlı olarak oluģan arz-talep dengesizliği ithalat yoluyla giderilmektedir. Ayrıca uygulanan gümrük vergisi oranı ve Dâhilde ĠĢleme Rejimi kapsamında kullanılan belge sayısı da ithalat miktarını doğrudan etkilemektedir. Son dönemde en fazla mısır ithalatı ton ile 2003 yılında, en fazla ihracat ise ton ile 2009 yılında gerçekleģmiģtir yılında mısır ihracatı ton, ithalatı ise ton olmuģtur yılı mısır ithalatının % 88,38 i DĠR kapsamında gerçekleģtirilmiģtir. Ülkemiz, mısır ithalatını ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Fransa ve Macaristan dan yapmaktadır Çeltik-Pirinç Tablo 38. Türkiye Çeltik EkiliĢ Üretim Tüketim Verim YILLAR EkiliĢ (ha) Üretim (ton) Pirinç KarĢılığı (ton) Tüketim (ton) Verim (kg/da) Kaynak: TÜĠK, 2013 yılı tüketim değeri TMO tahminidir. Çeltik üretiminin %60 ı pirinç olarak hesaplanmıģtır. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

29 Tablo 39. Bölgelere Göre Çeltik Üretimi BÖLGELER EkiliĢ (ha) Üretim (ton) EkiliĢ (ha) Üretim (ton) Marmara Ege Akdeniz Ġç Anadolu Karadeniz Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu TOPLAM Kaynak: TÜĠK Tablo 40. Ġllere Göre Çeltik Üretimi (2013 Yılı) BÖLGE Ġl EkiliĢ Üretim (da) (ton) Edirne Balıkesir Marmara (%70) Çanakkale Tekirdağ Diğer TOPLAM Samsun Karadeniz (%26) Çorum Diğer TOPLAM Çankırı Ġç Anadolu (%2) Diğer TOPLAM Diğer Bölgeler (%2) TOPLAM ÜRETĠM Kaynak: TÜĠK Türkiye çeltik üretimin %70 i Marmara, %26 sı Karadeniz %2 si Güneydoğu Anadolu, %2 si ise Ġç Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır. Çeltik üretiminde il düzeyinde de yoğunlaģma vardır. Toplam 5 ilin üretimleri toplam üretimin %84 ünü oluģturmaktadır. Bu illerden Edirne tek baģına yaklaģık toplam üretimin % 40 ına sahipken Samsun %14, Balıkesir %11, Çanakkale %10, Çorum %7 ve Çankırı %2 lik bir üretim oranına sahiptir. Kalan %15 lık kısmı ise Kırklareli, Tekirdağ, Sinop, Diyarbakır, ġanlıurfa, Kırıkkale, Mersin ve Düzce gibi diğer iller oluģturmaktadır. HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

30 Tablo 41. Türkiye nin Çeltik Ġthalat ve Ġhracat Miktarları YILLAR Miktar (Ton) Ġthalat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Miktar (Ton) Ġhracat Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Kaynak: TÜĠK yılları arasında Türkiye çeltik ithalat-ihracat miktar ve değerlerine iliģkin veriler, Tablo 41 de görülmektedir yılında çeltik ithalatı ton ile son dönemin en yüksek seviyesindedir yılı çeltik ithalat miktarı ise ton olup bunun % 28,24 ü DĠR kapsamında gerçekleģmiģtir. Ülkemizde son dönemde en yüksek çeltik ihracatı, 834 ton ile 2011 yılında yapılmıģtır yılı çeltik ihracatımız ise 108 tondur. Ülkemiz çeltik üretimi, tüketimi karģılayamadığı için hemen hemen her dönem çeltik ya da pirinç dıģ alımı gerçekleģmektedir. Ülkemizde, çeltik ithalatının büyük çoğunluğu ABD, Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve Yunanistan dan yapılmaktadır. Tablo 42. Türkiye nin Pirinç Ġthalat ve Ġhracat Miktarları Ġthalat Ġhracat YILLAR Miktar (Ton) Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Miktar (Ton) Değer (Bin $) Ort. Fiyat ($/Ton) Kaynak: TÜĠK 2014 HUBUBAT SEKTÖR RAPORU

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ HUBUBAT SEKTÖR RAPORU TEMMUZ- 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1) DÜNYA ÜRETĠMĠ VE TĠCARETĠ...3 1.1) Dünya Üretimi...3 1.1.1) Buğday...4 1.1.2) Arpa...5 1.1.3) Mısır...6

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/10 HUBUBAT BÜLTENİ 21.11.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 02 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2014 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO : 421.4 ARMONİZE NO : 1509 Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya, İspanya,

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3 Uluslararası Hububat Konseyi üretim verilerinin analizi (22( Ocak 201) İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Hububat Konseyi nin 22

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ. 2 1.1. Üretim 2 1.2. İhracat 2 1.3. İthalat. 3 2. TÜRKİYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1. Üretim

Detaylı

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 )

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 ) 2012/13 hasat yılında dünyadaki toplam buğday ihracatının 12.2 m/t olacağı beklenmektedir*. Bu rakamın Şubat ayı tahmininden (12.9 m/t) %6 daha az olmasının en büyük sebebi Endonezya da 5 Aralıkta 200

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

HUBUBAT, BAKLĠYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERĠ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLĠYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERĠ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLĠYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERĠ SEKTÖRÜ I- SEKTÖRÜN DÜNYADAKĠ DURUMU A) TAHILLAR FAO nun tahminine göre, dünya tahıl piyasasının 2008/09 ile 2010/11 aralığındaki görünümü Tablo 1 de yer

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

Kuraklık Pamuğu da Vurdu

Kuraklık Pamuğu da Vurdu Kuraklık Pamuğu da Vurdu Bilindiği gibi pamuk dünyada söz sahibi olduğumuz ürünlerimizden biri. İhracatımızda önemli paya sahip ve lokomotif sektörlerimizden olan tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/4 HUBUBAT BÜLTENİ 09.04.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/8 HUBUBAT BÜLTENĠ 23.09.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĠYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2016 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 2 1.1 2 1.2 İhracat 2 1.3 İthalat 3 2. TÜRKĠYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1 4 2.2 Tüketim

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS 2017 TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS Başkanın Sunumu, Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli daha yüksek katma değere dönüştürmek toplam

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ 2015 Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS www.tarsustb.tobb.org.tr TARSUS TİCARET BORSASI 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU HAZĠRAN- 2010 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1) DÜNYA TİCARETİ...3 1.1) Dünya İthalatı...3 1.2) Dünya İhracatı...4 2) TÜRKİYE NİN

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2016 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1 2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER Elif Haçkalı 1 Hububat, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturmaktadır. Hububat üretiminde

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 215 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Hazırlayan : AKİB Hububat Sektör Şefliği Kaynak : Global Trade Atlas & Saskatchewan Eyaleti resmi web sitesi 1 215 yılında Saskatchewan

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU

TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU 1 TÜRKĠYE UN SANAYĠCĠLERĠ FEDERASYONU UN ĠHRACATI RAPORU Türkiye 2011 yılının ilk beş ayında, şimdiye kadar 75 ülkeye un ihraç ederek, karşılığında 324,3 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. Bu yaklaşık

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2014 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU A) DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ: 1- ÜRETİM Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Fındığın kültür çeşitleri Türkiye, İtalya,

Detaylı

BUĞDAYIN TARİHÇESİ BUĞDAY COĞRAFYASI VE BUĞDAY TÜRLERİ

BUĞDAYIN TARİHÇESİ BUĞDAY COĞRAFYASI VE BUĞDAY TÜRLERİ İÇİNDEKİLER BUĞDAYIN TARİHÇESİ... 2 BUĞDAY COĞRAFYASI VE BUĞDAY TÜRLERİ... 2 BUĞDAYIN BESİN DEĞERLERİ VE FAYDALARI... 3 DÜNYA BUĞDAY VE UN PAZARI... 3 DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER...

Detaylı