Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir."

Transkript

1 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ORACLE VERİTABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU YÖNETİM, GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER İhale konusu iş kapsamında yüklenici firma tarafından aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır Oracle 11g Release 2 RAC Server Veritabanı Yönetimi İşlemleri: Yedekleme, Kurtarma ve Yazılım Güncelleme (Backup, Recovery, Patch), Veritabanında oluşabilecek hatalar (bug), yanlışlıkla silinen kayıt ya da tablolar, donanımsal hatalardan kaynaklanan (genelde harddisk) problemler, yangın gibi felaketler veritabanındaki bilgilerin ya bozulmasına ya da tamamen kaybolmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle Veritabanı Yedekleme, Kurtarma ve Güncelleme stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yüklenici bir plan dahilinde bu hizmetlerin sağlanmasından sorumlu olacaktır RMAN BackUp ve Recovery Konfigürasyonu: Veritabanının gerek bütünsel gerekse tablespace bazlı olarak yedeğinin alınması ve felaket anında yedekten belirli zaman dilimine yada SCN numarasına dönülmesi; Export Import DataPump Konfigürasyonu: Geleneksel Export, İmport mekanizmaları ile birlikte yeni teknoloji olan datapump altyapısının kurularak veri yedeklemesinin temin edilmesi; Patch ve Kritik Güncelleme: Çıkarılan ürün upgradelerinin yapılması ve kritik güvenlik açıkları için oluşturulan patchlerin sisteme geçilmesi; Yetki Altyapısı (Kullanıcı Yönetimi) : Artan uygulamalar sebebiyle hem bilgi işlem personeli hem yazılım tedarikçileri hem de sistemin kullanıcılarının veritabanına erişim yetkilerinin oluşturulması; Bilgi Güvenliği ve Loglama Altyapısı : Trigger, Standard database auditing ve FGA (Fine grained auditing) yöntemlerini kullanarak veritabanında yapılan işlerin loglanması, Geçmiş transaction bilgilerinin arşiv log yada güncel loglardan çıkartılması; İzleme ve İyileştirme İşlemleri (performance tuning): Enterprise Manager ürünü kullanılarak veritabanının izlenmesi, veritabanı alert log ve activitelerinin izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması, Top SQL lerin izlenerek performans arttırıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, veritabanı büyüklüğü (Data File, Tablespaceler) takip edilerek gerekli storage önlemlerinin alınması için tavsiyelerde bulunulması; Yüklenici firma, yukarıdaki maddelerle ilgili kurumumuz eğitim salonunda ve işbaşında en az 2 kişiye eğitim verecektir. Bu iş için teklif ekinde içerik ve program verilmesi; 1

2 2.1.8 Test Ortamı: Test Veritabanının Kurulması: Uygulama Yazılımlarını geliştirilmesi ve test edilmesi için gerekli olan test veritabanının oluşturulması; Uygulama Yerleştirme Proceduru (Deployment): Yeni ürün işlevleri ya da kullanıcılar tarafında istenen revizyonların bu ortamda test edilmesi için gerekli yönergenin hazırlanması; Diğer veritabanları ile bağlantı Alt yapısı: PDKS Uygulamasının kullandığı MS SQL Server veritabanları ile Ana Oracle veritabanın bilgi alışverişinin sağlanması için Oracle Heteregenues Servis altyapısının oluşturulması; 2.2.Oracle 11g Release 2 Application Server (Uygulama Sunucusu) Yönetimi: Performans Yönetimi (performance tuning): Uygulama Sunucusu log ve activitelerinin izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması; Uygulama Sunucusu Yönetimi: Açma, kapama reports server log ve aktivitelerinin izlenmesi; 2.3. Oracle Weblogic Server (Uygulama Sunucusu) Yönetimi: Performans Yönetimi (performance tuning): Uygulama Sunucusu log ve activitelerinin izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması; Uygulama Sunucusu Yönetimi: Açma, kapama reports server log ve aktivitelerinin izlenmesi. 3. GENEL ÖZELLİKLER 3.1. Oracle Database SQL and PL/SQL Fundamentals, Oracle Database performance tuning, Oracle Database Administration, Oracle Application Server Administration kurs katılım belgeleri ve varsa diğer belgeleri teklifle birlikte verilecektir Üretici firma ORACLE ın Türkiye organizasyonu olan ORACLE Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. firmasından konu ile ilgili işi yapabileceğine dair Deneyim Belgesi teklif ekinde verilecektir Teklif ekinde, sözleşme süresince yukarıda sıralanan hizmetleri verecek personelin diploma ve SSK sicil bilgileri verilecektir İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Oracle veri tabanı ve uygulama sunucusu yönetim sisteminin yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmetini başarı ile vermiş olmak. 4. GENEL HÜKÜMLER 4.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır T.T.K. personelinin ilgili firma destek personeline kolay erişimini sağlayacak şekilde (PBX telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) iletişim bilgileri firmaca bildirilecektir Firma destek personeli herhangi bir arıza durumunda arızaya Kurum teknik destek personeli ile birlikte müdahale edecektir. İhtiyaç durumunda sorun firmaya bildirilecek, uzak destekle (VPN) çözümlenemiyorsa ve gerekiyorsa Kuruma gelerek yerinde destek verecektir. Firma personelinin 2

3 yerinde desteğinin gerektiği durumlarda; çalışmaların yapılacağı tarih ve saatler, T.T.K. ve firma ilgili personeli tarafından müştereken belirlenecektir Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işbu teknik şartnamede belirtilen hizmetleri yerine getirmek üzere çalışmalarına başlayacaktır. Yüklenici firma teknik personeli sözleşme süresince en az ayda 2 (iki) gün gerekli çalışmaları yapmak üzere Kurumumuzda bulunacak ve Kurumumuz personeline eğitim verecektir. İş bitiminde, yapılan çalışmalar İdare yetkili personeline rapor halinde sunulacaktır. İhale konusu hizmetin sağlandığı APK Daire Başkanlığı ve firma yetkilileri tarafından hazırlanan tutanakla belirlenecek ve bu husus bir yazı ile de TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı na bildirilecektir. Tutanaklarda Yüklenici ve İdare teknik personelinin adı, soyadı, unvan ve imzaları ile tarih (gün/ay/yıl olarak) yer alacaktır Yıllık sözleşme bedeli, ¼ lük dilimler halinde 3 aylık periyotlarla (yılda 4 defa) firmaca tanzim edilecek faturalara istinaden hizmetin şartname hükümlerine göre yerine getirildiğinin Kurumumuz teknik elemanlarınca tespiti ile ödenecektir Firmalar, teknik destek personelinin Kurumumuz Misafirhanesinde ücretsiz konaklama ve yemek bedelinin sağlanması durumuna göre ayrıca bir teklif vereceklerdir Tüm çalışmalar Kurumumuz mesai saatleri içinde yapılacaktır. 3

4 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU UYGULAMA YAZILIMLARI BAKIMI VE DESTEĞİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı olarak Özel İnsan Kaynakları Uygulama Programları; Uygulama Yönetimi, Sicil Yönetimi ve Tahakkuk Yönetimi ile HİTAP (SGK Hizmet Takip Projesi) modüllerinin üç yıl süreyle bakım-desteğinin sağlanması amacıyla hizmet alımı yapılacaktır. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER Teklif edilecek hizmetler aşağıda belirtilen teknik özelliklerde olacaktır Oracle 11G Enterprise Edition veritabanı üzerinde; Oracle Developer Suite 10G Forms ve Reports ile geliştirilen uygulamalara destek sağlanacaktır Yüklenici firma tarafından Kurumun İnsan Kaynakları veri tabanında bulunan verilerin, Kanunun öngördüğü şekilde SGK veritabanına bir web servisi aracılığı ile aktarılmasını sağlayacak ve aktarılan verilerin periyodik olarak bu web servislerden güncellenmesini sağlayan bir yazılım sağlanacaktır Firma destek personeli ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir Firma destek personeli en az 5 yıllık deneyime sahip Bilgisayar Mühendisi olacaktır. Bilgi Teknolojisi organizasyonu kapsamında en az 5 yıllık ticari yazılım geliştirme ve proje yönetimi deneyimi bulunacak ve bu hususlar belgelendirilecektir Nesneye yönelik analiz ve tasarım ile Hizmet odaklı mimari konularında deneyimli olacaktır J2EE ve. NET platformlarında geniş ölçekli Yönetim Bilgi Sistemleri ve web tabanlı yazılım uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olacaktır PL/SQL, Oracle RDBMS ve Oracle Application Server konularında deneyim sahibi olacaktır Oracle Development Studio, Oracle Forms, Reports ve JDeveloper uygulama geliştirme araçları ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olacaktır Oracle Database Administration, Oracle Database Performance Tuning, PL/SQL Fundamentals, Oracle Application Server Administration kurs katılım belgeleri ve varsa diğer belgeleri teklifle birlikte verilecektir Üretici firma ORACLE ın Türkiye organizasyonu olan ORACLE Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. firmasından konu ile ilgili işi yapabileceğine dair Deneyim Belgesini teklif ekinde verecektir Teklif ekinde personelin diploma ve SGK bilgileri verilecektir Zorunlu hallerde firmanın T.T.K ya göndereceği destek personeli de, maddesinde belirtilen özelliklere sahip olacaktır. 4

5 2.7. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Oracle veri tabanı ve uygulama sunucusu yazılımları ve bu yazılımlar üzerinde web tabanlı mimaride geliştirilmiş kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarının teknik ve bakım hizmetini başarı ile vermiş olmak. 3. GENEL HÜKÜMLER 3.1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler için teklife ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır. Açıklamalar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır Firma destek personeli herhangi bir arıza durumunda Kurumumuz teknik destek personeli ile birlikte arızaya müdahale edecektir. Uzak bağlantı (VPN) ile sorun çözümlenecek, gerektiği durumlarda yerinde destek verilecektir Firmaca bakım ve destek hizmetlerinin gerçekleştirileceği sürece T.T.K. gerekli olacak cihaz ve programlar ile elemanlarını hazır bulunduracaktır T.T.K. uygulama yazılımlarının kurulu bulunduğu sistemin yanında şehirlerarası iletişime açık telefon haberleşmesini sağlayacaktır Tüm bakım çalışmaları resmi mesai saatleri içinde yapılacaktır Arıza dışı koruyucu ve iyileştirici bakım çalışmalarının yapılacağı tarih ve saatler, T.T.K. ve firma ilgili personeli tarafından müştereken belirlenecektir Arıza ve destek talebinin firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 12 saat içerisinde firmaca destek hizmeti verilmeye başlanacaktır. Arızanın giderilmesi veya destek hizmeti en geç 2 (iki) gün içerisinde tamamlanmış olacaktır. T.T.K. dan kaynaklanmayan nedenlerle gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,1 i oranında gecikme cezası firmanın alacağından kesilecektir Firma T.T.K. tarafından ilgili destek personeline kolay erişimi sağlayacak şekilde PBX telefon numaraları ile en az 2 (iki) destek uzmanına ait GSM numarasını bildirecektir. Bildirilen telefon numaraları, sözleşme süresi boyunca çalışır durumda (cevap vermeye hazır) tutulacaktır Firmanın T.T.K. işyerinde bakım ve destek hizmeti vermesinin zorunlu olduğu hallerde, firma personelinin konaklama ve iaşe ihtiyaçları Kurumumuz misafirhanesinden ücreti karşılığı sağlanabilecektir Yıllık sözleşme bedeli, ¼ lük dilimler halinde 3 aylık periyotlarla (yılda 4 defa) firmaca tanzim edilecek faturalara istinaden ödenecektir Şartname kapsamında yapılacak her türlü bakım, arıza giderme ve destek hizmetleri için işin bitiminde; T.T.K.ca istenen hizmetin konusu, tarihi ve saati ile firmaca yapılan servisin başlangıç tarihi ve saati, işin tamamlandığı süre ve yapılan işlemleri içeren firma yetkililerince tanzim edilerek imzalanmış raporlar Kurumumuza gönderilecektir Bakım Sözleşmesi kapsamındaki yazılım ürünlerinin, sözleşme süresince işlevlerini yerine getirecek şekilde çalışması firma garantisinde olacaktır. 5

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR, İNTERNET VE AĞLARIN KURULUM, KULLANIM VE YÖNETİM ESASLARINA DAİR YÖNERGE (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR, İNTERNET VE AĞLARIN KURULUM, KULLANIM VE YÖNETİM ESASLARINA DAİR YÖNERGE (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR, İNTERNET VE AĞLARIN KURULUM, KULLANIM VE YÖNETİM ESASLARINA DAİR YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24562 18.12.2014 Konu : Anti-virüs koruma yazılımı alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Anti-virüs koruma yazılımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Sunum İçeriği Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Departmanı (BSD) BSD Organizasyon, Yerleşim ve Hizmet Dağılım Şeması Kıraça Bilgi Sistemleri

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S. Sayı Konu '.2012IÛO '? : 2012 Yılı Web Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA 10/ 01/2012 Yeni Türk Ticaret

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı