TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil

2

3 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( dan tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME DÜZENLENMESİ VE RUHSATNAME DOSYALARININ ARŞİVLENMESİ HİZMETLERİ Toplantı Sayısı : 53 Levhaya Yazılma talebi : 8975 Kayıt Yenileme (Yeniden Yazılma) : 681 Sorunlu : 188 TOPLAM : (82029) Nolu Ruhsatname düzenlenerek, (90800) Nolu Ruhsatname düzenlenmiş olmakla, ceman (8771) adet Avukatlık ruhsatnamesi tanzim edildi. Avukatlık Ruhsatnamesi verilmesi uygun bulunmayanlar : 45 Yeniden yazılması uygun bulunmayanlar : 28 Adalet Bakanlığı görüşüne uyulan : 10 Adalet Bakanlığı görüşüne ısrar edilen : 9 2- KİMLİK KARTI HİZMETLERİ BARO KART ( tarihine kadar) Avukat Kimlik Belgesi (9712) adet Stajyer Avukat Kimlik Belgesi (453) adet Katip Kart (703) adet Personel Kart (316) adet 363

4 RUHSAT VE SİCİL Misafir Kart (4) adet Aile Kart (18) adet Kimlikler Barolara gönderilerek ilgililere ulaştırılmıştır. 3- CCBE AVUKAT KİMLİK KARTI HİZMETLERİ (1022) nolu kimlik düzenlenerek, (1318) nolu kimlik düzenlenerek, ceman (296) kimlik Avukatların adreslerine kargo ile teslim edilmiştir. 4 -AVUKATLIK ORTAKLIĞI SİCİL HİZMETLERİ Avukatlık Ortaklığı : 108 Fesih Olan Avukatlık Ortaklığı : 14 Mevcut Avukatlık Ortaklığı : 94 (Avukat ortaklığından 11 adedi yabancı avukat ortaklığıdır.) 364

5 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT VE SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI ( DAN TARİHİNE KADAR) RUHSAT VE SİCİL TOPLANTI NO TOPLANTI TARİHİ LEVHAYA YAZILMA YENİDEN YAZILMA SORUNLU TOPLAM

6 RUHSAT VE SİCİL

7 RUHSAT VE SİCİL TOPLAM

8

9 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Muhasebe ve Mali İşler

10

11 MUHASEBE VE MALİ İŞLER MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET ÖZETİ STAJ KREDİLERİ TALEP EDİLEN KREDİ SAYISI : 1806 KABUL EDİLEN KREDİ SAYISI : 1668 RED EDİLEN KREDİ SAYISI : 96 ONAY BEKLEYEN : 42 ÖDENEN STAJ KREDİLERİ YAPILAN KREDİ TAHSİLATI : ,00 TL : ,58TL ÇIKARILAN İHBARNAME SAYISI : 1127 ÇIKARILAN İHTARNAME SAYISI : 1028 BASTIRILAN PUL SAYISI : SATILAN PUL SAYISI : İADE EDİLEN PUL SAYISI : YAPILAN ÖLÜM YARDIMI :

12 MUHASEBE VE MALİ İŞLER Vekalet Pulu Avukatlık Kanunu nun 27 ve 27/A maddesinde belirtilen görevlerin yapılmasını teminen bastırılan Vekalet Pullarının yıllara göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllar Bastırılan Pul Adedi Satılan Pul adedi 2009* ** Staj Kredi Avukatlık Kanunu nun 27. maddesi gereğince avukat stajyerlerine bu dönemlerinde maddi destek amacıyla verilen staj kredilerinin yıllara göre durumu aşağıda belirtilmiştir. Verilen Krediler Yıllar Top.Krd. Talebi Kabul Edilen Red Edilen Onay Bekleyen 2009* ** Yapılan Ödemeler Yıllar Adet Miktar 2009* ,00 TL ,00 TL 2011** ,00 TL 372

13 Yapılan Tahsilatlar Yıllar Adet Miktar MUHASEBE VE MALİ İŞLER 2009* ,82 TL ,72 TL 2011** ,04 TL * dönemi itibariyle verileri gösterir. ** tarihi itibariyle verileri gösterir. Vadesi gelen kredilerin tahsil edilerek yeni kredi ödemeleri için kaynak haline getirilebilmesi amacıyla, 2009 yılında ( dönemi) 460 adet 2010 yılında 599 adet 2011 yılında ( e göre) 68 adet ihbarname çıkarılmıştır. Çıkarılan ihbarnamelere rağmen borçlarını ödemeyen kredi borçlularına; 2009 yılında ( dönemi) 201 adet, 2010 yılında 827 adet ihtarname çıkarılmıştır tarihi itibari ile, Adet Tutar Aktif kredi 676 1,535, TL Pasif kredi ,746, TL Muaccel olan kredi ,726, TL Durdurulan kredi 5 13, TL İdari takipteki kredi ,891, TL Terkin edilen kredi 19 28, TL İptal edilen kredi 4 3, TL Yasal takipte , TL Kapanan kredi TOPLAM

14 MUHASEBE VE MALİ İŞLER ÖLÜM YARDIMI Ölüm yardımları esasları çerçevesinde yapılan yardımların yıllar itibari ile dökümü aşağıda belirtilmiştir. Yıllar Vefatı bildirilen avukat sayısı Ödeme yapılan adet Ödeme yapılan tutar 2009* ,04 TL ,40 TL 2011** ,00 TL * dönemi itibariyle verileri gösterir. ** tarihi itibariyle verileri gösterir. 374

15 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Fon Yürütme Kurulu

16

17 SYDF DÖNEMİ ÇALIŞMALARI tarihli Yönetim Kurulu toplantısında TBB Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi yapılmış; Sayman üye olarak göreve başlayan Av. Sitare SAĞSEN, tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Fon Yürütme Kurulu Başkanı olarak SYDF Yönetmeliğinin 6.madde 2.fıkrası gereğince görevlendirilmiştir. SYDF Yürütme Kurulu üyelerinden Av. Muhittin ÜSTÜN- DAĞ ve Zafer BULUT un görevlerinden ayrılmaları üzerine, TBB Başkanlık Divanının tarihli toplantısında aldığı 2 nolu karar ile boşalan üyeliklere atamalar yapılmış; Av. Sitare SAĞSEN ( Başkan), Kemal OKTAR, Yavuz GÜRSEL, Sabri BO- LIŞIK ve Av. Recai Rahim GÖRGÜLÜ den oluşan yeni Yürütme Kurulu ilk toplantısını tarihinde gerçekleştirmiştir. SYDF Yürütme Kurulu bu dönemde beş (5) toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda; 1. SYDF yardımları, mevzuatı ve uygulamaları hakkında Fon Müdürlüğü tarafından bilgilendirmeler yapılmış, 2. Fon Müdürlüğü tarafından hazırlanan üçer aylık bütçe değerlendirme raporları görüşülerek onaylanmış, sayılı yasa avukatların sağlık ve sosyal güvenlik hakları açısından değerlendirilmiş, 4. SYDF yardımlarının geliştirilmesi amacıyla Yönergelerin güncellenmesi çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiş ve görevlendirmeler yapılmış, dönemi çalışma raporu ile 2010 yılı tahmini bütçeleri değerlendirilmiş; TBB Yönetim Kurulu nun onayına sunulmuş, 6. Yapılan çalışmalar ve değişiklikler altı (6) adet duyuru ile Barolara bildirilmiştir. Aynı dönem içinde Yürütme Kurulu kararlarına paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından; SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU 377

18 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU tarihli toplantıda; 1 nolu Yönerge madde 4/1 de tarif edilen Ek Olağan Dışı yardım tavanının yıllık TL den TL ye yükseltilmesine, 2. Aynı dönemde, ağır hastalık nedeniyle uzun süre çalışamayan ve bu durumlarını belgelendirip talepte bulunan toplam yirmi dokuz (29) avukata TL ek olağan dışı yardım yapılmasına, tarihli toplantıda, MEDLINE acil yardım hizmet sözleşmesinin feshine ve acil ambulans hizmetine ihtiyaç duyan üyelerin bu giderlerinin fatura karşılığı ödenmesine, tarihli toplantıda, stajyer avukatların analık yardımından yararlandırılması uygulamasının başlatılmasına, günlü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile yardım talebine esas olan evrak teslim süresinin 120 günden 1 yıla çıkartılmasına, 6. 2 nolu Yönergede değişiklik yapılarak; organ yetmezliği olan hastaların ve kanserli hastaların ayaktan tedavileri ile kontrol giderlerinin ödenmesine, tarihli Yönetim Kurulu kararı ile tarihinden itibaren sağlık yardımları yıllık tavanının avukatlar için TL ye, stajyer avukatlar için TL ye yükseltilmesine, yılı bütçe tasarısının görüşülerek kabulüne, 9. Bürosu hasar gören üyeye TL olağanüstü yardım yapılmasına, karar verilmiştir döneminde Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi; Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında toplam 1283 adet ve ,22 TL tutarında sosyal yardım SYDF Müdürlüğü tarafından avukatlara ve vefat eden avukatların ailelerine ulaştırılmıştır döneminde; SYDF Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında olan yardım başvurularının sayısı ve durumlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. 378

19 GÖNDERİM BAKİYE YARDIM TÜRÜ ADET TUTAR ADET TUTAR Yönerge-1 Yardımları ,00 TL ,00 TL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU Cenaze Yardımı ,00 TL ,00 TL Geçici İş Göremezlik Yrd ,00 TL ,00 TL Analık Yardımı ,00 TL ,00 TL Hastalık Yardımı ,00 TL ,00 TL Olağandışı Hal Yardımı ,00 TL ,00 TL Olağanüstü Yardım ,00 TL ,00 TL Yönerge-2 Yardımları ,19 TL ,22 TL Sağlık Yardımları ,19 TL ,22 TL GENEL TOPLAM ,19 TL ,22 TL dönemi içerisinde, sosyal yardım konularının görüşüldüğü 43 adet Başkanlık Divanı toplantısı yapılmış, bu toplantılarda durumları uygun avukatlara; Geçici iş göremezlik yardımı olarak TL, Olağanüstü yardım olarak TL, Sağlık yardımı olarak ,02 TL, ayrıca vefat eden avukatların cenaze işlemleri için TL yardım yapılması karara bağlanmış ve hak sahiplerine ulaştırılmıştır. I- FON VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Her ay sonu banka hesapları ile Fon Müdürlüğü kayıtlarının mutabakatı yapılarak tutanak ile imza altına alınmıştır. Vadeli hesaplarımızın vade dolum tarihinde, toplam yedi bankadan faiz teklifi alınması ve en iyi faiz oranlarının kullanılması suretiyle Fon gelirlerinin vadeli mevduatta değerlendirilmesi işlemleri yapılmıştır döneminde net ,25 TL tutarında Vekalet Pulu satış geliri tahakkuk etmiştir. Geçmişten 379

20 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU devreden gelirler ve faizler ile birlikte dönem içinde tahsil edilen Vekalet pulu satış gelirlerinin de banka hesaplarında nemalandırılması sonucu yine bu dönem içerisinde net ,33 TL tutarında faiz geliri tahakkuk etmiştir yılı sonu itibariyle, dönem sonu nakit mevcudu ,97 TL dir. II- YENİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan değişiklikler sonrasında, serbest çalışan avukatların tabi olacakları sigortalılık statüsü, hak ve yükümlülükleri ve SYDF yardımları ile ilgili olarak; SYDF Müdürlüğünce ve SGK uzmanları ile birlikte bölgelerde bilgilendirme amaçlı konferanslar düzenlenmiştir. III- MEDLINE ACİL YARDIM AMBULANS ANLAŞMASI İki (2) yıl süre ile MEDLINE tarafından, tüm avukatların acil ambulans taleplerini karşılamak amacıyla bedeli TBB tarafından ödenmek suretiyle yürütülen hizmet, dönem sonu itibariyle değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede; alınan hizmetin nitelikli olduğu, ancak yeterli kullanım olmaması nedeniyle, her kullanım için üyeye ödeme yapılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmış ve anlaşma feshedilmiştir. Üyelerin acil ambulans ihtiyaçları, Yönerge No:2 de yapılan değişiklikle, fatura bedellerinin üyelere usul ve esaslara uygun olarak ödenmesi suretiyle karşılanmaya başlanmıştır. IV- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAR Bu dönemde; ağır hastalık nedeniyle uzun süre çalışamayan avukatlar için yapılabilen TL yıllık limitli ek olağan dışı geçici iş göremezlik yardım limiti TL ye; tedavi hizmetleri karşılığı yapılan sağlık yardım limiti avukatlar için TL, stajyer avukatlar için TL ye yükseltilmiştir. Genel Sağlık Sigortası kuralları ile özel sağlık kuruluşlarından hizmet alan üyelerin ödediği fark bedellerinin katılım payı kesilmeden tamamının yardım olarak kendilerine ödenmesi olanağı getirilmiştir. 380

21 V- BALGAT TA YER ALAN LİTAİ HOTEL&SPA TESİ- Sİ VE AYAŞ YAŞAM MERKEZİ VE TERMAL OTEL KOMP- LEKSİ YATIRIM VE İNŞAATLARI Bu dönemde; inşaatı tamamlanan ve açılış aşamasına gelen Balgat ta yer alan Litai Hotel&SPA tesisini işletmeye açabilmek amacıyla TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı) bünyesinde iktisadi işletme kurulmuş ve tesislerin sorumluluğu söz konusu vakfa verilmiştir. Ayaş ta inşaatı devam eden Ayaş Yaşam Merkezi ve Termal Otel Kompleksi tesislerinin tamamlanması için ,53 TL harcama yapılmıştır. SYDF DÖNEMİ ÇALIŞMALARI TBB Yönetim Kurulu Sayman üyesi ve SYDF Yürütme Kurulu Başkanı Av. Sitare SAĞSEN başkanlığında toplanan SYDF Yürütme Kurulu sekiz (8) adet toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda; 1. İstanbul ve İzmir in yanı sıra Diyarbakır da Fon temsilciliklerinin açılması, 2. Bakıma muhtaç avukatlara huzurevi temini ve giderlerinin SYDF tarafından karşılanabilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının başlatılması, 3. Avukat eş ve çocuklarının sağlık yardımlarından yararlandırılması konusunda aktüerya ve mevzuat çalışmalarının başlatılması, 4. Üçer aylık dönemler halinde bütçe çalışma raporları değerlendirmesinin yapılıp, Yönetim Kuruluna sunulması, 5. İhtiyaç sahibi avukat ile, avukatlara ek emeklilik geliri sağlayabilmeye yönelik mevzuat ve aktüerya çalışmalarının başlatılması, çalışma raporu ile 2011 iş programı ve 2011 bütçesinin Yönetim Kuruluna onaylanmak üzere sevki, konuları görüşülüp karara bağlanmış; yine bu dönemde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU 381

22 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU Yönetim Kurulu tarafından; 1. SYDF tarafından hazırlanan 2010 yılı bütçesinin kabulüne, 2. Ağır hastalık nedeniyle tedavileri devam edip, çalışamadıklarını belgelendiren ve talepte bulunan yirmi yedi (27) üyeye toplam TL ek olağan dışı yardım Yönerge No:1 e göre yapılmasına; yine büro hasarı nedeniyle zarara uğrayan toplam yedi (7) üyeye TL olağanüstü yardım yapılmasına, 3. SYDF bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına, günlü Yönetim Kurulu toplantısında; a- Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Mersin illerinde Fon temsilciliklerinin kurulmasına, b- Her ilde, avukatların sağlık hizmeti alabileceği hastanelerle anlaşmalar yapılmasına, c- Bakıma muhtaç avukata destek projesine ilişkin Yönetmelik çalışmasının yapılmasına, d- Huzurevi, Bakımevi, Geriatri merkezi projelerine ilişkin Yönetmelik çalışmasının yapılmasına, e- Munzam emeklilik projesine ilişkin çalışmaların yapılarak rapor hazırlanmasına, konuya yönelik rapor hazırlanması öncesinde örnekleme yolu ile seçilecek bazı barolarda pilot çalışma yapılmasına, f- Avukat eş ve çocuklarına sağlık yardımı yapılması hususunda çalışmaların yapılarak rapor hazırlanmasına, g- Ölüm yardımı miktarının arttırılması hususunda gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin çalışma yapılarak rapor hazırlanmasına, h- SYDF Yönetmeliği nin sosyal güvenlik- sosyal yardımdayanışma anlayışı ile Baro ve Birlik çalışanlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda çalışma yapılarak rapor hazırlanmasına, 5- Sağlık sorunları nedeniyle TBB konaklama tesislerinden 382

23 yararlanan üyelerin, durumlarını belgelemeleri halinde bir refakatçisi ile birlikte konaklama giderlerinin SYDF tarafından karşılanmasına, 6. Pilot olarak belirlenecek iki (2) ilde huzurevi ve sosyal tesis yapımı konusunda çalışmaların başlatılmasına, tarihinde başlamak üzere muhtaç ve emekli avukatlardan durumu uygun olanlara sürekli iş göremezlik yardımı yapılmasına (bir tür munzam emeklilik), 8. SYDF tarafından, yatarak tedavi yardımı yapılabilen stajyer avukatlardan kronik hastalığı olanların sağlık güvenceleri olmamaları sonucu tedavi ve takipleri için yüksek maliyetle karşılaşmaları nedeniyle, aksatmak durumunda kaldıkları tedavilerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için, Genel Sağlık Sigortası primlerinin, Yönerge 1 de yapılan değişiklikle SYDF tarafından ödenmesine, karar verilmiştir günlü Yönetim Kurulu toplantısında; pilot olarak belirlenecek iki (2) ilde huzurevi ve sosyal tesis yaptırılması hususuna yönelik fizibilite çalışmaları yapılmasına, öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmek üzere arsa aranmasına ve bulunduğunda alınarak imar durumuna göre projelendirilmesine; Yönetim Kurulunca kabul edilecek projeye göre belirlenecek usulle inşaatların yaptırılması yönünde karar alınmıştır. Mevzuat çerçevesinde uygulamaya yönelik değerlendirmeler sonucunda, mevcut TBB SYDF Yönetmeliğinin, planlanan sosyal yardımların yapılması için yeterli olmadığı, güncellenmesi gerektiği görülmüş ve buna ilişkin yönetmelik değişiklik taslağı hazırlanmış ve onay aşamasına getirilmiştir döneminde Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi; Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında toplam 1844 adet ve ,86 TL tutarında sosyal yardım SYDF Müdürlüğü tarafından avukatlara ve vefat eden avukatların ailelerine ulaştırılmıştır. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU 383

24 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ döneminde; SYDF Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında olan yardım başvurularının sayısı ve durumlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. YARDIM TÜRÜ GÖNDERİM BAKİYE ADET TUTAR ADET TUTAR Yönerge-1 Yardımları ,00 TL ,00 TL Cenaze Yardımı ,00 TL ,00 TL Geçici İş Göremezlik Yrd ,00 TL ,00 TL Analık Yardımı ,00 TL ,00 TL Hastalık Yardımı ,00 TL ,00 TL Olağandışı Hal Yardımı ,00 TL ,00 TL Olağanüstü Yardım ,00 TL ,00 TL Yönerge-2 Yardımları ,86 TL ,86 TL Sağlık Yardımları ,86 TL ,86 TL GENEL TOPLAM ,86 TL ,86 TL dönemi içerisinde, sosyal yardım konularının görüşüldüğü 57 adet Başkanlık Divanı toplantısı yapılmış, bu toplantılarda durumları uygun avukatlara; Geçici iş göremezlik yardımı olarak TL, Olağanüstü yardım olarak TL, Sağlık yardımı olarak ,86 TL, ayrıca vefat eden avukatların cenaze işlemleri için TL yardım yapılması karara bağlanmış ve hak sahiplerine ulaştırılmıştır. I- FON VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Her ay sonu banka hesapları ile Fon Müdürlüğü kayıtlarının mutabakatı yapılarak tutanak ile imza altına alınmıştır. Vadeli hesaplarımızın vade dolum tarihinde, toplam yedi bankadan faiz teklifi alınması ve en iyi faiz oranlarının kullanılması sure- 384

25 tiyle Fon gelirlerinin vadeli mevduatta değerlendirilmesi işlemleri yapılmıştır döneminde net ,09 TL tutarında Vekalet Pulu satış geliri tahakkuk etmiştir. Geçmişten devreden gelirler ve faizler ile birlikte, dönem içinde tahsil edilen Vekalet pulu satış gelirlerinin de banka hesaplarında nemalandırılması sonucu yine bu dönem içerisinde net ,68 TL tutarında faiz geliri tahakkuk etmiştir yılı sonu itibariyle, dönem sonu nakit mevcudu ,96 TL dir. II- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAR Bu dönemde; yapılmakta olan sosyal yardımlar ve üye talepleri Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi uygulamaları da dikkate alınarak değerlendirilmiş; üye eş ve çocuklarının sağlık yardımlarından yararlanamıyor olması, var olan emeklilik aylığının düşük olması nedeniyle, ek emeklilik ihtiyacının tespit edilmesi, sayısı az da olsa bir kısım yaşlı üyelerin huzurevi, bakımevi gibi ihtiyaçlarının olduğunun görülmesi üzerine durum çeşitli toplantılarda tartışılmış; tüm bu yardımların yapılabilmesi için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğu görülmüş ve yeni yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlanılmıştır. III- BÖLGE FON TEMSİLCİLİKLERİ tarihinde Mersin Fon Temsilciliği devreye girmiş; bölge avukatlarının daha hızlı ve nitelikli bir şekilde yardımlardan yararlandırılmalarına yönelik adımlar atılmıştır. IV- STAJYER AVUKATLARIN SAĞLIK GÜVENCELERİ 5510 Sayılı yasa ile primlerini kendileri yatırmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilen ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilme olanağı tanınan avukat stajyerlerinden herhangi bir özel konumları nedeniyle (emekli, ebeveyninden hak sahibi gibi) Genel Sağlık Sigortalısı sayılmayan kişiler için; tarihinden başlamak üzere GSS primlerini kendileri ödemek suretiyle Genel Sağlık Sigortalısı olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu durumda kalacak olan ve halihazırda herhangi bir sağlık güvencesi olmayan avukat stajyerlerinin, hem prim ödeme ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ 385

26 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ yükünden kurtulması hem de sağlık güvencesine kavuşturulabilmeleri amacıyla ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar başlatılmış, konu TBMM gündemine taşınmıştır. Kabul edilip Resmi Gazete de yayımlanan, 6111 sayılı yasa ile, tarihinde Avukat Stajyeri olanlar ile bu tarihten sonra stajına başlayanlardan, başka bir nedenle Genel Sağlık Sigortalısı sayılmayanların, stajları devam ettiği sürece GSS primleri TBB tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Söz konusu çalışmalar, TBB Başkanının görevlendirmesi ile Hukuk İşleri Birimi yanında SYDF Birimince yürütülmüştür. Yasa değişikliği gerçekleşinceye kadar kronik hastalığı olup, sürekli takip ve tedavi altında olan ve stajyerlikleri nedeniyle sigortalılıkları kesintiye uğrayan stajyer avukatların GSS primlerinin SYDF tarafından ödenmesi suretiyle mağduriyetin önlenmesi sağlanmıştır. V- SOSYAL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI Topluluk sigortasına tabi iken 5510 Sayılı yasa ile 4/b (eski Bağ-Kur) li sayılan bunun sonucu emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve maaş bağlanma konularında hak kaybına uğrayacak olan avukatların mağduriyetini önlemek için TBMM nezdinde görüşmelerde bulunulmuş ve yasa değişikliği önerisi verilmiştir. Söz konusu çalışmalara, Birlik Başkanının görevlendirmesi ile SYDF Birimi destek olmuştur. VI- LİTAİ HOTEL & SPA VE AYAŞ YAŞAM MERKEZİ VE OTEL KOMPLEKSİ TESİSLERİ İnşaatı tamamlanmış ve Türavak (Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı) tarafından işletmeye açılması planlanan Litai Hotel&SPA için TBB ile Vakıf arasında imzalanan sözleşme iptal edilmiş, günlü Yönetim Kurulu toplantısının 2010/801 karar numarası ile SYDF bünyesinde kurulan iktisadi işletmeye devri gerçekleştirilmiştir. Bu devir sonrası, tarihinde TBB SYDF İktisadi İşletmesi Litai Hotel&SPA avukatların hizmetine açılmıştır. Ayaş Yaşam Merkezi ve Otel Kompleksi tesisleri için 2010 yılında ,57 TL inşaat yatırımı gerçekleştirilmiş, tesisin sa- 386

27 tışı / devri konusunda girişimlerde bulunulmuş, olumlu sonuç alınamayınca bitirilmesi konusunda çalışmalara hız verilmiştir YILI SYDF ÇALIŞMALARI TBB SYDF Yürütme Kurulu üyeliğinden ayrılan Yavuz GÜR- SEL yerine, üyeliğe tarihli Başkanlık Divanı kararı ile atanan ve vefat eden Av. Muhsin ERGAZİ nin yerine atanan Av. Salih AKGÜL ile birlikte TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve TBB SYDF Yürütme Kurulu Başkanı Av. Sitare SAĞSEN başkanlığında 2 (iki) adet toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda; 1. Yeni ve sosyal yardım ihtiyaçlarına geniş boyutta cevap verebilecek yönetmelik hazırlıkları tamamlanmıştır yılında yeni uygulanmaya başlanacak olan yardımlar, bütçe ve uygulanabilirlilik açısından değerlendirilmiştir. I- BÖLGE FON TEMSİLCİLİKLERİ 2010 yılı sonunda açılan Mersin Fon Temsilciliği yanında, birer adet tabibin de istihdam edileceği İzmir Fon Temsilciliği ile İstanbul Fon temsilciliği hizmete başlamıştır. II- SOSYAL YARDIMLAR Munzam emeklilik yardımı uygulaması devreye girene kadar, hastalık nedeniyle çalışamaz durumda olan emekli avukatlardan durumu uygun olanlara tarihinden itibaren düzenli aylık ödenmesine başlanmıştır. Bugüne kadar yapılan yardım talepleri mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş, durumları uyan 11 (onbir) emekli ve ihtiyaç sahibi avukata aylık TL maaş ödenmesine başlanılmıştır. III- SAĞLIK KURULUŞLARI ANLAŞMALARI Tedavi giderinin doğrudan SYDF tarafından hastaneye ödenmesini sağlayan ilk anlaşma Giresun Ada Hastanesi ile yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülke çapında yaygın şekilde yapılacak özel sağlık kuruluşları anlaşmalarının sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi için bilgi işlem birimi ile online provizyon sistemini içeren program yazılım işlemine başlanmıştır. Kısa zamanda tamamlanacak program ile, TBB tarafından bastırılan BAROKART ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ 387

28 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU özellikli avukat kimlik kartı marifetiyle anlaşmalı özel hastanelerden, SYDF tarafından ödemeli sağlık hizmeti alınabilecektir. Bu amaçla, Ankara, İstanbul, Muğla, Antalya, Trabzon, Samsun gibi illerde özel hastaneler ile görüşmelere başlanılmıştır döneminde; SYDF Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2 kapsamında olan yardım başvurularının sayısı ve durumlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. YARDIM TÜRÜ ADET GÖNDERİM TUTAR Yönerge-1 Yardımları ,00 TL Cenaze Yardımı ,00 TL Geçici İş Göremezlik Yrd ,00 TL Analık Yardımı ,00 TL Hastalık Yardımı ,00 TL Olağandışı Hal Yardımı ,00 TL Olağanüstü Yardım ,00 TL Yönerge-2 Yardımları ,07 TL Sağlık Yardımları ,07 TL GENEL TOPLAM ,07 TL dönemi içerisinde, sosyal yardım konularının görüşüldüğü 13 adet Başkanlık Divanı toplantısı yapılmış, bu toplantılarda durumları uygun avukatlara; Geçici iş göremezlik yardımı olarak TL, Olağanüstü yardım olarak TL, Sağlık yardımı olarak ,07 TL, ayrıca vefat eden avukat cenaze işlemleri için TL yardım yapılması karara bağlanmış ve hak sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu dönemde ya- 388

29 pılan sosyal yardım tutarında, geçen yılın aynı dönemine göre %39 lık artış gerçekleşmiştir. Yıllara göre yapılan toplam Sosyal Yardım miktarı ve kişi başına düşen yardım miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU FON YÜRÜTME KURULU SOSYAL YARDIMLAR ,22 TL 1.922,55 TL ,86 TL 1.994,95 TL ,07 TL 2.052,24 TL KİŞİ YARDIM KİŞİ BAŞI YARDIM KİŞİ YARDIM KİŞİ BAŞI YARDIM KİŞİ YARDIM KİŞİ BAŞI YARDIM 389

30

31 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgi İşlem

32

33 TBB Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Mayıs 2009 Mart 2011 Faaliyet Raporu Türkiye Barolar Birliği İnternet Sayfası Türkiye Barolar Birliği internet sayfası, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem altyapısı ile yeniden tasarlanmış ve yaptırılmıştır. Teknik Standartlar Web sayfasının bütünü Microsoft Visual Studio.NET 2010 ile geliştirilmiştir. C#, ASP.NET programlama dili ve SQL SERVER veritabanı ile ilerideki ihtiyaçlara göre geliştirilebilir esnek kod yapısı ile hazırlanmıştır, Kodlamalar ASP.NET AJAX 4.0 kontrolleri ile geliştirilmiş olup, ayrıca üçüncü parti herhangi bir yazılım ya da kütüphane kullanılmamıştır. Web sayfası tarayıcıların (Örn. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome vb.) son sürümleri ile uyumludur. Web sayfası üstünde 3 yıl süreli 128 Bit SSL Sertifikası bulunmaktadır. Web sayfası 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 1680x1050, 1900x1200 çözünürlüklerinin tamamında tarayıcı uyumlu çalışabilmektedir. Web sayfası çevrimiçi kullanıcı sayısı, toplam ziyaretçi, sayfa görüntüleme hızı gibi bilgileri anlık olarak gösterebilmektedir. Web sayfası ziyaret istatistikleri iki tarih arasında detaylı raporlar halinde alınabilmektedir. Web sitesi değişik dillerde yayın yapabilecek bir altyapıda hazırlanmıştır Web Sitesinin Ziyaretçi Profilleri Ziyaretçi profilleri kayıt altına alınabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu kayıtların türleri aşağıdaki gibidir: BİLGİ İŞLEM 393

34 TBB Yönetim Kurulu Çalışma Raporu BİLGİ İŞLEM Yerleşim yeri İşletim sistemi sürümü Ziyaretçinin ziyaret ettiği sayfalar istatistiği Ziyaretçinin tarayıcı özellikleri Sitede kalma süresi Kullanıcının internet bağlantı özellikleri Kullanıcılar ve Yetkilendirme Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlaması yapılabilmektedir. Kullanıcılara Web sayfası yönetiminde yetkiler belirlenebilmekte ve yetkilendirme işlemleri yönetici şifresi ile yapılabilmektedir. Kullanıcı işlemlerinin tarih/saat, IP adresi bilgilerini de içerecek şekilde kayıtları tutulmaktadır ve yönetici şifresi ile kayıtlar sorgulanarak listelenebilmektedir. İçerik Yönetimi Web sayfasının bütün bölümlerinde içerik ekleme/düzeltme/silme işlemleri internet üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından İçerik Yönetim Sistemi ile yapılabilmektedir. İçerik yönetimi, Internet Explorer ve Mozilla tarafından desteklenen ve web standartlarında kullanılan bütün dosya tiplerini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. Eklenen içeriklerin boyutlandırmaları yapılabilmektedir. Yapılan bütün işlemler Log dosyalarında kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcılar HTML tabanlı kodlama ile -kodların kolay uygulanabileceği bir editör yardımıyla bütün sayfalar üzerinde değişiklik yapabilmektedir. Duyuru Panosu Yayını Sunucu yazılımı her duyuru panosu için çevrimiçi ve çevrimdışı yayın akışı listesi kaydını web kontrol paneli üzerinden yapabilmektedir. 394

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP, açılımı Ulusal Baro Ağı Projesi olup, Türkiye deki tüm baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin üye olarak pek çok elektronik işlemlerden yararlanabilecekleri

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Başkanlığı ŞUBAT 2015

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Başkanlığı ŞUBAT 2015 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakan Sunuşu Müsteşar Sunuşu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. UDH BAKANLIĞININ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 BELEDİYELERE YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 GÜNEY

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

P O A Ş L R DÖNEMİ BAŞ O R Y OR J E BÜLTEN ÖĞRETMEN. Sakarya da Yeni Bir Yaşam Fırsatı: Karasu İLKSAN Evleri. Burhaniye de Termal Sağlık Kompleksi

P O A Ş L R DÖNEMİ BAŞ O R Y OR J E BÜLTEN ÖĞRETMEN. Sakarya da Yeni Bir Yaşam Fırsatı: Karasu İLKSAN Evleri. Burhaniye de Termal Sağlık Kompleksi ÖĞRETMEN BÜLTEN R O Y P I L R Ş A B R O PRO Y İ ŞLI M BA ŞLIYOR - PRO Sakarya da Yeni Bir Yaşam Fırsatı: Karasu İLKSAN Evleri İ BA İ ÖN M EM J E O L E R RD P R Ö E L J E O R R O N D P Ö IY R ROJELER D

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı