T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 190 Tarih: Dosya No: 2012/1957 KONUNUNÖZÜ:Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parseller, 3579 ada 9 parsel, 2879 ada 1 parsel, 2880 ada 3 parsel KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 16/08/2012 gün ve BN:10987 sayılı yazısında; İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2657 sayılı meclis kararı b)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 1951 sayılı meclis kararı c)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2110 sayılı meclis kararı d)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2848 sayılı meclis kararı e)sultangazi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün gün ve M.34.6.SGA /5535 sayılı yazı ve ekleri İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Karan ile kabul edilen ve ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kısmen değişiklik yapılan 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; ilgi (c) ve ilgi (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile tadilen kabul edilerek tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. TALEP: İlgi (e) yazıda, yasal askı süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü tarafından tt.'li Sultangazi Uygulama İmar Planı'nda " Cebeci Mah ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parseller, 3579 ada 9 parsel, 2879 ada 1 parsel ve 2880 ada 3 parselin mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ancak parsellerin yapı nizamı ve kat adedi belirtilmediğinden bahsedilerek parsel ve 2880 ada 3 parselin (B- 4) yapılanma koşulunun E: 1,70 (A-9), 35761,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parsellerin, 3579 ada 9 parselin E: 1,70 (A-8) yapılanma koşulu alması" yönündeki itirazı Sultangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce Sultangazi Belediye Meclisi'ne iletildiği, itirazla ilgili olarak, ilçe belediye meclisince " 2879 ada 1 parsel ve 2880 ada 3 parselin (B-4) yapılanma koşulunun E=l,70 (A-9), 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parsellerin, 3579 ada 9 parselin E=1.70 (A-8) yapılanma koşulu almasının" uygun görüldüğü ve 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesine göre konu hakkında gereğinin yapılması talep edilmektedir. MÜLKİYET DURUMU: Başkanlığımızın dijital kadastral veri tabanı tapu bilgilerine göre 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16 parseller, 2879 ada 1 parsel, 3579 ada 9 parsel ve 2880 ada 3 parsel "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" mülkiyetinde, 3576 ada 17 parsel "Şahıs" mülkiyetindedir. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (e) yazı eki Sultangazi Belediye Meclisi'nin gün ve 247 sayılı kararında, " tarih ve sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğü yazısı ile onanlı Sultangazi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na yapılan itiraz yasalar, yönetmelikler ve plan kararları yönünden değerlendirilmiş olup tarih ve 44 sayılı İmar Komisyon Raporunun ve tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek 2879 ada 1 parsel ve 2880 ada 3 parselin (B-4) yapılanma koşulunun E=1.70 (A-9), 3576 ADA 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parsellerin, 3579 ada 9 parselin E=l,70 (A-8) yapılanma koşulu alması Komisyonumuzca uygun görülmüştür " denilmektedir. MERİ PLAN DURUMU: tt.'li Sultangazi Nazım İmar Planı'nda itiraza konu 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parseller ve 3579 ada 9 parsel "Uzun Mesafeli Koruma Alanı ve 300 ki/ha 1

2 Az Yoğunluklu Konut Alanı 'nda", 2879 ada 1 parsel kısmen "Uzun Mesafeli Koruma Alanı ve 300 ki/ha Az Yoğunluklu Konut Alanı'nda", 2880 ada 3 parsel "300 ki/ha Az Yoğunluklu Konut Alanı 'nda " kalmaktadır tt.'li Sultangazi Uygulama İmar Planı'nda, söz konusu parsellerin tümü Kentsel Yenileme Alanı içinde kalmakla beraber itiraza konu 3576 ada, 1 ve 15 parseller, 3579 ada 9 parsel ve 2879 ada 1 parsel kısmen "yolda" kısmen "E=1.70 Konut Alanı'nda", 3576 ada 2,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 parseller "E=1.70 Konut Alanı'nda", 2880 ada 3 parsel kısmen "bitişik nizam 4 kat [ (B-4; 3-3)] Konut Alanı 'nda" kısmen "yolda" kalmaktadır. MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında alınan ilçe belediye meclisi karan gereğince düzenlenen plan değişikliği teklifi; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekle birlikte, teklif alana konu parsellerdeki meri uygulama imar planı şartı olan E=l,7 değerinin korunduğu 2880 ada 3 parselde ise bitişik nizam (B-4) yapılaşma hükmünün kaldırılarak, daha az yoğunlukta E=l,70 olarak düzenlendiği ancak söz konusu parsellerde meri uygulama imar planı bütününde verilen bitişik nizamda maksimum 6 kat değeri aşılarak ayrık nizamda 8 ve 9 kat olarak düzenlendiği görülmüştür. " denilerek ilgi (e) yazı ile diğer belgeler yazımız ekinde olup söz konusu itirazların 3194 sayılı İmar Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi İlçesi, 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17 parseller, 3579 ada 9 parsel, 2879 ada 1 parsel, 2880 ada 3 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını etkilememekle birlikte çevre yapılanma şartlarına uygun olarak hazırlanmış olup Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. 2

3 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 191 Tarih: Dosya No: 2012/1985 KONUNUN ÖZÜ: Silivri Merkez Kentsel Sit ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı KANİP itirazları KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü nün 05/09/2012 gün ve BN:11867 sayılı yazısında; İlgi: a) Yazı İşleri Müdürlüğü nde kayıtlı 2 adet itiraz dilekçesi. b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli ve 970 sayılı Kararı c) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarihli ve 100 sayılı Kararı d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli ve 746 sayılı Kararı İTİRAZ KONUSU VE TALEP Askı süresi içerisinde, Ek-1 de İtiraz Değerlendirme Tablosu nda listesi verilen dilekçeler (Sayı: , ) ile itiraz edilerek; Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 31 ada, 37 parselin içinde yer aldığı K+T 2 fonksiyonu için belirlenen maksimum yükseklik (hmax) 6,50 m yi geçemez hükmünün Piri Mehmet Paşa Cami saçak seviyesini geçemez şeklinde düzeltilmesi; Fatih Mahallesi, 175 ada, 22 parsel üzerindeki tescil kararının kaldırılması talep edilmektedir. PLAN ONAMA SÜRECİ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (b) Kararı ile uygun bulunan Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı - Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (c) Kararı ile tadilen uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (d) Kararı ile kabul edilen Plan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onaylanmıştır. Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı - Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından tarihleri arasında otuz gün süre ile askıya çıkartılmıştır. MER İ PLANDAKİ DURUMU Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı - Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında itiraza konu olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 31 ada, 37 parsel Konut+Ticaret Alanı (K+T 2) lejantında kalmakta olup Plan Uygulama Hükümlerinde söz konusu lejantlarla ilgili olarak: Konut+Ticaret Alanları: Planda K+T gösterilen Konut+Ticaret Alanlarında; zemin katlar perakende ticaret ve hizmet, üst katlar konut olarak düzenlenecektir Bu alanlarda konut, perakende ticaret, hizmet, mağaza, büro, iş yeri, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, geleneksel ve yöresel mutfak kültürünü yansıtan lokanta, kafeterya gibi hizmet birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kitapevi, dernek v.b. kullanımlar yer alabilir. K+T fonksiyon alanlarında depolama-imalat işlevleri, konaklama fonksiyonu, asansör-kat otoparkları yer alamaz. Konut-Ticaret Alanlarındaki yapılaşma şartları; K+T 1 olarak kullanımı öngörülen akslarda, içinde yer aldığı yapı adasında verilen yoğunluk-irtifa değerleri aşılamaz. K+T 2 olarak kullanımı öngörülen alanlarda maksimum yükseklik (hmax) 6,50 m yi geçmeyecek şekilde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında belirlenecektir. Kentsel Sit Sınırı içinde kalan Konut+Ticaret Alanlarının tamamında mevcut dokuya uygun şekilde butik otel ve pansiyon biçiminde konaklama birimleri yer alabilir. denilmektedir. İtiraza konu olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 31 ada, 37 parsel planlama bölgesinin eski planı olan onanlı 1/5000 ölçekli Silivri Nazım İmar Planındaki Ticaret Alanı lejantında yer almaktadır. Söz konusu parsel onanlı Uygulama İmar Planında bitişik nizam 5 kat Konut+Ticaret alanında kalmakla birlikte İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarihli ve B.16.0.KVM /171 sayılı yazısı gereği Kurul Kararı olamadan uygulama yapılamamaktadır. Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı - Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında itiraza konu olan Fatih Mahallesi, 175 ada, 22 parsel üzerinde parselin tesciline ilişkin bir gösterim bulunmamaktadır. 3

4 DEĞERLENDİRME ve SONUÇ İtiraza konu olan K+T 2 fonksiyonu için Plan Uygulama Hükümlerinde yer alan maksimum yükseklik (hmax) 6,50 m yi geçemeyecek şekilde ifadesi ilgi (c) Karar ile İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlenmiştir. Fatih Mahallesi, 175 ada, 22 parsel için ise parselin üzerinde tesciline ilişkin bir gösterim olmadığından itirazın konusu bulunmamaktadır. denilerek onanlı Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı - Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında değişiklik talep edilen 2 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 31 ada 37 parsel ile 175 ada 22 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı na itirazlar incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 4

5 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 192 Tarih: Dosya No: 2012/1990 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, Merkez Mah., 8 pafta, parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Plan tadilatı hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/09/2012 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) tarih, GD:7802 sayılı Arnavutköy Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri. b) tarih, sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki. c) tarih, sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve eki. d) tarih, sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ve eki. e) gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 8 pafta, parsel sayılı taşınmazların "150 kişi/ha Konut Alanı" fonksiyonundan "Şehir Parkı Alanı" fonksiyonuna alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (a) yazı ve ekleri ile Başkanlığımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) yazı eki teklif plan dosyasında mülkiyet bilgisi bulunmamakta olup; Tapu Sorgulama Sistemi üzerinden yapılan araştırmada söz konusu parsellerin şahıslar adına kayıtlı özel mülkiyet olduğu ve 8 pafta, 2805 parselin tarihinde, 2806 parselin tarihinde, 2807 parselin tarihinde, 2808 parselin tarihinde, 2809 parselin tarihinde, 2810 parselin tarihinde, 2811 parselin tarihinde, 2812 parselin tarihinde, 2813 parselin tarihinde, 2814 parselin tarihinde, 2815 parselin tarihinde, 2816 parselin tarihinde, 2817 parselin tarihinde edinildiği tespit edilmiştir. MEVCUT DURUM: Teklif dosyasında bulunan Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Plan Değişikliği İnceleme Komisyon Kararından ve 2011 tarihli uydu görüntülerinden, söz konusu parsellerin üzerinde yapılaşma olmadığı anlaşılmaktadır. MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 8 pafta, parsel sayılı taşınmazlar; t.t.'li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında "150 kişi/ha" "Hmax:3 kat" şeklinde yapılanma koşulları ile "Konut Alanı" fonksiyonunda kalmakta, -1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise "E:0,65", "Hmax:3 kat" şeklinde yapılanma koşulları ile kısmen "Konut Alanı", kısmen de "15m'lik İmar Yolu Alanı" fonksiyonunda kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: - İlgi (a) yazı eki tarih, sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı, teklife ilişkin havza görüşünde; "... Teklif1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi paftalarında yapıları incelemede; 1)Söz konusu parseller meri Nazım İmar Planında 150 kişi/ha yoğunluklu konut alanında, meri Uygulama İmar Planında kısmen Emsal:0,65 Hmax:3 kat konut alanıve kısmen 8m 'likyol alanında kalmaktadır. 2)Plan tadilatı teklifinde ise söz konusu parsellerin Şehir Parkı olarak ayrıldığı görülmüştür. 3)"Plan notlarında açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri geçerlidir."hükmü getirilmiştir. 5

6 4)Söz konusu plan tadilatı teklifi yoğunluk azaltıcı olduğundan ilgi (g) yönetmeliğe uygundur. Netice olarak; Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi, ve 2817 parsellere ait Şehir Parkı Alanına ayrılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ilgi (g) yönetmeliğe İdaremizce uygun bulunmuştur. " denilmekte olup, 11 maddeden oluşan altyapı görüşü verilmiştir. -İlgi (a) yazı eki tarih, UP /15 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyon Kararında; KARAR: Arnavutköy, parsellerin "Konut Alanı"ndan "Şehir Parkı Alanı"na alınmasını içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Teklifi; o Meri plandan gelen yapılaşma şartlarına uyulması, o Yollara gerekli terklerin yapılması, o Söz konusu Şehir Parkı alanı içinde yapılacak olan yapıların otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre karşılanması, koşulları doğrultusunda ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. " denilmektedir. -İlgi (a) yazı eki tarih, sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü kurum görüşünde; Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel- yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması,yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna öre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. " denilmektedir. DEĞERLENDİRME İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; söz konusu teklifin tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı üzerine hazırlandığı ve teklife konu parsellerin "150 kişi/ha Yoğunlukta Konut Alanı" şeklindeki fonksiyonlarının iptal edilerek Şehir Parkı Alanı olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli teklif plana ilişkin; 1-Plan değişikliği, Arnavutköy 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 parselleri kapsamaktadır. 2-Arnavutköy, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 parseller Şehir Parkı alanına alınmıştır. 3-Jeolojik - Jeofizik ve Jeoteknik İnceleme raporunda 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 parseller ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (JE) alanında kalmaktadır. 4-Plan notlarında açıklanmayan hususlarda mer'i plan hükümleri geçerlidir, şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür. İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazılarında, 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatının şartlı uygun görüldüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ise teklife ilişkin, "... Netice olarak; Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi, ve 2817 parsellere ait Şehir Parkı Alanına ayrılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ilgi (g) yönetmeliğe idaremizce uygun bulunmuştur. " şeklinde havza görüşünün bulunduğu görülmektedir. Dosyasında yapılan inceleme de şahıs mülkiyetinde olan parsellere ilişkin muvafakat bilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu taşınmazların yer aldığı ve tadilat teklifine konu 1/5000 ölçekli planın Plan Notlarının maddesinde "Şehir Parkı olarak planlanan alanda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla; eğlenme, dinlenme ve spor faaliyetleri, botanik bahçesi vb. yeşil alanlar yer alabilir. Bu alanlarda bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun ve ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanda yapılaşma şartı E: 0.03 'ü geçemez. " ibareli açıklama yer almaktadır. İlgi (a) yazı eki, tarih ve sayılı yazıda Arnavutköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce teklife ilişkin gerekçe olarak; bahse konu bölgede yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yaklaşık m2 yüzölçümüne sahip ve meri 1/5000 ölçekli N.İ.Planı ile meri 1/1000 ölçekli U.İ.Planında "Mezarlık, Kültürel Tesis Alanı ve Şehir Parkı" fonksiyonlarında kalan 8 pafta 919 parsel sayılı taşınmazın üzerinde yapılması planlanan şehir parkı çalışmasının bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla, bu bölgede bulunan toplam m2 yüzölçümüne sahip 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 6

7 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 numaralı taşınmazların, konut alanından çıkarılarak "Şehir Parkı Alanı"na dahil edilmesi gerektiği şeklinde açıklamıştır. İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen Arnavutköy İlçesi 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 parsellerin "150 kişi/ha Yoğunlukta Konut Alanı" fonksiyonunun iptal edilerek "Şehir Parkı Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile bölgede yapılacak olan Şehir Parkının bütünlüğünün sağlanmasının amaçlandığı, ancak plan bütünlüğün sağlanması, fonksiyon uyumunun oluşturulması ve yapılması planlanan Şehir Parkının kamuya daha etkin bir şekilde hizmet edebilmesi amacıyla teklif edilen plan tadilatı ile teklife konu 12 (oniki) adet şahıs mülkiyetindeki taşınmazların uğrayacakları fonksiyon ve yapılanma koşulu kayıpları, plan kararlarını etkileyici nitelikte olmakla birlikte, Şehir Parkı donatısını artırıcı nitelikte olması yönüyle de kamu yararı taşıdığı görülmektedir. " denilerek İlgi (a) yazı ve ekleri ile, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi 8 pafta 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup şehir parkı donatısını artırıcı nitelikte olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 7

8 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 193 Tarih: Dosya No: 2012/1998 KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri, Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii, 490 ada parsel, 4-5 pafta ve 4 pafta 442 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatına itiraz hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 10/09/2012 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin Genel Evrak gün sayılı,planlama Müdürlüğünde gün ve 8643 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi. b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi meclis üyesinin Planlama Müdürlüğünde gün ve 8819 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi. c) gün sayılı Meclis Müdürlüğüne yazımız. d) gün sayılı Meclis Müdürlüğüne yazımız. e) Meclis Müdürlüğünün gün 2081 sayılı yazısı ve ekleri. f) Meclis Müdürlüğünün gün 2082 sayılı yazısı ve ekleri. g)ilgilisinin Planlama Müdürlüğü nde gün, Planlama 752 sayılı ve gün,planlama 1741 sayılı dilekçeleri ve ekleri. h) tarih ve sayılı Başkanlık Katı yazımız. ı) Meclis Müdürlüğü nün tarih ve Karar-2012/347 BN: 533 sayılı yazısı ve eki rih ve 347 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. i) tarih sayılı dağıtım yazımız. j) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın, gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. İTİRAZ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin ilgi (a) ve (b) itiraz dilekçeleri ile; Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri, Hoşdere Köyü, Harmanlık mevkii, 490 ada parsel 4-5 pafta ve 4 pafta 442 sayılı parsellere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 347 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatına planlama ilkelerine, kamu düzenine ve imar hukukuna aykırı olduğu, inşaat artışının olduğu, nüfus yapı ve trafik yoğunluğunu arttırdığı, bölgede mülkü olanlar arasında kamu kurumu aracılığıyla eşitsizlik yaratıldığı gerekçeleri ile itiraz edilmiş olup, İlgi (a) ve (b) itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir. MÜLKİYET Dosyasında yapılan incelemede; Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri,Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii,490 ada parsel, 4-5 pafta ve 4 pafta 442 parsellerin ,78m2 alan kapladığı, Akzir ve Gayrimenkul Mermercilik Turizm İnşaat Tic.Ltd.Şti. ve İHZ Dış Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde olduğu ve tarihinde edinildiği görülmüştür. PLANLARDAKİ DURUMU Söz konusu 490 ada parsel, 444 ve 442 parsellerin Başakşehir Belediyesi ilçe sınırında, 452 parselin ise Esenyurt Belediyesi İlçe sınırında yer aldığı ve tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçeşehir Nazım İmar Planı bulunduğu görülmektedir tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçeşehir Nazım İmar Planında 490 ada 1-2 parseller kısmen Temel Eğitim Alanında kısmen Spor Tesisi Alanında, 490 ada 3-4 parseller Düşük Yoğunlukta Gelişme Konut Alanında, 444 parsel kısmen Düşük Yoğunlukta Gelişme Konut Alanında kısmen 30m lik Yolda kısmen de Sağlık Tesisi Alanında, 442 parsel kısmen Düşük Yoğunlukta Gelişme Konut Alanında kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanı kısmen de Rekreasyon Alanlarında, 452 parsel Düşük Yoğunlukta Yerleşik Ticaret + Konut Alanlarında kalmaktadır. Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 347 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatında; 490 ada 1 parsel spor tesisi alanında, 490 ada 2 parsel Temel Eğitim Alanında, 490 ada 3 parsel kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanında ve Ticaret+Konut (T+K) Alanında, 490 ada 4 parsel Ticaret+Konut (T+K) Alanında 444 parsel kısmen Ticaret+Konut (T+K) Alanında ve yol alanında, 442 parsel kısmen Ticaret+Konut (T+K), Temel Eğitim Alanı ve Yeşil Alanında, 452 parsel ise kısmen yol, Ticaret+Konut 8

9 (T+K) ve yeşil alanda kalmaktadır. Ticaret+Konut (T+K) Alanlarında da makstaks: 0.40 Kaks: 2.00 hmaks: 60.50m yapılanma koşulunun olduğu görülmektedir tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçeşehir Uygulama İmar Planında 490 ada 1-2 parseller kısmen Temel Eğitim Alanında kısmen Spor Tesisi Alanında, 490 ada 3-4 parseller kısmen E:0.50 Hmax:9.50 yapılanma şartlarında Konut Alanında kısmen Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi Alanında kısmen de Ağaçlandırılacak Alanda, 444 parsel kısmen E:0.50 Hmax:6.50 yapılanma şartlarında Konut Alanında kısmen Yolda kısmen Sağlık Tesisi Alanında kısmen Park Alanında kısmen de Ağaçlandırılacak Alanda, 442 parsel kısmen E:0.40 Hmax:6.50 yapılanma şartlarında Konut Alanında kısmen Sosyal Kültürel Tesis Alanı kısmen Yol kısmen Otopark kısmen de Ağaçlandırılacak Alanda, 452 parsel E:0.50 Hmax:9.50 yapılanma şartlarında Ticaret + Konut Alanlarında kısmen yeşil alan kısmen de Ağaçlandırılacak Alanda kalmaktadır. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin ilgi (a) ve (b) itiraz dilekçeleri ile; Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri, Hoşdere Köyü, Harmanlık mevkii, 490 ada parsel 4-5 pafta ve 4 pafta 442 sayılı parsellere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 347 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatına itiraz edilmektedir. İlgi (c) ve (d) yazılar ile itiraz eden meclis üyelerinin ret oyu kullanıp kullanılmadıkları sorulmuş Meclis Müdürlüğünün ilgi (e) yazı eki olan tarihli 5. inci birleşimine ait toplantı zabtında Bu alanın burayla birlikte değerlendirilmek üzere dosyanın geri çekilmesinin oylanmasını talep ediyorum. Eğer dosya geri çekilmiyorsa Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Ömer KAZANCI olarak bu plana olumsuz görüş vereceğimi belirtmek istiyorum. şeklinde ifadesi olduğu, Meclis Müdürlüğünün ilgi (f) yazında adı geçen şahısların Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri olduğu, olduğu 347 sayılı karara ait 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuna dair ret oyu vereceğine dair tarihli birleşimine ait toplantı zabıtlarından anlaşıldığı belirtilmekte olup, ilgi (f) yazı eki tarihli 5. inci birleşimine ait zabtında ise; Ayşe İnci BEŞPINAR: Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar, 17 Şubat 2012 Cuma günü Şubat ayının son toplantısı olan bugün gündemimizde bulunan dosyaların içinden ve 200 numaralı dosyalara Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis üyeleri olarak ret oyu kullanacağımızı bildirir saygılarımızı sunarım. şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri,Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii,490 ada parsel, 4-5 pafta ve 4 pafta 442 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli tadilat teklifi ve ilgili kurum görüş yazıları ilgi (g) yazı ile tarafımıza iletilmiş, ilgi (h) Başkanlık Makamına yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (ı) kararı ile tadilen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanmıştır. İlgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince tarihinde askıya çıkarıldığı ve söz konusu ilgi (a) ve (b) itirazların askı süresi içerisinde yapıldığı görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 347 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatına planlama ilkelerine, kamu düzenine ve imar hukukuna aykırı olduğu, inşaat artışının olduğu, nüfus yapı ve trafik yoğunluğunu arttırdığı, bölgede mülkü olanlar arasında kamu kurumu aracılığıyla eşitsizlik yaratıldığı gerekçeleri ile itiraz edilmektedir. denilerek. İlgi (a) ve (b) itiraz dilekçeleri yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (j) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir ve Esenyurt İlçeleri Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii, 490 ada parseller 4-5 pafta ve 4 pafta 442 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. MUHALEFET ŞERHİ: İtirazlar uygun olduğundan. 9

10 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 194 Tarih: Dosya No: 2012/2000 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş İlçesi, 30 ada 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Tadilatı hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 10/09/2012 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) Planlama Müdürlüğü ne gün, Pl:1834 sayı ve gün, Pl:2216 sayı ile kayıtlı İlgilisinin dilekçeleri ve ekleri. b) gün, / sayılı Başkanlık Oluru. c) gün, / sayılı dağıtımlı yazımız. d) gün, /910 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün yazısı. e) gün, / sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısı. f) gün, /2301 sayılı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı. g) gün, / sayılı Başkanlık Katına yazımız. h) gün 2620 nolu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı. ı) gün, / sayılı yazımız. j) gün, T.N: sayılı Emlak Müdürlüğünün yazısı. k) gün ve 2012/694 sayılı Başkanlık Katına yazımız. l) gün ve 665 nolu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı. m) gün ve 2012/6050 sayılı yazımız. n) gün ve sayılı Mesken Müdürlüğünün yazısı. o) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP İlgi a) dilekçeler ile; Levazım Mahallesinde sağlık hizmeti verecek hiçbir kuruluş ve ibadet ihtiyacını giderecek bir cami bulunmadığı belirtilerek yazı ekindeki haritalarda işaretli alanların incelenerek sağlık ocağı ve cami yapılması talep edilmiştir. MÜLKİYET İlgi a) dilekçeler ile yapılan talep, mevcut durum ve onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Nazım İmar Planı kararları göz önünde bulundurularak hazırlanan plan tadilatı tescil dışı alan ile Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmını kapsamakta olup, 30 ada 37 parsel edinme tarihli İstanbul Belediye mülkiyetinde olduğu görülmektedir. MER İ PLANLARDAKİ DURUM İlgi (a) dilekçeler ile yapılan plan tadilat talebi, mevcut durum ve meri plan kararları doğrultusunda belirlenen Beşiktaş ilçesi 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alan; tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Nazım İmar Planı ile tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Uygulama İmar Planında yol alanı nda kalmaktadır. MEVCUT DURUM Plan tadilatı hazırlanan Beşiktaş ilçesi 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alan kısmen Taksi Durağı, kısmen Otopark, kısmen Yol Alanında kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ İlgi (a) dilekçeler ile yapılan talep, mevcut durum ve meri plan kararları doğrultusunda hazırlanan Beşiktaş ilçesi 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Tadilatına ilişkin, İlgi(c) yazımız ilgili kurumlardan görüş istenilmiş olup; İlgi(d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; 10

11 İlgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, ayrıca ilgili alanlar için getirilen kat sınırlamasının (1 bodrum+zemin+8 normal kat) aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak daha yüksek katlı yapıların planlanmak istenilmesi durumunda ise, kat sınırlamasını kaldırmaya yönelik zemin etüt raporu hazırlanarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nce onaylanması gerekmektedir. denilmektedir. İlgi (e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Söz konusu plan tadilatı teklifi; mer i plandaki yola gerekli terklerin yapılması, söz konusu fonksiyonların oluşturacağı otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi parseli içerisinde çözümlenmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında Müdürlüğümüzden tekrar görüş alınması hususlarının sağlanması koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur. denilmektedir. İlgi (f) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; Konu ile ilgili yerinde ve dosyasında yapılan incelemede Beşiktaş ilçesi, Levazım Mahallesi, Koru Sokak, No:4/l adresinde Yılmaz Güzel tarafından yapılan Ticari Taksi Durak Müracaatı mevcut olduğu ve işlemlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Yapılacak olan l/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için tarafımızca bir sakınca olmadığı mütalaa edilmiştir. denilmektedir. İlgi(h) meclis kararı doğrultusunda alınan Emlak Müdürlüğü nün İlgi (j) yazısında; Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliğini içeren alan 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ve tescil dışı alanı kapsamakta olup Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Açık Otopark olarak plan teklifi verildiği görülmüş olup alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygulanmasında Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. İlgi(l) meclis kararı doğrultusunda alınan Mesken Müdürlüğünün İlgi(n) yazısında; söz konusu Beşiktaş İlçesi, 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi tarafımızca değerlendirileceğinden dolayı uygun değildir denilmektedir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İlgi (a) dilekçeler ile; Levazım Mahallesinde sağlık hizmeti verecek hiçbir kuruluş, ibadet ihtiyacını giderecek bir cami ve orta eğitim düzeyinde eğitim verecek bir lisenin bulunmadığı belirtilerek ve yazı ekindeki haritalarda işaretli alanların incelenerek sağlık ocağı, cami ve Anadolu Lisesi yapılması talep edilmiştir. İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile yapılan talebe dönük meri planlar, söz konusu bölgedeki belirlenecek ihtiyaçlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda plan çalışması yapılması hususunda İlgi( b) yazımız ile Başkanlık Oluru alınmıştır. İlgi(a) dilekçeler ile yapılan talep, mevcut durum, gün 2620 sayılı meclis kararı ve onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Nazım İmar Planı kararları göz önünde bulundurularak Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alan plan onama sınırı içerisine alınarak Açık Otopark Alanı, Dini Tesis Alanı ve Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmış ve; 1- Planlama Alanı; Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 38 Pafta, 30 Ada, 37 Parselin bir kısmı ile Tescil Dışı Alan sınırıdır. 2- Planlama Alanı Sınırı içerisindeki alan Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Açık Otopark Alanıdır. 3- Açık Otopark Alanında Taksi Durak - Bekleme Cepleri yapılabilir. 4- Uygulama aşamasında ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır. 5- İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 6-1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. şeklinde plan notları düzenlenmiştir. 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatına dönük, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün uygun, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün şartlı uygun görüşü bulunmaktadır. İlgi (a) dilekçeler ile yapılan talep, mevcut durum ve onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Nazım İmar Planı kararları göz önünde bulundurularak hazırlanan 11

12 Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana ait 1/5000 ölçekli plan tadilatı İlgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi nin Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı nın görüşü alınarak bu doğrultuda teklif plan hazırlanması için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. şeklindeki İlgi(h) meclis kararı ile de müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir. İlgi (h) meclis kararı gereği İlgi (ı) yazımız ile 1/5000 ölçekli plan tadilatına dönük Emlak Müdürlüğünden görüş istenmiş olup; Emlak Müdürlüğünün İlgi(j) yazısı ile Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliğini içeren alan 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ve tescil dışı alanı kapsamakta olup Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Açık Otopark olarak plan teklifi verildiği görülmüş olup alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygulanmasında Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Şeklinde görüşü bildirmiştir. İlgi(a) talep üzerine, Müdürlüğümüzce İlgi(b) Başkanlık onayı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi; İlgi(j) Emlak Müdürlüğünün görüşü ile birlikte, İlgi(k) yazımız ile tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; bu kez, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi(l) kararı ile teklifle alakalı olarak sadece Emlak Müdürlüğünün görüşünün alındığı tespit edildiğinden gün 2620 sayılı İBB Meclis kararı doğrultusunda Emlak Yönetimi Daire Başkanlığından görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi, ayrıca 1/5000 ölçekli planla ilgili süreç neticelendirilene kadar teklife konu alanda herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bilgilendirilmesi şeklindeki Komisyon görüşü uygun bulunmuştur. İlgi(l) meclis kararı doğrultusunda; İlgi(m) yazımız ile 1/5000 ölçekli plan tadilatına dönük Emlak Yönetimi Daire Başkanlığından görüş istenmiş olup; Mesken Müdürlüğünün İlgi(n) yazısı ile söz konusu Beşiktaş İlçesi, 38 pafta, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi tarafımızca değerlendirileceğinden dolayı uygun değildir Şeklinde görüşü bildirmiştir. Ayrıca Beşiktaş İlçesi, 30 ada, 37 parselin bir kısmı ile tescil dışı alan doğal ve tarihi sit alanı kapsamında kaldığından konunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda hazırlanıp 23 Mart 2012 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. denilerek. İlgi (a) talep üzerine ve İlgi(b) Başkanlık oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile kurum görüşleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beşiktaş İlçesi, 30 ada 37 parselin bir kısmı ve tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadili teklifi incelenmiş olup, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı nın gün 7451 sayılı görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 12

13 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: Dosya No: 2012/2010 KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçeci, Fatih Mahallesi, 501 ada, parsellere ilişkin 1/5000 ölç. NİP tadilatı teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 10/09/2012 gün ve 2012/ sayılı yazısında; İLGİ: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı nın tarih, sayılı yazısı ve ekleri. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 501 ada 13 parselin 400 kişi/h Konut Alanında kalan kısmının Cami Alanına, 501 ada 15 parselin Kreş Alanında kalan kısmının Eğitim Alanına(Ana Okulu), 501 ada 16 parselin kısmen 400 kişi/h Konut Alanından ve kısmen Kreş Alanından Eğitim Alanına(Ana Okulu) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi gereği için ilgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) yazı eklerinde mülkiyet bilgisi bulunmamaktadır. Tapu sorgulama sisteminde yapılan araştırmada: Fatih Mahallesi, 501 ada 13 parselin 4.206,22 m² yüzölçümünde, 15 parselin 4.104,80 m² yüzölçümünde, 16 parselin 1.592,83 m² yüzölçümünde Büyükçekmece Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır. PLANLARDAKİ DURUM: onanlı 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Merkez Revizyon Nazım İmar Planında ve onanlı 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Merkez Uygulama İmar Planında 501 ada, 13 parsel; kısmen 400 kişi/ha Konut Alanında kısmen Cami Alanında, 501 ada 15 parsel; kısmen 400 kişi/ha Konut Alanında kısmen Kreş Alanında kısmen Cami Alanında, 501 ada 16; parsel kısmen 400 kişi/ha Konut Alanında kısmen Kreş Alanında kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) dilekçe ve ekleri teklif plan dosyasında yapılan incelemede, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün, İSKİ Genel Müdürlüğü nün, Kamulaştırma Müdürlüğü nün kurum görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür. Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün tarih, TN: sayılı yazısı eki, UP /10 sayılı kararında; ULAŞIM KARARI: B.çekmece İlçesi; Fatih Mahallesi, 501 ada, 13 parselin Konut Alanı nda kalan kısmı Cami Alanı na, 501 ada 15 parselin Kreş Alanı nda kalan kısmı Cami Alanı na, 501 ada 16 parselin Kreş Alanı nda kalan kısmı Eğitim(anaokulu) Alanı na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi; Teklife konu alanın cephe aldığı yollar üzerinde meri plana göre gerekli terklerin bedelsiz yapılması, Teklif alanın cephe aldığı yollardan ek bilgi paftasında gösterildiği üzere; 10.00mt. enkesitinde planlanan yollardan köşe noktasında min5.00m çekilerek köşe kırıkları oluşturulması, Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak kabul edildiğinden, bodrum katlarda yoldan çekme mesafelerine uyulması, Teklife konu Eğitim Alanı(Anaokulu) nın oluşturacağı otopark ihtiyacının yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda planlama alanı içerisinde karşılanması, şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. denilmektedir. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısında; 13

14 . Planlama alanı, imar planına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları nda Önlemli Alan-3(ÖA3) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Söz konusu raporda, bu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu alanlar ile ilgili kat sınırlaması(3 kat) getirilmiştir. Sonuç itibariyle ilgi yazı talebi plan değişikliği teklifleri yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Planlama alanındaki mevcut yapıların kullanılmak istenmesi durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli görülmesi halinde teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde hazırlanması, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi ve altlık raporda söz konusu alanlar için getirilen kat sınırlamasının(3 kat) aşılmaması koşuluyla, ilgi yazı eki 1/5000 Ölç.N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliklerinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. Kamulaştırma Müdürlüğü nün tarih, TN: sayılı yazısında;. Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır. denilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü nün, tarih, sayılı yazısında kurum görüşü 6 madde ile sıralanarak, 6. maddede; Söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. denilmektedir. DEĞERLENDİRME-SONUÇ: İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile tarafımıza iletilen, Büyükçekmece İlçesi; Fatih Mahallesi, 501 ada, parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli teklif paftası incelendiğinde; söz konusu parsellerin, onanlı, 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Merkez Revizyon Nazım İmar Planı nda onama sınırı içine alınıp; 13 parselde Konut Alanı taraması iptal edilerek Cami Alanı olarak, 15 parselde Kreş Alanı taraması iptal edilerek Eğitim Alanı(Anaokulu) ve 16 parselde Konut Alanı ve Kreş Alanı taraması iptal edilerek Eğitim Alanı(Anaokulu) olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli teklif plana ilişkin olarak; 1. Plan tasdik sınırı 501 ada 16 parselin tamamını, 501 ada parsel sayılı taşınmazların bir kısmını kapsamaktadır. 2. Plan tasdik sınırındaki alan Camii ve Eğitim Alanıdır. 3. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamaz. 4. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir. şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür. İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin alınan kurum görüşleri incelendiğinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü nce şartlı uygun bulunduğu, Kamulaştırma Müdürlüğü nce kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmadığı şeklinde görüş yazısı bulunmaktadır. Söz konusu teklif ile; 15 pareselin bir kısmının ve 16 parselin Eğitim(Anaokulu) Alanına alındığı ancak teklif plana ait plan notlarında yapılaşmaya ait bir bilgi bulunmadığı, teklif plan ile Kreş Alanından Eğitim Tesisi(Anaokulu) alanına alınmasına yönelik donatı değişikliği söz konusu olduğu, Dini Tesis alanı donatısının artırıldığı ve kamu yararı niteliği taşıdığı görülmektedir. denilerek. İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 14

15 KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi 501 ada parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadili teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 15

16 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 196 Tarih: Dosya No: 2012/2011 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 274 ada, 2-3 parseller, 7 m lik yol alanı ve park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/09/2012 gün ve sayılı yazısında; İlgi: a) gün ve sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığı nın yazısı ve eki gün 2012/ 84 sayılı İlçe Meclis Kararı b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mah., 274 ada, 2-3 parseller, 7 m lik yol alanı ve park alanına ilişkin teklif ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak gereği için ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. PLANLARDAKİ DURUM: 274 ada, 2-3 parseller, onanlı, 1/5000 ölçekli Esenyurt, 3.Etap Nazım İmar Planında; 400 kişi/ha Konut Alanında ve Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağında, onanlı, 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planında; Park Alanı nda, 7 m lik Yol Alanında, Taks:0.50, Kaks:2.00 yapılaşmada Konut Alanında, Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağında ve Trafo Alanında kalmaktadır. İstanbul 10. İdare Mahkemesinin gün ve 2011/847 sayılı Kararı ile onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt, 3. Etap Nazım İmar Planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. MEVCUT DURUM: Teklife konu yere ilişkin fotoğraf bulunmamaktadır. MÜLKİYET: günlü tapu sorgulama programı bilgilerine göre; 274 ada 2 ve 3 parsellerin, 703 m2 ve 1322 m2 yüzölçüm, ve edinme tarihleri ile Ems Mobil Sistemleri Ve Hastane Malzemeleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu görülmüştür. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki Esenyurt Belediye Meclisi nin gün 2012/ 84 sayılı kararında; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2574 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planında kalan Mehterçeşme Mahallesi 274 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planında Taks:0.50 Kaks: 2.00 Konu Alanı olarak tadil edilmesi, bununla birlikte 274 ada 3 parsel ve 2 parsel arasından geçen 7 m lik imar yolunun 3 parselin doğu tarafına kaydırılıp Park Alanı boyunca güney kısmından geçen 10 m lik imar yoluna bağlanması ile ilgili istenen plan tadilatı teklifi komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülmüştür. şeklinde karar alındığı görülmüştür. KURUM GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ekinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü kurum görüşlerinin tarafımıza iletildiği görülmüştür. İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen gün ve sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Söz konusu alan, Belediyesince hazırlattırılıp Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA2 Lejantlı Önlemli Alanlar2 de kalmakta olup, Üstte 5-6 m lik zayıf zona rastlanmaktadır. Yapılaşmaya gidildiğinde üstteki zayıf zeminlerin sıyrılması, yapıların 1 veya 2 bodrum katlı inşa edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler rapor örneğinde yer almaktadır. Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin 16

17 etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen gün ve sayılı Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısında; Bahse konu 274 ada 2 sayılı parsel ile 274 ada 3 sayılı parsel arasından geçen 7m lik imar yolunun iptal edilerek, parselin doğusuna kaydırılmasına ve Par Alanı boyunca güneyden geçen 10 m lik imar yoluna bağlanmasına, ayrıca 274 ada 2 sayılı parselin kuzeyinde bulunan 98 m2 lik Park Alanının iptal edilerek, 2 ve 3 sayılı parsellerin onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda kısmen yapılaşma şartı; Taks: 0.50, Kaks: 2.. olan Konut Alanı, kısmen 7m lik Yol Alanı ve kısmen de Trafo Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hususunda kurum görüşümüz sorulmaktadır. Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür. denilmektedir. İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen gün ve sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; 274 ada, 2 parsel: 703m2(EMS Mobilya ve Hastane Malzemeleri S.T.A.Ş. mülkiyetinde), 274 ada, 3 parsel: 1.322m2 (EMS Mobilya ve Hastane Malzemeleri S.T.A.Ş. mülkiyetinde) olup, toplam alan:2.025m2 yüzölçümlü özel mülkiyettir. Planlama alanı mevcutta boş durumdadır t.t.'li 1/5000 Ölçekli 3.Etap Esenyurt Nazım İmar Planı'nda; 274 ada, 2 ve 3 parseller: Konut Alanı'nda kalmaktadır. (400k/ha) t.t.'li 1/1000 Ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planları'nda; 274 ada, 2 parsel: Konut Alanı ve Trafo Alanı'nda kalmaktadır. Yapılaşma şartı: TAKS:0.50, KAKS:2.00, 274 ada, 3 parsel: Park Alanı ve Yol Alanı'nda kalmaktadır. Teklif 1/1000 ölçekli plan ile: 274 ada. 2 parselin kuzeyindeki Park Alanı ve 7m'Iik İmar Yolu iptal edilerek Konut Alam'na alınmakta ve 7m'lik yol 274 ada,3 parselin doğusuna kaydırılmaktadır. Ayrıca 274 ada, 3 parsel Park Alanı' ndan TAKS:0.30, KAKS:2.00 yapılanmalı Konut Alanı' na alınmaktadır. Söz konusu parseller güneyindeki 10 m'lik İmar Yolu ve aralarından geçen 7m'lik İmar Yol'undan mahreç almaktadır. Parsellerin mahreç aldığı l0 m'lik imar yolunun bağlandığı Cumhuriyet Caddesi için Ulaşım Ana Planı Ulaşım Talep Modeli'nde 2023 projeksiyon yılında öngörülen hacim/kapasite oranı kuzey yönünde günlük değerine,,göre , sabah, değerine göre 'dir. " Söz konusu parselleri etkileyen herhangi bir projemiz bulunmamaktadır. KARAR: Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi, 274 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi; İnşaat alanını arttırarak ulaşım sistemi üzerine ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. DEĞERLENDİRME: 1/1000 ölçekli teklif ile; 274 ada. 2 parselin kuzeyindeki Park Alanı ve 7m'Iik İmar Yolu iptal edilerek Konut Alanı'na dahil edilmiş, 274 ada, 3 parsel Park Alanı' ndan TAKS:0.50, KAKS:2.00 yapılanmalı Konut Alanı' na alınmıştır. 1/1000 ölçekli Teklif plana; - Plan tasdik sınırı; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi, F21D24D2A pafta, 274 ada 2 ve 3 parsellerdir. - Tasdik sınırı içerisinde kalan alan kısmen Taks:0.50, Kaks:2.00 Konut Alanı, kısmen 7 m lik Yol ve Trafo Alanıdır. - Belirtilmeyen hususlarda tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları getirilmiştir. 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 7m lik yol alanı, konut alanı, trafo alanı, park alanı ve mülkiyet sınırı dışındaki bir kısım park alanını kapsamakta iken F21d24d2a rumuzlu plan paftasında plan ismi olarak; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi, F21D24D2A pafta, 274 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Esenyurt 3. Etap Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi denilmiştir. Teklif plan paftası lejant bölümünde Trafo Alanına ilişkin lejant ayrılmamıştır. Söz konusu teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğünce; teklif, İnşaat alanını arttırarak ulaşım sistemi üzerine ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamış, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü ile, rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz 17

18 önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na sadık kalınmasına ilişkin görüş bildirilmekle birlikte, 1/1000 Teklife ilişkin Enerji Nakil Hattı kuşağında kalan yer için TEİAŞ a ait kurum görüşü ve İSKİ Genel Müdürlüğüne ait Kurum görüşü bulunmamaktadır. İstanbul 10. İdare Mahkemesince Yürütmesi durdurulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; 274 ada 2 ve 3 parsele ait ve mülkiyet sınırları içerisinde kalan toplam 2025 m2 yüzölçümlü alanın 400 kişi/ha Konut Alanı olduğu ancak, 1/1000 teklif ile, 274 ada 2 ve 3 parsel mülkiyetinde olmayan tescil dışı park alanı ve yol alanının da plan tasdik sınırı içerisine dahil edilerek Taks: 0.50 Kaks:2.00 yapılaşmada Konut Alanına alınması ile söz konusu teklifin 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı, donatı alanını azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu görülmüştür. " Denilerek İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; 5747 sayılı Kanun un 3. maddesi ile eklenen Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır şeklindeki hükmüne binaen Başkanlık Makamına iletilmekte olup, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, 274 ada 2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadili teklifi incelenmiş olup, söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden mahkeme kararı kesinleştikten sonra karara bağlanmak üzere Komisyonumuzca ilçesine iadesi uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 18

19 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 197 Tarih: Dosya No: 2012/1617 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy, 19 pafta, 69 ada, 7 parsele ait 1/500 ölç. U.İ.P. tadilatı hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/07/2012 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) Kadıköy Belediye Başkanlığı nın gün, / sayılı yazısı ve ekleri ile gün, 2012/54 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP İlgi a) yazı ve ekleri ile Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parsele ait İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün, 6809 sayılı kararı doğrultusunda ilgilisince hazırlanan 1/500 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin gün, 54 sayılı Kadıköy Belediye Meclisince tadilen uygun görüldüğü belirtilmekte olup ilgi yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere gereğinin yapılması istenmektedir. MÜLKİYET Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parsel, 89,00 m2 yüzölçümlü edinme tarihli GND Temizlik Turizm Plastik Taşımacılık İnşaat Gıda Bilgi İşlem ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.ne kayıtlıdır. MER İ PLANLARDAKİ DURUM Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada 7 parsel; t.t.li 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planında Yüksek Yoğunluklu Konut Alanında (Net yoğunluk 1300 k/ha-1500 h/ha), tasdik tarihli 1/500 ölçekli İmar Planında büyük bir kısmı h:12.50 m. yapılanma koşullu iskan alanında, diğer kısmı yolda kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi a) yazı eki gün, 2012/54 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve M.34.3.KAD / sayılı yazısı tarafımıza iletilen Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parsele ilişkin ilgilisince hazırlanan 1/500 ölçekli plan tadilatına ilişkin teklifin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nce eklenen plan notlarının eklenmesi kaydıyla tadilen uygun görülmüştür. şeklinde hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun geldiği şekilde kabul edildiği anlaşılmaktadır. KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parsele ait 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifine ait İlgi b) Başkanlık Genelgesi ve Oluru doğrultusunda alınması gerekli ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerinden; İlgi a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün gün, / / sayılı yazısında; KARAR: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parselsayılı taşınmaza ilişkin olarak Koruma Kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılabilmesi için taşınmazın ön ve arka cephe hattının düzenlenmesine ilişkin 1/500 ölçekli plan teklifi; yol terklerinin bedelsiz yapılması ve tarih-6054 sayılı Koruma Kurulu kararı ile tarih ve 6809 sayılı Koruma Kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılması, 19

20 behse konu teklif fonksiyonun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içinden sağlanarak yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliğine göre otopark alanı ayrılması, koşuluyla ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. denilmektedir. İlgi a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün gün, / sayılı yazısında; Sonuç olarak söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların bulunduğu alanlar zemintemel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/500 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. İlgi a) yazı eki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında; konuyla ilgili 8 madde halinde belirtilen önlemlere uyulması istenilmektedir tarih, 6809 sayılı İst. II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararında; İstanbul İli, Caferağa Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun gün sayılı genel kararı ile tescilli ve Kurulumuzun gün sayılı kararı ile rölövesi onaylanarak II. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edilen, gün-6054 sayılı kararımız ile ön cephesi yıkılmadan yapılacak şekilde restorasyon projesi uygun bulunan, 19 pafta, 69 ada, 7 parsele ilişkin kat ilaveli ve ön cephe yıkılmadan yapılacak şekilde sunulan restorasyon tadilat projesi önerilerinden 1/C önerisinin üzerinde yapılan düzeltmeler ile uygun bulunduğuna, yapının içinde mevcut olan ve bir önceki kararımız ile yıkılabileceği belirtilen betonarme döşemelerin yıkımı sırasında gerek ön cephe ve gerekse komşu tescilli 8 parselde yer alan yapının zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, bu işlemin ilgililerin uhdesinde olmak kaydıyla, Belediyesinin denetiminde yapılmasına; yine arka cephede yapılan çıkma ile ilgili olarak 2 yan komşu sahiplerinden muvaffakat alınmasına ve bu hususun, Belediyesince denetlenmesine; ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun gün- 680 sayılı ilke kararına göre proje müellifi Mimar Zeki Balabanın (Oda Sicil No: ) uygulamanın kurul kararına uygun yapılması için mesleki denetiminden sorumlu tutulmasına, iskan izni için denetimden sorumlu mimarın, uygulamaların kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına dair rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi. denilmetkedir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ tasdik tarihli 1/500 ölçekli Moda Merkezi İmar Planında plan onama sınırı içerisine alınan Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parselde Konut Alanı fonksiyonu getirilmiş olup 1/500 ölçekli plan paftası üzerinde; 1-Plan onama sınırı 19 pafta, 69 ada, 7 parseli kapsamakta olup konut alanıdır onanlı Moda Merkez İmar Planı plan notları geçerlidir. 3- Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 69 ada, 7 parsel içerisinde yer alan II. Grup eski eser olan yapı korunacaktır. 4- İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarınca tasdiklenecek projeye göre uygulama yapılacaktır t.t.li 1/500 ölçekli imar planından gelen kat yüksekliği ve arka blok çizgisi istikameti korunacaktır. şeklinde plan notları getirildiği görülmektedir. Plan teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün şartlı uygun görüşü bulunmakta olup İSKİ Genel Müdürlüğü nce parsele ilişkin 10 madde halinde belirtilen önlemlere uyulması istenilmiştir. İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün, 6809 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığı belirtilen 1/500 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında 7 parselin, ilçe belediye meclisince arka çekme istikametinin tasdik tarihli 1/500 ölçekli meri imar planındaki şekliyle korunmasına dönük tadil edildiği ve meri imar planındaki yapılaşma koşulları korunarak sadece ön çekme istikametine dönük plan tadilatı olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediği görülmektedir. " Denilerek İlgi a) yazı eki ilçe meclis kararı ve eki 1/500 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin İlgi b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14 maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 20

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 12.09.2013 Dosya No: 2013/1655 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 27 pafta,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: 12.09.2012 Dosya No: 2012/1931 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a2d pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 14.03.2013 Dosya No: 2013/653 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi F21c22a3b pafta

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 85 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/769 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 24 Tarih: 09.07.2013 Dosya No: 2013/1287 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş, 55 pafta, 1463 ada, 143-144 parsellere

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 22.10.2013 Dosya No: 2013/1865 KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 34 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1716 KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, 27 pafta 7649,7650, 7651,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 53 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/562 KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Kartaltepe, 603 ada 6 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 31 Tarih: 13.03.2012 Dosya No: 2012/446 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Hamidiye Mah. 6891 ada, 2 parsel 1/5000

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 214 Tarih: 12.10.2012 Dosya No: 2012/1833-1949 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, 19.05.2012 t.t.li 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 59 Tarih: 10.10.2012 Dosya No: 2012/2028 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Kadıköy, Caddebostan Mahallesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1737 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Çakmak Mah., 35 pafta, 205 ada, 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-21

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Hürriyet Mah., 12001 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 12014 ada, 5,6,7 parseller, 9024 ada, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 160 Tarih: 14.12.2012 Dosya No: 2012/1190 KONUNUN ÖZÜ: Çatalca Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 11.09.2013 Dosya No: 2013/1594 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, F22D16D pafta

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 205 Tarih: 16.08.2012 Dosya No: 2012/1316 KONUNUN ÖZÜ: Yakuplu-Esenyurt

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir yeşil alan daha imara açıldı.

CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir yeşil alan daha imara açıldı. 24 Ekim günü yapılan İBB Meclis oturumunda TÜRGEV İN VATANDAŞTAN SATIN ALDIĞI söz konusu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı na alınmasına ilişkin 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 84 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2011/1343 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 249 pafta, 1885 ada, 3 parsel hakkında.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 14.11.2012 Dosya No: 2012/2361 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 3 pafta 12

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 143 Tarih: 12.04.2013 Dosya No: 2013/690 KONUNUN ÖZÜ: Fatih (Tarihi Yarımada) 1/5000 ölçekli KANİP itirazları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 81 Tarih: 13.06.2012 Dosya No: 2012/1502 KONUNUN ÖZÜ: Beykoz, O-2

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 26 Tarih: 14.08.2012 Dosya No: 2012/1627 KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Orta mh., 71 pafta, 420 ada,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 05/07/2013 tarih ve 41 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 12/12/2013 tarih 2292-9693 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 120 Tarih: 15.11.2013 Dosya No: 2013/2258 KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy-Merkez mah.,164 ada, 15 parsele ilişkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Meclisinin, 2014 yılına ait bir aylık tatil süresini Ağustos ayında kullanması Hk KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 03 Şubat 2014 günlü birleşiminde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 106 Tarih: 14.05.2015 Dosya No: 2015/756 KONUNUN ÖZÜ: NİP-7654 PIN numaralı 1/5.000 ölçekli Kartal Kordonboyu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 23 Tarih: 12.03.2013 Dosya No: 2013/394 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 63 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/154 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1056 ada 2

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 116 Tarih: 12.04.2012 Dosya No: 2011/1267 KONUNUN ÖZÜ: 01/04/2003 onay tarihli Bakırköy Merkez ve Ataköy

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 13.11.2012 Dosya No: 2012/2322 KONUNUN ÖZÜ: Şişli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 35 Tarih: 12.06.2012 Dosya No: 2012/1118 KONUNUN ÖZÜ: Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kilyos Demirciköy

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 29 Tarih: 15.05.2013 Dosya No: 2013/897 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, F21C20A3B pafta,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU Rapor No: 153 Tarih: 11.07.2013 Dosya No: 2013/1511 KONUNUN ÖZÜ:

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2012/2810 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, YM-1 (Yönetim Merkezi) alanına

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 61 Tarih: 15.05.2013 Dosya No: 2013/892 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Samandıra 3 pafta e:89 y:1697 parsele

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 265 Tarih: 14.09.2012 Dosya No: 2012/2015 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 113 pafta, 2516

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 188 Tarih: 15.02.2013 Dosya No: 2012/2844 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü-Gürpınar 1506 ada 1 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 62 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2012/329 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010

Detaylı