Şirket in 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket in 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL"

Transkript

1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner ilaçlarının ve kişisel sağlık bakım ürünlerinin üretimini ve satışını gerçekleştirmektir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: Şirket in 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL Eczacıbaşı Holding A.Ş ,022,123 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,156,616 Diğer (Halka açık kısım) ,557,261 Çıkarılmış Sermaye ,736,000 Sermaye düzeltmesi hesabı (*) 94,306,495 Sermaye 277,042,495 (*) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Döneminde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği nin ( Enflasyon Tebliği ) 14. maddesi uyarınca yapılan enflasyona göre düzeltme işlemi sonucunda ortaya çıkan tutarlardır. Şirket, sermayesinin enflasyona göre düzeltilmesi esnasında, endekslemelerde 4,200,165 TL tutarında bir düzeltme yapmıştır. Bu düzeltme, 31 Aralık 2003 açılış öz sermayesine kaydedilmiştir (Bilanço dipnotu 33 (c)). 3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle 200 trilyon TL'dir. 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: 30 Eylül 2004 tarihinde sona eren ara hesap döneminde sermaye artırımı yapılmamıştır. 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: 1

2 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri: 30 Eylül 2004 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti (*) 30,190,162 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti (*) 6,005,491 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları (**) - Varlık maliyetlerinde (+) - - Birikmiş amortismanlarda (-) - (*) Cari dönemde duran varlık hareketleri Enflasyon Tebliğ i hükümlerine göre düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. (**) Enflasyon Tebliğ i uygulaması gereğince öz sermaye hesaplarının düzeltme işlemine tabi tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar maddi duran varlıkların kayıtlı değerinden ve öz sermayeden indirilmektedir. d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: Yatırımın Türü Toplam Tutarı (*) Toplam Tutarı (Döviz) Döviz Cinsi İstanbul kanyon projesi (*) - - Cephalasporin ünite ek inşaatı 309, ,000 USD Ek depo inşaatı 1,571,236 1,000,000 EUR SAP projesi 4,485,271 2,430,828 EUR Barkod projesi 281, ,000 USD Su yumuşatma ünitesi 118,992 72,081 USD Demir filtreleri ünitesi 67,419 35,096 USD Dönem Sonu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İtibariyle Yapılan Harcama Tamamlanma Derecesi (*) Ekim ,276, % Ocak Aralık , % Haziran Haziran , % Haziran Aralık ,234, % Haziran Haziran , % Eylül Aralık , % Eylül 2004 Aralık , % 2

3 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri: (Devamı) Toplam Tutarı (döviz) Teşvik Belge No Toplam Döviz Teşvik Belge Yatırımın Türü Tutarı (*) Cinsi Tarihi Tevsii, Komple Yeni Yatırım (**) 15,951,000 11,393,571 USD 27 Ocak Cari Dönem İtibariyle Tamamlanma Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yapılan Harcama İhracat Taahhüdü Derecesi (*) 30 Aralık Aralık , % Yararlanılan Teşvikler Yatırım İndirimi (%) Gümrük Muafiyeti (%) Vergi Resim ve Harç Muafiyeti Diğer Teşvik Tedbirleri KDV - Teşvik Belgesinde Yeralan Özel Şartlar Bölümü 1- Yatırımın %30 u özkaynaklardan karşılanacak olup, firmanın mevcut sermayesi 122 trilyon TL dir. Yatırımın Finansman Şekli (USD) Özkaynaklardan Yabancı Kaynaklardan Uzun Vadeli Kredi Kısa Vadeli Kredi Diğer 3,418,071 7,975, (*) Yatırımların toplam tutarı enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış olup, tamamlanma dereceleri tarihi maliyetleri ve tarihi toplam tutarları üzerinden hesaplanmıştır. (**) 6,000,000 EUR değerindeki Cephalasporin Ünite Ek İnşaat yatırımı no lu teşvik belgesi kapsamındadır. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 30 Eylül 2004 Cari dönemde yararlanılacak yatırım indirimi 743,408 Gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi 472,400 3

4 10. İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, ilişkili grup şirketleri ile olan alacak borç ilişkisi: ALACAKLAR BORÇLAR Ticari Ticari 30 Eylül 2004 Ticari Olmayan Ticari Olmayan Ortaklar Eczacıbaşı Holding A.Ş. 2, , ,203 10,364,466 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,084 - Bağlı Ortaklıklar 2, , ,287 10,364,466 Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (**) - 5, İştirakler Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş (*) 10,286,959 95, ,705,628 Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş ,520 50,891 İlişkili Şirketler 10,286,959 95, ,035 70,756,519 İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş ,851, Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş , ,362 Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. 1, , ,112 Ren Tıp Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 84, Eczacıbaşı Karo Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - 1,033 13,661 14,520 EBM Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 11,409 2,372 - Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 13, Cennet Koyu Turizm 8, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş ,296 - Nejat Eczacıbaşı Vakfı ,584 - Eczacıbaşı Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2, Eczacıbaşı Kaynak Tekniği A.Ş Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş Eczacıbaşı Spor Kulübü , ,672 28,504, ,405 10,384, ,471 29,775,106 81,402,390 (*) 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle ticari olmayan borçlar Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. üzerinden kullanılan ihracat kredisi tutarları ile söz konusu kredilerin ilgili döneme isabet eden faiz tahakkuklarını içermektedir. (**) Bağlı Ortaklık olan Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. 4

5 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri XI, No: 1 sayılı tebliğ ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarını belirlemiştir. Bununla beraber, SPK nın Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Enflasyon Tebliği ) ve Seri XI, No: 21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Konsolidasyon Tebliği ) 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. Şirket, konsolide mali tablolarını ilk defa 1 Ocak - 31 Aralık 2003 hesap döneminde Enflasyon Tebliği ne göre düzeltme işlemine tabi tutmuş ve Konsolidasyon Tebliği ne göre hazırlamaya başlamıştır. SPK nın 12 Şubat 2004 tarihli ve 10/ sayılı yazısına istinaden, ilişikteki ara dönem konsolide mali tablolarda 1 Ocak - 30 Eylül 2004 hesap dönemine ait ara dönem konsolide bilanço, gelir tablosu ve ilgili dipnotları önceki dönem ile karşılaştırılmalı olarak sunulmamıştır. a) Enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar Türk Lirası nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik tarihi maliyetler esas alınarak düzenlenmiş mali tablolara yapılacak düzeltmeler, Enflasyon Tebliği ne dayandırılmıştır. Bu ilkeler yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirası nın cari satın alma gücünü esas alarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. İlişikteki konsolide ara dönem mali tabloların yeniden düzenlenmelerinde kullanılan endeks ve dönüşüm faktörleri aşağıda açıklanmıştır: Tarihler Endeks Düzeltme Katsayısı 30 Eylül , Aralık , Aralık , Yukarıda belirtilen ara dönem konsolide mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin ana kurallar aşağıdaki gibidir: - Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimiyle hazırlanan mali tablolar, bilanço günündeki cari satın alma gücünü esas alarak düzenlenmiştir. - Mevcut parasal varlık ve borçlar, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemler olduğu için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmiş olduğu için ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 5

6 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): - Parasal olmayan varlık ve borçlar ile öz sermaye kalemleri, bilanço tarihinde geçerli bakiyelerden oluşmadıkları için, uygun düzeltme katsayısı kullanılarak çevrilmektedirler. Sabit kıymet alımları, satın alma senesine ait, uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmektedirler. - Gelir tablosundaki tüm kalemler bilanço günündeki paranın satın alma gücü cinsinden ifade edilmek amacıyla, gelir ve giderin tahakkuk ettiği tarihler esas alınarak bulunan uygun düzeltme katsayısı (aylık, yıllık ortalama) kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulur. - Grup un net parasal pozisyonu üzerindeki enflasyon etkisi, konsolide gelir tablosunda net parasal pozisyon kazancı/(kaybı) olarak gösterilmektedir. b) Konsolide mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar Konsolide mali tablolar, ana ortaklık EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Bağlı Ortaklıklar ının ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ının (tümü Grup olarak ifade edilmiştir) hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin mali tablolarının hazırlanması sırasında, Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, mali tabloların Türk Lirası nın bilanço tarihindeki cari satın alma gücüne getirilmesi de dahil olmak üzere, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin üzerinde oy haklarına sahip olduğu (bundan ekonomik bir faydası olmadığı halde) hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının % 50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu, ya da (b) oy hakkının % 50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Ana ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki öz sermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanmış ve yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir. Konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/ çıkarılmış sermayesi yer almamıştır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançonun öz sermaye hesap grubundan önce Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye hesap grubu adıyla gösterilmiştir. Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplardan karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karı öncesi Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar hesap grubu adıyla indirim olarak gösterilmiştir. 6

7 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): Yakın bir gelecekte elden çıkarılmak amacıyla geçici olarak elde tutulması ve gerek ilgili işletmenin küçük olması gerekse faaliyet hacminin düşük olması nedenleriyle bir takım bağlı ortaklıklar konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Bu şekilde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan paylar, SPK nın muhasebe standartları ile ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. Şirket in bağlı ortaklıklarının ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana ortaklık Nominal doğrudan dolaylı dışı Bağlı ortaklıklar Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 7,750, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 122,000, Girişim Pazarlama A.Ş. 2,900, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 50, Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9,044, Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 85, Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (*) 54, Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. (*) 1,894, (*) Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmemiştir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, Grup un bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden sağlamaktadır. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar. Müşterek yönetim konsolidasyonu yönteminde, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar a ait mali tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, öz sermaye, gelir ve giderler Grup un sahip olduğu toplam oy hakları ile konsolidasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Şirket in Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları nın ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları kontrol payları aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Nominal doğrudan kontrol dolaylı kontrol dışı Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30,319, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. 2,500, Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 800,

8 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): İştirakler Grup un toplam oy haklarının % 20 veya % 20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olduğu veya konsolide mali tablolar açısından önemlilik teşkil eden iştiraklerin, maliyet bedelleri 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Türk Lirası nın cari alım gücüne göre düzeltilmiş olarak öz sermaye yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Öz sermaye yönteminde iştiraklerin kar veya zararının ana ortaklığın payına düşen kısma isabet eden tutar kadar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır. İştirakin net varlıklarında ana ortaklığın payına düşen kısma isabet eden tutar kadar konsolide mali tablolarda gösterilir. Şirket in iştiraklerinin ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Nominal doğrudan dolaylı dışı İştirakler Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı Holding A.Ş.(*) 190,100, Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 3,481, Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,135, (*) Şirket in Eczacıbaşı Holding A.Ş. nin yönetimi ve işletme politikaları üzerinde önemli bir kontrol etkisi bulunmadığından konsolide mali tablolarında Eczacıbaşı Holding A.Ş. öz kaynak metodu ile muhasebeleştirilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedeliyle gösterilmiştir. c) Bağlı menkul kıymetler Enflasyon ve Konsolidasyon Tebliğleri ne göre düzeltilmiş bu konsolide ara dönem mali tablolarda, bağlı menkul kıymetler ve önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklık ve iştirakler enflasyon nedeniyle işletmelerin oluşturmalarına izin verilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate alınarak enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulmuştur. Bağlı menkul kıymet olarak nitelendirilen şirketlerin yeniden değerleme değer artış fonu haricindeki nakit benzeri içsel kaynaklardan yapılan sermaye artışları nedeniyle elde edilen bedelsiz hisseler konsolide gelir tablosunda Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar kaleminde muhasebeleştirilmektedir. Konsolide bilançoda bağlı menkul kıymetler enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiş olup, tutarın büyük çoğunluğu 14,923,458 TL tutarındaki İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 11,193,151 TL tutarındaki Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. hisselerinden oluşmaktadır. Şirket, İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin % 17.4 ü, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. nin % 3.2 si oranında hissesine sahiptir. d) İlişkili şirketler Bu konsolide ara dönem mali tablolarda ortaklar ile önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar, iştirakler ve bağlı menkul kıymetlerin ilişkili şirketleri, ilişkili şirketler olarak tanımlanmaktadır. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili şirketlerle yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. e) Stoklar Stoklar, paranın 30 Eylül 2004 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiş elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerleme prensibine uygun olarak değerlendirilmektedir. Stoklar, şarj maliyeti sistemi ve aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenmektedir. Grup ayrıca işletme stokları için SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde ve yönetimce belirlenen oranlar ölçüsünde değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. 8

9 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar Amortismana tabi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların elde etme maliyetinin Enflasyon Tebliği nin 11. maddesinde açıklandığı şekliyle satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle düzeltilmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir. İlgili amortisman, tükenme ve itfa payları enflasyona göre düzeltilmiş yeni değerleri üzerinden geçmişe şamil olacak şekilde doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanır. Amortisman, aşağıda belirtilen ekonomik ömürler ve yöntemler esas alınarak ayrılmaktadır. Amortisman Süreleri (Yıl) Yöntemler Yerüstü ve yeraltı düzenleri 5-50 Doğrusal amortisman Binalar Doğrusal amortisman Makine, tesis ve cihazlar 2-20 Doğrusal amortisman Taşıt araç ve gereçleri 4-5 Doğrusal amortisman Döşeme ve demirbaşlar 4-20 Doğrusal amortisman Haklar 1-12 Doğrusal amortisman Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3-20 Doğrusal amortisman g) Menkul kıymetler Bankalarla yapılmış repo işlemlerinden oluşan menkul kıymetler portföyü, SPK'nın Seri XI, No: 1 sayılı tebliği doğrultusunda elde etme maliyetine ilaveten hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk eden gelirleriyle birlikte gösterilmektedir. Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar konsolide cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. h) Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar Dönem içinde yabancı para cinsinden işlemler, işlem gününde geçerli kurlar esas alınarak Türk Lirası değerlerine çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar (parasal olmayan varlıklar dışında) bilanço tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanan döviz alış kuruyla, borçlar döviz satış kuruyla Türk Lirası'na çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden işlemlerin ve bilanço kalemlerinin Türk Lirası değerine çevrilmesinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, dönem karının belirlenmesinde göz önüne alınmıştır. i) Kıdem tazminatı karşılığı Yürürlükteki kanunlara göre kıdem tazminatına hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönem giderlerine intikal ettirilmektedir. 9

10 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): j) Alacak ve borçların değerlenmesi Alacaklar ve borçlar bilançoda etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Alacak ve borçların içerdiği finansman maliyeti, ilgili borç veya alacağın vadesine uygun vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak hesaplanmış ve bulunan tutarlar ilgili gelir tablosu kalemleriyle ilişkilendirilmiştir. k) Şüpheli alacak karşılığı Şüpheli alacaklar, ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya yazı ile birden daha fazla sayıda talep edilmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları ve şirket yönetimlerinin öngördüğü genel karşılıkları içermektedir. l) Gelir ve giderler Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmetin/malın bitirildiği veya teslim edildiği anda hesaba alınmaktadır. m) Vergi karşılığı Türk vergi mevzuatı, ana şirketin ve bağlı ortaklıkları nın, konsolide vergi beyannamesinde bulunmasına izin vermemektedir. Bu nedenle, bu konsolide mali tablolarda gösterilen vergi karşılıkları, her bir şirket için ayrıca hesaplanmıştır. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2004 yılı için %33 tür. Bu oran daha sonraki yıllar için %30 dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( 5024 sayılı Kanun ), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Mükellefler ayrıca 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar. Mükellefler, 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 5024 sayılı Kanun ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2004 tarihinde yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri; 2004 yılı üçüncü geçici vergi (Ocak-Eylül) dönemine ait geçici vergi beyanlarını da 5024 sayılı kanun ve 13 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmış bulunan 338 Numaralı Vergi Usul kanunu tebliği ve diğer düzenlemelere göre beyan etmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bu Genel Tebliğle enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin, düzeltme şartlarının oluşması halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri mali tablolardan sadece bilançolarını düzeltme işlemine tabi tutmaları zorunlu tutulmuştur. 10

11 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): Bunun yanı sıra, 5228 sayılı Kanunla değişik 5024 sayılı Kanun da belirtildiği üzere SPK nın yüksek enflasyon döneminde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını düzeltmek zorunda olan mükellefler söz konusu bilançolarını 5024 sayılı Kanun da belirtilen esaslar uyarınca yeniden düzeltmek zorunda değillerdir. Ancak bu şekilde düzeltme yapanlar, bu kanuna göre ayrılabilecek tutardan fazla amortisman ve karşılık ayıramazlar. Şirket, 1 Ocak 2004 tarihli açılış bilançosunu düzenlerken 5024 sayılı Kanun un imkan tanıdığı şekilde, SPK nın yüksek enflasyon döneminde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış olan 31 Aralık 2003 tarihli bilançosunu esas alma kararı vermiştir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %33 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayri menkullerin satışından doğan karlar, satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar vergiden istisnadır. Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varlıklara ilişkin 6 milyar TL nin üzerindeki yatırım harcamalarının %40 ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19.8 oranında stopaj hesaplanacaktır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. Bu esaslar altında, konsolide bilançoda 16,589,898 TL dönem vergi karşılığı olup, kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında yer almıştır. n) Korunma amaçlı vadeli işlem sözleşmeleri Korunma amaçlı olarak alımı satımı yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin değerinde meydana gelen değişiklikler SPK nın Seri XI, No: 19 sayılı tebliği uyarınca makul değerlerinden hesaplanarak cari dönemin konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Grup un bilanço tarihi itibariyle kur değişimlerine karşı korunma amaçlı yaptığı vadeli işlem sözleşmesi yoktur. 11

12 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): o) Öz sermaye enflasyon düzeltmesi Şirket, SPK nın Seri XI, No: 20 tebliğinin 14. maddesine değişiklik yapan Seri XI, No: 26 tebliğine uygun olarak Enflasyon Tebliğ ine göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farkları toplu halde öz sermaye grubu içinde öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında yer alır (Bilanço dipnotu 33 (c)). 12. Tebliğin 1 no lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: a) Grup kıdem tazminatı karşılığını 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle geçerli tavan olan 1,575 TL üzerinden hesaplamıştır. b) Şirket, 5 Ekim 2004 tarihli yönetim kurulu kararı ile aynı tarih itibariyle Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 1 Ekim 2004 tarihli yazıya istinaden ruhsatına sahip olduğu "Ecrox tablet 12.5 mg", "Ecrox tablet 25 mg" adlı ürünlerinin tüm serilerinin "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik e göre 2. sınıf geri çekilmesi gerektiğini belirterek, geri çekme işlemlerini başlatmış olup, Sağlık Bakanlığı'nın bu ürünlerle ilgili kesin kararını beklemektedir. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle ilk belirlemelere göre net iade rakamının 2,489,263 TL olduğu öngörülmüş, ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. Stoklar içindeki 1,539,873 TL değerindeki yarı mamul ve mamuller için de stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. c) Şirket in %48.13 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Girişim Pazarlama A.Ş. nin unvanı faaliyet konusunun genişletilmesi kararı sonucunda Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 26 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil memurluğunca tescil ve ilan edilmiştir. 12

13 13. Tebliğin 2 no lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: a) Grup un davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar: 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Grup un davacı olduğu ve devam etmekte olan davalarının tutarı 495,752 TL dir. b) Grup un davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar: 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Grup un davalı olduğu ve devam etmekte olan davalarının cari dönem itibariyle tutarı 76,264 TL'dir. c) İşletmenin satıcılarına ciro ettiği senetler: d) Grup un lehinde olan tazminat talepleri: e) Grup un aleyhinde olan tazminat talepleri: Grup un aleyhine olan tazminat taleplerine ilişkin tutarlar için karşılık ayrılarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. f) Verilen teminat mektupları ve kefaletler : Verilen Kefaletler Konusu Tutar Açıklama Genel Kredi Sözleşmeleri 70,175,507 Bilanço dipnotu 31 Verilen Teminat Mektupları Konusu Tutar Açıklama Gümrükler 1,709,559 Teşvikli mal, KDV, aktarma, fiktif depo, mal bedeli teminatı İcra ve Mahkemeler 988,977 Davalarla ilgili olarak SSK 316,462 İhale Ak Enerji 353,397 Elektrik alım teminatı Vergi Dairesi 336,210 Vergi itirazı, vergi mahsup teminatı Türk Petrol 87,144 Doğalgaz alım teminatı Probil Bilgi İşlem A.Ş. 69,000 Bilgisayar alımı, borca karşılık DMO Genel Müdürlüğü 50,845 İhale Türk Hava Yolları 23,520 İhale İGDAŞ 23,283 Doğalgaz kullanımı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 20,400 Doğalgaz güvence bedeli Şişli Belediyesi 10,798 Alt yapı kazı ruhsatı Diğer 19,340 İhale ve çeşitli Toplam 4,008,935 g) Varlıkların kamulaştırılmasına yönelik niyet ve hazırlıkların görülmesi : Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Lüleburgaz tesislerinin üzerinde bulunduğu arsanın 7,465.83m 2 si Karayolları Genel Müdürlüğü lehine yola terk edilmiştir. h) Benzeri olaylar : 13

14 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: Sigortalanan Aktifin Cinsi Taşınan para-kasa Binalar Makine, tesisat ve demirbaşlar Emtia Kar kaybı ve kar riski Emniyeti suistimal Taşıtlar Sigortalayan Şirket 30 Eylül 2004 Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi Anadolu/Başak/ Koç Allianz Sigorta A.Ş. 25,124,778 39,017 1 Ocak Mart 2005 Anadolu/Başak/ Koç Allianz/ Axa Oyak Sigorta A.Ş. 70,919, ,356,037 1 Ocak Mart 2005 Anadolu/Başak/ Koç Allianz/ Axa Oyak Sigorta A.Ş. 289,448, ,685,032 1 Ocak Mart 2005 Anadolu/Başak/ Koç Allianz/ Axa Oyak Sigorta A.Ş. 250,725,794 72,274,214 1 Ocak Mart 2005 Anadolu/ Axa Oyak Sigorta A.Ş. 108,542,612-1 Mart Mart 2005 Anadolu/Başak/ Axa Oyak Sigorta A.Ş. 382,416-1 Ocak Mart 2005 Anadolu/Başak/ Koç Allianz Sigorta A.Ş. 14,606,633 15,018, Temmuz Ekim 2005 Anadolu/Axa Oyak/ İşveren sorumluluk Koç Allianz Sigorta A.Ş. 33,215,351-1 Mart Mart 2005 Yangın mali Anadolu/Başak/ sorumluluk Axa Oyak Sigorta A.Ş. 7,037,500-1 Ocak Mart 2005 İstanbul kanyon projesi Anadolu Sigorta A.Ş 194,598,830 49,276, Aralık Nisan 2007 TOPLAM 994,602, ,649, Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Alınan Teminat Mektupları Açıklama TL USD EUR Toplam TL Dış Ticaret - 25,000-37,623 Hizmet 33, ,000 Yatırım 4,587,629 4,575, ,609 12,581,996 Müşteri 12,766, ,766,320 Toplam 17,386,949 4,600, ,609 25,418,939 14

15 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı (Devamı): Alınan Teminat Senetleri Açıklama TL USD EUR Toplam TL Hizmet 237, ,000 Yatırım 24,670 46,460-94,589 Müşteri 93, ,219 Toplam 354,889 46, ,808 Alınan Teminat Çekleri Açıklama TL USD EUR Toplam TL Hizmet 6,312, ,312,144 Yatırım 134, ,336 Müşteri 11,288, ,288,578 Toplam 17,735, ,735,058 Ayrıca 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Grup un alacaklarına karşılık almış olduğu ipotek tutarı 16,147,152 TL dir ve Grup lehine alacaklarına karşılık olarak 81,680 EUR karşılığı 151,440 TL döviz mevduatı bloke ettirilmiştir. 30 Eylül 2004 USD kuru: 1,504,920 EUR kuru: 1,854, Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Grup un toplam 670,021 TL tutarında Temmuz 2003 tarihinden önce gerçekleşmiş finansal kiralamalarına ilişkin borcu bulunmaktadır. 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: Konsolide bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçleri aşağıda verilmektedir: Menkul Kıymetler / Nominal Maliyet Borsa İşlem Finansal Duran Varlıklar Tutarı (TL) Bedeli (TL) Rayici (TL) Gördüğü Borsa Ak Enerji İ.M.K.B. T. İş Bankası 342, ,923 1,905,639 İ.M.K.B. İntema 76, , ,993 İ.M.K.B. Finansal duran varlıkların maliyet bedelleri, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş değerlerdir. Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü nün 20 Ağustos 2004 tarihli yazısı gereği, Şirket in geçmiş yıllara ait 9,064 TL tutarındaki borcuna karşılık Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki aynen saklama hesabında bulunan 11,130 adet T. İş Bankası hisse senedi üzerine haciz şerhi düşülmüş ve mahcuz kıymetler anılan vergi müdürlüğü adına açılan hesapta blokeye çıkmıştır. Sözkonusu hisse senetlerinin 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle borsa rayici 12,112 TL dir. 15

16 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya konsolide bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: Diğer hazır değerler 30 Eylül 2004 Alınan çekler 5,185,723 Diğer 508 5,186,231 Kısa vadeli diğer alacaklar 30 Eylül 2004 Royalty alacağı 4,542,233 Kira geliri alacağı 758,208 İş avansları 422,176 Personel avansları 318,255 Diğer 1,173,111 7,213,983 Diğer dönen varlıklar 30 Eylül 2004 Peşin ödenen vergiler 16,912,281 Devreden KDV 16,233,235 Tecil edilecek KDV 2,362,211 Peşin ödenen giderler 1,806,292 Diğer 3,076,020 40,390,039 Diğer maddi olmayan duran varlıklar 30 Eylül 2004 Özel maliyetler 4,969,446 Bilgisayar paket programları 2,961,639 Diğer maddi olmayan duran varlıklar 1,508,966 9,440,051 Faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve karlar 1 Ocak-30 Eylül 2004 Pazarlama katılım payı 18,004,902 Kambiyo karları 17,953,437 Reeskont faiz gelirleri 9,414,816 Danışmanlık geliri 3,079,844 Ciro primi 1,546,662 Kira geliri 894,103 Komisyon geliri 806,571 Diğer 1,375,795 53,076,130 16

17 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya konsolide bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Devamı): Diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar 1 Ocak-30 Eylül 2004 Kambiyo zararları 8,209,647 Reeskont faiz giderleri 6,915,211 Karşılık giderleri 2,199,747 Diğer 1,465,903 18,790,508 Diğer olağanüstü gelirler ve karlar 1 Ocak-30 Eylül 2004 Araştırma hizmeti 2,058,833 Erken ruhsat devri 751,341 Vazgeçilen alacak gelirleri 734,861 Sigorta gelirleri 562,301 Maddi duran varlık satış karı 348,333 Hurda değerlemesi 86,527 Diğer 316,595 4,858,791 Diğer olağanüstü giderler ve zararlar 1 Ocak-30 Eylül 2004 Bağış ve yardımlar 1,835,164 İmhalar 391,769 Ödenen tazminat 158,848 Akreditif zararları 112,589 Maddi duran varlık satış zararı 51,447 Para ve vergi cezaları 44,947 Bozuk ve değeri düşen mallar 10,293 Gecikme zamları ve tecil faizleri 7,370 Diğer 74,896 2,687, "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları: Şirket, Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. aracılığı ile yaptığı dış satımdan doğan alacağının, 31 Aralık 2003 tarihine kadar vadesi gelen 1,407,441 TL tutarındaki alacağının tamamına, 1 Ocak - 30 Eylül 2004 tarihleri arasında vadesi gelen 2,036,307 TL tutarındaki alacağının % 5 i oranında 101,815 TL karşılık ayırmıştır. 17

18 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir): 30 Eylül 2004 Vadesi gelmiş bulunan alacaklar 2,835,573 Henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar 236, İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: İştirak En Son Net Ticaret Döviz Oranı İştirak Mali Tablo Dönem Dönem Unvanı Sermayesi Cinsi (%) Tutarı Tarihi Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) Bağlı ortaklıklar Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (**) 54, , Aralık 2003 (***) 22,096 (***) 15,806 D GD - Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. (***) 1,894,830 USD ,058, Aralık , ,165 D GD - İştirakler Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 3,481, ,931, Eylül , ,766 U GD - Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,135, , Eylül 2004 (248,501) (296,664) U GD - Eczacıbaşı Holding A.Ş. (**) 190,100, ,170, Aralık 2003 (*) 18,936,558 (*) 14,460,985 D GD - NOTLAR: 01 Mali tabloların SPK standartlarına uygunluğu U=Uygun D=Uygun değil 02 Mali tabloların bağımsız denetimden geçip geçmediği GT=Geçti GD=Geçmedi 03 Bağımsız denetim raporu görüş türü OL=Olumlu OZ=Olumsuz Ş=Şartlı (*) Eczacıbaşı Holding A.Ş. nin mali tabloları T.C. Maliye Bakanlığı nın 1 sıra no lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre Tek Düzen Hesap Planı standardında olup, SPK standartlarına göre hazırlanmamaktadır. (**) Bilanço dipnotu 11 (b) de açıklandığı üzere, Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. (***) Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. nun mali tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır. 18

19 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: 28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları: Bu konsolide ara dönem mali tablolarda Enflasyon Tebliği uygulaması gereğince öz sermaye hesaplarının düzeltme işlemine tabi tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar öz sermayeden indirilmiştir. 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları: 30 Eylül 2004 Varlıklar Miktarı Döviz Cinsi Değerleme Kuru TL Karşılığı Kasa 426 USD 1,496, ,475 EUR 1,843,870 4,564 - GBP 2,705,750 - Banka 5,896,855 USD 1,497,696 8,831,696 1,243,025 EUR 1,845,162 2,293, ,955 GBP 2,707,645 1,548,650 İhracat Alacaklar 7,341,864 USD 1,497,696 10,995,880 1,265,452 EUR 1,845,162 2,334,965 Diğer Alacaklar - USD 1,497, ,124 EUR 1,845,162 1,633,196 - GBP 2,707,645 - TOPLAM 27,643,172 Borçlar İthalat Borçları Kredi Borçları Miktarı Döviz Cinsi Değerleme Kuru TL Karşılığı 22,379,110 USD 1,504,920 33,678,770 9,866,342 EUR 1,854,061 18,292,800 53,339 CHF 1,194,286 63, ,122,600 JY 13,558 1,357,462 5,246 GBP 2,721,798 14,280 2,250,000 SEK 204, , ,677 NK 222,119 40,576 13,029,658 USD 1,504,920 19,608,592 6,511,253 EUR 1,854,061 12,072,260 Diğer Mali Borçlar 585,285 USD 1,504, ,808 Dolaylı Kredi 28,036,285 USD 1,504,920 42,192,366 Borçları (Ekom) 15,458,214 EUR 1,854,061 28,660,471 TOPLAM 157,322,357 Ekom: Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 19

20 31. Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: Ticaret Unvanı 30 Eylül 2004 Yükümlülük Türü Tutar (TL) Döviz Cinsi Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Kefalet 37,623,000 USD Kefalet 26,513,072 EUR Kefalet 6,000,000 MTL Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kefalet 39,435 MTL TOPLAM 70,175, Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin sayısı: 30 Eylül 2004 Dönem başı toplam personel 2,811 İdari personel (sendikasız) 1,394 İdari personel (sendikalı) - Diğer personel (sendikalı) 487 Diğer personel (sendikasız) 930 Dönem sonu toplam personel 2,920 İdari personel (sendikasız) 1,459 İdari personel (sendikalı) - Diğer personel (sendikalı) 487 Diğer personel (sendikasız) Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: a) Şirket, muhasebe sistemlerinde SAP programını uygulamaya geçirmek üzere 2004 yılının Haziran ayında Eczacıbaşı Bilgi İletim A.Ş. ile birlikte SAP Projesi adı altında bir proje başlatmıştır yılı Aralık ayında bitirilmesi planlanan proje için 2,430,828 EUR tutarında bütçe ayırmış olup, 1,234,258 TL lik tutarı yapılmakta olan yatırımlar hesabına yansıtmıştır. b) Konsolide gelir tablosunda Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar içerisinde yer alan kur farkı gelirleri ve Finansman Giderleri içerisinde yer alan kur farkı giderleri birbirleriyle netleştirilmeden brüt tutarlarıyla gösterilmiştir. 20

21 33. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar (Devamı): c) 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle Öz sermaye düzeltme farkları hesabının kaynakları aşağıda belirtilmiştir: Tarihi Değerler Endekslenmiş Değerler Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsolide olan Grup Şirketleri Toplam Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsolide olan Grup Şirketleri Toplam Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsolide olan Grup Şirketleri Toplam Sermaye 182,736, ,736, ,042, ,042,495 94,306,495-94,306,495 Emisyon Primi Yasal Yedekler 2,411,858 6,046,394 8,458,252 26,444,485 12,756,342 39,200,827 24,032,626 6,709,949 30,742,575 Özel Yedekler - 3,369,479 3,369,479-3,646,941 3,646, , ,462 Olağanüstü Yedekler 29,164,974 2,494,562 31,659,536 59,555,868 25,701,640 85,257,508 30,390,894 23,207,078 53,597,972 TOPLAM 214,312,832 11,910, ,223, ,042,848 42,104, ,147, ,730,015 30,194, ,924,504 Şirket, öz sermaye kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi esnasında, sermayenin endekslenmesinde 4,200,165 TL ve konsolide olan Grup Şirketleri nin yasal yedeklerinin endekslenmesinde (2,905,848) TL düzeltme yapmıştır. Bu düzeltmeler, 31 Aralık 2003 açılış öz sermayesine kaydedilmiştir. d) Şirket, 12 Ağustos 2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde gerçekleştirmekte olduğu İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılacak gayrimenkulleri (konutları) satın alacak müşterilerin, satış bedelinin azami %90 ına kadar olan kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kredilendirilmesi durumunda, anılan banka ile varılan mutabakat çerçevesinde, gerekli sözleşmenin imzalanmasına, söz konusu banka tarafından Türk Lirası veya dövize endeksli, Türk Lirası ödemeli konut kredisi tahsisi halinde, müşterilerin satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde Banka lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar, söz konusu kredilerin Türkiye İş Bankası A.Ş. ye geri ödenmesinin Şirket tarafından garanti edilmesine karar vermiştir. e) Şirket in İstanbul ili, Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde gerçekleştirmekte olduğu İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışını yaptığı gayrimenkulleri (konutlar) satın alan müşterilerden 4,460,007 USD ve 108,995 EUR karşılığı avans alınmış olup, 30 Eylül 2004 tarihli konsolide bilançoda Alınan Sipariş Avansları içerisinde gösterilmiştir. Ayrıca, aynı tarih itibariyle 203,694 USD teminat senedi alınmıştır. 21

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 'NİN 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Eczacıbaşı Holding A.Ş. 56.56 11,199,430 Halka arz 43.44 8,600,570

Eczacıbaşı Holding A.Ş. 56.56 11,199,430 Halka arz 43.44 8,600,570 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirası nın tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI:(MİLYON TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 15 Haziran 1998 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. 2. Sermayenin % 10 ve daha

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket")

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Akın Tekstil A.Ş. ( Şirket ) kumaş, iplik ve konfeksiyon ürünleri imalat ve satışı yapmaktadır.

1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Akın Tekstil A.Ş. ( Şirket ) kumaş, iplik ve konfeksiyon ürünleri imalat ve satışı yapmaktadır. Sayfa No: 1 Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço Dip Notları 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Akın Tekstil A.Ş. ( Şirket ) kumaş, iplik ve konfeksiyon ürünleri imalat ve satışı yapmaktadır. 2 Sermayenin

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2010 GELİR TABLOSU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2010 GELİR TABLOSU 31.12.2010 GELİR TABLOSU " Aşağıdaki tablo vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir." Şirket 31.12.2010 tarihinde Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı