ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis"

Transkript

1 ArcGIS 9 Teknljisine Genel Bakis Islem Cgrafi Bilgi Sistemleri ve Egitim Ltd.Sti. 13. cadde N:14 Beysukent ANKARA Tel:0 (312) Fax:0 (312) Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis Cpyright 2002

2 Içerik BÖLÜM 1: ARCGIS SISTEMI... BÖLÜM 2: COGRAFI BILGI SISTEMI NEDIR?... BÖLÜM 3: CBS VERI KONSEPTLERI VE GEODATABASE... BÖLÜM 4: ARCGIS DESKTOP NEDIR?... BÖLÜM 5: ARCSDE NEDIR?... BÖLÜM 6: ARCIMS AND GEOPUBLISHING NEDIR?... BÖLÜM 7: ARCGIS ENGINE NEDIR?... BÖLÜM 8: ARCGIS SERVER NEDIR?... Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

3 ArcGIS Sistemi Bölüm 1 ArcGIS 9.0 Nedir? ARCGIS 9.0 sistemi, entegre bir cgrafi bilgi sistemidir. CBS yazilim bilesenlerinin rtak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmus bir sistemdir. ArcGIS 9.0 asagidaki anahtar bölümleri içerir: ArcGIS Desktp: Ileri düzeyde CBS uygulamalarinin bütünüdür. ArcGIS Engine : C++, COM,.NET ve Java prgramlama dilleri kullanarak uygulama yazilimlari lusturmak için CBS gelistirici araçlari saglar. ArcGIS Server : Ortak CBS yazilim bjeleri kütüphanesidir. Sunucu tarafinda bütün CBS uygulamalarini, SOAP tabanli web servislerini ve web uygulamalarini gerçeklestirmek için kullanilir. ArcIMS : Internet üzerinden haritalarin, verilerin ve metaverilerin sunumu için kullanilan CBS hizmetleridir. Bütün bu sistemler ayni zamanda, cgrafi bilgilerin birçk iliskisel veritabani yönetim sistemi (IVTYS) içerisinde yönetilebilmesini de ArcSDE teknljisi ile saglar. ArcGIS, desktp ve server tarafinda, tek veya çk kullanicili rtamlarda Cgrafi Bilgi Sistemi uygulamalari için ölçeklendirilebilir bir altyapi saglar. Bu dküman ArcGIS sistemlerinin çesitli bölümlerini ve bu bölümlerin Cgrafi Bilgi Sistemi içerisindeki rllerini anlamaniza yardimci lmayi amaçlamaktadir. Ister ESRI yazilimiyla yeni tanisin, ister tecrübeli bir kullanici lun, bu dküman hem yazilimin çesitli bölümlerini hem de ArcGIS in temelini lusturan kritik Cgrafi Bilgi Sistemi knseptlerini daha iyi anlamaniza yardimci lacaktir. ArcGIS; ArcGIS Desktp, ArcGIS Engine, ArcGIS Server ve ArcIMS sistemleri içerisinde yeralabilmektedir. Bütün bu sistemler, iliskisel veritabanlarina ArcSDE üzerinden erisebilir ve bu veritabanlarini kullanabilir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

4 Cgrafi Bilgi Sistemi Nedir? Bölüm 2 Cgrafi Bilgi Sistemi; cgrafi bilgileri yönetme, analiz etme ve görüntüleme sistemidir. Cgrafi bilgi, veri yapisini mdelleyen cgrafi veritabanlari kullanilarak temsil edilir. Cgrafi veritabanlari, bjeleri cgrafi knumlari ve içerikleriyle temsil edebildigi gibi, sözel verilerle de entegre edebilir. Cgrafi verisetleri çesitli srgulamalari ve analiz metdlarini destekler. Cgrafi bilgi sistemi, cgrafi bilgi ile çalismak için birçk yaklasimi destekler: 1. Gedatabase (cgrafi veritabani) yaklasimi: CBS, genel veri mdelleri (feature, raster, tplji, netwrk...) çerçevesinde, cgrafi bilgileri temsil eden veri setleri içeren bir mekansal veritabanidir. 2. Gevisualizatin (cgrafi görüntüleme) yaklasimi: CBS, dünya yüzeyinde özellikleri (features) ve bu özelliklerin birbirleriyle lan iliskilerini gösteren akilli haritalar setidir. Cgrafi bilgileri vurgulayan çesitli haritalar, srgulamalari, analizleri ve günleme islemlerini desteklemek amaciyla veritabani içerisinde windws mantigiyla yapilandirilir ve kullanilir. 3. Geprcessing (cgrafi islemler) yaklasimi: Varlan veritabanlarindan yeni cgrafi verisetleri elde etmek ve dönüstürmek için kullanilan bir bilgi ve dönüsüm araçlari setidir. Bu geprcessing fnksiynlari, varlan verisetlerinden bilgi alir, analitik fnksiynlar uygular ve snuçlari yeni verisetlerine yazar. Bu üç CBS yaklasim ArcGIS içerisinde; catalg (CBS bir cgrafi verisetleri kleksiynudur), the map (CBS bir akilli harita görüntüsüdür) ve tlbx (CBS bir geprcessing araçlari setidir) tarafindan temsil edilir. Cgrafi Bilgi Sisteminin bu kritik bölümleri sistem içerisindeki bütün uygulamalarda çesitli seviyelerde kullanilmaktadir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

5 COGRAFI VERITABANLARI BILGIYI GÖSTERIR VE DEPOLAR Temel larak CBS, dünyayi cgrafi terimlerle ifade eden bir cgrafi veritabanidir, Cgrafya için Bilgi Sistemidir. Asagida cgrafi veritabanlari içerisindeki baslica önem tasiyan bazi anahtar nktalari bulacaksiniz: Mekansal Gösterimler Her CBS veriseti, dünyanin çesitli açilardan mekansal larak gösterimini saglar: Vektör tabanli özelliklerin (nkta, çizgi, ve plign setleri) düzenli bir kleksiynu Diger yüzeyler Crdinate Gemetry verisetleri Sayisal yükseklik mdelleri ve görüntüler gibi raster veri setleri Adresler, yer isimleri ve kartgrafik bilgi gibi diger veri tipleri Netwrk (Ag) Kullanicilar CBS veritabani tasariminin bir parçasi larak belirli özelliklerin nasil temsil edilecegini tanimlarlar. Örnegin, genellikle parseller alansal, yl rta hatlari çizgisel, kuyular nktasal veriler larak tanimlanir. Bu özellikler (features), her biri için rtak bir mekansal tanimlamanin yapildigi özellik siniflari (feature classes) içerisinde tplanir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

6 Tanimlayici Öznitelikler (Attributes) Cgrafi verisetleri, mekansal sunumlara ek larak bjeleri tanimlayan tablsal öznitelik verileri de içerirler. Birçk tabl, cgrafi bjelere rtak bir alan (field) yluyla baglanabilir. Bu tablsal bilgi setleri ve iliskileri geleneksel veritabani uygulamalari içerisinde ldugu gibi CBS veri mdelleri içerisinde de anahtar bir rl ynar. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

7 Mekansal iliskiler: Tplji ve Netwrk Tplji ve netwrk gibi mekansal iliskiler CBS veritabani için de kritik nktalardir. Tplji; özellikler (features) arasindaki rtak sinirlari yönetmek, veri bütünlük kurallarini tanimlamak ve tpljik srgulamalar için kullanilir. Ayrica tplji, sfistike editleme ve biçimlendirilmemis gemetrik bjelerden özellikler (ör:çizgilerden plign) lusturma islemlerini desteklemek için de kullanilmaktadir. Netwrk, dönüstürülebilir CBS bjelerinin baglantili grafigini tanimlar. Bu özellik, yllarin mdellenmesi, ulasim, bru hatlari, hidrlji ve diger bütün netwrk tabanli uygulamalar için önemli bir rl ynamaktadir. Tplji, özelligin gemetriyi nasil paylastigina yönelik mekansal bütünlük kurallarini gerçeklestirmek için kullanilir. Yukaridaki örnekte görüldügü üzere, tplji nüfus sayimini ele alan bölgenin cgrafyasi üzerinde ldukça kritik bir rldedir. Yukaridaki netwrk örneginde, cadde özellikleri, bitim nktalarindan birbirlerine baglanan kenarlari yani kavsaklari temsil etmektedir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

8 Tematik katmanlar ve verisetleri CBS, mekansal verileri tematik katman ve tabl dizileri içerisinde rganize eder. CBS içerisindeki mekansal verisetleri cgrafi larak referanslandirildiginda gerçek dünya knumlarina sahip lurlar. Verisetleri: temsil eder. Ham ölçümleri (uydu görüntüleri gibi) Tplanmis ve yrumlanmis bilgileri Analizler ve mdelleme için Geprcessing islemlerinden geçirilerek elde edilmis verileri Katmanlar arasindaki birçk mekansal iliski rtak cgrafi mekanlar üzerinden klaylikla elde edilebilir. CBS, zengin araç kleksiynuyla basit veri katmanlarini bje siniflari larak yönetir ve bu veri katmanlariyla birçk iliski elde edebilir. CBS çesitli sunumlarla birçk rganizasyndan birçk veriseti kullanacaktir. Bundan dlayi CBS verisetlerinin: Cgrafi bjeler; parseller, kuyular, binalar, rtft görüntüler ve raster tabanli sayisal yükseklik mdelleri (DEM) CBS içerisinde rganize edilir. Iyi tanimlanmis cgrafi verisetleri, cgrafi bilgi sistemleri için kritik bir nktadir. Bununla beraber, bilginin tematik larak tplanmasi da önemli bir CBS veriseti kavramidir. Kullanimi basit ve anlasilmasi klay lmali, Diger cgrafi verisetleriyle klayca kullanilabilir durumda lmali, Etkin larak tplanmis ve geçerliligi denetlenmis lmali, Açikça dkümante edilmis lmalidir. Her CBS veritabani veya dsya tabani bu rtak prensiplere ve kavramlara baglidir. Her CBS, cgrafi verileri bu terimler içerisinde zengin bir araç seti üzerinden tanimlamak ve bu bilgiyi yönetmek için bir mekanizmaya ihtiyaç duyar. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

9 HARITALARLA VE DIGER INTERAKTIF GÖRÜNTÜLERLE COGRAFI GÖRÜNTÜLEME CBS, interaktif haritalar ve cgrafi verisetleri üzerinde isleyen diger görüntüleri içerir. Haritalar, insanlarin cgrafi bilgiyi nasil kullandigini ve bu bilgi ile nasil etkilesim içerisinde lduklarini tanimlayan güçlü bir etmendir. Interaktif haritalar, mbil araçlardan Web haritalarina ve en üst düzeyde CBS masaüstü uygulamalarina kadar çesitli düzeylerde birçk CBS uygulamalari için ana kullanici arayüzü saglar. CBS haritalari daha çk statik, basilmis haritalar gibidir fakat siz bu haritalarla etkilesim içerisinde labilirsiniz. Interaktif bir haritayi pan ve zm yapabilir ve uygun ölçeklerde katmanlari açip kapatabilirsiniz. Harita katmaninin her bir özniteligine yönelik sembljilendirme yapabilirsiniz. Örnegin, bölgelere göre parselleri gölgelendirebilir veya üretim düzeyine göre kuyu nkta sembllerinin byutlarini belirleyebilirsiniz. Ek larak, interaktif haritalar içerisindeki cgrafi bjeleri isaretleyerek bje hakkinda daha fazla bilgi elde edebilir, mekansal srgulamalar ve analizler yapabilirsiniz. Örnegin, kullarin 200 metre yakinindaki dükkanlari bulabilir veya seçili lan yllara 500 metre mesafedeki binalari belirleyebilirsiniz. Ayrica, birçk CBS kullanicilari veri günleme ve gösterim islemlerini interaktif haritalar üzerinden yapmaktadir. CBS, haritalar ve görüntülemeyl e ilgilidir. Haritalar, ileri düzeyde veri tplama, kartgrafi, analizler, srgulama ve tplanan verileri düzenleme gibi birçk harita tabanli görevi yerine getirmek için kullanilmasinin yaninda, cgrafi bilgiyi iletmek için de kullanilmaktadir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

10 Haritalara ek larak, diger Glbe ve Schematics çizimler gibi interaktif görüntüler de CBS veritabanlari üzerinde kullanilmaktadir. Diger veri görüntüleri ile birlikte interaktif, akilli haritalar CBS içerisinde anahtar kullanici arayüzleri saglar. Interaktif haritalar sayesinde CBS kullanicilari, en çk kullanilan basit veya ileri düzey islemleri gerçeklestirebilirler. Bir rganizasyn için cgrafi bilgiye erisimin temeli de budur. Zamana bagli görüntüler Schematics Özel uygulamalar üzerine yerlestirilmis haritalar Yukaridaki grafikler Tracking Analyst, ArcGIS Schematics ve parsel srgulama için MapCntrl kullanan uygulama örneklerini göstermektedir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

11 COGRAFI ISLEMLER (GEOPROCESSING) Cgrafi verisetleri, yllar, binalar ve tprak tipleri gibi tplanmis ve islenmis bilgileri, analizler snucunda diger veri kaynaklarindan elde edilen bilgileri temsil eder. Cgrafi islemler, cgrafi verisetleri (gedatasets) lusturmak için kullanilan bir araç ve prses zinciridir. Cgrafi Bilgi Sistemlerinin bir diger önemli tarafi ise cgrafi bilgiyi islemek ve bu bilgilerle çalisabilmek için zengin bir peratör setine yani araçlara sahip lmasidir. Bu araçlar ile verisetleri, öznitelik alanlari ve kartgrafik elemanlar üzerinde islemler yapilabilmektedir. Bu çk kapsamli kmutlar ve veri bjeleri, zengin bir cgrafi islem yapisi için temel lusturmaktadir. Veri + Fnksiyn = Yeni Veri CBS nin Fnksiynlari, çk asamali islemleri biraraya getirmek için bir yapilandirma saglar. Bir fnksiyn, yeni veriler elde etmek için varlan veriler üzerinde islemler gerçeklestirir. Scriptler bu islemler dizisini biraraya getirmek amaciyla kullanilir. Islemler dizisini biraraya getirmek bir prses mdeli lusturur. Bu mdel CBS içerisinde birçk cgrafi islemi tmatiklestirme ve bu islemleri kaydetme amaciyla kullanilmaktadir. Bu tip islemleri yapilandirma ve uygulama Geprcessing larak adlandirilmaktadir. Etkin Cgrafi Islemler Geprcessing, birçk rtak CBS islemini gerçeklestirmek için bir yapidan digerine veri akisinin mdellenmesinde kullanilir. Örnegin, çesitli frmatlardan veri aktarimi gibi, buna benzer is akislarinin tmatik hale getirilmesi ve tekrarlanabilmesi ArcGIS 9. da Mdel Builder ile mümkün hale gelmisitir. CBS içerisinde güçlü bir yetenektir. Birçk CBS uygulamasi ve senarysu içerisinde uygulanabilir. Kmutlari belirli bir düzende çalistirmak, geprcessing sirasinda kullanilan bir mekanizmadir. Kullanicilar, ArcGIS içerisindeki MdelBuilder arayüzünü kullanarak çesitli prsesleri grafik larak biraraya getirebildikleri gibi Pythn, VBScripting ve JavaScript gibi mdern scripting araçlarini kullanarak scriptleri de biraraya getirebilirler. CBS, geprcessing islemlerinin içerisinde yer alan araçlari ve veri tiplerini içerir. Çk asamali islemler ArcGIS içerisinde lusturulabilir, çalistirilabilir ve paylasilabilir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

12 Geprcessing, veri tmasynu ve tplama, veri yönetimi, analizler ve mdelleme, ileri düzeyde kartgrafi için CBS nin her safhasinda kullanilir. ArcInf Wrkstatin kullanicilari, CBS dilinin ne kadar önemli bir rle sahip ldugunu ve CBS yetenekleri içerisinde cgrafi isemlerin neden kritik ldugunu çktandir bilmektedirler. Veri Tplama Geprcessing kullanilarak tmatik hale getirilmis islemler, veri kalitesini ve entegrasynunu saglamak ve tekrarlayan görevleri gerçeklestirmek için gereklidir. Bu sayede, prses dizileri paylasilabilir, çklu islemler gerçeklestirilebilir ve elde edilen veri için anahtar islemler belgelenebilir. Analizler ve Mdelleme Geprcessing, mdelleme ve analizler için anahtar bir yapidir. Bazi rtak mdelleme uygulamalari asagidaki maddeleri içermektedir: Alternatif senarylar için uygunluk, kapasite, tahmin ve degerlendirme mdelleri Dis mdellerin entegrasynu Mdel paylasimi Veri Yönetimi CBS veri akisini yönetmek bütün CBS uygulamalari için kritik bir nktadir. CBS kullanicilari, geprcessing fnksiynlarini veriyi veritabanlari içinde ve disinda hareket ettirmek, GML prfili içinde lan birçk frmatta yayinlastirmak, kmsu verisetlerini birlestirmek, CBS veritabani semalarini güncellemek ve veritabanlari üzerinde çklu islemleri gerçeklestirmek için uygularlar. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

13 CBS NIN SERVER VIZYONU... CBS yazilimi, kullanicilarin verisetleri ve veritabanlarina baglanarak prfesynelce bilimsel çalismalar yürütebildikleri bir rtamdir. Bu da, gelismis CBS mantigi ve araçlariyla hemen hemen her çalismanin üstesinden gelinebilecek çk kapsamli bir sistem anlamina gelmektedir. CBS yazilim knseptinin önemi ispatlanmis ve prfesynellerce birçk rganizasyn içerisine adapte edilmistir. Gerçekte, bu istemci-sunucu mdeli kadar basarili lmustur ki, birçk kullanici sadece cgrafi bilgi sistemlerini bu içerikte düsünmüslerdir. En sn yenilikler: Wrld Wide Web in gelisimi, IVTYS teknljisindeki ilerlemeler ve yazilimin büyük çapta kullanimi, cgrafi bilgi sistemlerine daha genis bir vizyn kazandirmistir. Bu sayede geleneksel CBS, server tabanli teknljiyle genislemistir. CBS kullanicilari, ileri düzeyde CBS masaüstü uygulamalarini, web uygulamalarini, spesifik uygulamalari, mbil araçlari ve çesitli peratörleri kullanarak merkezi sunuculara erisebilir duruma gelmislerdir. CBS server vizynu hizla büyümektedir. ESRI nin server ürünleri ArcSDE (ileri düzeyde mekansal veri sunucusu) ve ArcIMS (ölçeklendirilebilir Internet harita sunucusu), öncelikle gepublishing islemi (verilerin ve haritalarin readnly erisim yluyla sunumu) lmak üzere simdiden nbinlerce uygulamada kullanilmistir. ArcGIS Server gibi CBS sunucu yazilimi, bütün CBS yetenekleri için merkezi ve genel uygulamalari gerçeklestirmek üzere sürekli gelismeye devam etmektedir. Haritalari ve verileri sunmaya ek larak CBS sunucusu, wrkstatin in haritalama, mekansal analizler, mekansal srgulamalar, ileri düzeyde veri derleme, veri yönetimi ve bütünlük kurallari gibi fnksiynlarini saglayabilir. Ayrica CBS sunuculari, web serverlari ve IVTYS gibi diger yazilimlarla da gayet güzel çalisabilir, uyumlu bir yapiya sahiptir. Bu sayede CBS nin diger birçk teknljiyle entegrasynu mümkün lmaktadir. Bu yeni knseptler CBS nin tanimi ve rlünü önemli ölçüde genisletecektir. Varlan masaüstü uygulamalari ve Internet yayinciligi elbette ki büyümeye devam edecektir. Bununla birlikte, CBS zaman içerisinde birçk bilgi sistemi için anahtar lacaktir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

14 ÇOK KAPSAMLI CBS YAZILIM PLATFORMU NEDIR? Bütün bu CBS yaklasimlari, CBS yazilimin yapilandirilmasini ve kullanimini etkilemektedir. Diger bilgi teknljileri gibi CBS de, her rganizasynun is akisini destekleyecek ve gerekliliklerini yerine getirecek sekilde uygulanmalidir. Bu uygulamalar; çesitli cgrafi veriseti tiplerini destekledigi gibi, veri yönetimi, günleme, analizler ve görüntüleme için çk kapsamli araçlari da destekleyen bir genel yazilim platfrmu saglanarak snuçlandirilmaktadir. Bu baglamda CBS yazilimi, sfistike çk-kullanicili sistemlerin biraraya gelmesinde IT altyapisini giderek daha çk göz önünde bulundurmaktadir. CBS platfrmu, bu genis vizynu desteklemek için gerekli tüm yetenekleri saglamalidir: Gespatial veritabani Desktp ve Server Uygulamalari: Veri Tplama Bilgi Srgulama Mekansal Analizler ve Cgrafi Islemler (Geprcessing) Kartgrafik Üretim Görüntü Isleme ve Görüntüleme CBS veri yönetimi Cgrafi bilgi sistemlerini diger uygulamalar içerisine yerlestirmek için kullanilan Mdüler Yazilim Bilesenleri (Mtrlari) N-tier ve merkezi CBS sistemleri için Cgrafi Bilgi Servisleri Dagitik Cgrafi Bilgi Yönetimi ve Paylasimi için Web tabanli Netwrk Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

15 CBS BILGI YÖNETIMI CBS bilgi yönetimi standart Bilgi Teknljisi (IT) mimarisi ile birçk knsepti ve özelligi paylasmaktadir. Örnegin, CBS verisetleri iliskisel veritabanlari içerisinde yönetilebilir. Gelismis uygulama mantigi, IVTYS içerisinde deplanmis veriler üzerinde islem yapmak için kullanilir. CBS cgrafi veritabanlari içerisindeki degisiklikleri yönetebilir durumdadir. Diger taraftan, CBS bazi kritik nktalarda farklilasmaktadir. CBS verisi kmplekstir CBS veri hacimleri ldukça genistir. Örnegin, basit bir srgulama IVTYS den birkaç satirlik veri elde ederken, bir harita çizim islemi yüzlerce hatta binlerce kayitla geri dönecek veritabani srgulamasina ihtiyaç duyacaktir. Ek larak, elde edilen her kayit megabytlar büyüklügünde labilir. Ayrica, CBS verilerinin netwrk, arazi ve tplji gibi kmpleks bir iliski sistemi ve yapisi vardir. CBS veri tplama islemi ileri düzeyde ve uzmanlik isteyen bir aktivitedir CBS verisetlerini grafik larak lusturmak ve çalismalari sürdürmek için çk kapsamli veri üretim tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadir. Mekandaki degisikliklerin gerçek zamanli sistemde deplanan veri setlerinede yansitilabilmesi için özel uygulamalar gelistirilmeli ve tüm islemler sistem üzerinden yönetilmelidir. Bu sebeple, CBS de veri tplama islemi pahalidir. CBS kullanicilarinin verisetlerini genelde paylasmalarinin sebebi de budur. CBS dagitik bilgi sistemidir CBS verisi krdinat sistemleriyle cgrafi larak referanslandirilmaktadir. Bu islem su anlama gelmektedir: CBS araçlari kullanilarak birbirinden bagimsiz verisetleri arasindaki cgrafi iliskiler her zaman klaylikla bulunabilir. Buna bagli larak kullanicilar en kisa zamanda CBS verisetleri içerisindeki bu özellikleri kesfedecekler ve veri paylasiminin önemli ldugu bir çk uygulama içerisinde kullanacaklardir. CBS uzun islemler gerektirir CBS kullanicilari, veri yönetimi için kmpleks is akislarina gerek duymaktadirlar. Bir CBS de veri üretim islemleri saatler hatta günler alabilir. Tipik bir veritabani uygulamasindan daha fazla bir süre içermektedir. Diger veritabani yönetim sistemlerinde de ldugu gibi, veri güncelleme CBS veritanbanina yapilmaktadir. Bundan dlayi CBS veritabanlari diger veritabanlari gibi güncelleme islemlerini desteklemektedir. Ancak, CBS kullanicilari bazi özel islemlere ihtiyaç duymaktadirlar. Bu çesitli disiplinlere yönelik, uzmanlasmis uygulamalari vurgulayan ana knsept lng transactin larak adlandirilmaktadir. CBS içerisinde tek bir editleme islemi, birçk tabl içerisindeki birçk satirda degisiklik gerektirebilir. Kullanicilar, snuçlandirmadan önce yaptiklari degisiklikleri geri alabilmeli (und) ve yeniden yapabilmelidirler. (red). Yazilimin avantajlarindan biri de rtak larak gerçeklestirilen islemlerin wrking, prpsed, accepted, under cnstructin ve as built gibi asamalari kapsiyr lmasidir. Islem aslinda bir döngüdür. Is düzeni baslangiçta lusturulmus ve belirlenmistir. Islem asama asama ilerledikçe niteligine kavusur ve snunda degisiklikler yapilmis, rtak veritabanina tatbik edilmistir. CBS de diger islemlere ait örnekler asagidaki maddelerde açiklanmakatadir. Baglantisiz editleme: Bazi kullanicilar, CBS veritabani içerisinden bazi bölümleri alip bagimsiz larak baska bir knumda kullanmak isteyebilirler. Örnegin, bir alanin editleme islemi sirasinda birkaç veri alip islemleri baska bir knumda gerçeklestirebilir ve daha snra degisiklikleri ana veritabanina yerlestirebilirler. Dagitik cgrafi veritabanlari: Bölgesel veritabani, ana CBS veritabaninin belirli bir bölgesinin kpyasi labilir. Aralarindaki degisikliklerin gerekli düzenlemesi yapilarak iki veritabani periydik larak senkrnize edilmelidir. Tarihsel yönetim: Bazi kullanicilar güncellemesi yapilmis lan özelliklerin eski versiynlarini krumak isterler. Örnegin, 1 Ocak 2003 tarihinde parsellerin durumu neydi? Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

16 Yukarida bahsedilen birçk veri yönetimi gereksinimlerini çözümlemek için çesitli yaklasimlar kullanilabilir. Kullanicilar, veritabanini lusturabilir ve bireysel kullanim için hazir hale getirebilirler. Bu veritabaninin periydik larak güncellenmis ve ana veritabaniyla senkrnize edilmis birçk kpyasi alinabilir. Ayrica kullanicilar, isakisi yönetiminde bazi kayit kilitleme yöntemleri kullanabilirler. Iliskisel veritabani teknljisindeki ve ldukça büyük çaptaki CBS veritabanlarinin byutlarindaki sn gelismeler ve taleplerdeki artis, iliskisel veritabanlari içerisinde yönetilen çk büyük veri hacimleri üzerinde çalisabilen bir diger mekanizma gerekliligini rtaya çikarmistir. Bu isakislarinin yapilandirilmasinda ve yönetiminde en uygun mekanizma versiyn lamadir. Dagitik CBS Birçk cgrafi bilgi sistemleri içerisindeki veri katmanlarinin ve tabllarin birçk rganizasyndan geldigine dair çk genis bir tanimlama vardir. Her CBS rganizasynu kendi verilerinin içerigini belirli bir ölçüde gelistirebilir fakat tamamini gelistiremez. Snuçta bazi katmanlar dis kaynaklardan gelir. Böylelikle CBS veri yönetimi birçk kullaniciya dagitilmis lur. Dlayisiyla kullanicilar, uygun cgrafi bilgilere erisebilme ve bu bilgileri açikça paylasabilme amaciyla bir srgulama ve katalglama mekanizmasina ihtiyaç duyarlar. CBS nin dagitik yapisi, çesitli CBS rganizasynlari ve sistemleri arasindaki bütünlük üzerinde birçk etkiye sahiptir. Birlikte çalisabilirlik CBS içerisinde büyük önem tasimaktadir. Versiynlama, özellik durumlarini veritabanina açikça kaydetme mekanizmasidir. Her durum, güncellenmis özellikleri ve güncellemeleri yapabilmek için kullanilan islemlerin ilgili niteliklerini temsil eder. Versiynlama, CBS kullanicilarinin veri yönetimi islemlerini gerçeklestirmelerini saglar. ArcGIS ve Gedatabase için bir anahtar özelliktir. 3. Bölümde versiynlama üzerine daha fazla bilgi bulabileceksiniz. CBS dagitiktir. Mdern CBS nin ana özelligi verilerinizi diger kullanicilarla paylasabilme yetenegidir. Diger kullanicilarin verilerini de arastirabilir ve kendi CBS nizde kullanabileceginiz verilere ulasabilirsiniz. Birçk kullanici birbirlerinin cgrafi verisetlerine erisim amaciyla Wrld Wide Web üzerinde katalg prtallari uygulayabilir. Bu dagitik yapi snucunda cgrafi bilgi sistemleri veri paylasimi ve kullanimi açisindan Wrld Wide Web üzerine gittikçe daha fazla baglanmaktadir. Mekansal veri altyapisi Birçk cgrafi verisetleri genel bilgi kaynagi larak derlenebilir, yönetilebilir ve birçk kullanici arasinda paylastirilabilir. CBS kullanicilari Web üzerinden bilgi paylasiminin nasil yapilacagini düsünmüslerdir. CBS katalg prtallari, CBS kullanicilarinin gerekli cgrafi bilgiye ulasabilmelerini ve bu bilgiyi kullanabilmelerini saglamak amaciyla uygulanmaktadir. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

17 Cgrafi iletisim için geleneksel larak haritalar nasil bir tür dil sagliyrsa, CBS de cgrafi bilgiyi rganize etme ve anlamada önemli bir altyapi saglar. CBS, sunum ve anlama açisindan cgrafyayi asagidaki temel özellikler ile ifade eder. Cgrafi Verisetleri Vektör veri tipleri, netwrkler, tpljiler, rasterlar, sayisal yükseklik verileri, ve öznitelikler dir Veri Mdelleri Verisetleri için sema, davranis, bütünlük kurallari bütünüdür. Isakisi mdelleri Birçk prseste kullanilmak üzere geprcessing prsedürlerinin kleksiynu Metaveri CBS verilerini, mdellerini ve prsedürlerini dkümante eden kayitlaridir. Cgrafi bilginin çk kapsamli bir CBS yazilim mantigi ile kleksiynu, akilli Cgrafi Bilgi Sistemlerinin temelini lusturur. Bu dküman içerisindeki diger bölümlerde, ArcGIS yazilim platfrmunu, ArcGIS yaziliminin bütün bu CBS knseptlerini nasil destekledigini ve bu CBS altyapisi içerisinde her bir ArcGIS ürününün rlünü tanitacagiz. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

18 CBS Veri Knseptleri ve GeDatabase Bölüm 3 Bu bölümün amaci, yüksek düzeyde CBS veri knseptlerini, ArcGIS destegini ve bütün bunlarin gedatabase içerisindeki etkilerini tanimlamaktir. ArcGIS, IVTYS içerisinde CBS verilerini destekler. ArcGIS yaziliminin anahtar özelligi, her frmattaki CBS verisine ulasabilir, birçk veritabanini ve dsya tabanini ayni zamanda kullanabilir lmasidir. ArcGIS yazilimi, mekansal bilgileri temsil etmek için yüksek düzeyde cgrafi veri mdellerine sahiptir. Cverage, shapefile, grid, image ve TIN ( triangulated irregular netwrk - düzensiz üçgenler agi) gibi birçk CBS verisetini destekler. Gedatabase mdeli, IVTYS tarafindan sunulan birçk veri yönetim avantajlarini saglayarak ayni tipteki cgrafi bilgiyi iliskisel veritabani içerisinde yönetir. ArcGIS içerisinde direk larak kullanilan rtak CBS veri frmatlarindan bazilari. Bu frmatlara/frmatlardan erisim, veri dönüsümü ve ek mdüller araciligiyla desteklenmektedir. Ayrica CBS verilerine Gedatabase XML, ArcXML, SOAP, WMS ve WPS gibi çesitli XML ve Web semalari kullanilarak da erisilebilir. Hem dsya tabanli hem de IVTYS tabanli verisetlerini cgrafi bilgi için genel bir mdel tanimlar. Bu mdel, çk çesitli CBS uygulamalarini tanimlamak ve bu uygulamalarla çalismak için kullanilabilir. Genel cgrafi veri mdelini tanimlayarak ve uygulayarak, ArcGIS içerisindeki cgrafi bilgi çk amaçli, paylasilabilir ve standart tabanli hale gelebilir. En önemlisi, ArcGIS genel veri tipleriyle çalismaya uygun çk kapsamli araçlar içerir. Böylece ArcGIS, her CBS uygulamasi için çk kuvvetli bir platfrm hazirlar. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

19 COGRAFI VERITABANI (GEODATABASE) NEDIR? Gedatabase, standart iliskisel veritabani teknljisini kullanarak cgrafi bilgiyi temsil eden bir veri mdelidir. Gedatabase cgrafi veritabani- standart iliskisel veritabani yönetim sistemi (IVTYS) tabllari içerisinde cgrafi bilginin deplanmasini ve yönetimini destekler. Cgrafi veritabanlari, IVTYS mimarisi üzerinde çalisir ve çesitli disiplinlerden birçk kullanicisi vardir. Micrsft Jet Engine üzerinde yapilandirilan daha küçük, tek kullanicili veritabanlarindan, birçk kullanici tarafindan erisilen daha büyük çalisma grubu, departman ve kurum veritabanlarina kadar ölçeklendirilebilir. Iki çesit gedatabase mimarisi kullanilmaktadir: Persnal Gedatabase (tek kullanicili/kisiye özel cgrafi veritabani) ve Multi-user gedatabase ( çk kullanicili cgrafi veritabani). Persnal Gedatabase, bütün ArcGIS kullanicilarinin rahatlikla kullanabildigi ve CBS verilerini daha küçük veritabanlari içerisinde tutmak için Micrsft Jet Engine dsya yapisini kullanan cgrafi veritabanidir. Persnal Gedatabase daha çk dsya tabanli çalisma alanlarina benzer ve 2GB a kadar veri deplayabilir. Persnal Gedatabase içerisindeki öznitelik tabllari (attribute tables) ile çalismak için Micrsft Access kullanilmaktadir. Persnal Gedatabase tek kullanicili editleme islemlerini destekler. Versiynlama destegi bulunmamaktadir. Multi-user Gedatabase ArcSDE Gateway ve çesitli IVTYS deplama mdellerinin (IBM DB2, Infrmix, Oracle -Oracle Spatial ve SQL Server) kullanimini gerektirir. Çk kullanicili cgrafi veritabanlari öncelikli larak büyük çapli çalisma gruplarinda, departmanlarda ve kurumsal yrganizasynlarda kullanilmaktadir. Asagidaki maddeleri desteklemek için IVTYS mimarisinin bütün avantajlarini kullanirlar: Sn derece büyük, sürekli CBS veritabanlarini Birçk es zamanli kullaniciyi Uzun islemleri ve CBS içerisinde kritik lan versiynlanmis is akislarini Çk kullanicili cgrafi veritabanlari çk büyük byutlari ve birçk kullaniciyi klaylikla ölçeklendirebilir. Büyük gedatabase uygulamalari byunca gördük ki, IVTYS ler tabl içerisindeki veya disarisindaki CBS verileri için gereken çapta binary nesne tiplerini hareket ettirmekte çk etkilidir. Örnegin, çk kullanicili cgrafi veritabani kullanan görüntü veriseti perfrmansi, benzer bir veri transferinde dsya tabanli verisetlerinden kat daha hizlidir. Ayrica, görüntü veritabani hacimleri ve desteklenen kullanici miktari görüntü dsya tabanlarindan çk daha büyük labilir. IVTYS Persnal ve Multiuser gedatabase özeti Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

20 MEKANSAL SUNUMLAR Gedatabase, diger CBS mdelleri gibi cgrafi verileri katmanlara ayrilmis verisetleri seklinde rganize eder. Her veriseti; parsel plignlari, yl rta hatlari, kuyu nktalari veya rtft, sayisal yükseklik mdeli ve uydu görüntüsü içeren raster verisetleri gibi rtak mekansal sunumlara sahip, tematik larak iliskili cgrafi bjelerin hmjen bir kleksiynudur. Yerlesimler Yllar Hidrlji Sayisal yükseklik mdeli (DEM) OrtFt CBS veri mdelleri cgrafi bjeleri katmanlara ayirarak rganize eder - örnegin: özellik siniflari (feature classes), imagery(görüntü), sayisal arazi (digital terrain), vs... Cgrafi veri mdelleri ArcGIS; Vektr, Raster, ve diger veri tipleri gibi mekansal bilgileri sunmak için yüksek düzeyde bir cgrafi veri mdeline sahiptir. ArcGIS, dsya sistemleri ve IVTYS için gerekli veri mdeli özelligini destekler. Dsya tabanli mdeller, cverages, shapefiles, grids, images ve triangulated irregular netwrks (TINs) gibi GIS veri gruplarini içerir. Gedatabase mdel, IVTYS içerisinde, ayni tipte cgrafi bilgileri yönetir ve IVTYS tarafindan desteklenen birçk veri yönetimi faydalarini da ek larak saglar. Dsya tabanli veri yönetimi mdelleri ve IVTYS-tabanli gedatabase mdeli, cgrafi bilgi için bir genel mdel tanimlar. Bu genel mdel, genis çapli kullanici kitlesi ile çalisma ve tanimlama veya belirli mdelleri uygulama lanagi saglar. ArcGIS, genel cgrafi veri mdelinin islevini tanimlayarak ve gerçeklestirerek her türlü GIS uygulamalari için güçlü bir platfrm saglar. Islem Sirketler Grubu ArcGIS 9.0 Teknljisi Genel Bakis

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2016 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ Sezgen Mehmet, Demirtaşlı Murat (ULUSAL CAD A.S.) GĠRĠġ Özet Araç Takip Sistemi (ATS) sayesinde günümüzde

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş)

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) Fatih OCAK Erhan YILDIRIM İçerik ArcGIS Viewer for Silverlight Nedir? Öne Çıkan Özellikleri

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

ProtaStructure Suite 2016 SP5 Yeni Özellikler

ProtaStructure Suite 2016 SP5 Yeni Özellikler PrtaStructure Suite 2016 SP5 Yeni Özellikler Gelişmiş Kenar Nesneleri Döşeme/Kln Kenarı (Dğru/Yay) kmutu ile AutCAD deki Plyline kmutuna benzer bir şekilde yay veya dğrusal çizgiler çizilebilmektedir.

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ. Mehmet Fatih DÖKER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ. Mehmet Fatih DÖKER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ Mehmet Fatih DÖKER COĞRAFYA & MEKAN Coğrafya, kendine özgü sahası, amacı, ilgi alanları, yöntemleri ve prensipleri ile diğer bilim dallarından ayrılır. Diğer bilimler

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir.

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir. Kısaca ; Servis Pzitif; Teknik servis hizmeti sağlayan firmalar için bulut tabanlı geliştirilmiş özel yazılım çözümüdür. Kurulum gerektirmez, internet lan her nktadan erişim imkanı sağlar. Hizmet sağlayıcı

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın Zeepeak Nedir? Zeepeak, tüm haberleşme ihtiyaçlarını bünyesine barındıran, bütünleşik IP tabanlı iletişim platfrmudur. IP Santral, Çağrı Merkezi, IVR, Otmatik Arama, Ses Kayıt, Sesli Psta, CRM, E-mail

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Location Analytics Esri Maps for Office.pptx

Location Analytics Esri Maps for Office.pptx Location Analytics Esri Maps for Office.pptx 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye Location Analytics: Esri Maps for Office Erhan Yıldırım Özet Location Analytics Esri

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011 DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Veri Grid Sistem Mdelleri Dkümanı v 1.0.0 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandğan Dç. Dr. Atakan Dğan 1. Giriş DGridSim, farklı veri grid sistemi yapılarınının

Detaylı

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri Mehmet BURSALI Amaç Esri Ürün ve Teknolojileri kullanarak oluşturulan yazılım geliştirme çözümleri

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI, Kurumların mevcut netwrk sistemlerinde hiçbir ayar yapmaya gerek duymadan (Tak Kullan) 5651 sayılı kanunda belirtilen internet suçlarını önlemeye yönelik larak lg yönetimi

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 06.10.2011 Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 06.10.2011 1 Açelya Atilla

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör nedir? Bilinen dsya uzantıları Yeni klasör luşturmak Dsya ve klasörleri yeniden isimlendirmek Dsya ve klasörleri silmek Windws gezgini ile dsya ve klasörleri yönetmek

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir.

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir. 1 BENZİN İSTASYONU OTOMASYONU Orka SQL Prgramının sektöre özel yazılımlarından, Benzin İstasynu Otmasynu çözümü ile pmpa prgramlarındaki kayıtları prgramınıza tmatik transfer edebilirsiniz. Transfer Edilen

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme

NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme NETIKS Uygulamaları Yenilikleri Versiyn Önkşulu 1.2 Uygulama Netiks İnsan Kaynakları Uygulaması nda her mdül için yapılan değişiklikler ve yeni özellikler açıklanmaktadır. Organizasyn Şeması Taşıma İşlemi

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

IdeaSoft 2011 Fiyat Listesi

IdeaSoft 2011 Fiyat Listesi IdeaSft 2011 Fiyat Listesi 1 IdeaSft Akıllı E-ticaret Paket Fiyatları IdeaSft Akıllı E-ticaret Lite 120 GB/Yıl Trafik, 5 E-Psta, Havale/Eft ödeme sistemi, Kapıda Ödeme Sistemi, B2C Mdülü, Teknik Destek,

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası

ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası Özgün İhtiyaçlarınıza Çözümler Stratejik Amaçlarınıza Katkılar İçindekiler Yönetici Özeti... 3 1. İnşaat Sektöründe Büyüme Fırsatları...

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları MÜHATEM Yazılım Prgramlama Kütüphanesi Çağatay Ündeğer (a), Altan Yavaş (b), Mustafa Ocak (b), Umut Akın (b), Ziya İpekkan (b) (a) STM A.Ş., Kafkas Sk. N:56, Beştepe, Ankara, cundeger@stm.cm.tr (b) Genelkurmay

Detaylı

CBS BİLEŞENLERİ. Yazılım (Software) Donanım (Hardware) Veri (Data) CBS. Personel (Person) Yöntem (Method)

CBS BİLEŞENLERİ. Yazılım (Software) Donanım (Hardware) Veri (Data) CBS. Personel (Person) Yöntem (Method) CBS BİLEŞENLERİ Yazılım (Software) Donanım (Hardware) CBS Veri (Data) Personel (Person) Yöntem (Method) Yazılım(Software) Yazılım; bilgisayarda koşabilen program anlamına gelmektedir. Yazılımın amacı ise;

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

CHAPTER 6 FTP SERVER

CHAPTER 6 FTP SERVER CHAPTER 6 FTP SERVER 6.1 FTP nedir? File Transfer Prtcl (FTP) günümüzde internet üzerinde kullanılan en eski ve en bilinen prtkllerden biridir. FTP nin amacı kullanıcıların, işletim sistemleri arasındaki

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WINDOWS 7 İÇERİK Giriş Sürümler Windws u kişiselleştirmek Masaüstünü Görev çubuğunu Başlat menüsünü Dsya ve Klasör İşlemleri 2 Pencereler Arası Geçiş ve Byutlandırma Genel bilgiler Windws gezgini

Detaylı

1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI

1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI 1 / 1 000 000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI İÇİNDEKİLER : VERİ TANIMI VERİ YAPISI (KATMANLAR) VERİ TABANI ŞEMASI DATUM-PROJEKSİYON VERİ KAYNAĞI VERİ GÜNCELLİĞİ ÜRETİM TARİHİ İLGİLİ BİRİM VERİ KAPLAMA

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Ders Kodu: 1210146. ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama

CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Ders Kodu: 1210146. ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama CRP 146 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Ders Kodu: 1210146 ODTÜ Kredisi (Teori ve Laboratuvar saatleri/hafta): 3(3-0) Bölüm: Şehir ve Bölge Planlama Öğrenim Dili: İngilizce Öğrenci Seviyesi: Lisans Öğretim Görevlisi:

Detaylı

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER Ertuğrul AKBAŞ 2011 A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L Birleşik Tehdit Yönetimi Ağ Güvenlik Cihazları (UTM Firewall) Değerlendirme Hizmetleri...3 Firewall Kural

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ PROKLT ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ ProKLT, üç boyutlu ölçüm gereksinimleri için üretilen bir yazılım-donanım çözümüdür. ProKLT, incelenen cisme dokunmaksızın,

Detaylı

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT Kaspersky Endpint Security fr Business SELECT Kaspersky Endpint Security fr Business, herhangi bir cihazda ve herhangi bir platfrmda, her büyüklükten işletmeyi her tür siber tehdide karşı krur. Güçlü ve

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı