.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".NET Nedir? Yazılım Uzmanı"

Transkript

1 .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve ileride sunacağı tüm ürünler de bu yeni platformu hedef alacaktır. Buradaki uygulama kavramının kapsamı çok geniştir. Bir masaüstü uygulamasından tutun, bir web tarayıcı uygulamasına kadar her şey bu platform içinde düşünülmüştür ve desteklenmiştir. Bu uygulamaların birbirleriyle ve geliştirildiği ortam farketmeksizin dünyadaki tüm uygulamalarla iletişimi için kolayca Web Servisleri oluşturulmasına imkan verilmiştir. Bu platform, işletim sisteminden ve donanımdan daha üst seviyede taşınabilir olarak tasarlanmıştır.net: interneti hedef alan bileşen setiyle, programcıları özgürleştiren, diller arası etkileşime olanak tanıyan dil bağımsız mimarisiyle (vb,c#,c++,j# v.b.), web uygulamalarına getirdiği özgün ve radikal yaklaşımıyla, zengin ve mükemmel organize edilmiş sınıf kütüphanesi (class library) ve dokümantasyonu ile, sınırları ortadan kaldıran web servisi desteğiyle... ve daha da sayabileceğimiz bir çok özelliğiyle benzetildiği teknolojileri geride bırakan inkar edilemeyecek seviyede özgün bir platformdur..net platformu için uygulama geliştirmek istiyorsanız, işletim sisteminize.net çalıştırma ortamını kurmanız gerekiyor.net Framework(Class Library-Sınıf Kütüphanesi)) Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş Windows form ve asp.net geliştirme aracıdır. (form alanları, com nesneleri v.b. gibi). -.NET Framework SDK (134 MB) : SDK yani Software Development Kit kurulumda neler var : 1- Faydalı araçlar, 2- hata ayıklayıcılar, 3- SQL Server'in hafif versiyonu MSDE, 4- hızlıca başlamanızı temin edecek QuickStart Tutorials(hızlı başlat küçük sınıf),

2 5- örnek uygulamalar ve sınıf kütüphanesi (class library) Herhangi bir.net uygulaması ortak bir run-time ortamda çalışacak ve ortak bir kütüphaneyi kullanacaktır. Run-time ortamının teknik adı Common Language Runtime(çalışma zamanı ortak dili=clr mesela: vb,c#,c++ gibi) dir. Bu nedenle.net Framework CLR, kodunuzun başında duran bir şef gibidir. Yetenekleri ve görevleri çok fazladır ve platformun en önemli bölümüdür. Proje OluĢturmak de Project sekmesinde New Project, 2008 de create- Project seçilir - Gelen bölümde solda projede kullanılacak dil seçilir. Sağda ise proje türü seçilir. (Örnek: Windows Application- Asp.Net Web Application gibi) - Bu ileti kutusunun alt kısmında (Proje Windows tabanlıysa name ve location, web tabanlıysa sadece location kısmı aktif olacaktır. - Name kısmına yazılacak olan ad projenin hem proje klasörü adı hem de projenin adı olacaktır. - Location kısmı ise projenin kaydolacağı yoldur(path). - Windows uygulamalarında bu yol istenildiği gibi değiştirilebilir. - Web uygulamalarında ise; 2003 de.net otomatik olarak uygulama yolunu localhost altında default bir klasör WebApplication1 gibi olarak tanımlayacaktır. Bunun anlamı: Sizin local bilgisayarınızda IIS üzerinde, localhostunuz fiziksel olarak neresi tanımlıysa orada bir proje klasörü, aynı adlı bir virtual directory ve uygulama oluşturur. Uygulama web tabanlı olduğundan http protokolü kullanılacaktır. http protoklü 80 portunu kullandığından ve 80 portuda localhost için rezerve edildiğinden sizin web uygulamanız localhost altında oluşacaktır de.net Otomatik olarak uygulamayı bilgisayarı açan kullanıcı için oluşturulmuş klasörün içinde-documant and setting klasöü içinde Wisual studio2008 içinde aynı adlı bir proje klasörü oluşturacak ve projeye bir geçici port numarası verecektir. Daha sonra kullanıcı bu proje klasörünü isterse IIS kurarak bir localhost belirler ve bu localhosttaki fiziksel klasör içine atarak 80 portundan yayınlayabilir.

3 Visual studio.net sayfa bölümleri: Visual studio içinde, IDE'de (Integrated Development Environment- Tümüleşik kod geliştirme ortamı) çok çeşitli amaçlar için kullanılan çok değişik pencereler bulunur. 1- Designer/Source Editör: zamanınızın en çok geçtiği bölümdür. Designer sekmesinde form alanı üzerine objeler alıp, bunları edit edebilirsiniz (tasarım yapabilirsiniz). Html sekmesinde ise tasarıma (iyi bir html'ciyseniz) html kodlarıyla destek verebilirisiniz. 2- Solution Explorer: Projeye dahil edilen tüm dosyalar, solution, Project gibi proje alt dosyalarının bulunduğu yerdir. Code görünümü Tasarım görünümü Show All Files düğmesi Refresh Düğmesi Solution (çözüm) adı Proje adı 3- Class view: Projede geçen tüm sınıf ve modüllerin görüntülendiği bölümdür.

4 4- Server Explorer: Yapılandırılmış veri bağlantıları, olay günlükleri vb. gibi bilgisayarınızın yönetim bölümlerini gösteren yerdir. 4- Properties: Nesnelerin her türlü özelliklerinin edit edildiği bölümdür. 5- Visual Studio.Net Toolbox: Form dizaynı için gerekli olan tüm componentlerin bulunduğu bölümdür.

5 PROJEYĠ ĠSTENEN FORMLA BAġLATMAK 1- WebApp: Proje hangi formla başlatılacaksa solution Explorer dan o form seçilir ve sağ menüden "Set as Start Page" seçeneği seçilir 2- Winapp : Yine solution Explorer dan proje üzerinde sağ menüden properties seçilir ve açılan ileti kutusundan "startup object" bölümünden başlangıç formu seçilir. WĠNDOWS PROJESĠNDE ÖNEMLĠ KONULAR WINDOWS UYGULAMASINDA FORMLARA GEÇĠġ ĠġLEMĠ Bir Windows projesinde formdan başka bir forma geçmek için aşağıdaki basamaklar izlenmelidir; 1- Gidilecek formun türünde bir nesne oluşturulur. (Hangi nesnenin olayında forma gidilecekse) 2- Oluşturulan o nesnenin "show" metodu kullanılarak forma erişilir. Ornek: Dim a As New Form2 a.show() BĠR WĠNDOWS FORMU ÇAĞIRIRKEN DĠĞERĠNĠ KAPATMAK Formun name'ini ( ya da Me yazarak)referans ederek ActiveForm.Hide() metodundan faydalanılarak form kapatılır. Ornek: Me.ActiveForm.Hide() Ya da Form1.ActiveForm.Hide() Ya da Me.Hide() NOT:.Net 2008 Windows uygulamasında bir forma geçmek için direk form adı ve show metodunu yazmak yeterlidir (Yani nesne tanımı yapmaya gerek yok. Örnek: Form2.Show) DEĞĠġKEN TANIMLAMA BLOKLARI

6 1- Yordam düzeyi Bir sub-end sub arasında tanımlanan değişkenlerdir. Tanımlandıkları procedure'de geçerlidirler. 2- Class düzeyi: class düzeyinde tanımlanmış değişkenlerdir. O sınıf içinde tüm procedure'lerde kullanılırlar. Örnek: Public Class WebForm1 Inherits System.Web.UI.Page Dim k As Integer K burada webform1 formu içindeki tüm tanımlı procedure (subend sub) lerde geçerlidir. 3- Ad alanı düzeyi(modul): Bu düzeyde yine modül ve sınıf düzeyidir. Ancak bu kez değişkenler (public) ile tanımlanır. Bu tür tanımlanan değişkenler projenin her yerinde geçerlidir. Örnek: Namespace SoruBankProjesi Public Class VTESinifi Public sqlcumlesi As String Buradaki sqlcumlesi değiģkeni projenin her yerinde kullanılır. ALT PROGRAM OLUġTURMA Formun class seviyesinde ister private ister public olarak alt program oluşturularak istenilen tüm olaylarda çağrılabilir. (Ancak tüm olaylar aynı form içinde olmalı) Örnek: Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form Dim yas As Integer Class seviyesinde yas değişkeni tanımlandı Private Sub yas_hesapla() yas = TextBox2.Text alt programda yaş hesaplandı End Sub Public Sub mesaj_yaz() yas_hesapla() Alt program çalıştırıldı MsgBox(yas) sonuç mesaj olarak yazdırıldı End Sub NOT: Class seviyesinde oluşturulan alt programlar başka class larda çağrılabilir, ancak çağrılacak alt programın bağlı bulunduğu class tan bir nesne oluşturulmalıdır. ÖRNEK: Form1 Class ı altındaki Ortalama_hesapla alt programını Form2 Class ında çalıştırmka için form2 üzerinde nerden çağrılıyorsa orada; Dim fr2 as new Form1 Form1.Ortalama_hespla() yazarak çağrılmalıdır

7 MODÜL ĠLE ALT PROGRAM OLUġTURMA VE KOD ĠÇĠNDE ÇAĞIRMA Projeye bir modül add edilir. Public seviyesinde bir alt program hazırlanır. Bu alt program artık projenin istenen her yerinden çağrılır. Örnek: Module Module1 Public Sub isim_yaz() MsgBox("gülcay KORKMAZ") End Sub End Module Modülde alt program oluşturuldu Private Sub Button2_Click isim_yaz() End Sub Formun üzerine alınan buton objesinin click event ında modüldeki alt prg. çağrıldı FUNCTION OLUġTURMA VE ÇALIġTIRMA Function da bir alt program mantığı gibi çalışır ve oluşturma seviyesi yine iki türlüdür; ya class seviyesinde ki yalnız o class'a bağlı alt programlardan çağrılır, ya da modül seviyesinde. (Modül seviyesinde oluşturulduğunda projenin her yerinden değer gönderilerek işlem yapılabilir. Modül seviyesinde bir function oluşturma ve projede çalıştırma Örnek: 1- uygulama içinde; Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click yas_al(mid$(textbox1.text, 7, 4)) '1- Yukarıda, textbox1 e girilen tarihsel bir verinin 7. karakterinden başlayarak, 4 karakterini alıp, yas_al gibi bir functioan'a parametre olarak gönderdik MsgBox(yas) '2- function'la döndürülen değer hangi değişkenin içindeyse o değişken işleme sokulur ki burada değişken içindeki değer mesaj olarak yazdırılıyor End Sub

8 2- Modüldeki functioan'da; Public Function yas_al(byval al As String) 1- function'a ad verildi ve gelen değeri barındıracak bir değişken tanımlandı. Ancak değişken parametre olarak geldiğinden tanımı da parametre standartlarında yapıldı yas = Val(al) 2- parametre standartlarında tanımlanan bir değişkene uygulamanda gelen değer aktarılmış olu, o değer sayısala çevrilerek yas hesaplatılır Return yas_al 3- artık bir işlem yapılmıştır ve functioan projeye kendi adıyla birlikte değer döndürebilir End Function NOT: 1- Projeden gelen değerlerin tipleri her geldiğinde değişiyorsa function da tanımlanan değişkenin tipini belirtmeye gerek yok ORNEK: Public Function sayi_kont(byval c) 2-Function da birden fazla değer üzerinde aynı işlemler yaptırılabilir. Örnek: Projede function a değer gönderiliyor. bosluk_kont(textbox1.text, TextBox2.Text, TextBox3.Text, TextBox4.Text) function da gelen değerler alınıyor Public Function bosluk_kont(byval tc, ByVal ad, ByVal dt, ByVal dy) Function a gönderilen değerlerin sırasına göre, functionda da aynı sırada tanımlar yapılır. CLASS OLUġTURMA VE PROJEDE ÇALIġTIRMA Modül seviyesinde class oluģturma: Public Class hesaplar Burada modül seviyesinde bir class oluşturuldu Public Sub yas_hesap(byval B) yas = Year(Today) - B End Sub Yaş hesaplama alt Programı (hesaplar Class ının alt metodu) Public Sub ortalama() ort = Int((not1 + not2) / 2) End Sub End Class Not ortalama alt Programı (hesaplar Class ının alt metodu)

9 OluĢturulan class tan nesne oluģturma ve bu nesnenin metodlarını proje içinde kullanma: Dim hesap As New hesaplar Hesaplar class ını kullanacak olan formun class seviyesinde bir nesne oluşturuldu Private Sub Button1_Click hesap.yas_hesap(val(mid(textbox2.text, 7, 4))) Form seviyesinde oluşturulan hesap nesnesinin yas_hesap metodu (alt programı) çalıştırılıyor ancak çalıştırılırken parametre de gönderiliyor. TextBox6.Text = yas End Sub.NET WEBAPPLICATOIN ASP.NET Asp.net.Net platformunun bir parçasıdır ve asp nin devamı olarak nitelendirilmektedir. Asp.net Common Language Runtime üzerine inşa edilmiştir, bu demektirki programcılar herhangi bir Microsoft.NET dilini kullanarak asp.net kodu üretebilirler. Asp.net Microsoft tarafından tasarlanan HTML tabanlı UI (user Interface=Kullanıcı arayüzü) sunan web uygulama dilidir. Bu dili kullanarak: - dinamik web siteleri (Veri tabanı kullanan büyük tasarım projeleridir) - web uygulamaları (basit web tabanlı uygulamalar) - XML web servisleri (web servisleri) Bu dille geliştirilen web sitelerinin uzantıları aspx dir. Eğer bir web sayfasının uzatısı aspx ise bu demektirki, bu web sitesi asp.net kullanarak tasarlanmıştır. Aspx dosyası içerisinde <% -- dinamik kod --%> php,jsp vb. gibi direk sayfa üzerinde kodlar yazılabilir. Fakat tavsiye edilen asp.net kodlarının code-behind modelinde yazılmasıdır ( Arka plan kodları= nesnelerin event'larında ). Bu modeli kullandığımızda asp.net kodlarını başka bir sayfaya kaydeder. Örnek olarak: index.aspx.cs(c#), index.aspx.vj(j#), veya index.aspx.vb(vb) bu sayfaları Microsoft Visual Studio otomatik olarak sizin için yaratır. Bu şekilde yazılan bir web sitesinde programcılar bir olay üzerine kod yazabilirler. (Örnek olarak: Page_load ( Sayfa üretildiğinde ) ASPX ve diğer dosyalar IIS de tutulurlar. İlk sayfa açılışında.net Framework dosyaları, assembly diline çevirerek cevap verir ve dll dosyası yaratır. Diğer açılışlarda da bu dll leri kullanır ve bu bize çok büyük bir performans sağlar. ASPX de yazılan program kodları aspx.vb ya da aspx.cs dosyaları içinde, aspx uzantılarında ise tasarım yani html kodları vardır. Server

10 kısmına bu dosyalar ve üretilen dll dosyası konur. (dll dosyası programın çalışır halidir) Visual Studio. NET bir asp.net geliştirme platformudur. Hangi işletim sistemlerinde çalışıyor? Şu anda.net Framework uygulamaları Windows 98/Me/NT4/2000/XP/Server 2003 işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Ancak.NET sunucusu için 1- Windows 2000 (SP2 ve üstü), 2- Windows XP (sp2) veya 3- Windows Server 2003 gerekiyor. Windows Server 2003'te.net framework kurulmuş oluyor zaten, ayrıca yüklemenize gerek yok. NOT: Bu işletim sistemleri dışında ASP.NET sayfalarını (yani.net'in tarayıcıları ve mobil cihazları hedef alan web uygulamaları) sunamıyorsunuz. Elbette ki bu sunum, Internet Information Server (IIS) da gerektiriyor. Bu paketin kapsamına girenler nelerdir: Yeni form eklemek: - Bir asp.net projesi en üstte solution(çözüm) (uzantı sln) oluşur - Sln nin altında proj uzantılı Project oluşur - Bunun altında da klasörler, klasörlerin içinde resimler, css dosyaları,script dosyaları bulunur. Ayrıca proje içindeki formlar bulunur - Proje içine yeni bir form eklemek için 1- Projenin üstündeyken Mouse sağ buton menüsünden add-add new item den, 2-Araç çubuğundan ilgili butondan, 3- Project menüsünden ilgili seçenekteneklenir Bir projeyi kaydetmek ve çalıştırmak Kayıt işlemi: 1)Araç çubuğu üzerinde "save" simgesi ile o anda üzerinde çalışılan form (dosya) kaydedilir. Save all simgesiyle de, üzerinde değişiklik yapılmış tüm dosyalar aynı anda kaydedilir. 2) Her Microsoft ürünü gibi file menüsünden save-save as.. seçenekleriyle

11 3) Araç çubuğu üzerindeki start (f5 tuşu da aynı görevi yapar) simgesi tıklandığında proje çalışır. İşte bu çalışma ile birlikte o anda üzerinde çalışılmış tüm dosyalar kaydedilmiş olur. Projeyi çalıģtırmak: Proje iki moda çalıştırılır. 1- debug mod: bu moda proje internet Explorer penceresinde çalışır, aynı zamanda tüm edit edilen dosyalar kaydedilir. Yine bu mod da break point konan yerden itibaren f11 tuşu ile adım adım proje çalıştırılarak alınan değerler izlenebilir. 2- Release mod: Web de yayınlamak için seçilen moddur. Bu mod seçilir, project üzerinde Mouse sağ menüsünden build (rebuild) seçilerek proje web de yayınlanmaya hazır edilir. Bu işlem yapılırken edit edilmiş tüm dosyalar kaydedilir. İşlem biter ve Explorer penceresinden yazılarak proje web de çalıştırılır. NOT:.Net projelerinde özellikle mdb veri tabanı kullanılıyorsa aşağıdaki ayarları da yapmak gerekiyor: a- mdb dosyasının bulunduğu dizin virtual directory olarak ISS de tanımlanmalıdır. b- Mdb dosyasının bulunduğu dizin üzerinde "Güvenlik" sekmesinde Iuser ve ASP.Net kullanıcılarına tam yetki vermek gerekir.(win7 işletim sisteminde ASP.Net kullanıcısı olmadığından sadece IUSER kullanıcısına yetki vermek yeyerlidir. c- ISS de bu dizin için (özellikler-dizin sekmesinden) "yazma" kısmının işaretlenmesi gerekir. Bir asp.net uygulaması aşağıdaki beş şeyden oluşur: 1- uygulamayı oluşturan dosyaları tutmak, o dosyalara erişimi denetlemek için IIS içindeki sanal dizin. (SANAL DĠZĠN OLUġTURMA: Bunun dört yöntemi vardır; 1- Dizin üzerindeyken, klasörün özelliklerine girilir. Web paylaģımı sekmesinden tüm haklar iģaretlenir. 2- Bir Asp.Net projesi ilk kez oluģtuğunda.net platformu otomatik olarak aynı adlı bir sanal dizin oluģturur. 3- IIS' de ilgili klasör seçilir, özelliklerden, dizin sekmesinden "oluģtur" butonu tıklanır 4- IIS'de varsayılan Web sitesi (default web site) üzerinde yeni sanal dizin= virtual directory seçilir ve adımlar takip edilerek yeni sanal dizin olurģturulur.(win Xp için geçerlidir ve 2003 de varsayılan web sitesi dıģında da virtual directory oluģturulabilir) ) 2- Bir ya da daha çok (tasarımın bulunduğu) aspx dosyaları 3- Çalışma zamanı kodlarının derlenmiş hali olan DLL dosyası (Proje klasörü içinde bin klasörünün içinde)

12 4- Session( Oturum) ve Application (Uygulama) başlatma ve bitirme mantığını yönetmek için geliştirilmiş global.asax dosyası (.Net 2008 ve üstü versionlarda bu dosya Projectadd-Add New item-global Application Class olarak eklenir) 5- Yapılandırma ayarlarını depolayan web.config dosyası 6-.NET Framework sınıf kütüphanesini (Proje hangi version ile oluşturulmuşsa onun yüklenmesi gerekir) 7- css dosyaları: Ortak style kullanmak için NOT: tüm bu dosyaları visual studio.net kendisi otomatik olarak oluşturur zaten ) Bir asp.net uygulaması oluşturma: 1- visual studio.net açılır 2- new Project seçin (üç yöntemi var bunun. 1- sayfanın alt kısmındaki ilgili butondan, 2- araç çubuğu üzerinden,3- file menüsünden) 3- Bu seçildikten sonra gelen ileti kutusunda; - Project Type seçilir - Windows application seçilirse location da bir dizin belirtilip, name kısmına proje adı yazılır ve ok tuşlanır. - Web application seçildiğinde " otomatik olarak location kısmına gelir. Burada C:\Inetpub\wwwroot dizininde WebApplication1 dizini ve aynı adla bir proje açılır. İstenirse bu adımda WebApplication1 yerine siz projeyi tanıtıcı bir ad verebilirsiniz. NOT: Bir Asp.net projesi ilk oluştuğunda framework 1.1 hatası veriyorsa, 2.0 framework kurmak gerekir. Projeye Dışardan file (dosya) almak: Projeye dışardan dosya eklenirken, açık olan tüm dosyalar ve proje kapatılır. Eklenecek dosya(dosyalar) ilgili dizine kopyalanır, (bu dosyanın oluşan üç uzantısı da:apsx,aspx.vb,aspx.resx) proje tekrar açılır, solution Explorer bölümünde bulunan "show all files" simgesi ile proje dizini içindeki tüm dosyalar görüntülenir. Projeye yeni eklenen dosya(dosyalar) false(pasif) halde görüntülenir. Bu dosya(dosyaların) üzerinde Mouse sağ butondan "include in Project" ile klasöre dahil edilir.

13 Eklenen bu form adı ile projede daha önceden bir form varsa çalışma zamanında hata alınabilir. Bunu önlemek için; - Kod bölümünde Class seviyesindeki adını, - Html bölümünde Inherits= kısmındaki adını değiştirmek gerekir. - Solution Explorer bölümünde show all files butonunun seçimi kaldırılır. - Proje save edilir. - Yine Solution Explorer bölümünde inculde edilen dosya çift tıklanı ve gelen ileti kutusuna yes denir NOT:Bir proje içinde bir dosya aynı projeye kopyalanabilir. Şöyleki; Dosyanın üzerinde Mouse sağ butona basılır, copy, Project üzerinde paste edilir. Böylece aynı adlı dosyadan bir tane daha oluşur ancak adının önünde copy ifadesi vardır. Dosyanın adı Mouse sağ butondan değiştirilir. Ve yukarıdaki adımlar bu dosya içinde tekrarlanır Projede Style dosyalarını kullanma: Büyük bir projede bir çok simge kullanılır. Bu simgelere ayrı ayrı stil vermek çok zaman alıcı ve amatörcedir. Bunun yanında proje içine style dosyası eklenerek (bu dosya html kodlarıyla oluşturulan ve alt stillerden oluşan uzantısı css olan dosyadır.) aynı tür simgelere aynı stiller verilebilir. Bunun için: 1- "Projeye Dışardan file (dosya) almak" bölümünde anlatılan yöntemle style dosyası proje içine alınır ve include edilir. 2- Kullanılacak dosyanın "html" editör kısmında <head> tag'i arasına <link> tag'i ile alınır (örnek: <LINK href="css/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet">) 3- Style dosyası solution Explorer'dan sürüklenerek html editöre <head> tag'i arasına bırakıldığında da aynı işlem gerçekleşir. 4- Tasarım editöre geçilir ve hangi simgeye stil verilecekse o simge seçilir, properties penceresinde, cssclass seçeneğine style dosyası içinden alınacak bölümün adı yazılır. ASP.NET PROJESĠNDE ACCESS VERĠ TABANI KULLANILDIĞINDA, VERĠ TABANI KLASÖRÜ ÜZERĠNDE YAPILACAK AYARLAR 1- Veri tabanın bulunduğu klasör üzerinde özelliklere girilir. 2- Özellikler bölümünde güvenlik sekmesine girilir. (güvenlik sekmesi yoksa, klasör seçeneklerinden, görünüm basit dosya paylaģımı kullan iģareti kaldırılır.) 3- Burada IUSER, IWAM ve ASP.NET kullanıcılarına tam yetki verilir.

14 SUNUCU (SERVER) MAKĠNEDE LOCALHOST'U DEĞĠġTĠRMEK- FARKLI PORTTAN WEB SAYFASI SUNMAK Bilindiği Gibi gerek dinamik ASP kodlarıyla yazılı bir web sitesi gerekse.net ortamında oluşturulmuş bir ASP.Net sitesini yayınlamak için sunucu makine ve üzerinde IIS (Internet Information Services) gereklidir. Herhangi bir ayar yapılmadığı takdirde dinamik web sayfaları default IIS üzerinden, 80 portunu kullanır ve site fiziksel olarak localhost dizini olan inetpub/wwwroot dizini içinde oluşturulur. Ancak win2000 veya win2003 işletim sistemlerinde localhostun fiziksel olarak yeri değiştirilebilir, yayın yapılacak sitenin portu değiştirilebilir. Şöyle ki; 1- Localhostun yerinin değiģtirilmesi: İstenilen sürücü ve klasör fiziksel olarak localhostun giriş dizini olarak oluşturulur. Daha sonra IIS de "Web siteleri" başlığı altında yeni web sitesi oluşturulur. İşlem bittikten sonra port numarası 80 olarak ayarlanır. (Ancak 80 portunu vermeden önce varsayılan web sitesinin port numarasını değiştirmek gerekir.) Böylece.Net'de yeni bir web projesi bu yeni web sitesinin altında oluşur. 2- Localhostun dıģında bir dizinde site yayınlamak: Yazılan.Net projesi localhostun giriş dizininin dışında başka bir dizinde oluşturulmuşsa ve bu site yayınlanacaksa; Yine IIS de yeni bir web sitesi oluşturulur (virtual ditectory) port numarası 80 nin dışında bir değer olarak atanır. Giriş dizini ve ilk açılacak sayfa belirlenir. Artık bu haliyle web de yayın yapılır, ancak bu durumda makinenin ya adı ya da ip numarası ve port numarasının internet adres satırına yazılması gerekir. Örnek: sunucunun ip numarası, IIS de bu web sitesine verilen port numarası projenin olduğu dizin adı ve başlangıç sayfası yazılarak yayın yapılır. Ya da ip yerine computer name yazılır. Örnek: WINXP de.net in DEBUG MODDA ÇALIġMASI ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN AYARLAR 1. Internet Explorer daki Araçlardan İnternet seçenekleri bölümüne gir, 2. Güvenlik sekmesine gir. 3. Yerel Intranet'i seç, 4. Siteler düğmesine tıkla, 5. Gelişmiş düğmesine tıkla, 6. Buraya ekle. 7. Tamam işaretle ve bu bölümden çık. 8. Projeni DEBUG modda tekrar aç. 1. Yönetimsel Araçlardan IIS Service Manager'a gir. 2. Oradan default Web sitene yada uygulamayı çalıştırdığın web sitesinin üzerinde sağ tuşa tıkla. 3. Özellikler'e gir. 4. Özelliklerden Dizin Güvenliğine gir. 5. Orada Anonim Erişim ve Doğrulama Denetimi bölümünde Düzenle düğmesine tıkla. 6. Orada Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması kutucuğu var. Onu işaretle. Uygula-Tamam de ve çık. Tüm bunlara rağmen debug moda çalışmıyorsa; Project menüsünden properties-configuration Properties-Debugging bölümünden ASP.Net satırındaki işaret kaldırılır.

15 HTML iģlemlerinin ASP.Net içinde kullanılması 1- Web sayfası kapatma işlemi: HTML elemanlarından buton eklenir HTML kodu içinde butonun onclick metoduna self.close kodu yazılır. Örnek (onclick="self.close()") 2- Response.Write komutuyla istenen script parantez içinde yazılır. Örnek: BaĢka bir sayfaya yönlenmek için yazılan script (Response.Write("<SCRIPT>top.navigate ('GirisFormu.aspx')</SCRIPT>") 3- vb den alıģılmıģ uyarı kutucuğu için ASP.Net içinde yine script yazdırılabilir. Örnek: (Response.Write("<script type=text/javascript>window.alert('doğum tarihi boģ geçildiği için iģlem yapılamaz!')</script>") BĠR ASP.NET PROJESĠNĠ ÇALIġTIRIRKEN (oluģtururken dikkat edilmesi gereken noktalar) DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER 1- İlk Proje oluştuğunda.net kendisi IIS de sanal dizin oluşturur (sizin verdiğiniz adla) Ancak dışardan proje klasörü alınmışsa ayrıca aşağıdaki işlemler yapılmalıdır - IIS de klasör sanal dizin yapılmalıdır. Özellikler-Dizin sekmesinden - Eğer klasörün içinde Access dosyası varsa ayrıca IWAM kullanıcısına ve IUSER kullanıcısına tam yetki verilmelidir. - Not: Proje yetki problemi veriyorsa ayrıca ASPNET kullanıcısına da tam yetki verilmelidir. 2- Eğer sunucu yayın hatası veriyorsa, IIS in çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hizmetler bölümünden 80 portunu kullanan programlar durdurulmalıdır. 3- Eğer version hatası veriyorsa; IIS de özellikler bölümünden ASP.Net bölümünden versioan seçimi yapılmalıdır. 4- Versioan hatası devam ediyorsa, 2.0 Framework yüklenerek yeniden çalıştırmayı denemeniz gerekiyor. WEB APPLICATION ÇALIŞTIRILMASI SIRASINDA GÖRÜLEN FRAMEWORK HATASININ GİDERİLMESİ Access to the path "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v \Temporary ASP.NET Files\root\8c91a6b5\649b28ba" is denied. Veren hata mesajında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. (BU hata mesajı frameworkün doğru çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Ya 2.0 yüklenmeli ya da aşağıdaki ayarın yapılması gerekmektedir) 1- çalıştır(run) dan komut satırına girilir. 2- cd Drive:\windows\microsoft.net\framework\v dizinine girilir. 3- Buradan elle regestri ayarı yapılır (komut satırına yandaki komut yazılır ve çalıştırılır aspnet_regiis ir

16 ASP.NET projesini farklı bir makineye kopyaladıktan sonra çalıģması için yapılması gereken iģlemler 1- IIS de virtual dizin oluģturulur (bilgisayarım-yönet-iis-web siteleri- Varsayılan Web Sitesi-Proje klasörü-özellikler-dizin sekmesi-oluģtur butonu tıklanır) 2- Inetpub-wwwroot dizini içine kopyalanan klasörün üzeirnde öelliklere girilir-güvenlik sekmesinden internet konuk hesabı ve APS.NET hesaplarına tam yetki verilir 3- Proje klasöründe vp.proj uzantılı dosya açılır. Ilk çalıģtırma da sln uzantılı dosyanın aynı dizine kayıt yapılamsı için bir ileti gelir bu iletiye evet cevabı verilerek projenin sln uzantısı aynı klasöre kaydedilir. 4- Solution explorer da projenin baģlangıç dosyası üzerinde set as start page iģartlenir 5- Project menüsü altına project properties den Confugitation propersties den ASP.Net Debugging iģareti kaldırılır BaĢka bir sorun yoksa bu ayarlardan sonra makinenize kaydettiğiniz proje çalıģır. FLASH EKLEME KODU <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29, 0" height="50" width="132"> <param name="movie" value="swf/clock.swf"> <param name="quality" value="high"> <param name="wmode" value="transparent"> <param name="menu" value="false"> <embed height="72" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="swf/clock.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="132" wmode="transparent"></embed> </object> Altını çizdiğim senin flash dosyanın bulunduğu konum ve adı. Win7-Wista de debbug hatası (winapp projesinde) gidermek için: 1- Programlar- WS-2003 exe üzerinde özellikler girilir. 2- Uyumluluk sekmesinden; Bu programı aģağıdaki uyumluluk modunda çalıģtır seçeneklerinden winxp uyumu seçilir. 3- Ya da WS-2003 exe üzerinde sağ mouse seçeneklerinden yönetici olarak seçeneği seçilir

17 Uyumluluk hatası verdiğinde yapılacaklar 1- Programlar-Visual Studio.Net 2003 üzerinde sağ mouse tuģuna basınız 2- Özelliklere giriniz 3- Uyumluluk sekmesinden Bu programı aģağıdaki uyumluluk modunda çalıģtır seçeneğini iģaretle 4- Listeden xp modunu seç ve uygula ASP.Net sayfaları yayınlanırken Hatalar ve hata giderilmesi 1- Win7 de "ADODC 64 bit error " hatası varsa: Bilgisayarım-Yönet-IIs-Sağda açılan "Uygulama Havuzlarını seç", Gelen ekranda altta "DefaultAPPPool" seç en sağdaki gelişmiş ayarları seç- gelen ileti kutusunda "Genel" sekmesini altında- 32 bit uygulamaları etkinleştir" seçeneği true yap 2- ASP.net web sayfasında yayınlanırken ;"An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error." Hatası alınıyorsa; Bilgisayarım-Yönet-IIs- sağda açılan default Web Site nin altında ASP sekmesinde çift tıklanır. Derleme sekmesinin altında "hataları tarayıcıya gönder" true" yapılır.net ortamında yazı fontunu büyütmek için Tools-Options-Environment-Font and Colors seçeneği seçilir.net ORTAMINDA SATIR NUMARALARINI GÖRÜNTÜLEMEK Tools-Options-TextEditor-All Languges-Line Numbers satırları bölmek için Tools-Options-TextEditor-All Languges-Word wrap seçeneği iģaretlenir.

. NET Nedir? Yazılım Uzmanı

. NET Nedir? Yazılım Uzmanı . NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat

Denetim Masası/Programlar/Windows özelliklerini Aç/Kapat Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda yerel ağda veya Ip adresimizle bir web sitesinin paylaşıma açılması, aynı ağdan veya uzaktan bir bilgisayarın web sitemize nasıl erişebileceği konuları üzerinde duracağız.

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Veri tabanı ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı(connection) nesnesi olması gerekir. Microsoft ürünlerinde veri tabanına bağlantı için ADO (ActiveX Data Objects= X

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır.

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır. Windows 2012 Server Windows Server 2012 Programını VmWare Altına Kurma Microsoft firmasının ürettiği en son Server İşletim Sistemi 2012 dir. Bu işletim sistemi sürümleri 64 bit olarak yazılmış 32 bit sürümü

Detaylı

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 2 Bu

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

LOGO DESTEK DOKÜMANI

LOGO DESTEK DOKÜMANI 1) IKWeb Kurulumu IKWeb programının çalıştırılabilmesi için kurulum işleminin gerçekleştirileceği makinede IIS (Internet Information Services) ve.net Framework 2.0 kurulu olmalıdır. IKWeb kurulumu için

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI

ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI ETA:MOBİL KURULUM TALİMATI ETA:Mobil Kurulum Adımları Kuruluma başlamadan önce ana bilgisayarınızda kontrol etmeniz gereken minimum gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 1. Microsoft Windows Versiyon Kurulum

Detaylı

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak:

Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command Nesnelerini Kullanarak Tablolarda Değişiklik Yapmak: Command objelerini kullanarak direk veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dataset nesnesini kullanmadan direk veritabanı içerisindeki

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. GOWeb programının çalıştırılabilmesi için sırasıyla aşağıdaki servis ve programların ilgili makinada kurulu olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. GOWeb programının çalıştırılabilmesi için sırasıyla aşağıdaki servis ve programların ilgili makinada kurulu olması gerekmektedir. Bölüm GOWeb programının çalıştırılabilmesi için sırasıyla aşağıdaki servis ve programların ilgili makinada kurulu olması gerekmektedir. IIS (Internet Information Services) DotNetFramework.2.0 GOWeb programı

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

LST 0036 - TIPON KURULUM KILAVUZU

LST 0036 - TIPON KURULUM KILAVUZU Sayfa : 1/17 LST 0036 - TIPON Sayfa : 2/17 İMZA SAYFASI HAZIRLAYAN/LAR İsim Unvan İmza Tarih Hunain Durrani Takım Lideri 16.07.2012 GÖZDEN GEÇİREN/LER İsim Unvan İmza Tarih Türkay Yoldar Kalite Mühendisi

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

MaestroPanel Kurulum

MaestroPanel Kurulum MaestroPanel Kurulum 28.09.2011 Oğuzhan YILMAZ oguzhan@maestropanel.com Gereksinimler Windows Server 2008 R2 x64 Any Edition Web Platform Installer 3.0+ Desteklenen Yazılımlar MailEnable 5.x SQL Server

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK 1.1 Programın Başlatılması 1.2 Yeni Proje Oluşturma 1.3 MCU Seçimi Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu 1.4 MCU Programlama Dil Seçimi 1.5 Proje İsmi

Detaylı

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI D-Link 500G Router Ayarları web arayüzüne ulaşmak için modemin standart IP adresi olan 10.1.1.1 yazıyoruz. o Modeminizin IP adresini web tarayıcınızın

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1. http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list

Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1. http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1 http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list Genel Bakış Labris ürünlerinin Aktif Dizin ile entegrasyonu yapılarak Güvenlik Duvarı,

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Windows Server 2003 ün XP Gibi Görünmesi ve Hissedilmesi İçin Gereken Ayarlar

Windows Server 2003 ün XP Gibi Görünmesi ve Hissedilmesi İçin Gereken Ayarlar Windows Server 2003 ün XP Gibi Görünmesi ve Hissedilmesi İçin Gereken Ayarlar Windows Server 2003 ve Windows XP aynı kod tabanını paylaşmaktadırlar. Ancak Server 2003 farklı varsayılan ayarlar nedeniyle

Detaylı

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads Visual Studio 2012'nin kurulumunu, Visual Studio'nun kullanımını ve Windows Store'da basit bir proje hazırlanmasını anlatacağım. Hepsinden önce Visual Studio ortamından biraz bahsedelim. Visual Studio

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

WebInstaller. 1. Kurulum Đçin Gereksinimler

WebInstaller. 1. Kurulum Đçin Gereksinimler WebInstaller Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama E-Netsis.Net uygulamasının kurulumu Netsis\ENetsis.Net\Kurulum dizininde bulunan NetsisWebInstall.exe

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

1. Zamanbaz Hakkında Zamanbaz Kurulumu Zamanbaz Sistem Gereksinimleri Zamanbaz Kurulumu... 3

1. Zamanbaz Hakkında Zamanbaz Kurulumu Zamanbaz Sistem Gereksinimleri Zamanbaz Kurulumu... 3 İÇİNDEKİLER 1. Zamanbaz Hakkında... 3 2. Zamanbaz Kurulumu... 3 2.1. Zamanbaz Sistem Gereksinimleri... 3 2.2. Zamanbaz Kurulumu... 3 3. Zamanbaz İlk Çalıştırma ve Kullanımı... 6 3.1. İlk Çalıştırma...

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

WAMP SERVER KURULUMU

WAMP SERVER KURULUMU WAMP SERVER KURULUMU Bilgisayarınızda; PHP web programlama dilini kullanarak web sayfası hazırlayacaksanız ya da PHP web programlama dili kullanılarak hazırlanmış Joomla, Wordpress, Drupal vb.. içerik

Detaylı

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA 1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A

ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç M C S E, M C D B A ASP.NET M U S T A F A K I L I Ç B İ L. T E K. Ö Ğ R. M C S E, M C D B A ASP.Net Nedir? ASP.Net Server-Side(Sunucu taraflı) web uygulamaları geliştirebileceğimiz. Net in sağladığı özelliklerin çoğuna erişebilen

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

K12 Uzantılı E Posta Kullanım Ve Kurulum Klavuzu

K12 Uzantılı E Posta Kullanım Ve Kurulum Klavuzu K12 Uzantılı E Posta Kullanım Ve Kurulum Klavuzu Bu klavuz bakanlığımızca kurumlara sağlanan kurumkodu@meb.k12.tr şeklindeki e posta adreslerinin genel özellikleri ve kullanımı esnasında dikkat edilecek

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

Module 2 Managing User And Computer accounts

Module 2 Managing User And Computer accounts 16 Creating Users Accounts With Command ( Komutla Kullanıcı Hesabı Oluşturma ) Organization Unit i komutla oluşturmak istersek aşağıda bulunan şekildeki yönergeleri takip ediyoruz. Module 2 Managing User

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır.

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır. 1.Eclipse http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/juno/s R2/eclipse-jee-juno-SR2-win32.zip&mirror_id=1163 linkinden indiriyoruz. 2.Eclipse açıldıktan sonra

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER A. INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN;

KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER A. INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN; KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER A. INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN; 1. İnternet Explorer açılır. ARAÇLAR > İNTERNET SEÇENEKLERİ iletişim

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

Windows 7 - IIS 7.5 üzerine PHP ve MySQL kurulumu

Windows 7 - IIS 7.5 üzerine PHP ve MySQL kurulumu Windows 7 - IIS 7.5 üzerine PHP ve MySQL kurulumu Not: "Aşağıdaki anlatım Windows 7 64 bite göredir. 32 bit kullanıyorsanız MySQL 32 bit versiyonunu yükleyiniz." Windows 7 (64 bit işletim sistemi) ve IIS

Detaylı

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın Bu yazıda SQL server 2008 Express kurulumunu anlatacağım. Sql Server kurulumuna geçmeden önce bilgisayarımızın donanım ve yazılım gereksinimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Yazılım SQL Server 2008 kurulum

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME

SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME DETACH-ATTACH Bir veritabanını sıkıştırmadan MS SQL veri tabanı sunucusundan çıkarabilirsiniz. Örneğin geçici bir yerde çalışıyorsanız ve

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Bilgisayarım My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU 11-12 Mar. 2014 Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB Tarih: 29/01/2013 Versiyon Tarih Açıklama 1.0 29-01-13 İlk yazımı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 1-2 2. SSLVPN BAĞLANTI ADIMLARI... 2-2 2.1 Linux

Detaylı

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir.

Scream! e gelen veri akışlarından bazılarını diğer bir kurum yada bilgisayarla paylaşmak için kullanılabilir. Eş zamanlı Scream! kullanımı Scream!, sismik ağın güçlü bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır. Varsayılan yapılandırma dosyası scream.ini dir ve ilk kullanım sırasında kendini otomatik olarak oluşturur.

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

Kurulum Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu Kurulum Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler GfK Internet Monitör... 2 Sistem Gerekleri... 2 Google Chrome ile İndirme... 2 Kurulum... 3 İfşa Etmeme Sözleşmesini Kabul Etme... 4 Kurulum Sihirbazı...

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar açılırken hafızaya yüklenen, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için hizmet sağlayan genel amaçlı bir yazılımdır.

Detaylı

GO3 Kullanım Dökümanı

GO3 Kullanım Dökümanı Ürün Bölüm GO3 Kullanım Dökümanı GO3 kısayolu tıklanarak programa giriş penceresi açılır. Çarpı işaretine basılarak giriş ekranından çıkılabilir. Kullanıcı kodu, şifresi,firma seçimi yapıldıktan sonra

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı