T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI SAĞLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR LABORATUARLARININ KURULMASI VE YAPILANDIRILMASI LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI MURAT SELÇUK DANIŞMAN: AYHAN AK İSTANBUL, 2008 Murat Selçuk I

2 ÖNSÖZ Bu araştırma, eğitim ve öğretimin kalitesini olumlu yönde artırabilmek üzere ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarının kurulması ve yapılandırılması üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü lisans bitirme tezi olarak hazırlanmıştır. Bilgisayar öğretmenleri ve Bilgisayar Formatörleri için yapılan bu araştırmada adı geçen uygulamalar, sunucu sistemleri üzerinde uygulamada fikir vermesi açısından uygulanıp denenmiştir. Fakat sınırlılıklardan dolayı ile bu çalışma üzerinde teorik düzeyde kalınmıştır. Bu araştırmada bana danışmanlık yaparak yardımcı olan Öğrt.Gör. Ayhan Ak a ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen aileme en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Murat Selçuk II

3 ÖZET Bu çalışma eğitim ve öğretimin kalitesini olumlu yönde artırabilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarının kurulması ve yapılandırılması üzerine hazırlanmıştır. Çalışmada birincil ve ikincil kaynak araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Belge tarama ve araştırması haricinde öğretmen görüşleri alınmıştır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı istatistiksel bilgiler alınmıştır. Bu çalışma Öğrencilerin E-portfolyolarının oluşturulması, öğrencilerin proje çalışmalarında birlikte çalışmaları ve bunun izlenmesi ve internet bağlantısının yetersiz kaldığı durumlarda internet uygulamalarının yere ağ sistemi üzerinden gerçekleşebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında teknik olarak yazılım altyapısı nasıl olması gerektiği konusu üzerine yapılmıştır. Bulgular ve yorumlar adlı bölümde araştırılan kaynaklar sıralanmış ve birbirleriyle bağlantıları açıklanmıştır. Tasarım bölümünde ise bulgular ve yorumlar bölümünde ki kaynaklar doğrultusunda kurulması düşünülen sistemin genel bir tasarımı yapılmıştır. Murat Selçuk III

4 İçindekiler ÖNSÖZ... II ÖZET... III BÖLÜM I... 1 GİRİŞ PROBLEM DURUMU PROBLEM CÜMLESİ ALT PROBLEMLER BİRİNCİ ALT PROBLEM İKİNCİ ALT PROBLEM ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEM ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SINIRLILIKLAR... 8 BÖLÜM II... 9 YÖNTEM ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VERİLERİN TOPLANMASI VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR BİRİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR İKİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR Murat Selçuk IV

5 BÖLÜM IV TASARIM ANALİZ İHTİYAÇ ANALİZİ GENEL DURUM ANALİZİ HEDEFLERİ ANALİZİ İŞ ANALİZİ İÇERİĞİN DÜZENİ SUNUCU AĞ YAPILANDIRMASI TCP/IP DNS DHCP KİMLİK DOĞRULAMA VE DİZİN ERİŞİMİ PORTAL İNTERNET ALTYAPISI Vekil(Proxy) Sunucu E-Posta Sunucusu Web Sunucu FTP Sunucu STRATEJİLER KURULUM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME GENEL DEĞERLENDİRME Murat Selçuk V

6 BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR ÖNERİLER EKLER EK İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BİLGİSAYAR DURUMLARI HAKKINDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ALINAN BİLGİ EK ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ KAYNAKÇA Murat Selçuk VI

7 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde problem durumu açıklanmış, problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın önemi ve sınırlılıklar belirtilmiştir. 1. PROBLEM DURUMU Bilgi, günümüz ekonomisinde toplumların rekabet güçlerini ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Bilgi ekonomisine geçişte eğitimden sağlığa kadar her alanda BT kullanılarak insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yaşam boyu eğitim öncelikli önem taşımaktadır (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). Yirminci yüzyılın en önemli buluşlarından olan bilgisayar; birçok alanda olduğu gibi, eğitimde de önemli değişim ve gelişmelere yol açmıştır. Bilgisayar ve ona dayalı bilişim teknolojileri, 20. yüzyılın son çeyreğine damgasını vurmuş ve 21. yüzyılda da, eğitim dahil her sahada, temel unsur olmaya devam edeceğinin işaretlerini vermektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüzde, sanayi toplumuna geçişte buharlı makinelerin rolünü, bilgi toplumuna geçişte bilgisayarlar üstlenmiştir. Bu gün bilgisayar, toplumun sürükleyici temel unsuru haline gelmiştir. Bu durumun eğitime yansımaları, daha çok eğitimde verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi, sürekli eğitim ve eğitimin zaman ve mekândan bağımsız olarak kitlelere yaygınlaştırılmasında bir araç olarak bilgisayarın kullanımı şeklinde olmuştur. Bunun sonucunda gelişmiş ülkeler, giderek eğitimde daha fazla bilgisayar kullanmaya başlamış ve hatta bilgisayar, eğitimde odak noktası haline gelmiştir (Özden, 1999). Bilişim, bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, öğretim yöntemlerinin aktarılması ve kullanılmasıdır. Bilişim Teknolojisi bilgisayar ve iletişim teknolojilerini; farklı biçimlerde oluşturulan verilere erişmek, bu verileri sorgulamak, değiştirmek veya saklamak için kullanılan teknolojinin bütünüdür. Buradaki veri tanımı bilgisayar ortamına aktarılabilen bilgileri içermektedir. Bilişim Teknolojisi Sınıfı, Bilişim Teknoloji ortamı olarak kabul edilen bilgisayar, yazıcı, yazılım gibi araçların bir arada toplandığı derslerin bilgisayar destekli ve Murat Selçuk 1

8 etkileşimli yapılmasına olanak sağlayan, okullarda oluşturulmuş eğitim ortamlarına denir (Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007). Yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayar teknolojisi, sadece geleceğin dünyasına birey yetiştirmede temel belirleyici olmakla kalmayıp, günümüzde de eğitim alanındaki sorunlara çözüm olarak, üzerinde önemle durulan bir seçenek haline gelmiştir. İnsanların giderek karmaşıklaşan toplumsal yaşama uyum sağlamaları, öğretme-öğrenme etkinliklerinin bireylerin gereksinimlerine uyarlanması ve verimli hale getirilmesi için de, eğitimde bilgisayardan yararlanmanın bir zorunluluk olduğu savunulmaktadır (Hızal, 1989). Bilgisayar, eğitimde hem araç hem de yöntem olarak kabul edilmektedir. Araç olarak kullanıldığında, öğretmenin diğer etkinliklerini desteklerken; yöntem olarak kullanıldığında, bir tür bireysel ve bağımsız öğrenmeyi sağlamış olur. Bilgisayar öğrencide herhangi bir baskı oluşturmamaktadır. Öğrenci, herhangi bir tehdide maruz kalmadan, gece gündüz onunla çalışabilmektedir. Ayrıca, aracın sabrı tükenmemekte, yorulmamakta ve bıkmamaktadır (Rıza, Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme, 2000). Eğitim sistemimizin ve özelikle ilköğrenimimizin karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için, eğitim sistemimizin bilimsel ve teknolojik bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Günümüzde en etkili teknolojik araçların başında bilgisayar gelmektedir. Bilgisayarın eğitimde kullanılması gerekliliği, hemen herkes tarafından tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Eğitimdeki sorunlara çözüm getirmek ve eğitimi teknolojik bir yapıya kavuşturmak üzere MEB, veli ve öğrencilerden gelen istekler, bilgisayarın yaygınlaşması sonucu ilgili firmaların baskıları ile hükümetlerin bilgisayar destekli eğitimi kalkınmanın bir şartı olarak görmelerinin bir sonucu olarak, eğitimde bilgisayarı gündeme getirmiştir (Rıza, Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi, 2001). BT kullanımı açısından gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki uçurum, yaşamın her alanına yansımaktadır. Bu teknolojilerdeki hızlı değişimler ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal çalkantılar içine sürüklerken, diğer yandan da yeni ekonomik süper güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile planlar yapmakta, Murat Selçuk 2

9 mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin Zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin tek yolu da eğitim ve öğretimdir (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, bu konuda eğitim kurumları, toplumun gerisinde kalmışlardır. Yaşam, her alanda giderek daha fazla bilgi teknolojilerine dayalı hale gelirken, okullar, büyük oranda geleneksel bir görünüm arz etmektedir. Bilgi toplumu için gerekli donanım ve kapasitede elemanlar yetiştirmesi beklenen okullar, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamama eleştirisi ile karşı karşıyadırlar. Bilgisayar eğitiminde gecikmenin en önemli nedeni, ekonomik yetersizlikler ve ilgililerin hazır olmaması gösterilmektedir. Türkiye, henüz sanayi toplumunun ihtiyaçlarına uygun insan modelini belirleyemeden, şimdi bilgi toplumunun insan tipini belirleme sorumluluğu altındadır (Özden, 1999). Türkiye 21. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için Milli Eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır. Bu yapılanma, BT ile toplumumuzun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmelidir (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasıyla, 1940 lardan beri ilk kez uluslararası mukayeseli, bütünsel bir değişim projelendirildi. Katı davranışçı programdan bilişsel ve yapılandırıcı bir yaklaşıma geçildi. Yeni program, Bilişim teknolojilerini amacı doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma, Birlikte çalışma ve iletişim kurma gibi öğelere odaklanırken Klasik ölçme ve değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teşvik eder (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Müfredat Tanıtım), 2005). Bilişim Teknolojileri nin 21. Yüzyıl ın Bilgi Toplumu nu yaratmada anahtar rolü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Konunun önemini fark eden irili ufaklı birçok devlet son yıllarda BT ye büyük yatırımlar yaparak dünyada lider roller üstlenmeye çalışmaktadır. Zira hızla ilerleyen bu teknolojilerin herhangi bir dalında elde edilecek üstünlük uluslararası arenada stratejik olarak önemli avantajlar sağlamaktadır (Türkiye 2.Bilişim Şûrası AR-GE Sonuç Raporu, 2002). Murat Selçuk 3

10 Avrupa Birliği (AB), Türkiye nin de dahil olduğu bir proje ile üye ülkelerde teknoloji kullanımını özendirmek için, E- Avrupa Eylem Planı oluşturmuştur. Türkiye, e-avrupa + Eylem Planı çerçevesinde, yıllarını kapsayan bir zaman dilimi içerisinde, eylem planını uygulamayı taahhüt etmiştir. Ancak bu güne kadar gerekli çalışmalarda geç kaldığı için, AB fonlarından bu konuda yararlanamamıştır. Aday ülke olarak, her alanda olduğu gibi, eğitim alanındaki standartlarına yaklaşmayı hedef olarak kabul ettiğimiz AB de ilköğretim okullarında her 13.2 öğrenciye bir bilgisayar ve her 32.9 öğrenciye de internete bağlı bir bilgisayar düşmektedir. Türkiye deki ilköğretim okullarında durum ise, 2001 yılı itibarıyla, öğrenci, bilgisayar ve 87 öğrenciye bir bilgisayar şeklindedir. MEB, kısa vadede 4 bin, orta vadede 10 bin, 2023 yılına kadar ise, tüm okulların bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatılması, bu donanımın yaygın ve etkin olarak kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). BT açısından okul öncesi, ilk ve orta öğretimde mevcut durumun tespiti yapılırken eğitimin niteliğine ve niceliğine ilişkin boyutlar incelenmiş, politika ve stratejilerin önerilmesinde de bu boyutlar temel alınmıştır. Raporda okulların BT ye sahiplik durumu ve bu teknolojilerden eğitim yönetiminde ve ulusal müfredatın belirlenmesinde yararlanma durumu ele alınmıştır (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). Ülkemizdeki toplam okul sayısı yaklaşık 59 bin, örenci sayısı 16 milyon ve öğretmen sayısı 600 bindir. Milli Eğitim Bakanlığı/Eğitek tarafından hazırlanan Eğitim Teknolojileri Sayısal Veriler adlı çalışmanın 2001 tarihli baskısına göre Türkiye genelindeki tüm okullarda toplam yaklaşık 159 bin adet bilgisayar, 7 bin adet BT laboratuarı vardır. Üstte anılan bilgisayarların yaklaşık 7 bin adedi Internet bağlantısına sahiptir. Bu istatistiğin daha günceli mevcut MEB WEB sayfasında grafiksel olarak sunulmaktadır. Buna göre toplam bilgisayar sayısının 185 bin adet civarına ulaştığı görülmektedir (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). Temel Eğitim Projesi (TEP) kapsamında MEB tarafından hazırlanan dokümana göre projenin birinci fazında 2,802 okula 3,188 BT sınıfı, 3,186 öretmen bilgisayarı, 2,731 yönetici bilgisayarının kurulması ve 22,854 kırsal bölge okuluna bilgisayar satın alınması BT in eğitime entegrasyonu başlangıç çalışmaları açısından, bu projenin ana parçalarından olmuştur. BT sınıfları bulunan okullara yazılım ve Internet bağlantısı da sağlanmıştır, ancak kullanımlarının Murat Selçuk 4

11 yeterliliği istatistiksel olarak ölçülmemiş olsa da yeterli olduğunu söylemek güçtür. Bunun nedenleri, yazılımların sayı ve içerik olarak yetersiz olması ve öğretmenlerin BT sınıflarını kullanmada yeterince istekli ve donanımlı olmamaları olarak değerlendirilebilir. Okul öncesi açısından bakıldığında da bilişim teknolojilerinden özellikle bilgisayar sahipliği konusunda bazı adımların atıldığı görülmektedir. Ancak, bu düzeyde hizmet veren resmi, özel ya da diğer statülerdeki tüm okulların toplam 1657 adet olduğu, buna karşın bu düzeydeki okullarda toplam 493 bilgisayar bulunduğu düşünülürse okul öncesi bilişim sahipliği açısından da hala ciddi yatırımlar gerektiği açıklık kazanacaktır. MEB in anaokullarını açarken uyguladığı standart anaokulu malzemesinin içinde bilgisayar bulunmaktadır; bu zorunluluk nedeniyle açılan her anaokulunun belli sayıda bilgisayarı da sağlamak yükümlülüğü bulunmaktadır. MEB in bir başka uygulaması olan MLO Projesi (Müfredat Laboratuar Okulları) kapsamında ise 23 ilde hemen her türlü teknolojiye sahip 208 tane MLO açılmıştır. Bu okulların 147 tanesi ilköğretim okulu, 53 tanesi Anadolu lisesi ve genel lise, 8 tanesi Anadolu öretmen lisesidir. Bu okulların içinde ayrı bilgisayar laboratuarları olmakla birlikte, sınıflarda kullanılabilecek her türlü teknolojik araç gereç de mevcuttur. Bu okulların amacı teknolojiyi sınıfta etkin olarak kullanarak; teknoloji ile örencileri birleştirmektir (Türkiye 2.Bilişim Şûrası Eğitim Sonuç Raporu, 2004). Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarının internet bağlantıları görüşmeleri sonucunda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 5 Aralık 2003 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda 31 Ekim 2004 tarihine kadar okul/kurumumuza 2007 yılı sonuna kadarda da yaklaşık adet okul/kurumumuza ADSL internet erişimi sağlanmıştır. Buna bağlı olarak; Lise ve dengi okulların % 95' inin (Lise ve dengi okulların öğrencilerinin %99'u), İlköğretim okulların % 59'unun (İlköğretim okullarının öğrencilerinin %93'ü) olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve bilgisayarın İNTERNET erişimi sağlanmış bulunmaktadır. Bağlantısı gerçekleştirilemeyen; ADSL internet erişimi sağlanması mümkün olmayan okul/kurumumuza Uydu İnternet erişimi sağlanması amacıyla Türksat A.Ş. tarafından çalışmalar başlatılmış olup 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. ADSL internet erişimi sağlanması mümkün olan okul/kurumumuza da Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ADSL alt yapı çalışmaları başlatılmış olup 2008 yılı sonuna kadar ADSL internet erişimi sağlanması planlanmaktadır (http://www.meb.gov.tr, 2008). Murat Selçuk 5

12 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde kurulan Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı nın 2005 ve 2006 eylem planı kapsamında aldığı kararlardan bazılar; 2005 yılı eylem planı raporunda gelecekte e-öğrenme uygulamalarına temel teşkil edebilecek kararlar özetle şöyledir: Temel Eğitim Projesi II. Faz kapsamında 3000 ilköğretim okuluna 4000, Avrupa Yatırım Bankası kaynakları ile 1400 ilköğretim okuluna 1400 Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulması. Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde 1000 okula Bilgi Teknolojileri (BT) sınıflarının kurulması, Farklı kurum ve kuruluşların desteği alınarak BT sınıflarının kurulması. Eylem planının 2006 yılı kararları ise özetle; Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesinin desteklenmesi. Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımının etkin hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması. Okulların internete erişim olanaklarının geliştirilmesi. Tüm okullara hızlı internet erişimi sağlanması çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması. Eğitim portalı kurulması, portalın öğrenci, öğretmen, veli ve ilgili tarafların kullanımına açılması, okullara eğitim yazılımları sağlanması. DPT tarafından 2005 ve 2006 eylem planı çerçevesinde eğitime yönelik alınan kararlar bilgi teknolojilerinin gerek yaygınlaştırılması ve gerekse eğitim amaçlı kullanımının sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle eylem planı çerçevesinde alınan karalar taviz verilmeden uygulamaya geçirilmelidir. Ancak ne var ki Türkiye de başta yetişmiş öğretim teknoloğu olmak üzere yetişmiş teknik kadronun çok sınırlı oluşu, okullara gönderilen bilgi teknolojilerinden birçoğunun etkili biçimde kullanılmadan atıl duruma gelmesine neden olabilmektedir. Fakat bu temel sorunun giderilmesinde eğitim fakülteleri bünyesinde açılmış olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü mezunları ciddi destek sunabilecek Murat Selçuk 6

13 niteliktedirler. Bilişim teknolojilerinin bilinçli kullanımında okul dışında, başta ebeveynler olmak üzere çevre faktörü önemelidir. Dolayısıyla, bu bağlamda toplumsal bilinç oluşturulması gerekmektedir (GÖKDAŞ & KAYRİ, 2005). MEB, bilgi toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için bu konuda önemli adımlar atmasına rağmen, bilgisayarla eğitim ve okulların bilgisayarlaşması konusunun önemli sorunlarla karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Bu sorunların önemli bir kısmı kaynak ve ekonomik zorluklara bağlı olarak ilköğretim okullarındaki bilgisayar ve donanımlarının sayı ve nitelik olarak yetersizliği ile ilgilidir. Okullardaki bilgisayar altyapısının yeterliği ve sorunları konusunda Kılıçer (1999), Gürol ve Gök (2002) ile Akpınar ve diğerlerinin (2001) yaptıkları araştırmalarda, okullarda, bilgisayar ve donanımının yetersiz olduğu, genellikle her bilgisayara birden fazla öğrencinin düştüğü, bilgisayar laboratuarının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu ve mevcut imkânların da, eğitimde etkili kullanılamadığı saptamıştır. Bu araştırmalarda, genellikle her okulda bir bilgisayar bulunduğu fakat bilgisayar sayısı ve donanım sisteminin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu tespit edilmiştir (AKPINAR & TURAN, 2002). 2. PROBLEM CÜMLESİ Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarının, eğitimin kalitesini artırabilmek amacı ile sisteminin kurulumu ve yapılandırması nasıl olmalıdır? 3. ALT PROBLEMLER 3.1. BİRİNCİ ALT PROBLEM Öğrencilerin E-portfolyolarının oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında teknik olarak yazılım altyapısı nasıl olmalıdır? 3.2. İKİNCİ ALT PROBLEM Öğrencilerin proje çalışmalarında birlikte çalışmaları ve bunun izlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında teknik olarak yazılım altyapısı nasıl olmalıdır? Murat Selçuk 7

14 3.3. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEM Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında internet bağlantısının yetersiz kaldığı durumlarda internet uygulamalarının yerel ağ sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi nasıl olmalıdır? 4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında eğitim ve öğretimin kalitesini olumlu yönde artırmak üzere, öğrencilerin e-portfolyolarını oluşturabilmeleri, öğrencilerin proje çalışmalarında birlikte çalışması ve bunun izlenmesi ve internet altyapısının yetersiz kaldığı durumlarda internet uygulamalarının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için bilgisayar laboratuarlarındaki yazılımsal altyapının kurulmasını anlatmaktadır. 5. SINIRLILIKLAR Bu araştırma, araştırmacıların ulaşabildiği kaynaklar ile sınırlanmıştır. Bu araştırma, MEB 'nın denetimi altında bulunan okullardaki bilgisayar laboratuarlarının teknik donanımı ile sınırlanmıştır. Murat Selçuk 8

15 BÖLÜM II YÖNTEM Bu bölümde; araştırmanın modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, araştırmada kullanılan veri toplama teknikleri, toplanan verilerin nasıl işlendiği ve çözümlendiği yer almaktadır. 1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Bu araştırmada öncelikle ikincil kaynak araştırmasının yanı sıra birincil kaynak araştırması yöntemleri kullanılmıştır. İkincil Kaynak Araştırması: İkincil kaynak araştırmasında, genellikle başka amaçlarla toplanmış veri ve bilgiler araştırma sorusunu cevaplamak için bir araya getirilir, özetlenir, analiz edilir ve değerlendirilir (Day, 1997). Bu veri ve bilgiler, kitaplar, süreli yayınlar, tezler, başvuru eserleri, resmi yayınlar ve özel belgelerden elde edilebilir (http://www.akademikdestek.net, 2008). Birincil kaynak araştırması: Birincil kaynak araştırmasında veri ve bilgiler bizzat araştırmacı tarafından gözlem, deney, anket ve görüşme teknikleri yardımı ile toplanır (Kurtuluş,1989). Fakat bu yöntem ikincil kaynak araştırmasına göre oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır. Dolayısıyla birincil kaynak araştırmasına geçmeden önce daha önce yapılmış araştırmaların incelenmesi gerektiği söylenebilir. Ancak ikincil kaynak araştırmasının yeterli olmadığı durumlarda birincil kaynaklara başvurulmalıdır (http://www.akademikdestek.net, 2008). 2. VERİLERİN TOPLANMASI Araştırma sırasında verilerin toplanması aşamasında doküman inceleme yöntemi ve ilköğretim bilgisayar öğretmenleri ile yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılmıştır. İlk aşamada araştırma konusu olan eğitimde bilgisayar laboratuarı kurulumu konusu hakkındaki dokümanlara ulaşılmıştır. Bulunan dokümanlar kontrol edilip anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra araştırma konusu ile ilgili bilgiler analiz edilmiş ve araştırmada kullanılmıştır. Murat Selçuk 9

16 3. VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI Elde edilen dokümanlardan bulunup analiz edilen bilgiler araştırmanın alt problemlerinin yorumlandığı bulgular ve yorum bölümünde açıklanmıştır ve tasarım bölümünde yapılmak istenilen çalışmanın tamamı anlatılmıştır. Murat Selçuk 10

17 BÖLÜM III BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için toplanan verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. 1. BİRİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR Araştırmanın birinci alt problemi Öğrencilerin E-portfolyolarının oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında teknik olarak yazılım altyapısı nasıl olmalıdır? olarak belirlenmiş ve probleme bu bölümde çözüm aranmıştır E-portfolyo Nedir? Teknoloji alanındaki gelişmeler ve Internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve sunulmasına olanak sağlamıştır. Bütün bu gelişmeler e-portfolyo uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler tarafından oluşturulan özgün ürünlerin, elektronik ortamda dijital olarak bir araya getirilerek, kaydedilip saklanması Elektronik Ürün Dosyası (E-Portfolyo) olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile e-portfolyo, bireysel ürünlerin web-tabanlı koleksiyonudur (Gülbahar & Köse, 2006). E-portfolyolar, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyinin değerlendirilmesi, dönüt verilmesi ve öğrencilerin geleceğe dönük çalışmalarda yönlendirilmesi gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. Genellikle üç farklı amaç için geliştirilir: 1. Öğrenme Portfolyoları (gelişim amaçlı): Profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla kullanılan biçimlendirmeye yönelik değerlendirme amacıyla kullanımıdır. 2. Değerlendirme Portfolyoları (değerlendirme amaçlı): Performansa dayalı düzey belirleyici değerlendirme amacıyla kullanımıdır. 3. Çalışma Portfolyoları (sunum amaçlı): Kariyer edinme arayışının elektronik dosya ve projelerin gösterimi ile desteklenmesidir (Gülbahar & Köse, 2006). Murat Selçuk 11

18 Uzun süreli çalışmaları içeren e-portfolyolar, eğitimde öğrencinin öğrenme sürecini elektronik ortamda gözlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. Öğrenci değerlendirmesinde e-portfolyo kullanımı öğrenim sürecini farklı şekillerde destekler. E- portfolyonun oluşturulma sürecinde alınan yönlendirme, yapılan işbirliğine dayalı çalışmalar, öğrencinin kendini ifade etme yöntemi olarak portfolyonun hazırlanması ve bu ürüne ilişkin detaylı dönüt alınması, öğrencilerin öğrenme sürecini etkileyen son derece önemli faktörlerdir (Gülbahar & Köse, 2006). E-portfolyonun oluşturulması ile başlayıp, sunulması ile biten süreçte öğrenciler, toplama, seçme, yansıtma, yönlendirme ve sunma gibi çok farklı aşamaları gerçekleştirmektedir. Toplama ve seçme sürecinde öğrenciler ön bilgileri ile yeni öğrendikleri bilgiyi ilişkilendirme fırsatı bulurlar. Yansıtma sürecinde öğrenci içeriği somutlaştırma ve yeterliklerinin farkına varma fırsatı bulur. Yönlendirme, öğrencinin kriterleri ve başarı göstergelerini karşılaştırma olanağı bulduğu aşamadır. Sunma ise, farklı çoklu ortam seçeneklerinin bir arada kullanılabildiği, teknik konularda öğrencinin kendini geliştirebildiği öğrenci merkezli bir etkinliktir (Gülbahar & Köse, 2006). Son yıllarda teknolojinin her alana getirdiği kolaylıklar öğretmenlerin çalışmalarını daha kolay biriktirebilecekleri ve düzenleyebilecekleri portfolyoları bilgisayar ortamında hazırlayabilecekleri düşüncesini doğurmuştur. Elizabeth (1998) elektronik portfolyolarla geleneksel portfolyoları şu şekilde karşılaştırmaktadır: (akt. Barlett, 2002) (Korkmaz & Kaptan, 2005). Bir elektronik portfolyo geleneksel portfolyoya benzemektedir fakat elektronik portfolyolar özellikle teknoloji bilgisini ve becerisini gerektirir. Ayrıca elektronik portfolyolar geleneksel portfolyolardan farklı olarak hipermedya programları, veri tabanı, kelime işlemci yazılımları, web tasarım programları, gibi elektronik medya kaynaklarının bir bileşimini kullanmayı gerektirir. Elektronik portfolyolar bir bilgisayar diskinde saklanır, bir CD-ROM ya da Home Page de da toplanır, gerektiğinde ve istenildiğinde üzerinde kolayca düzeltme yapılabilir, taşınması kolaydır (p.4) (Korkmaz & Kaptan, 2005). Sheingold (1992) elektronik portfolyo kullanmanın nedenlerini şöyle açıklamaktadır. Elektronik portfolyolar; Murat Selçuk 12

19 Kolay ulaşılabilir, taşınabilir, bölünebilir, denetlenebilir, geniş bir kitleyle paylaşılabilir. Performans, tekrar gözden geçirilebilir. İstenildiğinde daha kolay ve daha kısa sürede düzeltme yapılabilir, organize edilebilir. (Korkmaz & Kaptan, 2005) Bunların dışında e-portfolyo kullanmanın farklı yararları da vardır: E-portfolyo oluşturma süreci okuldaki tüm bireylerin öğrenim kazanımlarını ve beklentilerini açıkça ortaya koymaya teşvik eder. Tüm e-portfolyo oluşturma süreci boyunca öğrenciler, öğrenme düzeylerini yansıtmaları için desteklenirler. Öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarına ilişkin dönüt verme ve onları yönlendirme fırsatı bulurlar. E-portfolyolar, öğrenme materyallerinin organize edilerek öğrencilerin bireysel gelişimini sergilemesini sağlarlar. Öğrenciler, çoklu ortam bileşenlerinden istediklerini kullanabilir ve böylece Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusundaki becerilerini geliştirme olanağı bulurlar. Öğrenci çalışmaları, öğretmenleri, arkadaşları ve diğer ilgili kişiler tarafından rahatça paylaşılabilir ve dönüt alınabilir bir biçim alır. Öğrenciler, çalışmalarını okuldan uzakta bile olsalar teslim etme şansına sahiptir, aynı şekilde öğretmenlerde istedikleri yerden çalışmaları kontrol edebilirler (Gülbahar & Köse, 2006) E-portfolyo Kullanımı E-portfolyolar, öğrenci-merkezli ortamlar oluşturarak öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin bireysel proje veya ürünler yerine öğrenmeye odaklanması sağlanmaktadır. Farklı bir ifade ile e-portfolyolar, öğrenme sürecinin sonucu değil, parçasıdır. Bu nedenle e-portfolyolar çok farklı ürünler içerebilirler. Bilgisayar yazılımları kullanılarak hazırlanmış web sayfaları, raporlar, sunumlar, makaleler, animasyonlar, filmler, ses dosyaları, grafikler, diğer web kaynaklarına bağlar, kavram haritaları, posterler ve öğrencilerin hazırlaması beklenen tüm ürünleri içerebilir. Murat Selçuk 13

20 Gerçek örnekler içerdiği ve öğrenilenleri yansıtma olanağı tanıdığı için e-portfolyolar, otantik değerlendirme fırsatı sunarak, öğrenme açısından özellikle yetişkinler için belirli yararlar sağlamaktadır (Gülbahar & Köse, 2006). Özellikle dönem boyunca yaşanan süreç adım adım veya belli sürelerde ortaya çıkan ürünler ayrı ayrı değerlendirilmek istenirse e-portfolyo yaklaşımı son derece uygun olacaktır. Değerlendirme, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanıldığı derslerde geleneksel değerlendirme yöntemlerinin kullanılması çok uygun olmamaktadır. Özellikle proje tabanlı öğretim yönteminin kullanıldığı derslerde amaç süreci ve sonucu değerlendirmek olduğundan, e-portfolyo yaklaşımını kullanmak etkili sonuçlar vermektedir (Gülbahar & Köse, 2006) E-portfolyo Sisteminin Teknik Altyapısı? E-portfolyosunu takip etmek istediğimiz bütün öğrenciler için Şekil 1 deki gibi bir klasör yapısında, 1-8 basamak arasında ayrı yapılarda merkezi olarak bir bilgisayarda depolanan ve ulaşılabilinen bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul içinden ve okul dışından herhangi bir bilgisayardan bu merkeze ulaşabildikleri, bir sistem için öncelikle bir sunucu kurulması gerekmektedir. Sistemin dışarı açılması daha üst düzey bir sunucu donanıma ihtiyaç olurken, iç ağdan ulaşılabilir olması için Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarındaki öğretmen bilgisayarları donanım özellikleri yeterli olmaktadır. Öğrenci 1.Basamak 2.Basamak 3.Basamak 4.Basamak 5.Basamak 6.Basamak 7.Basamak 8.Basamak 1.dönem 1.dönem 1.dönem 1.dönem 1.dönem 1.dönem 1.dönem 1.dönem 2.dönem 2.dönem 2.dönem 2.dönem 2.dönem 2.dönem 2.dönem 2.dönem Şekil 1.Öğrenci Dosyalama Yapısı Öğrenci merkezi sunucu üzerindeki kendi kişisel depolama alanına sahip olabilmesi ve buna erişebilmesi için TCP/IP protokolünü kullanan bir ağ sistemi, sistemde güvenli bir biçimde oturum açabilmesi için bir kimlik doğrulama düzeni, kimlik doğrulamanın Murat Selçuk 14

21 çalışabilmesi için bir DNS Server ve TCP/IP protokolü üzerinde haberleşebilmek için ip yapılandırmasının otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan bir DHCP Server Sistemine ihtiyaç vardır TCP/IP Protokolü TCP/IP TCP/IP'nin kökleri 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Araştırma Projeleri Ajansının (Advanced Research Projects Agency, AKPA) yürüttüğü paket anahtarla-malı ağ deneylerine kadar uzanır. TCP/IP'nin yaratılmasını sağlayan proje, ABD'deki bilgisayarların bir felaket anında da ayakta kalabilmesini, birbirleriyle İletişiminin devam etmesini amaçlıyordu. Şimdi baktığımız zaman projenin fazlasıyla amacına ulaştığını ve daha başka şeyleri de başardığını görüyoruz. TCP/IP'nin tarihi aynı zamanda Internet'in tarihidir, internet ile TCP/IP ayrılmaz kardeşlerdir. TCP/IP, Internet'in temelidir (Yıldırımoğlu, 2000) Neden TCP/IP Protokolü? TCP/IP, hız olarak yavaş olmasına ve kolay yapılandırılamamasına karşın şu andaki tek seçenektir. Çünkü TCP/IP, Internet'in kullandığı protokoldür. Internet'in yaygınlaşmasıyla birlikte de yaygınlaşmıştır (Yıldırımoğlu, 2000) TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol ifadesinin kısaltması. Türkçe'si "iletim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü" oluyor. Protokol belli bir işi düzenleyen kurallar dizisi demek (Yıldırımoğlu, 2000). TCP/IP ile kurulan bir bilgisayar ağında bir bilgisayarı üç parametre ile tanımlarız. Bu parametreler: Bilgisayarın adı IP adresi MAC adresi (Media Access Control: Ortama Erişim Adresi) şeklindedir. TCP/IP protokoller kümesi bu üç parametreyi kullanarak bilgisayarları birbirine bağlar (Yıldırımoğlu, 2000). Murat Selçuk 15

22 Kimlik Doğrulama ve Dizin Erişimi Ağ Kimlik Doğrulaması Etkileşimli oturum açma kullanıcının yerel bilgisayar veya Active Directory hesabı için kimliğini doğrular. Ağ kimlik doğrulaması kullanıcının erişmeye çalıştığı herhangi bir ağ hizmeti için kimliğini doğrular. Bu tür bir kimlik doğrulamasını sağlamak için, güvenlik sisteminde aşağıdaki kimlik doğrulama mekanizmaları vardır: Kerberos V5, ortak anahtar sertifikaları, Güvenli Yuvalar Katmanı/Aktarım Katmanı Güvenliği (SSL/TLS), Özet ve NTLM (Windows NT 4.0 sistemleriyle uyumluluk sağlamak için). Çoklu oturum açma, kullanıcıların kimlik bilgilerini tekrar tekrar girmek zorunda kalmadan ağdaki kaynaklara erişmesine olanak sağlar. Windows Server 2003 ailesinde, kullanıcının ağ kaynaklarına erişmek için kimliğini bir kez doğrulaması yeterli olur; ondan sonra kullanıcının kimlik doğrulama işlemi yapması gerekmez (http://bilgibook.info/, 2008) Dizin Erişim Protokolü Active Directory istemcileri, ağda oturum açarken ve paylaştırılmış kaynakları ararken etki alanı denetleyicileri ile iletişim kurmalıdır. Etki alanı denetleyicilerine ve genel kataloglara erişim, Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) kullanılarak gerçekleştirilir (http://technet2.microsoft.com, 2005). LDAP, TCP/IP ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir iletişim kuralıdır. LDAP, dizin istemcisinin, dizin sunucusuna nasıl erişebileceğini ve istemcinin dizin işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini ve dizin verisini nasıl paylaştıracağını tanımlar. LDAP standartları, IEFT (Internet Mühendislik İşleri Grubu) çalışma grupları tarafından konmuştur. Active Directory, LDAP öznitelik taslak özelliklerini ve LDAP sürüm 2 ve 3 ile ilgili IEFT standartlarını uygular. Adından da anlaşıldığı üzere, LDAP, diğer karmaşık dizin erişim iletişim kurallarına gerek kalmadan, dizin hizmetlerine erişim için verimli bir yöntem olarak tasarlanmıştır. LDAP bir dizindeki bilgileri sorgulamak ve değiştirmek için hangi işlemlerin yapılabileceğini ve dizindeki bilgilere nasıl güvenli bir biçimde erişilebileceğini tanımladığından, dizin nesnelerini bulmak veya sıralamak ve Active Directory yi sorgulamak veya yönetmek için LDAP hizmetini kullanabilirsiniz (http://technet2.microsoft.com, 2005). Murat Selçuk 16

23 Ldap Nedir? LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) LAN hizmetlerinin yerelleştirilmesi için ortaya çıkmış bir ikincil sistemdir. X.500 dizinlerinin gerektirdiği 7 katmanlı OSI katmanı yerine hafifleştirilmiş (lightweight) olan 4 katmanlı TCP/IP kullanılmıştır. Genel olarak bu dizin ifadesi LDAP'in yapısı ve içerdiği bilgi itibari ile "database" olarak adlandırılmaktadır. Dizin ifadesi aslında dizinin içerdiği belirli bir sıradaki her bir nesne hakkında bilgi veren bir liste şeklinde açıklanmaktadır. LDAP yapısı genelde sari sayfalar ile özdeşleştirilmektedir. Şöyle ki sarı sayfalarda bilgi belirli bir sırada dizilmiştir ve bu tip sari sayfa katalogları bir matbaa'da basılır ve daha sonra isteyen ya da izin verilen herkes bu listeden aradığını bulur. Bulunan sahisin hakkındaki bilgiler sahisin telefonunu, ev adresini, vb. vermektedir (Şen, 2001). LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), bir nevi dizin servisi standardıdır. Dizin servisleri hiyararşik bir yapıda (dizin yapısında), veriye merkezi olarak ulaşılması için düşünülmüş bir nevi veritabanı hizmeti veren sistemlerdir. Açık sistem olması dünya üzerinde global olarak erişilebilir bilgi kaynakları oluşturulabilmesini sağlar. Bunu yaparken coğrafi yapı (ülke, şehir), kurum içi organizasyon ve diğer özellikleri içeren hiyerarşik bir yapı kullanır. Özellikle kurum içi organizasyon ve personelin kayıtlarının tutulabileceği elverişli bir ortam sunar. Bir kurumda çalışan veya bir üniversitede okuyan öğrencilere çeşitli servisler sunmanız gerekir. Bunun için her servisin üzerinde çalıştığı makinada ayrı ayrı kullanıcı hesapları açmanız gerekebilir. Böyle olunca sistemin ve kullanıcıların yönetimi zorlaşır. LDAP kullanarak bu sorun çözülebilir. Kuruma giren personel için LDAP sunucusuna tek bir entry eklersiniz ve LDAP desteği veren servislerin bu sunucu üzerinden kullanıcı bilgilerine erişim ve doğrulama yapmalarını sağlayabilirsiniz. (http://www.ulakbim.gov.tr/) Aktif Dizin Etki alanı (domain) bir grup bilgisayarın bir araya gelmesiyle oluşan belli kurallar ve politikalarla bir merkezden yönetilen kontrollü ağ yapısıdır. Etki alanları yetkili yöneticileri tarafından idare edilirler. Bu kişiler etki alanına bilgisayar ekleme/çıkarma, kural koyma/uygulama, kullanıcı yaratma/silme vb. gibi etki alanının işlemesi için gerekli görevleri Murat Selçuk 17

24 yerine getirirler. Her etki alanında kontrol işlevini yerine getiren özel bilgisayar(lar) bulunmaktadır. Bunlara Etki Alanı Kontrolcüsü ü (Domain Controller, DC). DC etki alanını oluşturan bilgisayarlar, kullanıcı hesapları, yazıcılar gibi tüm nesnelerin (Domain objects) bilgilerinin tutulduğu ortak veritabanıdır (Önel, 2008). Etki alanının çalışma grubu yapısına kıyasla en çok öne çıkan özelliği güvenliktir. Bir çalışma grubuna katılmak isteyen herhangi birinin yapması gereken tek şey bilgisayar ayarlarından çalışma grubu kutucuğuna o grubun ismini yazmaktır. Bir etki alanına katılabilmek (üye olabilmek) için ise yetkili bir yöneticinin onayına ihtiyaç vardır. İsteyen herkes bir etki alanına katılamaz. Aktif dizin servisinin yerine getirdiği 3 önemli görev bulunmaktadır: (Önel, 2008) Ağ kaynaklarını organize eder: Ağ kaynaklarına ait bilgilerin düzenli bir yapı içerisinde tutulması ağ ortamında kaynak paylaşımı ve kullanımı işinin sorunsuz gerçekleşmesi açısından gereklidir. Ağ kaynaklarının bir merkezden yönetilmesini sağlar: Ağ yöneticileri aktif dizinin sağladığı servisleri kullanarak merkezi olarak ağ kaynaklarını yönetirler. Kullanıcı hesapları, bilgisayarlar ve diğer ağ nesneleri ile ilgili pek çok işlemi etki alanı kontrolcüleri üzerinden gerçekleştirirler. Ağ kaynaklarına erişimi kontrol eder: Aktif dizinde kullanıcılar etki alanına bir kez giriş yaparlar ve ondan sonra sahip oldukları hakların izin verdiği ağ kaynaklarına erişirler (single sign-on). Kullanıcıların ağ kaynakları üzerinde sahip oldukları haklarla ilgili sistem bilgisi aktif dizin tarafından tutulur. Bu sayede aktif dizin ağ kaynakları erişiminde merkezi bir erişim kontrolü sağlar (Önel, 2008). Ağdaki kaynaklar aktif dizin için birer nesne olarak kabul edilirler ve bunlara AD kurulu ağlarda Aktif Dizin Nesnesi denir. Aktifi dizin nesneleri (Önel, 2008): Kullanıcı hesapları (kullanıcı yada bilgisayar grupları) Gruplar Bilgisayarlar Yazıcılar Murat Selçuk 18

25 Sunucular Etki alanları Siteler DNS DNS Nedir? DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini IP'ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Host ismi, tümüyle tanımlanmış isim (fully qualified name) olarak da bilinir ve hem bilgisayarın ismini hem de bilgisayarın bulunduğu internet domainini gösterir. Şu anda inanılması güç ama 1984 yılına kadar DNS diye bir şey yoktu, "Peki, o yıla kadar host ismi-ip adresi çözümlemesi nasıl yapılıyordu?" diye sorabilirsiniz. Bu İş İçin HOSTS adında bir metin dosyası (text dosyası) kullanılıyordu. Internetteki bilgisayarların isimleri ve IP adresleri bu dosyaya elle kaydediliyordu. Internet'teki bilgisayarların herbirinde bu dosyanın bir kopyası bulunmaktaydı. Bir bilgisayar bir başka bilgisayara ulaşmak istediğinde bu dosyayı inceliyor, eğer dosyada o bilgisayarın kaydı bulunuyorsa IP adresini alıyor ve iletişime geçiyordu. Bu sistemin iyi işleyebilmesi için HOSTS dosyası içeriğinin hep güncel kalması gerekiyordu. Bunu sağlamak için de dosyanın aslının saklandığı ABD'deki Stanford Üniversitesine belli aralıklarla bağlanarak kopyalama yapılıyordu. Ama Internetteki bilgisayarların sayısı arttıkça hem bu dosyanın büyüklüğü olağanüstü boyutlara ulaşmaya başladı, hem de Internetteki bilgisayarların dosyayı kopyalamak için yaptığı bağlantı Stanford'daki bilgisayarları kilitlemeye başladı. Tek bir HOSTS dosyası kullanmanın bir başka kötülüğü de şuydu: Bütün bilgisayarlar aynı düzeyde yer aldığı için bir bilgisayar isminin bütün Internette bir eşinin daha bulunmamasını sağlamak gerekiyordu. Bu sorunlar yüzünden internet yetkili organları 1984 yılında DNS'i ürettiler. DNS hem bilgisayar veritabanını dağıtık bir yapıya sokuyor, hem de bilgisayarlar arasında hiyerarşik bir yapı kurulmasını sağlıyordu (Yıldırımoğlu, 2000). DNS'de dağıtık veritabanı yapısı şöyle sağlanıyordu: Bilgisayarlar bulundukları yerlere, ait oldukları kurumlara göre sınıflandırılıyordu. Örneğin, Türkiye'deki bilgisayarların listesini (.tr domaini} Türkiye'den sorumlu bir DNS sunucu makina tutuyordu. Ya da ABD'deki ticari kuruluşların bilgisayarlarının listesini (.com domaini) ABD'deki ticari kurumlardan sorumlu DNS sunucu makina tutuyordu. Böylece internet ortamındaki bütün bilgisayarların bilgisinin tek bir yerde tutulması zorunluluğu kalmıyordu (Yıldırımoğlu, 2000). Murat Selçuk 19

26 DNS in Yapısı DNS sistemi isim sunucuları ve çözümleyicilerinden oluşur, isim sunucuları olarak düzenlenen bilgisayarlar host isimlerine karşılık gelen IP adresi bilgilerini tutarlar. Çözümleyiciler ise DNS istemcilerdir. DNS istemcilerde, DNS sunucu ya da sunucuların adresleri bulunur. Bir DNS istemci bir bilgisayarın ismine karşılık IP adresini bulmak istediği zaman isim sunucuya başvurur. İsim sunucu, yani DNS sunucu da eğer kendi veritabanında öyle bir İsim varsa, bu İsme karşılık gelen IP adresini İstemciye gönderir (Yıldırımoğlu, 2000). Yetki bölgesi DNS sisteminde belli bir adres aralığıdır. Her yetki bölgesinden sorumlu bir isim sunucusu, yani DNS sunucusu vardır. DNS sunucu yetkili olduğu bölgedeki bilgisayarların isimlerini ve IP adreslerini İçerir. Aynı zamanda bu bölgeye dair sorgulamalara da yanıt verir. DNS sunucunun yetki bölgesi en az bir tane domain içerir. Bu domain bölgenin kök domaini olarak adlandırılır. Yetki bölgesinde kök domainin altında bir veya birden fazla alt domain içerilebilir. Bir DNS sunucu birden fazla bölgeyi yönetebilir. DNS sunucu çeşitleri. Çalışmalarına göre DNS sunucular üçe ayrılır: Birincil İsim Sunucu (Primary Name Server): Bölgesiyle ilgili bilgileri kendisinde bulunan bölge dosyasından (zone file) elde eder. Bu dosyaya bilgiler elle, tek tek girilir. İkincil İsim Sunucu (Secondary Name Server): Bölgesiyle ilgili bilgileri bağlı bulunduğu bir DNS server'dan alır, Yani, bilgileri bu sunucuya elle girmek gerekmez. Yalnızca-Kaşeleyen İsim Sunucu (Caching-Only Name Server): Kendisinde bölge bilgilerinin tutulduğu bir dosya bulunmaz. Bağlı bulunduğu sunucuya sorarak topladığı bilgileri hem istemcilere ulaştırır, hem de kaşesine koyar. Birincil DNS Sunucu Birincil DNS sunucu yetkili olduğu bölge ile ilgili bilgileri kendi üzerinde bulunan bölge dosyasından (zone file) alır demiştik. Bu bilgilerin elle de girildiğini söylemiştik. O bölgede bulunan bilgisayarlara da DNS sunucu adresi olarak Birincil DNS sunucunun adresi verilir. Murat Selçuk 20

27 Böylece isim/ip çözümlemesi yapan İstemci bilgisayarlar Birincil DNS sunucuya başvururlar, isme karşılık IP adresi bilgisini ondan alırlar. Birincil DNS sunucu veritabanı İkincil DNS Sunucu Eğer ağımızda çok sayıda bilgisayar varsa bütün bilgisayarların tek bir DNS sunucuya gitmeleri sonucunda isim/ip çözümleme performansımız düşecektir. Bu durumda ikinci bir DNS sunucu kurup bilgileri ona da tek tek elle gireriz ve bilgisayarların yarısında DNS sunucu olarak bu bilgisayarı gösteririz. Ama ağımızda çok sayıda bilgisayar var demiştik, değil mi? Bu durumda ikinci DNS sunucuya bilgileri girmek büyük bir yük getirecektir. Üstelik işlerimiz ilk girişle bitmeyecek, bir de her iki DNS sunucunun bilgilerinin güncel kalmasını sağlamamız gerekecektir. İşte ikincil DNS sunucu burada imdadımıza yetişir DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: Dinamik Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü) TCP/IP protokolünü kullanan bir ağda her bilgisayar için ortalama beş adet parametre tanımlamak gerekir: IP adresi, subnet maskesi, default gateway adresi, DNS sunucu adresi, WINS sunucu adresi. Ağdaki bilgisayar sayısı arttıkça bu parametrelerin bilgisayarlara girilmesi hem büyük bir yük getirir, hem de bu sırada bol miktarda hata yapılır. Örneğin, 100 kullanıcılı bir ağda toplam 500 adet parametrenin doğru şekilde girilmesi gerekir. 500 adet parametreyi girerken muhakkak hata yapılır: IP adresleri çakışır; İletişim kurulamaz. Subnet maskeleri yanlış verilir; kendi ağımızdaki ve başka ağlardaki makinalara erişemeyiz. Default gateway adresi yanlış girilir; kendi ağımızdaki makinalarla iletişim kurabiliriz, ama bir başka ağa bağlanamayız. DNS ve WINS adresleri yanlış girilir; isim-ip adresi çözümlemesini DNS sunucudan ya da WINS sunucudan yapamayız (Yıldırımoğlu, 2000). Peki, bu parametreleri doğru bir şekilde girmenin daha kolay bir yolu yok mudur? Vardır ve bu kolay yolun adı DHCP'dir: Dinamik Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (Yıldırımoğlu, 2000). DHCP, bilgisayarlara IP adresi ve subnet maskesi başta olmak üzere TCP/IP parametrelerini otomatik olarak dağıtan bir protokoldür. DHCP, daha eski bir protokolün, Murat Selçuk 21

28 BOOTP protokolünün geliştirilmişidir. BOOTP, disket sürücü ya da sabit diski bulunmayan bilgisayarların TCP/IP konfigürasyonunu yapmak üzere geliştirilen bir protokoldü. DHCP kullanımı şöyle olur: Bir makina DHCP sunucu olarak kurulur. DHCP sunucuda diğer bilgisayarlara dağıtılacak adresler için bir adres aralığı ve bir subnet maskesi tanımlanır. IP adresi ve subnet maskesi dışında dağıtılabilecek parametreler de (default gateway, DNS ve WINS sunucu adresleri gibi) tanımlanabilir. DHCP İstemci olarak belirlenmiş bilgisayarlar DHCP sunuculara başvurduklarında adres havuzundan uygun bir adres seçilip subnet maskesi ile birlikte istemciye gönderilir. Bu sırada seçimlik bilgiler (default gateway adresi, WINS sunucu ve DNS sunucu adresleri gibi) de İstemciye gönderilebilir (Yıldırımoğlu, 2000). 2. İKİNCİ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR Araştırmanın ikinci alt problemi Öğrencilerin proje çalışmalarında birlikte çalışmaları ve bunun izlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında teknik olarak yazılım altyapısı nasıl olmalıdır? olarak belirlenmiş ve probleme bu bölümde çözüm aranmıştır. 1. İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM 1.1. İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM MODELİ İşbirlikçi öğrenme, başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu konuda bugüne kadar yapılan araştırma sayısının 1500 ü aşması, işbirlikli öğrenme konusundaki yetiştirme etkinliklerinin yoğunluğu, bu etkinliklere katılanların sayısı ve bu konudaki yayınların çokluğu bu ilginin başlıca göstergelerindendir. Şaşırtıcı olan bir başka nokta literatürde rastlanan ilk makalelerin yirmi yıl kadar pek dikkati çekmemesine karşın son yirmi beş yıl içerisinde klasikleşmesi ve bu konuya olan ilginin bir çığ gibi büyümesidir. İşbirlikçi öğrenme; öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir İşbirlikçi öğrenme; öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir (MEHMET IŞITAN EĞİTİM UYGULAMA OKULU, 2007). Murat Selçuk 22

29 Grup çalışmaları, işbirlikli öğrenme yapan öğrencilerin hem kendilerinin hem de arkadaşlarının kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye çalışmalarıdır. Bu, tek tek her öğrencinin öğretilenleri tam olarak öğrenmesinden farklı bir durumdur. Grup çalışması sırasında öğrenciler tek başlarına geçiremeyecekleri ancak başka biriyle etkileşerek geçirebilecekleri, örneğin soru sorma, açıklama yapma, eleştirme, örnek verme gibi, çok önemli öğrenme yaşantılarını geçirme fırsatı bulurlar. Bir grubun kazanımı her zaman tek tek üyelerin kazanımlarının toplamından fazladır(açıkgöz, ) (MEHMET IŞITAN EĞİTİM UYGULAMA OKULU, 2007) İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENMENİN YARARLARI İşbirliğine dayalı öğrenme, 1. Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerini ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder. 2. Özellikle düşük yetenekli öğrencilere,problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır(webb, 1982, 1983; Slavin, 1990, Özder,1996). 3. Bireyin, dünyayı diğer insanların bakış açısından görme yetisini kazandırmaktadır. Böylece empati kurma becerileri artmakta; özel eğitime muhtaç çocukları daha kolay kabul ederek onların gelişimleri için rehberlik etmektedirler(slavin, 1990). 4. Başkalarının fikirlerine saygılı olmayı, hoşgörülü olmayı, tartışmayı öğrenmektedirler; demokratik yaşama alışkanlığını kazanmaktadırlar. 5. Öğrenme sırasında öğrencinin akranlarıyla etkileşimde bulunması, ona zevk vermekte; öğrenme ortamı eğlenceli hale gelmektedir.( Slavin, 1990; Oktar, 1995; Yeşilyaprak, 1995) 6. Bu model, gruptaki her bireyin katkısını gerektir5diğinden öğrencilerin öz saygı ve yeterlilik duygularını geliştirmelerine yardım etmektedir 7. Öğrencilerin hata yapma korkusu ve kaygı düzeyini en aza indirerek öğrenme öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlamaktadır. 8. Öğrencilerin ait olma gereksinimlerini karşılamalarına yardım etmektedir (Senemoğlu;1997) (MEHMET IŞITAN EĞİTİM UYGULAMA OKULU, 2007). Murat Selçuk 23

30 1.3. İŞBİRLİĞİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR Grup ödülü/ortak ürün: Gerçek işbirliği ortamlarında grup üyelerinin başarılı olabilmek için önce grubun başarılı olmasının gerektiğine inanmalarıdır. Grup üyeleri, ancak grup başarılı olunca başarılı olabilsinler. Olumlu bağımlılık: Kuramlarını Deutsch ve Lewin e dayandırdıklarını belirten Johnson ve Johnson a (1986b, 1990b, 1991) göre esas olan amaç bağımlılığıdır. Ödül bağımlılığı olmadan amaç bağımlılığının sağlanması olanaklı olduğu halde amaç bağımlılığı olmadan ödül bağımlılığının olması olanaksızdır. Olumlu bağımlılık bireylerin ortak amaç ve ödül için çabalarını birleştirecek bir durum yaratır. Bireysel değerlendirilebilirlik: Grup başarısının tek tek bireylerin öğrenmesine bağlı olması durumudur. Bireysel değerlendirilebilirlik çeşitli biçimlerde sağlanabilir. Bunlardan ilki grup üyeleri arasında grup amacına ulaşmak için birbirine yardımcı olma sorumluluğunu hissedeceği biçimde olumlu bağımlılık yapılandırmaktır. İkincisi öğretmenin her bir öğrencinin başarı düzeyini değerlendirmesidir. Yüz yüze destekleyici etkileşim: Grup üyelerinin birbirinin çabasını özendirmesi ve kolaylaştırmasıdır. Öğrenciler bunu yardım etme, dönüt verme, güvenme, yapılanları tartışma vb. davranışlarla gerçekleştirilirler. Öğrencilerin ortak işin bir kısmını üstlenip onu birbirinden bağımsız çalışarak bitirmeleri yeterli değildir. Sosyal beceriler: Öğrencilere kişiler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğretilmeli ve bütün öğrencilerin bunları kullanmaları özendirilmelidir. Öğretmenlerin uygulamalar sırasında sosyal ilişki üzerinde durması işbirliğine dayalı öğrenmenin etkililiğini artıracaktır (Lew, Mesch, Johnson ve Johnson, 1985). Grup sürecinin değerlendirilmesi: Grup sürecinin değerlendirilmesi grup etkinliğinin sonunda, grup üyelerinin hangi davranışlarının katkı getirip getirmediğinin, hangi davranışların sürmesi, hangilerinin değişmesi gerektiğinin saptanmasıdır. Bu koşulun geçerliliği deneysel olarak da kanıtlanmıştır (Yager, Johnson, Johnson ve Snider, 1985; Johnson, Johnson, Stanne ve Garibaldi, 1991). Eşit başarı fırsatı: Eşit başarı fırsatı öğrencilerin gruplarına kendi edimlerini geliştirerek katkıda bulunmasıdır. Öğrencilerin başarı durumuna bakılmaksızın eşit derecede Murat Selçuk 24

31 gayret etmeleri ve her öğrencinin katkısının değerlendirilmesi demektir. Bu ilke özel puanlama yöntemleri ile uygulanabilir (Açıkgöz, 1998) (MEHMET IŞITAN EĞİTİM UYGULAMA OKULU, 2007) İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENMENİN SINIRLILIKLARI TOPLUMSAL ÇEKİLME KÜMEDE BAŞATLIK BAŞKALARINDAN GEÇİNME EMİCİ ETKİSİ İŞLEVSEL OLMAYAN İŞ BÖLÜMÜ 1.5. İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ I. Öğrenci Takımları - Başarı Bölümleri Öğretmen konuyu doğrudan anlatım ya da tartışma yoluyla aktarır. Kümeler sorunlar ya da durumlar üzerinde çalışırlar. Öğretmen konuyla ilgili test verir. Öğretmen küme ortalaması ve bireysel gelişim puanlarını belirler. II. Takımlar-Oyunlar-Turnuvalar Öğretmen konuyu doğrudan anlatım ya da tartışma yoluyla aktarır. Kümeler sorunlar ya da durumlar üzerinde çalışırlar. Kümeler, puan için birbirleriyle akademik oyunlar oynayarak yarışırlar. Öğretmen 4 haftalık bir süre içinde küme puanlarını kaydederek, en iyi küme ve en iyi öğrenciyi belirler. III. Birleştirme II Murat Selçuk 25

32 Öğrenciler, konuyla ilgili metnin değişik bölümlerini okuyarak, bireysel bir konu üstlenirler. Öğrenciler, öteki kümelerde kendileriyle aynı konuyu üstlenen öğrencilerle bir araya gelerek uzman kümeler oluştururlar ve tartışırlar. Uzman kümelerde çalışan öğrenciler, bilgilerini paylaşmak üzere kendi kümelerine geri dönerler ve herkes konusunu takım arkadaşlarına öğretir. Öğrenciler tartışılan konulara yönelik test edilirler. Bireysel testler kümelerin ve bireysel gelişim puanlarını oluşturmak üzere kullanılır. IV. Takım Destekli Bireyselleştirme Küme içinde gözlemci rolü üstlenen öğrenci, ötekilere düzey belirleyici testler ya da alıştırmalar verir. Daha sonra öğrenciler kendilerine verilen bölümü bireysel olarak çalışırlar. Küme arkadaşları verilen yanıtlarla, çalışılan metnin uyumunu kontrol eder ve gözlem rolünü üstlenen öğrenci test verir. Küme testlerinin ortalaması alınır ve bitirilen bölümler gözlemci tarafından belirlenerek küme puanları oluşturulur(şimşek, 2000) (MEHMET IŞITAN EĞİTİM UYGULAMA OKULU, 2007) 2. PORTAL Birlikte çalışabilirliği artırmak ve uzun projeler üzerinde birlikte çalışan öğrencilerin uygun görev dağılımları ile çalıştığı ve bunun öğretmen tarafından gözlenilebildiği teknik bir altyapı olarak yerel ağ üzerinde çalışan bir portal kurulmalıdır. Kurulacak olan bu portal sunucu bilgisayar kurulmalıdır. Microsoft firmasının Sharepoint portal servisi kurulacağı gibi alternatif olarak açık kaynak kodlu bir portal olan phpgroupware veya Dotproject de kurulabilir. Murat Selçuk 26

33 2.1. Bir Yerel Web Portalı Olan Microsoft Office SharePoint Services Nedir? Microsoft Windows SharePoint Services ile, gelişmiş bilgisayar yetenekleriniz yoksa bile, ekip web sitelerini hemen kurabilirsiniz. Siz ve çalışanlarınız hem ofisinizde, hem de dünya genelinde fikir, bilgi, iletişim ve zaman çizelgeleri bulabilir ve paylaşabilir. İşbirliği Hiçbir Zaman Bu Kadar Kolay Olmadı Microsoft Windows SharePoint Services, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çalışanlarınızın birlikte çalışıp projeleri tamamlamasını sağlar. SharePoint'in kurulumu kolay, elde edilmesi ucuzdur. Hesabınızı oluşturduğunuz anda, web siteniz bir duyuru sayfası, çevrimiçi tartışma listeleri ve belge kitaplıklarıyla kullanıma hazırdır. Akıcı Belge Paylaşımı ve Gözden Geçirme Önemli belgelere her zaman kolay erişiminiz olacaktır. Bir internet bağlantısı ve uyumlu bir web tarayıcısıyla, belge kitaplığı tüm bilgisayarlardaki dosyalara erişiminizi sağlar. Ek olarak ekip üyeleri de siteyi kullanarak belgeleri ve projeleri gözden geçirebilir. Hızla Başlama ve Çalışma Yalnızca bir web tarayıcısı kullanarak, müşterilere veya projelere özel çalışma alanlarını birkaç dakika içinde kurabilir veya özelleştirebilirsiniz. Çalışanlarınız internet bağlantısı ve uyumlu bir tarayıcı kullanarak herhangi bir bilgisayardan siteye erişebilir. Ek olarak, Microsoft FrontPage 2003 kullanıyorsanız, temaları ve paylaşılan kenarlıkları kullanarak siteyi özelleştirebilir; gezinti görünümünde sayfa ekleyebilir veya silebilir; fotoğraf galerilerini, otomatik web içeriğini, kullanım analizini ve ilk 10 listelerini birleştirebilirsiniz (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/online/sp/default.mspx, 2003). Web Sayfalarını Kolayca Oluşturun ve Kullanın İş veya proje yönetmeye yardımcı olacak bir web sitesi veya ekip üyelerinin belge üzerinde birlikte çalışmasını sağlayacak bir site mi arıyorsunuz? Birkaç dakika içinde kısıtlı erişime sahip özel veya genel site kurma. SharePoint sitesini şablon galerisinden kolayca seçip özelleştirme. Murat Selçuk 27

34 Programlama deneyimi gerekmeden, yalnızca bir web tarayıcısı kullanıp, metin, resim ve tablolar ekleyerek sayfayı değiştirme. Farklı ekip ve projeler için ana site altında ayrı site oluşturma. Bilgi yoğun siteler, hizmet işletmeleri ve grup veya ekip işbirliği gereken herkes için kullanma (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/online/sp/default.msp x, 2003) Bir Yerel Web Portalı Olan Microsoft Office SharePoint Server Nedir? Üretkenliği, işbirliğini artırın ve daha kısa sürede daha akıllı kararlar alın Microsoft Office SharePoint Server 2007, küçük veya orta boy işletmenizde içeriği yönetmenize, bilgileri ve insanları bulmanıza ve iş süreçlerini paylaşmanıza olanak tanıyan tümleşik bir sunucu paketidir. Office SharePoint Server kuruluşun intranet, extranet ve Web uygulamalarını destekleyen tek bir platform sağlar. BT profesyonellerine ve geliştiricilere sunucu yönetimi, uygulama genişletme ve birlikte çalışma için gerek duydukları araçları verir. Office SharePoint Server'la kuruluşlar bilgilerinden daha fazla yararlanabilir ve insanların birlikte çalışma şeklini basitleştirebilirler. Başlıca özellikler İşbirliği Ekip üretkenliğini artırın ve iş süreçlerini basitleştirin. Portallar Kuruluşunuzun Web sitesinde kullanıcı deneyimini kişiselleştirin. Kurumsal arama Belgeleri, Web içeriğini, insanları ve iş verilerini bulun. İçerik yönetimi Belgeleri merkezi olarak depolayın, yönetin ve bunlara erişin. İş süreçleri ve formları Form tabanlı iş süreçlerini kısa sürede hayata geçirin. Karar Destek araması İş bilgilerini paylaşın, denetleyin ve yeniden kullanın Murat Selçuk 28

35 (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/sharepointserver/overvie w.mspx, 2007). Bilgilerinizden daha fazla yararlanın: Bilgilere merkezi erişim ve uygun içeriği bulmaya yönelik gelişmiş mekanizmalar aracılığıyla daha bilinçli kararlar alın. Belgelerin ve diğer elektronik içeriğin depolaması, güvenliği, dağıtımı, yeniden kullanımı ve yönetimi üzerinde kapsamlı bir denetim sahibi olun. İçeriğin yeniden kullanılmasını ve yayımlanmasını basitleştiren araçlar kullanarak çalışmaları işbirliği sitelerinden portallara gönderin. Belgelerin özgün ve çeviri sürümleri arasındaki ilişkiyi korumak üzere tasarlanmış belge kitaplığı şablonları aracılığıyla çok dilde içeriğin yönetimini basitleştirin. Microsoft Office PowerPoint 2007 slaytlarını paylaşmanın ve yeniden kullanmanın kolay bir yolu olarak slayt kitaplıklarını kullanın (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/sharepointserver/overvie w.mspx, 2007). İş süreçlerinizi basitleştirin: Kuruluş içinde ve dışında paylaşılan iş süreçlerini hızlandırın, iş bilgilerini kuruluşunuzun içinde ve dışında paylaşın. Bilinen istemci uygulamaları aracılığıyla basit, tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayarak iş süreci için başlatma, katılma, izleme ve raporlamayı kolay ve esnek bir işlem haline getirin. İnsanların, içeriğin ve süreçlerin kuruluş içinde ve dışında birbirleriyle etkileşim kurma yollarını en iyi duruma getirin. İnsanların birlikte çalışma yöntemini basitleştirin: İçeriğin yeniden kullanılmasını ve bilgiler için yeniden hedef belirlenmesini basitleştirin. Murat Selçuk 29

36 Belge gözden geçirme ve onaylama, sorun izleme ve imza toplama gibi sık kullanılan iş etkinliklerini otomatikleştirmek ve bunların daha görünür olmalarını sağlamak için iş akışlarından yararlanın. Yinelenen etkinlikler yerine stratejik, değer katan görevlere odaklanın. Ekip işbirliğini geliştirin ve yaygınlaştırın. Form tabanlı iş süreçlerini istemci yazılımı yüklememiş olanların bile kolayca erişebileceği hale getirerek müşteriler, ortaklar ve sağlayıcılarla ilişkilerinizi geliştirin. Öğe düzeyinde erişim haklarına, alıkoyma dönemlerine, süre sonu eylemine ve belge denetleme ayarlarına olanak tanıyan özelleştirilmiş belge yönetim ilkelerinin kullanımını zorunlu tutun. İlke uyumluluğunu çalışanlar için saydam ve kolay bir hale getiren bildik istemci uygulamalarıyla ilke tümleştirmesinden yararlanın. Kolay sunucu yönetimi, genişletilebilirlik ve birlikte çalışabilirlik: İntranet, extranet ve Internet uygulamalarını yönetmek için tutarlı bir yönetim arabirimi olan tek bir tümleşik platformu kullanın. Portal uygulamanızın kapsamını ve işlevselliğini genişletmek için güçlü programlama API'lerinden ve XML Web hizmetlerinden yararlanın (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/sharepointserver/overview.m spx, 2007) Bir Yerel Web Portalı Olan Microsoft Office SharePoint in Genel Özellikleri Bilgileri güvenli paylaşma ve birlikte çalışma. İçeriğin her değişişinde ekip üyelerine otomatik e-posta uyarısı gönderme. Kolay işbirliği ve belge incelemesi için çevrimiçi tartışmaları etkin tutma. Kullanıcılara farklı erişim düzeyleri atama. Çevrimiçi araştırmalarla ekip üyelerinden bilgi toplama. Grup takvimleri, duyurular ve kişiler listelerini barındırma. Resim kitaplığını kullanarak resim paylaşma. Murat Selçuk 30

37 Akıcı Belge Paylaşımı ve Gözden Geçirme Belgeleri bilgisayarlardan çevrimiçi belge kitaplığına aktarma. Fikir, bilgi, iletişim, belge, iş planı, fotoğraf, çizim ve diğerlerini bulma, paylaşma ve geliştirme. İncelemeden belgeler hakkında çevrimiçi tartışma. Alt klasör, dosya sürümü uygulaması ve iade etme/kullanıma alma (böylece birinin yaptığı değişiklik başkası tarafından iptal edilemez) gibi güçlü destek özelliklerinin avantajlarına sahip olma. Şirketiniz veya ekibiniz için etkinlik ve duyuru ekleme. Özel listelerle görevleri ve sorunları izleme. (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/online/sp/default.mspx, 2003) Bir Yerel Web Portalı Olan Microsoft Office SharePoint in Avantajları 1. Kullanıcı deneyimini basitleştirin. Kullanıcıların zaten tanıdıkları ve birlikte verimli bir şekilde çalıştıkları Microsoft Office uygulamaları yoluyla tutarlı bir deneyim sağlayın. 2. Üretkenliği artırın. Belge gözden geçirme gibi sık kullanılan iş etkinliklerini başlatmak, izlemek ve raporlamak için hazır iş akışlarından yararlanın. 3. Yasal gereksinimleri karşılayın. Yasal düzenlemelere uygun olarak iş kayıtları için güvenlik ayarlarını, depolama ilkelerini ve geçerlilik süresi sonu eylemlerini belirtin. 4. İçeriği yönetin. İşletme kullanıcılarının ve içerik yazarlarının, onaylatma ve intranet ya da Internet sitelerinde zamanlanmış dağıtımını yapma amacıyla içerik oluşturmasına ve göndermesine olanak tanıyın. 5. Ayrı sistemlerdeki bilgilere erişin. SAP ve Siebel gibi sistemlerde bulunan iş verilerine erişin ve söz konusu sistemlerde özelleştirilmiş görünümler oluşturun. 6. Bilgileri ve insanları bulun. Belgeler, insanlar ve Web sayfaları hakkındaki iş verilerini ve bilgilerini aramak için Kurumsal Arama'yı kullanın. 7. İş bilgilerini toplayın. Web tarayıcısı aracılığıyla müşterilerden ve ortaklardan önemli iş bilgilerini toplamak için akıllı elektronik formlar kullanın. Murat Selçuk 31

38 8. Office Excel'de iş verilerini paylaşın. Çalışanların Web tarayıcısından Office Excel elektronik tablolarındaki bilgilere erişmesini sağlayın. 9. Daha iyi kararlar alın. Kararlarınızı dayandırabileceğiniz iş açısından kritik bilgileri bir araya getirmek ve görüntülemek için canlı, etkileşimli karar destek portalları oluşturun. 10. İntranet, extranet ve Internet uygulamalarını yönetin. Açık ve ölçeklenebilir bir mimari size yeni uygulamaları bir araya getirme esnekliği sağlar (http://www.microsoft.com/turkiye/, 2007). 3. VERİTABANI 3.1. Bir veritabanı çözümü Olarak Microsoft SQL Server İş açısından kritik uygulamalarınızı üst düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sağlayan bir platformda çalıştırın. Microsoft SQL Server 2008'le, bilgileri veri ambarınızla daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tümleştirerek tüm kuruluşunuzda daha iyi bir bakış açısı ve karar destek sağlayabilirsiniz. Bilgilerinizi koruyun: Uygulama kodlarını değiştirmeden veritabanının tamamındaki veya veri dosyalarındaki verileri şifreleyin. Yeni kapsamlı denetleme yetenekleriyle, verilerin ne zaman okunduğunun ve verilerdeki değişikliklerin ne zaman yapıldığının denetlenmesi gibi denetim işlemlerini merkezileştirin. Hem sunucu hem de veritabanı düzeyinde tüm olayları izleyin. Yönetim görevlerini basitleştirerek toplam sahip olma maliyetini düşürün: Bildirim Temelli Yönetim Çerçevesi'yle yapılandırma ilkesi uyumluluğunu zorunlu tutun ve tüm kuruluşunuzda ilkeleri uygulayın. Performans Sistemi Çözümlemesi'yle kuruluşunuz çapında SQL Server'ın bir veya birden çok örneğinde sorun giderme, ayarlama ve izleme işlemleri yapın. Otomatikleştirilmiş yönetim görevlerini zamanlayın ve olaylara erken yanıt verin. Kullanıcılarınız istediklerinde karar desteği sağlayın: Murat Selçuk 32

39 Başlıca özellikler Merkezileştirilmiş denetim Birden çok kaynaktan gelen kuruluş çapındaki denetim kayıtlarını bir araya getirin. Kaynak Yöneticisi'yle iş yükü kaynaklarında belirlenen öncelikleri denetleyin ve son kullanıcılara tutarlı bir performans sağlayın. Yerleşik veri sıkıştırmasıyla depolamayı en üst düzeye çıkarın ve sorgu performansını artırın. Microsoft Office 2007 sistemiyle gelişmiş performans, kullanılabilirlik ve tümleştirmeden yararlanmak için SQL Server Reporting Services (İng) kullanın. İlişkisel veriler, XML belgeleri, FileStreams ve saha verileri gibi farklı veri türlerindeki her türlü yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verileri verimli bir şekilde depolayın, yönetin ve çözümleyin (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/sql-server- 2008/evaluate.mspx, 2008) Bildirim Temelli Yönetim Çerçevesi Yapılandırma ilkeleri tanımlayın ve bunları kuruluş çapında uygulayın. Kaynak Yöneticisi Farklı iş yükleri için sınırları ve öncelikleri tanımlayın. Yerleşik veri sıkıştırması Depolamanızı en iyi duruma getirin. Performance Studio Veri hizmetleri izlemesini merkezileştirin ve birleştirin. Saydam veri şifrelemesi Gizli verileri koruyun. (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/sql-server- 2008/evaluate.mspx, 2008) 3.2. Bir veritabanı çözümü Olan Microsoft SQL Server ın Avantajları 1. Bilgilerinizi koruyun. SQL Server 2008, kapsamlı denetim yetenekleri, saydam veri şifrelemesi ve yalnızca size gereken hizmetleri etkinleştirerek güvenlik saldırılarını en aza indiren yüzey alanı yapılandırmasıyla uyumluluğu ve güvenliği geliştirir. Murat Selçuk 33

40 2. İş devamlılığını güvence altına alın. SQL Server 2008, uygulamalarınızın güvenilirliğini artıran ve depolama hataları olduğunda kurtarma işlemini basitleştiren Veritabanı Yansıtması'yla birlikte gelir. 3. Öngörülebilir yanıtlar sağlayın. SQL Server 2008 daha kapsamlı bir performans verileri toplama özelliği, performans verilerini depolamak için yeni merkezi bir veri deposu ve verileri daha verimli bir şekilde depolamanıza olanak tanıyan gelişmiş veri sıkıştırması sağlar. 4. Yönetim izlemesini en aza indirin. SQL Server 2008'in yeni ilkeye dayalı yönetim çerçevesi olan Bildirim Temelli Yönetim Çerçevesi, veritabanı işlemlerinin çoğu için ortak bir ilkeler kümesi tanımlayarak gündelik bakım işlemlerini basitleştirir ve toplam sahip olma maliyetini düşürür. 5. Tüm verileri bütünleştirin. SQL Server 2008, çok fazla sayıda kullanıcıyı ve büyük miktarlarda veriyi yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan gelişmiş sorgu performansı ve verimli, düşük maliyetli veri depolaması sunar. 6. Uygun bilgileri sağlayın. SQL Server 2008 kullanıcıların Microsoft Office Word ve Microsoft Office Excel'de karmaşık raporlar oluşturmasına ve bu raporları hem kuruluş içinde hem dışında paylaşmasına olanak tanır. Uygun bilgilere anında erişim, çalışanlarınızı daha iyi, hızlı ve uygun kararlar alma yönünde güçlendirir (http://www.microsoft.com/turkiye/girisimci/products/sql-server- 2008/evaluate.mspx, 2008). 3. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLAR Araştırmanın üçüncü alt problemi Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında internet bağlantısının yetersiz kaldığı durumlarda internet uygulamalarının yerel ağ sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi nasıl olmalıdır? olarak belirlenmiş ve probleme bu bölümde çözüm aranmıştır İlköğretimde İnternet Uygulamaları İhtiyaçları E-posta adresi kullanımı Web sayfası tasarlama Web sayfası yayınlama Murat Selçuk 34

41 Öğrenciler için oluşturulan kimlik ve parolaları aynı zamanda sunucu sistemi üzerinde kullanabilecekleri bir e-posta adresini de kullanmalarını sağlamaktadır. Server sistemi üzerinde yapılandırılmış bir mail sunucu sistemi ile öğrenciler okulun internet bağlantısından bağımsız olarak, hem web tabanlı, hem de e-posta programlarını kullanarak e-posta kullanımı uygulamalarını rahatça yapabilirler. Öğrenciler için oluşturulan kimlik ve parolaları aynı zamanda sunucu sistemi üzerinde kullanabilecekleri bir web alanına sahip olmalarını sağlayacaktır. Yerel ağda web sucunu hizmeti üzerinde bulunan ve yayınlanan bu web sunucu ile tasarladıkları web sayfalarının tasarım aşamasındaki denemelerini okulun internet bağlantısından bağımsız olarak gerçekleştirebilecekler. Öğrenciler için oluşturulan kimlik ve parolaları aynı zamanda sunucu sistemi üzerinde kullanabilecekleri bir ftp alanına sahip olmalarını sağlayacaktır. Bu sayede ftp kullanımını yerel ağ üzerinde okulun internet kullanımından bağımsız olarak kullanırken pekiştirmiş olacaklar. Bu ftp sunucu ile yerel ağda her yerden erişebilinen bir ftp alanına dosyalarını yükleyebilecekler. Vekil (Proxy) sunucu kurularak daha önceden girilen internet sitelerinin daha hızlı açılmasını sağlanacaktır. Bu sayede internet siteleri üzerinde yapılan uygulamalarda öğrencilerin aynı anda aynı siteye girmesi ile oluşan site açılmama gibi problemlerinde önüne geçilmiş olucaktır Bir Mail Sunucusu olarak Microsoft Exchange Server Exchange Server 2007 ye Genel Bakış Gün geçtikçe şirketinizdeki insanlar kritik görev yapan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için e-postayla haberleşme yöntemini daha da fazla kullanıyor. E-posta talebi ve kullanımı arttıkça, kullanıcıların beklentileri de artar. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar veya ne tür bir aygıt kullanırlarsa kullansınlar, e-posta, ajanda, eklentiler ve kişilerine zengin, verimli ve güvenli bir şekilde ulaşmak istiyorlar. Fakat devamlı olarak daha az kaynak ile daha fazlasını yapmak zorunda olan BT uzmanları için bu beklentilere uygun bir mesajlaşma sistemi elde etmek, diğer gereksinimler Murat Selçuk 35

42 ile dengelenmelidir. Günümüzde BT departmanları geniş bir alana yayılan ve gittikçe daha karmaşık hale gelen e-postalara yönelik güvenlik tehditleriyle uğraşmak zorundalar. Bu tehditler, şirketin dengesini tehlikeye atma ve iletişimi işlemez hale getirme olasılığına sahiptir. Ek olarak zaman, para ve kaynak kısıtlamaları da hayatın gerçeğinin bir parçasıdır. Sonuç olarak BT uzmanları, işletmelerin ve çalışanlarının ihtiyaçlarını hedef alan dağıtım ve yönetimi düşük maliyetli bir mesajlaşma sistemi aramaktalar (http://www.microsoft.com/turkiye/exchange/evaluation/overview/default.mspx, 2007). Bugün pek çok şirket çalışanlarının en iyi sonuçları elde etmesini sağlayan e-posta, kritik göreve sahip bir iletişim aracıdır. Herşeyin bu şekilde gittikçe e-postaya bağlı olması, gönderilen ve alınan mesajların sayısını, yapılması gereken işin çeşitliliğini ve hatta işin hızını artırır. Bu değişimin ortasında, çalışanların da beklentileri ortaya çıkar. Artık günümüzde çalışanlar e-postalarına, ajandalarına, eklentilerine ve iletişim kurdukları kişilere nerede oldukları ve ne tür bir aygıt kullandıkları fark etmeksizin zengin ve verimli bir şekilde erişmek istiyor 2007). (http://www.microsoft.com/turkiye/exchange/evaluation/overview/default.mspx, BT profesyonelleri için, bu ihtiyaçları karşılayan bir mesajlaşma sistemine sahip olmak ile güvenlik ve maliyet gibi ihtiyaçları karşılamak dengelenmelidir. E-posta talebi ve kullanımı arttıkça, kurumsal güvenlik gereksinimleri de daha karmaşık bir hale gelir. Bugün BT departmanları, geniş çapta yayılan e-postalara yönelik güvenlik tehditleri (sürekli artan istenmeyen posta ve virüsler, uyumsuzluk riskleri, e-postaların değiştirilmeye karşı savunmasızlığı, ek olarak doğal veya yapay felaketlerin olası zararlı etkileri) ile başa çıkabilmelidir. Güvenliğin öncelikli bir noktada yer alması gerektiğinin farkında olan BT departmanları ayrıca etkin bir şekilde maliyet yönetimi yapmalarının gerekli olduğunu da biliyor. Zaman, para ve kaynak kısıtlamaları hayatın bir gerçeği olduğu için BT departmanları daha az kaynak ile daha fazlasını gerçekleştirmeli. Sonuç olarak BT uzmanları hem işletmelerin hem de çalışanların gereksinimlerini karşılayan bir mesajlaşma sistemi ararken aynı zamanda düşük maliyete dağıtım ve yönetimi yapabilmelidir. Murat Selçuk 36

43 Microsoft Exchange Server 2007 tüm bunlarla başa çıkabilmek ve mesajlaşma sistemi içinde yer alacak olan farklı grupların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Microsoft Exchange Server 2007 nin yeni becerileri şirketinizin istediği gelişmiş korumayı, çalışanlarınızın aradığı her yerden erişimi ve BT departmanında ihtiyacınız olan operasyonel verimliliği sağlar (http://www.microsoft.com/turkiye/exchange/evaluation/overview/default.mspx, 2007). Yerleşik Koruma Exchange Server 2007 işinizi devam ettirmek, istenmeyen e-postaları ve virüsleri azaltmak, güvenilir haberleşmeyi mümkün kılmak ve şirketinizin uyumlu olmasına yardımcı olmak için yerleşik korumalı teknoloiler sunar. Önemli Özellikleri: Kurumsal işletmelere yönelik kullanılabilirlik ve güvenilirlikle e-posta akışını ve iletişimi canlı tutar. Kullanıcıların ve şirketin önemli verilerini, istenmeyen e-postaların ve virüslerin zararlı etkilerine karşı korumalarına yardımcı olur. Şirket içinde otomatik olarak ve ek bir maliyet veya karmaşıklığa sebep olmadan güvenilir iletişim sağlar. Çalışanların, uyumluluk yöneticilerinin ve mesajlaşma yöneticilerinin farklı ihtiyaçlarını destekleyen düzenleyici kuralları basitleştirir. (http://www.microsoft.com/turkiye/exchange/evaluation/overview/default.mspx, 2007) Her Yerden Erişim Exchange Server 2007 ile çalışanlar e-postalarına, sesli mesajlarına, ajanda ve kişilerine çeşitli aygıt ve istemcileri kullanarak her yerden erişime sahip olurlar. Önemli Özellikleri: Evde, işte ve yoldayken hızla yanıt verme işlevselliğine ihtiyaç duyan günümüzdeki çalışanların verimliliği artırır. Murat Selçuk 37

44 Çalışanların sesli mesaj, faks ve e-posta gibi iletişim öğelerinin tümüne tek bir gelen kutusundan ulaşabilmelerini sağlayarak farklı sistemlerin kullanımının getireceği maliyet ve zorluklardan kaçınmalarına yardımcı olur. Farklı aygıt ve istemciler için İnternet veya telefon bağlantısı dışında bir hizmete ya da ekstra yazılıma gerek kalmadan hızlı, sorunsuz ve tanıdık bir Microsoft Office Outlook deneyimi sunar. Veri, doküman ve zamanlamayı her yerden bulmayı ve paylaşmayı kolaylaştırarak işbirliği ve verimliliği artırır. (http://www.microsoft.com/turkiye/exchange/evaluation/overview/default.mspx, 2007) İşlemsel Verimlilik Exchange Server 2007 donanım ve ağ iletişimi yatırımları, yöneticileri daha verimli yapan özellikleri en iyi duruma getirerek operasyonel verimliliği yeni düzeylere taşır. Önemli Özellikler: x64 hesaplama ve bant genişliği optimizasyon yönlendirme algoritmaları aracılığıyla donanım, yazılım ve ağ iletişimi yatırımlarından daha fazlasını kazanmanızı sağlar. Problemlerin belirlenmesini ve çözümlenmesini kolaylaştırıp görevleri daha kolay bir şekilde otomatikleştirerek yöneticilerin verimliğini artırır. Otomatik istemci bağlantıları, yeni sunucu rolü tabanlı yapı ve gelişmiş tanılama ve görüntüleme ile dağıtım verimliliği sağlar. Yeni Exchange Web Hizmetleri aracılığıyla iş uygulamaları ve üçüncü parti çözümleriyle Exchange Server verilerinin entegrasyonunu kolaylaştırır (http://www.microsoft.com/turkiye/exchange/evaluation/overview/default.mspx, 2007) 3.3. Web Sunucu Nedir? Web sunucu, kullanıcıların internet veya yerel ağ üzerinde belge paylaşmalarına izin veren bir uygulamadır. Murat Selçuk 38

45 Web sunucuya bağlanmak için yalnızca bir web tarayıcıya ihtiyacınız vardır (http://www.myserverproject.net/, 2008). Bir web sunucuya bağlanan bir çok istemci. Bu resim, aynı anda sunucunuza çeşitli istemcilerin nasıl bağlandığını göstermektedir. Sunucunuza talepler ağ üzerinden gelir. Sunucu tarafınfan bir cevap hazırlanır ve istemciye geri gönderilir. Internetin evrimi, Sunucu-İstemci modelini bilgi paylaşmak için, her kullanıcıya diğer kullanıcılarla ne paylaşmak istediğine kolayca karar verebilme şansı verecek hale getirmiştir. Dosyalar nasıl paylaşılır? Temel seviyede, web sunucu HTML dosyaları ve resimleri paylaşır. Bu belgeler bir websitesine bağlandığınızda gördüğünüz çok basit, statik ve temel dosyalardır. Bu dosyalar HTTP (Hiper Metin Aktarım Protokolu) aracılığı ile aktarılır. Murat Selçuk 39

46 Eğer dinamik içeriğe ihtiyaç duyulursa, örneğin bir e-ticaret sitesi çalıştırmak için, web sunucunun harici bir işlem ile iletişimi için farklı protokoller kullanılır. Bu protokollerin bazıları Ortak Ağ Geçidi Arayüzü (CGI), ISAPI, FastCGI ve WinCGI'dır. HTTP güvenli bir protokol değildir, çünkü veri aktarımı şifrelemeden yapılır. Güvenli aktarım için şifreleme imkanları HTTPS (Güvenli Hiper Metin Aktarı Protokolu ) ile verilir. Adres çevirimi Web sunucular, URI'deki adres bileşenini kaynak yerel dosya sistemindeki adrese çevirir. İstemci tarafından belirlenen URI adresi web sitesinin kök dizinine göredir (Sanal Ana Makinalar). (http://www.myserverproject.net/, 2008) 3.4. Ftp Sunucu FTP (File Transfer Protocol: Dosya Aktarım Protokolü) Dosya Aktarım Protokolü TCP/IP ile haberleşen bilgisayarlar arasında dosya alışverişini düzenler. FTP için FTP hizmeti veren bir sunucu makina gerekir. FTP sunucuda bir FTP sitesi oluşturulur. FTP istemciler bu siteye ulaşıp dosya çekebilirler ya da dosya yükleyebilirler. Windows NT'deki internet Information Server içinde FTP sunucu bulunur, internet Information Server'ı yüklediğimizde FTP sitemiz de açılmış olur.ftp istemci olarak komut satırından çalışan FTP komutu kullanılabilir. Ama bunun yerine bir ftp sitesine ulaşmak için MS internet Explorer ya da Netscape gibi bir gözatıcı program (browser) kullanılabilir. Örneğin, kurum içi ağımızda INSUNUCU adında bir bilgisayarda Internet Information Server yüklü diyelim. Bu durumda INSUNUCU bilgisayarının üzerinde otomatik olarak bir ftp sitesi oluşturulur. Bu siteye ulaşmak için gözatıcı programda adres kutusuna ftp://insunucu yazmamız yeterli olacaktır. Bu durumda ftp sitesinin içeriği karşımıza gelecek, biz de oradaki bir dosyanın üzerine tıklayarak dosyayı kendimize kopyalayabileceğiz ya da çalıştırabileceğiz (Yıldırımoğlu, 2000) Vekil (Proxy) Sunucu Kişisel bilgisayarlarda kullanılan Web Tarayıcılar internet erişimlerinde erişilen web sayfalarını disk üzerine kayıt ederler. Bu şekilde, aynı web sayfalarına ikinci kere erişildiğinde Murat Selçuk 40

47 sayfanın tamamı veya bir kısmı daha önce kayıt edilmiş disk üzerindeki bilgiler okunarak ekrana getirilir. Eğer bu sayfalarda bir öncekine göre değişiklikler olmuş ise, onlar internet üzerinden okunur ve ekrana getirilirken, aynı zamanda disk üzerine de kayıt edilerek, bir önceki kayıtlar güncellenir. Birden fazla bilgisayar kullanıcısının yoğun olarak internete eriştiği şirket, okul v.b. yerlerde her bir bilgisayardaki web tarayıcısı o kullanıcının daha önce eriştiği sayfaları belki diskinden okuyarak performans anlamında bir avantaj getirecek olsa da, çok sayıda kullanıcının olduğu böyle ortamlarda aynı sayfalara erişen kullanıcıların bilgisayarlarında tutulan kayıtlı web sayfalarının kullanıcıların birbirine faydası olamayacaktır. Aynı sitelerde dolaşan, aynı sayfalara erişen değişik insanların olduğu bu gibi ortamlarda birinin eriştiği sayfa daha sonra bir başka kişi tarafından ulaşılmaya erişildiği bir bilgisayarın diskinden okunabilseydi ciddi performans artışı olacaktı. Çünkü, bugün şirket, okul v.b. gibi yerlerde bina içinde kullanılan yerel iletişim ağlarında hat performansı minimum (eski donanımlara sahip bilgisayarlarda) 10 MegaBit/saniye, ortalama ve çoğunlukla 100 MegaBit/saniye civarında iken ADSL, DSL, FrameRelay veya Kiralık Hat (Leased-Line) v.b. gibi isimlerle anılan internet bağlantılarında hızlar oldukça düşüktür ve 512 KiloBit/saniye, 1 MegaBit/saniye ve 2 MegaBit/saniye gibi seviyelerdedir. Doğal olarak, internet iletişim hızının yerel ağ hızlarına göre oldukça düşük olduğu ortamlarda kullanılan web sayfalarının bir sonraki kullanımlar için disk ortamına kayıt edileceği ve bunun birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından ortaklaşa paylaşılacağı ortamlara ihtiyaç vardır. Proxy Server adını verdiğimiz bilgisayarlarda erişilen web sayfaları disk üzerine kayıt edilir. Bir başkası veya aynı kullanıcı bir kere daha aynı web sayfasına erişmek istediğinde bu kontrol edilir ve bu sefer internet üzerinden değil, disk üzerinden bu bilgi okunarak kullanıcıya iletilir. Bu şekilde, örneğin 2 MegaBit/saniye hızında internet bağlantısı olan bir şirkette, proxy server üzerine daha önce kaydedilmiş web sayfaları 100 MegaBit/saniye hızındaki bir hat üzerinden talep eden kullanıcıya iletilir. Elbette, çok sayıda kullanıcının aynı internet bağlantısını paylaştığı ortamlarda bu gibi bir "proxy server" uygulaması web sayfalarına erişimde çok ciddi bir performans artışı sağladığı gibi, internet bağlantısının daha verimli olarak kullanılmasını da sağlar. Yani, aynı sayfalara erişen birden fazla kullanıcı için internet hattı daha yoğun kullanılacak iken, proxy server uygulaması ile sadece tek bir kullanıcı için kullanılarak bağlantının daha optimum kullanılması sağlanır. Proxy server Murat Selçuk 41

48 uygulamalarında kullanıcılar web tarayıcılarında proxy server ile ilgili tanımları yaparak, internet üzerindeki dolaşmalarında site web sayfaları ile ilgili taleplerini hep proxy server'a gönderirler. Proxy server bu kullanıcıların web sayfaları ile ilgili isteklerini alarak, internet üzerinden okur, diskine kaydeder ve kullanıya yollar. İkinci kere yine aynı sayfa proxy server'dan istendiğinde ilkönce proxy server diskine bakaraj bu sayfanın burda kayıtlı olduğunu görür ve internete çıkmadan bu sayfaları diskinden okuyarak kullanıcıya iletir. Bu şekilde proxy server'ın diskinden (cache) okunan bilgilerin gönderildiği bilgisayar kullanıcıları çok ciddi bir performans artışı ile karşılaşırlar. Yani, proxy server kullanılan ortamlarda kullanıcılar web sayfaları ile ilgili tüm taleplerini proxy server'a iletmektedirler ve internete ulaşmamaktadırlar. Proxy server bu kullanıcılar adına ilgili web sayfalarına erişmekte ve bu bilgiyi alıp, kayıt edip, talep eden kullanıcıya göndermektedir. Proxy server kullanımı özellikle çok sayıda kullanıcın bulunduğu ortamlarda ciddi performans avantajı sağlamaktadır. Ve elbette bu şekilde internet bağlantısı da çok daha verimli kullanılmaktadır (http://doctus.org/, 2005). Murat Selçuk 42

49 BÖLÜM IV TASARIM 1. ANALİZ Bu Bölümde ihtiyaç analizi ile ihtiyacı belirledikten sonra genel durum değerlendirmesi yapılmış ve belirlenen hedefler doğrultusunda iş analizi yapılmıştır İHTİYAÇ ANALİZİ Yapılan araştırmalar ve öğretmenler ile yapılan yüz yüze görüşmelerden edinilen bilgiler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarının eğitimin kalitesinin artırıcı bir yönde etkili bir biçimde kullanılması için gerekli yazılım altyapısının yeterli olmadığı görülmüştür. Ölçme-değerlendirme konusunda yeni ve etkili bir seçenek olan e-portfolyo öğrencilerin uzun süreli çalışmalarını bir yerde toplarken, öğrencinin öğrenme sürecini elektronik ortamda gözlemleme ve değerlendirme fırsatı vermektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ve ilköğretim bilgisayar dersi öğretmenleri ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarda bir kimlik doğrulama sistemine dayanan merkezi bir depolama alanı bulunmadığından ötürü e-portfolyo uygulaması için yazılımsal altyapının yeterli olmadığı görülmüştür. Aynı yazılım altyapısı yetersizliği sebebi ile öğrencilerin grup çalışmalarında, ortak amaçlara sahip gruplardaki her bireyin katkısını gerektiren, işbirliğine dayalı öğrenme modeline dayanan projelerinde bilgisayar üzerinde çalışırken teknik açıdan sorunlar yaşanmaktadır. Öğrencilerin ortak çalışma ile yürüttükleri projelerde birlikte çalışabilirliklerini artırdıkları bir ortam bulunmamaktadır. Öğretmen tarafından bu çalışmaların yönetilmesi ve gözlemlenmesi teknik olarak yeterli olamamaktadır. Öğretmen aynı proje içindeki grup bireylerinin her birinin çalışmalarını gözlemlemede ve değerlendirmede sorunlar yaşamaktadır. Öğrencilerin bireysel gayret ve çalışmalara proje sonunda ortaya konulan ürün üzerinden anlaşılması teknik olarak mümkün olmamaktadır. Murat Selçuk 43

50 Okullardaki internet bağlantı hızının yetersiz olması ve gene olarak Türkiye deki internet bağlantısının sürekliliğinde sıkıntılar yaşanması eğitimde sürekliliği ve uygulanabilirliği engellemektedir. Zaman zaman internet bağlantısı sorunları sebebi ile bazı konular teorik olarak anlatılmakta, öğrenciler uygulama yapamamaktadır. Okullardaki internet bağlantı hızının yetersiz olması sebebi ile internet üzerinde aynı web sitesi üzerinde yapılan uygulamalarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebepten ötürü Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarındaki yerel ağda bir vekil (Proxy) sunucu kurulumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Okullarda öğrencilere e-posta uygulamaları yaptırılırken internete üzerindeki ücretsiz servislerde faydalanılmaktadır. Bu durumda hem bu servisin seçiminde sorunlar yaşanırken hemde internet bağlantı hızının yetersiz olduğu veya internet bağlantısının sorunluğu olduğu durumlarda e-posta uygulamaları gerçekleştirilememektedir. Okullarda öğrenciler tasarladıklar internet sitesi yayınlamak için gene e-posta uygulamalarında olduğu gibi internet üzerindeki ücretsiz servislerden faydalanılmaktadır. Bu durum aynı e-posta uygulamalarında olduğu gibi öncelikler servis seçiminde sıkıntı yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra internet bağlantı hızının yetersiz olduğu veya internet bağlantısının sorunluğu olduğu durumlarda internet sitesi yayınlama uygulamaları gerçekleştirilememektedir GENEL DURUM ANALİZİ Yaptığımız araştırmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda okula özel fiziksel altyapı eksikliği haricinde neredeyse bütün okullarda en az bir adet bir Bilişim Teknolojileri sınıfı bulunduğunu saptanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan veriler tüm Bilişim Teknoloji sınıflarında internet bağlantısı ve çalışır bir ağ altyapısının bulunduğunu göstermektedir. Fakat yüz yüze yapılan öğretmen görüşmeleri göstermiştir ki internet bağlantısı bazı okullarda bulunurken bazı okullarda ağ bağlantısı düzgün bir biçimde çalışır durumda olmadığından dolayı, hem ağ sistemi kullanılamazken hem de internet bağlantısı kullanılamamaktadır. Ağ sistemi ve internetin düzgün çalıştığı okullarda da gerekli yazılımsal altyapı kurulmadığından gelişmiş bir ürün değerlendirme yöntemi olan e-portfolyo ve öğrencilerin Murat Selçuk 44

51 aynı proje üzerinde birlikte çalışabilecekleri teknik bir sistem kullanılmamaktadır. Gene aynı donanım ve yazılım altyapı sorunları nedeni ile internet ile ilgili konular etkin bir biçimde işlenememektedir HEDEFLERİ ANALİZİ Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında eğitimin kalitesini artırmak için etkili bir ölçme-değerlendirme yöntemi olan e-portfolyo sisteminin kullanılabilmesi, öğrencilerin birlikte çalışılabilirliğinin teknik olarak yazılımsal olarak sağlanması ve internet altyapısı gerektiren derslerin daha etkin bir biçimde işlenmesi için gerekli yazılım alt yapısının kurulması hedeflenmektedir İŞ ANALİZİ Bu çalışmada halihazırda kurulu durumda olan Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim okullarındaki altyapısı sağlanmış olan bilgisayar laboratuarlarında, ağ sisteminin çalışır durumda olduğu varsayılaraktan, eğitimin kalitesini artırmak için etkili bir ölçmedeğerlendirme yöntemi olan e-portfolyo sisteminin kullanılabilmesi, öğrencilerin birlikte çalışılabilirliğinin teknik olarak yazılımsal olarak sağlanması ve internet altyapısı gerektiren derslerin daha etkin bir biçimde işlenmesi için gerekli yazılım alt yapısının kurulması için Sunucu merkezli bir ağ sistemi üzerine gerekli servisler kurulacaktır. 2. İÇERİĞİN DÜZENİ Bu bölümde bir önceki bölümde belirlenen analizler doğrultusunda uygulanması önerilen sistemlerin sırası ve birbirleri ile bağlantıları anlatılmıştır SUNUCU Bütün bu sistemlerin alt yapısı olarak bir sunucu sistemine ihtiyaç duymaktayız. Kurduğumuz bu sunucu sistemi erişim kontrol ve güvenliği, verilerin düzenlenmesi gibi konulardaki gereksinimlerimizi karşılayacaktır. Eğer okul bünyesinde bir sunucuya sahip ise sunucuya, değil ise öğretmen bilgisayarına veya elimizde bulunan en güçlü yapılandırmaya sahip bilgisayarı sunusu sistemini kurmak için kullanılabilir. Sunucu işletim sistemi olarak seçim yaparken maliyet, teknik bilgi, ihtiyaçlarınız, kullandığımız bilgisayarların özellikleri ve yapılandırmaları vb. özelliklerin yanı sıra öğrenci Murat Selçuk 45

52 bilgisayarlarında kullanılan işletim sistemi ile uyum sağlamasını göz önüne alarak bir sunucu sistemi seçilmesi gerekmektedir. Okullardaki bilgisayarlarda Microsoft firmasının işletim sistemlerinin kullanılmasından dolayı Microsoft firmasının Windows Server ürününü kullanabileceğimiz gibi alternatif olarak ücretsiz ve açık kaynak kodlu Linux tabanlı işletim sistemlerinden birini de kullanılabilinir. Şekil 2 Sunucu Bilgisayarlar için Linux ve Windows Sistem Alternatifleri (e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı, 2005) Murat Selçuk 46

53 2.2. AĞ YAPILANDIRMASI TCP/IP Hangi sistemi kurarsak kuralım ağ yapılandırmamızı ortak ve yerleşmiş bir standart protokol olan TCP/IP protokolünü kullanarak yaparsak farklı sistemlerimiz arasında da sorunsuz bir iletişim gerçekleştirmiş olunur. IPV4 ve IPV6 olarak iki çeşit kullanım türü vardır. Her ikisini de kullanabiliriz. IPV4 daha eski sistemlerle uyumlu olan ve daha çok kullanılan bir sistem olduğu için ve bizim kuracağımız büyüklükteki ağlar için yeterli olacağından kurulabilir. BT Sınıfı Ağ Yapısı 24 PORT SWITCH INTERNET ADSL MODEM LAB1 Öğretmen Bilgisayarı 16 PORT SWITCH LAB PC1 PC15 LAB3 İdari Bilgisayarlar LAB1 Öğrenci Bilgisayarları Şekil 3 Örnek TCP/IP Yapılandırması (Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007) DNS DNS kısaca ağ sistemimizde bulunan tüm cihazların isimlerini ip adreslerine yada ip adreslerini isimlerine çevrilmesi için gerekli bilgileri tutan bir kayıt sistemidir. DNS aynı Murat Selçuk 47

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ

DNS Nedir? HİKMET TÜYSÜZ DNS Nedir? 14545568 HİKMET TÜYSÜZ DNS DNS, Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir?

DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Programlama Dilleri 354 6 2+2 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu Doç. Dr. O. Adem

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu

Detaylı

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001)

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001) ENDER GÖKSEL Adres : Birlik Mah. 415. Cad. Oyak Sitesi 33/4 48. Giriş Birlik /Çankaya ANKARA E-mail : endergoksel@gmail.com Cep Tel : 0533 718 76 07 Ev Tel : 0312 440 63 67 Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. OSI Başvuru Modeli ve Katmanları 1. Fiziksel Donanım Katmanı (1.Katman) 2. Veri Bağlantı Katmanı (2.Katman) 1.Mantıksal Bağ Kontrolü Ağ Katmanı 2.Ortama Erişim

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016 Ağ Protokolleri Aysel Aksu Nisan, 2016 İçindekiler 1 Giriş................................................ 2 2 AĞ PROTOKOLLERİ....................................... 3 2.1 TCP/IP MİMARİSİ VE KATMANLARI.........................

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız.

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

Web tabanlı altyapı sayesinde her cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir dokümanlar oluşturulup anında paylaşılabilir.

Web tabanlı altyapı sayesinde her cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir dokümanlar oluşturulup anında paylaşılabilir. Eğitimde Google Doküman Uygulamaları 1.1 Google Uygulamalarına Giriş Google Doküman uygulamaları, hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler için birçok farklı özellik sağlar. Kelime işleme, elektronik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 KASIM 7. 4-8 Kasım 203 6. 28Ekim - Kasım 203 5. 2-25 Ekim 203 4. 7- Ekim 203 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : :

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ İŞLETMENİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ İŞLETMENİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ İŞLETMENİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları

Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Varsayılan yerel gruplar Domain Admins grup gibi varsayılan gruplar, Active Directory etki alanı oluştururken otomatik olarak oluşturulan

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

M E G E P MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

M E G E P MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI M E G E P MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ DERS BİLGİ FORMU 1 DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Windows Server 2012 DHCP Kurulum ve Yapılandırma

Windows Server 2012 DHCP Kurulum ve Yapılandırma Windows Server 2012 DHCP Kurulum ve Yapılandırma DHCP, TCP/IP ağındaki makinelere IP adresi, DNS, Wins vb. ayarların otomatik olarak yapılması için kullanılır. Bu özellik ADSL modemlerin içerisinde de

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Gösterge 1 (Stratejik Hedef 2.2.1.) : Yerel Ağ hizmetlerinin son kullanıcılara ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla %99 oranlarında erişilebilirlik

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

ProFTPD FTP Sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET Sistem Destek Uzmanı. devrim@gunduz.org

ProFTPD FTP Sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET Sistem Destek Uzmanı. devrim@gunduz.org Devrim GÜNDÜZ TR.NET Sistem Destek Uzmanı devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.tr http://lkd.belgeler.org http://www.linux.org.tr/belgeler.php http://www.gunduz.org/belgeler.php

Detaylı

Ortamınızda A.D. veya LDAP sistemi var ise aşağıdaki linkten KoruMail LDAP-AD isimli dokümanı inceleyebilirsiniz.

Ortamınızda A.D. veya LDAP sistemi var ise aşağıdaki linkten KoruMail LDAP-AD isimli dokümanı inceleyebilirsiniz. KoruMail, kullanıcı doğrulama işlemi için herhangi bir dizin sunucu (MS Active Directory, Novell edirectory, Sun Directory Server, OpenLDAP) olmadığı durumlarda kullanıcıları dizin sunucu yerine, MySQL

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

CHAPTER 9. DHCP Server

CHAPTER 9. DHCP Server 1 CHAPTER 9 DHCP Server 2 9.1 DHCP nedir? Bildiğiniz gibi bir ağda bulunan bilgisayarın birbirleri ile iletişim işinde bulunabilmeleri ve yine bu ağdaki internet bağlantısından faydalanabilmeleri için

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller

Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller Öğretimde Planlama Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller kullanılarak,hangi yöntem ve teknikler işe

Detaylı