TRADESOFT BUSINESS SERVICES BACKOFFICE SUPPORT PAKETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRADESOFT BUSINESS SERVICES BACKOFFICE SUPPORT PAKETLERİ"

Transkript

1 PAKETLERİ

2 MICROSOFT TEKNIK DANIŞMAN KAYNAĞI Microsoft Danışmanlık Kaynağı Servisimiz, yapılan destek paketi anlaşmasına dahilinde, Microsoft temel altyapı hizmetleri uzmanının (Teknik Müşteri Yöneticisi), müşterimize, belirli aralık ve sıklıkta müşterimizi ziyaret etmesi esasına dayanır. Teknik destek ve danışman kaynağı, müşterimize verdiğimiz hizmetlerin her bir unsurunun Müşteri nin ticari ihtiyaçlarını karşılamasının teminine yardım eder. Destek ve hizmetlerine ait hizmetlerin koordinasyonuna yardım etmekle mükelleftir. Teknik Müşteri Yöneticisi, teknik proje ve destek konularında, Tradesoft içerisindeki temsilcisidir. Müşterimiz ve kendilerine atanmış Teknik Müşteri Yöneticisi, Sorun Çözüm Desteği Destek Danışmanlığı Var Olan Sistemlerin Analizi Yeni Microsot Alt Yapı Ürünlerinin demonstrasyonu Oluşan problemlerin çözümünde, paket dahilinde aktif destek sağlayacaktır. Teknik Müşteri Yöneticisi, ayrıca bilgi temin noktası olarak da hizmet verir. Herhangi bir soru ya da sorun oluştuğunda Microsoft ya da diğer BT ürünlerine ait soruları üreticilerle, müşterimizin izni dahilinde yürütebilir ve gerekli adımlarına tılmasını sağlayabilir. Teknik Müşteri Temsilcisi, müşterimizle beraber çalışmaya başladığında, var olan Microsoft Active Directory Servisleri ve mesajlaşma alt yapısını izler ve belirli araçlar kullanarak raporlanma yapılmasını sağlar. Bu aşamadan sonra, Müşterimiz ve atanan Teknik Müşteri Temsilcisi, sistemlerin iyileştirilmesi ve yukarıda belirtilen hizmetlerle alakalı bir planlama yapacaktır.

3 MICROSOFT TEKNIK DANIŞMAN KAYNAĞI Bu çalışma sonrasında, Yeni ürünlerin demo olarak tanıtılması Var olan sistemlerin iyileştirilmesi için planlama Yeni projelerin teknoloji ve maliyet analizinin yapılması gibi konularda planlama yapabilir. Tradesoft tarafından, yılı içerisinde müşterilerimize sunulmak ve paylaşılmak üzere Microsoft Infopath 2007 Microsoft Exchanger Server 2007 Microsoft Dynamics CRM 2005 Microsoft Dynamics AX 4.0 Microsoft ISA Server 2006 Microsoft Server 2008 Microsoft Server 2008 Virtualization Senaryoları Microsoft Forefront Ürün Ailesi Microsoft Server 2003 Microsoft Server 2003 Computing Cluster Microsoft SQL Server 2005 Microsoft Office System 2007 Microsoft System Management Server 2003 Microsoft Operations Server 2005 ürünleri kullanılarak, satış, finans, yönetim, pazarlama konularında hazırlanılmış demo senaryoları hazırlanmıştır. Toplam 20 adet demo senaryodan, müşterimizin isteği doğrultusunda aylık sunum ve tanıtım planı hazırlanır. Müşterimizle beraber yapılan projelerin maliyet hesabı, planlanması ve uygulanması aşamalarında, Teknik Müşteri Temsilcisi, aktif rol oynayarak, Müşterimizin, paketten maksimum yarar sağlaması temin edilir.

4 SUNABİLECEĞİMİZ DEMO SENARYOLARDAN BAZILARI... DEMO SENARYOSU AÇIKLAMA TANIYACAĞINIZ ÜRÜNLER İLGİLİ DEPARTMAN System Güvenilirliğini Arttırmak Gelir Tahmi ve Satış Analizi Elle Yürütülen Süreçlerin Durdurulması ile Zaman ve Maliyet Tasarrufu Veri Analizi Windows Server 2008 İle Güvenlik Sistem güvenliği ve sunucu sistemlerini analiz etmek için Microsoft tabanlı ürünler Microsoft Office Sistemi ve SQL sunucu ile gelir gider kontrollerini nasıl sağlayabileceğini ve yeni analiz platformlarını tartışıyoruz. Bilişim teknolojileri departmanında yapılan işlemlerin otomatik hale getirilmesi ve şirket verimliliğinin arttırılması Satış analizinde Microsoft Office sistemi ve SQL raporlama servisleri Windows Server 2008 ile birlikte uzak ofisler ve güvenliğe duyarlı organizasyonlarda ek güvenlik önlemleri Sanallaştırma Windows Server 2008 ve VMWARE kullanılarak sanallaştırma senaryoları Veri Sızıntılarını Engelliyoruz Masaüstünüzden veri kaybını nasıl engellersiniz? Office SharePoint Server 2007, SQL Server 2005, SQL Server Reporting Services 2005 Office Excel 2007, Office Enterprise 2007, Office SharePoint Server 2007, SQL Server 2005, SQL Server Analysis Services 2005, Windows Server 2003 R2, Windows Vista Enterprise SQL Server 2005, SQL Server Reporting Services 2005, Visual Studio 2005, Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Windows Server 2003 R2, Windows SharePoint Services Office Enterprise 2007, Office Project 2007, Office SharePoint Server 2007, SQL Server 2005, SQL Server Reporting Services 2005, Windows Server 2003 R2, Windows Vista Enterprise Windows Server 2008, ISA Server 2006 Windows Server 2008, ISA Server 2006, VMWARE ESX Server Windows Rights Management, 3Rd Party Components., Windows Server 2008 Satış ve Pazarlama Departmanları Satış ve Pazarlama Departmanları Kritik Verilerinize Mobil Ortamdan Erişim Güvenlik endişelerine mahal vermeden kritik bilgiye erişim Exchange Server 2007, Office SharePoint Server 2007, Windows Mobile Mobil İletişim Olanakları Mobil olan çalışanların, e-posta ve kritik bilgilerine hareket halindeyken ulaşmalarını sağlamak Office Excel 2007, Exchange Server 2007, Office Live Communications Server 2005, Office Enterprise 2007, Office SharePoint Server 2007, Windows Mobile, Satış Departmanı Dış ve İç Ortak Çalışma Ortamı Kurmak Office sistemi ve ortak çalışma lanını kurmarak maliyetleri düşürmek için yapılabilecek bir kaç yöntem Exchange Server 2007, Office Enterprise 2007, Office SharePoint Server 2007, SQL Server 2005, Windows Vista Enterprise, Office Word 2007, Satış Departmanı Alt Yapı Yönetimini Kolaylaştırma Lisanslı yazılımlarınızı dağıtmak, yönetmek ve daha etkin şekilde envanterini kullanmak için yepyeni bir çözümümüz var Systems Management Server 2003 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Vista Enterprise İş Zekası İle Rakiplerin Önünde Kalmak Departman yöneticileri ve şirket bütününüzün, operasyonel hakimiyetini arttırmak ve sağlıklı karar verebilmesi için Microsoft çözümleri De Office Business Scorecard Manager 2005, ProClarity Desktop Professional, Office Share- Point Server 2007, SQL Server 2005, SQL Server Analysis Services 2005, Windows Server 2003 R2, Windows Vista Enterprise Satış Departmanı, Muhasebe ve Ana İş Kollarının Tümü

5 AĞ BİLEŞENLERİ KONTROLÜ Ağ bileşenlerini oluşturan, yazılımsal ve donanımsal bileşenler (Router, firewall, application firewall, Netwrok access controller switch, vpn concentrator, PKI sunucuları) ayrı güvenlik ayarlarına ve ayrı tasarım kriterlerine sahiptir. Bu sebeple doğru ayarlanmaları, herhangi bir BT güvenlik açığına meydan bırakmadan kurulumlarının gerçekleşmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu uzmanlıkların sağlanabilmesi amacıyla Tradesoft Backoffice Support paketleri içinde ağ bileşenlerinin doğru kurulup kurulmadığına dair bir ek kontrol bileşeni konulmuştur. Bu bileşen içinde, Müşterimize paketteki diğer bileşenlerin uygulanması başlanmadan, bir kontrol süreci sağlanır ve diğer teknolojilerin doğru uygulanabilmesi adına, oluşabilecek sorunlar ortaya çıkartılır. Paket içindeki bu serviste, paket dahilindeki gün sayısına tayinine göre, Var olan ağ topolojisi Önerilen ağ topolojisi analizi gerçekleştirilir. Ağ bileşenlerinin ayar ve konfigürasyonlarının kontrolü yapıldıktan sonra, ayar ve kurulumların güvenlik analizine geçilir. Yapılan kontroller sonrasında NSA (National Security-Agency- ABD Ulusal Güvenlik Ajansı) tarafından önerilen güvenlik kontrolleri yapılır ve çıkartılan topoloji ve konfigürasyonların bu standartlara uyup uymadığı kontrol edilir. Bu bileşen kontrolü ardından, routing tablolarının, kontrol tarihinden sonra yapılacak projeler için uygunluğu çıkartılır ve bu konuda gerekiyorsa ek önerilerde bulunulur. Firewall ve VPN için kullanılan ek cihazlar varsa, bu kontroller içine dahil edilir ve -varsa- kontrol tarihinden sonra gerçekleşecek projeler için rapor hazırlanır. Bu süreçler sonrasında, ISP ve -varsa- internet bağlantıları konusunda, müşterimizin lokasyonuna göre tavsiyelerde bulunulur.

6 BUSINESS PROCESS INFRASTRUCTURE OPTIMIZATION Microsoft un Gartner ile birlikte çalışarak çıkarttığı, marka bağımsız bir değerlendirme yöntemi olan BPIO (Business Process Infrastructure Optimization), şirketleri temelde 4 farklı grup içerisine toplayarak BT yatırımlarının güncel teknolojiyi kullanım oranını tespit eden bir değerlendirme aracıdır. BPIO, şirketlere BT yatırımlarının optimize edilmesini sağlamakta büyük bir yardım sağlar. Şirket BT yatırımlarını, UM (Unified Messaging-Tümleşik İletişim), ECM (Enterprise Content Management-Şirket Veri Yönetimi), BI (Business Intelligence-İş Zekası), DI (Dynamic Infrastructure-Dinamik Yapı) açılarından değerlendirir. Bu dört boyut içerisinde, şirketlerin BT alt yapılarında hangi seviyede olduğunu analiz eder ve bu konularda yapılacak ek bir yatırımın faydalı olup olmadığını tartışır. BPIO bir soru-cevap analiz çalışmasıdır ve marka bağımsız yapılan bir seviye tespit/yatırım verimliliğini inceleme aracı olarak görülebilir. BPIO analiz süreci ile şirketler, BT yatırımlarında ne kadar verimli olduklarını ve ne kadar yatırım yapmalarının doğru olacağını görip karar verebilir. Bu analiz şirketlere, kendilerini BT yatırımını bilinçli olarak yapan diğer şirketlerle karşılaştırmak için bir iç görü sağlayabilmektedir. BPIO ayrıca kendi içinde COREIO(Core Infrastructure Optimization) ve APPIO (Application Infrastructure Optimization) şeklinde iki farklı inceleme alanı olarak da özelleştirilebilir. Böylece kendi uygulamalarını geliştiren şirketler ve yoğun olarak BT alt yapı hizmetlerine güven duyan şirketler için yararlı bir iç görü sağlar. Müşterilerimize, sunduğumuz paket içerisinde BPIO ve buna bağlı olarak COREIO, APPIO çalışmaları ile destek öncesi ve sonrasındaki IT altyapılarının nasıl değiştiğini ve diğer şirketlere göre BT yatırımlarının ne denli verimli olup olmadığını analiz etmelerini sağlamaktayız. Çalışma paketin alındığı ilk aylarda yapılıp, buna göre BT yatırımlarının planlanması ve bunun bir Yönetici Raporu şeklinde de şirkete sunulması sağlanmaktadır.

7 ÇAĞRI HAKLARI Paketimizin Sorun Çözüm Desteği bölümü, Müşterinin Microsoft ve temel ağ bileşenleri ürünlerini kullanırken karşılaştığı sorunların çözülmesi aşamasında Müşterimize yardım sağlar. mak için bir iç görü sağlayabilmektedir. Müşterimiz kendi Teknik Müşteri Yöneticisi kaynağına ya da Tradesoft tarafından verilecek çağrı merkezi telefon numarası ve e-posta adreslerine gün içinde çağrı açtırarak ulaşabilir. Paket içeriğine göre bu süre çalışma saatleri dışındaki süreyi kapsayacak şekilde de genişletilebilir. Müşterilerimize, uzaktan ya da telefonla çözüm sağlamak ya da istedikleri takdirde (paket içeriklerine göre) yerinde destek sağlama hizmetini sunmaktadır. Birincil aşamada, uzaktan erişim, telefon desteği ve yerinde müdehale hakları haricinde, Tradesoft müşteri izni alarak diğer üretici firmalarla konuşabilir ve müşterimiz adına çözüm üretilmesi için girişimlerde bulunabilir. Her bir Yerinde müdehale çağrısı, en fazla 3 günlük bir kaynağın Tradesoft tarafından sağlanması limitine sahiptir. Problemin çözümü, bu süre içinde gerçekleşmediğii takdirde problemin yapısına ve kaynağına göre Tradesoft, bu süre sonrasında tahsis etmeye devam edeceği kaynak için ek ücret talep edebilir. Yerinde ya da telefonla müdehale gibi paket içeriğinde sınırları belirlenmiş müdehale biçimlerinin kullanım biçimlerini belirlemek Müşterimize ait bir tercih hakkıdır. Paket içeriği dahilinde, Müşterimize yerinde müdehale ya da telefonla çözüm yöntemlerini kendi öncelik seviyesine göre belirler. Paket dahilinde, bu tip destek hizmetleri için ek kaynak kullanımı ya da Tradesoft Backoffice Paketleri içinde görünmeyen ek hizmetler, Müşterimiz tarafından talep edilebilir. Ek bir adam kaynağı ya da iş kritik uygulamalar için ek kaynaklar ayrılması için Tradesoft paketlerinde özelleştirmeye gidilebilir.

8 EK PAKET BİLEŞENLERİ Tradesoft Business Services, hem Microsoft CRM/ERP uygulamaları hem de yazılım geliştirme süreçlerinde, şirketlere ek destek paketleri sağlayabilmektedir. 60 kişilik yazılım ekibi, hali hazırda hem yurt içi hem de yurt dışı projelerde aktif rol oynamakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Tradesoft ERP/CRM çözümleri konusunda 50 kişilik bir danışman/ geliştirici kadrosuna sahiptir. Projelerin uygulanmasında ya da iş akışlarının analizinde ayrıca paket içeriği genişletilebilir ve bu konuda ek çözümler sağlanabilir. Kurumsal kaynak planlama ve müşteri yönetimi; tedarik zinciri uygulamalarında, ürünlerin özelleştirilmesinden, var olan CRM / ERP uygulamalarına eklentilerin yazılmasına kadar pek çok noktada görev alan ekip, bu tipteki süreçleri kendi içinde gerçekleştirmekte olan müşterilerimize de önderlik ve danışmanlık vermektedir. Ek güvenlik analizleri ve şirket penetrasyon testleri de paket içine eklenebilen yeni bileşenlerdir. Bu bileşenler için whitehacking ya da brute attack gibi güvenlik analiz biçimleri kullanılabilir. Aynı zamanda güvenlik için sadece teknik açıdan değerlendirme yapmak yerine, Tradesoft, insan kaynaklı sosyal açıklar ve felaket senaryolarını da inceleyerek uçtan uca bilgi sızıntılarını engelleyecek çözümler sunmaktadır. SİZİN İÇİN ÖZELLEŞTİRELİM Tradesoft Business Services, Backoffice Support paketlerinin bileşenlerine, ihtiyaçlarınız ve projelerinize göre ek bileşenler ekleyebilir. Bu paketler içerisinde, var olan yapınızın iyileştirilmesi ve yatırım maliyetlerinizin düşürülmesini hedeflemektedir. Diğer yandan bu paketler içinde sunulan BPIO gibi bileşenlerle, yaptığınız BT yatırımları ve maliyetlerinin doğruluğunu analiz etmek şansı da bulursunuz. Tüm paketlerde, Yatırım Maliyetlerinin Geri Dönüşüm Hesapları, birer yönetici özeti olarak ayrıca hazırlanır ve sunulur. Böylece paketin ayrı bir faydası olarak, BT yatırımlarının maliyeti de kontrol altında alınmış olacaktır.

9 Güvenlik Analizi (GAP & Penetration Test) Uygulama Geliştirme Danışmanlığı CRM / ERP İş Analizi Ve Proje Danışmanlığı Tradesoft Business Services, Backoffice Support paketlerinin bileşenlerine, ihtiyaçlarınız ve projelerinize göre ek bileşenler ekleyebilir. Ayrıca tüm paketler içinde Tradesoft, Microsoft ürünleri lisanslama danışmanlığı ve IT Projelerinin Maliyet-Geri Dönüş Analizinin de yapılmasında görev alacaktır.

10 MICROSOFT AĞI ALT YAPI ÇÖZÜMLERİ NETWORKING ÇÖZÜMLERİ SUNUCU BARINDIRMA GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ LİSANSLAMA DONANIM SATIŞ BAKIM KİRALAMA HİZMETLERİ MICROSOFT DYNAMICS/CRM ÇÖZÜMLERİ FİNANSAL ÇÖZÜMLER PROFESYONEL DESTEK HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ POS VE MAĞAZACILIK ÇÖZÜMLERİ TRADESOFT Emirhan cad. No 145-A Dikilitaş. Beşiktaş/Türkiye Tel: (212) Fax: (212)

DANIȘMANLIK REFERANSLARI

DANIȘMANLIK REFERANSLARI URUSAL REF_ARALI BASI.pdf 1 12/30/13 3:18 P DANIȘANLI REFERANSLARI BİLİȘİ HİZETLERİ REFERANS ATALOĞU BİLİȘİ HİZETLERİ URUSAL REF_ARALI BASI.pdf 2 12/30/13 3:18 P DANIȘANLI REFERANSLARI AZILI GELİȘTİRE

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur Temmuz 2009 Microsoft Corporation 1 Sorumluluk Reddi Bu belgenin içerdiği bilgiler, Microsoft Corporation'ın

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor KAPAK KONUSU RÖPORTAJI Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor Türkiye de DorukCloud markasıyla, Microsoft Hyper-V platformu üzerinde, bulut bilişim hizmetini veren ilk firma

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

SİBER ŞANTAJ ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI UNDERGROUND ACTIVE DIRECTORY RIGHTS MANAGEMENT SERVICES (AD RMS) İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ

SİBER ŞANTAJ ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI UNDERGROUND ACTIVE DIRECTORY RIGHTS MANAGEMENT SERVICES (AD RMS) İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ 2013 SİBER ŞANTAJ ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI UNDERGROUND ACTIVE DIRECTORY RIGHTS MANAGEMENT SERVICES (AD RMS) İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ WATCHGUARD HIZ VE YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK VERİ DEPOLAMA

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Modern Uygulamalar ve Mobilite. Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Bulut. Endüstri. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme

Modern Uygulamalar ve Mobilite. Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Bulut. Endüstri. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme Endüstri Modern Uygulamalar ve Mobilite Yaşam Döngüsü Hizmetleri Bulut Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzlemesi Teknolojinin birbirimizle iletişim, bağlantı ve

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

WINDOWS AZURE. İçindekiler

WINDOWS AZURE. İçindekiler WINDOWS AZURE Windows Azure, Microsoft un Genel Bulut uygulama ve altyapı platformudur. Bu platformu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin Windows Azure ile verilerini Microsoft veri merkezleri üzerinden

Detaylı