Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus"

Transkript

1 Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu ana cümlede: still, nevertheless, nonetheless, was/were able to, but, yet, manage to olabilir. Kural 2:,and,but,so,for,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: (,) virgülden sonra gelen yapılar You may be, but MAY i görünce BUT ı ara!!!!!!!!!!! condition in situtation in AND + so BUT + even so Kural 5: Kural 6: Suppose that Supposing Provided that Providing IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli A is B yapısı varsa; A is B, thus only thereby generally sonrası boşluk % 100 fiil İNG li olur. Kural 7: range from A to B. vary from A to B. vary between A to B. differ from A. Kural 8: So long as IF yapısıdır. As long as As sıfat as Sıfat olan long ile kullanıldığında iki şeyin benzerliğini yapmak için kullanılır. Kural 9: For+ noun For+ SVO Preposition olan FOR Because olan FOR My story is as long as your story. Kural 10: Now that Seeing that Cümle başına gelir. Inasmuch as in that for Cümle başına gelmez in that (SVO gelir) = as regards (noun gelir) Anlamı: açısından Kural 11: THOUGH 1. Although/Even Though anlamı. 2. Cümle sonunda kullanımı ve yinede/ama anlamı. A friend of mine mine doğru me olmaz. Kural 12: STILL 1. Tense sorularında still görünce Present rense seçilir. 2. Bağlaç sorularında Although/Even though/though gibi bir bağlaç seçilir.

2 Kural 13: WHİLE WHEREAS Ana cümlenin sonuna gelirse, önüne virgül (,) gelir. Kural 14: So that+ SVO birleşik yazılan so that amaç (yapabilmek için) bildirir. 1. Özneler farklı, 2. Zamanlar aynı olmalıdır. 3. Zıtlık ister (but/however/ yet gibi) so adj that such adj+noun that O kadarki anlamında sebepsonuç bildirir. Kısaltması as to ile yapılır. Kural 15: Kural 16: Both. And. Not only.but (also). Neither.Nor. Either.Or. Kural 17: Over + present süreç Over + past süreç Hence far Thus far So far sonra gelen fiil %100 çoğul fiil olur. ikinci kısımdan sonra gelen özneye göre tekil yada çoğul fiil olur. future present perfect present perfect/ present perfect cont. By the time dan sonra V1 gelirse karşısı will have V3 will have been Ving V2 gelirse karşısı had V3 had been Ving by the time= by the end of=by Kural 18: At the moment At present Presently For the time being Constantly Now (now present perfect de olabilir) %100 am is Ving are Kural 19: DURING Kural 21: last year (belirli zaman) V2 last years (belirsiz zaman) have/has V3 Kural 20: Before ve Until hariç, bağlaç tarafı önce olan olayı anlatır. (past zaman) When HAD V3, V2 yada V2, V2 Once After (present zaman) As soon as V1, will V1 yada have/has V3, will V1 Kural 22: in case lest SHOULD ister. fort the fear that İhtimaline karşın, olursa diye, korkusuyla.. On my own By myself own lar on alır. self ler by alır. Kural 23: Kural 24: ANY: Olumsuz cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuzlaştırmaz. TOO: Olumlu cümlede kullanılır ve cümleyi olumsuzlaştırır. Any: herhangi bir Any doctor = herhangi bir doktor Some: tek /mutlak Some way= mutlak/tek yol

3 Kural 25: very (-) Kural 26: very (-) Few only a (-) quite a (+) (a lot of) just a (-) quite a (+) Little only a (-) just a (-) a (+) a (+) Kural 27: the most beatiful (superlative) by far far and away quite much very The very best Kural 29: UNUTMA: as as (+/-) so..as (-) Cümle olumu (+) ise: I work as much as Ali. Kural 28: more beaitiful (comparative) even rather far much/slightly alot /a great deal/a little Kural 30: by %40 % li ifadelerin başına by gelir. twice/ three times/four times Cümle olumsuz (-) ise: I don t work as much as Ali. Kural 31: quite two million jobs almost/ all but nearly/roughly approximately/about up to/as many as Kural 32: bu şekilde sayısal ifadelerin önüne bu yapılar gelir. in case of NOUN in case SVO SVO should Kural 33: Ought to Have to Has to Are to Kural 35: Yet yada Also gelir. have/has V3 V1 As long as So long as IF yapısıdır Gizli IF olan BUT var UNUTMA!!!! could/would/might V1 could/would/might HAVE V3 Kural 34: Kural 36: AS IF AS THOUGH BUT BUT V1 V2 İki cümle bağlamaz Fiil yanına gelir. Çoğunlukla kendisinden sonra fiilin bir derece pastı alınır. -mış gibi comparative and comparative yapısından sonra present continous tense gelir. better and better more and more am/is/are V ing gelir. AS TO AS FOR Kendisinden sonra NOUN gelir. Anlamı: e gelince.

4 Kural 37: Since V2, have/has V3 V2, have/has been Ving ever since=since Since Kuralı UNUTMA! Kural 38: so that in order that in order to so as to as to to C2 (can-could) M2 (may-might) W2 (will-would) VERB gelirrrrr.. Kural 39: Kural 40: All+time Earlier Before Once Kural 41: Perfect Continous lar gelir. Cümle sonuna geldiklerinde HAD V3 alır. Never Already Just Yet Have/has V3 Had V3 Will have V3 den biri gelir. (perfect yapılar) was/were Ving varsa Kural 42: When/While/Just as /As At this time Had V3 varsa V2 ara!!! Had V3-Had V3 asla yan yana gelmez. Had V3- was/were Ving ile asla yan yana gelmez. Would-Had Been Ving asla yan yana gelmez. OF ALL varsa superlative yapı ara. Superlative bir yapı bizi çoğunlukla Present Perfect tense götürür. V2-V2 yan yana gelir. was/were Ving- was/were Ving yan yana gelir. Kural 43: V1- Have/Has V3 sadece AND ve BUT varsa yan yana gelir. Have/Has V3- Have /Has V3 (perfect yapılar asla yan yana gelmez) sadece AND ve BUT varsa yan yana gelir. Kural 45: Önerme Cümlesi past ise karşısı en az V2 olmalı. He said that V2 (en az V2) Önerme Cümlesi present ise karşısı en fazla V2 olmalı. He say that V2_(en fazla V2) Kural 44:,. preposition bağlaç place time Kural 46:, Boşluktan sonra bunlardan biri varsa boşluk %80 passive dir. Boşluğa, 1. That gelmez 2. Noun clause gelmez 3. To lu kısaltma gelmez 4. Adverbial clause gelmez 5. İf clause gelmez. Kural 47: Neither Only Hardly/Scarcely/Barely Not only At no time No/None Never No sooner Cümle başında geldiklerinde cümle DEVRİK olur. Cümleyi olumsuzlaştırırlar. Kural 48: İt is kalıbı İt is first time have/has V3 second time İt is time + to go İt is time Ali ( ) + V2 İt was time Ayşe ( )+ had V3

5 Kural 49: AS When/While/Just as/as (zaman anlamı) Much as/just as/as (paralel anlam-gibi) Kural 50: Just as Much as As SVO Bunlar like aynı anlama gelirler. İki SVO bağlarlar. Like+ noun gelir. Kural 51: Any longer Any more No longer No more Because/Since/as (çünkü-için anlamı) USED TO V1 ya götürür. (geçmiş) Not: İki SVO ya bir bağlaçla yada bir kısaltma ile bağlanır. Kural 53: İt.. that PASSİVE He. to They/she/we (it hariç tüm özneler) Kural 55: Sadece As + NOUN gelirse olarak anlamındadır. As + SVO gelirse gibi anlamındadır. Kural 52: would rather I would just as soon would sooner Kural 54: QUİTE dan sonraki boşluğa what (wh soruları) a lot of verb superlative yapılar gelir. Kural 56: YES= That s right Sonrasında özne yoksa V1 gelir Sonrasında özne varsa V2 gelir with (+) without (-) + noun adverb adjective + as though ZARF GİZLİ IF (Type2/Type3) ALTHOUGH Kıyafetler İN alır. (Men in black siyah giyen adamlar) Aksesuarlar WİTH alır. (Women with red kırmızı takan kadınlar) Kural 57: NOUN VERB Ving HAD V3 ADV./ADJ. AND BUT OR Ardışık yapılar ister NOUN VERB Ving HAD V3 ADV./ADJ. Kural 58: NOT..BUT Kalıbına Dikkat: Merely But also Solely As well Only Too Bu yapılarda gelebilir.. Kural 59: (özneler aynı) (özne farklı, tense aynı) ALTHOUGH BUT WHİLE/WHEREAS However, In contrast, Nonetheless, Conversely, Nevertheless, On the other hand Even so, JUST AS/MUCH AS/AS Still, Yet on the contrary (özneler aynı, cümlelerden biri olumsuz) Kural 60: GİZLİ İF!!! (YOKSA) must ought to should had better or, or else, ;otherwise, Will Would V1 Would Have V3

6 Kural 61: Like Would like + to V1 Hate + Ving Dislike Economics/Mathematics + İS Bilim dalları s ile de bitse İS alır. Kural 62: So Such Whether That If iki ayrı cümle bağlar. iki ayrı cümle bağlamaz iki ayrı cümle bağlamaz iki ayrı cümle bağlar. Prepositiondan sonra if ve that gelmez. Kural 63: SO= eş anlamlıları: Therefore As a consequence/ consequently Fort this reason As a result Thus/Hence Accordingly That is why Kural 65: FOR= eş anlamlıları: Because Since As Inasmuchas On the grands that Seeing that/now that/in that Kural 67: On/upon cümle başında ise DEVRİK olur. Kural 64: AND = eş anlamlıları: As well as Besides Moreover Furthermore Also İn Addiction Further Kural 66: SUBJUNCTİVE!!!! It s crucial It s important It s significant It s vital importance significance urgency Kural 68: SVO+ as well Subjunctive yapılardan sonra should V1 kullanılmaktadır. Should kullanılmadığında ise filin yalın hali kullanılır. Should V1 yada should atılır ve sadece V1 gelir. SVO +too ile aynıdır. WHEN/AS SOON AS ile eş anlamlıdır. is of-are of have got/has got is to-are to must I love pizza. I love cake, as well. too Kural 69: the question like this NOUN like this isimden sonra Kural 70: Utmost= The Most Utmost+ isim The most+ sıfat noun + like this such as gibi. when a single man would live used to live geçmişe işaret geçmişteki alışkanlık geçmişteki alışkanlık Kural 71: Kural 72: Zarf+isim = böyle bir şey yok Zarf+sıfat = the most beatiful Zarf+zarf = Zarf+sıfat+isim = significantly benefical information Sıfat+isim = red book Kişiye özgü sıfatlar OF alır.. thoughtless of Nesneye özgü sıfatlar FOR alır

7 Kural 73: The reason for my failure is the exam itself. 1.fiil The reason why I failed is the exam itself. Kural 75: 1.fiil 2.fiil Gerund (Ving) ile başlayan özneler daima tekil fiil alır ve sayılmazlar. Teaching students is hard. Kural 77: çoğul özne olmasına rağmen Kural 74: Press: medya Depress: üzmek Oppress: fiziksel işkence Repress: eziyet çektirmek Suppress: bastırmak Compress: sıkıştırmak Kural 76: The number of is (tekil fifl) The number of stories in this book is ten. A number of are (çoğul fiil) A number of stories were interesting. Kural 78: Be going to V1 Will V1 gelecekte planlanmış eylem gelecekte olması olası eylemler Go+Ving go fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir. go fishing go visiting örnek go dancing go playing Kural 79: Sahiplik sıfatlarından sonra gelen yapı ING (Gerund) Most of the members paid their dues without my asking them. Şahıs zamirlerinden sonra gelen yapı TO V1 (infinitive) I told him to come early. too sıfat to sıfat enough to sıfat to to (in order to/so as to) the first to the second to Kural 80: I think I hope Ve Emir cümleleri WİLL ister. V1 gelir. akin to=similar to Kural 81: Kural 82: So MUCH noun that MANY FEW Such A LOT OF noun that LITTLE dependent on independent of indepence from dependence on reliance on am is + likely to=may are Kural 83: If only = I wish (Type2) (Type3) I wish Present bir şey kullanılmaz. (PAST) Could V1 Would V1 modalları kullanılır. Could have V3 Kural 84: UNUTMA! Cümle to ve V1 ile başlamaz. Pasiflerden sonra to gelir. Prepositiondan sonra Ving gelir. Virgülden sonra Ving-V3 gelir. Özneler aynı ise would kullanılmaz. Prep ten sonra ıf, why, that gelmez. Fiilden sonra V3 lü kısaltma gelmez.

8 Kural 85: Only if= if (devrik) Not: Only if cümle başımda ise, ikinci kısım devrik olur. If only= I wish (Type 2/Type 3) Not: If cümleleri her iki tarafı V1-V1 dışında asla aynı tense olmaz. Kural 86: When Once As soon as İlk kısım V1 have/has V3 ikinci kısım Will V1 Kural 87: +noun BUT FOR FOR ALL ALL BUT +noun If it hadn been for In spite of Almost If it weren t for Despite Practically (Type 2/Type3) Kural 89: Kural 88: For all *Despite *In spite of *Notwithstanding sonra noun gelir. *SVO gelecekse the fact that alırlar.(for all hariç) Kural 90: Despite ve in spite of dan sonra Ving de gelir. Recent Recently sadece have/has V3 have/has V3 PREPOSITION + which + whom +whose V2 where = preposition+ which (from which hariç) that which= what Kural 91: Kural 92: At the moment am/is/are Ving WHEREBY Eş anlamlısı: by means of which At that moment V2 A system, a method, a scheme gibi ad öbeklerini izleyen bir bağlaçtır. Kural 93: İsmin yanına gelir (adjective clause) noun+that SVO S yada V eksik olmalı THAT fiil yada sıfat yanına gelir (noun clause) verb+that SVO SVO tam olmalı Kural 94: via=by way of We went to Mersin via Konya. via versa = yada tam tersi When hariç soru ekleri iki SVO bağlamaz. Kural 95: Kural 96: At the moment=now/ at present (zaman zarfı) The moment=when (bağlaç) Whatever Whenever + Whereever MAY gelir. That s why= because That s right= yes

9 Kural 97: Zaman bağlacı tarafına WİLL gelmez. Ving li yapılar gelmez. Kural 98: Zaman bağlacı tarafına sadece SİMPLE PAST SİMPLE PRESENT PRESENT PERFECT PAST PERFECT Until=Till When=While=As=Just as Whilst Kural 99: Kural 100: Zaman bağlacının dışındaki cümleye Since hariç have/has V3 have/has been Ving gelmez Süreç varsa (for two hours) will have been Ving have/has been Ving had been Ving Yani perfect continuous yapılar tercih edilmeli Kural 101: The last time The first time PAST gerektirir. When I first When I last ile eş anlamlı. Kural 102: İlgi bağlaçlarında zaman uyumuna dikkat!!!!! Although V2 yesterday, V2. Although will V1 next week, V2 yesterday. Although past, past. present, present. Zaman uyumu ara. Kural 103: STILL V1 can do is doing haven t/hasn t V3 (still den sonra have done olumlu olamaz) I have done., I still haven t done... yet Kural 104: I hope that I promise that I hoped that I promised that will V1 would V1 Kural 105: TAQ Question Sentence Connector ın içine göre I had worked hard;however, I failed, didn t I? Kural 106: Get Allow (sb) to V1 Adverbial clause nin dışına göre After I had worked hard, I managed, didn t I? Kural 107: Verb Adjective Idea Opinion That Whether + SVO (tam cümle) If S + V + O (what/who) (what/who) Force Make Let Have Kural 108: (sb) Ving Would rather than Would prefer rather than Would rather much Would just as soon Would sooner (smt) V3 Than sadece comp. ile kullanılır. Comparative yapıdır

10 Kural 109: İsmin yanına gelen kısaltma have V3 lü olmaz Virgülden sonra to lu kısaltma gelmez. Verb ün yanına V3 lü kısaltma gelmez. Wh in yanına to lu kısaltma gelir (why hariç) Cümle yanına Cümle başına Kural 111: SVO dan oluşan basit bir cümlede Kural 113: to lu kısaltma gelmez. V1 V2 Will V1 Have/has V3 Seçenekte Am/Is/Are Ving Was/were Ving varsa Yani ana zamanlar kullanılır Zaman bağlaçlarından when/while/just as/as aranır. Kural 110: Cümle sonuna gelen yapılar;, TOO olumlu cümlede (de, da), EITHER olumsuz cümlede (de, da), YET perfect yapıda olumsuz (de, da), AS WELL olumlu cümlede (de, da) INSTEAD yerine anlamında SVO, SVO, Though/Afterwards bağlaç olarak Kural 112: Currently Constantly For the time being Forever İncreasingly Always Kural 114: Aylar in alır. Günler on alır. Yıllar in alır. Ay+gün on alır. (günler baskındır) on April 28th in 1968 am is Ving gelir are Because, Although gibi sebep bağlaçlarının içine gelir. in the world on the earth at Ramazan on Ramazan day Kural 115: BETWEEN iki şey arasında Kural 116: HOW? by/through WHY to / for AMONG sayısının kaç olduğunu bilmediğimiz çok şey arasında after= afterwards=subsequent to=in the wake of Kural 117: Kural 118: Throughout In During Over + SÜREÇ Have/has V3 Have/has been Ving Regarding As to Concerning + noun ABOUT (ilgili/alakalı) anlamındadır. That s to say=yani Kural 119: Kural 120: in conclusion all in all to sum up to summarize in summary İn brief İn short To be brief Sonuç olarak/ özetle Bu yapılar paragrafın ilk cümlesinde yer almayıp diğer her yerde olabilirler. FIRST SECOND THIRD ONE ANOTHER A THIRD FIRST AND FOREMOST ALSO MOREOVER

11 Kural 121: NOUN CLAUSE OLAN WHETHER/IF: Cümle başında sadece whether kullanılır, if kullanılmaz. Kural 122: Much (-/?) Many (-/?) A lot of (+) Whether Jack is happy is certain. I don t know whether/if Jack is happy. Too much Too many şeklinde bir tamlama içinde kullanmışlar ise olumlu cümlede olmalı. Kural 123: Kural 124: Because +SVO Because of +noun I don t know (-) As a result, +SVO As a result of, +noun if/ whether/who/how/why Thanks to +noun + Ving li kısaltma + noun caluse Kural 125: CÜMLE SONUNDA.. I know Kural 126: that (+) too, as well, so,as either, neither, nor SADECE (+) CÜMLEDE SADECE (-) CÜMLEDE APART FROM Olumlu cümlede and anlamında. Olumsuz cümlede except anlamında. also HEM (+) HEM (-) CÜMLEDE NOT: as if/as though fiilin yanına gelir. Kural 127: Kural 128: V1 ile have/has V3 Although-Because grubu bağlaçları hariç asla yan yana gelmez That which= what ADJ CLAUSE olan When Where Why 1. Preposition ile kullanılmaz. 2. Arkalarından asla Verb gelmez. Kural 129: Kural 130: WHOLE ALL WH yapılarda kısaltma to ile yapılır. Process + by which Mean + by which The whole book All time All books (why hariç) Kural 131: Unless= If not zıtlık isterler Even if Kural 132: Someone Anybody one- body = they Unless içine olumsuz yapı almaz. Olumsuz cümle varsa Olumsuz yapı karşı tarafta olur. her iki tarafta da olur. Unless (+), (-). Even if (-),(-). Everything thing-where= it Nowhere Everybody is at home, aren t they?

12 Kural 133: Boşluktan sonra sıfat yada zarf varsa: How However No matter how adjective adverb Kural 134: past now until 1982 since 1982 (1982 e kadar) (1982 den beri) How iki ayrı cümle bağlamaz. Kural 135: SO bir sonucu gösterir cümle başında kullanılmaz. Ancak So.that devrik cümlede cümle başına gelir. So beautiful is she that. Kural 136: Diyalog sorularında What lı sorulara genellikle Well ile cevap verilir. Prepositionlardan sonra if/whether /that gelmez. Kural 137: Everytime=Whenever %100 S. Present I met Ali whenever I go to Van. Ancak Whenever/Everytime+past, used to V1, would V1 Whenever I went to Van, I would visit it. Kural 138: Be likely to= may Modal+V1 (present modal) Be able to= can Be going to= will Modal+have/has V3 Be supposed to=should ( past modal) Used to=would Have to/have got to=must Kural 139: Kural 140: Cümlede bir fiil olur, ikincisi kısaltmadır. İki isim birleşirken araya of alır. Go fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir. Go fishing Go camping Go dancing Prepositionlardan sonra gelen yapı ing lidir. (to hariç) Kural 141: Very X Too FARKI Very çok (very expensive çok pahalı ama alınabilir.) Too aşırı çok (too expensive çok pahalı almam imkansız) Kural 143: Kural 142: ÖZELLİKLE anlamında zarflar: Mainly Chiefly Specifically Predominantly Primarily Especially Principally Mostly Kural 144: Virgülden sonra THAT gelmez Gerund ile başlayan özneler daime tekil fiil alır. Teaching students is hard. Zaman uyumuna dikkat et!!!! Anlam bütünlüğünü sorularında tense değişikliği varsa zaman zarfına bak (now/recent) İf den sonra will gelmezzzzzz.

13

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler Teknik 1: Zaman Uyumuna Göre Eleme Yapmak Seçenekleri fiillerden oluşan bir soru tense bilgisi sorusudur. İlk önce seçeneklerde

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

Can t have done. Might have done. May have done Should have done

Can t have done. Might have done. May have done Should have done 1) ZAMANLAR VE ZAMAN BAĞLAÇLARI Not: Bu materyal İngilizcedeki tenseleri öğretmek için değil test çözme tekniği vermek için hazırlanmıştır. İstisnalar dili olan İngilizcede her kuralın istisnası olabileceği

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Nitro PDF Trial. YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ ENGLISH OFFICE TENSE UYUMU İSTEYEN ZAMAN BAĞLAÇLARI

Nitro PDF Trial.  YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ ENGLISH OFFICE TENSE UYUMU İSTEYEN ZAMAN BAĞLAÇLARI YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ PRESENT CONTINUOUS TENSE İSTEYEN ARAÇLAR: Now At the moment Still I am still working in İzmir. Presently Currently Right now For the time being Look/ Listen Nowadays These

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com)

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com) 57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tlanmış Zan) (www.konuanlatımı.com) Bu dersimizde Future Perfect Tense i anlatacağım. Bu zanı Gelecekte Tlanmış Zan şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Future

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

MUST SHOULD OUGHT TO. Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment.

MUST SHOULD OUGHT TO. Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment. LI STOFMODALS www. si s t emdi l. c om 201 7TEMMUZ YÖKDİ L Sağl ı k-sos yal-fen MUST Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment. Tom must not be speaking

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

be (= am / is / are) able to

be (= am / is / are) able to Modal be (= am / is / are) able to "Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. They will be able to complete the project on time She was able to say a few words.

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR VOLCANOES 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR earthquake (n) volcano (n) Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı deprem yanardağ, volkan frighten (v) korkutmak

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 3.4.2017 Diploma Program Adı : EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ)

CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ) CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ) Daha önce Tense System in English başlıklı konumuzda If Clause ve Wish Clause yapılarına değinmiştik. Bu başlık altında da bu konuların ayrıntılı anlatımlarını

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez.

If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez. If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez. Svo when SVO 1960, when. Özne/nesne..N:C I dont know when she will come

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

53. Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı (Geçmişte başlayıp devam eden zaman) (www.konuanlatımı.com)

53. Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı (Geçmişte başlayıp devam eden zaman) (www.konuanlatımı.com) 53. Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı (Geçmişte başlayıp devam eden zaman) (www.konuanlatımı.com) Bugün size Devam eden yakın geçmiş zaman ya da Geçmişte başlayıp devam eden zaman olarak Türkçeleştirebileceğimiz

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

TENSES PRESENT SIMPLE

TENSES PRESENT SIMPLE TENSES PRESENT SIMPLE 1- Daily routines/ Regular Activities She visits her aunt once a month. I get up at 7 o clock every morning. 2- General Statements/Permanent situations She lives in İstanbul. My father

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

NOUN CLAUSES. That Clause

NOUN CLAUSES. That Clause İsmin yerine kullanılan bağlı cümlelere noun clause denir. Genel olarak zamirinden sonra (that, what etc.) cümle gelir. Ancak özne konumunda kullanıldığında who, what veya whose+noun kendisinden sonra

Detaylı

THE BEST TO READ - I

THE BEST TO READ - I THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

TENSES (ZAMANLAR) *Currently we are working on a project. (Currently görünce hemen Present cont. Konulacak)

TENSES (ZAMANLAR) *Currently we are working on a project. (Currently görünce hemen Present cont. Konulacak) KPDS DERS NOTLARI Bol bol parağraf okuyun. Roman veya hikaye değil, güncel haberler, bilimsel veya sosyal içerikli makaleler vs. TENSES (ZAMANLAR)... 2 1. SIMPLE PRESENT TENSE... 2 2. PRESENT CONTINUOUS

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.)

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) 1.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) Simple Present Tense Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) I do not love this film. (Bu filmi sevmem.) Do you

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI AĠĠT I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,

Detaylı

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com)

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com) 56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Dev Eden Zan) (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zanlara bu derste Future Continuous Tense ile dev ediyorum. Gelecekte Dev Eden Zan şeklinde Türkçeye

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı