Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları"

Transkript

1 Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları GENEL ŞABLON A BEYANNAMELER VE BİLDİRGELER HAKKINDA GENEL BİLGİ B CEZALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ C KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE UYGULANACAK CEZALAR D KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME DÜZENLENMESİ E İLGİLİ KANUN VE TEBLİĞLER Bu çalışma, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile bildirim formlarının tahakkuk edilme uygulamasına yöneliktir. Farklı görüşler ve yorumlar yapılabilir. A BEYANNAME VE BİLDİRİMLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Mükellefler beyanlarını iki şekilde yapmaktadırlar. 1 Elektronik ortamda beyan 2 Kağıt ortamında beyan Beyannamede asıl olan mükellefin beyanı olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı bu beyanların şeklini belirlemeye ve beyannamelerin beyan şeklini belirlemeye yetkilidir. Yine aynı şekilde gerektiğinde veya devamlı olarak bilge ve belge isteme yetkisi bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bu yetkiye dayanarak, yaptığı düzenleme ile bazı mükelleflerin, bazı beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda verilmesini mecburi kıldı. (17/01/2008 VUK 31/2008 1/e beyanname9 VUK 31 sirkü) B CEZALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ Vergi usül kanununda vergi cezaları üç çeşit sayılmıştır. 1 Usülsüzlük Cezası A) Usülsüzlük Cezası a) 1. Derece Üsülsüzlük b) 2. Derece Usülsüzlük B) Özel Usülsüzlük Cezası 2 Vergi Ziyaı Cezası 3 Kaçakçılık Cezası

2 i. Vergi ziyaı cezası için, mutlaka vergi kaybının olması gerekir. ii. Usulsüzlük cezası için vergi kaybının olması şart değildir. iii. Özel usulsüzlük cezası daha çok kanunda özel olarak belirtilmiş işlem ve olaylarla ilgi iv. Vergi ziyaı cezası, tahakkuk ettirilmeyen vergi miktarı üzerinden hesaplanır. Tahakkuk ettirilmeyen vergiyi; a. Mükellef kendi beyan eder ise, vergi tutarının %50 si kadar. b. İdare tespit eder veya inceleme sonucu çıkar ise, hesaplanan verginin bir katı tutarında. c. VUK 359. Madde de sayılı kaçakçılık suçları nedeniyle ortaya çıkarsa, hesaplanan verginin 3 katı tutarında, Vergi ziyaı cezası (VUK 344) v. Bir fiil (suç) ile hem Vergi Ziyaı Cezası, hem de Usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir ise, yüksek olan tutar Sadece vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası karşılaştırılabilir. Özel usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası karşılaştırılmaz, ikisi de kesilebilir. (VUK 336) vi. Vergi ziyaı cezası beş yıl içinde birden fazla kez kesilir ise %50 arttırılır. (VUK 339) vii. Usulsüzlük cezası iki yıl içinde birden fazla kez kesilir ise %25 arttırılır. (VUK 339) viii. Aynı yıl içinde, aynı türden birden fazla usulsüzlük cezası kesilir ise, bir den fazla cezalar ¼ oranında (VUK 337) ix. Beyannamenin zamanında verilmemesi re sen takdir sebebidir. Beyanname verilmemesi durumunda idarenin Takdir Komisyonuna sevk etmesi gerekir. İncelemeye sevk edilmeden beyanname verilmesi durumunda, bu beyannamedeki tutarlar re sen takdir edilmiş gibi tarhiyat yapılır. (VUK 30) x. Beyannamelerin süresinde verilmemiş olması 1. Derece usulsüzlük sebebidir. Bu durum aynı zamanda re sen takdir sebebi olduğundan ceza 2 kat uygulanır. Beyan süresinden 15 gün içerisinde verilmesi durumunda ll. Derece usulsüzlük uygulanır. (VUK 352) xi. Pişmanlık hükümlerinin oluşması için bir vergi kaybından bahsedilmesi gerekir. Bu sebeple ödeme çıkmayan beyannameler için pişmanlık talep edilemez. (VUK 371) xii. Kanuni süresinden sonra, pişmanlık ile verilen beyannamelere vergi ziyaı cezası kesilmez. 1 kat 1. Derece Usulsüzlük cezası xiii. Elektronik ortamda verilmesi mecburi beyannamelere özel usulsüzlük cezası kesildiğinde ayrıca usulsüzlük cezası kesilmez. C KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE UYGULANACAK CEZALAR Öncelikle şu hususları göz önünde bulundurmalıyız. 1 Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere I. Usulsüzlük cezası veya II. Vergi ziyaı cezası 2 Beyanname ve bildirim formları elektronik ortamda veriliyor ise ayrıca; Özel usülsüzlük cezası Özel usulsüzlük cezası, beyanname için ayrı, bildirim formları için ayrı hesaplanır.

3 Beyannameler kanuni süresinde verilmez ise ilk 30 günde ayrı, ikinci 30 günde ayrı oranda ceza Bildirim formları kanuni süresinde verilmez ise, takip eden günde cezalı işlem görür. Ancak formlar kanuni süresinde verilip, düzeltme yapılacak ise; kanuni süresini takip eden ilk on günde ayrı, sonraki onbeş günde ayrı oranda cezalı işlem görür. ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLERE UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KSS VERİLEN BEYANNAMELERE UYGULANACA CEZA TUTARLARI BEYANNAMELER İLK 30 GÜN İÇİNDE SONRAKİ 30 GÜN İÇİNDE BU SÜRELERDEN SONRASI SERMAYE ŞİRKETLERİ 1000 x 1/ x 1/ ,00 TL 1. SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI 1000 x 1/ x 1/ ,00 TL 2. SINIF TÜCCARLAR 500 x 1/ x 1/5 500,00 TL YUKARIDAKİLER DIŞINDA KALANLAR 250 x 1/ x 1/5 250,00 TL BİLDİRİMLER BİLDİRİMLERİN DÜZELTME SÜRELERİ VE CEZALARI BİLDİRİM VERİLDİKDEN SONRAKİ DÜZELTME SÜRELERİ İlk 10 Gün TAKİP EDEN 15 GÜN BU SÜRELERDEN SONRA YAPILAN DÜZELTME VEYA BİLDİRİMİN HİÇ VERİLMEMİŞ OLMASI SERMAYE ŞİRKETLERİ CEZA YOK 1000 x 1/ ,00 TL 1. SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI CEZA YOK 1000 x 1/ ,00 TL D KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAMELERİN DÜZENLENMESİ Genel Bilgiler; i. KSS elektronik ortam da beyanname verilmesi 2008/Mart döneminden itibaren olmaktadır. Bu tarihden önceki beyannemeler kağıt ortamında verilmelidir. ii. Beyannameleri pişmanlık talepli veya pişmanlık talepsiz olarak vermekteyiz. a. Pişmanlık talepli beyanname verebilmek için VUK 371. Madde şartlarını taşıyor olmak gerekir. b. Ödeme çıkan bir beyanname, VUK 371. Madde hükümlerine göre tahakkuk ettirilir ise vergi ziyaı cezası uygulanmaz. c. Pişmanlık talepli ve KSS birlikte seçilemez. Pişmanlık şartları mevcut ise pişmanlık talepli verilmeli

4 d. Ödeme çıkan beyannameleri pişmanlık ile, ödeme çıkmayanları pişmanlık talepsiz vermek doğrudur. iii. Düzeltme beyannamelerinde, olması gereken doğru beyanname düzenlenir. Tahakkuk ettiğinde eski beyanname geçersiz olmuş olur. iv. Düzeltme beyannamelerine özel usulsüzlük cezası kesilmez. v. Beyan dönemi içinde verilecek düzeltme beyannamelerine cezalı işlem yapılmaz. Ancak eski beyannamenin Damga Vergisi iptal olmadığından ödemek gerekir. ELEKTRONİK ORTAMDA KSS BEYANNAMELERİN DÜZENLENMESİ Elektronik ortamda beyanname verildiğinde karşımıza ilk önce aşağıdaki tablo gelmektedir. Bu tablodaki DVM ve IHT kutucukları ile ilgili bilgileri boş geçip, PIS, KSS ve DZT kutucuklarını açıklıycaz. Beyanname Türü MUH TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası - Ad Soyad/Unvan A B. Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü Vergilendirme Dönemi Durumu SETBAŞI VD 04/ /2008 Onay bekliyor Özel Onay Kodları ve Açıklamaları Kod DVM IHT PIS KSS DZT Açıklama Damga Vergisinden Muafiyet İhtirazi Kayıt Pişmanlık Talepli Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERİ İKİYE AYIRMAK GEREKİR A) DAHA ÖNCE BEYANNAME VERİLMEDİĞİ DURUM; 1) Ödeme Çıkmaz İse; Pişmanlık talep edilemez, sadece KSS işaretlenir. KSS kutucuğu işaretlenir.

5 2) Ödeme Çıkar İse; Pişmanlık talep edip etmeyeceğimiz sorulur. 1 Pişmanlık Talepli; PIS işaretlenir. PİŞMANLIK TALEBLİ PIS kutuçuğu işaretlenir. VUK 371. Madde şartlarına haiz ise pişmanlık talep edilebilir. Ancak elektronik ortamda pişmanlık talebi kabul edilip, idare pişmanlık şartlarının oluşmadığı hükmüne karar verirse sonradan da cezai işlem yapılabilmekte. 2 Pişmanlık Talepsiz; KSS işaretlenir. KSS kutucuğu işaretlenir. B) DAHA ÖNCE BEYANNAME VERİLMİŞ ANCAK DÜZELTME GEREKTİRDİĞİ DURUM 1) Ödeme Çıkmaz İse; Pişmanlık talep edilmez, KSS ve DZT birlikte işaretlenir. KSS ve DZT kutucuğu işaretlenir. 2) Ödeme Çıkar İse; Pişmanlık talep edip etmeyeceğimiz sorulur. 1 Pişmanlık Talepli; PIS ve DZT işaretlenir. PİŞMANLIK TALEBLİ PIS ve DZT kutuçuğu işaretlenir. VUK 371. Madde şartlarına haiz ise pişmanlık talep edilebilir. Ancak elektronik ortamda pişmanlık talebi kabul edilip, idare pişmanlık şartlarının oluşmadığı hükmüne karar verirse sonradan da cezai işlem

6 yapılabilmekte. 2 Pişmanlık Talepsiz; KSS ve DZT işaretlenir. KSS ve DZT kutucuğu işaretlenir. PİŞMANLIK TALEBLİ BEYANNAMENİN YANLIŞLIKLA PİŞMANLIK TALEBSİZ VERİLMESİ PİS kutuçuğu işaretlenmesi gerekirken, yanlışlıkla KSS kutuçuğu işaretlenir ise Vergi Ziyai Cezası çıkabilir ve 1. Derece usülsüzlük cezası 1 kat yerine 2 kat E İLGİLİ MEVZUAT Konu beyannameler olunca, oldukça geniş bir mevzuatı incelemek gerekir. VUK 141, 148, Mük.257, Mük.355, 371 gibi. Ben aşağıda sadece ceza rakamlarını içeren düzenlemeleri verdim. Mük. 355 (5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; ) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; )30 gün(1) içinde verilmesi halinde (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; )1/10(2) oranında, bu sürenin dolmasını takip eden (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; )30 gün(1) içinde verilmesi halinde ise (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; )1/5(3) oranında uygulanır. (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; ) Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; )1/5(4) oranında uygulanır.

7 (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; )Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. 400 no lu VUK Teblii Kanunun Mükerrer 355 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik 3.1. Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannameler ile Bildirim veya Formlar Dolayısıyla Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezası 6009 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda verilecek beyannamelerle düzeltme amacıyla verilen bildirim veya formların süresinden sonra verilmesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezaları yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeye göre, - Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanunî süresinden sonra verilmesi nedeniyle kesilecek olan ve mükellefiyet durumuna göre Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan özel usulsüzlük cezaları; beyannamenin elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan başlayarak birinci 30 günlük süre içerisinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bunu takip eden ikinci 30 günlük süre içerisinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacaktır. - Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır. SON SÖZ, Bu çalışma kanuni suresinden sonra beyanname düzenlemesinin, uygulamasına ilişkindir. Uygulamaya yönelik bir çalışma olduğundan, teorik olarak gelecek her türlü eleştiriyi peşinen kabul ediyorum. Ayrıca benimde çalışmamda yararlandığım, bu konuda çok güzel bir sirkü hazırlamış olan Eray Mercan üstadın çalışmasını tavsiye ediyorum. (TÜRMOB/sirk

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÖN KAPAK VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI

MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI Memiş KÜRK* I-GİRİŞ : Beyan esasına dayanan vergi sistemimizde mükellefleri doğru beyanda bulunmaya zorlayan idari mekanizma vergi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 2007 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? VERGİMİ KOLAYCA NASIL ÖDERİM? 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

YANILMA TARİH Mİ OLUYOR? Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı. Giriş

YANILMA TARİH Mİ OLUYOR? Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı. Giriş YANILMA TARİH Mİ OLUYOR? *Yaklaşım Dergisinin 214. Sayısında yayınlanmıştır. Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nda yanılma adı altında bir müessese düzenlenmiştir.

Detaylı