ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları"

Transkript

1 ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL dilinin temel deyimlerini ve deyim gruplarını açıklar. Transact-SQL dilinin değişken tanımlama ve temel aritmetik işlem yeteneklerini tanımlar. Temel veri işleme yeteneklerini açıklar. Tipik sorguları yazabilir. Konu 8.1: SQL ve Transact-SQL Dili Konu 8.2: Transact-SQL Deyimleri Konu 8.3: SQL Server Management Studio New Query Penceresi Konu 8.4: SQL Deyimlerinin Kategorileri Konu 8.5: DDL Deyimleri Konu 8.6: DML Deyimleri Konu 8.7: DCL Deyimleri Konu 8.8: Reserved Words Konu 8.9: Lokal Değişkenler Konu 8.10: Aritmetik İşlemler Konu 8.11: SELECT Deyimi Konu 8.12: Gruplama (Group By) Konu 8.13: INSERT Deyimi Konu 8.14: UPDATE Deyimi Konu 8.15: DELETE Deyimi Konu 8.16: Transact-SQL Fonksiyonları Konu 8.17: SUM Fonksiyonu Konu 8.18: MIN ve MAX Fonksiyonları Konu 8.19: COUNT Fonksiyonu Konu 8.20: Dönüştürme (Convert) Fonksiyonları Konu 8.21: Tarih ve Zaman Fonksiyonları Konu 8.22: JOIN Deyimi Konu 8.23: JOIN Türleri Konu 8.24: UNION Deyimi Konu 8.25: Veri Bütünlüğü (Data Integrity) Konu 8.26: Veri Bütünlüğünü Sağlamak Konu 8.27: Bir Kısıtlama (Constraint) Yaratmak Konu 8.28: CHECK Kısıtlaması Konu 8.29: PRIMARY KEY Kısıtlaması Konu 8.30: FOREIGN KEY Kısıtlaması Konu 8.31: DEFAULT Kısıtlaması Konu 8.32: RULE Kısıtlaması Konu 8.33: Döngü ve Karar Yapıları Konu 8.34: Deyim Blokları Konu 8.35: IF Deyimi Konu 8.36: CASE WHEN Deyimi Konu 8.37: WHILE Deyimi Konu 8.39: View Kullanımı Konu 8.40: Bir View Yaratmak

2 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 46 Konu 8.1: SQL ve Transact-SQL Dili Şekil 8.1: SQL dilinin gelişmeleri.» SQL, standart bir veritabanı işleme dili olarak kabul görmüştür.» Dr. E. F Codd tarafından 1970 li yıllarda geliştirilmiştir.» Zaman içinde ANSI (American Standards National Instutite), ve ISO (International Standards Organizations) değişik SQL standartları geliştirmiştir.» Microsoft SQL Server, ek özellikleriyle geliştirdiği Transact-SQL dili, özgün yapılara ve bileşenlere sahip olmanın yanı sıra standart olarak tablo tanımlama, veri girme ve değiştirme, ayrıca stored procedure desteği gibi ek özellikleriyle geniş bir oldukça yeteneklidir. İlişkisel veritabanı (relational database) modeli ile birlikte, veritabanlarındaki verilerin işlenmesi için standart bir dil olarak SQL (Structured Query Language) dili tasarlanmıştır. SQL dilinin ana amacı ilişkisel veritabanları (tabloları ve view ları) sorgulamaktır. Bu sorgulama (query) işlemi verilerin işlenmesini, elde edilmesi, girilmesi, güncellenmesi ve silinmesini de kapsar. SQL dilinin geliştirildiği 1970'li yıllardan günümüze gelene kadar farklı sürümleri ve düzenlemeleri çıkan SQL dilinin belli standartları vardır. Bunlardan bazıları SQL-92, ANSI SQL gibi standartlardır. Bu nedenle çeşitli dokümanlarda bir SQL sözdizimi yazılırken SQL versiyonları da belirtilir. Bu standart SQL dillerinin dışında arada Oracle ve Ingres firması da birleşerek SQL Access Group adında bir standart yayınlamışlardır. Microsoft şirketinin geliştirdiği SQL dili ise Transact-SQL olarak adlandırılır. SQL Server 2005 ile birlikte Microsoft Transact-SQL dilinde yenilikler yapılmıştır. Microsoft Transact-SQL Dili Transact-SQL, SQL (Structured Query Language) dilinin bir versiyonudur. Microsoft Transact-SQL (T-SQL olarak da anılıyor), 1992 yılında çıkan en son ANSI SQL standartlarını desteklemektedir. Bu SQL versiyonu (ANSI SQL-92) yapılan birçok eklemeyle SQL dilinin fonksiyonlarını artırmıştır. Transact SQL deyimleri SQL Server 2005 te SQL Server Management Studio içinden, SQLCMD gibi komut satırı programlarından ve programlama yapılan ortamlarda (client ya da server) Visual Basic gibi dillerin içinde uygulanır.

3 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 47 Konu 8.2: Transact-SQL Deyimleri Şekil 8.2: Bir SQL cümlesi (sorgusu).» Açıklama satırları oluşturmak için -- karakterleri kullanılır: -- view yaratmak CREATE VIEW musteri_view AS SELECT Kodu, Adı, Soyadı, Grubu FROM musteri» Transact SQL i T-SQL olarak da kullanıyoruz. Transact-SQL deyimleri SQL Server ın yardımcı programları içinde ya da programlama ortamlarında verileri işlemek için yazılır ve işletilir. Örneğin Visual Basic programlama dilinde Access ve SQL veritabanlarına erişmek ve veri işlemek için Transact SQL deyimleri kullanılır. Örneğin bir veritabanı içindeki tablonun bütün satırlarını listelemek: SELECT * FROM <tablo adı> Şekil 8.3: SQL Server Management Studio da New Query penceresinde bir sorgu

4 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 48» SQL Server 2005 te eski örnek veritabanı olan Northwind veritabanının yanı sıre Adventureworks adlı yeni bir örnek veritabanı daha vardır. Kurulum seçeneklerinden ya da Internet ten indirilerek örnek veritabanı olarak kullanılabilir.» SQL Server 2005 te şema kavramı gelmiştir. Şema birden çok tabloyu ve diğer nesneyi belli bir ad içinde toplar. Örnekteki SATIS.MUSSABIT, SATIS şeması içindeki MUSSABIT tablosudur. Örnek: CUSTOMER tablosundaki verileri elde etmek için: USE ADVENTUREWORKS SELECT * FROM SALES.CUSTOMER Bu deyimler bir ya da daha çok satırdan oluşabilir. T-SQL dili. Büyük/Küçük harf duyarlı değildir. Yani komutları büyük ya da küçük harfle yazılabilir. use adventureworks select * from sales.customer Deyim ya da cümle sonlarını belirtmek için ; karakteri kullanılabilir: USE ADVENTUREWORKS; SELECT * FROM SALES.CUSTOMER; Genelde cümleler gruplar halinde işlenir. Bu gruplar buffer (tampon) alanında çalıştırılır. Bu nedenle deyimleri birbirinden ayırmak için GO deyimi kullanılır. USE FCSATIS2 SELECT * FROM SATIS.MUSSABIT GO USE ADVENTUREWORKS SELECT * FROM SALES.CUSTOMER GO Özellikle CREATE deyimi ile nesnelerin yaratılmasının ardından GO deyimi kullanılır. NOT: SQL Server 2005 te veritabanı üzerinde şema kavramı gelmiştir. Şema birden çok tabloyu ve diğer nesneyi belli bir ad içinde toplar. Örneğin SATIS.MUSSABIT, SATIS şeması içindeki MUSSABIT tablosudur. SQL Server 2000 de bu anlamda şema kullanımı yoktur. Ancak varsayım olarak dbo kullanılmaktadır. Bu nedenler örnekleri SQL Server 2000 üzerindeki bir veritabanı üzerinde uygularken doğrudan tablo üzerinden alınacak şekilde yazılabilir.

5 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 49 Konu 8.3: SQL Server Management Studio New Query Penceresi Şekil 8.3: SQL Server Management Studio aracı içinde New Query penceresi içinde bir sorgu.» SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü sorguların yazıldığı ve çalıştırıldığı yerdir. SQL Server 2000 de SQL sorgularının yazıldığı ve çalıştırıldığı yer Query Analyzer programıdır. SQL Server 2005 te ise SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü sorguların yazılmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Sözdizimi Kuralları Transcat-SQL (T-SQL) deyimleri ve argümanları satır satır yazılarak sorgu oluşturulur. ; Noktalı Virgül Deyim sonunda istenirse sonlandırıcı olarak kullanılabilir. Örnek: SELECT * FROM SATIS.MUSSABIT; :: İki tane iki nokta Deyimleri gruplamak ve etiket (Label) tanımı için kullanılabilir. USE FCSATIS; GRANT SELECT ON OBJECT::SATIS.MUSSABIT TO farukuser; GO

6 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 50 Sorguları Çalıştırmak SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü içinde sorguları çalıştırmanın birçok yöntemi vardır. Sorgu komutlarının yazılmasının ardından F5 tuşu ya da Execute düğmesi ile sorgu çalıştırılır. Sorgunun çalıştırılmasının ardından sonuçlar ekranda değerlendirilir ya da kaydedilmesi sağlanır. Sorgu sonucu veri elde edilecekse; çıktı ekranda görülür. Sorgu sonucu bir güncelleme ya da yaratma işlemi ise Command(s) completed successfully. şeklinde işlemin başarılı bir şekilde yapıldığına ilişkin bir mesaj görüntülenir. Sorguyu İptal Etmek Çalışan sorguyu iptal etmek için Cancel Executing Query seçeneği ya da Ctrl+Break tuşu kullanılır. Object Browser New Query penceresi içinde sorgu yazan programcının çalışacağı veritabanı, tablolar ve diğer nesneleri görüntüler. Object Browser içinde yer alan klasörler: Kullanıcı tabloları (user tables) Sistem tabloları (system tables) View lar Fonksiyonlar Şekil : SQL Server Management Studio da New Query penceresinde bir sorgu Şablonlar (Templates) SQL Server 2005, T-SQL deyimleriyle sorgu oluşturmak için çok sayıda hazır şablona sahiptir. Bu şablonlar standart bir yapı olarak kabul edilip gerekli değişikliklerle sorgu yazmak kolaylaşır. Hazır şablonlara SQL Server Management Studio programı içinde yer alan New Query bölümü penceresinde View

7 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 51 menüsünde Teplates Explorer ile ulaşılır. Templates Explorer içinde çok sayıda kategori içinde çok sayıda şablon vardır: Create Database Create Function Create Index Create Procedure Create Statistics Create Table Create Trigger Create View Using Cursor Şekil : SQL Server Management Studio da View menüsünden Teplate Explorer. Database ile ilgili şablonlar.» Örneğin CREATE DATABASE şablonu ile bir veritabanı yaratmak için gerekli kodlar görülebilir. Örnek: DATABASE bölümünde yer alan CREATE DATABASE şablonu -- ============================================= -- Create database template -- ============================================= USE master GO -- Drop the database if it already exists IF EXISTS ( SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'<Database_Name, sysname, Database_Name>' ) DROP DATABASE <Database_Name, sysname, Database_Name> GO CREATE DATABASE <Database_Name, sysname, Database_Name> GO

8 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 52 Konu 8.4: SQL Deyimlerinin Kategorileri Şekil 8.4: SQL dilinin deyimlerinin ana kategorileri.» SQL deyimleri işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir: DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri. DML (Data Manipulation Language) : Veri düzenleme dili deyimleri. DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili deyimleri. SQL deyimleri, veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından veri elde etmek için SELECT, ekleme yapmak için INSERT, güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE deyimleri kullanılır. Bu tür işlemlerin yanı sıra veri yapıları oluşturmak, izinler vermek için de deyimler vardır. SQL deyimleri işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir: DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri. DML (Data Manipulation Language) : Veri düzenleme deyimleri. DCL (Data Control Language): Veri kontrol deyimleri. Veritabanı işlemlerinde sıklıkla kullandığımız deyimler DML sınıfına girer. SELECT INSERT UPDATE DELETE

9 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 53 Konu 8.5: DDL Deyimleri Şekil 8.5: Bir DDL deyimi. Tablo yaratmak.» DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: CREATE ALTER DROP DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: Tablo 16-1: DDL Deyimleri Deyim Açıklama CREATE Yeni bir veritabanı yaratır. DATABASE CREATE TABLE Yeni bir tablo yaratır. CREATE Deyimi CREATE deyimi tablo, view, stored procedure gibi bir veritabanı nesnesini yaratmayı sağlar. Tablo Yaratmak Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi kullanılır. Kod : Tablo Yaratmak CREATE TABLE Ornek1 ( mus_id char(4) NOT NULL, mus_ad varchar(40) NULL, ili varchar(20) NULL, ulke char(2) NULL, adres varchar(30) NULL )

10 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 54 NOT: Char, varchar, integer, numeric gibi sözcükler tablo alanlarındaki temsil edilecek verinin türünü belirtir.

11 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 55 Konu 8.6: DML Deyimleri Şekil 8.6: Bir DML deyimi. INSERT deyimi ile tabloya veri girişi.» Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir. SELECT INSERT UPDATE DELETE Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir. SELECT INSERT UPDATE DELETE SELECT Deyimi Veritabanındaki verilere erişmenin diğer bir deyişle onları elde etmenin; raporlama ya da bir sonuç kümesi anlamında kullanmanın en sık şeklidir. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları (kolonları) için SELECT deyimi yazılır. Temel Yapısı: SELECT <kolonlar> FROM <tablo> Örnek: USE FCSATIS SELECT * FROM SATIS.MUSSABIT GO NOT: SQL Server 2005 te tablolar bir şema içinde yer alır. Örnekte MUSSABIT tablosu SATIS şeması içindedir. Şema kullanılmazsa varsayım olarak (geriye dönük olsun diye) dbo dur. Ancak çok sayıda tablonun izinlerini daha kolay yönetmek ve adlandırmak için şema kullanımı önerilir. Şemalar hakkında daha geniş bilgi için Ünite 8 e bakınız.

12 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 56 Konu 8.7: DCL Deyimleri Şekil 8.7: Bir DCL deyimi. Nesne üzerinde izin düzenlemek.» DCL deyimleri verilere erişimle ilgili izinleri düzenlemek için kullanılır. Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir. Örneğin GRANT, DENY, REVOKE gibi.

13 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 57 Konu 8.11: SELECT Deyimi Şekil 8.11: Bir SELECT deyimi.» SELECT deyimini kullanmadan önce veritabanını belirtmek için USE deyimi kullanılır. SELECT deyimi veritabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yoludur. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bir ya da çok kolonu (alanı) için yazılır. Temel sözdizimi: SELECT [ALL] [DISTINCT] [TOP] liste [INTO yeni tablo] FROM [tablo] [WHERE ifade] [GROUP BY ifade] [HAVING ifade] [ORDER BY ifade] [COMPUTE ifade] Argümanların anlamları: ALL ALL sözcüğü bütün satırların sonuç listesinde görünmesini sağlar. DISTINCT DISTINCT sözcüğü sonuç listesindeki kayıtları yalnızca tek (unique) olarak yer almasını sağlar. TOP TOP ile belirtilen sayıda satırın sorgu sonucu olarak döndürülmesi sağlanır. TOP <ifade> [ PERCENT ] [ WITH TIES ]

14 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 58 LIKE Deyimi SELECT deyimiyle bir ya da daha çok tablodan veriler elde edilir. Elde edilen verileri seçmek için.. ile başlayan gibi belli bir kalıba uygun seçimler yapmak için LIKE deyimi kullanılır.

15 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 59

16 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 60 Konu 8.12: Gruplama (Group By) Şekil 8.12: Bir gruplama işlemi.» Aggregation Satırların SUM, AVG gibi fonksiyonla ara toplamlarının alınmasını sağlayan işlemdir.» Gruplamada Kullanılan Fonksiyonlar: AVG MAX MIN SUM STDEV COUNT STDEVP VAR VARP SELECT deyimi ile tablo satıları sırasıyla listelenir. Bu liste içinde sayısal bir alanın toplanması ya da ara toplam alınması gibi gereksinimleri karşılamak için GROUP BY deyimi kullanılır. Gruplandırma belli bir kolon bazında ve belli bir fonksiyonla yapılır. Örneğin sipariş listesini; belli bir ürün grubuna göre adet kolonlarını toplayarak almak gibi. SQL deyimleri içinde GROUP BY sözcüğü ile gruplandırma yapılır. Sözdizimi: GROUP BY <ifade> İfade Gruplama yapılacak ifadeyi ya da kolonu belirtir. Örnek: Sipariş numarasına göre sipariş adetlerinin toplamını almak için: Kod : GROUP BY ile Sipariş Toplamı USE FCSATIS2; GO SELECT SIPARISNO, SUM(ADET) AS TOPLAM FROM SATIS.SIPDETAY GROUP BY SIPARISNO ORDER BY SIPARISNO; Aşağıdaki örnekte SalesOrderDetail (sipariş detay) tablosundan her bir siparişin toplam değerini verir.

17 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 61 Konu 8.16: Transact-SQL Fonksiyonları Şekil 8.16: T-SQL fonksiyon grupları.» T-SQL (Transact SQL) dilinde çok sayıda hazır fonksiyon vardır. SQL Server da fonksiyonlar (functions), hesaplamalarda, tarih ve zamanla ilgili işlemlerde, text verilerin işlenmesinde ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılır. Transact-SQL (T-SQL) dilinde değişik kategorilerle çok sayıda fonksiyon vardır. Yaygın kullanılan fonksiyon kategorileri: Gruplama Fonksiyonları Karakter Veri Fonksiyonları Tarih ve Zaman Fonksiyonları Matematiksel Fonksiyonlar Sistem Fonksiyonları

18 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 62 Terimler DDL (Data Definition Language) Veri tanımlama deyimleri. Örneğin CREATE TABLE deyimiyle bir tablo yaratmak. DML (Data Manipulation Language) Veri düzenleme dili deyimleri. Örneğin UPDATE deyimi ile bir tablo üzerinde güncelleme yapmak. DCL (Data Control Language) Veri kontrol dili deyimleri. Örneğin izinlerin düzenlenmesini sağlayan deyimler. Tablo Tablolar ilişkisel veritabanı içindeki varlıkların fiziksel temsilidir. Tablo içindeki veriler satırlar şeklinde saklanır. Her bir satır kayıt (record) olarak adlandırılır ve benzersiz (unique) olarak bir varlığa karşılık gelir. Transact-SQL Transact-SQL, SQL (Structured Query Language) dilinin bir versiyonudur. Microsoft Transact - SQL, 1992 yılında çıkan en son ANSI SQL standartlarını desteklemektedir. Bu SQL versiyonu (ANSI SQL-92) yapılan birçok eklemeyle SQL'in fonksiyonlarını artırmıştır. Veri Türleri (data type) Veri türleri, kolonlara girilen veri için önemli bir özelliktir. Alanın içeriğini, formatını, uzunluğunu vb. belirler. Örneğin Integer olarak belirtilen bir sayısal alan belli bir uzunlukta tam sayı veri saklayabilir.

19 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 63 Gözden Geçirme 1. SQL dilinin tarihi ve amacı hakkında bilgi veriniz. 2. Transact SQL dilinin özelliklerini sayınız. 3. SQL Server 2000 ve SQL Server 2005 teki XML desteğini ve yapılabilecekleri tartışın. 4. View ların yararlarını açıklayın? 5. Ad hoc sorguların zayıf tarafları nelerdir? Bu konudaki diğer kodlama teknikleri nelerdir? 6. Bir SQL deyimini nerede uygularız? Hangi ortamda yazılır ve örnek olarak ne gibi işlemler yerine getirilir? 7. Gruplama nedir? Gruplama fonksiyonlarını sayınız. 8. DELETE TABLE ile DROP TABLE komutları arasındaki farkları açıklayın. 9. SQL Fonksiyonlarının türlerini açıklayın.

20 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 64 Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular NOT: Bu sorular, orijinal sınav sorusu ya da gerçek sınavda çıkacağı iddia edilen sorular değildir. Ünite konularına göre derlenmiş ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Amacımız tipik İngilizce sorulara, soru tekniklerine Türkçe leriyle birlikte sizleri alıştırmaktır. 1. Tipik İngilizce Soru: You are a database administrator for fc-holding company. You use SQL Server 2005 to store a production information. Now you need to some possible performance improvements on the database. Which of the following can improve the performance? A. Table partitioning B. Indexing C. Triggers D. Stored Procedures Türkçesi: fc-holding şirketinde veritabanı yöneticisi olarak çalışmaktasınız. Üretim bilgilerini depolamak için SQL Server 2005 kullanıyorsunuz. Şimdi de veritabanı üzerinde olası performans artırımı yapmak istiyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi performansı artırır?

21 ÜNİTE 8: SQL DİLİ VE T-SQL UYGULAMALARI 65 Diğer Kaynaklar Genel Kitaplar Building Software: A Practioner s Guide, Nikhilesh Krishnamurthy and Amitabh Saran, , Auerbach Publications, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Steve McConnell (Review by Daniel Read), Microsoft Press, 1993, ISBN Hatasız Kodlama, Steve Maguire, Microsoft Press, 1993, Arkadaş Yayınları. Software Engineering, a practitioner s approach, fifth edition, Roger S. Pressman, Mc Graw Hill, 2001, ISBN A Concise Introduction to Software Engineering, Pankaj Jalote, Springer, 2008, ISBN: Üniteye İlişkin Kitaplar Programming SQL Server 2005, Microsoft Press, Beginnig SQL Server 2005, Wrox, A Developers Guide to SQL Server 2005, Addison Wesley, Genel Web Kaynakları Web Sitesi (URL) Üniteye İlişkin Web Kaynakları Web Sitesi (URL) İçeriği Yazılım geliştirme ve ürünler hakkında bilgiler. Yazılım geliştirmeye ilişkin genel makaleler, downloads vb. Yazılım geliştirmeye ilişkin genel makaleler, downloads vb. Dr. Dobb s Portal. Software magazine. Yazılım geliştirme makaleleri. C#, SQL, ASP.net ve diğer konularda geniş bilgi kaynağı. İçeriği Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. Database ve programlama kaynağı. SQL Dili sözdizimi. Temel SQL deyimleri örneklerle anlatımlı. SQL deyimleri. Örneklerle anlatımlı. IDENTITY ve ilgili deyimler. NOT: Başvurabileceğiniz diğer kaynaklar olarak verilen Web siteleri ve URL'ler zaman içinde taşınmış ya da kaldırılmış olabilir.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

SQL Deyimleri. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com

SQL Deyimleri. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com SQL Deyimleri Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Volkanaltintas.com SQL NEDİR? SQL bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. ANSI standardına göre ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin standart dilidir.

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç I. SQL FONKSİYONLARI SQL Server'da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde değişik kategorilerle

Detaylı

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Oracle Database 11g: Introduction to SQL Oracle Database 11g: Introduction to SQL Mehmet Salih DEVECI GTECH-Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Mehmetsalih.deveci@gtech.com.tr BÖLÜM- 1: SQL E GİRİŞ SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 6 6. SQL VERİ İŞLEME DİLİ SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil tüm veritabanı programlarında kullanılabilmektedir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİ SORGULAMA DİLİ (DATA QUERY LANGUAGE) Veritabanı platformunda veri sorgulamak için geliştirilmiş en temel araç SQL (Structured Query Language)'dir. SQL'in veritabanı

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir.

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. TRIGGER Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. DML ve DDL trigger lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. DML (Data Manipulation

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like 1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like A% Select * From Kisiler Where Adi Like %A Select *

Detaylı

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır.

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır. Transact SQL Kavramı Microsoft'un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci(client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -10- FONKSİYONLAR 3 Giriş Geçen haftaki derslerimizde Görünümleri (View) ve Stored Procedure (SP) leri öğrendik. Bu hafta

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-II 5. T-SQL Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU 1. TRANSACT SQL KAVRAMI Microsoft'un

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU GÖRÜNÜM Görünüm (view), Sorguları basitleştirmek, Erişim izinlerini düzenlemek, Farklı sunuculardaki benzer verileri karşılaştırmak

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma Veritabanı Tasarımı Tablo Oluşturma Konular Ana veritabanı nesnelerini listeleme ve kategorize etme Bir tablo yapısını inceleme Şema nesnelerinin Oracle veritabanı tarafından nasıl kullanıldığını açıklama

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 İçerik SQL e Giriş. SQL Yapısal Sorgulama Dili. Temel SQL Komutları: Sorgulama İşlemleri SELECT deyiminin temel yapısı Seçme İşlemi Atma İşlemi Aritmetik İfadelerin

Detaylı

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org Veritabanlarına ve SQL'e Giriş Devrim GÜNDÜZ Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org Giriş Bu seminerde, aşağıdaki konular anlatılacaktır:

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 3 Veritabanı Tasarımı" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Veritabanı Tasarımı Kuramlar Veritabanı Nesnesini Yapılandırmak

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 7. Hafta Dersi Dersin Hedefleri SQL Yapısal Sorgulama Dili Veri Tanımlama Dili (DDL) Create Alert Drop Veri tanımlama dili verinin ne olduğundan çok verinin tipi ile ilgilenir. Veri tabanı

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. DML İşlemleri ve Görünümler

Veritabanı Tasarımı. DML İşlemleri ve Görünümler Veritabanı Tasarımı DML İşlemleri ve Görünümler Konular Basit bir görünümde DML işlemlerini gerçekleştiren bir sorgu yazma ve çalıştırma DML işlemleri kullanarak bir görünümü değiştirme yeteneğini kısıtlayan

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı İlişkisel Cebir SQL e Giriş İlişkisel Cebir (Relational

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 7 7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı SQL Fonksiyonları Çoklu Tablo İşlemleri İç içe Select ler JOIN Birleştirme

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model)

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) Dr. Dilek Küçük İlişkisel Model [1] Günümüzde en yaygın kullanılan veri tabanı modelidir. Bir ilişkisel veri tabanı bir veya

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 SQL Server 2008 veritabanlarının grafiksel arayüzden yönetimi ve

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 6 T-SQL ile Programlar Yazmak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Programlama dili olarak T-SQL Fonksiyonlar Programlamak

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Veritabanı Hareketleri

Veritabanı Tasarımı. Veritabanı Hareketleri Veritabanı Tasarımı Veritabanı Hareketleri Konular Veri hareketleri ile ilgili olarak COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT terimlerini tanımlamak COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT ifadelerinin üç avantajını listelemek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10));

SQL'e Giriş 2. CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) (BOLUM_NO NUMBER, BOLUM_ADI CHAR(10)); SQL'e Giriş 2 VERİ TANIMLAMA (DDL) İŞLEMLERİ Genel Yazılımı, 1. TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE TABLE): CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) Örnek 1: CREATE TABLE BOLUM (BOLUM_NO NUMBER,

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta IV Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Devamı DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 12 12. SQL de YÖNETİMSEL FONKSİYONLAR 12.1. VIEWS ( Tablo Görünümü) Tablo görünümleri veri tabanında tanımı olan tablolardan sorgulama sonucunda elde edilir. Tabloların tersine fiziksel bir yer tutmazlar.

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014 B

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim)-16 Mart 2014 B VERİ TABANI GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir ifade ile veritabanını tanımlar? Bir sistemdeki tüm dosyaların koleksiyonudur. Verinin (data) organize edilmiş bir koleksiyonudur. Bir klasör içindeki

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri İleri SQL

Veritabanı Yönetim Sistemleri İleri SQL Veritabanı Yönetim Sistemleri İleri SQL Konular Ürün Sipariş Sistemi DML İle Alt Sorgu Kullanımı Where İle Alt Sorgu (Tek Değer Döndüren) Kullanımı Where İle Alt Sorgu (Çok Değer Döndüren) Kullanımı Having

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar)

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) Eskiden yazılımlar, sadece prosedür denilen kod parçalarından oluşurdu. Her prosedür belli bir işlevi yerine getirmek için yazılmış kod parçalarıdır. Mesela, 2 sayı

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme

Veritabanı Tasarımı. Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme Veritabanı Tasarımı Sütun Değerlerini Güncelleme ve Satırları Silme Konular UPDATE komutunu oluşturmak ve çalıştırmak DELETE komutunu oluşturmak ve çalıştırmak Tabloda güncelleme yapmak ya da veri silmek

Detaylı

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi:

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi: OtoKira bir çok yerde kiralama noktası olan bir araba kiralama şirketidir. Bu şirket bu kiralama noktalarında değişik araçlara sahiptir. Bu şirketin veri tabanı aşağıdaki tablolardan oluşmaktadır. KiralananYer

Detaylı

BÖLÜM -7: TABLOLARI OLUŞTURMA VE YÖNETME

BÖLÜM -7: TABLOLARI OLUŞTURMA VE YÖNETME BÖLÜM -7: TABLOLARI OLUŞTURMA VE YÖNETME Ana veritabanı nesnelerini sınıflandırmak Tablo yapısını inceleme Tablo sütunlarının veri tiplerini listeleme Basit bir tablo oluşturma Constraint oluşturma Şema

Detaylı

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) -16 Mart 2014 A

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) -16 Mart 2014 A VERİ TABANI GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi E-R (Entity Relationship=Varlık İlişki) modeli kavramlarından birisi değildir? Varlık ve nitelikleri Varlık kümesi Tek Değerli Nitelikler Çok Değerli Nitelikler

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -12- TETİKLEYİCİ (TRIGGER) 3 Giriş Trigger lar Trigger lar Ne Zaman Kullanılmalıdır? Klasik Trigger ların Özellikleri

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Görünüm (view) için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?? a) Veritabanındaki kayıtlı verileri düzenlemek, yönetmek ve elde etmek için kullanılan bir dildir b) Bir ilişkinin

Detaylı

PostgreSQL ve PL/pgSQL

PostgreSQL ve PL/pgSQL PostgreSQL ve PL/pgSQL Adnan DURSUN Uygulama tasarım ve geliştiricisi @ : adnandursun.at.asrinbilisim.com.tr : +AdnanDURSUN Sunum Akışı PL/pgSQL nedir PL/pgSQL neden kullanmalıyız PL/pgSQL in yapısı Saklı

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

İşletim Sistemi. İşletim Sistemi

İşletim Sistemi. İşletim Sistemi Klasik Dosya (File) Sistemi Bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için işletmenin çeşitli konuları ile ilgili olarak çok miktarda bilgi depolanması gerekebilir. Bilgisayarın işletme uygularında

Detaylı