FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler verilmiştir. Deneye hazırlanırken deney föyü ile yetinilmemelidir. Son kısımda verilen uygulama konularına iyice hazırlanılmalıdır. DENEY SONLANDIRMA TARİHLERİ: I.Öğretim A ve B grubu 10 Kasım Pazar 9:00 II.Öğretim A ve B grubu 16 Kasım C.tesi 8:00 SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) E GİRİŞ İlişkisel veritabanı modeli 1970 i yıllarda Dr. Edgar F. Codd tarafından geliştirilmiştir. IBM ve Dr. Codd çalışmaları sonucunda SQL (Structure Query Language Yapısal Sorgulama Dili) ortaya çıkmıştır. SQL bugün ilişkisel veritabanı sistemlerinde bir standart haline gelmiştir. Bugün internet ortamında program geliştirmek için kullanacağınız ASP, JSP, PHP, ASP.NET ve Java gibi dillerle veritabanı işlemleri yapacak olursanız SQL kullanmanız gerekecektir. SQL veriye erişmenin ve sorgulamanın en hızlı yoludur. SQL geliştirildiği 1970 li yıllardan günümüze gelene kadar birçok değişikliğe uğramıştır. SQL dilinde bir standardizasyona gidilmesi için ISO ( International Standard Organization) çalışma başlatmış ve en son SQL-92, ANSI SQL veya SQL 2 diye adlandırılan standart kabul edilmiştir. ANSI SQL, C, Basic, Pascal gibi dillerde gördüğünüz döngü ifadelerine ve şart yapılarına sahip değildir. Bu yüzden SQL e bir programlama dili diyemeyiz. Fakat bazı firmalar ANSI SQL e bağlı kalarak bir kısım eklemeler yapmış ve SQL i kendilerine göre değiştirmişlerdir. Örneğin Microsoft SQL Server in Transaction SQL (TSQL) dili döngü yapılarına ve şart ifadelerine de sahiptir. TSQL KOMUTLARI TSQL veritabanı ile ilgili tanımlamalarda bulunmak, verilere erişip onları yönetmek ve veriye erişimi kontrol etmek için ayarlamalarda bulunmak üzere ifadeler içerir. Bu ifadeler için aşağıdaki tablo göz önüne alınmıştır. URUN TABLOSU UrunID UrunAdi Fiyati Stok_adedi Eklenme_tarihi EC200 Klavye BE121 Buzdolabı EL358 Telefon TSQL deyimleri üç aşağıdaki üç grupta incelenebilir: 1

2 Veri Tanımlama Dili: Nesne oluşturma, silme ve nesneler üzerinde değişiklik yapma (CREATE, ALTER ve DROP). Nesne oluşturmak: CREATE CREATE deyimi ile veritabanındaki nesnelerden herhangi biri oluşturulabilir. Kullanımı: CREATE nesne_tipi nesne_adi [varsa_nesneye_ait_tanimlamalar] Veritabanı oluşturma Tablo oluşturma Create database bslab Use bslab; Create table urun( UrunID varchar(10) not null, UrunAdi varchar(20), Fiyati int, Stok_adedi int, Eklenme_tarihi Datetime, Primary key(urunid)) Nesnelerde Değişiklik Yapma: ALTER Genel kullanımı: ALTER nesne_tipi nesne_adi degisiklik_ifadesi USE bslab Go ALTER TABLE urun ALTER COLUMN UrunAdi varchar(40) NOT NULL Nesne Silmek: DROP Genel Kullanımı: DROP nesne_tipi nesne_adi DROP TABLE urun Veri İşleme Dili: Veri ekleme, silme, seçim ve güncelleme işlemleri (INSERT, DELETE, SELECT ve UPDATE) Veri Eklemek: INSERT Genel Kullanımı: INSERT INTO tablo_adi(sutun1 [,sutun2, ]) VALUES(deger1 [, deger2,.]) Örnek: use bslab go insert into Urun(UrunID,UrunAdi,Fiyati,Stok_adedi,Eklenme_tarihi) values( BL300, Bilgisayar,1250,10, ) Veri Silmek:DELETE Genel Kullanımı: DELETE FROM tablo_adi WHERE şart_ifadesi Örnek: DELETE FROM Urun where UrunID= BL300 Veri Güncellemek: UPDATE Genel Kullanımı: UPDATE tablo_adi SET alan1=deger1, alan2=deger2 where şart_ifadesi Örnek: UPDATE Urun SET Fiyati=1500 WHERE UrunID= BL300

3 Veri Seçimi ve Filtreleme: SELECT sutun_adi1 [, sutun_adi2, ] * FROM tablo_adi WHERE şart Tüm alanları seçmek için SELECT * FROM Urun Sadece Urunadi ve fiyatlarini göstermek için SELECT UrunAdi, Fiyati FROM Urun Fiyatı 500 den büyük olan ürünleri göstermek için SELECT * FROM Urun where Fiyati>500 Urun adi Bilgisayar olan ürünleri göstermek için SELECT UrunAdi, Stokadedi FROM Urun WHERE UrunAdi= Bilgisayar Sonucu sıralı olarak göstermek için SELECT * FROM Urun WHERE Fiyati>50 ORDER BY Fiyati ASC Buradaki ASC sözcüğü Ascend yani artan şekilde harf için A dan Z ye rakam için küçükten büyüğe doğru sıralama anlamındadır. DESC sözcüğü ise bu işlemin tersini yapar. Eğer Fiyatı 1000 ile 2000 arasındaki ürünleri listelemek isteseydik BETWEEN sözcüğün kullanmamız gerekirdi. SELECT * FROM Urun WHERE Fiyati BETWEEN 1000 AND 2000 Gruplama fonksiyonları: SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT Ürünlerin toplam fiyatını bulmak için SELECT SUM(Fiyati) FROM urun Kayıt sayısını bulmak için SELECT count(*) FROM Urun Veri Kontrol Dili: Kullanıcılar ile ilgili yetki ve izinlerin kontrolü Yetki Verme: GRANT Genel Kullanımı: GRANT {ALL izinler} ON {izinebaglanabilenler} TO {hesaplar} Örnek: GRANT CREATE TABLE TO Ahmet komutu ile Ahmet kullanıcısı için tablo oluşturma yetkisi verilir. Erişimi Engellemek: DENY Genel Kullanımı: DENY {ALL izinler} TO {Kullanıcılar} Örnek: DENY SELECT ON bslab TO Ahmet komutu ile bslab tablosu üzerinde Ahmet kullanıcısının SELECT komutunu çalıştırmasını engelliyoruz. Erişim Tanımını Kaldırmak: REVOKE Genel Kullanımı: REVOKE {ALL izinler} {TO FROM} {hesaplar} Örnek: REVOKE ALL TO public örneği ile public rolüne verilen bütün yetkileri kaldırırız. TSQL İN PROGRAMLAMA YETENEKLERİ Değişken Tanımlama: TSQL de değişkenler tanımlanıp sorgulardan elde edilen sonuçlar bu değişkenlerde tutulabilir. Bir değişken aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. veritipi [(boyut)] Örnek: VARCHAR(20); Değişkenlere değer atamak için SET veya SELECT ifadesi kullanılır. İki ifadenin kullanımı ile ilgili örnek aşağıda verilmiştir: Örnek: LCD TV MONEY

4 FROM bslab Print Komutu: TSQL ile kod yazarken bazen hata mesajları ve değişken değerlerini mesaj olarak göstermek için kullanılır. Örnek: MONEY from urun PRINT as VARCHAR(10)) Akış Kontrolleri: TSQL de akış kontrolleri BEGIN END blokları arasına yazılır. IF karar yapısı, Case deyimi, While döngüsü ve break ile continue deyimleri TSQL de kullanılmaktadır. IF Karar Yapısı: Kullanımı Örnekler IF ELSE Karar yapısı IF(SELECT MAX(Fiyat) FROM Urun)>=20000 IF(şartlar) BEGIN BEGIN PRINT pahallı ürünler var Kodlar END. ELSE END BEGIN ELSE PRINT Pahallı ürün yok BEGIN END IF NOT EXISTS(SELECT * FROM urun) END PRINT Stokta ürün yok CASE Deyimi: Kısa kodlar ile birçok duruma dallanan akış yapılarını kodlamakta kullanılır. Kullanımı Örnek CASE SELECT Fiyat, urunadi, Durum= WHEN şart THEN değer CASE [ELSE değer] WHEN Fiyat>100 THEN PAHALLI END WHEN Fiyat<100 AND Fiyat>50 THEN ORTA ELSE UCUZ FROM Urun While Döngüsü ve Break Continue deyimleri: While ile bir işlemi istediğimiz kadar tekrarlatabiliriz. Break ve Continue deyimleri döngüyü kesme veya sonraki adımdan devam ettirmede kullanılır. Kullanımı Örnek WHILE şart INT BEGIN Tekrarlanacak kodlar END SELECT

5 SELECT İLİŞKİSEL VERİTABANI TASARIMI Herhangi bir veritabanı sistemi tasarlanırken veriler farklı ilişkisel tablolarda tutularak hem veritabanı boyutunun aşırı artması engellenir hem de veri bütünlüğü sağlanır. Tabloları birlikte sorgulamak, normalizasyon gibi ilişkisel veritabanının temelini oluşturur. TSQL de üç çeşit birleştirmeden (JOIN) bahsedilebilir. Bunlar aşağıda verilmiştir. JOIN türü Açıklama INNER JOIN İki tablo birlikte sorgulanırken, her iki tabloda da sadece uyuşan kayıtlar sonuçta gösterilir. OUTER JOIN İki tablo birlikte sorgulanırken, tablolardan herhangi birinde veya sadece birinde yer alan kayıtları sorgulamak için kullanılır. LEFT, RIGHT ve FULL olmak üzere üç alt türden oluşur. CROSS JOIN İki tablonun Kartezyen çarpımını bulmak için kullanılır. Tablolar arasındaki ilişkileri belirlemek için diyagramlar kullanılır. Diyagramlar görsel ortamda tablolar arasında ilişki kullanmayı sağlar. Daha önce Microsoft Access ile tablolar arasında ilişkiler tanımladıysanız bu nesneyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonradan tablo alanları üzerinde yaptığınız değişiklikler otomatikman bu diyagramlara yansıtılır. Aşağıda örnek bir veritabanı diyagramı verilmiştir. Veritabanı diyagramı şu şekilde oluşturulur: 1. SQL Server Managament Studio da ilgili veritabanı içerisinde Database diagrams a sağ tıklanır. 2. New Database Diagram seçeneği seçilir.

6 3. İlişkili olacak tablolar Add Table penceresinden eklenir. 4. Hangi alanlar arasında ilişki kurulacaksa bir alan üzerinden diğerine doğru sol Mouse tuşu sürüklenerek bırakılır. 5. Birleştirme türü (Primary Key-Foreign Key) belirlenir ve diyagram kaydedilir. Diyagram oluşturmak ilişkisel veritabanlarında veri bütünlüğünü sağlar. Örneğin kullanıcı veritabanında olmayan bir ürün hakkında yorum yazamaz. INNER JOIN işlemi en çok kullanılan birleştirme işlemidir. İki tablo arasında birleştirme yaparken, tablolardan her ikisinde de yer alan değerler seçilir, tablolardan sadece birinde yer alan Genel kullanımı aşağıdaki gibidir. FROM tablo1 [INNER] JOIN tablo2 ON tablo1.alan1 karsilastirma_isareti tablo2.alan2; Karşılaştırmadan kasıt genellikle = işaretidir. Örnek: SELECT U. UrunKod, U. UrunAd, U.Fiyat, M. Umarka from Urun U INNER JOIN marka M ON U.markakod=M.markakod Yukarıdaki sorgu ile Marka ve Urun tabloları markakod alanaları üzerinden birleştirilmiştir. OUTER JOIN işlemi, aynı anda her iki tabloda da yer almayan kayıtlardan tek tablodakileri veya her iki tablodakileri de diğer sütunları NULL olmak üzere sonuçta gösterebilmek için kullanılır. Genel kullanımı şu şekildedir:. FROM tablo1 JOIN_TIPI OUTER JOIN tablo2 ON tablo1.alan1=tablo2.alan2 Burada JOIN_TIPI LEFT, RIGHT veya FULL olabilir. LEFT JOIN de soldaki tabloda yer alan kayıtlar, sağdaki tabloda karşılıkları olmasa bile getirilirler. Tam tersi durum RIGHT JOIN de geçerlidir. FULL JOIN de ise her iki tabloda karşılıklı olarak eşit satırı olmayan kayıtlar da getirilir. FULL JOIN de ise her iki tablodaki karşılıklı olarak eşit olmayan kayıtlar getirilir. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir:.. FROM tablo1 {LEFT RIGHT FULL} [OUTER] JOIN tablo2 ON tablo1.alan1=tablo2.alan2 Örneğin müşterilerden sipariş verenlerin fatura kodlarını ve isimlerini, sipariş vermeyenlerin ise sadece isimlerini göstermek için; SELECT faturakod, isim+ +soyad as ad FROM Kullanici K LEFT JOIN siparis S ON K.kullanicikod=S.kullanicikod CROSS JOIN ise her iki tabloda yer alan kayıtları çaprazlamak için kullanılır. Genel kullanımı. FROM tablo1 CROSS JOIN tablo2 Saklı Yordamlar (Stored Procedures)

7 Veritabanında saklanabilen ön derlemesi yapılmış Transact SQL deyimlerdir. Stored Procedurlar daha önce derlendiği için hızlı çalışırlar. Uygulamalar tarafından stored procedurlara erişerek kullanabilirsiniz. Örneğin bir Stored Procedure oluşturup; Java ile bu Stored Procedure erişip kullanabilirsiniz. Java, C#, Visual Basic gibi diller ile yazılan çok kullanıcı veritabanı programları stored procedure leri oldukça yoğun kullanmaktadır. Genel kullanım şekli aşağıdaki gibidir: CREATE PROC[EDURE] veri_tipi [=varsayılan değeri] --Giriş parametreleri... ) AS TSQL deyimleri GO Stored procedur ü çalıştırmak için ise aşağıdaki şekilde yapılabilir. EXEC [, =.] veya EXEC prosedur_ismi parametre_degeri [, ] Aşağıda urun_ara isimli bir Stored Procedure oluşturulmaktadır. CREATE PROC varchar(20) AS SELECT UrunAd, Fiyat, Adet FROM urun WHERE GO Bu procedure nin çalıştırılması için EXEC urun_ara BL300 veya EXEC BL300 yazılmalıdır. Burada UrunUD si parametre olarak geçirilmiş ve ürün bilgileri listelenmiştir. Tetiklemeler(Triggers) Tetiklemeler de bir store procedure dir. Fakat bir farkı tetiklemeler otomatik çalışırlar. Ancak UPDATE, INSERT, ve DELETE deyimlerini kullanarak bir tetikleme otomatik olarak başlatabilirsiniz. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir: CREATE TRIGGER tirger_adi ON tablo_adi {FOR AFTER INSTEAD OF} {INSERT UPDATE DELETE} AS Otomatik_çalışacak TSQL ifadeleri GO Örneğin stoktan çıkan bir malın, fatura tablosundan da düşülmesi işlemini bir tetikleme oluşturarak yapabilirsiniz. Tablodan bir stok kartı silinecekse ve bu stok kartının stok hareketleri varsa DELETE işlemi ile ilgili bir tetikleme oluşturarak hareket gören stoğun silinmesini önleyebilirsiniz.

8 CREATE TRIGGER tetik01 dbo.stok FOR DELETE AS STOKKOD int from deleted HRK update FATURA set WHERE GO View (Görünüm) Oluşturmak Viewlerde tablolara erişmenin bir yoludur. Viewler sayesinde çok kolonlu bir tablonun sadece belli kolonları listelenebilir ve kolonlar üzerinde hesaplamalar yaptırabilirsiniz. Örneğin tablonuzda diğer iki kolonun çarpımı olan yeni bir kolonu view ile rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Gerçek tabloyla hiç ilişkisi olmayan tablolar oluşturup kullanıcıların bu tablo üzerinde işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Birden fazla tabloyu bir view ile birleştirebilirsiniz. Bu özellikle ilişkisel bir yapı kurduğunuzda oldukça yararlı olmaktadır. Şimdi adı Bilgisayar olan ürünlerin listesini veren bir view oluşturalım. create view deneme as SELECT TOP (100) PERCENT UrunKod, UrunAd FROM dbo.urun WHERE (UrunAd = 'Bilgisdayar') ORDER BY UrunAd CREATE VVIEW deyiminin CHECK ve WITH ENCRYPTION adında iki parametresi daha vardır. CHECK ile veri değişikliklerini kontrol edebilir, WITH ENCRYTION ile oluşturulan görünüm metnini şifrelenmesi işlemini yapabilirsiniz. CREATE personel_zam_view WİTH ENCRYTION AS SELECT Adı, Kademesi, Gorevi, Maasi*1.2 FROM Personel WHERE Kademesi=2 Yukarıda Personel tablosunda yer alan ve kademesi 2 olan memurların maaşlarına %20 zam yaptık ve bu metni SQL serverin syscomment tablosuna şifrelenmiş olarak kaydetmiş olduk. Viewlerle güvenlik işlemini daha kolay sağlayabiliriz. Kullanıcılara view üzerinde izinler verdiğiniz zaman; onlara gerçek tablo üzerinde izin vermemiş oluyorsunuz. Diyelim ki sadece Öğrenci Adı ve Soyadı bilgilerini içeren bir view oluşturup, Öğrencilerin özel bilgilerini içermeyen bu tabloyu kullanıcılara açabilirsiniz SQL Server Uzak Bağlantı(Remote Connection) Uzaktan Bağlantı için Yapılması Gerekenler 1 - SQL Server Instance' ınızın ilgili protokolünün yapılandırılması, 2 - Eğer varsa ve etkinse, Windows Güvenlik Duvarının yapılandırılması

9 3 - SQL Server' ınıza bağlanabilmeniz için kullanacağınız Login. SQL Server Instance' ınız için hangi protokolü kullanacağınızı belirledikten sonra, bu protokolün yapılandırmasını gerçekleştirirsiniz. SQL Server protokollerinin yapılandırılması işlemleri için SQL Server ile birlikte gelen SQL Server Configuration Manager' ı kullanabilirsiniz. (Başlat\Programlar\Microsoft SQL Server (Sürüm)\Configuration Tools) TCP/IP protokolünü etkinleştirmek veya etkin olduğundan emin olmak için, Şekil' de de gösterildiği gibi Protocol Name alanındaki TCP/IP protokolünün Status değerine bakabilirsiniz. "Enabled" etkin olduğu anlamına gelir, "Disabled" ise etkin değil demektir. Bu değeri değiştirmek için TCP/IP protokolünün üzerinde fare ile çift tıklayın veya TCP/IP protokolünün üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak, açılan menüden "Properties" seçeneğine tıklayarak "TCP/IP Properties" penceresini açın. "Protocol" sekmesindeki "Listen All", bilgisayara bağlı tüm Ağ Kartlarının (Örn: Ethernet) IP adreslerinin SQL Server tarafından dinlenip dinlenmeyeceğini belirler. Eğer bu seçeneğin değeri "No" yapılırsa, "IP Addresses" sekmesindeki her IP adresini tek tek yapılandırmanız gerekir ve tekrar aynı sekmede bulunan "IPAll" seçeneklerinin herhangi bir geçerliliği kalmaz. Eğer değeri "Yes" yaparsanız, o zaman gene "IP Addresses" sekmesindeki "IPAll" seçenekleri etkinleşir ve diğer tüm IP adreslerine uygulanır. TCP/IP protokolünün IP adresi veya Port ayarlarını yapılandırmak için, gene "TCP/IP Properties" penceresinde bulunan "IP Addresses" isimli sekmeye tıklayın.

10 Bu listede her Ağ Adaptörünüz için bir IP ayar bölümü listelenecektir. Hangisinin etkinleştirilmesini istiyorsanız, onun "Active" ve "Enabled" ayarlarının karşısındaki değerleri "Yes" durumuna getirin. "Active", o IP adresinin dinleneceğini belirtir. "Enabled" ise o IP adresinin kullanılıp kullanılmayacağını. "IP Address" bölümde ise IPv4 veya IPv6 değeri yer alır. Eğer "TCP Dynamic Ports" etiketinin değeri "0" ise, bunun anlamı bu IP adresi için kullanılacak portun dinamik bir şekilde belirleneceğidir. Bu durumda SQL Server, bu IP adresi için müsait olan bir port numarası atayacaktır. Eğer Windows Xp SP2 ve daha üstü bir sürüm kullanıyorsanız Windows güvenlik duvarına SQL Server ı eklemeniz gerekir. SQL Server' da Authentication Mode (Yetkilendirme Modu) olarak iki adet seçeneğimiz bulunuyor. Birisi Windows Authentication, diğeri ise SQL Authentication (veya Mixed Authentication).Windows Authentication' ı sadece güvenilir ortamlarda kullanabilirsiniz. SQL kullanıcısı olarak SQL Server a bağlanabilmek için ise SQL Server Management Studio ortamında SQL Server ınıza sağ tıklayıp Properties seçeneğinden Security sekmesini seçtiğinizde aşağıdaki ekran karşınız gelir.

11 Security sekmesinden SQL Server and Windows Authentication Mode seçildiğinde SQL Server kullanıcısı olarak SQL server a bağlanılabilir. Uygulama Sınavı İçin Tedarik Edilmesi Gerekenler Her grup Bilgisayar Sistem Laboratuvarında kendilerine belirlenmiş bilgisayarlara ya da her öğrenci kendi kişisel bilgisayarına görsel programlama dili için Microsoft Visual Studio 2012,2010 veya 2008 ya da Netbeans, SQL Server için MS SQL 2012 veya 2008 kuracak. adresindeki Northwind veritabanının yedeği indirilip SQL Server de restore edilecek. (Sınavda bu veritabanındaki tablolarla ilgili sorgular olabilir.) Uygulama Konuları 1. SQL Server e ASP.NET veya JSP dillerinden biri ile bağlanma. Veritabanından veri çekip gösterme, veri kaydetme, güncelleme ve silme işlemleri, Stored Procedure ve Trigger kullanımı

12 Örnek Soru: SQL Server da bir veritabanı oluşturarak içinde en az üç adet ilişkisel tablo oluşturunuz. Bu tablolar ile ilgili ilişkisel şemayı(diyagramı) SQL Server de oluşturunuz. Bu tablolara kayıtlar ekleyip güncelleyen Stored Procedure ler oluşturup ASP.NET veya JSP dilinde bunları çağırınız. Örnek Soru: ASP.Net veya JSP de bir web sayfası oluşturun. Bu sayfaya başlangıç ve bitiş tarihlerinin girileceği iki alan ve bir buton yerleştirin. Northwind veritabanında verilen iki tarih arasında alış veriş yapan müşterilerin bilgilerini getiren stored procedure yazınız. Oluşturulan web sayfasında girilen tarihleri alıp stored procedure yi çalıştırıp gelen verileri sayfada gösteriniz. Örnek Soru: ASP.Net veya JSP de Northwind veritabanında Products tablosundaki ürünleri listeleyen bir web sayfası oluşturun.ürüne tıklanıldığında üsürünün detaylarını gösteren ayrı bir sayfa oluşturun. Bu sayfaya adet bilgisini girildiği bir alan ve siparişi bitir diye bir button ekleyin. Butona tıklanıldığında adet ve satın alınan ürünü ilgili tablolara kaydedin. Örnek Soru: Northwind veritabanında bir alış veriş olduğu zaman alınan ürünün miktarı kadar ürün tablosundaki ilgili ürünün stok sayısını azaltan trigger i yazınız. 2. Veritabanında karmaşık SELECT sorguları, içe içe (alt) SELECT sorguları (subqueries), Örnek Soru: Yukarıdaki tablolara göre Kemal Sunal ın oynadığı filmleri getiren sorguyu yazınız. Türü komedi olan sinemaların adlarını ve IMDB Puanlarını listeleyen sorguyu yazınız. Örnek Soru: Northwind veritabanında Suppliers (Tedarikçi) tablosundan Shelley Burke tedarikçisinin ürünlerinden alışveriş yapmış müşterileri listeleyiniz.

13 3. Group By, Having, Order By, Count, Sum, In, Exist, Between, Distinct, Inner Join, Left Outer Join, Right Outer Join IF, CASE, While, Cursor komutlarının kullanımı, Örnek Soru: Nortwind veritabanında USA deki her bir müşterinin (customer) yapmış olduğu siparişlerin (order) toplam sayısı ve siparişlerde alınan ürünlerin toplam sayısını listeleyen sorguyu yazınız. Bu sorgu için kullanılacak tablolar: Customers, Orders, Order Details Yazdığnız sorgu şu listeyi getirmeli. Örnek Soru: Northwind veritabanında sipariş (orders) yapmayan müşterileri (customers) listeleyiniz. Yazdığınız sorgu şu listeyi getirmeli: Örnek Soru: Northwind veritabanında Products tablosundaki ürünlerin adlarını fiyatlarını ve stokta olanlar için stok sayısını olmayanlar için Stokta yok ifadesini gösteren sorguyu yazınız. Yazdığınız sorgu şu tabloyu döndürmeli:

14 Örnek Soru: Northwind veri tabanında tedarikçileri ve tedarikçilerin ürünlerini cursor kullanarak aşağıdaki gibi yazdırın: 4. SQL Management Studio kullanarak yedek (backup) alma ve restore etme, T-SQL komutları kullanarak backup alma ve restore etme, differential ve full backup alma, Örnek Soru: Hem SQL Management Studio hem de T-SQL komutları ile Northwind veritabanının yedeğini alıp bu veritabanını başka bir isimde restore ediniz. Örnek Soru: Northwind veritabanın yedeğini her hafta Pazar gece 2:00 da alan işlemi SQL Server de yapınız. (Not: SQL in Express sürümü yüklü ise bakcup alan bir script yazılır. Bu script i sqlcmd komutu ile çağıran bir batch dosya oluşturulur. Windows un görev zamanlayıcısından bu batch dosyası görev olarak eklenir, ne zaman çalıştırılacağı belirlenir.) 5. SQL Server de güvenlik yönetimi, Windows Autentication, SQL Server Autentication, Login, User, Veritabanını farklı kullanıcılara farklı şekillerde yetkilendirme, Örnek Soru: SQL Server de Windows Autentication, SQL Server Autentication, Login ve User nedir ne amaçla kullanılır.

15 Örnek Soru: Nortwind veritabanı için iki kullanıcı oluşturun. Bu kullanıcılardan birinin yetkileri full olsun, diğerinin ise sadece veri okuma yetkisi olsun. Örnek Soru: Nortwind veritabanında Employee tablosundaki bilgileri çeken bir stored procedure oluşturun. Yeni bir user oluşturun bu user Nortwind veri tabanında sadece bu stored procedure yi çalıştırabilsin bunu dışında veri tabanı ile ilgili hiçbir şey göremesin. 6. SQL Server de coğrafik (GEOGRAPHY) ve geometrik (GEOMETRY) veri tipleri kullanımı, coğrafik sorgu kullanımı (coğrafik sorgular için coğrafik verilerle ilgili metotlar (STDistance, STIntersect, ) bilinmelidir. Bu metotlarla ilgili yardımcı doküman bulundurulabilir.) Örnek Soru: Bir kargo şirketinin şubeleri için şu şekilde bir tablo oluşturun Subeler(SubeId (int), SubeAd (nvarchar(30)), SubeKoordinat (geography)). Verilen bir noktaya en yakın şubeyi döndüren stored procedure yi yazınız. (Not: STDistance metodu bir noktanın bir noktaya uzaklığını döndürmektedir.) 7. SQL Server de Kilitlenmeyi izleme (Deadlock monitor), Kilitlenme yönetimi Örnek Soru: SQL Server de bir kilitlenme(deadlock) örneği yapınız ve bu kilitlenme SQL Server de nasıl izlenilir gösteriniz. 8. Rollback kullanımı Örnek Soru: Northwind veritabanında bir alışveriş için Orders ve Order Details tablosuna eklenen kayıtları geri alan rollback programını yazınız.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 6 T-SQL ile Programlar Yazmak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Programlama dili olarak T-SQL Fonksiyonlar Programlamak

Detaylı

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir.

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. TRIGGER Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. DML ve DDL trigger lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. DML (Data Manipulation

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır.

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır. Transact SQL Kavramı Microsoft'un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci(client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Tanımlama Değişken isimlerinin başında @ sembolü bulunur. @ad, @soyad, @tarih değişken isimlerine birer örnektir.

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -12- TETİKLEYİCİ (TRIGGER) 3 Giriş Trigger lar Trigger lar Ne Zaman Kullanılmalıdır? Klasik Trigger ların Özellikleri

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Nedir? Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN 1 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ ORACLE VERİTABANI KURULUMU VE PL/SQL DEYİMLERİ SUAT ÜSTKAN 102173019 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ARALIK 2010 2 İçindekiler 1. Oracle Database

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 3 Veritabanı Tasarımı" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Veritabanı Tasarımı Kuramlar Veritabanı Nesnesini Yapılandırmak

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar)

STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) STORED PROCEDURE LER (Saklı Yordamlar) Eskiden yazılımlar, sadece prosedür denilen kod parçalarından oluşurdu. Her prosedür belli bir işlevi yerine getirmek için yazılmış kod parçalarıdır. Mesela, 2 sayı

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları

2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları 2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları Hayali bir şirket için BizimŞirket isimli bir veritabanı oluşturulmuş ve aşağıdaki tablolar yapılmıştır. Lütfen tabloları dikkatlice

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. CV isimli tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturun. Aşağıdaki kod ile bir stored procedure oluşturun. Bunun için

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (Devam)

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (Devam) KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (Devam) Skaler değerli fonksiyon örneği: Parametre müşteri grubu olacak, eğer grubu parametresi değeri NULL olursa, tüm müşteri sayısını, NULL değilse girilen gruptaki müşteri

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -10- FONKSİYONLAR 3 Giriş Geçen haftaki derslerimizde Görünümleri (View) ve Stored Procedure (SP) leri öğrendik. Bu hafta

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PocketRest Kullanımı

PocketRest Kullanımı PocketRest Kullanımı El Terminalinden ayarlanan parametreler sayesinde Adisyon basılabilir, İade alınabilir, Masa değiştirilebilir, Hesap alınabilir Ödeme alınabilir gibi birçok işlem yapılabilmesi mümkündür.

Detaylı

PostgreSQL ve PL/pgSQL

PostgreSQL ve PL/pgSQL PostgreSQL ve PL/pgSQL Adnan DURSUN Uygulama tasarım ve geliştiricisi @ : adnandursun.at.asrinbilisim.com.tr : +AdnanDURSUN Sunum Akışı PL/pgSQL nedir PL/pgSQL neden kullanmalıyız PL/pgSQL in yapısı Saklı

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like

1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like 1 - Adi A Harfi İle Biten Kişilerin Listesi İçin Hangisi Kullanılmalıdır? Select * From Kisiler Where Adi End A Select * From Kisiler Where Adi Like A% Select * From Kisiler Where Adi Like %A Select *

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

MT487_2005guz_final_cevaplar (cevaplar vurgulu ve koyu yazılmıştır)

MT487_2005guz_final_cevaplar (cevaplar vurgulu ve koyu yazılmıştır) Öğrenci No: Ad Soyad: İmza: MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları 2005-06 Güz Yarıyıl Sonu Sınavı 20.01.2006 AÇIKLAMALAR Cevaplar toplam 60 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her soru 4 puandır. Soruları

Detaylı

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Görünüm (view) için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?? a) Veritabanındaki kayıtlı verileri düzenlemek, yönetmek ve elde etmek için kullanılan bir dildir b) Bir ilişkinin

Detaylı

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir.

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir. Oracle (Devam) SELECT INTO Deyimi Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir. Genel ifade: SELECT kolonisimler INTO

Detaylı

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi:

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi: OtoKira bir çok yerde kiralama noktası olan bir araba kiralama şirketidir. Bu şirket bu kiralama noktalarında değişik araçlara sahiptir. Bu şirketin veri tabanı aşağıdaki tablolardan oluşmaktadır. KiralananYer

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir.

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. 20-23 Eki. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. 20-23 Eki. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı 20-23 Eki. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Veritabanları ANSI SQL dediğimiz standart dil kullanılmaktadır. Bu dil

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

Tetikleyiciler (TRIGGER) Tetikleyiciler ne zaman kullanılırlar. Ardı Sıra Tetikleyiciler (After Triggers) Örnek

Tetikleyiciler (TRIGGER) Tetikleyiciler ne zaman kullanılırlar. Ardı Sıra Tetikleyiciler (After Triggers) Örnek Tetikleyiciler (TRIGGER) Bir tetikleyici bir tabloya bağlı olarak bir takım işlemler yapan özel bir saklı yordamdır. Biz bu derste sadece Ardı Sıra Tetikleyici (After Trigger) ve Yerine Tetikleyici (Instead

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

Herhangi bir tablonun tekrarlı veriler içerdiği duruma birinci normal form denir. Birinci normal formu Aşağıdaki tablo ile ele alacağız.

Herhangi bir tablonun tekrarlı veriler içerdiği duruma birinci normal form denir. Birinci normal formu Aşağıdaki tablo ile ele alacağız. Normalleştirme ve Uygulaması Normalleştirme Neden Uygulanır: İlişkisel veritabanı oluşturmak için normalleştirmeyi bilmek çok önemlidir. Normalleştirme işlemini anlayabilmek için ise fonksiyonel bağımlılık

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 7 7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

DML işlemleri. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. 12 15 May. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML işlemleri Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı 12 15 May. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DML-Data Manipulation Lanquage : Buna Türkçe olarak veri işleme dili diyebiliriz. DML komutları

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

DB.NET Laboratuvar Uygulaması-Öğrenci Notları

DB.NET Laboratuvar Uygulaması-Öğrenci Notları Uygulama Kodu: 1/1 Laboratuvar Uygulaması Adı: Access 2003 de Bir Tur: Northwind Veritabanını İncelemek İlgili Ünite Kodu: HC1 İlgili Ünite Adı: İnsan-Bilgisayar Etkileşiminin Temelleri Hafta: 1 Seviye:

Detaylı

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir.

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. TRIGGER Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. Herhangi bir tablo üzerinde yapılan, insert, update veya

Detaylı

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı: İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi verilerin tablolarda satır ve sutunlar halinde tutulduğu

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 İçerik SQL e Giriş. SQL Yapısal Sorgulama Dili. Temel SQL Komutları: Sorgulama İşlemleri SELECT deyiminin temel yapısı Seçme İşlemi Atma İşlemi Aritmetik İfadelerin

Detaylı

Navigator Smart. Kullanıcı El Kitabı NETSİS

Navigator Smart. Kullanıcı El Kitabı NETSİS Kullanıcı El Kitabı NETSİS İçindekiler Navigator Smart... 3 Kurulum ve İlk Kullanım... 3 Navigator Smart Menüleri... 6 Bağlı Veritabanları Menüsü... 6 Netsis Modelleri Menüsü... 7 Yeni Rapor Menüsü...

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Modül 1: Eylül 3 (1) Veritabanı kavramını bilme. Tablo kavramını bilme. İlişkisel veritabanı kavramını bilme. Tablo yapısını tanımlayabilme. Tablolar arasında ilişkiler kurabilme. Anahtar alan kavramını

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

Veri Tabanı-I 5.Hafta

Veri Tabanı-I 5.Hafta Veri Tabanı-I 5.Hafta DataBase Oluşturma 1 DATABASE Kolon,özellik,alanColumn,attributes,fields) Sunucu Tablo numarası adı soyadı 0913109001 Ali Can 0913109002 Nuri Koç Database 0913109003 Fatma Kara Satır,Kayıt

Detaylı

Izibiz E-Defter Teknik Kullanıcı Klavuzu

Izibiz E-Defter Teknik Kullanıcı Klavuzu İçindekiler 1. Kurulum Gereksinimleri... 2 2. Kurulum... 2 3. Konfigürasyon... 2 4. Organizasyon Yönetimi... 3 4.1. İşyeri Adı... 7 4.2. ERP... 7 4.3. Adres... 7 4.4. İlgili Kişi / İletişim... 7 4.5. Mali

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir.

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir. Eş zamanlı Scream! kullanımı Scream!, sismik ağın güçlü bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır. Varsayılan yapılandırma dosyası scream.ini dir ve ilk kullanım sırasında kendini otomatik olarak oluşturur.

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı