Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama"

Transkript

1 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

2

3 Yaar Gözüdeli YAZILIMCILAR ÇN SQL SERVER 2012 ve VERTABANI PROGRAMLAMA Video Destekli Eitim Seti Yeni Versiyona Göre Yeniden Düzenlenmi 7.BASKI Temel Veritaban Konsepti SQL Server 2012 Bileenleri Veritaban Tasarm ve Normalizasyon Tablolar Tasarlamak ve Constraintler Tablolarla ve Viewlerle Çalmak SQL ile Verileri Sorgulamak, Tablolar Birletirmek ve Verileri Özetlemek Veri Eriimini yletirmek ve ndeksler Programlama Dili Olarak T-SQL leri Veri Yönetim Teknikleri ve Cursor Programlamak Fonksiyonlarla-Stored Procedure ve Triggerlarla Çalmak Ortak Zamanllk ve Transaction Kavram Veritabannda XML ile Çalmak CLR Ortamnda C# Kodlar ile Fonksiyon, Prosedür, Tip ve Trigger Kodlamak Corafi Tiplerle Çalmak Veritabann Gözlemlemek Veritabann Yedeklemek ve Yedekten Dönmek SEÇKN Teknik

4 YazlmclarçinSQLServer2012veVeritabanProgramlama YaarGözüdeli SEÇKN Teknik No:99 ISBN YedinciBask: Mart2012 SayfaTasarm: lhanerolu KapakTasarm: smailçam 688Sayfa,18,5x23,5cm. 1.TemelVeritabanKonseptiveVeritabanTasarm 2.TablolarveConstraintlerleçalmak 3.SQLileVeritabanSorgulamak,BirletirmekveÖzetlemek 4.SorguAnalizivendeksler 5.ProgramlamaDiliolarakTSQL 6.FonksiyonStoredProcedureveTriggerlar 7.ConcurrencyveTransactionKavram 8.XMLileÇalmak 9.C#ileDBÖeleriKodlamak 10.VeritabannYedeklemekveYedektenDönmek SeçkinYaynclkSan.veTic.A.. BukitabnhertürlüyaynhakkSeçkinYaynclkSan.veTic.A.. yeaittir.yaynevininyazlizniolmadan,tantmamaçltoplambir sayfaygeçmeyecekalntlarhariçolmaküzere,hiçbirekildekitabntümüveyabirksmherhangibirortamdayaymlanamazve çoaltlamaz. YaynveDatm: Merkez SalkSok.No: Shhiye/Ankara Tel:(312) Faks:(312) ube StrazburgCad.No:23/B Shhiye/Ankara Tel:(312) ube AnkaraAdliyeSaray KBlokZeminKat Shhiye/ANKARA Tel:(312) ube AbideiHürriyetCad. No:193/Aili/STANBUL Tel:(212) Faks:(212) WebAdresi SeçkinYaynclkSertifikaNo:12416 Bask: SözkesenMatbaaclk,Tel:(0 312) /SertifikaNo:13268

5 Teekkür Bu kitabn ortaya çkmas ve gelimesi hiç üphesiz kendilerine ait zamandan fedakârlk yapmalarndan dolay, eim Lale'ye, kzm Neva'ya ve olum Yusuf Hakan'a aittir. Özellikle yeni nesil Microsoft teknolojileri konusunda beni yaama balayan ve bir bütüncül eitim seti ortaya çkarken her aamasnda deerli fikirleri ile beni yönlendiren Özcan Koç'a; SQL Server'in geliim sürecinde, kitap fikrimi sürekli taze tutan ve beni yüreklendiren, Sefer Algan ve Tolga Yaram olmak üzere tüm arkadalarma teekkürlerimi sunarm. 9.Bölümde yer alan Uzaysal Veri Tipleri'ne olan katklarndan dolay Mehmet Karaman'a teekkür ederim. Kitap içeriini sizlerden önce okuyarak, gerek fikirleri gerekse deerlendirmeleri ile sizlere daha az hatal bir kitap sunmam konusunda bana yardmc olan deerli yazlm gelitirici arkadalarm Halil Çiçek, Volkan Verim ve Salih Bozkurt'a teker teker teekkürlerimi sunarm. Kitap içeriinin ve müfredatnn genel kabul görmü bir müfredat haline gelmesinde, INETA- MEA'nn Verivizyon'a verdii destek üphesiz yabana atlamaz. Bu kapsamda INETA'ya teekkürlerimi sunarm. Yine kitap müfredatna alnm konularn anlatmlarnn olgunlamas Verivizyon aktiviteleri ile salanmtr. Verivizyon tarafndan düzenlenen seminer, eitim ve benzeri etkinliklere emei geçen ve katlan herkese teekkürlerimi sunarm. Kitabn düzenlenmesi ve okunabilir hale gelmesinde emei geçen Seçkin Yaynclk çalanlarna ve desteklerinden dolay bütün mesai arkadalarma teekkür ederim. Kitabn bundan önceki basklar hakknda, teveccühlerini veya düzeltmelerini ileterek daha iyiyi arama serüvenimde bana destek veren okurlarma teekkür ederim. Günlük hayatta karlatklar sorunlar ve çözümlerini dolaysyla da tecrübelerini benim aracl- mla siz okurlara ulatran yazlmc dostlarma, son olarak bu kitab okumaya deer görüp elinize aldnz için ve belki bana görülerinizi ileterek daha iyiyi bulmama yardmc olacanz için size teekkürlerimi sunarm.

6

7 SQL Server Öncüleri Topluluu Hakkında Ksa ad SQLPASS olan Professional Association for SQL Server küresel topluluunun Türkiye aya olarak kurulan SQL Server Öncüleri SQL Server ve etrafndaki teknolojiler hakknda paylam alan salamay hedefleyen gönüllülük esasna dayal bir topluluktur. Gerek teknik konularda, gerekse i odakl gereksinimlere yönelik bilgi ve deneyimlerin Türkçe paylalmas yoluyla bu alanda çalan üyelerini daha ileri bir bilgi ve deneyim seviyesine tamay hedeflemektedir. Bir kullanc topluluu olan web sitesine ücretsiz olarak üye olarak, SQL Server ile ilgili güncel gelimeler, teknikler ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Ayrca, alannda uzman profesyonellerce yazlm makaleleri okuyarak, bu konudaki birikimlerinizi gelitirebilir, bir BT çalan olarak gündelik yaamnzda karlaaca- nz sorunlara çözümler arayabilirsiniz. ayet SQL Server Öncüleri ilgi alanndaki konulardan herhangi birinde uzman olduunuza inanyorsanz, gönüllü yazar olarak toplulua katk salayabilir; Siz de yeni balayanlar için faydal olacana inandnz makalelerinizi yaynlama ans yakalayabilirsiniz.

8

9 Önsöz Kitabn ilk basksnn üstünden 8 yl ve 5 SQL Server Sürümü geçti. likisel Veritabanlar halen popüler. nsanolunun veriye olan gereksinimi artmaya devam ediyor. Bu gereksinime paralel, verilerin birinci dereceden muhatab olan Veritaban Yönetim Sistemleri de sürekli olarak geliiyor. SQL'in, standart olarak ortaya atldndan bu yana yakla- k 20 yldr popülerliini kaybetmemi bir dil olmas onun ne denli güçlü ve gereksinim duyulan bir ey olduunu ortaya koyar. Belki bunun en büyük sebeplerinden biri, "veriyi" hzl kaydedebilme ve kaytlara hzl eriebilme konusunun hayatn önemli bir parças olmasndandr. Hayat bizi her geçen gün daha fazla veri üretmeye zorluyor. Yaptmz havaleler, verdi- imiz sipariler, ödediimiz faturalar, vergiler, ulam biletleri, girdiimiz snavlar, doldurduumuz Web formlar, kullandmz telefonlar, arabalarmzla yaptmz ücretli geçiler, hava tahminleri, facebook-twitter gönderileri, soru sorduumuz forumlar... Bütün bunlara paralel olarak verileri yönetmek de, her geçen gün yeni gereksinimlerle karmza çkmakta. SQL standard da bu gelimelere paralel olarak 1999, 2003, 2006, 2008 yaynlaryla desteklendi. SQL Server 2012, bir VTYS olarak bu standartlardan payna düeni fazlasyla alm bir veri yönetim arac. SQL Server 2000 Microsoft tarafndan desteklenen sürümlerden çkartldndan kitaptan da SQL Server 2000 ile ilgili bütün bilgiler çkartlmtr. Kitap yayna hazrlanrken etrafta halen SQL Server 2005 kullanan yazlmclarn da olduunu gördük. Bu nedenle her ne kadar SQL Server 2012 sürümü için hazrlanm bir kitap olsa da 2005 ve 2008 sürümlerinden geçmek isteyenleri de cesaretlendirmek için yer yer çapraz sürüm kyaslamalarna yer verildi. Bu yeni sürümde, SQL Server programlamann olmazsa olmaz olan Transact SQL ile ilgili iyiletirmeler,.net ortamnda kod yazyor hissine kaplmanza neden olabilir. Bir veritaban programcs iseniz, bu yenilikleri hzl bir ekilde örenmeniz sizin açnzdan hiç de zor olmayacaktr. Hatta kullanmaktan keyif alacanz söyleyebilirim. Oracle'dan SQL Server'a geçi yapyorsanz, Sequence kavram, kendinizi evinizde hissetmenize yardmc olacaktr. ayet bir Corafi Bilgi Sistemi projesi gelitiriyorsanz, SQL Server 2008 ile birlikte tantmz Uzaysal(Spatial) tiplerle ilgili yeniliklere bakmanzda yarar olabilir. Felaket kurtarmas amacyla tutmay planladnz SQL Server kopyasndan raporlarnz çekebilmek, ölçekleme adna size heyecan verici çözümler sunabilir. Ek olarak, Veritaban ile tanmak için bu kitab ald iseniz, ilk aamada kitap DVD'si içerisinde yer alan Veritaban Programlama 1-2 kitapçklarn okuyarak balamanz size veritaban ve SQL Server hakknda ksa bilgi verebilir. Bu kitapçklar da yine tabletlerinizde ve cep telefonlarnzda bo zaman aktivitesi olarak okumay tercih edebilirsiniz. Bunun dnda kitapçklar, bir seferde büyük resmi görebileceiniz kadar genel ama küçük kitapçklar olmalar nedeniyle de okumay düünebilirsiniz. Kitap kapsam, balangçtan orta seviyeye olduu için bu kitap, "Yazlmclar için SQL Server 2008-R2 ve Veritaban Programlama" adl bir önceki kitabn SQL Server 2012 yenilikleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilerek gelitirilmi halidir. Kitap farkl örenim tarzlar için tasarlanm bir eitim seti olarak batan ele alnmtr.

10 10 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Baz insanlar bütüncül olarak örenebilirler. Bu tür bir örenme, konularn büyük resim içerisindeki yerlerini bilip yerletirmeyi gerektirir. Kitaptaki özet içindekiler ve ek kitapçklar bu amaçla eklenmitir. Ayrca, kitap içerisinde bütüncül basit ünitelerden karma- k ve detayl ünitelere doru bir anlatm bulacaksnz. Baz insanlar, sral olarak örenebilirler. Bu tür örenmeyi desteklemek amacyla, öncelikle prensiplerden bahsedilmi ve arkasndan destekleyici örnekler verilmitir. Her ne kadar kitap yazlmclar için hazrlanm olsa da, Yedekleme ve Yedekten Geri Dönme(Restore), "Kullanc ve Yetki Yönetimi", "SQL Mail Yaplandrma" gibi yönetimsel konular da kitap içerisinde temel seviyede ele alnmakta. Kitab bitirdiinizde, orta büyüklükte bir veritaban yönetim sistemi için yazlm ve yönetim ilemlerinin hemen hepsinin üstesinden gelecek birikime sahip olacanz söyleyebilirim. Ancak uç seviyede performans gerektiren projeler için kitabn kapsam ölçekleme açsndan yetersiz gelebilir. Yeni Kitap Format Hakknda: SQL Server hakkndaki bu yeniliklerin dnda kitab, SQL Server eitim platformu olarak en batan tasarlayarak okurlarmzn 8 yldr sürdürdükleri teveccühlerini boa çkarmamay hedefledik. Bazen 10 dakika video izlemek, saatlerce kitap okumaktan daha fazlasn öretebilir. Bu amaçla kitap anlatmn yer yer videolarla destekledik. Bunu, video destekli birçok cep telefonu ve tabletlerin olanaklarndan okurlarmzn faydalanabilmesi amacyla tasarladk. Videolu eitimlerin ehir içi otobüs, tatil, seyahatleriniz gibi daha edilgen olarak bir eyler örenmeyi tercih edebileceiniz durumlar için bir DVD içerisinde sizlere sunduk. Ayrca, geni bant Internet eriimlerinizde içeriklere kolay eriebilmeniz için videolarn izlenmesi gereken yerleri kitap içerisinde video bilgisi ve QR(Quick Response-Hzl Dönü) kodla destekledik. QR okuyuculu bir mobil aygt(cep telefonu, tablet pc gibi) ile dorudan bu videolar okutarak Internet'ten kolayca ulaabilirsiniz. Yeni kitap format ile birlikte gelen yeniliklerden biri de bölüm sonlarnda yer alan "Eitim Danmannz Diyor ki" ksmlar. Bu ksmlar özellikle kendi kendine bu kitab bitirmeyi hedefleyen deerli okuyucularmzn yer yer baka öncelikleri nedeni ile motivasyon kayplarn telafi edebilmek amacyla ekledik. Böylece SQL Server'i kendi kendine sfrdan öreneceklerin kendilerini bir eitim ortamnda hissedeceklerini düünüyorum. Son olarak, konulara geçmeden önce, ayet SQL Server 2012'yi bu kitapla örenmek amacnda iseniz, "Sakin denizlerde usta kaptan yetimez" anlamna gelen afrika atasözünü dikkate almanzda yarar var. Kod çaltrmadan, bakalarnn yazd hazr kodlar okuyarak asla problemlerle karlaamazsnz. Bir satr kod yazp onu test etmek bin satr kodu okuyup geçmekten iyidir. Unutmayn ki bir yazlmc için tecrübe, kaç saat kod yazdndan öte, kod yazarken ne kadar problemle karlat ile ilgilidir. Temel veritaban kuramlarn eliniz ve zihniniz için pratik haline getirmeniz, ona zaman ayrmanzla mümkündür. Her eye ramen, kodlar hzl bir ekilde kopyalayp yaptrarak test etmek isterseniz, DVD içerisinde kitaba ait bütün kodlar ünite adlar ile adlandrlm dosyalara ayrca eklenmi vaziyette. Kitaptan çalan yazlm-veritaban severlere, verdiklerinden fazlasn alabilmeleri dile- im ile Yaar Gözüdeli Mart 2012-ANKARA

11 Genelçindekiler 1. Bölüm: VERTABANI KAVRAMINA GR ÜNTE: likisel Veritabannn Temelleri ÜNTE: SQL Server 2012'nin Temelleri ÜNTE: Bir Bakta T-SQL Bölüm: VERTABANI TASARIMI ÜNTE: Veritaban Tasarmna Genel Bak ÜNTE: Veritaban Nesnesinin Temelleri ÜNTE: Tablolar Tasarlamak ÜNTE: Veri Bütünlüünü Salamak Bölüm: VERLER SORGULAMAK ÜNTE: Basit Sorgular ÜNTE: Tablolar Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek ÜNTE: leri Veri Yönetim Teknikleri Bölüm: VER ERMN YLETRMEK ÜNTE: Viewlerle Çalmak ÜNTE: Indeks Teorisi ÜNTE: Indeks Yönetimi Bölüm: T-SQL LE PROGRAMATK ÖELER KODLAMAK ÜNTE: T-SQL ile Programlar Gelitirmek ÜNTE: Stored Procedure'ler ÜNTE: leri T-SQL Programlama ÜNTE: Kullanc Tanml Fonksiyonlar Bölüm: XML LE ÇALIMAK ÜNTE: Tip Olarak XML ÜNTE: XML-likisel Dönüümler

12 12 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama 7. Bölüm: ORTAK ZAMANLILIK VE TRANSACTION ÜNTE: Transaction'larla Çalmak ve Ortak Zamanllk ÜNTE: Kilitlenmeleri Yönetmek ÜNTE: Triggerlar Bölüm: SQL SERVER ÇNDE CLR ÜNTE: CLR Genel ÜNTE: Basit Rutinler ÜNTE: leri Rutinler Bölüm: VERTABANI YETENEKLERN GELTRMEK ÜNTE: Bal Sunucularla Çalmak ÜNTE: likisel Olmayan SQL Server Yetenekleri ÜNTE: Yedeklemek ve Yedekten Dönmek Bölüm: STEMC TARAFTA SQL SERVER ERM PROGRAMLAMA ÜNTE: ADO.NET Temelleri ÜNTE: ADO.NET'de Kopuk Veri Yönetimi ÜNTE: SQL Server Management Objects'i Kullanmak EK A: VERTABANI PROGRAMCILARINA PUÇLARI... CD çerisinde EK B: C# VE OOP KILAVUZU... CD çerisinde EK C: BÖLÜM SONU SORU CEVAPLARI EK D: DÜKKAN VERTABANI EMASI EK E: CD KULLANIM KILAVUZU EK F: SERVCE BROKERS... CD çerisinde

13 çindekiler Teekkür... 5 SQL Server Öncüleri Topluluu Hakknda... 7 Önsöz... 9 Genel çindekiler Giri Veritaban Programlama Hakknda Kitabn çerdii Örnekleri Test Edebilmek çin Birikim Gereksinimleri Kimlere Hitabediyor Farkl Balangç Önerileri Müfredat Belirleme Kitap Neler çeriyor Veritaban Kavramna Giri...34 Veritaban Tasarm...34 Veri Sorgulama...34 Veri Eriimini yiletirmek...34 T-SQL ile Programatik Öeler Kodlamak...34 XML ile Çalmak...34 Ortak Zamanllk ve Transaction...34 SQL Server içinde CLR...35 Veritaban Yeteneklerini Gelitirmek...35 stemci Taraftan Veritaban...35 EK A - Veritaban Programclarna puçlar...35 EK B - C# ve OOP Klavuzu...35 EK C - Dükkan Veritaban emas...35 EK D - Bölüm Sonu Soru Cevaplar...35 EK E - CD Kullanm Klavuzu...36 EK F Server Brokers...36 Gösterimler ve çerik Düzeni Hakknda Görsel Ders Kaynak Dosyalar Destek ve Geri Bildirim Bölüm VERTABANI KAVRAMINA GR 1. ÜNTE: likisel Veritabanının Temelleri TEMEL VERTABANI KAVRAMLARI likisel Veritaban Kavram likisel Veritaban Yaklamna Basit Bir Örnek...41

14 14 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama likisel Cebir in Temel Operatörleri Veritaban Programlama Nerelerde Kullanlr?...45 Temel Veritaban Nesneleri...45 Veritaban Uygulamalar...50 Üç N Katman Mimarisi Bulut Biliimi ve Bulut VTYS'leri...51 Veritaban Atölyesi ÜNTE: SQL Server 2012'nin Temelleri SQL Server Bileen Mimarisi Balca SQL Server 2012 Araçlar SQL Server Configuration Manager...54 Management Studio...55 SqlCmd...56 SQL Server Surface Area Configuration...59 SQL Profiler...60 Books Online...61 SQL Server Veritaban Mimarisi Standart Veritabanlar...61 Disk Yönetim Mimarisi SQL Server'de Disk Ölçümleri...63 SQL Server'de Tablo ve Indeks'lerin Yönetimi...65 Heap Clustered Indeks Nonclustered Indeks SQL Server Kullanc Yönetim Mimarisi Roller...66 Kullanclar ve Loginler...67 zinler...68 emalar...68 SQL Server Properties\Security Sekmesi Veritaban Atölyesi ÜNTE: Bir Bakıta T-SQL Veri Tanmlama Dili Nesne Oluturmak: CREATE...72 Nesne ve Deiken (Tanmlayc) simlendirme Kurallar Tanmlayc simlendirme Notasyonlar Tanmlayc simlendirmenin Töresi Null Kavram Nesnelerde Deiiklik Yapmak: ALTER...74 Nesne Silmek: DROP...75 Veri leme Dili Veri Eklemek: INSERT...75 Veri Seçmek ve Filtrelemek: SELECT Ulama... 76

15 çindekiler 15 Seçilen Kaytlar Sralamak WHERE Cümlecii ile Kaytlar Filtrelemek...77 Verilerde Deiiklik Yapmak: UPDATE...78 Veri Silmek: DELETE...78 Fonksiyonlar Aggregate (Grupsal) Fonksiyonlar...79 Rowset Fonksiyonlar...80 Skaler Fonksiyonlar...81 CONCAT Fonksiyonu ile Metinleri Ulamak Deterministik Kavram Veri Kontrol Dili Yetki vermek: GRANT...88 WITH GRANT OPTION Seçenei ile Basamakl Yetkilendirmek Eriimi Engellemek: DENY...90 Eriim Tanmn Kaldrmak: REVOKE...90 Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Sorular Bölüm VERTABANI TASARIMI 4. ÜNTE: Veritabanı Tasarımına Genel Bakı Kavramsal Model ORM ile Veritaban Modelleme...95 ER ile Modelleme...97 ER ile Modelleme Aamalar UML ile Modelleme: Mantksal Model Veri Normalizasyonu Normalizasyon Kurallar Kaytlarn likilendirilmesi Bire Bir liki (1-1) Bire Çok liki (1-N) likisel Ortamda Hiyerarik Veriyi Modellemek Çoka Çok liki (N-N) ER Diyagram ile Mantksal Model Oluturmak Fiziksel Model Veritaban Atölyesi ÜNTE: Veritabanı Nesnesinin Temelleri Parçal Kendini çeren(partially Self Contained) Veritabanlar

16 16 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama 6. ÜNTE: Tabloları Tasarlamak Nesne simlendirirken Sütunlar Tasarlamak ve Veri Türleri Metin Veri Tipleri ASCII Veri Tipleri Unicode Metinsel Veri Tiplerinden Seçim Yapmak Collation Ayarlar Tarih-Zaman Veri Tipleri Numerik Saylar Yaklak Say Veri Tipleri Tamsay Veri Tipleri IDENTITY() Fonksiyonu ile Otomatik Artan Sütunlar Tanmlamak Parasal Veri Tipleri Binary Veri Tipleri XML Veri Tipi ve XML Verilerin Tasarlanmas Özel Veri Tipleri Sequence Nesneleri ve Otomatik Artan Sütunlar Tanmlamak Sequence ler Hakknda Bilgi Almak ve Sequence'leri Yönetmek Management Studio ile Sequence Yönetimi Hesaplanm Sütun Hesaplanm Sütunu Sabitlemek (Persist Etmek) Seyrek Sütun ve Seyrek Tablo Kavram Kullanc Tanml Veri Tipleri Kullanc Tanml Veri Tipleri (UDDT) ile Çalmak CLR Kullanc Tanml Tipler Tablolar Oluturmak Tablo Tasarmnda Satr Boyutuna Karar Vermek Tablolar Üstünde Deiiklik Yapmak Sütun Eklemek Sütun Deitirmek Sütun Silmek Tablolarn veya Sütunlarn Adn Deitirmek Tablolarn Kaplad Alanlar Gözlemlemek Tablo Silmek Geçici Tablolarla Çalmak Nesnelerin T-SQL fadelerini Almak Veritaban Atölyesi ÜNTE: Veri Bütünlüünü Salamak Veri Bütünlüünü Kavramak Tanmlamal Veri Bütünlüü Prosedürel Veri Bütünlüü Veri Bütünlüü Teknii Seçmek Veritaban Atölyesi

17 çindekiler 17 Veri Bütünlüünü Gerçeklemek Sütun Seviyeli Veri Bütünlüünü Salamak Primary Key Constraint Oluturmak Unique Key Constraint Oluturmak Default Constraint Oluturmak Default Nesnesi Oluturmak Check Constraint Oluturmak Rule Oluturmak Tablo Seviyeli Veri Bütünlüünü Salamak Sütunlar Aras Check Constraint Oluturmak Foreign Key Constraint Oluturmak Ardk Bütünlük (Cascading Integrity) Constraint'leri Yönetmek Constraint'lere Göz Atmak Constraint'leri Silmek Constraint'leri Denetime Kapamak ve Açmak Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Bölüm VERLER SORGULAMAK 8. ÜNTE: Basit Sorgular Kaytlar Seçmek: SELECT En Basit SELECT Sadece Belli Sütunlar Seçmek Tekrarlamalar Tekile ndirgemek: DISTINCT Türetilmi (Calculated) Sütunlar Aritmetik aretler Sütuna Takma Ad (Alias) Matematiksel Fonksiyonlar WHERE ile Satrlar Filitrelemek Karlatrma aretleri Mantksal Operatörler NULL Karlatrma Aralk Sorgulama: BETWEN... AND Kaytlar Sralamak: ORDER BY Dönen Kayt Saysn Kstlamak: TOP SQL'DE Karakter ve Tarih lemleri Karakter Karlatrmalar: LIKE Deyimi Joker Karakterler Metinleri Ulamak (Concatenation)...200

18 18 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Balca Karakter Fonksiyonlar Tarihleri Sorgulamak Tarih Fonksiyonlar Alt Sorgularla Çalmak IN ve NOT IN Tekil Sonuçlar Döndüren Alt Sorgular Çoklu Sonuç Döndüren Altsorgular Türetilmi Tablolar lintili (Corelated) Altsorgular EXISTS, NOT EXISTS Veritaban Atölyesi ÜNTE: Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek Tablolar Birletirerek Sorgulamak Tabloya Takma Ad (Alias) Bir Tabloyu Kendisiyle Birlikte Sorgulamak INNER JOIN OUTER JOIN fadeleri LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN CROSS JOIN SQL Server Açsndan JOIN lemleri JOIN çin pucu Kullanmak Fark, Kesiim ve Birleim Bulmak Veritaban Atölyesi Verileri Gruplamak ve Özetlemek Gruplamal Fonksiyonlar (Aggregate Functions) GROUP BY Deyimi Gruplamalar Üstünde art Komak: HAVING Gruplanm Verileri Özetlemek CUBE Deyimi ROLLUP Deyimi GROUPING ile Özetleri Düzenlemek COMPUTE BY ve COMPUTE deyimi Veritaban Atölyesi ÜNTE:leri Veri Yönetim Teknikleri CTE ve Rekürsif Sorgular CTE Hiyerarik Sorgu için CTE'nin Rekürsif Kullanm PIVOT ve UNPIVOT Operatörleri ile Veri Analizi PIVOT...241

19 çindekiler 19 UNPIVOT Rütbeleme Fonksiyonlar ile Kaytlar Sralamak ROW_NUMBER() Parçal Satr Numaralar Vermek RANK() ve DENSE_RANK() Fonksiyonlar Sonuçlar n Gruba Ayrmak: NTILE (ifade) SQL Server da Kaytlar Sayfalandrmak Analitik Fonksiyonlara Giri Veri Deiimi Yönetimi Yeni Veri Eklemek Hakknda Püf Noktalar Sorgu Sonucunu Yeni Tabloda Saklamak Bir Sorgunun Sonucunu Varolan Tabloya Eklemek Verileri Güncellemek Tablolar Birletirerek Veri Güncellemek Alt Sorgular Kullanarak Veri Güncellemek Verileri Silmek Tablolar Birletirerek Veri Silmek Alt Sorgular Kullanarak Veri Silmek TOP fadesi Etkin Olarak Veri Silmek: TRUNCATE TABLE Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Bölüm VER ERMNYLETRMEK 11. ÜNTE: Viewlerle Çalımak VIEW'LERLE ÇALIMAK View'lere Neden htiyaç Duyarz View çin Alternatifler View Oluturmak Kstlamalar zinler ve Sahiplik Zinciri Birden Fazla Tablodan Veri Çeken View'ler View'leri Yönetmek View Üstünde Deiiklik Yapmak Tanmlanan View'leri Görmek ve Sistem View'leri View Tanmlarn Gizlemek View Temel Tablolarnn emasn Kilitlemek: SCHEMABINDING View'leri Silmek View'ler ve INSERT, UPDATE, DELETE fadeleri

20 20 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Parçal View Yaplar Parçal Tablolar Oluturmak Nesnelere Takma Ad: Synonymlarla Çalmak Veritaban Atölyesi ÜNTE: Indeks Teorisi INDEKSLERLE ÇALIMAK VTYS'ler Indeks'leri Nerelerde Kullanr? INDEKS MMARS Dengeli Aaç (-tree) Yaps Heap Yap Clustered Indeks Nonclustered Indeks SQL Server ndeks Türleri Unique ndeks Karma (Composite) ndeks Kapsam (Covering) ndeks Parçal ndeksler Eklenti Sütunlu ndeksler Filtreli ndeksler Columstore(Sütuna Kaytl) ndeksler XML ndeksler Full-Text ndeksler Veri Deiim lemlerinin ndekslere Etkisi FILLFACTOR ve PAD_INDEX Parametrelerine Karar Vermek ndeks Tanmlama Yaklamlar Clustered ndeks Tanmlarken Non-Clustered Indeks Tanmlarken Veritaban Atölyesi ÜNTE: Indeks Yönetimi INDEKS OLUTURMAK Unique Index Kapsam (Covering) Indeks Oluturmak INCLUDE Deyimi ile Eklenti Sütunlu Indeks Tanmlamak WHERE Deyimi ile Filtreli ndeks Tanmalak Indeks Seçeneklerini Ayarlamak Parçal Indeksler Oluturmak FILLFACTOR ve PAD_INDEX Parametrelerini Ayarlamak View Üstünde Clustered Indeks Tanmlamak

21 çindekiler 21 Indeksler Hakknda Bilgi Almak Indeksler Üstünde Deiiklik Yapmak Indeksleri Yeniden Derlemek: REBUILD Indeksleri Yeniden Düzenlemek: REORGANIZE Indeksleri Kapatmak Indeks Seçeneklerini Deitirmek Indeksleri Silmek Indekslere Bakm Yapmak Indekslerin Danklklarn Gözlemlemek Indeksleri Düzenlemek statistiklerin Veri Eriimine Etkisi statistik Oluturmak statistikleri Güncellemek Veritaban Performans Araçlarn Kullanmak Management Studio Önerilerini Dikkate Almak SQL Profiler ile Veritabann Takip Etmek Database Tuning Advisor ile Veritaban yiletirmesi Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Bölüm T-SQLLE PROGRAMATK ÖELER KODLAMAK 14. ÜNTE: T-SQL ile Programlar Gelitirmek Programlama Dili Olarak T-SQL Deiken Tanmlama ve Kullanma Birleik Operatörler Bit Seviye Operatörler Kod çerisine Açklamalar Eklemek Global Deikenler ve Sistem Fonksiyonlar Yn Kavram ve GO bölümleyicisi Print Komutu Tablo Tipi Deikenler Kullanmak DML ifadeden Çkt Veri Almak Ak Kontrolleri IF... ELSE Karar Yaps IIF Fonksiyonu CASE Deyimi While Döngüsü BREAK Komutu

22 22 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama CONTINUE Komutu CHOOSE Fonksiyonu Cursorlerle Veri Yönetimi Transact-SQL Sunucu Cursor'ler Cursor'lerin Seçeneklerini Ayarlamak Cursor'lerle Satrlar Dolamak Cursor Üstünden Kaytlar Düzenlemek Ortak Zamanl (Concurrent) çalma ve Cursor'ler Veritaban Atölyesi ÜNTE: Stored Procedure'ler Stored Procedure'lerle Çalmak Stored Procedure'ler Oluturmak Stored Procedure'ü Çaltrmak NOCOUNT Oturum Parametresi'nin Kullanm Stored Procedure'leri Yönetmek Stored Procedure'lerde Deiiklik Yapmak Stored Procedurelerde Parametrelerle Çalmak Girdi Parametreler (Input Parameter) Girdi Parametre ile Stored Procedure Çarmak Tablo Tipi Parametre Alan Stored Procedure'ler Kodlamak Parametre Geçerliliini Denetlemek Çkt Parametrelerle Çalmak Çk Parametrelerini Almak RETURN deyimi Modül Çaltrma Balamlar: EXECUTE AS EXECUTE AS CALLER EXECUTE AS 'kullanici' EXECUTE AS SELF EXECUTE AS OWNER Stored Prosedürleri WITH RESULT SETS ile Çarmak Veritaban Atölyesi ÜNTE:leri T-SQL Programlama SQL Server 2012 T-SQL Ortamn Etkin Kullanmak Dinamik SQL Çaltrmak EXEC Fonksiyonu ile Dinamik SQL Çaltrmak sp_executesql ile Dinamik Sorgu Çaltrmak T-SQL'de Hata Yakalama Mimarisi Sistem Mesajlar: sys.messages Sisteme Yeni Mesaj Eklemek Sistemden Kullanc Tanml Mesaj Silmek Hata Mesajlarn Kullanmak...389

23 çindekiler 23 RAISERROR fadesi THROW fadesi ile Hata Frlatmak Parametreli Hata Mesajlar Tanmlamak Oluan Son Hatann Kodunu Yakalamak: Hata Kontrolü ve TRY-CATCH Yaps THROW fadesi ile Hatalar Aynen Yanstmak Uygulama için Veritaban Hata Yakalama Mimari Tasarm dbo.tbhatagecmis Tablosu sp$hatayakala Stored Procedure'ü sp$hatayazdir Stored Prosedürü Hata Yakalama Mimarisi Kullanm Örnei Veritaban Atölyesi ÜNTE: Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Kullanc Tanml Fonksiyonlarla Çalmak Kullanc Tanml Fonksiyonlarla Neler Yapabiliriz Skaler Kullanc Tanml Fonksiyonlar Türetilmi Sütun Olarak Skaler Fonksiyon Satrdan Tablo Döndüren Fonksiyonlar Çoklu fade ile Tablo Döndüren Fonksiyonlar Rekürsif Sorgu için Örnek Fonksiyon Tablolarla Tablo Tipi Fonksiyonlar Biletirmek: APPLY CROSS APPLY OUTER APPLY Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Sorular Bölüm XMLLE ÇALIMAK 18. ÜNTE: Tip Olarak XML XML Destei Hibrit Veritaban Gereksinimi XML Veri Tipini Kullanmak Deiken ve Parametre Olarak XML Tipi Tablolarda XML Veri Tipi Tip Tanmsz XML Veri le Çalmak Tip Tanml XML Veri le Çalmak XSD ve Schema Collections Nesneleri emalar Hakknda Bilgi Almak Tip Tanml XML Sütunlar Oluturmak

24 24 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama likisel Seviye XML Tanmlamalar Kullanmak Kstlanm (Constrainted) XML Veri Kullanmak XML Veri Üstünde Hesaplanm Sütun Tanmlamak XML Veriyi Yönetmek ve Sorgulamak Bir Bakta XML Sorgu Dili: XQuery XML Veri Tipi Metodlar xml.query (string XQuery) xml.exist (string XQuery) xml.value (string XQuery, string SQLVeriTipi) xml.nodes (string XQuery) XML Veriyi Düzenlemek: xml.modify() insert fadesi ile Yeni Bilgi Eklemek delete fadesi ile Bir Bilgi Silmek replace value of fadesi ile Düüm Üstünde Düzenlemeler Yapmak Veritaban Atölyesi XML Sütunlarda Indeks Tanmlamak Birincil XML Indeks Oluturmak kincil XML Indeks Oluturmak Deer Temelli XML Indeksler Yol Temelli XML Indeksler XML Sütunlar Üstünde Hesaplanm Alan ve likisel Indeksler Tanmlamak Veritaban Atölyesi ÜNTE: XML-likisel Dönüümler likisel-xml Veri Dönüümleri OPEN XML FOR XML RAW Mod ile XML Veri Çekmek AUTO Modda XML Veri Çekmek EXPLICIT (Bilinçli) Modda XML Veri Çekmek PATH Modda XML Veri Çekmek Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Sorular Bölüm ORTAK ZAMANLILIK VE TRANSACTION 20. ÜNTE: Transaction'larla Çalımak ve Ortak Zamanlılık Transaction ve Ortak Zamanllk Transaction Blou Nasl Ele Alnr?

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

JAVA nın Tarihçesinden

JAVA nın Tarihçesinden 1 JAVA nın Tarihçesinden Java, genel amaçlı nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi C ve C++ a çok benzer. Balangıçta Java, küçük sistemleri tüketici aygıtlarına gömme yoluyla yazılımın kurulmasında

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar

Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Continuous Integration and its Implementations in STM Serkan Zengin STM A.. Ankara szengin@stm.com.tr Hayrullah Kale STM A.. Ankara hkale@stm.com.tr Özet Bu

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

HTML-CSS-PHP MYSQL-SQL

HTML-CSS-PHP MYSQL-SQL HTML-CSS-PHP MYSQL-SQL İbrahim Halil Kutluay Nisan 2013 Ġçindekiler Ġçindekiler... 2 GĠRĠġ... 21 Kullanım Kuralları... 23 HTML DĠLĠ... 24 Bir Web Sitesi Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler... 26 Bir web sitesi

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı