Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus"

Transkript

1 Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu ana cümlede: still, nevertheless, nonetheless, was/were able to, but, yet, manage to olabilir. Kural 2:,and,but,so,for,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: (,) virgülden sonra gelen yapılar You may be, but MAY i görünce BUT ı ara!!!!!!!!!!! condition in situtation in AND + so BUT + even so Kural 5: Kural 6: Suppose that Supposing Provided that Providing IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli A is B yapısı varsa; A is B, thus only thereby generally sonrası boşluk % 100 fiil İNG li olur. Kural 7: range from A to B. vary from A to B. vary between A to B. differ from A. Kural 8: So long as IF yapısıdır. As long as As sıfat as Sıfat olan long ile kullanıldığında iki şeyin benzerliğini yapmak için kullanılır. Kural 9: For+ noun For+ SVO Preposition olan FOR Because olan FOR My story is as long as your story. Kural 10: Now that Seeing that Cümle başına gelir. Inasmuch as in that for Cümle başına gelmez in that (SVO gelir) = as regards (noun gelir) Anlamı: açısından Kural 11: THOUGH 1. Although/Even Though anlamı. 2. Cümle sonunda kullanımı ve yinede/ama anlamı. A friend of mine mine doğru me olmaz. Kural 12: STILL 1. Tense sorularında still görünce Present rense seçilir. 2. Bağlaç sorularında Although/Even though/though gibi bir bağlaç seçilir.

2 Kural 13: WHİLE WHEREAS Ana cümlenin sonuna gelirse, önüne virgül (,) gelir. Kural 14: So that+ SVO birleşik yazılan so that amaç (yapabilmek için) bildirir. 1. Özneler farklı, 2. Zamanlar aynı olmalıdır. 3. Zıtlık ister (but/however/ yet gibi) so adj that such adj+noun that O kadarki anlamında sebepsonuç bildirir. Kısaltması as to ile yapılır. Kural 15: Kural 16: Both. And. Not only.but (also). Neither.Nor. Either.Or. Kural 17: Over + present süreç Over + past süreç Hence far Thus far So far sonra gelen fiil %100 çoğul fiil olur. ikinci kısımdan sonra gelen özneye göre tekil yada çoğul fiil olur. future present perfect present perfect/ present perfect cont. By the time dan sonra V1 gelirse karşısı will have V3 will have been Ving V2 gelirse karşısı had V3 had been Ving by the time= by the end of=by Kural 18: At the moment At present Presently For the time being Constantly Now (now present perfect de olabilir) %100 am is Ving are Kural 19: DURING Kural 21: last year (belirli zaman) V2 last years (belirsiz zaman) have/has V3 Kural 20: Before ve Until hariç, bağlaç tarafı önce olan olayı anlatır. (past zaman) When HAD V3, V2 yada V2, V2 Once After (present zaman) As soon as V1, will V1 yada have/has V3, will V1 Kural 22: in case lest SHOULD ister. fort the fear that İhtimaline karşın, olursa diye, korkusuyla.. On my own By myself own lar on alır. self ler by alır. Kural 23: Kural 24: ANY: Olumsuz cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuzlaştırmaz. TOO: Olumlu cümlede kullanılır ve cümleyi olumsuzlaştırır. Any: herhangi bir Any doctor = herhangi bir doktor Some: tek /mutlak Some way= mutlak/tek yol

3 Kural 25: very (-) Kural 26: very (-) Few only a (-) quite a (+) (a lot of) just a (-) quite a (+) Little only a (-) just a (-) a (+) a (+) Kural 27: the most beatiful (superlative) by far far and away quite much very The very best Kural 29: UNUTMA: as as (+/-) so..as (-) Cümle olumu (+) ise: I work as much as Ali. Kural 28: more beaitiful (comparative) even rather far much/slightly alot /a great deal/a little Kural 30: by %40 % li ifadelerin başına by gelir. twice/ three times/four times Cümle olumsuz (-) ise: I don t work as much as Ali. Kural 31: quite two million jobs almost/ all but nearly/roughly approximately/about up to/as many as Kural 32: bu şekilde sayısal ifadelerin önüne bu yapılar gelir. in case of NOUN in case SVO SVO should Kural 33: Ought to Have to Has to Are to Kural 35: Yet yada Also gelir. have/has V3 V1 As long as So long as IF yapısıdır Gizli IF olan BUT var UNUTMA!!!! could/would/might V1 could/would/might HAVE V3 Kural 34: Kural 36: AS IF AS THOUGH BUT BUT V1 V2 İki cümle bağlamaz Fiil yanına gelir. Çoğunlukla kendisinden sonra fiilin bir derece pastı alınır. -mış gibi comparative and comparative yapısından sonra present continous tense gelir. better and better more and more am/is/are V ing gelir. AS TO AS FOR Kendisinden sonra NOUN gelir. Anlamı: e gelince.

4 Kural 37: Since V2, have/has V3 V2, have/has been Ving ever since=since Since Kuralı UNUTMA! Kural 38: so that in order that in order to so as to as to to C2 (can-could) M2 (may-might) W2 (will-would) VERB gelirrrrr.. Kural 39: Kural 40: All+time Earlier Before Once Kural 41: Perfect Continous lar gelir. Cümle sonuna geldiklerinde HAD V3 alır. Never Already Just Yet Have/has V3 Had V3 Will have V3 den biri gelir. (perfect yapılar) was/were Ving varsa Kural 42: When/While/Just as /As At this time Had V3 varsa V2 ara!!! Had V3-Had V3 asla yan yana gelmez. Had V3- was/were Ving ile asla yan yana gelmez. Would-Had Been Ving asla yan yana gelmez. OF ALL varsa superlative yapı ara. Superlative bir yapı bizi çoğunlukla Present Perfect tense götürür. V2-V2 yan yana gelir. was/were Ving- was/were Ving yan yana gelir. Kural 43: V1- Have/Has V3 sadece AND ve BUT varsa yan yana gelir. Have/Has V3- Have /Has V3 (perfect yapılar asla yan yana gelmez) sadece AND ve BUT varsa yan yana gelir. Kural 45: Önerme Cümlesi past ise karşısı en az V2 olmalı. He said that V2 (en az V2) Önerme Cümlesi present ise karşısı en fazla V2 olmalı. He say that V2_(en fazla V2) Kural 44:,. preposition bağlaç place time Kural 46:, Boşluktan sonra bunlardan biri varsa boşluk %80 passive dir. Boşluğa, 1. That gelmez 2. Noun clause gelmez 3. To lu kısaltma gelmez 4. Adverbial clause gelmez 5. İf clause gelmez. Kural 47: Neither Only Hardly/Scarcely/Barely Not only At no time No/None Never No sooner Cümle başında geldiklerinde cümle DEVRİK olur. Cümleyi olumsuzlaştırırlar. Kural 48: İt is kalıbı İt is first time have/has V3 second time İt is time + to go İt is time Ali ( ) + V2 İt was time Ayşe ( )+ had V3

5 Kural 49: AS When/While/Just as/as (zaman anlamı) Much as/just as/as (paralel anlam-gibi) Kural 50: Just as Much as As SVO Bunlar like aynı anlama gelirler. İki SVO bağlarlar. Like+ noun gelir. Kural 51: Any longer Any more No longer No more Because/Since/as (çünkü-için anlamı) USED TO V1 ya götürür. (geçmiş) Not: İki SVO ya bir bağlaçla yada bir kısaltma ile bağlanır. Kural 53: İt.. that PASSİVE He. to They/she/we (it hariç tüm özneler) Kural 55: Sadece As + NOUN gelirse olarak anlamındadır. As + SVO gelirse gibi anlamındadır. Kural 52: would rather I would just as soon would sooner Kural 54: QUİTE dan sonraki boşluğa what (wh soruları) a lot of verb superlative yapılar gelir. Kural 56: YES= That s right Sonrasında özne yoksa V1 gelir Sonrasında özne varsa V2 gelir with (+) without (-) + noun adverb adjective + as though ZARF GİZLİ IF (Type2/Type3) ALTHOUGH Kıyafetler İN alır. (Men in black siyah giyen adamlar) Aksesuarlar WİTH alır. (Women with red kırmızı takan kadınlar) Kural 57: NOUN VERB Ving HAD V3 ADV./ADJ. AND BUT OR Ardışık yapılar ister NOUN VERB Ving HAD V3 ADV./ADJ. Kural 58: NOT..BUT Kalıbına Dikkat: Merely But also Solely As well Only Too Bu yapılarda gelebilir.. Kural 59: (özneler aynı) (özne farklı, tense aynı) ALTHOUGH BUT WHİLE/WHEREAS However, In contrast, Nonetheless, Conversely, Nevertheless, On the other hand Even so, JUST AS/MUCH AS/AS Still, Yet on the contrary (özneler aynı, cümlelerden biri olumsuz) Kural 60: GİZLİ İF!!! (YOKSA) must ought to should had better or, or else, ;otherwise, Will Would V1 Would Have V3

6 Kural 61: Like Would like + to V1 Hate + Ving Dislike Economics/Mathematics + İS Bilim dalları s ile de bitse İS alır. Kural 62: So Such Whether That If iki ayrı cümle bağlar. iki ayrı cümle bağlamaz iki ayrı cümle bağlamaz iki ayrı cümle bağlar. Prepositiondan sonra if ve that gelmez. Kural 63: SO= eş anlamlıları: Therefore As a consequence/ consequently Fort this reason As a result Thus/Hence Accordingly That is why Kural 65: FOR= eş anlamlıları: Because Since As Inasmuchas On the grands that Seeing that/now that/in that Kural 67: On/upon cümle başında ise DEVRİK olur. Kural 64: AND = eş anlamlıları: As well as Besides Moreover Furthermore Also İn Addiction Further Kural 66: SUBJUNCTİVE!!!! It s crucial It s important It s significant It s vital importance significance urgency Kural 68: SVO+ as well Subjunctive yapılardan sonra should V1 kullanılmaktadır. Should kullanılmadığında ise filin yalın hali kullanılır. Should V1 yada should atılır ve sadece V1 gelir. SVO +too ile aynıdır. WHEN/AS SOON AS ile eş anlamlıdır. is of-are of have got/has got is to-are to must I love pizza. I love cake, as well. too Kural 69: the question like this NOUN like this isimden sonra Kural 70: Utmost= The Most Utmost+ isim The most+ sıfat noun + like this such as gibi. when a single man would live used to live geçmişe işaret geçmişteki alışkanlık geçmişteki alışkanlık Kural 71: Kural 72: Zarf+isim = böyle bir şey yok Zarf+sıfat = the most beatiful Zarf+zarf = Zarf+sıfat+isim = significantly benefical information Sıfat+isim = red book Kişiye özgü sıfatlar OF alır.. thoughtless of Nesneye özgü sıfatlar FOR alır

7 Kural 73: The reason for my failure is the exam itself. 1.fiil The reason why I failed is the exam itself. Kural 75: 1.fiil 2.fiil Gerund (Ving) ile başlayan özneler daima tekil fiil alır ve sayılmazlar. Teaching students is hard. Kural 77: çoğul özne olmasına rağmen Kural 74: Press: medya Depress: üzmek Oppress: fiziksel işkence Repress: eziyet çektirmek Suppress: bastırmak Compress: sıkıştırmak Kural 76: The number of is (tekil fifl) The number of stories in this book is ten. A number of are (çoğul fiil) A number of stories were interesting. Kural 78: Be going to V1 Will V1 gelecekte planlanmış eylem gelecekte olması olası eylemler Go+Ving go fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir. go fishing go visiting örnek go dancing go playing Kural 79: Sahiplik sıfatlarından sonra gelen yapı ING (Gerund) Most of the members paid their dues without my asking them. Şahıs zamirlerinden sonra gelen yapı TO V1 (infinitive) I told him to come early. too sıfat to sıfat enough to sıfat to to (in order to/so as to) the first to the second to Kural 80: I think I hope Ve Emir cümleleri WİLL ister. V1 gelir. akin to=similar to Kural 81: Kural 82: So MUCH noun that MANY FEW Such A LOT OF noun that LITTLE dependent on independent of indepence from dependence on reliance on am is + likely to=may are Kural 83: If only = I wish (Type2) (Type3) I wish Present bir şey kullanılmaz. (PAST) Could V1 Would V1 modalları kullanılır. Could have V3 Kural 84: UNUTMA! Cümle to ve V1 ile başlamaz. Pasiflerden sonra to gelir. Prepositiondan sonra Ving gelir. Virgülden sonra Ving-V3 gelir. Özneler aynı ise would kullanılmaz. Prep ten sonra ıf, why, that gelmez. Fiilden sonra V3 lü kısaltma gelmez.

8 Kural 85: Only if= if (devrik) Not: Only if cümle başımda ise, ikinci kısım devrik olur. If only= I wish (Type 2/Type 3) Not: If cümleleri her iki tarafı V1-V1 dışında asla aynı tense olmaz. Kural 86: When Once As soon as İlk kısım V1 have/has V3 ikinci kısım Will V1 Kural 87: +noun BUT FOR FOR ALL ALL BUT +noun If it hadn been for In spite of Almost If it weren t for Despite Practically (Type 2/Type3) Kural 89: Kural 88: For all *Despite *In spite of *Notwithstanding sonra noun gelir. *SVO gelecekse the fact that alırlar.(for all hariç) Kural 90: Despite ve in spite of dan sonra Ving de gelir. Recent Recently sadece have/has V3 have/has V3 PREPOSITION + which + whom +whose V2 where = preposition+ which (from which hariç) that which= what Kural 91: Kural 92: At the moment am/is/are Ving WHEREBY Eş anlamlısı: by means of which At that moment V2 A system, a method, a scheme gibi ad öbeklerini izleyen bir bağlaçtır. Kural 93: İsmin yanına gelir (adjective clause) noun+that SVO S yada V eksik olmalı THAT fiil yada sıfat yanına gelir (noun clause) verb+that SVO SVO tam olmalı Kural 94: via=by way of We went to Mersin via Konya. via versa = yada tam tersi When hariç soru ekleri iki SVO bağlamaz. Kural 95: Kural 96: At the moment=now/ at present (zaman zarfı) The moment=when (bağlaç) Whatever Whenever + Whereever MAY gelir. That s why= because That s right= yes

9 Kural 97: Zaman bağlacı tarafına WİLL gelmez. Ving li yapılar gelmez. Kural 98: Zaman bağlacı tarafına sadece SİMPLE PAST SİMPLE PRESENT PRESENT PERFECT PAST PERFECT Until=Till When=While=As=Just as Whilst Kural 99: Kural 100: Zaman bağlacının dışındaki cümleye Since hariç have/has V3 have/has been Ving gelmez Süreç varsa (for two hours) will have been Ving have/has been Ving had been Ving Yani perfect continuous yapılar tercih edilmeli Kural 101: The last time The first time PAST gerektirir. When I first When I last ile eş anlamlı. Kural 102: İlgi bağlaçlarında zaman uyumuna dikkat!!!!! Although V2 yesterday, V2. Although will V1 next week, V2 yesterday. Although past, past. present, present. Zaman uyumu ara. Kural 103: STILL V1 can do is doing haven t/hasn t V3 (still den sonra have done olumlu olamaz) I have done., I still haven t done... yet Kural 104: I hope that I promise that I hoped that I promised that will V1 would V1 Kural 105: TAQ Question Sentence Connector ın içine göre I had worked hard;however, I failed, didn t I? Kural 106: Get Allow (sb) to V1 Adverbial clause nin dışına göre After I had worked hard, I managed, didn t I? Kural 107: Verb Adjective Idea Opinion That Whether + SVO (tam cümle) If S + V + O (what/who) (what/who) Force Make Let Have Kural 108: (sb) Ving Would rather than Would prefer rather than Would rather much Would just as soon Would sooner (smt) V3 Than sadece comp. ile kullanılır. Comparative yapıdır

10 Kural 109: İsmin yanına gelen kısaltma have V3 lü olmaz Virgülden sonra to lu kısaltma gelmez. Verb ün yanına V3 lü kısaltma gelmez. Wh in yanına to lu kısaltma gelir (why hariç) Cümle yanına Cümle başına Kural 111: SVO dan oluşan basit bir cümlede Kural 113: to lu kısaltma gelmez. V1 V2 Will V1 Have/has V3 Seçenekte Am/Is/Are Ving Was/were Ving varsa Yani ana zamanlar kullanılır Zaman bağlaçlarından when/while/just as/as aranır. Kural 110: Cümle sonuna gelen yapılar;, TOO olumlu cümlede (de, da), EITHER olumsuz cümlede (de, da), YET perfect yapıda olumsuz (de, da), AS WELL olumlu cümlede (de, da) INSTEAD yerine anlamında SVO, SVO, Though/Afterwards bağlaç olarak Kural 112: Currently Constantly For the time being Forever İncreasingly Always Kural 114: Aylar in alır. Günler on alır. Yıllar in alır. Ay+gün on alır. (günler baskındır) on April 28th in 1968 am is Ving gelir are Because, Although gibi sebep bağlaçlarının içine gelir. in the world on the earth at Ramazan on Ramazan day Kural 115: BETWEEN iki şey arasında Kural 116: HOW? by/through WHY to / for AMONG sayısının kaç olduğunu bilmediğimiz çok şey arasında after= afterwards=subsequent to=in the wake of Kural 117: Kural 118: Throughout In During Over + SÜREÇ Have/has V3 Have/has been Ving Regarding As to Concerning + noun ABOUT (ilgili/alakalı) anlamındadır. That s to say=yani Kural 119: Kural 120: in conclusion all in all to sum up to summarize in summary İn brief İn short To be brief Sonuç olarak/ özetle Bu yapılar paragrafın ilk cümlesinde yer almayıp diğer her yerde olabilirler. FIRST SECOND THIRD ONE ANOTHER A THIRD FIRST AND FOREMOST ALSO MOREOVER

11 Kural 121: NOUN CLAUSE OLAN WHETHER/IF: Cümle başında sadece whether kullanılır, if kullanılmaz. Kural 122: Much (-/?) Many (-/?) A lot of (+) Whether Jack is happy is certain. I don t know whether/if Jack is happy. Too much Too many şeklinde bir tamlama içinde kullanmışlar ise olumlu cümlede olmalı. Kural 123: Kural 124: Because +SVO Because of +noun I don t know (-) As a result, +SVO As a result of, +noun if/ whether/who/how/why Thanks to +noun + Ving li kısaltma + noun caluse Kural 125: CÜMLE SONUNDA.. I know Kural 126: that (+) too, as well, so,as either, neither, nor SADECE (+) CÜMLEDE SADECE (-) CÜMLEDE APART FROM Olumlu cümlede and anlamında. Olumsuz cümlede except anlamında. also HEM (+) HEM (-) CÜMLEDE NOT: as if/as though fiilin yanına gelir. Kural 127: Kural 128: V1 ile have/has V3 Although-Because grubu bağlaçları hariç asla yan yana gelmez That which= what ADJ CLAUSE olan When Where Why 1. Preposition ile kullanılmaz. 2. Arkalarından asla Verb gelmez. Kural 129: Kural 130: WHOLE ALL WH yapılarda kısaltma to ile yapılır. Process + by which Mean + by which The whole book All time All books (why hariç) Kural 131: Unless= If not zıtlık isterler Even if Kural 132: Someone Anybody one- body = they Unless içine olumsuz yapı almaz. Olumsuz cümle varsa Olumsuz yapı karşı tarafta olur. her iki tarafta da olur. Unless (+), (-). Even if (-),(-). Everything thing-where= it Nowhere Everybody is at home, aren t they?

12 Kural 133: Boşluktan sonra sıfat yada zarf varsa: How However No matter how adjective adverb Kural 134: past now until 1982 since 1982 (1982 e kadar) (1982 den beri) How iki ayrı cümle bağlamaz. Kural 135: SO bir sonucu gösterir cümle başında kullanılmaz. Ancak So.that devrik cümlede cümle başına gelir. So beautiful is she that. Kural 136: Diyalog sorularında What lı sorulara genellikle Well ile cevap verilir. Prepositionlardan sonra if/whether /that gelmez. Kural 137: Everytime=Whenever %100 S. Present I met Ali whenever I go to Van. Ancak Whenever/Everytime+past, used to V1, would V1 Whenever I went to Van, I would visit it. Kural 138: Be likely to= may Modal+V1 (present modal) Be able to= can Be going to= will Modal+have/has V3 Be supposed to=should ( past modal) Used to=would Have to/have got to=must Kural 139: Kural 140: Cümlede bir fiil olur, ikincisi kısaltmadır. İki isim birleşirken araya of alır. Go fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir. Go fishing Go camping Go dancing Prepositionlardan sonra gelen yapı ing lidir. (to hariç) Kural 141: Very X Too FARKI Very çok (very expensive çok pahalı ama alınabilir.) Too aşırı çok (too expensive çok pahalı almam imkansız) Kural 143: Kural 142: ÖZELLİKLE anlamında zarflar: Mainly Chiefly Specifically Predominantly Primarily Especially Principally Mostly Kural 144: Virgülden sonra THAT gelmez Gerund ile başlayan özneler daime tekil fiil alır. Teaching students is hard. Zaman uyumuna dikkat et!!!! Anlam bütünlüğünü sorularında tense değişikliği varsa zaman zarfına bak (now/recent) İf den sonra will gelmezzzzzz.

13

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ - İNGİLİZCE TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS TEST - THE ENGLISH LANGUAGE

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 19-36 An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Canan Aslan Suggested Citation: Aslan, C. (2010). An

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR 1. - 2. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Even quite late in the 20 th century, many men assumed that entry into certain professions was their ---- right.

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Aysan Sev er, Ph.D. Derleyici (Editor) Sara Bilge Caglar Dis Kapak (Cover) Aysan Sev er Ic Turk Motifleri (Turkish Designs for Sections)

Aysan Sev er, Ph.D. Derleyici (Editor) Sara Bilge Caglar Dis Kapak (Cover) Aysan Sev er Ic Turk Motifleri (Turkish Designs for Sections) Aysan Sev er, Ph.D. Derleyici (Editor) Sara Bilge Caglar Dis Kapak (Cover) Aysan Sev er Ic Turk Motifleri (Turkish Designs for Sections) Bu antolojiyi sevgili babam Ahmet Hakki Sev er e, biricik annem

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

AŞIK OLAN DOĞRU SÖYLER

AŞIK OLAN DOĞRU SÖYLER AŞIK OLAN DOĞRU SÖYLER AŞIK OLAN DOĞRU SÖYLER Trabzonlu gençlerin katkılarından oluşan bu derleme, 2010 yılının ilkbahar ve yaz aylarında Trabzon da yapılan atölye çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

KIŞ DEPRESYONUNDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? SİGARADAN KURTARAN BESİNLER. How can we avoid winter depression? BREZİLYA NIN LOKOMOTİFİ SAO PAULO

KIŞ DEPRESYONUNDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? SİGARADAN KURTARAN BESİNLER. How can we avoid winter depression? BREZİLYA NIN LOKOMOTİFİ SAO PAULO BREZİLYA NIN LOKOMOTİFİ SAO PAULO Sao Paulo the leading city of Brazil İSTANBUL UN SIRA DIŞI BİNALARI Extraordinary buildings of Istanbul KIŞ DEPRESYONUNDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? How can we avoid winter

Detaylı