PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI"

Transkript

1 PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran

2 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6 HAKKINDA YAZILANLAR...7 YÖNETTİĞİ TEZLER...8 2

3 İSTATİSTİK PROJELER 1 TEZ 1 MAKALELERİ 17 TEBLİĞLER 14 RAPORLAR 1 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR 7 ÖNSÖZLERİ 3 TOPLAM 44 HAKKINDA YAZILANLAR 18 YÖNETTİĞİ TEZLER 27 3

4 PROJELER 1. Dener, Hasan, Işın; Aluftekin, Nilay ; Gülçubuk, Bülent : Yerel düzeyde kalkınmada tarıma dayalı KOBİ'lerin işlevleri üzerine bir araştırma: Karaman ili Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde potansiyel belirleme ve model geliştirme. TÜBİTAK SBB Proje 105K077, 2008: cac a6a2c TEZ 1. Die den zwei-faktoren-produktionsfunktionen zugrundeliegenden Hypothesen des technischen Fortschritts und deren Überprüfung mit Zeitreihen des Aggregats der türkischen Wirtschaft ausser Landwirtschaft. [Bonn]., s. MAKALELERİ 2. Fiyat Değişimlerindeki Hızlanma veya Yavaşlama Eğilimlerinin Niteliksel Olarak Saptanmasına İlişkin Basit Bir Test. Hacettepe Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara, (1-2), , [mktp/mktp] 3. Toptan Ticaret Sektöründeki Yoğunlaşma Yapısının Değişimine İlişkin Bir Gözlem. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara, (1-2), , [mktp/mktp] 4. Turizm Talebi Göstergesi Olarak Gerçekleşmiş Aylık Yabancı Gecelemelerinin Tahminine İlişkin Bir Yöntem Bir OperasyonelTanıtım Hatasının Düzeltilmesi. Hacettepe Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara, (1), , [mktp/mktp] 5. Yayın Yılı ve Türkiye Bibliyografyasındaki Kayıt Yılı Üzerine Türk Kütüphaneciler Dernegi Bülteni, Ankara, (1), , 1-7. [mktp/mktp] 6. Turizm müesseseleri vasıflar yönetmeliği: Son üç değişikliğin karşılaştırılması. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, [özelsayı/ 7. Turizm talebi ile ilgili bazı ampirik araştırmalar hakkında.., Anatolia, 6 (1): 1995, Sosyal turizm: Ekonomik boyutu ve politika. İçinde: Modern Yönetim Semineri. Ankara: Türk-İş, Kasım ss. (Türk-İş Yayınları: 144). 9. Information on Some International Journals of Tourism, Leisure and Recreation: The Results of a Survey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 12 (1): 2001, (Nazmi Kozak ile birlikte) 10. Tanıtım-Eleştiri: Hüzünleri Taşıdım, Sevinçleri Yaşadım: Anılar (Kitap Tanıtımı). An Autobiography of Hilmi Çelik (Book Review). Bilgi Dünyası, 2007, 8(1), cb827672dbbb6adb1 11. On the emprical derivation of the social optima at different consumer budgets. Ankara, [özelsayı/ 12. Paket tur satışları ve operasyonları arasındaki zamanaşımı ve oluşturulabilecek basit bir konjonktür modelinden çıkan sonuçlar. Ankara,

5 13. Efficiency measurement in the hotel industry: Output-Factor Constrained DEA Application. Anatolia, vol. XI, no: 2, 2000 (Ş. Tarım, A.Tarım ile birlikte). [özelsayı/ 14. Anatolia: The evolution of a Journal and a title bibliography in English. Anatolia, vol. VIII, no: 3, [önsöz/ 15. İsmet Ergün ün basılmış ve basılmamış eserleri üzerine bir bibliyografya önçalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c18, n1, 2000, 7-33ss. [özelsayı/ 16. İktisadi Makalelerin Alt Konulara Dağılımı Hakkında Bazı Gözlemler: Journal Of Economıc Lıterature'dan Yapılan Sayım Ve Sonuçların Değerlendirilmesi.. Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C3, N1/2, 1985, ss. [10/Enfo-Mk] (Hasan Fehmi Atasagun ile birlikte) 17. Onuncu Sayısında Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ve Denetimli Permüte Başlık İndeksi.. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C8, N2, 1990, ss. [10/Enfo] 18. Ahmet Külebi: Mesleki Bibliyografyası, Üç Bilinmeyen Çalışması Ve Bir Değerlendirilmemiş Anketi.. Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C8, N1, 1990, 1-13ss. [87/ TEBLİĞLER 19. Turizm eğitimi üzerine bazı notlar. (Tebliğ). Kapadokya Turizm Semineri, Ekim Dinlence üzerine notlar. (Tebliğ). Ankara: (ILO-PIACT/Türk-İş Çalışma ve Yaşama Çevresinin İyileştirilmesi Programı Birinci Danışma Kurulu 5. Komisyonu'na sunulmuştur. 21. Kavramsal Dizin Geliştirilmesi ve Türkçe Kavramsal Dizin Geliştirilmesindeki Sorunlar. Ünak 08: Bilgi: Farklılık ve Farkındalık. (Aytaç Yıldızeli ile birlikte) The use of the Internet in Government Libraries: The Case of Turkey. (Serhat Cakir, Aytac Yildizeli, Tayfun Gülle, Hatice Kübra Bahsisoglu, Nesrin Ince, Ayla Anadolu, Gülsema Aydemir, Neslihan Kocabey ile birlikte) Turizm olgusunun ekonomik yönüne genel bakış. TOBB Turizm Eğitimi Semineri, Ankara, Ekim [özelsayı/ 24. Bibliyografik Veri Tabanı Oluşturma Ve Türkiye'deki Durum.. Bilgide Kaybolmamak Ve Bilgiyi Yönetmek Sempozyumu'na Sunulan Bildiri, Ünak, Eylül 2004, İstanbul. (Aytaç Yıldızeli İle Birlikte) 25. Makalelerde öz hazırlama üzerine. İçinde: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık ss.(Aytaç Yıldızeli ile birlikte) 26. Öz yazma süreç ve ilkeleri. İçinde: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık ss. (Aytaç Yıldızeli ile birlikte) Bilimsel iletişim ve bilgi yönetimi hakkında. ÜNAK'06: Bilimsel İletişim Ve Bilgi Yönetimi 12 Ekim Enformasyon Etiği Üzerine. ÜNAK'03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu 25 Eylül Türk Tıp Dizinindeki Dergilerde Dergi Özellikleri Yönünden Bazı Yapısal Gelişmeler. ÜNAK 03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu 25 Eylül

6 30. Bilgi Merkezleri Ulusal Politikası ve Oluşturulmasına Yönelik Sistematik yaklaşım... (Aynur Ertunç ve Aytaç Yıldızeli ile birlikte). Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi Ve Sorunları Sempozyumu 7 Mart 1996 Ankara 31. YILDIZELİ,Aytaç ; DENER,Hasan Işın:Makalelerde öz hazırlama üzerine. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ed: Orhan Yılmaz.Ankara:TÜBİTAK-ULAKBİM, DENER,Hasan Işın;YILDIZELİ,Aytaç :Öz yazma:süreç ve ilkeleri.sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ed:Orhan Yılmaz.Ankara:TÜBİTAK-ULAKBİM, Dener,Hasan Işın:Bilimsel iletişim ve bilgi yönetimi hakkında. (Davetli Konuşmacı)..Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara,Gazi Üniversitesi 2006 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu: ÜMAK'06 Bildiriler.Editörler:Aytaç Yıldızeli,Hatice Kübra Bahşişoğlu;Yard: Başak Bulgun,Fatih Kumsel,Serap Kazaz.Ankara:ÜNAK.8-17 RAPORLAR 34. TURBAN Dokümantasyon Merkezi için bir sınıflandırma sistemi: Yaklaşım Metodu ve Sınıflandırma Önerisi. Ankara: Aralık [özelsayı/ TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR 35. Döviz bozdurma zorunluluğu tedbiri konusunda not. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, [özelsayı/ 36. Genel ve sektörel ekonomik politika kavram ve ilişkileri. Ankara: [özelsayı/ 37. Öngörülen Turizm istatistikleri sistemi ve örgütü hakkında. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ocak Türkiye nin tanıtma politikası. Ankara: (İhsan Çetin, R. Taşçıoğlu, Cahit Benövenli ile birlikte) 39. Turizm ekonomisi ve turizm politikası ( ders yılı için). [Ankara: Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, 1982]. 39s. Metin teksirdir. [özelsayı/ 40. Turizm politikası çalışmalarına özgü bir politika kavramının genel boyutları hakkında. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Kasım y. (TAP Çalışmaları: 7). Metin teksirdir. 41. Turizm ekonomisi veya sektörel ekonomik disiplinlerin genel ekonomi öğretisine doğrudan doğruya bağımlı oldukları gerçeği üzerine bir giriş dersi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, [özelsayı/ ÖNSÖZLERİ 42. Önsöz. İçinde: Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği bibliyografyası. İstanbul: TTOK, Önsöz, Türkiye Akademik Dergiler Rehberi. Ankara: Birlik Ofset, Önsöz, Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2002, Ankara: Detay Yayıncılık,

7 HAKKINDA YAZILANLAR 45. Dener, Hasan Işın : Kuru Özgeçmişe Niyet, Dere-Tepe Düz Gittim e Kısmet. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar Tuncer, Doğan: Bir öğretim Üyesi Portresi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar Ayhan, Doğan Yaşar : Beytepe de Bir Akşam Vakti.. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar Akıncı, Ersoy : Hasan Hoca.. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 49. Altuğ, Duygu : Kağıtlar Mesajlar ve Hasan Işın Dener. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 50. Çetin, İhsan : Hasan Işın Dener. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 51. Ağaoğlu, Bülent : Örnek İnsan ve Bilim Adamı Hasan Işın Dener. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar ss. 52. Kozak, Nazmi : Hocam, Tez Danışmanım ve Yine Hocam.. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar ss. 53. Ömürgönülşen, Uğur : İyi Bir Dergi Editörü Nasıl Olunur? Bkz. Hasan Işın Dener. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 54. Atasagun, Hasan Fehmi : Sucu. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 55. Ferendecı Özgödek, Meltem: Hasan Hocama Saygılarımla Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 56. Anadol, Yaprak : Kilimanjaro Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar Yıldızeli, Aytaç : Sevgili Hasan Işın Dener Hocam. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 58. Güneren, Ebru : Hasan Hocam.. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 59. Yıldırım, Hüseyin : Gün Gördüm - Yüzler Gördüm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 60. Öğrencilerinin Gözüyle Prof. Dr. Hasan Işın Dener. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar

8 61. Kavak, Bahtışen : Bir İnsan Bilim Adamı na. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar s. 62. Aksöz, E. Ozan - Çağıl Hale Özel: Prof. Dr. Hasan Işın Dener in Yönettiği Lisansüstü Tezlerin Özetleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21 Sayı 1 Bahar YÖNETTİĞİ TEZLER 1. Kaya, Bayram: Türkiye termal turizmi, arz potansiyeli ve öngörülen yatırımlar. Ankara, XIV+139 y. 2. Kutvan, Ayşe: Planlama kriteri olarak turistik çekicilikler; Tercihlerin ve potansiyelin saptanmasında bir yöntem yaklaşımı ve uygulaması, Ankara, XI+133 y. 22 tablo, 36 harita. 3. Binici, Sadık: Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket Sonuçlarının Turizm Harcamaları Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yılmaz, Yaşar: Sosyal turizm ve Türkiye. Ankara, XII+102 y. 5. Yıldızeli, Aytaç: Turizm Kavramsal Dizini (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nuri, Hasan: K.K.T.C. turizm arz ve talep yapısının araştırılması ve geleceğe yönelik konaklama sistemi çalışması. Ankara, Şentürk, Leyla: Bazı Turist Eğilim ve Seyahat Acentası Anketlerinin Turistlerin Beklenti ve İzlenimleri Yönünden Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Baytok, Sevinç: Türkiye nin Kısa Dönem Etkisinden Arındırılmış Dış Aktif Turizm Talep Fonksiyonları (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.[yöktm/ 9. Çol, Birsen Lale: Fayda Kuramı Yaklaşımının Bir Turist Eğilim Anketi Bulgularıyla İstatistiksel Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.[yöktm/ 10. Erkunt, Cemile: Türkiye ye Yönelik Dış Turist Akımının Çekim Tipi Bir Analog Model Yoluyla Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.[yöktm/ 11. Gürel (Kavafoğlu), Meryem: Türkiye de Konaklama İşletmeleri Üretim Fonksiyonları: 1980 ve 1985 Sanayi ve İşyerleri Sayım Sonuçlarının Bir Kesit Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.[yöktm/ 12. Kozak, Nazmi: Mevsimlik Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Sorunları ve Güdüleme Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme: Bodrum ve Yöresinde Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Nazmi KOZAK. Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.[yöktm/ 13. Çıraklar, Nurcan: Belgeli Konaklama İşletmelerinin Doluluk Oranına Bağımlı Risk Yapısının Analizi ve Sonuçlarının Uygulamaya Yönelik Bir Değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.[yöktm/ 14. Akkaya, Albatros: TURBAN A.Ş. Konaklama İşletmelerinin Maliyet Fonksiyonları: 1988 Yılı İşletme İstatistiklerinin Ekonometrik Bir Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.[yöktm/ 15. Cengiz, Melek: Turizm Fiyat İndeksleri: Yapısı, Kurulması, Uygulamaları ve Türkiye deki Olanakların İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.[yöktm/ 16. Güneren, Ebru: Nitelikli Otellerde Standartların Belirlenmesi ve Korunması Yönünden Toplam Kalite Kontrolü ve Yönetimi: Büyük Ankara Oteli İçin Bir Yaklaşım (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992.[yöktm/ 8

9 17. Ferendeci, Meltem: Türkiye de Şehir Zincir Otellerinin Kullandıkları Pazarlama Yaklaşımları ve Personel Alt Sistemi Tarafından Desteklenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993.[yöktm/ 18. Temiz, Ayşe Yeşim: Turizm Yatırım Projelerinde Kullanılan Talep Analizi Yaklaşımları ve Öneriler (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.[yöktm/ 19. Seyrek, Melik Tolga: Sermaye Piyasalarında Portföy Yönetme Amaçlı Erken Uyarı Sistemleri Örnek Seçilmiş Teknik Göstergelere Dayalı Bir Model Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998.[yöktm/ 20. Karacaer, Şule: Antalya yöresindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde toplam etkinlik ölçümü: Bir veri zarflama analizi uygulaması [Total efficiency measurement of 4 and 5 star hotels in Antalya region: A data envelopment analysis application]. Danışman: Prof.Dr. Hasan Işın Dener. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans tezi y. [yöktm/ 21. Salihoğlu, Salih: Üretim Faktörü ve Maliyet Unsuru Olarak Araştırma-Geliş-tirmenin Üretim Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Verileri ile Ekonometrik Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.[yöktm/ 22. Demiralp, Banu: Büyük Ölçekli Şirketlerin Yatırım Fonksiyonları: Sektör Bilân-çosu Verileriyle Ampirik Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.[yöktm/ 23. Aydın, Fulya: Pazarlama Araştırmalarında Uluslararası Karşılaştırılabilir Veri Tabanı İhtiyacına Yönelik Hanehalkı Tüketici Profilinin Anket Yoluyla Oluşturulması: ESOMAR Modelinin Sosyoekonomik Statü Değişkenleri Çerçevesinde Türkiye Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kaygın, Canan: Pazarlama Karmasına İlişkin Müşteri Algısının Ölçümünde Geliştirilmiş Farklı Ölçeklerin Cep Telefonu Ürününe Uygulanması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.[yöktm/ 25. Selçuk, Ebru: Turkish Expectation Surveys of the Manufacturing Industry: An Investigation on Prediction Accuracy of Production and Sales Data (Yüksek Lisans Tezi). Ebru SELÇUK. Ankara: Çankaya Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.[yöktm/ 26. Sever, Süleyman Nazif: The Desulphurisation Cost Change in an Integrated Iron and Steel Plant: An Empirical Analysis (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Nazif SEVER. Ankara: Çankaya Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, [yöktm/ GAYRİ RESMİ DANIŞMANI OLDUĞU TEZLER 27. Ağaoğlu, Bülent: Türkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir bibliyografya araştırması. Ankara, VII+59+XIII+148+ll y. Yöneten: Dr. Doğan Yaşar Ayhan 9

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2324 Number: 25-I, p. 399-410, Summer I 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı