KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ"

Transkript

1 KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS FATİH MEHMET GÜLEÇ Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Anabilim Dalı İçin Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır 2007

2 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma jürimiz tarafından BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan :... Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN Üye (Danışman) :.... Yrd. Doç. Dr. Harun ARTUNER Üye :... Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR ONAY Bu tez.../.../... tarihinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yukarıdaki jüri üyeleri tarafından kabul edilmiştir..../.../... Prof.Dr. Erdem YAZGAN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

3 KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME KÜTÜPHANESİ ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ FATİH MEHMET GÜLEÇ ÖZ Anahtar Sözcükler: Yöneylem Araştırması, İş Zekâsı, Veri Madenciliği Danışman : Yrd. Doç. Dr. Harun ARTUNER, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü i

4 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING LIBRARY FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS FATİH MEHMET GÜLEÇ ABSTRACT Key Words: Operational Research, Business Intelligence, Data Mining Advisor : Yrd. Doç. Dr. Harun ARTUNER, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ii

5 TEŞEKKÜR Yazar, bu çalışmasının gerçekleşmesinde katkılarından dolayı, aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof. Dr. Ünal Yarımağan, tez metnini inceleyerek biçim ve içerik bakımından son şeklini almasını sağlamıştır. Sayın Yrd. Doç Dr. Harun Artuner (tez danışmanı), çalışmanın sonuca ulaştırılmasında ve karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında yön gösterici olmuştur. Sayın Dr. İbrahim Sinir, tez metnini inceleyerek biçim ve içerik bakımından son şeklini almasını sağlamıştır. Sayın Dr. Ebru Sezer, tez metnini inceleyerek biçim ve içerik bakımından son şeklini almasını sağlamştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, tez çalışmasının ortaya konmasında gerekli kaynakları sağlamıştır. Desteklerini her zaman hissettiğim aileme teşekkür ederim. iii

6 İÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖZ... 1 ABSTRACT... 2 TEŞEKKÜR... 3 İÇİNDEKİLER DİZİNİ... 4 SİMGELER VE KISALTMALAR... 7 ŞEKİLLER DİZİNİ... 8 ÇİZELGELER DİZİNİ GİRİŞ KURUMSAL VERİLERİN İNCELENMESİNDE KAVRAMLAR İş Zekâsı Karar Destek Sistemleri Yöneylem Araştırmaları Temel doğrusal programlama teknikleri ve uygulama alanları Veri Madenciliği Veri madenciliğinde karşılaşılan sorunlar Veri Ambarı Veri ambarı mimarisi Genel veri ambarı mimarisi Bağımsız veri pazarı mimarisi Bağlantılı veri pazarı mimarisi Çevirimiçi Analitik İşleme İŞ ZEKÂSI UYGULAMA TEKNİKLERİ Doğrusal Programlama Duyarlılık Analizi Genetik Algoritma Evrimsel metotlar GA Parametreleri Algoritmalar iv

7 3.3. İstatistiksel Öngörü (Zaman Serileri) Durağan modeller Mevsimsellik Eğilim (Trend) Modelleri Bayes Algoritması Support Vector Machine Diğer Teknikler VERİ İNCELEMEDE KULLANILAN MODELLER Eniyileme Modelleri Örnekler Şebeke Modeli Proje Yönetimi Kritik yol metodu Program değerlendirme ve irdeleme tekniği PERT ve maliyet analizi Projenin hızlandırılması Stok Yönetimi Ekonomik sipariş miktarı ESM Diğer Modeller Kuyruk Teorisi Öngörü Sınıflandırma ve Kümeleme Modeller ve Tekniklerin Eşleştirilmesi TİCARİ İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARI Cognos Pentaho SAP BW Oracle Veri hazırlama Microsoft Business Intelligence Diğer Uygulamalar v

8 5.7. Ticari Uygulamaların Genel Olarak Değerlendirilmesi UYGULAMA Tanım ve Amaç Tasarım Değişkenler Parametreler Sabitler Gerçekleştirim Model Yönetim Modülü Veri Tabanı Yönetim Modülü Model İşletim Modülü Ekran Görünümleri Uygulama Örnekleri Etkileşimli modelleme örneği... Error! Bookmark not defined SVM modelinin sınanması... Error! Bookmark not defined. 7. SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR vi

9 SİMGELER VE KISALTMALAR vii

10 ŞEKİLLER DİZİNİ viii

11 ÇİZELGELER DİZİNİ ix

12 1. GİRİŞ İşletmelerde kurumsal kaynak yönetimi (enterprise resource planning) uygulamalarının daha geniş yer bulması ile diğer bir ifadeyle günlük süreçlerin elektronik ortamda takip edilmesi sonucu işletimsel veriler çoğalmış ve yapısal kaliteleri artmıştır. Bu gelişme verilerden anlamlı bilgilerin çekilmesine yönelik çalışmaların ticari işletmelere uyarlanmasını beraberinde getirmiştir. Hemen hepsi askeri ihtiyaçlardan ortaya çıkan birçok uygulama alanı, işletmelerin mevcut verilerden alınacak kararlara destek olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik uyarlanmaya başlanmıştır. Değişik disiplinlerin ilgilendiği ve genel olarak iş zekâsı olarak adlandırabileceğimiz bu sektörde, yakın zamanda birçok büyük firma (örn: HP) çalışmalar başlatmıştır. İş zekâsı, alınacak kararlara destek olmak üzere iş dinamikleri üzerinde kesin ve belirgin bir anlayış geliştirmek üzere kullanılan yöntem ve süreçler bütünüdür. İş zekâsı uygulamalarının karar destek sistemlerinde ayıran temel özellik ise, iş zekâsının tüm paydaşlara yönelik bilgi aktarımı sağlayabilmesidir. Böylelikle karar destek sistemleri sadece işletme içerisindeki yöneticilere yönelik geliştirilirken, iş zekâsı uygulamalarında müşteriler ve tedraik zincirindeki diğer firmalar da sürece eklenmiştir. Günümüz iş zekâsı uygulamaları veri madenciliği tekniklerinin kurumsal kaynak planlama verilerine uyarlanmasından öteye geçmediği düşünülmektedir. Genel olarak mevcut ürünler incelendiğinde, hemen hepsinin ortak özelliği veri madenciliği ve gelişmiş raporlama özelliklerini destekledikleri görülmüştür. Ancak yaptığımız incelemelerde ortaya çıkan bir diğer gözlem ise işletme ve endüstri mühendisliği bilim dallarının da ilgi alanına giren yöneylem araştırması (operational research) tekniklerine gereken önemin verilmiyor olmasıdır. Yöneylem araştırmasının, eğitimli birçok yönetici tarafından az çok biliniyor olması, daha çabuk kavrayabilecekleri gerçeğini de beraberinde getirmektedir. Yöneylem araştırmasının ticari işletmeler üzerine veri madenciliği uygulamalarından daha önce uyarlanmış olması ve lisans seviyesi yönetici eğitiminde yöneylem araştırması derslerinin verilmesi, yöneticilerin yöneylem araştırmalarına yakınlığı açıklayan temel 1

13 etkendir. Konuya kullanıcıların bakış açısından yaklaşıldığı zaman, yöneylem araştırması teknikleri veri madenciliği tekniklerinden daha yakın, daha tanıdıktır. İş zekâsı uygulamalarının gelişmiş raporlama ve veri madenciliği uygulamaları olarak ortaya çıkmaları, diğer bir ifade ile yöneylem araştırmasına gereken önemi vermemeleri ve işletmede karar alma yetkisine sahip kullanıcıların/yöneticilerin yöneylem araştırması tekniklerine daha yatkın olmaları, yaptığımız çalışmanın temelini oluşturan iş zekâsında yöneylem araştırması tekniklerinin uyarlanması fikrini ortaya çıkarmıştır. İş zekâsı uygulamalarının yöneylem araştırması tekniklerini içermesi, yöneylem araştırması teknikleri ile veri madenciliği tekniklerinin bir arada işletilmesi gerekliliğini doğurduğu düşünülmektedir. Modellerin bir arada işletilmesi ile modellerin etkileşimli çalışabilmesi ifade edilmektedir. Bir başka değişle veri girişlerinde bir modelin diğerine veri kaynağı olabilmesini anlatılmaktadır. Yapılan çalışmada, işletmelerin yönetimsel problemlerinin değişik disiplinlerle çözümü üzerine yoğunlaşılmıştır. Uygulamanın yetenekleri bir örnek ile açıklanabilir. Eniyileme problemlerinde karşılaşılan en sık sorun, sabit olarak görülen değerlerin bulunamamasıdır. Bu durumda sabitlerin değerleri için tahmin modelleri öngörülmeli, modelin kurulmasında bu sabitleri tahmin edecek alt modellerin de kurulması gerekmektedir[7, s9]. Tahmin modellerinde ise çözüm için, yöneylem araştırması teknikleri kullanılabileceği gibi tez çalışmasında hedeflendiği gibi veri madenciliği yöntemleri ile istatistiksel yöntemlerde kullanılabilmektedir. Uygulamanın disiplinler arası yapısı, modellerin karmaşıklığı, kullanılan tekniklerin birbirlerinden çok farklı oluşları, geliştirilen uygulama çatısının tamamen dinamik ve genişleyebilir özellikte olması gerekliliğini doğurmuştur. Uygulama çatısı temel olarak iki farklı alanda tanımlama yapmaktadır. Model tabanı ile tüm problemler için temel bir yapı oluşturulmuştur. Teknik algoritma yapısı ile tüm teknikler için temel bir diğer yapı hazırlanmıştır. Uygulama çatısına yeni eklenecek tüm modeller ve teknikler bu iki temel yapıdan kalıtılmaktadır. 2

14 Tez metni çalışmasının bağlamına uygun olarak öncelikle bölüm 2 de iş zekâsı ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. Bölüm 3 te verilerden bilgi çıkarılmasına yönelik kullanılabilecek teknikler anlatılmıştır. Bölüm 3 te anlatılan teknikler, veri madenciliğinde ve yöneylem araştırmalarında kullanılan tekniklerin bir listesi ve açıklaması biçimindedir. Bölüm 4 te işletmelerde karar verme sürecinde karşılaşılan problemler tanımlanmıştır. Bu bölümde karşılaşılan problemler modellenerek biçimsel tanımları verilmiş ve kurulan modellerin bölüm 3 te anlatılan tekniklerden hangileri ile çözülebileceği üzerinde durulmuştur. Bu kesimde amaçlanan, işletmelerde ortaya çıkan problemlerin biçimsel tanımlarının oluşturulabilmesi ve biçimsel tanımı verilen problemlerin çözüm matrislerinin oluşturulmasıdır. Bölüm 5 te ticari iş zekâsı uygulamaları incelenmiştir. Bu uygulamaların incelenmesinde, uygulamaların işlevsel kısıtları ve yetenekleri belirtilmeye çalışılmıştır. Böylelikle ortaya çıkarılacak çalışmanın başarımı ve karşılaması gereken işlevler belirlenmiştir. Bu bölümün çalışmaya kattığı bir diğer anlam ise, iş zekâsı uygulamaların eksik kalan yönlerinin ortaya çıkarılması ve bu eksiklikler üzerine bir uygulama çatısının geliştirilmesi olmuştur. Bölüm 6 da modelleme kütüphanesi alt yapısının tasarımı ve geliştirilmesi anlatılmıştır. Tezde, yöneylem araştırması, veri madenciği ve veri ambarı uygulamalarını birbirleri ile etkileşimli çalışabilecekleri, karar destek sistemi aracı tasarlanmış, eksileri, artıları ve teknikler arası etkileşimler incelenmiştir. Yapılan çalışma, uygulama geliştirme süreci öncesinde yapılmış araştırmaları temel alsa da, uygulama geliştirme süresinde de devam ettiğimiz araştırmalar sonucu ilk başta tanımlanmayan yeni gereksinimlerin olabileceği görülmüştür. Bu gereksinimler bölüm 7 de, sonuçlar ve öneriler başlığı altında detayları ile anlatılmıştır. 3

15 2. KURUMSAL VERİLERİN İNCELENMESİNDE KAVRAMLAR Veri Madenciliği tanımının ortaya atıldığı günden bu güne verilerden bir bakışta anlaşılmayan ancak işletme için kimi durumlarda hayati öneme sahip bilgilerin çıkartılmasına ilişkin değişik tanımlar ve algoritmalar geliştirilmiştir. Örneğin Karar Destek Sistemleri, İş Zekâsı gibi kavramları birbirinden kesin sınırlarla ayırmak pek mümkün olmamaktadır. Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri gibi kavramlar bilişim dünyasında tartışılırken, İşletme biliminde Yöneylem Araştırması bilimi de verilerden anlam çıkarmanın ötesinde, verilerle karar verme sürecine destek olma görevini üstleniyordu. Amaç açısından her iki ilerleme de işletmelere karar verme süreçlerinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. Diğer terimlere göre yakın zamanda ortaya atılmış İş Zekâsı kavramı, çalışmamızda Veri Madenciliği ve Yöneylem Araştırmasını kapsayan bir terim olarak kullanılmıştır. Terimlerin anlamları üzerine ayrıntılı bilgi vermeden önce, genel bir görünümü şu şekilde ortaya koyabiliriz: Şekil İş Zekâsı Genel Görünüm 4

16 Kurumsal sistemler birden çok farklı amaçlı ürünün bir araya gelmesinden oluşurlar. Yukarıdaki şekilde veri ambarı, kurumsal kaynak yönetimi uygulamalarının ve iş zekâsı modüllerinin bir arada çalışması modellenmiştir. Yaptığımız çalışma kapsamında iş zekâsı modülleri incelenmiştir. Bu açıdan yukarıdaki çizimde verilen iş zekâsı kesimini ayrıntılarıyla incelemeliyiz. Model Değişkenleri Model Sabitleri Variable Variable Variable Variable Variable Variable Database Parameter Database Parameter User Parameter Model Parameter Model Parameter Variable Variable Variable Variable Constant Constant Constant Temel Model Yapısı Database Parameter Model Model Model Tabanı DataBase Query DataBase Query İş Zekası Motoru Yapay Sinir Ağları Doğrusal Programlama Regresyon Analizi SVM Genetik Algoritma Bayes Veri Ambarı Yukarıdaki çizimde ayrıntılandırılan kesim, İş Zekasının genel görünümü, veri ambarı üzerinden alınan verileri işlemek amacıyla tanımlanmış modellerin iş zekası motoru üzerinden işletilmelerini anlatmaktadır. 5

17 2.1. İş Zekâsı İş zekâsı, alınacak kararlara destek olmak üzere iş dinamikleri üzerinde kesin ve belirgin bir anlayış geliştirmek için kullanılan metod ve süreçler bütünüdür. Diğer bir ifade ile dağıtık verilerden stratejik ve taktiksel karar alma durumunda olan kişilere bilgi üretilmesidir [1]. Veri analizi bakış açısı ile, kişilere kararlarını belirlemek ve varsayımlarda bulunmalarına yardımcı olabilmek amacıyla anlamlı bilgilerin toplanması sürecidir[2]. Bilgi bakış açısı ile, verinin incelenmesi, keşfedilmesi ve dönüştürülmesi ile bilginin elde edilmesidir[3]. Temel olarak iş zekâsı, kurumların karar verme ve yönetim kabiliyetlerinin artırılmasına yardımcı olan; çok sayıda verinin kurumsal bilgiye dönüştürülmesini ve böylelikle kurumların rekabet ortamında avantaj sağlamasına yönelik kavramlar, metotlar, süreçler ve yazılımlar bütünüdür. Kurumsal Bilgi Sistemleri (Enterprise Information Systems) ve Karar Destek Sistemleri (Decision Support System) ile İş Zekâsının temel ayrım noktası, iş zekâsının sadece yöneticilere yönelik olmayıp, süreç içerisine tüm paydaşların (üst-alt düzey yöneticilerin, sistem dışı müşteri ve tedarik zincirinin) dâhil edilmesini sağlamasıdır [3]. İş zekâsının yetenekleri aşağıda verildiği gibi sıralanabilir[4]: 1. Veri Yönetimi: veri kazanımları, veri üretimi, veri dönüşümleri, veri tümleşimi; mevcut verilerden bilgi keşfedilmesi, büyük çaplı verilerin yönetimi ve bakımı 2. Veri Analizi: OLAP (Online Analytical Processing) ve OLTP (Online Transaction Processing) gibi veri işleme yetenekleri, veri sorgulama ve raporlama yetenekleri 3. Karar Destek: Eğilim (trend) tahminleri, karşılaştırmalı analizler 4. Kurumsal Eniyileme: modelleme yetenekleri İş zekâsı yukarıda verilen yetenekleri ile, süreçlere destek veren kullanıcı kümelerinin genişletilmesinin yanında karar destek sistemleri ve veri madenciliği konuları üzerine eniyilemeye yönelik modelleme yeteneklerini eklemektedir. 6

18 İş zekâsı Müşteri İlişkileri Yönetiminde (Customer Relationship Management - CRM), müşteri değerlerinin ve verilen değerin oluşum sebeplerinin belirlenmesine ve böylelikle işletme açısından belirli bir eşik değeri üstünde değer ifade eden müşterilerden elde edilen faydanın artırılmasına yönelik çalışmalara destek verecek araçları içermektedir[5]. Bu araçlar, daha önce de belirtildiği üzere kullanıcı gruplarının genişlemesine örnek olarak, işletmenin arka planında bulunanlar, ön planda müşteri ile etkileşimde bulunan kişilerin bir araya gelerek iş zekâsından hizmet almasını sağlamaktadır. Yapılan çalışma dâhilinde eniyileme yetenekleri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Ancak eniyileme modelleri için yapılacak veri dönüşümlerinin yapısal veri dönüşümlerinin yanı sıra, sezgisel veri dönüşümlerine de yer verilmesi gerekliliği, çalışma dâhilinde mümkün olduğunca veri madenciliği metotlarına bu bakış açısı ile yer verilmiştir Karar Destek Sistemleri Karar verme süreci, iş dünyasında birçok etmenin incelenerek ileriye dönük üretim, pazarlama, personel istihdamı gibi birçok konuda öngörüde bulunmayı gerektirir. Karar, geçmişteki işletme tecrübelerine dayanılarak, günümüzün verileri incelenerek verilmektedir. Bu sürecin başarılı bir karara dönüşmesinde, geçmişteki tecrübelerin bulunması ve anlamlandırılması büyük önem taşımaktadır. İşletmenin tecrübesi bireysel tecrübelerin bir bütünü gibi düşünülebileceği gibi, kurumsal kaynak yönetimi yazılımları ile işletmenin günlük faaliyetlerinden toplanmış verilerinin içerisinde de düşünülebilir. İşletmelerin KKY verilerinin içerisinde gizli kalmış bilgilerin, alınacak karar sürecine faydalı hale getirilmesi, incelenmesi ve işlenmesi süreci Karar Destek Sistemleri tarafından ele alınmaktadır. Karar destek sistemleri, basit birçok yöntemi içerdiği gibi, karışık algoritmalarla çalışmak durumundadır. Veri tabanı sorguları ile üretilen ilk aşama raporları, ilk akla gelen karar destek yöntemi olarak düşünülebilir. Bununla beraber, veri üzerinde matematiksel, istatistiksel ve sezgisel yöntemlerin kullanımını, karar destek 7

19 sistemlerinin karar sürecinde, insan zekâsının kavrama yeteneğinin ötesine geçmesini sağlamaktadır Yöneylem Araştırmaları Yöneylem araştırmasını Dr. İlker Topçu şu şekilde tanımlamaktadır: Yöneylem Araştırması (Yönetim Bilimi) genellikle kıt kaynakların tahsis edilmesi gereken durumlarda en iyi şekilde bir sistemi tasarlamaya ve işletmeye yönelik karar verme sürecine bilimsel bir yaklaşımdır. [6] Yapılacak bir yöneylem araştırmasında şu adımlar izlenmelidir: 1. Problemin Tanımlanması: Bu aşamada problemin tanımı, ve çözüm ile ulaşılacak amaç tanımlanmalıdır. 2. Sistemin İncelenmesi: Sistemin incelenmesi ile problemin girdileri tanımlanmalıdır. 3. Matematiksel Modelin Kurulması: Problemin biçimsel tanımının yapılması sürecidir. 4. Modelin Doğrulanması: Kurulan modelin, problemin tanımı ve ulaşılmak istenen sonuç ile ne derece uyumlu olduğu incelenmelidir. 5. Çözümün Belirlenmesi: Yöneylem araştırmasından birden çok çözüm yöntemi bulunmaktadır. Problemin ve modelin doğasına uygun çözüm yöntemi belirlenmelidir. 6. Çözümün Doğrulanması: Hazırlanan modelin çözümü ile istenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmeli, model üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Yöneylem araştırması modelleri, eniyilenecek (min, max) amaç işlevinden, kısıtlardan ve problemin doğasında bulunan değişkenlerden oluşmaktadır. Değişkenlerin işletmeye uygun değerler alması kısıtlarla sağlanırken, ulaşılmak istenen amaç, amaç fonksiyon olarak ifade edilir ve verilen değişkenlerin aldığı değerlere göre en büyük ya da en küçük sonuca ulaşılmak istenir. 8

20 Temel doğrusal programlama teknikleri ve uygulama alanları Yöneylem araştırmasında kullanılan teknikler çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılarıyla incelenmesine karşın, yöneylem araştırmasının mahiyetinin anlaşılması amacıyla bu aşamada bir liste verilmesi uygun görülmüştür. Temel yöneylem araştırması teknikleri aşağıda listelenmiştir[7]: 1. Doğrusal Programlama Doğrusal programlama yaklaşımı, doğrusal bir yapıdaki kısıtları ihlal etmeden, doğrusal formdaki amaç fonksiyonunu en iyilemeyi (maksimize ya da minimize etmeyi) sağlayan, bu eniyileme sonucunda karar değişkenlerinin aldıkları değerleri bulan yaklaşımdır. 2. Tamsayılı Programlama Doğrusal programlama kısıtlarına, değişkenlerin değer aralıklarının tamsayı olması kısıtının eklenmesi ile oluşturulan modeller, tamsayılı programlama teknikleri işe çözülmektedir. 3. Şebeke Eniyilemesi Bir şebeke bir malın gittiği nokta ya da geldiği nokta olarak tanımlanabilecek düğümlerden ve otobanlara ya da benzer fiziksel akışa karşılık gelecek yaylardan oluşmaktadır. 5. Doğrusal Olmayan Programlama Amaç fonksiyonun ya da kısıtların matematiksel ifadesinin doğrusal olmaması durumunda kullanılan tekniklerdir. 6. Proje Yönetimi Teknikleri Proje yönetimi teknikleri ile, proje planlamacısına aşağıdaki sorularda cevap arama imkânı verilmektedir[7]: Projenin tamamlanabileceği minimum beklenen süre Projeyi oluşturan faaliyetlerden kritik olanlar ve olmayanlar Projeyi oluşturan tüm faaliyetlerin en erken ve en geç başlangıç ve bitiş tarihleri Faaliyetler üzerinde serbestlik miktarı 9

21 Projeyi en düşük maliyetle tamamlama seçeneği Proje süresini kısaltmak için harcanması gereken ek maliyet düzeyi Projenin istenen bir tarihte bitirilebilme olasılığı 7. Karar Analizi Teknikleri Karar analizi yaklaşımında, geleceğe ilişkin belirsizliklerin ortaya çıkması durumunda, olası değişik kararlar arasından bir kararın seçilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. 8. Öngörü Teknikleri Bir değişkenin zaman içerisinde aldığı değerlere zaman serisi denmektedir. Zaman serileri değişkenin geçmişteki seyrini ifade etmeleri sebebiyle, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmasında faydalı olmaktadır. Verinin t+1 zamanında alacağı değer, geçmiş değerlerine bakılarak şu şekilde ifade edilebilir:,,, Bu noktadan sonra verinin dağılımına uygun şekilde bir çözüm yolu öngörülerek, f fonksiyonu belirlenmektedir. Olası çözüm yöntemleri şu şekilde listelenebilir: Hareketli Ortalama Ağırlıklı Hareketli Ortalama Üstsel Düzleme Doğrusal Regresyon Kuadratik Regresyon Holt Metodu Holt-Winter Metodu 9. Stok Yönetimi Modelleri İşletmeler anlık arzı karşılayabilmek için belirli stok seviyeleri ile çalışmaktadırlar. Stok seviyesinin belirlenmesi, stok maliyetleri ile doğrudan işletmenin karlılığını etkilemesi sebebiyle oldukça önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. ULUCAN [7], stok 10

22 yönetiminin matematiksel olarak modellenmesinin faydalarını şu şekilde sıralamaktadır : İşletmelerdeki operasyonların birbirlerinden bağımsız yürümesini sağlarlar. Örneğin üretim ve dağıtım yapan bir işletmede, üretim hattında bir duraklama meydana geldiğinde, eğer yeterli stok bulunuyorsa, dağıtım devam edecektir. Ürün talebindeki dalgalanmaları absorbe eder. Üretim planlamasında esneklik sağlar. Hammadde tesliminde meydana gelebilecek gecikmelere karşı güvence sağlar. Sabit maliyetlerde etkinliği artırır. Miktar ıskontoları avantajı yaratır. Fiyat artışlarına karşı korur. 10. Kuyruk Teorisi Modelleri Kuyruk teorisi, bekleme hatlarının analizi ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Kuyruk teorisi, sistemlerinin davranışlarının tanımlanması diğer bir ifade modellenmesini ve servis birimlerinin sayılarının, müşterilerin bekleme olasılıklarının, ortalama bekleme süresinin, sırada bekleyen ortalama müşteri sayısının ve hizmet veren birimlerin boşta kalması olasılıklarının belirlenmesidir Veri Madenciliği Günümüzde Kurumsal Kaynak Yönetimi sistemlerinin yaygınlaşması, işletmelerin sistemlerinde mevcut veri üzerinde oldukça büyük artışlara sebep olmuştur. İşletmelerin günlük işleyişlerini düzenleme amacıyla kullanılmakta olan kurumsal kaynak yönetimi sistemleri, verileri günlük işlemlere uygun şekilde veri tabanlarında depolamaktan sorumludur. Depolana verilerin günlük işlemler dışında, işletmenin durumunun gözlemlenmesi, geleceğe ilişkin analizlerin yapılması kısacası işletmeye ilişkin kararların alınmasında kullanılabilmesi için değişik araçlarla ve algoritmalarla işlenmesi gerekmektedir. Veri madenciliği, veri içerisinde gömülü bilginin elde edilmesine ilişkin yolları tanımlamaktadır[14]. Veri madenciliği projeleri genelde oldukça büyük verilerle 11

23 çalışmaktadır, ve bu verilerde çalışma öncesi ve sonrası bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapılması gerekir[15]. Aydoğan [8] ın ifadesi ile, Veri Madenciliği büyük miktarda veri içinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak aranmasıdır. Veri Madenciliği yapılan diğer tanımlardan bazıları ise şu şekildedir [8]: 1. Holsheimer, büyük veri kümesi içinde saklı olan örüntülerin bulunması olarak tanımlamaktadır [9]. 2. Frawlet, önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı olabilecek, veri içindeki gizli bilgilerin çıkarılması olarak ifade etmektedir [10] Veri madenciliğinde karşılaşılan sorunlar Veri madenciliğinde karşılaşılan sorunlar şu şekilde sıralanabilir: Gürültülü Veri Verilerin toparlanması, işletmenin günlük işlemlerinden sorumlu uygulama yazılımı ERP modüllerinin görevidir. Ancak ERP modüllerinin kullanıcı kaynaklı yanlış veri girişlerine karşı koyma yeteneği, tüm ticari yazılımlar için aynı seviyede olmadığı gibi, net bir şekilde hatalı veri girişine de karşı koymak mümkün değildir. Söz gelimi, kullanıcı herhangi bir değer için 100 yerine yanlışlıkla 1000 girmesi durumunda, verinin dağılımı bozulacağından, bu veri kümesinden çıkarılacak bilgide de anlam kayması olacaktır. Değişik sebeplerden kaynaklı veride ortaya çıkan gürültü, verinin ilgili algoritmalarla incelenmesinden önce düzenlenmeli ve düzeltilmelidir. Gürültülü verilerin düzenlenmesinde temelde şu yöntemler kullanılmaktadır: 1. Uç değerlerde budama ya da en yakın değere benzetme işlemi yapılabilir. Budamada, dağılımda uçta kalan değerler yok varsayılması esas alınmaktadır. 12

24 Diğerlerine benzetme ise, uç dağılımdaki değerlerin, uç dağılım olarak görülmeyen en yakın değere eşitlenmesi sağlamaktadır. 2. Özellikle kümelemede birbirinden çok uzak değerler anlamsız ve küçük örneklere sahip sınıfların oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu durumda iki algoritma kullanılmaktadır[14]: Top N most frequent algoritması: Algoritmanın temel mantığı küme sayısının azaltılmasını sağlamaktır. En kalabalık N adet kümenin elemanları alınırken, diğerleri N+1 kümesine aktarılır. Equi-Width Bining algoritması: Sayısal değerlerde kullanılan bu algoritma, veri sayısının azaltılmasında kullanılır. Bu amaca yönelik N adet veri isteniyorsa, veriler N küme olacak şekilde baştan sona doğru bölünürler, her kümenin problem uygun olarak ortalaması alınır ve küme tek bir değerle olmak üzere bu ortalamayla temsil edilir. 3. Değerler tahmini bir normalizasyona göre düzenlenebilir. Böylelikle istenen standart sapmaya uygun şekilde, verilen aralığa değerler alınarak veriler düzenlenmektedir Null Değerler Verilerin null ifadesiyle tanımlanması içeriğinin bilinmemesi anlamını taşımaktadır. Null değerler SQL sorgularında da ele alınması gereken özel değerlerdir. Örneğin aşağıda verilen mantıksal işlemin sonucu, (NULL VE DOĞRU) beklenenin tersine doğru ya da yanlış değil, null olacaktır. Veri madenciliğinde null değerler iki yolla ele alınabilir: 1. Null değerli veriler yok varsayılır, algoritma içinde ihmal edilirler. 2. Null değerler diğer verilere göreli olarak en uygun değerle değiştirilirler. a. Veri kümesinde en sık karşılaşılan değer seçilebilir. b. Problemin doğasında bulunan varsayılan bir değer seçilebilir. 13

25 c. Null değerin bulunduğu kayıdın, diğer özelliklerine bakılarak seçilecek o kayda en yakın değerin ilgili özelliği seçilebilir Eksik Veri Eksik veri genelde verilerden alınan örneklemlerin yanlış seçilmesi sonucu ortaya çıkar. Örnek alınırken, izdüşümü uygulanabileceği gibi, satır seçme işlemi de yapılabilmektedir. Bu açıdan izdüşümü alınırken, problemin doğasında küme belirlemede etken olan bir alanın izdüşümüne dâhil edilmemesi durumu doğru sonuca ulaşılması engelleyecektir. Satır seçiminde ise, örneklemde bilinmeyen kümelerin çıkarılmasında, kümelenmelerin yanlış oluşmasına sebep olabilir Artık Veri Artık veri, problemin sonuca ulaşmasında kullanılacak verilerde kullanılmaması gereken nitelikleri ifade etmektedir. Artık niteliklerin elenmesi, problemin çözümünde daha kesin bilgi edilmesini sağlayacağı gibi, çalışma zamanında gözle görünür farklar oluşturur Dinamik Veri Modelin çalıştırılması sırasında veriler genelde veri tabanından elde edilmektedir. Ancak veri tabanından elde edilen veriler, gün içerisinde sürekli günleniyor olması sebebiyle güncellik sıkıntıları yaşanabilmektedir. Güncelleme sıkıntısı veri tabanı ile veri madenciliği uygulamasının aynı üreticiden olduğu durumlarda, veride oluşan değişiklikler eş anlı olarak modelin sonucuna da yansıtılmaktadır. (Bkz. Microsoft BI ve Oracle DM). Diğer bir çözüm yolu ise modelin gerektiği zamanlarda yeniden çalıştırılmasıdır. Dinamik verinin ortaya çıkardığı bir diğer problem ise, modelin çalışması esnasında veri tabanında ilgili satırların kilitlenmesi gerekliliğidir. Modellerin çalışma süreleri alışıldık SQL sorgularına göreli olarak çok daha uzun sürdüğü düşünüldüğünde, modelin çalıştırılması işletmenin günlük işlemlerinde ERP sistemlerinin başarımında gözle görünür bir düşüşün ortaya çıkmasına sebep olabilir. 14

26 2.5. Veri Ambarı Bir işletme içerisinde değişik amaçlara yönelik farklı uygulamalar çalıştırılabilmektedir. Müşteri hizmetleri için gelişmiş bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management) uygulamasına ihtiyaç duyan bir firma, muhasebe otomasyonunu farklı bir üreticinin ürününü kullanıyor olabilir. Bu her iki gereksinimin veri kümeleri Data Mart olarak adlandırılır[16]. Data Mart üzerine örnekleri artırabiliriz. Örneğin LDAP sunucusunda saklanan kullanıcı bilgisi ve organizasyon şeması Data Mart olarak adlandırabilir. LDAP üzerinde saklanan bu veriler, bir başka Data Mart olarak tarif edilebilecek Evrak Yönetim Otomasyonuna veri girişi sağlayabilir. Veri ambarı, data martların birleşimi olarak ifade edilir. Diğer bir ifade ile veri ambarı, işletimsel sistemlerin günlük işlemleri ele alırken ürettiği verilerin yönetildiği ve kalıcılığının sağlandığı ortamlardır Veri ambarı mimarisi Veri ambarı olarak ifade edilen sistemler çok sayıda farklı mimari seçeneği uygulamasının yanında, bir sistemin veri ambarı olarak ifade edilebilmesi için mutlaka taşıması gereken özellikler vardır. Bu açıdan tek bir veri ambarı mimari tanımı vermek mümkün olmasa da, veri ambarlarının mutlaka sahip olması beklenen mimari özellikleri sıralanabilir. Veri ambarı mimarisi ifadesi ile uç kullanıcıya sunulmak üzere hazırlanan bilgilerin geçtiği sürecin, yani veriler ile verileri üreten ya da kullanılan sistemler arasındaki iletişim ve gerçekleştirilen işlemlerin tamamının yapısı anlatılmaktadır. Bu yapı, birbiriyle ilişkili birkaç bölümden oluşmaktadır. Bu yapıları AYDOĞAN [8] şu şekilde tanımlamaktadır: Bilgi Erişim Katmanı : Uç kullanıcıyla doğrudan iletişime geçen katmandır. Uç kullanıcının her gün kullandığı Excel, Lotus, Focus, Access,... gibi araçlar bilgi erişim katmanında yer almakla birlikte çözümleme ya da sunum amacıyla kullanılacak olan rapor, çizelge, grafik ya da tabloların görüntülenmesi ya da çıktıların alınması gibi işlemler için kullanılan yazılım ve donanım da bu katmanda bulunmaktadır. 15

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 01-12-06 Ümit Akıncı Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 1 Fonksiyon Optimizasyonu Fonksiyon optimizasyonu fizikte karşımıza sık çıkan bir problemdir. Örneğin incelenen sistemin kararlı durumu

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ 1 1. GİRİŞ Trent, serinin genelinde yukarıya ya da aşağıya doğru olan hareketlere denmektedir. Bu hareket bazen düz bir doğru şeklinde olmaktadır. Bu tür harekete sahip

Detaylı

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA i GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMIYLA ATÖLYE ÇİZELGELEME Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2005 ANKARA ii Serdar BİROĞUL tarafından hazırlanan

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimsiz Öğrenmenin Temelleri Kümeleme Uzaklık Fonksiyonları Öklid Uzaklığı Manhattan

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman mhsatman@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi 2014.10.22 Doç.Dr.Mehmet Hakan Satmanmhsatman@istanbul.edu.tr Tedarik Zinciri

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gündem Gezgin Satıcı Problemi GSP'yi Çözen Algoritmalar Genetik Algoritmalar

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serileri IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere sahip değișkenlere zaman serisi adı verilmektedir. Genel olarak zaman serisi,

Detaylı

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Sürelerine Göre Tahmin Tipleri

Sürelerine Göre Tahmin Tipleri Girişimcilik Bölüm 5: Talep Tahmini scebi@ktu.edu.tr 5.1. Talep Tahmini Tahmin: Gelecek olayları önceden kestirme bilim ve sanatı. İstatistiksel Tahmin: Geçmiş verileri matematiksel modellerde kullanarak

Detaylı

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi. Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi. Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ İçerik İş Zekası Kavramı Tarihçesi İş Zekası Tanım, Kavramlar ve Gereklilik Dört-Katmanlı Veri Modellemesi

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY)

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) 1 DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA İKİLİK (DUALİTE-DUALITY) Doğrusal programlama modelleri olarak adlandırılır. Aynı modelin değişik bir düzende oluşturulmasıyla Dual (İkilik)

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Doğrusal programlama, karar verici konumundaki kişilerin

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimli Öğrenmenin Temelleri Karar Ağaçları Entropi ID3 Algoritması C4.5 Algoritması Twoing

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Genel İçerik Veri Madenciliğine Giriş Veri Madenciliğinin Adımları Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Kümeleme İşlemleri Kümeleme Tanımı Kümeleme Uygulamaları Kümeleme Yöntemleri Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 11 Hiperspektral Görüntülerde Kümeleme ve Sınıflandırma Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Sınıflandırma Sınıflandırma işleminin amacı, her piksel vektörüne bir ve

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür İş Zekası Sistemi İş Zekası Sistemi İş Zekâsı Sistemi kolay kullanılır, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirir, yöneticilere çok boyutlu, kurumsal bir görüş

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Genetik Algoritma 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Tabu Arama (Tabu Search) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Tabu Arama 1986 yılında Glover tarafından geliştirilmiştir. Lokal minimum u elimine edebilir ve global minimum u bulur. Değerlendirme

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Ara sınav - 25% Ödev (Haftalık) - 10% Ödev Sunumu (Haftalık) - 5% Final (Proje Sunumu) - 60% - Dönem sonuna kadar bir optimizasyon tekniğiyle uygulama geliştirilecek (Örn:

Detaylı

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Bu bölümde eşitsizlik kısıtlarına bağlı bir doğrusal olmayan kısıta sahip problemin belirlenen stasyoner noktaları

Detaylı

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş Benzetim 13. Ders Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş BENZETİM PAKETİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler: Modelleme esnekliği (bir modelin değişik parametrelerle yenilenebilmesi), Yeni model

Detaylı

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL)

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik biçiminde verilmesi durumunda amaca

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma Entropi Kavramı ID3 Algoritması C4.5

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

Doğrusal Programlama. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Doğrusal Programlama. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Doğrusal Programlama Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Doğrusal Programlama Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS E-Ticaret ve KKP IE 421 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş. 1.Hafta

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş. 1.Hafta SAYISAL ÇÖZÜMLEME Yrd.Doç.Dr.Esra Tunç Görmüş 1.Hafta Sayısal çözümleme nümerik analiz nümerik çözümleme, approximate computation mühendislikte sayısal yöntemler Computational mathematics Numerical analysis

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İÇERİK Sinir Hücreleri Yapay Sinir Ağları Yapısı Elemanları Çalışması Modelleri Yapılarına Göre Öğrenme Algoritmalarına Göre Avantaj ve

Detaylı

Algoritmalar. Arama Problemi ve Analizi. Bahar 2016 Doç. Dr. Suat Özdemir 1

Algoritmalar. Arama Problemi ve Analizi. Bahar 2016 Doç. Dr. Suat Özdemir 1 Algoritmalar Arama Problemi ve Analizi Bahar 2016 Doç. Dr. Suat Özdemir 1 Arama Problemi Sıralama algoritmaları gibi arama algoritmaları da gerçek hayat bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümünde

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu Sunan : Esra Nergis Güven İçerik Giriş Amaç ve Kapsam Sınıflandırma Geliştirilen Sistem

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ. DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:5 Rassal Değişken Üretimi

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ. DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:5 Rassal Değişken Üretimi 1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ. DR. SAADETTIN ERHAN KESEN Ders No:5 RASSAL DEĞIŞKEN ÜRETIMI Bu bölümde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan sürekli ve kesikli dağılımlardan örneklem alma prosedürleri

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (OPERATIONAL RESEARCH) ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SUNUM PLANI Yöneylem araştırmasının Tanımı Tarihçesi Özellikleri Aşamaları Uygulama alanları Yöneylem

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı Erol Şahin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Türkiye 2. ULUSAL GRİD ÇALIŞTAYI, 1-2 Mart 2007, TÜBİTAK,

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Sınıflandırıcıların Değerlendirilmesi Skorlar Karışıklık matrisi Accuracy Precision Recall

Detaylı

RASSAL SAYI ÜRETİLMESİ

RASSAL SAYI ÜRETİLMESİ Dr. Mehmet AKSARAYLI Ekonometri Böl. Simülasyon Ders Notları Rassal Sayı Üretilmesi RASSAL SAYI ÜRETİLMESİ Simülasyon analizinde kullanılacak az sayıda rassal sayı üretimi için ilkel yöntemler kullanılabilir.

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Bekleme Hattı Teorisi

Bekleme Hattı Teorisi Bekleme Hattı Teorisi Sürekli Parametreli Markov Zincirleri Tanım 1. * +, durum uzayı * +olan sürekli parametreli bir süreç olsun. Aşağıdaki özellik geçerli olduğunda bu sürece sürekli parametreli Markov

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 Bölüm 2 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 21 2.1 Doğrusal Programlamanın

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA EXCEL UYGULAMA Bu bölümde Excel ile ilgili temel bilgiler sunulacak ve daha sonra İstatistiksel Uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. İşlenecek Konular: Merkezi eğilim Ölçüleri

Detaylı