SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TURİSTİK TESİSLERDEKİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL ALT YAPININ ARAŞTIRILMASI TPMY ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TURİSTİK TESİSLERDEKİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL ALT YAPININ ARAŞTIRILMASI TPMY ÖNERİSİ"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN TURİSTİK TESİSLERDEKİ İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL ALT YAPININ ARAŞTIRILMASI TPMY ÖNERİSİ Prof. Dr. Ali ERBAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi ÖZET Sürdürülebilir turizm açısından işletmelerin insan kaynakları yönünün güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Turistik tesislerde yaptığımız anket ve sözlü görüşmelere göre turizm sektöründe çalışan personelin çok az kısmının turizm alanında diplomaya sahip olduğu, 4-5 yıldızlı otel genel müdürlerinin %25 inin düz lise mezunu, %50 sinin turizm dışındaki bölümlerden mezun oldukları tespit edilmiştir. Yaptığımız araştırmaya göre Ülkede üniversite düzeyinde çok sayıda turizm bölümü ve öğrencisinin bulunmasına rağmen, mezunların yaklaşık %99 unun sektörde çalışma fırsatı bulamadıklarından sektöre entegre olamadıkları tespit edilmiştir. Sektörün kronik olarak nitelikli eleman sıkıntısı çektiği, çalıştırdığı elemanların yeterli etik standartlara sahip olmadığı ve sonuç olarak en önemli sorunun insan kaynakları olduğu belirlenmiştir. Bu durum ise bacasız endüstri diye vasıflandırılan ve ekonominin büyük beklentisi ve lokomotif gücü olarak kabul edilen Türk turizm sektörünün insan kaynakları açısından zayıf ve güdük kalmasına yol açmakta, Ülkemizin Dünya turizm pazarından hak ettiği payı alamamasına neden olmaktadır. Çalışmada, sektörün insan kaynakları sorununa çözüm getirmek üzere turizmin meslek haline getirilme koşulları araştırılmakta, bu alanda zaman içinde izlenecek çeşitli yollarla stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Tespit edilen personel sorununu ortadan kaldırmak üzere turizm alanının meslek haline getirilmesi için turizm sektöründe çalışan tüm personeli kapsayacak Turizm Personeli Meslek Yasası (TPMY) nın parlamentodan geçirilerek, Turizm Personeli Meslek Odası nın kurulması konusunda bilimsel tartışma ortamını başlatmak araştırmamızın temel amacını oluşturmuştur. Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Personeli Meslek Yasası, İnsan Kaynakları ABSTRACT ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM BY EMPOWERING HUMAN RESOURCES OF TOURISTIC FACILITIES THROUGH ESTABLISHING A PROPER LEGAL BASIS FOR PROFESSIONALIZATION OF TOURISM-APROPOSAL OF LAW OF TOURISM PERSONNEL (PROFESSIONALS) 1

2 Sustainable tourism urgently needs the empoverment of human resources in touristic facilities. According to the questionnaires and interviews we have conducted in Touristic facilities, a very small portion of the personnel was found to have diplomas or degrees in the field of tourism, and unfortunately, 25% of general managers of 4-5 star hotels, were found with ordinary high school diplomas, and 50% of general managers found to be non-tourism university graduates. According to our research findings, although there have been many tourism departments in the universities with a huge number of students, almost 99% of the graduates has not the opportunity to work in the sector. Therefore most of the graduates can not be integrated to the sector. As a result, the sector is always facing this severe issue of low quality personnel with low ethical standards. Whereas, tourism is one of the biggest expectatitions for the Country and also is regarded as the steam engine of the Economy, though personnel problem cripples the sector, and therefore unables it succeeding the necessary part of the cake of tourism market of the World. For providing a comprehensive solution to the prevailing personnel problem, in the study the underlying legal aspects and conditions of professionalization of tourism have been elaborated and also, some necessary steps to be followed have been examined. Beside this, we aim to eradicate the problem, from the very basis, by starting academic discussions in the area and recommend the solution of Professionalization of Tourism, suggesting the parliament passing a tourism personnel law, and accordingly establish a Chamber of Tourism Personnel of Turkey, which will encompass all the tourism personnel within the Country. Key Words: Tourism, Professional law, human resources 1. Bildirinin Amacı: Bu bildirimizin amacı, sürdürülebilir turizm açısından işletmelerin insan kaynakları yönünün güçlendirilmesini sağlayacak, ülkedeki tüm turizm personelini kapsayan Turizm Personeli Meslek Yasası(TPMY) konusunda bilimsel tartışma ortamını başlatmaktır. Bu çalışma turistik tesislerde yaptığımız anket ve sözlü görüşmelere göre hazırlanmış bulunmaktadır. Çalışmada, turizmin meslek haline getirilmesi koşulları araştırılmakta olup, bu alanda zaman içinde izlenecek çeşitli yolların ve stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Yasal zemin araştırmasına yönelik anket ve sözlü görüşmelerle tespit edilen sorunun konu ile ilgili akademisyenler, turizm alanında çalışan yöneticiler ve konuya destek verecek olan kişi ve kuruluşlarla paylaşılarak turizm sektöründe çalışan bütün personeli kapsayacak TPMY Yasası ile ilgili ortak çalışmaların başlatılması amaçlanmaktadır. 2

3 2. Sorunun Tanımı ve Misyon: Ülkemiz turizm işletmelerinin Dünya turizm pastasından hak ettikleri payı alamadıkları sürekli olarak irdelenen bir gerçektir. Konaklama, yiyecek - içecek tesislerimizin modern ve ülkemizin turizm varlıkları yönünden zengin olmasına rağmen, bunun nedeni ne olabilir? sorusuna 1 ; yıllarca, turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri, yöneticileri ve personeli ile yaptığımız bilgi ve görüş alışverişi ile uyguladığımız anketlerde, Turizm Personeli Meslek Yasası nın çıkarılmaması nedeniyle turizmin meslek haline getirilmemesinin yattığını tekrar tekrar gözlemlemiş olduk 2. Ülkemizde turizm maalesef meslek değildir. Çünkü, herhangi bir iş veya faaliyetin meslek olabilmesi için onunla ilgili meslek yasasının çıkarılmış olması gerekmektedir 3. Böylece, o iş veya faaliyet sadece meslek mensuplarınca yapılacağından verilen hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği garanti edilmiş olacaktır. Bu sebeplerle ne yazık ki turizm alanında eğitim öğrenim gören mezunların %6 gibi çok az bir kısmının turizm sektöründe hak ettiği yerlerde çalışmakta olduğu ve onların dahi düşük ücretli personelin tehdidi altında bulunduğu bilinmektedir 4. İşletme faaliyetlerinin, ucuz işgücü çalıştırılması nedeniyle sürekli olarak değişen eğitimsiz insanlar tarafından icra edildiği araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından da sık sık dile getirilmektedir. 1 Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre 2012 yılı turizm gelirleri geçen yıla göre %1,8 artarak 23 milyar 440milyon dolar olarak gerçekleşmiştir, Milliyet Gazetesi, 21 Mart Bu verilere göre turizm gelirlerimiz İspanya nın turizm gelirlerinin üçte birinden daha az düzeyde gerçekleşmiştir. 2 Geçerliliği 2,90/3 olarak belirlenen İşletmenizde çalışanların mezuniyetlerine göre dağılımı nasıldır? Sorusuna alınan yanıtlardan, turizm lisans %1, turizm önlisans %2 ve turizm lisesi mezunlarının %3 oranında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, anket sonuçlarına gore özellikle, 4 ve 5 yıldızlı otel genel müdürlerinin %25 sinin düz lise mezunu oldukları, %25 inin turizm ön lisans mezunu ve kalan %50 inin turizm dışındaki lisans ve önlisans mezunu oldukları tespit edilmiştir. Anketlerden otellerin sahipliğinin yarısından fazlasının aile şirketi ve şahıs şirketi şeklinde tesis edilmeleri ve eleman sorunu nedeniyle kurumsallaşamadıkları ve bu nedenle de turizm alanında profesyonel yönetimlere sahip olmadıkları anlaşılmaktadır Sayılı Kanunun 10. Maddesinde değişiklik yapılarak daha once yasada yer alan seyahat acentalarının sorumlu müdür ve personeline ait düzenlemeler yasanın son halinde yer almamaktadır Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu 3. Maddesi şöyle demektedir: Turist rehberliği bölümünden ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turizm rehberliği dışındaki bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlik tarafından düzenlenen turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak demekle sektöre turizm alanı dışından mezun olanların turist rehberi olarak sektöre girmesi sağlanmaktadır. 4 Yanıtlayıcılar tarafından geçerliliği 2,85/3 oranında belirlenen Bulunduğunuz pozisyonun gerektirdiği yetkileri tam olarak kullanabiliyor musunuz? sorusuna %70 oranında yanıt alınamazken kalan %30 oranındaki üst kademe yöneticisi hayır yanıtını vermiştir. 3

4 Bu durum ise bacasız endüstri diye vasıflandırılan ve ekonominin büyük beklentisi ve lokomotif gücü olarak görülen Türk turizm sektörünün insan kaynakları açısından, zayıf ve güdük kalmasına yol açmakta, sonuç olarak Ülkemizin Dünya turizm pazarından hak ettiği payı alamamasına neden olmaktadır. Hâlbuki ülkemiz, çok sayıda turizm lisesi, meslek yüksekokulu turizm programı ve dört yıllık turizm yüksekokullarını açmakla 5, turizmin personel yönünü güçlendirmek konusunda önemli bir irade ortaya koymuş bulunmakta, ancak turizmin meslek statüsünün olmaması sebebiyle yetiştirilen insanların sektöre kazandırılmaları bir türlü mümkün olamamaktadır. Böylece, sektördeki sendromları sürekli olarak müşahede edilen müzmin hale gelmiş olan bu sorun, meslekleşme öncesi hemen bütün meslek dallarında görüldüğü üzere açıkça karşımızda durmaktadır. Sorunun aşılması için meslek yasasının ivedilikle çıkarılması konusunda ilgili kişi ve kuruluşlarca çaba sarf edilmesi hususu önemli bir misyon olarak gündemdeki yerini almış bulunmaktadır Turizm Personeli Meslek Yasası nın çıkarılarak Turizmin Meslek Haline Getirilmesinin İşletmelere ve Ekonomiye Sağlayacağı Temel Yararlar: a) Turizm Meslek Standartlarının Belirlenmesi: Turizm alanındaki meslek standartlarının Turizm Personeli Meslek Odası vasıtasıyla belirlenmesi sayesinde turizm personeline nitelik ve etik kazandırılması, performansının yükseltilmesi mümkün olacaktır 7. Günümüzde Turizm Personeli Meslek Yasası ile meslek statüsü kazandırılmadığından, ilgili, ilgisiz pek çok kişi ve kuruluş meslek standardı oluşturmaya çalışmakta, bu durum 5 İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Turizm Eğitim Analizi Raporu na gore; Türkiye de 417 iki yıllık yüksek okulda, 92 dört yıllık yüksek okulda, dört yıllık fakültelerin 52 sinde turizm eğitimi verilmekte olup, bu yüksek öğretim kurumlarında turizm eğitimi gören toplam öğrencinin sı meslek yüksek okullarında, u lisans düzeyinde öğrenim görmektedir. 6 Tiyader(Turistik İşletme Yöneticileri, Turizm Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli ile İlişkiler Derneği) in genel merkez ve kalkınma ajansı şubelerindeki yönetim kurulu üyeleri, gençlerin dinanizminden yararlanmak yanında, sorumluluk ve inisiyatif verilerek yetişmelerinin sağlanması için üniversitelerde öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşturulmaktadır. Öğrencilikleri biten yönetim kurulu üyeleri bir daha yönetim kurulu üyeliklerine seçilmemek üzere, ancak danışman üye sıfatıyla sürekli olarak katkılarının sağlanacağı kalkınma ajansı bölgesindeki mezunlar, akademisyenler, yöneticiler ve turizm sektörü çalışanlarının yer aldığı danışma kurullarında devamlı üye sınıfına geçmektedir Soruda Turizm sektöründe nitelikli eleman sıkıntısının olup olmadığı sorulmuş? Tüm yanıtlayıcıların geçerliliğini (3.00/3.00) olarak test ettikleri bu soru ya cevapları evet olmuştur. 23. Soru ile halihazırdaki turizm personelinin yeterli etik standartlara sahip olup olmadığı sorusunun geçerliliğini yine (3.00/3.00) olarak değerlemişler, ancak yanıtlayıcıların tümü bu soruya da hayır cevabını vermişlerdir. 4

5 ise çok başlılığa neden olması yanında meslek mensuplarınca düzenleme yapılmadığından, çabalar boşa gitmekte, güya oluşturulmaya çalışılan standartlardan beklenen yarar da sağlanamamaktadır. Bu bakımdan kurulacak olan Turizm Personeli Meslek Odası standart oluşturulmasında lokomotif görevini üslenerek zaman içinde değişen koşullara göre yeni standartlar belirleyecektir. Ayakkabıcı, demirci, tenekeci, berber, mühendis, mali müşavir, avukat, diş hekimi, tabip, eczacı, vb. meslek odalarının ilgili iş alanlarında çalışanları nasıl güçlendirerek etkili hale getirdiği açıktır. Eğer ilgili meslek odaları olmazsa, söz konusu odaların yerini herhangi bir kurum veya kuruluşun doldurması beklenemeyeceği gibi, şu halde meslek haline getirilmeye çalışılan turizm insan kaynakları alanının Turizm Personeli Meslek Yasası nın dışındaki yasalar ile ikame edilmesinin de mümkün olmadığı kabul ve teslim edilmelidir. b) Turizm İşletmeleri İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi: Turizm Personeli Meslek Yasası nın çıkarılmasıyla turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak personel, Türkiye genelinde sürekli olarak standart bir eğitime ve meslek disiplinine tabi tutulacağından, ayrıca üniversitelerdeki turizm eğitimi ve öğretimi de oda tarafından belirlenen standartlara göre yapılacağından işletmelerimiz, Avrupa Birliği standartlarında ve hatta zamanla onu da aşan niteliklerde personele sahip olacak ve böylece, insan kaynakları yönünün sürekli olarak güçlendirilmesi koşulları yaratılmış olacaktır. Nitelikli personel ile birim başına işçilik, zaman ve malzeme maliyetlerinin en aza indirilmesi sağlanacağından sektörün başta maliyetler olmak üzere her açıdan rekabet yeteneği artacaktır. c) Turizm İşletmelerinin Kurumsallaştırılması Koşullarının Yaratılması Dünya nın her yerinde olduğu gibi doğal olarak bütün işletme sahipleri işletmelerini kurumsallaştırmak istemektedirler. Ancak, şu soruyu kendimize sormamız gerekmektedir. Acaba neden gelişmiş ülkelerde işletmelerin 5

6 kurumsallaşması 8 mümkün olmakta iken, ülkemizde, özellikle turizm alanında kurumsallaşma zayıf kalmaktadır? Kanımızca bunun en önemli nedeni, turizm alanında, işletmeleri kurumsallaştıracak üst, orta, alt kademe yönetici ve insan kaynaklarının, yani personelin olmayışıdır. Bu nedenle de özellikle turizm alanında patronluk(işletme sahipliği) müessesesi ile yöneticilik müessesesi birbirinden ayrılamamakta ve sonuç olarak da personel yanında en fazla işletme sahipleri ve işletmeler zarar görmekte, işletmeler yeterli ölçüde kar elde edememekte ve ülkemiz turizm alanında gereği gibi rekabet edememektedir. d) Turizm Varlıklarının ve Çevrenin Planlanarak Korunmasında ve Türk Turizminin Yönlendirilmesinde Meslek Mensuplarına Etkin Rol Kazandırılması Ülkemizin turizm varlıklarının planlanıp, korunarak gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır. Turizm Personeli Meslek Yasası nın çıkarılması, turizm bölgelerinin planlanması, turistik tesislerin kurulması ve daha sonraki aşamalarda oda izninin alınması, turizm varlıkları ile çevrenin ve işletmelerin korunması açısından son derece önemlidir. Kısaca bir örnek vermek gerekirse Kuşadası turizm bölgesi aşırı yapılaşma sonucu adeta taşlaşmıştır. Kuşadası nda üç adet beş yıldızlı otel aynı yerde kurulmuştur. Ayrıca, rant amacıyla pek çok kooperatif turizm beldelerini adeta talan etmekte, çevreyi bozmakta, turizm varlıklarına büyük zararlar vermekte olup, bu durum başta turistik işletmelerimiz olmak üzere, ülke ekonomisine sonraları telafi edilemeyecek boyutta önemli zararlar vermektedir. Turizm varlıklarının ve çevrenin korunması için, turizm bölgelerinde kurulacak olan işletmelerin ve kooperatiflerin belirli koşullara göre kurulmasının sağlanması amacıyla Oda iznine tabi tutulmaları konusunda gerekli mücadele ortamı sağlanabilecektir. e) Turizm Alanında Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlam Bir Temele Dayandırılması 8 Kurumsallaşma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz; Emre Demiröz: Kurumsallaşma Nedir Kurumsallaşma Nasıl Gerçekleştirilir?.http://www.emredemiroz.com/kurumsallasma-nedir-kurumsallasma-nasilgerceklestirilir.html 21 Nisan

7 Gerçekçi standartların Turizm Personeli Meslek Odası tarafından belirlenmemesinden dolayı turizm alanında verilen danışmanlık hizmetleri de sağlam bir temele oturmamaktadır. Turizm alanında eğitim almamış ve hatta doğru düzgün özgeçmişi bulunmayan, ancak amiyane tabiriyle ağzı laf yapan pek çok kişi danışmanlık yapmakta, bu durum ise işletmelerimize ve ekonomiye önemli zararlar vermektedir. TPMY nın çıkarılmasıyla uluslararası turizm standartlarına göre eğitilmiş ve beceriler kazandırılmış danışmanların devamlı olarak yetiştirilerek işletmelerimize kazandırılması mümkün olacaktır. f) Turizm Alanında Eğitim ve Öğrenim Gören Personelin Turizm Sektörüne Kazandırılması İşletme sahipleri, çok büyük mali fedakârlıklarla kurdukları tesislerde faaliyetlerini ucuz işgücü temin maksadıyla turizm alanında eğitim öğrenim görmeyen ve hiçbir mesleki kaydı bulunmayan kişilerle yürütmek zorunda bırakılmışlardır. Hâlbuki işletme, nitelikli personel ile bütünleştiğinde iyi bir vitrin durumu sergilemektedir. Turistik işletmelerde, servis büyük ölçüde insana bağlı olduğundan belirli standartlara göre yetiştirilen ve meslek sicili bulunan, meslek eğitim ve etik standartlarına bağlılığı sürekli olarak kontrol altında tutulan personele büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, turizm alanında eğitim alan diplomalı 9 personelden TPMY na göre kurulacak olan Turizm Personeli Meslek Odası nın belirleyeceği koşullara göre gerekli deneyimi almış ve sınavları başarmış kişiler, odadan sicil numarası alarak sektördeki faaliyetlerini başarı ile yerine getirebileceklerdir. 9 Turizm Eğitim Merkezleri ( TUREM ), Milli Eğitim Bakanlığı nın açtığı Turizm Liseleri ile üniversitelerin turizm bölümlerine adeta rakip olarak çalışmaktadır. Turizm Bakanlığına bağlı olarak ilk defa öğretim yılında açılan ve bugün sayıları 11 olan Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM), tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre Bakanlığa devredilmiştir.bakanlığa devredilen Turizm Eğitim Merkezleri, tarihli ve B.08.0.SGB /526 sayılı Makam Onayı gereğince de Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Turizm Eğitim Merkezlerinde, sektörün ihtiyaç duyduğu Yiyecek içecek ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarındaki Mutfak (Aşçı), Pastacı, Barmen, Servis, Kat Hizmetleri, Ön Büro vb. alanlardaki nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için Turizm işletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kurs programları uygulamaktadır. ttogm.meb.gov.tr/haber.php?go=tamhaber&haberid=41 7

8 g) Turizm İşletmelerinde Güvenlik Ortamımın Sağlanmasına Katkısı: Hizmet üreten turizm sektörü, terör olaylarından olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında yer almaktadır 10. Türkiye de turistik işletmelerde çalışan personel, Turizm Personeli Meslek Odası olmadığından doğal olarak sicil kaydına da sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışan personelin işletmeye, önemli sorunlardan olan terörizm, hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir surette zarar verme riski bulunmakta olup 11, işletmelerimiz ve turizm beldeleri bu anlamda büyük tehdit altındadır. Bir örnek verecek olursak, bir zamanlar önemli bir turizm beldemizde beş yıldızlı bir tesise gelerek çok uzman olduklarını söyleyen ve ekip olduklarını belirten birkaç kişi, işletme sahibini ikna ederek tesisin üst yönetimine getirilmiştir. Sözde ekip, kısa bir müddet çalıştıktan sonra oteli soyarak kayıplara karışmıştır. Örnekten de anlaşılacağı üzere, Turizm Personeli Meslek Odası nın kurulmasıyla turizm sektöründe çalışan her personelle ilgili oda sicil kayıtları tutulacağından turizm tesislerimizin en büyük sorunlarından olan çeşitli asayiş olaylarına ait riskler de asgariye indirilmiş olacaktır. Ayrıca meslek disiplini ve etik kurallar (standartlar) sürekli olarak günün koşullarına göre geliştirileceğinden, eğitilmiş personelin etik standartlara uyması sağlanarak çeşitli personel sorunlarının çözümüne katkıda bulunulmuş olacaktır. h) Turizm Sektöründe Çalışan Mevcut Personelin İntibakının Sağlanması Hali hazırda turizm sektöründe çeşitli yönetim düzeylerinde çalışan genel müdür, gn. Müdür yardımcıları ve diğer yöneticilerle her türlü personelin hakları müktesep hak olup, kurulacak olan Turizm Personeli Meslek Odası tarafından tescil edilecektir. 10 Murat Yeşiltaş, İlker Öztürk ve Fatih Türkmen, Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkilerinin Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: X, Sayı 1, Haziran Daha geniş bilgi için bkz. Yoel Mansfeld and Abraham Pizam, Tourism Security and Safety, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Oxford, U.K., 2006, s

9 SONUÇ VE ÖNERİLER Turizm çalışanlarına meslek statüsünün kazandırılmasıyla, turizm personelinin sektörün ihtiyaçlarına göre devamlı olarak yetiştirilmesi ve meslek disiplininin kazandırılması, işletmelerin karlı ve başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından büyük bir zorunluluk göstermektedir. Bu amaçla hali hazırda sektörde faaliyet gösteren çeşitli düzeylerdeki bütün yöneticiler ve personel tescil edilerek kayıt altına alındıktan sonra turizm sektöründe çalışacak olan bütün personelin aşağıda Turizm Personeli Meslek Yasası Teorik Çalışması nda öngörülen şekilde yetiştirilmesi sağlanabilecektir. Yönetici adayları, şemada görülen her üç yönetim düzeyinde Yönetici Belgesi 12 ile meslek unvanlarını alabilmek için bağlı oldukları Turizm Personeli Meslek Odası na Oda nın belirleyeceği kriterlere göre gerekli belgelerle başvururlar. Başvurularda Turizm Personeli Meslek Odası nın arayacağı kriterler; (a) turizm alanında diploma, (b) (B ve C Yönetici Belgesi için) bir önceki Yönetici Belgesi (c) iş tecrübesi belgesidir. Odanın belirli tarihlerde açacağı yönetici belgesi sınavları, Teori ve Uygulama olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Sınavı başarı ile geçenlere ilgili Yönetici Belgesi verilecektir. C, B ve A yönetici belgelerinden C tipi Yönetici Belgesi, beş yıldızlı otellerde alt kademe yöneticiliği veya üç-yıldızlı otellerde genel müdür olma hakkını verirken, B Tipi yönetici belgesi beş-yıldızlı otellerde orta kademe yöneticiliği yani, Gn. Müdür Yardımcılığı veya 4 yıldızlı otellerde Gn. Müdür düzeyine kader yükselebilme hakkını vermektedir. A Tipi yönetici Belgesi beş yıldızlı otellerde genel müdür olma hakkını sağlamakta olup, en üst yönetici belgesidir. Yukarıdaki kariyer planlaması aşamalarından geçirilen yöneticiler turizm işletmelerinin gerektirdiği üstün bilgi ve becerilerle donanmış olacağından sektörün gelişmesine büyük katkılar sağlayacağı kanısındayız. 12 Yöneticiler, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilere yöneticilik verilmemesi konusunda aynı görüştedirler Irfan Mısırlı, Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi, Ankara. 9

10 Tablo 1. Yönetici Belgesi Kriterleri Şekil 1. Yönetici Belgeleri Piramidi 10

11 KAYNAKÇA tarihli ve B.08.0.SGB /526 sayılı Makam Onayı gereğince de Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Sayılı Kanunun 10. Maddesi sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnameler Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu. 21 Nisan İrfan Mısırlı, Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi, Milliyet Gazetesi, 21 Mart Murat Yeşiltaş, İlker Öztürk ve Fatih Türkmen, Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkilerinin Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: X, Sayı 1, Haziran 2008 Resmî Gazete, tarih ve sayılı Tiyader (Turistik İşletme Yöneticileri, Turizm Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli ile İlişkiler Derneği) ttogm.meb.gov.tr/haber.php?go=tamhaber&haberid=41 Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 2012 turizm gelirleri Turizm Eğitim Analizi Raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Yoel Mansfeld and Abraham Pizam, Tourism Security and Safety, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Oxford, U.K.,

12 12

13 13

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER RAPOR EKİBİ... 1 GİRİŞ... 3 1.

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ Yard.Doç.Dr. Orhan KOÇAK Yalova Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Semiha YÜKSEL Yalova Üniversitesi,

Detaylı

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 143-160, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ Açelya ÖZER 1 Özet Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarında yabancı dil

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi*

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi* Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi* Personnel Management in Turkish University Librarıes Sönmez ÇELİK** Öz Üniversite kütüphanelerindeki personel ve personel yönetimi konusunun

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

TOPLU YEMEK ÜRETİCİSİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

TOPLU YEMEK ÜRETİCİSİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TOPLU YEMEK ÜRETİCİSİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA ÖZET Kocaeli ülkemizin çok önemli bir sanayi kentidir. Şehirde ki sanayi kuruluşlarında, fabrikalarda, küçük ve orta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL TEKNİK LİSE ELEKTRİK BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI İŞ GÜVENLİĞİ SORUNLARI Mehmet Ragıp SEKMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı