ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM"

Transkript

1 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying to Overdraft loan are summarized below to ensure that you are briefed about any potential provisions of Overdraft Loan (Money Plus Credit) Agreement which may be against your benefit. If you have been approved for the allocation of Overdraft Account (Money Plus Credit), contractual interest at the rate of 2.02% shall be applied to your Money Plus Credit. Taxes and funds will be accrued over the Money Plus Credit at the rates determined by the relevant governmental authorities. The Bank is authorized to open one or more current accounts in your name, reduce limits of your current accounts considering crediting policies of the Bank, and credit allocation conditions like your credit performance and your financial structure, reactivate your current accounts limit of which is reduced to zero, and make transfers between your accounts in any way permitted by the legislation by giving a notice before 15 days except for any cases which may constitute a risk for the Bank. Pursuant to the provisions of the Consumer Protection Law no. 6502, if the Bank makes a change in the contractual interest rate, such change will be notified to you in writing on paper or in writing via permanent data register 30 (thirty) days prior to the effective date thereof. You will not however be effected from said interest rate increase if you repay your ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler çerçevesinde kullandırılacak olup, artı para kredisi sözleşmesinde menfaatinize aykırı olabilecek hükümlere ilişkin bilgi edinebilmenizi teminen ilgili hükümlere aşağıda özet olarak yer verilmiştir. Tarafınıza Artı Para Kredisi nin tahsisi uygun bulunursa, Artı Para kredinize % 2.02 oranında akdi faiz uygulanacaktır. Artı Para kredisi ile ilgili resmi mercilerce tespit olunan nispetlerde vergi, fon tahakkuk ettirilecektir. Bankamız, bu krediyi, Bankamız açısından risk teşkil edebilecek durumlar hariç 15 gün önceden bildirimde bulunmak şartıyla,mevzuatın izin verdiği her şekilde, bir veya birden fazla cari hesap açma, cari hesapların limitlerini, Bankamızın kredilendirme politikaları, kredi performansınız ve mali yapınız gibi kredi tahsis koşulları göz önünde bulundurularak azaltma, limiti sıfıra inen cari hesapları yeniden çalıştırma, size ait hesaplar arasında virman yapmaya yetkilidir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlemeleri gereğince, Banka ca akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde bu değişiklik, yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce tarafınıza kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde borcunuzun 1 / 11

2 outstanding debts in full and cease borrowing loans hereunder within maximum 60 (sixty) days following receipt of said notice. In addition to contractual interest rate, other terms and conditions of the Contract may also be changed by the Bank by a notice to be sent in writing or via permanent data register beforehand. For fee increases made during a calendar year at a rate below 1.2 times the yearly consumer prices index increase rate declared by the Turkish Statistics Organization as of the end of the year before, at least 30 days prior to the effective date of fee increases, you will be informed thereabout via permanent data register or by registered telephone. Upon this notice, you will have the right to cease using the subject product or service within 15 days following receipt of the notice. If this right is used, an additional fee will not be collected from you as from the effective date of the fee increase. If, however, this right of withdrawal is not used by the end of this period, the new fees will be applied. If you use this right of withdrawal, our Bank will be entitled to suspend the provision of the product or service in dispute to you. In the case of fee increases made during a calendar year at a rate equal to or above 1.2 times the yearly consumer prices index increase rate declared by the Turkish Statistics Organization as of the end of the year before, your approval will be received separately. If your current account balance is not adequate, your remittance orders / payment instructions may be executed by being debited to your Overdraft Account (Money Plus Credit) within the frame of provisions of BBHS pertaining to tamamını ödediğiniz ve kredi kullanmaya son verdiğiniz takdirde söz konusu faiz artışından etkilenmeyeceksiniz. Bankamız, akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme şartlarında da, öncesinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bilgilendirmek yapmak suretiyle değişiklik yapabilir. Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine size bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarafınızdan ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkınızı kullanmamız durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. Vazgeçme hakkının kullanılması durumunda uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti Bankamızın durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret artışlarında tarafınızdan ayrıca onay alınacaktır. Cari hesap bakiyenizin müsait olmadığı durumlarda, verdiğiniz havale emirlerinin/ödeme talimatlarının BBHS nin havale işlemlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yerine getirilmek üzere Artı Para Kredisinize borç kaydedilmek suretiyle 2 / 11

3 remittance and fund transfer transactions. If and when the account(s) identified with Overdraft Account (Money Plus Credit) show a debit balance, that date will be considered as the value day, and if and when the account(s) identified with Overdraft Account (Money Plus Credit) show a credit balance, the day after will be considered as the value day. If the said account(s) turn into debit balance in a holiday, the value day will be considered as the day before, and if the account(s) turn into credit balance in a holiday, the value day will be considered as the first business day thereafter. You may further demand to use Overdraft Account (Money Plus Credit) in installments. After receipt of your demand to use in installments, an information form / statement / screen containing such information as interest rate, yearly cost rate, installment amounts, dates of installments and total payment amount will be given / shown to you in the relevant channel where you will be requested to give your consent to the transaction, and thereafter, the loan will be disbursed in installments. If and when Overdraft Account (Money Plus Credit) loans are to be repaid in installments, the repayment schedule will be formed over the then-current Money Plus Credit interest rate. Installment payment date is the 15 th day of every month, and the first installment date is the 15 th day of the month following the month of utilization. If the period between the loan utilization date and the repayment date of first installment is longer than one month, the first installment amount will be higher than the subsequent Form versiyon no : 03/ gerçekleştirilebilecektir. Artı Para kredisi tanımlı hesabın/hesapların borç bakiyeye dönmesi tarihinde bu tarih, hesabın/hesapların alacak bakiyeye dönmesi tarihinde ise bir sonraki gün valör tarihi olarak dikkate alınacaktır. Hesabın/hesapların tatil gününde borç bakiyeye dönmesi halinde valör tarihinin bir önceki iş günü olarak, hesabın/ hesapların tatil gününde alacak bakiyeye dönüşmesi halinde ise, takip eden ilk iş günü valör tarihi olarak dikkate alınacaktır. Artı Para Kredisini talep etmek suretiyle taksitli de kullanabilirsiniz. Taksitli kullanım talebi alındıktan sonra, ilgili kanalda faiz oranı, yıllık maliyet oranı, taksit tutarları, taksit tarihleri, toplam ödeme tutarı bilgileri yer alan bilgi formu / fişi / ekranı tarafınıza verilerek / gösterilerek, ilgili kanalda işleme onay vermeniz talep edilecek ve sonrasında taksitli kullandırım yapılacaktır. Artı Para Kredisinin geri ödemelerinin taksitli yapılacak olması halinde ödeme planı cari Artı Para faizi ile oluşturulacaktır. Taksit ödeme tarihi her ayın 15 i olup, ilk taksit tarihi, kullanım yapılan ayı takip eden ayın 15 idir. Kredi kullanım tarihi ile ilk taksidin vade tarihi arasında bir aydan daha fazla süre olduğunda ilk taksit tutarının diğer taksitlerden daha yüksek olacaktır. 3 / 11

4 installments. At the installment repayment date, the installment amount will be automatically recovered and collected from your demand deposit account linked to the credit limit. If the balance of the relevant account is inadequate, the installment amount will be recovered and collected from your Money Plus Credit limit. You are entitled to prepay the total amount of loan or one or more undue installments prior to their maturity. In this case, our Bank will make deductions in all interests and other cost items depending on the prepaid amount. The Money Plus Credit made by our Bank available to you will be linked to a Demand Deposit Account of you. If you have more than one demand deposit account, your Money Plus Credit will primarily be linked to your wage account, if any. Our Bank will be entitled to recover and collect immediately or as of the end of day the full amount of your debts arising out of Money Plus Credit from all and any moneys or remittances, also including your wages, deposited therein in any manner howsoever. If and when money is deposited in your demand deposit account linked to your Money Plus Credit, first of all, the accrued and unpaid interests, taxes and funds payable by you will be recovered therefrom. However, if this account does not have an adequate balance, the outstanding debts may be collected by our Bank in its initiative in the same day or some time thereafter from all and any of your accounts held with the Bank (wage accounts and/or other accounts) without any limitation of amount and without any separate instruction of Taksit tarihinde, taksit tutarı kredi limitinin bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabından otomatik olarak tahsil edilir. İlgili hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, taksit tutarı Artı Para limitinizden tahsil edilir. Vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceğiniz gibi kredi borcunuzun tamamını erken ödeyebilirsiniz. Bu hallerde, erken ödenen miktara göre gereken tüm faiz ve maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılacaktır. Bankamız tarafından Artı Para adı altında açılan kredi, bir Vadesiz Mevduat Hesabınız ile bağlantılı olacaktır. Birden fazla vadesiz hesabınızın bulunması durumunda Artı Para krediniz, maaş hesabınız varsa öncelikle bu hesabınıza bağlanacaktır. Bankamız, Artı Para kredisinden kaynaklanan borcunuzun tamamını, söz konusu hesabınıza maaşınız dahil her ne şekilde yatırılırsa yatırılsın yatırılan para veya gelen havale bedelinden, anında veya gün sonlarında tahsil etmeye yetkilidir. Artı Para kredinizin bağlı olduğu mevduat hesabına para yatırılması halinde öncelikli olarak tahakkuk eden ödenmemiş faiz, vergi ve fon borcunuz tahsil edilecektir. Ancak, bu hesapta yeterli tutarın olmaması halinde, Bankamız aynı gün veya belli bir süre sonra Bankamız nezdindeki diğer tüm hesaplarınızdan (maaşın yattığı hesaplar ve/veya her nevi hesaptan) herhangi bir tutar sınırlamasına tabi olmaksızın, ayrıca talimatınızın alınmasına gerek kalmaksızın resen tahsil edebilecektir. 4 / 11

5 you. Overdraft account (Money Plus Credit) loan interest amount may be accrued and collected on the last business day of each month. The accrued interests, funds and taxes are required to be paid by you until (including) the 15 th day of the following month. Our Bank retains its right to change the Money Plus Credit interest accrual periods announced. Furthermore, any accrued interest, fund, tax and expense amounts shall be directly collected from your account or from any other accounts which you may have at the Bank, and in case the foregoing cannot be collected until (including) the 15 th day of the following month, and failed to be paid immediately and at once upon the first request, your account(s) shall be closed, and your outstanding obligation shall become due and payable. When your account shows debit balance (negative balance) for 90 subsequent days or when interest, fund and tax obligation amounts accrued on the last business day of each month is not paid until (including) the 15 th day of the following month, the Overdraft loan (Money Plus Credit) limit shall automatically be disabled. In such case, our Bank s outstanding receivables shall become due and payable. Aforementioned 90 day period may be extended or reduced due to changes in the relevant legislation and/or our Bank s policies by a notice to be sent 15 days in advance by means to be determined by the Bank ( , website, written notification, SMS, etc.). In cases where there are reasonable indications that your Form versiyon no : 03/ Artı Para kredisi faizi, her ayın son iş günü tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilecektir. Tahakkuk eden faiz, fon ve vergiler tarafınızca izleyen ayın 15 ine (dahil) kadar ödenmesi gerekmektedir. Banka, ilan etmiş olduğu Artı Para kredisi faiz tahakkuk dönemlerini değiştirmeye yetkilidir. Ayrıca, tahakkuk eden faiz, fon ve vergiler hesabınızdan veya varsa başka hesaplarınızdan Banka ca re sen tahsil edilecek olup, izleyen ayın 15 ine (dahil) kadar tahsil edilememesi ve ilk talepte derhal ve def aten ödenmemesi durumunda hesabınız/hesaplarınız kat edilerek borcunuz muaccel hale gelecektir. Hesabınız 90 gün süre ile borç bakiye verdiğinde (artı bakiyeye geçmediğinde) veya her ayın son iş günü tahakkuk eden faiz, fon, vergi borcu izleyen ayın 15 ine (dahil) kadar ödenmediğinde Artı Para kredisi limiti otomatik olarak kullanıma kapatılacaktır. Bu durumda Bankamız alacağı muaccel hale gelecektir. Belirtilen 90 günlük süre, mevzuat değişiklikleri ve/veya Bankamız politikalarındaki değişiklikler nedeniyle, Bankamızca belirlenecek yöntemlerle (elektronik posta, internet sitesi, yazılı bildirim, SMS vs.) 15 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir. Artı Para Kredisine ilişkin borcun kapatılmaması, BBHS veya 5 / 11

6 financial situation is going worse, such as failing to repay your Overdraft (Money Plus Credit) obligations, failing to pay any payables on their due dates which you have to pay pursuant to BBHS or any other agreements executed/to be executed between parties, detection of any significant errors / misrepresentations in the information and documents you have submitted to our Bank, your failure in fulfilling any liabilities on time which you have previously accepted and warranted, any protested promissory note(s) or bounced cheques, initiation of legal proceedings against you through bankruptcy, attachment, seizure, lien, preliminary injunction or other means, or death, bankruptcy or postponement of bankruptcy requests etc., our Bank s outstanding receivables shall become due and payable. You agree and undertake to pay to the Bank a default interest of 2.52% and its Resource Utilization Support Fund, Banking and Insurance Transactions Tax, and various taxes, funds, charges and costs applied thereupon, for the days from the date of default to the full settlement of the debts, should your debt(s) to our Bank becomes due and payable and should you fall into default due to the reasons cited above and as per the provisions of the present agreement. In the event that your account(s) for which Money Plus Credit is defined has deficit balance (decreases to negative balance), a debt balance notification shall be done by our Bank s sending an Akbank Account Statement for these account(s) if you request so. In this case, the Account Statement fee given in the information form presented by our Bank is directly debited to your accounts. However, our taraflar arasında akdedilmiş/akdedilecek sair sözleşmeler uyarınca; ödemek zorunda olduğunuz herhangi bir tutarın vade tarihinde ödenmemesi, Bankamıza sunmuş olduğunuz belge ve bilgilerde önemli yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunması, kabul ve taahhüt ettiğiniz yükümlülüklerden herhangi birini zamanında yerine getirmemeniz, protestolu senedinizin/senetlerinizin veya karşılıksız çekinizin çıkması, iflas, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair yollardan yasal kovuşturmaya başlanması, ölüm, iflas veya iflas ertelemesi talebinde bulunulması vb. nedenlerle mali durumunuzun kötüye gittiğine ilişkin makul emarelerin bulunması durumlarında Bankamız alacağı muaccel gelecektir. Yukarıdaki maddelerde açıklanan nedenlerle Banka ya olan Borcunuzun muacceliyet kesbetmesi ve mütemerrit duruma düşmeniz halinde, temerrüt tarihinden borçlarınızın tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, %2.52 oranında temerrüt faizini ve bunun üzerinden hesaplanacak KKDF, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi vesaire vergi, fon, harç ve masraflarını ödemeniz gerekecektir. Artı Para kredisi tanımlı hesabınızın borç bakiyeye dönüşmesi (eksi bakiyeye düşmesi) halinde, talep etmeniz durumunda bu hesap/hesaplar için Banka mızca Akbank Hesap Özeti gönderilmek suretiyle borç bakiyesinin bildirimi yapılabilecektir. Bu durumda, Bankamız tarafından sunulan bilgi formunda belirtilen Hesap Özeti ücreti hesaplarınıza re sen borç kaydedilir. Ancak, Bankamızın borç bildirimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 6 / 11

7 Bank does not have the obligation to make a debt statement. Our Bank may provide the Overdraft Account (Money Plus Credit) facility in return for all kinds of collateral or security, including without being limited to material, personal, real, receivables, movables, immovables, negotiable papers, cash funds or otherwise. In such case, you shall have to establish such collaterals and/or securities under the conditions as determined by our Bank. In case the value of a collateral/security is impaired, our Bank shall be entitled to ask for additional ones. Our Bank may condition the extension or continuity of the loan facility upon submission of the required collaterals/securities properly. In cases when you make a request for a new Overdraft Account (Money Plus Credit) limit and/or a limit increase through channels determined by our Bank, also including the Free Banking Channels, and such request is approved, these BBHS provisions (together with the changes to be notified in accordance with the BBHS provisions) shall be exactly and equally applicable to such Overdraft Account (Money Plus Credit) facility to be newly established or to the increased limit thereof through either the foregoing channels or any other channel used by the Bank to render its services to you. Any and all expenses as well as any existing and future taxes, duties and fees prescribed and levied by competent authorities, and also any possible increases in these amounts shall be paid by you and you shall have to pay the foregoing in advance, either on account or in cash. You have the right to withdraw from the Overdraft Account (Money Plus Credit) Agreement within 14 (fourteen) days Bankamız, Artı Para Kredisini uygun göreceği her türlü maddi, şahsi, ayni, alacak, taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, nakit ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat karşılığında kullandırabilir. Bu durumda sizden istenen teminatları belirleyeceğimiz şartlarda tesis etmeniz gerekecektir. Alınan teminatın değerinde azalma olması halinde de Bankamız ek teminat isteyebilecektir. Bankamız kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir. Özgür Bankacılık Kanalları ile birlikte Banka nın belirleyeceği diğer kanallar aracılığı ile de Banka dan Artı Para yeni limit ve/veya limit artırımı talebinde bulunmanız durumda Bankamızca Artı Para kredisi tahsis edilmesinin/limit artırımının uygun bulunması halinde, gerek bu yollarla gerekse size hizmet verdiğimiz tüm kanallar aracılığı ile tahsis edilecek/artırılacak Artı Para Kredisine Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümleri, (BBHS hükümleri çerçevesinde bildirilecek değişikliklerle birlikte) aynen uygulanacaktır. Artı Para kredisi ile ilgili yasal mercilerce öngörülecek masraflar ve halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezalar, bunlarda meydana gelecek artışlar tarafınıza ait olacak olup, bunları nakden veya hesaben peşin ödemeniz gerekecektir. Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 7 / 11

8 following the date of execution of the Agreement without being liable to show any reasons and to pay any penalty. It is sufficient for you to send your notice of use of the right of withdrawal to our Bank in writing (Akbank Branches) or via permanent data register within the period of use of the right of withdrawal. If and when you use your right of withdrawal and you have already borrowed loans thereunder, you will be required to repay within maximum 30 (thirty) days following the date of delivery of the notice of withdrawal to our Bank both the principal sum and the contractual interests accrued for the days from the date of borrowing of the credit to the date of repayment of principal thereof. If you fail to make these payments within this period of time, you will be deemed not to have withdrawn from the credit, whereupon all kinds of your obligations arising out of the Individual Banking Services Contract will remain in force. Upon use of the right of withdrawal, no money will be claimed from you, other than contractual interests calculated by you and costs already paid to public authorities and bodies or to third parties. This Overdraft Account (Money Plus Credit) Information and Request Form is an exhibit to and an integral part of the Individual Banking Services Contract. artı para sözleşmesinden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde Banka ya yazılı olarak (Akbank Şubeleri) veya kalıcı veri saklayıcısı ile yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanmanız durumunda krediden yararlandıysanız; anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faizi en geç cayma bildirimini Banka ya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri ödemeniz gerekmektedir. Bu süre içinde ödemeyi yapmazsanız, krediden caymamış sayılır ve bu halde tarafınızın, Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda tarafınızdan hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İşbu Artı Para Bilgi ve Talep Formu, Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 8 / 11

9 Bank authorities, Name Surname and Signature Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası: If you read and find it acceptable sign this form prepared in 2 (two) copies and keep 1 (one) copy. Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. Of the Customer, Name Surname and Signature Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Date / Tarih: This Request And Information Form is drawn up in English and Turkish. In case of any discrepancy between the English and Turkish versions, Turkish version will prevail. İşbu Bilgi ve Talep Formu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli olacaktır. Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent İstanbul; Trade Registry Office: İstanbul; Registration Number: 90418; / Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; 9 / 11

10 CUSTOMER DEMAND I want Overdraft Account (Money Plus). I demand Overdraft Account (Money Plus) for products I accept as convenient, in the rates of monthly 2,02% conventional and 2,52% default interests within the limit of TL that your bank approves within the scope of BBHS and terms stated above and I accept that your bank reserves the rights to change the interest rate in the frames of BBHS, Plus Money Request Form and related legislation provisions. I demand that, my invoice and alike payments with my legal payments that your bank considers convenient to collect and all kinds of fee commission and expenses stated in BBHS should be collected from my Plus Money limit when there is insufficient balance in my account. I accept that collections regarding Individual Pension Agreement (IPA) shall not be paid from the plus money credit. In case I don t accept convenience for collection of each product given below by means of not signing related fields, I accept that I may not be able to benefit from the Plus Money facility. Name Surname: Date: Signature: MÜŞTERİ TALEBİ Artı Para istiyorum. BBHS de ve yukarıda belirtilen koşullar dahilinde tarafıma Bankanızca uygun görülecek olan TL limit ile aylık 2.02% akdi, 2.52% temerrüt faiz oranından Artı Para kullandırılmasını talep eder, Bankanızın faiz oranını BBHS, Artı Para Talep Formu ve ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirme hakkının saklı olduğunu kabul ederim. Fatura ve benzeri düzenli ödemelerimle, Banka nızın tahsil etmeye uygun gördüğü yasal ödemelerimin ve BBHS de belirtilen her nevi ücret, komisyon ve masrafların mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilebilmesini talep ederim. Bankanız aracılığı ile yaptırmış olduğum AvivaSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne (BES) ilişkin tahsilatların artı para kredisinden tahsil edilmeyeceğini kabul ederim. Ayrıca aşağıda yer alan her bir ürünün artı paradan tahsiline ilişkin ilgili alanları imzalamamak suretiyle uygunluk vermemem durumunda bu ürünler için artı para hizmetinden faydalanamayacağımı kabul ederim. Ad Soyad: Tarih: İmza: 10 / 11

11 Consumer Credits Bankanızdan I demand that funds, taxes and expenses related to consumer credits I use/will use from your bank and my credit installments will be paid from my Overdraft Account (Money Plus) limit when there is insufficient balance in my accounts. Signature: Bireysel Kredi Bankanızdan kullandığım/kullanacağım Bireysel Kredilere ilişkin fon, vergi ve masrafların, kredi taksitimin, mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza: Credit Cards I demand that my collected/to be collected Credit Card debts will be paid from my Plus Money limit when there is insufficient balance in my account. Signature: Kredi Kartı Bankanızca tahsis edilmiş/edilecek Kredi Kartı borçlarımın, mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza: Insurance Bankanız In case there is insufficient balance in my account at the premium due date in my deposit account that I designated for collection of premium amounts of Aksigorta and AvivaSA (life and accident) insurance I have by means of your bank, excluding collections regarding Individual Pension Agreement (IPA), I demand that premium amounts will be paid from my Overdraft Account (Money Plus) limit attached to this account. Signature: Sigorta Bankanız aracılığı ile yaptırmış olduğum, AvivaSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) hariç, Aksigorta ve AvivaSA (Hayat&Kaza) sigortalarına ilişkin prim bedellerinin tahsili için belirlemiş olduğum mevduat hesabımda prim vadesinde yeterli bakiye olmaması halinde, prim bedellerinin bu hesabıma bağlı Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza: 11 / 11

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307 K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913 Malta (Europe) P: (+356) 2013-3933 F: (+356) 2138-3307 FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE

NATIONAL INSTRUMENTS SATIŞ KOŞUL VE ŞARTLARI NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE NATIONAL INSTRUMENTS TERMS AND CONDITIONS OF SALE The terms and conditions detailed herein ( Agreement ) apply to your ( Customer ) purchase from NI of NI hardware ( Hardware ), licenses to use NI software

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yanı illeri içim Bagbakanhk Segriyat ve Nüdevvenat 1 Aralık 1977 Genel Müdürlüğünm PERŞEMBE başvurulur. i I Sayı : 16126 YÜRÜTME

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ Anadolu Images web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları lütfen okuyunuz. Bu SİTE'ye erişim sağlayan ve sunulan hizmetlerden

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı