Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama"

Transkript

1 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

2

3 Yaar Gözüdeli YAZILIMCILAR ÇN SQL SERVER 2012 ve VERTABANI PROGRAMLAMA Video Destekli Eitim Seti Yeni Versiyona Göre Yeniden Düzenlenmi 7.BASKI Temel Veritaban Konsepti SQL Server 2012 Bileenleri Veritaban Tasarm ve Normalizasyon Tablolar Tasarlamak ve Constraintler Tablolarla ve Viewlerle Çalmak SQL ile Verileri Sorgulamak, Tablolar Birletirmek ve Verileri Özetlemek Veri Eriimini yletirmek ve ndeksler Programlama Dili Olarak T-SQL leri Veri Yönetim Teknikleri ve Cursor Programlamak Fonksiyonlarla-Stored Procedure ve Triggerlarla Çalmak Ortak Zamanllk ve Transaction Kavram Veritabannda XML ile Çalmak CLR Ortamnda C# Kodlar ile Fonksiyon, Prosedür, Tip ve Trigger Kodlamak Corafi Tiplerle Çalmak Veritabann Gözlemlemek Veritabann Yedeklemek ve Yedekten Dönmek SEÇKN Teknik

4 YazlmclarçinSQLServer2012veVeritabanProgramlama YaarGözüdeli SEÇKN Teknik No:99 ISBN YedinciBask: Mart2012 SayfaTasarm: lhanerolu KapakTasarm: smailçam 688Sayfa,18,5x23,5cm. 1.TemelVeritabanKonseptiveVeritabanTasarm 2.TablolarveConstraintlerleçalmak 3.SQLileVeritabanSorgulamak,BirletirmekveÖzetlemek 4.SorguAnalizivendeksler 5.ProgramlamaDiliolarakTSQL 6.FonksiyonStoredProcedureveTriggerlar 7.ConcurrencyveTransactionKavram 8.XMLileÇalmak 9.C#ileDBÖeleriKodlamak 10.VeritabannYedeklemekveYedektenDönmek SeçkinYaynclkSan.veTic.A.. BukitabnhertürlüyaynhakkSeçkinYaynclkSan.veTic.A.. yeaittir.yaynevininyazlizniolmadan,tantmamaçltoplambir sayfaygeçmeyecekalntlarhariçolmaküzere,hiçbirekildekitabntümüveyabirksmherhangibirortamdayaymlanamazve çoaltlamaz. YaynveDatm: Merkez SalkSok.No: Shhiye/Ankara Tel:(312) Faks:(312) ube StrazburgCad.No:23/B Shhiye/Ankara Tel:(312) ube AnkaraAdliyeSaray KBlokZeminKat Shhiye/ANKARA Tel:(312) ube AbideiHürriyetCad. No:193/Aili/STANBUL Tel:(212) Faks:(212) WebAdresi SeçkinYaynclkSertifikaNo:12416 Bask: SözkesenMatbaaclk,Tel:(0 312) /SertifikaNo:13268

5 Teekkür Bu kitabn ortaya çkmas ve gelimesi hiç üphesiz kendilerine ait zamandan fedakârlk yapmalarndan dolay, eim Lale'ye, kzm Neva'ya ve olum Yusuf Hakan'a aittir. Özellikle yeni nesil Microsoft teknolojileri konusunda beni yaama balayan ve bir bütüncül eitim seti ortaya çkarken her aamasnda deerli fikirleri ile beni yönlendiren Özcan Koç'a; SQL Server'in geliim sürecinde, kitap fikrimi sürekli taze tutan ve beni yüreklendiren, Sefer Algan ve Tolga Yaram olmak üzere tüm arkadalarma teekkürlerimi sunarm. 9.Bölümde yer alan Uzaysal Veri Tipleri'ne olan katklarndan dolay Mehmet Karaman'a teekkür ederim. Kitap içeriini sizlerden önce okuyarak, gerek fikirleri gerekse deerlendirmeleri ile sizlere daha az hatal bir kitap sunmam konusunda bana yardmc olan deerli yazlm gelitirici arkadalarm Halil Çiçek, Volkan Verim ve Salih Bozkurt'a teker teker teekkürlerimi sunarm. Kitap içeriinin ve müfredatnn genel kabul görmü bir müfredat haline gelmesinde, INETA- MEA'nn Verivizyon'a verdii destek üphesiz yabana atlamaz. Bu kapsamda INETA'ya teekkürlerimi sunarm. Yine kitap müfredatna alnm konularn anlatmlarnn olgunlamas Verivizyon aktiviteleri ile salanmtr. Verivizyon tarafndan düzenlenen seminer, eitim ve benzeri etkinliklere emei geçen ve katlan herkese teekkürlerimi sunarm. Kitabn düzenlenmesi ve okunabilir hale gelmesinde emei geçen Seçkin Yaynclk çalanlarna ve desteklerinden dolay bütün mesai arkadalarma teekkür ederim. Kitabn bundan önceki basklar hakknda, teveccühlerini veya düzeltmelerini ileterek daha iyiyi arama serüvenimde bana destek veren okurlarma teekkür ederim. Günlük hayatta karlatklar sorunlar ve çözümlerini dolaysyla da tecrübelerini benim aracl- mla siz okurlara ulatran yazlmc dostlarma, son olarak bu kitab okumaya deer görüp elinize aldnz için ve belki bana görülerinizi ileterek daha iyiyi bulmama yardmc olacanz için size teekkürlerimi sunarm.

6

7 SQL Server Öncüleri Topluluu Hakkında Ksa ad SQLPASS olan Professional Association for SQL Server küresel topluluunun Türkiye aya olarak kurulan SQL Server Öncüleri SQL Server ve etrafndaki teknolojiler hakknda paylam alan salamay hedefleyen gönüllülük esasna dayal bir topluluktur. Gerek teknik konularda, gerekse i odakl gereksinimlere yönelik bilgi ve deneyimlerin Türkçe paylalmas yoluyla bu alanda çalan üyelerini daha ileri bir bilgi ve deneyim seviyesine tamay hedeflemektedir. Bir kullanc topluluu olan web sitesine ücretsiz olarak üye olarak, SQL Server ile ilgili güncel gelimeler, teknikler ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Ayrca, alannda uzman profesyonellerce yazlm makaleleri okuyarak, bu konudaki birikimlerinizi gelitirebilir, bir BT çalan olarak gündelik yaamnzda karlaaca- nz sorunlara çözümler arayabilirsiniz. ayet SQL Server Öncüleri ilgi alanndaki konulardan herhangi birinde uzman olduunuza inanyorsanz, gönüllü yazar olarak toplulua katk salayabilir; Siz de yeni balayanlar için faydal olacana inandnz makalelerinizi yaynlama ans yakalayabilirsiniz.

8

9 Önsöz Kitabn ilk basksnn üstünden 8 yl ve 5 SQL Server Sürümü geçti. likisel Veritabanlar halen popüler. nsanolunun veriye olan gereksinimi artmaya devam ediyor. Bu gereksinime paralel, verilerin birinci dereceden muhatab olan Veritaban Yönetim Sistemleri de sürekli olarak geliiyor. SQL'in, standart olarak ortaya atldndan bu yana yakla- k 20 yldr popülerliini kaybetmemi bir dil olmas onun ne denli güçlü ve gereksinim duyulan bir ey olduunu ortaya koyar. Belki bunun en büyük sebeplerinden biri, "veriyi" hzl kaydedebilme ve kaytlara hzl eriebilme konusunun hayatn önemli bir parças olmasndandr. Hayat bizi her geçen gün daha fazla veri üretmeye zorluyor. Yaptmz havaleler, verdi- imiz sipariler, ödediimiz faturalar, vergiler, ulam biletleri, girdiimiz snavlar, doldurduumuz Web formlar, kullandmz telefonlar, arabalarmzla yaptmz ücretli geçiler, hava tahminleri, facebook-twitter gönderileri, soru sorduumuz forumlar... Bütün bunlara paralel olarak verileri yönetmek de, her geçen gün yeni gereksinimlerle karmza çkmakta. SQL standard da bu gelimelere paralel olarak 1999, 2003, 2006, 2008 yaynlaryla desteklendi. SQL Server 2012, bir VTYS olarak bu standartlardan payna düeni fazlasyla alm bir veri yönetim arac. SQL Server 2000 Microsoft tarafndan desteklenen sürümlerden çkartldndan kitaptan da SQL Server 2000 ile ilgili bütün bilgiler çkartlmtr. Kitap yayna hazrlanrken etrafta halen SQL Server 2005 kullanan yazlmclarn da olduunu gördük. Bu nedenle her ne kadar SQL Server 2012 sürümü için hazrlanm bir kitap olsa da 2005 ve 2008 sürümlerinden geçmek isteyenleri de cesaretlendirmek için yer yer çapraz sürüm kyaslamalarna yer verildi. Bu yeni sürümde, SQL Server programlamann olmazsa olmaz olan Transact SQL ile ilgili iyiletirmeler,.net ortamnda kod yazyor hissine kaplmanza neden olabilir. Bir veritaban programcs iseniz, bu yenilikleri hzl bir ekilde örenmeniz sizin açnzdan hiç de zor olmayacaktr. Hatta kullanmaktan keyif alacanz söyleyebilirim. Oracle'dan SQL Server'a geçi yapyorsanz, Sequence kavram, kendinizi evinizde hissetmenize yardmc olacaktr. ayet bir Corafi Bilgi Sistemi projesi gelitiriyorsanz, SQL Server 2008 ile birlikte tantmz Uzaysal(Spatial) tiplerle ilgili yeniliklere bakmanzda yarar olabilir. Felaket kurtarmas amacyla tutmay planladnz SQL Server kopyasndan raporlarnz çekebilmek, ölçekleme adna size heyecan verici çözümler sunabilir. Ek olarak, Veritaban ile tanmak için bu kitab ald iseniz, ilk aamada kitap DVD'si içerisinde yer alan Veritaban Programlama 1-2 kitapçklarn okuyarak balamanz size veritaban ve SQL Server hakknda ksa bilgi verebilir. Bu kitapçklar da yine tabletlerinizde ve cep telefonlarnzda bo zaman aktivitesi olarak okumay tercih edebilirsiniz. Bunun dnda kitapçklar, bir seferde büyük resmi görebileceiniz kadar genel ama küçük kitapçklar olmalar nedeniyle de okumay düünebilirsiniz. Kitap kapsam, balangçtan orta seviyeye olduu için bu kitap, "Yazlmclar için SQL Server 2008-R2 ve Veritaban Programlama" adl bir önceki kitabn SQL Server 2012 yenilikleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilerek gelitirilmi halidir. Kitap farkl örenim tarzlar için tasarlanm bir eitim seti olarak batan ele alnmtr.

10 10 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Baz insanlar bütüncül olarak örenebilirler. Bu tür bir örenme, konularn büyük resim içerisindeki yerlerini bilip yerletirmeyi gerektirir. Kitaptaki özet içindekiler ve ek kitapçklar bu amaçla eklenmitir. Ayrca, kitap içerisinde bütüncül basit ünitelerden karma- k ve detayl ünitelere doru bir anlatm bulacaksnz. Baz insanlar, sral olarak örenebilirler. Bu tür örenmeyi desteklemek amacyla, öncelikle prensiplerden bahsedilmi ve arkasndan destekleyici örnekler verilmitir. Her ne kadar kitap yazlmclar için hazrlanm olsa da, Yedekleme ve Yedekten Geri Dönme(Restore), "Kullanc ve Yetki Yönetimi", "SQL Mail Yaplandrma" gibi yönetimsel konular da kitap içerisinde temel seviyede ele alnmakta. Kitab bitirdiinizde, orta büyüklükte bir veritaban yönetim sistemi için yazlm ve yönetim ilemlerinin hemen hepsinin üstesinden gelecek birikime sahip olacanz söyleyebilirim. Ancak uç seviyede performans gerektiren projeler için kitabn kapsam ölçekleme açsndan yetersiz gelebilir. Yeni Kitap Format Hakknda: SQL Server hakkndaki bu yeniliklerin dnda kitab, SQL Server eitim platformu olarak en batan tasarlayarak okurlarmzn 8 yldr sürdürdükleri teveccühlerini boa çkarmamay hedefledik. Bazen 10 dakika video izlemek, saatlerce kitap okumaktan daha fazlasn öretebilir. Bu amaçla kitap anlatmn yer yer videolarla destekledik. Bunu, video destekli birçok cep telefonu ve tabletlerin olanaklarndan okurlarmzn faydalanabilmesi amacyla tasarladk. Videolu eitimlerin ehir içi otobüs, tatil, seyahatleriniz gibi daha edilgen olarak bir eyler örenmeyi tercih edebileceiniz durumlar için bir DVD içerisinde sizlere sunduk. Ayrca, geni bant Internet eriimlerinizde içeriklere kolay eriebilmeniz için videolarn izlenmesi gereken yerleri kitap içerisinde video bilgisi ve QR(Quick Response-Hzl Dönü) kodla destekledik. QR okuyuculu bir mobil aygt(cep telefonu, tablet pc gibi) ile dorudan bu videolar okutarak Internet'ten kolayca ulaabilirsiniz. Yeni kitap format ile birlikte gelen yeniliklerden biri de bölüm sonlarnda yer alan "Eitim Danmannz Diyor ki" ksmlar. Bu ksmlar özellikle kendi kendine bu kitab bitirmeyi hedefleyen deerli okuyucularmzn yer yer baka öncelikleri nedeni ile motivasyon kayplarn telafi edebilmek amacyla ekledik. Böylece SQL Server'i kendi kendine sfrdan öreneceklerin kendilerini bir eitim ortamnda hissedeceklerini düünüyorum. Son olarak, konulara geçmeden önce, ayet SQL Server 2012'yi bu kitapla örenmek amacnda iseniz, "Sakin denizlerde usta kaptan yetimez" anlamna gelen afrika atasözünü dikkate almanzda yarar var. Kod çaltrmadan, bakalarnn yazd hazr kodlar okuyarak asla problemlerle karlaamazsnz. Bir satr kod yazp onu test etmek bin satr kodu okuyup geçmekten iyidir. Unutmayn ki bir yazlmc için tecrübe, kaç saat kod yazdndan öte, kod yazarken ne kadar problemle karlat ile ilgilidir. Temel veritaban kuramlarn eliniz ve zihniniz için pratik haline getirmeniz, ona zaman ayrmanzla mümkündür. Her eye ramen, kodlar hzl bir ekilde kopyalayp yaptrarak test etmek isterseniz, DVD içerisinde kitaba ait bütün kodlar ünite adlar ile adlandrlm dosyalara ayrca eklenmi vaziyette. Kitaptan çalan yazlm-veritaban severlere, verdiklerinden fazlasn alabilmeleri dile- im ile Yaar Gözüdeli Mart 2012-ANKARA

11 Genelçindekiler 1. Bölüm: VERTABANI KAVRAMINA GR ÜNTE: likisel Veritabannn Temelleri ÜNTE: SQL Server 2012'nin Temelleri ÜNTE: Bir Bakta T-SQL Bölüm: VERTABANI TASARIMI ÜNTE: Veritaban Tasarmna Genel Bak ÜNTE: Veritaban Nesnesinin Temelleri ÜNTE: Tablolar Tasarlamak ÜNTE: Veri Bütünlüünü Salamak Bölüm: VERLER SORGULAMAK ÜNTE: Basit Sorgular ÜNTE: Tablolar Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek ÜNTE: leri Veri Yönetim Teknikleri Bölüm: VER ERMN YLETRMEK ÜNTE: Viewlerle Çalmak ÜNTE: Indeks Teorisi ÜNTE: Indeks Yönetimi Bölüm: T-SQL LE PROGRAMATK ÖELER KODLAMAK ÜNTE: T-SQL ile Programlar Gelitirmek ÜNTE: Stored Procedure'ler ÜNTE: leri T-SQL Programlama ÜNTE: Kullanc Tanml Fonksiyonlar Bölüm: XML LE ÇALIMAK ÜNTE: Tip Olarak XML ÜNTE: XML-likisel Dönüümler

12 12 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama 7. Bölüm: ORTAK ZAMANLILIK VE TRANSACTION ÜNTE: Transaction'larla Çalmak ve Ortak Zamanllk ÜNTE: Kilitlenmeleri Yönetmek ÜNTE: Triggerlar Bölüm: SQL SERVER ÇNDE CLR ÜNTE: CLR Genel ÜNTE: Basit Rutinler ÜNTE: leri Rutinler Bölüm: VERTABANI YETENEKLERN GELTRMEK ÜNTE: Bal Sunucularla Çalmak ÜNTE: likisel Olmayan SQL Server Yetenekleri ÜNTE: Yedeklemek ve Yedekten Dönmek Bölüm: STEMC TARAFTA SQL SERVER ERM PROGRAMLAMA ÜNTE: ADO.NET Temelleri ÜNTE: ADO.NET'de Kopuk Veri Yönetimi ÜNTE: SQL Server Management Objects'i Kullanmak EK A: VERTABANI PROGRAMCILARINA PUÇLARI... CD çerisinde EK B: C# VE OOP KILAVUZU... CD çerisinde EK C: BÖLÜM SONU SORU CEVAPLARI EK D: DÜKKAN VERTABANI EMASI EK E: CD KULLANIM KILAVUZU EK F: SERVCE BROKERS... CD çerisinde

13 çindekiler Teekkür... 5 SQL Server Öncüleri Topluluu Hakknda... 7 Önsöz... 9 Genel çindekiler Giri Veritaban Programlama Hakknda Kitabn çerdii Örnekleri Test Edebilmek çin Birikim Gereksinimleri Kimlere Hitabediyor Farkl Balangç Önerileri Müfredat Belirleme Kitap Neler çeriyor Veritaban Kavramna Giri...34 Veritaban Tasarm...34 Veri Sorgulama...34 Veri Eriimini yiletirmek...34 T-SQL ile Programatik Öeler Kodlamak...34 XML ile Çalmak...34 Ortak Zamanllk ve Transaction...34 SQL Server içinde CLR...35 Veritaban Yeteneklerini Gelitirmek...35 stemci Taraftan Veritaban...35 EK A - Veritaban Programclarna puçlar...35 EK B - C# ve OOP Klavuzu...35 EK C - Dükkan Veritaban emas...35 EK D - Bölüm Sonu Soru Cevaplar...35 EK E - CD Kullanm Klavuzu...36 EK F Server Brokers...36 Gösterimler ve çerik Düzeni Hakknda Görsel Ders Kaynak Dosyalar Destek ve Geri Bildirim Bölüm VERTABANI KAVRAMINA GR 1. ÜNTE: likisel Veritabanının Temelleri TEMEL VERTABANI KAVRAMLARI likisel Veritaban Kavram likisel Veritaban Yaklamna Basit Bir Örnek...41

14 14 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama likisel Cebir in Temel Operatörleri Veritaban Programlama Nerelerde Kullanlr?...45 Temel Veritaban Nesneleri...45 Veritaban Uygulamalar...50 Üç N Katman Mimarisi Bulut Biliimi ve Bulut VTYS'leri...51 Veritaban Atölyesi ÜNTE: SQL Server 2012'nin Temelleri SQL Server Bileen Mimarisi Balca SQL Server 2012 Araçlar SQL Server Configuration Manager...54 Management Studio...55 SqlCmd...56 SQL Server Surface Area Configuration...59 SQL Profiler...60 Books Online...61 SQL Server Veritaban Mimarisi Standart Veritabanlar...61 Disk Yönetim Mimarisi SQL Server'de Disk Ölçümleri...63 SQL Server'de Tablo ve Indeks'lerin Yönetimi...65 Heap Clustered Indeks Nonclustered Indeks SQL Server Kullanc Yönetim Mimarisi Roller...66 Kullanclar ve Loginler...67 zinler...68 emalar...68 SQL Server Properties\Security Sekmesi Veritaban Atölyesi ÜNTE: Bir Bakıta T-SQL Veri Tanmlama Dili Nesne Oluturmak: CREATE...72 Nesne ve Deiken (Tanmlayc) simlendirme Kurallar Tanmlayc simlendirme Notasyonlar Tanmlayc simlendirmenin Töresi Null Kavram Nesnelerde Deiiklik Yapmak: ALTER...74 Nesne Silmek: DROP...75 Veri leme Dili Veri Eklemek: INSERT...75 Veri Seçmek ve Filtrelemek: SELECT Ulama... 76

15 çindekiler 15 Seçilen Kaytlar Sralamak WHERE Cümlecii ile Kaytlar Filtrelemek...77 Verilerde Deiiklik Yapmak: UPDATE...78 Veri Silmek: DELETE...78 Fonksiyonlar Aggregate (Grupsal) Fonksiyonlar...79 Rowset Fonksiyonlar...80 Skaler Fonksiyonlar...81 CONCAT Fonksiyonu ile Metinleri Ulamak Deterministik Kavram Veri Kontrol Dili Yetki vermek: GRANT...88 WITH GRANT OPTION Seçenei ile Basamakl Yetkilendirmek Eriimi Engellemek: DENY...90 Eriim Tanmn Kaldrmak: REVOKE...90 Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Sorular Bölüm VERTABANI TASARIMI 4. ÜNTE: Veritabanı Tasarımına Genel Bakı Kavramsal Model ORM ile Veritaban Modelleme...95 ER ile Modelleme...97 ER ile Modelleme Aamalar UML ile Modelleme: Mantksal Model Veri Normalizasyonu Normalizasyon Kurallar Kaytlarn likilendirilmesi Bire Bir liki (1-1) Bire Çok liki (1-N) likisel Ortamda Hiyerarik Veriyi Modellemek Çoka Çok liki (N-N) ER Diyagram ile Mantksal Model Oluturmak Fiziksel Model Veritaban Atölyesi ÜNTE: Veritabanı Nesnesinin Temelleri Parçal Kendini çeren(partially Self Contained) Veritabanlar

16 16 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama 6. ÜNTE: Tabloları Tasarlamak Nesne simlendirirken Sütunlar Tasarlamak ve Veri Türleri Metin Veri Tipleri ASCII Veri Tipleri Unicode Metinsel Veri Tiplerinden Seçim Yapmak Collation Ayarlar Tarih-Zaman Veri Tipleri Numerik Saylar Yaklak Say Veri Tipleri Tamsay Veri Tipleri IDENTITY() Fonksiyonu ile Otomatik Artan Sütunlar Tanmlamak Parasal Veri Tipleri Binary Veri Tipleri XML Veri Tipi ve XML Verilerin Tasarlanmas Özel Veri Tipleri Sequence Nesneleri ve Otomatik Artan Sütunlar Tanmlamak Sequence ler Hakknda Bilgi Almak ve Sequence'leri Yönetmek Management Studio ile Sequence Yönetimi Hesaplanm Sütun Hesaplanm Sütunu Sabitlemek (Persist Etmek) Seyrek Sütun ve Seyrek Tablo Kavram Kullanc Tanml Veri Tipleri Kullanc Tanml Veri Tipleri (UDDT) ile Çalmak CLR Kullanc Tanml Tipler Tablolar Oluturmak Tablo Tasarmnda Satr Boyutuna Karar Vermek Tablolar Üstünde Deiiklik Yapmak Sütun Eklemek Sütun Deitirmek Sütun Silmek Tablolarn veya Sütunlarn Adn Deitirmek Tablolarn Kaplad Alanlar Gözlemlemek Tablo Silmek Geçici Tablolarla Çalmak Nesnelerin T-SQL fadelerini Almak Veritaban Atölyesi ÜNTE: Veri Bütünlüünü Salamak Veri Bütünlüünü Kavramak Tanmlamal Veri Bütünlüü Prosedürel Veri Bütünlüü Veri Bütünlüü Teknii Seçmek Veritaban Atölyesi

17 çindekiler 17 Veri Bütünlüünü Gerçeklemek Sütun Seviyeli Veri Bütünlüünü Salamak Primary Key Constraint Oluturmak Unique Key Constraint Oluturmak Default Constraint Oluturmak Default Nesnesi Oluturmak Check Constraint Oluturmak Rule Oluturmak Tablo Seviyeli Veri Bütünlüünü Salamak Sütunlar Aras Check Constraint Oluturmak Foreign Key Constraint Oluturmak Ardk Bütünlük (Cascading Integrity) Constraint'leri Yönetmek Constraint'lere Göz Atmak Constraint'leri Silmek Constraint'leri Denetime Kapamak ve Açmak Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Bölüm VERLER SORGULAMAK 8. ÜNTE: Basit Sorgular Kaytlar Seçmek: SELECT En Basit SELECT Sadece Belli Sütunlar Seçmek Tekrarlamalar Tekile ndirgemek: DISTINCT Türetilmi (Calculated) Sütunlar Aritmetik aretler Sütuna Takma Ad (Alias) Matematiksel Fonksiyonlar WHERE ile Satrlar Filitrelemek Karlatrma aretleri Mantksal Operatörler NULL Karlatrma Aralk Sorgulama: BETWEN... AND Kaytlar Sralamak: ORDER BY Dönen Kayt Saysn Kstlamak: TOP SQL'DE Karakter ve Tarih lemleri Karakter Karlatrmalar: LIKE Deyimi Joker Karakterler Metinleri Ulamak (Concatenation)...200

18 18 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Balca Karakter Fonksiyonlar Tarihleri Sorgulamak Tarih Fonksiyonlar Alt Sorgularla Çalmak IN ve NOT IN Tekil Sonuçlar Döndüren Alt Sorgular Çoklu Sonuç Döndüren Altsorgular Türetilmi Tablolar lintili (Corelated) Altsorgular EXISTS, NOT EXISTS Veritaban Atölyesi ÜNTE: Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek Tablolar Birletirerek Sorgulamak Tabloya Takma Ad (Alias) Bir Tabloyu Kendisiyle Birlikte Sorgulamak INNER JOIN OUTER JOIN fadeleri LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN FULL OUTER JOIN CROSS JOIN SQL Server Açsndan JOIN lemleri JOIN çin pucu Kullanmak Fark, Kesiim ve Birleim Bulmak Veritaban Atölyesi Verileri Gruplamak ve Özetlemek Gruplamal Fonksiyonlar (Aggregate Functions) GROUP BY Deyimi Gruplamalar Üstünde art Komak: HAVING Gruplanm Verileri Özetlemek CUBE Deyimi ROLLUP Deyimi GROUPING ile Özetleri Düzenlemek COMPUTE BY ve COMPUTE deyimi Veritaban Atölyesi ÜNTE:leri Veri Yönetim Teknikleri CTE ve Rekürsif Sorgular CTE Hiyerarik Sorgu için CTE'nin Rekürsif Kullanm PIVOT ve UNPIVOT Operatörleri ile Veri Analizi PIVOT...241

19 çindekiler 19 UNPIVOT Rütbeleme Fonksiyonlar ile Kaytlar Sralamak ROW_NUMBER() Parçal Satr Numaralar Vermek RANK() ve DENSE_RANK() Fonksiyonlar Sonuçlar n Gruba Ayrmak: NTILE (ifade) SQL Server da Kaytlar Sayfalandrmak Analitik Fonksiyonlara Giri Veri Deiimi Yönetimi Yeni Veri Eklemek Hakknda Püf Noktalar Sorgu Sonucunu Yeni Tabloda Saklamak Bir Sorgunun Sonucunu Varolan Tabloya Eklemek Verileri Güncellemek Tablolar Birletirerek Veri Güncellemek Alt Sorgular Kullanarak Veri Güncellemek Verileri Silmek Tablolar Birletirerek Veri Silmek Alt Sorgular Kullanarak Veri Silmek TOP fadesi Etkin Olarak Veri Silmek: TRUNCATE TABLE Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Bölüm VER ERMNYLETRMEK 11. ÜNTE: Viewlerle Çalımak VIEW'LERLE ÇALIMAK View'lere Neden htiyaç Duyarz View çin Alternatifler View Oluturmak Kstlamalar zinler ve Sahiplik Zinciri Birden Fazla Tablodan Veri Çeken View'ler View'leri Yönetmek View Üstünde Deiiklik Yapmak Tanmlanan View'leri Görmek ve Sistem View'leri View Tanmlarn Gizlemek View Temel Tablolarnn emasn Kilitlemek: SCHEMABINDING View'leri Silmek View'ler ve INSERT, UPDATE, DELETE fadeleri

20 20 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Parçal View Yaplar Parçal Tablolar Oluturmak Nesnelere Takma Ad: Synonymlarla Çalmak Veritaban Atölyesi ÜNTE: Indeks Teorisi INDEKSLERLE ÇALIMAK VTYS'ler Indeks'leri Nerelerde Kullanr? INDEKS MMARS Dengeli Aaç (-tree) Yaps Heap Yap Clustered Indeks Nonclustered Indeks SQL Server ndeks Türleri Unique ndeks Karma (Composite) ndeks Kapsam (Covering) ndeks Parçal ndeksler Eklenti Sütunlu ndeksler Filtreli ndeksler Columstore(Sütuna Kaytl) ndeksler XML ndeksler Full-Text ndeksler Veri Deiim lemlerinin ndekslere Etkisi FILLFACTOR ve PAD_INDEX Parametrelerine Karar Vermek ndeks Tanmlama Yaklamlar Clustered ndeks Tanmlarken Non-Clustered Indeks Tanmlarken Veritaban Atölyesi ÜNTE: Indeks Yönetimi INDEKS OLUTURMAK Unique Index Kapsam (Covering) Indeks Oluturmak INCLUDE Deyimi ile Eklenti Sütunlu Indeks Tanmlamak WHERE Deyimi ile Filtreli ndeks Tanmalak Indeks Seçeneklerini Ayarlamak Parçal Indeksler Oluturmak FILLFACTOR ve PAD_INDEX Parametrelerini Ayarlamak View Üstünde Clustered Indeks Tanmlamak

21 çindekiler 21 Indeksler Hakknda Bilgi Almak Indeksler Üstünde Deiiklik Yapmak Indeksleri Yeniden Derlemek: REBUILD Indeksleri Yeniden Düzenlemek: REORGANIZE Indeksleri Kapatmak Indeks Seçeneklerini Deitirmek Indeksleri Silmek Indekslere Bakm Yapmak Indekslerin Danklklarn Gözlemlemek Indeksleri Düzenlemek statistiklerin Veri Eriimine Etkisi statistik Oluturmak statistikleri Güncellemek Veritaban Performans Araçlarn Kullanmak Management Studio Önerilerini Dikkate Almak SQL Profiler ile Veritabann Takip Etmek Database Tuning Advisor ile Veritaban yiletirmesi Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Bölüm T-SQLLE PROGRAMATK ÖELER KODLAMAK 14. ÜNTE: T-SQL ile Programlar Gelitirmek Programlama Dili Olarak T-SQL Deiken Tanmlama ve Kullanma Birleik Operatörler Bit Seviye Operatörler Kod çerisine Açklamalar Eklemek Global Deikenler ve Sistem Fonksiyonlar Yn Kavram ve GO bölümleyicisi Print Komutu Tablo Tipi Deikenler Kullanmak DML ifadeden Çkt Veri Almak Ak Kontrolleri IF... ELSE Karar Yaps IIF Fonksiyonu CASE Deyimi While Döngüsü BREAK Komutu

22 22 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama CONTINUE Komutu CHOOSE Fonksiyonu Cursorlerle Veri Yönetimi Transact-SQL Sunucu Cursor'ler Cursor'lerin Seçeneklerini Ayarlamak Cursor'lerle Satrlar Dolamak Cursor Üstünden Kaytlar Düzenlemek Ortak Zamanl (Concurrent) çalma ve Cursor'ler Veritaban Atölyesi ÜNTE: Stored Procedure'ler Stored Procedure'lerle Çalmak Stored Procedure'ler Oluturmak Stored Procedure'ü Çaltrmak NOCOUNT Oturum Parametresi'nin Kullanm Stored Procedure'leri Yönetmek Stored Procedure'lerde Deiiklik Yapmak Stored Procedurelerde Parametrelerle Çalmak Girdi Parametreler (Input Parameter) Girdi Parametre ile Stored Procedure Çarmak Tablo Tipi Parametre Alan Stored Procedure'ler Kodlamak Parametre Geçerliliini Denetlemek Çkt Parametrelerle Çalmak Çk Parametrelerini Almak RETURN deyimi Modül Çaltrma Balamlar: EXECUTE AS EXECUTE AS CALLER EXECUTE AS 'kullanici' EXECUTE AS SELF EXECUTE AS OWNER Stored Prosedürleri WITH RESULT SETS ile Çarmak Veritaban Atölyesi ÜNTE:leri T-SQL Programlama SQL Server 2012 T-SQL Ortamn Etkin Kullanmak Dinamik SQL Çaltrmak EXEC Fonksiyonu ile Dinamik SQL Çaltrmak sp_executesql ile Dinamik Sorgu Çaltrmak T-SQL'de Hata Yakalama Mimarisi Sistem Mesajlar: sys.messages Sisteme Yeni Mesaj Eklemek Sistemden Kullanc Tanml Mesaj Silmek Hata Mesajlarn Kullanmak...389

23 çindekiler 23 RAISERROR fadesi THROW fadesi ile Hata Frlatmak Parametreli Hata Mesajlar Tanmlamak Oluan Son Hatann Kodunu Yakalamak: Hata Kontrolü ve TRY-CATCH Yaps THROW fadesi ile Hatalar Aynen Yanstmak Uygulama için Veritaban Hata Yakalama Mimari Tasarm dbo.tbhatagecmis Tablosu sp$hatayakala Stored Procedure'ü sp$hatayazdir Stored Prosedürü Hata Yakalama Mimarisi Kullanm Örnei Veritaban Atölyesi ÜNTE: Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Kullanc Tanml Fonksiyonlarla Çalmak Kullanc Tanml Fonksiyonlarla Neler Yapabiliriz Skaler Kullanc Tanml Fonksiyonlar Türetilmi Sütun Olarak Skaler Fonksiyon Satrdan Tablo Döndüren Fonksiyonlar Çoklu fade ile Tablo Döndüren Fonksiyonlar Rekürsif Sorgu için Örnek Fonksiyon Tablolarla Tablo Tipi Fonksiyonlar Biletirmek: APPLY CROSS APPLY OUTER APPLY Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Sorular Bölüm XMLLE ÇALIMAK 18. ÜNTE: Tip Olarak XML XML Destei Hibrit Veritaban Gereksinimi XML Veri Tipini Kullanmak Deiken ve Parametre Olarak XML Tipi Tablolarda XML Veri Tipi Tip Tanmsz XML Veri le Çalmak Tip Tanml XML Veri le Çalmak XSD ve Schema Collections Nesneleri emalar Hakknda Bilgi Almak Tip Tanml XML Sütunlar Oluturmak

24 24 Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama likisel Seviye XML Tanmlamalar Kullanmak Kstlanm (Constrainted) XML Veri Kullanmak XML Veri Üstünde Hesaplanm Sütun Tanmlamak XML Veriyi Yönetmek ve Sorgulamak Bir Bakta XML Sorgu Dili: XQuery XML Veri Tipi Metodlar xml.query (string XQuery) xml.exist (string XQuery) xml.value (string XQuery, string SQLVeriTipi) xml.nodes (string XQuery) XML Veriyi Düzenlemek: xml.modify() insert fadesi ile Yeni Bilgi Eklemek delete fadesi ile Bir Bilgi Silmek replace value of fadesi ile Düüm Üstünde Düzenlemeler Yapmak Veritaban Atölyesi XML Sütunlarda Indeks Tanmlamak Birincil XML Indeks Oluturmak kincil XML Indeks Oluturmak Deer Temelli XML Indeksler Yol Temelli XML Indeksler XML Sütunlar Üstünde Hesaplanm Alan ve likisel Indeksler Tanmlamak Veritaban Atölyesi ÜNTE: XML-likisel Dönüümler likisel-xml Veri Dönüümleri OPEN XML FOR XML RAW Mod ile XML Veri Çekmek AUTO Modda XML Veri Çekmek EXPLICIT (Bilinçli) Modda XML Veri Çekmek PATH Modda XML Veri Çekmek Veritaban Atölyesi Bölüm Sonu Özeti Bölüm Sonu Tekrar Sorular Bölüm ORTAK ZAMANLILIK VE TRANSACTION 20. ÜNTE: Transaction'larla Çalımak ve Ortak Zamanlılık Transaction ve Ortak Zamanllk Transaction Blou Nasl Ele Alnr?

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 ve VERİTABANI PROGRAMLAMA 4. BASKI Ankara, 2009 Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 3 Veritabanı Tasarımı" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Veritabanı Tasarımı Kuramlar Veritabanı Nesnesini Yapılandırmak

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 8 DB içerisinde CLR Bileşenleri" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı SQL Server ve.net CLR SQL Server içerisinde

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 6 T-SQL ile Programlar Yazmak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Programlama dili olarak T-SQL Fonksiyonlar Programlamak

Detaylı

VER TABANI PROGRAMCILARINA PUÇLARI

VER TABANI PROGRAMCILARINA PUÇLARI EK A VERTABANI PROGRAMCILARINA PUÇLARI Bu ksmda, veritabann daha etkin kullanabilmek için ihtiyaç duyacamz, ama kitap ak içerisinde, ak datmamak adna yer verilememi önemli hususlarn özeti yer almakta.

Detaylı

SQL Server 2008 ile Tanışma"

SQL Server 2008 ile Tanışma MODÜL 1 SQL Server 2008 ile Tanışma" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Modül-1 Konu Akışı SQL Server 2008 Yazılım Geliştirici Araçları SQL Server 2008 Mimarisine

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -12- TETİKLEYİCİ (TRIGGER) 3 Giriş Trigger lar Trigger lar Ne Zaman Kullanılmalıdır? Klasik Trigger ların Özellikleri

Detaylı

1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ

1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER XV İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ 1 Veritabanı Kavramına Giriş 1 Veritabanı Nedir? 1 SQL, T-SQL ve Veritabanı Programlama 2 İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi 3 SQL Server

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnternet Uygulamaları için Veritabanı Programlama EEE474 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 «BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Konu Akışı İlişkisel Veritabanı Temelleri SQL Server Temel Bileşenleri T-SQL Bileşenleri 2

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Ara Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Ara Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı 28-29 Ara. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Indexler İndeks, tablolardan veri çekmek için gerekli sorgular çalıştırılırken gereken süreyi azaltmak amacıyla

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Modül 1: Eylül 3 (1) Veritabanı kavramını bilme. Tablo kavramını bilme. İlişkisel veritabanı kavramını bilme. Tablo yapısını tanımlayabilme. Tablolar arasında ilişkiler kurabilme. Anahtar alan kavramını

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 ix 1 İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19 23 Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 Kayan Nokta Tipleri 30 Sayısal Veri Tipi Dönüşümleri

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 6 6. SQL VERİ İŞLEME DİLİ SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil tüm veritabanı programlarında kullanılabilmektedir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından

Detaylı

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir?

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir? Elektrik Elektrnik www.sesatek.cm Slutins & Engineering Services Fr Autmatin Technlgies Cmpany SIMCC - Simülasyn Kntrl Merkezi SimCC masaüstü bilgisayarda tmasyn prjenizin saha simülasynunu yapabileceiniz

Detaylı

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı İşlemleri Veritabanı İşlemleri Bu bölümde; Veritabanı bağlantısı Komutların Yürütülmesi ADO.NET Nesne Modeli kavramları incelenecektir. ADO.NET (ActiveX Data Objects) ADO.NET, var olan Windows API lerinden çok daha

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE Ç NDEK LER 1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE TANIfiALIM 1 Veritaban Sistemleri 1 Genel Bak fl 1 Relational Database ( liflkisel Veritaban ) Sistemleri 3 Neden Oracle Database Server? 5 Verileri Normallefltirme

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Görünüm (view) için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?? a) Veritabanındaki kayıtlı verileri düzenlemek, yönetmek ve elde etmek için kullanılan bir dildir b) Bir ilişkinin

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 7. Hafta Dersi Dersin Hedefleri SQL Yapısal Sorgulama Dili Veri Tanımlama Dili (DDL) Create Alert Drop Veri tanımlama dili verinin ne olduğundan çok verinin tipi ile ilgilenir. Veri tabanı

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

PostgreSQL ve PL/pgSQL

PostgreSQL ve PL/pgSQL PostgreSQL ve PL/pgSQL Adnan DURSUN Uygulama tasarım ve geliştiricisi @ : adnandursun.at.asrinbilisim.com.tr : +AdnanDURSUN Sunum Akışı PL/pgSQL nedir PL/pgSQL neden kullanmalıyız PL/pgSQL in yapısı Saklı

Detaylı

Veri Bütünlüğü ve Constraint ler. Veritabanı 1

Veri Bütünlüğü ve Constraint ler. Veritabanı 1 Veri Bütünlüğü ve Constraint ler Veritabanı 1 Veri Bütünlüğü Veri bütünlüğü, bir tabloda veri güncelleme, silme veya ekleme gibi işlemler yapılırken diğer tablo ya da tablolardaki verilerin birbirleriyle

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

BÖLÜM- 9: KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK

BÖLÜM- 9: KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK BÖLÜM- 9: KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK Sistem yetkileri Nesne yetkileri Tablolar uzerinde verilebilecek yetkiler Roller Roller ve yetkiler aras.ndaki farklar KULLANICI ERİŞİMLERİ Kullanıcılar bir Username

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Programcılar Açısından Öne Çıkan Yenilikler çindekiler Transact SQL Gelimeleri o Common Table Expressions (CTE) o Try-Catch.NET ile SQL Server programlama o Assembly Yönetimi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) -16 Mart 2014 A

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) -16 Mart 2014 A VERİ TABANI GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi E-R (Entity Relationship=Varlık İlişki) modeli kavramlarından birisi değildir? Varlık ve nitelikleri Varlık kümesi Tek Değerli Nitelikler Çok Değerli Nitelikler

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10));

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10)); SQL'e Giriş 2 VERİ TANIMLAMA (DDL) İŞLEMLERİ Genel Yazılımı, 1. TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE TABLE): CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) Örnek 1: CREATE TABLE BOLUM (BOLUM_NO NUMBER,

Detaylı

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu. 8.2 neler getiriyor?

PostgreSQL Veritabanı Sunucusu. 8.2 neler getiriyor? PostgreSQL Veritabanı Sunucusu 8.2 neler getiriyor? Devrim GÜNDÜZ PostgreSQL Geliştiricisi PostgreSQL Kullanıcıları Derneği devrim@postgresql.org[.tr] Giriş Bu sunuda aşağıdaki konular anlatılacaktır:

Detaylı

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir.

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. TRIGGER Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. DML ve DDL trigger lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. DML (Data Manipulation

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar)

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) Eskiden yazılımlar, sadece prosedür denilen kod parçalarından oluşurdu. Her prosedür belli bir işlevi yerine getirmek için yazılmış kod parçalarıdır. Mesela, 2 sayı

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

SQL sorguları çalıştırıldığında veriler tablo üzerinden iki yöntemle alınır.

SQL sorguları çalıştırıldığında veriler tablo üzerinden iki yöntemle alınır. ĠNDEKS İndeks ler, tablolardan veri çekmek için sorgular çalıştırılırken, gereken süreyi azaltmak için kullanılır. Birkaç kayıt için bu süre pek önemli değilken, kayıt sayısı onbinlere, milyonlara çıktığında

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014 B

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014 B VERİ TABANI GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir ifade ile veritabanını tanımlar? Bir sistemdeki tüm dosyaların koleksiyonudur. Verinin (data) organize edilmiş bir koleksiyonudur. Bir klasör içindeki

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 İçerik SQL e Giriş. SQL Yapısal Sorgulama Dili. Temel SQL Komutları: Sorgulama İşlemleri SELECT deyiminin temel yapısı Seçme İşlemi Atma İşlemi Aritmetik İfadelerin

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Programlama Dilleri 356 6 2+2 4 5 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu Arş. Grv. İlyas

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır.

Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır. Cursor VTYS'deki cursor'ler, metin editörlerindeki cursorler ile aynı işi yapar. Metin editörlerinde O an için cursor nerede ise, oradaki verileri baz alan işlemler yapabilirsiniz. Veritabanı sistemlerinde

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu ORM & Hibernate Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

VERİTABANI DÜNYASINDA NELER OLUYOR? Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek.

VERİTABANI DÜNYASINDA NELER OLUYOR? Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek. Ms SQL Veritabanı Programlama Bölüm Programlama Yazar Yaşar GÖZÜDELİ Yayın Tarihi 05.09.2005 Okunma Sayısı 1854 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek. Hedefler Temel veritabanı kavramlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1 Instance Configuration 6 Default Instance 6 Named Instance 7 Server Configuration ve Turkish_CI_AS 7 Database Engine Configuration

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 C# Hakkında Genel Bilgiler 1.NET Framework 1 CLR 2 CLR Ve CTS 2 Temel Sınıf Kütüphanesi 3 CIL 3 Algoritma Nedir? 4 Sözde Kod (Pseudocode) 5 2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 7 Transaction Izolasyon- Trigger Kavramları" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Transaction Kavramı İzolasyon

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı