ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları"

Transkript

1 ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL dilinin temel deyimlerini ve deyim gruplarını açıklar. Transact-SQL dilinin değişken tanımlama ve temel aritmetik işlem yeteneklerini tanımlar. Temel veri işleme yeteneklerini açıklar. Tipik sorguları yazabilir. Konu 8.1: SQL ve Transact-SQL Dili Konu 8.2: Transact-SQL Deyimleri Konu 8.3: SQL Server Management Studio New Query Penceresi Konu 8.4: SQL Deyimlerinin Kategorileri Konu 8.5: DDL Deyimleri Konu 8.6: DML Deyimleri Konu 8.7: DCL Deyimleri Konu 8.8: Reserved Words Konu 8.9: Lokal Değişkenler Konu 8.10: Aritmetik İşlemler Konu 8.11: SELECT Deyimi Konu 8.12: Gruplama (Group By) Konu 8.13: INSERT Deyimi Konu 8.14: UPDATE Deyimi Konu 8.15: DELETE Deyimi Konu 8.16: Transact-SQL Fonksiyonları Konu 8.17: SUM Fonksiyonu Konu 8.18: MIN ve MAX Fonksiyonları Konu 8.19: COUNT Fonksiyonu Konu 8.20: Dönüştürme (Convert) Fonksiyonları Konu 8.21: Tarih ve Zaman Fonksiyonları Konu 8.22: JOIN Deyimi Konu 8.23: JOIN Türleri Konu 8.24: UNION Deyimi Konu 8.25: Veri Bütünlüğü (Data Integrity) Konu 8.26: Veri Bütünlüğünü Sağlamak Konu 8.27: Bir Kısıtlama (Constraint) Yaratmak Konu 8.28: CHECK Kısıtlaması Konu 8.29: PRIMARY KEY Kısıtlaması Konu 8.30: FOREIGN KEY Kısıtlaması Konu 8.31: DEFAULT Kısıtlaması Konu 8.32: RULE Kısıtlaması Konu 8.33: Döngü ve Karar Yapıları Konu 8.34: Deyim Blokları Konu 8.35: IF Deyimi Konu 8.36: CASE WHEN Deyimi Konu 8.37: WHILE Deyimi Konu 8.39: View Kullanımı Konu 8.40: Bir View Yaratmak

2 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 46 Konu 8.1: SQL ve Transact-SQL Dili Şekil 8.1: SQL dilinin gelişmeleri.» SQL, standart bir veritabanı işleme dili olarak kabul görmüştür.» Dr. E. F Codd tarafından 1970 li yıllarda geliştirilmiştir.» Zaman içinde ANSI (American Standards National Instutite), ve ISO (International Standards Organizations) değişik SQL standartları geliştirmiştir.» Microsoft SQL Server, ek özellikleriyle geliştirdiği Transact-SQL dili, özgün yapılara ve bileşenlere sahip olmanın yanı sıra standart olarak tablo tanımlama, veri girme ve değiştirme, ayrıca stored procedure desteği gibi ek özellikleriyle geniş bir oldukça yeteneklidir. İlişkisel veritabanı (relational database) modeli ile birlikte, veritabanlarındaki verilerin işlenmesi için standart bir dil olarak SQL (Structured Query Language) dili tasarlanmıştır. SQL dilinin ana amacı ilişkisel veritabanları (tabloları ve view ları) sorgulamaktır. Bu sorgulama (query) işlemi verilerin işlenmesini, elde edilmesi, girilmesi, güncellenmesi ve silinmesini de kapsar. SQL dilinin geliştirildiği 1970'li yıllardan günümüze gelene kadar farklı sürümleri ve düzenlemeleri çıkan SQL dilinin belli standartları vardır. Bunlardan bazıları SQL-92, ANSI SQL gibi standartlardır. Bu nedenle çeşitli dokümanlarda bir SQL sözdizimi yazılırken SQL versiyonları da belirtilir. Bu standart SQL dillerinin dışında arada Oracle ve Ingres firması da birleşerek SQL Access Group adında bir standart yayınlamışlardır. Microsoft şirketinin geliştirdiği SQL dili ise Transact-SQL olarak adlandırılır. SQL Server 2005 ile birlikte Microsoft Transact-SQL dilinde yenilikler yapılmıştır. Microsoft Transact-SQL Dili Transact-SQL, SQL (Structured Query Language) dilinin bir versiyonudur. Microsoft Transact-SQL (T-SQL olarak da anılıyor), 1992 yılında çıkan en son ANSI SQL standartlarını desteklemektedir. Bu SQL versiyonu (ANSI SQL-92) yapılan birçok eklemeyle SQL dilinin fonksiyonlarını artırmıştır. Transact SQL deyimleri SQL Server 2005 te SQL Server Management Studio içinden, SQLCMD gibi komut satırı programlarından ve programlama yapılan ortamlarda (client ya da server) Visual Basic gibi dillerin içinde uygulanır.

3 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 47 Konu 8.2: Transact-SQL Deyimleri Şekil 8.2: Bir SQL cümlesi (sorgusu).» Açıklama satırları oluşturmak için -- karakterleri kullanılır: -- view yaratmak CREATE VIEW musteri_view AS SELECT Kodu, Adı, Soyadı, Grubu FROM musteri» Transact SQL i T-SQL olarak da kullanıyoruz. Transact-SQL deyimleri SQL Server ın yardımcı programları içinde ya da programlama ortamlarında verileri işlemek için yazılır ve işletilir. Örneğin Visual Basic programlama dilinde Access ve SQL veritabanlarına erişmek ve veri işlemek için Transact SQL deyimleri kullanılır. Örneğin bir veritabanı içindeki tablonun bütün satırlarını listelemek: SELECT * FROM <tablo adı> Şekil 8.3: SQL Server Management Studio da New Query penceresinde bir sorgu

4 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 48» SQL Server 2005 te eski örnek veritabanı olan Northwind veritabanının yanı sıre Adventureworks adlı yeni bir örnek veritabanı daha vardır. Kurulum seçeneklerinden ya da Internet ten indirilerek örnek veritabanı olarak kullanılabilir.» SQL Server 2005 te şema kavramı gelmiştir. Şema birden çok tabloyu ve diğer nesneyi belli bir ad içinde toplar. Örnekteki SATIS.MUSSABIT, SATIS şeması içindeki MUSSABIT tablosudur. Örnek: CUSTOMER tablosundaki verileri elde etmek için: USE ADVENTUREWORKS SELECT * FROM SALES.CUSTOMER Bu deyimler bir ya da daha çok satırdan oluşabilir. T-SQL dili. Büyük/Küçük harf duyarlı değildir. Yani komutları büyük ya da küçük harfle yazılabilir. use adventureworks select * from sales.customer Deyim ya da cümle sonlarını belirtmek için ; karakteri kullanılabilir: USE ADVENTUREWORKS; SELECT * FROM SALES.CUSTOMER; Genelde cümleler gruplar halinde işlenir. Bu gruplar buffer (tampon) alanında çalıştırılır. Bu nedenle deyimleri birbirinden ayırmak için GO deyimi kullanılır. USE FCSATIS2 SELECT * FROM SATIS.MUSSABIT GO USE ADVENTUREWORKS SELECT * FROM SALES.CUSTOMER GO Özellikle CREATE deyimi ile nesnelerin yaratılmasının ardından GO deyimi kullanılır. NOT: SQL Server 2005 te veritabanı üzerinde şema kavramı gelmiştir. Şema birden çok tabloyu ve diğer nesneyi belli bir ad içinde toplar. Örneğin SATIS.MUSSABIT, SATIS şeması içindeki MUSSABIT tablosudur. SQL Server 2000 de bu anlamda şema kullanımı yoktur. Ancak varsayım olarak dbo kullanılmaktadır. Bu nedenler örnekleri SQL Server 2000 üzerindeki bir veritabanı üzerinde uygularken doğrudan tablo üzerinden alınacak şekilde yazılabilir.

5 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 49 Konu 8.3: SQL Server Management Studio New Query Penceresi Şekil 8.3: SQL Server Management Studio aracı içinde New Query penceresi içinde bir sorgu.» SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü sorguların yazıldığı ve çalıştırıldığı yerdir. SQL Server 2000 de SQL sorgularının yazıldığı ve çalıştırıldığı yer Query Analyzer programıdır. SQL Server 2005 te ise SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü sorguların yazılmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Sözdizimi Kuralları Transcat-SQL (T-SQL) deyimleri ve argümanları satır satır yazılarak sorgu oluşturulur. ; Noktalı Virgül Deyim sonunda istenirse sonlandırıcı olarak kullanılabilir. Örnek: SELECT * FROM SATIS.MUSSABIT; :: İki tane iki nokta Deyimleri gruplamak ve etiket (Label) tanımı için kullanılabilir. USE FCSATIS; GRANT SELECT ON OBJECT::SATIS.MUSSABIT TO farukuser; GO

6 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 50 Sorguları Çalıştırmak SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü içinde sorguları çalıştırmanın birçok yöntemi vardır. Sorgu komutlarının yazılmasının ardından F5 tuşu ya da Execute düğmesi ile sorgu çalıştırılır. Sorgunun çalıştırılmasının ardından sonuçlar ekranda değerlendirilir ya da kaydedilmesi sağlanır. Sorgu sonucu veri elde edilecekse; çıktı ekranda görülür. Sorgu sonucu bir güncelleme ya da yaratma işlemi ise Command(s) completed successfully. şeklinde işlemin başarılı bir şekilde yapıldığına ilişkin bir mesaj görüntülenir. Sorguyu İptal Etmek Çalışan sorguyu iptal etmek için Cancel Executing Query seçeneği ya da Ctrl+Break tuşu kullanılır. Object Browser New Query penceresi içinde sorgu yazan programcının çalışacağı veritabanı, tablolar ve diğer nesneleri görüntüler. Object Browser içinde yer alan klasörler: Kullanıcı tabloları (user tables) Sistem tabloları (system tables) View lar Fonksiyonlar Şekil : SQL Server Management Studio da New Query penceresinde bir sorgu Şablonlar (Templates) SQL Server 2005, T-SQL deyimleriyle sorgu oluşturmak için çok sayıda hazır şablona sahiptir. Bu şablonlar standart bir yapı olarak kabul edilip gerekli değişikliklerle sorgu yazmak kolaylaşır. Hazır şablonlara SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü penceresinde View

7 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 51 menüsünde Teplates Explorer ile ulaşılır. Templates Explorer içinde çok sayıda kategori içinde çok sayıda şablon vardır: Create Database Create Function Create Index Create Procedure Create Statistics Create Table Create Trigger Create View Using Cursor Şekil : SQL Server Management Studio da View menüsünden Teplate Explorer. Database ile ilgili şablonlar.» Örneğin CREATE DATABASE şablonu ile bir veritabanı yaratmak için gerekli kodlar görülebilir. Örnek: DATABASE bölümünde yer alan CREATE DATABASE şablonu -- ============================================= -- Create database template -- ============================================= USE master GO -- Drop the database if it already exists IF EXISTS ( SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'<Database_Name, sysname, Database_Name>' ) DROP DATABASE <Database_Name, sysname, Database_Name> GO CREATE DATABASE <Database_Name, sysname, Database_Name> GO

8 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 52 Konu 8.4: SQL Deyimlerinin Kategorileri Şekil 8.4: SQL dilinin deyimlerinin ana kategorileri.» SQL deyimleri işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir: DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri. DML (Data Manipulation Language) : Veri düzenleme dili deyimleri. DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili deyimleri. SQL deyimleri, veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından veri elde etmek için SELECT, ekleme yapmak için INSERT, güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE deyimleri kullanılır. Bu tür işlemlerin yanı sıra veri yapıları oluşturmak, izinler vermek için de deyimler vardır. SQL deyimleri işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir: DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri. DML (Data Manipulation Language) : Veri düzenleme deyimleri. DCL (Data Control Language): Veri kontrol deyimleri. Veritabanı işlemlerinde sıklıkla kullandığımız deyimler DML sınıfına girer. SELECT INSERT UPDATE DELETE

9 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 53 Konu 8.5: DDL Deyimleri Şekil 8.5: Bir DDL deyimi. Tablo yaratmak.» DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: CREATE ALTER DROP DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: Tablo 16-1: DDL Deyimleri Deyim Açıklama CREATE Yeni bir veritabanı yaratır. DATABASE CREATE TABLE Yeni bir tablo yaratır. CREATE Deyimi CREATE deyimi tablo, view, stored procedure gibi bir veritabanı nesnesini yaratmayı sağlar. Tablo Yaratmak Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi kullanılır. Kod : Tablo Yaratmak CREATE TABLE Ornek1 ( mus_id char(4) NOT NULL, mus_ad varchar(40) NULL, ili varchar(20) NULL, ulke char(2) NULL, adres varchar(30) NULL )

10 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 54 NOT: Char, varchar, integer, numeric gibi sözcükler tablo alanlarındaki temsil edilecek verinin türünü belirtir.

11 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 55 Konu 8.6: DML Deyimleri Şekil 8.6: Bir DML deyimi. INSERT deyimi ile tabloya veri girişi.» Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir. SELECT INSERT UPDATE DELETE Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir. SELECT INSERT UPDATE DELETE SELECT Deyimi Veritabanındaki verilere erişmenin diğer bir deyişle onları elde etmenin; raporlama ya da bir sonuç kümesi anlamında kullanmanın en sık şeklidir. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları (kolonları) için SELECT deyimi yazılır. Temel Yapısı: SELECT <kolonlar> FROM <tablo> Örnek: USE FCSATIS SELECT * FROM SATIS.MUSSABIT GO NOT: SQL Server 2005 te tablolar bir şema içinde yer alır. Örnekte MUSSABIT tablosu SATIS şeması içindedir. Şema kullanılmazsa varsayım olarak (geriye dönük olsun diye) dbo dur. Ancak çok sayıda tablonun izinlerini daha kolay yönetmek ve adlandırmak için şema kullanımı önerilir. Şemalar hakkında daha geniş bilgi için Ünite 8 e bakınız.

12 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 56 Konu 8.7: DCL Deyimleri Şekil 8.7: Bir DCL deyimi. Nesne üzerinde izin düzenlemek.» DCL deyimleri verilere erişimle ilgili izinleri düzenlemek için kullanılır. Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir. Örneğin GRANT, DENY, REVOKE gibi.

13 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 57 Konu 8.11: SELECT Deyimi Şekil 8.11: Bir SELECT deyimi.» SELECT deyimini kullanmadan önce veritabanını belirtmek için USE deyimi kullanılır. SELECT deyimi veritabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yoludur. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bir ya da çok kolonu (alanı) için yazılır. Temel sözdizimi: SELECT [ALL] [DISTINCT] [TOP] liste [INTO yeni tablo] FROM [tablo] [WHERE ifade] [GROUP BY ifade] [HAVING ifade] [ORDER BY ifade] [COMPUTE ifade] Argümanların anlamları: ALL ALL sözcüğü bütün satırların sonuç listesinde görünmesini sağlar. DISTINCT DISTINCT sözcüğü sonuç listesindeki kayıtları yalnızca tek (unique) olarak yer almasını sağlar. TOP TOP ile belirtilen sayıda satırın sorgu sonucu olarak döndürülmesi sağlanır. TOP <ifade> [ PERCENT ] [ WITH TIES ]

14 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 58 LIKE Deyimi SELECT deyimiyle bir ya da daha çok tablodan veriler elde edilir. Elde edilen verileri seçmek için.. ile başlayan gibi belli bir kalıba uygun seçimler yapmak için LIKE deyimi kullanılır.

15 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 59

16 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 60 Konu 8.12: Gruplama (Group By) Şekil 8.12: Bir gruplama işlemi.» Aggregation Satırların SUM, AVG gibi fonksiyonla ara toplamlarının alınmasını sağlayan işlemdir.» Gruplamada Kullanılan Fonksiyonlar: AVG MAX MIN SUM STDEV COUNT STDEVP VAR VARP SELECT deyimi ile tablo satıları sırasıyla listelenir. Bu liste içinde sayısal bir alanın toplanması ya da ara toplam alınması gibi gereksinimleri karşılamak için GROUP BY deyimi kullanılır. Gruplandırma belli bir kolon bazında ve belli bir fonksiyonla yapılır. Örneğin sipariş listesini; belli bir ürün grubuna göre adet kolonlarını toplayarak almak gibi. SQL deyimleri içinde GROUP BY sözcüğü ile gruplandırma yapılır. Sözdizimi: GROUP BY <ifade> İfade Gruplama yapılacak ifadeyi ya da kolonu belirtir. Örnek: Sipariş numarasına göre sipariş adetlerinin toplamını almak için: Kod : GROUP BY ile Sipariş Toplamı USE FCSATIS2; GO SELECT SIPARISNO, SUM(ADET) AS TOPLAM FROM SATIS.SIPDETAY GROUP BY SIPARISNO ORDER BY SIPARISNO; Aşağıdaki örnekte SalesOrderDetail (sipariş detay) tablosundan her bir siparişin toplam değerini verir.

17 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 61 Konu 8.16: Transact-SQL Fonksiyonları Şekil 8.16: T-SQL fonksiyon grupları.» T-SQL (Transact SQL) dilinde çok sayıda hazır fonksiyon vardır. SQL Server da fonksiyonlar (functions), hesaplamalarda, tarih ve zamanla ilgili işlemlerde, text verilerin işlenmesinde ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılır. Transact-SQL (T-SQL) dilinde değişik kategorilerle çok sayıda fonksiyon vardır. Yaygın kullanılan fonksiyon kategorileri: Gruplama Fonksiyonları Karakter Veri Fonksiyonları Tarih ve Zaman Fonksiyonları Matematiksel Fonksiyonlar Sistem Fonksiyonları

18 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 62 Terimler DDL (Data Definition Language) Veri tanımlama deyimleri. Örneğin CREATE TABLE deyimiyle bir tablo yaratmak. DML (Data Manipulation Language) Veri düzenleme dili deyimleri. Örneğin UPDATE deyimi ile bir tablo üzerinde güncelleme yapmak. DCL (Data Control Language) Veri kontrol dili deyimleri. Örneğin izinlerin düzenlenmesini sağlayan deyimler. Tablo Tablolar ilişkisel veritabanı içindeki varlıkların fiziksel temsilidir. Tablo içindeki veriler satırlar şeklinde saklanır. Her bir satır kayıt (record) olarak adlandırılır ve benzersiz (unique) olarak bir varlığa karşılık gelir. Transact-SQL Transact-SQL, SQL (Structured Query Language) dilinin bir versiyonudur. Microsoft Transact - SQL, 1992 yılında çıkan en son ANSI SQL standartlarını desteklemektedir. Bu SQL versiyonu (ANSI SQL-92) yapılan birçok eklemeyle SQL'in fonksiyonlarını artırmıştır. Veri Türleri (data type) Veri türleri, kolonlara girilen veri için önemli bir özelliktir. Alanın içeriğini, formatını, uzunluğunu vb. belirler. Örneğin Integer olarak belirtilen bir sayısal alan belli bir uzunlukta tam sayı veri saklayabilir.

19 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 63 Gözden Geçirme 1. SQL dilinin tarihi ve amacı hakkında bilgi veriniz. 2. Transact SQL dilinin özelliklerini sayınız. 3. SQL Server 2000 ve SQL Server 2005 teki XML desteğini ve yapılabilecekleri tartışın. 4. View ların yararlarını açıklayın? 5. Ad hoc sorguların zayıf tarafları nelerdir? Bu konudaki diğer kodlama teknikleri nelerdir? 6. Bir SQL deyimini nerede uygularız? Hangi ortamda yazılır ve örnek olarak ne gibi işlemler yerine getirilir? 7. Gruplama nedir? Gruplama fonksiyonlarını sayınız. 8. DELETE TABLE ile DROP TABLE komutları arasındaki farkları açıklayın. 9. SQL Fonksiyonlarının türlerini açıklayın.

20 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 64 Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular NOT: Bu sorular, orijinal sınav sorusu ya da gerçek sınavda çıkacağı iddia edilen sorular değildir. Ünite konularına göre derlenmiş ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Amacımız tipik İngilizce sorulara, soru tekniklerine Türkçe leriyle birlikte sizleri alıştırmaktır. 1. Tipik İngilizce Soru: You are a database administrator for fc-holding company. You use SQL Server 2005 to store a production information. Now you need to some possible performance improvements on the database. Which of the following can improve the performance? A. Table partitioning B. Indexing C. Triggers D. Stored Procedures Türkçesi: fc-holding şirketinde veritabanı yöneticisi olarak çalışmaktasınız. Üretim bilgilerini depolamak için SQL Server 2005 kullanıyorsunuz. Şimdi de veritabanı üzerinde olası performans artırımı yapmak istiyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi performansı artırır?

21 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 65 Diğer Kaynaklar Genel Kitaplar Building Software: A Practioner s Guide, Nikhilesh Krishnamurthy and Amitabh Saran, , Auerbach Publications, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Steve McConnell (Review by Daniel Read), Microsoft Press, 1993, ISBN Hatasız Kodlama, Steve Maguire, Microsoft Press, 1993, Arkadaş Yayınları. Software Engineering, a practitioner s approach, fifth edition, Roger S. Pressman, Mc Graw Hill, 2001, ISBN A Concise Introduction to Software Engineering, Pankaj Jalote, Springer, 2008, ISBN: Üniteye İlişkin Kitaplar Programming SQL Server 2005, Microsoft Press, Beginnig SQL Server 2005, Wrox, A Developers Guide to SQL Server 2005, Addison Wesley, Genel Web Kaynakları Web Sitesi (URL) Üniteye İlişkin Web Kaynakları Web Sitesi (URL) İçeriği Yazılım geliştirme ve ürünler hakkında bilgiler. Yazılım geliştirmeye ilişkin genel makaleler, downloads vb. Yazılım geliştirmeye ilişkin genel makaleler, downloads vb. Dr. Dobb s Portal. Software magazine. Yazılım geliştirme makaleleri. C#, SQL, ASP.net ve diğer konularda geniş bilgi kaynağı. İçeriği Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. SQL Dili sözdizimi. Temel SQL deyimleri örneklerle anlatımlı. SQL deyimleri. Örneklerle anlatımlı. IDENTITY ve ilgili deyimler. NOT: Başvurabileceğiniz diğer kaynaklar olarak verilen Web siteleri ve URL'ler zaman içinde taşınmış ya da kaldırılmış olabilir.

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SQL Tuning El Kitabı

SQL Tuning El Kitabı SQL Tuning El Kitabı SQL OPTIMIZER NEDİR?...3 Rule-Based Optimizer... 3 Cost-Based Optimizer... 3 Explain Plan Tablosu... 4 SQL OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ...5 Birden fazla sorgu kullanılması... 5 Tablo kolon

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri Doygun DEMİROL 1, Resul DAŞ 2, Muhammet

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı