Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus"

Transkript

1 Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu ana cümlede: still, nevertheless, nonetheless, was/were able to, but, yet, manage to olabilir. Kural 2:,and,but,so,for,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: (,) virgülden sonra gelen yapılar You may be, but MAY i görünce BUT ı ara!!!!!!!!!!! condition in situtation in AND + so BUT + even so Kural 5: Kural 6: Suppose that Supposing Provided that Providing IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli A is B yapısı varsa; A is B, thus only thereby generally sonrası boşluk % 100 fiil İNG li olur. Kural 7: range from A to B. vary from A to B. vary between A to B. differ from A. Kural 8: So long as IF yapısıdır. As long as As sıfat as Sıfat olan long ile kullanıldığında iki şeyin benzerliğini yapmak için kullanılır. Kural 9: For+ noun For+ SVO Preposition olan FOR Because olan FOR My story is as long as your story. Kural 10: Now that Seeing that Cümle başına gelir. Inasmuch as in that for Cümle başına gelmez in that (SVO gelir) = as regards (noun gelir) Anlamı: açısından Kural 11: THOUGH 1. Although/Even Though anlamı. 2. Cümle sonunda kullanımı ve yinede/ama anlamı. A friend of mine mine doğru me olmaz. Kural 12: STILL 1. Tense sorularında still görünce Present rense seçilir. 2. Bağlaç sorularında Although/Even though/though gibi bir bağlaç seçilir.

2 Kural 13: WHİLE WHEREAS Ana cümlenin sonuna gelirse, önüne virgül (,) gelir. Kural 14: So that+ SVO birleşik yazılan so that amaç (yapabilmek için) bildirir. 1. Özneler farklı, 2. Zamanlar aynı olmalıdır. 3. Zıtlık ister (but/however/ yet gibi) so adj that such adj+noun that O kadarki anlamında sebepsonuç bildirir. Kısaltması as to ile yapılır. Kural 15: Kural 16: Both. And. Not only.but (also). Neither.Nor. Either.Or. Kural 17: Over + present süreç Over + past süreç Hence far Thus far So far sonra gelen fiil %100 çoğul fiil olur. ikinci kısımdan sonra gelen özneye göre tekil yada çoğul fiil olur. future present perfect present perfect/ present perfect cont. By the time dan sonra V1 gelirse karşısı will have V3 will have been Ving V2 gelirse karşısı had V3 had been Ving by the time= by the end of=by Kural 18: At the moment At present Presently For the time being Constantly Now (now present perfect de olabilir) %100 am is Ving are Kural 19: DURING Kural 21: last year (belirli zaman) V2 last years (belirsiz zaman) have/has V3 Kural 20: Before ve Until hariç, bağlaç tarafı önce olan olayı anlatır. (past zaman) When HAD V3, V2 yada V2, V2 Once After (present zaman) As soon as V1, will V1 yada have/has V3, will V1 Kural 22: in case lest SHOULD ister. fort the fear that İhtimaline karşın, olursa diye, korkusuyla.. On my own By myself own lar on alır. self ler by alır. Kural 23: Kural 24: ANY: Olumsuz cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuzlaştırmaz. TOO: Olumlu cümlede kullanılır ve cümleyi olumsuzlaştırır. Any: herhangi bir Any doctor = herhangi bir doktor Some: tek /mutlak Some way= mutlak/tek yol

3 Kural 25: very (-) Kural 26: very (-) Few only a (-) quite a (+) (a lot of) just a (-) quite a (+) Little only a (-) just a (-) a (+) a (+) Kural 27: the most beatiful (superlative) by far far and away quite much very The very best Kural 29: UNUTMA: as as (+/-) so..as (-) Cümle olumu (+) ise: I work as much as Ali. Kural 28: more beaitiful (comparative) even rather far much/slightly alot /a great deal/a little Kural 30: by %40 % li ifadelerin başına by gelir. twice/ three times/four times Cümle olumsuz (-) ise: I don t work as much as Ali. Kural 31: quite two million jobs almost/ all but nearly/roughly approximately/about up to/as many as Kural 32: bu şekilde sayısal ifadelerin önüne bu yapılar gelir. in case of NOUN in case SVO SVO should Kural 33: Ought to Have to Has to Are to Kural 35: Yet yada Also gelir. have/has V3 V1 As long as So long as IF yapısıdır Gizli IF olan BUT var UNUTMA!!!! could/would/might V1 could/would/might HAVE V3 Kural 34: Kural 36: AS IF AS THOUGH BUT BUT V1 V2 İki cümle bağlamaz Fiil yanına gelir. Çoğunlukla kendisinden sonra fiilin bir derece pastı alınır. -mış gibi comparative and comparative yapısından sonra present continous tense gelir. better and better more and more am/is/are V ing gelir. AS TO AS FOR Kendisinden sonra NOUN gelir. Anlamı: e gelince.

4 Kural 37: Since V2, have/has V3 V2, have/has been Ving ever since=since Since Kuralı UNUTMA! Kural 38: so that in order that in order to so as to as to to C2 (can-could) M2 (may-might) W2 (will-would) VERB gelirrrrr.. Kural 39: Kural 40: All+time Earlier Before Once Kural 41: Perfect Continous lar gelir. Cümle sonuna geldiklerinde HAD V3 alır. Never Already Just Yet Have/has V3 Had V3 Will have V3 den biri gelir. (perfect yapılar) was/were Ving varsa Kural 42: When/While/Just as /As At this time Had V3 varsa V2 ara!!! Had V3-Had V3 asla yan yana gelmez. Had V3- was/were Ving ile asla yan yana gelmez. Would-Had Been Ving asla yan yana gelmez. OF ALL varsa superlative yapı ara. Superlative bir yapı bizi çoğunlukla Present Perfect tense götürür. V2-V2 yan yana gelir. was/were Ving- was/were Ving yan yana gelir. Kural 43: V1- Have/Has V3 sadece AND ve BUT varsa yan yana gelir. Have/Has V3- Have /Has V3 (perfect yapılar asla yan yana gelmez) sadece AND ve BUT varsa yan yana gelir. Kural 45: Önerme Cümlesi past ise karşısı en az V2 olmalı. He said that V2 (en az V2) Önerme Cümlesi present ise karşısı en fazla V2 olmalı. He say that V2_(en fazla V2) Kural 44:,. preposition bağlaç place time Kural 46:, Boşluktan sonra bunlardan biri varsa boşluk %80 passive dir. Boşluğa, 1. That gelmez 2. Noun clause gelmez 3. To lu kısaltma gelmez 4. Adverbial clause gelmez 5. İf clause gelmez. Kural 47: Neither Only Hardly/Scarcely/Barely Not only At no time No/None Never No sooner Cümle başında geldiklerinde cümle DEVRİK olur. Cümleyi olumsuzlaştırırlar. Kural 48: İt is kalıbı İt is first time have/has V3 second time İt is time + to go İt is time Ali ( ) + V2 İt was time Ayşe ( )+ had V3

5 Kural 49: AS When/While/Just as/as (zaman anlamı) Much as/just as/as (paralel anlam-gibi) Kural 50: Just as Much as As SVO Bunlar like aynı anlama gelirler. İki SVO bağlarlar. Like+ noun gelir. Kural 51: Any longer Any more No longer No more Because/Since/as (çünkü-için anlamı) USED TO V1 ya götürür. (geçmiş) Not: İki SVO ya bir bağlaçla yada bir kısaltma ile bağlanır. Kural 53: İt.. that PASSİVE He. to They/she/we (it hariç tüm özneler) Kural 55: Sadece As + NOUN gelirse olarak anlamındadır. As + SVO gelirse gibi anlamındadır. Kural 52: would rather I would just as soon would sooner Kural 54: QUİTE dan sonraki boşluğa what (wh soruları) a lot of verb superlative yapılar gelir. Kural 56: YES= That s right Sonrasında özne yoksa V1 gelir Sonrasında özne varsa V2 gelir with (+) without (-) + noun adverb adjective + as though ZARF GİZLİ IF (Type2/Type3) ALTHOUGH Kıyafetler İN alır. (Men in black siyah giyen adamlar) Aksesuarlar WİTH alır. (Women with red kırmızı takan kadınlar) Kural 57: NOUN VERB Ving HAD V3 ADV./ADJ. AND BUT OR Ardışık yapılar ister NOUN VERB Ving HAD V3 ADV./ADJ. Kural 58: NOT..BUT Kalıbına Dikkat: Merely But also Solely As well Only Too Bu yapılarda gelebilir.. Kural 59: (özneler aynı) (özne farklı, tense aynı) ALTHOUGH BUT WHİLE/WHEREAS However, In contrast, Nonetheless, Conversely, Nevertheless, On the other hand Even so, JUST AS/MUCH AS/AS Still, Yet on the contrary (özneler aynı, cümlelerden biri olumsuz) Kural 60: GİZLİ İF!!! (YOKSA) must ought to should had better or, or else, ;otherwise, Will Would V1 Would Have V3

6 Kural 61: Like Would like + to V1 Hate + Ving Dislike Economics/Mathematics + İS Bilim dalları s ile de bitse İS alır. Kural 62: So Such Whether That If iki ayrı cümle bağlar. iki ayrı cümle bağlamaz iki ayrı cümle bağlamaz iki ayrı cümle bağlar. Prepositiondan sonra if ve that gelmez. Kural 63: SO= eş anlamlıları: Therefore As a consequence/ consequently Fort this reason As a result Thus/Hence Accordingly That is why Kural 65: FOR= eş anlamlıları: Because Since As Inasmuchas On the grands that Seeing that/now that/in that Kural 67: On/upon cümle başında ise DEVRİK olur. Kural 64: AND = eş anlamlıları: As well as Besides Moreover Furthermore Also İn Addiction Further Kural 66: SUBJUNCTİVE!!!! It s crucial It s important It s significant It s vital importance significance urgency Kural 68: SVO+ as well Subjunctive yapılardan sonra should V1 kullanılmaktadır. Should kullanılmadığında ise filin yalın hali kullanılır. Should V1 yada should atılır ve sadece V1 gelir. SVO +too ile aynıdır. WHEN/AS SOON AS ile eş anlamlıdır. is of-are of have got/has got is to-are to must I love pizza. I love cake, as well. too Kural 69: the question like this NOUN like this isimden sonra Kural 70: Utmost= The Most Utmost+ isim The most+ sıfat noun + like this such as gibi. when a single man would live used to live geçmişe işaret geçmişteki alışkanlık geçmişteki alışkanlık Kural 71: Kural 72: Zarf+isim = böyle bir şey yok Zarf+sıfat = the most beatiful Zarf+zarf = Zarf+sıfat+isim = significantly benefical information Sıfat+isim = red book Kişiye özgü sıfatlar OF alır.. thoughtless of Nesneye özgü sıfatlar FOR alır

7 Kural 73: The reason for my failure is the exam itself. 1.fiil The reason why I failed is the exam itself. Kural 75: 1.fiil 2.fiil Gerund (Ving) ile başlayan özneler daima tekil fiil alır ve sayılmazlar. Teaching students is hard. Kural 77: çoğul özne olmasına rağmen Kural 74: Press: medya Depress: üzmek Oppress: fiziksel işkence Repress: eziyet çektirmek Suppress: bastırmak Compress: sıkıştırmak Kural 76: The number of is (tekil fifl) The number of stories in this book is ten. A number of are (çoğul fiil) A number of stories were interesting. Kural 78: Be going to V1 Will V1 gelecekte planlanmış eylem gelecekte olması olası eylemler Go+Ving go fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir. go fishing go visiting örnek go dancing go playing Kural 79: Sahiplik sıfatlarından sonra gelen yapı ING (Gerund) Most of the members paid their dues without my asking them. Şahıs zamirlerinden sonra gelen yapı TO V1 (infinitive) I told him to come early. too sıfat to sıfat enough to sıfat to to (in order to/so as to) the first to the second to Kural 80: I think I hope Ve Emir cümleleri WİLL ister. V1 gelir. akin to=similar to Kural 81: Kural 82: So MUCH noun that MANY FEW Such A LOT OF noun that LITTLE dependent on independent of indepence from dependence on reliance on am is + likely to=may are Kural 83: If only = I wish (Type2) (Type3) I wish Present bir şey kullanılmaz. (PAST) Could V1 Would V1 modalları kullanılır. Could have V3 Kural 84: UNUTMA! Cümle to ve V1 ile başlamaz. Pasiflerden sonra to gelir. Prepositiondan sonra Ving gelir. Virgülden sonra Ving-V3 gelir. Özneler aynı ise would kullanılmaz. Prep ten sonra ıf, why, that gelmez. Fiilden sonra V3 lü kısaltma gelmez.

8 Kural 85: Only if= if (devrik) Not: Only if cümle başımda ise, ikinci kısım devrik olur. If only= I wish (Type 2/Type 3) Not: If cümleleri her iki tarafı V1-V1 dışında asla aynı tense olmaz. Kural 86: When Once As soon as İlk kısım V1 have/has V3 ikinci kısım Will V1 Kural 87: +noun BUT FOR FOR ALL ALL BUT +noun If it hadn been for In spite of Almost If it weren t for Despite Practically (Type 2/Type3) Kural 89: Kural 88: For all *Despite *In spite of *Notwithstanding sonra noun gelir. *SVO gelecekse the fact that alırlar.(for all hariç) Kural 90: Despite ve in spite of dan sonra Ving de gelir. Recent Recently sadece have/has V3 have/has V3 PREPOSITION + which + whom +whose V2 where = preposition+ which (from which hariç) that which= what Kural 91: Kural 92: At the moment am/is/are Ving WHEREBY Eş anlamlısı: by means of which At that moment V2 A system, a method, a scheme gibi ad öbeklerini izleyen bir bağlaçtır. Kural 93: İsmin yanına gelir (adjective clause) noun+that SVO S yada V eksik olmalı THAT fiil yada sıfat yanına gelir (noun clause) verb+that SVO SVO tam olmalı Kural 94: via=by way of We went to Mersin via Konya. via versa = yada tam tersi When hariç soru ekleri iki SVO bağlamaz. Kural 95: Kural 96: At the moment=now/ at present (zaman zarfı) The moment=when (bağlaç) Whatever Whenever + Whereever MAY gelir. That s why= because That s right= yes

9 Kural 97: Zaman bağlacı tarafına WİLL gelmez. Ving li yapılar gelmez. Kural 98: Zaman bağlacı tarafına sadece SİMPLE PAST SİMPLE PRESENT PRESENT PERFECT PAST PERFECT Until=Till When=While=As=Just as Whilst Kural 99: Kural 100: Zaman bağlacının dışındaki cümleye Since hariç have/has V3 have/has been Ving gelmez Süreç varsa (for two hours) will have been Ving have/has been Ving had been Ving Yani perfect continuous yapılar tercih edilmeli Kural 101: The last time The first time PAST gerektirir. When I first When I last ile eş anlamlı. Kural 102: İlgi bağlaçlarında zaman uyumuna dikkat!!!!! Although V2 yesterday, V2. Although will V1 next week, V2 yesterday. Although past, past. present, present. Zaman uyumu ara. Kural 103: STILL V1 can do is doing haven t/hasn t V3 (still den sonra have done olumlu olamaz) I have done., I still haven t done... yet Kural 104: I hope that I promise that I hoped that I promised that will V1 would V1 Kural 105: TAQ Question Sentence Connector ın içine göre I had worked hard;however, I failed, didn t I? Kural 106: Get Allow (sb) to V1 Adverbial clause nin dışına göre After I had worked hard, I managed, didn t I? Kural 107: Verb Adjective Idea Opinion That Whether + SVO (tam cümle) If S + V + O (what/who) (what/who) Force Make Let Have Kural 108: (sb) Ving Would rather than Would prefer rather than Would rather much Would just as soon Would sooner (smt) V3 Than sadece comp. ile kullanılır. Comparative yapıdır

10 Kural 109: İsmin yanına gelen kısaltma have V3 lü olmaz Virgülden sonra to lu kısaltma gelmez. Verb ün yanına V3 lü kısaltma gelmez. Wh in yanına to lu kısaltma gelir (why hariç) Cümle yanına Cümle başına Kural 111: SVO dan oluşan basit bir cümlede Kural 113: to lu kısaltma gelmez. V1 V2 Will V1 Have/has V3 Seçenekte Am/Is/Are Ving Was/were Ving varsa Yani ana zamanlar kullanılır Zaman bağlaçlarından when/while/just as/as aranır. Kural 110: Cümle sonuna gelen yapılar;, TOO olumlu cümlede (de, da), EITHER olumsuz cümlede (de, da), YET perfect yapıda olumsuz (de, da), AS WELL olumlu cümlede (de, da) INSTEAD yerine anlamında SVO, SVO, Though/Afterwards bağlaç olarak Kural 112: Currently Constantly For the time being Forever İncreasingly Always Kural 114: Aylar in alır. Günler on alır. Yıllar in alır. Ay+gün on alır. (günler baskındır) on April 28th in 1968 am is Ving gelir are Because, Although gibi sebep bağlaçlarının içine gelir. in the world on the earth at Ramazan on Ramazan day Kural 115: BETWEEN iki şey arasında Kural 116: HOW? by/through WHY to / for AMONG sayısının kaç olduğunu bilmediğimiz çok şey arasında after= afterwards=subsequent to=in the wake of Kural 117: Kural 118: Throughout In During Over + SÜREÇ Have/has V3 Have/has been Ving Regarding As to Concerning + noun ABOUT (ilgili/alakalı) anlamındadır. That s to say=yani Kural 119: Kural 120: in conclusion all in all to sum up to summarize in summary İn brief İn short To be brief Sonuç olarak/ özetle Bu yapılar paragrafın ilk cümlesinde yer almayıp diğer her yerde olabilirler. FIRST SECOND THIRD ONE ANOTHER A THIRD FIRST AND FOREMOST ALSO MOREOVER

11 Kural 121: NOUN CLAUSE OLAN WHETHER/IF: Cümle başında sadece whether kullanılır, if kullanılmaz. Kural 122: Much (-/?) Many (-/?) A lot of (+) Whether Jack is happy is certain. I don t know whether/if Jack is happy. Too much Too many şeklinde bir tamlama içinde kullanmışlar ise olumlu cümlede olmalı. Kural 123: Kural 124: Because +SVO Because of +noun I don t know (-) As a result, +SVO As a result of, +noun if/ whether/who/how/why Thanks to +noun + Ving li kısaltma + noun caluse Kural 125: CÜMLE SONUNDA.. I know Kural 126: that (+) too, as well, so,as either, neither, nor SADECE (+) CÜMLEDE SADECE (-) CÜMLEDE APART FROM Olumlu cümlede and anlamında. Olumsuz cümlede except anlamında. also HEM (+) HEM (-) CÜMLEDE NOT: as if/as though fiilin yanına gelir. Kural 127: Kural 128: V1 ile have/has V3 Although-Because grubu bağlaçları hariç asla yan yana gelmez That which= what ADJ CLAUSE olan When Where Why 1. Preposition ile kullanılmaz. 2. Arkalarından asla Verb gelmez. Kural 129: Kural 130: WHOLE ALL WH yapılarda kısaltma to ile yapılır. Process + by which Mean + by which The whole book All time All books (why hariç) Kural 131: Unless= If not zıtlık isterler Even if Kural 132: Someone Anybody one- body = they Unless içine olumsuz yapı almaz. Olumsuz cümle varsa Olumsuz yapı karşı tarafta olur. her iki tarafta da olur. Unless (+), (-). Even if (-),(-). Everything thing-where= it Nowhere Everybody is at home, aren t they?

12 Kural 133: Boşluktan sonra sıfat yada zarf varsa: How However No matter how adjective adverb Kural 134: past now until 1982 since 1982 (1982 e kadar) (1982 den beri) How iki ayrı cümle bağlamaz. Kural 135: SO bir sonucu gösterir cümle başında kullanılmaz. Ancak So.that devrik cümlede cümle başına gelir. So beautiful is she that. Kural 136: Diyalog sorularında What lı sorulara genellikle Well ile cevap verilir. Prepositionlardan sonra if/whether /that gelmez. Kural 137: Everytime=Whenever %100 S. Present I met Ali whenever I go to Van. Ancak Whenever/Everytime+past, used to V1, would V1 Whenever I went to Van, I would visit it. Kural 138: Be likely to= may Modal+V1 (present modal) Be able to= can Be going to= will Modal+have/has V3 Be supposed to=should ( past modal) Used to=would Have to/have got to=must Kural 139: Kural 140: Cümlede bir fiil olur, ikincisi kısaltmadır. İki isim birleşirken araya of alır. Go fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir. Go fishing Go camping Go dancing Prepositionlardan sonra gelen yapı ing lidir. (to hariç) Kural 141: Very X Too FARKI Very çok (very expensive çok pahalı ama alınabilir.) Too aşırı çok (too expensive çok pahalı almam imkansız) Kural 143: Kural 142: ÖZELLİKLE anlamında zarflar: Mainly Chiefly Specifically Predominantly Primarily Especially Principally Mostly Kural 144: Virgülden sonra THAT gelmez Gerund ile başlayan özneler daime tekil fiil alır. Teaching students is hard. Zaman uyumuna dikkat et!!!! Anlam bütünlüğünü sorularında tense değişikliği varsa zaman zarfına bak (now/recent) İf den sonra will gelmezzzzzz.

13

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez.

If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez. If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez. Svo when SVO 1960, when. Özne/nesne..N:C I dont know when she will come

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TENSES PRESENT SIMPLE

TENSES PRESENT SIMPLE TENSES PRESENT SIMPLE 1- Daily routines/ Regular Activities She visits her aunt once a month. I get up at 7 o clock every morning. 2- General Statements/Permanent situations She lives in İstanbul. My father

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

THE BEST TO READ - I

THE BEST TO READ - I THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

NOUN CLAUSES. That Clause

NOUN CLAUSES. That Clause İsmin yerine kullanılan bağlı cümlelere noun clause denir. Genel olarak zamirinden sonra (that, what etc.) cümle gelir. Ancak özne konumunda kullanıldığında who, what veya whose+noun kendisinden sonra

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI AĠĠT I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

İ.K. KPDS DERS NOTLARI. Sürüm: R5

İ.K. KPDS DERS NOTLARI.  Sürüm: R5 İ.K. KPDS DERS NOTLARI www.kpdsmaster.net Sürüm: R5 İÇİNDEKİLER TENSES (ZAMANLAR)... 2 1. SIMPLE PRESENT TENSE... 2 2. PRESENT CONTINUOUS TENSE... 3 3. SIMPLE PAST TENSE... 4 4. PAST CONTINUOUS TENSE (Hikaye

Detaylı

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. "If clause + main clause"

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. If clause + main clause IF CLAUSES "If clause + main clause" Koşul cümleleri temel olarak if'in içinde bulunduğu if cümleciği ve sonucun bildirildiği bir ana cümleden oluşur. Cümle kuruluşunda main clause'un IF clause'dan önce

Detaylı

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4 YABANCI DİL II Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES122 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI HAVA TRAFİK KONTROL PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri TEKNİK K METİNLERDE SIK KULLANILAN BAZI GRAMER YAPILARI Simple Present Tense (Geniș Zaman) Present Continuous Tense (Șimdiki Zaman) Present Perfect Tense (

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

SİMPLE GRAMMAR LECTURE

SİMPLE GRAMMAR LECTURE SİMPLE GRAMMAR LECTURE How many tenses has the use of the English language? 1) Simple present tense 2) Simple present continues tense 3) Present perfect tense 4) Present perfect continues tense 5) Simple

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

IF & WISH CLAUSES. Simple Present Simple Present

IF & WISH CLAUSES. Simple Present Simple Present IF & WISH CLAUSES IF CLAUSES If clause + main clause Koşul cümleleri, yukarıda da görüldüğü gibi temelde, if in içinde bulunduğu if cümleciği ve sonucun bildirildiği bir ana cümlecikten oluşur. Cümle kuruluşunda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest.

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest. ABILITY : YETENEK MODALS a- Present ability -- can V0 = be able to V0 Marathon runners can run for hours. b- Future ability will be able to V0 shall be able to V0 After he takes this course, he shall/will

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 3 CEFR seviyesi: A2+ / B1 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri:

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı